Dodaj do ulubionych

Poznajemy naszą BYDGOSZCZ

IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.03.05, 16:39
POZNAJEMY NASZĄ BYDGOSZCZ

Zastanawiałem się czy wstawić ten wątek. Mogę być posądzany o umniejszanie
Torunia, lub wypisywanie na siłę peanów na rzecz Bydgoszczy.
Niech tam, wstawiam go. Chodzi mi raczej o podzielenie się informacjami o
naszym mieście. Przez ostatni rok byliśmy bombardowani postami jaka to mierna
ta Bydgoszcz, nic nie warta. Niewiele osób potrafiło bronić dobrego imienia
Bydzi.
Jeśli kogoś będę nudził, niech nie czyta.

Niestety znajomość własnego miasta jest wśród mieszkańców za mała i w efekcie
podatność na propagandę za duża. Mieszkając w danym miejscu nie zauważa się
wielu atrakcyjnych walorów. Spełnia się po raz kolejny przysłowie „Cudze
chwalicie, swego nie znacie”.
Zastanawiające jest, dlaczego tak wielu środowiskom zależy na oczernianiu
Bydgoszczy i umniejszaniu jej.
Dlatego jako odruch obronny będą powstawać takie wątki, bazujące na faktach i
ukazujące prawdziwy obraz Bydgoszczy, aby znajomość miasta powiększała się.

STOPNIOWO będą ukazywane kolejne WALORY czy też po prostu WIADOMOŚCI o
Bydgoszczy traktowanej jako zespół miejski czyli miasto z otoczeniem.
W kolejnych ODSŁONACH będą prezentowane kolejne dziedziny. Razem jest ich
około 30-stu.
Oczywiście można dyskutować, prostować czy prezentować inne ciekawe
wiadomości. Natomiast z założenia powinny być ignorowane próby wulgarnych
ingerencji, ośmieszania, prezentowania pseudo-mądrościowych teorii.

Wątek nie jest skierowany przeciw Toruniowi. Nie chodzi o umniejszanie
znaczenia Torunia i stronnicze porównywanie Bydgoszczy do niego. Chodzi o
ukazanie rzetelnych informacji wyłącznie o Bydgoszczy, opisu miasta oraz
różnych ciekawostek, czy też mało znanych faktów.

Bydgoszcz jest ważnym ośrodkiem ludnościowym, gospodarczym, przemysłowo-
handlowym, administracji cywilnej i wojskowej, akademickim, kulturalnym i
sportowym. Posiada tradycje historyczne, administracyjne, przemysłowe,
bankowe, handlowe, kulturalne.
Już w średniowieczu dynamika rozwojowa Bydgoszczy była zaskakująca. Od połowy
XIV wieku w ciągu 300 lat miasto rozwinęło się i rozbudowało od podstaw
dystansując miasta kujawskie i wielkopolskie, skutecznie konkurując z
Toruniem - krzyżackim, a później należącemu do Prus Królewskich emporium
handlowym. W Bydgoszczy zbudowano od podstaw murowane miasto z wodociągami, 8
średniowieczymi kościołami (obecnie pozostało 4), zamkiem królewskim, murami,
bramami, basztami, mennicą, mieszczące się w 10-tce największych miast I
Rzeczpospolitej. I to wszystko własnymi siłami bez pomocy Krzyżaków, a raczej
wbrew nim. Znaczenie Bydgoszczy do okresu wojen szwedzkich nieustannie
wzrastało, a miasto wzbogacało się o kolejne obiekty, kolegia, kościoły i
powiększało liczbę ludności. Już wtedy można zauważyć fenomen Bydgoszczy,
która leżała w miejscu tak dogodnym pod względem komunikacyjnym i handlowym,
że miała szansę w przyszłości zdystansować wszystkie sąsiednie ośrodki.
Po głębokim upadku w XVIII w. w wyniku wojen - od początku XIX wieku
Bydgoszcz stanowi znowu ważny ośrodek tym razem czerpiący korzyści z
położenia na styku strategicznych dróg wodnych i związanego z tym rozwoju
przemysłu. Rozwój Bydgoszczy lansowały władze polskie (polski projekt kanału
bydgoskiego), pruskie (budowa kanału), i znowu polskie (Księstwo
Warszawskie). Bydgoszcz zyskała prestiż ośrodka administracyjnego utrzymywany
przez władze pruskie i polskie. Czasy emporów handlowych przeminęły. Teraz
przyszedł czas znaczenia komunikacji wodnej, kolejowej i rewolucji
przemysłowej. Od połowy XIX wieku Bydgoszcz stała się niekwestionowanym
liderem na obszarze obecnego województwa. Z tego czasu pochodzą tradycje
przemysłowe i bankowe.
Rozwoju nie przerwały nawet niekorzystne decyzje administracyjne w czasach II
Rzeczpospolitej. Więcej: dystans gospodarczy Bydgoszczy wobec sąsiednich
ośrodków powiększał się. Bydgoszcz zyskiwała coraz większe tradycje sportowe
i kulturalne.
Natomiast suma okresu PRL nie jest dla Bydgoszczy korzystniejsza, niż dla
innych miast regionu. Po korzystniejszym pierwszym okresie rozbudowy
infrastruktury przedwojennej, w II okresie PRL (od 1965 r.) rozwijano raczej
sąsiednie ośrodki: Toruń i Włocławek, Świecie.
W Bydgoszczy nie zlokalizowano żadnej wielkiej nowej inwestycji przemysłowej,
a część mocy przerobowych kombinatu budowlanego przekazano na Śląsk.
Rozwijało się natomiast szkolnictwo wyższe i zwrócono uwagę na
zagospodarowanie atrakcyjnych obszarów przyrodniczych (LKPiW).
Obecnie liczba atutów Bydgoszczy jest nawet większa niż w dawnych okresach
historycznych. Wystarczy przyjrzeć się bliżej aglomeracji bydgoskiej i
sięgnąć do danych statystycznych aby się o tym przekonać. Obecnie przychodzi
czas na rozwój otoczenia silnie już nasyconej zabudową i infrastrukturą
Bydgoszczy. Dlatego coraz uważniej trzeba patrzeć na powiat bydgoski, a
zwłaszcza najbliższe miastu gminy.
Od 1973 r. Bydgoszcz połączono z Toruniem - na razie na papierze. Efektem
docelowym tej koncepcji ma być zsumowanie potencjałów obu miast i rozwój
powiązań między nimi w celu stworzenia ośrodka metropolitarnego. Co z tego
wyniknie czas pokaże.
Obserwuj wątek
  • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.03.05, 16:40
   Dzisiaj Walor 1: WIELKOŚĆ I CHARAKTER MIASTA

   Bydgoszcz to nie wielka metropolia, ale jest na tyle duża, że nie sposób się tu
   nudzić. Potencjał miasta sprawia, że często organizowane są imprezy kulturalne,
   sportowe, jest spory wybór restauracji, kawiarni, klubów, przedstawień w
   teatrze, operze, filharmonii, filmów w multikinie. Miasto jest rozległe i
   zaskakuje krajobrazami, nie nuży ciagle tymi samymi widokami. Zarazem nie czuje
   się pędu wielkiej metropolii. Bydgoszczanie znają swoje miejsce w szeregu, za
   Poznaniem, Gdańskiem, Łodzią, ale wiedzą doskonale, że w regionie są
   największym ośrodkiem. To, że miasto jest największe w regionie ułatwia
   lokalizowanie tutaj przyszłych prestiżowych inwestycji.

   1. Tradycje wielkomiejskie

   Bydgoszcz nigdy nie była metropolią krajową, ale począwszy od średniowiecza
   należała do dużych i liczących się polskich miast.
   Średniowiecze
   W końcu XVI wieku więcej mieszkańców posiadał m.in. Gdańsk, Poznań, Warszawa,
   Kraków, Elbląg, Toruń. Na Kujawach Bydgoszcz była największym miastem
   dystansując Włocławek i Inowrocław. Natomiast wśród miast dzielnicy
   wielkopolskiej (Kujawy+Wielkopolska) Bydgoszcz była jednym z największych
   ośrodków po Poznaniu. Znaczenie Bydgoszczy wynikało z funkcji handlowej miasta.
   Była głównym ośrodkiem skupu i spławu zboża z Kujaw, Krajny i północnej
   Wielkopolski. Co 6 statek na Wiśle był bydgoski.

   XIX wiek
   Na początku wieku dystans Bydgoszczy do większych ośrodków zmniejszył się, aby
   od połowy XIX w. zostać trzecią metropolią w zaborze pruskim po Gdańsku i
   Poznaniu.

   Okres międzywojenny:
   Bydgoszcz plasowała się na 8, a w latach 30-stych na 7 miejscu w kraju.

   Okres powojenny:
   Bydgoszcz zajmowała 8, potem 9 miejsce (za Katowicami). Po 1989 r. ponownie
   znalazła się na 8 miejscu.

   2. Duża liczba mieszkańców

   Obecnie (2003) Bydgoszcz liczy 370,245 tyś. mieszkańców, a powiat 90,755 tyś.
   Zespół miejski liczy 461 tyś. osób, a uwzględniajac ludność wyłącznie
   zurbanizowanych przedmieść o charakterze quasi-miejskim: 440 tyś. osób.
   Ustępujemy:
   Warszawie: 1689,559 tyś.
   Łodzi: 779,129 tyś.
   Krakowowi: 757,685 tyś.
   Wrocławiowi: 637,548 tyś.
   Poznaniowi: 574,125 tyś.
   Gdańskowi: 461,011 tyś.
   Szczecinowi: 414,032 tyś.

   Wyprzedzamy:
   Lublin: 356,563 tyś.
   Katowice: 322,285 tyś.

   Rozpatrując konurbacje miejskie, trzeba uznać, że większe znaczenie od
   Bydgoszczy ma ponadto konurbacja górnośląska traktowana jako zespół
   sąsiadujacych ze sobą średnich miast (10 ma ponad 100 tyś. mieszk.). Gdańsk
   rozpatrywany jako Trójmiasto również zyskuje znaczną przewagę nad aglomeracją
   bydgoską.
   Z kolei Bydgoszcz rozpatrywana łącznie z Toruniem dystansuje Szczecin i zbliża
   się do Poznania.

   3. Przestrzeń miejska

   Odległość między krańcami miasta wynosi: z zachodu na wschód: 20 km, a z
   północy na południe: 10 km. Miasto posiada odmienne strefy przestrzenne o
   różnym krajobrazie i zabudowie co urozmaica przestrzeń miejską. W centrum
   dominuje zwarta zabudowa, natomiast na wszystkich przedmieściach oazy zieleni i
   rekreacji. Położenie wśród lasów determinuje „enklawowość” miasta. Zabudowa
   rozwija się tam, gdzie jest to możliwe. Dlatego rozwijają się odległe osiedla
   np Osowa Góra czy Fordon.
   W mieście można wydzielić 6 stref przestrzennych
   - GÓRNY TARAS, który obejmuje osiedla: Wilczak, Jary, Błonie, Górzyskowo,
   Szwederowo, Wzgórze Wolności, Glinki, Wyżyny, Kapuściska, Czersko. Mieszka tam
   115 tyś. osób, czyli ok. 40% ludności miasta w osiedlach domów wielorodzinnych,
   ostatnio intensywnie rewitalizowanych oraz jednorodzinnych.
   - DOLNY TARAS, który obejmuje zabytkowe Stare Miasto i Śródmieście, oraz główne
   osiedla na północ od Brdy: Okole, Bielawy, Leśne, Bartodzieje. Mieszka tam ok.
   30% ludności miasta. Obok zabudowy mieszkalnej, znajdują się tam siedziby firm,
   niektóre fabryki i większość obiektów kulturalnych i sportowych.
   - WSCHODNIA DZIELNICA obejmująca ok. 20% ludności w osiedlach Bydgoszcz Wschód,
   Brdyujście, zabytkowy stary Fordon oraz zbudowany w latach 80-tych i 90-tych od
   podstaw Nowy Fordon. Obszary te sąsiadują bezpośrednio z Wisłą. Znajdują się
   tam zarówno dzielnice mieszkaniowe, jak i składy przemysłowe.
   - ZACHODNIE I PÓŁNOCNO-ZACHODNIE OSIEDLA WILLOWE, gdzie mieszka 10% ludności.
   Osiedla Miedzyń, Flisy, Prądy, Osowa Góra, Czyżkówko, Jachcice, Piaski,
   Smukała, Janowo leżą w pobliżu Brdy i kanału bydgoskiego w spokojnej, pełnej
   lasów okolicy. Znajdują się tam m.in. ośrodek wypoczynkowy i sanatorium.
   - PÓŁNOCNY PAS REKREACYJNY BYDGOSZCZY - wielka strefa wypoczynku i rekreacji.
   Obejmuje on 830-hektarowy Leśny Park Kultury i Wypoczynku z licznymi
   atrakcjami, Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły oraz znaczne obszary lasów o
   zróżnicowanej strukturze.
   - TEREN ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH ZACHEM w południowo-wschodniej części miasta z
   własną siecią dróg i linii autobusowych dla pracowników. Zakłady wykorzystują
   część terenu, pozostałą porasta las i znajdują się tam pozostałości niemieckiej
   fabryki dynamitu z czasów wojny. Stanowi on potencjalną strefę wielkiego parku
   przemysłowego, z dostępem do ekspresowej obwodnicy, linii kolejowej Śląsk-
   Gdynia i portu lotniczego.
   - PODBYDGOSKIE GMINY NAJŚCIŚLEJ ZWIĄZANE Z MIASTEM: Osielsko i Białe Błota.
   Mimo, że leżą poza obszarem administracyjnym miasta, mogą być traktowane jako
   integralne dzielnice. Odległość z tych gmin do centrum miasta jest 2x mniejsza,
   niż z peryferyjnych bydgoskich osiedli. Przekłada się to na intensywny ich
   rozwój, zwłaszcza budownictwa willowego. Parametry charakteryzujące rozwój tych
   gmin nie mają precedensu w regionie kujawsko-pomorskim.
   Fragmenty pozostałych sąsiadujących gmin z południa (Nowa Wieś Wielka), zachodu
   (Sicienko), północnego-zachodu (Koronowo), północnego-wschodu (Dobrcz),
   wschodu (Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka) i południowego-wschodu (Solec-
   Kujawski) również można uznać za przedmieścia o charakterze peryferyjnych
   osiedli willowych.

   4. Rozwinięta infrastruktura
   Długość ulic: 584,9 km
   Mosty: 25
   Wiadukty: 20
   Kładki dla pieszych: 15
   Przejścia podziemne: 4
   Jazy: 3
   Śluzy: 8
   Linie autobusowe (bez podmiejskich i prywatnych): 40
   Linie tramwajowe: 8
   Dworce kolejowe: 13
   Port lotniczy: 1
   Długość sieci cieplnej : 412,2 km
   Długość sieci energetycznych napowietrznych: 2287 km
   Długość sieci gazowej: 798 km
   Liczba oczyszczalni ścieków ogółem: 11
   Oczyszczalnie ścieków komunalne: 3
   Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie: 91,2%
   Ludność korzystająca z sieci wodociągowej: 96,5%
   Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej: 88,7%
   Zasoby mieszkaniowe - liczba mieszkań: 135,163 tyś.   5. Porównanie z innymi miastami

   Gęstość zaludnienia miast wojewódzkich i innych powyżej 150 tyś [osób na km
   kwadr.].
   1 – Warszawa - 3269
   2 – Białystok - 3107
   3 – Rzeszów - 2963
   4 – Bytom - 2752
   5 – Łódź - 2647
   6 – Sosnowiec - 2496
   7 – Lublin - 2417
   8 – Zabrze - 2407
   9 – Kraków - 2318
   10 – Poznań - 2197
   11 - Wrocław - 2177

   12 – Bydgoszcz - 2122

   13 – Radom - 2044
   14 - Zielona Góra - 2036
   15 – Olsztyn - 1969
   16 - Katowice - 1959
   17 – Kielce - 1925
   18 – Gdynia - 1871
   19 – Toruń - 1805
   20 – Gdańsk - 1759
   21 – Częstochowa - 1563
   22 – Gliwice - 1506
   23 - Gorzów Wlkp - 1462
   24 - Bielsko Biała - 1420
   25 – Szczecin - 1376
   26 – Opole - 1339

   Bydgoszcz zajmuje średnie pozycje. Znaczy to, że mimo że z Fordonem, Łęgnowem,
   w porównaniu do innych miast nie posiada wielkiego obszaru i nie jest miastem
   bardziej rozwlekłym od innych.

   5. Odległości

   Odległości liczone od centrum Bydgoszczy do centrum miast – w nawiasach liczba
   mieszkańców w tyś.
   Miasta odległe do 30 km:
   - Solec Kujawski (14,9) - 15 km;
   - Koronowo (10,8) – 22 km;
   - Szubin (9,4) – 23 km;
   - Łabiszyn (4,4) – 27 km;
   - Nakło (19,6) – 2
   • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.03.05, 16:41
    cd
    5. Odległości

    Odległości liczone od centrum Bydgoszczy do centrum miast – w nawiasach liczba
    mieszkańców w tyś.
    Miasta odległe do 30 km:
    - Solec Kujawski (14,9) - 15 km;
    - Koronowo (10,8) – 22 km;
    - Szubin (9,4) – 23 km;
    - Łabiszyn (4,4) – 27 km;
    - Nakło (19,6) – 29 km;

    Miasta odległe 30-50 km:
    - Mrocza (4,2) – 37 km;
    - Barcin (7,9) – 38 km;
    - Kcynia (4,7) – 43 km;
    - Żnin (14,1) – 43 km;
    - Pakość (5,8) – 43 km;
    - Chełmno (20,6) – 43 km;
    - INOWROCŁAW (77,9) – 44 km;
    - Świecie (25,8) – 44 km;
    - Gniewkowo (7,3) – 45 km;
    - TORUŃ (208,9) – 47 km;

    Średnie miasta do 100 km:
    - GRUDZIĄDZ (100,2) – 65 km
    - GNIEZNO (76,4) – 80 km;
    - PIŁA (80,0) – 89 km;
    - WŁOCŁAWEK (122,3) – 99 km;

    do Poznania – 122 km
    do Trójmiasta – 158 km
    do Warszawy – 245 km
    do Berlina – 380 km
    do Krakowa – 392 km
    do granicy z Niemcami – 262 km (Kołbaskowo), 280 km (Świecko)
    do Skandynawii (prom w Świnoujściu) – 283 km
    do granicy z obwodem kaliningradzkim – 199 km (Gronowo)
    do granicy południowej – 327 km (Lubawka), 431 km (Cieszyn)
    do granicy wschodniej – 417 km (Bobrowniki), 424 km (Terespol)
    na wybrzeże (Ustka, Krynica Morska) – 195 km
    na wybrzeże zachodnie (Rewal) – 256 km
    na Warmię (Olsztyn) – 190 km
    na Mazury (Mikołajki) – 266 km
    na Suwalszczyznę (Suwałki) – 370 km
    w Sudety (Karpacz) – 333 km
    w Beskid Żywiecki (Żywiec) – 442 km
    w Tatry (Zakopane) – 490 km
    w Beskid Sądecki (Krynica) – 496 km
    w Bieszczady (Ustrzyki Dolne) – 571 km

    W promieniu 30 km od Bydgoszczy leży 5 miast, w tym 15-tysięczny satelitarny
    Solec Kujawski i 20-tysięczne Nakło, w promieniu 50 km - kolejne 10 miast.
    Z Bydgoszczy stosunkowo blisko do Poznania, na wybrzeże gdańskie i środkowe, na
    Warmię, do obwodu kaliningradzkiego.
    Bliżej z Bydgoszczy do Berlina niż na południe Polski. Stosunkowo daleko (ponad
    400km) do wschodniej granicy i w Karpaty.
    • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.03.05, 16:42
     Dalej Walor 2: ATRAKCYJNE POŁOŻENIE GEOMORFOLOGICZNE

     W Bydgoszczy znajdziemy zróżnicowany krajobraz, wzgórza, doliny, parowy,
     równiny.
     Liczne są cieki wodne, stawy i jeziora.
     1. Styk krain geomorfologicznych

     Aglomeracja Bydgoszczy leży na styku krain geomorfologicznych:
     - Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, która rozciąga się od Nieszawy do Nakła, na
     przestrzeni około 90 km, w okolicach Bydgoszczy ma maksymalną szerokość ok. 25
     km. (od Myślęcinka do Tarkowa). Wypełniona jest systemem teras rzecznych, wśród
     których najniższa jest zalewowa, a wyższe zajmują wydmy śródlądowe,
     paraboliczne o wysokości 10-25 m, maksymalnie osiągające ponad 40 m wysokości
     względnej. Pole wydmowe w Kotlinie należy do jednych z największych w Polsce
     obok Puszczy Noteckiej i Kampinoskiej, a porośnięte jest od wieków lasem,
     dawniej mieszanym, obecnie głównie borem sosnowym. Brak zalesienia spowodowałby
     uruchomienie wydm (ruchome piaski).

     - Doliny Fordońskiej o szerokości 3 km tworzącej unikalny w skali kraju przełom
     Wisły widoczny z otaczających wzgórz. Dolina Wisły wcina się głęboko w
     otaczające wysoczyzny morenowe (ok. 60-70 m). Na wielu odcinkach zbocza doliny
     są bardzo strome lub urwiste. Strefa zboczowa rozcięta jest gęstą siecią dolin
     erozyjnych w postaci parowów, niektórych zajętych przez źródliska i wysięki
     wodne. Źródło „Maria” jest eksploatowane na skalę przemysłową (wody
     mineralne „Ostromecko”)

     - Doliny Noteci, która jest zachodnim przedłużeniem pradoliny Wisły. Osiąga ona
     szerokość około 9 km i wcina się w otaczające wysoczyzny na głębokość 40-60 m.
     Charakterystyczną cechą doliny jest szerokie (2-6 km), zatorfione i podmokłe
     dno zajęte przez rozległe łąki, stawy i Kanał Bydgoski. W strefie kontaktu
     doliny i wzgórz morenowych występują najwyższe kontrasty wysokościowe w
     województwie (do 110 m). Na całej długości północnej strefy zboczowej doliny
     Noteci rozwinęły się intensywne procesy zboczowe.

     - Doliny Brdy, rozwiniętej na dawnych szlakach wód roztopowych. W obrębie
     Bydgoszczy dolina jest głęboko wcięta w podłoże, początkowo w sandr Brdy,
     następnie w pradolinę Wisły. Piękno krajobrazu podkreślają meandry rzeki i
     kilka rozlewisk powstałych po wybudowaniu tam z elektrowniami wodnymi.

     - Wysoczyzny Świeckiej, Pojezierza Krajeńskiego i Chełmińskiego, które obejmują
     wysoczyzny morenowe.
     Największe powierzchnie zajmuje morena denna płaska i falista. Urozmaicenie
     wprowadzają licznie występujące wały, wzgórza i pagórki morenowe.
     Charakterystyczny jest pasmowy (równoleżnikowy) układ form czołowomorenowych,
     rejestrujących dłuższe postoje lądolodu oraz licznie występujące oczka
     polodowcowe.

     Położenie graniczne sprawia, że krajobraz w obrębie aglomeracji jest
     zróżnicowany. Nie brak krajobrazów podobnych do podgórskich, jak również równin
     ciągnacych się po horyzont.
     Miasto leży na kilku poziomach:
     - niskich terasach w dolinie Wisły (28-30 m npm),
     - terasach pośrednich we wschodniej części miasta (37-38 m npm),
     - poziomach pradolinnych w centrum miasta (52-55 m npm)
     - wysokich terasach na południu miasta (70 m npm),
     - terasach Sandru Brdy w okolicach Smukały i Osowej Góry (75-77 m npm)
     - wysoczyznach pomorskich na północnych krańcach miasta (80 m npm).

     Krawędzie terasów bywają wyraźnie i strome, jak np
     - skarpa północna (deniwelacja 40-60m) od Jachcic po Fordon,
     - skarpa południowa (deniwelacja 25 m) ciągnąca się od Prądów przez Szwederowo,
     Wyżyny do Czerska,
     - krawędzie doliny Brdy (20-30 m) od Smukały po Jachcice i od Opławca po
     Czyżkówko,
     - skarpa od Siernieczka po Brdyujście (deniwelacja ok. 10 m) i inne.
     Dzięki temu miasto jest pełne punktów widokowych. Często spotyka się parowy i
     wąwozy w strefie zboczowej, co uatrakcyjnia krajobraz.
     Idąc ścieżkami spacerowymi wzdłuż krawędzi wysoczyzn można podziwiać z góry
     kolejne dzielnice. Jary i wąwozy wykorzystane są na arterie komunikacyjne.
     Jeden z większych jarów nie jest jeszcze zagospodarowany, a znajduje się na
     Kapuściskach. Północną skarpę wysoczyzny porastają zróżnicowane lasy liściaste
     i znajduje się tam wiele ścieżek spacerowych. Wschodnie rubieże zajmuje jakby
     oddzielne miasto 74-tysięczny Fordon i Brdyujście, leżące bezpośrednio nad
     Wisłą, podobnie jak inne miasta regionu: Grudziądz, Toruń, czy Włocławek.
     Nad Fordonem górują najpiękniejsze punkty widokowe i oddzielne wzgórza np Góra
     Szybowników, skąd rozpościera się widok na przełom Wisły. Wśród wzgórz znajdują
     się głębokie jary i wąwozy ze strumieniami lub wysiękami wodnymi.

     Niektóre wzgórza na granicy wysoczyzn dochodzą do:
     - 94 m npm (Góra Myślęcińska),
     - 96 m nmp (Góra Zamkowa),
     - 97 m npm (Góra Szybowników,)
     - 100 m npm (Mariampol).
     W Puszczy Bydgoskiej największe wydmy dochodzą do wysokości 115 m npm.

     2. Zakole i przełom Wisły
     Stanowi krajobraz piękny i unikalny na skalę ogólnokrajową. Stosunkowo wąska
     tutaj Dolina Wisły (3 km) wcina się głęboko w wysoczyznę Pojezierza
     Pomorskiego. Urwiste zbocza pokryte są jarami, wąwozami i strumieniami. W
     żadnym miejscu w kraju Wisła tak gwałtownie nie zakręca. Rzeka sięga tu
     najbardziej na zachód. Ze wzgórz rozpościera się niesamowity widok.
     Najpiekniejsze punkty widokowe to:
     - Góra Szybowników z widokiem na Ostromecko, rezerwat Las Mariański i wschodnie
     zbocza Doliny
     - Góra Krzywoustego górujaca nad Łęgnowem z widokiem na Fordon, zakole Wisły i
     rezerwat Mała Kępa
     - Góra Ostromecka z widokiem na zachodnie zbocza Doliny i rezerwat Wielka Kępa
     - Wzgórza Mariampola, parów jarużyński z widokiem na wschodnie zbocza
     - szczyt Grodziska Wyszogród z widokiem na zakole Wisły i rezerwat Mała Kępa

     Ze wzgórzami związane są różne ciekawostki.
     Góra Szybowników zwana także Czarną Górą, wznosi się 60 m ponad poziom Fordonu,
     dawniej wykorzystywana do lotów szybowcowych (1933-1958). Absolwentem tej
     szkoły był m.in. ówczesny dowódca wojsk lotniczych gen. bryg. Jan Frey
     Bielecki. Góra leży w miejscu, gdzie pradolina zakręca na północ stając się
     Doliną Dolnej Wisły. U jej podnóża zbudowano pomnik Ikara na cześć lotników
     szybowcowych. Na zboczu widnieje ogromny, zbudowany w latach międzywojennych
     znak szkoły szybowcowej.

     Nazwa „Wzgórze Krzywoustego” pochodzi z legendy, że król w XII w. obserwował
     stąd Wyszogród przed przeprawą przez Brdę. Bardzo sugestywny opis walk dał Gall
     Anonim. Wojska polskie po przeprawie przez Brdę starły się przez pomyłkę z
     Mazowszanami. Tak więc próba zaskoczenia Pomorzan nie powiodła się. Przez
     następne 8 dni czyniono przygotowania do zdobycia grodu, budowano machiny
     oblężnicze. Do szturmu nie doszło, bo obrońcy poddali gród w obawie przed
     zemstą Krzywoustego. Król pozostał na miejscu kolejne 8 dni. W tym czasie
     umocniono gród i pozostawiono polską załogę. Po zakończonej kampanii gród
     wszedł w skład Wielkopolski.
     Ze wzgórza, które wznosi się ok. 40 m ponad pradolinę Wisły widać majestatyczny
     zakręt i przełom Wisły. W XIX w. na wzgórzu zatrzymał się pruski monarcha
     Wilhelm II z księciem Albrechtem. Od tego czasu Niemcy zwali to miejsce
     wzgórzem Albrechta. W 1932 r. władze miejskie Bydgoszczy ustawiły uroczyście na
     wzgórzu krzyż symbolizujący piastowską historię tego miejsca. Należy dodać, że
     badania wykazały istnienie na wzgórzu fundamentów starych budowli, co może być
     pozostałością średniowiecznej strażnicy.

     Drogą ze Strzelec Górnych do Dolnych można samochodem zjechać w Dolinę
     obserwując piękne widoki.
     Piękna jest droga z Fordonu do Trzęsacza u podnóża Doliny z widokiem na
     chrakterystyczne dla tych terenów sady drzew owocowych.
     Inna ciekawą drogą jest trakt z Ostromecka do wioski Mozgowina. Biegnie u
     podnóża zbocza wschodniego, a po drugiej stronie widać rozlewiska Wisły.

     W Brdyujściu znajdują się dwie ograniczone odnogami i śluzami wyspy na Wiśle
     porośnięte lasem łęgowym. Na jednej z nich znajduje się okresowo zalewany
     przylądek, z którego można obser
     • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.03.05, 16:43
      W Brdyujściu znajdują się dwie ograniczone odnogami i śluzami wyspy na Wiśle
      porośnięte lasem łęgowym. Na jednej z nich znajduje się okresowo zalewany
      przylądek, z którego można obserwować majestatyczne zakole Wisły, która w tym
      miejscu najbardziej sięga na zachód w swym 1025 km biegu przez Polskę. Widać
      rezerwaty wiślane po wschodniej stronie rzeki, odgłosy dzikich ptaków. Świetny
      cel np wycieczki rowerowej, zwłaszcza po południu, kiedy słońce oświetla
      wschodni brzeg.

      3. Cztery rzeki o odmiennym charakterze
      O Bydgoszcz zahaczają 3 zupełnie odmienne rzeki z innymi krajobrazami i
      roślinnością: majestatyczna Wisła, piękna Brda i nizinna Noteć + zabytkowy
      kanał bydgoski
      Co je charakteryzuje:
      WISŁA – wielkość, potęgowana przez ogromne zakole. Szczególnie piękny widok ma
      z wysp w Brdyujściu, na rzecie tworzą się wyspy piaszczyste, w lecie naprzeciw
      Wyszogrodu.
      BRDA – chrakter quasi-górski, w górnym biegu płynie wartko i jest bardzo
      czysta. Płynie głęboko wciętą doliną o urwistych zboczach. Brzegi są dzikie i
      zarośnięte drzewami kłaniającymi się w rzece. W dolnym biegu jest spokojniejsza
      i rozlana w szerokim korycie z licznymi meandrami w otoczeniu parków i
      roślinności łęgowej.
      NOTEĆ i KANAŁY NOTECKIE – charakter spokojnej nizinnej rzeki, w otoczeniu
      rozległych łąk. Krajobraz emanuje spokojem i idyllicznym wiejskim urokiem. W
      gminie Białe Błota znajdują się Bydgoskie Łąki Nadnoteckie – rozległy teren łąk
      poprzecinanych kanałami z orginalnymi zasuwami. Utworzono je w I poł. XIX
      wieku.
      KANAŁ BYDGOSKI – spokojny nizinny charakter, liczne budowle hydrotechniczne

      4. Zalesienie okolic
      Bydgoszcz jest jedynym dużym miastem w Polsce otoczonym ze wszystkich stron
      lasami. Właściwie leży na ogromnej polanie leśnej. Raj dla grzybiarzy i osób
      szukających spokoju i kontaktu z przyrodą. Lasy tworzą zdrowy mikroklimat w
      okolicach. W powietrzu unoszą się olejki eteryczne, a latem po deszczu spacer
      lasem to niezapomniane przeżycie.
      Lasy są zróżnicowane. Dominują bory sosnowe, ale na północnych wysoczynach są
      enklawy lasów liściatych np w okolicy Osowej Góry, Opławca, Rynkowa, Fordonu.
      Na zboczu lasy są zróżnicowane gatunkowo. Z kolei w dolinie Wisły i Brdy
      spotkamy lasy łęgowe. Wielkie połacie borowin spotka się w Rynkowie i lasach
      Osowej Góry.

      5. Wiele osiedli graniczy z lasem
      Właściwie z każdego bydgoskiego osiedla w 15 minut możemy znaleźć się w lesie.
      Ponad połowa osiedli bezpośrednio graniczy z lasem. Najkorzystniejsze warunki
      mają pod tym względem mieszkańcy zachodnich i północno-zachodnich osiedli,
      Leśnego, Bartodziei, Wyżyn, Kapuścisk, Glinek, Błonia, Brdyujścia, Fordonu.

      6. Liczne atrakcyjne krajobrazowo miejsca
      PUSZCZA BYDGOSKA
      Puszcza Bydgoska to istny labirynt pagórów wydmowych i dolin.
      Graniczy z domami mieszkalnymi południowych osiedli Bydgoszczy, zaplecze
      spacerowe dla mieszkańców górnego tarasu – m.in. osiedli Wyżyny, Kapuściska,
      Glinki i Wzgórze Wolności. Puszcza ma ciekawe walory krajobrazowe z powodu
      ukształtowania terenu. Na jej części występują strome pagóry wydmowe, ułożone
      regularnie, bądź zupełnie nieregularnie o wysokości względnej do 40 m. Stąd ma
      charakter podobny do okolic podgórskich. Czasem można zaobserwować
      przebiegające sarny i zające. W obszarze na południe od lotniska można spotkać
      obiekty wojskowe: bazy paliwowe, stacje radiolokacyjne, pozostałości dawnych
      dróg trasowanych przez wojsko.

      KRAWĘDZIE WYSOCZYZN
      Do bardzo urokliwych wycieczek w Bydgoszczy należy spacer krawędzią pradoliny z
      zachodu na wschód. Idąc z Prądów, przez kolejno: Miedzyń, Jary, Wilczak,
      Szwederowo, Wzgórze Wolności, Wyżyny, Kapuściska dochodzimy do Czerska, gdzie
      znajduje się punkt widokowy na przełom Wisły. Cała trasa ma długość ok. 15 km i
      pięknie prezentuje sie nocą, kiedy można podziwiać z góry rozświetlone miasto z
      podświetlanymi zabytkami i budynkami użyteczności publicznej.
      Inną drogą jest spacer pieszy bulwarami, lub statkiem rzeką Brdą. Wówczas można
      zwiedzać miasto „od dołu” oglądając średniowieczne i XIX-wieczne budowle, z
      których wiele pobudowano bezpośrednio nad rzeką.
      Ze skarpy północnej również można obserwować miasto. Najciekawsze stanowiska są
      na wysokości Osowej Góry, Jachcic, wzgórza nad uroczyskiem „Zacisze” w parku
      myślęcińskim, Góra Myślęcińska, stare grodzisko przy ul. Armii Krajowej,
      grodzisko Zamczysko i wzgórza Fordońskie.

      JAR NA KAPUŚCISKACH
      obejmuje zadrzewione w latach 50-tych skarpy w okolicach ul. Sandomierskiej i
      Częstochowskiej. Przy ul. Sandomierskiej park obejmuje głęboki jar w skarpie
      pradoliny długi na ok. 2 km i głęboki ok. 30 m, jedyny niewykorzystany jeszcze
      na trasę komunikacyjną, atrakcyjny krajobrazowo

      DOLINA ŚMIERCI
      mieści się w naturalnym leśnym wąwozie, obejmuje m.in. cmentarz pomordowanych
      tutaj mieszkańców Bydgoszczy w X 1939 r, monumentalny pomnik, golgotę i trasy
      spacerowe obejmujące okoliczne wzgórza

      TOR REGATOWY
      duży zbiornik wodny wykorzystywany do zawodów regatowych wioślarskich i
      żeglarskich, otoczony wieloma przystaniami żeglarskimi, trybunami dla widzów i
      hangarami dla łodzi
      Wokół znajdują sie również ścieżki spacerowe,a w pobliżu śluza, po której można
      przejść na wyspę

      WAŁY FORDOŃSKIE
      tereny spacerowe, piękne krajobrazowo dla mieszkańców starego Fordonu i osiedla
      Nad Wisłą, obejmują ścieżkę spacerową na wałach nadwiślańskich otaczających
      dzielnicę, oraz 5 km nadwiślańskich dzikich plaż i starorzeczy

      STREFA REKREACYJNA JANOWO
      osiedle w sąsiedztwie zakola Brdy i dużego kompleksu leśnego. Mieści się tam
      m.in. ośrodek wypoczynkowy, stanica wodna, kompleks działek rekreacyjnych,
      sanatorium, plaże nad Brdą. Rzeka jest czysta i zachowała dziki, pierwotny
      charakter. Ze względu na wysokie walory wypoczynkowe na tym terenie przebiega
      kilka znakowanych szlaków turystycznych

      PARK MILENIJNY I GRODZISKO WYSZOGRÓD
      położony nad Wisłą w dzielnicy Fordon, obejmuje dawną gliniankę, brzeg Wisły i
      park złożony ze starodrzewu, grodzisko Wyszogród z XI w., obok most
      kratownicowy przez Wisłę o długości 1 km.

      GLINANKA W BRDYUJŚCIU
      dwa czyste jeziora z wyspami i półwyspami, powstałe po zalaniu wyrobisk po
      wydobyciu gliny, w sezonie wykorzystywane do kąpieli i wędkowania, zaplecze dla
      mieszkańców Fordonu i Brdyujścia

      JEZIORO JEZUICKIE
      Około 7 km na południe od Bydgoszczy wśród lasów znajdziemy Jezioro Jezuickie
      złożone z trzech mniejszych jezior połączonych przesmykami, które można przebyć
      w bród (woda do kolan). Kilka następnych połączonych jeziorek jest już
      przekształconych w torfowiska. Jezioro ulega dosyć szybkiemu zanikowi. W XX w.
      jego powierzchnia zmniejszyła się o 33 ha. Niedaleko znajduje się rezerwat
      przyrody „Dziki Ostrów”, który jest rozległym naturalnym lasem czysto dębowym z
      charakterystycznym runem leśnym. Należy dodać, że w Puszczy Bydgoskiej znajduje
      się kilka miejsc, które są pozostałością dawnych śródleśnych jezior, dzisiaj
      już uległych zanikowi.

      STAWY NOTECKIE
      W pradolinie Noteci na zachód od Bydgoszczy znajdują się liczne stawy. Środkiem
      płynie kanał bydgoski, a obszary łąk siegają po horyzont. Dominantę krajobrazu
      stanowią wzgórza na północy i południu.

      cdn
   • Gość: Przemek. pozwól, że zwróce uwage na 1 bład i jedna rzecz IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.04.05, 19:47
    Gość portalu: PIT napisał(a):
    > Parametry charakteryzujące rozwój tych
    > gmin nie mają precedensu w regionie kujawsko-pomorskim.

    Piszesz ładnie i miło, ale pozwól, że zwróce uwage na 1 bład i jedna rzecz
    negatywna:

    1) rozwoj Osielska nie jest bez precedensu. Ma liczne przykłądy chocby wokol
    Toruniua (gmina Lubicz to nie tylko Lubicz, ale i Złotoria, Grebocin, Krobia,
    az do Brzozówki) - rozwija sie porownywalnie czy nawet nieco szybciej niz
    Osielsko. Takie precedensy sa zreszta równiez wokol Poznania (Swarzedz,
    Puszczykowo) czy Wroclawia (Bielany). Nie jest to nic nadzwyczajnego w
    Bydgoszczy.
    2) twoj ton czy wymowa pierwszego postu pokazuje, ze piszesz to na przekor czy
    w antagonizmie do innych (nie pada co, ale wszyscy wiemy, ze chodzi o druga
    wspolstolice regionu). Swojego miasta nie powinno sie poznawac na przekor, a
    tak przekazywana wiedza, nawet wbrew Twoim szlachetnym intencjom, moze byc
    przez niektorych oszolomow odbierana wyrywkowo, jako słuzaca czemus, anie
    samemu poznaniu wiedzy - a to źle. Dochodzi do wypaczen, od ktorych tak sie
    odzegnujesz.

    Nie traktuj tego osobiscie, ot taka opinia moja
    • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:14
     Dalej Walor 3: OBSZARY CHRONIONE

     Bydgoszcz położona jest na styku dwóch dużych jednostek geobotanicznych: Pasa
     Wysoczyzn Pomorskich i Pasa Wielkich Nizin Środkowopolskich. Następstwem tego
     jest znaczne zróżnicowanie szaty roślinnej okolic miasta:
     - bory sosnowe porastające obszary wydmowe na południe od miasta,
     - lasy mieszane na wysoczyznach na północ od miasta,
     - roślinność kserotermiczna na skarpach doliny Wisły i Brdy oraz na obszarach
     piaszczystych terasów pradoliny Noteci-Wisły
     - łąki i torfowiska w pradolinie Noteci (na zachodzie) oraz na rozległych
     obszarach bydgoskich łąk nadnoteckich na południowy zachód od miasta
     - lasy łęgowe na terenach zalewowych doliny Wisły, na dawnych wyspach (kępach)
     wiślanych: Wielkiej i Małej, w Brdyujściu i dolinie Brdy

     Dowodem obecności walorów przyrodniczych jest nagromadzenie rezerwatów, stref
     chronionego krajobrazu oraz położenie w obrębie miasta Parku Krajobrazowego
     Doliny Dolnej Wisły. 35% powierzchni Bydgoszczy jest obszarem prawnie
     chronionym co jest bardzo dobrym wynikiem na polskie warunki.

     Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni miasta (na 40 miast powyżej
     100 tyś.):
     1. Koszalin: 44,6%
     2. Kielce: 39,6%
     3. Bielsko Biała: 35,8%

     4. Bydgoszcz: 34,9%

     5. Gdynia: 32,0%
     6. Rybnik: 30,2%
     7. Poznań: 28,5%
     8. Elbląg: 28,2%
     9. Warszawa: 23,6%
     10. Gdańsk: 22,9%

     1. Rezerwaty
     W pobliżu Bydgoszczy znajduje się kilkadziesiąt rezerwatów przyrody, należących
     do czterech różnych jednostek przyrodniczo-geograficznych. W nawiasie odległość
     od granic miasta.

     REZERWATY DOLINY BRDY I WYSOCZYZNY ŚWIECKIEJ
     - „D o l i n a R z e k i B r d y” - 1682 ha, utworzony w 1994 r. – rezerwat
     krajobrazowy dla ochrony doliny rzeki Brdy o wyjątkowych walorach
     przyrodniczych i krajobrazowych (na północ od Bydgoszczy)
     -.„A u g u s t o w o” – 7 ha, utworzony w 1963 r. – stanowisko wierzby
     borówkolistnej na torfowisku pomiędzy suchymi borami sosnowymi i polami
     uprawnymi (8 km)

     REZERWATY NADWIŚLAŃSKIE
     - "W i e l k a K ę p a O s t r o m e c k a" - 28 ha, utworzony w 1953 r. -
     dobrze zachowany fragment lasu łęgowego z udziałem olszy i klonu polnego na
     terenie zalewowym (1 km).
     - "L a s M a r i a ń s k i" - 32 ha, utworzony w 1958 r. - grąd zboczowy z
     licznie występującymi źródliskami (4 km).
     - "R e p t o w o" - 4 ha, utworzony w 1962 r. – kolonia czapli siwej (7 km).
     - "L i n j e" - 12 ha, utworzony w 1956 r., śródleśne torfowisko, którego część
     (6 ha) to rezerwat ścisły, z jedynym na Niżu Polskim stanowiskiem brzozy
     karłowatej (12 km).
     - „P a r ó w C i e l e s z y ń s k i” – 36 ha, projektowany, – głęboki
     rozgałęziony parów, z unikatowym stanowiskiem zlepieńców i piaskowców
     plejstoceńskich, unikalnych w tej części Polski zespołów roślinnych z rzadkimi
     gatunkami roślin. (18 km)
     - "K o z i e l e c" - 15 ha, projektowany, – unikalne rośliny kserotermofilne i
     ich zespoły porastające skarpy Doliny Fordońskiej, m.in. len austriacki (Linum
     austriacum), gatunek wpisany do "Czerwonej Księgi Roślin Naczyniowych". (11
     km).
     - "M a ł a K ę p a O s t r o m e c k a" – (116 ha), dobrze zachowany fragment
     lasu łęgowego na terenie zalewowym z miejscami lęgowymi licznych gatunków
     ptaków (1 km).

     REZERWATY NADNOTECKIE
     - „D z i k i O s t r ó w” – 75 ha, utworzony w 1977 r. – dąbrowa z rzadkim
     gatunkami runa porastająca wzniesienie wydmowe otoczone kompleksem łąk
     nadnoteckich (9 km).
     - „O s t r ó w P s z c z ó ł c z y ń s k i” – 17 ha, utworzony w 1974 r.,
     fragment lasu liściastego o charakterze naturalnym z udziałem lipy
     szerokolistnej, nad brzegiem Noteci (11 km).
     - „T a r k o w o” – 0,3 ha, utworzony w 1958 r., fragment boru świeżego w
     kotlinie Toruńsko-Bydgoskiej ze stanowiskiem wiśni jkarłowatej
     - „S k a r p y Ś l e s i ń s k i e” – 14 ha, utworzony w 2001 r., – zbiorowiska
     roślinne o charakterze stepowym z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin (14
     km).
     - „K r u s z y n” – 73 ha, utworzony w 1997 r., ochrona zalesionych zboczy
     Pradoliny Noteci, wyjątkowe walory krajobrazowe, dobrze zachowane fragmenty
     typowo wykształconych grądów zboczowych (6 km).
     - „L a s M i n i k o w s k i” – 48 ha, utworzony w 2001 r., – las grądowy na
     zboczu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej o wyjątkowych walorach przyrodniczych
     (11 km).
     - „Ł ą k i Ś l e s i ń s k i e” – 42 ha, utworzony w 1975 r. – stanowisko
     reliktowej brzozy niskiej na łąkach nad Kanałem Bydgoskim (14 km).
     - „H e d e r a” – 17 ha, utworzony w 2001 r., – las mieszany z bluszczem
     pospolitym i wiciokrzewem pomorskim porastający krawędź wysoczyzny morenowej
     Pojezierza Krajeńskiego na granicy z pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką (10 km).

     REZERWATY PUSZCZY BYDGOSKEJ
     - „P i e c k i J e z u i c k i e” – 33 ha, – roślinność charakterystyczna dla
     torfowisk i borów bagiennych z gatunkami rzadkich roślin chronionych (5 km)
     - „Ł ą ż y n” – 30 ha, utworzony w 2002 r., – ochrona 180-letniego boru
     sosnowego reprezentatywnego dla Puszczy Bydgoskiej (4 km).

     Do 2010 planowane jest ustanowienie kolejnych kilku rezerwatów.

     2. Parki Krajobrazowe
     Bydgoszcz należy do stosunkowo niewielu miast w Polsce, które posiadają na
     swoim terenie Park Krajobrazowy. Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły zajmuje
     9% obszaru miasta – głównie północną skarpę pradoliny od Myślęcinka po Fordon.

     Park obejmuje środkowy fragment doliny Dolnej Wisły. Utworzony w 1993 r. jest
     jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce.
     Od przełomu Wisły w Fordonie po Gniew, gdzie zaczyna się delta, na długości 120
     km mamy Dolinę Dolnej Wisły.
     Do charakterystycznych utworów Doliny należą:
     - piaszczyste wyspy, ławice piasku – nietrwałe, ale ważne ze względu na miejsce
     gniazdowania wielu ptaków
     - lasy łęgowe – europejski odpowiednik tropikalnych lasów deszczowych, mają
     najbardziej złożoną strukturę przestrzenną wśród lasów naszego kontynentu,
     miejsce lęgu dla większości gatunków
     - wały przeciwpowodziowe
     - tereny zalewowe, pełne jezior i starorzeczy
     - wydmy usypane przez wiatr na dnie doliny, porośnięte lasami sosnowymi
     - strefa zboczowa o nachyleniu do 50 stopni i deniwelacjach 60-70 m, porośnięta
     grądem zboczowym (dąb, lipa, grab, klon). Występują obrywy i osuwiska oraz
     źródła i wysięki wód podziemnych. Na zboczach zachodnich i południowych rosną
     stepowe murawy kserotermiczne
     - wysoczyzna morenowa, urozmaicona oczkami wodnymi

     Na całej długości doliny spotyka się pozostałości budownictwa osadników
     holenderskich z XVI w. (mennonitów). Kilka zabytkowych budynków znajduje się w
     Łęgnowie i Otorowie w granicach Bydgoszczy. Na wschodnim brzegu znajduje się
     Chełmno – perła budownictwa gotyckiego, zdecydowanie warte zwiedzenia.
     W Chełmnie na małym obszarze znajdziemy 7 kościołów gotyckich, mury i baszty
     miejskie, renesanowy Ratusz, panoramę Doliny Dolnej Wisły.
     Inne ciekawe miejscowości z budowlami krzyżackimi to Świecie, Grudziądz, Nowe,
     Gniew.

     3. Strefy chronionego krajobrazu
     W Bydgoszczy i okolicy wytyczono 8 stref krajobrazu chronionego:
     - Północny Pas Rekreacyjny Bydgoszczy (2640 ha)
     - Strefa Krawędziowa Doliny Wisły (11542 ha)
     - Nadwiślański, część południowa (1795 ha)
     - Bydgoskie Łąki Nadnoteckie (1201 ha)
     - Nadnotecki obszar chronionego krajobrazu (2500 ha)
     - Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej (część wschodnia – 3500 ha i zachodnia –
     24600 ha)
     - Rynna Jezior Byszewskich (1800 ha)
     - Zalew Koronowski (28687 ha)

     Obszary chronionego krajobrazu otaczają Bydgoszcz ze wszystkich stron. Świadczy
     to o wysokich walorach środowiska naturalnego, atrakcyjności krajobrazowej i
     przyrodniczej.

     4. Pomniki przyro
     • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:15
      4. Pomniki przyrody
      Na terenie miasta znajduje się 82 pomników przyrody, dwa razy więcej, niż w
      pozostałych dużych miastach regionu razem wziętych. Bydgoszcz po tym względem
      znajduje się w czołówce krajowej.

      Liczba pomników przyrody
      1. Warszawa: 455
      2. Łódź: 253
      3. Gdańsk: 150
      4. Kraków: 115
      5. Bydgoszcz: 82

      Do najciekawszych pomników przyrody należy 500-letni dąb „Bartek” o obwodzie
      625 cm rosnący od XVI wieku przy ul. Toruńskiej, topole czarne w parku nad
      Starym Kanałem Bydgoskim. Najstarsze z drzew były sadzone za czasów Księstwa
      Warszawskiego. Sporo jest majestatycznych dębów, wiązów, klonów, platanów w
      parkach, a także wielkie głazy narzutowe.
      Również na terenach graniczących z miastem spotyka się kilkadziesiąt pomników
      przyrody m.in. w parku Ostromeckim i rezerwatach wiślanych Małej i Wielkiej
      Kępie.
      Liczba pomników przyrody w powiecie bydgoskim sięga 194. W regionie ustepuje
      tylko powiatowi świeckiemu.

      5. Ścieżki dydaktyczne
      W Bydgoszczy i okolicach znajduje się wiele przyrodniczych ścieżek
      dydaktycznych.
      Najwięcej z nich znajduje się w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku.

      - Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Zacisze” - prezentuje ciekawe naturalne
      zbiorowiska roślin Niżu Polskiego m.in. naturalne zbiorowiska leśne, zwierzęta
      leśne, sposoby wykorzystywania gospodarczego lasu, infrastrukturę ochrony
      przyrody. Położona na krawędzi pradoliny, wśród jarów, wąwozów, stawów i
      źródliska „Zacisze”.

      - Ścieżka dydaktyczna dla niewidomych w Ogrodzie Botanicznym (jedyna w Polsce)
      Wzdłuż 300–metrowej barierki nasadzono ok. 150 roślin. Każda opatrzona
      jest “metryczką” zapisaną pismem Braille’a.

      - Ścieżka dydaktyczna "Poznajemy ssaki" - położona w ZOO, umożliwia bliższe
      poznanie ssaków (m.in. niedźwiedzie, rysie, wilki, żubry, sarny, jelenie,
      dziki, muflony, daniele, lisy, jeże, kuny, tchórze, bobry, borsuki, żbiki,
      zające, wydry, wiewiórki). Wędrówka ścieżką pozwala poznać zwierzęta podczas
      bezpośredniej obserwacji oraz dzięki wiadomościom zamieszczonym na tabliczkach
      informacyjnych przy kolejnych wybiegach.

      - Ścieżka dydaktyczna "Poznajemy drzewa" - prowadzi przez tereny Ogrodu
      Botanicznego. Drzewa poznawane są w ich naturalnych siedliskach (grądy, łęgi,
      buczyny itd.). Ścieżka uczy rozpoznawania pospolitych gatunków, takich jak:
      lipa, wierzba, brzoza, klon, dąb, buk, świerk, modrzew i wiele innych.

      - Ścieżka dydaktyczna "Szuwary" - prowadzi wokół największego (10,5 ha)
      zbiornika w Leśnym Parku i ma na celu zilustrowanie najważniejszych właściwości
      ekosystemów i roślin pobrzeża wód otwartych. Przebiega od pomostu przy nabrzeżu
      sąsiadującym z terenami wystawowymi w Myślęcinku, dalej przez atrakcyjny most
      na stawie i kończy się w Centrum Edukacji Ekologicznej.

      - Entomologiczna ścieżka dydaktyczna - trasa ścieżki ma długość około 1 km i
      przebiega w pobliżu siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji
      Ekologicznej. Pozwala na zapoznanie się w terenie z owadami 4 różnych typów
      siedlisk (las, polana śródleśna, staw i szuwary, nasłoneczniona łąka), a
      podczas pobytu w pracowni Centrum - na dokładne poznanie morfologii, biologii i
      znaczenia owadów.

      - Ornitologiczna ścieżka dydaktyczna "Ptaki Leśnego Parku"

      - Agrobotaniczna ścieżka dydaktyczna

      Poza LKPiW znajdują się jeszcze inne ścieżki:
      - Leśna ścieżka dydaktyczna „Białe Błota” - na granicy Bydgoszczy z gminą Białe
      Błota.
      Na ścieżce wyznaczono 13 przystanków tematycznych.
      - ścieżki przyrodnicze w Borach Tucholskich (Woziwoda – 3h, „Jelenia Wyspa” w
      Gołąbku – 3,5 km, Park Dendrologiczny, Uroczysko „Piekiełko”i in.)

      6. Wyspy na terenie miasta
      Na terenie Bydgoszczy znajdują się 4 wyspy na Brdzie i Wiśle. Najbardziej znana
      Wyspa Młyńska jest bydgoskim „matecznikiem”. We wschodniej części miasta jest
      jeszcze wyspa na Brdzie w okolicy portu rzecznego, ostoja ptaków i pole
      golfowe. W Brdyujściu znajdują się dwie ograniczone odnogami i śluzami wyspy na
      Wiśle.

      7. Skupisko ptaków wędrownych
      Bydgoszcz jest miastem, gdzie stale przebywa wiele dzikich ptaków. Przyciąga je
      przede wszystkim czysta rzeka Brda z obfitością ryb i roślinności wodnej oraz
      uroki dużej aglomeracji miejskiej czyli mnogość odpadków i dokarmianie przez
      ludzi. Przede wszystkim na bydgoskim Rynku uderza obecność wielkiej kolonii
      gołębi, które nie boją się przechodniów. Pokrywają one połacie płyty rynku i są
      chętnie dokarmiane przez mieszkańców i dzieci. W okresie zimowym na Brdzie w
      centrum miasta (okolice mostów Focha) zimuje kolonia ok. 500 łabędzi, co jest
      ich największym skupiskiem w województwie i atrakcją zimowej Bydgoszczy. Z
      powodu wartkiego przepływu Brda rzadko zamarza, a mieszkańcy pamiętają o
      dokarmianiu, przez co ptaki mają dobre warunki do pobytu. Należy dodać, że
      pierwsze łabędzie upodobały sobie Bydgoszcz w latach 70-tych, a rokrocznie ich
      liczba zwiększa się.
      Poza tym można spotkać w Bydgoszczy dużo dzikich kaczek i łabędzi
      zasiedlających brzegi Brdy oraz mew. Park Myślęciński upodobały sobie bociany.
      W pobliżu stawów można ich spotkać co najmniej kilka, a w ZOO spacerują
      swobodnie, tak że można im się z bliska przyjrzeć. Na wyspie jeziorka
      myślecińskiego występuje największa w województwie kolonia śmieszki i rybitwy
      rzecznej. Do legów przystępuje tam ok. 1,7 tyś. par, które odchowują ok. 3
      tyś. piskląt.
      Obecnie w Bydgoszczy występuje 145 gatunków ptaków (dla porównania w 1936
      zanotowano 77 gatunków), najwięcej w Smukale i Parku Myślęcińskim. Z kolei w
      pobliżu Wisły znajdują się kolejne kolonie dzikich ptaków. Obserwując rezerwaty
      nadwiślańskie na wschodnim brzegu zakola Wisły można usłyszeć i zobaczyć wiele
      z nich.
      • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:16
       Dalej Walor 4: PARKI I OBSZARY ZIELENI
       Bydgoszcz należy do miast o największej liczbie i powierzchni parków w Polsce.
       Pod względem powierzchni parków ustępuje jedynie Warszawie, a przecież dane te
       nie obejmują dużej liczby parków leśnych praktycznie na każdym bydgoskim
       osiedlu.

       Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych [ha]
       1. Warszawa: 946

       2. Bydgoszcz: 874

       3. Wrocław: 789
       4. Chorzów: 618
       5. Łódź: 608
       6. Katowice: 526
       7. Poznań: 450
       8. Kraków: 358
       9. Tychy: 227
       10. Sosnowiec: 206

       Również powierzchnia parków i zieleńców na mieszkańca stawia Bydgoszcz w
       czołówce krajowej.

       Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych, zieleńców i terenów zieleni
       osiedlowej na mieszkańca [m kwadr.]
       1. Chorzów: 70,9
       2. Tychy: 38,0

       3. Bydgoszcz: 36,5

       4. Gorzów Wlkp: 33,7
       5. Katowice: 32,6
       6. Sosnowiec: 32,1
       7. Dąbrowa Górnicza: 31,9
       8. Grudziądz: 29,1
       9. Olsztyn: 26,6
       10. Gliwice: 26,4

       Tak dobre wyniki zawdzięczamy obecności chyba największego parku miejskiego w
       Polsce jakim jest Leśny Park Kultury i Wypoczynku. Poza nim jednak jest jeszcze
       sporo parków, skwerów, terenów zieleni i wreszcie lasów.

       1. Leśny Park Kultury i Wypoczynku
       Zagospodarowywany od końca lat 70-tych zajmuje 830 hektarów, terenów
       najatrakcyjniejszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Południowa
       część parku (dolny taras) mieści się w pradolinie Noteci-Wisły, północna zaś
       wznosi się gwałtownie i przechodzi w pofałdowaną wysoczyznę morenową, położoną
       42 metry nad poziom dolnego tarasu. Wzniesienie to, nazywane Wzgórzem
       Myślęcińskim, pocięte jest malowniczymi jarami, dolinami i enklawami, z
       przepływającymi trzema strugami: Myślęcińską, Rynkowską i Zacisze. Cieki wodne
       oraz liczne wysięki tworzą urokliwe, sztuczne jeziorka. W części centralnej, u
       podnóża Wzgórz Myślęcińskich znajduje się 15 - hektarowy staw parkowy, który
       stał się miejscem lęgu licznych ptaków i miejscem pobytu bocianów. Park należy
       do największych w Polsce miejskich obszarów parkowych, większy m.in. od
       najbardziej znanego Śląskiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
       Powierzchnia zalesiona stanowi 50% terenów parkowych, zaś liczba stawów
       dochodzi do kilkudziesięciu, a ich powierzchnia ok. 20 ha. Drzewostan tworzą
       głównie lasy mieszane i liściaste, występują fragmenty grądu z lipą, dębem i
       grabem, łęgi z olchą i jesionem, buczyną.
       Frekwencja w parku w połowie lat 90-tych wynosiła 1 mln osób rocznie, z tego
       100 tyś. w ogrodzie zoologicznym i 350 tyś. lunaparku. Zróżnicowane formy
       terenu oraz duży kompleks leśny mają wyraźny wpływ na ukształtowanie się
       specyficznego mikroklimatu w parku.
       W Parku znajduje się kilka kompleksów rekreacyjnych:

       O g r ó d B o t a n i c z n y – 80 ha – założony 1979-83
       Ogród znajduje się wśród licznych wzniesień o różnym nachyleniu stoków i
       wysokości poprzecinanych jarami oraz zgrabnie wkomponowanych w całość alejkach
       spacerowych, które tworzą niezapomniany urok tego miejsca. Wzdłuż Strugi
       Myślęcińskiej powstało kilkanaście stawów kaskadowych. Przeważający obszar
       ogrodu obejmuje ekspozycja terenowa drzew, krzewów i roślin zielnych, o
       charakterze parkowo – naturalistycznym. Deniwelacje wzgórz i dolin na terenie
       parku dochodzą do 30 m.
       Na terenie ogrodu znajdują się m.in.
       - gatunki rodzime gromadzone w zbiorowiskach leśnych, łąkowych i wodnych,
       zgodnie z ich pochodzeniem. Dział zajmuje obszar 20 ha. Ogółem znajduje się tu
       350 gatunków.
       - jedyna w Polsce dydaktyczna ścieżka dla niewidomych (od 1999 r.). Na blisko
       4 tys. metrów kwadratowych, wzdłuż 300 –metrowej barierki nasadzono ok. 150
       roślin. Każda opatrzona jest “metryczką” zapisaną pismem Braille’a.
       - ALPINARIUM – siedlisko roślin górskich wśród skał, sztucznego strumienia i
       stawów. Zostały utworzone ściany skalne, piargowiska i granie, dokąd prowadzą
       ścieżki górskie.
       - 13 kasadowych stawów z roślinnością wodną, nadbrzeżną, bagienną, tofowisk
       niskich i wysokich,
       - roślinność podgórska (m.in. kosodrzewina) na szczytach wzgórz, na które
       prowadzą ścieżki spacerowe
       - naturalne zbiorowiska leśne m.in. 70-letnia buczyna pomorska, świetlista
       dąbrowa, las sosnowo-dębowy, grąd lipowo-grabowy,
       - roślinność bagienna w dolinie, gdzie płynie Struga Myślęcińska
       - siedliska roślin egzotycznych z innych kontynentów
       - ścieżki prowadzące na punkty widokowe, skąd rozpościera się panorama
       Bydgoszczy
       Od lat 90-tych czynione są starania w celu budowy palmiarni i muzeum
       przyrodniczego.

       O g r ó d F a u n y P o l s k i e j Z O O – 14 ha - założony w 1978 r.
       Rozlokowany jest w lesie sosnowo – brzozowym. Należy do 11 polskich ogrodów
       zoologicznych, a jako jedyny specjalizuje się w hodowli zwierząt krajowych.
       Ogród posiada w swojej kolekcji około 550 zwierząt, przedstawicieli 105
       gatunków ssaków i gadów, z których 62 to gatunki objęte całkowitą ochroną.
       Zwierzęta eksponowane są na fosowych wybiegach, w klatkach i wolierach
       wkomponowanych w naturalne środowisko.
       W latach 90-tych udostępniono „mini-zoo” dla dzieci, gdzie zwięrzat można
       dotknąć lub się z nimi pobawić. Od 2003 r. w ogrodzie powstał dział „zwierzęta
       świata”, gdzie prezentowane są gatunki zwierząt z całego świata.

       O ś r o d e k R e k r e a c j i K o n n e j
       Ośrodek wyposażony jest w stajnie z boksami dla 50 koni, dwie kryte ujeżdżalnie
       umożliwiajace prowadzenie zajęć również jesienią i zimą, padoki, wybiegi dla
       koni oraz powozownię z ciekawymi eksponatami. Na terenie Ośrodka ma swoją
       siedzibę Towarzystwo Hipoterapeutyczne, które służy pomocą dzieciom
       niepełnosprawnym - szczególnie tym z porażeniem mózgowym - prowadząc dla nich
       zajęcia rehabilitacyjne. Ośrodek organizuje m.in. coroczne Mistrzostwa Polski w
       powożeniu zaprzęgami konnymi

       P a r k R o z r y w k i – L u n a p a r k
       Działalność rozrywkowa trwa od 15 kwietnia do 15 października. Atrakcyjne
       karuzele usytuowane wśród lasów sosnowych zapewniają dzieciom niezwykłe
       wrażenia. Wyposażenie stanowią m.in. dmuchany "Pałac", suchy "Chiński basen" z
       50 tysiącami piłeczek, wśród których można pływać jak w wodzie, "Ślizg
       Gigant", „Autodrom”, gdzie można jeździć elektycznymi mini samochodami, kilka
       karuzel dla młodszych i starszych m.in. typu „Trabant”, parasolowa,
       samolotowa, „Kolejka górska”, place zabaw dla dzieci, ogródek jordanowski,
       resturacje.

       K u j a w s ko –P o m o r s k i e C e n t r u m E d u k a c j i E k o l o g
       i c z n e j
       zajmuje się przede wszystkim nauczaniem przyrody i kształtowaniem zachowań
       proekologicznych wśród młodzieży. Służą temu m.in. specjalne ścieżki
       ekologiczne z tablicami informacyjnymi o florze i faunie parkowej. Prezentowane
       są wystawy ekologiczne, konkursy i sesje naukowe

       T e r e n y r e k r e a c y j n o – s p o r t o w e
       Można tam znaleźć m.in. skate-park, rowerowy tor zjazdowy „Downhill”, „ścieżkę
       zdrowia”, tory dla rolkarzy, stanowiska dla wędkarzy, polanę
       śródleśną „Różopole”, gdzie organizowane jest corocznie kilkanaście imprez
       plenerowych m.in. „Powitanie” i „Pożegnanie Lata” z udziałem znanych zespołów
       muzycznych i wokalistów.

       T e r e n y w y s t a w i e n n i c z o – h a n d l o w e
       Na tym terenie znajdują się restauracje, kawiarnie, ogródek jordanowski i
       miejsce na sezonowe targi i wystawy. W sezonie czynne jest kino letnie.
       Czynione są starania, aby w miejscu tym powstał aquapark.

       U r o c z y s k o Z a c i s z e
       Polana położona u podnóża krawędzi pradoliny w otoczeniu lasu liściastego,
       kilku stawów kaskadowych, Centrum Edukacji Ekologicznej, naturalnego źródliska,
       ścieżki dydaktycznej prezentujacej najciekawsze fragmenty przyrodnicze parku.

       W ą s k o t o r o w a k o l e j k a p a r k o wa
       Kolejka jest czynna od 1996 r. Uruchomiona na wzór żnińskiej Kolei Powiatowej
       • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:17
        W ą s k o t o r o w a k o l e j k a p a r k o wa
        Kolejka jest czynna od 1996 r. Uruchomiona na wzór żnińskiej Kolei Powiatowej
        kursujacej m.in. do Biskupina. Obecnie kolejka jeździ w sezonie co godzinę na
        trasie Lunapark-Las Gdański-tereny wystawowe-Zacisze (ok. 4 km). Umożliwia
        dojazd do krańców parku osobom niezmotoryzowanym. Docelowo kolejka stworzy
        trasę opasującą cały park w formie okręgu.

        N a r c i a r s k i i s a n e c z k o w y t o r z j a z d o w y
        Tor znajduje się na jednym ze wzgórz, w 2003 r. podwyżony o 5 m. Tor dysponuje
        3-ma armatkami śnieżnymi co uniezależnia jego działalność od kaprysów pogody
        oraz wyciągiem umożliwiajcym sprawny transport narciarzy na stok. Nieopodal
        znajduje się 600-metrowy tor saneczkowy.
        Ponadto na myślęcińskich stawach organizowane są w zimie lodowiska.

        T e r e n y s p a c e r o w e n a g ó r n y m t a r a s i e p a r k u
        Tereny parkowe zawierają ścieżki spacerowe dla pieszych, rowerzystów i
        turystyki konnej w najciekawszej przyrodniczo północno-zachodniej części parku
        w strefie krawędziowej pradoliny wsród 100-letnich lasów bukowych, dębowych,
        grabowych, źródlisk, wysięków i głębokich wąwozów. Na tym terenie znajduje się
        ścieżka dydaktyczna „Zacisze’ oraz tzw strefa ciszy.

        P r z y r o d n i c z e ś c i e ż k i d y d a k t y c z n e
        Opisane poprzednio 8 ścieżek z tablicami informacyjnymi

        O b i e k t y t u r y s t y c z n e
        Na terenie Parku znajdują się równeż inne obiekty np hotel „Pałac” (***), domki
        turystyczne do wynajęcia, korty tenisowe, liczne restauracje, kawiarnie, mostki
        na stawach i strumykach, mola na stawach i inne obiekty.

        L a s y
        Niezagospodarowana część parku obejmuje lasy mieszane z wytyczonymi drogami.
        Stanowi dobry teren dla osób szukających wyciszenia i kontaktu z przyrodą.

        2. Zabytkowe parki
        W Bydgoszczy jest wiele parków kilkusetletnich, a nawet o średniowiecznym
        rodowodzie.
        P a r k i m. K a z i m i e r z a W i e l k i e g o (2,3 ha)
        W średniowieczu był ogrodem rekreacyjnym Klarysek. Obecy kształt pochodzi z XIX
        w., położony na zapleczu ul. Gdańskiej, mieści stawy i dawną fontannę Potop,

        W y s p a M ł y ń s k a - mieści zabytkowe budowle, m.in. dawną mennicę z
        XVII w., spichrze, młyny i tereny spacerowe w otoczeniu rzek: Brdy i wartko
        płynącej Młynówki oraz jazów spiętrzających wodę. Kamienice sąsiadują
        bezpośrednio z rzeką, stąd nazwa miejsca „Wenecja bydgoska”. Posiada magiczny
        bydgoski klimat miejsca historycznego w połączeniu z pięknem parkowego
        otoczenia.

        P l a n t y n a d K a n a ł e m B y d g o s k i m (46,6 ha)
        Park założony już w 1774 r., obejmuje trasy spacerowe w otoczeniu Starego
        Kanału Bydgoskiego, wśród 3 zabytkowych śluz, wokół starodrzew m.in. pomnikowe
        topole czarne

        P a r k i m . J a n a K o c h a n o w s k i e g o (3,2 ha) – założony w 1910
        r., w dzielnicy „muzycznej” mieści m.in. pomnik Łuczniczki – symbol Bydgoszczy
        oraz pomniki najwybitniejszych kompozytorów muzyki poważnej

        O g r ó d B o t a n i c z n y A k a d e m i i B y d g o s k i e j (2,3 ha) –
        powstał w 1930 r., jest najstarszym Ogródem Botanicznym w Bydgoszczy, ze
        stawami i licznymi gatunkami rzadkich roślin

        P a r k i m. W ł a d y s ł a w a J a g i e ł ł y – urządzony w okresie
        międzywojennym nad Brdą, sąsiaduje z Parkiem Ludowym, Pałacem Młodzieży,
        szpitalem zakaźnym, obejmuje m.in. fontannę, obecnie zajęty w części przez
        zabudowania Bydgoskiego Domu Technika,

        P a r k n a W z g ó r z u D ą b r o w s k i e g o (2,9 ha) – mieści m.in.
        zabytkową Wieżę Ciśnień, stawy kaskadowe i obelisk na cześć gen. Dąbrowskiego,
        który z tego miejsca w 1806 r. dowodził podczas szturmu na Bydgoszcz, widać
        stamtąd panoramę Starego Miasta,

        P a r k n a W z g ó r z u W o l n o ś c i (6,9 ha) – mieści m.in. Cmentarz
        Bohaterów Bydgoszczy na miejscu dawnej Wieży Bismacka, powstał w 1904 r. w
        stylu tatrzańskim na skraju skarpy pradoliny, skąd można podziwiać panoramę
        Bydgoszczy,

        P a r k S i e l a n k i – „osiedla-ogrodu” – osiedle willowe zaprojektowane
        przez berlińskiego architekta J. Stubbena w 1910 r. mieści się wśród parków i
        skwerów m.in. alei dębowej na al. Ossolińskich, alei platanowej na ul.
        Markwarta, skweru „Sielanka”, obejmuje też Bazylikę Mniejszą pw. św. Wincentego
        a Paulo w otoczeniu parkowym

        A l e j a G ó r s k a - tereny spacerowe na skarpie szwederowsiej – założone w
        okresie międzywojennym, obejmują trasę spacerową wzdłuż krawędzi skarpy górnego
        tarasu Bydgoszczy. Rozciagają się stamtąd wspaniałe widoki na stare miasto.

        P a r k O s t r o m e c k i – park na krawędzi doliny Wisły, utworzony w XIX
        w., otaczający zespół pałaców w Ostromecku – miejscowości odległej 2 km od
        granic Bydgoszczy. Zaplecze dla mieszkańców dzielnicy Fordon. Piękne stuletnie
        dęby, sąsiadują tu z rozłożystymi kasztanowcami, modrzewiami, lipami, grabami,
        klonami i białymi topolami. Bogate zadrzewienie występuje w atrakcyjnych
        kompozycjach z krzewami. Około trzydziestu przeszło stuletnich drzew
        oznaczonych jest jako pomniki przyrody.

        ...oraz liczne skwery o genezie przedwojennej np:
        - skwer na placu Kościeleckich
        - skwer przy ul. Bernardyńskiej w otoczeniu Brdy i kościoła pobernardyńskiego z
        XVI w., zawiera pomnik nieznanego powstańca wielkopolskiego
        - skwer im. Leszka Białego
        - Plac teatralny – mieścił sie tu monumentalny Teatr Miejski i pomnik Łuczniczki
        - Plac Wolności - zawiera pomnik żołnierzy wyzwolicieli, zadrzewiony
        - Wyspa św. Barbary – zadrzewiona wysepka na Brdzie naprzeciw katedry
        bydgoskiej

        3. Parki urzadzone po II wojnie
        P a r k L u d o w y i m. W i n c e n t e g o W i t o s a (6,4 ha) –
        utworzony w 1953 r., mieści amfiteatr wykorzystywany w sezonie na cotygodniowe
        koncerty w plenerze (Bydgoskie Lato Artystyczne), położony na zapleczu Pałacu
        Młodzieży i Bazyliki Mniejszej,

        P a r k i m. Z e n o n a Z a ł u s k i e g o (16,7 ha) – powstał w 1965 r.,
        położony na osiedlu Leśnym, mieści m.in. jeden z większych ogródków
        jordanowskich dla dzieci i największą byliniarnię w mieście,

        P a r k M i e j s k i (15,9 ha) - powstał w 1972 r., położony na terenach
        Babiej Wsi, obejmuje tereny położone nad Brdą, mieści m.in. halę widowiskowo-
        sportową „Łuczniczka”, korty tenisowe, tor łuczniczy, kluby wioślarskie,
        przystanie kajakowe i żeglarskie, tereny spacerowe,

        P a r k n a W y ż y n a c h (7,7 ha) – powstał w 1976 r., sąsiaduje z
        kopleksem sportowym m.in. basenem krytym „Laguna”

        P a r k S p o r t o w y „Z a w i s z a”– w otoczeniu parkowym mieści
        infrastrukturę sportową Zawiszy, m.in. stadion piłkarski i lekkoatletyczny,
        boisko treningowe, hale sportowe, hotel i amfiteatr, sąsiaduje z Leśnym Parkiem
        Kultury i Wypoczynku

        B u l w a r y n a z a p l e c z u u l. D w o r c o w e j – tereny spacerowe
        nad Brdą w pobliżu Śluzy Miejskiej i mostu Królowej Jadwigi., na rzece miejsce
        zimowania setek łabędzi.

        P a r k p r z y u l. U n i i L u b e l s k i e j (20 ha) – obejmuje tereny
        nad Brdą w okolicy dworca kolejowego wraz z bulwarami,

        P a r k p r z y u l. k a r d. W y s z y ń s k i e g o – powstały w latach 70-
        tych, sąsiaduje z Parkiem na os. Leśnym,

        P a r k i j e z i o r o „B a l a t o n” – położone na osiedlu Bartodzieje,
        stanowi enklawę spokoju, zieleni na osiedlu, zawiera spore jezioro z
        wodotryskami, w nocy podświetlanymi,

        S k w e r p r z y f a l o w c u n a o s. B ł o n i e – zielona enklawa na
        osiedlu

        P a r k l e ś n y n a o s. B ł o n i e – zagospodarowany teren leśny na
        skraju osiedla wyposażony m.in. w ścieżki spacerowe, nasadzenia, ławki, place
        zabaw

        P a r k p r z y u l.
        • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:19
         P a r k l e ś n y n a o s. B ł o n i e – zagospodarowany teren leśny na
         skraju osiedla wyposażony m.in. w ścieżki spacerowe, nasadzenia, ławki, place
         zabaw

         P a r k p r z y u l. N a k i e l s k i e j – obejmuje zagospodarowany teren
         leśny m.in. z ogródkami jordanowskimi dla dzieci, w pobliżu zabytkowe śluzy
         kanału bydgoskiego, oraz kompleksy sportowe (m.in. stadion piłkarski)

         P a r k p r z y S z p i t a l u M i e j s k i m – fragment lasu z górą do
         zjazdów saneczkowych, zaplecze dla mieszkańców Kapuścisk

         4. Parki urządzone po 1989 r.
         D o l i n a P i ę c i u S t a w ó w – park obejmujący połączone kaskadowo
         stawy wśród zieleni, miejsce skąd w średniowieczu czerpano wodę dla miasta i
         przesyłano drewnianymi rurociągami, w 2001 r. gruntownie odnowiony i
         zagospodarowany,

         P a r k M i l e n i j ny – położony nad Wisłą w dzielnicy Fordon, obejmuje
         dawną gliniankę, brzeg Wisły i park złożony ze starodrzewu, grodzisko Wyszogród
         z XI w., obok most kratownicowy przez Wisłę o długości 1 km.

         P a r k „k s i ę ż y c o w y” na osiedlu Wilczak – enklawa parkowa dla
         mieszkańców okolicznego osiedla

         S k w e r L e o n a B a r c i s z e w s k i e g o – nad Brdą w pobliżu mostu
         staromiejskiego, w okresie międzywojennym na tym miejscu mieścił się zabytkowy
         spichlerz, obecnie pomnik przedwojennego prezydenta Bydgoszczy

         P a r k w S m u k a l e – urządzony w 2001 r., obejmuje las i nabrzeże Brdy

         P a r k l e ś n y n a o s i e d l u S i e r n i e c z e k – urządzony w
         2001 r., wyposażony m.in. nasadzenia, ławki, ścieżki spacerowe wśród 40-60
         letniego boru sosnowego.

         P a r k n a o s i e d l u O s o w a G ó r a – obejmuje skarpę pradoliny
         porośniętą lasem, w którym znajdują sie ścieżki spacerowe, u podnóża
         rozlokowano place zabaw dla dzieci

         S t a w o s i e d l o w y n a O s o w e j G ó r z e – w 2001 r. staw
         zagospodarowano, wytyczono ścieżki spacerowe i małą architekturę, w innej
         części osiedla znajduje się kolejny zagospodarowany staw.

         S t a w y i t e r e n y s p a c e r o w e n a o s i e d l u P r ą d y –
         obejmuje zagospodarowane pod kątem rekreacyjnym tereny dla mieszkańców osiedla.

         5. Inne parki i tereny zieleni
         J a r n a K a p u ś c i s k a c h – głęboki jar w skarpie pradoliny długi na
         ok. 2 km i głęboki ok. 30 m, jedyny niewykorzystany jeszcze na trasę
         komunikacyjną, atrakcyjny krajobrazowo,

         A l e j a G ó r s k a n a s k a r p i e W y ż y n – obejmują trasę
         spacerową wzdłuż krawędzi skarpy górnego tarasu Bydgoszczy. Brak wysokiego
         zadrzewienia sprawia, że rozciagają się stamtąd wspaniałe widoki. Wzdłuż trasy
         rozlokowano place zabaw dla dzieci i ławki

         A l e j a G ó r s k a n a s k a r p i e M i e d z y n i a – obejmują
         ścieżkę wiodącą wzdłuż krawędzi skarpy. (deniwelacja ok. 25 m). Rozciagają się
         stamtąd rozległe widoki na zachodnie dzielnice Bydgoszczy i kanał bydgoski.

         T e r e n y p r z y u l. N a d r z e c z n e j – obejmuje teren dawnej stacji
         kolejowej Bydgoszcz wąskotorowa, w sąsiedztwie nowego kanału bydgoskiego
         zbudowanego w 1915 r., śluz, kompleksów działek, półwyspu na Brdzie,
         wykorzystywany chętnie przez wędkarzy, na Brdzie most nieczynnej kolei
         wąskotorowej do Koronowa.

         T e r e n y s p a c e r o w e k a n a ł u b y d g o s k i e g o – obejmują
         ścieżki spacerowe po obu stronach kanału, wśród drzew i zabudowy willowej,
         ciągnące się na przestrzenui ok. 4 km od plant nad Kanałem do śluzy u granic
         miasta, wykorzystywane chętnie przez wędkarzy

         T e r e n y s p a c e r o w e g ó r n e j B r d y - obejmują ścieżki
         spacerowe po obu stronach rzeki, na osiedlach Jachcice, Piaski, Czyżkówko i
         Smukała. Rzeka w tym miejscu ma dziki, naturalny charakter, jest bardzo czysta
         i płynie wartko jak podgórska rzeka. W sprzyjających miejscach urządzone są
         sezonowe kapieliska.

         P a r k n a G l i n k a c h – zróżnicowany las liściasty wykorzystywany do
         spacerów przez mieszkańców osiedla Glinki, miejsce głośnej katastrofy lotniczej
         w 2002 r.

         T e r e n y n a d B r d ą n a o s. S i e r n i e c z e k – tereny
         obejmujące otoczenie rzeki Brdy blisko jej ujścia do Wisły, znajduje się tam
         m.in. „cypel” – długi i wąski półwysep na Brdzie, w pobliżu znajduje się tor
         regatowy i most kolejowy na Brdzie z 1932 r.

         W y s p a n a B r d z i e w o k o l i c y u l. S p o r n e j – wyspa
         porośnięta lasem łęgowym z polanami z roślinnością łakową. W 2003 r urządzono
         na wyspie pole golfowe.

         D o l i n a Ś m i e r c i w dzielnicy Fordon – mieści się w naturalnym leśnym
         wąwozie, obejmuje m.in. cmentarz pomordowanych tutaj mieszkańców Bydgszczy w X
         1939 r, monumentalny pomnik, golgotę i trasy spacerowe obejmujące okoliczne
         wzgórza,

         W z g ó r z a f o r d o ń s k i e – strefa krawędziowa pradoliny Wisły,
         wysokość względna dochodzi do 60 m, wśród wzgórz mieszczą się malownicze parowy
         ze strugami oraz izolowane ze wszystkich stron uroczyska. Występuje duże
         nagromadzenie różnorodnej roślinności – m.in. muraw kserotermicznych, lasów
         liściastych w dolinach. Ze wzgórz rozpościera się widok na dzielnicę Fordon
         oraz Bydgoszcz, zakole Wisły, Dolinę Dolnej Wisły, Puszczę Bydgoską

         W a ł y f o r d o ń s k i e – tereny spacerowe, piękne krajobrazowo dla
         mieszkańców starego Fordonu i osiedla Nad Wisłą, obejmują ścieżkę spacerową na
         wałach nadwiślańskich otaczających dzielnicę, oraz 5 km nadwiślańskich dzikich
         plaż i starorzeczy

         O t o c z e n i e T o r u R e g a t o w e g o – tereny leśne ze ścieżkami
         spacerowymi wokół dużego zbiornika wodnego wykorzystywanego do zawodów
         regatowych wioślarskich i żeglarskich, w pobliżu śluza, po której można przejść
         na wyspę

         W z g ó r z a ł ę g n o w s k i e – zalesiona strefa krawędziowa pradoliny
         Wisły (grąd), wysokość względna dochodzi do 40m, wśród wzgórz mieszczą się
         malownicze parowy. Ze wzgórz rozpościera się widok na Łęgnowo, dzielnicę Fordon
         oraz zakole i Dolinę Dolnej Wisły.

         S t r e f a r e k r e a c y j n a J a n o w o – tereny w sąsiedztwie zakola
         Brdy i dużego kompleksu leśnego. Mieści się tam m.in. ośrodek wypoczynkowy,
         stanica wodna, kompleks działek rekreacyjnych, sanatorium, plaże nad Brdą.

         P a r k l e ś n y n a o s. B a j k a – tereny spacerowe dla mieszkańców
         fordońskiego osiedla m.in. w sąsiedztwie kortów tenisowych i boisk sportowych

         P a r k l e ś n y n a o s. S z y b o w n i k ó w - tereny spacerowe dla
         mieszkańców fordońskiego osiedla

         P a r k l e ś n y n a o s. K a s z t e l a n k a - tereny spacerowe dla
         mieszkańców fordońskiego osiedla, m.in w sąsiedztwie stadionu
         piłkarskiego „Wisła”

         P a r k l e ś n y n a o s. N i e p o d l e g ł o ś c i - tereny spacerowe
         dla mieszkańców fordońskiego osiedla

         P a r k l e ś n y n a o s. B r d y u j ś c i e - tereny spacerowe dla
         mieszkańców osiedla

         P a r k l e ś n y n a o s. P r z y l e s i e - tereny spacerowe dla
         mieszkańców osiedla

         P a r k l e ś n y A k a d e m i i T e c h n i c z n o – R o l n i c z e j -
         tereny leśne otaczające kompleksy uczelniane i akademiki oraz gliniankę

         P a r k l e ś n y n a o s. C z e r s k o P o l s k i e – enklawa leśna ze
         sztucznym stawem, wykorzystywana do rekreacji przez mieszkańców okolicznego
         osiedla

         P a r k l e ś n y n a o s. F l i s y – teren leśny graniczący z kanałem
         bydgoskim wykoorzystywany do rekreacji przez mieszkańców okolicznego osiedla

         L a s „k u j a w s k i”- Puszcza Bydgoska – graniczy z domami mieszkalnymi
         południowych osiedli Bydgoszczy, zaplecze spacerowe dla mieszkańców górnego
         tarasu – m.in. osiedli Wyżyny, Kapuściska, Glinki i Wzgórze Wolności. Ciekawe
         walory krajob
         • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:20
          L a s „k u j a w s k i”- Puszcza Bydgoska – graniczy z domami mieszkalnymi
          południowych osiedli Bydgoszczy, zaplecze spacerowe dla mieszkańców górnego
          tarasu – m.in. osiedli Wyżyny, Kapuściska, Glinki i Wzgórze Wolności. Ciekawe
          walory krajobrazowe

          L a s „G d a ń s k i” – zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców Bydgoszczy,
          zwłaszcza jej północnej części

          L a s „s z u b i ń s k i” – zaplecze spacerowe dla mieszkańców osiedli Błonie,
          Miedzyń i Prądy, mieści przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną na granicy z gminą
          Białe Błota

          L a s „k o r o n o w s k i” - zaplecze spacerowe dla mieszkańców osiedli Osowa
          Góra, Flisy, Czyżkówko, Smukała, zróżnicowany gatunkowo, pełen jagód i grzybów

          L a s „j a c h c i c k i ” – zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców Jachcic,
          suchy bór sosnowy porastający dawny poligon z czasów pruskich. Ciekawy
          krajobrazowo z powodu odmiennego charakteru od innych lasów otaczających
          Bydgoszcz

          L a s „r y n k o w s k i” - zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców osiedli
          Leśne, Jachcice, Piaski i Smukała, zróżnicowany gatunkowo, pełen jagód i
          grzybów i walorów krajobrazowych, jako że jest położony w strefie krawędziowej
          pradoliny. W okresie międzywojennym jedno z bardziej popularnych miejsc
          wypoczynku.

          L a s „j a r u ż y ń s k i” - zaplecze spacerowe dla mieszkańców osiedli
          Tatrzańskiego i Nad Wisłą, zróżnicowany gatunkowo, pełen jagód i grzybów. W
          części leżącej nad
          50-metrową skarpą Doliny Wisły las złożony jest z dębów, buków, grabów,
          jesionów, w parowach płyną strumienie uchodzące do Wisły

          L a s „o s t r o m e c k i” - zaplecze dla mieszkańców dzielnicy Fordon, a
          nawet całej Bydgoszczy ze względu na wyjątkowość szaty roślinnej.

          M a ł a K ę p a – starorzecze po wschodniej stronie zakola Wisły porośnięte
          lasem łęgowym i pokryta kilkudziesięcioma okresowymi jeziorkami, odwiedzana
          przez miłośników przyrody i turystyki. Znajduje się tu kilkanaście pomników
          przyrody. Ostoja dzikich zwierząt, rezerwat przyrody.

          W i e l k a K ę p a – rezerwat, dobrze zachowany fragment lasu łęgowego z
          udziałem olszy i klonu polnego na terenie zalewowym po wschodniej stronie
          Wisły, odwiedzana przez miłośników przyrody i turystyki z całego miasta

          6. Zabytkowe cmentarze
          W Bydgoszczy znajduje się ok. 20 cmentarzy. Niektóre z nich są zabytkowe.
          - Starofarny – ul. Grunwaldzka 15, założony w 1809 (1,9 ha)
          - Nowofarny – ul. Artyleryjska 10 (1906 r.), parafii farnej (11,5 ha)
          - ul. Ludwikowo 2 (1929 r.), parafii Najśw. Serca Pana Jezusa - (8,5 ha)
          - ul Lotników (1933 r.), parafii Św. Trójcy (4 ha)
          - ul. Kossaka (1923 r.), parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – (3,5 ha)
          - ul. Szubińska (Błonie) – założony w1933 r. (4 ha)
          • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:21
           Dalej Walor 5: ETNOGRAFIA
           Bydgoszcz leży na styku krain etnograficznych:
           - Kujaw (południe i południowy wschód)
           - Krajny (zachód i północny zachód)
           - Pałuk (południowy zachód)
           - Pomorza Nadwiślańskiego - Bory Tucholskie i Kociewie (północ)
           - Ziemi Chełmińskiej (wschód)

           Nie jest pewne, czy można to uznać za walor, ale zapewne urozmaica kulturowy i
           mentalny obraz Bydgoszczy.
           Urozmaica to również turystycznie okoliczne tereny.

           Graniczne położenie Bydgoszczy utrudnia jasne zidentyfikowanie konkretnej
           krainy etnograficznej. Miasto jest raczej mozaiką ludzi o różnych odcieniach
           kulturowych.
           Jednym z efektów takiego stanu jest to, że miasto jest otwarte i nie utrudnia
           asymilacji osób pochodzących z innych regionów. Z kolei osoby z sąsiednich
           krain etnograficznych o silnej tożsamości kulturowej znajdą w Bydgoszczy swoich
           krajan. Sprawę komplikuje napływ po wojnie ludności kresowej i z południa
           Polski.
           Innym efektem jest podkreślanie „bydgoskości”. Większość osób identyfikuje się
           raczej z miastem, niż konkretną krainą etnograficzną.

           Losy historyczne Bydgoszczy i Fordonu nie sprzyjały wykształceniu stałej
           tożsamości.
           W średniowieczu osada Bydgoszcz i Wyszogród należały do pomorskiego księstwa
           nakielskiego. Po wyprawie Krzywoustego w 1113 r. znalazły się w Wielkopolsce. W
           wyniku podziału Polski na dzielnice Bydgoszcz i Wyszogród zmieniały
           przynależność terytorialną.
           W 1238 r. książę kujawski Kazimierz Konradowic zdołał opanować kasztelanię
           bydgoską, natomiast sąsiedni Wyszogród pozostał nadal w rękach pomorskich.
           Bydgoszcz pozostała w inowrocławskim księstwie kujawskim, natomiast Wyszogród
           przechodził do Kujaw, Pomorzan, następnie księcia wielkopolskiego Przemysława
           II.
           Dopiero w 1296 r. Władysław Łokietek przyłączył Wyszogród do Kujaw
           inowrocławskich.
           To wydarzenie w sposób trwały powiązały wyszogrodzkie z Kujawami.
           W 1314 r. dokonano podziału księstwa inowrocławskiego na inowrocławskie i
           księstwo bydgosko-wyszogrodzkie.
           W maju 1330 r. Wyszogród został doszczętnie spalony, a mieszkańcy wymordowani
           przez Krzyżaków, Bydgoszcz zajęta i okupowana przez następne 7 lat.
           W 1337 r. na mocy układu inowrocławskiego ziemia bydgosko-wyszogrodzka
           powróciła pod panowanie polskie, co potwierdził pokój kaliski z 1343 r.
           zawarty przez Kazimierza Wielkiego. Wyszogród stracił znaczenie i został
           włączony do kasztelanii bydgoskiej.
           Od tej pory aż do 1772 r. Bydgoszcz z Fordonem, Solcem i Koronowem należała do
           kujawskiego województwa inowrocławskiego. Bydgoszcz była w tym województwie
           ośrodkiem równorzędnym do Inowrocławia, a potem ludnościowo i gospodarczo go
           przewyższającym (XV-XVIII w.). Po sąsiedzku istniało województwo brzesko-
           kujawskie, które obejmowało teren dzisiejszych powiatów: radziejowskiego,
           aleksandrowskiego i włocławskiego. Siedzibą wojewody był Brześć Kujawski, ale
           najważniejszym ośrodkiem – Włocławek. Oba województwa kujawskie były
           zintegrowane przez wspólny sejmik w Radziejowie. Z tego okresu ponad 500 lat
           pochodzi tożsamość historyczna i odrębność Kujaw.
           Po rozbiorach Polski Bydgoszcz została stolicą obwodu nadnoteckiego, a
           następnie departamentu Księstwa Warszawskiego obejmującego obszar zbliżony do
           dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. Od 1815 r. przez 105 lat była
           stolicą obwodu regencyjnego w ramach Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Z tego
           okresu pochodzi wielkopolska tradycja Bydgoszczy. Wielu mieszkańców północnej
           wielkopolski osiedlało się w Bydgoszczy, ale również mieszkańców Pomorza.
           Po wyzwoleniu w 1920 r. radni miasteczka Fordon rozpatrywali projekt zmiany
           nazwy miasta na... Wyszogród Wielkopolski.
           Po 1920 r. Bydgoszcz znalazła się w woj. poznańskim ustalonym wg granic
           regencji pruskich.
           W II Rzeczpospolitej rosło znaczenie Pomorza, przez rangę dostępu do morza.
           Wielki Gdańsk był wolnym miastem. W województwie pomorskim nie było
           dominującego miasta. Wyznaczony na stolicę Toruń był dwukrotnie mniejszy od
           Bydgoszczy. Przez 15 lat trwały starania Bydgoszczy i okolicznych powiatów o
           zmianę przynależności wojewódzkiej do Pomorza i zlokalizowanie w Bydgoszczy
           władz wojewódzkich. W 1936 r. doszło do tego.
           Budowa linii kolejowej Śląsk-Bydgoszcz-Gdynia, rozbudowa Gdyni, wzrost
           gospodarczego znaczenia Bydgoszczy – to wszystko przemawiało za stolicą
           województwa pomorskiego w Bydgoszczy. Decyzje uprzedził wybuch II wojny
           światowej. Po wojnie Bydgoszcz została stolicą województwa pomorskiego, a
           później bydgoskiego będącego spuścizną przedwojennego regionu. Część północną
           przydzielono Gdańskowi, południową Bydgoszczy. Województwo obejmowało cześć
           Pomorza Nadwiślańskiego, Krajnę, Ziemię Chełmińską i Dobrzyńską, całe Kujawy.
           Po reformie z 1975 r. niewiele się zmieniło. Województwo bydgoskie nadal było
           mozaiką Pomorza, Pałuk, Krajny i Kujaw.

           Obecnie w Bydgoszczy istnieje podział opinii co do przynależnosci
           etnograficznej. Zgodnie z tradycją przed i powojenną zalicza się miasto do
           Pomorza. Dużo jest jednak osób identyfikujacych się z Kujawami. Inni wskazują
           na Krajnę, która chyba najbardziej jednoznacznie ciąży ku Bydgoszczy. Większość
           nie identyfikuje się etnograficznie. Mówi o sobie: „bydgoszczanie”.
           Moim zdaniem Bydgoszcz jest historycznym miastem kujawskim, które powinno
           powrócić do staropolskiej tożsamości. Niekoniecznie przez przyjęcie kujawskiej
           kultury ludowej, tylko uznanie historycznych korzeni.
           Wydaje się, że najczęściej z Kujawami kojarzą Bydgoszcz mieszkańcy Polski.
           Jednocześnie nie należy zrywać zakorzenionych w XX w. powiązań „pomorskich”, a
           także zwrócić uwagę na spory udział ludności o korzeniach krajeńskich,
           pałuckich, wielkopolskich.
           cdn.
           • Gość: louis Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 09.03.05, 16:48
            Panie PIT - MOJE NAJWYŻSZE UZNANIE !!!!!!!! Świetna robota!
            Podejrzewam, że mieszkańcy Bydgoszczy niezbyt sobie zdają sprawę z powyższych
            walorów naszego miasta, a szkoda. Tym bardziej takie kompendium podnosi na
            duchu, zwłaszcza naszą młodzież jako, że to ona głównie "przesiaduje" w Internecie.
            Co do ludności Bydzi - pamiętam wiadomość w którejś z naszych gazet pod koniec
            lat 70-tych (lub we wszystkich lokalnych) pod tytułem "Witamy 400-to tysięcznego
            bydgoszczanina" i reportaż ze szpitala... Ale to przykra prawda, że wszystkie
            miasta w Polsce się wyludniają...
            Pozdrowionka...
      • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:00
       Dalej Walor 6: TRADYCJE HISTORYCZNE

       Bydgoszcz jest miastem średniowiecznym i rdzennie polskim. Prawa miejskie
       posiada już 659 lat, a osada istniała w czasach prehistorycznych. Protoplastą
       bydgosko-fordońskiego „dwumiasta” jest Wyszogród zasiedlony za czasów Bolesława
       Chrobrego. Jeszcze wcześniej istniały grody prasłowiańskie w Zamczysku,
       Strzelcach Dolnych, Pawłówku.

       1. Średniowieczna Bydgoszcz
       Pierwsza wzmianka o kasztelanie bydgoskim Suzzlaus de Budegac pochodzi z 1238 r.
       Wcześniejszą genezę ma osada i zbudowany w XII w. romański kościół pw. św.
       Idziego.
       Obecność romańskiego kościoła świadczy o wczesnym zasiedleniu i znaczeniu osady
       na trakcie bursztynowym. W tym miejscu omijano Wisłę pokonując brodem Brdę.
       19 kwietnia 1346 r. Kazimierz Wielki lokował miasto na prawie magdeburskim.
       Miało nazywać się Koenigsburg czyli Królewiec. Król traktował miasto w
       szczególny sposób.
       Nadał Bydgoszcz swemu przybranemu synowi Kaźkowi Słupskiemu, który wg zamierzeń
       króla miał być spadkobiercą piastowskiej korony.

       Obszar i mury:
       10 ha w obrębie murów miejskich. Mury były ceglane, gotyckie, budowane w wątku
       polskim. W ciąg murów obronnych wtopione były 4 baszty i 3 bramy miejskie:
       - Gdańska u wylotu mostu przez Brdę
       - Kujawska (Toruńska) u wylotu dzisiejszej ul. Długiej
       - Poznańska (Chwytowska) u wylotu ul. Długiej
       Miasto od strony południowej oraz wyspę zamkową ze wszystkich stron otaczały
       fosy wypełnione wodą.
       W swoich kronikach z pocz. XVII bernardyni piszą, że całe miasto jest murowane.
       Do dzisiaj żadna z bram nie zachowała się. Pozostały jedynie fragmenty murów
       miejskich, oraz fragmenty fos.
       W ludności Bydgoszczy liczącej około 5 tyś. osób zdecydowanie przeważali
       Polacy, ale istniała też kolonia niemiecka i szkocka.
       Miasto mieściło się w pierwszej dziesiątce miast Korony Polskiej.

       Kościoły:
       - romański kościół pw. św. Idziego (budowa XII w.) – rozebrany w 1879 r.
       - gotycki kościół farny (budowa 1466-1502) - istnieje
       - kościół i szpital św. Ducha – rozebrany w I poł. XIX w.
       - klasztor karmelitów (1550) – rozebrany w XIX w.
       - kościół św. Stanisława (1529) ze szpitalem – rozebrany w I poł. XIX w.
       - gotycki kościół bernardynów pw. św. Jerzego (1557) - istnieje
       - klasztor bernardynów – istnieje (przebudowany)
       - kościół św. Trójcy (konsekracja 1579 r.) – rozebrany w XIX w., obecny kościół
       pw. św. Trójcy zbudowano na pocz. XX w.
       - szpital z kaplicą św. Krzyża – rozebrany w XIX w.
       - gotycki kościół Klarysek (1582) – istnieje
       - klasztor Klarysek (1615-18) - istnieje
       - kosciół jezuitów z 2 wieżami na Starym Rynku (budowa 1620) – rozebrany w 1940
       r. przez hitlerowców
       - kościół św. Mikołaja w Fordonie – parafia ma tradycje z XI w. (Wyszogród),
       kosciół murowany powstał w 1600 r., a w obecnym kształcie w 1927-29

       Zakony:
       - karmelici
       - klaryski
       - bernardyni
       - jezuici od 1617 r.

       Przedmieścia:
       - Gdańskie na północnym brzegu Brdy w otoczeniu kościoła i szpitala św. Ducha
       oraz klasztoru karmelitów
       - Kujawskie wokół kościoła św. Idziego, św. Stanisława ze szpitalem, św.
       Jerzego i klasztoru bernardynów
       - Poznańskie wokół kościoła św. Trójcy i szpitala z kaplicą św. Krzyża
       - Wyspa Młyńska od 1594 r. funkcjonowała mennica królewska i kilka młynów (stąd
       nazwa wyspy po dzień dzisiejszy).

       Inne obiekty:
       - Zamek Królewski Kazimierza Wielkiego (1347) ceglany, na sztucznym wzgórzu
       otoczonym odnogą Brdy, wyraźnie oddzielony od reszty miasta fosą, wałami i
       okopami. - wysadzony przez Szwedów, rozebrany w 1773 i w końcu XIX w. przez
       Prusaków
       Mieszkali w nim m.in. królowie Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk,
       zimę 1577 r. spędził Stefan Batory, a jesień 1656 r. Jan Kazimierz.
       - Gotycki Ratusz z wieżą pośrodku Rynku (1515) – spalony w 1709 r., rozebrany w
       XIX w.
       - Kolegium Jezuickie (fundator: kanclerz Jerzy Ossoliński) – obecnie Ratusz
       bydgoski
       - Mennica królewska na Wyspie Młyńskiej od 1594 r. – rozebrana przez Prusaków w
       1831 r.
       - Młyny królewskie na Wyspie Młyńskiej
       - Skład soli na przedmieściu kujawskim (1522), którą dowożono z kopalń
       małopolskich i ruskich
       - Wodociągi z rur dębowych (1523). Wykonał je Walenty z Bochni. Woda spływała
       ze stawów w okolicy dzisiejszego marketu Castorama (Dolina Pięciu Stawów)
       - liczne prywatne spichlerze zbożowe szlachty wielkopolskiej i kujawskiej

       Szkoły:
       - szkoły klasztorne karmelitów, bernardynów
       - szkoły parafialne
       - gimnazjum (sporne wobec zniszczenia większości źródeł historycznych)
       - bernardyńskie studium filozoficzne
       - kolegium jezuickie od 1648 r.

       Kultura:
       - teatr szkolny w Kolegium Jezuickim
       - biblioteka klasztorna bernardynów (częściowo zachowana do dzisiaj)
       - Kronika Bydgoszczy napisana w 1637 r. przez burmistrza Wojciecha Łochowskiego
       na wzór kroniki Jana Długosza
       Najwybitniejszym uczonym przedrozbiorowej Bydgoszczy był bernardyn Bartłomiej -
       autor pierwszego słownika łacińsko-polskiego.

       Po wielkiej wojnie polsko-krzyżackiej z 1410 roku rozpoczął się okres
       prosperity dla Bydgoszczy. Bogata szlachta kujawska i wielkopolska (Szarlejscy,
       Kościeleccy) prowadzili handel z miastami pruskimi i wybrzeżem bałtyckim.
       Gród korzystał z dogodnego położenia geograficznego i stawał się znanym w kraju
       ośrodkiem wymiany handlowej. Jego rola w miarę upływu lat wzrastała.

       W mieście istniały bractwa kupieckie: Kramarzy, Szyprów i Sterników. Fakt
       istnienia w mieście 2 bractw związanych ze spławem wiślanym potwierdza istotną
       rolę handlową miasta.
       Bydgoszcz leżała na lądowym szlaku handlowym ze Śląska i Wielkopolski do
       Gdańska (z Wrocławia przez Zduny, Pyzdry, Wrześnię i Gniezno). Przez
       Bydgoszcz wiodła też droga z Krakowa do Gdańska (przez Brześć Kuj., Bydgoszcz,
       Tucholę). Najbardziej ożywione kontakty miała w tym zakresie z Toruniem (piwo,
       gorzałka, miód, sól, skóry, wełna, wyroby metalowe).
       Handlowano również z Gdańskiem, Poznaniem i Krakowem. Toruńskie prawo składu
       niewygodne dla kupców krakowskich kierowało ich uwagę na Bydgoszcz. Tworzyli tu
       własne emporia handlowe, najdalej wysunięte na północ.
       W mieście rozwijało się rzemiosło (13 cechów rzemieślniczych).

       Znacznie większe znaczenie posiadała Bydgoszcz w handlu spławnym. Prawo
       prowadzenia takiego handlu szlakiem Brda-Wisła otrzymała w 1346 r. na mocy
       przywileju lokacyjnego. Cały XV wiek to okres walki Bydgoszczy z Toruniem,
       który starał się zachować monopolistyczne stanowisko, jako pośrednik w handlu z
       Gdańskiem. W 1484 król Kazimierz Jagiellończyk w przywileju potwierdził
       mieszczanom bydgoskim prawo uprawiania handlu spławnego na Wiśle. Ostatecznie
       walka z Toruniem zakończyła się w 1537 r. utratą przez Toruń prawa składu.
       Powyżej Bydgoszczy Brdę wykorzystywano do spławu drewna z lasów bydgoskich i
       koronowskich.
       Z Bydgoszczy spławiano zboże, piwo, wyroby rzemieślnicze. Zboże pochodziło z
       Kujaw i znacznej części Wielkopolski. Poniżej miasta wzdłuż Brdy szlachta
       wielkopolska budowała własne spichlerze, które wykorzystywano do magazynowania
       zboża do handlu. Na tym tle dochodziło do zatargów z mieszczanami.
       Wg liczby statków zarejestrowanych w komorze wiślanej w Białej Górze wynika ,że
       w 1579 r. co szósty statek zdążający do Gdańska miał port macierzysty w
       Bydgoszczy.
       W samym mieście pobudowano liczne spichlerze (o konstrukcji ryglowej), do
       magazynowania zboża oczekującego na spływ.
       W II połowie XVI w. Bydgoszcz obok Torunia była największym ośrodkiem handlu
       zbożowego w Polsce wyprzedzając znacznie inne miasta kujawskie, pomorskie,
       mazowieckie i małopolskie. (W 1564 – 1573 r. z Bydgoszczy spławiano średnio
       rocznie 2030 łasztów, z Torunia 2600 łasztów zboża i mąki, a np. z Włocławka
       450 łasztów, Warszawy 384 łaszty)
       Najwięcej zboża przywożono do Bydgoszczy z północnych Kujaw, całej Krajny,
       powiatu kcyńskiego i gnieźnieńskiego.
       Oprócz zboża spławiano sól z żupy bydgoskiej i piwo. Pi
       • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:01
        Oprócz zboża spławiano sól z żupy bydgoskiej i piwo. Piwo bydgoskie było w XVI
        wieku jednym z najbardziej znanych w kraju obok piw piątkowskiego,
        piotrkowskiego, , łęczyckiego, żnińskiego i przemyskiego.

        W 1594 r. król Jan III Waza zezwolił na otwarcie prywatnej mennicy w
        Bydgoszczy. Stanisławowi Citkowskiemu. W 1613 roku została upaństwowiona. Na
        pocz. XVII w. bydgoska mennica była jedyną czynną w Koronie. Istniała do 1688 r.

        2. Średniowieczny Fordon
        Obecnie Fordon jest w granicach Bydgoszczy, a w ciągu wieków jego powiązania z
        Bydgoszczą były znaczne, więc celowe jest ukazanie jego historii (podobnie
        Solec Kujawski i Koronowo).
        Od XI do XIV w. nad urwistym brzegiem Wisły 1.5 km od ujścia Brdy istniał
        castrum Wisegrod wymieniony przez Galla Anonima pod datą 1113 r. Wyszogród był
        pogranicznym grodem pomorskim (IX w.) o charakterze wojskowym, następnie
        polskim grodem (XII do XIII w.) otoczonym podwójnym pierścieniem wałów. We
        wnętrzu obiektu wyeksplorowano warstwę kulturową zawierającą relikt zabudowy w
        postaci chat zrębowych, jam i palenisk spełniających funkcje gospodarcze i
        produkcyjne. Ok. 100 m od grodziska znaleziono obosieczny miecz z XII w.
        W 1327 r. Władysław Łokietek przejął dzielnicę inowrocławską (w tym księstwo
        bydgosko-wyszogrodzkie) i wzmocnił militarnie Wyszogród, kierując ataki na
        terytoria krzyżackie po drugiej stronie Wisły. W 1330 r. Krzyżacy skierowali
        wyprawę przeciwko grodowi. Załoga 200 ludzi broniła się do końca. 12 maja
        obrońcy zostali wycięci do ostatniego, gród doszczętnie spalony.
        W 1380 ziemię bydgosko-wyszogrodzką przekazano księciu Władysławowi
        Opolczykowi.
        Po zniszczeniu przez Krzyżaków nie podjęto odbudowy grodu. Wyszogrodzkie
        zostało włączone do kasztelanii bydgoskiej. Jednak osadnictwo nie zanikło
        zupełnie. Pozostała wieś zwana Wyszogrodem i parafia.
        21 października 1382 r. Władysław Opolczyk powołał na prawie chełmińskim miasto
        Wyszogród-Hoghemburg. Patrymonium obejmowało 4 wsie (Pałcz, Łoskoń, Miedzyń,
        Wyszogród) i 5 wysp na Wiśle. Miasto miało prawo pobierania cła na Wiśle i
        prawo składu. Powołany do życia nowy ośrodek miejski powstał na nowym obszarze
        2.5 km na wschód w centrum dzisiejszego Fordonu. – miejscu adekwatnym dla
        przewidywanej roli miasta w obsłudze handlu wiślanego. Pierwotna nazwa została
        zarzucona. Pojawiła się nowa nazwa Fordon – wymieniona po raz pierwszy w 1409
        r. Nazwa określała funkcję miasta. Fordan - oznaczało bowiem pobieranie opłat
        celnych na rzece. 4 lipca 1424 r. król Władysław Jagiełło, który w międzyczasie
        przejął ziemię bydgosko-wyszogrodzką od Władysława Opolczyka – wystawił nowy
        dokument lokacyjny. Tym razem widniało tam określenie Fordan. Król dokonał
        reorganizacji prawnej miasta, w miejsce prawa chełmińskiego wprowadził prawo
        magdeburskie. Przyczyną zmiany była walka z Zakonem o żeglugę na Wiśle. Fordon
        z Bydgoszczą i Solcem stanowił zespół ośrodków, które znajdowały się w centrum
        tych walk. W myśl przywileju Opolczyka miastem wzorcowym dla Fordonu został
        Toruń, konkurent handlowy strony polskiej. Jagiełło jako miasto wzorcowe
        wyznaczył Bydgoszcz, eliminując tym samym Toruń z wywierania wpływu na Fordon.
        Starosta bydgoski Janusz Brzozogłowy został wójtem fordońskim. Tym samym trzy
        miasta Bydgoszcz, Fordon i Solec będące bramami w kierunku Pomorza i Ziemi
        Chełmińskiej stały się jednolitym zapleczem dla Kujaw.
        Patrymonium miejskie wyznaczone dokumentem Władysława Jagiełły obejmowało
        okoliczne wsie i osady m.in. Rybaki, Niecponie, Łoskoń, Pałcz, Jasieniec,
        Suczyn, Mały Fordonek, Siersko, Siernieczek, Ujście, 4 wyspy na Wiśle m.in.
        Wielką Kępę Ostromecką.
        (tereny dzisiejszej Bydgoszczy na wschód od wiaduktów warszawskich) Natomiast
        tereny dawnego grodu Wyszogród pozostały niezamieszkane.
        Liczba mieszkańców miasta wynosiła w 1583 r. ok. 200, a w 1663 r. 470 osób –
        więcej niż w Pakości, Koronowie. W 1774 r. Fordon posiadał 861 mieszkańców, w
        tym 528 Żydów.
        W 1441 r. miasto wraz ze starostwem bydgoskim, Gniewkowem i Solcem znalazło się
        w rękach kasztelana i starosty inowrocławskiego Mikołaja Szarlejskiego. W 1457-
        1600 Bydgoszcz i Fordon przejęli Kościeleccy. W XVI w. w Fordonie funkcjonowała
        komora celna o lokalnym znaczeniu. Dopiero przeniesienie w 1594 r. przez
        Zygmunta III Wazę miejsca pobierania cła wiślanego z Białej Góry nad Nogatem do
        Fordonu było czynnikiem sprzyjającym rozwojowi miasta i sąsiedniej Bydgoszczy.
        W czasie „potopu szwedzkiego” w 1656 r. miasto zostało doszczętnie spalone. W I
        połowie XVIII w. wskutek ustawicznych pochodów wojsk, ściągania kontrybucji i
        podatków, w Fordonie zasiedlonych było tylko 12 domów. Miasto ulegało
        kilkakrotnemu spaleniu i zalaniu przez powódź na Wiśle w 1713 r. Fordon, choć
        miał bardzo dogodne położenie, nie uczestniczył w handlu wiślanym. To Bydgoszcz
        była okolicznym centrum skupu zboża. Mieszkańcy trudnili się rolnictwem,
        rzemieślnictwem, piwowarstwem oraz skromniej kupiectwem. Na terenie miasta
        istniał od 1556 r. drewniany kościół, w 1600 r. zbudowany jako murowany.
        W mieście istniał szpital – przytułek dla ubogich i szkoła prowadzona przez
        parafię.
        Żydzi w Fordonie pojawili się na pocz. XVI w. Posiadali synagogę, odbudowaną w
        1699 r. i 1781 r. Byli znaczącym odsetkiem mieszkańców, w pewnych okresach
        stanowili więcej niż połowę ludności.
        Centralnym punktem miasta był rynek. Ulice były wąskie, nie było murów
        miejskich. Tylko kilka obiektów było murowanych: kościół, komora celna i domy
        niektórych mieszczan.
        Droga do Bydgoszczy prowadziła inaczej niż dzisiaj – drogą jarużyńską na północ
        od miasta. W miejscu przyszłego mostu przez Wisłę znajdowała się przystań wodna
        zapewniająca połączenie Fordonu z Ostromeckiem.
        Z ważnych inwestycji po 1772 r.:
        W 1859 r. utwardzono drogę do Bydgoszczy, wzmocniono brzegi Wisły.
        Po uruchomieniu kanału bydgoskiego Fordon dzięki położeniu na styku żeglugi
        Gdańsk-Berlin stał się miejscem pobierania opłat i nadzoru transportu
        rzecznego. W 1780-83 zbudowano okazały budynek Dyrekcji Ceł i Akcyzy (dzisiaj
        więzienie).
        W 1885 r. połączono Fordon linią kolejową z Bydgoszczą, zbudowano remizę
        strażacką. W 1891-93 za 10 mln marek w złocie zbudowano most fordoński wg
        projektu radcy Georga Christopha Mehrtensa. Most był w tym czasie najdłuższym
        obiektem w Niemczech (1325 m). Ze względu na znaczenie strategiczne został
        silnie ufortyfikowany (warownie i baszty strzelnicze). Uszkodzony 2 września,
        został naprawiony przez Niemców. Wysadzony 26 stycznia 1945 r. przez oddziały
        niemieckie został ostatecznie rozebrany. W 1951-56 r. zbudowano od podstaw nowy
        most, skrócony o 300 m względem poprzedniego w wyniku zastąpienia jego
        fragmentów od strony Ostromecka nasypem ziemnym.
        [na podstawie: „Dzieje Fordonu i okolic”]
        • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:03
         3. Bydgoszcz miejscem wielu ważnych wydarzeń historycznych
         1037-38
         początek wczesnopiastowskiego grodu Wyszogród nad Wisłą u ujścia Brdy
         1113
         zdobycie Wyszogrodu i Bydgoszczy przez króla Bolesława Krzywoustego, który
         wyprawił się na Pomorzan i ostatecznie przyłączył całe Pomorze do Polski
         1330
         Krzyżacy równają z ziemią Wyszogród, jego funkcje i znaczenie przejmuje leżąca
         w odległości 11 km Bydgoszcz
         VIII 1409
         Załoga zamku bydgoskiego dokonuje wypadu pod Świecie zakończone pojmaniem
         tamtejszego komtura Henryka von Plauen. Powracające oddziały pobijają posiłki
         krzyżackie i zdobywają Bydgoszcz. Zajęcie Bydgoszczy i Ziemi Dobrzyńskiej jest
         pierwszym aktem wielkiej wojny polsko-krzyżackiej.
         6 X 1409
         Odbicie Bydgoszczy przez Władysława Jagiełłę jako pierwszy krok działań wojsk
         polskich w wielkiej wojnie polsko-krzyżackiej
         8 X 1409
         Rozejm zawarty w Bydgoszczy między Jagiełłą, a Wielkim Mistrzem Zakonu
         Krzyżackiego Ulrichem von Jungingen, który miał obowiązywać do 24 VI 1410 r.
         26 X 1410
         Po victorii grunwaldzkiej i koronowskiej król Władysław Jagiełło przybywa do
         Bydgoszczy rozpoczynając starania w celu zawieszenia broni (dalszy ciąg
         negocjacji odbywał się na leżącej naprzeciw Torunia kępie bazarowej k.
         Nieszawy, gdzie podpisano dokument pokojowy)
         1454
         Mikołaj Szarlejski – właściciel starostwa bydgoskiego utrzymuje ścisłe związki
         z Tajną Radą Związku Pruskiego. Szarlejski mianowany przedstawicielem szlachty
         kujawskiej i wielkopolskiej odpowiedzialnym za egzekucję postanowień aktu
         inkorporacji Prus wydanym przez króla Kazimierza Jagiellończyka
         1454-1466 r.
         Bydgoszcz zapleczem wojny trzynastoletniej, tutaj kilkakrotnie przebywa król
         Kazimierz Jagiellończyk, m.in. w Bydgoszczy dowiaduje się o śmierci matki,
         tutaj koncentrowane są polskie wojska
         17 VIII 1466
         W Bydgoszczy król Kazimierz Jagiellończyk zawiera decydujący o losach wojny
         trzynastoletniej sojusz z księciem słupskim Erykiem, po czym Krzyżacy decydują
         się na rozmowy pokojowe (prowadzone później w Toruniu, gdzie zawarto
         ostatecznie pokój 19 X 1466)
         3 XI 1520
         W Bydgoszczy obraduje Sejm Rzeczpospolitej
         zima 1576/77
         W Bydgoszczy na zamku zimuje król Stefan Batory. Wydaje przywilej królewski
         wolności żeglugi na Brdzie oraz przywileje dla Fordonu
         I 1577
         W Bydgoszczy toczą się rokowania pokojowe w wojnie Batorego z Gdańskiem
         VIII 1655 r. – IV 1656
         Pierwszy okres okupacji szwedzkiej
         Od miejsca obozowania napastników istnieje do dziś nazwa
         dzielnicy „Szwederowo”. Rabują i wywożą księgozbiory (m.in. jezuitów)
         21 IV 1656 r.
         Stefan Czarniecki odbija na krótko Bydgoszcz z rąk Szwedów
         26 V 1656 – X 1656
         Drugi okres okupacji szwedzkiej
         Wysadzono minami zamek, wybuchła zaraza, której ofiarami stali się m.in.
         bernardyni
         31 V 1656 r.
         W Bydgoszczy król szwedzki Karol Gustaw odbywa naradę wojenną
         X 1657
         Rokowania na zamku bydgoskim króla Jana Kazimierza z elektorem brandenburskim w
         obecności dyplomatów Francji i Austrii w celu zawarcia sojuszu antyszwedzkiego
         6 XI 1657 r.
         Król Jan Kazimierz zaprzysięża w Bydgoszczy na schodach kościoła pojezuickiego
         traktat welawsko-bydgoski z elektorem brandenburskim i księciem Prus
         Fryderykiem Wilhelmem. Ów traktat to jedna z najważniejszych dat w historii
         Polski przedrozbiorowej. Pozwala zakończyć zwycięsko „potop” szwedzki, ale
         uniezależnienie Prus skutkuje już 115 lat później rozbiorami Polski i wzrostem
         znaczenia Niemiec w Europie.
         1700-1733
         Okres upadku miasta. Pobyty i rabunki wojsk: saskich (1702), szwedzkich (1703),
         sapieżyńskich (1704), szwedzkich (1706), rosyjskich (1707), szwedzkich (1708),
         zaraza i pożar Ratusza (1708), największa zaraza i wyludnienie miasta (1709),
         rabunki wojsk saskich i rosyjskich (1710-1714), klęska głodu i pobyt wojsk
         saskich i rosyjskich (1733), okupacja rosyjska (1759-1762)
         1763-1772
         Wzrost znaczenia miasta: Wielkopolski Trybunał Koronny odbywa sesje na zmianę w
         Poznaniu i Bydgoszczy. Polski projekt kanału bydgoskiego. Kanał ma biec od
         Noteci do Brdy między Zamkiem, a Rynkiem.
         1772
         Bydgoszcz włączona do Prus na mocy traktatu rozbiorowego i wyznaczona stolicą
         obwodu nadnoteckiego grupującego obszary odłączone od Rzeczpospolitej (obwód
         obejmował 4 landratury: bydgoską, inowrocławską, kamieńską i wałecką)
         1773-1774
         Budowa Kanału Bydgoskiego łączącego Odrę z Wisłą. (buduje 10 tyś. robotników)
         2 X 1794
         Zdobycie Bydgoszczy przez wojska polskie gen. Henryka Dąbrowskiego, od miejsca
         szturmu istnieje po dzień dzisiejszy nazwa „Wzgórze Dąbrowskiego”
         1806-1815
         Bydgoszcz stolicą jednego z 6 departamentów w obrębie Księstwa Warszawskiego
         1815-1918
         Bydgoszcz stolicą regencji (województwa) w ramach Wielkiego Księstwa
         Poznańskiego
         1846
         Budowa kolei i umiejscowienie w Bydgoszczy dyrekcji kolei wschodniej
         zarządzającej siecią kolejową od Berlina po Kłajpedę
         koniec XIX w.
         Bydgoszcz zostaje silnie rozbudowana i uprzemysłowiona, jest miastem
         nowoczesnym na swoje czasy, nie odbiegającym poziomem od innych miast Rzeszy,
         zwana „małym Berlinem”, ale za cenę wyburzenia połowy zabytków staropolskich
         1910
         Bydgoszcz jest trzecią pod względem wielkości aglomeracją w zaborze pruskim po
         Gdańsku i Poznaniu, liczy z przedmieściami 93 tyś. osób, posiada pierwsze
         uczelnie wyższe – Instytut Rolniczy i Szkołę Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego
         1920
         Bydgoszcz miastem powiatowym w województwie poznańskim obejmującym dawne
         Księstwo Poznańskie, jest największym miastem powiatowym w Polsce, zajmującym 7
         miejsce w kraju, uznawana za najczystsze i najbardziej zielone i zadbane miasto
         w Polsce obok Wilna
         1933
         Bydgoszczanin Marian Rejewski łamie kod niemieckiej Enigmy. Dzięki niemu od
         1940 r. alianci zachodni znają z wyprzedzeniem zamierzenia Niemców
         1936
         Budowa kolejowej magistrali węglowej Katowice – Gdynia przez Bydgoszcz –
         najważniejszej inwestycji komunikacyjnej II Rzeczpospolitej
         1 IV 1938
         Bydgoszcz z okolicznymi powiatami włączona do województwa pomorskiego,
         przewidywana wg decyzji rządowych w 1940 na stolicę województwa
         3 IX 1939
         Bydgoska „krwawa niedziela”. W odwecie Niemcy w październiku rozstrzelali ok.
         kilka tyś. bydgoszczan w „Dolinie Śmierci” i innych miejscach, w większości
         inteligencję, duchowieństwo, władze miejskie
         1939-1945
         Niemcy wyburzają staropolskie zabytki oraz budują w okolicy wielką fabrykę
         prochu Dynamit AG Vorm. Alfred Nobel & CO Bromberg ukrytą w lasach Puszczy
         Bydgoskiej, przy budowie pracuje ok. 40 tyś. osób, w tym tysiąc jeńców
         wojennych (pozostałości fabryki są obecnie atrakcją turystyczną)

         • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:05
          4. Tradycje administracyjne
          1343-1772: siedziba księstwa potem kasztelanii w ramach województwa
          inowrocławskiego
          województwo obejmowało w przybliżeniu obszar dzisiejszych powiatów: bydgoskiego
          i inowrocławskiego
          1772-1806: stolica obwodu nadnoteckiego, obwód obejmował 4 landratury:
          bydgoską, inowrocławską, kamieńską i wałecką, granica wschodnia biegła przez
          Szubin, Żnin, Gąsawę, Mogilno, Gopło do Piotrkowa Kuj.
          1806-1815: stolica departamentu, jednego z 6 w Księstwie Warszawskim,
          obejmujacego 10 powiatów: chełmiński, michałowski (bez Grudziądza), toruński,
          wałecki, kamieński, bydgoski, inowrocławski, brzeski, kowalski i radziejowski
          1815-1920: stolica regencji (województwa) w Wielkim Księstwie Poznańskim,
          obejmującego 11 powiatów: bydgoski, inowrocławski, szubiński, wyrzyski,
          żniński, mogileński, strzeleński, chodzieski, wągrowiecki, gnieźnieński,
          witkowski
          1920-1936: miasto powiatowe podlega pod Poznań (Bydgoszcz z okolicznymi
          powiatami zabiega o włączenie do woj. pomorskiego)
          1936-1939: miasto powiatowe podlega pod Toruń (do woj. pomorskiego włączono
          Bydgoszcz z powiatami: inowrocławskim, wyrzyskim, szubińskim, nieszawskim,
          włocławskim, lipnowskim, rypińskim). Na szczeblu rządowym dojrzewa decyzja o
          zmianie siedziby województwa na Bydgoszcz
          1939-1945: stolica rejencji w ramach okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie
          1945-1975: stolica województwa pomorskiego (bydgoskiego) obejmującego 18, a od
          1950 r. 19 powiatów w granicach zbliżonych do dzisiejszego województwa
          1975-1999: stolica województwa bydgoskiego
          od 1999 : siedziba władz państwowych województwa kujawsko-pomorskiego

          W ostatnich 233 latach Bydgoszcz była stolicą administracyjną regionu przez 214
          lat. Przez okres kilkudziesięciu lat obszar administrowany przez Bydgoszcz był
          większy od obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Od połowy XIX wieku, aż
          po dzień dzisiejszy Bydgoszcz jest największym ośrodkiem regionu w granicach
          dzisiejszego województwa.

          5. Legendy związane z Bydgoszczą
          Mimo, że jest to na ogół mało znane, istnieje całkiem sporo legend i podań o
          Bydgoszczy.
          Oto niektóre z nich:
          - Legenda o powstaniu Bydgoszczy "Dwaj bracia Byd i Gost"
          - "Legenda o herbie"
          - "Legenda o bydgoskiej Łysej Górze"
          - "Bartodzieje Bartłomiejami stoi"
          - "Legenda o bydgoskim diabełku Węgliszku"
          - "Jak Bocianowo z bocianiska powstało"
          - „O Angelice, córce rycerza Carolusa”
          Legendy o Bydgoszczy i panie Twardowskim
          (wg legendy szlachcic Twardowski mieszkał w Bydgoszczy):
          - "Pan Twardowski i burmistrza Słomki odmłodzenie"
          - "W roku pańskim 1560"
          - "Na kogutach siedząc"
          - "Dziewięć groszy"

          • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:06
           Dalej Walor 7: ZABYTKI I OBIEKTY MIASTOTWÓRCZE

           Chociaż Bydgoszcz nie słynie z zabytków średniowiecznych, to nie znaczy to że
           ich tam nie ma. Jako miasto leżące na obszarze staropolskich Kujaw w szeroko
           pojętej dzielnicy wielkopolskiej posiada architekturę charakterystyczną dla
           tego regionu kraju, bez budowli pokrzyżackich. Krzyżacy władali Bydgoszczą
           zaledwie kilka lat i nie zdążyli tu zbudować monumentalnych budowli jak w
           Chełmnie czy Toruniu. Dlatego porównywanie Bydgoszczy z tymi miastami nie jest
           właściwe. W porównaniu z miastami Wielkopolski i Kujaw Bydgoszcz jest miastem
           interesującym, wyróżniającym się na korzyść.
           Bydgoszcz posiada kilkaset obiektów wpisanych w rejestrze zabytków, w tym
           obiekty orginalne np rozległe secesyjne śródmieście najlepiej zachowane w kraju
           po Łodzi, czy zabytek sztuki inżynierskiej jakim jest kanał bydgoski ze
           śluzami. Bydgoskie Stare Miasto jest orginalnie położone bezpośrednio nad
           rzeką, a staromiejską Wyspę Młyńską otaczają jazy i śluzy oraz wartko płynąca
           jak górski strumień Młynówka. Tak więc na bydgoskiej Starówce znajdziemy nie
           tylko piękne budowle, ale szum spiętrzonej wody, liczne nadbrzeża, barki z
           kawiarniami.
           W XIX w. Bydgoszcz zwano „małym Berlinem” z uwagi na podobną, nowoczesną w
           ówczesnych czasach zabudowę, która była dziełem najwybitniejszych architektów.
           Uroku dodaje wielość parków, dobrze utrzymywanych skwerów i nowych osiedli
           miast-ogrodów jak np Sielanka zaprojektowana przez wybitnego arch. J. Stubbena.

           W przeszłości Bydgoszcz była o wiele bardziej zasobna w zabytki, niż dzisiaj.
           Prusacy i Niemcy zniszczyli więcej niż połowę zabytków z czasów staropolskich,
           pozostawili natomiast secesyjne, neobarokowe i neogotyckie kościoły, gmachy i
           całe dzielnice kamienic oraz zabytkowy stary kanał bydgoski.
           Najbardziej nieodżałowane zburzone zabytki bydgoskie to:
           - romański kościół pw. św. Idziego z połowy XII w
           - Zamek Królewski z systemem fos
           - mury miejskie z basztami i bramami
           - kościół pojezuicki z pocz. XVII w.
           - Teatr Miejski z 1896 r.
           - Synagoga żydowska z XIX w.
           - 2 duże ryglowe spichlerze królewskie z końca XVIII w.
           - 2 ryglowe spichlerze na Rybim Rynku z końca XVIII w.
           - monumentalna rzeźba i fontanna „Potop” w Parku im. Kazimierza Wielkiego
           - część starego kanału bydgoskiego z 3 zabytkowymi śluzami

           1. Starówka bydgoska otoczona wodą
           Stare Miasto położone na zakolu Brdy zachowało średniowieczne rozplanowanie na
           rzucie zbliżonym do elipsy, z czworobocznym rynkiem w centrum i ulicami
           wybiegającymi z narożników. Przy budynku Nowy Rynek 3- 5 znajdują się
           pozostałości baszty oraz dawnej fosy miejskiej.
           Urok Starówki stanowi obok pięknych budynków szum spiętrzonej wody, liczne jazy
           i śluzy, mosty, groble, wielość nadbrzeży i bulwarów. Wiele z zabytkowych
           obiektów zbudowanych jest tuż nad Brdą, niejako kłania się w rzece. Stanowi to
           o niepowtarzalności bydgoskiej starówki

           2. Kilka rynków staromiejskich
           Bydgoszcz posiada kilka historycznych rynków staromiejskich. Najstarszym jest
           jak nazwa wskazuje Stary Rynek, którego geneza sięga lokacji miasta w 1346 r.,
           a nawet wcześniej. Inne rynki zwane były od produktów, jakimi na nich
           handlowano, a więc: Zbożowy Rynek, Rybi Rynek, Wełniany Rynek, Kozi Rynek. W
           XIX w. wytyczono Nowy Rynek w pobliżu gmachu Sądów potrzebny w rozbudowującym
           się mieście. W XIX w. zaczęto intensywnie rozbudowywać Gdańskie Przedmieście
           leżące na północ od Brdy. Wytyczono tam kolejny rozległy rynek z kościołem
           pośrodku dzisiaj zwanym Placem Piastowskim. Jego wielkość i charakter zabudowy
           dorównuje Staremu Rynkowi.
           Niezależnie w centrum starego Fordonu również znajduje się średniowieczny Rynek
           z zabytkowym kościołem św. Mikołaja pośrodku. Na uwagę zasługuje położenie
           fordońskiego rynku bardzo blisko brzegu Wisły.

           3. Secesyjne Śródmieście
           Z początkiem XIX wieku rozpoczęła się zabudowa przedmieścia gdańskiego, które
           na pocz. XX wieku miało stać się zwarcie zabudowanym Śródmieściem z wysokimi
           kamienicami w stylu secesyjnym, neobarokowym, eklektycznym.
           W 1820 r. rozpoczęła się zabudowa ul. Gdańskiej. Oddanie do użytku dworca
           kolejowego w 1852 r. na Bocianowie zainicjowało zabudowę ul. Dworcowej. Obecnie
           bydgoskie Śródmieście jest niewiele mniejsze od warszawskiego. Jest to
           potencjalna perełka Bydgoszczy, obecnie zaniedbana i niedoceniana. Kilka
           kwartałów ulic jest odrestaurowanych i prezentuje się bardzo okazale np.
           pierzeje przy ul. Cieszkowskiego, Gdańskiej, Słowackiego, Mickiewicza,
           Dworcowej, Jezuickiej, Długiej, Farnej, Nowym Rynku.
           Po rewitalizacji Śródmieścia w następnych latach (plany są już uchwalone) z
           udziałem funduszy unijnych Bydgoszcz ma szanse na poprawę wizerunku.

           4. Wyspa Młyńska i Wenecja Bydgoska
           Zespół Wyspy Młyńskiej oraz „Wenecja Bydgoska” usytuowana jest w zakolu Brdy,
           na zachód od Starego Miasta. Pierwotnie składała się z trzech wysp, obecnie
           stanowi jedną wyspę, połączoną groblą. Zachowany historyczny układ przestrzenny
           wyznacza brukowana ulica Mennica.
           Wenecja Bydgoska to malowniczy zespół architektoniczny Starego Miasta
           przylegający do odnogi Brdy zwanej Młynówką, naprzeciw tzw. Wyspy Młyńskiej.
           Dzisiejsza zabudowa Wenecji Bydgoskiej pochodzi z XIX wieku. Część kamienic
           bezpośrednio graniczy z wodą. Posiada magiczny bydgoski klimat miejsca
           historycznego w połączeniu z pięknem parkowego otoczenia. Znajdują się tam
           m.in.: mennica, domy z XVIII-XIX w., spichrze XIX- pocz. XX, młyn 1851,
           kaszarnia z 1898.
           Wyspa wymaga rewitalizacji, co ma szansę stać się w najbliższych 3 latach.

           • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:07
            5. Zabytkowe kościoły
            W Bydgoszczy pozostały 4 średniowieczne kościoły, natomiast sporo jest obiektów
            z XIX wieku i okresu przedwojennego.

            Kościoły średniowieczne:
            K a t e d r a p.w. śś. M a r c i n a i M i k o ł a j a (1466-1502)
            z koronowanym przez prymasa S. Wyszyńskiego w 1966 r. i Jana Pawła II w 1999 r.
            koronami papieskimi obrazem „Madonny Bydgoskiej”- Matki Boskiej Pięknej Miłości;
            Jeden z najpiękniejszych zabytków gotyku nadwiślańskiego. Z dawnych czterech
            kaplic renesansowych zachowała się XVII - wieczna kaplica św. Krzyża. W siedmiu
            barokowych ołtarzach bocznych umieszczone są obrazy i rzeźby z XVI - XVIII
            wieku.

            K o ś c i ó ł p.w. św. J e r z e g o (pobernardyński, garnizonowy) z 1552-1557
            r., późnogotycki, barokowy klasztor, XVI-XIX w.

            K o ś c i ó ł K l a r y s e k p.w. W n i e b o w z i ę c i a M a t k i B
            o s k i e j z 1582- 1602, gotycko-renesansowy, posiada polichromowany strop
            kasetonowy oraz kaplicę z renesansową attyką (1646r.) Wewnątrz pająk gotycki z
            XV wieku, dwie kute kraty klauzurowe i drewniany ołtarz z XVII wieku oraz obraz
            św. Stanisława Kostki - dzieło Leona Wyczółkowskiego. Z wieży kościoła rozlega
            się każdego dnia (o godz. 9.00, 12.00, 15.00 i 18.00) hejnał bydgoski

            K o ś c i ó ł p.w. św. M i k o ł a j a gotycki.z XIV/XV
            Parafia w Wyszogrodzie wzmiankowana w 1198. Pierwotny kościół uległ zniszczeniu
            wraz z grodem. Kolejny wymieniony w przywileju lokacyjnym w 1382. Obecna
            neobarokowa forma kościoła pochodzi z 1927-28 (arch. S. Cybichowski)

            S y n a g o g a ż y d o w s k a - z XVIII wieku, barokowo-klasycystyczna, w
            Fordonie
            Przebudowana w czasie okupacji i po 1945. Obecnie w stanie ruiny z powodu
            niejasnych spraw własnościowych

            Kościoły z lat 1772-1920
            K o ś c i ó ł p.w. śś. P i o t r a i P a w ł a, 1872-78, neogotycki
            do 1945 roku ewangelicki. W ołtarzu głównym obraz Niepokalane poczęcie NMP z
            około 1850 roku z dawnego kościoła pojezuickiego

            K o ś c i ó ł p.w. J a n a A p o s t o ł a i E w a n g e l i s t y – 1879,
            neogotycki
            zbudowany jako ewangelicki w pobliżu rynku w Fordonie

            K o ś c i ó ł M e t o d y s t ó w – 1896-97, neogotyk
            Użytkowany przez gminę ewangelicką. Przed kościołem- rzeźba Chrystusa z 1820 r.

            K o ś c i ó ł p.w. św. A n d r z e j a B o b o l i - 1900 – 1903, neogotycki,
            dzieło arch. H. Seelinga, zbudowany jako miejski (farny) kościół ewangelicki
            p.w. Świętego Krzyża.

            K o ś c i ó ł p.w. św. J ó z e f a R z e m i e ś l n i k a - 1904-1906, wg
            projektu Herrmanna
            zbudowany jako ewangelicki

            K o ś c i ó ł p.w. M i ł o s i e r d z i a B o ż e g o, 1905-06;
            dawny ewangelicki

            K o ś c i ó ł p.w. N a j ś w i ę t s z e g o S e r c a P a n a J e z u s a,
            1910-12, neobarokowy
            Zbudowany z zastosowaniem najnowszej wówczas techniki budowlanej (żelbet) na
            obecnym Placu Piastowskim. Jeden z piękniejszych kościołów w mieście.
            Trójnawowy, ma kształt bazyliki z wydzieloną absydą, transeptem i kopułą. W
            ołtarzu głównym - obraz Serca Pana Jezusa (1932 r.);

            K o ś c i ó ł p.w. Ś w i ę t e j T r ó j c y - 1910-1912, neobarokowy
            zbudowany z przeznaczeniem dla polskich katolików

            Kościoły z okresu międzywojennego:
            - Św. Wojciecha (Okole), 1923
            - Św. Wincentego a'Paulo Bazylika Mniejsza (Bielawki), 1925
            - Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (Siernieczek), 1925
            - MB Nieustającej Pomocy (Szwederowo), 1926
            - Ducha Świętego (Glinki), 1932
            - św. Antoniego z Padwy (Czyżkówko), 1936

            6. Piękne reprezentacyjne obiekty z XIX wieku
            Bydgoszcz posiada zabytkowe obiekty administracyjne, handlowe, oświatowe z
            XVIII i XIX wieku. Świadczy to o tradycjach administracyjnych miasta.
            Wiele z nich zostało zaprojektowanych przez czołowych europejskich architektów.
            Do dziś budynki robią wspaniałe wrażenie ogromem, dopracowaniem detali, klasą.

            - budynek klasztorny Klarysek, powstał w latach 1615-18 (obecnie Muzeum
            Okręgowe)
            - Kolegium Jezuickie – ufundowane przez kanclerza koronnego Jerzego
            Ossolińskiego w 1638 r., szkoła jezuicka, po kasacie zakonu Szkoła Główna
            Departamentowa, od 1778 do dnia dzisiejszego Ratusz bydgoski
            - Gmach Deputacji Kameralnej (obecnie siedziba Wojewódzkiej Biblioteki
            Publicznej).
            Wzniesiony w 1778 w stylu barokowo-klasycystycznym, jako siedziba władz
            administracyjnych obwodu nadnoteckiego i Sądu Dworskiego
            - Gmach Rejencji Bydgoskiej wybudowany w latach 1834-36 (rozbudowany 1863)
            zaprojektowany przez berlińskiego architekta Karla Friedricha Schinkla –
            jednego z czołowych twórców neoklasycyzmu (obecnie Kujawsko-Pomorski Urząd
            Wojewódzki)
            - Gmach Poczty Głównej, neogotyk 1883-85. Jedna z najwspanialszych budowli tego
            typu w Europie
            - Gmach Królewskiej Dyrekcji Kolei Wschodnich - neogotyk (styl manieryzmu
            niderlandzkiego), 1886-89 (obecnie Centralne Biuro Rozliczeń Zagranicznych PKP
            i Dyrekcja Kolei)
            - Gmach Starostwa Bydgoskiego – neobarok 1904-06 (obecnie Akademia Muzyczna)
            - Piękny neoklasycystyczny gmach Teatru Miejskiego, 1896, największe dzieło
            znanego architekta Heinricha Seelinga (gmach uszkodzony w czasie walk w 1945 r,
            podpalony i rozebrany w 1946 r.)
            - Potężny Gmach Sądu Wojewódzkiego, 1903 (przed I wojną siedziba Sądów Pruskich)
            - Gmach Szkoły Wojennej, 1912-14 (obecnie siedziba Pomorskiego Okręgu
            Wojskowego)
            - Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego, 1911, obecnie Technikum
            Mechaniczne i ATR
            - Instytut Rolniczy, 1906, obecnie użytkowany przez Akademię Bydgoską
            - Gmach Bankowy, 1860 dzieło Heinricha Seelinga (obecnie Bank Gdański)
            - Hotel "Pod Orłem", secesja 1896, dzieło arch. Józefa Święcickiego
            - Gmach Technikum Kolejowego, 1906, dzieło duetu arch. Zaar-Vahl
            - Dom Towarowy „Jedynak”, 1911 wg projektu C. Waltera, modernistyczny, wczesne
            zastosowanie konstrukcji żelbetowej.
            - Hala Targowa - 1904 r., neogotycko – modernistyczna, nakryta przeszkloną
            konstrukcją stalową.
            - Radio Pomorza i Kujaw – 1896-97, eklektyczny w formie klasycyzującego pałacu.
            ...i inne

            7. Inne obiekty zabytkowe
            W Bydgoszczy z uwagi na handlowy charakter miasta znajdowało się wiele
            średniowiecznych spichlerzy. Obecnie pozostało zaledwie kilka z nich,
            najstarsze z XVIII w.

            B i a ł y S p i c h l e r z - ul. Mennica 2, 1780,
            konstrukcja szachulcowa o gotyckim sklepieniu z XV wieku

            S p i c h r z e n a d B r d ą ul. Grodzka 7-11
            - spichrz przy ulicy Grodzkiej 7, tzw. holenderski, zbudowany w 1793 roku,
            - spichrze wielokondygnacyjne przy ulicy Grodzkiej 9, 11, z lat 1793-1800

            Z innych obiektów można wymienić:
            S t a r y K a n a ł B y d g o s k i - jest nie używanym obecnie odcinkiem
            zbudowanym w latach 1773 - 1774. Po wykopaniu w 1915 roku Nowego Kanału,
            usprawniającego żeglugę na tym ważnym szlaku wodnym, odcinek Starego Kanału z
            dawnymi zabytkowymi śluzami, obecnie rewaloryzowanymi, przekształcono w ciąg
            spacerowy. Na uwagę zasługuje piękny starodrzew (m.in. 40 czarnych topoli,
            uznanych za pomniki przyrody).

            W i e ż a C i ś n i e ń - na Wzgórzu Dąbrowskiego, neogotycka

            C h a t a p o m e n n o n i c k a w Bydgoszczy-Łęgnowie nr 2, 1768.

            8. Pomniki, fontanny
            W mieście znajduje się wiele pomników dodających uroku różnym zakątkom:
            - Pomnik Łuczniczki - symbol Bydgoszczy – 1910 r., dzieło berlińskiego
            rzeźbiarza Ferdynanda Lepcke'go
            - Pomnik St. Barciszewskiego - prezydenta Bydgoszczy – od 1989
            - Pomnik Walki i Męczeństwa na Starym Rynku – od 1969
            - Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego – od 1986
            - Obelisk na pl. Wolności ku czci wyzwolicieli Bydgoszczy w 1920 r.
            - Obelisk ku czci gen. Henryka Dąbrowskiego na Wzgórzu Dąbrowskiego
            - Pomnik „Przechodzący przez rzekę” – zawieszony nad Brdą
            - Pomnik "Trzy Gracje"
            - Pomnik I.J. Paderewskiego w dzielnicy „muzycznej”
            - Pomnik Henryka Sienkiewicza – w parku im. J. Kochanowskiego – od 1927 r.
            -
            • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:09
             8. Pomniki, fontanny
             W mieście znajduje się wiele pomników dodających uroku różnym zakątkom:
             - Pomnik Łuczniczki - symbol Bydgoszczy – 1910 r., dzieło berlińskiego
             rzeźbiarza Ferdynanda Lepcke'go
             - Pomnik St. Barciszewskiego - prezydenta Bydgoszczy – od 1989
             - Pomnik Walki i Męczeństwa na Starym Rynku – od 1969
             - Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego – od 1986
             - Obelisk na pl. Wolności ku czci wyzwolicieli Bydgoszczy w 1920 r.
             - Obelisk ku czci gen. Henryka Dąbrowskiego na Wzgórzu Dąbrowskiego
             - Pomnik „Przechodzący przez rzekę” – zawieszony nad Brdą
             - Pomnik "Trzy Gracje"
             - Pomnik I.J. Paderewskiego w dzielnicy „muzycznej”
             - Pomnik Henryka Sienkiewicza – w parku im. J. Kochanowskiego – od 1927 r.
             - Chłopiec i dziewczynka – na fontannie „Studzienka” na Starym Rynku
             - Popiersie Wincentego Witosa - w Parku Ludowym im. Wincentego Witosa
             - Pomnik "Ikara" upamietniający szkołę szybowcową w Fordonie
             - Obelisk symbolizujący przebiegający południk 18ºE – na Wyspie Młyńskiej
             - Pomnik na skwerze Leszka Białego
             - Cmentarz - pomnik Bohaterów Bydgoszczy
             - Pomnik ofiar hitlerowskich w Dolinie Śmierci
             - Pomnik Lotnika na Błoniu
             - Pomnik Pamięci 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na Błoniu
             - Szkoła-Pomnik Papieża-Polaka Jana Pawła II
             - Kilkadziesiąt artystycznych rzeźb drewnianych na terenie Leśnego Park Kultury
             i Wypoczynku
             ...i inne
             W budowie znajduje się kilka następnych pomników.

             FONTANNY
             - Fontanna w Parku im. K.Wielkiego – dawna fontanna „Potop” z 1904 r.
             - Fontanna „Studzienka” na Starym Rynku z 1909 r.
             - Fontanna na Placu Teatralnym
             - Fontanna w Parku im. W.Witosa – obok amfiteatru
             - Fontanna przy ul. Gdańskiej 47
             - Fontanna przed budynkiem NOT w parku W. Jagiełły – ul. Jagiellońska 30
             - Dwie fontanny w dzielnicy muzycznej naprzeciw Filharmonii – ul.
             Słowackiego/Libelta
             - Trzy fontanny przy ul. Gałczyńskiego (os. Błonie)
             - Wodotryski na jez. Balaton
             - Wodotryski na starym kanale Bydgoskim
             - Wodotryski na stawach w Parku Myślęcińskim

             9. Obecność zabytkowego Fordonu wzbogaca miasto
             Sąsiedztwo Fordonu, który jest podobnie jak Bydgoszcz miastem średniowiecznym
             wzbogaca miasto. Zwiększa liczbę zabytkowych obiektów. Fordon z uwagi na
             położenie nadwiślańskie dodaje nowej jakości Bydgoszczy. Znajdują się tu inne
             krajobrazy i architektura. Kościoły są odrestaurowane, natomiast konieczna jest
             rewitalizacja substancji mieszkaniowej fordońskiej starówki. Stary Fordon wraz
             z Ostromeckiem mają szansę stać się lokalnym centrum kulturalnym dla
             mieszkańców wschodniej cześci Bydgoszczy.

             10. Inne ciekawe obiekty
             Kilka obiektów zbudowanych po 1945 r. zasługuje na uwagę

             N o w e S p i c h r z e - Bank Rozwoju Eksportu S.A.
             Obiekty zbudowane w 1999 r. w kształcie spichrzy ze szkła, stali i cegły
             klinkierowej. W 2000 r. uzyskały I nagrodę w ogólnopolskim konkursie "Życie w
             architekturze” za najlepsze obiekty zaprojektowane i zrealizowane w latach 1989-
             1999.

             - Salon Wystawowy BWA - 1968-1970
             - Pałac Młodzieży – 1970-74
             - Bank Handlowy S.A. - 1991-92
             - Bydgoski Dom Technika - 1972-1974
             - Opera Nova - od 1973
             - Teatr Polski - 1949r.
             - Filharmonia Pomorska - 1954-1958 (2 sale koncertowe dla 920 i 300 osób)

       • Gość: goral Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 09:58
        Szkoda tych rozebranych zabytków :-(
        Gdyby nie Szwedzi i Prusacy to nasza Starówka - nie byłaby gorsza od Toruńskiej.
        Właśnie tego staromiejskiego klimatu brakuje Bydgoszczy. Z drugiej strony gdyby
        zainwestować pieniądze w kierunku odnowy kamienic, odbudowy niektórych
        budynków, zagospodarowania terenów - to klimat zostałby odtworzony.
        Myślę, że plany włodarzy miasta idą w dobrym kierunku, ale zdecydowanie za wolno.
        Przecież można odbudować bramy miejskie - Kujawską i Poznańską - dużej kasy by
        to nie kosztowało. Efekt estetyczny niesamowity - ul. Długa otrzymałaby niezły
        klimat .
       • Gość: Bogna Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.telsten.com / *.telsten.com 16.03.05, 20:03
        Serdeczne dzięki, za tyle wiadomości o naszym mieście. Mieszkam w Bydgoszczy od
        urodzenia i bardzo lubię nasze miasto. Zawsze interesowała mnie historia i
        dzień dzisiejszy naszego grodu. Z przyjemnością czytalam Twoje forum i myślę,
        że dobrym pomysłem było by przygotowanie przewodnika po Bydgoszczy dla
        mieszkańców naszego miasta,moze zaczniesz na Forum a czytelnicy będą dzielić
        się swoją wiedzą i pomagać? Przesyłam pozdrowienia.
    • Gość: PIT Re: nominacje potrzebne IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:11
     Dalej Walor 8: POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

     Bydgoszcz według obiegowych opinii nie jest miastem turystycznym. Wynika to z
     nieznajomości miasta i słabej promocji turystyki w Bydgoszczy. Oczywiście
     Bydgoszcz nie jest drugim Krakowem, ale znajdują się tu interesujące miejsca i
     obiekty, których brakuje innym ośrodkom. Jeśli przyjąć oklepane pojęcie miasta
     turystycznego jakim jest wyłącznie ranga zabytków architektury, to Bydgoszcz
     ustępuje miastom pokrzyżackim i metropoliom krajowym.
     Jednak potencjał turystyczny to coś więcej – zabytki, muzea, atrakcje
     przyrodniczo-krajobrazowe, szlaki turystyczne piesze, wodne, rowerowe, warunki
     do rekreacji, atrakcje kulturalne, zabytkowe parki, orginalne niepowtarzalne
     obiekty, ścieżki ekologiczne itp
     W tak pojętym zakresie Bydgoszcz nie wypada najgorzej.
     Do potencjału samego miasta dochodzi otoczenie, które ma dużo do zaoferowania
     turystom, ale to jest temat na oddzielne potraktowanie.

     1. Co ma Bydgoszcz do pokazania na skalę ogólnokrajową

     * BYDGOSKI WĘZEŁ WODNY System kanałów i Wenecja Bydgoska
     Bydgoszcz od 1774 r. jest jednym z najważniejszych w kraju ośrodków żeglugi
     śródlądowej
     W mieście i okolicach znajduje się kilka kanałów przekopanych w XVIII i XIX w.,
     które stanowią Bydgoski Węzeł Wodny. Z Bydgoszczy można dotrzeć drogami wodnymi
     Wisłą do Bałtyku, Kaliningradu lub Krakowa, Notecią do Berlina, przez Górny
     Kanał Notecki, jezioro Gopło i Kanał Ślesiński do Warty.
     Jakie kanały wykonano w Bydgoszczy i okolicach:
     - Kanał Bydgoski o długości 25 km łaczący dorzecza Odry (Europy Zachodniej) i
     Wisły (Europy Środkowej i Wschodniej) przekopany w 1773 r.
     - Kanał Górnonotecki przekopany w XIX w. w celu polepszenia warunków
     żeglugowych na Noteci
     - Nowy Kanał Notecki przekopany w XIX, prowadzący wody Noteci do kanału
     bydgoskiego, co umożliwiło zwiększenie tonażu barek pływających kanałem
     bydgoskim oraz usprawniło transport wodny Notecią z terenów wschodniej
     Wielkopolski

     W mieście rozbudowany system jazów i podpiętrzeń Brdy sprawia, że oblewana
     wodami Młynówki jest Wyspa Młyńska, a szereg kamienic sąsiaduje z wodą,
     podobnie jak w Wenecji.
     Wenecja Bydgoska jest rozpoznawalnym miejscem Bydgoszczy. Wyspa Młyńska i
     Wenecja wymagają odrestaurowania, co ma szansę stać się w najbliższych latach.
     Nowe mosty i kładki na Brdzie i Młynówce dodają uroku temu miejscu, powstanie
     nowy kanał na Wyspie Młyńskiej, miejsce ożywi się. Dodatkowym atutem jest
     sąsiedztwo parku ze starodrzewem, Opery ze sceną letnią, katedrą, Starym
     Rynkiem.
     W Brdyujściu przez podpiętrzenie Brdy śluzami powstał Tor Regatowy oraz 2 wyspy
     oblewane ujściowymi odnogami rzeki.

     * SKUPIENIE ZABYTKOWYCH URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH
     W mieście i okolicach znajduje się kilkanaście zabytkowych śluz.
     W mieście znajdują się:
     - 3 zabytkowe śluzy starego kanału zbudowane w 1773 r., przebudowane w 1804 r.,
     w latach 1988-94 gruntownie odnowione
     - 2 śluzy nowego kanału zbudowane w 1910-1915 r., w tym Śluza Miejska na starym
     mieście
     - 3 śluzy w Brdyujściu, w tym jedyny w Polsce jaz walcowy
     - jazy podpiętrzające na starym mieście
     - tama na Brdzie w Smukale podpiętrzająca rzekę, która tworzy zalew smukalski
     W bliskim otoczeniu Bydgoszczy znajdują się:
     - 4 śluzy na kanałach noteckich, w tym największa śluza w Dębinku z 1806 r.
     - śluza na kanale bydgoskim w Paterku
     - tamy na Brdzie w Tryszczynie i Samociążku z elektrowniami wodnymi –
     podpiętrzające Brdę, która tworzy w tych miejscach lokalne zalewy
     - tama w Koronowie, przyczyna powstania Zalewu Koronowskiego – wielkiego
     zbiornika wodnego o wyjątkowych walorach turystycznych
     Moc elektrowni wodnych sięga 26MW dla tamy w Koronowie, 2,7 MW dla tamy w
     Tryszczynie i 3 MW dla tamy w Smukale
     Tak duże nagromadzenie zabytkowych śluz, kanałów, jazów jest rzadko spotykane w
     kraju, tym bardziej w mieście wojewódzkim

     * PERŁA SECESJI
     Stare Miasto i Śródmieście Bydgoszczy ma szansę po odrestaurowaniu stać się
     wizytówką miasta. Już obecnie obszary odrestaurowanych kwartałów ulic są bardzo
     okazałe. Bydgoszcz może powrócić do przedwojennego miana perły secesji.

     2. Atrakcyjne turystycznie miejsca w mieście
     Zabytki bydgoskie, takie jak średniowieczne kościoły, czy monumentalne obiekty
     są warte zwiedzenia. Warto obejść Stare Miasto: Rynek, ul. Mostową, Długą,
     Farną, Batorego, Grodzką, Wenecję Bydgoską, Wyspę Młyńską. Po przejściu przez
     most Staromiejski można przejść bulwarami nad Brdą, zobaczyć nowy symbol
     Bydgoszczy jakim są „Nowe Spichrze” BRE oraz nowy symbol kulturalny jakim jest
     piękniejący gmach Opery. Warto przejść ul. Gdańską do dzielnicy muzycznej,
     zobaczyć odrestaurowane przykłady zabudowy secesyjnej.
     Ulicą Dworcową można dojść do dworca kolejowego podziwiając zwłaszcza
     monumentalny gmach Królewskich Dyrekcji Kolei Wschodnich. Wracajac warto
     przejść bulwarami nad Brdą w otoczeniu łabędzi, bądź odwiedzić Plac Piastowski
     z pięknym odrestaurowanym kościołem NSPJ pośrodku.

     DZIELNICA MUZYCZNA ma charakter miasta-ogrodu.
     Wśród parków i skwerów znajdują się zabytkowe obiekty, secesyjne kamienice przy
     ul. Słowackiego i Mickiewicza, gmachy Teatru, Filharmonii, Akademii Muzycznej,
     Szkoły Muzycznej, wille z początku XX w. W parkach znajdują się pomniki
     słynnych kompozytorów, pomnik Łuczniczki. W powietrzu rozlega się muzyka z
     pomieszczeń Szkoły i Akademii Muzycznej. Blisko stamtąd do SIELANKI, która jest
     skupiskiem neoklasycystycznych wilii w otoczeniu parkowym. Wyróżnia się
     monumentalny gmach Bazyliki zbudowany na wzór rzymskiego Panteonu oraz
     monumentalne gmachy VI Liceum i „Coperncanum” – dawnego Technikum Kolejowego. W
     ciągu al. Ossolińskich znajduje się Bydgoska Aleja Dębowa, poświęcona znanym
     osobom związanym z Bydgoszczą. Swoje dęby posadzili osobiście lub w zastępstwie
     m.in. papież Jan Paweł II, Jan Nowak Jeziorański, Tadeusz Mazowiecki, Jerzy
     Hoffmann, Marian Rejewski, Irena Szewińska i inni.
     Następnie przechodząc przez Park Ludowy można zatrzymać się w Amfiteatrze.
     Latem co tydzień odbywają się tam koncerty plenerowe. Na skraju Parku znajduje
     się Pałac Młodzieży. dalej przez Park Jagiełły można dojść do Brdy obserwując
     częste treningi wioślarzy na rzece oraz siedziby klubów wioślarskich na brzegu.

     Będąc na Wyspie Młyńskiej warto przejść bulwarem Młynówki (zbud. w 2002 r.)
     obserwując wartki nurt czystej rzeki i sąsiadujące kamienice. Ul. św. Trójcy
     obok kościoła, dalej monumentalnego gmachu Technikum Mechanicznego dochodzimy
     do Starego Kanału Bydgoskiego. Ścieżki spacerowe prowadzą wzdłuż kanału i
     pomnikowych drzew. Mijamy 230-letnie odrestaurowane śluzy na kanale z szumiacą,
     spadającą wodą.

     Na wyróżnienie zasługują 3 bydgoskie sanktuaria:
     - Sanktuarium M a t k i B o s k i e j P i ę k n e j M i ł o ś c i „Madonny
     Bydgoskiej” – patronki miasta i diecezji w katedrze. Obraz Matki Boskiej jest
     uznawany za jeden z piękniejszych w kraju, a ma rodowód średniowieczny. Na
     obrazie uwieczniono proszącego o opiekę starostę bydgoskiego z XV w. J.
     Kościeleckiego. Katedra z zewnątrz może nie imponujaca wielkością, zachwyca
     wspaniale utrzymanym i upiększonym wnętrzem. W ołtarzu króluje obraz MB, a
     ściany i sufit kapią złotem. Wnętrze jest przytulne i sprzyja skupieniu.
     Patronowie katedry św. Marcin i Mikołaj są uznawani za patronów Bydgoszczy.
     Zwłaszcza św. Marcin wg tradycji jest patronem miasta (podobnie Poznania).
     Warto zauważyć, że patronem Fordonu jest św. Mikołaj.

     - Sanktuarium N o w y c h M ę c z e n n i k ó w na Wyżynach, gdzie znajdują
     się pamiątki po ks. Popiełuszce, który tu odprawił ostatnią Mszę Św. oraz Izba
     Pamięci po wizycie Papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy 7 VI 1999. Kosciół jest
     jednym z większych w Bydgoszczy, w formie amfiteatru.

     - Sanktuarium rodzinne M a t k i B o s k i e j P r z e d z i w n e j na
     Piaskach.
     Jest położone w spokojnym leśnym zakątku na
     • Gość: PIT Re: Dalej IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:13
      - Sanktuarium rodzinne M a t k i B o s k i e j P r z e d z i w n e j na
      Piaskach.
      Jest położone w spokojnym leśnym zakątku na krawędzi doliny Brdy. Stanowi
      niewielki kościółek z przytulnym wnętrzem i obrazem MB, otwarty cały dzień.
      Jego powstanie sięga połowy lat 90.

      Warto wspomnieć o zabytkach sztuki inżynierskiej.
      Niewątpliwie są nimi niektóre bydgoskie MOSTY. Jedynie 2 mosty w rejonie
      Starówki przetrwały w stanie nienaruszonym II wojnę światową:
      - Most Królowej Jadwigi – z końca XIX w., konstrukcja żelbetowa
      - Most Kolejowy w ciągu ul. Zygmunta Augusta – ceglany łukowy z XIX w.

      3. Atuty przyrodniczo-krajobrazowe
      Jak opisano w poprzednich rozdziałach Bydgoszcz może poszczycić się atrakcyjnym
      położeniem geomorfologicznym i przyrodniczym.
      Najważniejsze atuty wynikające z tego to:
      - zróżnicowanie krajobrazów w mieście
      - położenie miasta na kilku poziomach
      - liczne punkty widokowe w strefach krawędziowych wysoczyzn
      - liczne jary, parowy i wąwozy na krawędziach wysoczyzn
      - zakole i pomorski przełom Wisły stanowiący unikalny na skalę ogólnokrajową
      krajobraz
      - cztery rzeki o zupełnie odmiennym charakterze i krajobrazach
      - zalesienie okolic największe spośród dużych miast
      - zróżnicowanie roślinności w obrębie różnych stref morfologicznych
      - jeden z najwiekszych w kraju udział obszarów prawnie chronionych w
      powierzchni miasta
      - 18 rezerwatów przyrody w odległości max 18 km od granic miasta
      - Park Krajobrazowy Dolnej Wisły zajmuje prawie 10% powierzchni miasta
      - strefy chronionego krajobarzu otaczają miasto ze wszystkich stron
      - duża liczba pomników przyrody (prawie 300 w mieście i powiecie, zdecydowanie
      najwięcej w województwie)
      - 9 ścieżek ekologicznych w mieście
      - skupisko ptaków wędrownych
      - powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych mniejsza tylko od Warszawy
      - powierzchnia parków i zieleńców na mieszkańca – 3 miejsce w kraju wśród 40
      dużych i średnich miast
      - 830 ha Leśny Park Kultury i Wypoczynku z licznymi atrakcjami (ZOO, Ogród
      Botaniczny, Lunapark, kolejka wąskotorowa i inne) oraz strefą ciszy
      - kilkadziesiąt parków, z tego wiele zabytkowych
      - świetne warunki do wypoczynku niedzielno-światecznego w podmiejskiej okolicy
      - liczne ośrodki wypoczynkowe w okolicach
      - raj dla żeglarzy i wodniaków na Zalewie Koronowskim
      - wielkie obszary lasów wokoło, raj dla grzybiarzy
      - w odległości max 40m jest 5 dużych Parków Krajobrazowych
      - ośrodek wypoczynkowy na terenie miasta w leśnym zakolu Brdy
      - jeziora z ośrodkami wypoczynkowymi i campingami (Piecki, Chmielniki, Borówno)
      • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:15
       3. Liczne trasy turystyczne piesze, rowerowe i wodne
       Atrakcyjność krajobrazowo-przyrodnicza oraz silne zalesienie okolic Bydgoszczy
       sprawia, że wytyczono na obszarze podmiejskim kilkadziesiąt znakowanych szlaków
       turystycznych.
       Zagęszczenie szlaków turystycznych w okolicy Bydgoszczy jest największe w
       regionie i większe niż w wielu innych dużych miastach.
       W nawiasie podano ocenę atrakcyjności szlaków w skali 5-gwiazdkowej.

       SZLAKI BRDY
       Szlaki dorzecza Brdy biegną na północ od Bydgoszczy głównie terenami leśnymi.
       Dzielą się na dwa rodzaje: szlaki najbliższych okolic Bydgoszczy oraz szlaki
       krajobrazowe okolic Zalewu Koronowskiego.

       - Szlak niebieski „Brdy” (*****) Bydgoszcz Brdyujście - Leśny Park Kultury i
       Wypoczynku – Smukała - Janowo – Samociążek – Koronowo - Romanowo – Sokole
       Kuźnica – Zamrzenica – Świt – Rudzki Most – Gołąbek – Woziwoda – Rytel –
       Swornegacie – Konarzyny (150 km) Szlak prezentujący walory krajobrazowe doliny
       Brdy i Borów Tucholskich. W okolicach Bydgoszczy najpiękniejszy jest odcinek w
       zakolu Brdy w Janowie.

       - Szlak żólty im. Leona Wyczółkowskiego (*****) Bydgoszcz Osowa Góra –
       sanatorium w Smukale - Smukała – Janowo - Tryszczyn - Wtelno - Gościeradz –
       Samociążek – Wilcze Gardło – Nowy Jasiniec – Wymysłowo – Wielonek – Sokole
       Kuźnica – Klonowo – Pruszcz. (73 km) Szlak m.in. obiegający po północnej
       stronie zakole Brdy w Janowie, biegnący wzdłuż wschodniej części Zalewu
       Koronowskiego, piękne pejzarze, ciekawa rzeźba terenu

       - Szlak zielony jeziora Koronowskiego (*****) Wudzyn - prom Sokole-Kuźnica –
       Samociążek – Stronno (77 km) Prezentuje walory okolic Zalewu – bukowe i sosnowe
       lasy, leśne ostępy, przyjeziorne nadbrzeża, sakralne zabytki

       - Szlak zielony im. inż. Ciesielczuka (****) Osielsko – Niemcz - most na
       Brdzie – Bydgoszcz Opławiec (14 km) Przebiega przez tereny leśne na północ od
       Bydgoszczy, następnie przekracza głęboką dolinę Brdy

       - Szlak czerwony turystów pieszych „Talk” (****) Bydgoszcz Fordon – Osielsko –
       Bydgoszcz Opławiec – Gościeradz (32 km) Przez wzgórza fordońskie, lasy,
       Osielsko, Żołędowo, wkracza do doliny Brdy.

       - Szlak czarny im. dr Meysnera (****) Leśny Park Kultury i Wypoczynku – Piaski -
       kładka na Brdzie - sanatorium w Smukale – Tryszczyn (16 km) Przebiega przez
       las jachcicki, następnie doliną Brdy

       - Szlak czarny „Białego węgla” (****) Maksymilianowo-Samociążek-Koronowo-
       Pieczyska (30 km) Szlak doskonale prezentujący walory krajobrazowe okolic
       Koronowa. Przebiega wzdłuż zalewów i elektrowni wodnych na Brdzie

       - Szlak Zamkowy (***) Serock - Nowy Jasiniec (6 km) Prezentuje okolice Zalewu
       Koronowskiego przy ruinach zamku kryżackiego w Nowym Jasińcu

       - Szlak żółty im. inż. Janickiego (**) Bydgoszcz Brdyujście – Zamczysko -
       Osielsko (9 km)
       Przez tereny leśne Północnego Pasa Rekreacyjnego Bydgoszczy
       • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:16
        SZLAKI WISŁY
        Szlaki obejmują cztery krainy: Dolinę Dolnej Wisły, dorzecze dolnej Wdy,
        zachodnią część Pojezierza Chełmińskiego i północne krańce Puszczy Bydgoskiej

        - Szlak żółty „Rezerwatów Chełmińskich” (*****) Bydgoszcz Fordon – most przez
        Wisłę – rezerwat „Wielka Kępa Ostromecka” – Ostromecko - Reptowo - Gzin -
        Unisław - Płutowo – Starogród – Chełmno (48 km). Szlak przebiega przez
        rezerwaty przyrody południowej części Doliny Dolnej Wisły. Najatrakcyjniejszy
        szlak Pojezierza Chełmińskiego

        - Szlak czarny „Na Diabelce” (*****) Świecie – Sartowice (11 km)
        Krótki szlak prowadzący stromym wiślanym osuwiskiem

        - Szlak czarny w Unisławiu (*****) Szlak na krawędzi zboczowej Doliny Dolnej
        Wisły do punktu widokowego (2 km)

        - Szlak niebieski im. dr Władysława Łęgi (*****) Terespol – Laskowice (22 km)
        Bardzo interesujący szlak wiodący wokł dorzecza dolnej Wdy

        - Szlak zielony „Nadwiślański” (****) Bydgoszcz Osiedle Leśne - Zamczysko –
        Strzelce Górne - Gądecz – Trzęsacz - Kozielec - Topólno - Świecie (55 km).
        Trasa prowadzi południową częścią Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły

        - Szlak „Orlich Gniazd” (****) Ostromecko – Kamieniec (15 km) Szlak biegnie
        wiślanym zakolem opodal Bydgoszczy

        - Szlak zielony „Starego Chełmna” (****) Atrakcyjny, bogaty w walory
        krajobrazowe, panoramy widokowe doliny Wisły i Chełmna (17 km)

        - Szlak czerwony Zamków i Martyrologii (****) Chełmno – Małe Czyste – Papowo
        Biskupie (zamek) – Kornatowo (16 km) Szlak prezentujący uroki Pojezierza
        Chełmińskiego – krainy położonej na wschód od Bydgoszczy.

        - Szlak czerwony „Zielonej Strugi” (****) Przyłubie – Rojewo (39 km)
        Jeden z ciekawszych szlaków wiodących terenami Puszczy Bydgoskiej, stromymi
        nadwiślańskimi skarpami, pagórami wydmowymi i bezkresnymi borami

        - Szlak żółty „Puszczański” (***) Bydgoszcz Lęgnowo - Żółwin - Siedmiogóry -
        Wypaleniska – Szwedzka Góra - Chrośna - Dąbrowa Mała - Osiek Wielki - Glinno
        Wielkie - Gniewkowo (44 km). Ciekawy szlak prezentujący walory krajobrazowe
        Puszczy Bydgoskiej, opodal wiślanej doliny

        - Szlak zielony im. Tadeusza Dolczewskiego (***) Solec Kujawski – centrum
        radiowo-nadawcze w Kabacie (Puszcza Bydgoska) - cmentarz menonicko-ewangelicki
        w Przyłubiu

        - Szlak czarny „Panoramy Chełmna” (***) Trasa biegnie po pagórkowatej rzeźbie
        okolic Chełmna (8 km)

        - Szlak czarny martyrologii w okolicach Płutowa (**) Szlak w okolicach mogiły
        ofiar II wojny światowej (2 km)

        - Szlak czerwony martyrologii Solecczan (*) Szlak po Solcu Kujawskim (9 km)

        • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:17
         SZLAKI NOTECI
         Szlaki prowadzą dorzeczem Noteci, obejmując część etnicznych terenów Kujaw i
         Pałuk, przez Bydgoskie Łąki Nadnoteckie oraz Puszczą Bydgoską krzyżując się w
         okolicy Jeziora Jezuickiego.

         - Szlak niebieski „Pałucki” (*****) Brzoza – Łabiszyn – pałac w Lubostroniu –
         Chomiąża Szlachecka - Gąsawa (66 km) Ciekawy pod względem krajoznawczym szlak
         turystyczny wiodący przez najciekawcze tereny Pałuk

         - Szlak czerwony „Powstania Kościuszkowskiego na Kujawach” (*****) Bydgoszcz
         Błonie – las „szubiński” – Trzciniec – Zielonka – Bydgoskie Łąki Nadnoteckie –
         Kanał Notecki - śluza Dębinek – Noteć – Władysławowo – Pszczółczyn – Kąpie –
         Łabiszyn (21 km)
         Najciekawszy obok pałuckiego notecki szlak turystyczny okolic Bydgsozczy.
         Prowadzi trasą przemarszu wojsk powstańczych gen. H. Dąbrowskiego w 1794 r.

         - Szlak żółty im. Leszka Białego (*****) Biskupin – Gąsawka - Niestronno (22 km)
         Szlak wiodący przez ciekawe krajobrazowo tereny Pałuk .

         - Szlak czerwony „Piastowski” (*****) Żnin – Biskupin – Recz (24 km)
         Szlak prowadzący agrarnymi terenami przy polodowcowych jeziorach

         - Szlak żółty „Nadnotecki” (****) Bydgoszcz Prądy – Lisi Ogon – Głęboczek –
         Tur - Potulice – Nakło - Lubaszcz – Samostrzel – Osiek – Białośliwie – Piła
         Kalina (100 km).
         Szlak prowadzi sosnowymi lasami ku otoczonej bezkresnymi łąkami Noteci.

         - Szlak czarny „ Komputerków” (****) Bydgoszcz Wyżyny – lasy bielickie -
         Stryszek - Piecki – Prądocin - Wypaleniska – Solec Kujawski (31 km). Szlak
         prowadzi przez pagórkowate tereny Puszczy Bydgskiej, zahaczając o jezioro
         Jezuickie

         - Szlak czarny „Powstania Wielkopolskiego” (****) Bydgoszcz Prądy – Lisi Ogon –
         Drzewce - Murowaniec – most przez kanał - Zamość - Rynarzewo (13 km). Ciekawy
         krajoznawczo szlak, biegnacy przy kanale noteckim

         - Szlak zielony „Relaks” (***) Bydgoszcz dworzec PKS – kładka na Brdzie –
         Wzgórze Wolności – lasy bielickie - Piecki – Chmielniki (16 km). Szlak
         turystyczny Puszczy Bydgoskiej prowadzący nad jezioro Jezuickie

         - Szlak czerwony „ Wolnościowy” (***) Bydgoszcz Stare Miasto – Wzgórze
         Dąbrowskiego – Glinki - lasy bielickie - Emilianowo - Piecki – Prądocin -
         Dobromierz – Nowa Wieś Wielka (27 km). Szlak turystyczny Puszczy Bydgoskiej
         prowadzący nad jezioro Jezuickie

         - Szlak niebieski im. płk. I. Mielżyńskiego (***) Rynarzewo – Szubin (12 km)
         Szlak uzupełniający czarny szlak Powstania Wielkopolskiego

         - Szlak zielony im. „red. Wojciecha Rzeźniackiego” (**) Bydgoszcz Błonie –
         las „szubiński” – Murowaniec - most na kanale – Zamość - Głęboczek - Żurczyn
         (21 km). Szlak prowadzący po lasach na południowy zachód od Bydgoszczy

         - Szlak żółty w okolicach Brzozy (*) Szlak łączący szlaki Puszczy Bydgoskiej ze
         szlakiem pałuckim w Brzozie (2 km)

         SZLAKI ROWEROWE
         - Międzynarodowa Trasa Rowerowa R-1
         Najdłuższy szlak rowerowy w Europie z Calais we Francji do Petersburga w Rosji.
         Na odcinku podbydgoskim przebiega na trasie: Salno – Wtelno – Bydgoszcz Janowo –
         Bożenkowo – Samociążek - Koronowo

         - Szlak rowerowy czarny po Dolinie Dolnej Wisły
         Cierpice – Solec Kujawski – Bydgoszcz – Świecie – Nowe – Gniew most k. Tczewa –
         Kwidzyn – Grudziądz - Chełmno – Ostromecko – Zamek Bierzgłowski (480 km)
         Wytyczony w 2001 r. prezentuje walory krajobrazowe doliny największej polskiej
         rzeki od Kotliny Toruńskiej, aż po deltę.

         - Szlak rowerowy dookoła Doliny Fordońskiej (89 km)
         Osiedla Leśne - Las Gdański - Nowy Fordon – Topólko – Gruczno - Chełmno -
         Ostromecko - Stary Fordon.

         - Rowerowy Szlak Przyjaźni Bydgoszcz – Toruń – wytyczony w 2003 r. (57 km)
         Bydgoszcz Dworzec Gł. PKP – Bydgoszcz Fordon – Ostromecko - Wałdowo Królewskie –
         Wolumin – Skłudzewo - Zławieś Wielka - Zarośle Cienkie - Cegielnik - Rozgarty –
         Toruń Plac Rapackiego

         - Szlak Rowerowy BY 6001n (167 km)
         Bydgoszcz-Leśna - Las Gdański - Piaski - Smukała - Janowo – Świekatowo –
         Bysławek – Tuchola – Woziwoda – Rytel - Mylof - Swornegacie - Chojnice

         - Miejskie szlaki rowerowe (razem 36 km – stan na 2003 r.)
         I. Nad Starym Kanałem Bydgoskim
         II. W rejonie osiedla Piaski
         III. W rejonie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
         IV. Wzdłuż trasy „W-Z”
         V. Nad Brdą i wzdłuż ul. Toruńskiej
         VI. U podnóża Zbocza Fordońskiego

         ZNAKOWANE ŚCIEŻKI SPACEROWE WOKÓŁ BYDGOSZCZY
         Wytyczono dwa okrężne szlaki wokół Smukały, które dostosowane są do regulaminu
         imprez IVV (Internationaler Volkssportverband). Oznakowane kwadratami z
         przylegających podstawami trójkątów białego i kolorowego (niebieskiego lub
         czerwonego).
         1. Szlak niebieski 10 km
         2. Szlak czerwony 18 km

         • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:19
          4. Turystyka wodna
          W pobliżu Bydgoszczy znajduje się wiele szlaków kajakowych. Na terenie miasta
          znajduje się stanica wodna PTTK z ośrodkiem domków turystycznych. Można
          wypożyczyć kajaki i dokonać spływu Brdą.

          Od kwietnia do października kursuje tramwaj wodny. Rzeka Brda przepływa przez
          centrum miasta i starówkę. Wiele arterii komunikacyjnych przebiega wzdłuż
          rzeki. Umożliwia to wykorzystanie drogi wodnej jako naturalnego traktu, na
          którym może kursować środek transportu miejskiego.
          W sezonie kursuje co godzinę niewielki statek o cenie biletu niższej, niż
          komunikacji autobusowej. Turystyka łączy się w tym przypadku ze względami
          użytkowymi.
          Wykorzystując Bydgoski Węzeł Wodny można dopłynąć do jezior pałuckich lub
          Gopła, lub też Notecią na zachód aż do Odry.

          SZLAKI KAJAKOWE
          - BRDA – dostępna dla kajaków na długości 233 km, przebiega przez liczne
          jeziora Pojezierza Pomorskiego, Bory Tucholskie, Zalew Koronowski, Bydgoszcz,
          ujście do Wisły, jeden z najatrakcyjniejszych szlaków w Polsce. W latach 60-
          tych spływał Brdą Karol Wojtyła. Przy rzece znajduje się dobra infrastruktura
          turystyczna m.in. 5 stanic wodnych PTTK i liczne ośrodki wypoczynkowe.
          Niezwykle urozmaicony, kręty bieg rzeki, rozległe lasy, malownicze jeziora,
          pierwotna przyroda, liczne boczne szlaki, od lat ściągają na Brdę licznych
          turystów wodnych.
          Płynąc cicho przez leśne ostępy można natknąć się na schodzące do wodopoju
          jelenie, sarny i dziki lub dostrzec czarne bociany. Atrakcją środkowego biegu
          Brdy są przede wszystkim malownicze jeziora charakteryzujące się czystą wodą i
          bardzo urozmaiconymi, przeważnie zalesionymi brzegami. Nad piaszczystymi, łatwo
          dostępnymi brzegami rozlokowały się liczne ośrodki wypoczynkowe.
          Na terenie Borów tucholskich, znajduje się zapora w Mylofie, kierująca część
          wód rzeki do Wielkiego Kanału Brdy, imponującej budowli hydrotechnicznej z
          połowy XIX wieku. Kanał ten, poprowadzony jest równolegle do Brdy, miejscami po
          akweduktach, ponad kilkoma jej dopływami.
          W okolicy Tucholi Brda tworzy malowniczy przełom z licznymi bystrzami zwany
          Piekłem, stanowiący rezerwat przyrody.
          Szlak kończy najpiękniejsze i największe na całym szlaku Brdy, Jezioro
          Koronowskie o niezwykle urozmaiconej linii brzegowej, z licznymi, głębokimi
          zatokami, otoczone niemal ze wszystkich stron lasami.
          Poniżej Zalewu Koronowskiego na Brdzie wybudowano kilka zapór i elektrowni
          wodnych.
          Zbiornikami wyrównawczymi dla elektrowni są dwa mniejsze sztuczne zbiorniki,
          jezioro Tryszczyn i jezioro Smukała. Zapora w Smukale, zbudowana w 1951 roku po
          zniszczeniu poprzedniej w czasie wojny, leży już w granicach administracyjnych
          Bydgoszczy.

          - KANAŁ BYDGOSKI – szlak długości 25 km, od Brdy do ujścia Noteci, 6 śluz,
          zbudowany w 1774 r.
          - NOTEĆ – szlak długości 280 km, rzeka nizinna na terenie Kujaw i Wielkopolski,
          największy dopływ Warty. W górnym biegu rozdziela się na 2 ramiona: Noteć
          Wschodnią i Zachodnią, które łączą się w jez. Pakoskim. Spływ jest atrakcyjny w
          górnym odcinku

          - KANAŁ NOTECKI – szlak długości 25 km, dostępny dla kajaków i statków,
          zbudowany w XIX w., łączy Noteć z Kanałem Bydgoskim

          - GĄSAWKA – szlak długości 53 km, łatwy, miejsce rozpoczęcia spływu w Żninie
          lub Biskupinie, zakończenie w ujściu do Noteci

          - ŁOBŻONKA – szlak długości 28 km, łatwy, urozmaicony licznymi zakolami. Szlak
          zaczyna się w Łobżenicy, jest malowniczy, wiedzie wąską doliną o stromych
          brzegach, kończy się w ujściu do Noteci

          5. Muzea
          W Bydgoszczy znajduje sie wiele muzeów, z tego tylko Muzeum Okręgowe odwiedza
          rocznie ok. 55 tyś. turystów. W województwie większa frekwencja jest w
          Biskupinie, Golubiu-Dobrzyniu i Toruniu.

          - Muzeum Okręgowe im. L.Wyczółkowskiego, użytkujące kilka obiektów, m.in. dawny
          klasztor klarysek przy ul. Gdańskiej, Spichrze przy ul. Grodzkiej, Biały
          Spichlerz na Wyspie Młyńskiej (ekspozycja „Rzemiosło Bydgoskie”), Czerwony
          Spichlerz na Wyspie Młyńskiej oraz 3 domy na Wyspie Młyńskiej
          - Pomorskie Muzeum Wojskowe
          - Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
          - Muzeum Farmacji przy Aptece "Pod Łabędziem"
          - Muzeum Oświaty
          - Ośrodek Muzealny Bydgoskiego Węzła Kolejowego
          - Muzeum Misyjne Zgromadzenia Ducha Świętego
          - Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki
          - Muzeum fonografii
          - Muzeum-wystawa dawnego sprzętu rolniczego z XIX w. – w zajeździe Stopka k.
          Koronowa
          • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:20
           6. Kąpieliska
           (w nawiasie odległość od granic Bydgoszczy)

           - BRDA – na terenie miasta kilka plaż niestrzeżonych od Janowa po Czyżkówko
           - PIECKI – plaża nad zatoką jez. Jezuickiego. Na miejscu pełna infrastruktura
           (4 km)
           - CHMIELNIKI – plaża nad jez. Jezuickim. Na miejscu camping (11 km)
           - BORÓWNO – kilka plaż nad czystym jez. Borówno. Pełna infrastruktura (11 km)
           - SAMOCIĄŻEK – plaża nad jez. Białym – południowym krańcem zalewu
           Koronowskiego. Na miejscu ośrodek wypoczynkowy i przystań (9 km)
           - SALNO – kąpielisko nad jednym z wielu bardzo czystych jezior „Rynny
           Byszewskiej” (15 km)
           - PIECZYSKA - największa plaża w okolicach Bydgoszczy, nad Zalewem
           Koronowskim. Na miejscu liczne ośrodki wypoczynkowe i przystanie żeglarskie (20
           km)
           - KRĘGIEL - rozległa czysta plaża nad zatoką Zalewu Koronowskiego. Na miejscu
           ośrodek wypoczynkowy i pełna infrastruktura, przystań dla jachtów (22 km)
           - ROMANOWO – plaża przy kempingu i przystani jachtowej nad zalewem Koronowskim
           (20 km)
           - WIERZCHUCIN – kąpieliska nad jeziorami Wierzchucineckimi (18 km)
           - WĄSOSZ – plaża nad czystym jez. Wąsoskim na południowy zachód od Bydgoszczy
           (29 km)
           - WIKTOROWO – plaża ośrodka wypoczynkowego nad jez. Ostrowieckim na Pałukach
           (38 km)
           - CHOMIĄŻA SZLACHECKA – 3 plaże ośrodków wypoczynkowych (Relaks, Roma II,
           Spomasz) nad jez. Oćwieckim i Chomiąskim na Pałukach (47 km)
           - OĆWIEKA – plaża nad jez. Oćwieckim na Pałukach (50 km)
           - PRZYJEZIERZE – kurort o znaczeniu regionalnym na Kujawach w kompleksie lasów
           miradzkich nad czystym jez. Ostrowskim, 2 plaże, dobra infrastruktura
           gastronomiczno-rozrywkowa, przybywają tu liczni turyści z Inowrocławia,
           Bydgoszczy, Torunia, Poznania (69 km)

           7. Nieodkryte miejsca
           W Bydgoszczy znajdują się atrakcyjne dla turystyki miejsca i obiekty, które
           dopiero w ostatnim okresie zostają udostępnione dla turystyki.

           * PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA NA TERENIE FABRYKI DAG
           Pohitlerowska fabryka DAG, leży na zamkniętym terenie Zakładów
           Chemicznych „Zachem”i jest odseparowana od 1945 r. Jest jednym z dwóch w Polsce
           zabytków niemieckiej architektury przemysłowej. Jesienią 1939 r. Niemcy
           rozpoczęli rękami ok. 40 tyś. pracowników przymusowych budowę zakładu
           zbrojeniowego Dynamit AG Vorm Alfred Nobel & CO Bromberg ukrytego w lasach
           Puszczy Bydgoskiej w Łęgnowie – dzisiaj w granicach Bydgoszczy. Wokół zbudowano
           16 obozów pracy przymusowej, w których więziono ok. 2 tyś. jeńców radzieckich,
           francuskich, angielskich, włoskich i jugosłowiańskich. Pracowały tu m.in. 2,5
           tyś. kobiet żydowskich, które zwożono z obozu w Stuthofie, a po kilku
           tygodniach morderczej pracy odwożono do KL Auschwitz. Do dzisiaj pozostało
           kilkaset obiektów poprzemysłowych nierzadko połączonych podziemnymi tunelami,
           kilkadziesiąt betonowych bunkrów przeciwlotniczych, i innych obiektów. Przez 60
           lat obiekty były zamknięte dla dostępu osób postronnych, niewykorzystywane
           przez Zachem. Porosły lasem podobnie jak bunkry Hitlera w Gierłoży k/Kętrzyna.
           Charakter obiektów pozwala przyjąć z dużą pewnością, że w zakładach produkowano
           trotyl, proch nitrocelulozowy, materiały inicjujące, heksogen oraz
           dwunitrobenzen. Rosjanie i Ukraińcy byli kierowani do pracy w tzw. oddziałach
           zamkniętych fabryki, gdzie nawet krótkie przebywanie groziło zapadnięciem na
           ciężką chorobę, spowodowaną obecnością szkodliwych oparów z reakcji
           chemicznych. Fabryka jest miejscem śmierci wielu ludzi. Części zbiorowych mogił
           nie odnaleziono do dnia dzisiejszego.
           Obiekty są w bardzo dobrym stanie, połączone podziemnymi tunelami o długości
           blisko 2 km. Tunele budowano na czterech różnych głębokościach - w niektórych
           miejscach przecinają się ze sobą. Są w tak dobrym stanie, że gdzieniegdzie
           widnieją jeszcze niemieckie napisy eksploatacyjne oraz napisy i rysunki
           wykonane przez więźniów. Niektóre budynki stoją przy skarpach pagórkowatego
           terenu, więc podróż tunelem kończy się np. na czwartym piętrze innego obiektu.
           Ze względów historycznych obiekty na Zachemie mają ogromną wartość poznawczą,
           edukacyjną oraz turystyczną. Stanowią unikatowy w skali Europy przykład
           hitlerowskiej fabryki zbrojeniowej z okresu II wojny światowej i miejsce
           martyrologii.
           To wspaniałe miejsce podziemnej trasy turystycznej, unikalnej na skalę krajową.

           * LICZNE BUDOWLE POHITLEROWSKIE W LASACH BYDGOSKICH
           W lasach wokół Bydgoszczy znajduje się wiele pohitlerowskich schronów
           przeciwlotniczych,
           Spacerujac po łęgnowskich lasach można spotkać wiele tajemniczych obiektów
           wojennych – bunkrów, transzeji, schronów ze stropami porośniętymi trawą. Można
           spotkać baraki mieszkalne dla więźniów, osiedle „awaryjne” dla dawnych
           dygnitarzy hitlerowskich położone w środku lasu, pozostałości wież
           strażniczych, dziesiątki kilometrów ramp kolejowych i dróg tzw „betonówek”.
           W lasach Osowej Góry jako pozostałości po hitlerowskim zakładzie
           Luftamunitionsanstalt 1/II Bromberg zwanym „Muna”, znajdują się 3 ogromne
           zakopane w ziemi betonowe schrony. Mają dwa wejścia, dwa szyby wentylacyjne.
           Wewnątrz schrony są dość wysokie - od podłogi do sufitu jest ok. 3,5 metra. W
           podłodze, w regularnych odstępach, wmurowano pionowo stalowe rury. W czasach
           wojny w zakładzie zajmowano się elaboracją amunicji pistoletowej i karabinowej
           oraz przygotowywano bomby lotnicze nawet o wadze 2 ton
           W lasach na południe od lotniska znajdują się wspólczesne obiekty wojskowe np
           stacje radiolokacyjne, bazy paliwowe. W innych miejscach np na Jachcicach
           znajdziemy ogrodzone tereny zamknięte.
           • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:21
            * TAJNA WYRZUTNIA POCISKÓW RAKIETOWYCH
            W lasach Osowej Góry na zamkniętym terenie znajdują się pozostałości fabryki i
            miejsce wyrzutni hitlerowskich rakietowych pocisków przeciwlotniczych.
            W tej części zakładów zatrudniano wyłącznie Niemców. Zakład zaopatrywano
            ciężarówkami, które jeździły tylko nocą. Produkcja była ściśle tajna. W II
            połowie 1944 r. wzbijały się w powietrze testowane pociski. W 1945 r. Armia
            Radziecka wywiozła wyposażenie, a infrastruktura zniszczona.
            Miejsce obecnie niedostępne jest potencjalnie atrakcyjne dla turystyki.

            * WAŁ OBRONNY WOJSKA POLSKIEGO KRUSZYN-OSÓWIEC
            Na zachodnich rubieżach Bydgoszczy i w gminie Sicienko na krawędziach pradoliny
            Noteci znajdują się pozostałości wału obronnego zbudowanego przez polskie
            wojsko w okresie międzywojennym. Zespół umocnień składa się z żelbetonowych
            bunkrów dla stanowisk ogniowych broni ciężkiej piechoty oraz punktów dowodzenia
            i łączności wraz z okopami.
            Zachowane umocnienia i rowy strzeleckie znajdują się między stacją PKP
            Zielonczyn a Kruszynem i ciągną się dalej w kierunku północno-wschodnim, w
            okolice Osówca. 1-2 września 1939 bydgoska 15 dywizja piechoty wielkopolskiej
            odpierała tu skutecznie ataki Wehrmachtu (grupy operacyjnej „Netze”). 3
            września polska armia opuściła pozycje wskutek odgórnego rozkazu Naczelnego
            Wodza

            8. Miejsca martyrologii
            W pobliżu Bydgoszczy znajduje się kilka miejsc masowych mordów dokonanych przez
            hitlerowców.
            Najbardziej znanym miejscem jest Dolina Śmierci, gdzie w październiku 1939 r.
            hitlerowcy rozstrzelali kilka tysięcy inteligencji bydgoskiej, duchowieństwa,
            radnych, członków organizacji niepodległościowych w odwecie za „krwawą
            niedzielę”. Obecnie jest tam cmentarz, monumentalny pomnik, alejki spacerowe w
            otoczeniu parkowym i atrakcyjnym ukształtowaniu terenu. Inne miejsca można
            znaleźć w Lesie Gdańskim, Puszczy Bydgoskiej, Jachcicach, Tryszczynie, Smukale.
            Również na Starym Rynku dokonano publicznych rozstrzeliwań.

            Cmentarze martyrologiczne:
            - Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy – założony w 1946 r. na Wzgórzu Wolności (0,6
            ha) 1,2 tyś. osób
            - Cmentarz w Dolinie Śmierci - ul. Gen. Bołtucia – założony w 1946 r. (1,3
            ha) 1,2 tyś. osób
            - Cmentarz Bohaterów II Wojny Światowej - Smukała-Opławiec – (0,2 ha) 0,2 tyś.
            osób

            9. Atrakcje kulturalne
            Bydgoszcz ma do zaoferowania wiele w zakresie kultury, ale to jest temat na
            oddzielne potraktowanie.
            W skrócie:
            - dobrze rozwinięta kultura muzyczna, liczne festiwale, również międzynarodowe
            (opera, filharmonia, Akademia Muzyczna, kluby muzyczne)
            - spektakle i festiwale teatralne
            - szeroka oferta filmowa w multikinie, festiwale filmowe
            - clubbing
            - rozwinięta kultura katolicka
            - imprezy masowe i studenckie
            - imprezy na Starym Mieście np Bydgoskie Impresje Muzyczne
            - dobrze rozwinięta sieć klubów, kawiarni, restauracji
            - imprezy kulturalne, niektóre o randze międzynarodowej

            9. Liczne imprezy sportowe
            Bydgoszcz wyróżnia się na tle kraju pod względem ilości i rangi rozgrywanych
            imprez sportowych. Znajduje się tu kilka obiektów sportowych najwyższej klasy.
            Rozgrywane są mecze reprezentacji Polski oraz mistrzostwa Polski lub Europy w
            wielu dyscyplinach sportu.
            To przyciąga kibiców sportowych nie tylko z regionu.

            • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:23
             10. Znani bydgoszczanie
             Co prawda nie urodziła się w Bydgoszczy osoba rangi Mikołaja Kopernika, ale za
             to szereg innych znanych osób było związanych z miastem np:

             Bartłomiej z Bydgoszczy (XVI w.)
             bernardyn, opracował pierwszy w Polsce słownik łacińsko-polski

             Jerzy Ossoliński (I poł. XVII w.)
             wielki kanclerz koronny okresu „srebrnego wieku” Rzeczpospolitej, starosta
             bydgoski, ufundował Kolegium Jezuickie

             Maksymilian Antoni Piotrowski (1813-1875)
             rodem z Bydgoszczy - malarz, profesor akademii w Królewcu. Spod jego pędzla
             wyszło wiele kompozycji historycznych, obrazy rodzajowe i religijne oraz
             portrety.

             Marian Adam Rejewski (1905 - 1980)
             matematyk, kryptolog, Przyczynił się czynnie do skrócenia II wojny światowej.
             W 1932 r. samodzielnie rozszyfrował niemiecką maszynę szyfrującą "Enigma", a
             następnie wraz z J. Różyckim i H. Zygalskim skonstruował maszynę do deszyfrażu
             anty-enigmę. Alianci dzięki dziełu Rejewskiego znali z wyprzedzeniem wszystkie
             zamierzenia Niemców, co zadecydowało o klęskach hitlerowskich w II fazie wojny.
             Po wojnie mieszkał i pracował w Bydgoszczy.

             Leon Wyczółkowski (1852-1936)
             wielki malarz i grafik przełomu XIX i XX wieku, profesor Szkoły Sztuk Pięknych
             (potem ASP) w Krakowie, twórca impresjonistycznych pejzaży, portretów, scen
             rodzajowych, martwej natury i tek litograficznych m.in. poświęconych Pomorzu.

             Adam Grzymała-Siedlecki (1876 – 1967) - dyrektor wielu polskich teatrów,
             dramaturg i wykładowca Bydgoskiej Szkoły Dramatycznej w latach międzywojennych

             Hieronim Konieczka (1920 – 1994)
             słynny dramaturg bydgoskiego teatru w okresie powojennym

             Jerzy Sulima-Kamiński (1928 – 2002)
             prozaik, napisał m.in. powieść "Most Królowej Jadwigi" o Bydgoszczy okresu
             przed- i powojennego

             Apolonia Chałupiec
             używająca pseudonimu artystycznego Pola Negri (1896-1987) - aktorka filmowa,
             gwiazda amerykańskiego filmu niemego (od 1938 roku przebywająca w USA),
             występująca też w filmach polskich.

             Józef Weyssenhoff (1860-1932)
             powieściopisarz, nowelista, poeta i krytyk literacki.

             Adrianna Biedrzyńska - aktorka, urodziła się i uczyła w Bydgoszczy (VI LO)

             Jan Nowicki - aktor, w latach szkolnych przebywał i uczył się w Bydgoszczy (VI
             LO)

             Jerzy Hoffman – reżyser, zekranizował „Trylogię” Sienkiewicza

             Mariusz Max Kolonko – znany reporter telewizji polskiej w USA, urodził się i
             wychował w Bydgoszczy (Siernieczek)

             Jan Kulczyk – znany biznesmen, najbogatszy Polak

             Mieczysław Wachowski – wieloletni współpracownik Lecha Wałęsy

             Tomasz Sekielski – znany dziennikarz TVN

             Leon Niemczyk – popularny aktor

             Sławomir Jeneralski – dziennikarz, prowadził Wiadomości w TVP1

             Marzena Słupkowska – prezenterka pogody w TVP1

             Paulina Chylewska - prezenterka w TVP1

             Jeremi Przybora
             ...i wielu innych

             SŁYNNI SPORTOWCY BYDGOSCY
             Zbigniew Boniek (ur. 1956) - uznany najsłynniejszym piłkarzem w 80-letniej
             historii PZPN, grał na mistrzostwach świata w piłce nożnej w Argentynie (1978),
             Hiszpanii (1982), Meksyku (1986).
             Tomasz Gollob (ur. 1971) - uznawany za najlepszego polskiego żużlowca,
             wielokrotny mistrz Polski, wicemistrz świata i dwukrotnie brązowy medalista
             mistrzostw świata na żużlu
             Robert Sycz - dwukrotny złoty medalista olimpijski w kajakarstwie (Sydney 2000,
             Ateny 2004), związany z klubem "Bydgostia-Kabel"
             Zdzisław Krzyszkowiak (1930 – 2003) - złoty medalista olimpijski w lekkiej
             atletyce (Rzym 1960)
             Teresa Ciepły - złota i srebrna medalistka olimpijska w lekkiej atletyce (Tokio
             1964)
             Maciej Freimut - srebrny medalista olimpijski w kajakarstwie (Barcelona 1992)
             Arkadiusz Onyszko - srebrny medalista olimpijski w piłce nożnej (Barcelona 1992)
             Ivan Klementiev - srebrny medalista olimpijski w kajakarstwie (Atlanta 1996)
             Brunon Bendig - brązowy medalista olimpijski w boksie (Rzym 1960)
             Ryszard Kubiak - brązowy medalista olimpijski w wioślarstwie (Moskwa 1980)
             Sławomir Zawada - brązowy medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów (Seul
             1988)
             Jacek Streich - brązowy medalista olimpijski w wioślarstwie (Barcelona 1992)
             Pozostając przy sporcie należy wspomnieć o 15 mistrzach świata z Bydgoszczy
             oraz kilkudziesięciu mistrzach Europy w różnorodnych dyscyplinach sportowych.
             • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:24
              Dalej Walor 9: ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE OTOCZENIE

              Zalesione okolice Bydgoszczy są atrakcyjne turystycznie i przyciągają wielu
              osób z innych regionów Polski. Prym wiedzie gmina Koronowo, w której położony
              jest wśród lasów wielki Zalew Koronowski. Znajduje się tam ok. 20 ośrodków
              wypoczynkowych, niektóre o wysokim standardzie. Inne położone są nad jeziorami
              bliskimi Bydgoszczy: Jezuickim i Borówno.
              Sporo jest sezonowych campingów, pól biwakowych i gospodarstw agroturystycznych.
              W samej Bydgoszczy w Janowie znajduje się ośrodek PTTK z 270 miejscami w
              domkach turystycznych. Bliskość Zalewu Koronowskiego i rozwiniętej bazy
              turystycznej sprawia, że bydgoszczanie mają świetne warunki do wypoczynku
              niedzielnego i świątecznego.
              Najbardziej popularnie kąpieliska letnie to Piecki, Chmielniki, Borówno, Zalew
              Koronowski (Samociążek, Pieczyska, Kręgiel, Romanowo), jeziora Rynny
              Byszewskiej (np Salno, Wierzchucin), jeziora pałuckie (np Wąsosz, Wiktorowo,
              Chomiąża, Oćwieka), Przyjezierze.

              1. Atrakcje turystyczne w okolicach

              W pobliżu Bydgoszczy znajdują się pięknie utrzymane atrakcyjne zaspoły parkowo-
              pałacowe:

              Zespół p a ł a c o w o – p a r k o w y w O s t r o m e c k u
              Znajduje się 3 kilometry od granic Bydgoszczy, na skraju zbocza doliny Wisły.
              Kompleks ten to 2 pałace oraz okalające je parki w stylu angielskim i
              francuskim z doskonale utrzymaną roślinnością. Przebywali tu: polski król oraz
              cesarz pruski, powstańcy polscy, armia napoleońska oraz wojska pruskie.
              Większy pałac (1832-48) to klasycystyczna rezydencja Jakuba Martina
              Schoenborna – dzieło arch. K. F. Schinkla. Obecnie należy do Gminy Bydgoszcz.
              Mniejszy pałac (XVIII w.) to rokokowa dwukondygnacyjna rezydencja Pawła Michała
              Mostowskiego wojewody pomorskiego. Z jego okien rozpościera się wspaniały widok
              na Wisłę. Obecnie jest własnością Filharmonii Pomorskiej
              W parku ostromeckim zobaczyć można piękne okazy drzew, stawy, rzeźby,
              naturalistyczne kompozycje parkowe. Około trzydziestu, dziś już przeszło
              stuletnich drzew, oznaczonych jest jako pomniki przyrody.
              W okresie wiosenno - letnim w parku odbywają się imprezy plenerowe: koncerty
              muzyki poważnej i rozrywkowej, konkursy plastyczne, plenerowe spotkania z
              poezją, imprezy rekreacyjno- sportowe.

              Zespół p a ł a c o w o – p a r k o w y w L u b o s t r o n i u
              Rezydencja rodu Skórzewskich „Perła Pałuk” położona nad Notecią w Lubostroniu
              odległym ok. 25 km od Bydgoszczy. Pałac wybudował Fryderyk hrabia Skórzewski w
              latach 1795-1800. Kopułę pałacu ozdobiła rzeźba Atlasa dźwigającego kulę
              ziemską - dzieło rzeźbiarza Władysława Marcinkowskiego. Ponad 40 hektarowy
              park angielski okalający pałac i zabudowania dworskie zaprojektował znakomity
              ówczesny architekt ogrodów - Teichert.
              Lubostroń stał się ostoją myśli patriotycznej i życia narodowego.

              Zespół p a ł a c o w o – p a r k o w y w S a m o s t r z e l u
              Rezydencja magnacka, własność rodu Bnińskich. Największy zespół pałacowy w
              województwie kujawsko-pomorskim. Pałac zbudowany został z początku XVII wieku
              przez ówczesnego właściciela Piotra z Bnina-Bnińskiego. Gościły tu słynne
              postacie historyczne. Pałac był ośrodkiem kultury i polskości w czasie zaborów
              i kwitnącą rezydencją w okresie międzywojennym.Otoczenie pałacu zajmuje
              rozległy park położony na zboczu pradoliny Noteci, z tarasami widokowymi. Park
              krajobrazowy typu angielskiego założono w 1825 r. wykorzystując płynącą w
              głębokim parowie rzeczkę Rokitkę. Pod koniec XIX w. powstała orginalna
              architektura ogrodu z tarasami włoskimi, pergolami, ozdobnymi balustradami na
              wzór włoskiego renesansu oraz kopiami antycznych rzeźb. W 2004 r. pałac z braku
              środków od lat nie remontowany został wyznaczony na siedzibę wypoczynkową
              centrum szkoleniowego NATO w Bydgoszczy

              Urokliwą jest wycieczka ulicą Wyzwolenia wzdłuż krawędzi doliny Wisły przez
              Fordon, Strzelce Dolne do Trzęsacza. Krawędzie doliny porastają
              charakterystyczne dla tych terenów Doliny Dolnej Wisły liczne sady drzew
              owocowych, z których od wieków wyrabia się regionalne „Powidła Strzeleckie”,
              smażone w wielkich kadziach bez użycia cukru. Czynione są starania o uzykanie
              przez nie statusu „produktu regionalnego” uznawanego przez Unię Europejską.

              Z innych atrakcyjnych miejsc w pobliżu Bydgoszczy znajdują się:
              - muzeum archeologiczne w Biskupinie (rekonstrukcja grodu kultury łużyckiej) –
              najbardziej oblegane muzeum w województwie (ok. 250 tyś. osób rocznie)
              - uzdrowiska w Ciechocinku i Inowrocławiu
              - miasta pokrzyżackie: Chełmno, Toruń, Świecie, Nowe, Grudziądz
              - ruiny polskich zamków w Szubinie, Wenecji
              - ruiny zamków krzyżackich na Ziemi Chełmińskiej, w Nowym Jasińcu k.Koronowa
              - piastowskie zabytki w Kruszwicy, Inowrocławiu, Strzelnie
              - Żnińska Kolej Powiatowa Żnin-Wenecja-Biskupin-Gąsawa (wąskotorowa)
              - muzeum kolei wąskotorowej w Wenecji
              - klasztor cystersów w Koronowie
              - sanktuaria MB w Byszewie, Górce Klasztornej, Pieraniu, Markowicach
              - drewniany kościół w Żołędowie z 1715 roku (dzwony z XVI w.)
              - zespoły dworsko-parkowe w Żołędowie, Bożenkowie, Słupowie, Teresinie,
              Wierzchucinku, Wojnowie, Augustowie, Gądeczu, Strzelcach Górnych, Gościeradzu,
              Wtelnie,
              - koscioły gotyckie we Włókach, Ostromecku, Czarżu, Koronowie
              - kościoły neogotyckie w Cielu, Łochowie, Przyłękach, Solcu Kujawskim, Nowej
              Wsi Wielkiej, Sicienku, Kruszynie, Dobrczu, Kozielcu, Wudzynie, Dąbrowie
              Chełmińskiej, Łąsku, Mąkowarsku, Wtelnie
              - wiatrak holenderski w Przyłękach
              - Radiowe Centrum Nadawcze Polskiego Radia w Kabacie k. Solca Kujawskiego
              - Pałac Myśliwski rodu Skórzewskich w Brzozie
              - drewniany młyn wodny przy ul. Nakielskiej z połowy XIX w., zwany Diabelskim
              Młynem, z zachowanym kołem młyńskim w Koronowie
              - najwyższy w Europie most kolejki wąskotorowej na trasie Koronowo - Okole.
              • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:26
               Z a l e w K o r o n o w s k i
               Zalew leżący ok. 20 km od Bydgoszczy jest zapleczem letniego wypoczynku dla
               bydgoszczan. Wielu z nich ma tutaj swoje letnie dacze, wielu żegluje na
               akwenie.
               Koncepcja budowy tamy i siłowni została opracowana już w 1928 r. W latach 1956-
               62 zbudowane zostały zapora i hydroelektrownia w Koronowie i Tryszczynie.
               Zbiornik powstał z podpiętrzonej Brdy oraz połączenia wielu jezior rynnowych.
               Od tego czasu Zbiornik Koronowski stanowi atrakcyjny obszar turystyczno-
               wypoczynkowy. Posiada powierzchnię ok. 1560 ha, ma kształt wydłużony, jego
               długość wynosi 36 km, a maksymalna głębokość ok. 20 m. Długość linii brzegowej
               sięga 102 km.
               Charakteryzuje się występowaniem wielu głębokich zatok, wysp, dzikich nadbrzeży.
               Obecnie jest uznawany za najbardziej atrakcyjny rekreacyjnie akwen na
               południowym skraju polskich pojezierzy, w centrum między pojeziernymi krainami
               Mazur i Pojezierza Pomorskiego. Zbiornik Koronowski otaczają zwarte i dorodne
               kompleksy leśne.
               Zalew i jego okolice są rajem dla uprawiających turystykę wodną, pieszą i
               rowerową.
               Od 1928 roku organizowane są międzynarodowe spływy kajakowe na Brdzie, a od
               1965 roku również międzynarodowe zimowe spływy kajakowe. Turystykę żeglarską
               promują liczne kluby żeglarskie posiadające przystanie, baseny, hangary,
               pomosty, dźwigi do wodowania i załadunku jachtów. Corocznie w sierpniu
               organizowane są regaty klasy turystycznej.
               W okolicznych ośrodkach prowadzona jest turystyka jeździecka. Piechurzy i
               kolarze znajdują tu ciekawe miejscowości i trasy, bogate w osobliwości
               przyrodnicze, krajoznawcze historyczne. Zwiedzanie tego obszaru ułatwiają
               szlaki turystyczne.

               Rynna J e z i o r B y s z e w s k i c h
               Poprzez rzekę Krówkę Zalew Koronowski łączy się z łańcuchem jezior byszewskich:
               Stoczek, Piaseczno, Płotwice, Kadzionka, Staw Młyński, Tobolno Duże, Tobolno
               Małe, Piekło, Długie, Krosna, Studzienne, Wierzchucińskie Małe, Wierzchucińskie
               Duże oraz Słupowskie. Łańcuch biegnie niemal równolegle do Zalewu
               Koronowskiego. Wszystkie jeziora są wąskie, wydłużone, głębokie, o wysokich
               brzegach. W starych dokumentach jeziora te noszą wspólną nazwę Plitwica. Stąd
               wniosek, że niegdyś stanowiły jedną rynnę odpływową wyżłobioną przez wody
               lodowcowe. Na skutek obniżenia się poziomu wód rynna z czasem uległa podziałowi
               tworząc łańcuch złożony z 16 uroczych jezior, ciągnących się na przestrzeni 30
               km. Po utworzeniu Zbiornika Koronowskiego podniósł się poziom wód ostatnich w
               łańcuchu jezior, przez co ponownie uległy połączeniu.
               Obok Zalewu Koronowskiego jeziora rynny byszewskiej są obszarem budownictwa
               rekreacyjnego bydgoszczan. Znajdują się tu liczne dacze i sezonowe działki.

               Park "G r a b i n a" w Koronowie (23,7 ha)
               Otacza on Koronowo od południowego zachodu skąd roztacza się rozległy widok na
               meandrującą Brdę i leżące u podnóża miasto. Nazwa pochodzi od lasów grabowych
               porastających wzgórza wokół miasta. Strome zbocza wysoczyzny morenowej
               poprzecinane są głębokimi jarami. Najwyższe wzgórza to: "Grabina" - 109,1
               m, "Wzgórze Łokietka" - 107,5 m, "Wzgórze Św. Jana" - 106 m i "Szańce" - 94 m.
               Na obszarze tym zlokalizowane były dwa wczesnosłowiańskie grodziska (pierwsze
               na "Wzgórzu Łokietka", drugie ok. 250 m na południe od grodu koronowskiego).

               B o r y T u c h o l s k i e
               Lasy Północnego Pasa Rekreacyjnego Bydgoszczy są południowym skłonem Borów
               Tucholskich. Bory stanowią naturalny obszar eksploracji turystycznej
               bydgoszczan.
               Bory Tucholskie stanowią po Puszczy Białowieskiej największą powierzchnię leśną
               w kraju. Obszar ten pod względem morfologicznym stanowi przeważnie mniej lub
               bardziej płaską równinę sandrową, urozmaiconą licznymi rynnami, obniżeniami
               wytopiskowymi, wydmami oraz dolinami rzek. Do ważniejszych dolin należą doliny
               rzek Brdy, Wdy, Mątawy i górnego odcinka Wierzycy. Poza sandrami lasy Borów
               Tucholskich porastają również pagórki i wzgórza moren czołowych.
               Najbardziej malowniczym, typowym elementem dla obszarów polodowcowych są
               jeziora. Spośród blisko 900 różnej wielkości jezior, występujących pojedynczo
               lub w zwartych zespołach na obszarze Borów, aż 40 przekracza powierzchnię 1
               km2. Do największych należą jeziora: Wdzydze, zwane potocznie Kaszubskim Morzem
               o powierzchni 1455,6 ha, Charzykowskie (1363,3ha), Karsińskie (648,1 ha),
               Kryszyńskie (461,3 ha), Kałębie (466.3 ha), Somińskie (433,1 ha) i
               Borzechowskie (237,7 ha), a także sztuczne zbiorniki: Koronowski (1560 ha) i
               Wdy w Tleniu (400 ha). Obok jezior rynnowych występują również zanikające,
               niegłębokie jeziora, charakteryzujące się nieregularnym kształtem i łagodnymi
               zboczami.
               Środkiem Borów Tucholskich, w dolinach o wysokich i stromych brzegach, płyną
               rzeki Brda i Wda odznaczające się szczególnie dużym spadkiem i stosunkowo
               licznymi zwężeniami. Na trasach swego krętego biegu przepływają przez liczne
               jeziora, stapiając je w naturalne, turystyczne szlaki wodne. Także mniejsze
               rzeki i strugi jak: Kłoniecznica, Zbrzyca, Czerska Struga, Młosienica, Pielska,
               Brzezianek, Niechwaszcz, Prusina, Kałębnica nadają się na znacznych odcinkach
               do uprawiania turystyki kajakowej.
               Duże fragmenty pierwotnej przyrody zostały objęte zarządzeniami ochronnymi jako
               rezerwaty przyrody lub parki krajobrazowe. Do najciekawszych należy zaliczyć:
               rezerwat cisów nad na jeziorem Mukrz koło leśnictwa Wierzchlas, rezerwat
               archeologiczno-przyrodniczy Kręgi Kamienne w Odrach, rezerwat pierwotnego lasu
               liściastego ze stanowiskami brekini Szczerkowo k. Tlenia, uroczysko Krzywe Koło
               w nadleśnictwie Błędno, a nad rzekami i jeziorami rezerwaty ptactwa wodnego.
               W ostępach leśnych i matecznikach wystepują rzadkie gatunki ptaków: orzeł
               bielik, rybołów, żuraw, łabędź niemy, czapla siwa, głuszec, puchacz i bocian
               czarny.
               W 1996 r. utworzono Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Na terenie Borów znajduje
               się także 5 Parków Krajobrazowych: Wdzydzki, Tucholski, Zaborski, Wdecki i
               Krajeński oraz kilkadziesiąt rezerwatów przyrody.

               2. Rozwinięta baza turystyczna i noclegowa w powiecie
               Powiat bydgoski posiada najlepiej rozwiniętą bazę noclegową w województwie:
               Liczba miejsc noclegowych – stan 2003 r. (GUS)
               1. powiat bydgoski: 2586
               2. powiat tucholski: 2308
               3. Bydgoszcz: 2036
               4. powiat brodnicki: 1848
               5. Toruń: 1836
               6. Inowrocław: 1834
               7. powiat aleksandrowski: 1819
               8. powiat żniński: 1695
               9. powiat świecki: 1692
               10. powiat mogileński: 1621

               Wyróżnia się szczególnie gmina Koronowo
               Liczba miejsc noclegowych – stan 2003 r. (GUS)
               1. Bydgoszcz: 2036

               2. gm. Koronowo: 1861

               3. Toruń: 1836
               4. Inowrocław: 1834
               5. Ciechocinek: 1731
               6. gm. Osie: 1278
               7. gm. Jeziora Wielkie: 1222
               8. gm. Zbiczno: 1112

               Również rozpatrując liczbę miejsc noclegowych całorocznych powiat bydgoski ma
               dobre wyniki co świadczy o zncznym udziale ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych
               całorocznych o wysokim standardzie.
               Liczba miejsc noclegowych całorocznych – stan 2003 r. (GUS)
               1. Inowrocław: 1806
               2. Bydgoszcz: 1786
               3. Toruń: 1427
               4. Ciechocinek: 1499
               5. powiat bydgoski: 1188

               W powiecie korzysta z noclegów prawie 50 tyś. osób rocznie, z tego 2,5 tyś.
               zagranicznych, co jest najlepszym wynikiem z powiatów ziemskich. Więcej
               turystów nocuje tylko w Toruniu, Bydgoszczy i uzdrowiskach Ciechocinku i
               Inowrocławiu.
               • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:28
                OŚRODKI WYPOCZYNKOWE (niektóre):
                - Ośrodek rekreacyjno-sportowy, Samociążek, gm. Koronowo
                - Ośrodek wczasowo-wypoczynkowy, Prądocin gm. Nowa Wieś Wlk
                - Ośrodek Wypoczynku Świątecznego OSIR - Borówno gm. Dobrcz
                - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Elton- Borówno gm. Dobrcz
                - Wojskowy Dom Wypoczynkowy Łuczniczka- Borówno gm. Dobrcz
                - Ośrodek Wypoczynkowy Polonez- Pieczyska gm. Koronowo – 130 miejsc
                - WDW Żagiel - Pieczyska gm. Koronowo – 120 miejsc
                - Ośrodek Wypoczynkowy Policji – Pieczyska gm. Koronowo – 148 miejsc
                - OW Zacisze - Pieczyska gm. Koronowo – 100 miejsc
                - OW TP Sircom Exploris - Pieczyska "Nad Zalewem" gm. Koronowo - 89 miejsc
                - Ośrodek Relax – Pieczyska gm. Koronowo – 30 miejsc
                - OW w Kręglu "EKOR" - Nowy Jasiniec gm. Koronowo - 157 miejsc
                - Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy JULIA – Samociążek gm. Koronowo - 68 miejsc
                - OW Wrzos PKN Orlen – Wielonek gm. Koronowo - 170 miejsc
                - OW Stomil - Tuszyny gm. Koronowo – 79 miejsc
                - Ośrodek ZHP Krówka Leśna – Mąkowarsko gm. Koronowo – 150 miejsc
                - OW Foton - Sokole Kuźnica gm. Koronowo – 90 miejsc
                - OW Kuratorium Oświaty - Sokole Kuźnica gm. Koronowo – 160 miejsc
                - OW Polon-Alfa - Sokole Kuźnica gm. Koronowo – 80 miejsc
                - OW p. Kozikowski – Romanowo gm. Koronowo – 28 miejsc

                CAMPINGI
                - Camping, ul. Biwakowa, Bydgoszcz-Janowo
                - Camping, ul. Nakielska, Bydgoszcz
                - Camping, ul. Saperów, Bydgoszcz
                - Camping nad jez. Jezuickim, Chmielniki, gm. Nowa Wieś Wlk

                POLA BIWAKOWE
                - Pole biwakowe, ul. Nadrzeczna 2, Bydgoszcz
                - Pole biwakowe, ul. Nakielska, Bydgoszcz
                - Pole biwakowe nad jez. Białym koło leśniczówki, Samociażek gm. Koronowo
                - Pole biwakowe OSIR nad jez. Borówno, Borówno gm. Osielsko
                - Pole biwakowe nad jez. Jezuickim, Prądocin, gm. Nowa Wieś Wlk
                - Pole biwakowe nad jez. Jezuickim, Piecki, gm. Nowa Wieś Wlk
                - Pole namiotowe nad Zalewem Koronowskim - Sokole Kuźnica – 250 miejsc
                - Pole namiotowe nad Zalewem Koronowskim – Romanowo – 250 miejsc

                AGROTURYSTYKA (bez nazwisk):
                - Suponin gm. Dobrcz
                - Strzelce Dolne gm. Dobrcz
                - Aleksandrowo gm. Dobrcz
                - Aleksandrowo gm. Dobrcz
                - Wiskitno gm. Koronowo
                - Buszkowo gm. Koronowo
                - Wierzchucin Królewski gm. Koronowo
                - Wierzchucin Królewski gm. Koronowo
                - Mochle gm. Sicienko
                - Nowy Jasiniec gm. Koronowo

                Rozwinięta baza noclegowa i turystyczna (wypożyczalnie sprzętu, przystanie
                żeglarskie itd) umożliwia łatwe zorganizowanie wypoczynku niedzielnego i
                pobytowego.

                3. Sąsiednie parki krajobrazowe
                Z Bydgoszczy jest blisko do 6 Parków Krajobrazowych

                Park Krajobrazowy D o l i n y D o l n e j W i s ł y (w granicach miasta)
                Park obejmuje środkowy fragment doliny Dolnej Wisły z charakterystycznymi
                utworami: korytem rzeki z ławicami piasku, lasami łęgowymi, starorzeczami,
                wałami, wydmami, urwistymi zboczami i oczkami wodnymi
                Wracając jeszcze do opisywanego wcześniej Zakola Wisły trzeba wspomnieć o
                tworzących się corocznie latem podczas niskiego stanu wody naprzeciw Wyszogrodu
                wielkich półwyspów piaszczystych. Można dojść na środek rzeki stąpając boso po
                plażowym piasku w otoczeniu dzikich ptaków. Wielkie półwyspy piaszczyste na
                rzece zawdzięczamy prawdopodobnie sile odśrodkowej gwałtownie zakręcającej
                Wisły. Piasek niesiony przez rzekę osadza się na wschodnim brzegu.
                Z drugiej strony Wisła podmywa zachodni wysoki brzeg, gdzie znajduje się
                grodzisko „Wyszogród”. W ciągu 900 lat podmyła na tyle, że z grodziska
                pozostało 1/5 pierwotnego obszaru.
                Po wschodniej stronie zakola Wisły znajduje się kilometrowej szerokości pas
                starorzeczy z lasem łęgowym - Mała Kępa Wiślana. Jest to dawne koryto rzeczne
                zapełnione osadami rzecznymi – świadek tego, że zakole Wisły w ciągu wieków
                przesunęło się na zachód.

                projektowany P a ł u c k i Park Krajobrazowy (25 km)
                Obszar obejmujący liczne jeziora rynnowe z terenu etnograficznych Pałuk.
                Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, występowaniem licznych wzgórz
                morenowych, dolin a także wielogatunkowych lasów mieszanych. Zlokalizowano na
                tym terenie sporo ośrodków wypoczynkowych. Dodatkowym atutem jest obecność
                miejsc związanych z początkami państwa polskiego i kulturą prasłowiańską
                (Biskupin).

                K r a j e ń s k i Park Krajobrazowy (30 km)
                Występują tu liczne, dobrze zachowane formy morfologiczne związane z glacjalnym
                cyklem rzeźbotwórczym, takie jak: ozy (największe nagromadzenie w
                województwie), drumliny, kemy, wzgórza morenowe i rynny jeziorne. Rzeźba terenu
                jest bardzo zróżnicowana. Wzgórza morenowe osiągają znaczne wysokości (np. w
                okolicy Więcborka, Jastrzębia).Park ma bogatą sieć hydrograficzną. Bierze stąd
                początek 9 rzek, a 59 zbiorników wodnych układa się w ciągi rynnowe jezior
                sypniewskich, więcborskich i sępoleńskich.

                T u c h o l s k i Park Krajobrazowy (40 km)
                Park położony jest w rozległym kompleksie Borów Tucholskich, na terenie 7 gmin.
                Wraz z pozostałymi parkami Borów Tucholskich i obszarami chronionego krajobrazu
                TPK tworzy zwarty system ekologiczny, składający się na unikatowy, bardzo cenny
                obiekt przyrody, pretendujący do statusu rezerwatu biosfery.
                Unikatowe obiekty tworzy zabudowa hydrotechniczna Wielkiego Kanału Brdy, m.in.
                akwedukty, w tym najcenniejszy - w Fojutowie, z 1848 roku.

                W d e c k i Park Krajobrazowy (45 km)
                Park obejmuje jeden z najpiękniejszych fragmentów Borów Tucholskich. W dolinie
                o wysokich i stromych zboczach płynie malownicza i wykorzystywana turystycznie
                rzeka Wda, charakteryzująca się dużym spadkiem, licznymi meandrami i
                zwężeniami. Typowym elementem krajobrazu są jeziora rynnowe: Piaseczno (44 ha),
                Miedzno (24 ha) oraz wytopiskowe: Dury, Radolinek, Duży i Mały Trzebucz. Dużą
                powierzchnię zajmuje sztuczny zbiornik wodny Żur, zwany Zalewem Żurskim (440
                ha).

                N a d g o p l a ń s k i Park Krajobrazowy (55 km)
                Obszar obejmujący 9 pod względem wielkości w kraju Jezioro Gopło wraz z
                otoczeniem. Miejsce licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz
                pobytu ptaków przelotnych. Poza ochroną przyrody jednym z zadań Parku jest
                chronienie wartości kulturowych i historycznych regionu, związanych z
                początkami państwa polskiego oraz ochrona naturalnych wartości środowiska
                przyrodniczego i swoistych cech krajobrazu.
    • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 14.03.05, 17:53
     Dalej Walor 10: STOŁECZNOŚĆ MIASTA

     1. Tradycje

     Bydgoszcz jest ośrodkiem admnistracyjnym od 230 lat. W tym czasie mniej lub
     więcej pełniła funkcję stołeczną dla regionu zbliżonego do obecnych granic
     województwa kujawsko-pomorskiego. W XIX w. znajdowały się tu instytucje
     niekiedy o szerszym zasięgu np. Dyrekcja Królewskich Kolei Wschodnich
     obejmująca sieć kolejową na wschód od Berlina, aż po Kłajpedę.
     W okresie międzywojennym w Bydgoszczy również znajdowły się urzędy ponadlokalne
     np. Izba Obrachunkwoa Poczty obejmująca zasięgiem cały kraj. Mimo statusu
     powiatowego w mieście miały siedzibę regionalne związki i stowarzyszenia
     sportowe, gospodarcze, ogólnie rzecz biorąc pozarządowe.
     W okresie powojennym znalazło siedziby w Bydgoszczy większosć instytucji
     wojwódzkich i stowarzyszeń o zasięgu regionalnym. Poza tym zlokalizowano
     instytucje wojskowe o znaczeniu krajowym. Pozostały z czasów przedowojennych
     niektóre centralne instytucje ogólnokrajowe jak Izba Obrachunkowa Poczty i Bank
     Pocztowy.

     2. Siedziba wielu instytucji regionalnych

     Bydgoszcz znajduje się w regionie kujawsko-pomorskim, gdzie istnieje podział
     władzy i instytucji między dwa ośrodki: Bydgoszcz i Toruń. Pojedyncze jednostki
     regionalne posiada również Włocławek.
     Wg ustaleń przy narodzinach województwa, w Bydgoszczy powinny znajdować się i
     powstawać instytucje i urzędy państwowe, a w Toruniu – samorządowe. W praktyce
     podział jest bardziej złożony. Już na samym początku istnienia województwa dwie
     instytucje wojewódzkie podległe wojewodzie przeniesiono do Torunia. Z kolei
     kilka jednostek regionalnych podległych marszałkowi znajduje się w Bydgoszczy.
     Dotychczas wszystkie nowe centra regionalne samorządu województwa lokowane są w
     Toruniu. Wyjątkiem jest Regionalne Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy.
     Natomiast urzędy państwowe w większości znajdują się w Bydgoszczy i tutaj są
     lokowane nowe z kilkoma wyjątkami. O każdy nowy urząd państwowy oba ośrodki
     konkurują nie przebierając w środkach.

     W Bydgoszczy z racji dwustołeczności regionu urzędów i instytucji jest mniej,
     niż w porównywalnych ośrodkach krajowych np Szczecinie, czy Lublinie, a także
     mniejszych miastach: Opolu, Katowicach, Kielcach, Białymstoku, Olsztynie,
     Rzeszowie. Mimo tego znajduje się ich więcej, niż w jakimkolwiek ośrodku w
     województwie. Podział instytucji państwowych regionalnych między 2 ośrodki
     stołeczne jest proporcjonalny do wielkości obu miast. Natomaist podział
     instytucji samorządowych, w tym dokonujących podziału środków finansowych z
     Unii Europejskiej i budżetu państwa jest wyraźnie korzystniejszy dla Torunia.

     * INSTYTUCJE PODLEGŁE WOJEWODZIE:
     - KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
     - Komenda Wojewódzka Policji
     - Kuratorium Oświaty
     - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
     - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
     - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
     - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
     - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
     - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
     - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
     - Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
     - Centrum Zdrowia Publicznego
     - Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych
     - Zakład Obsługi Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

     *INSTYTUCJE PODLEGŁE SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA (bez instytucji kulturalnych,
     służby zdrowia, edukacyjnych)
     - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
     - Zarząd Dróg Wojewódzkich
     - Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

     *INNE INSTYTUCJE PAŃSTWOWE – ODDZIAŁY REGIONALNE
     - Regionalna Izba Obrachunkowa
     - Izba Skarbowa
     - Urząd Kontroli Skarbowej
     - Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy (obsługa dużych podmiotów gospodarczych z
     całego województwa)
     - Bankowa Regionalna Izba Rozliczeniowa
     - Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy
     - PKO BP Oddział Regionalny
     - PZU SA Oddział Okręgowy
     - ZUS Inspektorat
     - KRUS Oddział Regionalny
     - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie Delegatura
     - Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
     - Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy
     - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Regionalny
     - Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym Punkt Informacyjny
     - Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie Delegatura
     - Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie Delegatura
     - Okręgowy Urząd Miar
     - Obwodowy Urząd Probierczy
     - Inspekcja Weterynaryjna Zakład Higieny Weterynaryjnej
     - Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy
     - Polski Komitet Pomocy Społecznej Wojewódzki Zarząd Kujawsko-Pomorski
     - Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
     - Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej
     - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Inspektorat
     - Urząd Dozoru Technicznego Oddział Regionalny
     - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura
     - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy
     - Urząd Statystyczny Oddział Kujawsko-Pomorski
     - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
     - Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
     - Bydgoska Izba Lekarska
     - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
     - Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska
     - Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów
     - Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
     - Urząd Żeglugi Śródlądowej
     - Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy
     - Sąd Okręgowy
     - Sąd Rejonowy
     - Stały Polubowny Sąd Konsumencki
     - Prokuratura Okręgowa
     - Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe
     - Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ
     - Konsulat Honorowy Niemiec

     *INNE INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE – REGIONALNE:
     - Regionalne Centrum Innowacyjności
     - Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych
     - Regionalne Centrum Diagnostyczne i Laboratoryjne **
     - Regionalne Centrum Kongresowo-Turystyczne **
     - Regionalne Centrum Wystawienniczo-Targowo-Kongresowe **
     ** w fazie projektów (zapisy w strategii rozwoju województwa i programach
     rozwojowych)

     Wiekszosć instytucji posiada delaegatury lub oddziały rejonowe w największych
     miastach województwa.

     3. Rozwinięta funkcja regionalna

     Oprócz urzędów, w Bydgoszczy znajduje się szereg innych jednostek regionalnych,
     wiele z nich ma charakter obsługujący cały region kujawsko-pomorski:
     - regionalne i okręgowe oddziały banków i instytucji finansowych
     - regionalne związki sportowe
     - okręgowe związki i stowarzyszenia gospodarcze
     - okręgowe związki i stowarzyszenia kulturalne i naukowe
     - regionalne izby i stowarzyszenia zawodowe i rzemieślnicze
     - instytucje wojskowe o wojewódzkim i centralnym zasięgu
     - oddziały regionalne ogólnopolskich firm i koncernów
     Szczegółowe wyszczególnienie tych oddziałów będzie miało miejsce przy innej
     okazji.

     Pod tym względem Bydgoszcz jest miastem o najbardziej rozwiniętej funkcji
     regionalnej w województwie i w efekcie spełnia rzeczywistą – wynikającą z
     realiów, a nie tylko rządowych przyporządkowań - rolę stolicy regionu.

     Najlepiej rozwinięta w Bydgoszczy sieć specjalistycznych szpitali sprawia, że
     leczą się tu mieszkańcy całego województwa. Podobnie w przypadku innych
     dziedzin: przyciąga do Bydgoszczy najlepiej w województwie rozwnięta sieć
     handlowa z wielkimi centrami handlowymi i wieloma specjalistycznymi sklepami,
     oferta kulturalna z jedynymi w regionie obiektami kulturalnymi jak opera, czy
     filharmonia, znaczące w kraju obiekty sportowe i międzynarodowe imprezy
     sportowe. Uczelnie o zróżnicowanym profilu, których nie ma w innych ośrodkach
     województwa przyciągają studentów z regionu, a nawet kraju. Podobnie
     szkolnictwo średnie, szkoły językowe, media regionalne. Wielu mieszkańców
     regionu przyjeżdza do Bydgoszczy chociaż kilka razy w ciągu roku, aby
     skorzystać z wyspecjalizowanej oferty, której próżno szukać w innych ośrodkach
     w regionie. Z kolei wiele firm i oddziałów firm zlokalizowanych w Bydgoszczy
     obs
     • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 14.03.05, 17:54
      Najlepiej rozwinięta w Bydgoszczy sieć specjalistycznych szpitali sprawia, że
      leczą się tu mieszkańcy całego województwa. Podobnie w przypadku innych
      dziedzin: przyciąga do Bydgoszczy najlepiej w województwie rozwnięta sieć
      handlowa z wielkimi centrami handlowymi i wieloma specjalistycznymi sklepami,
      oferta kulturalna z jedynymi w regionie obiektami kulturalnymi jak opera, czy
      filharmonia, znaczące w kraju obiekty sportowe i międzynarodowe imprezy
      sportowe. Uczelnie o zróżnicowanym profilu, których nie ma w innych ośrodkach
      województwa przyciągają studentów z regionu, a nawet kraju. Podobnie
      szkolnictwo średnie, szkoły językowe, media regionalne. Wielu mieszkańców
      regionu przyjeżdza do Bydgoszczy chociaż kilka razy w ciągu roku, aby
      skorzystać z wyspecjalizowanej oferty, której próżno szukać w innych ośrodkach
      w regionie.
      Z kolei wiele firm i oddziałów firm zlokalizowanych w Bydgoszczy obsługuje cały
      region.
      Tak wiec pracownicy często prowadzą prace w tzw „terenie”.
      • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 14.03.05, 18:05
       Dalej Walor 11: ZRÓŻNICOWANY CHARAKTER ZABUDOWY

       1. Rozwój terytorialny miasta
       Do początku XIX w. Bydgoszcz obejmowała miasto lokacyjne w obrębie murów
       miejskich oraz 3 przedmieścia: Gdańskie, Kujawskiei Poznańskie. Od czasów
       Księstwa Warszawskiego (pocz. XIX w.) zaludniło się kolejne przedmieście:
       Okole, gdzie zbudowano kanał bydgoski. Z kolei od 1820 r. rozpoczęto zabudowę
       przedmieścia gdańskiego, wytyczając ul. Gdańską. W połowie XIX po wybudowaniu
       kolei i budowie dworca głównego na Bocianowie zabudowa przedmieścia gdańskiego
       zintensyfikowała się. Wytyczono ul. Dworcową i przyległe, wzdłuż których
       budowano wysokie, efektowne mieszczańskie kamienice. Od połowy XIX zaczyna się
       rozwój terytorialny miasta. Przyłączano bliskie przedmieścia po północnej
       stronie Brdy w celu umożliwienia zabudowy. Żywiołowy wzrost zaludnienia
       przeżyły gminy podmiejskie: Szwederowo, Wilczak, Jachcice, Okole, Bielawy,
       Bartodzieje i inne. Terenów tych nie przyłączano do miasta aż do 1920, kiedy
       nastąpiło generalne 8-krotne zwiększenie powierzchni miasta. Przyłączono
       wreszcie tereny i tak od dawna związane z miastem, gdzie znajdowała się
       większość bydgoskich przedsiębiorstw przemysłowych i mieszkała większość
       pracowników.
       W 1939 r. na 143 – tyś. ludność miasta, tylko połowa mieszkała w centrum
       (dawnym terenie administracyjnym z 1910 r.)

       Jak przyłączano kolejne obszary:
       1851 - Bocianowo, Żupy (80 ha) – przyrost powierzchni miasta 45 %, teren
       dzisiejszego Śródmieścia

       1867 - Bocianowo II, Grodztwo (265 ha) – przyrost 103%, teren dzisiejszego
       Śródmieścia

       1876 - Jachcice, Ludwikowo, część Okola i Szwederowa, Błonie, Nowy Dwór,
       Bielice (283 ha) – przyrost 54%, najbliższe miastu przedmieścia od strony
       zachodniej i południowej

       1907 - reszta Okola i Szwederowa, Wilczak, Bielawy, Skrzetusko (42 ha) –
       przyrost 5%, najbliższe miastu przedmieścia ze wszystkich stron

       1920 - reszta Bielaw, Bartodzieje Wielkie i Małe, Zimne Wody, Fordonek, Czersko
       Polskie, Rupienica (5793 ha) – przyrost 685%, wszystkie związane z miastem
       przedmieścia i wsie robotnicze o zaludnieniu wówczas ok. 22 tyś. osób,
       generalne, prawie 8-krotne zwiększenie powierzchni miasta. Chwilowo Bydgoszcz
       była drugim miastem pod względem powierzchni w RP, potem w okresie
       międzywojennym plasowała się na 5 miejscu w kraju

       1954 - Opławiec, Prądy, Łęgnowo i Żółwin (4340 ha) – przyrost 65%,
       słabo zaludnione tereny zachodnich przedmieść i zalesione tereny niemieckiej
       fabryki DAG

       1959 - Osowa Góra (512 ha) – przyrost 5%, wieś – wówczas słabo zaludniona
       (dzisiaj osiedle 10 tyś. mieszk.)

       1961 - Janowo, Las szubiński, las przy Grunwaldzkiej (489 ha) – przyrost 4%,
       tereny leśne

       1973 - Fordon (830 ha) – przyrost 7%, miasteczko oraz tereny między
       Fordonem, a Brdyujściem o zaludnieniu łącznie ok. 9 tyś. osób, miejsce
       wyznaczone na Zespół Szkół Wyższych oraz nową dzielnicę mieszkaniową

       1977 - część terenów gmin Osielsko i Solec Kuj., Czarnówczyn, Łoskoń, Smukała
       Dolna, Łęgnowo, Plątnowo, Mariampol, część Wypalenisk, Myslęcinek, Niemcz,
       gminie Nowa Wieś Wlk oddano część lasu (4639 ha) – przyrost 36%, słabo
       zaludnione tereny w północnej części miasta, oraz dwie wsie w południowo-
       wschodniej części miasta. Celem było m.in. umożliwienie budowy wielkiej
       dzielnicy mieszkaniowej Nowy Fordon z obiektami towarzyszącymi: oczyszczalnią
       ścieków i elektrociepłownią

       Widać z powyższego zestawienia, że w 1920 r. Bydgoszcz przyłączyła wszystkie
       przedmieścia przemysłowe, powiększając swoje terytorium prawie ośmiokrotnie. To
       wtedy zyskała znaczne tereny, których zagospodarowywanie trwało do lat 80-tych
       XX w. Przyłączenie Fordonu o wojnie było uzasadnione koniecznością budowy
       dzielnicy mieszkaniowej, dla której nie było terenów na obszarze macierzystym.
       Przyłączony obszar Fordonu zamieszkiwało ok. 9 tyś. ludzi. Rozwój Bydgoszczy i
       budowa nowej dzielnicy sprawiła, że dzisiaj Fordon zamieszkuje 70 tyś. osób.
       Obecnie obszar miasta w stosunku do liczby ludności jest mniejszy od średniej,
       w porównaniu z innymi miastami. Taką samą gęstość zaludnienia posiada Wrocław i
       Poznań, a mniejszą mają m.in.: Zielona Góra, Olsztyn, Katowice, Kielce, Gdynia,
       Toruń, Gdańsk, Częstochowa, Gorzów Wlkp, Włocławek, Bielsko Biała, Szczecin,
       Opole i inne.

       2. Zabudowa

       W Bydgoszczy zabudowa ma charakter zróżnicowany. Wbrew obiegowym opiniom nie
       dominują blokowiska bardziej, niż w innych miastach.
       Wg spisu powszechnego z 2002 r. w Bydgoszczy zasiedlonych jest 127,4 tyś. lokali
       Z tego:
       - wybudowane przed 1944 r.: 20%
       - wybudowane w latach 1945-1970: 25%
       - wybudowane w latach 1971-1988: 41%
       - wybudowane w latach 1989-2002: 14%

       Udział mieszkań przedwojennych i starszych jest większy, niż w Toruniu i
       Włocławku.
       Natomiast mniejszy jest udział wielkiej płyty. Dla Bydgoszczy wynosi 41%, dla
       Torunia 44%, dla Włocławka 46%.
       Świadczy to o tym, że infrastruktura miejska Bydgoszczy w II połowie XIX wieku
       i okresie międzywojennym była bardziej rozbudowana niż w innych miastach
       regionu. Po II wojnie światowej Bydgoszcz rozwijała się intensywnie, ale nie
       bardziej od innych miast.
       Z kolei wśród gmin podbydgoskich szczególnie wyróżniają się: Osielsko, Białe
       Błota i Nowa Wieś Wielka, które mają najmniejszy udział starego budownictwa (14-
       23%) i największy budownictwa po 1989 r. (25-30%) .

       Jak w okresie po 1945 r. rozwijało się w Bydgoszczy budownictwo mieszkaniowe:
       - do 1949 – zbudowano tylko 171 lokali
       - lata 50-te - 29 tyś. izb (Leśne, Kapuściska, Skrzetusko, Błonie)
       - lata 60-te - 67 tyś. izb (Błonie, Skrzetusko, Bartodzieje, Wyżyny,
       Kapuściska, Leśne, Szwederowo oraz zespoły mieszkalne przy Nakielskiej,
       Chodkiewicza, Stromej, Powstańców Wlkp)
       - lata 70-te - 113 tyś. izb (Szwederowo, Wzg. Wolności, Wyżyny, Kapuściska,
       Bartodzieje)
       Zaczęły kończyć się wolne tereny pod budownictwo. Dlatego zaplanowano dzielnicę
       Fordon dolny na 80 tyś. mieszkańców i górny na następne 80 tyś. mieszkańców
       - lata 80-te budowano w Fordonie na osiedlach: Bohaterów, Bajka, Szybowników,
       Przylesie (ok. 40 tyś. izb) jak również zakończono rozbudowę na Szwederowie-
       Południe oraz Wzgórzu Wolności
       - w latach 1990-1995 kontynuowano budowy w Fordonie na os. Tatrzańskim i
       zaczęto budować os. Nadwiślańskie. Od 1992 r. budynki zaczęto wznosić metodą
       tradycyjną za pieniądze przyszłych właścicieli, bardziej urozmaicone, jak
       również domki szeregowe i wille. Intensywnie zabudowywała się Osowa Góra,
       wznoszono też budynki na tzw Nowym Szwederowie i Górzyskowie
       - w latach 1995-2004 zbudowano ok. 35 tyś. izb, większość w domach
       wielorodzinnych plombowych na kilkunastu bydgoskich osiedlach oraz w
       dzielnicach domów jednorodzinnych

       W całym okresie PRL budownictwo jednorodzinne stanowiło 15-20% ogółu
       wybudowanych mieszkań.
       W 1961 wyznaczono w zachodniej Bydgoszczy 2,5 tyś. działek budowlanych pod
       budownictwo jednorodzinne.
       Na osiedlach Miedzyń, Jary, Czyżkówko, Osowa Góra, Jachcice, Glinki, Piaski,
       Smukała i innych do dzisiaj nie ma ani jednego, bądź są tylko sporadyczne bloki
       wielorodzinne.
       W 1958-62 powstały osiedla domków jednorodzinnych Spokojne przy ul. Toruńskiej,
       spółdzielcze przy Nakielskiej i Kaplicznej.
       Obecnie co 3 mieszkanie w Bydgoszczy stanowi własność osób fizycznych,
       natomiast więcej niż połowa: spółdzielcze lub zakładowe.

       Obecnie na kilkadziesiąt osiedli w Bydgoszczy więcej niż połowa ma zabudowę,
       gdzie brakuje bloków mieszkalnych z lat PRL, a kilka osiedli zabudowano od
       podstaw po 1989 r. np. os. Tatrzańskie, Nadwiślańskie, Eskulapa, Piaski, część
       Osowej Góry. W wielu osiedlach po 1989 r. realizowano zabudowę plombową,
       głównie na Szwederowie, Górzyskowie, które zmieniło całkowicie charakter,
       Okolu, Wzgórzu Wolności, Wyżynach, Bartodziejach, Błoniu, Jarach, Bielawach,
       Kapuściskach, Fordonie, Czyżkówku, Osowej Gó
       • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 14.03.05, 18:06
        Obecnie na kilkadziesiąt osiedli w Bydgoszczy więcej niż połowa ma zabudowę,
        gdzie brakuje bloków mieszkalnych z lat PRL, a kilka osiedli zabudowano od
        podstaw po 1989 r. np. os. Tatrzańskie, Nadwiślańskie, Eskulapa, Piaski, część
        Osowej Góry. W wielu osiedlach po 1989 r. realizowano zabudowę plombową,
        głównie na Szwederowie, Górzyskowie, które zmieniło całkowicie charakter,
        Okolu, Wzgórzu Wolności, Wyżynach, Bartodziejach, Błoniu, Jarach, Bielawach,
        Kapuściskach, Fordonie, Czyżkówku, Osowej Górze, którą po 1989 co najmniej
        dwukrotnie rozbudowano. Budownictwo jednorodzinne rozwijało się na osiedlach
        zachodniej Bydgoszczy, Fordonie, a od połowy lat 90-tych zaczęto masową
        zabudowę przedmieść: Białych Błót, Osielska, Żołędowa, Maksymilianowa,
        Jarużyna, Brzozy, Prądocina, Osówca, Przyłęk, Ciela, Zielonki, Kruszyna i
        innych miejscowości. Obecnie sąsiadujące z Bydgoszczą od południowego-zachodu i
        północy osiedla stanowią jakby nowe samorzutnie tworzące się dzielnice
        mieszkaniowe.

        Reasumując:
        - Dzisiejszy obraz terytorium Bydgoszczy powstał w przybliżeniu już w 1920 r.
        - Bydgoszcz charakteryzuje duże Śródmieście z zabytkową zabudową
        - mniej niż 50% obszaru miasta ma zabudowę blokową wielorodzinną z okresu PRL
        - osiedla górnego tarasu mają atrakcyjną zabudowę blokową (rewitalizowane
        wieżowce na skarpie dodają atrakcji krajobrazowi)
        - cała zachodnia strefa miasta ma charakter budownictwa jednorodzinnego
        - przedmieścia willowe kształtują się samorzutnie na przedmieściach w
        sąsiednich gminach
        - kilka osiedli zbudowano od podstaw po 1989 r., a niektóre zmieniły charakter

        c.d.nastąpi jutro
        • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.03.05, 15:53
         Dalej Walor 12: KORZYSTNE ASPEKTY DEMOGRAFICZNE

         Demografia w Bydgoszczy jest typowa dla miast tej wielkości. Charakteryzuje
         się: ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemną migracją zwłaszcza na rzecz gmin-
         przedmieść. W sytuacji demograficznej Bydgoszczy znajdują się jednak pewne
         aspekty pozytywne, wyróżniające ją spośród dużych miast, które będą wymienione
         poniżej.

         1. Duży udział dzieci i młodzieży

         Duży jest udział dzieci i młodzieży w populacji miasta Bydgoszczy.
         Oczywiście istnieją w Polsce miasta o znacznie lepszej strukturze
         demograficznej, ale z reguły są to miasta mniejsze. Do miast ponad 100
         tysięcznych o największym udziale dzieci i młodzieży należą: Radom, Tarnów,
         Elbląg, Grudziądz, Włocławek, Płock oraz miasta śląskie jak Rybnik, Ruda
         Śląska, Zabrze. Z miast wojewódzkich najlepsze wskaźniki mają: Białystok,
         Rzeszów, Gorzów, Bydgoszcz i Toruń.

         Porównanie struktury demograficznej Bydgoszczy z innymi miastami. Źródło: GUS
         Odchyłki od proporcji w liczbie ludności Bydgoszcz / miasto w poszczególnych
         grupach wiekowych. Dodatnia wartość odchyłki oznacza procentowo relatywnie
         większą liczbę dzieci w Bydgoszczy.

         DZIECI 0-9 lat:
         Warszawa: +17,2%
         Łódź: +22,0%
         Kraków: +7,9%
         Wrocław: +17,7%
         Poznań: +10,2%
         Gdańsk: +3,1%
         Szczecin: +5,2%
         Lublin: +1,7%
         Katowice: +10,7%

         MŁODZIEŻ 10-19 lat:
         Warszawa: +28,1%
         Łódź: +22,4%
         Kraków: +10,5%
         Wrocław: +13,8%
         Poznań: +11,0%
         Gdańsk: +8,9%
         Szczecin: +9,3%
         Lublin: +0,1%
         Katowice: +1,4%

         Spośród 10 miast powyżej 300 tyś. Bydgoszcz ma relatywnie najwięcej dzieci i
         młodzieży. Wyprzedza pod tym względem nawet wiele mniejszych miast np. Gdynię,
         Olsztyn, Kielce, Zieloną Górę, Koszalin, Opole, wiele miast śląskich.
         To dobrze wróży przyszłości miasta.

         2. Średni udział ludności starszej

         Udział ludności starszej po 60-tce w populacji miasta Bydgoszczy jest średni w
         porównaniu z innymi dużymi ośrodkami.
         Najmniejszy udział ludności w wieku poprodukcyjnym w kraju mają: Tychy, Płock,
         Rybnik, Dąbrowa Górnicza, a z miast wojewódzkich: Olsztyn, Gorzów, Rzeszów.

         Porównanie struktury demograficznej Bydgoszczy z innymi miastami. Źródło: GUS
         Odchyłki od proporcji w liczbie ludności Bydgoszcz / miasto w poszczególnych
         grupach wiekowych. Ujemna wartość odchyłki oznacza procentowo relatywnie
         mniejszą liczbę osób po 60-tce w Bydgoszczy.

         OSOBY MAJĄCE 60 LAT I WIĘCEJ:
         Warszawa: -14,8%
         Łódź: -13,6%
         Kraków: -2,3%
         Wrocław: -5,5%
         Poznań: +0,9%
         Gdańsk: -1,9%
         Szczecin: +0,2%
         Lublin: +9,8%
         Katowice: -8,2%

         Spośród 10 miast powyżej 300 tyś. tylko Lublin ma relatywnie znacząco mniej
         ludności starszej. Poznań, Gdańsk i Szczecin tyle samo, Kraków i Wrocław trochę
         więcej, a Katowice, Łódź i Warszawa znacznie więcej. Jednak większość
         mniejszych od Bydgoszczy miast ma korzystniejszą strukturę w tej grupie wieku.
         Wyjątki stanowią: Gdynia, Częstochowa, niektóre miasta śląskie.
         Spośród dużych miast regionu kujawsko-pomorskiego Bydgoszcz ma największy
         udział ludności starszej. Problem w tym, że trudno porównywać miasta o dość
         zróżnicowanej wielkości. W innych regionach trudno znaleźć przypadek, że
         największe miasto nie posiada gorszej struktury wiekowej od pozostałych miast.

         • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.03.05, 15:55
          3. Bydgoszcz przyciąga ludność z innych miast

          Saldo migracji kierunek miasto w latach 1996-2003 r. Źródło: GUS
          1. Warszawa: +30,2 tyś.
          2. Kraków: +12,4 tyś.
          3. Wrocław: +12,2 tyś.
          4. Poznań: +8,1 tyś.
          5. Szczecin: +6,2 tyś.
          6. Gdynia: +5,6 tyś.
          7. Olsztyn: +4,6 tyś.
          8. Białystok: +4,1 tyś.
          9. Zielona Góra: +2,7 tyś.

          10. Bydgoszcz : +2,6 tyś.

          Spośród miast regionu tylko Bydgoszcz i Toruń mają dodatnie saldo migracji
          ludności miejskiej. Znaczy to, że więcej ludności z innych miast i miasteczek
          przesiedla się, niż ubywa do innych miast. Włocławek, Grudziądz, Inowrocław
          mają saldo ujemne.
          W kraju Bydgoszcz jest na 10 miejscu pod względem dodatniego salda migracji
          ludności z miast.

          4. Zaludnianie przedmieść

          Saldo migracji kierunek wieś w latach 1996-2003 r.:
          1. Poznań: -9,5 tyś.
          2. Wrocław: -4,8 tyś.
          3. Kraków: -3,9 tyś.

          4. Bydgoszcz: -3,8 tyś.

          5. Gdańsk: -3,4 tyś.
          6. Kielce: -2,9 tyś.
          7. Szczecin: -2,9 tyś.
          8. Warszawa: -2,5 tyś.
          9. Łódź: -2,3 tyś.
          10. Radom: -2,3 tyś.

          W latach 90-tych obserwuje się zmniejszanie liczby ludności Bydgoszczy oraz
          powiększanie w gminach podmiejskich. Gminy Białe Błota i Osielsko od 1996 r.
          powiększyły liczbę mieszkańców o 30%, Nowa Wieś Wielka o 15%, Sicienko o 10%,
          Solec Kujawski o 5%.
          Zmniejszanie się liczby ludności miast i powiększanie gmin otaczających jest
          zjawiskiem typowym dla prawie wszystkich ośrodków w kraju. Zjawisko to
          następowało u jednych ośrodków szybciej, u innych później. Bydgoszcz w szeregu
          z Poznaniem, Wrocławiem i Krakowem, Gdańskiem notuje jedne z większych w kraju
          ujemne saldo migracji na rzecz obszarów wiejskich.
          Ujemny ruch migracyjny na wieś wskazuje na znaczną intensywność zaludniania
          przedmieść, co jest typowym dla dużych miast pozytywnym zjawiskiem i świadczy o
          zamożności znacznej grupy mieszkańców.
          W przypadku Bydgoszczy proces jest powiększony przez dodatkowe czynniki:
          - gminy Białe Błota i Osielsko są atrakcyjniejsze niż peryferyjne dzielnice
          Bydgoszczy (mniejsza odległość do centrum, łatwiejszy dojazd)
          - trudności w uzyskaniu atrakcyjnej działki w Bydgoszczy (najlepsze tereny są
          zabudowane, dostępne są tereny peryferyjne o gorszej dostępności
          komunikacyjnej)
          - gminy nie są jeszcze zanadto zaludnione i zabudowane, jest jeszcze wiele
          atrakcyjnych działek
          - infrastruktura w gminach (drogi lokalne, kanalizacja) jest często lepsza, niż
          w peryferyjnych dzielnicach miasta
          - atrakcyjne środowisko przyrodnicze w gminach (wysokie zalesienie, atrakcje
          krajobrazowe, czyste środowisko, spokój, cisza)
          - nadeszła moda na przedmieścia, ceny nieruchomości wzrastają, co napędza popyt
          na działki budowlane

          5. Przyrost naturalny

          Przyrost naturalny w Bydgoszczy jest ujemny, podobnie jak w większości innych
          miast, zwłaszcza dużych. Nie jest to korzystny aspekt demograficzny, ale należy
          wyjaśnić jego kontekst.
          Spośród 40 miast powyżej 100 tyś. 24 posiadają ujemny przyrost z lat 1996-2003.
          Natomiast spośród 10 miast powyżej 300 tyś. tylko Lublin posiada dodatni
          przyrost z lat 1996-2003. Świadczy to o znacznie większej degresji wśród dużych
          miast.

          Przyrost naturalny w latach 1996-2003 na 1000 mieszkańców miast powyżej 300
          tyś.:
          1. Lublin: +2,33
          2. Gdańsk: -5,59

          3. Bydgoszcz: -7,40

          4. Kraków: -11,10
          5. Szczecin: -12,04
          6. Poznań: -16,98
          7. Wrocław: -17,56
          8. Katowice: -25,33
          9. Warszawa: -29,00
          10. Łódź: -55,10

          Z powyższego zestawienia wynika, że Bydgoszcz nie wypada najgorzej wśród dużych
          miast.
          Natomiast wśród 40 miast powyżej 100 tyś. Bydgoszcz jest w środku stawki.
          Najlepsze wyniki przyrostu naturalnego na mieszkańca mają: Rzeszów, Płock,
          Rybnik, Olsztyn, Radom, Gorzów, Białystok, najgorsze: Łódź, Chorzów, Warszawa,
          Wałbrzych, Katowice, Sosnowiec, Częstochowa.
          Czyli ujemny przyrost naturalny Bydgoszczy jest zjawiskiem typowym, a jego
          rozmiar wcale nie jest duży w przełożeniu na wielkość miasta.

          6. Największa w regionie liczba nowych małżeństw

          Pod względem liczby zawieranych małżeństw Bydgoszcz nie odbiega od pozostałych
          ośrodków krajowych i regionalnych. W regionie bezwzględna liczba małżeństw jest
          najwyższa i wynosi 15,4 tyś. w okresie 1996-2003.

          7. Korzystna demografia w powiecie

          Powiat bydgoski charakteryzuje się korzystną strukturą demograficzną typową dla
          obszarów podmiejskich dużych miast, gdzie osiedlają się ludzie młodzi lub w
          średnim wieku.
          Będziemy odnosić dane do powiatu poznańskiego – jednego z najlepiej
          rozwijających się w kraju.
          Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) jest większy niż w
          powiecie poznańskim i daleko lepszy niż w miastach. Natomiast udział ludności
          starszej (powyżej 60 lat) jest mniejszy niż w powiecie poznańskim i najmniejszy
          wśród powiatów regionu. Najniższą średnią wieku charakteryzują się gminy: Nowa
          Wieś Wielka i Sicienko.
          Saldo migracji jest dodatnie, zarówno z miast (+5,5 tyś. w latach 1996-2003),
          jak i wsi (+0,6 tyś. z lat 1996-2003).
          Największa dodatnia migracja (lata 1996-2003) dotyczy gmin:
          Białe Błota (+2,2 tyś.)
          Osielsko (+1,5 tyś.)
          Nowa Wieś Wielka (+0,9 tyś.)
          Sicienko (+0,7 tyś.)
          Solec Kujawski (+0,5 tyś.)
          Prognozy przyrostu mieszkańców dla powiatu są dobre. Za 15 lat liczba
          mieszkańców ma sięgnąć 105-110 tyś.

          • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.03.05, 15:57
           Dalej Walor 13: KORZYSTNE POŁOŻENIE W SIECI KOMUNIKACYJNEJ

           1. Tradycje ośrodka komunikacyjnego

           Bydgoszcz swemu położeniu zawdzięcza fenomen rozwoju w ciągu wieków. Mimo
           trudnych okresów, kiedy zostawała niemal doszczętnie zniszczona (XVIII w.),
           odradzała się na nowo skutecznie konkurując z sąsiednimi ośrodkami.
           W czasach prehistorycznych położenie na trakcie bursztynowym, umożliwiło rozwój
           osady. Wszyscy, którzy chcieli uniknąć przekraczania Wisły przejeżdżali przez
           Bydgoszcz.
           W średniowieczu i okresie I Rzeczpospolitej dzięki położeniu nad Brdą i Wisłą
           Bydgoszcz stała się centrum handlu zbożem. Z Krajny i Wielkopolski leżącej na
           zachód od Wisły do Bydgoszczy było najbliżej. Dlatego też tutaj zwożono zboże.
           Z kolei po budowie kanału bydgoskiego przez Bydgoszcz przechodziła znaczna
           cześć towarów do Niemiec, które płynęły na zachód kanałem, Notecią i Odrą.
           Umożliwiło to rozwój w mieście przemysłu i handlu. Gdy nadszedł czas budowy
           kolei w Europie, Bydgoszcz była już rozwiniętym ośrodkiem gospodarczym. Dlatego
           też tutaj zlokalizowano ważny węzeł kolejowy, jedne z większych warsztatów
           kolejowych w Niemczech i siedzibę dyrekcji kolei. Zbudowano most przez Wisłę w
           celu połączenia z Prusami Wschodnimi. Kolej spowodowała gwałtowny rozwój
           miasta. Rozbudowano też drogi bite, m.in. do Inowrocławia (w średniowieczu
           biegła przez Barcin). W 1915 r. zmodernizowano kanał bydgoski, który odtąd był
           wykorzystywany w maksymalnym stopniu.
           W okresie II Rzeczpospolitej polskie władze nadal powiększały rangę
           komunikacyjną Bydgoszczy. Uruchomiono lotnisko i loty do Warszawy. W 1933 r.
           zbudowano kolej „francuską” Herby-Inowrocław-Bydgoszcz-Gdynia. W rejonie
           Brdyujścia zbudowano port przeładunkowy, gdzie z wagonów ładowano towary masowe
           bezpośrednio na barki. Biegnący obok most kolejowy na Brdzie nazywa się po dziś
           dzień „portowy”. Natomiast w rejonie stacji Bydgoszcz-Wschód zbudowano stację
           przeładunkową, gdzie z wagonów ładowano towary na ciężarówki. Istniały plany
           budowy autostrad. Z Gdyni miała biec autostrada do Poznania przez Bydgoszcz.
           Podobne plany miały władze hitlerowskie. W pobliżu Bydgoszczy miały krzyżować
           się 2 autostrady, a na terenie dzisiejszego Nowego Fordonu miał być zbudowany
           port rzeczny oraz nowy obejściowy kanał bydgoski. Po wojnie ranga komunikacyjna
           Bydgoszczy była nadal duża. Z punktu widzenia położenia w systemie
           komunikacyjnym kraju sklasyfikowano Bydgoszcz na 5 miejscu (m.in. przed
           Szczecinem, Trójmiastem, Krakowem, Łodzią, wg koncepcji Eberhardta z 1968). W
           latach 60-tych ze względu na wymogi militarne (konieczność przygotowania tras
           tranzytowych dla wojska) dokończono zaczętą w latach II Wojny Światowej
           obwodnicę południową Bydgoszczy. Zelektryfikowano wszystkie linie kolejowe
           biegnące przez Bydgoszcz.
           W 1948 uruchomiono połączenia lotnicze z Gdańskiem i Warszawą, w 1957-69
           zawieszone. Ruch lotniczy ponownie wznowiono w 1969 r. (z Warszawą i sezonowe z
           Gdańskiem) do końca lat 70-tych. Wreszcie w latach 80-tych zaczęto budowę trasy
           północ-południe przez miasto, która wg obecnych planów ma być wykorzystana na
           ekspresową S-5.
           W mieście zbudowano lub odbudowano kilka mostów m.in.:
           przy ul. Ku Młynom (1948), przy ul. Spornej (1949), przy ul. Focha (1954 i lata
           90-te), most Staromiejski (1961), Bernardyński (1963), Pomorski (1970),
           Kazimierza Wielkiego (2001), św. Antoniego (2002), W. Hypszera (2002) oraz
           kilka wiaduktów.
           Obecnie Bydgoszcz została wpisana w strategię rozwoju kraju w sposób częściowo
           uwzględniający jej aspiracje. Nie biegnie przez Bydgoszcz autostrada, gdyż
           pobiegła przez korytarz, który umożliwi połączenie metropolii krajowych. Jednak
           położenie autostrady będzie bliskie, a połączenie z nią drogami ekspresowymi.
           Ważna jest droga S-5, która łączy Trójmiasto z Poznaniem, Wrocławiem i Pragą
           czeską. Obecnie ekspresowa może w dalszej przyszłości zostać autostradą.
           Ważne linie kolejowe i wodne nadal przebiegają przez Bydgoszcz. Obecnie mniej
           wykorzystane niż kiedyś, nadal stanowią potencjalne atuty, które mogą być
           wykorzystane.
           Dziedziny, które nie zostały ujęte w planach centralnych rozwinęły się dzięki
           inwencji władz lokalnych i polityków piastujących funkcje państwowe (port
           lotniczy).

           2. Położenie w sieci komunikacyjnej

           Obecnie Bydgoszcz leży na szlakach międzynarodowych dróg: kołowych, kolejowych
           i wodnych. Dodatkowym atutem jest regionalny port lotniczy.

           3. Drogi
           Przez Bydgoszcz przebiegają następujące trakty drogowe:
           * TINA VIA droga międzynarodowa E281, krajowa nr 5: Nowe Marzy k. Świecia-
           Bydgoszcz-Poznań-Wrocław-granica z Czechami. Odgałęzienie głównej trasy
           tranzytowej północ-południe. Po tym trakcie poprowadzono trasę ekspresową S-5.
           Jako korytarz międzynarodowy TEN uznano odcinek Poznań-Bydgoszcz-Nowe Marzy.
           Natężenie ruchu w 2000 r.:
           Świecie-Bydgoszcz: 10 tyś. pojazdów na dobę
           Bydgoszcz-Stryszek: 15 tyś. pojazdów na dobę
           Stryszek-Szubin: 9 tyś. pojazdów na dobę
           Szubin-Gniezno: 7 tyś. pojazdów na dobę
           Maksymalne natężenie panuje na odcinku Gniezno-Poznań – ok. 12 tyś., oraz w
           okolicach Wrocławia – 18 tyś.

           * TINA V droga krajowa nr 10: granica z Niemcami-Szczecin-Bydgoszcz-Toruń-
           Płońsk (Warszawa). Po tym trakcie poprowadzono trasę ekspresową S-10
           Jako korytarz międzynarodowy TEN uznano odcinek Toruń-Płońsk.
           Natężenie ruchu w 2000 r.:
           Piła-Bydgoszcz: 7 tyś. pojazdów na dobę
           Obwodnica Bydgoszczy: 8 tyś. pojazdów na dobę
           Bydgoszcz-Toruń: 7 tyś. pojazdów na dobę
           Toruń-Lipno: 8 tyś. pojazdów na dobę

           Inne główne trakty przebiegające przez Bydgoszcz mają rangę dróg krajowych:
           * droga nr 25: Oleśnica-Ostrów Wlkp-Kalisz-Konin-Inowrocław-Bydgoszcz-Człuchów-
           Bobolice (Koszalin). Łączy Dolny Śląsk i wschodnią Wielkopolskę z Pomorzem
           Środkowym i wybrzeżem
           Natężenie ruchu w 2000 r.:
           Inowrocław-Bydgoszcz: 8 tyś. pojazdów na dobę
           Bydgoszcz-Mąkowarsko: 6 tyś. pojazdów na dobę

           * droga nr 80: Pawłówek-Bydgoszcz-Toruń-Lubicz – główny trakt łączący Bydgoszcz
           z Toruniem
           Natężenie ruchu w 2000 r.: ok. 8 tyś. pojazdów na dobę na terenach
           pozamiejskich

           Bydgoszcz jest ważnym przystankiem dalekobieżnych kursów zbiorowej komunikacji
           samochodowej.
           Polski Express posiada przystanki:
           - przystanek MZK ul. Jagiellońska przy Piotrowskiego (przy Parku Witosa)
           - ul. Fordońska na wysokości ul. Brzechwy
           Autobusy kursują m.in. do Warszawy, Kołobrzegu, Szczecina, Gorzowa
           Wielkopolskiego.

           Komfort Bus ma przystanek przy ul. Fordońskiej, przystanek PKS przed zjazdem na
           most fordoński.
           kursuje w kierunkach: Warszawa, Koszalin-Kołobrzeg

           Z kolei PKS utrzymuje komunikację dalekobieżną m.in.do miast: Łódź, Chojnice,
           Słupsk, Koszalin, Grudziądz, Elbląg, Gniezno, Poznań, Wrocław, Płock,
           Ostrołęka, Białystok, Warszawa, Ustka, Piła, Konin i innych.
           Komunikacja regionalna: m.in. Unisław, Czarże, Chełmno, Chełmża, Dobrcz,
           Inowrocław, Koronowo, Łabiszyn, Mrocza, Potulice, Nakło, Przyłęki, Solec
           Kujawski, Szubin, Świecie, Toruń, Żnin i inne.

           • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.03.05, 15:59
            4. Kolej
            Przed akcesją Polski do Unii uzgodniono 2 umowy obejmujące linie kolejowe:

            W umowie europejskiej AGC o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych
            ustalono linie do modernizacji i budowy. Nie ujęto w niej żadnej istniejącej
            linii kolejowej przebiegającej przez region. Natomiast zaplanowano budowę nowej
            linii przebiegającej z Prabut przez Jabłonowo Pom., Brodnicę, Sierpc, Płock do
            Sochaczewa jako odgałęzienie linii C65 Gdańsk-Warszawa.

            W umowie europejskiej AGTC o Ważniejszych Międzynarodowych Liniach Tranzytu
            Kombinowanego i Obiektach Towarzyszących ustalono linie tranzytowe do
            modernizacji i budowy. Do modernizacji zakwalifikowano magistralę węglową nr
            131 (CE65) Katowice-Bydgoszcz-Gdynia. Modernizacja linii ma na celu osiągnięcie
            prędkości 120 km/h dla pociągów towarowych.

            Przez Bydgoszcz przebiegają:
            - międzynarodowa linia tranzytu
            nr 131 (CE 65/1): granica z Czechami – Katowice – Herby - Zduńska Wola –
            Inowrocław – Bydgoszcz – Laskowice Pom. – Tczew – Gdańsk – Gdynia - port
            morski, która jest alternatywnym i co ważne krótszym przebiegiem głównej linii
            tranzytowej północ-południe w kolejowym transeuropejskim korytarzu VI Katowice-
            Warszawa-Gdańsk.
            Jest to jedyna linia kolejowa w regionie o randze międzynarodowej

            - linia magistralna:
            nr 18: Piła – Bydgoszcz – Toruń – Włocławek – Kutno

            - linia drugorzędna:
            nr 201: Nowa Wieś Wlk – Bydgoszcz – Kościerzyna – Gdynia

            - linie lokalne:
            nr 356: Bydgoszcz – Kcynia – Gołańcz – Poznań
            nr 209: Bydgoszcz – Chełmża – Brodnica

            W Bydgoszczy jest obecnie 15 dworców kolejowych (Główna, Leśna, Bielawy,
            Wschód, Wschód Towarowa, Łęgnowo, Żółwin, Fordon, Akademia, Brdyujście, Zachód,
            Osowa Góra, Rynkowo, Rynkowo Wiadukt, Trzciniec), ale nie wszystkie sa
            wykorzystywane.

            Bydgoszcz posiada połączenia pośpieszne m.in. z miastami: Częstochowa,
            Katowice, Poznań, Wrocław, Kudowa Zdrój, Toruń, Włocławek, Inowrocław,
            Warszawa, Białystok, Piła, Kołobrzeg, Gdańsk, Gdynia, Łeba, Łódź, Słupsk,
            Koszalin, Olsztyn, Hel, Leszno, Lublin, Chełm, Gorzów Wlkp, Zielona Góra,
            Szczecin, Kraków, Zakopane, Wałbrzych, Szklarska Poręba, Ostrów Wlkp, Kostrzyn
            nad Odrą, Berlin.

            Linia AGTC CE65 jest traktowana jako drugorzędna dla transportu pasażerskiego,
            ponieważ omija aglomeracje miejskie Łodzi i Krakowa. Dlatego też będzie
            zmodernizowana w ostatniej kolejności do prędkości pociągów towarowych powyżej
            120 km/h.
            Polska jest zobowiązana do rozwoju transportu intermodalnego, w którym ładunki
            są przesuwane z dróg na kolej i drogi wodne, co przyczynia się do mniejszego
            zatłoczenia dróg i ochrony środowiska
            W strategii rozwoju tego transportu największe znaczenie mają kolejowe linie
            AGTC, w tym przebiegająca przez Bydgoszcz linia CE65. Daje to potencjalne
            szanse na budowę centrum logistycznego, ale w długim okresie czasowym. Da tez
            impuls do modernizacji linii CE65.

            5. Drogi wodne
            Bydgoszcz jest doskonale połączona z ogólnokrajowym systemem dróg śródlądowych
            poprzez unikatowy w skali kraju węzeł hydrograficzny, łączący Wisłę i Odrę,
            będący jednocześnie centralnym punktem na drodze wodnej Berlin-Kaliningrad.
            Bydgoski Węzeł Wodny stanowią: Wisła, Brda, Kanał Bydgoski oraz Stary Kanał
            Bydgoski.

            Wg porozumienia europejskiego AGN dwóm drogom wodnym przebiegającym przez
            Bydgoszcz (na 4 w kraju) nadano międzynarodowe znaczenie:
            - E-40 Dolna Wisła (Warszawa-Bydgoszcz-Gdańsk)
            - E-70 Odra-Wisła (Kostrzyn-Bydgoszcz)

            Droga wodna Odra – Wisła przez Bydgoszcz, łącząca europejskie drogi wodne w
            relacji wschód-zachód nie jest obecnie eksploatowana ze względu na zbyt niskie
            parametry techniczne.
            Wg planów strategicznych modernizacja drogi wodnej Odra-Wisła ze względu na jej
            stan techniczny i możliwości finansowe jest mało prawdopodobne do 2020 r. Co
            najwyżej będą przeprowadzone inwestycje zapewniające tej drodze uzyskanie klasy
            III, co pozwoli uruchomić przewozy lokalne i pasażerskie. Od 1997 r. obserwuje
            się wzrost przewozów turystycznych. Bydgoszcz może na tym zyskać, szczególnie
            po wpisaniu kanału bydgoskiego na listę UNESCO. Obecnie kursuje w sezonie na
            Brdzie tramwaj wodny. Na kanale bydgoskim i Wiśle pływają okazjonalnie inne
            jednostki pasażerskie. W sezonie organizuje się turystyczne spływy tratwą na
            Wiśle. W latach 70-tych statki pasażerskie kursowały do Torunia, Chełmna oraz
            na kanale bydgoskim.

            6. Port lotniczy
            Bydgoszcz posiada regionalny port lotniczy, jeden z 12 w kraju dzięki
            wieloletnim staraniom i inwestycjom władz lokalnych. W 2004 r. oddano do użytku
            nowoczesny terminal pasażerski. Bydgoski port lotniczy wyróżnia się w Polsce
            położeniem bliskim centrum miasta (3,5 km), co jest wygodne dla pasażerów.
            Lotnisko wykorzystywane jest również przez II Wojskową Bazę Lotniczą oraz
            Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2.
            W 2003 r. w ruchu uczestniczyło 10 tyś. pasażerów, odbyło się 3,3 tyś. lotów,
            przewieziono 200 ton towarów. Pod względem znaczenia i przewozów jest na 9
            miejscu w kraju.
            W 2004 r. największą dynamiką wzrostu pasażerów charakteryzował się port
            lotniczy w Katowicach: wzrost 122%, port bydgoski znalazł się na 7 miejscu ze
            wzrostem 24%. Spadek liczby pasażerów zanotowały lotniska w Łodzi, Zielonej
            Górze i Szczytnie. Bydgoski port był jednym z 7, gdzie funkcjonowały tanie
            linie lotnicze.
            Samoloty codziennie wylatują do Warszawy, kilka tygodni latały do Londynu (co
            tydzień), odbywaja się liczne loty czarterowe.

            Mobilność lotnicza ludności Polski wynosi obecnie 3%, wobec 25% w Europie.
            Bazując na doświadczeniach krajów, które wstąpiły do Unii Europejskiej
            (Hiszpania, Portugalia, Grecja), można spodziewać się dynamicznego wzrostu
            przelotów i z tym związanego wzrostu znaczenia transportu lotniczego. Mobilność
            lotnicza w Polsce jest 2x mniejsza niż na Węgrzech i 4x mniejsza, niż w
            Czechach, a 7-8x niż w Niemczech, Francji. Świadczy to o dużych możliwościach
            wzrostu rynku przelotów.

            Prognozy ruchu lotniczego na rok 2020 zakładają wzrost liczby pasażerów ok.7
            razy.
            Dla portu bydgoskiego przewidywania są jeszcze bardziej optymistyczne: 11x
            wzrost do poziomu ok. 350 tyś. osób rocznie. Liczba operacji lotniczych ma
            wzrosnąć 5,5 x do poziomu 18 tyś. przelotów, a tonaż transportowanych towarów
            11x do poziomu 3 tys. ton.
            Natomiast bazując na wzroście notowanym w 2003 r. wzrost liczby pasażerów
            mógłby wynieść nawet 15x, a więc jeszcze więcej.
            Jednym z przedsięwzięć służących rozwojowi bydgoskiego lotniska będzie
            wybudowanie terminala cargo.
            Port lotniczy jest bardzo ważnym atutem Bydgoszczy dla rozwoju biznesu i imprez
            międzynarodowych. Perspektywy rozwoju portu są dobre i jego obecność powinna
            przyczynić się w znacznym stopniu do utrzymania atrakcyjności Bydgoszczy.

            c.d.n.
             • manitoba_moose Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ - UWAGI 15.03.05, 18:54
              Przejrzalem calosc pobieznie, bo wszystko od razu. Ale np. w notkach o ludziach
              rzucily mi sie niescislosci. Jaskrawa to Hieronim Konieczka. Nie mozna go
              nazwac wybitnym dramaturgiem, bo byl aktorem a nie autorem sztuk. Pracowal w
              Bydgoszczy tak wiele lat, ze znajomi przeforsowali go dekade temu na patrona
              teatru. Pomylka mogla wziac sie stad, ze poprzedni Teatr Miejski (ten spalony
              w '45) mial za patrona istotnie dramaturga: H.Morstina (z Bydgoszcza
              niezwiazanego).
              Pod tym kątem przejrzyj raz jeszcze reszte notke o ludziach.
              Ale zamysl przyblizania bydgoszczanom - z reguly niestety chetnie godzacym sie
              z tym, ze nasze miasto to nic w porownaniu z ''lepszymi'' - historii i klasy
              Bydgoszczy, to swietna sprawa.
              Pozdrawiam

              PS.
              (pozornie nie na temat)
              ...czy ktos tu jeszcze pamieta Pontusa? satora-arepo? fina spierajacego sie na
              zrodla historyczne z atomskim?... ech...)
             • ethanak Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ 15.03.05, 20:38
              Jeszcze raz gratulacje - na razie kopiuję sobie kolejne części przeglądając
              pobieżnie - to ogrom informacji!!!Może pomysł drukowania tego typu opracowania
              w dodatku GW miałby szanse na realizację? - założę się że więcej osób kupiłoby
              GW gdyby zawierała coś takiego...+ zdjęcia - rewelacja!!!
             • Gość: louis Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 15.03.05, 22:17
              Po raz kolejny - brawo, brawo i jeszcze raz brawo!!!!!
              Mam ogromną nadzieję, że ta cała praca nie pójdzie na marne. To trzeba gdzieś
              wydać! ( nie wiem jak to jest z prawami autorskimi ale sądzę, że problem do
              przeskoczenia...
              Jednak mam uwagi co do osób związanych z Bydgoszczą - raczej należałoby
              rozgraniczyć te postaci, które tu się urodziły od tych z innych regionów a
              silnie z miastem związanych, np;
              Urodzeni w Bydg; Bartłomiej z Bydg, Ossoliński, itd jeśli chodzi o dalszą Historię
              natomiast trzymajmy się bliższych nam czasów;
              Urodzili się tutaj - Kulczyk, Kolonko, Biedrzyńska, Niemczyk, Rejewski, Preiss,
              Pietraszak, Przybora (sportowców zostawmy w spokoju)
              Mieszkali tu wiele lat - Pola Negri (ur. w Lipnie, jej matka była z Bydg.),
              Irena Santor (ur.w Solcu Kuj.), Jan Nowicki (ur. w Kowalu), Jerzy Hoffman (ur.
              gdzieś na Wołyniu) i wielu innych (np uwaga! - Mosze Dajan! - był tu w wojsku
              przez długi czas).
              Może Szanowny Panie PIT rozwinie pan ten wątek??? Gorąca prośba, podejrzewam, że
              nie tylko moja...
              • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:00
               Oczywiście można pogrupować postacie.
               Wymaga to jednak solidniejszego podejścia do tego tematu.
               Kto zna bliżej biografie tych osób może przedstawić na forum ich klasyfikację.

               Pozwólcie, że raczej skupię się na kontynuacji dzieła.
               Na zakończenie wrócę do starych wątków.
               Poszczególne rozdziały mogą być nieco nieuporządkowane, a ich kolejność nieco
               przypadowa, ale wynika to z tego, że dzieło powstaje na żywo i jeszcze gorące
               jest załączane na forum.
               Mogą też występować jakieś nieścisłości, mimo moich starań, aby informacje były
               rzetelne i dokładne. Dokopanie się do wszystkich informacji m.in.
               statystycznych zajęło mi kilka miesięcy. Studiowałem dziesiątki, jeśli nie
               setki stron internetowych. Znam okolice Bydgoszczy z eskapad rowerowych, które
               rozpoczynałem jako nastolatek. Lubię też odwiedzać miejsca mało pentrowane.
               Stąd część informacji to moje własne spostrzeżenia.

               Informacje można wykorzystywać. Prawa autorskie rzeczywiście nie są problemem.
               Dobrze by było, gdyby powstała strona internetowa prezentująca walory
               Bydgoszczy.
               Zależy mi na promocji miasta, a raczej pokazaniu go w świetle faktów, a nie
               dywagacji. Drugi cel to walka z mitami na temat Bydgoszczy.
               Posiadam wiele zdjęć z internetu, które mógłbym załączyć. Wiele mozna zrobić.
               Zbliża się wiosna. Wystarczy wyjść na miasto z aparatem cyfrowym.
               Pozdr.
    • Gość: Hanna Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.telsten.com / *.telsten.com 15.03.05, 20:17
     Dodam jeszcze kilka słów. Pomysł przybliżenia dziejów i faktów z życia
     Bydgoszczy jest bardzo ambitny i należy sie Tobie wielka pochwała. Nie wiem czy
     jesteś profesjonalistą w pisaniu ale jest to opracowanie na wysokim
     poziomie.Tak trzymać! Jeśli o mnie chodzi jestem miłosniczką Bydgoszczy więc
     wszelkie informacje dotyczące Bydgoszczy przyciągają moją uwagę.Jeszcze raz
     gratuluję.Niech te parę słów z mojej strony będzie zachętą dla Ciebie do
     dalszego pisania.Pozdrawiam.
     • Gość: anita Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: 217.70.52.* 15.03.05, 20:59
      Ja również z całego serca popieram Twoją inicjatywę i czekam na każdy kolejny
      odcinek. Przy tym rzeczywiście, jak już zauważył ktoś powyżej, dobrze byłoby to
      umieścić na stronie, pogrupować poszczególne walory i dodać zdjęcia. Bardzo się
      cieszę, że mam już tyle informacji o mieście, do którego zawsze chciałam
      pojechać. Pozdrawiam!
       • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:17
        Dalej Walor 14: ATRAKCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

        W Bydgoszczy jest stosunkowo duży udział dzieci i młodzieży w populacji.
        Młodzi szukają rozrywki, zabawy i sportu. Mają takie możliwości w wielu
        dziedzinach.
        Poniżej są przedstawione różnorodne możliwości zaspokojenia potrzeb młodzieży.

        1. Kultura

        Oferta k u l t u r a l n a:
        * balety dla dzieci w Operze Nova
        * przedstawienia dla dzieci w Teatrze Polskim
        * codziennie liczne filmy dla dzieci w 12-salowym Multikinie
        * występy gościnne teatrów lalkowych w Adrii
        * dziecięce teatry tańca np „Geścik” funkcjonujący w Wojewódzkim Ośrodku Kultury
        * teatr lalkowy „Graba” ” funkcjonujący w Wojewódzkim Ośrodku Kultury
        * dziecięce zespoły wokalne np „Sweet Boom Boom” w Wojewódzkim Ośrodku Kultury
        * chóry dziecięce, młodzieżowe i akademickie
        * orkiestry młodzieżowe oraz szkół średnich (np ZS Mechanicznych,
        Elektronicznych, Budowlanych)
        * cotygodniowe koncerty dla dzieci i młodzieży w Amfiteatrze Parku Ludowego,
        organizowane przez cały sezon wiosenno-letni przez Miejski Ośrodek Kultury
        * pięć dużych młodzieżowych domów kultury rozmieszczonych na bydgoskich
        osiedlach, organizujących liczne zajęcia dla dzieci
        * kilka osiedlowych domów kultury, klubów młodzieżowych
        * zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury
        Katolickiej „Wiatrak”. Centrum obejmuje stałymi formami zajęć ponad 2000
        uczestników miesięcznie. Działa 36 sekcji i kół zainteresowań, m. in. nauka
        języków: angielskiego i niemieckiego, kurs tańca towarzyskiego i nowoczesnego,
        koło dziennikarskie, teatralne, sekcje: szachowa, piłki nożnej, muzyczna,
        plastyczna.
        W formach okazjonalnych (np. koncerty, wystawy, festyny, konkursy, obozy letnie
        i zimowe) "Wiatrak" obejmuje kilka tysięcy dzieci i młodzieży. Była to
        działalność skierowana głównie do mieszkańców Bydgoszczy, choć często miała ona
        charakter regionalny, czy ogólnopolski.
        Obecnie w budowie Dom Jubileuszowy, w którym znajdzie się Katolickie Centrum
        Kultury m.in. z salą kinową i teatralną.
        * kilkadziesiąt kółek zainteresowań i rozmaitych zespołów dziecięcych i
        młodzieżowych w PAŁACU MŁODZIEŻY, który jest wielkim ośrodkiem kulturalnym
        wyspecjalizowanym w obsłudze dzieci i młodzieży.
        Pałac Młodzieży posiada basen, kino, halę sportową oraz kilkadziesiąt pracowni
        i ognisk, które niemal w pełni zapewniają rozwijanie zainteresowań dzieci i
        młodzieży m.in.:
        - Pracownia animacji teatralnej i plastycznej
        - Pracownia animacji filmowej
        - Pracownia imprez edukacyjnych
        - Pracownia imprez rozrywkowych, rekreacji i zdrowia
        - Pracownia reklamy, informacji i promocji
        - Pracownia siatkówki dziewcząt
        - Pracownia pływania dziewcząt i chłopców
        - Pracownia centrum rekreacji dzieci i młodzieży
        (zajęcia sportowe m.in. kajaki, koszykówka, siatkówka, pływanie, karate)
        - Zespół piosenki i ruchu - Dominutki
        - Zespół piosenki i ruchu - RytmisiE
        - Dziecięca grupa wokalna,
        - Grupa taneczno - wokalna.
        - Studio instrumentalno - wokalne (m.in. nauka gry na instrumentach muzycznych)
        - Zespół instrumentalno - wokalny
        - Zespół muzyczny "Duo gitarowe"
        - BIG BAND Pałacu Młodzieży
        - Zespół instrumentów klawiszowych "Muzyczny kadr"
        - Zespół jazzowy
        - Zespół saksofonowy
        - Grupa wokalna Big Bandu
        - Chór dziewczęcy "Camerati di gioia"
        - Zespół wokalny "Violinki"
        - Grupa piosenki "Małe solistki"
        - Zespół wokalny "Spare style choir"
        - Zespół wokalny "Mezzo voce"
        - Zespół tańca nowoczesnego "Sigma"
        - Grupa tańca towarzyskiego
        - Zespół taneczny "Arabesquea"
        - Zespół tańca "Brax"
        - Grupy baletowe (I i II rok)
        - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej (grupa taneczna i kapela dziecięca)
        - Grupa tańca scenicznego
        - Warsztaty fotografii artystycznej
        - Grupa filmowa (technika video)
        - Program TV "Galeria"
        - Młodzieżowe Studio Fotografii
        - Młodzieżowa Szkoła Fotografii
        - Warsztaty Aktywności Twórczej
        - Klub filmowy "Zaczep"
        - Warsztaty reporterskie "Halo Pałac"
        - Pracownia teatralna
        - Teatr plastyczny "Witryna"
        - Teatr słowa "Bllum"
        - Salon Młodych Twórców "Pazur"
        - Studio Piosenki Aktorskiej
        - Teatrzyk Dziecięcy
        - Klub Konferansjera
        - Pałacowe centrum wyobraźni
        - Plastyczne grupy wiekowe
        - Przedszkolne warsztaty plastyczne
        - Galeria "Pałac"
        - Grupa studium rysunku
        - Grupa ceramiki artystycznej
        - Dziecięca Akademia SztukI
        - Dziecięca Akademia Umiejętności
        - Zajęcia psychoruchowe dla dzieci niewidomych i niedowidzących
        - Zajęcia psychoruchowe dla dzieci dyslektycznych
        - Zajęcia psychoruchowe dla dzieci z większymi deficytami rozwojowymi
        - Klub rozwijania aktywności dziecięcej "Promyczek"
        - Wolontariat "Zielony parasol"
        - Wolontariat korepetytorów
        - Pracownia języka angielskiego i krajoznawstwa państw anglojęzycznych "English
        Club"(m.in. grupy dziecięce, młodzieżowe, maturalne, Cambridge, kawiarenki
        internetowe z jęz. angielskim)
        - Pracownia lingwistyczno - humanistyczna
        (nauka języków: niemieckiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego)
        - Warsztaty historyczne
        - Grupa konferansjerów
        - Grupa dziennikarska
        - Redakcja kwartalnika społeczno-kulturalnego "Pryzmat"
        - Grupy artystyczno - lingwistyczne dla najmłodszych
        - Klub Miłośników Kultury Francuskiej
        - Pracownia komputerowa (m.in. nauka programowania, tworzenie stron www i inne)

        • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:19
         2. Festiwale dla dzieci i młodzieży

         W Bydgoszczy organizowane są coroczne ogólnopolskie i regionalne
         f e s t i w a l e dla dzieci i młodzieży np:

         * Bydgoskie Impresje Muzyczne (lipiec)- organizowany przez Pałac Młodzieży,
         spotkania zespołów muzyczno-tanecznych z całego świata, występy na Starym
         Mieście
         * Ogólnopolski Festiwal Młodych Organistów i Wokalistów - organizowany przez
         Akademię Muzyczną
         * Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów (maj) - organizowany przez
         Wojewódzki Ośrodek Kultury
         * Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów - Artur Rubinstein in memoriam
         (kwiecień) - organizowany przez Państwowy Zespół Szkół Muzycznych
         * Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży (kwiecień)- od 23
         lat najbardziej masowa impreza muzyczna w Polsce organizowana przez pałac
         Młodzieży (przejęty w 1988 r. z Warszawy)
         * Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych - organizowany przez Akademię
         Muzyczną wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, jest z założenia
         imprezą promocyjną. Prezentuje najzdolniejszych młodych solistów i zespoły,
         którzy zdobyli w ostatnim czasie laury na konkursach międzynarodowych bądź
         ogólnopolskich.
         * Ogólnopolski plener rzeźbiarski w Myślęcinku – organizowany dla młodzieży z
         całej Polski. Prace zostają na stałe w parku i upiększają otoczenie
         * Poranki Muzyczne dla dzieci niepełnosprawnych - organizowane przez Akademię
         Muzyczną we współpracy z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem
         * Coroczne Powitanie lata na Różopolu w Myślęcinku (czerwiec)
         * Coroczne Pożegnanie lata w Myślęcinku (wrzesień)
         * Wojewódzki Przegląd Plastycznej Twórczości Dziecka „Kameleon” - organizowany
         przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
         * Bydgoskie Artystyczne Lato (kwiecień-wrzesień) – cotygodniowe występy
         regionalnych zespołów kulturalnych w amfiteatrze parku im. Witosa organizowane
         przez Miejski Ośrodek Kultury
         * Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych "Muzyczny Ogród" (czerwiec-
         wrzesień) - organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
         * Jesienne Spotkania Filmowe Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Niespodzianka" –
         organizowane przez Pałac Młodzieży
         * Konfrontacje Teatrów Szkół Podstawowych „Pałacyk” - organizowane przez Pałac
         Młodzieży
         * Środowe Spotkania z Teatrzykami Dziecięcymi - organizowane przez Pałac
         Młodzieży
         * Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Dziecko i jego świat"- organizowane przez
         Pałac Młodzieży
         * Ogólnopolskie Seminarium Filmowe - organizowane przez Pałac Młodzieży
         * Miting Teatralny - organizowany przez Teatr plastyczny "Witryna"
         * "Noc Świętojańska" w Myślęcinku
         * Kino letnie organizowane w sezonie przez Multikino i Leśny Park Kultury i
         Wypoczynku
         * Coroczna inscenizacja Drogi Krzyżowej i misterium Męki Pańskiej w Dolinie
         Śmierci
         * Coroczna żywa szopka bożonarodzeniowa na Starym Rynku i w parafii MB Królowej
         Męczenników
         * Powitanie Pierwszego Dnia Wiosny (21 III) - organizowany przez Urząd Miasta
         (Stary Rynek)
         * Tysiąc Uśmiechów pod choinkę - organizowany przez Urząd Miasta (Stary Rynek),
         połączony z obdarowaniem najmłodszych prezentami

         Organizowane są również studenckie festiwale i imprezy np
         * Studencki Festiwal Pianistyczny FORTE PIANO (maj) - organizowany przez
         Akademię Muzyczną
         * Konkurs na Fugę - organizowany przez Akademię Muzyczną dla studentów
         * Juwenalia studenckie (maj) - organizowane wspólnie przez wszystkie uczelnie
         bydgoskie
         * Studenckie Warsztaty Operowe - organizowane przez Akademię Muzyczną
         oraz imprezy organizowane przez kluby studenckie, kluby muzyczne (np „Mózg”),
         imprezy taneczne i inne

         3. Sport

         W Bydgoszczy jest bardzo rozbudowana oferta s p o r t o w a.
         W mieście znajduje się 8 dobrze utrzymanych stadionów, liczne hale sportowe i
         gimnastyczne w tym hala „Łuczniczka” na 6 tyś. osób z kawiarnią i kręgielnią.
         Funkcjonuje 82 klubów i stowarzyszeń sportowych, co roku odbywa się ok. 30
         ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych.

         Bogata infrastruktura sportowa sprawia, że w Bydgoszczy można uprawić wiele
         dyscyplin sportu.
         * kajakarstwo – 6 przystani na Brdzie, 5 klubów sportowych (Bydgostia, Astoria,
         Łączność, Zawisza, Orzeł)
         * kajak polo
         * kajakarstwo górskie (tor w centrum miasta na Brdzie)
         * wioślarstwo – 4 przystanie i kluby. W Janowie znajduje się ośrodek
         wypoczynkowy PTTK, skąd można wypożyczyć kajaki do spływu Brdą
         * żeglarstwo – 4 przystanie i kluby na torze regatowym oraz dobra
         infrastruktura na Zalewie Koronowskim (Pieczyska, Romanowo, Kręgiel, Sokole-
         Kuźnica i inne)
         * tenis – ok. 45 kortów w różnych punktach miasta, w tym wiele pod dachem, ok.
         7 klubów sportowych, niektóre zespoły szkół posiadają własne korty np w Fordonie
         * żużel na „Polonii”
         * speedrower – w Fordonie znajduje się tor do uprawiania tego sportu
         * jeździectwo, w tym rehabilitacja dzieci – stadniny w LPKiW, Fordonie oraz
         liczne w gminach podmiejskich (Strzyżawa, Mochle, Strzelce Dolne, Buszkowo,
         Nowy Dwór, Wiskitno, Gliszcz)
         * fitness (liczne kluby)
         * kręgle - dwie profesjonalne kręgielnie: w hali „Łuczniczka” i Galerii
         Pomorskiej
         * pływanie (11 basenów)
         * lekkoatletyka – kryta bieżnia o nawierzchni tartanowej (dł. 180 m, 6 torów,
         szerokość 11 m) w Parku Sportowym „Zawisza”
         * podnoszenie ciężarów – sala podnoszenia ciężarów z pełnym wyposażeniem w
         sprzęt (428 m2) - w Parku Sportowym „Zawisza”
         * boks – sala boksu na Zawiszy
         * gry zespołowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna i inne na
         licznych obiektach, w tym m.in. w hali „Łuczniczka”
         * wschodnie sztuki walki (judo, karate, tekwondo i inne)
         * strzelectwo
         * łucznictwo (nowo zbudowany tor przy Łuczniczce)
         * sporty motorowe np gokarty dla młodzieży. Na torze kartingowym rozgrywane są
         corocznie ogólnopolskie zawody
         * narciarstwo na sztucznie naśnieżanym stoku w Myślęcinku
         * saneczkarstwo na sztucznie naśnieżanym torze w Myślęcinku
         * jazda na łyżwach na Torbydzie oraz sztucznym lodowisku na Starym Mieście
         * kolarstwo w klubach sportowych oraz turystyka rowerowa po zalesionych
         okolicach Bydgoszczy
         * kolarstwo ekstremalne – tor do zjazdów ekstremalnych w Myślęcinku, skate park
         * paintball
         * jazda na rolkach – w Parku myślęcińskim znajduje się tor dla rolkarzy
         * golf – pole golfowe na wyspie we wschodniej części miasta oraz w gminach
         podmiejskich
         ... i inne, których nie sposób tu wymieniać

         Liczne imprezy sportowe dużej rangi przyciągają młodzież np mecze reprezentacji
         piłkarskiej Polski na Zawiszy, mecze reprezentacji Polski w koszykówce i
         siatkówce w hali „Łuczniczka”, imprezy lekkoatletyczne rangi europejskiej i
         światowej na Zawiszy i w hali „Łuczniczka”, Mistrzostwa Polski w
         lekkoatletyce, kajakarstwie, tenisie, kajak polo, wyścig kolarski „Tour de
         Pologne” i inne.

         Z kolei młoda bydgoska widownia dopinguje bydgoskie drużyny występujące w
         czołówkach polskich lig np „Polonia” na żużlu, „Astoria” w koszykówce, „Pałac”
         i „Chemik” w siatkówce, „Polonia” w tenisie, drużyny wioślarskie, piłkarskie i
         inne

         4. Zabawa i rekreacja

         Wiele a t r a k c j i dla dzieci i młodzieży oferuje myślęciński Park Kultury
         i Wypoczynku np:

         * stały lunapark czynny cały sezon, który posiada m.in. dmuchany "Pałac", gdzie
         każdy może wyskakać się do woli, suchy "Chiński basen" z 50 tysiącami
         piłeczek, "Ślizg Gigant", na którym z wysokości 10 metrów można zjechać z
         zawrotną prędkością, „Autodrom”, gdzie można jeździć elektrycznymi mini
         samochodami, kilka karuzel dla młodszych i starszych m.in. typu „Trabant”,
         parasolowa, samolotowa, „Kolejka górska”, place zabaw dla dzieci, ogródek
         jordanowski, resturacje.
         * kolejka wąskotorowa o długości ok. 4 kilometrów wi
         • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:20
          4. Zabawa i rekreacja

          Wiele a t r a k c j i dla dzieci i młodzieży oferuje myślęciński Park Kultury
          i Wypoczynku np:

          * stały lunapark czynny cały sezon, który posiada m.in. dmuchany "Pałac", gdzie
          każdy może wyskakać się do woli, suchy "Chiński basen" z 50 tysiącami
          piłeczek, "Ślizg Gigant", na którym z wysokości 10 metrów można zjechać z
          zawrotną prędkością, „Autodrom”, gdzie można jeździć elektrycznymi mini
          samochodami, kilka karuzel dla młodszych i starszych m.in. typu „Trabant”,
          parasolowa, samolotowa, „Kolejka górska”, place zabaw dla dzieci, ogródek
          jordanowski, resturacje.
          * kolejka wąskotorowa o długości ok. 4 kilometrów wiodąca w głąb parku
          * ogród fauny polskiej – ZOO, 14 ha, specjalizuje się w hodowli zwierząt
          krajowych. Ogród posiada w swojej kolekcji około 550 zwierząt, przedstawicieli
          105 gatunków ssaków i gadów, z których 62 to gatunki objęte całkowitą ochroną.
          Zwierzęta eksponowane są na fosowych wybiegach, w klatkach i wolierach
          wkomponowanych w naturalne środowisko. W latach 90-tych udostępniono „mini-zoo”
          dla dzieci, gdzie zwięrząt można dotknąć lub się z nimi pobawić. Od 2003 r. w
          ogrodzie powstał dział „zwierzęta świata”, gdzie prezentowane są gatunki
          zwierząt z całego świata np afrykańskie (zebra), australijskie (struś),
          amerykańskie (lama i inne). W ogrodzie znajdują się m.in. niedźwiedzie, łosie,
          żubry, jelenie, dziki, kozice, wilki, lisy, rysie, kuny, borsuki, liczne ptaki
          m.in. orły, sokoły, sowy, bażanty i wiele innych.
          * ogród botaniczny, 80 ha, wśród licznych wzniesień o różnym nachyleniu stoków
          i wysokości poprzecinanych jarami, wśród 13 kaskadowych stawów, z siedliskami
          różnych roślin
          * alpinarium na terenie ogrodu botanicznego, gdzie zbudowano ściany skalne,
          piargowiska i granie, dokąd prowadzą ścieżki górskie. Znajduje się tam sztuczny
          strumień górski oraz stawy. Ze szczytów wzgórz można obserwować panoramę
          Bydgoszczy
          * ścieżki edukacyjne i przyrodnicze, m.in. leśna ścieżka
          dydaktyczna "Zacisze", "Poznajemy ssaki", "Poznajemy drzewa", botaniczna
          ścieżka dydaktyczna dla niewidomych, ścieżka dydaktyczna "Szuwary",
          entomologiczna, ornitologiczna „Ptaki Leśnego Parku", agrobotaniczna
          * liczne aleje dla młodych rowerzystów i rolkarzy, wiodące wokół 15-hektarowego
          stawu parkowego, terenów wystawowych, uroczyska „Zacisze, polany „Różopole”,
          ogrodu botanicznego, stadniny koni, lunaparku oraz w jary i wąwozy, gdzie rosną
          piękne lasy bukowe, grabowe i dębowe, z możliwością zjazdów ekstremalnych

          Oprócz tego na terenie miasta znajduje się wiele innych atrakcji np:
          * centra zabaw rodzinnych np Family Park, gdzie w atrakcyjnych zaaranżowanych
          halach znajdują się place zabaw dla dzieci z takimi atrakcjami jak: figloraj,
          ściany wspinaczkowe, bowling, bumper, laserowe przygody, a obok kawiarnie dla
          rodziców
          * statki wycieczkowe na Brdzie: „Bydgoszcz”, „Bzura”, „Orlik”
          * kąpieliska podbydgoskie nad jeziorami: Jezuickim i Borówno
          * place zabaw dla dzieci w większych hipermarketach jak Galeria Pomorska, Tesco
          czy Auchan
          * place zabaw na wszystkich osiedlach, z tego kilka bardzo rozbudowanych np
          integracyjne na Wyżynach, w parku Kaz. Wielkiego i na os. Leśnym, nad kanałem
          bydgoskim i inne

          • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:35
           Dalej Walor 15: WAŻNY OŚRODEK WOJSKOWY

           1. Tradycje wojskowe

           W czasach s t a r o p o l s k i c h załoga wojskowa przebywała na zamku
           starościńskim. Od 1657, kiedy zamek uległ zniszczeniu, bezpieczeństwa miasta
           strzegła milicja rekrutująca się z mieszkańców.

           Stały g a r n i z o n wojskowy umieścili w Bydgoszczy Prusacy w 1772 r. W
           1773 r. wybudowano koszary huzarskie w miejscu dzisiejszej Poczty Głównej, a w
           1790 r. Prochownię na Wzgórzu Dąbrowskiego. Obiekty te nie zachowały się.
           W 1847 r. usytuowano w Bydgoszczy sztab 4 dywizji piechoty, któremu podlegały 4
           brygady piechoty i 4 brygady kawalerii. W związku z tym wybudowano w
           Bydgoszczy okazałe gmachy wojskowe:
           - willa przy ul. Czartoryskiego jako siedziba sztabu
           - szpital garnizonowy 1850-52 na rogu Jagiellońskiej i 3 Maja (dzisiaj
           Collegium Medicum UMK)
           - koszary rynkowskie na Londynku 1873 (dzisiaj mieszkania)
           - kompleks koszarowy w czworoboku ulic (Zygmunta Augusta, Sowińskiego,
           Sobieskiego i Warszawskiej) 1874-76
           - koszary przy ul. Gdańskiej i Artyleryjskiej 1883-85 (obecnie jednostka
           wojskowa)
           - pomieszczenia dowództwa i baterii przy ul. Powstańców Warszawy 1913 (obecnie
           jednostka wojskowa)
           - monumentalny gmach Szkoły Wojennej 1914 (obecnie siedziba Pomorskiego Okręgu
           Wojskowego)
           - lotnisko 1916-19 (pole wzlotów, 10 hangarów, koszary 13 pułku lotniczego)
           - poligon strzelniczy na Jachcicach

           W Bydgoszczy stacjonowały pruskie jednostki wojskowe:
           - sztaby 4 dywizji piechoty i 7 brygady piechoty
           - 4 brygady kawalerii
           - 4 brygady artylerii polowej
           - Inspektor Wojsk Obrony Terytorialnej
           - 14 i 148 pułk piechoty
           - 3 pułki artylerii polowej
           - 1 pułk kawalerii
           - 13 pułk lotniczy (na pocz. XX w.)

           W okresie m i ę d z y w o j e n n y m Bydgoszcz była siedzibą jednego z 42
           ważnych garnizonów wojskowych w kraju, ale posiadała również instytucje
           ponadlokalne.
           Użytkowano pruskie koszary i budowle wojenne. Zbudowano koszary przy ul.
           Szubińskiej. Na obszarze dzisiejszego osiedla Błonie znajdowało się pole
           ćwiczeń kawaleryjskich. Dokończono budowę koszar przy ul. Powstańców Warszawy.
           Stacjonowały w mieście następujące jednostki wojskowe:
           * 15 dywizja piechoty wielkopolskiej
           W jej skład wchodziły:
           - 61 i 62 bydgoski pułk piechoty (tradycja z powstania wielkopolskiego i wojny
           polsko-radzieckiej 1920)
           - 15 pułk artylerii lekkiej (tradycja j.w.)
           - 8 pluton żandarmerii
           - 15 kompania telegraficzna
           - 15 dywizjon artylerii ciężkiej
           - bateria artylerii przeciwpancernej
           - 82 kompania czołgów TK
           - 15 batalion saperów
           - 15 bateria przeciwlotnicza
           - kawaleria dywizyjna
           - kompania kolarzy
           Ponadto w skład jednostki wchodził inowrocławski 59 pułk piechoty.

           * Pomorska Brygada Kawalerii (przeniesiona z Torunia w 1934 r.)
           - 16 pułk ułanów wielkopolskich (tradycja z powstania wielkopolskiego i wojny
           polsko-radzieckiej 1920)
           - 11 dywizjon artylerii konnej
           - 10 szwadron pionierów
           - 4 szwadron łączności

           * 8 dywizjon samochodowy (od 1936 8 baon pancerny)
           * 2 eskadry bojowe lotnictwa wojskowego (1920-21) na lotnisku

           Szkoły wojskowe:
           - Szkoła Podchorążych (1920-38) w pięknym i ogromnym gmachu Pruskiej Szkoły
           Wojennej przy ul. Gdańskiej (2,5 tyś. absolwentów), od 1938 Szkoła Podchorążych
           Marynarki Wojennej (przeniesiona z Torunia)
           - Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 2 – przy lotnisku (kształcili się piloci i
           mechanicy lotnictwa)
           - Wojskowy Ośrodek Spadochronowy (1939)
           - Szkoła Szybowcowa na wzgórzach Fordonu (od 1933)

           Inne instytucje wojskowe:
           - Składnica Materiału Intendenckiego
           - Garnizonowa Izba Chorych (jedna z 13 w kraju)
           - Wojskowy Sąd Rejonowy (jeden z 30 w kraju)
           - Delegat Sztaby Głównego przy Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych (jeden z 9
           w kraju)
           - Rejonowy Inspektorat Koni (jeden z 54 w kraju)
           - Powiatowa Komenda Uzupełnień – Bydgoszcz Miasto
           - Powiatowa Komenda Uzupełnień – Bydgoszcz Powiat
           - Parafia Wojskowa Obrządku Rzymsko-Katolickiego (jedna z 72 w kraju)
           - 2 placówki wywiadowcze Wojska Polskiego

           W 1920 r. przy Placu Bernardyńskim ustawiono płytę pamiątkową ku czci
           Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. 15 IX 1937 r. po wielkich manewrach w
           rejonie Wągrowca-Szubina-Kcyni-Żnina do miasta przybyło 50 tyś. żołnierzy.
           Przedefilowali na Placu Wolności przed Naczelnym Wodzem Edwardem Rydzem-
           Śmigłym. Pokazy oglądało 200 tyś. osób z całego regionu.
           Dowódca 15 dywizji piechoty gen. Wiktor Thommee była postacią barwną, która
           wiele wnosiła do życia miasta. Był inicjatorem budowy bulwarów prez.
           Narutowicza i powiększenia zakola Brdy obok Wyspy Młyńskiej.

           W 1939 r. powstały 2 jednostki pospolitego ruszenia: konna formacja „Krakusy” i
           Bydgoski Batalion Obrony Narodowej „Bydgoszcz”. Batalion wsławił się obroną
           miasta do końca, nawet po opuszczeniu Bydgoszczy przez Wojsko Polskie 4
           września 1939 r. Dowódcy i kadra Batalionu zostali rozstrzelani przez Niemców
           jesienią 1939 r.
           W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. 15 bydgoska dywizja piechoty
           wielkopolskiej obsadziła umocnienia wału obronnego na zachód od Osowej Góry. 1
           i 2 września 1939 r. odpierała skutecznie ataki III niemieckiego korpusu
           armijnego sładającego z grup bojowych: 50 dywizji piechoty Wehrmachtu oraz
           brygady "Netze". 3 września opuściła pozycje na rozkaz Naczelnego Wodza i
           wycofała się w kierunku Inowrocławia. 11-17 września 1939 brała udział w Bitwie
           nad Bzurą ponosząc duże straty. Ok. 1500 żołnierzy zdołało przebić się do
           Warszawy. Po kapitulacji stolicy nieliczni żołnierze dotarli na wschodnie
           krańce Rzeczpospolitej biorąc udział w walkach z sowieckim agresorem. Część
           oficerów zginęła w Katyniu.

           P o w o j n i e w mieście zlokalizowano siedzibę Pomorskiego Okręgu
           Wojskowego w gmachu przedwojennej Szkoły Podchorążych. Uruchomiono Wojskowe
           Zakłady Lotnicze nr 2. Na obszarze pohitlerowskiej fabryki DAG uruchomiono w
           latach 50-tych Zakłady Produkcji Materiałów Wybuchowych. Przedwojenne
           zakłady „Belma” ukryte w lasach Miedzynia produkowały miny i zapalniki.
           Znaczenie sfery militarnej było w tych latach duże.
           Dzięki ważnej funkcji wojskowej Bydgoszczy, w latach 50 wybudowano 2 duże
           osiedla: Leśne dla kadry POW oraz Kapuściska dla pracowników Zakładów
           Chemicznych produkujących głównie na rzecz wojska.
           W latach 50 zbudowano stadion piłkarski „Zawisza” na 20 tyś. miejsc siedzących.
           W latach 60-tych budowę dokończono. Ostatecznie powstał Park Sportowy Wojska
           Polskiego „Zawisza” ze stadionem, boiskami treningowymi, krytą bieżnią, salą
           boksu, podnoszenia ciężarów, strzelnicą, kortami tenisowymi, hotelem z
           restauracją, amfiteatrem.
           W latach 1968-72 oddano wojskowy hotel „Garnizonowy” na os. Leśnym. Wybudowano
           również gmach muzeum POW.
           Osiedle to po dzień dzisiejszy jest ostoją pracowników wojska. W północnej
           części miasta znajdują się siedziby instytucji i jednostek wojskowych, koszary,
           osiedle wojskowe. Drugim obszarem zainwestowania wojskowego jest osiedle Błonie
           i okolice lotniska.

           • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:37
            2. Siedziba instytucji

            Obecnie Bydgoszcz jest ważnym ośrodkiem wojskowym w kraju, zwłaszcza w zakresie
            wojsk lądowych, ale także lotniczych.

            *POMORSKI OKRĘG WOJSKOWY
            Główna jednostka organizacyjna Wojsk Lądowych. W kraju funkcjonują tylko 2
            okręgi wojskowe: Pomorski w Bydgoszczy i Śląski we Wrocławiu.
            Dowództwom dwóch okręgów wojskowych, pod dowództwem narodowym, powierzone są
            zadania związane z logistyką stacjonarną, administracją wojskową, obroną
            terytorialną oraz wypełnianiem obowiązków państwa gospodarza (HNS)

            *1 KORPUS ZMECHANIZOWANY
            Główna jednostka organizacyjna Wojsk Lądowych. W kraju funkcjonują tylko 2
            Korpusy Wojsk Lądowych: 1 Korpus Zmechanizowany w Bydgoszczy i 2 Korpus
            Zmechanizowany w Krakowie

            Z innych ważnych i n s t y t u c j i w Bydgoszczy mają siedziby:
            *Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy - ul. Warszawska 10;
            (jeden z 16-stu w kraju)
            *Wojskowa Komenda Uzupełnień - ul. Szubińska 1
            (jedna z 122 w kraju)
            *Wojskowy Sąd Garnizonowy w Bydgoszczy - ul. Dwernickiego 1;
            (jeden z 10 w kraju)
            *Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy - ul. Dwernickiego 1;
            (jedna z 13 w kraju)
            *Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy - ul. Zygmunta Augusta 20a,
            podlegają mu placówki żandarmerii w Toruniu, Grudziądzu i Inowrocławiu
            *Pełnomocik dowódców Okręgów Wojskowych ds. Rekonwersji
            *Pełnomocnik ds. Rekonwersji przy WSzW - ul. Warszawska 21
            *Wojskowe Biuro Emerytalne - ul. Zygmunta Augusta 20
            (jedno z 16-stu w kraju)
            *Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Bydgoszczy
            (jedna z 9 w kraju, obejmuje województwa kujawsko-pomorskie i pomorskie)
            *Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Bydgoszczy - ul. Gdańska
            160
            (jeden z 11 oddziałów w kraju)
            od 2004 buduje domy wielorodzinne przy ul. Tymiankowej Osielsku k. Bydgoszczy
            na 158 mieszkań
            * Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania – tajny, położenie poufne

            Wojskowe instytucje k u l t u r a l n e:
            *Orkiestra Reprezentacyjna Pomorskiego Okręgu Wojskowego - ul. Obrońców
            Warszawy 1;
            (jedna z 8 w kraju orkiestr wojskowych)
            *Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego - ul. Czerkaska 2;
            (jedno z 11 w kraju muzeów wojskowych)
            Ponadto w pałacu w Samostrzelu znajduje się ośrodek konferencyjny i rekreacyjny
            Centrum Szkoleniowego NATO.

            J e d n o s t k i wojskowe w Bydgoszczy:
            * 2 Brygada Radiotechniczna w Bydgoszczy - święto 18 marca
            * 2 Baza Lotnicza w Bydgoszczy – święto 2 maja
            * 1 Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy -
            święto 30 czerwca
            * 2 Korpus Obrony Powietrznej w Bydgoszczy – święto 6 lipca
            * 4 Bydgoski Pułk Dowodzenia w Bydgoszczy - święto 12 sierpnia
            * 2 Brygada Radiotechniczna w Bydgoszczy – święto 20 sierpnia
            * 8 Batalion Radiotechniczny w Lipowcu 2 Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy -
            święto 14 sierpnia
            * 34 Batalion Radiotechniczny w Chojnicach 2 Korpusu Obrony Powietrznej w
            Bydgoszczy – święto 29 września
            W całym regionie jest zlokalizowanych 12 jednostek, z tego 6 w Bydgoszczy, 3 w
            Toruniu, 2 w Inowrocławiu i 1 w Brodnicy.

            Wojskowa s ł u ż b a z d r o w i a:
            *10 Wojskowy Szpital Kliniczny ul. Powstańców Warszawy 5
            zbudowany w latach 80-tych, obecnie wysoko oceniany, z NATO-wskimi certyfikatami
            W regionie znajduje się jeszcze jeden szpital wojskowy:
            22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku z oddziałem dziecięcym

            H o t e l e wojskowe:
            *Apollo - ul. Ikara 18
            Inne hotele wojskowe w regionie to „Ułan” w Grudziądzu i „Kopernik” w Toruniu

            Ośrodki życia r e l i g i j n e g o
            *Parafia Wojskowa przy kościele pw. NMP Królowej Pokoju (garnizonowy – kościół
            średniowieczny z XVI w.)

            Z a k ł a d y wojskowe lub produkujące na rzecz wojska:
            *Nitrochem S.A. – produkcja materiałów wybuchowych, uczestniczy w offsecie
            związanym z zakupem samolotów F16
            *Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 - krajowy lider w dziedzinie kompleksowej
            modernizacji sprzętu lotniczego, kompleksowe remonty samolotów MiG-29, Su-22,
            TS-11 Iskra, naprawy samolotów PZL-101 Gawron, PZL-110 Koliber, PZL-104 Wilga,
            w zakładzie remontowane były niemal wszystkie typy samolotów bojowych używanych
            w polskim lotnictwie, z usług korzystali odbiorcy z Syrii, Egiptu, NRD, RFN,
            Indii. W ramach offsetu zakłady mają być centralną bazą obsługową i logistyczną
            dla nowo wybranego samolotu wielozadaniowego F-16 oraz mają obsługiwać małe
            samoloty cywilne dla LOCKHEED MARTIN.
            *Belma S.A. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne - zakład NATO-wski, produkcja
            elektrycznych urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem,
            wyrobów dla potrzeb przemysłu zbrojeniowego (miny, zapalniki)
            *Cecomm S.A. – projektowanie oraz wdrażanie urządzeń i systemów z dziedziny
            telekomunikacji, firma między innymi wdrożyła i uruchomiła ogólnokrajowy system
            komunikacji dla sił zbrojnych RP, który działa nieprzerwanie od 7 lat, i od 2
            lat w strukturach organizacyjnych policji.
            *Intermag Centrala Zaopatrzenia Mundurowego - produkcja odzieży mundurowej

            Poza tym w okolicach Bydgoszczy znajduje się szereg ukrytych, bądź tajnych
            obiektów, m.in. bazy paliwowe, magazyny, stacje radiolokacyjne, bunkry
            dowodzenia. Na niektóre z nich można natknąć się spacerując w lasach na
            południe od lotniska, bądź w okolicy Osowej Góry.

            3. Centrum Szkoleniowe Sił Połączonych NATO

            Sojusznicze Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Forces Training
            Center) utworzono w 2004 roku w Bydgoszczy. Do połowy 2006 r. osiągnie pełną
            gotowość i zdolność operacyjną.
            W tym celu do połowy 2007 r. MON wyda 340 mln zł (połowa środków z NATO).
            Zadaniem Centrum będzie szkolenie oficerów z krajów wchodzących do NATO i
            współdziałających w ramach Partnerstwa dla Pokoju. Będzie w nim pracowało ok.
            85 osób stałej kadry, ok. 70 wykładowców, a jednorazowo szkoleniu zostanie
            poddanych ponad 400 żołnierzy.
            Przy okazji powstawania Centrum Szkolenia, w Bydgoszczy utworzona będzie strefa
            eksterytorialna. Oznacza to, że wojskowi obcokrajowcy i ich rodziny będą
            zwolnieni z płacenia w Polsce cła i akcyzy, z podatków będą się rozliczać w
            swoich krajach, a dowódcy ośrodka zyskają uprawnienia dyplomatów
            Bydgoszcz stanie się po Warszawie drugim polskim miastem o tak dużej liczbie
            osób podlegających odrębnym regulacjom prawnym.

            Inwestycje będą obejmować:
            - Hotel (****) z zapleczem rekreacyjnym spółdzielni turystycznej Gromada – 7-
            piętrowy budynek, z 300 pokojami i 30 apartamentami, w tym 10 z aneksem
            kuchennym, basenem, sauną, salonem odnowy, siłownią, bowlingiem, polem golfowym
            i podziemnym parkingiem. Hotel będzie dostępny dla cywilnych gości
            - Wielki kompleks szkoleniowy na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul.
            Szubińskiej – 206 mln zł (z hotelem)
            - Unowocześnienie Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania. - tajny obiekt,
            odnowienie m.in. bunkrów i systemu do łączności radiowej – 24 mln zł
            - Budowa mieszkań dla żołnierzy i ich rodzin (459 mieszkań) – 15 mln zł
            75 mieszkań – ul. Gdańska 147, 32 mieszkania – ul. Cisowa/Topolowa, 32
            mieszkania – adaptacja bud. biurowego na mieszkalny przy ul. Gdańskiej 147/45,
            320 mieszkań – osiedle Kwatera w Osielsku
            - Przerobienie na ośrodek konferencyjny i rekreacyjny pałacu w Samostrzelu – 30
            mln zł
            - Modernizacja infrastruktury w I Brygadzie Logistycznej – 20 mln zł
            - Modernizacja szpitala wojskowego w Ciechocinku, m.in. kryty basen – 25,5 mln


            Lokalizacja centrum szkoleniowego NATO jest czynnikiem miastotwórczym dla
            Bydgoszczy. W mieście znajdą się setki oficerów z krajów NATO z rodzinami,
            którzy będą tu mieszkać i kształcić swoje dzieci. Ożywi się ruch na lotnisku,
            miasto dozna nowego kolorytu.

             • Gość: Bydgoszczak Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.66.15.5.161.gte.net 16.03.05, 19:42
              Bydgoszcz potrzebuje natychmiast:

              1. 4-pasowa autostrade do Berlina przez Poznan
              2. 4-pasowa autostrade do Gdanska
              3. 4-pasowa autostrade do portu na Wisle w Fordonie
              4. 4-pasowa autostrade i n o w a linie koleji InterCity do Torunia
              5. linie szybkiej koleji Transrapid do Berlina
              6. zawarcie formalnej i rzeczywistej przyjazni z niemieckimi patriotami
              7. zalozenie bezplatnch miejsc studiow dla kilku tysiecy studentow na
              uczelniach niemieckich
              8. zorganizowanie politycznej, planowej wspolpracy z Polonia
              9. zalozenie przemyslu turystycznego dla turystow niemieckich, zwlaszcza z
              Berlina

              Odbudowanie:
              10. fabryki automatow tokarskich dla podwykonawstwa czesci do obrabiarek metalu
              11. fabryki wykrojnikow i wzorow
              12. fabryki pilnikow
              13. fabryk i warsztatow instrumentow muzycznych
              14. przeksztalcenie bylej prochowni na zaklad chemiczny, np. sproszkowanego
              wegla do drukarek komputerowych
              15. zwolnienie malych przedsiebiorstw i warsztatow od podatku "warszawki"
              16. innych obiektow

              Fabryka Sommerfeld robila pianina.
              Fabryka Pfefferkorn - meble artystyczne.
              Fabryka Blumwe - czesci do maszyn.

              Czy mozna je zrekonstruowac? Pewnie, ze mozna.

              ------------------

              NIe badz oportunista, nie licz na prace wolnego najmity w Ameryce.
              Ameryka sie skonczyla takze dla Amerykanow.

              Licz na siebie na miejscu, ale pilnuj, zeby zydowski zlodziej Ci tego nie
              odebral swoimi gierkami finansowymi.

              Niemieckie fabryki sprowadzaja polprodukty przez morze. Autostrada i szybka
              kolej do Berlina zmniejszylaby cene polproduktow z Bydgoszczy.

              Zapomogami w Bydgoszczy jeszcze niczego nie zbudowano.
              Zapomogi wszystko rujnuja.
              Zapomogi to wskrzeszenie zbankrutowanej zydokomuny.

              Zydzi, jak Stolzman, i ich serwilisci przygotowali sobie stolki w Brukselce.
              Kopnij ich w zadki tak mocno, zeby nie zatryzmali sie blizej niz w Palestynie.

              Zydzi w PL-u stworzyli konspiracyjne panstwo w panstwie, zmierzajac do
              utworzenia podstepem Judeopolonii i oni uwazaja Palestyne za ich ojczyzne.

              Kiedy zacela sie Intyfada, odpowiedznik "Wypadkow Poznanskich" w 1956 roku, w
              Palestynie, Marek Krol, wlasciciel gazety "Wprost", napisal w artykule
              redakcyjnym, ze on jest dumny, iz jest obywatelem "Izraela" w Palestynie i ze
              on popiera mordowanie prawowotych wlascicieli tamtej ziemi.

              Niechaj wiec taki Marek Krol "wraca" do "ojczyzny" i jako ochotnik wcieli sie
              do ludobojczego wojska i morduje dzieci rzucajace kamieniami.

              Jezeli z nim wyniosa sie inni z morderczej nacji, to Polacy z wielka ochota
              zwroca im koszt niepowrotnego biletu do Palestyny i pozwola im zabrac z soba
              pieniadze i bogactwa, ktore nabyli w Polsce kolektywnym zlodziejstwem.


              • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: 83.238.70.* 17.03.05, 17:28
               Dalej Walor 16: POLSKIE TRADYCJE

               1. Miasto rdzenie polskie

               Bydgoszcz jest rdzennie polskim miastem. Od swego zarania była osadą należącą
               do państwa Polan na północnych krańcach terytorium graniczącym z obszarem
               Pomorzan.
               Najwybitniejszy polski król Kazimierz Wielki wydał 19 IV 1346 r. lokację miasta
               na prawie magdeburskim. W całym okresie staropolskim Bydgoszcz pełniła funkcję
               handlową na styku Wielkopolski, Krajny, Kujaw i Prus Królewskich. Charakter
               zabudowy był polski. Mury miejskie o wątku polskim, kościoły gotyckie o
               charakterze typowym dla dzielnicy wielkopolsko-kujawskiej. Ludność polska z
               koloniami obcokrajowców: Niemców, Szkotów i Holendrów (mennonitów) we wsiach
               nadwiślańskich Łęgnowie i Otorowie.

               2. XIX-wieczna walka o polskość

               Bydgoszcz jako rozwijające sie miasto i znaczny ośrodek administracyjny miała
               stawać się wg wysiłków Niemców ośrodkiem niemczyzny. Już od 1774 r., kiedy
               zbudowano kanał bydgoski władze pruskie usłowały przekształcić Bydgoszcz na
               swoją modłę. Przymuszano niemieckich rozbotników, aby zostali i kolonizowali te
               ziemie. Rozbierano skwapliwie zabytki staropolskie, kasowano zakony. Cegła z
               zamku posłużyła do budowy koszar i bulwarów. Rozebrano mury miejskie, baszty i
               bramy, kilka kościołów i klasztorów. Rzadko które miasto polskie zostało tak
               okaleczone ze spuścizny staropolskiej, jak Bydgoszcz. Nie udawało się jednak
               złamać ducha polskiego, mimo wszelkich wysiłków. W Bydgoszczy istniały silne
               środowiska polskie. Z rozwojem przemysłu do miasta masowo przybywała ludność
               polska z okolicznych wsi, która była pracownikami licznych fabryk i zasiedlała
               przedmieścia. Niemcy obawiali się wzrostu polskości miasta, dlatego nie
               zdecydowali się na zlokalizowanie Uniwersytetu, mimo starań niemieckich władz
               miejskich. Natomiast rozwijali intensywnie infrastrukturę, aby Bydgoszcz nie
               ustępowała pod względem warunków życia i dostępu do kultury innym ośrodkom
               Rzeszy. Miało to przyciągnąć przybyszy z głębi Niemiec. Przykładem była budowa
               monumentalnego Teatru Miejskiego – większego i piękniejszego niż w wielu dużych
               miastach Niemiec. Renoma Bydgoszczy jako miasta pruskiego „drugiego Berlina”
               miała wzrastać.

               Tymczasem to polskość ciągle wzrastała czego wyrazem było wiele inicjatyw:
               - polska „Gazeta Bydgoska” od 1898 r.
               - polski „Dziennik Bydgoski” od 1908 r. Jana Teski
               - budowa z polskich składek Domu Polskiego w 1906 r., gdzie koncentrowała się
               działalność polskich stowarzyszeń (E. Warmiński)
               - w 1906 r. w szkołach bydgoskich wybuchł strajk szkolny po usunięciu religii w
               jęz. polskim ze szkół
               - założenie Polskiego Banku Ludowego (1869)
               - polskie stowarzyszenia gospodarcze np Towarzystwo Przemysłowe, założone przez
               T. Magdzińskiego
               - polskie stowarzyszenia kulturalne np Towarzystwo Śpiewu „Halka”(1883)
               propagującego pieśń polską i czystość mowy ojczystej
               - polskie stowarzyszenia sportowe np Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (1886)
               wywierające poważny wpływ na rozwój życia polskiego w mieście
               - polskie towarzystwa pomocowe i oświatowe

               Polskie tradycje umożliwiły naturalny powrót Bydgoszczy w polskie granice i
               wybuch patriotyzmu po wkroczeniu wojsk polskich na bydgoski rynek w 1920. Wielu
               bydgoszczan uczestniczyło w Powstaniu Wielkopolskim.

               4. Fenomen okresu międzywojennego

               Od 1920 r. rozpoczął sie masowy exodus Niemców. W 1921 r. stanowili 25%
               ludnosci, a w 1939 r. tylko 8%. Razem odpływ Niemców w całym okresie
               miedzywojennym sięgnął 30 tyś. osób. Od połowy lat 20, Bydgoszcz obok Poznania
               należała do najbardziej polskich miast. Żydzi stanowili niewielką grupę i
               utożsamiali się raczej z Niemcami. Przejęto w ręce polskie większość zakładów
               przemysłowych, hurtowni, składów, firm handlowych. Rozwijały się organizacje
               niepodległościowe.
               W 1928 zburzono tzw. Wieżę Bismarcka zbudowaną na pocz. XX w. przez władze
               miejskie w parku na Wzgórzu Wolności. Ustawiona na wzgórzu, skad rozpościerał
               się widok na całe miasto, miała stanowić symbol niemieckiej siły i panowania.
               Dzisiaj w tym miejscu znajduje się Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy. Złożono tam
               szczątki ofiar pomordowanych w Dolinie Śmierci i innych miejscach martyrologii.
               Tuż przed wybuchem wojny sformowano Bydgoski Batalion Obrony Narodowej, który
               składał się z pospolitego ruszenia mieszkańców miasta.

               3. Krwawa niedziela

               1 i 2 września miasto przygotowywało się do odparcia ataku wojsk niemieckich.
               Na zachodnich rubieżach miasta walczyła bydgoska 15 dywizja piechoty
               wielkopolskiej. 3 września zaczeły przejeżdzać przez Bydgoszcz z północy na
               południe cofające się oddziały polskie z Borów Tucholskich. Zostały zaatakowane
               przez dywersantów niemieckich. Była to próba opanowania Bydgoszczy przez
               Niemców przed wkroczeniem niemieckich wojsk regularnych. Akcję przygotowała
               Abwehra przy udziale Gestapo i NSDAP, a wykonawcami byli głównie członkowie
               Selbstschutzu (Niemcy z Gdańska, Bydgoszczy).
               Wówczas wojsko i cywile samorzutnie stłumiły niemiecką prowokację. Walkę
               podjęły oddziały WP, Obrony Narodowej i ochotnicy, m.in. harcerze. Do 5
               września straty polskie wynosiły ok. 240 żołnierzy, straty niemieckie ok. 300
               osób (zabitych w walce i rozstrzelanych na mocy wyroku sądu). Zapewne
               mieszkańcy zdawali sobie sprawę, że za kilka dni miasto zostanie zajęte i
               możliwa jest zemsta Niemców. Mimo tego Straż Obywatelska walczyła z
               wkraczającymi oddziałami niemieckimi, nawet po opuszczeniu miasta przez Wojsko
               Polskie.
               Od 5 do 19 września trwała pacyfikacja miasta w celu uśmierzenia powstania
               wywołanego przez Polaków-cywilów, którzy z bronią w ręku wystąpili przeciwko
               oddziałom niemieckim.
               Niemcy po wkroczeniu do miasta, 9 i 10 września zabili, m.in. w egzekucjach
               ulicznych, kilka tysięcy Polaków. W październiku i listopadzie 1939 r. w
               Dolinie Śmierci Niemcy rozstrzelali śmietankę bydgoskiej inteligencji i osób
               parających się działalnością patriotyczną. 11 listopada 1939 r. rozstrzelano
               przedwojennego prezydenta miasta Leona Barciszewskiego. W niemieckiej
               propagandzie wydarzenia 3–5 września nazwano krwawą niedzielą (Bromberger
               Blutsonntag), fałszując ich przebieg (rzekome polskie okrucieństwo) i liczbę
               ofiar (58 tyś. osób).

               4. W mieście w czasie wojny działały organizacje niepodległościowe.

               Od początku niemieckiego panowania organizowano masowe wysiedlenia Polaków do
               Generalnego Gubernatorstwa, rugowanie z mieszkań, wywożenie na roboty
               przymusowe w głąb Rzeszy i do obozów koncentracyjnych. W mieście funkcjonowało
               tajne nauczanie z zakresu szkoły powszechnej i średniej. Od początku 1940 r.
               powstawały zalążki tajnych organizacji. Do końca 1941 powstała komenda Okręgu
               Pomorskiego Związku Walki Zbrojnej. Bydgoszcz była ważnym ośrodkiem podziemnego
               harcerstwa. W 1942 r. powstała Konspiracyjna Szkoła Małoletnich Lotnictwa ZHP
               pod dowództwem kaprala-pilota Benedykta Dąbrowskiego. W tym samym roku bydgoska
               Grupa Operacyjna AK "Bałtyk" ujawniła wyrzutnię rakiet V-1 w Borach
               Tucholskich oraz doświadczalnej bazy rakietowej (Luftwaffe-Versuchanstalt) w
               Peenemünde na wyspie Uznam koło Szczecina, co umożliwiło jej zniszczenie przez
               RAF.
               Od początku gestapo w Bydgoszczy zwóciło uwagę na niepokorność bydgoszczan.
               Zwłaszcza Szwederowo zyskało w oczach Niemców „bandycką” sławę. Np kreisleiter
               (nadburmistrz) miasta Werner Kampe pisał: „Zostałem poinformowany przez
               rozmaitych Volksdeutschów, że stan niepewności w południowej dzielnicy miasta
               utrzymuje się w dużym stopniu. Szwederowo zostało mi przedstawione jako
               dzielnica zbrodniarzy, w której mieszkają radykalne elementy”.
               W październiku 1943 r. przy gestapo w Bydgoszczy utworzono specjalną komórkę do
               walki z narastającym ruchem oporu, a od lutego 1944 rozpoczęto masowe
               aresztowania członków Polskiej Armii Powstania oraz Pomorskiego Okręgu Armii
               Krajowej. Ocenia się
               • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: 83.238.70.* 17.03.05, 17:31
                W październiku 1943 r. przy gestapo w Bydgoszczy utworzono specjalną komórkę do
                walki z narastającym ruchem oporu, a od lutego 1944 rozpoczęto masowe
                aresztowania członków Polskiej Armii Powstania oraz Pomorskiego Okręgu Armii
                Krajowej. Ocenia się, że w 1944 w Bydgoszczy było ok. 5 tyś. członków AK.
                Istniała podziemna Okręgowa Delegatura Rządu RP.
                Liczne są przykłady sabotażu praktykowanego w niemieckich fabrykach np DAG w
                Łęgnowie, Warsztatach Kolejowych czy „Muna” na Osowej Górze. Kilka obiektów w
                DAG zostało zniszczonych przez wybuchy, które celowo spowodowali polscy
                pracownicy przymusowi. Z kolei w 1941 r. zorganizowano akcję sabotażową
                grupy "Szarych Szeregów" pod dowództwem Leona Stobrawy i Józefa Wroneckiego w
                Zakładach Amunicyjnych na Osowej Górze.


                Dalej Walor 17: MIESZKAŃCY

                1. Wykształcenie mieszkańców

                Wykształcenie ludności w Polsce w 2002 r. Źródło: Spis powszechny GUS z 2002 r.

                Kraj – kujawsko-pomorskie – kujawsko-pomorskie miasta:
                wyższe : 9,9% - 8,6% - 11,4%
                średnie: 31,5% - 30,0% - 35,9%
                zasadnicze zawodowe: 23,2% - 28,0% - 25,9%
                podstawowe: 29,8% - 30,1% - 23,8%
                podstawowe nieukończone: 3,6% - 2,1% - b.d.

                W Bydgoszczy wykształcenie wyższe posiada 14% mieszkańców, czyli więcej od
                średniej krajowej i średniej dla miast województwa. Stanowi to ok. 55 tyś.
                grupę ludzi w Bydgoszczy z wyższym wykształceniem, więcej niż w jakimkolwiek
                ośrodku regionu.

                2. Miasto otwarte

                Jak wspomniano poprzednio: Bydgoszcz jest raczej mozaiką ludzi o różnych
                odcieniach kulturowych.
                Jednym z efektów takiego stanu jest to, że miasto jest otwarte i nie utrudnia
                asymilacji osób pochodzących z innych regionów.
                Zauważa się podkreślanie „bydgoskości”. Większość osób identyfikuje się raczej
                z miastem, niż konkretną krainą etnograficzną.

                Ciekawe są wyniki spisu przedwojennego, co do pochodzenia ludności
                (źródło „Historia Bydgoszczy”):
                - przybysze z Wielkopolski: 32%
                - rodzimi bydgoszczanie: 29%
                - przybysze z Pomorza: 13%
                - przybysze z Kongresówki: 7%
                - przybysze z Galicji: 3%
                - mniejszości narodowe: 15%
                - inne: 1%
                Odsetek osób z Kongresówki i Galicji w okresie II RP wynosił w Bydgoszczy: 8-
                10%. Dla porównania w Poznaniu 6,5%, Toruniu 5%.
                Co 3 osoba pochodziła z Wielkopolski, co 3 była rodzimymi bydgoszczanami, co 7
                osoba pochodziła z Pomorza, co 10 z Kongresówki lub Galicji.

                Podobnie było po wojnie: 2/3 przybyszów pochodziło z Pomorza i Wielkopolski, co
                ilustrują spisy z lat 1947-49.

                Obecnie miasto można uznać raczej za gościnne, otwarte i przyjazne bez
                szowinizmu i manii wywyższania się kosztem prowincji.
                Miasto nie szuka za wszelką cenę dowartościowania kosztem innych. Dostrzega
                się wszystkie ośrodki regionu.
                Niedowartościowanie Bydgoszczy w okresie międzywojennym i próby kwestionowania
                jej roli po wojnie i w latach 90-tych wywarły pewien wpływ na mentalność
                mieszkańców.

                Dostrzega się upośledzenie społeczne miasta. Polega ono na tym, że atrakcyjność
                społeczna Bydgoszczy (w wyobrażeniach mieszkańców kraju) pozostaje w tyle za
                miejscem jakie zajmuje na społeczno-gospodarczej mapie Polski.
                Jest to nie tylko sprawa prestiżowa, ale problem społeczny o wielkim znaczeniu
                dla rozwoju społeczno-kulturalnego, społecznej tożsamości i identyfikacji jego
                mieszkańców. Jest też istotnym elementem społecznej motywacji do działań w
                wielu sferach życia.
                Ten swoisty kompleks niedowartościowania jest zauważalny od lat przedwojennych.
                Jednym z czynników, które go wywołały było zmarginalizowanie administracyjne
                Bydgoszczy w okresie międzywojennym. Tam, gdzie nie ograniczano rozwoju, miasto
                było bardzo dynamiczne w tym okresie np w zakresie gospodarki, handlu, sportu.
                Natomiast brak prestiżu miasta stołecznego, na który Bydgoszcz zasługiwała,
                skutkował ograniczeniem aspiracji naukowych i kulturalnych.
                Pozycja największego miasta regionu od 150 lat i jego rozwój na przekór
                wszelkim przeszkodom dodaje pewnej dozy spokoju w zachowaniu elit i
                mieszkańców.
                Rozumieją, że znaczenie miasta nie zmienia się mimo przejściowych niepowodzeń i
                zmian koniunktury, a nawet niekorzystnego postrzegania przez innych. Dostrzega
                się coraz bardziej, że jedną z najważniejszych spraw jest umiejętna promocja
                miasta i walka z mitami krzywdzącymi Bydgoszcz.

                O tym, że Bydgoszcz ma przyjazne oblicze świadczy reakcja wielu ludzi, który z
                reguły są pozytywnie zaskoczeni po zapoznaniu się z Bydgoszczą. Nie oczekiwali
                drugiego Krakowa. Dobrze. Zauważają jednak, że Bydgoszcz to nie zapadła
                prowincja. Zaskakuje ich wielkość i uroda secesyjnego śródmieścia, spory
                potencjał miasta. Zauważają, jak traci Bydgoszcz na braku restauracji
                zabytkowych budynków.
                Również dzielnica muzyczna, odnowione elewacje najpiękniejszych kamienic i
                stare miasto robią pozytywne wrażenie. Dziwią się, że miasto jest tak mało
                znane. Z reguły dominuje pozytywne zaskoczenie.
                Na imprezach sportowych, znanych zawodników nieraz zaskakuje frekwencja, dobra
                organizacja i kulturalne zachowanie publiczności. Takie wrażenie odnosi wielu
                działaczy sportowych, którzy chętnie tu organizują ponowne imprezy np. I.
                Szewińska (lekkoatletyka) czy C. Lang (Tour de Pologne). Zauważają, jak wielką
                motywację mają działacze, aby zawody, imprezy, festiwale wypadły jak najlepiej
                i rozsławiały miasto.
                Elity dostrzegają konieczność promocji Bydgoszczy, zbyt mało znanej w kraju.

                      • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.05, 17:34
                       Dalej Walor 18: BAZA SPORTOWA

                       Bydgoszcz wyróżnia się na tle kraju pod względem liczby i rangi rozgrywanych
                       imprez sportowych, a także pod względem bazy sportowej.
                       Szczególnie silną dziedziną jest w Bydgoszczy w i o ś l a r s t w o i
                       k a j a k a r s t w o. Na Brdzie w sezonie przez cały dzień widuje się
                       dziesiątki trenujacych wioślarzy i wioślarek.
                       Stanowi to dodatkowy urok i punkt charakterystyczny dla Bydgoszczy: intensywny
                       ruch osad wioślarskich i kajakarskich na Brdzie w centrum miasta.
                       Było tak już od XIX wieku. W mieście są doskonałe warunki do uprawiania twgo
                       sportu. Nic dziwnego, że największe sukcesy sportowe bydgoszczanie odnosili
                       właśnie w tych dyscyplinach.

                       Inne silne dyscypliny sportu to:
                       *ż u ż e l
                       Polonia Bydgoszcz jako jedyny klub w Polsce nigdy nie opuścił ekstraligi, jest
                       wielokrotnym drużynowym mistrzem Polski, rodzimym klub Tomasza i Jacka Gollobów
                       *k o s z y k ó w k a
                       Męska drużyna Astoria Bydgoszcz w ekstralidze
                       *s i a t k ó w k a
                       Żeńska drużyna Pałacu Bydgoszcz od wielu lat gra w ekstralidze, jest
                       wielokrotnym mistrzem i wicemistrzem Polski
                       *t e n i s
                       Drużyna Polonii od wielu lat zajmuje miejsce na podium rozgrywek
                       *l e k k o a t l e t y k a
                       Doskonałe warunki do uprawiania tego sportu w Parku Sportowym „Zawisza”, kilku
                       bydgoskich lekkoatletów wywalczyło medale olimpijskie
                       *f i t n e s s
                       Bydgoszczanki są czołowymi zawodniczkami tego sportu w Polsce

                       Liczą się także inne dysypliny sportu: piłka ręczna, piłka nożna, kolarstwo,
                       speedrower, kajak polo, łucznictwo, boks, podnoszenie ciężarów

                       W przeszłości bydgoska drużyna piłkarska „Zawisza” przez wiele lat występowała
                       w I lidze, np w 1990 r. zajmując 4 miejsce. W ostatnich latach notuje się
                       kryzys bydgoskiej piłki, skutkiem czego najlepsza drużyna bydgoska występuje w
                       III lidze.

                       1. Tradycje sportowe

                       Przed 1920 r. w mieście istniały kluby i stowarzyszenia sportowe niemieckie.
                       Zaborcy tolerowali tylko kilka polskich stowarzyszeń takich jak:
                       - Towarzystwo Gimnastyczne Sokół od 1886 r.
                       - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
                       - Towarzystwo Terminatorów (od 1918 r. „Gwiazda”)
                       - harcerstwo (od 1917 r.)

                       Po 1920 r. niemieckie towarzystwa sportowe zjedoczyły sie w Zwiazek
                       Niemeickich Towarzystw Gimnastycznych w Polsce (siedziba w Bydgoszczy). Sport
                       wyczynowy bydgoskich niemców koncentrował się w klubach:
                       - Ruder-Club „Frithjof” (wioślarstwo)
                       - Soprtbruderverein (poiłka nożna i tenis)
                       - Tennis-Club „Palastra” (tenis)
                       - Klub „Tornedo” (kolarstwo)
                       Dwójka podwójna wioślarzy niemieckich osiągnęła klasę pozwalającą na
                       wystepowanie w reprezentacji Polski.

                       Polskie organizacje z zcasów zaborów nadal prowadziły działalność:
                       - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (12 gniazd)
                       - Harcerski Klub Sportowy (od 1925 r.)
                       - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

                       W 1933 r. powstał Wojskowy Klub Sportowy. W mieście istniało 32 klubów
                       jednosekcyjnych i 23 wielosekcyjnych oraz liczne zakładowe (170 klubów i kół
                       sportowych)
                       Renomę ogólnopolską, a nawet międzynarodową zdołały sobie wywalczyć:
                       kluby jednoskcyjne:
                       - Bydgoski Klub Wioślarek (od 1927)
                       - Kolejowy Klub Wioślarski (od 1928)
                       - Klub Atletyczny „Siła” (od 1921)
                       - Bydgoski Klub Motocyklowy (od 1925)
                       - Bydgoskie Towarzystwo Cyklistów (od 1922)
                       - Bydgoski Klub Sportowy – skcja tenisa (od 1924)

                       kluby wielosekcyjne:
                       - Bydgoski Klub Sportowy „Polonia” (od 29 IX 1920)
                       - Klub Sportowy „Astoria” (od 1 IV 1924)
                       - Klub Sportowy „Brda” (od 18 III 1924)
                       - Klub Sportowy „Gwiazda” (od 25 IV 1920)

                       W mieście w okresie międzywojennym pobudowano wiele obiektów sportowych:
                       - 4 boiska piłkarskie
                       - Stadion Miejski (otwarty 3 VIII 1924 przy obecności prezydenta RP S.
                       Wojciechowskiego), zawierał 6 boisk treningowych, urzadzenia lekkoatletyczne,
                       dzisiaj KS „Polonia”
                       - tor łuczniczy na Stadionie Miejskim
                       - 7 przystani wioślarskich z szałasami w części odziedziczonych po okresie
                       zaborów
                       - 2 pływalnie na Brdzie z woda bieżącą
                       - ponad 30 kortów tenisowych, w tym 2 kryte
                       - 10 sal gimastycznych
                       - tor sportów konnych na Kapuściskach Małych (na Bydgoszcz Wschód, dzisiaj nie
                       istnieje)
                       - strzelnica sportowa na Jachcicach i przy ul. Toruńskiej (po zaborcy)
                       - tory saneczkowe w Myślęcinku

                       W latach 20 rozbudowano odziedziczony po zaborcy tor regatowy w Brdyujściu
                       (poszerzono, dobudowano kryte trybuny, szatnie i hangary). Tor był największym
                       obiektem w Polsce.
                       W 1929 r. w Bydgoszczy na torze regatowym rozegrano Mistrzostwa Europy w
                       wioślarstwie. Bydgoska załoga zdobyła brązowy medal.
                       Pod wzgledem rozwoju bazy sportowej Bydgoszcz w okresie międzywojennym
                       dorównywała większemu Poznaniowi.

                       Wyniki sportowe:
                       Największe sukcesy odnosili w i o ś l a r z e i w i o ś l a r k i
                       (wielokrotni mistrzowie Polski, medaliści mistrzostw Europy, brązowy medal
                       bydgoskiej załogi wioślarskiej BTW na olimpiadzie w Amsterdamie 1924). W 1937
                       r. BTW był najwyżej sklasyfikowanym klubem wioślarskim w Polsce, a w 1938
                       Kolejowy Klub Wioślarski.
                       Inne dyscypliny, gdzie odnoszono sukcesy to:
                       - łucznicy (bydgoszczanin F. Majewski mistrzem świata w 1937 r., tytuły
                       mistrzów Polski)
                       - kolarstwo (bydgoszczanin F. Więcek wygrywa w 1928 r. Tour de Pologne)
                       - lekkoatletyka (Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce żeńskiej 1930, męskiej
                       1933, liczni medaliści mistrzostw Polski)
                       - tenis (rozegrano w Bydgsozczy kilka turniejów o Mistrzostwo Polski oraz
                       międzynarodowych, w barwach BKS grali czołowi polscy zawodnicy)
                       - boks (bydgoszczanin wicemistrzem Polski w 1927)
                       - piłka nożna (KS „Polonia” uzyskiwał tytuły mistrzów Pomorza)

                       W Bydgoszczy pomimo rangi miasta powiatowego znajdowały się siedziby licznych
                       związków sportowych:
                       - Pomorski Okręgowy Związek Lekkoatletyczny (od 1930)
                       - Pomorski Okręgowy Związek Kajakowy (od 1935)
                       - Pomorski Okręgowy Związek Piłki Nożnej (od 1927)
                       - Pomorski Okręgowy Związek Pływacki (od 1927)
                       - Pomorski Okręgowy Związek Kolarski
                       - Pomorski Okręgowy Związek Łuczniczy

                       Po wojnie kontynuowano świetne tradycje przedwojenne.
                       W latach 50-tych wybudowano stadiony Zawiszy i Brdy, stadion hokejowy Torbyd,
                       stadion leśny. Rozpoczęto budowę ośrodka i Parku Sportowego Wojska
                       Polskiego „Zawisza”. Zorganizowano 2 ogólnodostępne baseny.
                       W latach 60-tych rozbudowano stadion i tor żużlowy Polonii, rozbudowano Torbyd,
                       Park Sportowy „Zawisza”, zbudowano kompleks sportowy Astorii. W latach 70-tych
                       zbudowano m.in tor kartingowy i wiele innych obiektów.
                       Pod koniec lat 70-tych w mieście było:
                       - 7 stadionów, w tym 4 duże
                       - 10 pływalni, w tym 4 kryte
                       - 91 sal gimnastycznych (78 szkolnych)
                       - 17 przystani sportów wodnych (wioślarskie, kajakarskie, żeglarskie)
                       - sztuczne lodowisko (Torbyd)
                       - duża hala sportowa (Astoria)
                       - tor żużlowy i kartingowy
                       - korty, strzelnice

                       Drużyny piłkarskie Polonii, a potem Zawiszy wiele lat grały w ekstraklasie.
                       Klub żużlowy „Polonia” jako jedyny nigdy nie opuścił ekstraklasy. Z Bydgoszczy
                       wywodziło się wiele medalistów olimpijskich m.in:
                       Rzym 1960 – złoty medal Zdzisław Krzyszkowiak (lekka atletyka), brązowy medal
                       Brunon Bendig (boks)
                       Tokio 1964 - złoty i srebrny medal Teresa Ciepły (lekka atletyka)
                       Moskwa 1980 – brązowy medal Ryszard Kubiak (wioślarstwo)
                       Seul 1988 - brązowy medal Sławomir Zawada (podnoszenie ciężarów)
                       Barcelona 1992 – srebrny medal Maciej Freimut (kajakarstwo), srebrny medal
                       Arkadiusz Onyszko (piłka nożna), brązowy medal Jacek Streich (wioślarstwo)
                       Atlanta 1996 - srebrny medal Ivan Klementiev (kajakarstwo)
                       Sydney 2000 – złoty medal Robert Sycz (kajakarstwo)
                       Ateny 2004 – złoty medal Robert Sycz (kajakarstwo)

                       Należy wspomnieć, jak rozwijał się sport w F o r d o n i e.
                       W 1923 r. powołano w miasteczku pierwszy klub sportowy „Bałtyk” (pote
                       • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.05, 17:36
                        Należy wspomnieć, jak rozwijał się sport w F o r d o n i e.
                        W 1923 r. powołano w miasteczku pierwszy klub sportowy „Bałtyk” (potem nazwę
                        zmieniono na Fordoński Klub Sportowy). Organizacją imprez sportowych zajmowały
                        się liczne stowarzyszenia np. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
                        organizacje „Strzelca” i „Sokoła”. W 1932 r. ukończono budowę boiska i
                        strzelnicy. Dzięki staraniom LOOP w 1933 r. założono na terenie podmiejskim
                        Fordonu na stokach Czarnej Góry (obecnie nazywana Górą Szybowników) bydgoską
                        szkołę szybowników. Na terenie szybowiska zamontowano wyciągi i chwiejnicę,
                        wzniesiono budynek administracyjny i gospodarczy oraz hangary, w których w 1939
                        r. znajdowało się ok. 20 szybowców. Od 1936 r. szkoła uzyskała nazwę Okręgowa
                        Szkoła Szybowcowa w Fordonie.
                        W 1957 reaktywowano klub sportowy, tym razem pod nazwą „Wisła”. W 1962-67 r.
                        wybudowano stadion „Wisła”. Tereny wokół stadionu planowano przeznaczyć pod
                        kompleks sportowo-rekreacyjny m.in. z basenem i hotelem, czego jednak nie
                        zrealizowano.

                        2. Świetna infrastruktura sportowa

                        Bydgoszcz wyróżnia się w kraju pod względem bogactwa i rangi infrastruktury
                        sportowej.
                        Znajdują się tu niektóre obiekty sportowe rangi krajowej m.in. 2 stadiony ze
                        sztucznym oświetleniem: żużlowy i piłkarski, narodowy stadion lekkoatletyczny,
                        jedna z nowocześniejszych hal w Polsce, tor regatowy, tor kajakarstwa
                        górskiego, tor kartingowy i inne.

                        STADIONY
                        *WKS Z a w i s z a im. Z. Krzyszkowiaka - ul. Gdańska 163 – zbudowany w 1955-
                        64 r., 18 tyś. miejsc siedzących i 30 tyś. stojących , sztuczne oświetlenie,
                        tablica świetlna, kryta trybuna główna. uznawany za czołowy stadion
                        lekkoatletyczny w Polsce, jeden z większych stadionów piłkarskich w Polsce

                        *BTŻ P o l o n i a - ul. Sportowa 2 – zbudowany w 1920 r.
                        20 tyś. miejsc, sztuczne oświetlenie, tablica świetlna, kryta trybuna główna
                        uznawany za czołowy polski stadion żużlowy, od 5 lat miejsce rozgrywania
                        Indywidualnych Mistrzostw Świata na Żużlu - Grand Prix Polski.

                        * BKS Chemik - ul. Glinki 79 , powyżej 10 tyś. miejsc
                        * KKP Brda - ul. Powstańców Warszawy 4
                        * Budowlany Klub Sportowy - ul. Jaskółcza
                        * MZKS Gwiazda - ul. Bronikowskiego 45
                        * WKS Zawisza - ul. Sielska 12 - Fordon
                        * ZM TKKF - ul. Słowiańska 7

                        DUŻE HALE SPORTOWE
                        *Hala Sportowo-Widowiskowa "Ł u c z n i c z k a" - ul. Toruńska 56
                        6.100 miejsc siedzących stałych, do 8.000 przy wykorzystaniu powierzchni areny,
                        zbudowana w 2002 r., uznawana za jedną z 6 największych i najpiękniejszych w
                        kraju. Dodatkowym atutem jest położenie hali w Parku Miejskim, nad Brdą w
                        otoczeniu zadbanej zieleni, stawów i infrastruktury sportowej (kryte korty, tor
                        łuczniczy, przystań)

                        *KS Start - Astoria - ul. Kr. Jadwigi 23
                        *BKS Chemik - ul. Glinki 79
                        *Klub Uczelniany AZS Akademii Bydgoskiej - ul. Sportowa 2

                        TOR R E G A T O W Y - ul. Witebska 26, Brdyujście, największy i najbardziej
                        prestiżowy w kraju po poznańskiej Malcie, z trybunami i pełną infrastrukturą,
                        szerokość ok. 300 m, długość 2 km (60 ha), najstarszy obiekt w Polsce (tradycje
                        przedwojenne)

                        TOR Ł U C Z N I C Z Y - ul. Babia Wieś, nowoczesny, zbudowany w 2002r. w Parku
                        Miejskim nad Brdą

                        TOR K A R T I N G O W Y – ul. Fordońska 116, z trybunami, położony w uroczym
                        zakolu Brdy wśród zieleni

                        TOR KAJAKARSTWA G Ó R S K I E G O – na rzece Brdzie koło jazu farnego – jedyny
                        tor w Polsce położony w centrum Starówki. Stanowi symbol orginalnego uroku
                        bydgoskiej starówki jakim jest połączenie wody z zabytkowymi budowlami

                        WAŻNIEJSZE HALE GIMNASTYCZNO-SPORTOWE
                        *KU AZS – ATR - ul. Ks. Kordeckiego 20
                        *KU AZS – AB - ul. Chodkiewicza 30
                        *KKP BRDA - ul. Powst. Warszawy 4
                        *Budowlany Klub Sportowy - ul. Żupy 4
                        *MZKS Gwiazda - ul. Bronikowskiego 45
                        *Pałac Młodzieży - ul. Jagiellońska 27
                        *WKS Zawisza - ul. Gdańska 163
                        - sala sportowa,
                        - sala gimnastyczna,
                        - sala lekkoatletyczna,
                        - sala ciężarowa
                        *UKS "Lawina" przy ZS nr 28 - ul. Kromera 11

                        BASENY KRYTE
                        *Basen przy Zespole Szkół nr 5 - ul. Berlinga (Fordon)
                        *Basen "Sardynka" - ul. Sardynkowa (Osowa Góra)
                        *Basen "Bryza" - ul. Goszczyńskiego 3 Szwederowo)
                        *Basen Pałacu Młodzieży - ul. Jagiellońska 27
                        *Basen "Astoria" - ul. Królowej Jadwigi 23
                        *Szkoła Pływania "Delfin" - ul. Swarzewska 10 (Bartodzieje)
                        *Basen "Polonia" - ul. Sportowa 2
                        *Basen "Laguna" - ul. Glinki 117 (Wyżyny)
                        *Basen „Perła” na Wyżynach - ul. Grzymały-Siedleckiego (ze sztuczna rzeką,
                        zjeżdżalnią)
                        *Basen przy SP w Fordonie - ul. Duracza (Fordon)
                        *Klub Sportowy "Start-Astoria" - ul. Kr. Jadwigi 23 (odkryty)
                        *Basen na os. Łęgnowo (nieczynny)

                        PRZYSTANIE WODNE-KAJAKOWE
                        *KS Start "Astoria" - ul. Kr. Jadwigi 23
                        *KS Łączność - ul. Babia Wieś 3
                        *RTW "Bydgostia-Kabel" - ul. Żupy 4
                        *WKS "Zawisza" - ul. Mennica
                        *TKKF "Orzeł" - ul. Nadrzeczna 2
                        *Regionalny Oddział - "PTTK Szlak Brdy" - ul. Biwakowa 8, Janowo

                        PRZYSTANIE WODNE-WIOŚLARSKIE
                        *Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie - ul. Żupy 2
                        *RTW "Bydgostia-Kabel" - ul. Żupy 4
                        *Bydgoski Klub Wioślarek - ul. Babia Wieś
                        *WKS "Zawisza" - ul. Mennica

                        PRZYSTANIE WODNE-ŻEGLARSKIE
                        *KS Start "Astoria" - ul. Witebska
                        *Yacht Klub Polski - ul. Witebska 14
                        *KS Zjednoczeni - ul. Witebska
                        *Klub Żeglarski "Szkwał" - ul. Witebska
                        *Klub Żeglarski "Wind" – Romanowo gm. Koronowo
                        *Bydgoski Okręgowy Związek Żeglarski – Pieczyska gm. Koronowo

                        KORTY TENISOWE
                        *AZS Akademii Bydgoskiej - ul. Sportowa 2 - 10 kortów
                        *Budowlany Klub Sportowy - ul. Żupy 2 - 2 korty
                        *WKS Zawisza - ul. Gdańska 163 - 5 kortów
                        *TKKF Śródmieście - ul. Markwarta 10a - 4 korty
                        *TKKF Zjednoczeni - ul. C. Skłodowskiej 33b - 5 kortów
                        *TKKF Zjednoczeni - ul. Kalinowa - 1 kort
                        *TKKF Świt - ul. Nakielska 70 - 4 korty
                        *TKKF Orzeł - ul. Abrahama 2a - 4 korty
                        *Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Nakielska 86
                        *Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ II - Osiedle Bajka (Fordon) - 3 korty
                        *Zespół Szkół nr 5 - ul. Konfederatów Barskich - 2 korty
                        *Zespół Szkół nr 5 - ul. Zygmunta Berlinga - 2 korty
                        *Bydgoskie Towarzystwo Tenisowe - ul. Żupy - 3 korty
                        *Salvadore Tennis Club - ul. Powstańców Warszawy 4

                        • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.05, 17:37
                         STRZELNICE
                         *WKS "Zawisza" - ul. Gdańska 163
                         *Liga Obrony Kraju - ul. Toruńska 30
                         *Bydgoskie Towarzystwo Strzeleckie "KALIBER" - ul. Śniadeckich 32
                         *Zespół Szkół nr 13 "Copernicanum" - ul. Kopernika 1

                         JEŹDZIECTWO
                         *Ośrodek rekreacji Konnej – ul. Konna 10 w Parku Kulturu i Wypoczynku
                         *Jeździecki Klub Sportowy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku
                         ul. Gdańska 173-175
                         *Harcerska Baza Jeździecka województwa kujawsko-pomorskiego, ul .Tatrzańska 21
                         *Janiszewski Andrzej Gospodarstwo Agroturystyczne- ul .Pod Skarpą 5
                         *JERMIR Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Hotelarskie w Strzyżawie k.Bydgoszczy -
                         stadnina koni, przejażdzki bryczkami
                         *Klub Jeździecki „Deresz”- Nowy Dwór gm. Koronowo
                         *Ośrodek Jeździecki - Buszkowo gm. Koronowo
                         *Agroturystyka Tadeusz Zamłyński - Strzelce Dolne 27 gm. Dobrcz
                         *Agroturystyka Maria Borowicz - Wiskitno gm. Sicienko
                         *Stadnina Koni Krystyna i Tadeusz Drzeweccy - Mochle 3 gm. Sicienko - stadnina
                         koni ras małych i kuców szetlandzkich oraz mini ZOO
                         *Stadnina Koni p. Gotowskich - Gliszcz gm. Sicienko

                         SIŁOWNIE KLUBY FITNESS SOLARIA (niektóre)
                         *Studio Yogi Ewy Szpreger
                         *SP nr 89 - Pl. Kościeleckich
                         *Klub Aerodynamicznych Ćwiczeń - ul .Strzelecka 3 - tel. 379 22 61
                         *Gabinet Odnowy Biologicznej "Słoneczna Kapsuła" - ul. Focha 4
                         *Centrum Zajęć Ruchowych i Wypoczynku "Cezar" - ul. Dworcowa 100
                         *Fitness Clan - ul. Konopnickiej 18a
                         *Ośrodek Sportowo-Rehabilitacyjny "Fitline" - ul. Koronowska 14
                         *Fitness Club Budokan - ul. Fromborska 18
                         *Salon Odnowy Biologicznej Mega Klub - ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
                         *Studio Odnowy Biologicznej "Wenus" - ul. Broniewskiego 1
                         *Fitness Studio Paradise - ul. Ujejskiego 61
                         *Fitness Studio - ul. Brzozowa 28
                         *Fitness Club "Gracja" - ul. Widok 39a

                         INNE OBIEKTY
                         *Kryte lodowisko TORBYD - ul. Chopina 11a, w 2004 r. zostało zamknięte, od
                         2006 r. ma być wybudowane nowe w okolicy hali Łuczniczka
                         *Tor żużlowy - BTŻ "Polonia" - ul. Sportowa 2
                         *Lotnisko Aeroklubu Bydgoskiego - ul. Biedaszkowo 30
                         *Wyciąg narciarski, tor snowbordowy i saneczkowy – Leśny Park Kultury i
                         Wypoczynku
                         *Pole Golfowe – ul. Sporna (w organziacji na wyspie rzecznej)
                         *Regionalne Pole Golfowe – Olszewka k. Nakła
                         *Kręgielnia „Olimpic Bowling Center” - ul. Toruńska 59 (Hala "Łuczniczka")
                         *Centrum Rozrywki Kręgielnia XL Bowling - ul. Fordońska 141(Galeria Pomorska)
                         *Tor do zjazdów ekstremalnych - Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku
                         *Skate Park - Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku
                         *Sala boksu (350 m2) – w Parku Sportowym „Zawisza”
                         *Sala podnoszenia ciężarów z pełnym wyposażeniem w sprzęt (428 m2) - w Parku
                         Sportowym „Zawisza”
                         *Kryta bieżnia o nawierzchni tartanowej (dł. 180 m, 6 torów, szerokość 11 m) -
                         w Parku Sportowym „Zawisza”

                         • Gość: PIT Re: Poznajemy naszą BYDGOSZCZ IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.05, 17:40
                          3. Międzynarodowe imprezy sportowe

                          W Bydgoszczy organizuje się wiele znaczących imprez sportowych. Od lat 90-tych
                          stają sie coraz bardziej wizytówką miasta.
                          Na stadionie żużlowym „Polonii”organizowane są od 5 lat nieprzerwanie
                          prestiżowe Grand Prix Świata na żużlu. W hali „Łuczniczka” co roku organizowane
                          są mecze reprezentacji Polski w siatkówce i koszykówce. Na stadionie Zawiszy
                          średnio co 2 lata rozgrywane są mecze międzypaństwowe piłkarskiej reprezentacji
                          Polski, a co roku mają miejsce imprezy lekkoatletyczne o światowym znaczeniu np
                          Młodzieżowe Mistrzostwa Świata. Z kolei Tor Regatowy jest świadkiem corocznych
                          imprez wioślarskich i kajakowych o ogólnopolskim lub międzynarodowym zasięgu.
                          Uruchomienie Portu Lotniczego i spora baza hotelowa umożliwia także w
                          przyszłości organizację prestiżowych imprez międzynarodowych.
                          Imprezy o randze krajowej i międzynarodowej rozgrywane są najczęściej w takich
                          dysyplinach jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, żużel, wioślarstwo,
                          kajakarstwo, lekka atletyka, kajak polo, łucznictwo, fitness, tenis, zapasy,
                          kolarstwo, speedrower, szachy, eisstock, podnoszenie ciężarów, boks, sporty
                          motorowe.

                          Międzynarodowe imprezy sportowe w 2004 r.
                          * Międzynarodowy Turniej im. Andrzeja Brończyka o Puchar Kuj- Pom ZPN
                          * Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w zapasach (styl wolny)
                          * Międzynarodowe Zawody Kulturystyki i Fitness "Junior Fitness Show"
                          * Lekkoatletyczny Europejski Festiwal Sztafet
                          * Mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej Polska-Irlandia (2003)
                          * Mecz ligi światowej Polska-Bułgaria w siatkówce mężczyzn
                          * Lekkoatletyczna Superliga Pucharu Europy
                          * Mistrzostwa Europy Seniorów i Juniorów w speedrowerze
                          * Zakończenie etapu Tour de Pologne z rundą miejską
                          * Indywidualne Mistrzostwa Świata Grand Prix Polski na żużlu
                          * Wielka wioślarska o Puchar Brdy z udziałem osady Uniwersyteu Cambridge
                          * Międzynarodowy Festiwal Szachowy
                          * Międzynarodowy Turniej o Memoriał Franciszka Harczenko w zapasach
                          * Międzynarodowy Turniej w Eisstocku
                          * Mistrzostwa Polski w powożeniu zaprzęgami konnymi w Myślęcinku

                          W 2005 r. mają miejsce w Bydgoszczy następujące międzynarodowe i ogólnopolskie
                          imprezy sportowe:
                          01.- Halowy Puchar Elite-Cafe (wzwyż, tyczka) Lekka Atletyka - Łuczniczka
                          02 - Halowe Mistrzostwa Polski Kadetów w tenisie - Łuczniczka
                          03.- Kryterium Asów polskich lig żużlowych - Stadion BTŻ Polonia
                          04.- Puchar Łuczniczki i Akademickie MP w fitness - Kino Adria
                          05.- Mecze ligi światowej Polska – Argentyna siatkówka – Łuczniczka
                          06.- Mistrzostwa Polski w kl. Splash i Puchar Łuczniczki w żeglarstwie - Zalew
                          Koronowski
                          06.- Europejski Festiwal Lekkoatletyczny - Zawisza
                          06.- Międzynarodowe Regaty Kajakowe Juniorów – Brdyujście
                          06.- Mistrzostwa Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce - Zawisza
                          06.- Międzynarodowe Regaty o Puchar Prezydenta Bydgoszczy Wioślarstwo –
                          Brdyujście
                          06.- Mistrzostwa Polski Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów - Zawisza
                          07.- V runda Kartingowych Mistrzostw Polski – Kartodrom
                          07.- Puchar Europy w wielobojach Lekka Atletyka - Zawisza
                          07.- Mistrzostwa Polski Juniorów w lekkiej atletyce – Zawisza
                          07.- Mistrzostwa Polski Juniorów w wioślarstwie - Brdyujście
                          07.- Mityng Lekkoatletyczny - Zawisza
                          07.- Mistrzostwa Polski Seniorów w kajak-polo – Brdyujście
                          08.- Grand Prix Polski na żużlu - Stadion BTŻ Polonia
                          09.- Mistrzostwa Polski Seniorów w kajakarstwie klasycznym - Brdyujście
                          09.- Zakończenie Etapu kolarskiego Tour de Pologne - ulice Miasta
                          09.- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski PFS „Gwardia” juniorów w judo -
                          Łuczniczka
                          11.- Mistrzostwa Polski Juniorek w fitness - Kino Adria
                          11.- II Międzynarodowy Turniej „Eisstocka” - Lodowisko
                          12.- Ogólnopolski Memoriał K.Becka w podnoszeniu ciężarów - Zawisza

                          Imprezy okręgowe, wojewódzkie i miejskie to:
                          03.- Mistrzostwa Miasta na ergometrze Wioślarstwo - Łuczniczka
                          03.- Mistrzostwa Wojew. w biegach na przełaj - Myślęcinek
                          03.- Mistrzostwa OZPC Juniorów do 20 lat w Podn. Ciężarów – Zawisza
                          04.- Makroregionalne eliminacje do OOM w Podn. Ciężarów - Zawisza
                          04.- Mistrzostwa Województwa do 15 lat w szermierce - AZS AB
                          04.- Otwarcie sezonu kajakowego - Rzeka Brda
                          04.- Okręgowe Zawody Otwarcia sezonu łuczniczego - Tor łuczniczy
                          04.- Kartingowe Mistrzostwa Strefy i Okr. I r. - Kartodrom
                          04.- Kartingowe Mistrzostwa Strefy i Okr. II r. - Kartodrom
                          04.- Otwarcie sezonu Lekkoatletycznego - Zawisza
                          05.- Wyścig MTB „Family Cup” Kolarstwo - Myślęcinek
                          05.- Mistrzostwa Miasta w wioślarstwie - Brdyujście
                          05.- OTK Młodzików w Tenisie - Korty AZS AB
                          05.- Mistrzostwa Miasta w kajakarstwie - Brdyujście
                          05.- Mityng kwalifikacyjny + wieloboje w Lekkiej Atletyce - Zawisza
                          05.- OTK Skrzatów w Tenisie - Korty Pro Team
                          05.- Puchar Wiosny w żeglarstwie - Brdyujście
                          06.- Międzywojewódzkie Mistrz. Jun i JM w Lekkiej Atletyce - Zawisza
                          06.- Otwarte Mistrzostwa Miasta w taekwondo – Łuczniczka
                          06.- Ogólnopolskie Regaty Elim. Juniorów w Kajakarstwie – Brdyujście
                          06.- OTK Juniorów w tenisie - Korty Pro Team
                          06.- Trójbój Lekkoatletyczny – Zawisza
                          06.- Drużynowe Mistrz. Wojew. Młodzików w Lekkiej Atletyce – Zawisza
                          06.- Mistrzostwa Okręgu Seniorów i Juniorów w Łucznictwie - Tor łuczniczy
                          06.- OTK Mistrzostwa Miasta Kadetów w Tenisie - Korty AZS AB
                          06.- Bydgoska Olimpiada Młodzików w Lekkiej Atletyce - Strzelnica-Zawisza
                          06.- Strefowe Eliminacje do OOM w Strzelectwie - Zawisza
                          07.- Mistrzostwa Województwa w kajakarstwie - Brdyujście
                          07.- Memoriał K.Mrozińskiego w kolarstwie - Ulice miasta
                          07.- Memoriał J.Hinca w kolarstwie - Ulice Miasta
                          07.- OTK Juniorów w Tenisie - Korty AZS AB
                          08.- OTK Kadetów w Tenisie - Korty Pro Team
                          08.- Kartingowe Mistrzostwa Strefy i Okr. III r. - Kartodrom
                          08.- OTK Skrzatów w Tenisie - Korty AZS AB
                          08.- Mistrzostwa Województwa Juniorów w Lekkiej Atletyce - Zawisza
                          08.- OTK Młodzików w Tenisie - Korty Pro Team
                          09.- Mistrzostwa Województwa Młodzików w Lekkiej Atletyce - Zawisza
                          09.- Mistrzostwa Województwa do 13 lat w Szermierce - AZS AB
                          09.- Puchar Jesieni w żeglarstwie – Brdyujście
                          09.- Międzywojewódzkie Mistrz. Młodzików oraz Memoriał C.K. i Z.K. w
                          kajakarstwie - Brdyujście
                          10.- Regaty zakończenia sezonu w kajakarstwie - Rzeka Brda
                          10.- Mityng zakończenia sezonu + wieloboje w Lekkiej Atletyce - Zawisza
                          10.- Międzywojewódzkie Mistrz. Młodzików w Taekwondo - Łuczniczka
                          10.- Otwarte Mistrzostwa Miasta w szermierce - Łuczniczka
                          10.- Międzywojewódzkie Mistrz Młodzików w Strzelectwie - Strzelnica-Zawisza
                          10.- Mistrzostwa Województwa w strzelectwie - Strzelnica-Zawisza
                          10.- Mistrzostwa Województwa do 20 lat w Szermierce - AZS AB
                          10.- Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa w Fitness - Kino Adria
                          11.- Mistrzostwa Województwa do 17 lat w Szermierce - AZS AB
                          11.- Puchar Niepodległości w strzelectwie - Strzelnica-Zawisza