Dodaj do ulubionych

rozliczenie za straty wody i ścieków

10.10.07, 17:45
MZB w Wałbrzychu dokonał we wrześniu tego roku rozliczeń niedoboru z tytułu
dostawy wody i odbioru ścieków za okres 1.09.2001-31.07.2004.
W naszej wspólnocie (małej) koszt tego niedoboru wyniósł powyżej 1000 zł.
Problem w tym, że tą kwotą obciążono tylko tych członków wspólnoty, którzy w
tym okresie nie posiadali w lokalach swoich wodomierzy, mimo że płacili
zryczałtowane comiesięczne kwoty za wodę i ścieki. Ponadto kwota ta została
rozliczona proporcjonalnie do ilości osób w lokalu. Czy nie należało kwotę tę
podzielić pomiędzy wszystkich członków wspólnoty w zależności od ich udziałów
, czy można obciążyć nas wstecz za należności nam nieudowodnione (rachunki,
monity do zapłaty)?. Dodam że problem straty znany był zarządcy i nam od
dawna, a zarządca nigdy nie zaproponował jakiejkolwiek formy uregulowania tej
sprawy, mimo naszych pytań "co z tą wodą?". Nie wiem, czy to ważne, ale w tym
okresie którego dotyczy rozliczenie w budynku funkcjonowała pralnia.
Pozdrawiam i proszę o ratunek!
Obserwuj wątek
  • xxxll Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 11.10.07, 06:48
   Bez wglądu do dokumentacji wspólnoty trudno radzić i rozstrzygać.

   Fakt jest faktem, że zarządca niesumiennie przygotowywał dokumenty
   na zebranie sprawozdawcze wspólnoty. Do każdego sprawozdania
   finansowego WM powinna być uchwała w sprawie pokrycia strat i
   rozdysponowania nadwyżek finansowych za dany rok obrachunkowy
   wspólnoty, a tego nie było
   ( > rozliczeń niedoboru z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków
   > za okres 1.09.2001-31.07.2004)

   Normy ryczałtowe dla lokali nie wyposażonych w wodomierze służą do
   naliczania zaliczek. Rozliczenie odbywa się w oparciu o powstałe
   koszty. Tu normy ryczałtowe mogą odbiegać znacząco. Taki jest
   los "ryczałtowców".

   Czy ta pralnia była opomiarowana (rozliczała się wg wodomierzy)?

   greenworld.serwus.pl/akty_prawne/wody/0070%5B1%5D.htm
   • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 11.10.07, 09:21
    Pralnia nie była opomiarowana natomiast był tam kran. Korzystali z niej również
    na zasadzie dobrosąsiedzkich stosunków sąsiedzi z innych klatek schodowych .
    • xxxll Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 11.10.07, 19:01
     reks49 napisał:

     > Pralnia nie była opomiarowana natomiast był tam kran. Korzystali z
     > niej również na zasadzie dobrosąsiedzkich stosunków sąsiedzi z
     > innych klatek schodowych .


     Czyli jaki wniosek? Dla mnie , że właściciele (wspólnota tzw.
     kaltkowa)nie zadbali o własne interesy,
     a terez trzeba będzie zapłacić za tzw "przyzwolenie społeczne".

     • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 12.10.07, 09:54
      coś mi tu nie gra. Od czego jest zarządca, który wiedział od lat o
      stratach (co widoczne jest w sprawozdaniach finansowych), nie
      podejmował tematu na żadnym z zebrań, nie proponowal uchwały co do
      jakiegokolwiek uregulowania tej sprawy. Za coś mu płacimy! Uważam,
      że to zanieddbanie zarządcy - on powinien działać w naszym
      interesie, a nie przez zaniechanie działań wynikajacych z jego
      obowiązków, działać na nasza szkodę. A poza tym kto udowodni mi że
      to właśnie ja "zjadłem" te wodę? Jesli zarzadca twierdzi że jestem
      dłużnikiem niech mi to udowodni, bo ja jestem w stanie udowodnic mu
      niekompetnecje, ignorancje i działanie na moja szkodę. A poza tym po
      jaki gwint w takim razie Ustawa o własnosci lokali i Kodeks cywilny?
      A poza tym w naszym mieście od 1.08.2004 została podjeta uchwała,
      która wprowadziła takie właśnie rozliczenia, a moja sprawa dotyczy
      okresu do tej daty. Świadczenia okresowe ulegaja przedawnieniu po 3
      latach - sprawozdanie finansowe odatowane dokładnie wskazuje mi
      termniny przedawnienia roszczeń. Nawet protokół z tego roku z
      zebrania w 2007 w punkcie co zrobić z nadwyzkami i stratami zawiera
      sformulowanie " nie podejmowano dyskusji". Dlaczego? Bo prowadzący
      zebranie zarzadca zaniechał wstawienia tematu w plan zebrania.
      • owner_wm właściciele płacą za swoją bierność 12.10.07, 10:27
       reks49 napisał:

       > Nawet protokół z tego roku z zebrania w 2007 w punkcie co zrobić z
       > nadwyzkami i stratami zawiera sformulowanie " nie podejmowano
       > dyskusji". Dlaczego? Bo prowadzący zebranie zarzadca zaniechał
       > wstawienia tematu w plan zebrania.

       O przyjęciu porządku obrad decydują właściciele, obecni na zebraniu.
       Czy zgłosiłeś ten punkt do porządku obrad i poddałeś go pod
       głosowanie?

       Działań zaniechał nie tylko zarządca, ale i właściciele. Wszyscy
       wiedzieli, że coś nie gra i nikt nic nie robił. Otrzeźwienie
       przyszło teraz, kiedy trzeba płacić - czy nie za późno?

       "Każdy właściciel lokalu ma prawo i _obowiązek_ współdziałania w
       zarządzie nieruchomością wspólną" (art. 27 ustawy o własności
       lokali).
       • reks49 Re: właściciele płacą za swoją bierność 12.10.07, 16:23
        A jak traktować zapis w protokole z pierwszego spornego roku: "przeprowadzimy
        szczegółową analizę, sprawdzimy czy nie ma przecieków. Zwołamy zebranie
        tematyczne w okresie późniejszym" (nie zrealizowano). I drugi zapis z protokołu
        kolejnego odnośnie niedoborów "nie dotyczy, bo budynek nie jest całkowicie
        zwodomierzowany." Pewnie, jesteśmy bierni, zgadzam się, ale wobec tego wina jest
        rozłożona po połowie: zarzadca bierze pieniądze i chromoli klienta - płatnika,
        my dajemy pieniądze w dobrej wierze,że zarządca nie narusza naszych interesów.
        Jakeśmy wspólnie zaniechali, to niech i zarzadca za to odpowie. czlonkowie
        naszej wspolnoty to ludzie starzy, w ogole nie kumają o co chodzi, jeśli zaś ja
        mam brac na siebie obowiązek pilnowania wszystkiego, apracuje i nie mam czasu
        na zarządzanie za darmo, to zarzadcy psim obowiązkiem, ludzkim obowiązkiem
        jest, widząc przed soba ludzi starych zwrócić im uwage na pewne kwestie. Sprawa
        jest skomplikowana, bo widze, że wchodzi na grunt etyki zawodowej, moralności
        ludzkiej etc., etc. Mam się poddać bez walki?
     • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 12.10.07, 16:26
      poprawka, dziś sprawdziłem - w pralni zdemontowano instalację wodna przed
      spornym okresem. Kwestia "przyzwolenia społecznego" odpada.czym mnie jeszcze
      dobijesz?
      • xxxll Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 12.10.07, 21:46
       reks49 napisał:

       > poprawka, dziś sprawdziłem - w pralni zdemontowano instalację
       > wodna przed spornym okresem. Kwestia "przyzwolenia społecznego"
       > odpada.czym mnie jeszcze dobijesz?

       Nie mam zamiaru cię dobijać!!!!. Chcę ci przekazać
       przesłanie "Weźcie sprawy w swoje ręce", a nie stójcie z boku i ...
       krytykujcie, płaczcie i płaćcie za swój tumiwisizm.

       To jest wasz majątek, więc o niego zadbajcie gospodarskim okiem.
       Zarządcę traktujcie jak "narzędzie profesjonalne", trzeba się jednak
       umieć nim posługiwać i tego wam brakuje.
       • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 13.10.07, 07:43
        Krytykować - chętnie, ale nie płacz i płacenie za tumiwisizm. Widzę, że
        zdecydowanie bronisz zarządcy, widząc tylko moją winę. A ja widzę również błędy
        i zaniechania proceduralne zarzadcy. Skoro z pisma MZB do mnie wynika, że to
        moja rodzina zużyła tę wodę, więc jestem dłużnikiem. Wobec tego niech zgodnie z
        art.6 Kodeksu cywilnego zarzadca weźmie na siebie ciężar udowodnienia mi tego
        faktu. Moge to obciążenie zrozumieć również tak - płaciłem zryczałtowaną kwotę,
        a resztę wody ukradłem - więc, ponieważ ukradłem na kwote 700 zł niech zarzadca
        zgłosi ten fakt na policję, aby ta wszczęła postępowanie. Aby dokonać obciążenia
        trzeba mieć umocowanie prawne. Ustawa o własności lokali mówi o ponoszeniu
        wydatków i ciężarów związanych z rzecza wspólna (bo nie udowodniono mi że to ja
        właśnie a nie wszyscy członkowie z tej wody korzystali)proporcjonalnie do
        wielkości udziałów. Tego nie zastosowano. Winien być inny akt - prawa
        miejscowego. Tego nie ma. Nie ma niczego, co byłoby prawną podstawą obciążenia
        tylko mnie (w jakikolwiek sposób.) Dla mnie to granda w biały dzień i takie
        załatwianie sprawy na zasadzie "ten pan nikomu juz nigdy wody nie ukradnie
        (parafrazujac słynny tekst)jest skandalem.
        • xxxll Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 13.10.07, 11:40
         reks49 napisał:


         > Krytykować - chętnie, ale nie płacz i płacenie za tumiwisizm.
         > Widzę, że zdecydowanie bronisz zarządcy, widząc tylko moją winę.

         Nie, źle mnie zrozumiałeś. Traktuje ciebie jako osbę, która ma pewną
         torie (niechęc do płacenia pomimo przyczynienia się do powstania
         kosztów we wspólnocie) i szukasz tu "twardych argumentów" na jej
         poparcie.

         Pomijasz wszelkie uwagi, że powinieneś pamiętać, ze to ty masz
         obowiązki jako właściciel lokalu, a nie tylko prawa.

         • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 13.10.07, 13:52
          Skąd ta pewność, że to ja przyczyniłem się do powstania kosztów wspólnoty? Tak
          właśnie myśli zarządca, a dla mnie to pomówienie, bo tego mi nie udowodniono. I
          z przyjemnością złoże wniosek do prokuratury o pomówienie zgodnie z odpowiednim
          paragrafem KK. Ja mam obowiązki, ale obowiązki posiada również zarzadca. Ja
          szukam przepisów prawnych, ktore pozwolą mi udowodnić, że nie można po latach
          zaskakiwać kogoś personalnie długiem niczym nie udowodnionym za wyjatkiem
          "niemania wodomierza". Długiem, przypominam, znanym od 2001 r. Wspólnota jako
          calość nie jest zaskoczona, może ponieść koszty proporcjonalnie do udziałów, ale
          nie jeden koziol ofiarny. Nie można kogoś obciążać bez podstawy prawnej (chyba
          że podasz mi taką). Ja znam swoje obowiązki i zawsze gdy cokolwiek chciałem
          przeforsować dla dobra wspolnoty, gmina jako jeden z udziałowców stawiała veto.
          Nie jestem licencjonowanym zarzadcą , nie jestem prawnikiem, użeranie się z
          układami urzędniczymi to koszmar nie do przeskoczenia, dlatego płacę zarządcy,
          by działał w moim interesie, a nie dla swojej wygody. Czy Ty chętnie zapłaciłbyś
          700 zł za czyn nieudowodniony? Moja niechęć do płacenia to nie teoria na mój
          własny użytek - płacę gdy jest to słuszne poparte konkretnym rachunkiem. Kilka
          lat temu z polecenia zarzadcy robotnicy wymienili nam kilka dachówek. Rachunek
          wyniósł (1999 r.) 2000 zł. Partycypowałem w kosztach, bo tak wskazuje Ustawa,
          ale moja walka o to, że odbyło się to bez mojej wiedzy, bez odbioru
          technicznego, z pozostawieniem 20 -30 nowych dachowek w kącie strychu, moja
          walka na wszystkich mozliwych frontach odpowiednich urzędów zakonczyła się
          fiaskiem. ja zapłaciłem, ale zarzadca nie poniósł żadnych konsekwencji, wrecz
          przeciwnie funkcjonuje dalej na lepszej posadzie. Podobnie było z nielegalnym
          wejściem telewizji kablowej do części wspólnej, bez mojej zgody, efekt -
          zdewastowany korytarz, uchybienie formalnościom - znów sprawa w urzędach i w
          mediach lokalnych. Efekt - jestem warchoł, a winni nie poniesli konsekwencji.
          Mam wymieniac dalej? Tych spraw bylo jeszcze kilka. Jestem zniechecony, bo mam
          świadomość, że jeśli nie jest się znajomym odpowiedniej osoby (osób) to wszyscy
          na ciebie gwiżdżą i patrzą jak na raroga. Oj, ale się wyżaliłem. Dlatego tym
          razem to nie szukanie twardych argumentów, to szukanie sprawiedliwości
          umocowanej w prawie.
          • xxxll Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 13.10.07, 14:19
           reks49 napisał:

           > Długiem, przypominam, znanym od 2001 r.

           To i tak jest już przedawniony. - trzy lata wstecz licząc od dnia
           złożenia pozwu czyli od 2004. Trzy lata masz za friko.
           Kto poniesie koszty ? ....Wspólnota - właściciele lokali!!!

           reks49 napisał:

           > Jestem zniechecony, bo mam
           > świadomość, że jeśli nie jest się znajomym odpowiedniej osoby
           > (osób) to wszyscy na ciebie gwiżdżą i patrzą jak na raroga. Oj,
           > ale się wyżaliłem. Dlatego tym razem to nie szukanie twardych
           > argumentów, to szukanie sprawiedliwości umocowanej w prawie.

           Szkoda, że za własne sprawy (właściciela ) bierzesz się "po fakcie"
           a nie "przed", kiedy masz coś do powiedzenia.


           Reszty nie będę komentował, szkoda oczu - ten tekst się źle czyta na
           ekranie, bo sie zlewa.
           • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 13.10.07, 14:58
            Pogoniłam męża od komputera. jaki pozew? jakie złożenie pozwu? Czy Ty aby nie
            jesteś zarzadcą i dlatego nie wnikasz w sprawy ścisle merytoryczne z punktu
            widzenia prawa? Bieg roszczenia rozpoczyna sie w roku wystapienia należności
            (dokładnie w dniu 31 grudnia każdego roku, gdy konieczność płatności
            zaistniała), więc za lata 2001, 2002, 2003 mogą nas... A za 2004 sprawę będę
            ciągnęła tak długo,że nie zakończy się nawet 31.12.2007, znając ekspresowość
            załatwiania spraw w trybie administracyjnym. Pozdrawiam i zyczę innego
            spojrzenia niz tylko przez pryzmat urzędniczy. Jak mówił Miłosz: " (...)
            urzędnicy mają stępione spojrzenie na kontury zjawisk, pozbawieni są związku i
            ze sobą samym, i z tym, co jest naokoło." mam nadzieję, że Cie nie obraziłam.
            Żona reksa49
            • yappaa Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 08:24
             Taka wyszczekana, a swe problemy wylewa na forum.
             "Rzymienie twierdzą, że właśne brudy pierze się we własnym gronie"
             • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 09:19
              Po to jest forum, aby znaleźć kogoś, kto pomoże, posłuży dobrą radą.To nie są
              moje brudy, ten problem dotyczyć może wielu niesłusznie posądzonych. Widzę, że
              również stoisz na stanowisku obrzucania błotem za winy nieudowodnione. A na
              marginesie: mówimy i piszemy: Rzymianie a nie Rzymienie, mówimy własne brudy a
              nie właśne brudy. Żona reksa49
              • xxxll Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 11:14
               Żona reksa49 (reks49) napisał(a):

               Jak brakuje argumentów w dyskusji zaczyna się różne "łatki"
               przyklejać.
               > A na marginesie: mówimy i piszemy: Rzymianie a nie Rzymienie,
               > mówimy własne brudy a nie właśne brudy. Żona reksa49

               Skąd ja to znam? Nie pisz, tylko, że ja cię też obrzucam błotem.
               Ty nigdy tej sprawy nie rozwiążesz.
               • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 11:33
                Skąd ta pewność? Masz podstawy prawne? Twoje rozważania nie poparte żadnym
                przepisem, za wyjątkiem art.27 UWL, który to przepis obarcza w Twoim mniemaniu
                właściciela lokalu wszelkimi zaniedbaniami, nie jest dla mnie żadna pomocą ani
                argumentem w sprawie. Stosowanie wybiórczo przepisów oznacza stronniczość. Kogo
                Ty reprezentujesz? Nadal Żona reksa49
                • xxxll Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 11:41
                 reks49 napisał:

                 > Skąd ta pewność? Masz podstawy prawne?

                 A ty masz podstawy prawne, aby nie płacić?

                 Nie załatwisz tej sprawy po swojej myśli, bo „prawo” jest przeciwko
                 tobie. Jakie, a poszukaj sobie po internecie. Ja nie ma
                 zamiaru „odrabiać za ciebie lekcji”
                 • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 11:49
                  Otóż mam. I to wiele. Na poszukiwaniach spędziłam cały tydzień. A teraz
                  uprzejmie dziękuję, ja idę na spacer. Choć ciśnie mi się na usta zapytanie
                  "jakie prawo mam przeciwko sobie?". Konkrety się liczą, a Twoja odpowiedź jest
                  analogiczna z odpowiedzią mojego zarządcy: "bo tak jest sprawiedliwie". Czołem!
                  Żona reksa49
                  • xxxll Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 11:58
                   Żona reksa49 - reks49 napisał:

                   > Otóż mam. I to wiele. Na poszukiwaniach spędziłam cały tydzień.
                   > .... a Twoja odpowiedź jest
                   > analogiczna z odpowiedzią mojego zarządcy: "bo tak jest
                   > sprawiedliwie". Czołem! Żona reksa49

                   Nie kwładaj w moje usta słów przezemnie niw wypowiedzianych
                   > "bo tak jest sprawiedliwie".

                   Ja i sprawiedliwe obciążanie właścicieli lokali kosztami utrzymania
                   nieruchomosci !!!!! :) hi,hi,hi,hi,hi,hi

                   Gdzie, w prawie o zarządzaniu nieruchomością jest mowa o
                   sprawiedliwym pokrywaniu kosztów utrzymania nieruchomości?
                   No, gdzie?
                   • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 16:15
                    Jezu! Człowieku wyłącz się! Zajmij się nauką czytania ze zrozumieniem prostych
                    wypowiedzi.Niemniej jednak dziękuję za "dialog", bo poznałam dzięki temu
                    retorykę (rodem z PRL-u) zarządcy i wiem jak z nim rozmawiać.To wszystko. Żona
                    reksa49
                    • xxxll Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 16:39
                     "Przyjemnie" było pogawędzić z Panią "Bukiet" ... a
                     może ...."Żakiet" (z „Co ludzie powiedzą”)
                     • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 16:45
                      Widzę, towarzyszu, że oglądacie sitcomy. Wobec tego nadajemy na innych falach. Z
                      towarzyszami oglądającymi sitcomy nie mam wspólnego języka. Nie ten poziom. Żona
                      reksa49
                      • xxxll Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 16:59
                       Tak jest Hiacynto. Idę załadować zmywarkę, przewinąć Boba i zrobić
                       kawusie..
                       • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 17:13
                        I nie zapomnij o apelu wieczornym wszystkich mieszkańców wspólnoty, którą
                        zarządzasz. Najlepiej w pralni. Czy Ty aby nie mieszkasz przy ul. Alternatywy?
                        • xxxll Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 18:15
                         Żona reks49 napisał:

                         > I nie zapomnij o apelu wieczornym wszystkich mieszkańców
                         > wspólnoty, którą zarządzasz. Najlepiej w pralni. Czy Ty aby nie
                         > mieszkasz przy ul. Alternatywy?

                         Skąd u ciebie takie prpozycje(nocne apele, Alternatywy3)?
                         Mieszkasz w nowożytnym gettcie? - Bety!!!
                         • wprost5 xxxll, skończ do cholery! 14.10.07, 18:47
                          Słuchaj xxxll-u,z babczykiem już zakonczyłeś idiotyczną wymianę
                          postów, teraz znowu zaczynasz z kimś innym?

                          Czy nie możesz się powstrzymać od swoich czasami bardzo
                          idiotycznychg postów, które nic nie wnoszą?
                         • babczyk Re: xxxll, skończ do cholery! 14.10.07, 19:04
                          Wybacz wprost5.

                          To nie Jędruś ze mną zakończył idiotyczną wymianę postów ale ja z
                          nim widząc że nie mają te potyczki najmniejszego sensu tym bardziej
                          że Jędruś co chwilę ma nowy nick na tym forum więc polemika z taką
                          hydrą o wielu głowach do niczego nie prowadzi co najwyżej do
                          dalszego obniżania tego forum.


                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=523&w=70097093&a=70097592

                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=523&w=69950813&a=70095308
                         • xxxll Re: babczyk, skończ do cholery! 14.10.07, 20:10
                          Babczyk - Pawełku nie prowokuj. Pracuj dalej w komitecie wyborczym...
                          o padron - to nie to forum.
                         • reks49 Re: xxxll, skończ do cholery! 14.10.07, 20:51
                          Dzięki za rycerską postawę. Jeśli mój zarządca jest tego typu człowiekiem, co
                          xxxll to zebranie wspólnoty na temat wody będzie niezłą zabawą. Merytorycznie
                          rozłożę go na obie łopatki. Może jestem zarozumiała, ale to ta dzisiejsza
                          wymiana kretyńskich postów z xxxll tak świetnie mnie odstresowała i napełniła
                          optymizmem. Wynoszę się z tego forum, oddaję mężowi, co jego (czyli nicka). Mąż
                          jest spokojniejszy i grzeczniejszy. Dziękuję i pozdrawiam. Żona reksa49
            • yappaa Re: rozliczenie za straty wody i ścieków cd. 14.10.07, 08:27
             Polecam też te wypowiedź

             forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=523&w=70298326&a=70476071
  • miro_mx Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 12.10.07, 17:25
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=523&w=68608586&a=68621287
   • wprost5 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 13.10.07, 20:20
    Temat stary jak świat, ale każdy nowy post w tej sprawie wywołuje
    dyskusję od początku, co zaczyna mnie osobiście już nieco irytować!
    Bo ile mozna pisać stale na ten sam temat? Dlatego waro spojrzeć w
    te wątki, do których linki podał bodajże miro_mx.

    Ale w tej sprawie zgodzę się zarówno z reksem49 (w bardzo dużym
    stopniu) jak i częściowo z xxxll-em!
    Reks49 ma bezwzględnie racje, ze zarządca haniebnie zawalił sprawę,
    nie rozliczając przez tak długi okres zużycia wody! Nie wiem, czy
    istnieje regulamin rozliczania zużycia wody - przewiduje to ustawa.
    Przychylam się do jego rozumowania, że to zarządca ma mu wykazać, że
    faktycznie tę wodę zużył, jeśli ząda za nią zapłaty. Natomiast budzi
    moje zastrzeżenie zgoda na to, żeby te niedobory rozliczać według
    udziałów w nieruchomości wspólnej a to dlatego, ze jaka jest
    pewność, że istotnie w niej one powstały. I tu wracamy do
    regulaminu - bo jeśli byłaby na to zgoda w regulammnie, to OK!
    Psim obowiązkiem zarzadcy jest reagowanie na bieżąco na takie
    zjawiska a nie wracanie do tego po latach, bo praktycznie nic juz
    nie można zrobić! Jak nie potrafi tego robić, to niech się weżmie do
    cholery za pucowanie butów przed największym marketem w Wałbrzychu -
    tam trzeba będzie tylko myśleć, czy uzyć do buta pasty czarnej czy
    brązoweja!
    Xxxll ma z kolei racje, ze chyba reks49 jak i jego sąsiedzi
    przespali sprawę nie interesując się, co robi zarządca w tej sprawie
    chociaż z drugiej strony wiem z wlasnego doswiadczenia że nie jest
    tak łatwo takiego typa zmusić do koinkretnych działań.

    Moim zdanniem warto powalczyć, bo może w końcu będzie to nauczką dla
    obu stron a przede wszsytkim dla beztroskich zarądców będących w
    koncu profesjonalistami biorącymi z aswoja prace wynagrodzenie.
    • nk45 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 07:43
     Najprostrzym rozwiązaniem jest założenie liczników. Na pewno będzie
     taniej i bez nerwów. Założenie liczników wyzwala podstawowe odruchy
     człowieka myślącego w kwestii oszczędności i pozwala zużywać ok. 30 -
     50 % mniej wody. Brak zgody na założenie liczników jest CWANIACTWEM
     w najczystrzej postaci - ja będę zużywał wody ile chcę a inni niech
     płacą za mnie. Dużo lepiej i taniej by się w Polsce żyło gdyby
     cwaniaków nie było. Oczywiście, że może występować różnica między
     licznikiem głównym a sumą liczników indywidualnych - i za to płaci
     się według udziałów. Problemem jest naliczanie zużycia mediów w
     przypadku gdy w lokalu nie zamontowano liczników. Należy przyjąć
     uchwałę określającą normę zużycia dla lokali bez liczników ( taką
     aby jak najszybciej zakładali liczniki bo będzie taniej )
     • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 10:04
      Zgadzam się, założenie licznika wyzwoliło we mnie podstawowe odruchy człowieka
      myślącego. Tylko, że sprawy te uregulowała dopiero Uchwała rady Miasta,
      obowiązująca od 1.08.2004 i regulamin rozliczania dostawy wody do wspólnoty,
      obowiązujacy od marca 2005 r. Rzecz w roszczeniach sprzed wielu lat wynikłych
      nagle i skierowanych personalnie tylko do mnie i nieżyjącej już starszej pani.I
      rzecz w kwestii udowodnienia mi, że to ja właśnie i owa pani jesteśmy
      dłużnikami. Tu jest problem. Jeszcze na ostatni dzień września br. na moim
      koncie widniała kwota 0.00, a dziś -700 zł. To jest w porządku?
    • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 09:33
     Dzięki, podtrzymałeś mnie na duchu. Widzę, że Ty mnie rozumiesz i rozumiesz o co
     w tym wszystkim chodzi. Mąż studiuje uważnie linki otrzymane od miro_mx, bo to
     kwestie techniczne, a ja zupełnie się na tym nie znam. Wiem już,że znalazł tam
     wiele argumentów na to, aby zarządcy dokopać. Zebranie wspólnoty w tej sprawie
     zwołaliśmy na początek listopada i przygotowując się do tego, bierzemy pod uwagę
     wszystkie Wasze sugestie i rady. Ale, broniąc się nie mogę jednocześnie bronić
     zarządcy i wykazywać, jacy to byliśmy bierni przez te lata.Pozdrawiam. Żona
     reksa49
    • andrzejbobyk Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 10.02.08, 14:31
     u mnie we wspolnocie (45 mieszkan) 10 nie posiada wodomierzy. regulaminu rozliczania z.w i ścieków nie ma!administrator podpowiada ze nie ma takiej potrzeby. ryczaltowcy placa 4m3/osoby.za okres lipiec -grudzien 2007 z rozliczenia z.wody i sciekow ysla niedoplata 1,5 czyli ryczaltowcy zuzyli 5.5 m3/osobe. myslalem ze adminsitrator rozliczy te niedoplate na mieszkania w ktorych nie ma wodomierzy. jednka zastanawiaja sie z zarzadem czy aby tych 1.5 m3 od osoby nie 'wrzucic" w biezace utrzymanie aby ludzie nie krzyczeli ze i tak placa 4 m3 a jeszcze doplacac to moze byc wrzawa. wiec ja majac wodomierz mam sie godzic aby jeszcze nam wrzucac w biezace utrzymanie te niedoplaty i pomniejaszac wynik na biezacym utrzymaniu?
     sam juz nie wime czy mam racje ale wydaje mi sie ze administrator powinien rozliczyc ta roznice tylko na ryczaltowco. czy mam racje?
     • wprost5 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 10.02.08, 17:08
      jeśli nie ma regulaminu rozliczeń, to przy pojawieniu się wcześniej
      czy póxniej jakiś problemów z rozliczeniem zużycia zaczynają sie
      tzw. schody, bo każdy zaczyna kombinować pod kątem własnej sytuacji!
      Oczywiście, sytuacja, gdy część lokali ma wodomierze a część nie,
      jest bardzo kłopotliwa.
      Pytasz, czy masz racje proponując rozliczenie całej różnicy tylko na
      ryczałtowców - moim zdaniem nie! Bo skąd pewność, że owa różnica
      powstała tylko w lokalach nieopomiarowanych?
      Nie wiem, czy wiesz, ale wodomierze zainstalowane w lokalach nie
      koniecznie wskazują właściwe zużycie wody, nawet gdy są
      zalegalizowane!
      Wracajac do ryczałtowców - rzeczywiście, w wielu wspolnotach i
      spółdzielniach próbuje obciążać sie ich cała róznicą zużycia wody,
      co nie zawsze jest sprawiedliwe.
      Nawet w przypadku, gdy wszyscy będą mieli wodomierze, też staniecie
      przed peoblemem dobrego rozliczenia owych różnic wody!
      I dlatego , chociaz teraz mozna obciązyc owa róznicą frajerów-
      ryczałtowców, to już teraz zastanówcie się, jak rozliczać zużycie
      wody, gdy wszyscy będa mieć wodomierze. Prawdopodobnie gdy
      zaczniecie "dowalać" im jakieś niebotyczne dopłaty, to pójdą po
      rozum do głowy i zainstalują sobie wodomierze.
   • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 09:39
    Przepraszam,że tak późno, ale serdecznie dziękuję za Twoją pomoc. Mąż studiuje
    podane przez Ciebie linki, bo to głównie kwestie techniczne i trzeba bardzo
    uważnie i spokojnie się w rzecz wczytać.Póki co, wiem, że dużo mu to pomogło,
    tak aby zarządcę zapędzić w kozi róg. A tak późno się odzywam, bo całą energię
    wrzuciliśmy w odpowiedzi na akademickie kwestie (filozoficzne i etyczne ble-ble)
    poruszane przez xxxll. Pozdrawiam. Żona reksa49
    • wprost5 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 14.10.07, 12:21
     Reksie49, kup swojej żonie jakieś kwiaty za to, że Cię wspiera i
     stara się rozgryżć problem, który istotnie nie jest łatwy ale jednak
     do załatwienia!
     Pierwsza chyba sprawa, to zrozumienie mechanizmu powstawania owej
     niezbilansowanej róznicy - jest wiele jej przyczyn. Niektore sa
     zalezne od czlonkow wspólnoty, inne nie.
     Ma racje ktoś w tym wątku, że trzeba opomiarować wszystkie źródła
     poboru wody! Bo istotnie, brak zgody na taki ruch może rodzić
     podejrzenie o cwaniactwo tj. chęć korzystania z wody na cudzy koszt.
     Warto tez uświadomić sąsiadom mechanizmy towarzyszące zużyciu wody i
     jej rozliczaniu, bo to moze pomóc w zmniejszeniu jej zużycia i na
     tym skorzystaja wszyscy(oczywiście z wyjątkiem kombinatorów)!

     Ze swej strony zachęcam reksa49 a zwłaszcza jego małżonkę do
     usilnych starań o ustalenie własciwej roli zarzadcy, bo jest to
     problem bardzo wielu współnot. Bo zarzadcy postepując tak jak
     opisije reks49, po prostu ordynarnie wyłudzają od ludzi pieniadze.
     Wielu czlonkow społnot czy to z braku wiedzy czy np. wieku, nie jest
     w stanie poradzić sobie z tym.
     I dlatego należy wspierać wszelkie działania zmierzajace do
     przywrócenia prawidłowych relacji właściciele - zarządcy!
     • yappaa Re: Wprost5 - rozliczenie za straty wody i ścieków 15.10.07, 06:27
      wprost5 napisał:


      > I dlatego należy wspierać wszelkie działania zmierzajace do
      > przywrócenia prawidłowych relacji właściciele - zarządcy!


      To znaczy, że należy: ocalić właścicieli, a "gnoić" zarządcę, czy
      odwrotnie .
      Na czym ma polegać to "przywrócenie prawidłowych relacji
      właściciele - zarządcy"
      Jedni czują., że są robieni w balona, są gnuśni i szukają sposobów
      by żyć na cudzy rachunek - tzn. sprawiedliwe , a drudzy twierdzą, że
      działają zgodnie z prawem.

      Jak to jest?
  • dom_2007 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 16.10.07, 23:42
   reks49 napisał:

   > MZB w Wałbrzychu dokonał we wrześniu tego roku rozliczeń
   niedoboru z tytułu
   > dostawy wody i odbioru ścieków za okres 1.09.2001-31.07.2004.
   > W naszej wspólnocie (małej) koszt tego niedoboru wyniósł powyżej
   1000 zł.
   > Problem w tym, że tą kwotą obciążono tylko tych członków
   wspólnoty, którzy w
   > tym okresie nie posiadali w lokalach swoich wodomierzy, mimo że
   płacili
   > zryczałtowane comiesięczne kwoty za wodę i ścieki. Ponadto kwota
   ta została
   > rozliczona proporcjonalnie do ilości osób w lokalu. Czy nie
   należało kwotę tę
   > podzielić pomiędzy wszystkich członków wspólnoty w zależności od
   ich udziałów
   > , czy można obciążyć nas wstecz za należności nam nieudowodnione
   (rachunki,
   > monity do zapłaty)?. Dodam że problem straty znany był zarządcy i
   nam od
   > dawna, a zarządca nigdy nie zaproponował jakiejkolwiek formy
   uregulowania tej
   > sprawy, mimo naszych pytań "co z tą wodą?". Nie wiem, czy to
   ważne, ale w tym
   > okresie którego dotyczy rozliczenie w budynku funkcjonowała
   pralnia.
   > Pozdrawiam i proszę o ratunek!
   ------------------------------------------------------------------
   Zeby Ciebie trochę pocieszyć - to w Mojej wspólnocie w Wałbrzychu
   stwierdzono , iz wyciekło 1000 Ton wody - przliczyłem to na wagony
   20Tonowe , których wyszło aż 50. Sytuacja także z Wałbrzycha z
   ADM . Wliczyli w koszty całej wspólnoty ok 2700zł - sytuacja z
   przed 4lat. Przyczyna ??? archiwum X chyba.
   Niewiem co doradzić bo też za tą sytuację ponosze koszty - ??????
   Chyba chociaż trochę pocieszyłem.
   • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 18.10.07, 10:00
    Nic sie nie martw.Wystarczy,że ja martwilam się 10 dni. Mam tonę
    przepisów, które podważą działania MZB, bo im ADM podlega. Zaczynam
    walkę. Dobrze byłoby gdyby było nas wiecej, chętnie służę pomocą. Na
    pewno nie płacić, dopóki... Służe radą, ale nie wiem jak się z Tobą
    skontaktować, ponieważ na tym forum z uwagi na obecność słynnego
    xxxll nie moge ujawnić swoich argumentów (prawnych!), bo to nam póki
    co może zaszkodzić. Jak zauważyłeś cała sprawa na tym forum rozmyła
    się w pyskowce. Wymyśl, jak się skontaktować. Jestem żądna i
    sprawiedliwości i krwi! (ta krew to żart). Sprawiedliwości
    obwarowanej przepisami prawa. Żona reksa 49
    • dom_2007 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 18.10.07, 21:32
     Wszystko jest poprawnie jeśli zależy wszystkim współwłaścicielom
     osiągnąć zamierzony słuszny cel.Jednak jeśli we wspólnocie jest
     jedna osoba zorientowana , a pozostali oczekują na załatwienie
     takiego problemu przez osobę posiadającą zorientowanie w temacie
     np.strata wody -
     • wprost5 Winny jest zarządca! 18.10.07, 22:48
      Będę bronił swego stanowiska, że w tej całej sprawie opisanej przez
      reksa49 i jego żonę winny jest przede wszystkim zarządca! Można mieć
      jakieś tam małe pretensje do członków wspólnoty, ale oni mają prawo
      się na tym po prostu nie znać! Psim obowiązkiem zarządcy jest
      monitorowanie zuzycia wody, wprowadzenie takich terminów odczytów
      zużycia wody, podjęcie takich środków, aby straty wody były
      minimalne. Bo znowu zwyciężyla zasada powszechnie panująca wśród
      zarządców, że nie warto łamac sobie glowy takim sprawami jak bardzo
      duże, niewyjaśnione zużycie wody bo i tak za wszystko zapłacą
      członkowie wspólnoty. Nie jest to łatwy problem, ale krew mnie
      zalewa, jak w moje wspólnocie administratorka-idiotka na pytanie,
      dlaczego jest tak duże zużycie wody spuszcza wzrok i milczy jak
      zaklęta. Tylko jakimś dziwnym powiązaniom członków zarządu z tą
      panią należy przypisać fakt, że jeszcze nadal jet administratorką,
      bo już dawno powinna zostać wywalona! Przecież bierze pieniądze
      własnie za pilnowanie aby niezbilansowana różnica zużycia wody była
      jak najmniejsza! Jeśli sobie nie daje rady, niech idzie w cholerę do
      innej roboty!
      jestem tez zdecydowanie przeciwny "rozwiązaniu " proponowanemu przez
      chba lecha 66, aby owa różnice rozliczyc proporcjonalnie do
      udziałów. oczywiście, tak jest najłatwiej, tylko że ta woda przecież
      nie została zużyta w częsci nieruchomości wspólnej. I żeby nie pisać
      takich farmazonów, proponuję zagłebić się w przyczyny owych różnic w
      zużyciu wody!

      Przy okazji do yappy, który chyba udaje, że nie wie, o jakie
      prawidłowe relacje na linii członkowie wspólnoty - zarządca mi
      chodzi! Ano takie, aby zarządca znal swoje miejsce, aby wiedział,
      dla kogo pracuje, aby wiedzial, że to nie czlonkowie wspolnoty mu
      podlegaja a odwrotnie. Takich przykładów odwróconych relacji jest na
      forum multum.

      I do żony reksa49 - nawiązanie kontaktu z kimś z tego forum jest
      bardzo proste - trzeba wysłać do tego kogoś po prostu maila na adres
      składający się z nicka, jakim się loguje na forum a dalej @gazeta.pl.
      Tak więc do mnie adres będzie wprost5@gazeta.pl. Do was
      reks49@gazeta.pl!
      Tak więc oczekuję jakiejś wiadomości, bo chętnie wesprę w walce z
      albo głupim i nieudolnym albo bezczelnym zarządcą w sprawie
      rozliczeń waszej wody. Jestem pełen uznania za determinację, aby
      dowalić zarządcy a nawet pozbyć się go, bo na to w pełni zasługuje
      za numer z rozliczeniem wody!
      • klakson888 Re: Winny jest zarządca! 09.02.08, 22:13
       A z jakiej racji rOżnicę mają pokrywać członkowie wspólnoty wg
       udziałow ? Jaki wpływ na ubtki wody ma ten , który ma większe
       mieszkanie ? czy mniejsze ? Jeżeli obciążać, to każdego jednakowo.
       • wprost5 Re: Winny jest zarządca! 10.02.08, 08:36
        Klaksonie888, a no dlatego zarządcy zmuszaja członków wspólnot do
        pokrywania różnic wody przeważnie proporcjonalnie do udziałów w
        nieruchomości wspólnej, bo tak jest najłatwiej!
        Nie potrzeba wiele mysleć, operacja bardzo prosta matematycznie. Za
        to zwalnia z myślenia, nie wymaga monitorowania zużycia wody,
        właściwych terminów odczytów wodomierzy, dbałości o stan instalacji
        itp.
        Bo członek współnoty to taki frajer, który i tak za wszystko
        zapłaci. Chyba, że się wreszcie opamięta i wygoni niesolidnego
        zarządcę, który nie dba o jego interes.
     • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 22.10.07, 08:44
      Masz rację, ale na pięciu (poza nami)pozostałych członków - ludzi starszych (po
      70-tce) mamy za sobą trzech. Moją rolą jest uświadomić wszystkim członkom
      wspólnoty, w jaki sposób przez te wszystkie lata zarzadca nie działał w naszym
      interesie. Zrobię to wolontaryjnie. Pozdrawiam.
    • netha1 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 19.10.07, 13:22
     Pytania ?
     1. Czy wasza wspólnota ma swoje własne konto w banku, czy może
     wydzielone subkonto na koncie MZB ?
     2. Czy na każdym rocznym zebraniu Zarząd (nie "zarzadca" MZB)
     otrzymywał absolutorium?
     • netha1 REKS: rozliczenie za straty wody i ścieków 20.10.07, 09:52
      ponawiam pytania!
      • reks49 Re: REKS: rozliczenie za straty wody i ścieków 21.10.07, 19:52
       Już odpowiadam, dopiero wróciłam przed 3 godzinami z Beskidu Śląskiego.
       Pierwsze - nie bardzo wiem, bo mam tylko pismo Z MZB, że cyt. "z upoważnienia
       Wspolnoty zostal otwarty w banku zachodnim rachunek bankowy Wspolnoty..." Nie
       wiem, czy jest to równoznaczne z subkontem, dowiem się jutro.
       Drugie - niestety, udzielaliśmy, w dobrej wierze, absolutorium, ale na swoje
       usprawiedliwienie mam fakt,że na przestrzeni lat 2002 - 2007 zarządców wspolnoty
       było 3. Zawsze 1 osoba, pracujaca w MZB jest zarządcą. Chyba że nie rozróżniam
       zarządu od zarządcy. Osoba "reprezentujaca" nasze interesy ma na pieczatce
       "Kierownik Biura Obsługi Klienta". Z tego wynika,że musze to dokładnie
       rozgryźć.Zona reksa49
     • reks49 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 22.10.07, 08:23
      Już wiem. Nasza wspólnota ma swoje konto w banku, nie jest to subkonto MZB
      (wiadomość z działu księgowości MZB).
      Absolutorium otrzymywał zarzadca, którym zgodnie z umową o administrowanie jest
      MZB reprezentowany przez konkretne osoby. A więc posiadamy zarządcę, a nie
      zarząd. Pani, ktora prowadzi zebrania roczne jest jedynie kierownikiem Biura
      Obsługi Klienta.
  • lech66 mądry Polak po szkodzie 18.10.07, 11:11
   Wina za zaistniałą sytuację leży po paru stronach, zarówno
   niemrawego zarządcy, ale i po stronie członków wspólnoty, którzy tym
   problemem w ogóle nie interesowali się dopóki nie dostali rachunków
   za niezbilansowaną wodę (zresztą winą obciążyłbym w nie mniejszym
   stopniu tych członków wspólnoty, nie wypełniających swoich
   obowiązków z tytułu członkostwa we wspólnocie, a teraz – nagle –
   obudzonych ze snu i na siłę szukających winnych poza sobą), jak i
   zadziwia mnie, że:

   „MZB w Wałbrzychu dokonał we wrześniu tego roku rozliczeń niedoboru
   z tytułu
   dostawy wody i odbioru ścieków za okres 1.09.2001-31.07.2004.”

   Czyli rok nie jest okresem obrachunkowym i w Wałbrzychu, po
   rozliczeniach danego roku, po uchwałach wspólnoty akceptujących
   rozliczenia finansowe można wyciągać jeszcze takiego królika z
   rękawa ? Dziwne…. Czy w tych rocznych sprawozdaniach finansowych nie
   ma m.in. salda rozliczeń z MZB ? Nikt w okresie tych paru lat nie
   uzgadniał sald z MZB ???

   Jeśli godzicie się na takie prehistoryczne zobowiązania wspólnoty
   wobec MZB, to myślę, że najsprawiedliwiej byłoby zwołać zebranie
   wspólnoty poświęcone temu problemowi i uchwalić na tym zebraniu
   sposób rozwiązania problemu. Ja bym proponował rozliczyć to
   udziałami, bo to jest najbardziej obiektywne i najbliższe UoWL.
   Rozliczenie na osobę, w okresie paru lat i zmiennej ilości osób w
   lokalach w tak długim czasie jest nierealne. Rozliczanie całego
   niedoboru na osoby bez wodomierzy nie ma żadnej podstawy prawnej
   (chyba, że wspólnota uchwaliła w przeszłości taką uchwałę, ale z
   dyskusji wynika, że nie). I w sądzie wygraliby taką sprawę w
   cuglach, bo strona przeciwna musiałaby im udowodnić zasadność
   takiego rozliczania.
   Ale – jak pisze rex – sprawa dotyczy wspólnoty małej, więc nie
   wiadomo jak sobie uregulowaliście te sprawy, może w ogóle UoWL Was
   nie interesuje i kierujecie się prawem cywilnym na ogólnych
   warunkach ?

   Powodzenia !
   • reks49 Re: mądry Polak po szkodzie 18.10.07, 11:35
    Sprawozdania finansowe były przedstawiane, w dołaczonym do nich
    wykazach sald na moim koncie nigdy nie było zadnego "winien". mam
    wyciagi z wszystkich zebran wspólnoty - wynik: czarno na białym
    ewidentna wina zarządcy. mam wszystkie uchwały - wynik: j.w.
    data zabrania w tej sprawie jest ustalona, na mój wniosek,
    sprawdzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej na mój wniosek (jeszcze
    przed otrzymaniem obciążenia)odbylo się dopiero teraz, choc zarzadca
    pisemnie zobowiązał się do tego juz w marcu 2002 r.
    Nas obowiązuje i UWL i w sprawach ustawą nieuregulowanych, czy
    niesprecyzowanych Kodeks cywilny i oczywiście kpc. Oj, dlugo by
    pisac!
    • lech66 Re: mądry Polak po szkodzie 18.10.07, 18:47
     no to nie da się Ci pomóc tak korespondencyjnie. Trzeba dokładnie
     przejrzeć dokumentację wspólnoty dotyczącą tej sprawy. Diabeł zwykle
     tkwi w szczegółach, a tu - z natury rzeczy - dyskusja jest bardzo
     powierzchowna

     PS' z tym, że mi chodzi o sprawozdania wspólnoty jako całości, a nie
     indywidualne informacje finansowo-księgowe dla poszczególnych jej
     członków. Roczne sprawozdanie całej wspólnoty powinno być uzgodnione
     z tym dostawcą wody.No, alke tu też warto by było zajrzeć do umowy z
     tym dostawcą, do czego jest on zobowiązany, a do czego nie, jak
     wyglądają sprawy rozliczeń, reklamacji rozliczeń itp. Rozumiem, że
     ta umowa jest zawarta ze wspólnotą jako taką, a nie są to
     indywidualne umowy z poszczególnymi jej członkami?
     • reks49 Re: mądry Polak po szkodzie 21.10.07, 19:59
      Sprawozdania finansowe dotyczą całej wspólnoty, a do nich dołączone są
      informacje o saldach poszczególnych czlonków. Zapisałam sobie sprawdzenie tej
      umowy (myślę że zawarta jest z całą wspólnotą, bo ja indywidualnie nijakiej
      umowy z wodociagami nie podpisywałam), zarządca ma umowę przestawić na zebraniu
      6.11.br. Bo ważne jest, jak rozumiem, czy była w ogóle jakakolwiek reakcja
      wierzyciela na brak płatności ze strony wspólnoty. Żona reksa49
    • xxxll Re: mądry Polak po szkodzie 19.10.07, 07:23
     Tyle osób jej pisze ....A ona (żonareks49) ciągle swoje.... blebleble
     • reks49 Re: mądry Polak po szkodzie 21.10.07, 20:02
      Nie molestuj mojej żony. A podałeś jej jakieś podstawy prawne, dotyczące tej
      sprawy? Więc się już nie odzywaj, chyba że masz jakieś problemy i chcesz o tym
      pogadać?
     • reks49 Re: mądry Polak po szkodzie 21.10.07, 20:07
      Tu Cię nikt nie lubi, wyjedź do Irlandii, albo znacznie dalej - pomógłbyś
      nepalskim kobietom, bo nie mają pracy. Żona reksa49
      • wprost5 Re: mądry Polak po szkodzie 21.10.07, 21:29
       Reksie49 i jego Żono, nie przjmujcie się zbytni przytykami różnych
       dyskutantów w tym wątku w rodzaju "dlaczegoście do tej pory nie
       zrobili tego i tego, gdzieście byli wcześniej itp".
       Sam wiem to po sobie, że stojąc z boku ma się zupełnie inna optykę
       sprawy niż ktoś, kogo ona bezpośrednio dotyczy.

       Najważniejsze, abyście zdobyli informację, jak sprawdzić niektóre
       rzeczy i żebyście mieli determinację doprowadzić sprawę do końca!
       Sprawa nie jest taka prosta i dyskusja w związku z nią toczy sią w
       wielu spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych i na bardzo wielu
       różnych forach.
       W moim przekonaniu niewątpliwie główną opdpowiedzialność za całe
       zamieszanie ponosi zarządca, ale żeby go dopaść, trzeba mieć
       niezbite dowody jego zaniechania albo indolencji. Zwyciężyło u niego
       jak zwykle przekonanie, że za wszystko i tak zapłacą bez szemrania
       członkowie wspólnoty.
       • reks49 Re: mądry Polak po szkodzie 22.10.07, 08:14
        Dziękujemy za wsparcie. Nie popuścimy! Im więcej Waszych sugestii, opinii, pytań
        tym więcej tropów i wskazówek dla nas. Im bardziej wczytuję się w teczkę naszej
        wspólnoty tym więcej znajduję uchybień formalnych i proceduralnych ze strony
        zarzadcy. I pomijając naszą "bierność" wcześniej, którą ktoś na tym forum nam
        zarzucił, a pewnie jest w tym trochę racji, bo winnismy od początku egzekwowac
        prawidlowe wykonywanie obowiązków zarządcy, teraz wykazujemy aktywność, bo
        umiemy dotrzeć do odpowiednich przepisów i przeczytać je ze zrozumieniem. Nasza
        "bierność" wynikała z naszej dobrej wiary w to, że zarzadca działa w naszym
        interesie i zna przepisy prawne. Ale teraz dokładnie zarządcę rozliczymy: on nas
        z wody, my jego zaniedbania względem nas. Najprawdopodobniej sprawa skończy się
        postepowaniem sądowym (sąd rejonowy wydzial cywilny, sąd administracyjny,
        prokuratura) i Regionalna Izba Obrachunkowa.
      • xxxll Re: mądry Polak po szkodzie 21.10.07, 21:55
       reks49 napisał:

       > Tu Cię nikt nie lubi, wyjedź do...

       Widzisz Resiku49 i ty żono Resika49 - ja nie jestem tu po to, by
       mnie lubiano, i nie należę do "grupy trzymającej władzę na tym
       forum" ani do klanu wzajemnej adoracji- czego Wy oczekujecie.

       Pragnę Wam uświadomić, że jako właściciele lokalu nie macie tylko
       samych ___PRAW___, ale przede wszystkim obowiązki. Obowiązki dbania
       o swoje nie po wykryciu afery, ale przed nią.

       Dlaczego przez te lata, tak stanowczo, jak to robisz wobec mojej
       osoby, nie dążyliście do bieżącego rozliczania kosztów zakupu wody
       przez wspólnotę, tylko zaczęliście biadolenie po
       otrzymaniu "rachunku" rozliczeniowego?
       • reks49 Re: mądry Polak po szkodzie 22.10.07, 08:35
        Szalenie mnie bawisz. To Ty uprawiasz swoje ble, ble na tym forum i w tej
        kwestii, ktora nas reksików dotyczy nie masz nic do powiedzenia, niczego co
        wnosiłoby konkrety do sprawy. Prawa, prawa, prawa właścicieli, a gdzie
        obowiązki, obowiązki, obowiązki zarządcy? Zmień człowieku rozmiar z xxxll na s.
        Może masz jakiś freudowski kompleks? Nadal chcesz ze mną "bleblebować"? Przeciez
        to jest już nudne, aczkolwiek na mnie (żonę)działa bardzo terapeutycznie i
        napawa mnie optymizmem. Jeśli mój zarządca idzie Twoim tokiem myślenia - to
        wręcz cudowne! Żona reksa49
  • serafin666 Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 10.02.08, 13:28
   zainteresowanym - rozumiejącym proste formuły EXCELA - mogę wysłać
   przykład rozliczenia wody i ścieków, bilansujacy koszty na zero i
   sprawiedliwy (dla mieszkanej sytuacji - licznikowcy i
   bezlicznikowcy), pod warunkiem podania pełnych adresów mailowych
   • modalverb Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 10.02.08, 14:23
    to ja poprosze
    harvard@o2.pl
    dzieki
   • fido85 Re: DO serafin666 rozliczenie za straty 10.02.08, 15:56
    Ja też bardzo Pana PROSZĘ

    fido85@gazeta.pl

    z góry dziękuję
    • babczyk Re: DO serafin666 rozliczenie za straty 10.02.08, 17:31
     serafin666 napisał:

     > zainteresowanym - rozumiejącym proste formuły EXCELA - mogę wysłać
     > przykład rozliczenia wody i ścieków, bilansujacy koszty na zero i
     > sprawiedliwy (dla mieszkanej sytuacji - licznikowcy i
     > bezlicznikowcy), pod warunkiem podania pełnych adresów mailowych     fido85 napisał:

     > Ja też bardzo Pana PROSZĘ
     >
     > fido85@gazeta.pl
     >
     > z góry dziękuję


     Jędruś vel xxxll,czyżbyś nie znał tego jako licencjonowany zarządca?
   • zendra Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 10.02.08, 17:54
    Bardzo proszę o przysłane rozliczenia wody
    zendra@gazeta.pl
    • bbabczyk Re: rozliczenie za straty wody i ścieków 10.02.08, 19:48
     serafin666 napisał:

     > zainteresowanym - rozumiejącym proste formuły EXCELA - mogę wysłać
     > przykład rozliczenia wody i ścieków, bilansujacy koszty na zero i
     > sprawiedliwy (dla mieszkanej sytuacji - licznikowcy i
     > bezlicznikowcy), pod warunkiem podania pełnych adresów mailowych

     > zendra napisał:

     > Bardzo proszę o przysłane rozliczenia wody
     > zendra@gazeta.pl

     Jędruś vel xxxll,zendra czyżbyś nie znał tego jako licencjonowany
     zarządca?
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka