Dodaj do ulubionych

Bądźcie ostrożni z opiniami K. Dziewiora!

11.12.06, 20:06
Uważany za niektórych za duzy autorytet w sprawach współnot i spółdzielni
mieszkaniowych, doradca podatkowy Krzysztof Hubert dziewior, nr. 03347 z
Centrum Informacji i Diradztwa Mieszkaniowego na zebraniu przedstawicieli w
spółdzielni JARY w Warszawie zrobił zebranym taką wodę w mózgach, że ci
zagłosowałi za wyjmowaniem im z kieszeni przez najblizsze lata sumy 7,5
miliona złotych, które już wpłacili kiedyś tam spóldzielni z tytułu
przekształceń lokali i które zostały wydane w latach 2001 i 2002 na
ocieplenia budynków.
Do opisanego problemu sporzadził chyba za kase, bo raczej nie bezpłatnie tak
pokretna i niezgodną z prawem opinię, że wiekszość zebranych nie wiedząc o co
chodzi, zagłosowała wbrew swojemu interesowi i tylko dlatego, że w ubiegłych
latach księgowy spółdzielni z nieznanych mi powodów ksiegowal i wydawał owe
7,5 miliona według sobie tylko znanych zasad.
Nie trafiało do K. Dziewiora, że w swojej odpowiedzi jakiemuś spółdzielcy na
łamach Rezczpospolitej w podobnej sprawie odpowiedział coś zupełnie
przeciwnego niż mówił w sobotę przedstawicielom na ich zebraniu.
Kto z Was coś wie o odpowiedzialnosci dyscyplinarnej za taki sposób
postępowania? Niech napisze.

"Wiara w autorytety powoduje, że ich błędy stają się obowiązującymi normami"
Lew Tołstoj
Obserwuj wątek
  • jaga90 Re: Bądźcie ostrożni z opiniami K. Dziewiora! 12.12.06, 12:56
   Czekam nadal na sygnały o opiniach K. Dziewiora niezgodnych z prawem lub
   ewidentnie wprowadzającymi w błąd.
  • olubek Re: Bądźcie ostrożni z opiniami K. Dziewiora! 12.12.06, 13:12
   Proszę o szczegóły.
   Post jaga90 przypomina mi wypowiedź Anety.K o ojcostwie jednego z wybrańców
   narodu.
   Ja nie zawiodłem się na opiniach Pana Dziewora i chętnie poznałbym ten
   bulwersujący przypadek.
   Pozdrawiam
   Paweł
   • jaga90 Dziecka nikomu nie wmawiam! - część 1. 12.12.06, 15:05
    Na prośbę olubka przedstawiam poniżej opinię K. Dziewiora w omawianej sprawie:

    Opinia dotycząca zasad, jakimi powinna kierować się spółdzielnia mieszkaniowa
    finansując proces termomodernizacji zasobów mieszkaniowych.

    Podstawa prawna;
    - ustawa z dn. 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
    - ustawa z dn. 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
    - rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 11 marca 1997 r. i dalsze dotyczące
    sposobu podziału
    oraz szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla spółdzielni
    mieszkaniowych,
    - ustawa z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości
    - ustawa z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
    Zasady ogólne.
    1. Zgodnie z zapisem par.3 Rozporządzenia Rady Ministrów, spółdzielnie
    mieszkaniowe w poszczególnych latach otrzymywały dotacje z budżetów
    wojewódzkich na dofinansowanie remontów polegających miedzy innymi na poprawie
    izolacyjności cieplnej budynków. Treść par.3 cytowanego Rozporządzenia dokonała
    w sposób jednoznaczny klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, jakie powstawały w
    tym zakresie w spółdzielniach mieszkaniowych zaliczając proces
    termomodernizacyjny do remontów, ponieważ dotyczył on sfery prac budowlanych
    polegających na usuwaniu wad związanych z przemarzaniem i przeciekaniem ścian
    zewnętrznych budynków mieszkalnych.
    Otrzymywane przez spółdzielnię środki budżetowe były ewidencjonowane w
    korespondencji z funduszem remontowym, przy założeniu, że spółdzielnia
    mieszkaniowa uznała, że faktycznie wykonuje prace polegające na usuwaniu wad,
    finansując ten proces w całości środkami funduszu remontowego.
    Część spółdzielni mieszkaniowych korzystając ze środków budżetowych
    skierowanych na częściowe dofinansowanie usuwania wad technologicznych przy
    okazji podejmowała decyzje o większym zakresie robót modernizacyjnych,
    klasyfikując je do procesu ulepszania, o którym mowa w art. 31 ustawy o
    rachunkowości i tym samym otrzymane środki budżetowe ewidencjonowała w
    korespondencji z funduszem zasobowym traktując dotację jako inne źródło
    finansowania aktywów. Pozostałą część poniesionych kosztów związanych z
    termomodernizacją, spółdzielnia rozliczała z członkami spółdzielni w trybie
    art. 10 ust.5 i art. 17 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jako
    należność z tytułu uzupełnienia wkładów mieszkaniowych.
    2. Zgodnie z zapisem art. 78 ustawy Prawo spółdzielcze fundusz zasobowy
    spółdzielni mieszkaniowej jest funduszem zasadniczym i powstaje z wpłat
    członków spółdzielni wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub z innych źródeł
    i służy do finansowania aktywów obejmujących przede wszystkim aktywa trwałe i
    obrotowe.
    3. Fundusz zasobowy spółdzielni może ulec zmniejszeniu w przypadku pokrycia
    straty bilansowej zgodnie z dyspozycją art. 90 ustawy Prawo spółdzielcze.
    Decyzje w tym zakresie podejmuje walne zgromadzenie przyjmując stosowna
    uchwałę. Inne zmniejszenia stanu funduszu zasobowego nie są dopuszczone przez
    żadną z wyżej wymienionych ustaw, nawet w trybie uchwały walnego zgromadzenia -
    ponieważ są sprzeczne z ustawą Prawo spółdzielcze oraz ustawą o rachunkowości.
    Konstatacja
    Spółdzielnia mieszkaniowo-budowlana......w Warszawie jest w trakcie kończenia
    procesu termomodernizacji finansując ten proces funduszem remontowym
    spółdzielni.
    W latach 2001 i 2002 Rada Nadzorcza Spółdzielni przyjęła w tym zakresie
    następujące uchwały:
    a) uchwała nr 36 z 2001 roku
    b) uchwała nr 14 z 2002 roku
    w wykonaniu wniosku Zebrania Przedstawicieli SBM …… z dnia 9 czerwca 2001 roku.

    • jaga90 Re: Dziecka nikomu nie wmawiam! - część 2. 12.12.06, 15:10
     Teraz 2-ga część opinii K. Dziewiora na prośbę olubka:

     Przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwały według mojej oceny przekraczają posiadane
     uprawnienia wynikające z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo spółdzielcze, ponieważ
     powodują zwiększenie stanu funduszu remontowego spółdzielni w sposób sprzeczny
     z zapisem art. 6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
     Dyspozycja przyjętego przez Zebranie Przedstawicieli SBM ……. z dnia 9 czerwca
     2001 roku wniosku dotyczyła tylko uruchomienia aktywów obrotowych finansowanych
     przez fundusz zasobowy w celu przeprowadzenia procesu modernizacji a nie jego
     przemieszczenia w pasywach spółdzielni z kapitału zasadniczego do kapitału
     specjalnego.
     Prawidłowo prowadzony przez spółdzielnię proces remontowy powinien być
     finansowany z funduszu remontowego. Środki zasilające fundusz remontowy powinny
     pochodzić z odpisu dokonywanego w ciężar kosztów gospodarki zasobami
     mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni zgodne z zasadami zapisanymi w
     ary. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, względnie z podziału
     nadwyżki bilansowej spółdzielni.
     Wynik, jaki spółdzielnia uzyskuje z prowadzonej gospodarki zasobami
     mieszkaniowymi należy rozliczyć zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 ustawy o
     spółdzielniach mieszkaniowych i rok rocznie aktywować do bieżącego okresu
     sprawozdawczego. Wynik ten nie jest tożsamy z nadwyżka bilansową, ponieważ nie
     podlega podziałowi.
     W tym zakresie organy samorządowe spółdzielni mogą korzystać z jednego z dwóch
     rozwiązań będących w zgodzie z wymogami prawa korporacyjnego, bilansowego oraz
     podatkowego:
     a) wariant pierwszy polega na dokonaniu pełnego odpisu w ciężar kosztów
     gospodarki zasobami mieszkaniowymi środków zabezpieczających potrzeby finansowe
     spółdzielni związane z procesem termomodernizacyjnym – na fundusz remontowy i
     coroczne aktywowanie powstałej nadwyżki kosztów nad przychodami z tej
     działalności do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku następnym.
     b) wariant drugi polegający na utworzeniu czynnego rozliczenia
     międzyokresowego poniesionych kosztów remontów i jego rozliczanie w
     korespondencji z funduszem remontowym w miarę posiadania dodatniej kumulacji
     środków na funduszu remontowym.

     Wnioski
     Biorąc pod uwagę powyższe według ,ojej oceny należy:
     a) uchylić uchwałę Rady nadzorczej nr 36/2001 i 14/2002,
     b) przyjąć nowa uchwałę umożliwiającą finansowanie procesu termomodernizacji
     zgodnie z przyjętym wnioskiem z Zebrania Przedstawicieli SBM …. z dnia 9
     czerwca 2001 roku, wybierając jeden z wariantów podanych powyżej,
     c) dokonać właściwych księgowań zgodnie z wymogami art. 54 ustawy o
     rachunkowości.

     Podpis K. Dziewiora
     Warszawa,7 grudzień 2005rok

     • babczyk Re: Dziecka nikomu nie wmawiam! - część 2. 12.12.06, 15:53
      Jędruś.

      A może podasz źródło tej informacji.

      Bo to że masz więcej nicków jak kot życia , jest faktem.
      • java9 Re: Dziecka nikomu nie wmawiam! - część 2. 12.12.06, 16:04
       :))))

       czy Ty wszędzie widzisz xxxll'a ? ;)
       • babczyk Re: Dziecka nikomu nie wmawiam! - część 2. 12.12.06, 17:55
        Jak Ci wygodnie java9.

        Czekam na podanie linku do tej informacji podanej przez.......?

        java9 napisała:

        > czy Ty wszędzie widzisz xxxll'a ? ;)

        Z całym szacunkiem do Ciebie ale, ten typ posługuje się tak dużą ilością nicków
        na tym forum w których to, sam ze sobą, polemizuje.

        Więc ...bez komentarza i dalszych uszczypliwości.
        • xxxll Re: Babczyka nikomu nie wmawiam! - epilog 12.12.06, 19:24
         Babczyk - Chory człowieku, czas ucieka, zacznij się leczyć ...czerwona kartkę
         już dostałeś...
         • wprost5 Do ulubka - masz opinię i co teraz? 13.12.06, 08:55
          Apelowałeś do mnie o zamieszczenie opinii Dziewiora, do której mam
          zastrzeżenia. Brak tej opinii skłonił Cię do przyrównania mnie do słynnej już
          Anety Krawczyk, która chyba nie panuje nad tym, co robi. Ale w moim poście nie
          chodziło mi o jakieś dywagacje o stosunkach w sferze niby polityki ale o
          ustosunkowanie się do opinii tzw. ekspertów biorących za nie od nas kasę i
          często wprowadzające w błąd - w każdym razie tak oceniam zamieszczoną w wątku
          na Twoja prośbę opinię K. Dziewiora.
          Ciekaw jestem Twego zdania w meritum sprawy, bo zakładam, że trochę znasz się
          na tym skoro prosiłeś o opinię.
          • olubek Re: Do ulubka - masz opinię i co teraz? 13.12.06, 09:39
           Daj mi trochę czasu. Mogę przeczytać i zorientować się o co chodzi czy masz
           ochotę na pyskówkę? Ja nie szukam zaczepki na tym forum (patrz posty w tym
           wątku) nie mam pojęcia kim jesteś i który to twój nick.
           Wyluzuj gościu - nigdy nie wmawiałem ci dziecka - o czym ty piszesz?!
           Pozdrawiam
           Paweł
          • olubek mam opinię 13.12.06, 10:46
           Apelowałem do jaga90, ale koresponduję z wprost5 - jakieś rozdwojenie jaźni?
           Opinia jest rzeczywiście napisana trudnym specjalistycznym językiem i osobom
           nie związanym z księgowością może wydawać się pokrętna i niejasna. Według mnie
           Pan Krzysztof Dziewior napisał bardzo rzetelną opinię i trochę szkoda, że nie
           przedstawiłeś całej stytucji i faktycznego problemu spółdzielni z pożyczką jaka
           kiedyś została udzielona na inwestycję.
           Twoja opinia, że ktoś będzie wyjmował (z kieszeni? nie mam pojęcia co miałeś na
           myśli) spółdzielcom w najbliższych latach 7,5 mln złotych jest błędna. Trzeba
           po prostu tak przeksięgować środki z funduszu zasobowego aby została spłacona
           pozyczka - to jest tylko operacja księgowa, a nie rzeczywiste wpłacenie przez
           członków spółdzielni kolejnego 7,5 mln zł. JA TAK ROZUMIEM TĄ OPINIĘ.
           Domyślam się, że część spódzielców szykuje wniosek do prokuratury przeciwko
           Panu Dziewiorowi, bo wydał opinię nizgodną z założeniami części członków
           spółdzielni. Jeśli za moją opinę na tym forum chcesz dołączyć mnie do tego
           wniosku to służę moimi danymi, bo ja też bym coś podobnego napisał.
           Proponuję, aby wątki dotyczące spółdzielni mieszkaniowych kontynuować na innym
           forum Gazety.
           To forum nosi nazwę Współnoty Mieszkaniowe.
           Pozdrawiam
           Paweł

           • jaga90 Re: mam opinię 13.12.06, 11:44
            Rozdwojenie jaźni to nie jest, bo kilka osób w mojej spółdzielni chodzi koło
            tego tematu, wprost5 po prostu umieścił wspomnianą opinię, bo dysponuje jej
            formą elektroniczną. Ale nie ma chyba to większego znaczenia dla meritum sprawy.

            Przedstawienie całej sprawy nie jest takie proste i dlatego mam pretensję do
            Dziewiora, że udzielił opinii nie zagłebiając się w temat. A sytuacja w wielkim
            skrócie polega na tym, że z tzw. funduszu zasobowego spółdzielni wzięto
            bezprawnie pieniądze na tzw. ocieplenia. Tu Dziewior ma rację, że nie można
            tego było uczynić, bo Prawo spółdzielcze nie pozostawia tu żadnych watpliwości.
            Jednak pomimo tego 7,5 miliona złotych uzyto na opłacenie owych ociepleń -
            wykonawcy dostali dawno kasę, bo w roku 2001 i 2002. Ale szanowny księgowy nie
            wiadomo z jakich powodów nie czynił tego, co przewidywały przepisy przytaczane
            przez Dziewiora. Wołał przez kolejne lata ową sumę wykazywać niezgodnie z
            ustawa o rachunkowości w aktywach spółdzielni w pozycji "krótkoterminowe
            rozliczenia międzyokresowe" chyba dlatego, że gdyby chcial owe sumy z nas
            ściagać przez rokiem 2006 a więc gdy obowiązywały ulgi budowlane, to mógłby się
            przyczepić do niego urząd skarbowy. Bo przecież ściąganie z nas tej sumy w
            ramch funduszu remontowego jest niezgodne z art. 6 ust.3 bo nie idzie to na
            remonty a spłatę remontów w latach 2001 i 2002 już zapłaconych! W podobnej
            sprawie pan Dziewior wyraźnie odpowiedział, że środki funduszu remontowego mogą
            być wykorzystywane wyłącznie na remonty a nie na jakieś inne cele. Dlaczego
            wobec tego w przypadku naszej spółdzielni pan Dziewior wyznaje inny pogląd?
            Pan Dziewior w swojej opinii prześlizgnął się w sposób wyjątkowo
            nieodpowiedzialny nad tworzeniem funduszu zasobowego w spółdzielni
            mieszkaniowej a ma to tu kluczowe znaczenie, bo na tym funduszu nie powinny
            znaleźć się środki z przekształceń statusu lokali i nie powinien on być w
            takiej wysokości, że można było z niego niby "pożyczyć" 7,5 miliona złotych. A
            skoro owe pieniądze nie miały prawa tam się znaleźć, to i nie ma potrzeby
            zwracać ich na ten fundusz! Formalnie tez nie było żadnej "pozyczki", bo jest
            to instytucja dobrze znana w obrocie gospodarczym i żeby nią była, trzeba
            spełnić określone wymogi formalne!
            Język opinii jest, moim zdaniem skandaliczny, bo to jest pisane dla
            przedstawicieli a nie dla księgowych! W moim odczuciu Dziewior postąpił tak
            celowo, bo ten kto nie rozumie kierowanej do niego informacji, nie jest w
            stanie podjąć świadomej decyzji.
            Tu nie chodzi o jakąś tam banalna operację księgową, ale o fizyczne płacenie
            przez każdego z nas co miesiąc przez kilka kolejnych lat kwoty 42 groszy z
            każdego metra powierzchni mieszkaniowej aby zebrać owe 7,5 miliona złotych!
            Wniosek będziemy kierowali i do prokuratury i do Krajowej Izby Doradców
            Podatkowych o cofnięcie uprawnień.
            Nie mam powodu dołączać Ciebie do naszych wniosków, bo nie sporzadzałeś
            kwestionowanej opinii.
            Co do miejsca dla wątku - niestety, jest jakieś forum spółdzielcze, ale
            praktycznie martwe. A korzystamy z tego forum dlatego, bo K. Dziewior udziela
            się również wspólnotom mieszkaniowym
           • maciak76 Re: mam opinię 13.12.06, 13:03
            Wyrazy szacunku!!!Piekli mnie gdy czytam niektóre bzdury na tym forum ala
            poceisz mnie jedna rzecz-NIE JESTEM SAM!!!
            • babczyk Re: mam opinię 13.12.06, 13:08
             Zacznij od ...ortografii,
             • babczyk [...] 13.12.06, 13:20
              Wiadomość została usunięta ze względu na złamanie prawa lub regulaminu.
       • mieszkanie.i.wspolnota jaga90 to nie xxxll 13.12.06, 19:38
        java9 napisała do babczyka:
        > czy Ty wszędzie widzisz xxxll'a ? ;)

        Tu już rzeczywiście Pan przesadził, Panie Pawle;
        jaga90 - jak łatwo się przekonać na wielu forach - to Jaromir Gazy, znany
        działacz opozycji spółdzielczej ze spółdzielni Jary w Warszawie (ja też jestem
        w tej spółdzielni). Problem 7,5 mln, które wskutek skandalicznych błędów w
        księgowaniu wydatków termomodernizacyjnych na Jarach mielibyśmy ponownie
        zapłacić, jest rzeczywiście kontrowersyjny, a uczona diagnoza podana przez
        Krzysztofa Dziewiora wcale nie wydaje się oczywista - pomijając już jej
        rozwlekłość i meandry językowe, co czyni ją kompletnie niezrozumiałą dla
        wiekszości zwykłych spółdzielców. Nie wnikając w istotę sporu, zwracam uwagę,
        że prawo spółdzielcze i jego aplikacje (np. opinia Dziewiora) powinny być dla
        ludzi - w tym przypadku dla szeregowych spółdzielców. Jeżeli jest (a jest)
        odwrotnie, jeżeli to spółdzielcy mają strawić długie godziny na studiowaniu
        pokrętnego prawa - to tym gorzej dla prawa.
        W tej sytuacji szaremu człowiekowi pozostaje tylko jedno: nieposłuszeństwo
        obywatelskie a ściśle: nieposłuszeństwo spółdzielcze. Osobiście nie wahałbym
        się potrącać z miesięcznych wpłat na konto spółdzielni kwoty, która na mnie z
        owych 7,5 mln przypada, dopóki sprawy nie rozstrzygnie sąd (art.32 ust.3 oraz
        art.42 ust.4 i nn). Podkreślam - SĄD - a nie najlepszy nawet ekspert (bo
        skądinąd uważam Krzysztofa H. Dziewiora za dobrego i rzetelnego znawcę
        problematyki finasów spółdzielni mieszkaniowej).
        • mieszkanie.i.wspolnota do jaga90 - rozumiem, że to 42gr/mkw miesięcznie 13.12.06, 19:53
         mieszkanie.i.wspolnota napisał:
         > Osobiście nie wahałbym
         > się potrącać z miesięcznych wpłat na konto spółdzielni kwoty, która na mnie z
         > owych 7,5 mln przypada, dopóki sprawy nie rozstrzygnie sąd

         Z innego postu jaga90 wynika, że nasza nieuzasadniona nadpłata wynosi 42gr/mkw
         miesięcznie. Czy możesz to, Jarku, potwierdzić i upowszechnić? Chętnie
         przystąpię (myślę, że nie ja jeden) do akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego.
         • jaga90 Re: do jaga90 - rozumiem, że to 42gr/mkw miesięcz 13.12.06, 20:36
          Skąd bierze sie owe 42 grosze z m.kw - prostuję, bo dawno to liczyłem, na
          poczatku roku i dobrze nie pamietalem, ale teraz sprawdziłem - chodzi o 32
          grosze. A wyliczenie jest następujące:
          W tym roku w planie remontów i konserwacji jest pozycja Planowane koszty zadań
          remontowych, w tym Rozliczenie remontów z lat 2001 -2002 w wysokości 1 150 000
          złotych. dzieląc te kwote na 12 miesięcy i około 300 tys. m kw powierzchni
          naszych mieszkań( tyle jest jej w przyblizeniu) otrzymujemy 0,3194 złotego, w
          zaokrągleniu zatem 32 grosze. Tyle, jeśli chodzi o to, ile każdy z nas musi
          bulić za nieodpowiedzialność kilka lat temu naszego księgowego.
          Cieszy mnie, że przyznajesz mi racje, jesli chodzi o wyjątkowy język K.
          Dziewiora, który moim zdaniem nie trafił do wielu spółdzielców i który
          spowodował, że w obawie przed niby ośmieszeniem się, nie pytali o co tak w
          rzeczywistości chodzi.
          Natomiest poza owym nieszczęsnym i mało komunikatywnym językiem znacznie gorszą
          sprawą jest są conajmniej dwukrotne stwierdzenie w opinii niezgodne z
          obowiązującym prawem - sposób tworzenia funduszu zasobowego w spółdzielni
          mieszkaniowej oraz przeznaczenie środków funduszu remontowego na cele inne niz
          remonty.
          Chętnie zapoznam się z jakimś Twoim pomysłem "nieposłuszeństwa obywatelskiego"
          mającego na celu uniknięcie płacenie przez nas owych 32 groszy!
          • jaga90 Jak się chce, to można! 13.12.06, 20:56
           Pomimo mojego negatywnego stanowiska w przedmiocie omawianej opinii muszę
           stwierdzić, że wielokrotnie K. Dziewior np. w Rzezczpospolitej w dodatku
           Nieruchomosci podaje bardzo cenne rady i to w sposob dość zrozumiały.
           W podobnej sprawie - wątpliwości z wykorzystywaniem funduszu remontowego
           potrafił bardzo prosto i bez żadnych zawiłości napisać wprost,
           bez "korespondencji", "aktywacji" itp, że z funduszu remontowego można
           finansować jedynie remonty, natomiast nie można z niego finansować budowy
           nowych obiektów, w tym bram, chodników, kupna gruntu itp.
           Wracając do omawianego tematu 7,5 miliona złotych, rozliczanie remontow to nie
           remont!
           Tak więc sam pan Dziewior udowadnia, że jak się chce, to można!
          • wkalinowski Re: do jaga90 - rozumiem, że to 42gr/mkw miesięcz 13.12.06, 23:06
           jaga90 napisał:
           > Chętnie zapoznam się z jakimś Twoim pomysłem "nieposłuszeństwa
           obywatelskiego"
           > mającego na celu uniknięcie płacenie przez nas owych 32 groszy!

           No, wielkiej filozofii tu nie trzeba, choć można się i na Gandhiego powołać.
           Liczysz, na ile nas kantują (właśnie to zrobiłeś), zawiadamiasz o tym
           wszystkich kantowanych, apelując, aby płacili o te dwadzieścia złotych
           miesięcznie mniej (0,32 * metraż). Rozumiem, że pewnym problemem jest
           rozpowszechnienie wiadomości i apelu - zwłaszcza gdy jest nas (a jest) ponad
           sześć tysięcy. Myślę jednak, że taka wiadomość nawet przy niewielkich nakładach
           wstępnych rozeszłaby się w sąsiedzkiej szeptance lotem błyskawicy. Prezesi mogą
           próbować dochodzić "swego" na drodze sądowej, ale to może oznaczać tysiące
           procesów, których wcale nie muszą i nie powinni wygrać.
        • olubek Re: jaga90 to nie xxxll 14.12.06, 08:18
         Gwoli wyjaśnienia - Paweł to Paweł Ołubek, mój nick to olubek.
         Naprawdę, to nie ja widzę wszędzie XXXLL'a. mieszkanie.i.wspolnota - pomyliłeś
         posty.
         Pozdrawiam światecznie
         Paweł
         • jaga90 I co dalej? 14.12.06, 10:01
          Pytanie swoje kieruję i do Pawła i do Witka.
          Najprościej jest teoretycznie potrącać sobie z comiesięcznych wpłat na fundusz
          remontowy po 0,32 zł/m. kw ale mój kolega Witek zapomniał chyba o kolejnym,
          nieszczęsnym dla nas, spółdzielców zapisie ustawy o spółdzielniach
          mieszkaniowych - art.4 ust. 6 mówiacym: Członkowie spółdzielni....mogą
          kwestionować zasadnośc zmainy wysokości opłat bezposrednio na drodze sądowej.
          Wystapienie na drogę sądową nie zwalnia wymienionych osób z obowiazku wnoszenia
          oplat w zmienionej wysokosci".
          Pomijając znaczenie słów "zmieniona wysokość", bo w zasadzie opłat na fundusz
          remontowy nie zmienia się u nas od lat, chociaż zakres robót do wykonania
          znacznie się zmniejszył(brak ociepleń), jesteśmy w duzo gorszej sytuacji, bo
          ciąży na nas obowiązek płacenia pomimo uzasadnionych zastrzeżen. Po prostu
          znowu jako ofiary spółdzielnianego systemu mamy znacznie mniejsze prawa niż
          nasi prześladowcy czyli zarząd i rada nadzorcza. Po prostu przy tworzeniu
          ustawy lobby prezesów było silniejsze i przeforoowal swój punkt widzenia
          korzystny dla siebie. Oczywiście, nie wykluczam sposobów podanych przez
          Witolda, ale chocby ze wzgledów praktycznych będzie to bardzo trudne. Poza tym.
          wpłacane na fundusz remontowy okrojone sumy będa księgowane zapewne w ten
          sposób, że w kolejnych miesiącach na naszym koncie będzie coraz większa różnica
          i pod koniec roku spółdzielnia stwierdzi, że nie dokonaliśmy np. jednej pełnej
          wpłaty na cały fundusz remontowy a nie, tak jak chcieliśmy, że nie wnieślismy
          naszych opłat z tytułu splaty owych 7,5 miliona złotych!

          A teraz do Pawła - żeby nie być gołosłownym lub nasladującym słynna już Anetę
          K., przytaczam poniżej cała odpowiedź K. Dziewiora na pytanie jednego ze
          spółdzielców, opublikowane w Rezczpospolitej, w kolumnie Nieruchomości w dniu
          13.11.2006:
          Niedawno zostałem wybrany w spółdzielni do rady nadzorczej. Po pierwszym
          rozeznaniu się w spółdzielczej działalności niepokoi mnie wydatkowanie
          pieniędzy z tzw. funduszu remontowego na cele faktycznie niebędące remontami
          budynków - np. zagospodarowanie terenu przy budynkach, zamontowanie bramy
          wjazdowej na terenie nieruchomości, a nawet jako zapłatę za działkę. Czy takie
          wydatkowanie funduszu remontowego jest zgodne z prawem, np. ustawą o podatku
          dochodowym od osób prawnych? Czy grożą za to jakieś sankcje np. ze strony
          urzędu skarbowego? Czy ewe! ntualnie można skorygować nieprawidłowości
          dotyczące lat ubiegłych w sytuacji zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez
          walne zgromadzenie? (nazwisko znane redakcji)

          Radzi Krzysztof Dziewior z Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego:
          - Zgodnie z zapisem art. 4.6.3. ustawy z 20 grudnia 2000 roku o spółdzielniach
          mieszkaniowych, opłaty wnoszone przez członków spółdzielni przeznacza się
          wyłącznie na cele określone w art. 4 ust. 1 pkt 1-2 oraz 4 i 5, czyli na
          eksploatacje zasobów mieszkaniowych, a nie na finansowanie budowy nowych
          obiektów, w tym bram, chodników itp. Fundusz remontowy, który tworzy
          spółdzielnia, zgodnie z zapisem art. 6.3 ustawy (jak wyżej), służy finansowaniu
          remontów zasobów mieszkaniowych. Spółdzielnia z funduszu remontowego może
          sfinansować remont bramy, względnie chodnika, ale nie może kupować gruntu.

          Decyzja o ewentualnym poprawieniu nietrafionych decyzji powinna być dokonana w
          trybie art. 54 ustawy o rach! unkowości, jako korekta błędu, który powstał w
          latach poprzednich. b.kal.(Rzeczpospolita).

          I konkretnie pytanie do Pawła - dlaczego w opinii dla mojej spółdzielni
          sporządzonej za pieniądze, K. Dziewior radzi zastosować rozwiązanie sprzeczne
          ze swoja opinią przytoczoną powyżej, w identycznej kwestii, czy fundusz
          remontowy może służyć do finansowania zadań nie będących w oczywisty sposób
          remontami! Przy okazji zwracam uwagę, że sam K. Dziewior w opinii dla nas używa
          pojęcia "termomodernizacja" co w oczywisty sposób wyklucza jej finansowanie z
          funduszu remontowego.
          Ze strony Pawła spodziewam się tym razem bardziej merytorycznego podejścia niż
          tylko nic nie znaczące ogólne dywagacje mało związane z zagadnieniem.
          • serafin666 Re: I co dalej? 14.12.06, 12:20
           wygląda na to, że jeteście niewolnikami sztywnych budżetowych podziałów
           złotówki na różne kategorie ; a przecież spółdzielnia to podmiot prywatny i
           tylko od woli jej członków zależy wykorzystanie posiadanych pieniędzy (
           oczywiście z uwzględnieniem różnych chorych ulg i dotacji )
           • jaga90 Spółdzielnia to nie prywatny folwark? 14.12.06, 14:42
            Tym razem serafinie jesteś w kolosalnym błędzie, jeśli twierdzisz, że organy
            spółdzielcze powinny mieć mozliwość dowolnego żonglowania powierzonymi sobie
            pieniędzmi, nie zważając na obowiązujące prawo.
            Wprawdzie spółdzielnia to podmiot prywatny, ale jego członkowie i organy muszą
            poruszać się w granicach obowiązującego ich prawa - Prawa spółdzielczego i
            ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
            Właśnie poprzez takie podejście krętackich zarządów, jakie podpowiada serafin,
            wielu spółdzielców utraciło dorobek całego swego życia. Prezesi
            tylko...przeinwestowali!
            W tej chwili w Warszawie w jednej ze spółdzielni ludziom grozi zlicytowanie ich
            mieszkań na poczet długu spółdzielni w stosunku do jakiegos wykonawcy. Ci
            członkowie wpłacili pełne kwoty na wybudowanie ich mieszkań. Kretyńskie sądy
            myślą jednak inaczej. Niszczęśćie tych ludzi polega na tym, że spółdzielnia,
            być może celowo, nie załatwiła im aktów notarialnych na te mieszkania.
            Przypadek ten przypomina sytuację, gdy ktoś oddaje samochód do naprawy do
            warsztatu, właściciel ma jakieś zobowiązania w stosunku do jakiejś innej firmy.
            I czy egzekutor zobowiązania ma prawo do zajęcia na poczet długu ten samochód
            oddany do naprawy dlatego tylko, że znalazł się w warsztacie dłużnika? Chyba
            nie! Natomiast w spółdzielczości od lat ugruntował się taki pogląd a to
            dlatego, że właśnie szanowne zarządy wbrew obowiązującemu prawu uważają lokale
            sfinansowane przez członków spółdzielni za majątek spóldzielni. I największe
            tuzy prawa poczynając od profesorów a kończąc na sędziach Trybunału
            Konstytucyjnego od lat nie mogą tego pojąć. Według mnie raczej nie chcą!
            I jak tu spółdzielcy nie chcą być niewolnikami idiotycznych interpretacji, to
            jakoś prawnicy i politycy myślą "inaczej"!
            • serafin666 Re: Spółdzielnia to nie prywatny folwark? 14.12.06, 15:04
             "serafinie jesteś w kolosalnym błędzie, jeśli twierdzisz, że organy
             spółdzielcze powinny mieć mozliwość "

             typowe w Polsce nadużycie - przypisywanie komuś nieistniejących stwierdzeń ;

             mozliwości mają spółdzielcy, również w zakresie ustanawiania władz spółdzielni
          • olubek Re: I co dalej? 15.12.06, 08:39
           jaga90 wywołał mnie do odpowiedzi, sorki, że z ociąganiem ale byłem wczoraj off-
           line. Czuję się jak uczniak i jak przystało na przecietnego matołka postaram
           sie wywinąć sianem. Poniżej opinia zawarta w materiałach Wydawnictwa
           Podatkowego GOFIN - www.gofin.pl w bardzo podobnej sprawie.
           Nie podejmuję się polemizować z ekspertami, którzy "zjedli zęby" na problemach
           księgowych spółdzielni. Nie będę komentował różnicy poglądów Pana Dziewiora
           (tych zamieszczonych w opinii dla Was, w opinii GOFIN poniżej i na łamach
           Rzepy), bo odnoszę wrażenie, ze dotyczą nieco innego przypadku.
           Dzięki za czujność porządkową. Miło, ze ktoś na tym forum zaczyna zwracać uwagę
           na bezsensowne posty, w niektórych wątkach jedynie bezsensowne.

           Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
           Biuletyn Informacyjny dla Słu!b Ekonomiczno - Finansowych
           nr 17/(520) z dnia 2005-06-10
           Rozliczenie umorzenia pożyczki na docieplenie budynków mieszkalnych
           Spółdzielnia mieszkaniowa pokrywa koszty docieplenia budynków mieszkalnych
           funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych, tworzonym na podstawie art. 6 ust.
           3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z odpisów w koszty. Ponadto na
           sfinansowanie kosztów docieplenia tych budynków, spółdzielnia zaciągnęła
           pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część
           tej pożyczki została umorzona, pod warunkiem przeznaczenia środków uzyskanych z
           tej pożyczki na docieplenie budynków mieszkalnych. Jak w tej sytuacji powinna
           przebiegać ewidencja księgowa umorzonej kwoty pożyczki, czy można tę kwotę
           przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego?
           W myśl ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U.
           z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.), fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych
           jest obligatoryjnie tworzony z odpisów w koszty gospodarki zasobami
           mieszkaniowymi (art. 6 ust. 3), a ponadto mocą ww. ustawy (art. 12 ust. 3)
           spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek uzupełniania tego funduszu z wpłat
           dokonywanych przez członków spółdzielni, z tytułu powstającej różnicy między
           wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wkładu mieszkaniowego - w
           przypadku przeniesienia własności lokalu na pisemne żądanie członka, któremu
           przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (z
           uwzględnieniem art. 461 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, obligującego do
           odprowadzenia do bud+etu państwa części wyżej wymienionej wpłaty pochodzącej z
           umorzenia kredytu obciążającego dany lokal).
           Aktualnie obowiązujące przepisy, zarówno ustawy o spółdzielniach
           mieszkaniowych, jak też ustawy o rachunkowości, nie przewidują możliwości
           tworzenia funduszu remontowego z tytułu umorzenia pożyczki zaciągniętej na
           finansowanie kosztów poniesionych przez spółdzielnię mieszkaniową na
           docieplenie budynków mieszkalnych. Wręcz przeciwnie, ustawa o rachunkowości
           (art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. c) nakazuje zaliczać umorzone zobowiązania (z
           wyjątkiem zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobcią+ających kosztów)
           do pozostałych przychodów operacyjnych. Dotyczy to równie+ umorzenia po+yczki
           przeznaczonej, jak to ma miejsce w pytającej spółdzielni mieszkaniowej, na
           sfinansowanie kosztów docieplania budynków mieszkalnych. Docieplenie budynków
           spełnia kryteria wykazane ustawą o rachunkowości (art. 31 ust. 1) dla
           ulepszenia traktowanego (art. 28 ust. 8 tej+e ustawy) analogicznie jak koszty
           budowy. Tak więc zaliczenie kwoty umorzonej po+yczki w tym przypadku księguje
           się - z uwzględnieniem art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości - przez
           zaliczenie do rozliczeń międzyokresowych przychodów, zapisem: Wn konto
           24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: "Pożyczki"), Ma konto 84 "Rozliczenie
           międzyokresowe przychodów". Zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych
           następuje stopniowo, równolegle do odpisów umorzeniowych budynków mieszkalnych,
           (z zachowaniem odpowiedniej proporcji), zapisem: Wn konto 84 "Rozliczenia
           międzyokresowe przychodów", Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".
           W sprawie docieplenia budynków mieszkalnych, o których mowa w pytaniu
           spółdzielni, nale+y uwzględnić, że budynki mieszkalne są zaliczane do zasobów
           mieszkaniowych. W przypadku gdy przedmiotem docieplenia (ulepszenia) jest
           budynek mieszkalny, w którym znajdują się lokale na warunkach spółdzielczego
           własnościowego prawa do lokalu, powstaje wątpliwość - czy koszty docieplenia
           (ulepszenia) tego budynku mogą być pokryte funduszem remontowym. Przy zało+eniu
           +e pokrycie kosztów docieplenia tym funduszem jest możliwe, a zapłata za
           wykonane roboty następuje ze środków wyodrębnionego rachunku bankowego funduszu
           remontowego, księgowanie operacji, po zakończeniu docieplenia (ulepszenia)
           budynku mieszkalnego może być następujące:
           1) ogół kosztów poniesionych na docieplenie (ulepszenie) zwiększa wartość
           początkową budynku poddanego ulepszeniu: Wn
           konto 01 "Środki trwałe", Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie";
           2) zapłata zobowiązania - według faktury VAT za wykonane roboty: Wn konto
           21 "Rozrachunki z dostawcami", Ma konto 13
           "Rachunek bieżący";
           3) równolegle do poz. 2 księguje się wykorzystanie funduszu remontowego
           finansującego docieplenie budynku: Wn konto 85
           "Fundusz remontowy", Ma konto 80 "Fundusz wkładów budowlanych".
           Księgowanie operacji pod poz. 3, aczkolwiek poprawne pod względem
           merytorycznym, zwiększa w tym przypadku fundusz wkładów budowlanych tylko tych
           członków spółdzielni, którzy posiadają lokale w budynku poddanym dociepleniu,
           na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, podczas gdy fundusz
           remontowy tworzy się z odpisów w koszty, które obcią+ają wszystkich członków,
           tak+e tych, których docieplenie budynków nie dotyczy. A zatem rozwiązanie to
           przysparza korzyści tylko członkom posiadającym lokale w budynku docieplonym,
           co w praktyce powoduje konflikty. Dlatego docieplenie budynków, które spełnia
           warunki ulepszenia środka trwałego (określone w art. 31 ust. 1 ustawy o
           rachunkowości) nie powinno być pokrywane funduszem remontowym, lecz nale+ałoby
           je sfinansować z dopłat członków, zaliczanych na zwiększenie wkładów
           budowlanych. Przyjęte przez spółdzielnię zasady postępowania w tym zakresie
           powinny być ściśle określone uchwałą uprawnionego organu statutowego
           spółdzielni.
           Rozwa+ając problem dla celów podatkowych nale+y przywołać art. 17 ust. 1 pkt 4f
           (obowiązujący do końca 2006 r.) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
           zgodnie z którym wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych
           uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i z innych źródeł przychodów - w
           części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i
           inne cele statutowe z wyjątkiem działalności gospodarczej. Tak więc poniewa+
           po+yczka została przeznaczona na cele statutowe spółdzielni, jej umorzenie
           wolne jest od podatku dochodowego.


           jaga90 napisał: "Właśnie poprzez takie podejście krętackich zarządów, jakie
           podpowiada serafin, wielu spółdzielców utraciło dorobek całego swego życia.
           Prezesi tylko...przeinwestowali!"
           Czy aby napewno? Przecież dostaliście ogromną dotację na usunięcie wad
           technologicznych (nazywacie to niesłusznie termomodernizacją). Czy dobrze
           rozumiem, że w imię nadużywanej przez jaga90 poprawności księgowej spółdzielnia
           nie powinna w ogóle realizować inwestycji i mieszkać w przemarzających blokach
           z wypadającymi oknami i korodującymi łączeniami elementów konstrukcyjnych?
           • jaga90 I co dalej - a no, zobaczymy! 15.12.06, 09:38
            Od razu dziekuje olubkowi za podrzucenie wyjasnienia czy opinii - oczywiście
            muszę ją na spokojnie przeanalizować.
            natomiast juz teraz oświadczam, że nigy nie byłem przeciww ociepleniom, bo
            zdaję sobie sprawę, że to są(w każdym razie powinny) być po prostu oszczędności
            w kosztach dzialania spółdzielni - to po pierwsze.
            Po drugie - skąd stwierdzenie o ogromnych dotacjach na usunięcie wad
            technologicznych? To K. Dziewior coś na ten temat pisał, chyba, żeby zagmatwać
            skutecznie temat(nasza spółdzielnia dostała jakieś tam dotacje, ale dosyć
            skromne i przed rokiem 2001).
            Po trzecie gdzie ja kiedykolwiek napisałem, że w imię poprawności księgowej
            spółdzielnia nie powinna w ogóle realizować inwestycji i mieszkać w
            przemarzających blokach z wypadającymi oknami i korodującymi łączeniami
            elementów konstrukcyjnych?
            To tyle na goraco!

            • jaga90 To nie o to chodzi! 15.12.06, 10:23
             Dziękuję jeszcze raz za usiłowanie pomocy w ważnej dla mnie i mmoich sąsiadów
             sprawie!
             Niestety, podana opinia jej nie dotyczy, bo w moim przypadku nie chodzi w ogóle
             o jakąkolwiek pożyczkę na termomodernizację.
             Podaje jeszcze raz, o co chodzi zarządowi: domaga się teraz od nas,
             spółdzielcow, spłaty przez kilka kolejnych lat sumy 7,5 miliona złotych już
             zapłaconych wykonawcom a pobranych w latach 2001 i 2002 z naszego funduszu
             zasobowego, tworzonego w ubiegłych latach niezgodnie z prawem! Na ten to
             fundusz zarząd kierował środki z przekształceń statusu lokali z lokatorskiego
             na własnościowy.
             Mamy tu do czynienia z różnymi machinacjami księgowego, do tej pory nie
             wiadomo, w jakim celu. Nie widzimy więc powodu, dla którego jego krętactwo ma
             nas kosztowac 7,5 miliona złotych! Bo ile razy można płacić za to samo?
             Konsekwencje niech ponosi winny!
             • olubek Re: To nie o to chodzi! 15.12.06, 11:37
              Cały czas myślałem, że o to chodzi.
              Sorki, to ja już wymiękam.
              Pozdrawiam
              Paweł
             • jaga90 Coraz lepiej! 15.12.06, 12:03
              czytam stanowisko Wydawnictwa Podatkowego GOFIN, zamieszcone w poscie Olubka w
              zwiazku z moim problemem i znaowu łapię się na tym, że to ma być niby
              kolejny "autorytet", ale jesli nim nawet jest, to dość kiepskiej jakości.
              No bo jak nazwać twierdzenie GOFIN'u, że pewne operacje "zwiększają fundusz
              wkładów budowlanych" kiedy taki w spółdzielniach mieszkaniowych nie istnieje!
              Ja wiem, że od lat chyba we wszystykich sprawozdaniach finansowych spółdzielni,
              nawet badanych przez biegłychh rewidentów, taka pozycja bilansu w pasywach
              istnieje.
              Tylko niech ktoś mi pokaże, że na tworzenie takiego funduszu zezwala ustawa
              Prawo spółdzielcze lub ustawa o społdzielniach mieszkaniowych!
              Brak ustanowienia takiego funduszu przez wspomniane ustawy jest świadomy, co
              potwierdza przepis art. 6 ust. 2 „Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”, w
              którym pojawia się odwołanie nie do pojęcia „funduszu wkładów” a jedynie
              do „wkładów” (skądinąd przepis niewykonalny, jako że nie istnieje możliwość
              odnoszenia umarzania na inną pozycję bilansową niż fundusze):
              Art. 6 ust. 2 „Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”:
              „Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub
              wkładów mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego;
              umorzenie wartości tych środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy
              lub wkłady mieszkaniowe i budowlane.”
              Tak więc mamy do czynienia z kolejnym przykładem robienia ludziom wody w mózgu -
              tym razem nie przez pana K. Dziewiora ale przez wydawnictwo GOFIN.
              Pomimo tego w stanowisku GOFIN'u znajduję potwierdzenie swego pogladu, że
              docieplenia budynków to nie remonty - "Dlatego docieplanie budynków, które
              spełnia warunki ulepszenia środka trwałego(określenie w art. 31 ust.1 ustawy o
              rachunkowości) nie powinno być pokrywane funduszem remontowym, lecz należałoby
              je sfinansować z dopłat członków, zaliczanych na zwiększenie wkładów
              budowlanych".
              Jak z powyższego wynika, różne "autorytety" tworzą totalny burdel mieszając
              prawdy, półprawdy i nieprawdy.
              Przykładowo proszę porównać opinię pana K. Dziewiora i wydawnictwa GOFIN w
              przedmiocie możliwości finasowania ociepleń z funduszu remontowego -
              który "autorytet" ma rację?
              Ponownie wywołuję Pawła do tablicy!
              • jaga90 Re: Coraz lepiej! 15.12.06, 12:11
               Nasze posty się minęły!
               Wołałbym, aby Paweł nie "wymiękał", bo bardziej mi zależy na zgłębieniu
               problemu a nie na poddaniu się!
               A ta nasza dyskusja może wreszcie uświadomi niektórym, co są warte autorytety,
               nawet te największe. Oczywiście, nie podważam wszystkiego i wszystkich -
               apeluję jednak o zdrowy rozsądek, bo w efekcie końcowym to my możemy wyjść
               najgorzej na bezgranicznym zaufaniu!
               • kikibobo Re: Coraz lepiej! 15.12.06, 13:56
                na ostatniej stronie wydawnictw GOFIN pisało ( muszę w czasie przeszłym bo juz
                nie prenumeruję ), mniejszym druczkiem : "publikacje zamieszczone na łamach
                czasopisma nie mogą byc traktowane jako oficjalne stanowisko organów państwa."


                • jaga90 Kikibobo, dobrze, że to podajesz! 15.12.06, 14:24
                 Kikibobo, Twoja uwaga o informacji w wydawnictwie GOFIN'u świadczy jedynie o
                 jego asekuracji. Bardzo mało osób podchodzi jednak ostrożnie do wyjaśnień i
                 opinii takich firm jak GOFIN czy K. Dziewior. Pół biedy, gdy nie pociąga to za
                 sobą żadnych negatywnych skutków.
                 W naszym przypadku opinia K. Dziewiora, jego ustne wyjaśnienia z ciągłym
                 używaniem mało zrozumiałych dla większości słów takich
                 jak "aktywacja'","korespondencja", numery kont itp. oraz na zakończenie jego
                 popisów apel o odrzucenie stosownej uchwały na naszym ZP zaowocowały tym, że
                 przez kolejne lata będziemy bulić za niefrasobliwość czy cwaniactwo głównego
                 księgowego. Bo księgowy powinien prowadzić księgi na bieżąco a nie zwlekać z
                 załatwieniem tego problemu 4 lata!
                 • jaga90 Do Serafina! 15.12.06, 15:24
                  Podaję link, gdzie dowiesz się czegoś więcej na zadane pytanie. odpowiedź nie
                  jest taka prosta!
                  www.polskiesm.pl/Dokumenty/Komentarze/Nieistnienie_prawne_tytulow/Wyludzenia.pdf
             • serafin666 Re: To nie o to chodzi! 15.12.06, 14:11
              wtrącę się - zadając pytanie w kontekście , cyt: "Na ten to fundusz zarząd
              kierował środki z przekształceń statusu lokali z lokatorskiego na własnościowy."

              jakie powinno być - w myśl przepisów spółdzielczych - przeznaczenie ( nie
              księgowanie ! ) środków finansowych uzyskanych z tych przekształceń ?
         • mieszkanie.i.wspolnota Re: jaga90 to nie xxxll 14.12.06, 22:33
          olubek napisał:
          > Gwoli wyjaśnienia - Paweł to Paweł Ołubek, mój nick to olubek.
          > Naprawdę, to nie ja widzę wszędzie XXXLL'a. mieszkanie.i.wspolnota -
          pomyliłeś
          > posty.
          > Pozdrawiam światecznie
          > Paweł

          Niczego nie pomyliłem.
          Pisałem do babczyka, ktory naprawdę ma na imię Paweł.
          Ponieważ to wiem, a on wie, że wiem (zresztą rozmawiamy czasem przez telefon)
          - więc nie będę się do niego zwracał per "panie babczyku"
          • jaga90 Czym wy sie zajmujecie na tym forum? 15.12.06, 08:07
           Szanowni eksperci i "eksperci", czy jedynym tematem, który Was interesuje i w
           którym kruszycie kopie, jest wyjaśnianie sobie i innym, czy babczyk to xxxll,
           jaga90 to xxxll, xxxll to Brodziak itp!
           Bo wygląda mi na to, że prędzej czy później każdy prawie wątek zaśmiecice tymi
           idiotycznymi dywagacjami, które nie mają nic do rzeczy!
  • xxxll Re: Bądźcie ostrożni z opiniami K. Dziewiora! 16.12.06, 12:27
   Cytaty - z "Rz"

   Od nowego roku wspólnoty zapłacą podatek CIT od przychodów za odsetki z lokat
   bankowych. W tej chwili są z niego zwolnione.   W artykule z 4 grudnia br. "Choć jest zwolnienie z podatku, opłaty za lokal
   mogą wzrosnąć" pisaliśmy o opodatkowaniu podatkiem CIT m.in. wspólnot
   mieszkaniowych. Od nowego roku, tak jak dzisiaj, będą zwolnione z CIT. Jednak
   zwolnienie obejmie tylko dochody osiągane z gospodarki mieszkaniowej
   przeznaczane na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych (art. 17
   ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT). Dotyczy to więc należności za mieszkania płaconych
   przez właścicieli oraz lokatorów. Inne dochody, np. z wynajmu lokali użytkowych
   lub z reklam, będą już opodatkowane według stawki 19 proc.

   - Przychody z najmu i z dzierżawy osiąga niewiele wspólnot, wszystkie zaś mają
   przychody z odsetek bankowych. Ustawa o własności lokali wymaga nawet, by każda
   z nich posiadała konto bankowe - twierdzi nasza czytelniczka. Ma ona
   wątpliwości, czy odsetki bankowe, w tym z lokat, podlegają podatkowi CIT, czy
   też są z niego zwolnione.   Od nowego roku z podatku dochodowego CIT będą zwolnione tylko przychody ściśle
   związane z eksploatacją danej nieruchomości - twierdzi ****Krzysztof
   Dziewior*****, doradca podatkowy.   W roku 2006 przychody z odsetek bankowych były zwolnione z podatku, w roku 2007
   natomiast będą nim objęte -uważa Krzysztof Dziewior. - Są to bowiem przychody
   uzyskiwane z innego źródła, nie mają one nic wspólnego z gospodarką
   mieszkaniową.

   W tej chwili resort finansów przygotowuje interpretację przepisów ustawy CIT.
   Ma w niej określić dokładnie, co należy rozumieć pod pojęciem gospodarki
   mieszkaniowej. Być może potraktuje je szerzej i odsetki z lokat uzna za
   przychód osiągany z gospodarki mieszkaniowej.


   ******Trzeba jednak na tę interpretację poczekać. *********

   • wprost5 xxxll - nie rób bałaganu! 17.12.06, 09:01
    xxxll, po jaką cholerę dość ciekawą informację pakujesz do tego wątku - czy nie
    stać Cię na założenie nowego względnie bardziej sensowne dobranie do tej
    informacji jakiegoś innego?
    Skoro nie masz nic do powiedzenia w poruszanym przeze mnie temacie( a nie
    musisz), to sidź cicho, nie zamieszczaj postu tylko po to, by być również i w
    tym wątku.
    • xxxll Re: Wprost5 - kalier samowowli 17.12.06, 19:13
     wprost5 napisał:

     > xxxll, po jaką cholerę dość ciekawą informację pakujesz do tego wątku - czy
     nie
     >
     > stać Cię na założenie nowego względnie bardziej sensowne dobranie do tej
     > informacji jakiegoś innego?
     > Skoro nie masz nic do powiedzenia w poruszanym przeze mnie temacie( a nie
     > musisz), to sidź cicho, nie zamieszczaj postu tylko po to, by być również i w
     > tym wątku.


     Kolego jak nie rozumiesz co cytowałem o p. Dziewiorze to nie wtykaj swoich
     pięciu groszy. Swój swego wspiera. Rozumiem zasady z PRL-u.

     Pan Dziewior bardzo dobrze promuje spółdzielczość mieszkaniową, natomiast na
     wspólnotach zupełnie się nie zna - jest laikiem. To ta postać (Dziewior),
     która próbuje uspółdzielnić wspólnoty i zrobić w nich komercyjne zarządzanie, a
     przecież nie o to chodzi w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi. Wspólnoty -
     to jest inny rodzaj zarządzania nieruchomościami i to wspólnoty muszą go sobie
     wypracować.

     • sewekfalk Re: Wprost5 - kalier samowowli 18.12.06, 08:29
      xxxll po raz kolejny kłamiesz(tak jak w wątku o odsetkach)!!!
      1)Kiedy pan Dziewior komercializował zarządzanie i próbował je uspółdzielnić(co
      to znaczy skomercjalizować zarządznie?),podaj konkrety,przykłady bo jak sądze
      jest to kolejny atak bez merytorycznych podstaw?
      2)a jak pan Dziewior nie zna sie na Wspólnotach ta ja jestem królowa matka.
      P.S.
      Niech zarządcy zajmą sie zarządzaniem!!!!!!!!!
      • jaga90 Przypominam, o co chodzi! 18.12.06, 13:12
       Rozpoczynając wątek, ostrzegałem zainteresowanych, że opinie K. Dziewiora nie
       zawsze są, moim zdaniem, zgodne z obowiązującym prawem. Pytalem o możliwość
       odpowiedzialności zawodowej k. Dziewiora za takie opinie. Liczyłem, że może
       ktoś z forunmowiczów będzie mógł coś dodać w związku z poruszona sprawą.
       Jak zwykle, po wielu postach nie wiadomo już, o co chodzi.
       Nie wiem, jak K. Dziewior doradza w sprawach dotyczących wspólnot, natomiast w
       przypadku mojej spółdzielni na podstawie innych jego wypowiedzi i bodajże
       materiału przesłanego przez Olubka mogę stwierdzić, że jednak jego opinie, za
       ktore bierze forsę, są nierzetelnie, wprowadzają spółdzielców w błąd, co nie
       pozwala im na podjęcie właściwych decyzji.
       I na koniec do xxxll - nie rozumiem uwagi, że swój swojego wspiera - gdzie w
       moich wpisach jest wspieranie Dziewiora?
       • mieszkanie.i.wspolnota mało co kapujesz 19.12.06, 02:31
        Ty Jarku, mało co kapujesz z tego forum.
        Tu nic nie jest ani czarne, ani białe.
        Niektórzy czasem świrują, czasem ponoszą ich emocje, ale przeważnie mają dużą
        wiedzę i trafnie rozpoznają rzeczywiste problemy.
        Dziewior nieźle zna się na spółdzielniach. Bieda w tym, że przepisy
        spółdzielcze (podobnie jak wspólnotowe) są niejednoznaczne, czasem wzajemnie
        sprzeczne, poddają się więc różnym interpretacjom. Nie dziw się więc
        Dziewiorowi, że w różnych miejscach mówi różne rzeczy, bo tutaj - za sprawą
        naszego pokręconego i dyletanckiego prawa - naprawdę łatwo o schizofrenię.
        • jaga90 Chyba jednak dużo kapuję! 19.12.06, 13:51
         Witku, absolutnie nie mogę się z Tobą zgodzić, że Dziewior wydaje sprzeczne
         opinie, bo przepisy prawne w spółdzielniach są niejednoznaczne!
         W konkretnym przypadku rzecz dotyczy sposobu wykorzystania środków funduszu
         remntowego i sam Dziewior w jednej ze swoich opinii stwierdza, że fundusz ten
         może sluzyc jedynie remontom a nie jakimś innym celom - nawet instalacja nowej
         bramy wjazdowej nie jest już remontem! natomiast nie wiem dlaczego, w opinii
         sporzadzane dla naszej spółdzielni pan Dziewior dopuszcza uzycie części środków
         funduszu remontowego na " rozliczenie remontówz lat 2001 i 2002" a więc na coś
         zupełnie innego, niż przewiduje to ustawa! Rozliczenie remontów, jesli uznac za
         takowe docieplenia, które zostały juz dawno zapłacone.
         Tak więc Witku nie wmawiaj mi, że jednoznaczny zapis z ustawy o spółdzielniach
         mieszkaniowych można w różny sposób interpretować.
         Ponadto, jak już pisałem, ktoś podrzucił mi opinię firmy podobnej do Dziewiora,
         że docieplenia są jednak zawsze ulepszeniem środka trwałego i nie powinny być
         fimnansowane z funduszu remontowego. I tu Dziewior dał znowu plamę!
         Tak więc nie broń Dziewiora, bo sam jeszcze kilka dni temu proponowałeś
         podjęcie akcji spółdzielczego nieposłuszeństwa, aby nie spłacać owych 7,5
         miliona wyłudzanych od nas wbrew prawu!
         Oczywiście, nie kapuję dlaczego tacy jak Ty tak często zmieniają poglądy!
         • xxxll Re: Chyba jednak dużo kapuję! 19.12.06, 19:00
          jaga90 napisał:

          > sam Dziewior w jednej ze swoich opinii stwierdza, że fundusz ten
          > może sluzyc jedynie remontom a nie jakimś innym celom - nawet instalacja nowej
          > bramy wjazdowej nie jest już remontem! natomiast nie wiem dlaczego, w opinii
          > sporzadzane dla naszej spółdzielni pan Dziewior dopuszcza uzycie części
          > środków funduszu remontowego

          A ja zaczne z inne beczki .Uważam ze nazewnictwo *Fundusz Remontowy NW* jest
          nie trafione. Urzędasy skarbówki, eksperci bardziej skupili sie jak można
          wykorzystać słowo *remont* aniżeli czemu ma on słaużyć i czego dotyczyć. Kiedyś
          tu napisałem, że należałoby je zatapić innym określeniem np: Fundusz
          odtworzeniowy NW. Może skończyłoby sie bicie piany przez k. Dziewiora i jemu
          podobnych będacych na usługach mediów.
      • xxxll Re: Wprost5 - kalier samowowli 19.12.06, 19:17
       sewekfalk napisał:

       > xxxll po raz kolejny kłamiesz....
       > .....ta ja jestem królowa matka

       Kochanienka od początku . Kilka razy spotkałem się z nim na szkoleniach
       okresowych zarządców nieruchomości. Było gorąco.
       Pan Dziewior twierdził o promował ze księgowości wspólnoty winna byc oparta o
       ustawę o rachunkowości. Do dziś promuje sprawozdawczość finansowa opartą o
       rachunek zysków i strat, bilans!!! taki jak robi spółdzielczość mieszkaniowa,
       nie potrafi dać definicji co należy rozumieć pod nazwą "ewidencja
       pozaksięgowa". Twierdzi, że o taką rejestracje nie można prawidłowo sporządzić
       sprawozdania finansowego (nie mylić z bilansem) wspólnoty.
       Gdzie to wszystko napisał ? Nigdzie . Lecz na spotkaniach tak właśnie było.
       Zauważyłem, że k. Dziewior zmienia zdanie i punkt widzenia z częstotliwością
       raz na kwartał - poczytaj jego wypowiedzi z różnych okresów.
       • sewekfalk Re: Wprost5 - kalier samowowli 20.12.06, 09:19
        Widzę zmianę stanowiska.Teraz juz,według Pana, Pan Dziewior "promuje" księgowsc
        wspólnoty oparta na rachunkowości.We wczesniejszych wypowiedziach twierdził Pan
        żę wg.Dziewiora w księgowości wspólnot obowiązuje ustawa o rachunkowości.Mam
        wrażenia człowieku że nie wiesz co mówisz,gubisz sie i wypisujesz kolejne
        bzdury.A oto one:
        - "Do dziś promuje sprawozdawczość finansowa opartą o rachunek zysków i strat,
        bilans!!!"-ZAPRASZAM NA STRONE DZIEWIORA.TAM JEST PROPONOWANE PRZEZ NIEGO
        SPRAWOZDANIE WSPÓLNOTY(ktos tu chyba nie wie jak wygląda rachunek zysków i
        strat)
        - "nie potrafi dać definicji co należy rozumieć pod nazwą "ewidencja
        pozaksięgowa"-WYJAŚNIAM:EWIDENCJA POZAKSIĘGOWA MIN.ZWALNIA Z OBOWIĄZKU
        PROWADZENIA EWIDENCJI WM WG ZASAD RACHUNKOWOŚCI.DZIWNY TERFEM SŁYSZAŁEM TO NIE
        RAZ NA SZKOLENIACH PANA DZIEWIORA ALE OCZYWISCIE PANA BYŁ NA INNYCH
        - WSPOMNIANE PRZEZ MNIE SPRAWOZDANIE NA STRONIE DZIEWIORA JEST SPORZĄDZONE NA
        PODSTAWIE POZAKSIĘGOWEJ EWIDENCJI.
        Tak wieć drogi zarządco dzięki takim jak ty ja i oczerniany przez ciebie
        Dziewior mamy kupe pracy przy prostowaniu finasów wspólnot po
        działaniu "zorintowanych zarządców"
        Dziękuje
        • jaga90 Cęśściowe podsumowanie! 20.12.06, 10:02
         Inicjując wątek, chciałem uzyskać ewentualnie informację, czy niejakiemu K.
         Dziewiorowi, podającemu się za wybitnego specjalistę od spraw wspólnot i
         spółdzielni mieszkaniowych, zdarzały się inne wpadki w postaci sprzecznych
         opinii lub niezgodnych z prawem, tak jak ja tego doświadczyłem. Bo w moim
         przekonaniu tego typu postępowanie powinno być zwalczane wszelkimi środkami,
         zwłaszcza, że jego skutki, jak w przypadku mojej spółdzielni, naraża tysiące
         osób na konieczność ponoszenia nieuzasadnionych kosztów w wysokości 7,5 miliona
         złotych.
         Wymiana poglądów, może nie zawsze merytoryczna, pozwoliła mi na upewnienie się,
         że nie jest to pierwsza wopadka K. Dziewiora. Zwłaszca bardzo cenna była dla
         mnie informacja przekazana przez olubka na temat traktowania ociepleń jako
         ulepszenia a nie jako remontu, nad czym pan K. Dziewior też przeszedł do
         porządku dziennego.
         Widzę, że w miarę rozwijania się wątku ujawniane są jakieś inne opinie i
         przekonanaia pana K. Dziewiora, które mogą wzbudzać zastrzeżenia. Moim zdaniem
         bierze się to przede wszystkim z dość czasami mało zrozumiałego dla słuchaczy
         języka K. Dziewiora. Zauważyłem bowiem wielokrotnie, że jest grupa osób i do
         nich należy też K. Dziewior, która przedstawia problem w taki sposób celowo,
         aby słuchacze nie wiedzieli o co dokładnie chodzi. A nierozumiejący wywodów
         prelegenta lub twórcy opinii wola raczej milczeć niż publicznie przyznać się,
         że nie wiedzą, o co chodzi. W moim konkretnym przypadku K. Dziewior nadużywał
         takich wyrażeń jak "aktywacja", "korespondencja", numery kont, co dla osób nie
         obeznanych z tematyką było po prostu nic nie znaczącym bełkotem.
         Tak więc jestem przekonany, że złożenie wniosku do Okręgowej Izby Doradców
         Podatkowych o zbadanie postępowania K. Dziewiora jest w pełni uzasadnione.
         • olubek Re: Częściowe podsumowanie! 20.12.06, 10:41
          Ja mam wątpliwości.
          Jeśli chcesz złożyć skargę na niezrozumiały język Pana Dziewiora to się tylko
          wygłupisz. Niestety ludzie specjalizujący się w jakiejś wąskiej dziedzinie
          uzywają specyficznych i bardzo precyzyjnych określeń - nie da się obrazkowo
          opisać planu kont - trzeba to rozumieć i już.
          Brałem udział w tym wątku i śledziłem inne wypowiedzi, wydaje mi się że
          przyjąłeś nastepującą pozycję - Dziewior jest winny naszego nieszczęścia -
          trzeba doprowadzić Dziewiora na szafot. Obetniemy mu głowę i skończą się
          problemy spółdzielni. Niestety - mylisz się. Błąd (czy aby na pewno?)został
          popełniony u was i przez waszego ksiegowego, czy wynajmiecie Dziewiora, czy
          kogoś z GOFINu, czy Pana Wacka Cycko to nie ma znaczenia! Musicie określić
          własny sposób rozwiązania problemu i zrobić to własnymi rękami. Opinie takich
          czy innych ekspertów są jedynie wskazówką, a nie wykładnią prawną, nie oni są
          odpowiedzialni za robienie porządku w skłóconych spółdzielniach.
          Czy pisząc skargę do Okręgowej Izby Doradców Podatkowych załatwisz problem czy
          tylko wyładujesz agresję?
          Ja jestem spokojny o opinie Dziewiora i innych ekspertów. Zawsze traktowałem je
          z dystansem tak jak z dystansem traktuję przepisy prawne - sprzeczne,
          niekompletne, głupie, nieaktualne i tworzone przez bandę ignorantów
          załatwiających pracę za seks.
          Odpuść jaga90, za trzy dni Święta Bożego Narodzenia - najwspanialsze święta w
          roku!
          Właśnie z okazji zbliżających się Świąt, życzę wszystkim uczestnikom tego wątku
          wszystkiego najlepszego, spokoju, dystansu do trudnych spraw, poczucia humoru i
          spełnienia marzeń - tych pozytywnych oczywiście.
          Paweł
         • sewekfalk Re: Cęśściowe podsumowanie! 20.12.06, 11:13
          Mam nadzieje ze po wydaniu opinii przez Okręgową Izbę Doradców Podatkowych
          przeprosi Pani Dziewiora z takim samym zaangażowaniem z jaki go tutaj
          atakowała.Nie wiem jak to jest,że jednej strony ludzie podkreślają że nie są
          specjalistami a z drugiej wymądrzają się i do tego obrażają sprawdzone i uznane
          autorytety.Czytałem tą opinie i tak jak jeden z moich przdmówców uważam że
          chodzi tylko i wyłącznie o odpowiednią "operację księgową" nie mającą wpływu na
          obciążenia członków spółdzielni.W Pani wypowiedziach nie ma za grosz
          merytorycznych zarzutów.Proszę więc o jednoznaczne wykazanie że w związku z
          przywoływaną opinią wzrosną opłaty za Pani lokal.Prztacza Pani opinię mówiącą o
          ewdencjonowaniu docieplenia budynku jako "ulepszenia budynku".Tylko co to
          zmienia z punktu widzenia członka spółdzielni?NIC.Musicie wpłacać odpowiednią
          wysoki FR a w momencie zaewidencjonowania tego jako "ulepszenie budynku"
          musielibyście uzupełnic wkłady.Zgadza sie że opinie w tym zakresie są
          podzielone ale nie jest tak że z jednej strony jest Dziewior a z drugiej
          wszyscy którzy myslą inaczej.prosze też o podanie przykładu jakiś innych opinii
          Pana Dzieiewiora sprzecznych z prawem.
          Proponuje zapoznać sie z podstawowymi pojęciami księgowymi bo są one niezbędne
          do wygłaszania tak kategorycznych sądów.Służę jednocześnie pomocą w zrozumieniu
          słów "aktywacja" i "korespondencja".
          • jaga90 Do olubka i sewekafalka! 20.12.06, 11:41
           Szanowni forumowicze, jeśli prezentujecie takie poglądy, to ja już nic nie
           rozumiem! Bo za co do cholery bierze pieniądze K. Dziewior, jeśli wydaje moim
           zdaniem opinie niezgdone z prawem! Podkreślam tu " moim zdaniem", bo oczywiście
           mogę się mylić, ale skoro mam takie przekonanie, to wniosek do Krajowej Izby
           Radców Prawnych nie jest wyładowywaniem mojej agresji tylko po prostu obroną
           moich interesów i walka z próbą wyłudzenia lub zaistniełym już wyłudzeniem
           pieniędzy od spółdzielni jest wręcz moim ustawowym obowiązkiem. I ja jako
           nieprofesjonalista mogę się mylić, ale K. Dziewior, któremu zwracano na to
           uwagę, już nie, bo bierze za to pieniądze. Mam pełną świadomośc, że nachrzanil
           w przeszłości nasz księgowy i powinien ponieść za to konsekwencje, ale właśnie
           Dziewior chroni go przed tym!
           Dziwię się sewekfalkowi, że nie rozumie, dlaczego mówię o obciążaniu członków
           spółdzielni nienależnymi kosztami - przecież to oni płacą, nikt inny. W
           opłatach na fundusz remontowy jest taki skladnik i nie jest to mój wymysł!
           A z tą koniecznością uzupełniania wkładówu przez spółdzielców przy ulepszaniu
           to po prostu demagogia - dla spoldzielcy to wszystko jedno, czy zaplaci na
           fundusz remontowy 2 złote czy 1 zl na remonty i 1 złoty na uzupelnienie wkladu,
           bo sumarycznie zaplacie ze swojej kieszeni też 2 złote.
           Nie jest to takie trudne do zrozumienia, chyba że za wszelka cenę chce się
           bronic Dziewiora.
           I na koniec - owe podstawowe pojęcia niezrozumiałe dla większości
           przedstawicieli - opinie powinne byc pisane językiem zrozumialym dla
           zleceniodawcy, w tym wypadku zwykłych społdzielców, bo to oni
           podejmujaądecyzje. Radzę sięgnąć również do ustawy o rachunkowści, która też
           mówi o jasnym i zrozumiałym dla czytahących sporzadzaniu sprawozdań
           finansowych. Sporządzanie niezrozumiałych opnii jest po prostu objawem
           przedmiotowego traktowania innych!
          • xxxll Re: Częściowe podsumowanie! o K Dziwriorze 18.02.07, 23:11
           sewekfalk - życie w nieświadomości nie zwalnia cię z odpowiedzialności.
           Mamy demokrację wiec wybór idola należy do ciebie.


           Dla mnie to K. Dziewior jest dobrym specjalistą od księgowości spółdzielczej ,
           lecz od wspólnot niech sie trzyma z daleka , bo jego rady robią z niego laika w
           sprawach księgowych.- jak mozna wzorowac sie na autorytecie, który zmienia
           zadanie co kwartał , jak wiatr powieje.
           • olubek Re: Częściowe podsumowanie! o K Dziwriorze 19.02.07, 08:37
            Szanowny xxxll - ale cały ten wątek dotyczył spółdzielni mieszkaniowej!
            Zgadzam się z Tobą - Pan Dziewior jest dobrym specjalistą w zakresie
            księgowości spółdzielni. Dla mnie jest autorytetem i z dużą uwagą czytam jego
            opinie, choć zakładający ten wątek był zwolennikiem skazania Dziewiora na
            krzesło elektryczne, bo wydał opinię nie po jego myśli.
            Pan Dziewior nie udziela się jakoś szczególnie w sprawach wspólnot.
            W zagadnieniach księgowych i podatkowych wspólnot autorytetem dla mnie jest
            Michał Czapliński www.wspolnota.org.pl/wydawnictwo.php?34+57+5841+3
            Pozdrawiam
            Paweł
            • jaga90 Re: Częściowe podsumowanie! o K Dziwriorze 19.02.07, 09:07
             Nadal podtrzymuję swoje negatywne zdanie na temat porad udzielanych przez K.
             Dziewiora.
             Istotnie, rozpoczęty przeze mnie wątek dotyczył jego porad związanych ze
             spółdzielczością mieszkaniową i jednym z moich zarzutów było to, że w
             identycznych sprawach udzielił różnych porad i teraz potwierdził chyba ktoś, że
             podobnie postępuje w przypadku wspólnot. Więc mój zarzut nie był taki
             nieuzasadniony. To po pierwszw. Po drugie, jego opinia dotycząca mojej
             spółdzielni nie znajduje oparcia w obowiazującym prawie i to było powodem
             rozpoczęcia wątku a nie to, że K. Dziewior nosi okulary lub mieszka blisko
             mnie.
             Nie wiem, skąd Wasze przekonanie, że K. Dziewior jest takim autorytetem w
             sprawach księgowości i rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych. Za takiego sam
             się podaje wszem i wobec, bo to po prostu napedza mu kasę, ale moim zdaniem nie
             ma żadnego obiektywnego dowodu na tę opinię. Bo teraz bardzo duzo osob podaje
             się za wybitne autorytety ale to nie jest podstawą, aby inni przyjmowali to do
             wiadomości.
             Nie wi
           • sewekfalk Re: Częściowe podsumowanie! o K Dziwriorze 21.02.07, 15:50
            xxxll czytająć twoje wypowiedzi na tym forum można z całą pewnością stwierdzić
            że laikiem w sprawch księgowych to ty jesteś.Zarzuty takie jak tu, jest bardzo
            łatwo formułować(proszę po raz kolejny o podanie konkretnych przykładów
            zmieniania przez Dziewiora zadania "jak wiatr powieje").Z jaga90 to już mi sie
            nie chce dyskutować.Jak ją poprosiłem o podanie negatywnych skutków opinii
            Dziewiora dla poszczególnych członków (wzrost opłat) to osoba badzo aktywna w
            tym wątku dziwnie ucichła.Niecierpie pieniactwa i awanturnictwa połączonego z
            niewiedzą...
            • jaga90 Re: Częściowe podsumowanie! o K Dziwriorze 21.02.07, 16:35
             Dziwię się i to mocno, że sewekfalk chce jakiś przykładów niekorzystnych dla
             członków spółdzielni skutków opinii Dziewiora! Przecież dla osoby mającej o
             sobie bardzo wysokie mniemanie jeśli chodzi o zagadnienia rachunkowosci i
             księgowości chyba również w spółdzielniach mieszkaniowych powinno być
             oczywiste, że koniecznośc niepotrzebnego płacenia 7,5 miliona złotych na skutek
             machinacji księgowego niezgodnych z prawem, czego nie chciał zauważyć pan
             Dziewior, obciąża właśnie kieszenie spółdzielców! Gdyba nie ta skandaliczna
             opinia, to otumanieni przedstawiciele wierzący zgodnie z zasadami psychologii
             byle komu jeśli tylko ma jakiś tam papierek i do tego ktoś go mieni wybitnym
             ekspertem nie zagłosowaliby sami przeciw sobie! Nie pierwszy raz zdarzają się
             takie rzeczy. I tylko tyle moge napisać, myślałem, że dla kogoś w miarę
             inteligentnego jest to tak jasne, że nie wymaga dodatkowych przykładów.
             Ostatnio czytałem właśnie o podobnych przypadkach skutków skandalicznych
             opinii, tym razem biegłych rewidentów - przez cale lata włoska firma PARMALAT
             uchodziła na światowym rynku za doskonale prosperującą aż nagle okazało się, że
             jest bankrutem, bo audytorzy nie sprawdzali dokładnie dokumentów i wierzyli
             oświadczeniom krętaczy z kierownictwa tej firmy. Podobnie było z amerykańskimi
             firmami Enron i WEorldCom.
             • jaga90 Re: Częściowe podsumowanie o K Dziewiorze 21.02.07, 16:49
              K. Dziewior jest osobą publiczną, bo świadczy usługi dla wielu podmiotów,
              bierze udział w wielu spotkaniach i udziela rad w ogólnopolskim dzienniku jakim
              jest Rzezczpospolita. Jako członek spółdzielni zapłaciłem mu jakąś część
              wynagrodzenia za nierzetelną moim zdaniem opinię i jest moim prawem i również
              obowiązkiem zwrócić innym uwagę na to, aby rady K. Dziewiora traktowali z dużą
              dozą podejrzliwości ze względu na skutki, jakie wspomniane opinie mogą wywołać.
              Jak pisałem w poprzednim poście, błędna opinia tego pana skutkuje niepotrzebnym
              wydatkiem, często dośc biednych ludzi, w wysokosci 7,5 miliona zlotych!
              Co nie wyklucza, że niektóre jego opinie mogą być i sa zapewne zgodne z
              obowiązującym prawem.
              • sewekfalk Re: Częściowe podsumowanie o K Dziewiorze 21.02.07, 18:16
               Tak tak a do Kennedyego strzelały ufoludki.Chyba juz dość teorii
               spiskowych.Proszę pokazać w którym miejscu tej opinii jest napisane,że
               członkowie spółdzileni będą musieli dopłacić te 7,5mln.
               • jaga90 Chyba dopłaci za nas Unia Europejska 21.02.07, 19:23
                Poniżej fragment opinii, której domaga się sewekfalk. Chyba mój szanowny
                oponent nie uważa, że mamy szanse na zdobycie owych 7,5 miliona złotych, które
                w ciągu 7 lat mają znaleźć sie na funduszu remontowym, z Unii Europejskiej w
                ramach jakiejś tam pomocy. Zaznaczam, że rozgarnięte zebranie przedstawicieli
                wybrało wariant b. Ale mam przeczucie, że ten cytat też nie przekona sewekfalka!

                "b) wariant drugi polegający na utworzeniu czynnego rozliczenia
                międzyokresowego poniesionych kosztów remontów i jego rozliczanie w
                korespondencji z funduszem remontowym w miarę posiadania dodatniej kumulacji
                środków na funduszu remontowym.

                Wnioski
                Biorąc pod uwagę powyższe według mojej oceny należy:
                a) uchylić uchwałę Rady nadzorczej nr 36/2001 i 14/2002,
                b) przyjąć nowa uchwałę umożliwiającą finansowanie procesu termomodernizacji
                zgodnie z przyjętym wnioskiem z Zebrania Przedstawicieli SBM …. z dnia 9
                czerwca 2001 roku, wybierając jeden z wariantów podanych powyżej,
                c) dokonać właściwych księgowań zgodnie z wymogami art. 54 ustawy o
                rachunkowości.

                Podpis K. Dziewiora
                Warszawa,7 grudzień 2005rok

                • sewekfalk Re: Chyba dopłaci za nas Unia Europejska 22.02.07, 08:30
                 No i...?Dalej nie wiem z czego wynkia teza,że będziecie obciążeni tymi 7,5mln.
                 • wprost5 Re: Chyba dopłaci za nas Unia Europejska 22.02.07, 09:44
                  Zdaje się, że mój interlokutor sewekfalk przyjął metodę rżnięcia głupa tj.
                  powtarzania w każdym poście, że dalej nie widzi, z czego wynika moja teza, że
                  będziemy obciążeni tymi 7,5mln.
                  Wobec tego informuję, ze nie dotyczy to już czasu przyszłego bo już jesteśmy
                  obciążania tymo milionami - poniżej przytaczam pozycją z planu moje spółdzielni
                  na rok 2007:
                  Planowane koszty zadań remontowych, w tym:
                  Rozliczenie remontów z lat 2001 - 2002 - 1 000 000 zł!

                  Ale podejrzewam, ze przy taktyce sewekfalka również i to nie będzie dowodem na
                  udowodnienie mojej tezy.
                  • sewekfalk Re: Chyba dopłaci za nas Unia Europejska 06.03.07, 07:21
                   wprost5 napisał:
                   "Wobec tego informuję, ze nie dotyczy to już czasu przyszłego bo już jesteśmy
                   > obciążania tymo milionami - poniżej przytaczam pozycją z planu moje
                   spółdzielni"
                   PYTANIE BRZMI:GDZIE TU JEST WINA DZIEWIORA?!
                   Aha i jeszcze jedno.Ja absolutnie nie jest zapatrzony w nikogo,wkurza mnie
                   pieniactwo i ludzka głupota...

                   • jaga90 Re: Chyba dopłaci za nas Unia Europejska 06.03.07, 08:11
                    Sewekfalk cały czas chyba rżnie głupa!
                    Chyba z moich postów wyraźnie wynika, ze mam pretensje do K. Dziewiora o to, że
                    w identycznych sprawach wydaje diametralnie rózne opinie oraz o to, że jego
                    opinia opracowana za wynagrodzeniem dla mojej spółdzielni jest poza tym
                    niezgodna z obowiązującym prawem.
                    I taka właśnie opinia K. Dziewiora spowodowała, że przedstawiciele na zebranie
                    przedstawicieli zagłosowali za rozwiązaniem niekorzystnym dla społdzielców. Bo
                    dla wielu osób doradca podatkowy z licencją jest osobą zaufania publicznego i
                    dlatego zagłosowali za rozwiązaniem doradzanym przez niego.
                    Myślę, że wreszcie dojdzie do świadomości sewekfalka o co mi chodzi.
                    • sewekfalk Re: Chyba dopłaci za nas Unia Europejska 06.03.07, 16:46
                     Nie dojdzie...:(
                     • wprost5 I znowu błysnął K. Dziewior 12.03.07, 12:26
                      Oto co znalazłem w dzisiejszych Nieruchomosciach w Rzeczpospolitej(12.03.2007):
                      ZAPYTAJ EKSPERTA Krzysztof Dziewior z Centrum Informacji i Doradztwa
                      Mieszkaniowego
                      Sposób rozliczania wody
                      Jestem przewodniczącym zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Proszę o opinię
                      dotyczącą sposobu rozliczania zużycia zimnej wody. Nasz budynek ma 102 lokale i
                      jest opomiarowany. Jako wspólnota mieszkaniowa uchwaliliśmy "Regulamin
                      rozliczania zużycia zimnej wody" - różnicę pomiędzy odczytem wodomierza
                      głównego a sumą podliczników lokalowych rozliczamy, stosując wzór: suma faktur
                      za dostawę wody: suma wskazań liczników lokalowych = koszt 1 m sześc. x zużycie
                      wodomierz lokalowy = koszt zużycia dla lokalu. Czy taki sposób rozliczania
                      zużycia wody jest według pana poprawny?
                      (nazwisko znane redakcji)

                      - Niestety, przyjęty przez państwa wspólnotę mieszkaniową sposób rozliczania
                      zużycia zimnej wody jest nieprawidłowy, ponieważ nie rozlicza zużycia zimnej
                      wody, lecz służy do określenia ceny 1 metra sześciennego zimnej wody, co jest
                      niedopuszczalne.Cena zakupu zimnej wody zapłacona przez wspólnotę powinna
                      równać się cenie "sprzedaży" tej wody właścicielom lokali. Różnicę, jaka
                      niewątpliwie wystąpi w porównaniu zużycia wody, która przeszła przez liczniki
                      zainstalowane w lokalach, w porównaniu z zużyciem, jakie wykazuje licznik
                      główny, należy (zgodnie z zapisem art. 14 ustawy o własności lokali) odnieść do
                      kosztu zarządu nieruchomością wspólną. Robi się to poprzez księgowe
                      przeniesienie wartości niezbilansowanej wody do kosztów zarządu nieruchomością
                      wspólną w taki sposób, aby po dokonaniu rozliczenia zużycia wody w gospodarce
                      mediami komunalnymi we wspólnocie nie wystąpił żaden wynik.
                      b.kal.

                      Kolejny raz pan K. Dziewior kręci. Wprawdzie pisze, że sposob, jaki stosuje
                      pytający, nie jest poprawny i z tym się zgadzam! Jednak dalsze wywody K.
                      Dziewiora to już jak zwykle jego swobodna ocena faktów i interpretacja prawa.
                      Po pierwsze, nie wiem, dlaczego K. Dziewior przyjmuje, że owa różnica pomiędzy
                      wskazaniami wodomierza na przyłączu budynkowym a sumą wskazań wodomierzy
                      lokalowych powstaje w części wspólnej budynku? Od dawna wiadomo, choćby z
                      dyskusji na tym forum, że wspomnianej różnicy nie można przypisać tylko części
                      wspólnej nieruchomości. A skoro tak, to nie widze tu sensu podpowiedzi K.
                      Dziewiora bazujacej na tresci art. 14 ustawy o własności lokali.
                      Kolejny raz autorytet utwierdził mnie w przekonaniu, że jego rady są bałamutne
                      i należy przyjmować je z dużą dozą ostrożności
                      itej(12.03.2007):
                      • sewekfalk Re: I znowu błysnął K. Dziewior 13.03.07, 12:45
                       Wprost5 dysponuje wyrokiem sądu w tej sprawie i rozczaruje cie-Dziewior znowu
                       ma rację
                       • wprost5 To rozczaruj mnie! 13.03.07, 15:42
                        Nic nie mam przeciw temu, abyś mnie rozczarował tj. zamieścił na tym forum
                        wyrok sądu, który niby jest zgodny z opinia K. Dziewiora ws. pokrywania kosztów
                        tzw. wody technicznej(na cele ogólne itp)!
                        • kikibobo Re: To rozczaruj mnie! 13.03.07, 18:33
                         Wystarczy teraz, żeby moi pieniacze przeczytali wywód Pan Dziewiora.
                         Już słyszę : zalicz je pani do części wspólnej bo tak pisze w gazecie,
                         to gazeta ma racje nie pani. Na nic się zdadzą tłumaczenia, że i tak musza to
                         pokryc, przecież podniesie to stawkę , ale to już inny bój.
                         Tak jak wprost 5 uważam go za niewłaściwy, nieprawny i wielce szkodliwy.
                         Przeciez chodzi nam o jasnośc rozliczeń a nie ukrywanie.
                         • wprost5 Opinie guru Dziewiora 15.03.07, 08:00
                          Jak napisała kikibobo, ostatnia opinia Dziewiora ws. rozliczania tzw.wody na
                          cele ogólne jest bardzo niebezpieczna, bo może spowodować awantury we
                          wspólnotach ze strony nieuświadomionych członków a takich nie brakuje we
                          wspólnotach.
                          Bo Dziewior znowu proponuje jakieś chachmęcenie zamiast przedstawić
                          najsensowniejsze rozwiązanie problemu. Bo jeśli się nie wie, jak to uczynić, to
                          po prostu trzeba się przyznać a nie grać wielkiego speca, bo przyznało się
                          samemu sobie tytuł Centrum Doradztwa i Informacji Mieszkaniowej i teraz na tym
                          się jedzie przy pomocy naiwnych dziennikarzy.
                          Zaproponowane podejście Dziewiora do zagadnienia niesie jeszcze to
                          niebezpieczeństwo, że praktycznie zwalnia nieodpowiedzialnych i nieuczciwych
                          zarządców od troski o racjonalne gospodarowanie wodą i uczciwe rozliczenie jej
                          zuzycia. Bo owa różnica do pokrycia wcale nie jest jak już pisałem, w całości
                          generowana w części wspólnej nieruchomości. Takie podejście wręcz będzie
                          zachęcało nieuczciwych członków wspólnoty do różnych manipulacji przy
                          wodomierzach praktycznie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności bo w
                          efekcie końcowym koszty tego pokryją wszyscy członkowie wspólnoty.
                          Przy okazji - nadal czekam na opublikowanie na forum przez Sewekfalka w tym
                          wątku wyroku jakiegoś sądu ws. rozliczania omawianej różnicy wody!
                         • sewekfalk Re: Opinie guru Dziewiora 15.03.07, 08:35
                          W sprawie wymienionego wyroku sądu to dysponuje tylko kserem tego dokumnetu i
                          niestety jego jakośc jest dość kiepska i skanowanie nie wchodzi w rachube ale
                          moge wysłać np.faksem,nie ma problemu.Co do meritum - wprost5 może ty bys sie
                          wypowiedział jak sprawa zużycia wody poza licznikami indywidualnymi ma być
                          rozwiązana a nie tylko kwilił ze złości na Dziewiora.To forum ma rozwiązywać
                          problemy i pomagać ludziom a nie służyć do załatwiania jakis prywatnych
                          nędznych wojenek.Nie bardzo wiem gdzie,przyjmując sposób rozliczenia
                          Dziewiora,właśiciele mogą kombinować.Manipulowanie przy liczniku jest oszustwem
                          i z tym należy sie udać na policję a nie wylewać pomuje na Dziewiora i leczyć
                          własne kompleksy.
                         • miro_mx Re: Opinie guru Dziewiora 15.03.07, 10:05
                          A Ja uważam, że wielu wypowiadających się na forum „ekspertów” nie posiada
                          wiedzy podstawowej w temacie dla najprościej kogoś obrzucić błotem. To, że się
                          nie rozumie proponowanego rozwiązania wynika tylko z jednej przyczyny, bo uważa
                          się, iż JEGO rozwiązanie jest najlepsze a to z kolei prowadzi do dwóch prawd, -
                          G..o prawda i też prawda.

                          Jeśli ktoś ma ochotę do debaty na ten temat (wody) niech założy wątek – Woda &
                          Rozwiązanie! - a postaram się wykazać między innymi, że propozycja P. Dziewiora
                          nie jest taka głupia jak na to pozornie wyglądała. Wystarczy mieć większy
                          horyzont myślowy (zasób wiedzy) a sprawa stanie się bardziej realna.
                          Pozd,.
                          Miro
                         • olubek Re: Opinie guru Dziewiora 15.03.07, 10:47
                          Opinia Dziewiora nawet nie wygląda na głupią, jest to całkiem sensowne
                          rozwiązanie. Nie widzę zagrożeń dla członków wspólnoty, oczywiście każda opinia
                          może być nebezpieczna jeśli jest wykorzystywana przez wariata lub przestępcę do
                          załatwiania swoich brudnych interesów.
                          Dawno temu, na początku tego wątku próbowałem mieć odmienne zdanie od wprost i
                          jagi (ta sama osoba?) na temat Pana Dziewiora, dalsze kontynuowanie tego watku
                          to próba terapii natręctwa lub odreagowania kompleksów tych lub tej osoby.
                          Proszę rozsądnych forumowiczów, a zwłaszcza sewekfalk - nie warto kontynuować
                          tego wątku. KONIEC
                          Pretensje do Pana Dziewiora mozna kierować bezpośrednio do niego
                          www.dziewior.pl/Pozdrawiam
                          Paweł
                         • olubek Re: Opinie guru Dziewiora 15.03.07, 10:50
                          www.dziewior.pl/
                          To jest właściwy adres
                          Jeszcze raz pozdrawiam
                          Paweł
                         • mieszkanie.i.wspolnota Proszę o uważne czytanie 17.03.07, 02:57
                          olubek napisał:
                          > Opinia Dziewiora nawet nie wygląda na głupią, jest to całkiem sensowne
                          > rozwiązanie. Nie widzę zagrożeń dla członków wspólnoty ...

                          Szanowny Panie,
                          proszę czytać uważnie.
                          Wątek, rozpoczęty przez jaga90, dotyczy SPÓŁDZIELNI, a nie wspólnot.
                          Cytuję:
                          "Uważany za niektórych za duzy autorytet w sprawach współnot i spółdzielni
                          mieszkaniowych, doradca podatkowy Krzysztof Hubert Dziewior, nr. 03347 z
                          Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego na zebraniu przedstawicieli w
                          spółdzielni JARY w Warszawie zrobił zebranym taką wodę w mózgach ..."

                          Osobiście, zapewne podobnie jak Pan, chciałbym zrównania praw spółdzielców
                          mieszkaniowych i właścicieli lokali, zgodnie z art.2 i art.32 Konstytucji RP.
                          Ale na razie ustawy spółdzielcze regulują wiele kwestii - w tym sprawę
                          rozliczeń - odmiennie od ustawy o własności lokali. I proszę o tym pamiętać,
                          aby nie narazić się, jak K.H.Dziewior, na zarzut robienia ludziom wody z mózgu.
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka