Dodaj do ulubionych

Decyzje w spółdzielni

16.04.07, 17:27
Decyzje w spółdzielni

Komentuje: Tomasz Tatomir, radca prawny, Kancelaria Prawna Chałas i
Wspólnicy, oddział Wrocław, gb


Jak w spółdzielni powinny być podejmowane decyzje związane z wykonywaniem
czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, np. dotyczące sprzedaż
miejsc postojowych w garażu podziemnym lub pomieszczeń przynależnych czy
ustalania wysokości stawek za wynajem pomieszczeń wspólnych czy miejsc
postojowych w garażu,

Interesuje mnie to, gdyż w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy i
ustalenia ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej lokali mieszkańcy budynku stali
się współwłaścicielami dwóch lokali mieszkalnych, sześciu pomieszczeń
przynależnych i 20 miejsc postojowych w garażu podziemnym.

(nazwisko do wiadomości redakcji)

- Sprawy związane z zarządem nieruchomością wspólną reguluje ustawa z 24
czerwca 1994 r. o własności lokali (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903). W kwestii
dotyczącej podejmowania decyzji związanych z wykonywaniem czynności
przekraczających zakres zwykłego zarządu w spółdzielniach odsyła ona do art.
199 kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93). Stanowi on, że do
rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają
zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Dla swej skuteczności zgoda musi być wyrażona w formie uchwały właścicieli
lokali. Uchwały te są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze
indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Mogą być wynikiem głosów
oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich
zbierania.

Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według
wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie
postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden
głos.


Obserwuj wątek
  • xxxll O decyzjach w spółdzielni raz jeszcze 16.04.07, 17:29
   O decyzjach w spółdzielni raz jeszcze

   Autor: Tomasz Tatomir

   Porada pt. "Decyzje w spółdzielni" dotycząca zarządu nieruchomościami przez
   spółdzielnie mieszkaniowe, zamieszczona w "Nieruchomościach" 10 kwietnia,
   wzbudziła wątpliwości czytelników. Stąd dodatkowe wyjaśnienia:

   - Mój zeszłotygodniowy komentarz ma zastosowanie w dwóch sytuacjach, a
   mianowicie, gdyby w nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich
   lokali, a żaden z właścicieli nie był członkiem spółdzielni, oraz gdyby
   spółdzielnia zarządzała nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej
   członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) danej
   nieruchomości.

   Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach
   mieszkaniowych, dopiero jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w
   obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, a
   żaden z właścicieli nie jest członkiem spółdzielni, to po ustaniu członkostwa
   ostatniego właściciela stosuje się przepisy ustawy o własności lokali.

   Takie uregulowanie oznacza, że dopóki w danej nieruchomości chociaż jeden lokal
   pozostaje niewyodrębniony, albo co prawda wszystkie są wyodrębnione, ale choć
   jeden z właścicieli lokali pozostaje członkiem spółdzielni, to co do zasady nie
   stosuje się przepisów ustawy o własności lokali. Zastosowanie mają przepisy
   ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tylko zaś w zakresie w tej ustawie
   nieuregulowanym stosuje się ustawę z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
   jednakże z pewnymi wyjątkami (art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

   Jak stanowi przepis art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
   spółdzielnia jest z mocy prawa zarządcą nieruchomości wspólnych stanowiących
   współwłasność właścicieli lokali - zarówno będących, jak i niebędących
   członkami spółdzielni, oraz samej spółdzielni - właścicielki lokali jeszcze
   niewyodrębnionych. Spółdzielnia staje się zarządcą nieruchomości wspólnych w
   rozumieniu art. 27 ww. ustawy z chwilą ustanowienia i przeniesienia na członka
   własności pierwszego lokalu w danym budynku.

   Wskazane unormowanie odnosi się do stanów faktycznych, w których własność
   lokali został wyodrębniona z nieruchomości będącej własnością spółdzielni. W
   takich wypadkach nie stosuje się przepisów ustawy o własności lokali o
   wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli (art. 27 ust. 3 ww. ustawy)
   oraz o zarządzie nieruchomością wspólną, oprócz art. 18 ust. 1 oraz art. 29
   ust. 1 i ust. 1a ustawy o własności lokali. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzać
   nieruchomością stanowiącą jej mienie lub mienie jej członków nabyte na
   podstawie ustawy (art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Ten
   obowiązek jest dookreślony w art. 26 i 27 ww. ustawy. Ustawowy spółdzielczy
   reżim zarządu nieruchomością wspólną wygaśnie dopiero wtedy, gdy ustanie
   członkostwo ostatniego właściciela lokalu. Od tej chwili będą miały
   zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali.

    • wprost5 Re: O decyzjach w spółdzielni raz jeszcze 18.04.07, 08:04
     Tez mam poważne wątpliwości co do słuszności wielu stwierdzeń autora wypowiedzi
     w Rzeczpospolitej.
     Ich autor czyta po prostu teoretycznie obowiązujace akty prawne, których
     zapisów praktycznie nie udaje się zrealizować a ponadto jako młody prawnik
     wielu rzeczy nie rozumie i nie przeanalizował. Ale trudno się mu dziwić w
     sytuacji, gdy sami spółdzielcy maja taki balagan w głowie, że od lat twierdzą,
     że mieszkania, których budowe sami sfinansowali, stanowią niby majątek
     spółdzielni. A podobnych kwiatków i niczym nieuzasadnionych przekonań w
     świadomości spółdzielców jest znacznie więcej.
     Bardzo złą robotę czynią tu dziennikarze pozbawieni elementarnej wiedzy i
     krytycyzmu. Im wystarczy, że powie im ktoś z tytułem prawnika czy samozwańczego
     doradcy czy eksperta i głoszą to publicznie jako prawdę objawioną!
     • xxxll Re: O decyzjach w spółdzielni raz jeszcze 19.04.07, 19:36
      wprost5 napisał:

      > Bardzo złą robotę czynią tu dziennikarze pozbawieni elementarnej wiedzy i
      > krytycyzmu. Im wystarczy, że powie im ktoś z tytułem prawnika czy
      > samozwańczego doradcy czy eksperta i głoszą to publicznie jako prawdę
      > objawioną

      to sa tacy sami ludzie co stworzyli portal - wspolnota.net.pl najpierw
      zapraszją, a potem ...wypie..... a co im tam, byle było głośno o nich, NIE!

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka