Dodaj do ulubionych

balans sił II RP/III Reich/UK/FR w latach 30 tych

02.06.09, 21:16
ciekawi mnie jedna rzecz. Kiedy Niemcy uzyskały przewagę nad Polską
i mocarstwami zachodnimi?

Wydaje mi się, że armia Reichswery były słaba. No pewno całkiem
niezła kadra, ktora nie miała czym walczyć. Pewno jeszcze w 1936
Polska jeszcze mogła wygrac wojne z III Rzeszą, już w 1938 dostałaby
baty. Tak od roku 1937 następuje dopiero niesamowity skok jakości i
ilości uzbrojenia w III Rzeszy. Zrestą to samo następuje na mniejsza
skalę w UK i Fr. i trochę w Polsce, ktora nie była w stasnie
dorównac kroku w zbrojeniach bez zapasci gospodarki.

Popatrzmy na samoloty mysliwce.

Polska rok 1936 na stanie są P-11, ktore są jednymi z najlepszych
mysliwców na świecie, zwortne w miarę szybkie jak na 1936, rok 1939 -
P-11 jest przestarzały, P-24 mniej przestażały na eksport, jastrząb
niewypalił,

Niemcy rok 1936 podstawowy mysliwiec to dwupłatowy złom Arado 68,
ktorego P-11 bije na głowę, do tego jeszcze P-7 tez by dał radę. Za
to oblatany jest ME Bf 109 z silnikiem ...... Rolsroysa, bo Niemcy
nie mają jeszcze własnego, Rok 1937 rozpoczyna się seryjna produkcja
ME z silnikiem junkersa, rok 1939 - około 1000 ME Bf 109 w linii,

UK - rok 1935 same złomy, fabryki zbrojeniowe na skaraju bankructwa,
a podstawowy samolot to gloster gladiator, rok 1937 rozpoczęcie
produckji hurricana, rok 1938 rozpoczęcie seryjnej produkcji
spitfiera.

Sądzę, że przykład samolotów oddaje pewną tendencję - niesamowitego
skoku w zbrojeniach najierw Nieczech potem w UK i FR w drugiej
połowie lat 30 tych, ktorego juz Polska nie była w stanie wykonać,
ale równiez wskzauje, że w chwili zajęcia Nadrenii Niemcy nie byli
zdolni do wojny, tak samo przy anschlusiie Austrii i Monachium (tu
juz nie do konca).

Oczywiscie rozwazanie te nie dotyczą miłującego pokój CCCP, bo ten
kraj przez cały okres istnienienia zbroił się na potęgę, za co
zapłaciło zyciem kilkanascie milionów ludzi, po to aby wszystko
stracić w 1941.


Obserwuj wątek
  • grogreg wydatki 02.06.09, 22:24
   Tiaaaaaa.

   W latach 1936-1939 Niemcy na armię wydali jakieś 12 mld zł.
   Czyli jakieś 4mld rocznie.

   Plan modernizacji Polskich Sił Zbrojnych latach 1939-43 zakładał wydatki rzędu
   0,8mld zł rocznie. To bardzo optymistyczne założenia bo stanowiło to 40% budżetu
   państwa.

   • panzerviii otoż to 03.06.09, 09:53
    nasza gospodarka nie była w stanie zrobić takiego skoku jak niemcka.
    Sądzę, że ta przewaga Niemiec w 1941 byłaby duzo wieksza niż w 1939
    r., innymi słowy gdzies koło 1937 siły zaczeły się bilansowac
    (raczej poczatgku 1937 niz konca), a od tego czasu przewaga Niemiec
    tylko rosła w zastraszajacym tępie. Dotyczyło to zaróno jakości jak
    i ilosci.
    • grogreg Nie do końca 03.06.09, 10:46
     Po pierwsze i tak skromne nakłady na polskie wojsko były wydawane
     niegospodarnie. Lwią część pochłaniały bardzo wysokie pensje oficerów.
     Inna rzecz to chybione, a kontynuowane z uporem wartym lepszej sprawy, programy
     zbrojeniowe. Np. Żubr - równolegle rozwijany z Łosiem, albo Jastrząb - gdy
     powstał prototyp Niemcy oblatali już FW-190.
     To można było zmienić.

     Po drugie. Niemiecka gospodarka w końcu lat trzydziestych chyliła się ku
     upadkowi. Lata 1932-1934 to wyciąganie Niemiec z kryzysu przy pomocy
     gigantycznych zamówień publicznych (drogi, uzbrojenie). Ale od szczytu w 1934
     zaczęła się może nie gwałtowna, ale nieubłagana tendencja spadkowa. Pewne
     odbicie przyniosła aneksja Czechosłowacji.
     Hitler musiał sobie zdawać sprawę, że kolejne lata znów przyniosą spadek a nawet
     zapaść. Armaty nie są dobrem inwestycyjnym :)
     Dlatego wojna wybuchła w 1939r a nie w 1941, jak pierwotnie planował Hitler.
     Jeśli faktycznie "Wrzesień" stał się w 1941 być może ta przewaga technologiczna
     nie byłaby tak miażdżąca.
     • odyn06 Re: Nie do końca 03.06.09, 11:47

      Zbrojenia od roku 1933

      Wkrótce po objęciu stanowiska kanclerza okazało się, że Hitler zamierza
      przezwyciężyć kryzys gospodarczy nie tylko przez rządowe programy tworzenia
      nowych miejsc pracy, a również przez wprowadzenie gospodarki zbrojeniowej[2]
      (Wehrwirtschaft). Było to kształtowanie gospodarki narodowej w czasie pokoju do
      celów wojennych stosownie do założeń wojskowych.

      Realizacja ideologicznych zamierzeń NSDAP w zakresie nowych zdobyczy
      terytorialnych była uwarunkowana rozbudową sił zbrojnych. Wprowadzenie w życie
      ideologii przestrzeni życiowej oraz programu samowystarczalności gospodarczej
      doprowadziło do powstania systemu centralnego planowania, a mianowicie przede
      wszystkim:

      * ustalenie zapotrzebowania surowców dla przemysłu zbrojeniowego oraz
      przemysłu cywilnego,
      * zabezpieczenie zaopatrzenia materiałów pędnych,
      * dopasowanie sieci transportowej do przyszłych zadań wojskowych,
      * uregulowanie finansowania zbrojeń bezpośrednich i pośrednich.

      Znacząca była intensyfikacja programu budowy dróg i mostów z roku 1929 oraz
      rozwój przemysłu motoryzacyjnego. Organizatorem i menedżerem budowy autostrad
      został Fritz Todt. Do pełnego zatrudnienia w Niemczech przyczynił się, zarówno
      program budowy autostrad (w odniesieniu do grupy robotników
      niewykwalifikowanych), jak i wzrost zatrudnienia w branżach zbrojeniowych,
      przede wszystkim w przemyśle stoczniowym i lotniczym. Również znaczący był
      wzrost liczebności sił zbrojnych ze 100 tysięcy do około 1 miliona w roku 1939.
      Od 1935 młodociani byli wcielani do Służby Pracy Reichsarbeitsdienst (RAD).

      Ostatecznie do roku 1939 osiągnięto w wybranych zagadnieniach następujące wskaźniki:

      * bezrobocie[3] w roku 1938 spadło poniżej 1 miliona zarejestrowanych,
      * budowa autostrad[4] - zatrudnienie wzrosło 25 razy,
      * produkcja pojazdów mechanicznych[5] - wzrost zatrudnienia prawie 6-krotny,
      * przemysł lotniczy,[6] - wzrost zatrudnienia 41 razy,
      * flota morska[7] nakłady wzrosły 12 razy.

      Zwalczanie bezrobocia przebiegało jednocześnie z likwidacją niezależnych
      związków zawodowych. Dnia 2 maja 1933 zajęto budynki związkowe, majątek został
      skonfiskowany, a przywódcy związkowi uwięzieni. Formalne pośrednictwo między
      pracownikami a przedsiębiorcami przejął Niemiecki Front Pracy (der Deutsche
      Arbeitsfront (DAF) kierowany przez Roberta Ley. Również wczasy zostały
      upaństwowione za pośrednictwem instytucji pod nazwą Siła przez radość (Kraft
      durch Freude (KdF)).

      Plan czteroletni (zbrojeniowy)

      Po prawie czterech latach narodowosocjalistycznej gospodarki zbrojeniowej uległy
      wyczerpaniu rezerwy surowcowe i żywnościowe. Handel zagraniczny zamarł ze
      względu na trudności eksportowe. Ustał dopływ dewiz z eksportu. Bez dopływu
      surowców nie były możliwe dalsze zbrojenia w zakresie żądanym przez Hitlera.
      Wobec tego Hitler na zjeździe partyjnym w roku 1936 ogłosił wprowadzenie planu
      czteroletniego pod hasłem Poprawa standardu życiowego narodu niemieckiego oraz
      jako obrona przed bolszewickim zagrożeniem[8]. W związku z ukierunkowaniem
      wszelkich sił na zbrojenia wymagano od narodu czasowej rezygnacji z artykułów
      konsumpcyjnych. Wyrzeczenia wymagane przez Hitlera były ceną za skuteczne
      zwalczanie bezrobocia.

      Prezes Banku Rzeszy i minister gospodarki Hjalmar Schacht był sceptycznie
      nastawiony do dalszego rozszerzania zbrojeń i uważał, że możliwości gospodarki
      Niemiec zostały wyczerpane i dalszy rozwój widział przez włączenie Niemiec do
      systemu handlu światowego i rezygnacji z koncepcji samowystarczalności gospodarczej.

      Do realizacji planu 4-letniego powołano osobny urząd kierowany przez
      pełnomocnika, naczelnego dowódcę lotnictwa Hermanna Göringa, wyposażonego w
      daleko idące pełnomocnictwa. W ten sposób siły zbrojne uzyskały znaczący wpływ
      na gospodarkę Niemiec. Hitler postawił następujące zadania:

      * niemiecka armia musi w ciągu 4 lat osiągnąć stan gotowości bojowej,
      * niemiecka gospodarka musi być w ciągu 4 lat gotowa do wojny.

      Dozbrojenie sił zbrojnych miało umożliwić lokalne działania wojskowe celem
      pozyskania zdobyczy terytorialnych.

      Tajne zapiski Hitlera o kluczowych zagadnieniach planu 4-letniego[9]
      przewidywały zwiększenie wydobycia rud żelaza bez względu na zawartość żelaza
      oraz dla pozyskiwania surowców i materiałów zastępczych (Ersatzstoff) pomijanie
      zagadnienia rentowności, co wywołało poważny konflikt z przemysłem hutniczym i
      ministrem gospodarki Schachtem. Hitler naturalnie nie uwzględniał tych
      zastrzeżeń, co w listopadzie 1937 doprowadziło do dymisji Schachta.

      To, co jest powyżej ściągnąłem z Wiki, ale myślę, że rokiem przełomowym był rok
      1936. W tym roku Kwiatkowski rozpoczął polski plan czteroletni, a Goering taki
      sam czteroletni zaczął robić w Rzeszy.
       • odyn06 Re: Legenda o autostradach 03.06.09, 14:05
        A jednak, coś w tym jest. Już w 1933 roku Hitler zagonił do Arbeitsfront prawie
        wszystkich bezrobotnych. Dał im w łapę łopaty, jedzenie z kotła, prawo do
        jedzenia dla rodzin i 57 fenigów zarobku dziennie minus pożyczka wojenna. Gdy
        jedziesz "płytowymi" odcinkami autostrad w rejonie Szczecina i Wrocławia, to
        pomyśl o tym, kto je budował i po co. Pozdrawiam
        • crannmer Re: Legenda o autostradach 03.06.09, 14:53
         odyn06 napisał:

         > A jednak, coś w tym jest. Już w 1933 roku Hitler
         > zagonił do Arbeitsfront prawie
         > wszystkich bezrobotnych.

         W 1933 roku bylo ok. 6 milionow bezrobotnych. Przy budowie autostrad pracowalo
         maksymalnie 130 000. To jest nieco ponad 2% (slownie: dwa procent) z liczby
         wczesniej bezrobotnych.

         > jedziesz "płytowymi" odcinkami autostrad
         > w rejonie Szczecina i Wrocławia, to
         > pomyśl o tym, kto je budował i po co.

         Ja wiem, kto je budowal. I po co.
       • windows3.1 bardzo wątpię 03.06.09, 14:39
        Po pierwsze, ideolodzy i propaganyści NS traktowali gospodarkę
        organicznie. W tym ujęciu bezrobocie zaczęło zanikać, bo dzięki
        NSDAP nastąpiło ożywienie gospodarcze kraju, a nie dlatego że
        wprowadzono roboty publiczne.

        Po drugie, w ideologii NS sprawa bezrobocia cały czas była na
        wokandzie. Potrzebowano jej w dwu celach: a) jako młot na
        kosmopolityczne i plutokratyczne żydostwo, oraz b) jako uzasadnienie
        dla poszukiwań Lebensraumu na wschodzie.
        • crannmer Re: bardzo wątpię 03.06.09, 15:00
         W co tak bardzo watpisz?

         windows3.1 napisała:
         > Po pierwsze, ideolodzy i propaganyści NS traktowali gospodarkę
         > organicznie. W tym ujęciu bezrobocie zaczęło zanikać, bo dzięki
         > NSDAP nastąpiło ożywienie gospodarcze kraju,

         Oraz uzyto kreatywnej statystyki. Oraz wyrugowano na poczatek kobiety z zycia
         zawodowego. Oraz zlikwidowano zdobycze kilkudziesieciu lat walki ruchu
         robotniczego. Oraz zaciagano kredyty bez pokrycia. Oraz rabowano dla panstwa w
         wielkim stylu majatek zydowski. Oraz podniesiono z 6% na 60% budzetu panstwa
         wydatki na zbrojenia. Oraz.. oraz.. oraz...

         Jesli to nazwac ozywieniem gospodarczym kraju...

         > a nie dlatego że
         > wprowadzono roboty publiczne.

         Zastanow sie nad znaczeniem wyrazenia "mitologia nazistowska".
         • windows3.1 w co wątpię? 03.06.09, 15:29
          przecież napisałem. W prawdziwość tezy, że "Legenda, jakoby budowa
          autostrad pokonala bezrobocie to standardowy element mitologii
          nazistowskiej". A tak w gruncie rzeczy to wcale nie wątpię, tylko po
          prostu uważam tą tezę za zwykłą brednię.

          A że kreatywną statystykę, "rugowanie zdobyczy ruchu
          robotniczego", "kredyty bez pokrycia" (oraz całkowite wyeliminowanie
          Żydów ze statystyki bezrobocia, o czym nie wspomiasz) itp itd trudno
          uznać za "ożywienie gospodarcze kraju"? Hm, proponuję zwrócić na to
          uwagę "nazistowskim mitologom".          • crannmer O co chodzi? 03.06.09, 19:10
           windows3.1 napisała:

           > przecież napisałem. W prawdziwość tezy, że "Legenda, jakoby budowa
           > autostrad pokonala bezrobocie to standardowy element mitologii
           > nazistowskiej". A tak w gruncie rzeczy to wcale nie wątpię, tylko po
           > prostu uważam tą tezę za zwykłą brednię.

           Ktora czesc uwazasz za brednie?
           Teze, ze byli i wspolczesni nazisci uwazaja budowe autostrad przez Hitlera za
           przyczyne pokonania bezrobocia?
           Czy ogolniej moze uwazasz, ze budowa autostrad pokonala bezrobocie?

           > A że kreatywną statystykę, "rugowanie zdobyczy ruchu
           > robotniczego", "kredyty bez pokrycia" (oraz całkowite wyeliminowanie
           > Żydów ze statystyki bezrobocia, o czym nie wspomiasz) itp itd trudno
           > uznać za "ożywienie gospodarcze kraju"? Hm, proponuję zwrócić na to
           > uwagę "nazistowskim mitologom".

           O co ci w koncu chodzi?
           POstaw konkretna teze, bo na razie nie ma z czym dyskutowac.
           • windows3.1 całość 04.06.09, 09:48
            Pytasz którą część tezy, że "Legenda, jakoby budowa autostrad
            pokonala bezrobocie to standardowy element mitologii uważam za
            brednię?

            żadną. całość.

         • jack79 Re: bardzo wątpię 03.06.09, 16:02
          moment moment
          mieszkam na ziemiach zachodnich
          cała kanaliza, część dróg, sporo ilośc linik kolejowych, jedyny do
          dziś basen kryty w moim mieście, wybudowano właśnie w latach 1933-
          1939
          w dodatku od praktycznmie zera wyekwipowano armię która podbiła
          europe i gdyby nie zsrr pewnie ta armia okupowała by europę do dziś

          to wszystko w kilka lat
          więc jednak jakiś cud gospodarczy sie stał
          jakoś nikt nie pisze o systemi e bankowym a to dośc ważne

          pozatym, zarzucanie że ktoś coś zrobił na kredyt jest dośc zabawne,
          bo praktycznie cały pieniądz krążacy w obiegu jest kredytem, pojawia
          się tylko dlatego ze ktoś gdzieś wziął kredyt :)
          w dodatku kraje sa dzis o wiele bardziej zadłuzona niż kiedyś III
          rzesza więc co to za zarzuty? :)
          • aso62 Re: bardzo wątpię 03.06.09, 17:00
           jack79 napisał:

           > moment moment
           > mieszkam na ziemiach zachodnich
           > cała kanaliza, część dróg, sporo ilośc linik kolejowych, jedyny do
           > dziś basen kryty w moim mieście, wybudowano właśnie w latach 1933-
           > 1939

           To raczej świadczy o polskim dziadostwie niż o niemieckim cudzie.

           > w dodatku od praktycznmie zera wyekwipowano armię która podbiła
           > europe i gdyby nie zsrr pewnie ta armia okupowała by europę do dziś
           >
           > to wszystko w kilka lat
           > więc jednak jakiś cud gospodarczy sie stał

           Tak "cud" każdy kraj może mieć, tylko jego następstwem, po kilku
           latach, będzie katastrofa ekonomiczna.

           > jakoś nikt nie pisze o systemi e bankowym a to dośc ważne

           O systemie bankowym PRL też się mało pisze, z tych samych powodów.

           > pozatym, zarzucanie że ktoś coś zrobił na kredyt jest dośc
           > zabawne, bo praktycznie cały pieniądz krążacy w obiegu jest
           > kredytem, pojawia się tylko dlatego ze ktoś gdzieś wziął kredyt :)

           Po pierwsze, bzdura. Po drugie, jest różnica pomiędzy kredytem a
           drukowaniem pustych pieniędzy lub niby-pieniędzy.

           > w dodatku kraje sa dzis o wiele bardziej zadłuzona niż kiedyś III
           > rzesza więc co to za zarzuty? :)

           Współcześnie ludzie są znacznie bogatsi niż 70 lat temu, jest
           znacznie więcej kapitału (w relacji do GDP) a samo państwo zgarnia
           większy % GDP do swojej kasy. Więc może sobie pozwolic na większe
           zadłużenie niż wówczas, bez uciekania się do rozwiązań typowych dla
           gospodarki wojennej.
           • jack79 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 08:55

            >
            > > moment moment
            > > mieszkam na ziemiach zachodnich
            > > cała kanaliza, część dróg, sporo ilośc linik kolejowych, jedyny
            do
            > > dziś basen kryty w moim mieście, wybudowano właśnie w latach
            1933-
            > > 1939
            >
            > To raczej świadczy o polskim dziadostwie niż o niemieckim cudzie.

            żaden inny kraj nie dokonał takiego skoku infrastrukturalnego jak
            wtedy niemcy więc nasze dziadostwo swoją drogą, niemiecki cud swoją

            >
            > > w dodatku od praktycznmie zera wyekwipowano armię która podbiła
            > > europe i gdyby nie zsrr pewnie ta armia okupowała by europę do
            dziś
            > >
            > > to wszystko w kilka lat
            > > więc jednak jakiś cud gospodarczy sie stał
            >
            > Tak "cud" każdy kraj może mieć, tylko jego następstwem, po kilku
            > latach, będzie katastrofa ekonomiczna.

            nie, żaden kraj w kilka lat nie uzbroji się tak by się stać potęga
            światową i wyprzedzić w następne kilka lat technologicznie cały całą
            reszte świata
            niemcom sie udało

            > > jakoś nikt nie pisze o systemi e bankowym a to dośc ważne
            >
            > O systemie bankowym PRL też się mało pisze, z tych samych powodów.

            niemiecki system bankowy z tamtych czasów taki cud umożliwił


            > > w dodatku kraje sa dzis o wiele bardziej zadłuzona niż kiedyś
            III
            > > rzesza więc co to za zarzuty? :)

            > Współcześnie ludzie są znacznie bogatsi niż 70 lat temu, jest
            > znacznie więcej kapitału (w relacji do GDP) a samo państwo zgarnia
            > większy % GDP do swojej kasy. Więc może sobie pozwolic na większe
            > zadłużenie niż wówczas, bez uciekania się do rozwiązań typowych
            dla
            > gospodarki wojennej.

            ależ ten kapitał to własnie denerwujące Cię puste pieniądze
            "Suma otwartych kontraktów związanych z obligacjami, walutami,
            akcjami, towarami i stopami procentowymi spadła o 13,4 proc. do 592
            bilionów dolarów "
            czujesz tą sumę?
            obecnie mamy gospodarkę dużo bardziej "wojenną" niż miała rzesza, na
            rynkach światowych przewalaja się ilości kasy nie mające pokrycia
            nigdzie i w niczym
            w dodatku to że jak piszesz państwo zgarnia więcej kasy niz kiedyś
            to też właśnie świadczy że gospodarka jest "wojenna"
            po to zresztą wprowadzano w państwach podatki, by miano z czego
            sponsorowac armię

            > > pozatym, zarzucanie że ktoś coś zrobił na kredyt jest dośc
            > > zabawne, bo praktycznie cały pieniądz krążacy w obiegu jest
            > > kredytem, pojawia się tylko dlatego ze ktoś gdzieś wziął
            kredyt :)
            >
            > Po pierwsze, bzdura. Po drugie, jest różnica pomiędzy kredytem a
            > drukowaniem pustych pieniędzy lub niby-pieniędzy.

            nie mów bzdura bo się obrażę :)
            no to powiedz skąd sie biora np. dolary bedące światową walutą?
            dam Ci podpowiedź, obejrzyj chociaż trzy odcinki:

            www.youtube.com/watch?v=3LX7pLTvnik
            pozatym widze że jesteś wielbicielem obecnego systemu mimo że
            właśnie się on wali, jeszcze raz pójdzie pewnie w górę dzięki
            kolejnemu wzrostowi zadłużenia ale to będzie już jego ostatni start
            później ciężar długu zabije ten system
            wbrew pozorom są inne systemy które świetnie działają...
            patrz kolejny post

            • jack79 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 08:56
             Stanisław Szopa
             Pieniądz jako państwowa usługa dla obywateli


             Silvio Gesell - twórca doktryny Gospodarki Rynkowej w oparciu o
             neutralny pieniądz

             Silvio Gesell (1863 - 1930) handlowiec i finansowy teoretyk, w
             swojej ksiażce "Die Natürliche Wirtschaftsordnung" (Naturalny
             Ekonomiczny Porządek) sformułował rewolucyjną teorię pieniądza jako
             państwowej usługi dla obywateli. Aby zapewnić sprawność transakcji
             handlowych, Gesell proponuje czasowo powiększający się ujemny
             odsetek od pieniędzy w obiegu. W 1936 roku John Maynard Keynes w
             swojej książce "General Theory of Employment, Interest and Money"
             potwierdził tę idee.

             W celu praktycznego wprowadzenia idei Gessella, w 1919 roku Hans
             Timm, przyjaciel Gesella, założył "Towarzystwo Wymiany Wära". Kwit o
             nazwie "Wära" zostaů wyemitowany w wartoúciach ˝, 1, 2 i 5 Wära.
             Kwity Wära mogůy byă zakupione w "Towarzystwie Wymiany Wära" za ˝,
             1, 2 i 5 Reichsmark. Na kwicie Wära nie byůo nigdzie
             sůowa "Reichsmark". Tylko w wyjŕtkowych przypadkach kwit mógů byă
             wymieniony na Reichsmarki. Na odwrocie kwitu znajdowały się puste
             miejsca na naklejenie co miesiąc znaczka o wartości 1% danego kwitu.
             Znaczki sprzedawane były przez "Towarzystwo Wymiany Wära". Pewna
             skromna ilość kwitów Wära przedostała sie do obiegu w całych
             Niemczech.


             Wära kwit - pieniądz górniczego miasteczka Schwanenkirchen w Bawarii
             w roku 1920

             Po I Wojnie Światowej w Niemczech był głeboki kryzys gospodarczy.
             Wiele firm bankrutowało, były częste samobójstwa i przepełnione
             więzienia. W małym 500-osobowym, górniczym miasteczku
             Schwanenkirchen od dwóch lat górnicy byli bez pracy. Pan Hebecker,
             właściciel zbankrutowanej kopalni miasteczka Schwanenkirchen, jako
             pierwszy zdecydował się na użycie kwitów Wära na większą skalę.
             Hebecker uzyskał 40,000 Reichsmark pożyczki z banku, ale sądził, że
             kwity Wära ożywią lokalną ekonomię. Na zebraniu byłych pracowników
             kopalni, Hebecker przedstawił propozycję otwarcia kopalni i wypłat
             pensji w kwitach Wära, zamiast Reichsmarkach. Górnicy zgodzili się
             pod warunkiem, że sklepy w miasteczku będą je akceptować.

             Po dwóch latach bez pracy, górnicy, wróciwszy z kopalni z kopertami
             z wypłatą, natychmiast poszli do sklepów uregulować długi i zrobić
             duże zakupy. Właściciele sklepów z wahaniem przyjmowali kwity Wära,
             ale nie mieli wyboru, gdyż żaden z górników nie miał innych
             pieniędzy. Właściciele sklepów z kolei postawili hurtowników w
             sytuacji bez wyjścia i wymusili na nich przyjęcie zapłaty za towar w
             kwitach Wära. Hurtownicy z kolei płacili nimi właścicielom zakładów
             produkcyjnych za towar hurtem. Właściciele zakładów za kwity Wära
             kupowali węgiel u pana Hebecker i w ten sposób zamykał się jeden
             cykl obrotu kwitu Wära. Wszyscy starali się jak najszybciej pozbyć
             kwitów Wära, gdyż co miesiąc od daty wystawienia posiadacz kwitu
             musiał kupić i nakleić znaczek wartości 1% kwitu, żeby móc użyć
             kwitu do dalszych transakcji. Opłata miesięczna w wysokości 1% była
             uzasadniana jako "koszt magazynowania węgla zabezpieczającego
             wartość kwitu". Kwity Wära krażyły szybko wśród mieszkanców, w
             większej części wracając do kopalni. Zapewniały pracę, zysk i lepsze
             warunki bytu dla całej społeczności miasteczka Schwanenkirchen.

             Istotnie, nikt nie poznawał miasteczka po kilku miesiacach po
             otwarciu kopalni. Mieszkańcy miasteczka prosperowali, górnicy i
             handlowcy byli bez długów; nowy duch wolności i życia zapanował w
             miasteczku. Wieść o dobrobycie miasteczka w okresie kryzysu
             gospodarczego Niemiec szybko się rozniosła. Z całych Niemiec
             przybywali reporterzy, żeby zobaczyć i opisać " Cud w
             Schwanenkirchen". Nawet w finansowej sekcji większych gazet
             amerykańskich można było przeczytać o cudzie w Schwanenkirchen.
             Nie podano wówczas nigdzie głównej przyczyny "cudu"- że tak
             wspaniale działała nieopłacalność odkładania pieniędzy Wära. Gdyby
             własciciel kopalni wypłacił górnikom w Reichsmarkach, zamiast w
             Wära, jego wysiłek poszedłby na marne; pieniądze zmieniłyby jednego
             lub dwóch właścicieli, z których każdy starałby się oszczędzić ich
             jak najwięcej w tych trudnych czasach. Po krótkim czasie pan
             Hebecker dołączyłby do tysięcy innych, którzy przegrali w walce z
             kryzysem gospodarczym w Niemczech i na świecie.

             Do roku 1931 ruch wolnej ekonomii rozprzestrzenił się na całe
             Niemcy, wciągając ponad 2000 korporacji do systemu wymiany "Wära".
             Niestety, w listopadzie 1931 eksperyment ten został zablokowany
             przez Niemiecki Bank Centralny i długotrwała ekonomiczna stagnacja
             dopomogła Hitlerowi dojść do władzy, ze znanymi ogólnie
             konsekwencjami.


             "Arbeitsbestätigungen" - pieniądze Austriackiego miasta Wörgl - 0%
             stopa bezrobocia

             W 1932 Austria - jak i reszta państw zachodnich - była w środku
             głębokiego kryzysu gospodarczego. Stopa bezrobocia sięgała ponad 30%
             i centralny rzad niewiele mógł pomóc. W miasteczku Wörgl,
             zamieszkałym przez 4,500 osób, 1,500 ludzi było bez pracy i 200
             rodzin bez pieniędzy. Burmistrz miasteczka, Michael
             Unterguggenberger, miał długą listę projektów do wykonania, ale
             brakowało na nie pieniędzy. W ramach projektu była naprawa ulic,
             sygnalizacji świetlnej, doprowadzenie wody w całym mieście i
             posadzenie drzew wzdłuż ulic.

             Pan Unterguggenberger zdecydował się skopiować przykład górniczego
             miasteczka Schwanenkirchen. Udało mu się przekonać współpracujących
             z nim przedstawicieli władz miasta do emisji 32,000 Austriackich
             Szylingow w postaci "Arbeitsbestätigung" (potwierdzenie pracy) z
             zabezpieczeniem w tej samej ilości Szylingów zdeponowanych w
             banku. "Arbeitsbestätigung", podobnie jak kwit "Wära", był ważny, o
             ile każdego miesiąca na jego odwrocie był naklejony znaczek
             odpowiadający 1% wartości danego "Arbeitsbestätigung".

             Pieniądze uzyskane ze sprzedaży znaczków użyte byly do finansowania
             kuchni z posiłkami dla 200 rodzin. Ponieważ nikt nie chciał płacić
             1% opłaty za gromadzenie potwierdzeń pracy, każdy kto
             otrzymał "Arbeitsbestätigung" wydawał je jak najszybciej.
             Zdeponowane szylingi w banku pozwalały każdemu
             wymienić "Arbeitsbestätigung" na 98% ich nominału w szylingach. 2%
             opłata przy wymianie na Szylingi, wyższa o 1% od comiesięcznej
             opłaty, zapobiec miała nadmiernej wymianie "Arbeitsbestätigung" na
             Szylingi. Ta oferta wymiany była bardzo rzadko przez ludność
             miasteczka wykorzystywana.

             Z wszystkich biznesów w mieście tylko stacja kolejowa i poczta
             odmówiły akceptacji "Arbeitsbestätigung". Wszyscy pracownicy urzedu
             miejskiego, włącznie z burmistrzem, otrzymywali pensje w 50%
             w "Arbeitsbestätigung". Nowo zatrudnieni pracownicy fizyczni
             otrzymywali pensje w 100% w"Arbeitsbestätigung"."Arbeitsbestätigung"
             został nazwany "Certyfikowany Kompensujacy Banknot Wörgl".
             Miesięcznie naklejane znaczki nazwano " Znaczkami Doraźnej Ofiary
             Pomocy".

             Każdy "Arbeitsbestätigung" miał ładną graficzną oprawę i na drugiej
             stronie znajdowała się następująca deklaracja:
             "Do wszystkich zaintresowanych! Powolny obieg pieniędzy sprowokował
             bezprecedensowy kryzys handlu i pogrążył miliony ludzi w zupełnej
             nędzy. Pod wzgledem ekonomicznym rozpoczęła się destrukcja świata. -
             Nadszedł czas, by poprzez determinację i inteligentną akcję, dążyć
             do zatrzymania pogrążania się handlowej maszyny i w ten sposób
             uratować ludzkość od bratobójczej wojny, chaosu i zniszczenia.
             Ludzkość żyje z wymiany usług pomiedzy sobą. Powolny obieg pieniądza
             w dużym stopniu zastopował tą wymianę i wpędził miliony chętnych do
             pracy w bezrobocie. Dlatego musimy odrodzić wymianę usług i w ten
             sposób przywrócić bezrobotnym rangę producentów. Taki jest cel
             zaświadczeń pracy emitowanych przez handlowe miasto Wörgl: łagodzi
             lęk cierpiących, wzmaga potrzeby, daje pracę i chleb".

             • jack79 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 08:57
              W ciagu 13 miesięcy nie tylko wszystkie projekty zostały wykonane,
              ale wybudowano również nowe domy, zbiornik na wodę, skocznię
              narciarską i most. Most ten istnieje do dzisiaj i ma zamocowaną
              tabliczkę, na pamiatkę jego konstrukcji za "Arbeitsbestätigungen".
              Obywatele miasteczka inwestowali w sadzenie lasu, który w
              przyszłości mógł dostarczyć dochód. Gdy ludzie wyczerpali pomysły,
              na co wydać pieniądze, płacili wcześniej podatki, co spowodowało
              olbrzymi wzrost dochodów miasta. W ciągu roku stopa bezrobocia
              obniżyła się o 25%. Dwa lata później miasteczko Wörgl, podobnie jak
              Schwanenkirchen w Niemczech, stało się najlepiej prosperującym
              miastem w Austrii i jedynym z 0% stopą bezrobocia.

              Kluczem do sukcesu była szybka cyrkulacja "Arbeitsbestätigungen"
              wewnątrz lokalnej ekonomii, 14 razy wyższa niż szylinga. Sześć
              sąsiadujących wsi z powodzeniem skopiowało
              system "Arbeitsbestätigungen". Francuski Premier, Eduoard Dalladier,
              odbył specjalną podróż do miasteczka Wörgl, żeby zobaczyć "Cud
              Wörgl".

              W styczniu 1933 roku projekt z Wörgl skopiwano w sasiadującym
              mieście Kirchbuhl. W czerwcu 1933 roku burmistrz Unterguggenberger,
              na zebraniu przedstawicieli 170 miast i wiosek, zaprezentował swój
              projekt. Przedstawiciele 200 Austriackich miasteczek byli
              zainteresowani w jego zaadaptowaniu.

              W tym momencie przedstawiciele Austriackiego Banku Centralnego
              poczuli zagrożenie ich monopolu emisji pieniądza i zablokowali
              rozprzestrzenianie się "Arbeitsbestätigungen", pomimo
              przytłaczającej, pozytywnej opinii większości obywateli. Apelacja od
              tej decyzji została wniesiona do Najwyższego Sądu Austriackiego, ale
              wszystkie instancje sądowe podtrzymały decyzję banku. Decyzją
              Najwyższego Sądu Austriackiego kryminalnym przestępstwem stało się
              produkowanie jakiejkolwiek waluty nagłej potrzeby.

              Po niedługim czasie miasteczko Wörgl na powrót miało 30% stopę
              bezrobocia. W roku 1934 w całej Austrii eksplodowały społeczne
              niepokoje. W 1938 r., gdy Hitler aneksował Austrię, witany był przez
              wielu ludzi jako ekonomiczny i polityczny wybawiciel.

              Burmistrz Unterguggenberger był przeciwnikiem komunizmu i faszyzmu,
              walcząc, jak określał, o ekonomiczną wolność. Dlatego ironią było,
              że eksperyment miasteczka Wörgl określany był przez ekonomiczne
              autorytety najpierw jako szaleństwo i komunistyczna idea, a w parę
              lat później jako idea faszystowska.

              Żeby uzmysłowić sobie, jaki system jest "szaleństwem", przytoczę
              fragment listu obywatela niemieckiego, Christiana Andersa, do
              kanclerza Niemiec Schrödera: "Gdyby ktoś w roku zerowym zainwestował
              na 5% jednego feniga, to zjawisko odsetka składanego dzisiaj, po
              ponad 2000 latach, dałoby równowartość w feningach 50 bilionów kul z
              czystego złota, każdej o wadze równej wadze kuli ziemskiej. Czy pan
              widzi obłęd odsetka składanego, panie Schröder?"


              Dominacja pieniądza elektronicznego

              Koniec dwudziestego i początek dwudziestego pierwszego wieku to
              całkowita dominacja pieniądza elektronicznego. Ponad 90% pieniędzy
              na całym świecie to pieniądze elektroniczne na twardych dyskach
              komputerów, lub jako impuls elektryczny przemierzający kulę ziemską
              z prędkością światła. W 1995 te bezdomne, elektroniczne pieniądze
              dokonywały 1.3 biliona dolarów dziennych transakcji; raz
              zmniejszając ilość dolarów i jednocześnie zwiększając ilość euro, a
              później na przykład zasilając yen i zmniejszając ilość złotówek,
              wszystko w przeciągu kilku milisekund.

              Zeby sobie wyobrazić ogrom tej kwoty pieniędzy "transportowanych" w
              ciągu jednego dnia, warto uświadomiś sobie, że w jednodolarowych
              banknotach, kwota 1.3 biliona ważyłaby wiecej niz 32 statki
              wielkości Tytanika ("The History of Money" - Jack Weatherford).
              Elektroniczne pieniądze mają wiekszą władzę niż największe banki czy
              korporacje. Mogą zmusić do uległości polityków najsilniejszych
              światowych ekonomii swoją nieobliczalną wolą i nie do przewidzenia
              kierunkiem przepływu.

              Kierunek przepływu elektronicznych pieniędzy determinowany jest
              przez tysiące giełdziarzy na międzynarodowym rynku walutowym,
              których decyzje są oparte na milionach dziennych wyborów podjętych
              przez indywidualne osoby; - Amerykanin kupujący japoński samochód;
              Rosjanin kupujący koreański telewizor; Niemiec używający rosyjskiego
              gazu, czy Polak kupujący "tanie" chińskie wyroby. W latach 1990
              spekulowanie na międzynarodowym rynku walutowym było najszybszą
              metodą zrobienia fortuny. Niektóre najwieksze korporacje zarabiały
              więcej pieniędzy przez spekulowanie, niż przez produkowanie i
              sprzedaż swoich wyrobów.

              W kazdej sekundzie każdego dnia tysiace giełdziarzy oczekują,
              obserwując ekrany komputerów, na odpowiednie dane, żeby zareagować.
              Ten rynek nie ma granic, nigdy nie jest zamykany czy otwierany,
              tylko pulsuje. Jest to największy beztowarowy rynek na świecie.
              Operuje czystymi transakcjami, bez żadnego towaru. Bez konieczności
              sadzenia, zbierania plonów, transportu, produkowania lub wymiany
              jakichkolwiek produktów. Wiekszość nagłych przepływów walut jest
              spowodowana nastrojem, intuicją i uprzedzeniami. Taki przepływ
              często odzwierciedla zaufanie, jakie giełdziarze mają do przywódcy
              kraju w danym momencie. Ufali Reganowi i w konsekwencji wartość
              dolara była wyższa, niż gwarantowały to obiektywne wskaźniki.

              Jack Weatherford w książce "The History of Money" pisze: "Gdy
              Meksykański peso upadał w 1995, Prezydent Clinton pośpieszył na
              ratunek z $53 milionami, ale ta ilość okazała sie zbyt mała, żeby
              uratować peso na międzynarodowym rynku walutowym� Ostatecznie,
              zwycieża opinia rynku� Im bardziej banki rządowe próbują kontrolować
              swoją walutę, tym więcej pieniędzy można zarobić na walutowych
              spekulacjach, gdyż rzad prawie zawsze próbuje ukierunkować ją w
              przeciwnym kierunku, niż próbuje uczynić to rynek".
              Każdy większy przepływ waluty może mieć wpływ na najpotężniejsze
              ekonomie - jak amerykańska czy japońska - i może być całkowicie
              paraliżujący, gdy grupa giełdziarzy, nagle zdecyduje wycofać się z
              meksykańskiego peso, nowozelandzkiego dolara, czy polskiej złotówki.
              Francuski prezydent Jacques Chirac okreslił spekulowanie na
              międzynarodowym rynku walutowym jako "ekonomię AIDS".


              Ścisłe uzależnienie ilości pieniędzy w obrocie, od pieniędzy
              zdeponowanych w banku.

              Wielkość pożyczek, jaką każdy bank może udzielić inwestorom, jest
              określona przez regulamin banku. Regulamin każdego banku wymaga, aby
              suma udzielonych pożyczek nie przekroczyła określonej przez Krajowy
              Bank Centralny wielokrotności elektronicznie lub gotówką
              zdeponowanych pieniędzy. Na przykład: przy wielokrotności 10; bank,
              który ma wpłacone na swoje konta kwotę całkowitą 1 miliona złotych,
              może udzielić inwestorom pożyczek, których suma nie przekracza 10
              milionów złotych.

              Nowe pieniądze do obrotu na rynku krajowym dostają się w
              zdecydowanej większości poprzez pożyczki udzielane inwestorom na
              procent, które bank elektronicznie deponuje na konto inwestora.
              Pieniądze przed zdeponowaniem na konto inwestora nie istniały.
              Pieniądze te, jak słusznie określają ekonomiści, są wykreowane z
              powietrza. Mimo to, naliczna jest do zwrotu kwota pożyczona plus
              procent. Niewielka ilość nowych pieniędzy jest drukowana w mennicy
              państwowej.

              Obserwujący stopy procentowe wszystkich krajów, giełdziarze
              międzynarodowego rynku walutowego, którzy mają olbrzymie kwoty
              pieniędzy w bankach każdego kraju, mogą w drastyczny sposób
              zwiększyć lub zmniejszyć ilość zdeponowanych pieniędzy w wybranym
              kraju, co odpowiednio zmieni limity udzielanych pożyczek przez banki
              krajowe.

              Sumując, bank wprowadza nową ilość pieniędzy na rynek krajowy, jako
              wielokrotność pieniędzy zdeponowanych na kontach banku. Wysokość
              zdeponowanych pieniędzy na kontach banku jest kontrolowana przez
              giełdziarzy międzynarodowego rynku walutowego.

              Ilość pieniędzy na rynku każ
              • jack79 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 08:57
               Pieniadz - "smarem transakcji towarowo - uslugowych"

               Pieniądze pośredniczą w wymianie towarowej i przekształcają wymianę
               bezpośrednią (towar za inny towar) na sprzedaż towaru za pieniądze i
               zakup innego towaru za otrzymane pieniądze w dowolnym miejscu i
               czasie. Obydwie transakcje sprzedaży i kupna są bardziej
               ekonomiczne, niż bezpośrednia wymiana towar za inny towar, gdyż
               pieniądze pozwalają zaoszczędzić czas i dodatkowe wydatki na
               poszukiwanie nabywcy, który by jednocześnie musiał posiadać towar
               potrzebny sprzedającemu.

               Pieniądze są biletem wstepu do zorganizowanych kanałów transakcji
               Ekonomii Monetarnej. Bez biletów wstępu (pieniędzy), właściciele
               różnych towarów, usług i obywatele chętni do pracy nie będą mogli
               przeprowadzić transakcji w Ekonomii Monetarnej, choćby bardzo tego
               chcieli. Potencjalny dostawca towaru i producent z jednej strony;
               kupiec i konsument z drugiej, mogą być powstrzymani od transakcji,
               która byłaby całkowicie możliwa, gdyby potencjalni kontrahenci
               posiadali "smar transakcji" - pieniądze. W drastycznych przypadkach,
               w kraju może być urodzaj, dużo surowców, dużo konsumentów chetnych
               do kupna i wiele rąk do pracy, i równoczesnie wielu ludzi głodnych i
               bez pracy, bo brak jest pieniędzy jako nośnika informacji o
               transakcji możliwej do przeprowadzenia.


               Przeszkody transakcji towarowo - uslugowych

               Brak pieniędzy
               Jedna osoba posiadająca towar i będąca bez pieniędzy może
               powstrzymać całą serię transakcji. Brak dostępu do pieniędzy
               uniemożliwia transakcje, co z kolei powstrzymuje od produkowania i
               konsumowania. Osoba w takiej sytuacji jest faktycznie wykluczona z
               ekonomicznej społeczności. Podobna przeszkoda może zaistnieć w
               transakcji wymiennnej, gdy jedna osoba posiadająca towar nie wystawi
               go na sprzedaż, ale spowoduje to uniemożliwienie tylko jednej
               transakcji.

               Brak pieniędzy "oszczędzanych"
               Osoby, które przetrzymują pieniądze w banku (tzw. oszczędności),
               wycofują pieniądze z obiegu na czas oszczędzania, blokując całe
               serie transakcji. Oszczędzanie - wycofywanie pieniądza z obiegu - w
               dużej cześci spowodowane jest korzyścią zwiększenia kwoty
               oszczędzanej dzięki stopie pozytywnego oprocentowania. Oznacza to
               także, że w obecnym systemie opłaca sie ściąć jak najwięcej drzew,
               sprzedać i włożyć pieniądze do banku. Pieniądze w banku będą rosły
               szybciej niż drzewa.

               Koszt procentu
               Koszt procentu za pieniądze pożyczone z banku lub od osoby prywatnej
               tworzy jeszcze wyższą barierę uniemożliwiającą całe serie transakcji
               towarowo-usługowych. Bank, pobierając dodatkowo procent, czerpie
               wyższy dochód, niż rzeczywisty koszt wyprodukowania pieniędzy
               (obsługi kredytu), z faktu, że osoba ma potrzebę transakcji. Jest to
               przeszkoda nie istniejąca w transakcji wymiennej.

               Brak pieniędzy wywołany negatywną oceną rynku krajowego przez
               spekulantów giełd walutowych
               Częste skandale w skorumpowanym rządzie, eksponowane przez prasę na
               cały swiat, mogą spowodować, że duża ilość inwestorów, w obawie o
               bezpieczeństwo swoich kont, wycofa elektronicznie zainwestowane
               pieniądze i spowoduje obniżenie limitu całkowitej kwoty udzielanych
               pożyczek dla firm przez banki. Osiagnięcie limitu spowoduje
               odmawianie pożyczek przez banki i w konsekwencji drastyczny brak
               pieniądza na rynku krajowym.

               Brak pieniędzy wywołany obniżaniem stopy oprocentowania w bankach
               Gdy Krajowy Bank Centralny obniży stopę procentową, to ilość
               zdeponowanych pieniędzy może gwałtownie się zmniejszyć w zwiazku z
               wycofaniem olbrzymich kwót pieniędzy przez giełdziarzy
               elektronicznie sterowanego międzynarodowego rynku walutowego.

               Wycofanie olbrzymich kwót z kont bankowych drastycznie zmniejszy
               regulaminowy limit wielkości kwoty udzielanych pożyczek przez banki
               krajowe. Banki odmawiają udzielania pożyczek (dostarczania pieniędzy
               na rynek krajowy) i mają prawo do wezwania inwestorów, którzy już
               otrzymali pożyczki, do natychmiastowej spłaty całej pożyczonej
               kwoty. Nie posiadający pieniędzy inwestorzy bankrutują i jeżeli jest
               to bardzo wielu inwestorów, mogą również zbankrutować banki.

               Decyzje dużej ilości konsumentów krajowych kupowania towarów
               importowanych
               Można śmiało okreslić takie działanie jako podcinanie gałęzi na
               której się siedzi, lub wręcz podcinanie żył krajowej gospodarce.
               Pieniądz krajowy znika z rynku, będąc wymieniany na inna walutę.

               • jack79 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 08:58

                Podsumowanie

                Pomimo niezaprzeczalnych zalet transakcji handlowo usługowych
                prowadzonych w oparciu o pieniądz w stosunku do transakcji
                wymiennej, koszty dodatkowe mogą spowodować uniemożliwienie dużej
                liczby transakcji, szczególnie w dzisiejszej dobie elektronicznego
                pieniądza, doprowadzając w ekstremalnych przypadkach do załamania
                Ekonomii Monetarnej danego państwa i powrót do transakcji wymiennych
                (1980 - Bolivia, Peru, Brazylia, Argentyna, 1995 - Meksyk).

                Pieniądze są papierowymi biletami, dzięki którym można transferować
                dobra i usługi, i zawsze powinno ich być w wystarczającej ilości,
                żeby można przetransferować wszystką możliwą produkcję narodową do
                konsumentów. Jest śmieszne, gdy rząd mówi do obywateli: "Musicie
                zacisnać paski bo mamy mało pieniędzy". To tak, jakby linie lotnicze
                powiedziały: "Nasze samoloty latają i są wolne miejsca, ale nie
                możemy was zabrać, bo mamy mało biletów".

                "Jest to przerażajaca myśl. Jesteśmy całkowicie uzależnieni od
                banków. Ktoś musi pożyczyć każdego dolara, którego mamy w obiegu,
                gotówką lub kredytem. Jeżeli banki wytworzą wystarczającą ilość
                kredytowych pieniędzy, to prosperujemy; jeżeli nie, to głodujemy.
                Jesteśmy kompletnie bez stałego monetarnego systemu. Trudno uchwycić
                pełny obraz tragedii i absurdalność naszej sytuacji, gdyż jest ona
                niemalże niewiarygodna, ale tak jest. Jest to najważniejsza sprawa,
                jaką inteligentna osoba powinna zbadać. To jest tak bardzo ważne,
                gdyż nasza obecna cywilizacja może runąć, o ile zagadnienie nie
                zostanie szeroko zrozumiane i bardzo szybko nie znajdziemy rozwiązań
                stabilizujących rynek monetarny."
                - Robert H. Hemphill, (Credit Manager of Federal Reserve Bank,
                Atlanta, Ga., USA


                Złe prawa rządzące pienądzem źrodłem problemu

                Fragmenty listu Christiana Andersa, autora książki "Der Rubel Muss
                Rollen" do kanclerza Niemiec Schrödera, tłumaczenie z języka
                niemieckiego strony internetowej:
                hometown.aol.de/_ht_a/mcwakan77/Stories/schroeder.html
                "... Czy może mi pan powiedzieć panie Schröder, kto płaci każdego
                ranka 325,000 niezapracowanych euro na konto pani Kladden? Skąd się
                właściwie te pieniądze biorą? Odpowiem. Składany procent 325,000
                euro jest możliwy tylko dzięki ciężkej pracy obywateli państwa. To
                jest takie głupie - pani Kladden każdego dnia jest bogatsza o
                325,000 euro nim się obudzi i pójdzie wykąpać do łazienki... W
                przyrodzie jest jeden przykład ciągłego rozrostu, panie Schröder. To
                jest RAK, który rośnie bez ograniczenia jak fenig w moim
                przykładzie�

                Pana "doradcy" tłumaczą, że potrzebujemy wzrostu produkcji, żeby
                stworzyć nowe miejsca pracy. ALE TO JEST KŁAMSTWO!!! Wie pan, panie
                Kanclerzu, po co potrzebujemy wzrostu? ŻEBY ZAPŁACIĆ PROCENT i
                SKŁADANY PROCENT!... PROCENT jest źródłem wszystkiego złego! Procent
                składany powoduje, że ekonomia musi wzrastać! EKONOMIA MUSI OBSŁUŻYC
                PROCENT...Upadek Rzymu był bezposrednim rezultatem braku złota i
                srebra, wywołanego przez akumulujący się procent, który spowodował
                ekonomiczną katastrofę. Nie uczy się tego, oczywiście, naszych
                dzieci.

                Potrzebujemy LUDZKIEGO systemu pieniądza! EURO jest NIELUDZKIM
                systemem pieniężnym! Potrzebujemy systemu pieniądza, który jest
                WOLNY OD PROCENTU i którego wartość maleje i jest w taki sposób
                wprowadzana do obiegu ... Ludzie nie są wcale aż tak chciwi
                pieniędzy, jak sądzą ...dżentelmeni z banków. Ludzie chcą pracować i
                dodatkowo mieć wolny czas. Czy to jest zbyt duże wymaganie?..."
                W Kazaniach Sejmowych, Kazanie Siódme z roku 1595 "O Prawach
                Niesprawiedliwych abo o Piątej Chorobie Rzeczypospolitej", ksiądz
                Piotr Skarga Powęski pisze:
                "Złe prawo gorsze jest niźli tyran nasroższy. Bo wżdy tyran odmienić
                się, abo namówić, abo umrzeć może, i jego tyraństwo ustaje. Ale złe
                prawo zawżdy trwa, zawżdy zabija i szkodę czyni i na duszy, i na
                ciele. Jest jako lew i bestyja nierozumna, którą namówić się nie da,
                aż ją zabić i umorzyć. Tak i złe prawo, które szkody ludziom czyni
                miasto pomocy, dla której wszytkie się prawa stawia".
                Ksiadz Piotr Skarga Powęski - najwybitniejszy kaznodzieja i mówca
                okresu staropolskiego.

                Naród polski doświadczył w przeszłości skutków złego prawa.
                Nieprecyzyjnie sformułowane szlacheckie liberum veto, wyrosłe z
                prawa do jednomyślności, z końcem XVII wieku przeszło w liberum
                rampa, czyli w dobrowolne spowodowanie faktu, że obrady sejmu
                kończyły się niczym. Chaos spowodowany nadużyciem liberum veto
                zniszczył państwowość polską na okres 270 lat.

                Droga do likwidacji bezrobocia w Polsce

                Poinformowanie dużej rzeszy obywateli o przyczynach i metodzie
                rozwiązania istniejącej sytuacji poprzez Internet, artykuły w
                gazetach i broszury. Sukces jest ściśle uzależniony od szeroko
                pojętego zaufania dużej liczby osób do celowości i skuteczności
                nowych rozwiązań ekonomicznych.

                Bezrobocie nie jest koniecznością, gdy pieniądz ma czasowo
                powiększający się, ujemny odsetek."
            • aso62 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 09:26
             jack79 napisał:

             > żaden inny kraj nie dokonał takiego skoku infrastrukturalnego jak
             > wtedy niemcy więc nasze dziadostwo swoją drogą, niemiecki cud swoją

             Poczytaj sobie ile i czego nabudowano wtedy w USA. Niemiecki cud
             przy tym blednie.

             > nie, żaden kraj w kilka lat nie uzbroji się tak by się stać potęga
             > światową i wyprzedzić w następne kilka lat technologicznie cały
             > całą reszte świata niemcom sie udało

             Siły zbrojne USA jeszcze we wrześniu 1939 liczyły sobie niewiele
             ponad 200.000 ludzi, samolotów mieli parę tysięcy a czołgów paręset.
             W 1944 ludzi w mundurach mieli ponad 10.000.000, samolotów ponad
             100.000 a czołgów ponad 20.000. I nie zbankrutowali.

             > niemiecki system bankowy z tamtych czasów taki cud umożliwił

             Bo de facto przestał istnieć.

             > ależ ten kapitał to własnie denerwujące Cię puste pieniądze

             Kolego, nie wypowiadaj się na tematy których najwyraźniej nie
             rozumiesz.

             > "Suma otwartych kontraktów związanych z obligacjami, walutami,
             > akcjami, towarami i stopami procentowymi spadła o 13,4 proc. do
             > 592 bilionów dolarów "
             > czujesz tą sumę?

             Jw.

             > obecnie mamy gospodarkę dużo bardziej "wojenną" niż miała rzesza,
             > na rynkach światowych przewalaja się ilości kasy nie mające
             > pokrycia nigdzie i w niczym

             To tylko twoja opinia.

             > w dodatku to że jak piszesz państwo zgarnia więcej kasy niz kiedyś
             > to też właśnie świadczy że gospodarka jest "wojenna"

             Nie, to tylko świadczy, że jest więcej socjalizmu niż kiedyś.

             > po to zresztą wprowadzano w państwach podatki, by miano z czego
             > sponsorowac armię

             Współczesne państwa wydają 60% budżetów na zbrojenia?

             > nie mów bzdura bo się obrażę :)

             Strasznie się tym przejmę.:)

             > no to powiedz skąd sie biora np. dolary bedące światową walutą?
             > dam Ci podpowiedź, obejrzyj chociaż trzy odcinki:
             >
             > www.youtube.com/watch?v=3LX7pLTvnik

             Tak myślałem, kolejny wielbiciel totalnych bzdur.

             > pozatym widze że jesteś wielbicielem obecnego systemu

             W przeciwieństwie do ciebie wiem jak ten system działa i dlaczego
             działa tak a nie inaczej.

             > wbrew pozorom są inne systemy które świetnie działają...

             Jasne, faszystowskie Niemcy albo stalinowski ZSRR - świetne
             przykłady do naśladowania.
             • jack79 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 09:45
              > Siły zbrojne USA jeszcze we wrześniu 1939 liczyły sobie niewiele
              > ponad 200.000 ludzi, samolotów mieli parę tysięcy a czołgów
              paręset.
              > W 1944 ludzi w mundurach mieli ponad 10.000.000, samolotów ponad
              > 100.000 a czołgów ponad 20.000. I nie zbankrutowali.

              dolar jest waluta śwatową, amerykanie mogą drukowac dolary i kupić
              za nie co chcą, więc nie możesz tego prównywać
              w dodatku amerykanie mieli potężną gospodarkę, niemcy musieli ją
              zbudować
              a i tak technologicznie te małe ostrzeliwane atakowane z każdej
              stony niemcy wyprzedziły technologicznie cały świat o dwie długości

              > > ależ ten kapitał to własnie denerwujące Cię puste pieniądze
              >
              > Kolego, nie wypowiadaj się na tematy których najwyraźniej nie
              > rozumiesz.

              ja rozumiem świetnie dzisiejszy system finansowy
              więc to Ty już nie mów o czymś o czym wydaje Ci się że masz
              pojecie :)

              >
              > > obecnie mamy gospodarkę dużo bardziej "wojenną" niż miała
              rzesza,
              > > na rynkach światowych przewalaja się ilości kasy nie mające
              > > pokrycia nigdzie i w niczym
              >
              > To tylko twoja opinia.

              tylko moja
              to co na świecie jest warte 592 biliony dolarów?
              to jest 100 000 dolców na łebka
              a to nie całość kasy jaka krazy po świecie...


              >
              > Nie, to tylko świadczy, że jest więcej socjalizmu niż kiedyś.
              >
              > > po to zresztą wprowadzano w państwach podatki, by miano z czego
              > > sponsorowac armię
              >
              > Współczesne państwa wydają 60% budżetów na zbrojenia?

              nie na rolowanie długu który wcześniej zostały wydany na zbrojenia -
              patrz usa              > Tak myślałem, kolejny wielbiciel totalnych bzdur.

              rzucac oskarżniea kazdy potrafi
              prosze powiedz co w pierwszych trzech odcinkach jest bzdurą (w
              kolejnyc cos się znajdzie)
              jesli nie powiesz co jest bzdurą będziesz musiał przeprosić
              przeprosić...twórców filmu


              > Jasne, faszystowskie Niemcy albo stalinowski ZSRR - świetne
              > przykłady do naśladowania.

              mówiłem o innych systemach fiansowych
              myslisz że nasz jest jedyny słuszny? :)
              • aso62 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 10:16
               jack79 napisał:

               > dolar jest waluta śwatową, amerykanie mogą drukowac dolary i kupić
               > za nie co chcą, więc nie możesz tego prównywać

               To Amerykanie kupowali broń zagranicą?

               > w dodatku amerykanie mieli potężną gospodarkę, niemcy musieli ją
               > zbudować

               A jaką to "gospodarkę" zbudował Hitler? Wymień może te wszystkie
               nowe
               fabryki zbudowane za Hitlera. To raczej Amerykanie musieli
               wybudować masę nowych fabryk np. Detroit Tank Arsenal czy Willow Run.

               > a i tak technologicznie te małe ostrzeliwane atakowane z każdej
               > stony niemcy wyprzedziły technologicznie cały świat o dwie długości

               Następne bzdury. Człowieku, doucz się trochę.

               > ja rozumiem świetnie dzisiejszy system finansowy
               > więc to Ty już nie mów o czymś o czym wydaje Ci się że masz
               > pojecie :)

               Z twoich wypowiedzi to nie wynika. Raczej przeczytałeś parę
               oszołomskich bzdur i wydaje ci się, że coś rozumiesz.

               Ja z finansami mam do czynienia zawodowo od 20 lat. Więc nie ucz
               ojca dzieci robić.

               > tylko moja to co na świecie jest warte 592 biliony dolarów?
               > to jest 100 000 dolców na łebka
               > a to nie całość kasy jaka krazy po świecie...

               Po pierwsze, nie chodzi o polskie biliony, tylko amerykańskie. Po
               drugie nominalna wartość derywatyw nie musi mieć pokrycia w aktywach
               bo kiedy przychodzi do zamknięcia i rozliczenia kontraktu,
               wlaściciela zmienia znacznie mniejsza kwota.

               > > Współczesne państwa wydają 60% budżetów na zbrojenia?
               >
               > nie na rolowanie długu który wcześniej zostały wydany na
               > zbrojenia - patrz usa

               Kolego, nie ma znaczenia czy płacisz od razu czy z odroczeniem.
               Jeżeli 60% długów powstało przez zbrojenia to znaczy, że kiedyś
               musiano wydawać na nie 60% budżetu.

               Więc jeszcze raz się pytam - kiedy współczesne państwa wydawały 60%
               na zbrojenia?

               > rzucac oskarżniea kazdy potrafi prosze powiedz co w pierwszych
               > trzech odcinkach jest bzdurą (w kolejnyc cos się znajdzie)
               > jesli nie powiesz co jest bzdurą będziesz musiał przeprosić
               > przeprosić...twórców filmu

               Ci "twórcy" powinni siedzieć za mieszanie ludziom w głowach.

               A, pierwszym z brzegu, kłamstwem w tym filmie jest opis mechanizmu
               kreacji pieniądza.

               > mówiłem o innych systemach fiansowych myslisz że nasz jest jedyny
               > słuszny? :)

               Jest najlepszy jaki dotąd wymyślono. Byłby jeszcze lepszy gdyby nie
               mieszali w nim populistyczni politycy. Cała reszta to albo quasi-
               niewolnictwo (jak za Hitlera czy Stalina) albo utopie nie nadające
               się do zastosowania w skali państwa.
               • jack79 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 11:45
                > > a i tak technologicznie te małe ostrzeliwane atakowane z każdej
                > > stony niemcy wyprzedziły technologicznie cały świat o dwie
                długości
                >
                > Następne bzdury. Człowieku, doucz się trochę.

                no jak to?
                twierdzisz że ktoś był bardziej zaawansowany w technologiach
                wojskowych niż niemcy?
                a kto np?

                > Po pierwsze, nie chodzi o polskie biliony, tylko amerykańskie. Po
                > drugie nominalna wartość derywatyw nie musi mieć pokrycia w
                aktywach
                > bo kiedy przychodzi do zamknięcia i rozliczenia kontraktu,
                > wlaściciela zmienia znacznie mniejsza kwota.

                nieszkodzi, rynek derywatów i różnych instrumentów finansowych
                przerósł realną gospodarkę kilkadziesiąt razy
                i handel tymi instrumentami spowodowł realny kryzys bo nagle się
                okazało że częśc z nich nic warta nie jest
                pozwolono więc bankom wyceniac własne aktywa jak im sie podoba bo
                bez tego są bankrutami (mimo że wyparowała tylko częśc aktywów)
                skoro jestes finansistą powinieneś o tym wiedzieć
                a skoro o tym wiesz to wiesz tez że machloje III rzeszy są niczym w
                porównaniu z obecnymi


                > Kolego, nie ma znaczenia czy płacisz od razu czy z odroczeniem.
                > Jeżeli 60% długów powstało przez zbrojenia to znaczy, że kiedyś
                > musiano wydawać na nie 60% budżetu.

                nie
                wystarczy wydac 5% budżetu
                a później tylko rolowac dług zamiast go spłacać i on sobie urośnie
                nawet do 300%PKB


                > Więc jeszcze raz się pytam - kiedy współczesne państwa wydawały
                60%
                > na zbrojenia?

                więc jeszcze raz mówię :)
                nie musiały tyle wydawać
                wszystko polega na rolowaniu długu ciagle wiekszymi emisjami
                obligacji
                tak oto banki (a raczej FED) staje sie władcą świata bo długi są
                niespłacalne dzis dużo bardziej niż w czasach III rzeszy

                > A, pierwszym z brzegu, kłamstwem w tym filmie jest opis >
                mechanizmu
                > kreacji pieniądza.

                ale co konkretnie?
                jak według Ciebie powstaja pieniądze jeśli to jst kłamstwo?


                > Jest najlepszy jaki dotąd wymyślono.

                teraz ja powiem ze bzdury
                sa systemy które świetnie zafunkcjonowały w przeszłości i
                zablokowały je banki centralne
                zreszta to jest w moich postach powyzej
                jesteś ekonomistą ale nie matematykiem wiesz możesz nie wiedzieć co
                oznacza odsetka składanego
                jeśli istnieje jakikolwiek oprocentowany dług to aby go spłacic lub
                zrolowac musi sie pojawić wieksza ilośc kasy która trzeba pozyczyć
                za rok długi sa wieksze i trzeba znów pozyczyć wiecej kasy
                to jest tzw. funkcja wykładnicza która poczatkowo daje łagodny wzrost
                ale później staje sie pionowa ścianą i to w niedługim czasie czeka
                ten nasz "najlepszy system finansowy"
                jak jest on oszukańczy to pieknie tumaczy ta historia:

                pieniadz.republika.pl/przypowiesc/03_przypowiesc.pdf
                mam nadzieje że ekonomiści o niej wiedza :)

                pozdrawiam
                • maxikasek Re: bardzo wątpię 04.06.09, 12:11
                 > no jak to?
                 > twierdzisz że ktoś był bardziej zaawansowany w technologiach
                 > wojskowych niż niemcy?
                 > a kto np?
                 W formie przypowieści ;-). Parę lat temu Polska miała najnowocześniejszą sieć
                 bankomatów na świecie. Obecnie ma najnowocześnieszy tabor ciągników siodłowych w
                 Europie. Cud? Nie. Po prostu jak się coś buduje od zera, tojuz na starcie jest
                 naj...
                 Niemcy mieli potęzny przemysł odziedziczony po Cesarstwie. Mieli też kilku
                 niezłych konstruktorów: Braun, Porsche, Messerschmitt itp. Ale stado średniaków
                 zawsze jest skuteczniejsze od kilku geniuszy (zwłaszcza z przerostem ambicji).
                 Dlatego to Amerykanie górowali w myśli technicznej. Nie sposób zbudować
                 wunderwaffe w kilku egzemplarzach, ale masowo broń o dobrych parametrach i
                 wymyśleć spoóśb na niwelację zalet broni przeciwnika. DLatego to Amerykanie
                 wygrali tę wojnę ;-)
                 • jack79 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 13:09
                  > W formie przypowieści ;-). Parę lat temu Polska miała
                  najnowocześniejszą sieć
                  > bankomatów na świecie. Obecnie ma najnowocześnieszy tabor
                  ciągników siodłowych
                  > w
                  > Europie. Cud? Nie. Po prostu jak się coś buduje od zera, tojuz na
                  starcie jest
                  > naj...

                  fajna przypowieśc ale nie trafiona
                  czy Polska zaprojektowała i wyprodukowała te bankomaty?
                  czy były one lepsze od innych bankomatów uzywanych na świecie?

                  > Niemcy mieli potęzny przemysł odziedziczony po Cesarstwie. Mieli
                  też kilku
                  > niezłych konstruktorów: Braun, Porsche, Messerschmitt itp. Ale
                  stado średniaków
                  > zawsze jest skuteczniejsze od kilku geniuszy (zwłaszcza z
                  przerostem ambicji).
                  > Dlatego to Amerykanie górowali w myśli technicznej.

                  a w życiu
                  w 1939 niemcy mieli w lini słaby sprzet, czołgi słbsze niż zachodnie
                  i radzieckie
                  później w kilka lat wyprodukowali takie zabawki jak Me-262, pantery
                  tygrysy (nawet z noktowizorami), kierowane rakiety powietrze-ziemia,
                  V-1, V-2, pierwowzór kałacha STG44, a już okręt podwodny typ XXI to
                  przerósł konkurentów o dziesieciolecie
                  poza tym skoro tak amerykanie górowali to czemu ich rakiete saturn
                  budował von braun?
                  dziś bez niego mówią że wybuduja rakiete księzycową w 15 lat
                  ale von braun w latach 60 zrobił to w 8 :)

                  > Nie sposób zbudować
                  > wunderwaffe w kilku egzemplarzach, ale masowo broń o dobrych
                  parametrach i
                  > wymyśleć spoóśb na niwelację zalet broni przeciwnika. DLatego to
                  Amerykanie
                  > wygrali tę wojnę ;-)

                  wojne wygrał zsrr choć takim kosztem że było to pyrrusowe zwyciestwo
                  amerykanie mieli tylko olbrzymi przemysł który klepał średnie
                  konstrukcje jak czołgi shermann w olbrzymich ilościach
                  wojnę wygrała ilośc a nie zaawansowanie, w technologii prowadzili
                  niemcy i dlatego operacja paperclick (a więc przejecie niemieckich
                  patentów) do dziś jest owiana mgłą tajemnicy...
                • aso62 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 13:02
                 jack79 napisał:

                 > no jak to?
                 > twierdzisz że ktoś był bardziej zaawansowany w technologiach
                 > wojskowych niż niemcy?
                 > a kto np?

                 I UK i USA były bardziej zaawansowe w wielu dziedzinach np.
                 elektronika, paliwa lotnicze, technologie produkcji.

                 > nieszkodzi, rynek derywatów i różnych instrumentów finansowych
                 > przerósł realną gospodarkę kilkadziesiąt razy
                 > i handel tymi instrumentami spowodowł realny kryzys

                 Derywatywami handluje się od kilkudziesięciu lat i żadnego kryzysu
                 nie spowodowały. Najpierw doucz się czym sa te derywatywy, dlaczego
                 się nimi handluje i co reprezentuje ich nominalna wartość.

                 > bo nagle się okazało że częśc z nich nic warta nie jest
                 > pozwolono więc bankom wyceniac własne aktywa jak im sie podoba

                 LOL, powtórzę jeszcze raz - doucz się bo bzdury pleciesz. W
                 cywilizowanych krajach zasady wyceny aktywów regulują obowiązujące
                 zasady rachunkowości. W Polsce jest Ustawa o Rachunkowości i są
                 zarządzenia NBP (teraz KNF). Bank może zaproponować własną metodę
                 wyceny niektórych rzeczy alr tylko zaproponować. Nie może
                 tego stosować dopóki nie zezwoli mu na to KNF.

                 > a skoro o tym wiesz to wiesz tez że machloje III rzeszy są niczym
                 > w porównaniu z obecnymi

                 Kolejne bzdury. Nie odróżniasz ryzyka od machlojek.

                 III Rzesza drukowała puste pieniądze, współczesne banki udzielały
                 (nieroztropnie) ryzykownych kredytów. Drukować pieniędzy nie mogą.

                 > nie wystarczy wydac 5% budżetu a później tylko rolowac dług
                 > zamiast go spłacać i on sobie urośnie nawet do 300%PKB

                 Czy do ciebie nie dociera, że jeżeli wydajesz 5% na zbrojenia to
                 tylko 5% długu pochodzi ze zbrojeń? Państwo nie bierze "kredytów
                 celowych", na konkretny wydatek. Wypuszcza obligacje, które
                 pokrywają cały deficyt, niezależnie od tego co go spowodowało.
                 Jeżeli ktoś wydaje 5% na zbrojenia i wpada w pętlę zadłużenia to
                 raczej problemem nie są te 5% a pozostałe 95%.

                 > ale co konkretnie?
                 > jak według Ciebie powstaja pieniądze jeśli to jst kłamstwo?

                 Tam jest kilka kłamstw.

                 Po pierwsze, państwo nie sprzedaje swoich obligacji bankowi
                 centralnemu za "nowe", wydrukowane bądź "elekroniczne", pieniądze.
                 Państwo sprzedaje swoje obligacje na aukcjach, na ogół bankom
                 komercyjnym, za już istniejące pieniądze. Banki komercyjne potem
                 odsprzedają większość tych obligacji innym - osobom fizycznym,
                 firmom, funduszom inwestycyjnym, każdemu kto ma ochotę na obligacje.
                 Też za już istniejące pieniądze.

                 Opisany w filmie mechanizm to klasyczny sposób drukowania pustych
                 pieniędzy. Np. w Polsce prawnie zakazany, w III Rzeszy, ZSRR, PRL,
                 itp. stosowany na masową skalę.

                 Istnieje metoda obejścia zakazu, bank centralny może skupować
                 obligacje państwowe z rynku wtórnego, za "nowe" pieniądze. To jest
                 właśnie owo "quantitative easing", stosowane obecnie w kilku
                 krajach. Ale też dlatego jest to praktyka silnie krytykowana, jako
                 leczenie dżumy cholerą.

                 Po drugie, bzdurą jest, że bank mający np. 1.000 PLN depozytów może
                 udzielić np. 10.000 PLN kredytów. Bank nie udzieli więcej kredytów
                 niż ma pieniędzy. Wystarczy zajrzeć do bilansu pierwszego z brzegu
                 banku. To jest całkowite niezrozumienie mechanizmu kreacji
                 pieniądza, czy istoty finansów i pieniądza w ogóle.


                 > sa systemy które świetnie zafunkcjonowały w przeszłości

                 Bryczki konne i żaglowce też świetnie funkcjonowały w przeszłości
                 ale jakoś nie słychać żeby ktoś nawoływował do powrotu do takiego
                 transportu. Zabiło by to gospodarkę w parę miesięcy.

                 Podobnie jest z mechanizmami finansowymi. To co dobrze działało w
                 XIX wieku byłoby zabójcze dla współczesnej gospodarki. Nie ta skala,
                 nie to tempo. A, że niektórzy tego nie rozumieją? To niech się
                 douczą.

                 > i zablokowały je banki centralne

                 Taa, jasne, spiskowa teoria dziejów.

                 Banki centralne mają prawny monopol na drukowanie pieniędzy i prawny
                 obowiązek zwalczania prób łamania tego monopolu. Dopuszczenie do
                 sytuacji, w której każdy kto by tylko zechciał mógł drukować własne
                 pieniądze dopiero stworzyło by pole do oszustw i nadużyć. A nawet
                 gdyby idealistycznie założyć, że tych oszustw by nie było, to
                 doprowadziło by to do atomizacji gospodarki.

                 > jesteś ekonomistą ale nie matematykiem wiesz możesz nie wiedzieć
                 > co oznacza odsetka składanego

                 LOL, nie rozśmieszaj mnie.

                 > jeśli istnieje jakikolwiek oprocentowany dług to aby go spłacic
                 > lub zrolowac musi sie pojawić wieksza ilośc kasy która trzeba
                 > pozyczyć za rok długi sa wieksze i trzeba znów pozyczyć wiecej kasy
                 > to jest tzw. funkcja wykładnicza która poczatkowo daje łagodny
                 > wzrost ale później staje sie pionowa ścianą i to w niedługim
                 > czasie czeka ten nasz "najlepszy system finansowy"

                 Kolejne bzdury. Gospodarka nie jest grą o zerowej sumie, gdyby tak
                 było dalej żylibyśmy na drzewach bądź w jaskiniach. Cały materialny
                 świat który nas otacza jest rezultatem działań gospodarczych
                 człowieka i to jest właśnie źródło zapłaty tych odsetek. W spiralę
                 zadłużenia wpadają ci którzy biorą kredyty licząc, że "jakoś to
                 będzie" albo ci na których spadło jakieś nieszczęście losowe, przy
                 czym ten drugi przypadek jest statystycznie dość rzadki.

                 Jeżeli masz firmę to ta firma coś robi, coś produkuje lub świadczy
                 jakieś usługi. Inaczej mówiąc "tworzy wartość" za którą ludzie są
                 gotowi zapłacić i z tych pieniędzy firma spłaca odsetki od
                 zaciągniętych kredytów. Jeżeli nie masz firmy ale pracujesz, to
                 twoja praca ma jakąś wartość, dostajesz za nią pieniadze i z tych
                 pieniędzy spłacasz odsetki od kredytów które sam zaciągnąłeś. Można
                 być kiepskim przedsiębiorcą, kiepskim pracownikiem ale dać się
                 ponieść optymizmowi i narobić długów których nie da sie spłacić. Ale
                 po to człowiek dostał mózg żeby sobie z takimi problemami radzić. A
                 najlepiej, żeby takich problemów nie stwarzać.
                 • jack79 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 13:43

                  > I UK i USA były bardziej zaawansowe w wielu dziedzinach np.
                  > elektronika, paliwa lotnicze, technologie produkcji.

                  no prosze Cie
                  pewnie spinacze i gumy do majtek też mieli wiele lepsze
                  spójrz na podstawowe uzbrojenie
                  to przy czym pracowali najzdolniejsi i na co nie szczedzono wydatków
                  i wytłumacz mi czemu te biedne niemcy z tym durniem na czele robili
                  lepszy sprzet i ich przewaga technologiczna szybko rosła

                  > Derywatywami handluje się od kilkudziesięciu lat i żadnego kryzysu
                  > nie spowodowały.

                  to zobacz jak rosnie ich wartośc a jak rosnie PKB światowe
                  zauważysz sporą nierównowage jak to porównasz

                  słyszałeś o "nagiej krótkiej sprzedaży"?
                  to jest taka paranoja że ja nie wiem kto na to pozwala...

                  > Najpierw doucz się czym sa te derywatywy, dlaczego
                  > się nimi handluje i co reprezentuje ich nominalna wartość.

                  chyba wiem lepiej niż Ty :)

                  > > bo nagle się okazało że częśc z nich nic warta nie jest
                  > > pozwolono więc bankom wyceniac własne aktywa jak im sie podoba
                  >
                  > LOL, powtórzę jeszcze raz - doucz się bo bzdury pleciesz.

                  euro.bankier.pl/news/article.html?article_id=1955426
                  i nie mów już więcej że bzdury plotę
                  jak podobno finansista może nie wiedziec tak podstawowych rzeczy?
                  jak Ci się ten link nie podoba znajde kilka innych powazniejszych

                  > cywilizowanych krajach zasady wyceny aktywów regulują obowiązujące
                  > zasady rachunkowości.

                  więc te zasady niedawno zmieniono
                  w Polsce o tym finansisci nie wiedzą?

                  > > a skoro o tym wiesz to wiesz tez że machloje III rzeszy są
                  niczym
                  > > w porównaniu z obecnymi
                  >
                  > Kolejne bzdury. Nie odróżniasz ryzyka od machlojek.

                  cała giełda to piramida finansowa
                  jej działanie opiera sie na schemacie ponziego
                  kupujesz akcje po to by sprzedac je drożej
                  ten kto kupuje od Ciebie tez chce sprzedac drożej
                  aż w końcu przychodzi krach i ostatni zostaje z nic nie wartymi
                  akcjami - czym to się różni od zakazanej piramidy finansowej? :)

                  > III Rzesza drukowała puste pieniądze, współczesne banki udzielały
                  > (nieroztropnie) ryzykownych kredytów. Drukować pieniędzy nie mogą.

                  jak przychodzę do banku i chcę kredyt mieszkaniowy to skąd sie te
                  pieniądze biorą?


                  > Czy do ciebie nie dociera, że jeżeli wydajesz 5% na zbrojenia to
                  > tylko 5% długu pochodzi ze zbrojeń? Państwo nie bierze "kredytów
                  > celowych", na konkretny wydatek. Wypuszcza obligacje, które
                  > pokrywają cały deficyt, niezależnie od tego co go spowodowało.
                  > Jeżeli ktoś wydaje 5% na zbrojenia i wpada w pętlę zadłużenia to
                  > raczej problemem nie są te 5% a pozostałe 95%.

                  no tu się zgodzę
                  ale 90% państw ma deficyty
                  które sobie ciągle rosną
                  a ich obsługa kosztuje coraz wiekszy kawałek budżetu
                  to jak niektórzy mówia "niewolniczy system finasowy" :)
                  który Ty uważasz za nejlepszy

                  > Po pierwsze, państwo nie sprzedaje swoich obligacji bankowi
                  > centralnemu za "nowe", wydrukowane bądź "elekroniczne", pieniądze.
                  > Państwo sprzedaje swoje obligacje na aukcjach, na ogół bankom
                  > komercyjnym, za już istniejące pieniądze. Banki komercyjne potem
                  > odsprzedają większość tych obligacji innym - osobom fizycznym,
                  > firmom, funduszom inwestycyjnym, każdemu kto ma ochotę na >
                  obligacje.
                  > Też za już istniejące pieniądze.

                  > Opisany w filmie mechanizm to klasyczny sposób drukowania pustych
                  > pieniędzy. Np. w Polsce prawnie zakazany, w III Rzeszy, ZSRR, PRL,
                  > itp. stosowany na masową skalę.

                  alez opisany w filmie mechanizm mówi o tym samym co Ty
                  rząd sprzedaje oblogacje i w zamian dostaje pieniądze
                  to że bank może dalej te obligacje sprzedac to mało ważne
                  ważne skąd sie wziłapieniądz i czyja jest tak naprawdę własnościa


                  > Istnieje metoda obejścia zakazu, bank centralny może skupować
                  > obligacje państwowe z rynku wtórnego, za "nowe" pieniądze. To jest
                  > właśnie owo "quantitative easing", stosowane obecnie w kilku
                  > krajach. Ale też dlatego jest to praktyka silnie krytykowana, jako
                  > leczenie dżumy cholerą.

                  no teraz to sie w pełni zgadzam

                  > Po drugie, bzdurą jest, że bank mający np. 1.000 PLN depozytów
                  może
                  > udzielić np. 10.000 PLN kredytów. Bank nie udzieli więcej kredytów
                  > niż ma pieniędzy. Wystarczy zajrzeć do bilansu pierwszego z brzegu
                  > banku. To jest całkowite niezrozumienie mechanizmu kreacji
                  > pieniądza, czy istoty finansów i pieniądza w ogóle.

                  chcesz powiedzieć że np. w usa banki maja więcej depozytów niż
                  udziliły kredytów????


                  >
                  > Podobnie jest z mechanizmami finansowymi. To co dobrze działało w
                  > XIX wieku byłoby zabójcze dla współczesnej gospodarki. Nie ta
                  skala,
                  > nie to tempo. A, że niektórzy tego nie rozumieją? To niech się
                  > douczą.
                  >
                  > > i zablokowały je banki centralne
                  >
                  > Taa, jasne, spiskowa teoria dziejów.

                  no przeciez to pisze w tym artykule
                  to ogólnie dostepna wiedza
                  banki zrobiły to by utrzymac swój monopol na emisje kasy
                  gdy powstał system "niezadłużający" zaczął on wypierać nasz obecny
                  system finasowy i bankierzy nie mieli by z czego zyć
                  przeciez nie bedziemy dyskutowac z faktami używając
                  sprytnie "spiskowa teoria"?


                  > Banki centralne mają prawny monopol na drukowanie pieniędzy i
                  prawny
                  > obowiązek zwalczania prób łamania tego monopolu. Dopuszczenie do
                  > sytuacji, w której każdy kto by tylko zechciał mógł drukować
                  własne
                  > pieniądze dopiero stworzyło by pole do oszustw i nadużyć. A nawet
                  > gdyby idealistycznie założyć, że tych oszustw by nie było, to
                  > doprowadziło by to do atomizacji gospodarki.

                  a wiesz że w konstytucji usa stoi jak byk że emitować pieniądze moze
                  tylko rzad?
                  a robi to FED - to łamie konstytucje
                  kto chciał to zmienić dostał w czapę tak jak JFK

                  dwagrosze.blogspot.com/2008/06/executive-order-11110.html
                  tylko nie pisz o teoriach spiskowych, to sa fakty

                  > Kolejne bzdury. Gospodarka nie jest grą o zerowej sumie, gdyby tak
                  > było dalej żylibyśmy na drzewach bądź w jaskiniach. Cały
                  materialny
                  > świat który nas otacza jest rezultatem działań gospodarczych
                  > człowieka i to jest właśnie źródło zapłaty tych odsetek. W spiralę
                  > zadłużenia wpadają ci którzy biorą kredyty licząc, że "jakoś to
                  > będzie" albo ci na których spadło jakieś nieszczęście losowe, przy
                  > czym ten drugi przypadek jest statystycznie dość rzadki.

                  no dobra
                  więc jednak ekonomisci nie znaja matematyki :)
                  założenie poczatkowe
                  założmy że na świecie jest pieniądz o wartości 1 biliona dolarów
                  załóżmy że PKB światowe to 1 bilion dolarów
                  załóżmy że średni kredyt jest oprocentowany na 8%
                  załózmy że średni wzrost światowego PKB to 4%
                  prosze sobie policzyc co sie stanie za 300 lat....

                  > Jeżeli masz firmę to ta firma coś robi, coś produkuje lub świadczy
                  > jakieś usługi. Inaczej mówiąc "tworzy wartość" za którą ludzie są
                  > gotowi zapłacić i z tych pieniędzy firma spłaca odsetki od
                  > zaciągniętych kredytów. Jeżeli nie masz firmy ale pracujesz, to
                  > twoja praca ma jakąś wartość, dostajesz za nią pieniadze i z tych
                  > pieniędzy spłacasz odsetki od kredytów które sam zaciągnąłeś.
                  Można
                  > być kiepskim przedsiębiorcą, kiepskim pracownikiem ale dać się
                  > ponieść optymizmowi i narobić długów których nie da sie spłacić.
                  Ale
                  > po to człowiek dostał mózg żeby sobie z takimi problemami radzić.
                  A
                  > najlepiej, żeby takich problemów nie stwarzać.

                  nierozumiesz albo nie chcesz zrozumiec że suma zobowiązań jest
                  wieksza niż ilośc pieniedzy dostepnych na rynku?
                  to powoduje odsetek składany
                  proszę, bardzo proszę
                  przeczytaj wszystkie linki które
                  • benzodiazepiny Re: bardzo wątpię 04.06.09, 14:26
                   jack79 napisał:
                   > aso62 napisał:
                   > > I UK i USA były bardziej zaawansowe w wielu dziedzinach np.
                   > > elektronika, paliwa lotnicze, technologie produkcji.
                   >
                   > no prosze Cie
                   > pewnie spinacze i gumy do majtek też mieli wiele lepsze
                   > spójrz na podstawowe uzbrojenie

                   Niegracz, nika zmieniłeś?

                   >później w kilka lat wyprodukowali takie zabawki jak Me-262,

                   Który był lepszy od Meteora/Vampire'a/P-80 bo? Szybciej można było
                   sprawdzić, czy mu się silnik rozleci?

                   >pantery

                   A przewaga Pantery w starciu z Fireflyem polegała na? Częściej
                   psującym się systemie paliwowym?

                   >tygrysy (nawet z noktowizorami),

                   Podaj może kiedy to Tygrys funkcjonował frontowo z noktowizorem.
                   Najlepiej w ilości większej niż 2 sztuki.

                   >kierowane rakiety powietrze-ziemia,

                   Alianci jak rozumiem nie mieli rakiet.
                   A Wasserfall/Rheintochter to w ogóle działały bojowo?

                   >V-1, V-2,

                   A ich wyższość technologiczna przejawiała się w czym konkretnie?

                   >pierwowzór kałacha STG44,

                   Ty czytałeś coś o broni kiedyś? Gdzie jest to podobieństwo
                   działania mechanizmu StG i AK?

                   >a już okręt podwodny typ XXI to przerósł konkurentów o
                   >dziesieciolecie

                   Nie siedzę w marynistyce, ale jakoś nie sądzę, żeby pewne
                   przewagi koncepcyjne XXI oddawały globalną przewagę technologiczną
                   Niemiec. Dla Rzeszy okręty podwodne były priorytetem, dla Aliantów
                   - nie. To wg mnie wystarczające wyjaśnienie.

                   >poza tym skoro tak amerykanie górowali to czemu ich
                   >rakiete saturn budował von braun?

                   Ty poważnie wyprowadzasz konstrukcję Saturna od doświadczeń
                   Brauna z V-2? Po drodze żadnej więcej pracy koncepcyjnej
                   nie przeprowadzono? Fszystko Fon Braun sam tymi ręcami...?
                   • jack79 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 14:55
                    > >później w kilka lat wyprodukowali takie zabawki jak Me-262,
                    >
                    > Który był lepszy od Meteora/Vampire'a/P-80 bo? Szybciej można było
                    > sprawdzić, czy mu się silnik rozleci?

                    był lepszy bo to raczej na nim sie wzorowano w przyszłych
                    konstrukcjach, pozatym był pierwszy co oznacza przewage
                    technologiczną

                    > A przewaga Pantery w starciu z Fireflyem polegała na? Częściej
                    > psującym się systemie paliwowym?

                    pantere to porównuj z shermanem
                    a fireflay to moze lepiej kingtigerem?

                    >
                    > >tygrysy (nawet z noktowizorami),
                    >
                    > Podaj może kiedy to Tygrys funkcjonował frontowo z noktowizorem.
                    > Najlepiej w ilości większej niż 2 sztuki.

                    w złym miejscu wstawiłem "noktowizory" chodziło mi o pantery

                    > >V-1, V-2,
                    >
                    > A ich wyższość technologiczna przejawiała się w czym konkretnie?

                    no żartujesz?
                    świat nie był zdolny do produckji pocisków balistycznych
                    wogóle to ile krajów w dniu dzisiejszym jest w stanie takie pociski
                    produkować? :)

                    > >pierwowzór kałacha STG44,
                    >
                    > Ty czytałeś coś o broni kiedyś? Gdzie jest to podobieństwo
                    > działania mechanizmu StG i AK?

                    spójrz na kształt, na kocepcję połaczenia karabinu z pistoletem
                    maszynowym a zauważysz podobieństwo


                    > Nie siedzę w marynistyce, ale jakoś nie sądzę, żeby pewne
                    > przewagi koncepcyjne XXI oddawały globalną przewagę technologiczną
                    > Niemiec. Dla Rzeszy okręty podwodne były priorytetem, dla Aliantów
                    > - nie. To wg mnie wystarczające wyjaśnienie.

                    typ XXI to wzór dla kolejnych generacji okrętow podwodnych aż do
                    wyprodukowania atomówek
                    był to tak naprawdę pierwszy okręt podwodny a nie okręt nawodny z
                    mozliwoscią zanurzenia
                    poruszał się szybciej pod woda niz na wodzie (do 30km/h), mógł
                    atakować bez uzycia peryskopu, potrafił bardzo szybko przeładowac
                    torpedy w wyrzutniach i wiele innych morderzczych cech
                    amerykanie rozwijali cały czas okręty podwodne bo potrzebowali ich
                    na pacyfiku


                    > Ty poważnie wyprowadzasz konstrukcję Saturna od doświadczeń
                    > Brauna z V-2? Po drodze żadnej więcej pracy koncepcyjnej
                    > nie przeprowadzono? Fszystko Fon Braun sam tymi ręcami...?

                    no
                    jak von braun "odszedł" to od tego czasu amerykanie zapomnieli jak
                    sie buduje rakiety...
                    prom jakiś podobno zrobili i nic pozatym
                    czemu teraz potrzebuja 15 lat a z von braunem potrzebowali polowe
                    czasu?
                    ano dlatego ze to był facet który znał budowe i zasade działania
                    wszystkich elementów budowanych przez siebie rakiet, obejmowął
                    rozumkiem całość
                    dzis każdy element opracowuje inny zespół - nie zaawsze to pasuje
                    do siebie :)
                    • benzodiazepiny Re: bardzo wątpię 04.06.09, 15:32
                     jack79 napisał:
                     >
                     > był lepszy bo to raczej na nim sie wzorowano w przyszłych
                     > konstrukcjach,

                     Jaka przyszła konstrukcja była wzorowana na Me-262? F-86? MiG-15?

                     >pozatym był pierwszy co oznacza przewage technologiczną

                     Pierwsza operacyjna akcja Erprobungskomando/Komando Novotny
                     to 25 lipiec 1944. Pierwsza operacyjna akcja 616 FS (Gloster
                     Meteor) to 27 lipca 1944. Wow. Całe 2 dni przewagi technologicznej.

                     > pantere to porównuj z shermanem
                     > a fireflay to moze lepiej kingtigerem?

                     A to dlaczego? Firefly to nie Sherman?

                     > w złym miejscu wstawiłem "noktowizory" chodziło mi o pantery

                     Amerykanie dysponowali noktowizorem Sniperscope T120 od 1943.

                     > > >V-1, V-2,
                     > > A ich wyższość technologiczna przejawiała się w czym konkretnie?
                     >
                     > no żartujesz?

                     Pytam poważnie - do czego one się nadawały? V-2, będąc sam w sobie
                     znaczącym osiągnięciem inżynierskim, nie przekładał się w żadnym
                     właściwie stopniu na możliwość prowadzenia wojny przez Niemcy.

                     > świat nie był zdolny do produckji pocisków balistycznych
                     > wogóle to ile krajów w dniu dzisiejszym jest w stanie takie
                     > pociski produkować? :)

                     Co komu po pociskach balistycznych, które są w stanie trafić w obszar
                     nie mniejszy niż gmina? Gdzie tutaj jest zysk?

                     > > Ty czytałeś coś o broni kiedyś? Gdzie jest to podobieństwo
                     > > działania mechanizmu StG i AK?
                     > spójrz na kształt,

                     ...magazynka. Jedyne podobieństwo.

                     >na kocepcję połaczenia karabinu z pistoletem maszynowym

                     A to to już Niemcy sami prędzej ściągnęli z Awtamatu Fiodorowa
                     wz. 1916.

                     >a zauważysz podobieństwo

                     Przykro mi, ale poza łukowatym magazynkiem - nie widzę.

                     > typ XXI to wzór dla kolejnych generacji okrętow podwodnych aż do
                     > wyprodukowania atomówek

                     Nie mam możliwości zweryfikowania, ale jakoś wątpię. Wątpię właśnie
                     dlatego, że ten bardzo popularny i często odbijający się echem mit
                     o zdecydowanej niemieckiej przewadze technologicznej, po bliższym
                     przyjrzeniu się okazuje się nieprawdziwy w niemal wszystkich
                     aspektach.
                    • aso62 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 16:57
                     jack79 napisał:

                     > był lepszy bo to raczej na nim sie wzorowano w przyszłych
                     > konstrukcjach,

                     Kto się na nim wzorował?

                     > pantere to porównuj z shermanem
                     > a fireflay to moze lepiej kingtigerem?

                     LOL. Firefly to przecież Sherman.

                     Jeszcze raz to powtórzę - zanim coś napiszesz, doucz się.

                     > w złym miejscu wstawiłem "noktowizory" chodziło mi o pantery

                     Co nie zmienia faktu, że Pantery z noktowizorami też nie
                     funkcjonowały w ilości większej niż 2 sztuki.

                     > no żartujesz?
                     > świat nie był zdolny do produckji pocisków balistycznych

                     A "świat" w ogóle widział sens w budowie takich pocisków?

                     > wogóle to ile krajów w dniu dzisiejszym jest w stanie takie
                     > pociski produkować? :)

                     Biorąc pod uwagę, że robią je np. Iran i Korea Płn to masa krajów
                     mogłaby je produkować. Ale nie każdy chce to robić.
                     • leon.zbowidowiec Re: bardzo wątpię 27.06.09, 17:03
                      aso62 napisał:

                      > Co nie zmienia faktu, że Pantery z noktowizorami też nie
                      > funkcjonowały w ilości większej niż 2 sztuki.


                      tutaj piszą co innego :
                      www.geocities.com/desertfox1891/nightfightingpanthers/nightfightingpanthers.htm
                    • maxikasek Re: bardzo wątpię 04.06.09, 20:35
                     Właściwiejuż wszystko zostało wyjaśnione, dodam tylko że pierwszym karabinkiem automatycznym seryjnie produkowanym (fiodorow był karabinem automatycznym) był Carbine M1 wprowadzony w 1941. StG-44 (i jego i wcześniejsze klony od 1942 roku) był drugi.
                     Co do Typ XXI to i na powierzchni był szybszy niz pod wodą, musiał tylko płynąc na silnikach elektrycznych- wyciągał wtedy prawie 18 w.
                   • misza_kazak Re: bardzo wątpię 04.06.09, 15:53
                    benzodiazepiny napisał:

                    > >pantery
                    >
                    > A przewaga Pantery w starciu z Fireflyem polegała na? Częściej
                    > psującym się systemie paliwowym?

                    Pantera byla lepiej opancerzona

                    Hull
                    Front lower: 60 mm at 35°, upper: 80 mm at 35°
                    Side lower: 40 mm at 90°, upper: 40 mm at 50°

                    Turret Front lower: 60 mm at 35°, upper: 80 mm at 35°, side 45 mm at 65°
                    Gun mantlet 120 mm (rounded profile)

                    --Firefly
                    Hull
                    Front lower: 51 mm at 90°, upper: 51 mm at 34°
                    Side : 38 mm at 90°

                    Turret Front 76 mm at 60°, side 51 mm at 85°
                    Gun mantlet 89 mm / 90°


                    Przebijalnosc Kwk 42 L/70 byla wyzsza od QF 17 pounder Mk.IV

                    --KwK
                    Pzgr 39/42 (pod katem 60st.)
                    500m 124mm
                    1000m 111mm

                    Pzgr 40/42 (pod katem 60st.)
                    500m 174mm
                    1000m 150mm

                    --17 pdr
                    APC Shot, APC, Mk. 4T (pod katem 60st.)
                    1000m 115mm

                    APCBC Mk.VIII T
                    500m 135mm
                    1000m 125mm

                    pod koniec 44 roku pojawili sie pociski
                    SVDS Mk.I T z przebijalnoscia 200 mm (500/60st) 190 mm (1000/60st) ale pociski dopracowano dopiero w 1945 roku gdy i Pantery juz byli znacznie gorszej jakosci.                    Pozdro
                    Misza
                   • jack79 Genialne V-2, genialny von Braun 06.06.09, 08:22
                    > >V-1, V-2,
                    >
                    > A ich wyższość technologiczna przejawiała się w czym konkretnie?

                    właśnie czytam ciekawy artykuł (rok 1995)
                    silnik R7 stosowany w statkach Sojuz jest zbuudowany z 4 połaczonych
                    w jedno zmodyfikowanych silników V-2
                    Na przełomie lat 50/60 gdy rosjanie wysyłali na swoich
                    zmodyfikowanych silnikach V-2 (połaczonych w baterie i nazwanych R7)
                    ładunki o masie do 5000kg to amerykanie byli w stanie wysłać
                    zaledwie ładunki o masie 700kg
                    rosjanie mieli więc ogromna przewagę

                    5 maja 1961 JFK powiedział że trzeba lecieć na księżyc
                    i zatrudniono do pracy von Brauna i kilku innych niemców
                    (z trzech dyrektorów programu dwóch było niemcami)
                    oni to zbudowali w zaledwie 8 lat super giganta "saturn 5" zdolnego
                    o udźwigu 125 000 kg a więc o udźwigu prawie 180 razy większym niż
                    dotychczasowe konstrukcje amerykańskie - nieprawdopodobny skok!

                    jak się okazuje ruskie rakiety do dziś lataja na zmodyfkowanych
                    silnikach rakiet V-2 skonstruowanych przez von brauna i księżycowa
                    rakieta to też dzieło von brauna....
                    von braun ścigał sie z von braunem :)

                    oczywiście trochę przesadzam
                    ale niech Ci co nie doceniają V-2 pomyślą czasem że tak podobno
                    potężne usa jest zmuszone korzystać z ruskich rakiet w których to
                    silniki są tylko zmodyfikowanymi i połaczonymi w baterie silnikami z
                    V-2 które to opracowały i produkowały mimo katastrofalnych
                    bombardowań niemcy...
                    • jack79 Re: Genialne V-2, genialny von Braun 06.06.09, 08:33
                     szperałem dalej, w wikipedii :)

                     Trzystopniowy Saturn V wytwarzał ciąg 34.02 MN i miał udźwig 118
                     ton
                     na niską orbitę ziemską. W misji Apollo 15 podczas startu
                     rakieta wytworzyła ciąg 34.8 MN. Gdy startowała rakieta w wersji
                     Saturn INT-21 wynosząca stację Skylab na orbitę osiągnęła ona ciąg
                     35.1 MN.

                     Radziecka rakieta Energia w wersji "Wulkan" mogła wynieść na LEO
                     175 ton i wytworzyć ciąg 46 MN, lecz nigdy nie wykonała startu w tej
                     konfiguracji.


                     Wahadłowiec kosmiczny wytwarza podczas startu ciąg 30.1 MN ale ma
                     udźwig na LEO 28 800 kg co stanowi 25% udźwigu Saturna V. Gdy
                     uzna się cały orbiter za ładunek udźwig wynosi 112 ton.


                     jak więc widac od czasów saturna jest bieda
                     coś am powalczyli rosjanie z energią, ale z różnych przyczyn nie
                     osiągneła ona pełni swoich możliwości
                     natomiast porównują prom kosmiczny z saturnem, to o wiele lepiej dla
                     ameryki by było gdyby pozostali przy starym von braunowskim saturnie
                     bo z powodzeniem wykorzystywali by go do dziś
                     jestem zaskoczony że prom nie ma ani przewagi ciągu ani przewagi
                     nośności...

                    • marek_boa Re: Genialne V-2, genialny von Braun 06.06.09, 10:52
                     Przykro mi Jack ale to niestety wierutne bzdury! Silniki pocisku R-7(8K71) z
                     ,którego modyfikacji powstały rakiety nośne "Sojuz" nie licząc PODOBNEJ zasady
                     działania nie mają NIC wspólnego z silnikiem napędzającym Niemiecką V-2!
                     -Pozdrawiam!
                     • jack79 Re: Genialne V-2, genialny von Braun 06.06.09, 12:35
                      nie potrafie podać linka, bo korzystałem z "papierowego" artykułu
                      Pana Andrzeja Marksa (no dobra, podejrzane nazwisko heh)
                      "Jak Rosjanie nie polecieli na księżyc"
                      tam napisano tak jak ja wam tu wpisałem :)
                      jeśli to możliwe prosze o jakieś linki, które rzucają inne światło
                      na tę sprawę
                      pozdrawiam
                      • marek_boa Re: Genialne V-2, genialny von Braun 06.06.09, 13:20
                       Przykro mi ale dysponuję praktycznie tylko źródłami papierowymi!
                       - Po pierwsze "księżycowa" rakieta N-1 (11A52) nie ma nic wspólnego z pociskiem
                       R-7(8K74)! Pierwszą skonstruował Koroliow a drugą Kozłow! Pierwsza (N-1)
                       opierała się na trójstopniowym układzie:
                       - pierwszy stopień - 30 silników jednokomorowych NK-15/NK-23
                       - drugi stopień - 8 silników jednokomorowych NK-15W/NK-43
                       - trzeci stopień - 4 silniki jednokomorowe NK-9W/NK-31
                       Druga (R-7) opierała się na dwustopniowych układzie:
                       - pierwszy stopień - 1 czterokomorowy silnik RD-107 + dwa silniki sterujące
                       - drugi stopień - 1 czterokomorowy silnik RD-108 + 4 silniki sterujące
                       -Pozdrawiam!
                       • jack79 Re: Genialne V-2, genialny von Braun 06.06.09, 13:29
                        alez ja nie mówiłem o N-1 tylko o silnikach sojuza, to silniki
                        sojuza mają być ulepszonymi silnikami V2

                        według artyułu który czytam N1 była faktycznie wyposażona juz w
                        zupełnie nowe silniki które miałyby wytwarzac ciąg około 4500ton
                        czyli więcej o 30% niż saturn5
                        niestety projekt okazał się niewypałem
                        • marek_boa Re: Genialne V-2, genialny von Braun 06.06.09, 14:00
                         Silnik pierwszego balistycznego pocisku rakietowe skonstruowanego w ZSRR R-1
                         (8A11) (czyli skopiowanej V-2) to zmodernizowany jednokomorowy silnik RD-100!
                         Silniki pocisku R-7(8K71) to czterokomorowe silniki RD-107/RD-108!
                         - Jeśli idzie o N-1 (11A50) to ciąg silników był następujący:
                         - pierwszy stopień - 30 x 153,83 t
                         - drugi stopień - 8 x 180 t
                         - trzeci stopień - 4 x 41 t
                         - Jako ciekawostka - pracowano nad dwoma bojowymi wersjami tej rakiety : 1
                         wersja miała przenosić głowicę bojową o mocy 100 Mt (masa głowicy - ponad 30 t)
                         na odległość 12000 kilometrów , 2 wersja miała przenosić 17 podgłowic o mocy 3 Mt!
                         -Pozdrawiam!
                         • jack79 Re: Genialne V-2, genialny von Braun 06.06.09, 14:07
                          > Silnik pierwszego balistycznego pocisku rakietowe skonstruowanego
                          w ZSRR R-1
                          > (8A11) (czyli skopiowanej V-2) to zmodernizowany jednokomorowy
                          silnik RD-100!
                          > Silniki pocisku R-7(8K71) to czterokomorowe silniki RD-107/RD-108!

                          no i wszystko chyba zaczyna pasować
                          te 4 komory w silniku RD107 to po prostu 4xRD100
                          oto chodziło Panu Marksowi
                          zmodernizowano silnik V2 do postaci RD100 a następnie połaczono 4
                          RD100 i powstał RD107

                          pozdrawiam
                         • marek_boa Re: Genialne V-2, genialny von Braun 06.06.09, 14:28
                          Sorry Jack ale to nie to!:) Chodzi o komory spalania a nie o połączenie 4
                          silników!:) Rozwój silników wywodzących się z jednokomorowego RD-100 zakończył
                          się na również jednokomorowym RD-103M użytym do napędu pocisku R-5 (8A62M)!
                          -Pozdrawiam!
                  • aso62 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 16:50
                   jack79 napisał:

                   > no prosze Cie
                   > pewnie spinacze i gumy do majtek też mieli wiele lepsze

                   Jeżeli nie wiesz jakie znaczenie dla osiągów samolotów ma paliwo,
                   jeżeli nie wiesz jakie urządzenia kryją się pod hasłem "elektronika"
                   i jakie jest ich znaczenie militarne, to radzę wziąć się ostro do
                   studiowania.

                   > to przy czym pracowali najzdolniejsi i na co nie szczedzono
                   > wydatków

                   Piszesz o bombie atomowej? Faktycznie, zapomniałem, dzięki za
                   przypomnienie - wielki sukces USA i wielka klapa Niemiec.

                   > i wytłumacz mi czemu te biedne niemcy z tym durniem na czele
                   > robili lepszy sprzet i ich przewaga technologiczna szybko rosła

                   Jakiż to lepszy sprzęt robili?

                   > to zobacz jak rosnie ich wartośc a jak rosnie PKB światowe
                   > zauważysz sporą nierównowage jak to porównasz

                   Zobacz jaki udział w PKB ma obecnie produkcja komputerów i software
                   a ile to było 100 lat temu. To też twoim zdaniem jakaś nierównowaga?
                   Zarzewie kryzysu?

                   Świat się zmienia co oznacza również zmiany proporcji.

                   > słyszałeś o "nagiej krótkiej sprzedaży"?
                   > to jest taka paranoja że ja nie wiem kto na to pozwala...

                   To wystąp z inicjatywą żeby to zakazano. Ktoś ci broni?

                   > chyba wiem lepiej niż Ty :)

                   Nie sądzę. Zadam ci proste pytanie kontrolne - co się bierze do
                   wartości nominalnej IRS?


                   > i nie mów już więcej że bzdury plotę
                   > jak podobno finansista może nie wiedziec tak podstawowych rzeczy?
                   > jak Ci się ten link nie podoba znajde kilka innych powazniejszych

                   Dalej będę to mówił bo opieranie się na artykułach prasowych a nie
                   na wiedzy praktycznej prowadzi to propagowania bzdur.

                   W większości krajach, a w Polsce od 1991, banki mają obowiązek
                   dzielenia posiadanych papierów wartościowych na dwie części - tzw.
                   portfel handlowy i portfel inwestycyjny. Do portfela inwestycyjnego
                   trafiają te papiery, które bank zamierza sprzedać na przestrzeni
                   najbliższego roku. Do portfela inwestycyjnego trafiają pozostałe
                   czyli te których nie planuje sprzedawać w ciągu najbliższego roku.

                   I teraz gwóźdź programu - zasady wyceny papierów są różne w
                   zależności od tego do którego portfela zostaną zaliczone. Portfel
                   handlowy wycenia się mark-to-market czyli według nieżącej wartości
                   rynkowej. Portfel inwestycyjny można wyceniać inaczej np. według
                   wartości nominalnej z amortyzacją ew. premii/dyskonta
                   zapłaconej/otrzymanej przy zakupie papierów. Można tak robić bo
                   jeżeli ktoś nie ma zamiaru sprzedawać tych papierów to ich aktualna
                   wartość rynkowa nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli przetrzyma je do
                   zapadalności to otrzyma ich wartość nominalną.

                   Opisywane w tym artykule zmiany nie zmieniają istoty tego co
                   opisałem wyżej. One jedynie rozszerzają katalog instrumentów
                   finansowych których powyższe zasady dotyczą.

                   > więc te zasady niedawno zmieniono

                   Nie pierwszy i nie ostatni raz, zasady rachunkowości podlegają
                   ciągłym zmianom.

                   > w Polsce o tym finansisci nie wiedzą?

                   W Polsce tych zasad nie zmieniono.

                   > cała giełda to piramida finansowa jej działanie opiera sie na
                   > schemacie ponziego kupujesz akcje po to by sprzedac je drożej
                   > ten kto kupuje od Ciebie tez chce sprzedac drożej
                   > aż w końcu przychodzi krach i ostatni zostaje z nic nie wartymi
                   > akcjami - czym to się różni od zakazanej piramidy finansowej? :)

                   Pisałem wcześniej - gospodarka, w przeciwieństwie do piramidy
                   finansowej, nie jest grą o zerowej sumie. Nie ma żadnej granicy
                   wartości firmy i nie ma też żadnej granicy wartości jej akcji.

                   > jak przychodzę do banku i chcę kredyt mieszkaniowy to skąd sie te
                   > pieniądze biorą?

                   Z depozytów, kapitału własnego banku i emitowanych papierów
                   wartościowych.

                   > no tu się zgodzę ale 90% państw ma deficyty które sobie ciągle
                   > rosną a ich obsługa kosztuje coraz wiekszy kawałek budżetu
                   > to jak niektórzy mówia "niewolniczy system finasowy" :)
                   > który Ty uważasz za nejlepszy

                   To nie jest żaden niewolniczy system finansowy tylko zwykła
                   nieodpowiedzialność polityków. Rozdawanie kiełbasy wyborczej bez
                   żadnych zahamowań. Nikt nie zmusza rządu do konstruowania
                   deficytowego budżetu.

                   > alez opisany w filmie mechanizm mówi o tym samym co Ty
                   > rząd sprzedaje oblogacje i w zamian dostaje pieniądze
                   > to że bank może dalej te obligacje sprzedac to mało ważne
                   > ważne skąd sie wziła pieniądz i czyja jest tak naprawdę własnościa

                   Ten pieniądz wział się z tych samych źródeł skąd wzieły się
                   pieniądze na twój kredyt mieszkaniowy - depozyty, kapitały własne
                   banku i wyemitowane papiery wartościowe.

                   > chcesz powiedzieć że np. w usa banki maja więcej depozytów niż
                   > udziliły kredytów????

                   Tak, generalnie banki mają tyle samo kredytów co depozytów. Z
                   poprawką na to o czym pisałem wyżej - depozyty nie są jedynym
                   źródłem finansowania banków. Też nie wszystkie pozyskane pieniądze
                   banki inwestują w kredyty.

                   > no przeciez to pisze w tym artykule to ogólnie dostepna wiedza
                   > banki zrobiły to by utrzymac swój monopol na emisje kasy
                   > gdy powstał system "niezadłużający" zaczął on wypierać nasz obecny
                   > system finasowy i bankierzy nie mieli by z czego zyć
                   > przeciez nie bedziemy dyskutowac z faktami używając
                   > sprytnie "spiskowa teoria"?

                   Jakimi faktami? O czym niby ten twój artykuł ma świadczyć? Że można
                   emitować pieniądze? To żadne odkrycie ani sensacja. Kup sobie
                   drukarkę, trochę papieru, będziesz mówgł emitować pieniądze. Albo
                   pojedź nad morze i nazbieraj muszelek - też mogą robić za pieniądze.
                   Tylko jaka będzie ich wiarygodność? Wyobrażasz sobie Polskę gdyby
                   każdy Ziutek mógł sobie drukować własny pieniądz? Sprzedałbyś mi
                   samochód albo mieszkanie za pieniądze które sam sobie w piwnicy
                   wydrukowałem?

                   Jak pisałem wcześniej, taka sytuacja szybko doprowadziłaby do
                   atomizacji polskiej gospodarki. Te wszystkie 'lokalne" waluty
                   miałyby wartość tylko na małym terenie gdzie ludzie wiedzieliby kto
                   te pieniądze drukuje i jaką mają wartość. Ale nikt o zdrowych
                   zmysłach z Warszawy nie przyjałby jako zapłaty pieniedzy
                   wydrukowanych np. w Koninie, o nieznanej mu wartości i wydrukowane
                   przez kogoś o kim w życiu nie słyszał.

                   > a wiesz że w konstytucji usa stoi jak byk że emitować pieniądze
                   > moze tylko rzad?

                   A co mnie obchodzi konstytucja USA? To problem Amerykanów.

                   > a robi to FED - to łamie konstytucje

                   FED został powołany na podstawie ustawy uchwalonej przez ten sam
                   Kongres który ma prawo zmieniać konstytucję. Dla mnie to po prostu
                   typowa niedoróbka legislacyjna a nie żaden spisek.

                   > kto chciał to zmienić dostał w czapę tak jak JFK

                   Jasne, znowu spiski.

                   > tylko nie pisz o teoriach spiskowych, to sa fakty

                   Rojenia na jakimś blogu to są dla ciebie FAKTY?

                   Jeśli jutro założę własny blog i napiszę, że zlecenie na Kennedy'ego
                   wyszło od Marilyn Monroe (za słabo ją dymał) to też uznasz to za
                   fakt?

                   > no dobra
                   > więc jednak ekonomisci nie znaja matematyki :)
                   > założenie poczatkowe
                   > założmy że na świecie jest pieniądz o wartości 1 biliona dolarów
                   > załóżmy że PKB światowe to 1 bilion dolarów
                   > załóżmy że średni kredyt jest oprocentowany na 8%
                   > załózmy że średni wzrost światowego PKB to 4%
                   > prosze sobie policzyc co sie stanie za 300 lat....

                   Błędne założenia to i wyniki błędne.

                   Po pierwsze, wartość pieniądza w obiegu nie jest równa PKB. Po
                   drugie, wysokość oprocentowania nie wynika z czyjegoś widzimisię
                   tylko z popytu/podaży na kapitał oraz wyceny ryzyka inwestycyjnego.
                   Jeżeli PKB będzie rósł w tempie 4% rocznie to średnie oprocentowanie
                   nie utrzyma się długo na poziomie 8%, bo przy takim tempie rozwoju
                   nie będzie odpowiednio dużego popytu na pieniądz żeby uzasadnić
                   takie oprocentowanie.
                   • jack79 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 17:32
                    wpadłem sobie na chwilkę, nie mam siły już kłócić się ze wszystkimi
                    ani nawet z Toba toczyc wszystkich wątków więc odpowiem tylko w tym
                    co uwazam za najważniejsze :)

                    > Tak, generalnie banki mają tyle samo kredytów co depozytów.

                    no słowo generalnie już mi podpowiada że wiesz że tak nie jest
                    bo nie jest tak, nawet nie w każdym banku w Polsce tak jest już nie
                    mówiąc o bankach zachodnich

                    www.nbportal.pl/pl/np/bloki/finanse/gus-o-bankach
                    cytat:
                    Całkowita wartość depozytów w bankach sięgnęła kwoty 547 mld zł
                    , z czego 499 mld przypadło na banki komercyjne, a zaledwie 48
                    mld na liczne, ale niewielkie, banki spółdzielcze. Oszczędności i
                    lokaty gospodarstw domowych stanowiły 65% depozytów powierzonych
                    bankom komercyjnym i aż 88% depozytów banków spółdzielczych. Tym
                    ostatnim trudniej jest, jak widać, przyciągnąć środki
                    przedsiębiorstw.

                    Ogółem, wartość depozytów w 2008 była wyższa o 17,8% niż rok
                    wcześniej. Tymczasem wartość kredytów dla sektora niefinansowego
                    (gospodarstw domowych i przedsiębiorstw spoza sektora finansowego)
                    wzrosła o 38,8%, do 594 mld zł. Wartość kredytów ogółem wyniosła
                    611 mld zł
                    , zdecydowana większość – 94% – tej kwoty przypadło na
                    banki komercyjne.

                    jak się okazuje banki pożyczaja pieniądze których nie posiadają
                    teraz juz chyba nie zaprzeczysz?
                    wogóle to niezłe skur...o pozyczanie czegoś czego sie nie ma,
                    normalni ludzie idą do paki
                    a system finansowy uwaza to za normalne :)


                    > Rojenia na jakimś blogu to są dla ciebie FAKTY?

                    to nie fer
                    na blogu jest powiedziane o rozkazie ykonawczym 11110 który
                    przywracał zdolnośc emisji szmalu rzadowi usa
                    i łamał monopol FED
                    jest to jedyny rozkaz wykoawczy który nie został wykonany
                    możesz to sobie sprawdzić
                    dolary (z pokryciem w srebrze) pojawiły sie na rynku
                    to też możesz sobie sprawdzić
                    kennedyego zamordowano
                    później dolary wycofano, srebro sprzedano, a rozkaz zignorowano
                    TO WSZYSTKO MOŻNA SPRAWDZIĆ
                    a te dolary z pokryciem w srebrze, i z napisem że emitentem jest
                    rzad usa a nie bank centralny możesz sobie kupić na aukcjach
                    internetowych
                    TO SĄ FAKTY - które mozna sprawdzić
                    wnioski niech każdy wyciagnie sam, bedzie wiedział kto rządzi
                    światem i że ma władze takaze nie boji sie usuwać prezydentów USA
                    lub kongresmenów (mcffaden)
                    więc jak możesz porównywac do jakichś głupot z Monroe?

                    > Jeśli jutro założę własny blog i napiszę, że zlecenie na
                    Kennedy'ego
                    > wyszło od Marilyn Monroe (za słabo ją dymał) to też uznasz to za
                    > fakt?

                    jeśli przedstawisz na to jakieś dokumenty, takie jak oficjalne
                    banknoty czy rozkazy wykonawcze podpisane przez prezydenta to wtedy
                    tak
                    jeśli to będą tylko informacje od Ciebie...wtedy po prostu nie...

                    pozdrawiam

                    p.s. dla rozluźnienia
                    zawsze miałem giertycha za oszołoma
                    a tu prosze jaki z niego wizjoner:

                    www.konserwatyzm.pl/publicystyka.php/Artykul/2269/

                    • aso62 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 17:58
                     jack79 napisał:

                     > jak się okazuje banki pożyczaja pieniądze których nie posiadają
                     > teraz juz chyba nie zaprzeczysz?

                     Przecież napisałem wyraźnie - DEPOZYTY NIE SĄ JEDYNYM ŹRÓDŁEM
                     FINANSOWANIA BANKÓW.

                     Czy to takie trudne do zrozumienia?

                     Poza depozytami polskie banki mają 125 mld PLN kapitałów
                     własnych. Wyemitowały papierów wartościowych za 16 mld PLN. I
                     pożyczyły od banków zagranicznych 210 mld PLN.

                     To są te pieniądze których ci "brakuje".

                     > to nie fer
                     > na blogu jest powiedziane o rozkazie ykonawczym 11110 który
                     > przywracał zdolnośc emisji szmalu rzadowi usa
                     > i łamał monopol FED
                     > jest to jedyny rozkaz wykoawczy który nie został wykonany
                     > możesz to sobie sprawdzić
                     > dolary (z pokryciem w srebrze) pojawiły sie na rynku
                     > to też możesz sobie sprawdzić

                     To w końcu wykonano tę dyrektywę czy nie?

                     > kennedyego zamordowano

                     Powodów do zamordowania Kennedy'ego było znacznie więcej i znacznie
                     poważniejszych niż, marginalna w sumie, sprawa wyemitowania przez
                     rząd paru miliardów $.

                     > jeśli przedstawisz na to jakieś dokumenty, takie jak oficjalne
                     > banknoty czy rozkazy wykonawcze podpisane przez prezydenta to
                     > wtedy tak jeśli to będą tylko informacje od Ciebie...wtedy po
                     > prostu nie...

                     To, że Kennedy dymał Monroe jest bezspornym faktem. Zresztą jego
                     braciszek też ją dymał i też go potem zamordowano. Biorąc pod uwagę,
                     że 80% zabójstw rozgrywa się w rodzinie lub wśród bliskich
                     znajomych, a motywy są dość prozaiczne, uważam, to za o wiele
                     bardziej prawdopodobny scenariusz niż jakiś spisek bankierów z
                     powodu duperelnej sprawy.
                     • jack79 Re: bardzo wątpię 05.06.09, 16:48

                      > Poza depozytami polskie banki mają 125 mld PLN kapitałów
                      > własnych. Wyemitowały papierów wartościowych za 16 mld PLN.
                      I
                      > pożyczyły od banków zagranicznych 210 mld PLN.

                      :)
                      a skąd się wzieły te pieniądze które pozyczono z banków
                      zagranicznych?
                      echhh

                      przykład
                      mam 100pln
                      niosę do banku i wpłacam na lokatę
                      bank daje komuś kredyt w wysokości 90pln
                      ten ktoś dał zarobić komuś te 90pln np. przez korepetycje
                      korepetytor zaniósł te 90pln do banku na lokatę
                      bank dał komus kredyt w wysokości 80pln
                      ten ktoś wydał na fryzjera który zaniósł kase do banku i bank
                      udzielił teraz z niej 70pln kredytu...
                      starczy
                      podsumujmy:
                      na poczatku mielismy realnie 100pln
                      ale banki już udzieliły kredytu w wysokości 240pln :)
                      i jak Ci się podoba?
                      coś jest nieprawdziwego w tym schemacie?
                      chciałoby się powiedziec że banki są jak jezus a nawet lepsze
                      bo mnożą kasę a nie chleb i ryby :)
                      niby suma bilansowa zagra jak wszystko podliczyć
                      cały problem jak jeden z kredytobiorców nie spłaci długu
                      nagle okazuje się (a te mnożenie kasy przez wpłacanie na lokaty i
                      branie na ich podstawie kredyty może biec prawie w nieskonczonośc i
                      pomnozyc kase "wirtualną kilkanaście razy) że łańcuszek jest
                      przerwany i kredyty staja sie "toksyczne"
                      i to się właśnie przydarzyło na świecie, właśnie dlatego mamy kryzys
                      • jack79 Re: bardzo wątpię 05.06.09, 16:53
                       jak ktoś pozyczy od sąsiada odkurzacz to później pożycza go innym?
                       nie, bo to nie jego odkurzacz
                       jak ja pożyczam pieniądze bankowi to jakim prawem on pożycza komuś
                       moje pieniądze? :)
                       jak przyjdę do banku i bedę chciał je odebrać to okazac sie może że
                       ich tam nie ma bo bank MOJE pieniądze pozyczył komuś innemu...
                       co to wogóle ma byc?????? :)

                       oczywiście to sie dzieje rzadko bo działa statystyka i nie ma tak że
                       wszyscy równocześnie chcą kasę
                       ale jak nadchodzi kryzys to się tak może dziać
                       i każdy mówi "sprawdzam"
                       i wtedy okazuje sie że król jest nagi
                       • aso62 Re: bardzo wątpię 05.06.09, 17:35
                        jack79 napisał:

                        > jak ktoś pozyczy od sąsiada odkurzacz to później pożycza go innym?
                        > nie, bo to nie jego odkurzacz
                        > jak ja pożyczam pieniądze bankowi to jakim prawem on pożycza komuś
                        > moje pieniądze? :)

                        Bo zakładając w banku depozyt dajesz bankowi swobodę gospodarowania
                        tymi pieniędzmi.

                        > jak przyjdę do banku i bedę chciał je odebrać to okazac sie może
                        > że ich tam nie ma bo bank MOJE pieniądze pozyczył komuś innemu...

                        Jak pójdziesz do sąsiada po pożyczony odkurzacz też się może okazać,
                        że go przepił albo zepsuł.

                        Bank musi twoje pieniądze jakoś zainwestować bo inaczej nie miałby z
                        czego zapłacić ci odsetek.

                        > co to wogóle ma byc?????? :)

                        Jak ci się nie podoba to zakładaj depozytów w banku, przymusu nie ma.

                        > oczywiście to sie dzieje rzadko bo działa statystyka i nie ma tak
                        > że wszyscy równocześnie chcą kasę
                        > ale jak nadchodzi kryzys to się tak może dziać
                        > i każdy mówi "sprawdzam"
                        > i wtedy okazuje sie że król jest nagi

                        Król nie jest nagi bo ma aktywa które może sprzedać albo pod które
                        dostanie kredyt refinansowy.
                        • jack79 Re: bardzo wątpię 05.06.09, 18:13

                         > Bo zakładając w banku depozyt dajesz bankowi swobodę
                         gospodarowania
                         > tymi pieniędzmi.

                         nie, w umowie jest że moge w każdej chwili zerwać lokatę
                         to jest kłamstwo skoro bank pozycza te pieniądze dalej
                         kłamstwo które uchodzi na sucho tylko dlatego że depozytariuszy jest
                         wielu

                         > > jak przyjdę do banku i bedę chciał je odebrać to okazac sie może
                         > > że ich tam nie ma bo bank MOJE pieniądze pozyczył komuś innemu...
                         >
                         > Jak pójdziesz do sąsiada po pożyczony odkurzacz też się może
                         okazać,
                         > że go przepił albo zepsuł.

                         no tak, ale działalnośc banków opiera się na zaufaniu do nich, gdyby
                         je porównywac do pijanych sąsiadów to by było bliższe prawdy :)

                         > Bank musi twoje pieniądze jakoś zainwestować bo inaczej nie miałby
                         z
                         > czego zapłacić ci odsetek.

                         no, musi je pożyczyć komuś kto musi je zainwestować, a tamten co
                         płaci musi zainwestować aby zapłacić nastepnemu i baza monetarna
                         musi rosnąć wykładniczo bo każdy musi zapłacic odsetki i jak baza
                         monetrna nie wzrosnie to na odsetki zabraknie...
                         właśnie się świat na tym posliznął, ale to był leciutki poślizg, bo
                         za iles lat wykres zgodnie zktórym przyrasta ilośc kasy (i długu)
                         zagnie sie w górę i odsetki narosna lawinowo...

                         > Jak ci się nie podoba to zakładaj depozytów w banku, przymusu nie
                         >ma.

                         oj tam, juz dawno nie zakładam
                         tylko giełda i kontrakty, przy "specjalnych okazjach"

                         > Król nie jest nagi bo ma aktywa które może sprzedać albo pod które
                         > dostanie kredyt refinansowy.

                         no, kolejny kredyt
                         jak przeczytałeś bajkę o Marcinie Goldenie to wiesz o czym mowa cały
                         czas
                         pozdrawiam
                         • aso62 Re: bardzo wątpię 05.06.09, 19:18
                          jack79 napisał:

                          > nie, w umowie jest że moge w każdej chwili zerwać lokatę

                          To nie ma związku. To, że możesz w każdej chwili zażądać zwrotu
                          pieniędzy nijak się nie ma do tego co się dzieje z pieniędzmi
                          pomiędzy momentem założenia i momentem zerwania depozytu.

                          > to jest kłamstwo skoro bank pozycza te pieniądze dalej

                          LOL. Człowieku, czy ty się z choinki urwałeś? Czy to jakaś wiedza
                          tajemna, że banki udzielają kredytów z pieniędzy zebranych na
                          depozytach? Gdzie tu widzisz kłamstwo?

                          > no tak, ale działalnośc banków opiera się na zaufaniu do nich,
                          > gdyby je porównywac do pijanych sąsiadów to by było bliższe
                          > prawdy :)

                          Każde pożyczanie czegokolwiek opiera się na zaufaniu. Ale nie myl
                          zaufania ze 100% gwarancją. Czegoś takiego nikt ci nie zapewni.

                          > no, musi je pożyczyć komuś kto musi je zainwestować, a tamten co
                          > płaci musi zainwestować aby zapłacić nastepnemu i baza monetarna
                          > musi rosnąć wykładniczo bo każdy musi zapłacic odsetki i jak baza
                          > monetrna nie wzrosnie to na odsetki zabraknie...

                          Już raz pisałem z czego biorą się pieniądze na spłatę odsetek ale
                          widzę, że dalej nie rozumiesz.

                          > oj tam, juz dawno nie zakładam
                          > tylko giełda i kontrakty, przy "specjalnych okazjach"

                          To po co pyszczysz?

                          > no, kolejny kredyt

                          Nie kolejny kredyt. Z punktu widzenia banku depozyty są kredytem.
                          Zaciągając kredyt refinansowy bądź lombardowy bank zastępuje jeden
                          kredyt (depozyty) drugim. Finansowo nic się nie zmienia, zmienia się
                          jedynie podmiot któremu bank wisi kasę.
                      • aso62 Re: bardzo wątpię 05.06.09, 17:28
                       jack79 napisał:

                       > a skąd się wzieły te pieniądze które pozyczono z banków
                       > zagranicznych?

                       Zagraniczne banki też mają swoich depozytariuszy, akcjonariuszy i
                       swoje papiery wartościowe.

                       > przykład
                       > mam 100pln
                       > niosę do banku i wpłacam na lokatę
                       > bank daje komuś kredyt w wysokości 90pln
                       > ten ktoś dał zarobić komuś te 90pln np. przez korepetycje
                       > korepetytor zaniósł te 90pln do banku na lokatę
                       > bank dał komus kredyt w wysokości 80pln
                       > ten ktoś wydał na fryzjera który zaniósł kase do banku i bank
                       > udzielił teraz z niej 70pln kredytu...
                       > starczy
                       > podsumujmy:
                       > na poczatku mielismy realnie 100pln
                       > ale banki już udzieliły kredytu w wysokości 240pln :)
                       > i jak Ci się podoba?

                       A co tu jest do podobania się lub nie?

                       > coś jest nieprawdziwego w tym schemacie?

                       Nic.

                       > chciałoby się powiedziec że banki są jak jezus a nawet lepsze
                       > bo mnożą kasę a nie chleb i ryby :)

                       To nie banki mnożą kasę tylko ludzie którzy zanoszą do banków
                       depozyty i biorą kredyty. Do takiego mnożenia zobowiązań i
                       należności nie potrzeba banków. Firmy produkcyjne i handlowe w taki
                       sam sposób mnożą zobowiązania i należności między sobą, bez
                       jakiegokolwiek udziału banków.

                       > niby suma bilansowa zagra jak wszystko podliczyć
                       > cały problem jak jeden z kredytobiorców nie spłaci długu
                       > nagle okazuje się (a te mnożenie kasy przez wpłacanie na lokaty i
                       > branie na ich podstawie kredyty może biec prawie w nieskonczonośc
                       > i pomnozyc kase "wirtualną kilkanaście razy) że łańcuszek jest
                       > przerwany i kredyty staja sie "toksyczne"
                       > i to się właśnie przydarzyło na świecie, właśnie dlatego mamy
                       > kryzys

                       To jest po prostu ryzyko działalności gospodarczej. Tego ryzyka nie
                       sposób wyeliminować.
                       • jack79 Re: bardzo wątpię 05.06.09, 18:02
                        > To jest po prostu ryzyko działalności gospodarczej. Tego ryzyka
                        nie
                        > sposób wyeliminować.

                        nie
                        to jest ryzyko systemu finansowego który obecnie obowiązuje
                        jak jużmówiłem istnieja inne systemy w których tkiego ryzyka nie ma

                        jak ktos od małego wyrósł w wierze katolickiej nie będzie łatwo mu
                        przejśc na inną
                        obecny system finansowy jest nam wpojony "głebiej" niż wiara

                        jak mówie komus że kiedyś za przechowywanie pieniędzy (złota) w
                        banku, tenże bank pobierał opłatę a nie dawał odsetki (czyli
                        oprocentowanie kapitału było ujemne) to ludzie myślą że
                        zwariowałem :)
                        • aso62 Re: bardzo wątpię 05.06.09, 19:23
                         jack79 napisał:

                         > nie
                         > to jest ryzyko systemu finansowego który obecnie obowiązuje
                         > jak jużmówiłem istnieja inne systemy w których tkiego ryzyka nie ma

                         LOL. System ekonomiczny bez ryzyka? Napisz o tym książkę, na pewno
                         Nobla dostaniesz.:)

                         Perpetum mobile też już wynalazłeś? Może chociaż szklaną kulę?

                         > jak ktos od małego wyrósł w wierze katolickiej nie będzie łatwo mu
                         > przejśc na inną
                         > obecny system finansowy jest nam wpojony "głebiej" niż wiara

                         Jestem niewierzący.

                         > jak mówie komus że kiedyś za przechowywanie pieniędzy (złota) w
                         > banku, tenże bank pobierał opłatę a nie dawał odsetki (czyli
                         > oprocentowanie kapitału było ujemne) to ludzie myślą że
                         > zwariowałem :)

                         Cóż, ignorancja jest zjawiskiem dość powszechnym.

                         Dzisiaj za przechowywanie złota w banku też się płaci, a nie dostaje.
                         • jack79 Re: bardzo wątpię 06.06.09, 08:07

                          > Dzisiaj za przechowywanie złota w banku też się płaci, a nie
                          > dostaje.

                          i to jest prawidłowy system, tak samo powinno być z pieniędzmi, ze
                          ich przechowywanie kosztuje, ta było przez tysiące lat
                          i to proponuje gessel
                         • aso62 Re: bardzo wątpię 06.06.09, 09:14
                          jack79 napisał:

                          > i to jest prawidłowy system, tak samo powinno być z pieniędzmi, ze
                          > ich przechowywanie kosztuje, ta było przez tysiące lat
                          > i to proponuje gessel

                          Nie powinno tak być. Za przechowywanie złota się płaci bo to
                          przechowywanie kosztuje a bank nie może tego złota zainwestować żeby
                          sobie te koszty odbić. Natomiast nie ma żadnego uzasadnienia żeby
                          depozytariusze płacili bankowi za pieniądze trzymane na depozytach.
                          Co prawda obsługa tych depozytów też trochę bank kosztuje ale z
                          nawiązką sobie to odbija obracając tymi pieniędzmi. A już zupełnym
                          przekrętem pachnie mi płacenie za "zaszczyt" trzymania gotówki w
                          portfelu czy skarpecie. Komu i za co miałbym płacić? Przecież sam
                          ponoszę koszty tego przechowywania.
                         • jack79 Re: bardzo wątpię 06.06.09, 10:24
                          poczytaj jeszcze raz o kwitach wara
                          jak wspaniale działa pieniądz z "ujemnym oprocentowaniem"
                          dzięki temu że tracisz przechowując go
                          musisz puścić go w obieg
                          szybkośc obiegu takiego pieniądza była około 14-krotnie wyższa
                          a skoro:
                          ilość pieniądza * szybkośc jego obiegu = PKB * inflacja
                          (w naszym przypadku szybkośc obiegu jest 14 razy wyższa a inflacja
                          nie ma powodu rosnąc bo nowy pieniądz nie jest kreowany w
                          niekontrolowany sposób)
                          to jak to wspaniale wpływa na PKB?
                          to widać po przykładach Worgl i Schwanenkirchen
                          ogromny wzrost, inwestycje, infrastruktura, brak bezrobocia

                          jest jeden mały szkopuł który boli "wielkich"
                          Ci co posiadaja kase nie moga zyc dzieki samemu faktowi jej
                          posiadania :)
                          nie wystarczy miec i zyc z odsetek i byc rentierem :)
                          księżną, księciem, bankierem, posiadaczem kapitału :)
                          w takim systemie kazdy musi cos od siebie dac, kazdy musi pracowac
                          z drugiej strony praca jest dla kazdego, każdy zawód sie opłaca bo
                          lepiej wydac nadmiar kasy na wizytę u fryzjera dla psa niż patrzeć
                          jak co miesiąc traci ona 1% wartości...

                          i to jest prawdziwy kapitalizm a nie jakiś rentierski finasizm w
                          którym bank wiedząc jakie będą tendencje na rynku walutowym za pół
                          roku (bo sam jest w stanie na te tendencje wpłynąć) jest w stanie
                          wcisnąc opcje jakiejś firmie i w moment zarobić więcej niż w tej
                          firmie setki ludzi wypracowały przez lata

                          to jest "finansizm" a nie kapitalizm
                         • aso62 Re: bardzo wątpię 06.06.09, 14:23
                          jack79 napisał:

                          > poczytaj jeszcze raz o kwitach wara
                          > jak wspaniale działa pieniądz z "ujemnym oprocentowaniem"
                          > dzięki temu że tracisz przechowując go
                          > musisz puścić go w obieg
                          > szybkośc obiegu takiego pieniądza była około 14-krotnie wyższa
                          > a skoro:
                          > ilość pieniądza * szybkośc jego obiegu = PKB * inflacja
                          > (w naszym przypadku szybkośc obiegu jest 14 razy wyższa a inflacja
                          > nie ma powodu rosnąc bo nowy pieniądz nie jest kreowany w
                          > niekontrolowany sposób)
                          > to jak to wspaniale wpływa na PKB?

                          Ja nie muszę tego czytać bo ja znam te przykłady "ekstra-gorącego"
                          pieniądza. Jego wpływ na PKB jest dokładnie taki sam jak dorzucenie
                          słomy do ogniska - chwilowy wielki ogień a potem wielka klapa.

                          Profesjonalne oszustwo nie polega na opowiadaniu ludziom (będących
                          celem tego oszustwa) kłamstw. Wręcz przeciwnie, prawdziwi "artyści"
                          w nabieraniu ludzi nie opowiadają żadnych kłamstw. Taki "artysta"
                          swoją "historyjkę" może dać oszukiwanemu na piśmie i dać mu np. 24
                          godziny na zweryfikowanie prawdziwości zawartych w niej faktów. I,
                          jeżeli jest naprawdę artystą, ta weryfikacja nie odkryje żadnego
                          kłamstwa. Bo istota oszustwa nie polega na opowiadaniu kłamstw tylko
                          na skłananiu ludzi do akceptacji fałszywych wniosków i
                          następnie, na podstawie tych wniosków, do podjęcia działań
                          szkodliwych dla siebie a korzystnych dla oszusta.

                          Oszust wykorzystuje fakt, że ludziom się wydaje, że z prawdy może
                          wynikać tylko prawda. A to nie jest prawda. Tak jest tylko pod
                          warunkiem, że historyjka oszusta zawiera całą prawdę. A tak
                          nie jest. Istota oszustwa polega właśnie na tym, że się przedstawia
                          na pozór spójną i nie zawierającą żadnych kłamstw historyjkę, ale
                          historyjkę pomijającą wszelkie fakty niezgodne z fałszywymi
                          wnioskami podsuwanymi oszukiwanemu.

                          Żeby nie wpaść w sidła takiego oszusta nie wystarczy przyjrzeć się
                          temu co on mówi. Trzeba zastanowić się czego on nie mówi. A
                          to jest trudne, bo trzeba się dobrze znać no i oszust gra też na
                          uczuciach oszukiwanego. Działanie które proponuje oszust ma
                          przynieść oszukiwanemu jakieś korzyści, na ogół wielkie. Oszust
                          bierze oszukiwanego w dwa ognie - z jednej strony opowiada mu
                          historyjkę i plan działania który im obu przyniesie wielkie
                          korzyści, jak tylko oszukiwany zaczyna zgłaszać wątpliwości czy na
                          pewno tak jest, oszust zaczyna roztaczać wizje tych wielkich
                          korzyści lub odwoływać się do jakichś kompleksów i urazów
                          oszukiwanego. Oczywiście nie każdego jest podatny na takie działania
                          dlatego oszuści starannie dobierają swoje ofiary.

                          Prosty przykład - sprzedawcy samochodów. Każdy dobry sprzedawca to
                          profesjonalny oszust. Ale żaden dobry sprzedawca nie opowiada
                          kłamstw. A już zwłaszcza sprzedawca samochodów (mówimy oczywiście o
                          sprzedaży nowych samochodów, używane to inna bajka). Bo jego
                          kłamstwa łatwo zweryfikować. Nie oszuka, że samochód ma lepsze
                          osiągi niż w rzecywistości bo klient może wziąć pierwszą lepszą
                          gazetkę samochodową gdzie są wyniki testów. Nie oszuka, że samochód
                          ma więcej miejsca w środku niż w rzeczywistości bo klient może w
                          każdej chwili do takiego samochodu wejść i samemu się przekonać.

                          Sprzewdca stara sie wybadać na jakich cechach samochodu klientowi
                          najbardziej zależy i opowiada mu o wszelkich "przewagach"
                          oferowanego modelu, zwłaszcza dotyczących tych cech. Mówi prawdę.
                          Natomiast sprzedawca starannie unika tematów gdzie dany model nie ma
                          przewag, a wręcz przeciwnie. Jeżeli jest naprawdę dobry to tak
                          zamąci klientowi w głowie, że ten zapomni zapytać się o sprawy o
                          których sprzedawca mu nie powiedział i wyjedzie z salonu przekonany,
                          że kupił idealny dla siebie samochód. Dopiero później, "w praniu",
                          przekona się, że jednak nie do końca. Ale wtedy pretensje może mieć
                          już tylko do siebie. Przecież nikt go nie okłamał.

                          Wracając do tych "super-pieniędzy".

                          Oszutwo polega na tym, że gospodarka nie może opierać się wyłącznie
                          na konsumpcji. Muszą być jeszcze inwestycje na odtworzenie i
                          rozwijanie tzw. bazy wytwórczej. A nie będzie inwestycji bez
                          oszczędności. Naiwnością jest liczenie, że wystarczy reinwestowanie
                          zysków. To może zadziałać w przypadku np. zakładu fryzjerskiego,
                          gdzie największą inwestycją są zapewne te suszarki do których
                          kobiety wkładają głowy. Nie wiem ile takie coś kosztuje, ale
                          zdziwiłbym się gdyby to było dużo więcej niż 1.000 PLN. Natomiast na
                          pewno nie da się w takim trybie wdrożyć produkcji nowego modelu
                          samochodu czy procesora. Nie da się również w ten sposób wybudować
                          żadnej nowej fabryki, elektrowni, itp.

                          Gospodarkę w której funkcjonuje taki pieniądz czeka nieuchronna
                          dekapitalizacja majątku produkcjnego, spadek produkcji i inflacja.
                          Ale to by wyszło dopiero po kilku, a w realiach lat 30-ych nawet
                          kilkunastu latach. Eksperymentom tym nie było dane przeżyć tak długo
                          więc teraz różni oszuści mogą snuć bajki jakie były wspaniałe.
                       • jack79 Re: bardzo wątpię 06.06.09, 08:09
                        > > na poczatku mielismy realnie 100pln
                        > > ale banki już udzieliły kredytu w wysokości 240pln :)
                        > > i jak Ci się podoba?
                        >
                        > A co tu jest do podobania się lub nie?
                        >
                        > > coś jest nieprawdziwego w tym schemacie?
                        >
                        > Nic.

                        ośmielę się tylko jeszcze zauwazyc że system kreacji kasy z którym
                        się zgodziłeś jest pokazany w taki sam sposób w filmiku tylko mówiąc
                        o filmiku powiedziałeś że to kłamstwo...
                        • aso62 Re: bardzo wątpię 06.06.09, 11:09
                         jack79 napisał:

                         > ośmielę się tylko jeszcze zauwazyc że system kreacji kasy z którym
                         > się zgodziłeś jest pokazany w taki sam sposób w filmiku tylko
                         > mówiąc o filmiku powiedziałeś że to kłamstwo...

                         Nie, w filmiku jest to tak przedstawione jakby bank mógł z depozytu
                         na 1.000 udzielić kredytów na 10.000, brakujące 9.000 biorąc
                         gdzieś "z powietrza". Sam przecież jeszcze wczoraj się dopytywałeś
                         czy banki mają tyle samo depozytów co kredytów. Z czego to pytanie
                         się wzięło jak nie z przekonania, że banki udzielają kredytów "z
                         niczego"?

                         A sam mechanizm zwany "kreacją pieniadza" nie jest żadną sensacją
                         ani czymś co się dzieje tylko w bankach. Taka kreacja ma też miejsce
                         w łańcuszku poddostawcy-producent finalny-hurtownik-detalista-klient.

                         My dwaj też możemy "wykreować pieniądze". Powiedzmy, że bardzo
                         potrzebuję 1.000 PLN na 3 miesiące a ty akurat masz wolne 1.000 PLN
                         i jesteś gotów mi pożyczyć. Ale nie za darmo, żądasz żebym ci
                         zwrócił 2.000 PLN. Powiedzmy, że mnie bardzo zależy na tych
                         pieniądzach i się zgadzam. Daję ci weksel na 2.000 PLN a w zamian ty
                         mi dajesz 1.000 PLN w gotówce. I proszę, stał się cud! Wykreowaliśmy
                         1.000 PLN "bez pokrycia"! I nie było przy tym żadnego banku!

                         W rzeczywistości te pieniądze mają pokrycie. Pierwsze z czego trzeba
                         sobie zdawać sprawę to, że ten weksel ma termin wykupu - 3 miesiące.
                         Nie możesz przyjść do mnie wcześniej i zażądać zwrotu pieniędzy.
                         Więc te pieniądze które wykreowaliśmy nie są takimi samymi
                         pieniędzmi jak gotówka w portfelu.

                         Jak mam 3 miesiące na to, żeby te 2.000 PLN zarobić i pokryciem
                         tych "nowych" pieniędze jest zaufanie, że mi się to uda. Obopólne
                         zaufanie, bo przecież ani ja nie jestem człowiekiem
                         nieodpowiedzialnym ani, jak podejrzewam, ty nie jesteś frajerem
                         lubiącym tracić pieniądze. Gdyby którykolwiek z nas miał wątpliwości
                         co do moich możliwosci zarobienia tych pieniędzy, interesu by nie
                         było.

                         I to jest właśnie ta "kreacja pieniądza".Nie jest to jakiś spisek
                         bankierów tylko skutek faktu, że człowiek nie jest istotą żyjącą
                         tylko dniem dzisiejszym, zadowalającą się tym co ma obecnie. W
                         przeciwieństwie do zwierząt ludzie mają ambicje, mają też zdolność
                         do myślenia abstrakcyjnego co umożliwia im snucie wizji przyszłości
                         o horyzoncie czasowym trochę dłuższym niż najbliższe 15 sekund.

                         Więc ludzie planują. Przedsiębiorcy planują różne interesy, które
                         zrobią z nich jeśli nie Gates'ów to przynajmniej Czarneckich.
                         Pracownicy najemni mają jakąś wizję swojej kariey zawodowej. Ci
                         bardziej ambitni liczą, że zostaną prezesami wielkich firm, mniej
                         ambitni liczą, że przepękają jakoś te 40 lat do emerytury.
                         Niezależnie od ambicji, jedni i drudzy liczą na to, że zarobią ileś
                         tam pieniędzy. I mają jakieś oczekiwania co do jakości swego życia,
                         czyli oczekiwania konsumpcyjne.

                         Niestety, pierwszą barierą na której potyka się większość osób jest
                         brak kapitału. Nie da się rozwinąć firmy garażowej do poziomu
                         wielkiej korporacji tylko na zasadzie reinwestowania zysków.
                         Podobnie większość pracowników najemnych nie jest w stanie zaspokoić
                         swoich potrzeb (zwłaszcza w zakresie tzw. środków trwałych typu
                         samochód, mieszkanie) z bieżących zarobków. Więc biorą kredyt, a
                         biorąc kredyt przyczyniają się do kreacji pieniądza.

                         Bo kredyt to jest nic innego jak sprzedawanie przyszłych
                         zysków/zarobków za pieniadze które dostaniemy już dziś. I stąd ta
                         kreacja pieniądza. Niestety, nikt nie zagwarantuje przedsiębiorcy,
                         że jego interes okaże się dochodowy. Nikt też nie zagwarantuje
                         pracownikowi najemnemu pracy do końca życia. I z tego biorą się
                         okresowe kłopoty.

                         Na to co opisałem wyżej "nie ma rady". Nie licz na to, że jak
                         zastąpisz jeden pieniądz papierowy drugim, albo nawet pieniądzem ze
                         złota, coś pokombinujesz z odsetkami, to zatrzymasz kreację
                         pieniądza. Ona była, jest i będzie dopóki ludzie będą mieli jakieś
                         ambicje, będą tworzyli jakieś plany i będą mieli swobodę działania
                         umożliwiającą uruchamianie realizacji tych planów.

                         Byli tacy którzy próbowali "zmienić system". Dotychczas odbywało się
                         to drogą ograniczania swobody działalności gospodarczej. Wypisz
                         wymaluj III Rzesza albo PRL. Ani w jednym ani w drugim kraju nie
                         można było zrealizowac żadnej większej inicjatywy bez
                         glejtu "Wielkiego Brata". Finansierę, kapitalistów, Żydów, masonów,
                         etc albo wzięto za pysk albo fizycznie zlikwidowano. Fajnie
                         było, "szary człowiek" nie musiał się przejmować jakimś ryzykiem
                         gospodarczym bo "Wielki Brat" go od tego ryzyka uwolnił. Do czasu.
                         Bo "Wielki Brat" nie zlikwidował tego ryzyka w ogóle tylko wziął je
                         w całości na siebie i róźnymi sztuczkami finansowymi próbował
                         ukrywać. Ale ono istniało i, długie lata ugniatane po kątach, jak
                         wulkan eksplodowało mu w twarz. I w twarze wszystkich.

                         Podejrzewam, że jest tylko kwestią kiedy pojawi się ktoś kto
                         wyciągnie lekcję z porażki oszołomskich systemów jak nazizm
                         czy "realny socjalizm" i zaatakuje samo sedno problemu - zamiast
                         ograniczać się do krempowania swobody realicji ludzkich ambicji, po
                         prostu te ambicje zlikwiduje. Najlepsza byłaby lobotomia, ale to
                         dość drastyczny i trudny do praktycznego zastosowania środek.
                         Łatwiej skorzystać z osiągnięć farmakologii i zaaplikować
                         społeczeństwu przymusowe dawki psychotropów. Otrzymamy "idealne"
                         społeczeństwo złożone z ludzi pozbawionych ambicji, woli
                         samodzielnego działania i zdolności do abstrakcyjnego myślenia.
                         Znikną banki, giełdy, fundusze, całe to "zło" bo nie będzie
                         zapotrzebowania na ich usługi. A tych wszystkich "lichwiarzy" zagoni
                         się do "uczciwej" roboty. Niech kopią kartofle albo buraki. Albo
                         szuflują węgiel w kopalni. Po odpowiedniej dawce psychotropów na
                         pewno to polubią.

                         Tylko czy jesteś pewnien, że chciałbyś aby właśnie tym zastąpić
                         obecny "system"?
                         • jack79 Re: bardzo wątpię 06.06.09, 12:21
                          a
                          > Nie, w filmiku jest to tak przedstawione jakby bank mógł z
                          depozytu
                          > na 1.000 udzielić kredytów na 10.000,
                          ależ nie
                          jest tak samo jak ja napisałem
                          taka sama wyliczanka
                          że bank zostawia sobie 10% w systemie rezerw cząstkowych (tak
                          naprawdę jest to z regułuy mniej)
                          i dalej pożycza pieniądze i po takiej serii depozytów kredytów na
                          końcu okazuje się że pieniądze jest 10 razy więcej w obieu niż na
                          poczatku (a później ludzie się dziwią że "bańki" na rynku)
                          system rezerw czatkowych może wynosić 2%, a wtedy da się kasę
                          pomnożyć ....razy 50!
                          sprawdz ze tak jest tak na filmie
                          ładnie to tak odmawiać filmowi czci jak się go nie oglądąło? :)

                          >brakujące 9.000 biorąc
                          > gdzieś "z powietrza".
                          bo to jest wyczarowywane z powietrza
                          cudowne rozmnożenie ilości kasy w obrocie

                          >Sam przecież jeszcze wczoraj się dopytywałeś
                          > czy banki mają tyle samo depozytów co kredytów.

                          amerykańskie nie mają
                          ich majątek wyparował
                          rząd je dofinansowuje ale to jest pożyczka która tylko "przykryła"
                          ich ujemny bilans
                          skoro poniosły straty większe niz kapitały własne (sorry nie chce mi
                          się teraz szukac linka) to jak mogą być "na plusie"?
                          gdyby wszystko w nich podsumować okaze się że to wydmuszki warte
                          mniej niż zero
                          znaczy już teraz nie bo pozwolono im nic nie warte aktywa
                          zaksięgować w takich cenach jakich chcą i dzięki temu znów mogą być
                          coś warte

                          > My dwaj też możemy "wykreować pieniądze". Powiedzmy, że bardzo
                          > potrzebuję 1.000 PLN na 3 miesiące a ty akurat masz wolne 1.000
                          PLN
                          > i jesteś gotów mi pożyczyć. Ale nie za darmo, żądasz żebym ci
                          > zwrócił 2.000 PLN. Powiedzmy, że mnie bardzo zależy na tych
                          > pieniądzach i się zgadzam. Daję ci weksel na 2.000 PLN a w zamian
                          ty
                          > mi dajesz 1.000 PLN w gotówce. I proszę, stał się cud!
                          Wykreowaliśmy
                          > 1.000 PLN "bez pokrycia"! I nie było przy tym żadnego banku!

                          zauważ że wzrosły zobowiązania (dług) o 1000pln
                          a ilośc kasy rzecyzwista sinie zwiększyła
                          dlatego ten "balon pieniężny" później ktoś musi nadmuchac mocniej
                          abyś Ty miał na odsetki prawda?
                          i to jest samonakręcająca się spirala która rośnie wykładniczo, bo
                          rosnąca baza monetarna powoduje coraz wiekszy dług (te pieniądze o
                          których mówimy powstają właśnie z zaciągnięcia zobowiązania a więc
                          powstania długu) ilośc pieniedzy w obiegu jest zawsze mniejsz niż
                          ilośc długu... oznacza to że ciagle trzeba kreować więcej
                          kasy...inflacja wbudowana w system...prędzej czy później dług
                          zacznie rosnąc tak szybko że będzie wielkie bum

                          www.usdebtclock.org/
                          > W rzeczywistości te pieniądze mają pokrycie. Pierwsze z czego
                          trzeba
                          > sobie zdawać sprawę to, że ten weksel ma termin wykupu - 3
                          miesiące.
                          > Nie możesz przyjść do mnie wcześniej i zażądać zwrotu pieniędzy.
                          > Więc te pieniądze które wykreowaliśmy nie są takimi samymi
                          > pieniędzmi jak gotówka w portfelu.
                          >
                          > Jak mam 3 miesiące na to, żeby te 2.000 PLN zarobić i pokryciem
                          > tych "nowych" pieniędze jest zaufanie, że mi się to uda.

                          ok, ale spójrz w skali całego kraju
                          założmy że jest w obiegu 100mld pln które ktoś komuś pożycza
                          trzeba zwrócić 110 za rok
                          skąd wziąć te 10 dodatkowe?
                          przecież ich nie mi fizycznie
                          trzeba dodrukować, albo znów wykreować za pomocą kolejnego zadłużenia
                          po roku mamy 110 w obiegu ale odsetki to już 11
                          i co teraz?
                          trzeba na następny rok wykreować 121
                          tak się nie da w nieskończoność...w pewnym momencie ciężar długu
                          będzie za duży, spada zaufanie ze ktoś spłaci jeszce większe odsetki
                          i następuje duże bum, spirala deflacyjna, przez co długi stają się
                          niespłacalne, to się wydarzyło
                          ratuje się swiat wiekim wysiłkiem i kosztem gwałtownego przyrostu
                          zadłużenia, ale czy da się następnym razem?

                         • aso62 Re: bardzo wątpię 06.06.09, 15:30
                          jack79 napisał:

                          > ależ nie
                          > jest tak samo jak ja napisałem
                          > taka sama wyliczanka
                          > że bank zostawia sobie 10% w systemie rezerw cząstkowych (tak
                          > naprawdę jest to z regułuy mniej)
                          > i dalej pożycza pieniądze i po takiej serii depozytów kredytów na
                          > końcu okazuje się że pieniądze jest 10 razy więcej w obieu niż na
                          > poczatku (a później ludzie się dziwią że "bańki" na rynku)

                          Po pierwsze - to powiedz po co się pytałeś czy bank mają tyle samo
                          depozytów co kredytów? Skąd twoje wcześniejsze przekononanie, że tak
                          nie jest?

                          Po drugie, od kiedy to depozyt w banku jest "pieniądzem w obiegu"?
                          To jest właśnie to oszustwo - wrzucanie do jednego worka pieniędzy
                          (w sensie banknotów czy sald na rachunkach bieżących) z terminowymi
                          zobowiązaniami jak kredyty i depozyty. To nie jest to samo.

                          > system rezerw czatkowych może wynosić 2%, a wtedy da się kasę
                          > pomnożyć ....razy 50!

                          Nie pomnożysz żadnej "kasy" 50 razy tylko wygenerujesz 50 razy tyle
                          zobowiązań/należności co jest pieniędzy w obiegu. Ale, jak napisałem
                          wyżej, zobowiązania/należności to nie to samo co pieniądze a, jak
                          napisałem w poprzednim poście, do tego nie potrzeba banków.

                          Generowanie zobowiązań/należności jest normalną cechą każdej
                          gospodarki.

                          > bo to jest wyczarowywane z powietrza
                          > cudowne rozmnożenie ilości kasy w obrocie

                          Ty dalej nie rozumiesz różnicy pomiędzy "kasą w obrocie" a depozytem
                          czy kredytem w księgach banku.

                          Ilość "kasy w obrocie" w takim systemie nie rośnie a wręcz
                          przeciwnie, maleje. Rezerwa obowiązkowa to jest właśnie wyjmowanie z
                          obrotu pewnej części pieniędzy przy każdym cyklu depozytowo-
                          kredytowym.

                          > amerykańskie nie mają
                          > ich majątek wyparował

                          Jakieś dowód na poparcie tej tezy? Może przedstawisz bilans
                          skonsolidowany amerykańskiego systemu bankowego? Wiesz w ogóle co to
                          jest?

                          > rząd je dofinansowuje ale to jest pożyczka która tylko "przykryła"
                          > ich ujemny bilans
                          > skoro poniosły straty większe niz kapitały własne (sorry nie chce
                          > mi się teraz szukac linka) to jak mogą być "na plusie"?

                          Po pierwsze, nie jest prawdą, że amerykańskie banki mają więcej
                          strat niż kapitałów. Podaj konkretny przykład takiego banku. I
                          pamiętaj, że bankructwo to jest normalna rzecz w gospodarce,
                          naturalna selekcja eliminująca nieudaczników z działalności
                          gospodarczej.

                          Po drugie nie myl zysku/strat bilansowych z cash flow. Firma może
                          wykazywać piękne zyski a zbankrutować bo utraci płynność. I
                          odwrotnie - firma może systematycznie wykazywać straty a ciągle
                          funkcjonować i nie mieć problemów z płaceniem rachunków. Obecne
                          problemy banków wynikają z problemów z cash flow a nie ze strat.

                          > gdyby wszystko w nich podsumować okaze się że to wydmuszki warte
                          > mniej niż zero
                          > znaczy już teraz nie bo pozwolono im nic nie warte aktywa
                          > zaksięgować w takich cenach jakich chcą i dzięki temu znów mogą
                          > być coś warte

                          Znowu wracasz do tych głupot? Wydawało mi się, że już to
                          wyjaśniliśmy.

                          > zauważ że wzrosły zobowiązania (dług) o 1000pln
                          > a ilośc kasy rzecyzwista sinie zwiększyła

                          Wreszcie dostrzegasz różnicę między pieniędzmi a zobowiązaniami!
                          Robisz postępy.

                          > dlatego ten "balon pieniężny" później ktoś musi nadmuchac mocniej
                          > abyś Ty miał na odsetki prawda?

                          Nie, nieprawda. Wystarczy, że będę robił dalej to co robię, czyli
                          pracował, a szef mi będzie dalej płacił. Odłożę przez najbliższe 3
                          miesiące te 2.000 i ci oddam. Nikt nie musi niczego "nadmuchiwać".

                          Pieniądz który wykreowaliśmy nie jest pieniądzem dzisiejszym tylko
                          przyszłym, w tym konkretnym przypadku jest to pieniądz "za 3
                          miesiące". Co oznacza, że jam 3 miesiące żeby pracą wykreować
                          wartość która spowoduje, że ten pieniądz się zmaterializmuje
                          jako "prawdziwy". Dokładnie tak samo jest ze wszystkimi
                          kredytami/depozytami w bankach. To są przyszłe pieniądze,
                          które musimy zaobić. Przynajmniej w takim zakresie w jakim te
                          kredyty nie są zabezpieczone czymś już istniejącym, np. mieszkaniem.

                          > i to jest samonakręcająca się spirala która rośnie wykładniczo, bo
                          > rosnąca baza monetarna powoduje coraz wiekszy dług (te pieniądze o
                          > których mówimy powstają właśnie z zaciągnięcia zobowiązania a więc
                          > powstania długu) ilośc pieniedzy w obiegu jest zawsze mniejsz niż
                          > ilośc długu... oznacza to że ciagle trzeba kreować więcej
                          > kasy...

                          Już ci to tłumaczyłem - nie ma żadnego obowiązku brania kredytów
                          . Nie chcesz wpaść w pętlę zadłużenia, nie bierz kredytu. Wtedy
                          ta spirala o której piszesz nigdy się nie nakręci.

                          I przestań zwalać na banki winę za skutki działań których one nie
                          inicjują. Nie było banków a ludzie i tak pożyczali pieniądze,
                          nakręcali sobie tę spiralę, niektórzy tak mocno, że bankrutowali.
                          Nie będzie banków i będzie tak samo. Zawsze będą "oszczędni", mający
                          nadmiar pieniędzy, i "potrzebujący", mający niedomiar. Jest tylko
                          kwestią czasu kiedy jedni i drudzy się "spikną" i zorientują, że
                          jest między nimi interes do zrobienia. A czy ten interes zrobią
                          bezpośrednio czy przez pośrednika (jak bank) jest już sprawą
                          drugorzędną. To tylko technikalia.

                          > ok, ale spójrz w skali całego kraju
                          > założmy że jest w obiegu 100mld pln które ktoś komuś pożycza
                          > trzeba zwrócić 110 za rok
                          > skąd wziąć te 10 dodatkowe?

                          Ale ty dalej nie rozumiesz, że te dodatkowe 10 nie wynika z tego, że
                          ktoś ustalił, że to ma być 10 tylko z popytu/podaży na pieniądz.
                          Jeżeli ludzie nie będą mieli pomysłów na zyskowną działalność
                          gospodarczą, jeżeli konsumenci nie będą mieli wiary w swoje przyszłe
                          zdolności zarobkowe, to nie będą brali kredytów i zamiast 10
                          posiadacze nadwyżek finansowych bedą nagabywali ludzi żeby wzięli
                          pieniądze chociaż na 0.5%.

                          To jest do pewnego stopnia samoregulujący się mechanizm. Gdy idzie
                          dobrze, ludzie tryskają optymizmem, mają pomysły, wiarę w
                          przyszłość. Biorą kredyty na inwestycje, na konsumpcję.
                          Oprocentowanie rośnie bo popyt na pieniądz jest duży. Ale też z tych
                          inwestycji, z tej konsumpcji coś się tworzy, PKB rośnie szybko. A
                          jak ludzie są zdołowani, boją się o przyszłość, to biorą mniej
                          kredytów. PKB rośnie wolniej ale też oprocentowanie spada, bo popyt
                          na pieniądz jest słaby.

                          Niestety, to się samo nie reguluje w 100%. Po prostu ludzka huśtawka
                          nastrojów jest zbyt duża aby, bez regulacji, gospodarka ją zniosła.
                          Dlatego są banki centralne mające obowiązek pilnowania stabilności
                          systemu finansowego. I gdy bank centralny widzi, że ludzi zbytnio
                          ponosi optymizm co do przyszłości, zaczynają kreować "przyszłe"
                          pieniądze w tempie wskazującym, że nigdy ich nie zarobią, to ma
                          obowiązek wylać im kubeł zimnej wody na głowy, czyli "schłodzić"
                          gospodarkę. Nie jest to przyjemne, więc bank centralny jest za to
                          krytykowany, zwłaszcza przez tych, którzym się wydaje, że gospodarka
                          to jakieś perpetum mobile. I odwrotnie, gdy bank centralny widzi, że
                          ludzie są zdołowani, niechętnie wydają pieniądze i gospodarce grozi
                          samonapędzający się zwój do 0, ma obowiązek "podsycić ogień", w
                          skrajnym wypadku nawet puszczając w obieg "puste" pieniądze. Bo o
                          tym czy koniec końców okażą się one puste zadecydują ludzie. Jeżeli
                          dalej pozostaną w apatii, będą kłopoty. A jeżeli nagły dostęp
                          do "łatwych" pieniędzy pobudzi ludzi do działania, do kreatywności,
                          to będzie dobrze.
                         • niegracz Re: bardzo wątpię 06.06.09, 16:06
                          aso62 napisał:

                          >

                          > Już ci to tłumaczyłem - nie ma żadnego obowiązku brania kredytów
                          >
                          . Nie chcesz wpaść w pętlę zadłużenia, nie bierz kredytu. Wtedy
                          > ta spirala o której piszesz nigdy się nie nakręci.
                          >
                          >......

                          tu bym polemizował

                          a/ obecny kryzys finansowy który przekłada się na kryzys gospodarczy ( nie
                          odwrotnie) wynika z zupelnie innego mechanizmu

                          mechanizmu spekulacyjnego i tzw. lewarowania czyli wlasnie kredytowania
                          spekulacji
                          poczynając od kacji
                          ktore mozna kupic na kredyt

                          na rynku swiatowym ludzie "kupują" rzeczy zupelnie im niepotrzebne -
                          potrzebne tylko do sprzedania z zyskiem
                          np.
                          nieruchomosci
                          złoto
                          ropę
                          w duzym stopniu własnie na kredyt

                          gdy ceny idą w dół a trzeba splacac kredyt
                          wielu spekulantom brakuje pieniedzy

                          to nie emeryci wywolali kryzys :))
                         • aso62 Re: bardzo wątpię 06.06.09, 17:31
                          niegracz napisał:

                          > tu bym polemizował
                          >
                          > a/ obecny kryzys finansowy który przekłada się na kryzys
                          > gospodarczy ( nie odwrotnie) wynika z zupelnie innego mechanizmu
                          >
                          > mechanizmu spekulacyjnego i tzw. lewarowania czyli wlasnie
                          > kredytowania spekulacji
                          > poczynając od kacji
                          > ktore mozna kupic na kredyt

                          Po pierwsze, do nie jest prawda. Problem wziął się ryzykownych
                          kredytów mieszkaniowych oraz transakcji ubezpieczania spłaty tych
                          kredytów. To na tym poległy (lub prawie poległy) AIG, Lehman Bros,
                          Bear Stearns, Fannie Mae i Freddie Mac. Na tym poległ Northern Rock
                          w UK i ten Hypo-Real-coś-tam-bank w Niemczech. A to właściwie jedyne
                          duże instytucje finansowe które dotąd poległy.

                          Straty na spekulacjach złotem, ropą, walutami, akcjami, itd, tak
                          naprawdę nie są problemem banków. Bo, wbrew powszechnemu
                          przekonaniu, banki komercyjne w minimalnym stopniu spekulują takimi
                          rzeczami. Nie pozwalają im na to normy ostrożnościowe.

                          A po drugie, przepraszam, gdzie ci spekulanci mieli mózgi kiedy
                          kupowali te akcje na kredyt?

                          Dla mnie nie ma różnicy między osobnikiem który kupuje mieszkanie na
                          kredyt na zasadzie "jakoś to będzie", "przecież mieszkania idą w
                          górę od 3 lat i na pewno dalej będą szły w górę", itd, a osobnikiem
                          który kupuje akcje na kredyt na zasadzie "jakoś to
                          będzie", "przecież giełda idzie w górę od 3 lat i na pewno dalej
                          będzie szła w górę".

                          Obaj są jednakowo odpowiedzialni/nieodpowiedzialni, w zależności od
                          sytuacji w jakiej podejmują swoje decyzje.

                          > na rynku swiatowym ludzie "kupują" rzeczy zupelnie im
                          > niepotrzebne -
                          > potrzebne tylko do sprzedania z zyskiem
                          > np.
                          > nieruchomosci
                          > złoto
                          > ropę
                          > w duzym stopniu własnie na kredyt
                          > gdy ceny idą w dół a trzeba splacac kredyt
                          > wielu spekulantom brakuje pieniedzy

                          Zgadzam się, życie niemal codziennie dostarcza dowodów na to, że
                          ludzka głupota nie ma granic.

                          Tylko dlaczego wszyscy mają o to pretensje do banków? Czy każdy kto
                          się kiedyś oparzył rzuca ku...mi na Prometeusza?

                          > to nie emeryci wywolali kryzys :))

                          Wcale tak nie twierdzę. Ale czyjeś działania nakręciły te bańki i
                          nie byli to bankierzy.
                         • niegracz Re: bardzo wątpię 06.06.09, 22:59
                          aso62 napisał:

                          >
                          >
                          > Po pierwsze, do nie jest prawda. Problem wziął się ryzykownych
                          > kredytów mieszkaniowych oraz transakcji ubezpieczania spłaty tych
                          > kredytów. To na tym poległy (lub prawie poległy) AIG, Lehman Bros,
                          > Bear Stearns, Fannie Mae i Freddie Mac. N
                          >
                          > Straty na spekulacjach złotem, ropą, walutami, akcjami, itd, tak
                          > naprawdę nie są problemem banków. Bo, wbrew powszechnemu
                          > przekonaniu, banki komercyjne w minimalnym stopniu spekulują takimi
                          > rzeczami. Nie pozwalają im na to normy ostrożnościowe.
                          > .......
                          nie o to chodzi
                          nie tylko kredyty mieszkaniowe spowodowaly kryzys - one sa najbardziej
                          naglasniane przez media
                          ale balon gieldowy + kredyty na zakup akcji miały udział co najmniej taki sam
                          jeśli nie większy

                          banki udzielają kredyty na tzw/."lewarowanie" zakupu akcji
                          Poniedziałek, 12 Wrzesień 2005 20:36

                          Rosnąca liczba debiutów giełdowych: w 2004 roku 36, w 2005 r. 35 spowodowała
                          znaczny wzrost popularności kredytów na zakup akcji. Z myślą o inwestorach biura
                          maklerskie tworzą specjalne oferty lewarowania zakupu akcji spółek planujących
                          debiut na GPW. Apogeum tego zjawiska miało miejsce przy okazji debiutu PKO BP w
                          październiku 2004 roku.

                          Wówczas lewary sięgały 15-18 krotności środków własnych.

                          Ogromne zainteresowanie inwestorów indywidualnych zakupem akcji spowodowało, iż
                          obecnie większość dużych ofert wspierana jest kredytem. Kto na tym zarabia, a
                          kto traci?...


                          Jedno należy sobie powiedzieć wyraźnie. Na kredytowaniu akcji debiutantów
                          zarabiają przede wszystkim banki. To o­ne bez względu na stopę redukcji i cenę
                          debiutu pobierają prowizję od kredytu i naliczają odsetki.
                          >
                         • jack79 Re: bardzo wątpię 06.06.09, 12:33

                          > I to jest właśnie ta "kreacja pieniądza".Nie jest to jakiś spisek
                          > bankierów tylko skutek faktu, że człowiek nie jest istotą żyjącą
                          > tylko dniem dzisiejszym, zadowalającą się tym co ma obecnie.

                          spisek polega na tym że pieniędzy zawsze jest z mało aby spłacić
                          wszystkie zobowiązania, dlatego władza należy do banków bo tylko one
                          mogą wyemitować te dodatkowe pieniądze

                          gdy JFK chciał wypuścić kase która nie jest kredytem i za jej pomoca
                          można by zacząc oddłużać społeczeństwo tak jak to się stało w Worgl
                          to jakoś dziwnie natychmiast ta nowa kasa została wycofana a JFK
                          zginał, zabójców nie wykryto, a rozkaz wykonawczy został zapomniany
                          nie ma takich zbiegów okoliczności


                          > Niestety, pierwszą barierą na której potyka się większość osób
                          jest
                          > brak kapitału. Nie da się rozwinąć firmy garażowej do poziomu
                          > wielkiej korporacji tylko na zasadzie reinwestowania zysków.
                          > Podobnie większość pracowników najemnych nie jest w stanie
                          zaspokoić
                          > swoich potrzeb (zwłaszcza w zakresie tzw. środków trwałych typu
                          > samochód, mieszkanie) z bieżących zarobków. Więc biorą kredyt, a
                          > biorąc kredyt przyczyniają się do kreacji pieniądza.

                          to wszystko da się załatwić w niezadłużającym systemie finasowym


                          >
                          > Na to co opisałem wyżej "nie ma rady". Nie licz na to, że jak
                          > zastąpisz jeden pieniądz papierowy drugim, albo nawet pieniądzem
                          ze
                          > złota,

                          pieniądz ze złota tylko wtedy gdy nie będzie odsetek
                          jeśli będa to prędzej czy pózniej ilośc złota potrzeban do spłacenia
                          całości zobowiązań będzie większa niż całkowita ilośc złota dostepna
                          na planecie ziemia

                          > Tylko czy jesteś pewnien, że chciałbyś aby właśnie tym zastąpić
                          > obecny "system"

                          mi się obecny system podoba, ten polityczny
                          ale nie finansowy
                          przykład worgl i schwanenkirchen pokazuje ze są inne działające
                          lepiej w którym ludzie są szczęśliwsi
                          niestety nie jest to sytem dobry dla posiadaczy kapitału bo oni
                          musieliby pracować zamiast patrzeć jak im portfel codziennie puchnie
                          z nic nie robienia
                          taki system finansowy powoduje ze obecny"kapiatlizm to feudalizm
                          w którym posiadaczy ziemskich zastąpili posiadacze kapitału"

                          kiedyś była pańszczyzna dziś są niepłatne nadgodziny
                          kiedyś była dzisięcina dziś jest "połowina"
                          nic się nie zmieniło tylko inaczej się to nazywa...niepłatne
                          nadgodziny :(
                          już nie ciągnę tego wątku myślę ze sobie wyjaśnilismy o co nam
                          chodzi:)
                          pozdrawiam
                         • aso62 Re: bardzo wątpię 06.06.09, 16:32
                          jack79 napisał:

                          > spisek polega na tym że pieniędzy zawsze jest z mało aby spłacić
                          > wszystkie zobowiązania, dlatego władza należy do banków bo tylko
                          > one mogą wyemitować te dodatkowe pieniądze

                          Banki nie emitują żadnych pieniędzy. Jedynie bank centralny ma takie
                          prawo.

                          I nie żadne banki mają władzę, tylko dłużnik ma zobowiąznia wobec
                          wierzyciela, niezależnie czy to bank czy osoba fizyczna.

                          Więc tak, gdy pożyczasz od kogoś pieniądze zakładasz sobie pętlę na
                          szyję. Musisz zarobić żeby ta pętla ci się na szyji nie zacisnęła.
                          Ale przecież to twoja decyzja.

                          Odnoszę wrażenie, że ty nie akceptujesz faktu, że dorośli ludzi są
                          sami odpowiedzialni za swoje czyny. I, jeżeli ktoś nie chce wpaść w
                          kłopoty, powinien pomyśleć zanim zacznie działać. Dla ciebie
                          alkoholik nie jest odpowiedzialny za swój alkoholizm tylko
                          gorzelnia. Za problemy hazardzisty odpowiedzialne jest kasyno, a za
                          problemy niewypłacalnego dłużnika bank.

                          Nie było gorzelni a alkoholizm był, bo ludzie sami pędzili w domach.
                          Hazardziści też są starsi niż kasyna. Podobnie bankruci, ofiary
                          pętli zadłużenia, istnieli na pare tysięcy lat zanim powstały
                          pierwsze banki.

                          Ale cóż, to bardzo fajne szukać winnych swoich nieszczęść wszędzie
                          tylko nie we własnej głowie. Nie jest przypadkiem, że główną siłą
                          napędową wszystkich ruchów obiecujących "nowe systemy" byli
                          nieudacznicy, podatni na propagandę sugerującą, że winę za ich
                          niezrealizowane ambicje życiowe ponoszą jacyś ONI. Żydzi, bankierzy,
                          kapitaliści, spekulanci, masoni, cykliści - lista tych ONYCH jest
                          długa, bo zawsze popyt rodzi podaż. Pozorną przynajmniej.

                          > gdy JFK chciał wypuścić kase która nie jest kredytem i za jej
                          > pomoca można by zacząc oddłużać społeczeństwo

                          A niby jak miało dojść do "oddłużenia" społeczeństwa? Zamierzał te
                          pieniądze rozdawać za darmo? I czy społeczeństwo amerykańskie
                          potrzebowało jakiegoś oddłużenia? Za czasów Eisenhower'a i JFK
                          budżet federalny był zrównoważony. Istniało zadłużenie (będące
                          głównie wynikiem II wś) ale ono systematycznie spadało, bo przy
                          zrównoważonym budżecie zadłużenie się zmniejsza. Więc po co jakieś
                          oddłużenie? Wystarczyło dalej trzymać discyplinę budżetową i
                          zadłużenie by znikło naturalną koleją rzeczy. I niby jak miano to
                          osiągnąć paroma mld $? Przecież w warunkach amerykańskich to
                          śmieszna kwota. Nawet w 1960.

                          Cała ta historia to bzdety.

                          > to wszystko da się załatwić w niezadłużającym systemie finasowym

                          Nie, nie da się tego "załatwić".

                          > pieniądz ze złota tylko wtedy gdy nie będzie odsetek

                          A kto ci da jakieś pieniądze bez odsetek? Ty frajerów szukasz?

                          > mi się obecny system podoba, ten polityczny
                          > ale nie finansowy

                          LOL. Mnie odwrotnie. Nie żebym był faszystą czy bolszewikiem, ale
                          degrengolada współczesnej demokracji w stronę nie liczącego się z
                          niczym populizmu ma wysoce negatywny wpływ na system finansowy i
                          gospodarkę w całości.

                          Niestety nie da się oddzielić jednego od drugiego. Nie można mieć
                          swobody gospodarczej przy totalitarnym reżimie. Podobnie nie da się
                          zlikwidować całkiem swobody gospodarczej w demokracji, bo ludzie się
                          zbuntują. Takie coś jest możliwe tylko w stanie wyższej
                          konieczności, np w czasie wojny, gdy społeczeństwo akceptuje pewne
                          wyrzeczenia i ograniczenia w imię wyższego dobra.

                          > niestety nie jest to sytem dobry dla posiadaczy kapitału bo oni
                          > musieliby pracować zamiast patrzeć jak im portfel codziennie
                          > puchnie z nic nie robienia

                          Kolego, masz wyjątkowo spaczone wyobrażenie o współczesnych
                          finansach. Tobie się wydaje, że dzisiaj, jak w XIX wieku, kapitał to
                          są jacyś Rockefellerowie czy Rotschildzi. Owszem, nadal żyją jacyś
                          Rockefellerowie, nadal żyją jacyś Rotschildzi i nadal są to bogaci
                          ludzi. Ale ich znaczenie finansowe jest znikome, żeby nie
                          powiedzieć, żadne.

                          Istnieją statystyki dotyczące kto jest właścicielem akcji notowanych
                          na giełdach, innych papierów wartościowych czy też jacy ludzie bądź
                          instytucje trzymają depozyty w bankach. Radze ci poszukać takich
                          statystyk i się z nimi zapoznasz. Może się zdziwisz, ale
                          pozycja "osoby fizyczne" (czyli właśnie tacy Rockefellerowie) jest z
                          reguły na dole tabeli. Większość kapitału należy dzisiaj do drobnych
                          ciułaczy, właścicieli depozytów w bankach oraz przyszłych emerytów
                          objętych systemami kapitałowymi jak nasze OFE. To wlaśnie ci ludzie
                          dostarczają dzisiaj wiekszość kapitału gospodarce. Nie bezpośrednio
                          ale za pośrednictwem banków i OFE.

                          BTW Czy w tym przykładzie, na który się tak często powołujesz,
                          wyjaśniono jak planowano rozwiązać problem emerytur? Jak rozwiązano
                          sprzeczność między koniecznością odkładania pieniędzy na starość a
                          faktem, że te pieniadze są "samolikwidujące się"?

                          A może ten system nie przewidywał emerytów? Pracujesz do końca życia
                          albo zdychasz?

                          > taki system finansowy powoduje ze obecny"kapiatlizm to
                          > feudalizm w którym posiadaczy ziemskich zastąpili posiadacze
                          > kapitału"

                          > kiedyś była pańszczyzna dziś są niepłatne nadgodziny
                          > kiedyś była dzisięcina dziś jest "połowina"
                          > nic się nie zmieniło tylko inaczej się to nazywa...niepłatne
                          > nadgodziny :(

                          I to się nigdy nie zmieni. Zawsze mniej zdolni będą uzależnieni od
                          bardziej zdolnych. To jest w historii cywilizacji constans, z
                          czasiem zmienia się jedynie zakres tych "zdolności".

                          Kiedyś rządzili ci którzy mieli dobry cios maczugą. Dzisiaj więcej
                          znaczą ci co umieją kreatywnie myśleć i motywować ludzi do
                          działania. Ale mechanizm jest ten sam. Gdy jesteś pracownikiem
                          najemnym, twój los zależy od szefów i właścicieli firmy w której
                          pracujesz. Jak im się noga powinie, lądujesz na bruku i masz duży
                          problem. Musisz znaleźć nowego "dobrodzieja", a konkurencja jest
                          ostra.

                          Żaden system na to nie pomoże. Jak pisałem wcześniej, można, jak w
                          PRL, to ryzyko przenieść na państwo jako całość. Ale to ryzyko nie
                          zniknie i jest tylko kwestią czasu kiedy całe państwo zbankrutuje,
                          jak PRL.
                         • jack79 Re: bardzo wątpię 10.06.09, 21:09
                          > Odnoszę wrażenie, że ty nie akceptujesz faktu, że dorośli ludzi są
                          > sami odpowiedzialni za swoje czyny. I, jeżeli ktoś nie chce wpaść
                          w
                          > kłopoty, powinien pomyśleć zanim zacznie działać.

                          w żadnym wypadku
                          każdy powienien być odpowiedzialny za swoje czyny
                          ale (niestety) przepisy, zasady i prawo powinny regulowac nasz życie
                          nie możesz wymagać od kogoś kto bierze kredyt we frankach (latem
                          2008) wiedzy na temat finansów
                          ten ktoś może być noblistą z dziedziny chemii ale w starciu z
                          przeciętnymi doradcami finansowymi którzy pokażą mu klika wykresów
                          sugerującyh że niedługo frank po 1pln będzie bezradny

                          > Ale cóż, to bardzo fajne szukać winnych swoich nieszczęść wszędzie
                          > tylko nie we własnej głowie. Nie jest przypadkiem, że główną siłą
                          > napędową wszystkich ruchów obiecujących "nowe systemy" byli
                          > nieudacznicy, podatni na propagandę sugerującą

                          ależ kapitalizm wprowadzili nieudacznicy sytemu feudalnego :)
                          mylisz nieudaczników z tymi którzy urodzili się bez szans
                          to oni sa motorem przemian
                          motorem przemian mogą być też Ci którym jest na tyle dobrze że mogą
                          sobie pozwolić na filozofoanie na forum, niestety dlatego że jest im
                          dobrze na filozofowaniu się kończy

                          > A niby jak miało dojść do "oddłużenia" społeczeństwa? Zamierzał te
                          > pieniądze rozdawać za darmo?

                          jeśli A jest winny B 10pln
                          a B winny C jest też 10 pln
                          C jest winny D 10 pln
                          i na koniec D jest winny A 10pln
                          to z braku pieniądza wobiegu (lub konieczności spłat
                          przez "literkowców" kredytów bankowych) handel miedzy nimi zamiera
                          bo nie mają kasy
                          jeśli jednak pojawi się te marne 10 pln (np. pieniądz pokryciem w
                          srebrze) to dzieki jeg rotacji ten dług znika a 10 pln zostaje
                          nawet niewielka suma w stanie odblokować sporo zatory płatnicze

                          obecnie pojawiająca się kasa w obiegu nie ma takiej właściwości bo
                          ona jest pieniadzem kreowanym z długu - czyl można nią odblokowac
                          zatory...w efekcie tworząc wieksze bo ilośc długu i odsetek znów
                          wzrosła

                          >Cała ta historia to bzdety.

                          ale co jest bzdetem?
                          że wypuszczono dolary z pokryciem w srebrze wyemitowane przez rząd a
                          nie przez FED?
                          że kennedy wydał rozkaz uderzający w monopol FED dotyczący
                          wypuszczania kasy?
                          że rozkazu nie wykonano?
                          ze dolary wycofano?
                          że zrobiono to zaraz po śmierci JFK?
                          naprawdę nie rozumiem co uważasz za bzdet

                          rozumiem jak ktoś mówi - bzdet o zielonych ludzikach, bo na to
                          faktów nie ma, ale w tym przypadku?

                          > oddłużenie? Wystarczyło dalej trzymać discyplinę budżetową i
                          > zadłużenie by znikło naturalną koleją rzeczy

                          chyba myslisz zadłużenie budżetu z "ogólnym"
                          budżetowe to może i spadało, ale suma kredytów rośnie cały czas a
                          więc rośnie tez zadłużenie i ilośc odsetek koniecznych do spłayty
                          (no wiem że ta jeszcze się waha razem z oprocentowaniem ale
                          generalnie rośnie)

                          > Kolego, masz wyjątkowo spaczone wyobrażenie o współczesnych
                          > finansach. Tobie się wydaje, że dzisiaj, jak w XIX wieku, kapitał
                          to
                          > są jacyś Rockefellerowie czy Rotschildzi. Owszem, nadal żyją jacyś
                          > Rockefellerowie, nadal żyją jacyś Rotschildzi i nadal są to bogaci
                          > ludzi. Ale ich znaczenie finansowe jest znikome, żeby nie
                          > powiedzieć, żadne.


                          może tak może nie, nie wiem
                          kiedyś chciałem znaleźć kto jest właścicielem tych 12 apostołów
                          (banków) czyli FED, ale jakoś mi się nie udało
                          plotki mówią że prawdziwa władza zawsze jest ukryta... :)

                          > BTW Czy w tym przykładzie, na który się tak często powołujesz,
                          > wyjaśniono jak planowano rozwiązać problem emerytur? Jak
                          rozwiązano
                          > sprzeczność między koniecznością odkładania pieniędzy na starość a
                          > faktem, że te pieniadze są "samolikwidujące się

                          dobre pytanie, ale pamiętaj że za te pieniądze możnaby sobie kupić
                          też złoto, albo nieruchomość i tą nieruchomośc wynając, albo złoto
                          sprzedawać, wbrew pozorom da się odłożyć kasę w tym systemie tylko w
                          inny sposób
                          cały pic polega na tym że kasa "parzy w raczki"co wymusza jej
                          niepradopodobne tempo obiegu co prowadzi do nieprawdopodobnego
                          wzrostu PKB, w którym byc moze i 2 godziny dziennie wystarczy
                          pracować i żyć lepiej niż dziś (skoro PKB może skoczyć o 10 razy
                          dzięki szybszej wymianie towarów i usług)

                          > Więc tak, gdy pożyczasz od kogoś pieniądze zakładasz sobie pętlę
                          na
                          > szyję. Musisz zarobić żeby ta pętla ci się na szyji nie zacisnęła.
                          > Ale przecież to twoja decyzja

                          no coż, są tacy którzy stracili pracę i musieli wziąc kredyt by
                          przeżyć i teraz nawet jak już mają pracę to im się petla na szyji
                          zaciska
                          nie z ich winy
                          po prosty byli w nieodpowiedni miejscu o nieodpowiednim czasie

                          > A kto ci da jakieś pieniądze bez odsetek? Ty frajerów szukasz

                          w systemi w którym pieniądz traci 1% wartości miesięcznie to każdy
                          by mnie po stopach całował gdybym chciał od niego wziąc kasę i za
                          rok mu oddac tyle samo :)
                          trudno się przestawić na myślenie tym schematem w którym kasa jak
                          każdy produkt masowy z czasem traci na wartości...ale kasa takim
                          produktem jest i takie zasady powinny jej dotyczyć


                         • aso62 Re: bardzo wątpię 10.06.09, 23:08
                          jack79 napisał:

                          > w żadnym wypadku
                          > każdy powienien być odpowiedzialny za swoje czyny
                          > ale (niestety) przepisy, zasady i prawo powinny regulowac nasz
                          > życie nie możesz wymagać od kogoś kto bierze kredyt we frankach
                          > (latem 2008) wiedzy na temat finansów

                          Owszem mogę. Nie trzeba być specem od finansów żeby wiedzieć, że
                          kursy walut ulegają zmianom. Czasem znacznym.

                          > ależ kapitalizm wprowadzili nieudacznicy sytemu feudalnego :)

                          Nie, wprowadzili go ludzie którzy nie mieli dostępu do kasty
                          feudałów. Nieudacznikami na pewno nie byli.

                          > mylisz nieudaczników z tymi którzy urodzili się bez szans
                          > to oni sa motorem przemian

                          Są najwyżej mięsem armatnim przemian.

                          > jeśli A jest winny B 10pln
                          > a B winny C jest też 10 pln
                          > C jest winny D 10 pln
                          > i na koniec D jest winny A 10pln
                          > to z braku pieniądza wobiegu (lub konieczności spłat
                          > przez "literkowców" kredytów bankowych) handel miedzy nimi zamiera
                          > bo nie mają kasy jeśli jednak pojawi się te marne 10 pln (np.
                          > pieniądz pokryciem w srebrze) to dzieki jeg rotacji ten dług znika
                          > a 10 pln zostaje nawet niewielka suma w stanie odblokować sporo
                          > zatory płatnicze

                          Ale co to ma wspólnego z USA AD.1963? Czy tam były jakieś zatory
                          płatnicze? Pierwsze słyszę.

                          > obecnie pojawiająca się kasa w obiegu nie ma takiej właściwości bo
                          > ona jest pieniadzem kreowanym z długu

                          Kolejna bzdura z filmików z Youtube'a. Pieniądz nie jest ani nie
                          bierze się z długu.


                          > że wypuszczono dolary z pokryciem w srebrze wyemitowane przez rząd
                          > a nie przez FED?

                          Tak, jest to nieprawda.

                          > że kennedy wydał rozkaz uderzający w monopol FED dotyczący
                          > wypuszczania kasy?

                          Tak, jest to nieprawda.

                          > że rozkazu nie wykonano?

                          Trudno wykonać rozkaz którego nie było.

                          > ze dolary wycofano?

                          Dolary, które wycofano nie miały nic wspólnego ze srebrem,
                          Kennedy'm, itd.

                          > że zrobiono to zaraz po śmierci JFK?

                          Nie miało to żadnego związku.

                          > naprawdę nie rozumiem co uważasz za bzdet

                          Jak widzisz, całość historyjki jest bzdetem.

                          > kiedyś chciałem znaleźć kto jest właścicielem tych 12 apostołów
                          > (banków) czyli FED, ale jakoś mi się nie udało
                          > plotki mówią że prawdziwa władza zawsze jest ukryta... :)

                          Wystarczy przeczytać ustawę, która powołała FED do życia.
                          Właścicielami są wszystkie banki komercyjne należące do systemu
                          Rezerwy Federalnej. Jest ich ponad 4.000. Listy są dostępne na
                          stronach tych regionalnych FEDów.

                          > dobre pytanie, ale pamiętaj że za te pieniądze możnaby sobie kupić
                          > też złoto, albo nieruchomość i tą nieruchomośc wynając, albo złoto
                          > sprzedawać

                          Skąd ty weźmiesz tyle złota? Co jeżeli ceny wynajmu nieruchomości
                          spadną?

                          > cały pic polega na tym że kasa "parzy w raczki"co wymusza jej
                          > niepradopodobne tempo obiegu co prowadzi do nieprawdopodobnego
                          > wzrostu PKB, w którym byc moze i 2 godziny dziennie wystarczy
                          > pracować i żyć lepiej niż dziś (skoro PKB może skoczyć o 10 razy
                          > dzięki szybszej wymianie towarów i usług)

                          Już ci tłumaczyłem, że są to bzdury. PKB nie skoczy jeżeli nie
                          będzie inwestycji a taki pieniądz skutecznie niszczy wszystkie
                          poważne inwestycje.

                          > no coż, są tacy którzy stracili pracę i musieli wziąc kredyt by
                          > przeżyć i teraz nawet jak już mają pracę to im się petla na szyji
                          > zaciska nie z ich winy po prosty byli w nieodpowiedni miejscu o
                          > nieodpowiednim czasie

                          Mieli pecha. Ktoś ci obiecywał, że życie jest usłane różami? To cię
                          oszukał.

                          > w systemi w którym pieniądz traci 1% wartości miesięcznie to każdy
                          > by mnie po stopach całował gdybym chciał od niego wziąc kasę i za
                          > rok mu oddac tyle samo :)

                          A w systemie w którym przykłada sie komuś lufę do głowy to nawet za
                          darmo by oddawał.:)

                          > trudno się przestawić na myślenie tym schematem w którym kasa jak
                          > każdy produkt masowy z czasem traci na wartości...ale kasa takim
                          > produktem jest i takie zasady powinny jej dotyczyć

                          Niby dlaczego? Bo ty tak chcesz? Niestety pieniądz, aby pełnił swoją
                          funkcję, musi być akceptowalny tzn. ludzie muszą chcieć go
                          przyjmować w rozliczeniu za towary, usługi, zobowiązania, itp.
                          Gwarantuje ci, że taki pieniądz szybko straciłby akceptowalność.
                         • jack79 Re: bardzo wątpię 15.06.09, 12:26

                          > > ależ kapitalizm wprowadzili nieudacznicy sytemu feudalnego :)
                          >
                          > Nie, wprowadzili go ludzie którzy nie mieli dostępu do kasty
                          > feudałów. Nieudacznikami na pewno nie byli.

                          tych którzy teraz nie maja kapitału i chca czegos innego niż obecny
                          system nazywasz nieudacznikami, więc zgodnie z Twoja definicją
                          byli :)

                          > Ale co to ma wspólnego z USA AD.1963? Czy tam były jakieś zatory
                          > płatnicze? Pierwsze słyszę.

                          tam był rosnący dług, który zreszta cały czas rośnie...

                          > Kolejna bzdura z filmików z Youtube'a. Pieniądz nie jest ani
                          nie
                          > bierze się z długu.


                          nop jak nie?
                          w pełni zgodziłeś się z przykładem w którym z 100pln które sa
                          wpłacane na zmiane jako depozyt i pożyczane jako kredyt dzieki czemu
                          rośnie ilośc pieniądza w obrocie?
                          te 100pln zamienia sie np. w 900pln tylko dzieki temu że powstaje
                          dług,więc pieniądze powstaja z długu
                          nie ma długu, nie ma kreacji nowego pieniądza z tych 100pln

                          > > że wypuszczono dolary z pokryciem w srebrze wyemitowane przez
                          rząd
                          > > a nie przez FED?
                          >
                          > Tak, jest to nieprawda.

                          no zgłupiałem...
                          mam Ci poszukac linka do aukcji w których te pieniądze można kupić?
                          dollardaze.org/blog/posts/2007/October/19/1/Kennedy2DollarLarge.jpg
                          zaprzeczasz istnieniu tego co jest na tym obrazku?
                          równie dobrze możesz mi napisac że księżyc nie istenie, tez bym
                          zgłupiał :)


                          > > że kennedy wydał rozkaz uderzający w monopol FED dotyczący
                          > > wypuszczania kasy?
                          >
                          > Tak, jest to nieprawda.
                          >
                          > > że rozkazu nie wykonano?
                          >
                          > Trudno wykonać rozkaz którego nie było.

                          zgłupiałem po raz drugi...
                          może takli link na poczatek?
                          en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_federal_executive_orders


                          > Dolary, które wycofano nie miały nic wspólnego ze srebrem,
                          > Kennedy'm, itd.

                          en.wikipedia.org/wiki/Silver_standard

                          > Jak widzisz, całość historyjki jest bzdetem.

                          bardzo jestem ciekaw co powiesz o tej historyjce?
                          gospodarka.gazeta.pl/Gielda/1,85951,6718356,Japonscy_przemytnicy_przywiezli_Wlochom_fortune.html
                          jestem ciekaw co powiesz jeśli okaże się że obligi sa autentyczne?
                          jak to bedzie pasowało do Twojej wizji świata w której nie ma
                          żadnych wielkich spisków i przekrętów? :)

                          > Wystarczy przeczytać ustawę, która powołała FED do życia.
                          > Właścicielami są wszystkie banki komercyjne należące do systemu
                          > Rezerwy Federalnej. Jest ich ponad 4.000. Listy są dostępne na
                          > stronach tych regionalnych FEDów.

                          a kto jest właścicielem tych banków? :)

                          > Skąd ty weźmiesz tyle złota? Co jeżeli ceny wynajmu nieruchomości
                          > spadną?

                          cena złota wzrośnie
                          no chyba że nie będzie rosła bo wielkie banki beda brały krótkie na
                          złocie (tak jak to się dzieje obecnie)
                          jak ceny nieruchomości spadna to się na tym straci, w końcu to jest
                          inwestycja
                          wyceny OFE w obecnym systemi tez spadają, do tego nie masz
                          zastrzeżeń?

                          > Już ci tłumaczyłem, że są to bzdury. PKB nie skoczy jeżeli nie
                          > będzie inwestycji a taki pieniądz skutecznie niszczy wszystkie
                          > poważne inwestycje.

                          PKB to nie są inwestycje (no że to inwestycje tylko to szkoła Leszka
                          B.), PKB to suma towarów i usług a nie żadne tam inwestycje - dzięki
                          temu PKB ma wysokie PKB choć inwestycje były w azji


                          > > w systemi w którym pieniądz traci 1% wartości miesięcznie to
                          każdy
                          > > by mnie po stopach całował gdybym chciał od niego wziąc kasę i
                          za
                          > > rok mu oddac tyle samo :)
                          >
                          > A w systemie w którym przykłada sie komuś lufę do głowy to nawet
                          za
                          > darmo by oddawał.:)

                          no dlaczego tak drastyczne porównanie?
                          przecież teraz jak kasy nie wpłacisz do banku to jej wartośc zabiera
                          inflacja
                          w przykładzie o którym mówię wartośc zabiera nie inflacja tylko
                          ilośc kasy maleje?
                          to sięniczym nie rózni, tylko potrzeba innego spojrzenia i juz sie z
                          tym człowiek oswaja...dasza radę! :)

                          > Niby dlaczego? Bo ty tak chcesz? Niestety pieniądz, aby pełnił
                          swoją
                          > funkcję, musi być akceptowalny tzn. ludzie muszą chcieć go
                          > przyjmować w rozliczeniu za towary, usługi, zobowiązania, itp.
                          > Gwarantuje ci, że taki pieniądz szybko straciłby akceptowalność.

                          no to czemu dzisiejsze pieniądze nie traca akceptowalności mimo że
                          ich wartość zżera inflacja o której już mówiłem?
                         • aso62 Re: bardzo wątpię 15.06.09, 14:24
                          jack79 napisał:

                          > en.wikipedia.org/wiki/File:Silvercertificate.jpg

                          Nie widzisz różnicy między tym banknotem, a tym który pokazałeś w
                          poprzednim poście?
                         • aso62 Re: bardzo wątpię 15.06.09, 14:23
                          jack79 napisał:

                          > tych którzy teraz nie maja kapitału i chca czegos innego niż
                          > obecny system nazywasz nieudacznikami, więc zgodnie z Twoja
                          > definicją byli :)

                          Ależ tamci mieli kapitał, przecież byli KAPITALISTAMI.

                          > tam był rosnący dług, który zreszta cały czas rośnie...

                          Kolejne kłamstwo, łatwo weryfikowalne. Dług malał.

                          > nop jak nie?
                          > w pełni zgodziłeś się z przykładem w którym z 100pln które sa
                          > wpłacane na zmiane jako depozyt i pożyczane jako kredyt dzieki
                          > czemu rośnie ilośc pieniądza w obrocie?
                          > te 100pln zamienia sie np. w 900pln tylko dzieki temu że powstaje
                          > dług,więc pieniądze powstaja z długu nie ma długu, nie ma kreacji
                          > nowego pieniądza z tych 100pln

                          Widzę, że dalej nie rozumiesz, dalej nie odróżniasz pieniądza
                          od zobowiązań/należności.

                          > no zgłupiałem...

                          Czytaj dalej manipulantów to będziesz jeszcze głupszy.

                          > mam Ci poszukac linka do aukcji w których te pieniądze można kupić?
                          > zaprzeczasz istnieniu tego co jest na tym obrazku?
                          > równie dobrze możesz mi napisac że księżyc nie istenie, tez bym
                          > zgłupiał :)

                          Pieniądz na obrazku nie jest pieniądzem wypuszczanym pod
                          zastaw srebra. Gdyby był, nas portretem miałby napis "Silver
                          certificate" oraz miałby innego koloru pieczęć - niebieską zamiast
                          czerwonej.

                          Prawdziwy "rządowy" dolar wypuszczany pod srebro wygląda tak:
                          upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/SilverCertificate1Dollar.jpg

                          > zgłupiałem po raz drugi...
                          > może takli link na poczatek?

                          Ale ten Exec Order nie był "rozkazem" do drukowania żadnych
                          pieniędzy. Zapoznaj się może najpierw z jego treścią. Oraz
                          generalnie z ustawodawstem amerykańskim dotyczącym wypuszczania
                          takich pieniędzy.

                          Jak myslisz, skąd się wziął ten dolar którego fotkę dałem wyżej?
                          Wydrukowali go w 1957, za Eisenhowera. Na jakiej podstawie prawnej
                          puszczono go w obieg? Dlaczego Eisenhowera nie zabili?

                          > en.wikipedia.org/wiki/Silver_standard

                          Radzę ostrożnie korzystać z Wikipedii.

                          > bardzo jestem ciekaw co powiesz o tej historyjce?
                          > gospodarka.gazeta.pl/Gielda/1,85951,6718356,Japonscy_przemytnicy_przywiezli_Wlochom_fortune.html

                          Nic nie powiem o tej historyjce bo gó... mnie ona obchodzi.
                          Rozmawiamy o Kennedy'm, wieć staraj się trzymać tematu.

                          > a kto jest właścicielem tych banków? :)

                          Zajrzyj do rejestrów akcjonariuszy.

                          > cena złota wzrośnie

                          Jak może wzrosnąć skoro ilość pieniądza malej?

                          > jak ceny nieruchomości spadna to się na tym straci, w końcu to
                          > jest inwestycja
                          > wyceny OFE w obecnym systemi tez spadają, do tego nie masz
                          > zastrzeżeń?

                          Nie mam. Mam natomiast zastrzeżenia do ograniczania zakresu
                          możliwych inwestycji.

                          > PKB to nie są inwestycje (no że to inwestycje tylko to szkoła
                          > Leszka B.), PKB to suma towarów i usług a nie żadne tam
                          > inwestycje - dzięki temu PKB ma wysokie PKB choć inwestycje były w
                          > azji

                          Zapoznaj się najpierw z definicją pojęć PKB, "towar", "usługa". A
                          potem jeszcze zastanów się skąd wezmą ci się towary jeżeli nie
                          będzie inwestycji. Na drzewach urosną?

                          > no dlaczego tak drastyczne porównanie?

                          Bo ten twój "system" na to zasługuje.

                          Zastanów się kto zarobi ten 1% miesięcznie.

                          > przecież teraz jak kasy nie wpłacisz do banku to jej wartośc
                          > zabiera inflacja

                          W twoim "systemie" nawet jak wpłacisz będziesz tracił.

                          > no to czemu dzisiejsze pieniądze nie traca akceptowalności mimo że
                          > ich wartość zżera inflacja o której już mówiłem?

                          Bo nie mają nadrukowanego harmonogramu tracenia wartości.

                          Dzisiejszy banknot 100 PLN będzie wart 100 PLN również za 5 lat, co
                          najwyżej za 100 PLN kupi się trochę mniej niż teraz. Ale mało kogo
                          to obchodzi bo mało kto trzyma pieniądze w skarpecie.

                          Natomiast 100 PLN w twoim systemie będzie miało ścisły harmonogram
                          tracenia wartości. Jeżeli banknot puszczono w obieg 15 czerwca, to
                          15 lipca będzie wart 99 PLN, 15 sierpnia 98 PLN, itd.

                          Zastanów się co się stania jak np. 14 lipca pójdziesz do sklepu i
                          będziesz chciał coś za ten banknot kupić.
                         • jack79 Re: bardzo wątpię 18.06.09, 16:34
                          przyszedłem Cię pomeczyć :)

                          > Kolejne kłamstwo, łatwo weryfikowalne. Dług malał.

                          ja nigdy nie kłamię, moge się natomiast mylić
                          ale skoro jestes taki pewnien to na pewno dasz mi link w którym
                          widac jak to zadłużenie (całośc razem) w USA maleje
                          jeśli nie dasz przeproś za oszczestwo :)

                          > > w pełni zgodziłeś się z przykładem w którym z 100pln które sa
                          > > wpłacane na zmiane jako depozyt i pożyczane jako kredyt dzieki
                          > > czemu rośnie ilośc pieniądza w obrocie?
                          > > te 100pln zamienia sie np. w 900pln tylko dzieki temu że
                          powstaje
                          > > dług,więc pieniądze powstaja z długu nie ma długu, nie ma
                          kreacji
                          > > nowego pieniądza z tych 100pln
                          >
                          > Widzę, że dalej nie rozumiesz, dalej nie odróżniasz pieniądza

                          > od zobowiązań/należności.

                          a jaka jest różnica skoro za zobowiązania należności mozna coś kupić?
                          było jedyne 100 zeta - banknot
                          po rozmnożeniu jest w obiegu np. 500 zeta - jeśli ludzie zechcą kase
                          do ręki to mennica dodrukuje 4 banknociki i zostana wypłacone w
                          bankomatach
                          ja wiem że bilans wyjdzie jak trzeba ale ilośc pieniądza na rynku
                          zwiększyła się
                          pozatym, ktoś juz chyba pisał, mogę kupić akcje posługując się
                          lewarem, później je sprzedać...i mam kasę której nie było...mam
                          zobowiązania ale "wręcz "fizyczna kasa" (bo wypłacona w bankomacie)
                          może wpłynąc na rynek, i dziwić się że inflacja, że bańka na
                          nieruchomościach, na akcjach...
                          bańki powstją wszedzie tam gdzie mnozy sie ten pieniądz w ogromnych
                          ilościach, jako że ostatnio tak było w przypadku nieruchomości to i
                          tam bańka była największa

                          > Ale ten Exec Order nie był "rozkazem" do drukowania żadnych
                          > pieniędzy. Zapoznaj się może najpierw z jego treścią. Oraz
                          > generalnie z ustawodawstem amerykańskim dotyczącym wypuszczania
                          > takich pieniędzy.

                          dobra, ja namieszłem trochę z banknotami, Ty natomiast każesz mi
                          czytać rozkaz wykonawczy który jak stwierdziłeś w któryms z
                          poprzednich postów nie istnieje :)
                          jesli Cię to nie p[rzekonuje,trudno, daje już spokój w tym temacie

                          > Zapoznaj się najpierw z definicją pojęć PKB, "towar", "usługa". A
                          > potem jeszcze zastanów się skąd wezmą ci się towary jeżeli nie
                          > będzie inwestycji. Na drzewach urosną?

                          PKB to suma sprzedanych towarów i usług
                          wcale nie sa tu potrzebne żadne inwestycje by rosło (przynajmniej do
                          pewnego momentu
                          no Leszek B wmówił całemu narodowi że wzrost PKB bierze się z
                          inwestycji, trzeba oszczedzać i wszystko inwestować (najlepiej nie
                          jesc) ale to nieprawda
                          jeśli zainwestujemy w fabrykę budującą miliard samochodów rocznie
                          (wielka inwestycja) to czy od tego nam wzrosnie PKB(nie mówie o
                          produkcji towarów i usług w trakcie "budowania" inwestycji)?
                          no w czasie budowy tak, ale co dalej?
                          fabryka zbankrutuje bo tego nie sprzeda, nie wykorzysta mocy
                          produkcyjnych
                          więc inwestycje przyczyniaja się do wzrostu ale tylko jesli będzie
                          zbyt na to co ta inwestycja "wyprodukuje
                          musi być popyt na towary i usługi, to on jest motorem wzrostu
                          jeśli w całej polsce wszyscy będa pracowac jak mrówki a zarabiac
                          tylko po 800pln to i tak PKB będzie spadac bo nikt nie będzie miął
                          pieniędzy by korzystać z owoców tej pracy
                          o stronie popytowej Leszek B nigdy nie pamietał, a aby inwestycje (a
                          więc wzrost podaży) miał sens, musi istniec popyt

                          > Zapoznaj się najpierw z definicją pojęć PKB, "towar", "usługa". A
                          > potem jeszcze zastanów się skąd wezmą ci się towary jeżeli nie
                          > będzie inwestycji. Na drzewach urosną?
                          >
                          > > no dlaczego tak drastyczne porównanie?
                          >
                          > Bo ten twój "system" na to zasługuje.
                          >
                          > Zastanów się kto zarobi ten 1% miesięcznie.

                          to taki sam system jak każdy inny, i doskonale funkcjonował (lepiej
                          niż obecny) więc to raczej obecny zasługuje na takie porównnaie :)

                          > W twoim "systemie" nawet jak wpłacisz będziesz tracił.

                          Ty naprawd nie rozumiesz...
                          nie ma znaczenia czy maleje wartośc nominalna pieniądza
                          (100...99...98)
                          czy może inflacja że towar drożeje (98...99...100)
                          efekt jest ten sam
                          przeciez to oczywiste

                          > Bo nie mają nadrukowanego harmonogramu tracenia wartości.

                          wolałbym pieniądz który wiem jak bedzie "taniał" niż taki dla
                          którego inflacja w tym miesiącu wyniosła 0,5% al w nastepnym może
                          wynieść 3%, stabilnośc to podstawa

                          > Dzisiejszy banknot 100 PLN będzie wart 100 PLN również za 5 lat,
                          co
                          > najwyżej za 100 PLN kupi się trochę mniej niż teraz.

                          chyba Ci się pomyliła wartość z nominałem...nominał bedzie miął taki
                          sam, ale będziesz mógł kupić mniej dóbr i usług więc jego wartośc
                          będzie mniejsza

                          > Natomiast 100 PLN w twoim systemie będzie miało ścisły harmonogram
                          > tracenia wartości. Jeżeli banknot puszczono w obieg 15 czerwca, to
                          > 15 lipca będzie wart 99 PLN, 15 sierpnia 98 PLN, itd.

                          no i jego nominał będzie malał, a wartość niekoniecznie (kurcząca
                          się ilośc pieniądza może wywołać deflację) i paradoskalnie moze być
                          tak że ten tracacy na nominale banknot będzie wart tyle samo a nawet
                          więcej

                          > Zastanów się co się stania jak np. 14 lipca pójdziesz do sklepu i
                          > będziesz chciał coś za ten banknot kupić.

                          no były sklepy w których takimi banknotami płacono więc o co chodzi
                          ludzie byli sczęsliwi, świetnie się im zyło, wycieczki przyjeżdzały
                          by obejrzeć cud...więc to Ty sie zastanów jak dobrze by się żyło :)


                          no i najciekawsze
                          > Nic nie powiem o tej historyjce bo gó... mnie ona obchodzi.
                          > Rozmawiamy o Kennedy'm, wieć staraj się trzymać tematu.

                          co się tak unosisz?
                          kennedy to jeden z wątków, już chyba zapomniałeś od czego
                          zaczelismy :)
                          więc wracając do tematu obligów na ponad 130mld dolców
                          powiem tak:
                          te obligi nie moga byc podrobione, bo nikt nie podrobi czegos czego
                          sie nie da opchnąć, a tego by sie nie dało opchnąć :)
                          taka kasą dysponują (oficjalnie) tylko największe państwa i...FED
                          ale jakoś nikt nie ogłosił że mu rezerwy o taką kase zmalały (a
                          kazdy by zauważył taki uszczerbek)
                          oznaczałoby to że to jest kasa pozabilansowa
                          taka której nie ma a jest :)
                          tym bardziej że obligi są na okaziciela choć obligi na okaziciela sa
                          zakazane
                          mnie to wszystko bawi bo to jest wpada kontrolowana, te obligi miały
                          być znalezione i je znaleziono
                          jakiś "bankster" jakiegoś "bankstera" wystrychnął na dudka
                          ale jaki wniosek
                          są tacy którzy moga wszystko
                          mogą wysłać taka walizke tuskowi i tusk by dokonał cudów które
                          w każdym razie "banksterzy" (w których Ty nie wierzysz)
                          pokazali swoje możliwości, pokazali jaka kasa może płynac bokami, w
                          pojedyńczych walizkach
                          trudno uwierzyć ale to sie dzieje naprawdę, żaden reżyser nie wysnił
                          takiej sumy w żadnym filnmie s-f :)
                          a zresztą, tutaj są ładne dyskusje,
                          forum.gazeta.pl/forum/w,17007,96531811,96531811,Dziwny_nius.html
                          forum.gazeta.pl/forum/w,17007,96675547,96675547,Problem_bondow.html

                         • aso62 Re: bardzo wątpię 19.06.09, 12:44
                          jack79 napisał:

                          > ja nigdy nie kłamię, moge się natomiast mylić
                          > ale skoro jestes taki pewnien to na pewno dasz mi link w którym
                          > widac jak to zadłużenie (całośc razem) w USA maleje
                          > jeśli nie dasz przeproś za oszczestwo :)

                          en.wikipedia.org/wiki/United_States_public_debt
                          > a jaka jest różnica skoro za zobowiązania należności mozna coś
                          > kupić?

                          To bardzo ciekawa teza. Za niektóre należności można coś
                          kupić, ale za zobowiązania? Zdradź mi sekret jak można kupić coś za
                          dług?

                          > było jedyne 100 zeta - banknot
                          > po rozmnożeniu jest w obiegu np. 500 zeta - jeśli ludzie zechcą
                          > kase do ręki to mennica dodrukuje 4 banknociki i zostana wypłacone
                          > w bankomatach

                          W bankomatach wypłaca się pieniądze z kont bieżących. To znikoma
                          ilość zobowiązań/należności w bankach, w dużej mierze pokryta
                          płynnymi aktywami.

                          > ja wiem że bilans wyjdzie jak trzeba ale ilośc pieniądza na rynku
                          > zwiększyła się

                          No i co z tego? Te pieniądze nie biorą się z powietrza, mają
                          pokrycie w aktywach.

                          > pozatym, ktoś juz chyba pisał, mogę kupić akcje posługując się
                          > lewarem, później je sprzedać...i mam kasę której nie było...

                          Masz też dług do spłacenia. Jak to zrobisz zostaniesz z pieniędzmi
                          otrzymanymi od tego który od ciebie te akcje kupił.

                          > dobra, ja namieszłem trochę z banknotami, Ty natomiast każesz mi
                          > czytać rozkaz wykonawczy który jak stwierdziłeś w któryms z
                          > poprzednich postów nie istnieje :)

                          Nie napisałem, że nie istnieje tylko, że nie był to żaden rozkaz czy
                          polecenie wypuszczania pieniędzy.

                          > PKB to suma sprzedanych towarów i usług
                          > wcale nie sa tu potrzebne żadne inwestycje by rosło (przynajmniej
                          > do pewnego momentu

                          Właśnie, do momentu w którym nie trafisz na barierę podażową - brak
                          mocy wytwórczych, dekapitalizacja środków produkcji, itd. A to
                          stanie się dość szybko, te środki produkcji mają ograniczony żywot.
                          I wtedy będą potrzebne inwestycje.

                          > no Leszek B wmówił całemu narodowi że wzrost PKB bierze się z
                          > inwestycji, trzeba oszczedzać i wszystko inwestować (najlepiej nie
                          > jesc) ale to nieprawda jeśli zainwestujemy w fabrykę budującą
                          > miliard samochodów rocznie (wielka inwestycja) to czy od tego nam
                          > wzrosnie PKB(nie mówie o produkcji towarów i usług w
                          > trakcie "budowania" inwestycji)?
                          > no w czasie budowy tak, ale co dalej?
                          > fabryka zbankrutuje bo tego nie sprzeda, nie wykorzysta mocy
                          > produkcyjnych więc inwestycje przyczyniaja się do wzrostu ale
                          > tylko jesli będzie zbyt na to co ta inwestycja "wyprodukuje
                          > musi być popyt na towary i usługi, to on jest motorem wzrostu
                          > jeśli w całej polsce wszyscy będa pracowac jak mrówki a zarabiac
                          > tylko po 800pln to i tak PKB będzie spadac bo nikt nie będzie miął
                          > pieniędzy by korzystać z owoców tej pracy
                          > o stronie popytowej Leszek B nigdy nie pamietał, a aby inwestycje
                          > (a więc wzrost podaży) miał sens, musi istniec popyt

                          Mniej słuchaj Leppera a więcej Balcerowicza, lepiej na tym
                          wyjdziesz. Miejsca pracy i zarobki biorą się z inwestycji.

                          > Ty naprawd nie rozumiesz...
                          > nie ma znaczenia czy maleje wartośc nominalna pieniądza
                          > (100...99...98)czy może inflacja że towar drożeje (98...99...100)
                          > efekt jest ten sam przeciez to oczywiste

                          Nie, to nie jest oczywiste. Gospodarka to jest jakaś gra
                          matematyczna, to są zachowania ludzkie. Ludzie nie mają problemu z
                          pieniędzmi tracącymi wartość wskutek inflacji (o ile nie jest jakaś
                          szczególnie wysoka) bo mało tych pieniędzy trzymają. Wydają je
                          szybko po otrzymaniu a, jeśli nie wydają i im się odkłada,
                          inwestują. Więc ich straty są znikome. Dlatego w czasach wysokiej
                          inflacji ludzie domagają się przede wszystkich podwyżek płac, a nie
                          waloryzacji pieniądza.

                          > no i jego nominał będzie malał, a wartość niekoniecznie (kurcząca
                          > się ilośc pieniądza może wywołać deflację) i paradoskalnie moze
                          > być tak że ten tracacy na nominale banknot będzie wart tyle samo a
                          > nawet więcej

                          Nie, paradoksalnie będzie tak, że nominał będzie malał a będzie
                          infacja. Bo nie będzie inwestycji.

                          > no były sklepy w których takimi banknotami płacono więc o co chodzi
                          > ludzie byli sczęsliwi, świetnie się im zyło, wycieczki
                          > przyjeżdzały by obejrzeć cud...więc to Ty sie zastanów jak dobrze
                          > by się żyło :)

                          To było 75 lat temu, w jakiejś małej wiosze> Nie jest to rozwiązanie
                          do zastosowania w szerszej skali i dłuższym horyzoncie czasowym.

                          > więc wracając do tematu obligów na ponad 130mld dolców
                          > powiem tak:
                          > te obligi nie moga byc podrobione, bo nikt nie podrobi czegos
                          > czego sie nie da opchnąć, a tego by sie nie dało opchnąć :)
                          > taka kasą dysponują (oficjalnie) tylko największe państwa i...FED
                          > ale jakoś nikt nie ogłosił że mu rezerwy o taką kase zmalały (a
                          > kazdy by zauważył taki uszczerbek)
                          > oznaczałoby to że to jest kasa pozabilansowa
                          > taka której nie ma a jest :)
                          > tym bardziej że obligi są na okaziciela choć obligi na okaziciela
                          > sa zakazane
                          > mnie to wszystko bawi bo to jest wpada kontrolowana, te obligi
                          > miały być znalezione i je znaleziono
                          > jakiś "bankster" jakiegoś "bankstera" wystrychnął na dudka
                          > ale jaki wniosek
                          > są tacy którzy moga wszystko
                          > mogą wysłać taka walizke tuskowi i tusk by dokonał cudów które
                          > w każdym razie "banksterzy" (w których Ty nie wierzysz)
                          > pokazali swoje możliwości, pokazali jaka kasa może płynac bokami,
                          > w pojedyńczych walizkach
                          > trudno uwierzyć ale to sie dzieje naprawdę, żaden reżyser nie
                          > wysnił takiej sumy w żadnym filnmie s-f :)

                          Zanim zaczniesz snuć fantastyczne historie na podstawie doniesień
                          prasowych, zrób mały research to unikniesz ośmieszenia.

                          Nie ma czegoś takiego jak "obligacje FED" czy "obligacje
                          Kennediego". FED nigdy nie emitował żadnych obligacji, za Kennediego
                          też nie emitowano niczego co zasługiwałoby na specjalną nazwę. Nigdy
                          też w USA nie emitowano papierów o takich nominałach. Do tego, te
                          zatrzymane we Włoszech miały być wyemitowane w 1934 roku. :)
                          Całe PKB USA w tym czasie było mniejsze.

                          Natomiast te "obligacje" nie pojawiają się po raz pierwszy. Raz na
                          parę lat gdzieś wypływają, np.:
                          news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1180171.stm
                          www.boston.com/news/odd/articles/2006/03/14/fake_1b_bank_notes_found_in_apartment/

                          Dalej sądzisz, że $134 mld to taka oszałamiająca kwota.:)

                          Te "obligacje" są masowo drukowane na Filipinach przez jakąś sektę
                          szukającą frajerów. Zatrzymani we Włoszech "Japończycy" wyglądają
                          tak:


                          Prawda, że mało "japońsko"? Bo to nie są Japończycy. To para
                          filipińskich oszustów.
                         • jack79 Re: bardzo wątpię 23.06.09, 17:11
                          > en.wikipedia.org/wiki/United_States_public_debt

                          no ale czy dług publiczny uwzględnia zobowiązania firm gospodarstw
                          domowych?
                          pozatym jak sie zastanowie to jednak jest możliwe aby zadłużenie w
                          jakimś kraju malało, pod warunkiem że inny kraj bedzie spłacał temu
                          któremu maleje akurat jakies wysokie raty...
                          znaczy chodzi mi o to że trzebaby rozpatrywac cała "strefę dolarową"
                          dopiero to pokaże rzeczywistość, po wojnie wiele krajów na maksa
                          zadłużyło sie w usa...
                          gdyby wziąc wszystko razem no to dług musi rosnąć skoro każdy
                          pojawiający sie pieniądz jest kredytem czy obrotowym, czy
                          hipotcznym, czy może obligacjami sprzedanymi przez rząd usa
                          od tego sa odsetki i top rzeba rolowac....
                          w tym tygodniu podaż obligacji usa przekroczy chyba 100mld dolców
                          jesli wyjdziemy z tego kryzysu kosztem zwiekszenia zadłużenia to uda
                          sie to ostatni raz
                          kolejne bailouty zabiją system.

                          > > a jaka jest różnica skoro za zobowiązania należności mozna coś
                          > > kupić?
                          >
                          > To bardzo ciekawa teza. Za niektóre należności można coś
                          > kupić, ale za zobowiązania? Zdradź mi sekret jak można kupić coś
                          za
                          > dług?

                          miało być "zobowiązania/należności" w sensie że zalezy z której
                          strony patrzeć

                          > W bankomatach wypłaca się pieniądze z kont bieżących. To znikoma
                          > ilość zobowiązań/należności w bankach, w dużej mierze pokryta
                          > płynnymi aktywami.

                          no ale przeciez bankierzy obawiają się cały czas "najazduy na banki"
                          zwanego "run" prawda?
                          kilka miesięcy temu balansowaliśmy na granicy takiego wydarzenia

                          > No i co z tego? Te pieniądze nie biorą się z powietrza, mają
                          > pokrycie w aktywach.

                          co to wogóle oznacza?
                          czy amerykańskie papiery które stały sie toksycznie nie miały
                          pokrycia?
                          miały, w nieruchomosciach...i co sie stało z tym pokryciem?
                          albo w czym maja pokrycie obligi usa?
                          w tej chwili to jest już tylko zaufanie, którego zaczyna brakować...

                          > Masz też dług do spłacenia. Jak to zrobisz zostaniesz z pieniędzmi
                          > otrzymanymi od tego który od ciebie te akcje kupił.

                          no tak, ale chodzi mi o to że ilośc pieniądza na rynku wzrosła np.
                          10-krotnie, mam gdzies tam dług, ale ilośc kasy w obiegu wzrosła bez
                          względu czy mam dług czy nie - tro powduej bańkę, natomiast wysokie
                          odsetki od tego długu powodują pekniecie bańki jesli ktoś po mnie
                          nie przejmie tych akcji a po nim ktos kolejny, ot taka piramida
                          fiansowa która jest dozwolona na giełdzie, w zusie, w obligach rzadu
                          sa, ale osoby prywatne się juz za nia ściga
                         • jack79 Re: bardzo wątpię 23.06.09, 17:24
                          >
                          > Właśnie, do momentu w którym nie trafisz na barierę podażową -
                          brak
                          > mocy wytwórczych, dekapitalizacja środków produkcji, itd. A to
                          > stanie się dość szybko, te środki produkcji mają ograniczony
                          żywot.
                          > I wtedy będą potrzebne inwestycje.

                          no Leszek mówił że brak inwestycji powoduje zapaśc kryzys itp.
                          ale ja jakoś tego nie widzę, kryzys pojawił sie z nadmiaru podaży i
                          zzatrzymania popytu, o dziwo jesli ktoś nagle staje się zbyt drogi
                          (jak teraz słowacja) natychmiast ktoś inny przejmuje rynek (w tej
                          chwili Polacy) świadczy to o tym że mocy produkcyjnych na świecie
                          jest nadmiar, niegdzie nieczego nie brakuje, kazdy chce sprzedac a
                          nie kupić, obecne problemy ze wzrostem PKB wynikaja z braku popytu a
                          nie podaży

                          > Mniej słuchaj Leppera a więcej Balcerowicza, lepiej na tym
                          > wyjdziesz. Miejsca pracy i zarobki biorą się z inwestycji.

                          no wiesz, Leppera posłuchał Ben Bernanke, i kilku innych szefów
                          banów centralnych, spełniaja wszystkie jego postulaty, obniżenie
                          stóp procentowych, rozdawanie pieniędzy w formie jednorazowej
                          zapomogi, dopłaty do produkcji
                          to wszystko postulował Lepper a cała Polska sie smiała
                          dlaczego jak to się robi w USA to Polacy kiwaja głowami z nabozna
                          czcią mówiąc, że tamci to maja łeb i wiedza jak ratowac
                          gospodarkę? :)
                          no i jak mam słuchac Balcerowicza który nigdy nie trafił w cel
                          inflacyjny?
                          który proponował (gdy cały świat obniżął stopy ratując sie przed
                          krachem) podniesienie stópp w Polsce mówiąc że do Polski żaden
                          kryzys nie dotrze?
                          "efekt profesjonalizmu" Balcerowicza zbudowano bardzo prostymi
                          psychomanipulacjami - w każdym artykule jesli zamieszczaja jego
                          zdjęcie to zawsze takie które pokazuje jego twarz a prz niej dłoń
                          uniesiona w górę (albo nawet dwie) to taka mowa ciała, nawet sobie
                          nie zdajemy sprawy z tego jak to działa bop działa na podświadomość
                          ale uwierz mi że gdyby pokazywano Leppera w taki sposób miąłbyś o
                          nim dużo lepsze zdanie niż masz...tylko dzięki temu że jego dłoń
                          byłaby na zdjeciach uniesiona w górę :)

                          > Nie, paradoksalnie będzie tak, że nominał będzie malał a będzie
                          > infacja. Bo nie będzie inwestycji.

                          alez będa, poczytaj o Worgl i Schwanekirchen jeszcze raz, wybudowano
                          mosty, skocznie, każdy miał nowy dom.... inwestycje szły pełna para
                          jak nigdzie inndziej, bo każdy od razu wydawał pieniądz, nikt go nie
                          odkładał, bezpieczeństwo zdobywąłeś nie dzięki rosnącej ilości
                          cyferek na koncie lecz dzieki materialnym dobrom które się pojawiały
                          wokół Ciebie, to dużo bardziej realne bezpieczeństwo

                          > To było 75 lat temu, w jakiejś małej wiosze> Nie jest to
                          rozwiązanie
                          > do zastosowania w szerszej skali i dłuższym horyzoncie czasowym.

                          to nie była jedna wioska, to się rozrastało, coraz więcej
                          miejscowości przystepowało do tego systemu, w obu przypadkach
                          zostało to zatrzymane "centralnym sterowaniem" a nie że samo upadło
                          lub przestało sie sprawdzać
                         • jack79 Re: bardzo wątpię 23.06.09, 17:31

                          > Natomiast te "obligacje" nie pojawiają się po raz pierwszy. Raz na
                          > parę lat gdzieś wypływają, np.:
                          > news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1180171.stm
                          > www.boston.com/news/odd/articles/2006/03/14/fake_1b_bank_notes_found_in_apartment/
                          >
                          > Dalej sądzisz, że $134 mld to taka oszałamiająca kwota.:)
                          >
                          > Te "obligacje" są masowo drukowane na Filipinach przez jakąś sektę
                          > szukającą frajerów. Zatrzymani we Włoszech "Japończycy" wyglądają
                          > tak:
                          >

                          >
                          > Prawda, że mało "japońsko"? Bo to nie są Japończycy. To para
                          > filipińskich oszustów.

                          mo cóż, nie ciężko dyskutowac z faktami....prasowymi :)
                          ale odrzućmy to co nam pokazuje prasa, pomyślmy sami
                          dlaczego dwa tygodnie zajeło ustalenie czy są te obligi fałszywe czy
                          prawdziwe?
                          dlaczego ustalono to po wizycie berlusconiego w usa :)
                          dlaczego fakt zatrzymania gości z tymi obligami przedostał się do
                          prasy po tygodniu dopiero (ale się przedostał!)
                          takie pytanie można mnożyć
                          jak Ci się chce poczuytaj tego bloga:
                          zezorro.blogspot.com/
                          dużo ciekawych rzczy tam mozna znaleźć, o tych obliacjach też
                          tak wogóle, to trudno uwierzyć że sa na świecie matoły które próbują
                          fałszowac obligi o wartości 1miliarda dolców (na okaziciela) zamiast
                          jakieś po 100tys dolarów podrabiać..nie uważasz?
                          przeciez takich nikt od nich nie kupi a takie po 100tys to byłaby
                          szansa...

                         • cojestdoktorku Re: bardzo wątpię 26.06.09, 17:23
                          chyba pekne ze smiechu..
                          goście przewozili kontrabandę wielkości budżetu sporego państwa a tu
                          się okazuje...że ich wypuszczono :)
                          bezczelnośc "banksterów" nie zna granic
                          mogli jakies pozory zachowac i tych dwóch poświecic :)
                         • jack79 Hiszpania 23.06.09, 17:33
                          ostatnio mozna było wyczytac w prasie że hiszpańskie depozyty to
                          1100mld a kredyty to 1800mld...
                          nie uważasz że ta równica jest jakas za duża?
                          ciekaw jestem jak to wygląda w usa?
                          pewni epodobnie
                          kto w takim razie ma taka nadwyzke depozytów?
                          bo ktoś powiniem miec jeśli wierzyć temu że ilośc kredytów równa sie
                          ilości depozytów...
                         • niegracz Re: bardzo wątpię 10.06.09, 22:55
                          aso62 napisał:

                          >


                          > Istnieją statystyki dotyczące kto jest właścicielem akcji notowanych
                          > na giełdach, innych papierów wartościowych czy też jacy ludzie bądź
                          > instytucje trzymają depozyty w bankach. Radze ci poszukać takich
                          > statystyk i się z nimi zapoznasz. Może się zdziwisz, ale
                          > pozycja "osoby fizyczne" (czyli właśnie tacy Rockefellerowie) jest z
                          > reguły na dole tabeli. Większość kapitału należy dzisiaj do drobnych
                          > ciułaczy, właścicieli depozytów w bankach oraz przyszłych emerytów
                          > objętych systemami kapitałowymi jak nasze OFE.


                          To wlaśnie ci ludzie
                          > dostarczają dzisiaj wiekszość kapitału gospodarce. Nie bezpośrednio
                          > ale za pośrednictwem banków i OFE.
                          > ........
                          ?
                          zdecydowanie się mylisz
                          ciułacze w OFE - przyszli emeryci jeżeli komus dostarczają kasy - to innym
                          Graczom na Giełdzie ( mo to tez być inne OFE)
                          z której to Giełdy co pewien czas te pieniądze "wyparowują"

                          OFE nie zasilają gospodarki ! jeżeli tak sądzisz to podaj jaki procent
                          "inwestycji" OFE to kupno emisji pierwotnych ?

                          OFE tak samo grają na Giełdzie jak Kowalski -
                          który np. co zarobi to i przepije albo przepuści

                          a inny Kowalski po prostu traci na grze bo zyskał ktos inny
               • niegracz Re: bardzo wątpię 04.06.09, 21:39
                aso62 napisał:


                > Ja z finansami mam do czynienia zawodowo od 20 lat. Więc nie ucz
                > ojca dzieci robić.
                > ..
                niekoniecznie jest to powód do dumy
                ekonomisci dali zdecydowaną plamę
                gdyż jako grupa zawodowa nie potrafili przewidziec kryzysu
                choć po fakcie
                wymądrzają się


                guru finansistów i ekonomistów w USA az publicznie płakał
                natomiast prezentujesz tu typowa dla ekonomistów arogancję
                -ekonomistom w obecnych czasach nie tylko wydaje się że sa pępkiem świata ale
                że i znają się np
                na gospodarce
                tymczasem co najwyżej znają sie na finansach, księgowaniu
                na gospodarce to znaja się : Menadzerowie przemysłu, wybitni inzynierowie i
                specjaliści z danej branży

                zdecydowanie za dużo was w mediach
                Ekonomiści do Ksiąg!

                przynajmniej byście umilkli ze swymi "mądrościami" na jakiś dłuższy czas po
                ostatniej Kompromitacji
                • aso62 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 22:13
                 niegracz napisał:

                 > niekoniecznie jest to powód do dumy
                 > ekonomisci dali zdecydowaną plamę
                 > gdyż jako grupa zawodowa nie potrafili przewidziec kryzysu
                 > choć po fakcie
                 > wymądrzają się

                 A czy ja napisałem, że jestem ekonomistą?

                 Ja jestem praktyk nie teoretyk, choć trochę teorii też znam.
                 • niegracz Re: bardzo wątpię 04.06.09, 22:26
                  aso62 napisał:

                  > niegracz napisał:
                  >
                  > > niekoniecznie jest to powód do dumy
                  > > ekonomisci dali zdecydowaną plamę
                  > > gdyż jako grupa zawodowa nie potrafili przewidziec kryzysu
                  > > choć po fakcie
                  > > wymądrzają się
                  >
                  > A czy ja napisałem, że jestem ekonomistą?
                  >
                  > Ja jestem praktyk nie teoretyk, choć trochę teorii też znam.
                  ...........
                  a to przepraszam
                  aha praktyk finansista czyli siedzisz "na kasie" czy w kantorze albo może
                  konwojent pieniedzy

                  w swym komentarzu kierowałem się twymi wypowiedziami w stylu - jako żywo-
                  gadajacych głów znanych z mediów perorujacych w bardzo podobnym stylu o
                  gospodarce, giełdzie, pieniądzu, obligacjach etc.

             • berkut1 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 10:22
              > Siły zbrojne USA jeszcze we wrześniu 1939 liczyły sobie niewiele
              > ponad 200.000 ludzi, samolotów mieli parę tysięcy a czołgów
              paręset.
              > W 1944 ludzi w mundurach mieli ponad 10.000.000, samolotów ponad
              > 100.000 a czołgów ponad 20.000. I nie zbankrutowali

              Szybko przestawili się na wojenne tory. Wydatki na zbrojenia
              osiągneły ponad 40 % PKB. Niemieckie wydatki na zbrojenia wcale nie
              były takie duże właśnie. A do 42 to już naprawdę. Zresztą już przed
              Wojną USA było największą gospodarką świata? USA 869 mld USD w 39
              III Rzesza około 384 mld USD, ZSRR 366 mld USD,UK 287 mld USD (ale
              nie wiem czy liczą do tego kolonie :)
               • aso62 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 10:39
                berkut1 napisał:

                > No i Niemiecki PKB nakręcony na kredyt :)

                PKB każdego kraju jest w jakimś stopniu nakręcony na kredyt,
                współczesna gospodarka nie może funkcjonować bez kredytu. Nie w tym
                rzecz.

                Istotne jest skąd się ten kredyt bierze. Jeżeli to są puste
                pieniądze albo obietnice zapłaty kiedyś, w świetlanej przyszłości
                gdy będziemy panami świata, to jest to budowanie zamków na piasku.
              • aso62 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 10:35
               berkut1 napisał:

               > Szybko przestawili się na wojenne tory.

               I właśnie ta szybkość to był prawdziwy cud.

               > Wojną USA było największą gospodarką świata? USA 869 mld USD w 39
               > III Rzesza około 384 mld USD, ZSRR 366 mld USD,UK 287 mld USD (ale
               > nie wiem czy liczą do tego kolonie :)

               To nie są prawdziwe dane. USA miało 40-50% światowego PKB, Niemcy,
               UK i ZSRR po 10-15%.

               To jasne, że USA miały znacznie większy potencjał niż Niemcy. Rzecz
               w tym jak szybko ten potencjał uruchomiono na cele wojenne. Detroit
               Tank Arsenal budowano równo rok od momentu wbicia pierwszej łopaty w
               ziemię do momentu gdy wyjechał pierwszy czołg. A ta fabryka mogła
               produkować tyle czołgów co cały przemysł niemiecki. I nikomu nie
               kazano przy tym pracować za friko, nie straszono wysłaniem do Dachau
               ani nikogo nie okradziono.
               • berkut1 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 19:09
                To nie są prawdziwe dane. USA miało 40-50% światowego PKB, Niemcy,
                > UK i ZSRR po 10-15%.

                To podaj mi właściwe jak możesz. W 45 PKB USA wzrosło do 1.5 bln USD
                i wtedy był spory udział w światowym PKB
                • aso62 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 20:20
                 berkut1 napisał:

                 > To podaj mi właściwe jak możesz. W 45 PKB USA wzrosło do 1.5 bln
                 > USD i wtedy był spory udział w światowym PKB

                 Dobra, teraz doczytałem, że chodziło ci o 1939. Mnie chodziło o
                 bardzie o potencjał GDP, o okres sprzed kryzysu oraz koniec wojny,
                 kiedy wszyscy pracowali na pełnych obrotach. W 1939 USA ciągle było
                 w recesji, GDP było niższe niż w 1929 i nie odzwierciedlało ich
                 prawdziwych możliwości.

                 Interesujące są dane o realnym wzroście GDP w czasie wojny
                 (1939=100):

                 USA:
                 1940 - 109
                 1941 - 125
                 1942 - 139
                 1943 - 153
                 1944 - 165
                 1945 - 163

                 UK:
                 1940 - 115
                 1941 - 122
                 1942 - 122
                 1943 - 125
                 1944 - 118
                 1945 - 110

                 ZSRR:
                 1940 - 109
                 1941 - 88
                 1942 - 62
                 1943 - 72
                 1944 - 87
                 1945 - 86

                 Niemcy:
                 1940 - 100
                 1941 - 102
                 1942 - 105
                 1943 - 116
                 1944 - brak danych
                 1945 - brak sensu

                 Widać jak niemiecki cud gospodarczy wytracił parę zaraz po wybuchu
                 wojny, mimo grabienia prawie całej Europy.
          • crannmer Re: bardzo wątpię 03.06.09, 19:16
           jack79 napisał:

           > to wszystko w kilka lat
           > więc jednak jakiś cud gospodarczy sie stał

           Cud polegajacy na zaciagnieciu olbrzymiego dlugu z niczego i bez pokrycia oraz
           ze stuprocentowym zamiarem niesplacania tego dlugu.

           Cud polegajacy na sciaganiu gotowki i wydawaniu bezwartosciowych obligacji, na
           drukowaniu pieniadza bez pokrycia i na rabowaniu na rzecz skarbu panstwa
           prywatnego i instytucjonalnego mienia zydowskiego.
           • jack79 Re: bardzo wątpię 04.06.09, 09:01
            > Cud polegajacy na zaciagnieciu olbrzymiego dlugu z niczego i bez
            pokrycia oraz
            > ze stuprocentowym zamiarem niesplacania tego dlugu.
            >
            > Cud polegajacy na sciaganiu gotowki i wydawaniu bezwartosciowych
            obligacji, na
            > drukowaniu pieniadza bez pokrycia i na rabowaniu na rzecz skarbu
            panstwa
            > prywatnego i instytucjonalnego mienia zydowskiego.

            alez tak działa dzisiejszy kapitalizm no może z wyjatkiem rabowania
            mienia żydowskiego
            w zamian te działania dotyczące zaciągania długu i drukownaia
            obligacji są intensywniejsze niż kiedyś w III rzeszy
            dług większośc krajów jest od dawna niespłacalny więc dlaczego ganić
            za to III rzeszę skoro praktycznie wszyscy dziś tak postępują?

            efekt zadłużenia III rzeszy można było chociaż poznać po
            infrastrukturze i armii
            gdzie są efekty zadłużenia Polski?
            ani armii ani nowej infrastruktury...
            • brigada_di_bandito Re: bardzo wątpię 05.06.09, 18:23
             jack79 napisał:
             > gdzie są efekty zadłużenia Polski?
             > ani armii ani nowej infrastruktury...

             Za to są ignoranty finansowane z naszych podatków , które w zdrowym systemie
             powinny być przy śmietnikach bo do niczego innego się nie nadają.
         • p08 Re: bardzo wątpię 03.06.09, 22:28
          jedna z charakterystycznych cech rozwoju gospodarczego rzeszy jest
          fakt, ze realny dochod robotnikow w 39 roku byl PONIZEJ poziomu roku
          1928, czyli przed Wielkim Kryzysem.
          hitler zbieral owoce reform gospodarczych rzadu Brueninga,zaslugi
          nazistow w pokonaniu kryzysu sa dosc skromna
          przezytkami ery nazistowskiej sa w obecnych niemczech:
          1)pelnoplatny, wolny 1. maj
          2) 4klasowy sytem podatkowy
          3) zasilek rodzinny
   • bmc3i Re: wydatki 04.06.09, 21:46
    grogreg napisał:

    > Tiaaaaaa.
    >
    > W latach 1936-1939 Niemcy na armię wydali jakieś 12 mld zł.
    > Czyli jakieś 4mld rocznie.
    >
    > Plan modernizacji Polskich Sił Zbrojnych latach 1939-43 zakładał wydatki rzędu
    > 0,8mld zł rocznie. To bardzo optymistyczne założenia bo stanowiło to 40% budżet
    > u
    > państwa.
    >

    Nie che mi sie wierzyc. 0,8 mld zl 40% budzetu panstwa?
    • maxikasek Re: wydatki 04.06.09, 23:33
     > Nie che mi sie wierzyc. 0,8 mld zl 40% budzetu panstwa?
     Tak budżet II RP w tym okresie to ok. 2,5 mld zł.
     > > Plan modernizacji Polskich Sił Zbrojnych latach 1939-43 zakładał wydatki
     > rzędu
     > > 0,8mld zł rocznie. To bardzo optymistyczne założenia bo stanowiło to 40%
     > budżet
     > > u
     > > państwa.
     Niezupełnie. Plan zakładał wydatki na modernizację rzędu 0,8mld zł. ALe tylko 200 mln miało pochodzić z budżetu MSWojsk. Resztę że pozowlę sobie zacytować:
     "resztę zamierzano wygospodarować z następujących źródeł: kredyt inwestycyjny w wysokości 100 mln zł, Fundusz Obrony Narodowej (FON) ok. 50 mln zł, pożyczka na cele obronne ok. 500 mln zł, pożyczka francuska ok. 500 mln zł, 27 mln zł należne za przewozy kolejowe i tranzyt od Niemiec."
    • grogreg Re: wydatki 05.06.09, 12:32
     > Nie che mi sie wierzyc. 0,8 mld zl 40% budzetu panstwa?

     Wydatki budżetu Państwa w roku 1933/34 to 2,231 mld.
     Za rocznikiem statystycznym z 1938r.
     Nie sądzę, aby skarb państwa w latach 1939-42 dysponował środkami o rzędy
     wielkości większymi.

     To nie jest kwestia wiary, ale euklidesowej matematyki.
      • grogreg Re: wydatki 06.06.09, 09:33
       Ale nadal stanowiło prawie połowę budżetu.
       Nawet jeśli część tych sum pochodziła z poza skarbu państwa to i tak byłby to
       tytaniczny wysiłek dla rozwijającej się dopiero IIRP.
  • windows3.1 a Polska nie była zawsze pod kreską? 03.06.09, 14:27
   wątpię, czy Polska miała kiedykolwiek w okresie międzywojennym
   przewagę militarną nad Niemcami. Może i WP miało okresowo
   teoretyczną przewagę nad Reichswehrą, ale w wypadku wojny - i gdyby
   nie doszło do błyskawicznego, w ciągu kilku tygodni, zwycięstwa sił
   polskich - nieporówywalie większy potencjał ludnościowy i
   gospodarczy Niemiec wyrównałby tą przewagę, po czym doszłoby do
   polskiej klęski.

   Chociaż z drugiej strony, oczywiście do pewnego momentu niemieckie
   siły zbrojne były zbyt słabe, aby rozbić Polskę (chociaż mogłyby
   pewnie prowadzić wyrównaną walkę o jakieś sporne przygraniczne
   terytorie).

   Jednak zważywszy niemieckie tempo zbrojeń po roku 1933 i permanentną
   polską słabość jeśli chodzi o lotnictwo i broń pancerną, to myślę że
   odpowiedni potencjał militarny Wehrmacht zyskał już w roku 1936,
   jeśli nie 1935. A od końca roku 1937 to już mogli nas chyba łyżkami
   wybrać.


   ***


   PS. Oczywiście powyższe dotyczy hipotetycznego starcia 1:1. Przewagi
   nad Zachodem+Polską Niemcy nie miały właściwie nigdy, nawet w 1940.
   Oczywiście w kategoriach czysto teoretycznych...
  • jorl jack i V2 06.06.09, 10:34
   Moze o rakietach. Tych V2 i nastepcach. Oczywiscie ze tutaj Niemcy byli w przadzie. Bo opracowali pierwsze rakiety na paliwo ciekle ktore funkcjonowaly i masowo je produkowali jak i masowo w praktyce je stosowali. Konstrukcja byla dopracowana.
   Naturalnie i Amis i Rosjanie skorzystali z opracowania V2 przez Niemcow. Amis wiecej bo zgarneli nie tylko rysunki, V2, ale i najwazniejszych ludzi. Jak von Braun ale nie tylko. Teraz nastepcy. Zawsze mozna powiedziec ze "skopiowali". Ale to mozna tylko skopiowac cos podobnego do V2. Ale jak juz silnik ma byc wiekszy to wlasciwie problemy konstrukcyjne sa od zera. Bo proporcjonalne powiekszenie silnika V2 napewno nie funkcjonuje. A przeciez V2 byla malutka w porownaniu do nastepcow czy rosyjskich czy amerykanskich. Poza tym uzywano tez i innych paliw. Np. w Saturnie byl uzyty i wodor w 3 stopniu (?). A to calkiem cos innego jak w V2. Rosjanie tez inne paliwa.
   Wezmy rakiete ksiezycowa ZSRR. Probowali tez Rosjanie zbudowac. Zamiast jak Amerykanie opracowac duze (duuuzo wieksze jak w V2!) silniki powiazali w peczek duzo swoich mniejszych. Ale tez nie z V2, nie ta klasa ciagu!. I Rosjanie padli na nos z tym peczkiem bo sie ktorys zawsze popsul (wiecej jak 1) i rakieta nie funkcjonowala.
   A wiec oczwiscie ze Niemcy byli dobrzy, dali podwaliny do rakiet z paliwem cieklym ale bez przesady. Nastepni musieli (prawie) cale R&D sami wykonac. Prawie tak jakby V2 nie istniala.

   Pozdrowienia
  • jorl j79 06.06.09, 11:27
   Z tym "tworzeniem" przez banki pieniedzy to tez nie jest prawda. Twoje (i aso)
   wyliczenia jesli chodzi o Polske to wlasnie pokazuje. Tobie brakuje, czyli ze
   banki "wytworzyly" pieniadze, te z 20% kredytow. Akurat aso slusznie napisal ze
   120mild PLN ktore Tobie brakuja w bilansie banki "polskie" pozyczyly od bankw
   zagranicznych. Twoja odpowiedz czyli banki zagraniczne "wytworzyly" pieniadze. A
   wiec nieprawda.

   Moze tak naprawde co robia banki. Ja np. pracuje, zarabiam ale zamiast wszystko
   co zarobilem przekonsumowac kupujac towary i uslugi chce odlozyc. Zamiast w
   skarpete niose do banku gdzie dostane mniejszy czy wiekszy %. I lepiej jak w
   skarpecie bo (zapewne) bezpieczniej. Czyli ja zrezygnowalem z konsumcji jakiegos
   kawalka ktory mi sie nalezal. Teraz inny chce wlasnie sobie kupic np. samochod.
   A ma za malo. Idzie do banku i dostaje "moje" pieniadze a wlasciwie prawo do
   skonsumowania wiecej jak sam wytworzyl bo sie zadluza. On placi tez %, a roznica
   w % pomiedzy moimi a jego jest zyskiem a wlasciwie zaplata dla banku za jego
   prace. Bo bank tez pracuje, w koncu moglbym sam tego kogos znalezsc i mu
   pozyczyc ale to za trudne wiec ta robote wykonuje bank i ludzie w nim musza
   przeciez miec pensje.
   Drogi j79 tak naprawde to nie pieniadze sa istotne a towary/uslugi za nimi
   stojace. I zawsze jak jeden oszczedza a jeden zyje na kredyt to znaczy ze
   oszczedzajacy mniej konsumuje jakby z jego pracy wynikalo a ten bioracy kredyt
   wiecej.
   I ten bilans MUSI sie zerowac. Jakby sie nie zerowal to wtedy w warunkach
   swobody rynkowej musialyby sie ceny wyregulowac.
   Teraz wezmy Polske. Ten system ze depozyty sie z kredytami musi zerowac w Polsce
   jak wyzej napisano o te 120mild PLN (?) sie nie zgadza. I ze te pieniadze sa
   Zachodu. Bo polskie banki sa corkami zachodnich (austriackich?) i dostaja na
   kredyty kase od matek. Myslisz ze banki matki drogi j79 "wytworzyly pieniadze"?
   Nie! Skad banki austriackie maja taka nadwyzke? Ano nie z Austrii maja glownie z
   Niemiec. Dlaczego? Bo skolei Niemcy wiecej sumarycznie oszczedzaja jak
   konsumuja. Czyli jakas czesc towarow wyprodukowanych w Niemczech nie jest
   konsumowana. Niemcy maja nadwyzke exportu nad importem. A wiec musza zostawac
   pieniadze w Niemczech. Niewydane. Co sie z nimi dzieje? Poprzez system "rajow
   podatkowych" wyjezdzaja z Niemiec. I wlasnie i Austra jest takim rajem
   podatkowym. Laduja w bankach austriackich bo tam, nie jak w Niemczech, od % nie
   placi sie podatkow. Dlatego powstaje ten mechanizm. Te pieniadze w Austrii maja
   odpowiednik "nieskonsumowanych" towarow w Niemczech. Ale te towary nie leza na
   haldzie. Wlasnie te pieniadze wedruja do np Polski. Te 120mild PLN. I za te
   pieniadze w Polsce kupowane sa te towary ktore w Niemczech jakby lezaly. Nic sie
   kreatywnie tutaj pieniadza nie produkuje ma odpowiednik w towarach. Dlatego
   wlasnie Polska przez ostatnie lata zyla lepiej jak wynikaloby to jej aktualnej
   produktywnosci. Bo konsumowala wiecej jak produkowala.
   Zreszta ten sam mechanizm, ale na duzo wieksza skale, jest w stosunku Swiat-USA.
   Tam plynely (bo teraz sie zmniejsza to radykalnie) oszczednosci z calego (prawie
   bo z Polski nie) Swiata czyli Swiat mniej konsumowal jak wytwarzal a USA
   konsumowala te towary/uslugi. To do 2007 bylo za 800mild $/rok. Ogromna masa
   pieniedzy i jego odpowiednika towarow. USA dostawala tez te pieniadze poprzez
   raje podatkowe. Dlatego wlasnie USA byla przeciw likwidacji tychze. Z tym ze to
   ma tez negatywy. Dlugofalowo rzecz biorac. Niszczy wlasna gospodarke.

   Mysle ze jest jasne ze nikt nie kreuje pieniedzy. Napewno nie banki a jak beda
   to robily rzady to wtedy wykreauja inflacje. A jak zaczna ceny kontrolowac to
   puste polki jak za Solidarnosci w Polsce (lata 80te).
   Co dalej? Wlasnie ten kryzys ktory mamy zaczyna ten sytem naprawiac. To znaczy
   Swiat zaczyna likwidowac raje podatkowe a w konsekwencji zaczyna mniej pieniedzy
   wedrowac i do USA a i tez do takich krajow jak Polska. Deficyt handlowy USA
   spada gwaltownie, nawiasem mowiac jakos nie bardzo widze w mediach ile jest
   teraz, w Polsce tez deficyt handlowy spada czyli sytuacja sie uzdrawia. Kazdy
   musi pracowac na siebie traktujac kraj jako jednosc. Kierunek jest ze kazdy kraj
   bedzie mial zerowy bilans handlowy, juz Japonia taki nagle osiagnela, tez Niemcy
   beda to mialy. A kraje ktore z tego zyly musza mniej konsumowac, zyc po prostu
   ze swojej produktywnosci. Tak Lotwa np. pada na pysk bo oni zyli ogromnie z tego
   mechanizmu.
   Objawia sie tez to tym ze polskie banki nie daja latwo kredyty bo wysycha
   stumien pieniedzy z Niemiec do Austrii.
   Tez te toksyczne dlugi. To przeciez nic innego jak np. ci polscy emeryci ktorzy
   z renta 1000PLN maja raty 3000PLN bo sobie nakupowali a dla finansowania brali
   nastepne kredyty. Oni nie oddadza czyli ta kasa przepadnie dla tych polskich
   bankow a w konsekwencji dla austriackich a w konsekwencji dla tych co z Niemiec
   uciekajac przed podatkiem wysylali swoje oszczednosci do Austrii. Mnostwo kasy
   ludziom przepadnie tzn ze polski emeryt czy Amerykanski na kredytach tak
   naprawde z zagranicy pozyl dobrze ale juz wiecej nie pozyje dobrze za cudze. Co
   bylo to przepadnie ale problem dla Polski czy USA jest ze nastepne nie
   beda plynely. I standard zycia w dol. Dopasowac do wlasnej produktywnoscia. A my
   np. w Niemczech wiecej konsumowac a nie wpychac innym.
   To na tyle.

   Pozdrowienia

   • jack79 Re: j79 10.06.09, 21:14
    przepraszam jeśli już to czytałeś, bo wklejałem to nie raz
    ale jeśli nie to przeczytaj i przeanalizuj
    szczególnie moment w którym kasy jest 1000 a trzeba oddać 1080...

    www.zeitgeist.republika.pl/przypowiesc/03_przypowiesc.pdf
    to dokładnie oddaje obecnie panujące zasady
    aby spłacić dotychczasowe kredyty musza się pojawić nowe WIĘKSZE
    które dadzą większe odsetki i do ich spłacenia trzeba nowych JESZCZE
    WIĘKSZYCH KREDYTÓW
    świat to piramiada finansowa

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka