Dodaj do ulubionych

komornik, sprzedaz mieszkania z lokatorem...

30.08.09, 14:29
witam, mam ochotę kupić mieszkanie od komornika, obecnie
zamieszkiwane przez lokatora, wiem, że po kupie takiego mieszkanie
muszę zapewnić lokatorowi lokal zastępczy<może to być wynajęte
mieszkanie> oraz zglosić sprawę do sądu o eksmisję. Chciałam zapytać
czy ktoś orientuje się jaką mam pewność, że lokator bedzie mial
eksmisję? 100% jesli jestem wlascicielem lokalu i zapewnie panu
lokal zastepczy? dziekuje za odpowiedz.
Obserwuj wątek
  • nowak66 Re: komornik, sprzedaz mieszkania z lokatorem... 30.08.09, 19:11
   Aby lokatorowi można było założyć sprawę o eksmisję, najpierw musi zostać rozwiązana umowa najmu i lokator musi zajmować lokal bez tytułu prawnego.

   Dopóki zajmuje lokal na podstawie umowy o użytkowanie, o eksmisji nie ma mowy.

   Podstawy do rozwiązania umowy najmu zawarte są w ustawie o ochronie praw lokatora.
   Jeżeli lokator płaci regularnie czynsz i nie jest uciążliwy, to jedynym sposobem rozwiązania umowy najmu przez właściciela jest wypowiedzenie mu umowy z 3-letnim terminem.

   Jeżeli lokator zajmuje lokal bez tytułu prawnego, to sprawa o eksmisję będzie wygrana. Do oceny Sądu pozostaje czy należy mu sie lokal socjalny, czy nie.

   W ustawach nie występuje pojęcie "lokal zastępczy". Co przez to rozumiesz?
   Czy lokal odpowiadający powierzchnią i wyposażeniem obecnie zajmowanemu, tylko w innej lokalizacji?

   Mieszkania z lokatorem są zazwyczaj o połowę tańsze od pustych właśnie ze względu na ok 4-letni okres oczekiwania przez właściciela na możliwość zamieszkania w nim.

   3 lata - okres wypowiedzenia + ok roku sprawa o eksmisję.

   Jeżeli mając prawomocny wyrok eksmisyjny w ręku zapewnisz lokatorowi inny lokal to musisz jeszcze zapłacić komornikowi za przeprowadzenie eksmisji kwotę ok. 900 zł za każdą izbę w lokalu (wliczając kuchnie).

   Dla mieszkania 2-pokojowego kwota wyniesie 3x900=2.700 plus asysta Policji (ok. 600 zł) plus ślusarz plus transport rzeczy. Razem ok. 4.000 zł.
   Jeżeli chcesz przeprowadzić eksmisję to musisz te kwoty wyłożyć, a potem możesz dochodzić ich zwrotu od lokatora.

   Eksmisji nie możesz przeprowadzić sam bo będzie to naruszenie prawa i możesz zostać oskarżony o naruszenie miru domowego, włamanie itp.
   Eksmisję musi wykonać osoba urzędowa - komornik.

   To czy komornik wyprowadzi lokatora do wynajętego przez ciebie mieszkania to sprawa bardzo wątpliwa. Radzę na to nie liczyć. Oszukujesz przy tym wynajmującego to mieszkanie, bo sprowadzasz mu osobę niepożądaną a najemcą jesteś ty.
   • owner_wm Re: komornik, sprzedaz mieszkania z lokatorem... 30.08.09, 21:41
    nowak66 napisał:
    > Jeżeli lokator płaci regularnie czynsz i nie jest uciążliwy, to
    > jedynym sposobem rozwiązania umowy najmu przez właściciela
    > jest wypowiedzenie mu umowy z 3-letnim terminem.


    To nie jest jedyny sposób.
    Pominę już fakt, że jeśli najemca "wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego
    używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela",
    właściciel może wypowiedzieć najem "nie później niż na miesiąc naprzód,
    na koniec miesiąca kalendarzowego" (art. 11.2 pkt 2 ustawy).

    Jeśli nawet lokator płaci regularnie, nie podnajął lokalu i nie powoduje
    niszczenia mienia właściciela, to są sytuacje, umożliwiające zastosowanie
    krótszego niż 3-letni okresu wypowiedzenia. Z ustawy o ochronie praw lokatorów:

    Art. 11.
    3. Właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3 % wartości
    odtworzeniowej lokalu w skali roku
    , może wypowiedzieć stosunek najmu:

    1) z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu
    niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

    2) z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca
    kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu
    położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli
    lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

    4. Nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca
    kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza
    zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do
    lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal
    zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu
    zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od
    właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu
    zamiennego do lokalu zwalnianego.

    5. Nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego,
    właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, o ile zamierza
    zamieszkać w należącym do niego lokalu, a nie dostarcza mu lokalu zamiennego i
    lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu, o którym mowa w ust. 4.


    Jak więc widać, 3-letni okres wypowiedzenia dotyczy sytuacji, kiedy
    właściciel nie dostarcza najemcy lokalu zamiennego
    .

    vanilkoweniebo chce taki lokal zapewnić, więc ten skrajny wariant jego nie dotyczy.
    • nowak66 Re: komornik, sprzedaz mieszkania z lokatorem... 31.08.09, 15:29
     owner_wm napisał:

     "jeśli nawet lokator płaci regularnie, i nie powoduje
     niszczenia mienia właściciela, to są sytuacje, umożliwiające zastosowanie krótszego niż 3-letni okresu wypowiedzenia."

     Odpowiadam:

     1. udowodnienie, że lokator podnajął lub użyczył lokal jest praktycznie nie udowodnienia, jeśli lokator nie wyjechał za granicę i bywa w lokalu. Ponadto należy to udowodnić przed sądem, co nie jest proste.

     2. odnośnie 12-miesięcznego okresu niezamieszkiwania w lokatora w
     lokalu - takiego faktu forumowicz nie zgłaszał,

     3. lokator nie posiada tytułu do innego lokalu w tej samej miejscowości, forumowicz nie wspomina o tym,

     4. owner myli pojęcia lokalu zamiennego z lokalem zastępczym. Forumowicz wyraźnie napisał, że chce lokatorowi wynająć inne mieszkanie zastępcze (nie ma takiego pojęcia).

     Nie jest możliwe podpisanie przez właściciela zamiast lokatora, umowy najmu innego mieszkania i przeprowadzenie tam lokatora bez jego zgody.
     Z treści postu wynika, że takiej zgody nie ma.

     owner_wm napisał:

     "Jak więc widać, 3-letni okres wypowiedzenia dotyczy sytuacji, kiedy właściciel nie dostarcza najemcy lokalu zamiennego.
     vanilkoweniebo chce taki lokal zapewnić, więc ten skrajny wariant jego nie dotyczy"

     Powtarzam: vanilkoweniebo nie chce lokatorowi zapewnić lokalu zamiennego, a tylko podnająć w innej nieruchomości "zastępczy" lokal i eksmitowac tam lokatora.

     W świetle obowiązującego prawa jest to niedozwolone bez zgody lokatora.

     • owner_wm Re: komornik, sprzedaz mieszkania z lokatorem... 31.08.09, 19:36
      nowak66, napisałeś:
      > Jeżeli lokator płaci regularnie czynsz i nie jest uciążliwy, to
      > jedynym sposobem rozwiązania umowy najmu przez właściciela
      > jest
      wypowiedzenie mu umowy z 3-letnim terminem.


      owner_wm napisał:
      > "jeśli nawet lokator płaci regularnie, i nie powoduje niszczenia
      > mienia właściciela, to są sytuacje, umożliwiające zastosowanie
      > krótszego niż 3-letni okresu wypowiedzenia
      ."


      Swoją tezę wykazałem w poście z 30 sierpnia. Nie miałeś racji, że jedyny sposób
      to wypowiedzenie "z 3-letnim terminem". Nie ma co nad tym deliberować, wystarczy
      przeczytać ustawę.


      nowak66 napisał:
      > 4. owner myli pojęcia lokalu zamiennego z lokalem zastępczym.
      > Forumowicz wyraźnie napisał, że chce lokatorowi wynająć inne
      > mieszkanie zastępcze (nie ma takiego pojęcia).


      Jak mogłem "pomylić" pojęcie "lokalu zamiennego" z pojęciem nieistniejącym? :)

      Ja niczego nie mylę. Dopuszczam natomiast możliwość, że osoba zadająca pytanie
      nie zna ustawy i obce jej są te pojęcia (lokal socjalny, lokal zamienny,
      pomieszczenie tymczasowe). Prawdopodobnie vanilkoweniebo miał na myśli
      lokal zamienny, a napisał "zastępczy".


      > Nie jest możliwe podpisanie przez właściciela zamiast lokatora,
      > umowy najmu innego mieszkania i przeprowadzenie tam lokatora bez
      > jego zgody.

      Jest to możliwe.
      Były lokator (już bez tytułu do lokalu) nie decyduje o tym, gdzie zamieszka.
      Lokal zamienny może zapewnić: sam dłużnik (nierealne), gmina lub wierzyciel -
      czyli vanilkoweniebo.

      Gmina ma obowiązek "wskazać pomieszczenie zastępcze" na okres przejściowy.
      Trybunał Konstytucyjny stwierdza w wyroku:

      "wskazanie tymczasowego pomieszczenia może nastąpić "w inny sposób". Zgodnie
      bowiem z art. 20 ust. 2a gmina może także, w celu wykonywania zadań, o
      których mowa w art. 4 ustawy, "wynajmować lokale od innych właścicieli i
      podnajmować je osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód
      ".


      Jeżeli może to robić gmina ze środków publicznych, to dlaczego nie może tego
      robić osoba prywatna (vanilkoweniebo), z własnej kieszeni?
      • owner_wm ustawa szkodliwa i głupia 31.08.09, 19:54
       Co do wyroku TK - chodziło mi o wyrok z dnia 4 grudnia 2007 r. o sygn. akt K
       26/05 (sentencja została ogłoszona dnia 12 grudnia 2007 r. w Dz. U. Nr 231, poz.
       1703).

       Wierzyciel również ma prawo wskazać pomieszczenie tymczasowe - Kpc:

       Art. 1046
       § 4 Wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb
       mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika
       prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma się z
       dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy
       dłużnik znajdzie takie pomieszczenie.

       § 5 Komornik nie może wstrzymać się z dokonaniem czynności, jeżeli wierzyciel
       wskaże tymczasowe pomieszczenie, o którym mowa w § 4.       Do vanilkoweniebo:
       Najpierw musiałbyś kupić ten lokal, potem wypowiedzieć umowę najmu zgodnie z
       ustawą (patrz link), następnie (po upływie okresu wypowiedzenia, jeśli lokator
       nie opuści lokalu) wystąpić do sądu z pozwem o eksmisję. Sąd może przyznać
       dłużnikowi prawo do lokalu socjalnego, albo nie. Jeżeli wyrok eksmisyjny będzie
       zawierał prawo dłużnika do lokalu socjalnego, lokal ten ma obowiązek zapewnić
       gmina (regułą jest, że gminy takich lokali nie mają i nie robią za wiele, żeby
       je mieć). Jeżeli nie zapewni, masz prawo wystąpić z powództwem przeciwko gminie
       o odszkodowanie za utracone korzyści (na poziomie rynkowych czynszów najmu).
       Jeżeli zapewni (to byłby cud), komornik wyeksmituje dłużnika do wskazanego przez
       gminę lokalu.

       Jeżeli dłużnik nie uzyska prawa do lokalu socjalnego, "komornik wstrzyma się z
       dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie
       lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie." (art. 1046 § 4 kodeksu
       postępowania cywilnego). Jak już pisałem wyżej, Ty również możesz wskazać
       pomieszczenie tymczasowe.

       "Tymczasowe pomieszczenie powinno:
       1) nadawać się do zamieszkania;
       2) zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę;
       3) znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w
       tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób
       przekwaterowywanych." (art. 1046 § 6 Kpc).


       Generalnie: dramat. Właściciel jest ubezwłasnowolniony, nie może dysponować
       swoją własnością. Mimo możliwości uzyskania rekompensaty finansowej w postaci
       odszkodowania od gminy, musi znosić niechcianego lokatora, który świadom swojej
       bezkarności (skoro ani wyrok eksmisyjny sądu, ani komornik nic nie mogą
       zdziałać), może nadal mieszkać w Twoim mieszkaniu i już nie płacić za nic. Bo co
       mu zrobisz?

       Osobiście szczerze odradzam zakup mieszkania z lokatorem.
       • vanilkoweniebo Re: ustawa szkodliwa i głupia 31.08.09, 21:56

        >
        > Do vanilkoweniebo:
        > Najpierw musiałbyś kupić ten lokal, potem wypowiedzieć umowę najmu
        zgodnie z
        > ustawą (patrz link), następnie (po upływie okresu wypowiedzenia,
        jeśli lokator
        > nie opuści lokalu) wystąpić do sądu z pozwem o eksmisję. Sąd może
        przyznać
        > dłużnikowi prawo do lokalu socjalnego, albo nie. Jeżeli wyrok
        eksmisyjny będzie
        > zawierał prawo dłużnika do lokalu socjalnego, lokal ten ma
        obowiązek zapewnić
        > gmina (regułą jest, że gminy takich lokali nie mają i nie robią za
        wiele, żeby
        > je mieć). Jeżeli nie zapewni, masz prawo wystąpić z powództwem
        przeciwko gminie
        > o odszkodowanie za utracone korzyści (na poziomie rynkowych
        czynszów najmu).
        > Jeżeli zapewni (to byłby cud), komornik wyeksmituje dłużnika do
        wskazanego prze
        > z
        > gminę lokalu.
        >
        > Jeżeli dłużnik nie uzyska prawa do lokalu socjalnego, "komornik
        wstrzyma się z
        > dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe
        pomieszczenie

        > lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie." (art. 1046 § 4
        kodeksu
        > postępowania cywilnego). Jak już pisałem wyżej, Ty również możesz
        wskazać
        > pomieszczenie tymczasowe.
        >
        > "Tymczasowe pomieszczenie powinno:
        > 1) nadawać się do zamieszkania;
        > 2) zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną
        osobę;
        > 3) znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli
        zamieszkanie w
        > tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób
        > przekwaterowywanych." (art. 1046 § 6 Kpc).
        >
        >
        > Generalnie: dramat. Właściciel jest ubezwłasnowolniony, nie może
        dysponować
        > swoją własnością. Mimo możliwości uzyskania rekompensaty finansowej
        w postaci
        > odszkodowania od gminy, musi znosić niechcianego lokatora, który
        świadom swojej
        > bezkarności (skoro ani wyrok eksmisyjny sądu, ani komornik nic nie
        mogą
        > zdziałać), może nadal mieszkać w Twoim mieszkaniu i już nie płacić
        za nic. Bo c
        > o
        > mu zrobisz?
        >
        > Osobiście szczerze odradzam zakup mieszkania z lokatorem.
        >


        Witam, dziękuję za odpowiedzi. Sprawa wygląda tak,że gość nie płaci
        za mieszkanie już kupę lat. Orientowałam się z lokalem zastępczym.
        Wynajęcie mieszkanie w tej samej miejscowości-18m2, woda, prąd- na
        pół roku, płatne przeze mnie z góry. Przejdzie w sądzie? Warunki ma,
        komornik ma gdzie go eksmitować (jeśli oczywiście sąd zdecyduje o
        eksmisji). A słuchajcie, jak długo może się to ciągnąć? Ile trwa
        wyrok o eksmisję?? Jeśli wskażę lokal zastępczy, to może to być w
        miarę szybko?? jak się do tego zabrać, aby miało to ręce i nogi?
        wiem,że odradzacie, ale kusi mnie cena, 90000 za 65m, mieszkanie
        wyremontowane (gość jest budowlańcem), super lokalizacja itp. Mam
        jeszcze chwilę aby to przemyśleć, przetarg jest 24 września, jak
        kupię nie będzie odwrotu. Już z góry zakładam, że sprawa będzie
        ciężko, chciałam obejrzeć mieszkanie, gość nikogo nie
        wpuszcza...nawet komornik miał problemy...
        proszę doradźcie coś, może iść do prawnika, coś podpytać??
        dziękuję!!!!
       • highrise Re: ustawa szkodliwa i głupia 01.09.09, 07:03
        owner_wm napisał:


        ...
        > Generalnie: dramat. Właściciel jest ubezwłasnowolniony, nie może
        dysponować
        > swoją własnością. Mimo możliwości uzyskania rekompensaty
        finansowej w postaci
        > odszkodowania od gminy, musi znosić niechcianego lokatora, który
        świadom swojej
        > bezkarności (skoro ani wyrok eksmisyjny sądu, ani komornik nic nie
        mogą
        > zdziałać), może nadal mieszkać w Twoim mieszkaniu i już nie płacić
        za nic. Bo c
        > o
        > mu zrobisz?
        >
        > Osobiście szczerze odradzam zakup mieszkania z lokatorem.

        W jednej z administrowanych przez nas wspólnot mieszkaniowych w
        Warszawie sąd sprzedał lokal zasiedlony przez poprzedniego
        właściciela. Nabywca kupił lokal za 75% wartości wykazanej przez
        rzeczoznawcę majątkowego. Nowy właściciel pochodzi prawdopodobnie z
        Kielc i nie wnosi od kilku miesięcy zaliczek opłat na rzecz
        wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa po raz drugi
        wystąpiła do sądu o ujawnienie adresu zamieszkania nowego właściela
        lokalu. Przez ponad dwa miesiące sąd cywilny w Warszawie, ul.
        Marszałkowska 82 nie jest w stanie napisać jednego zdania o miejscu
        zamieszkania nowego właściciela lokalu. Wracając do sprawy, to gdyby
        nie pojawił się nowy nabywca lokalu, wspólnota mieszkaniowa mogłaby
        kupić lokal podczas przetargu za 50% ceny wykazanej w operacie
        szacunkowym.

        Pozdrawiam
        SJ


        • owner_wm zakup zasiedlonego lokalu 01.09.09, 09:00
         highrise napisał:

         > W jednej z administrowanych przez nas wspólnot mieszkaniowych w
         > Warszawie sąd sprzedał lokal zasiedlony przez poprzedniego
         > właściciela. Nabywca kupił lokal za 75% wartości wykazanej przez
         > rzeczoznawcę majątkowego.


         A czy nabywcy udało się pozbyć poprzedniego właściciela z lokalu?

         ---
         owner
         • highrise Re: zakup zasiedlonego lokalu 02.09.09, 06:42
          owner_wm napisał:


          > A czy nabywcy udało się pozbyć poprzedniego właściciela z lokalu?
          >

          Poprzedni właściciele lokalu jeszcze nie mieli możliwości poznać
          nowego właściciela lokalu. Jak sprawa się zakończy poinformuję
          zaintersowanych na swojej stronie internetowej.

          Pozdrawiam

          SJ

        • gutek258 Re: ustawa szkodliwa i głupia 03.09.09, 10:34
         highrise napisał:


         > Wracając do sprawy, to gdyby
         > nie pojawił się nowy nabywca lokalu, wspólnota mieszkaniowa mogłaby
         > kupić lokal
         podczas przetargu za 50% ceny wykazanej w operacie
         > szacunkowym.         z czyjej kasy by zapłacili - właścicieli , sponsora? czyją własnością byłby lokal? właścicieli ? wspólnoty, którą reprezentowałby , no kto?


    • vanilkoweniebo Re: komornik, sprzedaz mieszkania z lokatorem... 31.08.09, 22:06
     owner_wm napisał:

     > nowak66 napisał:
     > > Jeżeli lokator płaci regularnie czynsz i nie jest uciążliwy, to
     > > jedynym sposobem rozwiązania umowy najmu przez właściciela
     > > jest wypowiedzenie mu umowy z 3-letnim terminem.
     >
     >
     > To nie jest jedyny sposób.
     > Pominę już fakt, że jeśli najemca "wynajął, podnajął albo oddał do
     bezpłatnego
     > używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody
     właściciela",
     > właściciel może wypowiedzieć najem "nie później niż na miesiąc
     naprzód
     ,
     > na koniec miesiąca kalendarzowego" (art. 11.2 pkt 2 ustawy).
     >
     > Jeśli nawet lokator płaci regularnie, nie podnajął lokalu i nie
     powoduje
     > niszczenia mienia właściciela, to są sytuacje, umożliwiające
     zastosowanie
     > krótszego niż 3-letni okresu wypowiedzenia. Z ustawy o ochronie
     praw lokatorów:
     >
     > Art. 11.
     > 3. Właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3 %
     wartości
     > odtworzeniowej lokalu w skali roku
     , może wypowiedzieć stosunek
     najmu:
     >
     > 1) z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia,
     z powodu
     > niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
     >
     > 2) z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na
     koniec miesiąca
     > kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego
     lokalu
     > położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego
     lokalu, jeżeli
     > lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.
     >
     > 4. Nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca
     > kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile
     zamierza
     > zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi
     przysługuje tytuł do
     > lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał
     lokal
     > zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny.
     W lokalu
     > zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych
     od
     > właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia
     lokalu
     > zamiennego do lokalu zwalnianego.
     >
     > 5. Nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca
     kalendarzowego,
     > właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, o ile
     zamierza
     > zamieszkać w należącym do niego lokalu, a nie dostarcza mu lokalu
     zamiennego i
     > lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu, o którym mowa w ust. 4.
     >
     >
     > Jak więc widać, 3-letni okres wypowiedzenia dotyczy sytuacji,
     kiedy
     > właściciel nie dostarcza najemcy lokalu zamiennego
     .
     >
     > vanilkoweniebo chce taki lokal zapewnić, więc ten skrajny wariant
     jego nie doty
     > czy.
     >

     Lokator nie płaci czynszu kilka lat, więc nie sądzę, aby nagle mnie
     zechciał płacić. Czyli rozumiem, że sytuacja jest prostsza i nie
     muszę stosować okresu wypowiedzenia 3 lat???
   • vanilkoweniebo Re: komornik, sprzedaz mieszkania z lokatorem... 31.08.09, 22:04
    nowak66 napisał:

    > Aby lokatorowi można było założyć sprawę o eksmisję, najpierw musi
    zostać rozwi
    > ązana umowa najmu i lokator musi zajmować lokal bez tytułu
    prawnego.
    >
    > Dopóki zajmuje lokal na podstawie umowy o użytkowanie, o eksmisji
    nie ma mowy.
    >
    > Podstawy do rozwiązania umowy najmu zawarte są w ustawie o ochronie
    praw lokato
    > ra.
    > Jeżeli lokator płaci regularnie czynsz i nie jest uciążliwy, to
    jedynym sposobe
    > m rozwiązania umowy najmu przez właściciela jest wypowiedzenie mu
    umowy z 3-let
    > nim terminem.
    >

    lokator nie płaci czynszu już kilkanaście lat...


    > Jeżeli lokator zajmuje lokal bez tytułu prawnego, to sprawa o
    eksmisję będzie w
    > ygrana. Do oceny Sądu pozostaje czy należy mu sie lokal socjalny,
    czy nie.
    >
    > W ustawach nie występuje pojęcie "lokal zastępczy". Co przez to
    rozumiesz?
    > Czy lokal odpowiadający powierzchnią i wyposażeniem obecnie
    zajmowanemu, tylko
    > w innej lokalizacji?

    Nie, chodziło mi o pomieszczenie tymczasowe.
    >
    > Mieszkania z lokatorem są zazwyczaj o połowę tańsze od pustych
    właśnie ze wzglę
    > du na ok 4-letni okres oczekiwania przez właściciela na możliwość
    zamieszkania
    > w nim.
    >
    > 3 lata - okres wypowiedzenia + ok roku sprawa o eksmisję.

    A nie można tego skrócić? Np okresu wypowiedzenia? a jak zapewnię mu
    pomieszczenie tymczasowe, czy sprawa o eksmisję odbędzie się
    szybciej?
    >
    > Jeżeli mając prawomocny wyrok eksmisyjny w ręku zapewnisz
    lokatorowi inny lokal
    > to musisz jeszcze zapłacić komornikowi za przeprowadzenie eksmisji
    kwotę ok. 9
    > 00 zł za każdą izbę w lokalu (wliczając kuchnie).
    >
    > Dla mieszkania 2-pokojowego kwota wyniesie 3x900=2.700 plus asysta
    Policji (ok.
    > 600 zł) plus ślusarz plus transport rzeczy. Razem ok. 4.000 zł.
    > Jeżeli chcesz przeprowadzić eksmisję to musisz te kwoty wyłożyć, a
    potem możesz
    > dochodzić ich zwrotu od lokatora.

    Tak wiem, komornik mnie poinformował.
    >
    > Eksmisji nie możesz przeprowadzić sam bo będzie to naruszenie prawa
    i możesz zo
    > stać oskarżony o naruszenie miru domowego, włamanie itp.
    > Eksmisję musi wykonać osoba urzędowa - komornik.
    >

    wiem:)

    > To czy komornik wyprowadzi lokatora do wynajętego przez ciebie
    mieszkania to sp
    > rawa bardzo wątpliwa. Radzę na to nie liczyć. Oszukujesz przy tym
    wynajmującego
    > to mieszkanie, bo sprowadzasz mu osobę niepożądaną a najemcą
    jesteś ty.

    Ale dlaczego oszukuję? wynajmuję mu mieszkanie na pół roku, opłacam z
    góry wszystkie media i wynajęcie. Chyba nie muszę informować
    wynajmującego mieszkanie w jakim celu wynajmuję mieszkanie i kto
    będzie tam mieszkał,skoro wszystko jest z góry opłacone.

    dziękuję za podpowiedzi

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka