Dodaj do ulubionych

Ratusz: Alejka w parku przy UW to ciąg pieszy, ...

29.05.13, 07:19
Panie Bruski
Trochę późno staje się pan rzecznikiem interesu bydgoszczan. Przed tą awanturą, która dopiero napędziła panu stracha, nie widział pan problemu, jeśli pamiętam.
Obserwuj wątek
  • yuuu11 Ratusz: Alejka w parku przy UW to ciąg pieszy, ... 29.05.13, 08:08
   Do artykułu wkradło się szereg nieścisłości, które wypaczają problem. Pierwsza to fakt, że plan nadal jest ważny, bowiem nowy nie został jeszcze uchwalony. Proszę spojrzeć na spis aktualnych planów na stronie internetowej Pracowni Urbanistycznej. Po drugie, wjazd ten zgodnie z planem jest ciągiem pieszym, nie pieszojezdnym. Dopuszczono jedynie dojazd do stacji trafo. W związku z tym samochody nie mają prawa tam wjeżdżać i parkować. Po trzecie parkowanie może odbywać się wyłącznie na parkingu, czyli zaprojektowanym w tym celu i posiadającym pozwolenie na budowę utwardzonym placu z zachowaniem właściwych odległości od działek sąsiednich czyli parku i działki obiektu oświatowego, na której zresztą urzędnicy też parkują. Wjazd na parking w ramach projektu powinien tez posiadać stosowne uzgodnienie z Zarządem Dróg. Proponuję, by UW przedstawił opinii publicznej taki projekt z pozwoleniem i opiniami. Z pewnością go nie ma, bo byłby sprzeczny z planem miejscowym i prawem budowlanym. Aż dziw, że urbaniści z pracowni Urbanistycznej te fakty pominęli. Chyba nie celowo.
  • ax222 Ratusz: Alejka w parku przy UW to ciąg pieszy, ... 29.05.13, 08:57
   "Rafał Bruski. - Prawo własności to świętość, ale jest jeszcze w prawie zasada dobrej woli i liczę, że znajdzie się kompromis."

   I czego ten żałosny człowieczek jeszcze nie wymyśli... Jaki kompromis? Wszelkie pojazdy na tym terenie znajdują się bezprawnie i powinny być natychmiast usunięte, a nie tolerowane!!!
  • yazek ... na co czekacie Strażnicy Miejscy? 29.05.13, 09:14
   ... płacimy Wam za pilnowanie prawa lokalnego. Do roboty!
   Auta parkują nielegalnie na trawnikach (1) w strefie Centrum płatnego parkowania (2).
   Mało?
   Urzędnik to cham, ale człowiek i płaci mandaty, jak każdy obywatel. Zapomnieliście?
   Chyba, że to jest jakaś kasta urzędników, więc zamiast samochodów, trzeba tam stawiać lektyki - one stoją bezpłatnie.
  • yuuu11 Ratusz: Alejka w parku przy UW to ciąg pieszy, ... 29.05.13, 09:26
   Chciałbym jeszcze dodać dwa cytaty z planu miejscowego, o których "zapomnieli" urbaniści z Pracowni Urbanistycznej.
   "-wymagane uzyskanie reprezentacyjnego i atrakcyjnego wyglądu przestrzeni ogólnodostępnych a także otoczenia obiektów użyteczności publicznej poprzez aranżację nawierzchni, wprowadzenie obiektów małej architektury, zieleni itp. przy zachowaniu wysokiego poziomu kompozycyjno-estetycznego miejsca;
   -w zagospodarowaniu terenów postuluje się uwzględnienie zapewnienia ciągłości i powiązania wskazanych na rysunku planu głównych ciągów pieszych, ze szczególną dbałością o ich jakość estetyczną;

   -w strefach ochrony konserwatorskiej wymagane jest uzgadnianie z właściwym konserwatorem zabytków wszelkiej działalności inwestycyjno - budowlanej, podziałów geodezyjnych, zmiany sposobu użytkowania, remontów, modernizacji, adaptacji obiektów zabytkowych, uzupełnień zabudowy, zdobienia i kolorystyki brył architektonicznych, wprowadzania małych form architektonicznych, wprowadzania elementów reklamy
   wizualnej, nawierzchni ulic i chodników, ogrodzeń, oświetlenia ulic, iluminacji obiektów zabytkowych, prac w obszarze zabytkowej zieleni miejskiej;"

   UW samowolnie zmienił przeznaczenie terenu nie uzgadniając tego z Konserwatorem zabytków. I czy można uznać obudowanie ciągu pieszego parkującymi samochodami za spełnienie warunku uzyskania reprezentacyjnego charakteru ciągu pieszego, za wysoki poziom kompozycyjno-estetyczny i szczególną dbałość o jakość estetyczną? Wydaje mi sie, że wskazana byłaby niezależna opinia, bo ta z Pracowni Urbanistycznej na razie jest dość dziwna.
   • groznyiwan Re: Ratusz: Alejka w parku przy UW to ciąg pieszy 29.05.13, 10:22
    yuuu11 napisał:


    > UW samowolnie zmienił przeznaczenie terenu nie uzgadniając tego z Konserwatorem
    > zabytków. I czy można uznać obudowanie ciągu pieszego parkującymi samochodami
    > za spełnienie warunku uzyskania reprezentacyjnego charakteru ciągu pieszego, z
    > a wysoki poziom kompozycyjno-estetyczny i szczególną dbałość o jakość estetyczn
    > ą? Wydaje mi sie, że wskazana byłaby niezależna opinia, bo ta z Pracowni Urbani
    > stycznej na razie jest dość dziwna.

    Generalnie można by uznać parkujące tam samochody za elementy małej architektury. Trzeba tylko spełnić jeden warunek: związać je trwale z podłożem :) Ale wcześniej należy ten fakt zgłosić do WAB Urzędu Miasta.
  • buttheadslayer Bruski - rzecznikiem interesów Bydgoszczan? Ha ha! 29.05.13, 10:13
   "Dla mnie jako prezydenta Bydgoszczy głos bydgoszczan powinien być zawsze wykładnią"

   No to ma Pan już dzisiaj wyborną szansę poikazania jak to Pan rzekomo murem stoi za naszym miastem i jego mieszkańcami!!!
   Czy podczas sesji Rady Miasta ogłosi Pan wreszcie decyzję o rezygnacji z budowy spalarni śmieci? Zewsząd płyną do Pana sygnały, że jest to obiekt niepotrzebny, horrendalnie drogi a jego realizacja zablokuje jakiekolwiek inwestycje w Bydgoszczy co najmniej do 2020. Społeczeństwo ma nieodparte wrażenie, że Pańskie zastanawiająco intensywne parcie do realizacji tej instalacji wynika raczej z mało szlachetnych względów bo racjonalne wytłumaczenie trudno znależć. Wielokrotnie podnoszono kwestię, że budowa spalarni nie ma sensu, zarżnie budżet miasta a warunki jej funkcjonowania (zwłaszcza idea płacenia za dowóz i spalanie śmieci z Torunia) wzbudzają zrozumiałe zdumienie i opór. O wydzielanych przez nią toksyhnach już nawet nie wspomnę. W imię czego mieszkańcy Bydgoszczy mają płacić za cudzy interes? Dotychczas funkcjonujące na rynku firmy doskonale radzą sobie z wytwarzanymi przez mieszkańców śmieciami i czynią to nie tylko zgodnie z wymogami unijnymi ale co więcej, dużo taniej niż usiłuje to Pan narzucić. Po co więc spalarnia? Nasuwa się oczywiste pytanie: Qui bono? Czy czasem nie jest tak, że antycypując niechybnego kopa jakiego dostanie Pan od Bydgoszczam w najbliższych wyborach samorządowych przygotowuje sobie Pan cieplutką i sowicie opłacaną synekurę na otarcie łeż? . Miał Pan poparcie Bydgoszczan, mógł Pan skutecznie zawalczyć o nasze interesy ale niestety przez upływające 2 lata swojej kadencji NIE ZROBIŁ PAN DLA MIASTA LITERALNIE NIC. Zero wizji rozwoju, zero aktywności, zero SKUTECZNYCH działań, nadal serwilizm wobec Torunia (pod płaszczykiem pozornego oporu) a przede wszystkim swoich peowskich mocodawców, i teraz iubiera się Pan w togę obrońcy i rzecznika mieszkańców naszego miasta? Kto w to uwierzy poza Panem?
  • groznyiwan Przyganiał kocioł garnkowi... 29.05.13, 10:38
   UM powinien zająć się sprawą parkowania na własnym podwórku przy ul. Grudziądzkiej. Co prawda jest tam wyznaczony parking na ok. 200 lub więcej samochodów, ale parkują również tylko urzędnicy. Wiem, co piszę, bo w ubiegłym tygodniu chciałem załatwić tam sprawę. Przyjechałem rano, ok. 7.40 i ku swojemu zdziwieniu zobaczyłem, że parking zapełnia się w b. szybkim tempie. Z początku pomyślałem, że tylu petentów rano przyjechało. Ale ku swojemu zdziwieniu odkryłem, że owi "petenci" wchodzą do budynku wpuszczani przez strażników, a mnie wraz z garstką innych nie przepuszczono. Musiałem czekać grzecznie do 8.00 czyli otwarcia urzędu dla petentów. Po wejściu do budynku na korytarzach nie było nikogo. Oznacza to, że cały parking został zajęty przez urzędników. Mieszkańcy chcący załatwić swoje sprawy nie mieli już gdzie postawić samochodu. Po swoim wyjściu z urzędu ok. 8.20 zauważyłem, że przy wjeździe na parking jest kolejka aut czekających, aż zwolni się jakieś miejsce. To w końcu dla kogo ten parking: dla urzędników czy petentów? Jak poczuje się inwestor chcący uzyskać pozwolenie na budowę, jak nie będzie miał gdzie postawić swojego Audi czy BMW? Co mają myśleć ludzie chcący przerejestrować samochody, gdy nie ma gdzie ich postawić koło urzędu? Czy to jest dbanie o mieszkańców? A może UM wprowadzi jakieś zachęty dla swojej armii urzędników za korzystanie ze zbiorkomu? A jeśli nie ma zachęt, to niech UM wydzieli 50 miejsc do parkowania tylko dla urzędników, ale niech za te miejsca płacą abonament, np. 150 zł/m-c. Zaraz by się okazało, że jednak warto wyrobić kartę miejską i do pracy przyjechać autobusem. Tylko może być jeden problem: z Zielonki czy Niemcza trzeba najpierw dotrzeć do autobusu,a węzłów przesiadkowych jakoś nie widać...
  • stanczyk1511 Ratusz: Alejka w parku przy UW to ciąg pieszy, ... 29.05.13, 10:55
   Problem mamy większy niż tylko nieestetyczne ustawianie urzędniczych pojazdów na trawniku. Tym powinna się zająć Straż Miejska. Tym, co jest niedopuszczalne to łamanie prawa w blasku reflektorów i z premedytacją przez organ władzy państwowej. Wypowiedzi rzecznika wojewody, urbanistów, a nawet prezydenta miasta świadczą tylko o ich niekompetencji i braku etyki. Jak już zauważył -yuuu11- parking to miejsce urządzone zgodnie z prawem budowlanym, z prawem o zagospodarowaniu przestrzennym i z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Także z wydanym pozwoleniem na budowę, poprzedzonym licznymi uzgodnieniami. A eksploatację można rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Tych wszystkich dokumentów Urząd Wojewódzki nie posiada i posiadać nie będzie. Więc jest to klasyczna samowola. Powoływanie się na prawo własności jest bezczelnością ze strony Wysokiego Urzędu. Bardzo demoralizującym dla mieszkańców. Stawiam wniosek : domagajmy się odwołania Wojewody. „Noblesse oblige” !!!
  • basil1103 Ratusz: Alejka w parku przy UW to ciąg pieszy, ... 29.05.13, 11:18
   Najgorsze, to to, że tyle czasu potrzebują urzędnicy miejscy, aby załatwić od razu sprawę i zajmować się ważnymi problemami.
   Po co jest Straż Miejska?
   Gdzie wrażliwość posłów - np Piotrowskiej, Olszewskiego - mają niedaleko biura poselskie.
   Ludzie muszą Prezydentowi abecadło. Wstyd
  • dziwny22 Ratusz: Alejka w parku przy UW to ciąg pieszy, ... 29.05.13, 14:22

   Plan miejscowy definiuje podstawową funkcję tej drogi. A ta zostaje niezmienna - mówi Rembowicz-Dziekciowska.


   Cały tekst: bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,132745,14001397,Ratusz__Alejka_w_parku_przy_UW_to_ciag_pieszy__nie.html#ixzz2UfiGQGPe

   A nie można tak prościej droga pani o dwoju nazwiskach?
   Wiadomo, nie można nikomu się narażać, czyli panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek.
  • hipoz Ratusz: Alejka w parku przy UW to ciąg pieszy, ... 29.05.13, 16:58
   Wydaje mi się, że nie mniejsze, negatywne emocje, wywołuje rozszerzenie strefy płatnego parkowania. Wierzę, że skoro pan Bruski mówi: "coś, co wzbudza tak negatywne emocje, nie ma racji bytu " i "Dla mnie jako prezydenta Bydgoszczy głos bydgoszczan powinien być zawsze wykładnią", będzie konsekwentny i w tym wypadku postąpi zgodnie z głoszonymi przez siebie zasadami. Życzę powodzenia i konsekwencji w działaniu.
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka