Dodaj do ulubionych

Jak radzić sobie z nieudolnym zarządem?

08.03.09, 08:11
Witam! Czy znana jest uczestnikom forum procedura wystąpienia do sądu o
wpłacanie zaliczek na poczet pokrycia kosztów zarządu na konto sądu?
Obserwuj wątek
  • nowak66 Re: Jak radzić sobie z nieudolnym zarządem? 08.03.09, 14:05
   Jeśli wykonanie zobowiązania ciążącego na dłużniku jest niemożliwe,
   ze względu na okoliczności za które dłużnik nie ponosi
   odpowiedzialności, może on złożyć przedmiot świadczenia do depozytu
   sądowego.

   Złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie
   świadczenia ( np. brak obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie), a w
   związku z faktem, że złożenie było związane z przyczynami od
   dłużnika niezależnymi, wierzyciel jest zobowiązany do zwrotu
   dłużnikowi kosztów złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu
   sądowego.

   Dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu gdy:
   1) jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi
   odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna
   miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela;
   2) jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych
   ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia;
   3) jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem;
   4) jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela
   świadczenie nie może być spełnione.

   Depozyt składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na
   miejsce wykonania zobowiązania a gdy nie da się ustalić takiego
   sądu, do sądu miejsca zamieszkania wierzyciela. Jeśli i tego sądu
   nie uda się ustalić ( np. na wskutek wadliwej cesji nie wiadomo kto
   jest wierzycielem ) do sądu miejsca zamieszkania dłużnika. Jeżeli
   zobowiązanie jest zabezpieczone wpisem w księdze wieczystej,
   właściwym jest sąd miejsca położenia nieruchomości.

   Aby złożyć świadczenie do depozytu konieczny jest w tym celu wniosek
   dłużnika w którym należy:
   -określić zobowiązanie
   -przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie
   -dokładnie oznaczyć przedmiot który ma być złożony
   -wskazać osobę której ma być wydany i warunki pod którymi wydanie ma
   nastapić.

   O złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego dłużnik
   powinien niezwłocznie zawiadomić wierzyciela, chyba że zawiadomienie
   napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Zawiadomienie powinno
   nastąpić na piśmie.

   źródło: animatek.w.interia.pl/depozyt.html
  • xxxll Re: Jak radzić sobie z nieudolnym zarządem? 09.03.09, 06:45
   nova429 napisała:

   > Witam! Czy znana jest uczestnikom forum procedura wystąpienia do
   > sądu o wpłacanie zaliczek na poczet pokrycia kosztów zarządu na
   > konto sądu?

   Twój wpis ma drugie dno , więc napisz w czym problem?

   Nieudolny Zarząd WM się odwołuje i już ... dochodzenie odszkodowań z tytułu ""nieudolnego zarządzania""" to już inny problem...

   • nova429 Re: Jak radzić sobie z nieudolnym zarządem? 10.03.09, 14:36
    To jedno wielkie dno, inaczej nie da się tego określić. Na zebrania
    sprawozdawcze wspólnoty zarząd nie przychodzi, administrator ma
    wolną rękę. Ostatnio miała miejsce taka sytuacja: administrator
    poddał pod głosowanie uchwałę o wzroście kosztów zarządu od 1 marca
    br., której projekt nie był załączony do sprawozdania, bez rozbicia
    na poszczególne składniki. Członkowie wspólnoty nie mieli żadnych
    wątpliwości w głosowaniu "na tak" /trudno mi zrozumieć takie
    postępowanie/, po czym okazało się, że głosowali za wzrostem
    wynagrodzenia administratora nie wiedząc o tym /!/.
    Konkluzja jest jedna: jeśli wspólnota nie rozumie sensu swojego
    istnienia, to nie ma sensu utrzymywać jej zarządu, stąd desperacki
    pomysł na deponowanie zaliczek w sądzie. Nie wiem jeszcze, jaki
    rodzaj zaliczek można przekazywać do sądu, czy również na fundusz
    remontowy?
    • zzrobert Re: Jak radzić sobie z nieudolnym zarządem? 12.03.09, 20:37
     Jeśli zamiast na konto wspólnoty wpłacisz do sądu to wspólnota nie zapłaci za
     wodę, ogrzewanie,... (bo nie będzie miała kasy) i odetną Wam wszystkim wodę i
     ogrzewanie.
     Jeśli Cię dobrze rozumiem to po prostu doprowadź do zmiany zarządu na
     kompetentny a nie blokuj możliwości działania wspólnoty.
     Choć jeśli właściciele głosują nie wiedząc na co głosują to trudno będzie wybrać
     spośród nich kumatych do zarządu.
   • nowak66 Re: Jak radzić sobie z nieudolnym zarządem? 12.03.09, 21:02
    Twój problem polega na tym, że widzisz nieudolność zarządu a masz za
    mało udziałów i brak ci poparcia współwłaścicieli do jego odwołania.

    Ponieważ współwłasność we wspólnocie mieszkaniowej jest
    współwłasnością przymusową masz trzy wyjścia:
    1. złożyć dobrze uzasadniony pozew do sądu o ustanowienie zarządcy
    przymusowego,
    2. sprzedać mieszkanie i wyprowadzić się,
    3. prowadzić ustawiczne działania w celu kontroli zarządu i
    przekazywać swoją wiedzę pozostałym właścicielom, do skutku.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka