Dodaj do ulubionych

regulamin rozliczania co

21.09.06, 13:09
Czy ktoś z Państwa ma opracowany regulamin rozliczania c.o. zgodnie ze
zmianami prawa energetycznego obowiązującymi od ubiegłego roku? Bedę
wdzięczna za udostępnienie jakiegoś wzoru.
Pozdrawiam serecznie
Obserwuj wątek
     • grandy Re: regulamin rozliczania co 26.09.06, 14:13
      xxxll napisał:

      > Żarty się Ciebie trzymają!!!!! Zadra jednak ....

      Jędrzeju, nie żartuję, a proszę! Nie mogę wykluczyć, że w swoim regulaminie rozliczania c.o. zastosowałeś jakieś ciekawe rozwiązania, które mógłbym zastosować w mojej wspólnocie. Wówczas będzie Ci wdzięcznych 250 właścicieli lokali.


       • grandy Re: regulamin rozliczania co 26.09.06, 19:51
        xxxll napisał:

        > a wiesz ile to by było śniadanek , Przemuś sam pisałeś, że wiedza kosztuje

        Jędruś, nietrudno zgadnąć, że boisz się przysłać mi ten regulamin. Biorąc pod uwagę mizerny poziom Twoich postów na tym formum - obawy masz pewnie uzasadnione.

        • xxxll Re: regulamin rozliczania co 26.09.06, 20:04
         grandy napisał:


         > Jędruś, nietrudno zgadnąć, że boisz się przysłać mi ten regulamin.
         > Biorąc pod uwagę mizerny poziom Twoich postów na tym formum - obawy masz
         > pewnie uzasadnione


         Smętny człowiek jesteś i prowokator, gdzie wybujała wyobraźnia wyróżnia ciebie
         tu na forum . Ferujesz wyroki na prawo i lewo, choć jesteć dyletantem (sam sie
         togo tu przyznałeś) i nie jednemu sprawiłeś subiekcje.

         Niski poziom mają twoje wpisy w stylu "ala-Przemuś" choć logiczne i
         populistyczne - ale to tylko twe ego i tak dalej.

         Ja z zarządzania Przemuś żyje, a jest to ciężki kawełek chleba i nie mam
         zamiaru rozdawać walorów jak mogę je "sprzedać" przyjmując zlecenie zarządzania
         nieruchomością.
   • berta40 Re: regulamin rozliczania co 30.09.06, 11:15
    Czytam, że ten regulamin robi karierę , poproszę i ja jeżeli możesz mi przesłać
    na adres: berta40.gazeta.pl

    Mieszkam w 80 lokalowej wspólnocie na kresach i chodzą słuchy, że zarządca
    nieruchomości wspólnej GAM , chce zainstalować liczniki CO (obecnie kończą
    wymianę rur CO, są wykonane podejścia pod liczniki, takie łączniki pomiędzy
    zaworami)i rozliczać lokale według nich, ale nie chce powiedzieć na jakich
    zasadach. Materiał mi się przyda do porównań.
      • nk45 Re: regulamin rozliczania co 02.10.06, 16:33
       Czy tak trudno rozliczać koszty według np. mierników (GJ)?. GJ ma swoją cenę.
       Proporcjonalnie do zużycia dodać należałoby koszt mocy przesyłowej zmiennej.
       Koszt mocy przesyłowej stałej podzielić wg udziałów ( moc stała zamawiana jest
       dla całego budynku niezależnie czy ktoś mieszka i zużywa ciepło ). Różnicę w
       odczycie licznika głównego a sumą liczników indywidualnych podzielić wg
       udziałów. Sztuczne określenie ciepła w częściach wspólnych na poziomie 20 , 40
       czy 60% jest chore. Różnica GJ między licznikami jest wielkością zmienną
       zależną od wielu czynników.
       • xxxll Re: regulamin rozliczania co 02.10.06, 18:41
        Masz racje, ale tak się robi tylko w spółdzielczości mieszakaniowej (tylko
        prezes wie jak się to rozlicza) i jak to ma sie z zapisami ustawy prawo
        energetyczne

        art 45a

        8. Koszty zakupu ciepła, o których mowa w ust. 2, rozlicza się w części
        dotyczącej:
        1) ogrzewania, stosując metody wykorzystujące:
        a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych:
        - wskazania ciepłomierzy,
        - wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi
        w ro-zumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i
        w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności,
        - powierzchnię lub kubaturę tych lokali,
        b) dla wspólnych części budynku wielolokalowego użytkowanych przez
        osoby, o których mowa w ust. 2, powierzchnię lub kubaturę tych części
        odpowiednio w proporcji do po-wierzchni lub kubatury zajmowanych lokali;
        2) przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie przez
        instalację w budynku wielolokalowym, stosując metody wykorzystujące:
        a) wskazania wodomierzy ciepłej wody w lokalach,
        b) liczbę osób zamieszkałych stale w lokalu.

        9. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody
        rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne
        i użytkowe w tym budyn-ku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki
        wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle
        budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku
        określonych w odrębnych przepisach, stymulowa-ła energooszczędne zachowania
        oraz zapewniała ustalanie opłat, o których mowa w ust. 4, w sposób
        odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody
        użytkowej.

        10. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, o
        której mowa w ust. 9, w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła
        przeznaczonego na ogrze-wanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody
        użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku, zwanego
        dalej „regulaminem rozliczeń”; regulamin rozliczeń podaje się do wiadomości
        osobom, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do
        stosowania.

        11. W przypadku gdy właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadził
        metodę, o której mowa w ust. 9, wykorzystującą ciepłomierze i urządzenia
        wymienione w ust. 8 pkt 1 lit. a tiret drugie oraz pkt 2 lit. a, osoba, o
        której mowa w ust. 2, udostępnia swoje pomieszczenia w celu zainstalowania lub
        wymiany tych ciepłomierzy i urządzeń oraz umożliwia dokonywanie ich kontroli i
        odczytu wskazań w celu rozliczania kosztów zużytego ciepła w tym budynku.

        12. W przypadku stosowania w budynku wielolokalowym metody, o której mowa w
        ust. 9, wykorzystującej wskazania urządzeń wymienionych w ust. 8 pkt 1 lit. a
        tiret drugie, regulamin rozliczeń powinien dopuszczać możliwość zamiennego
        rozliczania opłat za ciepło dla lokali mieszkalnych lub użytkowych na podstawie
        ich powierzchni lub kubatury oraz określać warunki stosowania zamiennego
        rozliczania.
   • basiader Re: regulamin rozliczania co 30.11.06, 22:04
    serdecznie prosze o przeslanie tego regulaminu na adres basiader@gazeta.pl W
    imieniu wspolnoty mieszkaniowej mojego bloku walczymy od roku z zarzadca w
    sprawie absurdalnych metod rozliczania ciepla w naszym bloku.Bedziemy bardzo
    wdzieczni za pomoc Dzieki
   • wprost5 Re: regulamin rozliczania co 16.10.06, 09:39
    Proszę jakiegoś szczęśliwca, który otrzymał od kogoś tam ten regulamin
    rozliczeń co, o przesłanie go również na adres wprost5@gazeta.pl, bo z tego
    wątku trudno zorientować się, kto do kogo wysyłał, kto dostał a kto nie itp.
    Z góry dzięekuję!
   • serafin666 Re: Serafinie! 17.10.06, 04:43
    u mnie jest krótko i prosto - w planach gospodarczych jest zapis następujący :

    Koszt zakupu energii C.O. będzie - jak dotychczas - rozliczany metrażem .
    Koszty dostaw wody i odbioru nieczystości będą rozliczane z uwzględnieniem
    liczników wody oraz ilości osób korzystających z tych dostaw i usług -
    indywidualnie dla każdego z właścicieli .
    Wspólnota upoważnia zarząd do dokonywania wydatków remontowych wg potrzeb i
    możliwości; w pierwszej kolejności - odpowiedni zapis .
    Wspólnota upoważnia zarząd do dokonywania przesunięć w pozycjach planu z
    wyłączeniem pozycji nr 1 planu - zwrot kosztów dla zarządu.
    • xxxll Re: Serafinie! jedno z rozwiązań 17.10.06, 07:43

     Istnieją jeszcze alternatywne rozwiązania dotyczące rozliczania mediów.

     Faktycznie to co przedstawił serafin666 jest prościutkie - brak urządzeń do
     pomiaru indywidualnego zużycia i nie uwzględnia się zapisów Prawa
     energetycznego, ale to już jest sprawa tej wspólnoty.

     Zobaczymy, jak się zachowa - WM- gdy, ktoś się upomni o upust w opłatach CO,
     ze względu na położenie lokalu.
     • alienxxx Re: Serafinie! jedno z rozwiązań 17.10.06, 08:43
      w naszej WM wszyscy placa za CO taka sama stawke
      z tego co tu wyczytalem w niektorych wspolnotach stawka ta jest zroznicowana w
      oparciu o przepisy prawa energetycznego

      prosze wobec tego o osobe, ktora dysponuje regulaminem CO z takim rozwiazaniem o
      przeslanie na maila gazetowego
      z gory dziekuje
      • wprost5 W co się bawimy? 17.10.06, 08:58
       Oczekiwałem od autora słynnego juz regulaminu rozliczeń co przeslania go na mój
       adres, bo taką wyraziłem prośbę. A oto co znalazłem w swojej poczcie po moim
       apelu w wątku:

       A czy my się znamy?
       Do obcych nie wysyłam.
       Jak mi napiszesz coś o sobie i wspólnocie
       gdzie mieszkasz, jakie jest źródło energii cieplnej ,itd.
       to możemy wrócić do tematu

       Mój komentarz do tego - obiecanki cacanki!
       • xxxll Re: W co się bawimy? 17.10.06, 18:49
        wprost5 napisał:
        > Mój komentarz do tego - obiecanki cacanki!


        A co stoi na przeszkodzie by odpowiedzieć na cytowane pytania, jak masz czyste
        intencje to nie widzę problemów byś na nie odpowiedział i od siebie coś dodał.
        Sprawy indywidualne załatwiam poza forum, tak jak to zaleca regulamin tego forum
    • kikibobo Re: Serafinie! 17.10.06, 17:34
     uff!
     dziekuję.
     O to przecież chodzi, aby było krótko, prosto i zrozumiale.
     Niekoniecznie słowo w słowo jak serafin, ale wg podanego przykładu.
     Jeżeli Cię dobrze zrozumiałam serafinie, przedstawiony tutaj sposób rozliczeń
     ujmujesz w planie gospodarczym każdego roku ?
   • serafin666 Re: Serafinie! 17.10.06, 04:55
    oczywiście koszty zarządu nieruchomością wspólną obejmują całość mediów;

    "Nie jest sprzeczne z art. 14 cyt. ustawy, zawierającym otwarty katalog
    składników kosztów zarządu nieruchomością wspólną, ujęcie w planie gospodarczym
    zaliczek na całkowite koszty dostawy mediów i odprowadzanie ścieków. Ten sposób
    regulowania należności ułatwia bieżące rozliczenia z dostawcami mediów, nie
    zwalnia członków Wspólnoty od indywidualnego ponoszenia wydatków zwiazanych z
    utrzymaniem swego lokalu i nie narusza interesu żadnego z właścicieli. Żadnych
    przepisów nie narusza uwzględnienie w planie gospodarczym rezerwy na
    nieterminowo wnoszone zaliczki" ( str. 2/3 uzasadnienia wyroku z 05.11.2004 ,
    sygnatura: I ACa 915/04 ) , Sąd Apelacyjny w Łodzi ;

    W wyroku z dnia 02.06.04 tenże Sąd Apelacyjny w Łodzi (sygnatura: I ACa 455/04)
    oddalając apelację miasta Łodzi od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi , stwierdził
    iż uchwała wspólnoty mieszkaniowej włacząjąca do kosztów zarządu nieruchomością
    wspólną całe koszty dostaw mediów do budynku jest cyt: „.. a sama uchwała jest
    najstosowniejszą formą ustanawiającą obowiązki właścicieli poszczególnych lokali
    wobec Wspólnoty.”

    W kolejnej sprawie ( również oddalając apelację gminy ) tenże Sąd Apelacyjny w
    Łodzi ( sygnatura: I ACa 614/04 ) stwierdził cyt: „Skoro zatem zarząd Wspólnoty
    musi w imieniu jej członków realizować wszystkie uzasadnione koszty, to nie ma
    przeszkód , aby koszty utrzymania poszczególnych lokali uchwałą Wspólnoty zos-
    tały włączone do kosztów zarządu.”
    P.S.
    łącznie , we wszystkich znanych mi tego typu sprawach sądowych, w łódzkim
    sądzie okręgowym uczestniczyło (jednoosobowo) 5 różnych sędziów , zaś w łódzkim
    sądzie apelacyjnym (w składach 3-osobowych) 9 różnych sędziów – co raczej
    wyklucza możliwość popełnienia merytorycznych błędów interpretacyjnych
   • serafin666 Re: Serafinie! 17.10.06, 06:00
    i obowiązuje uchwała o treści :

    Na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 10 oraz art. 29 ust. 1 ustawy o własności
    lokali Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązuje Zarząd , począwszy od
    01.01......... r. , do :
    a/ prowadzenia pełnej ewidencji wszystkich wpływów ( zali-czek od
    właścicieli oraz innych wpływów ) na konto Wspólnoty
    b/ prowadzenia enumeratywnej ewidencji wszystkich poniesionych
    wydatków ;
    c/ dostarczania indywidualnego rozliczenia właścicielom ( wpłacona
    zaliczka – przypadające na danego właściciela koszty + udział w pożytkach )
    minimum na 7 dni przed terminem rocznego zebrania , o którym mowa jest w
    art. 30 w/w ustawy wraz z ewi-dencjami opisanymi w pkt a i b oraz
    stanem konta bankowego na dzień 31 grudnia roku rozliczeniowego i wykazem
    należności i zobowiązań Wspólnoty na dzień 31 grudnia roku rozliczeniowego.
  • gosiakz Re: regulamin rozliczania co 29.11.06, 22:49
   Wspólnota, do której niestety przynależę zarządzana teoretycznie przez 3-
   osobowy zarząd wybrany spośród właścicieli przyjęła uchwałą regulamin
   rozliczania mediów , którego nikt na oczy nie widział !
   Nawet za pośrednictwem sądu nie można z tym regulaminem się zapoznać.

   Nie omieszkam dodać, że budynkiem administruje zakład budżetowy gminy Łódź,
   organizuje i prowadzi zebrania, przygotowuje projekty uchwał, zbiera podpisy,
   potwierdza sprawozdania finansowe i wszystkie faktury Wspólnoty.
   • wprost5 Kolejny przykład bezprawia we wspólnotach! 30.11.06, 08:40
    Jeśli nie macie dostępu do regulaminu rozliczania ciepła, to skąd macie
    pewność, że jesteście za nie rozliczani właściwie? Jeśli sąd nie chce lub nie
    może udostępnić wam tego regulaminu, to jest po prostu stronniczy(a nie
    niezawisły i niezależny, jak to co niektórzy usiłują nam wbijać do głowy)albo
    zgodnie z określeniem słynnego L. Millera jest pod względem merytorycznym mniej
    niż ileś tam zer!
    • gosiakz Re: regulamin rozliczania co 30.11.06, 19:42
     Niektórzy z forumowiczów znają już łódzkie "przypadki", albo z autopsji, albo z
     forum.
     Dla rozpowszechnienia tych faktów mogę kolejny raz opisać wspólnoty z Zarządami-
     figurantami i podejmowanie uchwał przez z-cę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
     reprezenującej gminę Łódź, gdzie podpisu tej osoby nijak nie można
     skonfrontować z pełnomocnictwem wystawionym przez mocodawcę-kierownika zakładu
     budżetowego odpłatnie administrującego budynkami wspólnot.
     I przyznaję : wszystkich rozumów nie pozjadałam jeszcze !

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka