Dodaj do ulubionych

***10 NAJWIĘKSZYCH MIAST MAŁOPOLSKICH********

IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 01.03.04, 22:49
1) Kraków 757,4 tyś
2) Lublin 358,0 tyś
3) Częstochowa 250,2 tyś
4) Sosnowiec 230,7 tyś
5) Radom 228,7 tyś
6) Kielce 210,0 tyś
7) Bielsko-Biała 177,5 tyś
8) Lublin 159,6 tyś
9) Dąbrowa Górnicza 131,6 tyś
10) Tarnów 119,9 tyś

Obserwuj wątek
  • Gość: rad małopolskich?????? IP: 80.51.254.* 02.03.04, 00:26
   2 z tych miast napewno odpadają:
   BB i Radom
   polecam Sztuke Ludową Polski
   autorzy ewa fryś-Pietraszkowa
   Anna Kunczyńska-Iracka
   Marian Pokropek
   Wyd. Arkady W-wa

   malopie o tym ze coś jest małopolskie nie znaczy to ze coś kiedyś było...ale
   kultura i tradycje, a kultura i tardycje np radomia nie maja nic wspólengo z
   małopolską,
   polecam powyższą książkę..
   BB nigdy nie była małopolskim miastem ani też ślaskim
   Biała była krakowska a bielkso śląskie
   analogicznie w przyapadku mikuszowic śląskich i krakowskich oraz komorowic
   śląskich i krakowskich (jak nie wiesz gdzie to jest bo pewno nie wiesz to
   zajrzyj do mapy zobaczysz historyczną granice między tymi miastami)
   Bielsko zawsze leżało nadal lezy i bedzie leżało na Śląsku Cieszyńskim i ty
   tego nie zmienisz..
   i weź skończ te durne posty pisać...

   skoro jestes takim wielkim patriotom małopolskim z tzw pasa ziemi niczyjej
   (gdzie lezy tój min chrzanów) to czy nzasz historie oświęcimia??? zatora czy
   wadowic??? ;] nie jest to historia czysto małopolska....

   aha co do częstochowy to nie jestem przekonany czy to małopolska tak jak ziemia
   świętokrzyska

   atak poza tym to nadal mi cie żal..
  • Gość: rad a gdzie Poznań?? Gdańsk??? Lwów i Koszyce?? ;)) IP: 80.51.254.* 02.03.04, 00:52
   a co do Lublina to ma nie 159 tys a Liczba mieszkańców: 355 tys

   nie znasz nie tylko historii, geografii, oczywistych faktów, ale nawet nie
   potrafisz odczytać informacji we własciwy sposób, bo pomylenie sie 0 200 tys
   nie jest przeoczeniem,

   2 z tych miast kórw wymieniłeś napewno odpadają:
   BB i Radom co do erszty to też nie wszytskie sa małopolskimi miastam..
   w łatwy sposób to udowodnić..
   polecam Sztuke Ludową Polski
   autorzy ewa fryś-Pietraszkowa
   Anna Kunczyńska-Iracka
   Marian Pokropek
   Wyd. Arkady W-wa

   malopie o tym ze coś jest małopolskie nie znaczy to ze coś kiedyś było...ale
   kultura i tradycje, a kultura i tardycje np radomia nie maja nic wspólengo z
   małopolską,
   polecam powyższą książkę..

   Biała była krakowska a Bielkso śląskie
   analogicznie w przypadku mikuszowic śląskich i krakowskich oraz komorowic
   śląskich i krakowskich (jak nie wiesz gdzie to jest bo pewno nie wiesz to
   zajrzyj do mapy zobaczysz historyczną granice między tymi miastami)
   Bielsko zawsze leżało nadal lezy i bedzie leżało na Śląsku Cieszyńskim i ty
   tego nie zmienisz..
   chcesz wiedzieć co znaczy herb BB?????????????????????????????????????????

   skoro jestes takim wielkim patriotom małopolskim z tzw pasa ziemi niczyjej
   (gdzie lezy tój min chrzanów) to czy nzasz historie oświęcimia??? zatora czy
   wadowic??? ;] nie jest to historia czysto małopolska....

   aha co do częstochowy to nie jestem przekonany czy to małopolska tak jak ziemia
   świętokrzyska

   a tak poza tym to nadal mi cie żal..  • Gość: rad historia Bielska-Białej: (TROCHE EDUKACJI PRZYDA.. IP: 80.51.254.* 02.03.04, 01:04
   o miescie i historia: (TROCHE EDUKACJI PRZYDA CI SIE) o historii herbu i co on
   symbolizuje w następnym poscie

   Miasto Bielsko-Biała formalnie powstało 1 stycznia 1951 roku z połączenia dwóch
   organizmów miejskich, leżących po przeciwnych stronach rzeki Białej. Oba
   posiadają bogatą historię, chociaż nie odegrały znaczącej roli w dziejach
   Polski.
   Starszym miastem jest położone na Śląsku Bielsko, założone pod koniec XIII
   wieku przez księcia cieszyńskiego Mieszka I z rodu Piastów. Miasto powstało na
   ważnym szlaku handlowym, prowadzącym z Rusi przez Kraków do Wiednia, zwany
   potem szlakiem "solnym". Był on aż do początku XX wieku główną osią handlową
   Podbeskidzia, z którą związane było życie gospodarcze i pomyślność mieszkańców
   Bielska i sąsiedniej Białej.
   Pierwsza historyczna wzmianka o Bielsku pochodzi z 1312 roku. W 1312 roku
   miasto wraz z księstwem cieszyńskim, jak i całym Śląskiem odpadło od Polski i
   znalazło się w granicach Królestwa Czeskiego, dzieląc późniejsze jego losy i w
   konsekwencji wchodząc w skład wielonarodowościowej monarchii austriackiej (aż
   do 1918 roku).
   Już w XV wieku Bielsko było średniej wielkości ośrodkiem rzemieślniczym, a
   także miastem warownym, z własnym zamkiem, w którym rezydowali książęta
   cieszyńscy, obsypujący mieszczan ważnymi i korzystnymi przywilejami. Początkowo
   wytwórczością, z której Bielsko słynęło na całą okolicę, było garncarstwo i
   kaflarstwo, natomiast od XVII wieku stały się nią rzemiosła włókiennicze -
   płóciennictwo i sukiennictwo. Cieszyły się one poparciem nie tylko następnych
   właścicieli miasta, węgierskiej rodziny Sunyogk (Sunnegh), ale także polskich
   królów, zainteresowanych rozwojem przygranicznego handlu (od 1457 roku wskutek
   przesunięcia granicy Rzeczpospolitej na rzekę Białą Bielsko stało się miastem
   granicznym). Większość warsztatów włókienniczych ulokowała się na rozwijających
   się od XV wieku trzech przedmieściach: Dolnym, Górnym i Żywieckim. Znaczne
   dochody miastu przynosiła także gospodarka rybna oraz wyrób i sprzedaż piwa i
   mocniejszych trunków, a od XVII wieku także handel wołami z Polski oraz przemyt
   soli i tytoniu do Austrii.
   Bielsko, podobnie jak i Biała, posiada tradycję współżycia kilku
   narodowości i kilku wyznań. Od XIII wieku przybywali tu i osiedlali się obok
   rodzimej ludności polskiej Niemcy, Morawianie, Węgrzy i Słowacy. Szczególnie ci
   pierwsi odegrali ważną rolę w dziejach miasta, w dużym stopniu przyczyniając
   się do na-wiązania kontaktów handlowych z największymi ośrodkami gospodarczymi
   i kulturalnymi ówczesnej Europy środkowej. W XVI stuleciu wraz z nimi pojawiły
   się też idee europejskiej reformacji, które wsparte decyzjami księcia
   cieszyńskiego Wacława III znalazły powszechne uznanie mieszkańców. Około 1560
   roku właśnie w Bielsku powstała najsilniejsza w księstwie cieszyńskim gmina
   luterańska, która mimo jej rozbicia w dobie kontrreformacji w pierwszej połowie
   XVII wieku przetrwała w ukryciu do czasów edyktu tolerancyjnego z 1781 roku,
   który umożliwił odrodzenie się Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Istnieje on
   po dziś dzień w mieście, stanowiąc po Kościele rzymskokatolickim najsilniejsze
   wyznanie.
   Miasto kilkakrotnie niszczone było przez pożary (1659, 1664, 1808, 1836), a
   także przez najazdy obcych wojsk - Szwedów w 1646 roku i Węgrów w 1682 roku.
   Natomiast w roku 1683 maszerowała tędy część wojsk polskich króla Jana III
   Sobieskiego, śpiesząca z odsieczą Wiednia.
   W II połowie XVI wieku na drugim, polskim brzegu rzeki Białej pojawiło się
   osiedle rzemieślnicze o nazwie Biała, założone przez sołtysa królewskiej wsi
   Lipnik. Osada ta, zdominowana przez sukienników i płócienników, usamodzielniła
   się jako wieś na początku XVII wieku. Dynamicznie rozwijając się, stopniowo
   wyzwoliła się spod kurateli rządzących Lipnikiem starostów i W 1723 roku z rąk
   króla polskiego Augusta II Mocnego otrzymała prawa miejskie. Otoczona opieką
   królów polskich w XVIII wieku Biała szybko stała się głównym ośrodkiem
   rzemieślniczym i handlowym w zachodniej Małopolsce, a następnie, po I rozbiorze
   Polski w 1772 roku, zachodniej Galicji. W latach 1768-1771 była ważnym
   ośrodkiem słynnej Konfederacji Barskiej, wpisując się na karty historii Polski
   jako miejsce ogłoszenia w tutejszym ratuszu tzw. Generalności (1769), czyli
   namiastki powstańczego rządu polskiego, walczącego z najazdem wojsk rosyjskich.
   Po roku 1772 oba miasta znalazły się w jednym organizmie państwowym - w
   Austrii -przechodząc szybko metamorfozę z tradycyjnych ośrodków rzemieślniczych
   w nowo-czesne centra przemysłowe. Po zdobyciu już w drugiej połowie XVIII wieku
   rynku tureckiego i bałkańskiego, a także pod wpływem zamówień w okresie wojen
   napoleońskich, na początku XIX wieku słynne sukna bielskie zaczęto wyrabiać na
   skalę przemysłową. Rewolucja przemysłowa zmieniła oblicze obu miast i
   praktycznie uczyniła z nich jeden organizm gospodarczy. Do Bielska i Białej
   napłynął kapitał z całej Europy - powstały tu nowoczesne, aczkolwiek średniej
   wielkości fabryki włókiennicze, metalowe i maszynowe, których właścicielami
   zostali bez wyjątku przedsiębiorcy niemieccy i żydowscy. W tym okresie
   nastąpiła też gwałtowna rozbudowa architektoniczna obu miast, zwłaszcza
   Bielska, które wzorowało się na Wiedniu, wznosząc szereg monumentalnych budowli
   za-projektowanych przez słynnych wiedeńskich architektów (XIX/ XX w.).
   Równocześnie w drugiej połowie XIX wieku bogate dwumiasto zdominowane zostało
   przez żywioł niemiecki, co szybko, obok zrozumiałych konfliktów społecznych,
   doprowadziło do silnych antagonizmów narodowościowych, zwłaszcza polsko-
   niemieckich. Osiągnęły one swoje apogeum w okresie niepodległej II
   Rzeczypospolitej (1918-1939), chociaż na co dzień ludność starała się żyć w
   duchu wzajemnej tolerancji.
   Po upadku Austrii, oba miasta znalazły się w odrodzonej Polsce, przy czym
   Bielsko należało do autonomicznego województwa śląskiego, natomiast Biała do
   województwa krakowskiego. W latach 30., po udanych inwestycjach (zapora
   wapienicka, lotnisko, obiekty sportowe), Bielsko osiągnęło poziom prężnego,
   nowoczesnego ośrodka miejskiego o najwyższej w Polsce stopie życiowej
   mieszkańców. II wojna światowa przy-niosła kres kilkuwiekowej narodowościowej
   mozaice Bielska i Białej. Miejscowi Żydzi, którzy odegrali wielką rolę w epoce
   kapitalizmu, zostali bestialsko wymordowani przez hitlerowców, a po opanowaniu
   dwumiasta przez Armię Czerwoną w 1945 roku doszło z kolei do exodusu miejscowej
   ludności niemieckiej.
   Po wojnie jednorodne już pod względem narodowościowym Bielsko-Biała zostało
   znacznie rozbudowane, wchłaniając okoliczne wioski, na miejscu których wyrosły
   nowe osiedla mieszkaniowe. W 1975 roku miasto zyskało rangę stolicy województwa
   bielskiego, a w czasie przełomowych wydarzeń w Polsce w latach 1980-1981 było
   jednym z głównych ośrodków walki społeczeństwa z reżimem komunistycznym. Od
   1989 roku Bielsko-Biała odzyskuje swój blask prężnego ośrodka gospodarczego,
   stając się jednym z liczących się miast na mapie społeczno-kulturalnej Polski.

   www.bielsko.pl/index.php?poz=12
   masz jakieś wątpliwości???
  • Gość: rad i teraz o historii herbu i jego symbolice IP: 80.51.254.* 02.03.04, 01:05
   CZEŚĆ B Herbem Bielska-Białej są dwie gotyckie tarcze herbowe, symbolizujące
   każdą jego część, są to historyczne herby, które przerobiono w wiekach XVIII i
   XIX. Tarcza Bielska jest dwudzielna. Po lewej stronie na niebieskim tle
   znajduje się pół żółtego orła bez korony, zwróconego w prawą stronę. Jest to
   orzeł piastowski, który zastąpił czarnego orła Habsburgów. W prawym polu tarczy
   herbowej umieszczono trzy pojedyncze białe lilie heraldyczne w układzie
   pionowym na czerwonym tle. Jest to połowa herbu biskupów wrocławskich. Do roku
   1925 Bielsko jak i cały Śląsk należało do diecezji wrocławskiej. Zastosowana tu
   heraldyka wywodzi się z heraldyki łacińskiej.

   Herb Bielska pojawił się już w początku XIV wieku i został nadany miastu
   przez Mieszka I - księcia cieszyńskiego z Piastów górnośląskich. Herb Białej
   stanowią dwie czerwone róże ułożone poziomo na zielonym tle. Róże to typowy
   element dekoracyjny baroku. Symbolizowały rozwój, pomyślność, bogactwo, miłość,
   sukces i powodzenie. Herb Białej został nadany miastu w 1723 roku przez króla
   Augusta Mocnego. Zgodnie z zapisem dawnego kronikarza - czerwone róże na
   zielonej trawie miały być symbolem dobrobytu. Herb Bielska-Białej jest prawnie
   chroniony.

   www.bielsko.pl/index.php?poz=13
    • Gość: malop 10 największych miast Małopolski IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 02.03.04, 16:28
     Oczywistym błędem jest powtórzenie na 8 pozycji Lublina
     ósmy jest Rzeszów

     Wszytkie pozostałe Miasta Małopolski w Kolejności bez zmian     ) Kraków 757,4 tyś
     2) Lublin 358,0 tyś
     3) Częstochowa 250,2 tyś
     4) Sosnowiec 230,7 tyś
     5) Radom 228,7 tyś
     6) Kielce 210,0 tyś
     7) Bielsko-Biała 177,5 tyś
     8) Rzeszów 159,6 tyś
     9) Dąbrowa Górnicza 131,6 tyś
     10) Tarnów 119,9 tyś

       • Gość: rad buhaha nawet oswiecim i zator nie są małopolskie.. IP: 80.51.254.* 02.03.04, 19:34
        BB nigdy nie była małopolskim miastem..twoja pazernośc nie zna granic, ba przez
        nią nawet nie potrafisz prawidłowo czytać.. czemu nie skomentujesz starych map
        historyków, kronik, historii miasta z oficjalnych publikacji itp itd...
        to jest historia miasta, nawet zator czy oswiecim nie są czytso małopolskimi
        miastami, korzenie mają śląskie co zapewne ci sie nie podoba...:

        Miasto Bielsko-Biała formalnie powstało 1 stycznia 1951 roku z połączenia dwóch
        organizmów miejskich, leżących po przeciwnych stronach rzeki Białej. Oba
        posiadają bogatą historię, chociaż nie odegrały znaczącej roli w dziejach
        Polski.
        Starszym miastem jest położone na Śląsku Bielsko, założone pod koniec XIII
        wieku przez księcia cieszyńskiego Mieszka I z rodu Piastów. Miasto powstało na
        ważnym szlaku handlowym, prowadzącym z Rusi przez Kraków do Wiednia, zwany
        potem szlakiem "solnym". Był on aż do początku XX wieku główną osią handlową
        Podbeskidzia, z którą związane było życie gospodarcze i pomyślność mieszkańców
        Bielska i sąsiedniej Białej.
        Pierwsza historyczna wzmianka o Bielsku pochodzi z 1312 roku. W 1312 roku
        miasto wraz z księstwem cieszyńskim, jak i całym Śląskiem odpadło od Polski i
        znalazło się w granicach Królestwa Czeskiego, dzieląc późniejsze jego losy i w
        konsekwencji wchodząc w skład wielonarodowościowej monarchii austriackiej (aż
        do 1918 roku).
        Już w XV wieku Bielsko było średniej wielkości ośrodkiem rzemieślniczym, a
        także miastem warownym, z własnym zamkiem, w którym rezydowali książęta
        cieszyńscy, obsypujący mieszczan ważnymi i korzystnymi przywilejami. Początkowo
        wytwórczością, z której Bielsko słynęło na całą okolicę, było garncarstwo i
        kaflarstwo, natomiast od XVII wieku stały się nią rzemiosła włókiennicze -
        płóciennictwo i sukiennictwo. Cieszyły się one poparciem nie tylko następnych
        właścicieli miasta, węgierskiej rodziny Sunyogk (Sunnegh), ale także polskich
        królów, zainteresowanych rozwojem przygranicznego handlu (od 1457 roku wskutek
        przesunięcia granicy Rzeczpospolitej na rzekę Białą Bielsko stało się miastem
        granicznym). Większość warsztatów włókienniczych ulokowała się na rozwijających
        się od XV wieku trzech przedmieściach: Dolnym, Górnym i Żywieckim. Znaczne
        dochody miastu przynosiła także gospodarka rybna oraz wyrób i sprzedaż piwa i
        mocniejszych trunków, a od XVII wieku także handel wołami z Polski oraz przemyt
        soli i tytoniu do Austrii.
        Bielsko, podobnie jak i Biała, posiada tradycję współżycia kilku
        narodowości i kilku wyznań. Od XIII wieku przybywali tu i osiedlali się obok
        rodzimej ludności polskiej Niemcy, Morawianie, Węgrzy i Słowacy. Szczególnie ci
        pierwsi odegrali ważną rolę w dziejach miasta, w dużym stopniu przyczyniając
        się do na-wiązania kontaktów handlowych z największymi ośrodkami gospodarczymi
        i kulturalnymi ówczesnej Europy środkowej. W XVI stuleciu wraz z nimi pojawiły
        się też idee europejskiej reformacji, które wsparte decyzjami księcia
        cieszyńskiego Wacława III znalazły powszechne uznanie mieszkańców. Około 1560
        roku właśnie w Bielsku powstała najsilniejsza w księstwie cieszyńskim gmina
        luterańska, która mimo jej rozbicia w dobie kontrreformacji w pierwszej połowie
        XVII wieku przetrwała w ukryciu do czasów edyktu tolerancyjnego z 1781 roku,
        który umożliwił odrodzenie się Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Istnieje on
        po dziś dzień w mieście, stanowiąc po Kościele rzymskokatolickim najsilniejsze
        wyznanie.
        Miasto kilkakrotnie niszczone było przez pożary (1659, 1664, 1808, 1836), a
        także przez najazdy obcych wojsk - Szwedów w 1646 roku i Węgrów w 1682 roku.
        Natomiast w roku 1683 maszerowała tędy część wojsk polskich króla Jana III
        Sobieskiego, śpiesząca z odsieczą Wiednia.
        W II połowie XVI wieku na drugim, polskim brzegu rzeki Białej pojawiło się
        osiedle rzemieślnicze o nazwie Biała, założone przez sołtysa królewskiej wsi
        Lipnik. Osada ta, zdominowana przez sukienników i płócienników, usamodzielniła
        się jako wieś na początku XVII wieku. Dynamicznie rozwijając się, stopniowo
        wyzwoliła się spod kurateli rządzących Lipnikiem starostów i W 1723 roku z rąk
        króla polskiego Augusta II Mocnego otrzymała prawa miejskie. Otoczona opieką
        królów polskich w XVIII wieku Biała szybko stała się głównym ośrodkiem
        rzemieślniczym i handlowym w zachodniej Małopolsce, a następnie, po I rozbiorze
        Polski w 1772 roku, zachodniej Galicji. W latach 1768-1771 była ważnym
        ośrodkiem słynnej Konfederacji Barskiej, wpisując się na karty historii Polski
        jako miejsce ogłoszenia w tutejszym ratuszu tzw. Generalności (1769), czyli
        namiastki powstańczego rządu polskiego, walczącego z najazdem wojsk rosyjskich.
        Po roku 1772 oba miasta znalazły się w jednym organizmie państwowym - w
        Austrii -przechodząc szybko metamorfozę z tradycyjnych ośrodków rzemieślniczych
        w nowo-czesne centra przemysłowe. Po zdobyciu już w drugiej połowie XVIII wieku
        rynku tureckiego i bałkańskiego, a także pod wpływem zamówień w okresie wojen
        napoleońskich, na początku XIX wieku słynne sukna bielskie zaczęto wyrabiać na
        skalę przemysłową. Rewolucja przemysłowa zmieniła oblicze obu miast i
        praktycznie uczyniła z nich jeden organizm gospodarczy. Do Bielska i Białej
        napłynął kapitał z całej Europy - powstały tu nowoczesne, aczkolwiek średniej
        wielkości fabryki włókiennicze, metalowe i maszynowe, których właścicielami
        zostali bez wyjątku przedsiębiorcy niemieccy i żydowscy. W tym okresie
        nastąpiła też gwałtowna rozbudowa architektoniczna obu miast, zwłaszcza
        Bielska, które wzorowało się na Wiedniu, wznosząc szereg monumentalnych budowli
        za-projektowanych przez słynnych wiedeńskich architektów (XIX/ XX w.).
        Równocześnie w drugiej połowie XIX wieku bogate dwumiasto zdominowane zostało
        przez żywioł niemiecki, co szybko, obok zrozumiałych konfliktów społecznych,
        doprowadziło do silnych antagonizmów narodowościowych, zwłaszcza polsko-
        niemieckich. Osiągnęły one swoje apogeum w okresie niepodległej II
        Rzeczypospolitej (1918-1939), chociaż na co dzień ludność starała się żyć w
        duchu wzajemnej tolerancji.
        Po upadku Austrii, oba miasta znalazły się w odrodzonej Polsce, przy czym
        Bielsko należało do autonomicznego województwa śląskiego, natomiast Biała do
        województwa krakowskiego. W latach 30., po udanych inwestycjach (zapora
        wapienicka, lotnisko, obiekty sportowe), Bielsko osiągnęło poziom prężnego,
        nowoczesnego ośrodka miejskiego o najwyższej w Polsce stopie życiowej
        mieszkańców. II wojna światowa przy-niosła kres kilkuwiekowej narodowościowej
        mozaice Bielska i Białej. Miejscowi Żydzi, którzy odegrali wielką rolę w epoce
        kapitalizmu, zostali bestialsko wymordowani przez hitlerowców, a po opanowaniu
        dwumiasta przez Armię Czerwoną w 1945 roku doszło z kolei do exodusu miejscowej
        ludności niemieckiej.
        Po wojnie jednorodne już pod względem narodowościowym Bielsko-Biała zostało
        znacznie rozbudowane, wchłaniając okoliczne wioski, na miejscu których wyrosły
        nowe osiedla mieszkaniowe. W 1975 roku miasto zyskało rangę stolicy województwa
        bielskiego, a w czasie przełomowych wydarzeń w Polsce w latach 1980-1981 było
        jednym z głównych ośrodków walki społeczeństwa z reżimem komunistycznym. Od
        1989 roku Bielsko-Biała odzyskuje swój blask prężnego ośrodka gospodarczego,
        stając się jednym z liczących się miast na mapie społeczno-kulturalnej Polski.

        www.bielsko.pl/index.php?poz=12
        masz jakieś wątpliwości???
       • Gość: Olo Re: 10 największych miast Małopolski IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.03.04, 19:37
        k**wa mieszkasz tu, ze tak gadasz pacanie!!!!

        nie pleć bzdur !!!!!!

        większość jest za woj. bielskim,

        a ewentualnie za śląskim

        a żeby chcieć należeć do małopoplskiego i skończyć jak Tarnów to trzeba być
        chorym psychicznie!!!!

        widziałeś przed reformą koło domów transparenty typu: "Bielskie tylko w
        Śląskim"????

        bo jak wiele takich widziałem, a małopolskich ni widu ni słychu.


        • wikin Re: 10 największych miast Małopolski 03.03.04, 18:56
         Gość portalu: Olo napisał(a):

         > k**wa mieszkasz tu, ze tak gadasz pacanie!!!!
         >
         > nie pleć bzdur !!!!!!
         >
         > większość jest za woj. bielskim,
         >
         > a ewentualnie za śląskim
         >
         > a żeby chcieć należeć do małopoplskiego i skończyć jak Tarnów to trzeba być
         > chorym psychicznie!!!!
         >
         > widziałeś przed reformą koło domów transparenty typu: "Bielskie tylko w
         > Śląskim"????
         >
         > bo jak wiele takich widziałem, a małopolskich ni widu ni słychu.
         >
         >
         no już nie naginajcie prawdy w drugą stronę
         nikt nie przeprowadził badania opinii społecznej
         w roku 1998 nie ulegało wątpliwości poparcie dla utrzymania własnego
         województwa,
         i przede wszystkim szukano rozwiązań pomagających zachować resztki
         wojewódzkości - jedno województwo - 4 sejmiki bielski, opolski, częst.,
         katowicki itp.
         politycy byli podzieleni, chyba z lekkim wskazaniem na małopolskę, o czym chyba
         swiadczy deklaracja władz ówczesnych miasta, brzmiąca w skrócie : jesli nie
         bielskie to malopolskie
         ludność miasta była podzielona, też ze wskazaniem na małopolskę,
         a już napewno w nie było w bb transparentów "Bielskie tylko w Śląskim", były
         one w grodźcu czy jasienicy, ale nie w samym bb
         więc ten kto to pisał też wykazał się niewiedzą
         dziś jest większa obojętność wobec tego i nikt specjalnie nie wierzy w cuda po
         zmianie województwa
        • peteen Re: 10 największych miast Małopolski 04.03.04, 16:11
         taaa, Żywiec też, Jasiu, błagał, żeby go do Śląska przyłączyć...
         widziałem tysiące podpisów na listach poparcia przyłaczenia całego Podbeskidzia
         do małopolski i co z tego ?
         nic
         a co ma Bielsko-Biała z przynależności do Śląska ?
         też nic

         remis...
           • Gość: rad Re: 10 największych miast Małopolski IP: 80.51.254.* 04.03.04, 20:07
            tylko zacytowanych nie policzonych... poza tym to są żywczanie z krwi i kosci i
            to najważniejsi... czy mam ci przypomniec ich argumenatcje????:
            tu jest nasze meijsce bo tu jest nasza przyszłość, na sentymenach przyszłosci
            nie zbudujemy...
            ciekaw ejstem czemu tych jakże pięknych wątków nie wklejasz na forum tarnowa
            ziemi sądeckiej czy podhala??? boisz sie ze Cie zlinczują????
            poza tym jakoś nie widać żadnego entuzjazmu w stosunku do woj małopolskiego
            wśród żywczan..
           • Gość: Bielski doliczył się dwóch!jeden z Krakowa, a drugi z .... IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 04.03.04, 23:25
            Gość portalu: malop napisał(a):

            > RAD doliczył się już dwóch którzy nie chcą do woj.małopolskiego
            >
            > wynik jest ogromny


            doliczył się dwóch!jeden z Krakowa, a drugi z Chrzanowa!!!
            rzeczywiście reprezentatywni przedstawiciele.
            W dodatku oboje oszołomy. Wystarczy wejść na forum Kraków i poczytać posty
            Peteena np
            forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=61&w=11042192
            o normalnych ludziach chyba tak nie piszą

            lub na wszystkich forach i poczytać posty Malopa który z uporczywością maniaka
            wkleja bezmyślnie jakieś bzdury i liczy Bóg wie na co!!!!         • Gość: Groniczek Re: 10 największych miast Małopolski IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 04.03.04, 23:34
          no szkoda żeby takie miasto jak Bielsko zmarnowało się w Małopolsce tak jak np.
          Tarnów.

          Małopolskie to wiocha, że hej!!!!

          Jedynie Kraków w tym województwie ma się dobrze, choć nawet on jest praktycznie
          odcięty od świata (brak dróg) pomijając autostradę do Katowic.

          Śląskie przynajmniej przyciąga inwestorów zagranicznych, czego nie można
          powiedzieć o malpolskim.

          A drogi jakie powstaną wokół Bielska to i parę razy większy Kraków bedzie mógł
          nam zazdrościć(we wszystkie kierunki prócz wschodniego do Krakowa będą drogi
          szybkiego ruchu)
          • Gość: rad Re: 10 największych miast Małopolski IP: 80.51.254.* 05.03.04, 00:45
           prawda a na potwierdzenie znalazłem taki post:
           (zwracam uwage na końcówke wypowiedzi)

           • stereotypy są niezłe!!!co nie Centki?nie trzeba.. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl
           Gość: Waldi 23.02.2004 17:06 odpowiedz na list


           stereotypy są niezłe!!! co nie Centki? nie trzeba nawet myśleć żeby kogoś
           osądzić.
           To ja Wam powiem jak oceniam Kraków i Małopolskę poprzez pryzmat stereotypów z
           perspektywy Ślązaka z Bielska-Białej.

           a więc po pierwsze Centki jesteście niewiarygodnie skąpi, bo przecież z nieba
           określenie "Centki" nie spadło.
           po drugie zacofanie!!!! wystarczy spojżeć na regiony małopolskie graniczące ze
           ślaskimi. Np. śląskie Bielsko i małopolska Biała. Wystarczy pogrzebać w
           historii miasta aby znaleźć stwierdzenie typu: "Biała nadal była cywilizacyjnie
           dużo w tyle z Bielskiem......i ble,ble,ble". Albo przykład niegdyś
           małopolskiego Zagłębia z granicznym Ślaskiem. Tu wystarczy spojżec na mapy
           regionów nawet dzisiejsze, choć sprzed parudziesięciu lat bardziej wyraziste,
           aby ocenić rozwój miast śląskich i małopolskich. A dodam, że w obu przypadkach
           miasta są oddzielone jedynie rzekami, a różnice są takie jakby były oddalone od
           siebie conajmniej dziesiątki kilometrów. Albo drogi. Przecież w małopolsce
           oprócz chyba 30 km autostrady nie ma praktycznie szybkich dróg. Tylko jakieś
           krótkie odcinki dwupsmówek. Dobitny przykład jadąc z Katowic do Krakowa przez
           Olkusz. Do niegdys granicznego Olkusza jest szybka droga dwupasmowa od strony
           Katowic. A mijając Olkusz widzimy koniec drogi i jedziemy w sznurku na jednym
           pasie, aż pod Kraków.

           Tak więc wobec powyższych i analogicznie do wypowiedzi Centków nt. Tarnowa idąc
           dalej można śmiało stwierdzić, że Małopolanie to chytre nieroby.

           Jeśli ktoś chce poczytać na powyższe tematy i sam ocenić jaka jest różnica w
           rozwoju miast i regionów odzdzielonych jedynie rzekami co chyba świadczy
           dobitnie o ludziach je zamieszkujących, to chętnie napiszę linki do tych danych.

           forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=61&w=10894696
           aha i polecam cały ten wątek..

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka