Dodaj do ulubionych

No i się zaczyna...

18.01.08, 06:22
Ruszają zabrania wspólnot mieszkaniowych. Zacznie się dziać na tym
forum, oj zacznie się dziać...
Obserwuj wątek
  • xxxll Uchwały wspólnoty podpisuje jej zarząd 19.02.08, 22:19
   Uchwały wspólnoty podpisuje jej zarząd
   (2008-02-07 10:22:57)


   Właściciele lokali decydują o losach swojej nieruchomości w
   uchwałach, które nie zawsze podpisują uprawnione osoby. Wtedy można
   je podważać


   We wspólnotach mieszkaniowych trwa sezon rocznych zebrań, na których
   zapadają najważniejsze decyzje, m.in. jaki jest budżet wspólnoty na
   dany rok oraz jakie będą w tym roku zaliczki na utrzymanie
   nieruchomości wspólnej.

   – Niestety, bardzo często uchwały, które podejmują, podpisuje
   niewłaściwa osoba. Na ogół robi to administrator lub zarządca z
   firmy, która ma zawartą ze wspólnotą umowę na zarządzanie – mówi
   Aleksander Snarski, prawnik z Polskiego Stowarzyszenia Zarządców
   Nieruchomości.

   Tymczasem w swoim art. 21 ustawa o własności lokali mówi wyraźnie,
   że to zarząd, a nie zarządca (któremu zlecono administrację) kieruje
   sprawami wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach
   między właścicielami.

   **************************************
   Sygnuje co najmniej dwóch
   **************************************

   – Oznacza to, że pod uchwałą powinny widnieć podpisy członków
   zarządu. Jeśli jest wieloosobowy, to musi się podpisać co najmniej
   dwóch członków – wyjaśnia Jacek Łapińcki, ekspert ds. rynku
   nieruchomości.

   Ta zasada obowiązuje także, gdy uchwała została podjęta częściowo na
   zebraniu, a częściowo w trybie indywidualnego zbierania głosów przez
   zarząd albo tylko w tym ostatnim trybie.

   – Jeżeli projekt uchwały dotyczy odwołania zarządu, a właściciele są
   z nim w konflikcie, to często zbierają głosy. W takim wypadku
   właśnie ich podpisy powinny widnieć pod uchwałą – dodaje Aleksander
   Snarski.

   *************************************
   Protokół też jest ważny
   *************************************

   Przepisy nic nie mówią, jak ma wyglądać porządek obrad na rocznym
   zebraniu, kto je prowadzi, protokołuje, jaki ma być protokół oraz
   jak przechowywać dokumentację. Utarło się jednak, że powinno mieć
   ono swojego przewodniczącego, protokolanta oraz komisję skrutacyjną.

   Wtedy powstaje protokół z zebrania opisujący jego przebieg i
   głosowanie nad uchwałami.

   – Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący zebrania – dodaje J.
   Łapiński. – Trzeba też podać w nim informację, czy taka uchwała
   została podjęta, w jakim trybie głosowano oraz o wynikach głosowania
   (uwzględniając przy tym zarówno głosy „za”, „przeciw” jak
   i „wstrzymujące się”).

   Taka uchwała stanowi integralną część protokołu z zebrania ogółu
   właścicieli lokali. Ale nie tylko ona, bo także, o czym warto
   pamiętać: zawiadomienia o zebraniu właścicieli lokali, potwierdzenia
   wysłania zaproszeń na zebranie, lista obecności, protokół komisji
   skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania.

   Protokół z zebrania podpisuje protokolant oraz przewodniczący
   zebrania. Jeśli natomiast uchwałę podjęto w systemie mieszanym (tj.
   częściowo na zebraniu, a częściowo w trybie indywidualnego zbierania
   głosów), uprawnionym do podpisania uchwały jest zarząd wspólnoty (w
   wyjątkowych sytuacjach właściciele).

   **********************************************
   Najpierw trzeba spełnić warunki
   **********************************************

   Zarząd może jednak to zrobić dopiero, gdy zostaną spełnione
   określone warunki. Po pierwsze, musi on sporządzić protokół z
   indywidualnego zbierania głosów.

   Po drugie, wspomniany protokół razem z protokołem komisji
   skrutacyjnej (sporządzonym na zebraniu) będzie zawierał wyniki
   głosowania.

   Nie oznacza to jednak, że jeżeli wspólnota postępuje inaczej, to
   działa nieprawidłowo. W jednej więc wspólnocie głosowanie może
   odbywać się poprzez podniesienie ręki właścicieli obecnych na sali,
   po czym w protokole umieszcza się notatkę z wyników głosowania.

   W innej z kolei składa się podpisy pod projektem uchwały. Trzeba
   jednak pamiętać, że każda uchwała może być zaskarżona do sądu,
   dlatego warto zadbać o jakość dokumentacji z przebiegu zebrań, by
   łatwo można było stwierdzić, czy dana uchwała została podjęta
   prawidłowo.

   *******************************************
   Skutki formalnych błędów
   *******************************************

   Uchwała podpisana przez nieuprawnioną osobę jest ważna, ale
   właściciel może odmówić jej wykonania.

   W praktyce może to na przykład wyglądać tak: właściciel otrzyma
   zawiadomienie o podwyżce zaliczki, z której jest niezadowolony.
   Jeśli będzie ono podpisane przez zarządcę, administratora czy
   księgową, jak to bywa w niektórych wspólnotach, czyli osoby
   nieuprawnione do reprezentacji wspólnoty, to właściciel lokalu może
   odmówić wnoszenia wyższych opłat i wpłacać zaliczki w dotychczasowej
   wysokości.

   Gdy wspólnota mieszkaniowa wniesie przeciwko niemu pozew do sądu, to
   ten powinien przyznać mu rację.

   Źródło: Rzeczpospolita
   www.zarzadcy.com.pl/?str=wsp&c=czytaj&id=111
   • cucha Re: Uchwały wspólnoty a tryb indywidualnego głosow 26.02.08, 18:42
    Witam i proszę o wyjaśnienie takiej kwestii.
    Na zebraniu rocznym wspólnoty, na którym było 23 osoby z 40 w całej
    wspólnocie ( jedna osoba- jeden głos – jeden udział) w trakcie
    głosowania uchwały za uchwała głosowało 19 osób, przeciw 1 a 2
    wstrzymały się od głosu. Wobec powyższego uchwała nie została
    podjęta ? Czy w takiej sytuacji do tej samej uchwały dopuszczalne
    jest zbieranie głosów w trybie indywidualnego zbierania głosów po to
    aby zebrać jeszcze co najmniej 3 głosy aby uchwała została przyjęta.
    Czy taka sytuacja jest dopuszczalna ?

    Druga kwestia. Na zebranie przychodzi 18 osób z 40 czy w takiej
    sytuacji na zebraniu można głosować uchwały przy braku większości a
    pozostałe głosy zbierać trybie indywidualnego zbierania głosów i czy
    wtedy wszyscy mieszkańcy musza zagłosować czy w momencie zebrania 21
    głosów za wystarczy przerwać zbieranie głosów.

    Jeszcze jedno w sytuacji indywidualnego zbierania głosów zarząd
    wspólnoty ma obowiązek powiadomić wszystkich właścicieli (zarówno
    tych, którzy byli na rocznym zabraniu, jak i pozostałych) o
    podjętych uchwałach. Jest to niezwykle ważne, ponieważ od chwili
    uzyskania tej informacji każdy właściciel ma sześć tygodni na
    ewentualne zaskarżenie uchwały do sądu.” Czy te powiadomienie ma być
    w formie pisemnej każdego właściciela wraz z kopia uchwały i
    właściciel kwituje odbiór powiadomienia i od tego dnia biegnie
    termin 6 tygodni? Czy dopuszczalne jest wywieszenie treści uchwały
    na tablicy ogłoszeń wspólnoty? Lecz jak wtedy liczyć termin 6
    tygodni? Od dnia wywieszenie czy od dnia kiedy właściciel zapoznał
    się z podjętą uchwała. Chodzi mi o sytuacje, żę np. ktoś mógł być w
    szpitalu i jak wrócił to zapoznał się z uchwałą a to było 7 miesięcy
    po głosowaniu nad uchwała. .


    Proszę o pilna odpowiedz gdyż w mojej wspólnocie obie sytuacje
    zaistniały na ostatnim zebraniu pod koniec stycznia i nie wiem czy
    zostały podjęte zgodnie z prawem.
    • prawdziwa_ssocratesowa Re: Uchwały wspólnoty a tryb indywidualnego głoso 26.02.08, 20:26
     > Na zebraniu rocznym wspólnoty, na którym było 23 osoby z 40 w całej
     > wspólnocie ( jedna osoba- jeden głos – jeden udział)
     Jeden właściciel - jeden głos! Jeden właściciel nie może mieć 1 udziału!!! Udziały (ich wielkość) są w aktach notarialnych.

     za uchwała głosowało 19 osób, przeciw 1 a 2
     > wstrzymały się od głosu. Wobec powyższego uchwała nie została
     > podjęta ?
     Uchwała nie została podjęta - potrzebne było w tej sytuacji 21 głosów

     >Czy w takiej sytuacji do tej samej uchwały dopuszczalne
     > jest zbieranie głosów w trybie indywidualnego zbierania głosów po to
     > aby zebrać jeszcze co najmniej 3 głosy aby uchwała została przyjęta.
     > Czy taka sytuacja jest dopuszczalna ?
     Tak ( w całej rozciągłości)


     >Druga kwestia. Na zebranie przychodzi 18 osób z 40 czy w takiej
     > sytuacji na zebraniu można głosować uchwały przy braku większości a
     > pozostałe głosy zbierać trybie indywidualnego zbierania głosów
     Tak

     >czy w momencie zebrania 21
     > głosów za wystarczy przerwać zbieranie głosów.
     Teoretycznie można, ale trzeba dać możliwość wypowiedzenia się wszystkim właścicielom (chyba, że to nie jest możliwe z różnych powodów; ja w tej sytuacji proponuję dołączyć do uchwały i kart do głosowania oświadczenie zarządu, że "brak podpisu na karcie do głosowania przez właściciela X wynika z niemożności uzyskania głosu, pomimo wielokrotnej próby skontaktowania się z właścicielem"

     >Czy te powiadomienie ma być
     > w formie pisemnej każdego właściciela wraz z kopia uchwały i
     > właściciel kwituje odbiór powiadomienia i od tego dnia biegnie
     > termin 6 tygodni?
     TAK

     >Czy dopuszczalne jest wywieszenie treści uchwały
     > na tablicy ogłoszeń wspólnoty?
     NIE, koniecznie imiennie przekazać każdemu właścicielowi na piśmie i z potwierdzeniem odbioru! (chyba, że wywieszenie ma na w celu...co?)

     www.prawo.lex.pl/bap/student/Dz.U.2000.80.903.html
     • xxxll Re: Uchwały wspólnoty a tryb indywidualnego głoso 27.02.08, 07:10
      prawdziwa_ssocratesowa napisała:

      > >czy w momencie zebrania 21
      > > głosów za wystarczy przerwać zbieranie głosów.

      > Teoretycznie można, ale trzeba dać możliwość wypowiedzenia się
      > wszystkim właścicielom

      Można a właściciwie trzeba. Uchwła uzyskała wiekszość za jednym z
      rozwiązań i można stworzyć już protokół z indywidualnego głosowania.
      Uchwała jest wiążąca wszystkich właścicieli. Można się od niej
      odwołać w ciągu sześciu tygodni od chwili powiadomienia właściciele
      o jej podjęciu zachowując formę pisemną.

      > >Czy te powiadomienie ma być w formie pisemnej każdego właściciela
      > > wraz z kopia uchwały i właściciel kwituje odbiór powiadomienia i
      > > od tego dnia biegnie termin 6 tygodni?


      > TAK

      Niekoniecznie trzeba dołączać treść uchwały , wystarczy napisać, że
      uchwała nr NNN/2008 uzyskała wymaganą wiekszość i obowiazuje. Treść
      uchwały zawsze jest do wglądu w siedzibie Zarządu WM (Zarządcy
      Nieruchomości Wspólnej) , poza tym każdy miał ją w momencie
      głosowania (np.: zawiadomienie o zebraniu , karata do głosowanaia).
      Nie ma potrzeby wspólnotowy naciągać na dodatkowe koszty.


      • prawdziwa_ssocratesowa Re: Uchwały wspólnoty a tryb indywidualnego głoso 27.02.08, 08:12
       xxxll napisał:

       > Można a właściciwie trzeba. Uchwła uzyskała wiekszość za jednym z
       > rozwiązań i można stworzyć już protokół z indywidualnego głosowania.
       Napisałam,że teoretycznie można, ale trzeba wziąć pod uwagę także inne aspekty,
       nie tylko literę prawa, dlatego proponuję kontynuować zbieranie, dopóki jest
       możliwe dotarcie do właścicieli.


       > Niekoniecznie trzeba dołączać treść uchwały , wystarczy napisać, że
       > uchwała nr NNN/2008 uzyskała wymaganą wiekszość i obowiazuje.

       Uowl mówi wyraźnie o "treści", a sam tytuł uchwały (przedmiot) nie wystarczy. W
       treści są szczegóły, które mogą być istotne.
       Art. 23.3. O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych
       indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie.
       • xxxll Re: Uchwały wspólnoty a tryb indywidualnego głoso 28.02.08, 06:43
        prawdziwa_ssocratesowa napisała:

        > Napisałam,że teoretycznie można, ale trzeba wziąć pod uwagę także
        > inne aspekty, nie tylko literę prawa, dlatego proponuję
        > kontynuować zbieranie, dopóki jest możliwe dotarcie do właścicieli.
        >

        Wszystko mozna tylko po co? Co to zmieni ?
        ...że będziesz wiedziała, że masz nie 19% przeciwników lecz 35%
        przeciwników, ...a plan remotów NW będzie czekał na realizację...
        szkoda czasu ....

        > > Niekoniecznie trzeba dołączać treść uchwały , wystarczy napisać,
        > > że uchwała nr NNN/2008 uzyskała wymaganą wiekszość i obowiazuje.

        > Uowl mówi wyraźnie o "treści", a sam tytuł uchwały (przedmiot) nie
        > wystarczy. W treści są szczegóły, które mogą być istotne.
        > Art. 23.3. O treści uchwały, która została podjęta z udziałem
        > głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien
        > zostać powiadomiony na piśmie.

        Masz racje. Popełniłem ten sam błąd, co robią inni, oceniłem
        sytuację z własnego punktu widzenia. Ja zawsze wysyłam informację o
        treść podjetych uchwał, nie o wyniku.


        • wbiskup xxxll zawsze robi niekoniecznie 28.02.08, 09:46
         xxxll najpierw napisał:
         > Niekoniecznie trzeba dołączać treść uchwały , wystarczy napisać,
         > że uchwała nr NNN/2008 uzyskała wymaganą wiekszość i obowiazuje.

         xxxll później napisał:

         > Ja zawsze wysyłam informację o treść podjetych uchwał, nie o
         > wyniku.


         Wszystko stało się jasne, odkąd xxxll-ek przyznał się, że ma
         żółte papiery.
         forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=523&w=76048380&a=76318125

        • xxxll Re: Uchwały wspólnoty....errata 02.03.08, 10:20
         Może się komuś przyda.

         Orzecznictwo - Podjęcie przez wspólnotę mieszkaniową uchwały w
         trybieindywidualnego zbierania głosów, dokonanego przez osoby
         nieuprawnione. (28-02-2007 10:17)


         Wyrok z dnia 8 lipca 2004 r., IV CK 543/03
         Podjęcie przez wspólnotę mieszkaniową uchwały w trybie
         indywidualnego zbierania głosów, dokonanego przez osoby
         nieuprawnione,może stanowić podstawę jej uchylenia przez sąd, jeżeli
         uchybienie to miałolub mogło mieć wpływ na jej treść (art. 23 ust. 1
         ustawy z dnia 24 czerwca1994 r. o własności lokali (jedn. tekst:
         Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

         Niedopełnienie ustawowego obowiązku powiadomienia każdego
         właściciela o treści uchwały podjętej w tym trybie (art. 23 ust. 3
         ustawy) nie ma wpływu na jej skuteczność.


         żródło:
         www.zarzadcy.com.pl/zarzadzanienieruchomosciami/184.html

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka