Dodaj do ulubionych

Małgorzata Atłasik- opinie

17.08.18, 12:19
Dzień dobry,
Podczas rozwodu skierowani zstaliśmy wraz z dzieckiem do Pani psycholog Malgorzaty Atłasik, czytalam na forum z 2007 r. same złe na rzeczy na temat jej praktyki......prosze o informację, może komuś pomogła? .....czy mozna starać się i zmianę biegłego psychologa?
Obserwuj wątek
  • zuzawzuzaw Re: Małgorzata Atłasik- opinie 12.10.18, 14:30
   DOWODY ZBRODNI

   PONIŻEJ BLOGI Z DOKUMENTAMI (WIĘKSZOŚĆ):

   sswiki11.blogspot.com/2016/09/leczenie-psychiatryczne-bez-zgody.html

   googlelegalniezbrodnialudobojstwa.blogspot.com/

   sswiki8.blogspot.com/2016/12/na-caym-swiecie.html

   criminalcasesport.blogspot.com/2017/01/blog-ten-dotyczy-ludobojstwa-jakie.html

   sswiki.simplesite.com/430722193.

   jankazw.ek1.pl/

   zuzannawickiewicz.simplesite.com/

   sswiki11.blox.pl/2016/10/Blog-ten-dotyczy-ludobojstwa-jakie-odbywa-sie.html

   BIEŻĄCE WYDARZENIA I DOWODY ZBRODNI NA MOJEJ STRONIE NA FACEBOOK :

   web.facebook.com/profile.php?id=100010268250526

   PONIEWAŻ TEMAT JEST POWIĄZANY Z MOIM POLECAM TEŻ DO CZYTANIA BLOGA "PSYCHIATRZY , ŁOWCY SKÓR":

   anty-psychiatria.blogspot.com/p/ktos-wmawia-ci-ze-musisz-udzielac.html#kontakt

   CZY "AFERY PRAWA" www.aferyprawa.eu/Wyceny

   Zuzanna Wickiewicz
   1 min ·
   PSY CH I AT RZ Y - ŁO WC y S kór (P i ES , SPIKE )
   PRO KURa TURA

   Lubię to!
   Zobacz więcej reakcji
   Komentarze
   Udostępnij
   Komentarze
   Zuzanna Wickiewicz
   Zuzanna Wickiewicz anty-psychiatria.blogspot.com/.../ktos-wmawia-ci...
   Zarządzaj

   ANTY-PSYCHIATRIA.BLOGSPOT.COM
   Patologia psychiatrii sądowej
   Zapisz
   Lubię to!Zobacz więcej reakcji · Odpowiedz · Usuń podgląd · 1 min
   Zuzanna Wickiewicz
   Zuzanna Wickiewicz www.aferyprawa.eu/Wyceny
   Zarządzaj

   AFERYPRAWA.EU
   Aferyprawa - Wyceny
   Zapisz
   Lubię to!Zobacz więcej reakcji · Odpowiedz · Usuń podgląd · 1 min
   Zuzanna Wickiewicz

   Zuzanna Wickiewicz sswiki11.blogspot.com/.../leczenie-psychiatryczne...
   Zarządzaj SZARA CZAPA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI P ODPISUJ Ę , CZARNE , BIAŁE I BOR DOW E , DR E W NI ANA DEC H A PRZY GŁOWIE

   sswiki11.blogspot.com
   LECZENIE BEZ ZGODY ZDROWYCH LUDZI W…
   ATŁASIK RAZEM Z WIŚNIEWSKĄ SER W E CIŃ S KĄ DOPUŚCIŁĄ SIĘ ZBRODNI NA MNIE I MOICH DZIECIACH FAŁSZUJĄC NA ZLECENIE W ZAMIAN ZA ŁAPÓWKĘ OD PEDOFILI OPINIĘ SĄDOWO L E KAR S KĄ POŚREDNICZĄC W HANDLU MOIM DZIECKIEM Z SIECIĄ PEDOFILI WŚRÓD KTÓRYCH SĄ PRACOWNICY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNIE Z KTÓRYMI ROBIĄ NA TYM INTERESY. Z JEJ WINY BYŁAM WIĘZIONA I TRUTA POD PRZYMUSEM W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM, GDZIE WYCHODOWANO MI WIELKI BRZUCH CIĄŻOWY Z WYGLĄDU. ROZWALONO, ZNISZCZONO MOJĄ RODZINĘ I TE SZUMOWINY SĄ BEZKARNE.

   KON S TY TU CJA , KON S TY TUC J A
   Ż E Brak, S TRA Ż; RZ=Ż
   OCZY WIŚ Ci E

   RZeCZY WIŚ Ci E

   CHorą Gi E w K A , ORA - O KRęgOWA RADA A DWO KAC K A

   A SE SOR PRokuRATuRY
   A SE SOR SąDOWy
   PRAW iEP E Ł NA S z K L ANKA
   SO N DA Ż (SO SĄD O KRęgOwy , g- głowa )
   SO BO RZyc E
   W SzArym WY M i A RZ E SP AW IE DL i WO Ś CI
   NA P RAWA NiSzCZ AREK Fi OL E TO w E
   PRo S TO W NIK , PRo KURATOR
   E DU CAT i ON ; A DWO KAT , KAT AREK , KATA RZ Y NA
   E DU KAC J A ; W IN D Y KAC J A , O KR ĘG OWA RADA A DWO KAC K A
   KA N CeLA R i A NOta R i AL NA
   W Z OR NIC TWO
   AB SO LUTNI E
   SP BO Wtór
   S KR Ę CiĆ w PrAWO ( WY M I AR S PR AW IE DL I WO Ś CI )
   SE DNO z PRAW Y
   na P rz y S T AN KAC H
   OD WRÓ CON E

   P RZ E MAWIA

   i zab E la, iSt OTA, P i O tRZe ,i S TNi E JE s P o SÓ B , P i ŁKA , P i RANi A, L iS T, w NIC E i
   Po Ś M iE R Ci iG ORA
   P i R ANI A,

   B i u L E TYN, Si L i CON,PO Ś C iE L ; H i PO P OT AM ; P i O TRU Ś
   G DYBY CH C iE L i ( GŁOWA DYBY …)
   P ODPISUJ Ę ;
   PATRYCJA, PIOTR, PRAWA,PRACA, P O SIADŁO Ś CI, P RZ E D MIOTY ( P i ES . SPYKE ), P OL E , POKOJE, PiENi AD Z E .........................

   P OD S KOS E M
   w P odEjMOWaniU DEC Y ZJ i

   DŁUG O PiS w TOR B iE ; PROKURA TOR, DOK TOR, KURA TOR, AK TOR

   PO P O RODZI E
   P i O TRU Ś
   P iE TRU S Z KA ( i ZAB E LA )
   P O DR Ę CZ NIKI

   P RZ E CIĄG
   ATAK Ż E
   MASA Ż E LECZ NIC z E
   W ES P RZyj
   P RZ E NOSZĄ
   WY B RZeŻe
   AB y z E BRAĆ PIEniADzE
   JEST E M OkradANY
   i TOJ ES PRAW DZIWY B UM ( TOY TOY)

   P O ŁO W A TWA RZ Y
   j a S KRÓW , Po KrowIE C

   P I ES; SPIKE; PRZYJ E CHAŁA, NA MIOT, WYJ E CHAŁ , HAU SE , S MA RUJĘ , Z P OD MIOT E M; MIOT E ŁKA , P OD MIOT , S PAC E RUJĘ , W MO PSIE , HAU SE, P RZ E D MIOTY ( P RZE D MIOTY)
   P RZ E ŁOm W S PRAWIE
   P RZ E ŁOm W S PRawIE

   SE DNO
   Z JE DNO CZ ON E
   B IE DNA
   T E AM
   DŁUG A SuKi EN K A
   DŁUG O PiS
   IN FR A S TRU K TU RA
   IN FR A S TRU K TURA ( AR TURA)
   IN S TRU K C J A
   N i ES TRU DZ E NIE , ABy
   iN S TRU K TOR , PROKURA TOR, KURA TOR, DOK TOR, A K TOR, ....

   MEN S TRU ACJA

   i D ę DO T e A TRU

   NieStEty, T ran S f OR min G

   Z A REJ ES TRUJ S i Ę

   DU Ż E DUŻ E
   WYCIE RAM S z MATKĄ
   Z E PSU Te M iĘ SO
   OsTAtni GroSz
   W BAN G LAD ES Z U
   NA D ES KAC H ; PODŁOGA
   Z AD U Ż O
   ZadDUż O
   ( UrzĄD, UsTAwA, UcHwAŁa, UniWeRsyteT,.....)
   P OR C E LANA
   P OR CEL ANA
   NA M i ARKi
   U Z DR A WIAĆ
   P RZ E TWA RZ

   tak się przedstawia zbrodnia tego szmatławcy atłasik , wiśniewskiej ser w e ciń s ki e j i adama p i e tru lew i cza, stanisława korzonka,
  • zuzannawickiewicz Re: Małgorzata Atłasik- opinie 13.12.19, 22:22
   MAŁGORZATA ATŁASIK JEST OSZUSTKĄ, ZBRODNIARZEM, ZŁODZIEJEM, HANDLARZEM LUDŹMI W SPÓŁCE Z PRACOWNIKAMI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI NAGRYWA DZIECI, KOBIETY ZBOCZEŃCOM , PEDOFILOM, MORDERCOM, ZMUSZAJĄC DO PROSTYTUCJI, RODZENIA DZIECI, OBSŁUGI KLIENTA, KLIENTÓW W TYM GWIAZD, LEKARZY, PRACOWNIKÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI , ALE NIE TYLKO. DLA ZACIERANIA DOWODÓW, ŚLADÓW SWOICH ZBRODNI TRUJĄ CIE POD PRZYMUSEM, W TYM CZASIE UPROWADZAJĄ TEŻ DZIECKO W CELU DALSZEJ REALIZACJI SWOICH TRANSAKCJI HANDLU ZE ZBOCZEŃCAMI RÓŻNEGO POKROJU, TRUJĄ POD PRZYMUSEM, WYRABIAJĄ ŻÓŁTE PAPIERY CAŁĄ ZGRAJĄ JEDNOCZEŚNIE PRZEŚLADUJĄC Z KAŻDEJ MOŻLIWEJ STRONY WŁĄCZNIE Z UNIEMOŻLIWIANIEM ZDOBYWANIA ŚRODKÓW DO ŻYCIA CO MA IM UŁATWIĆ PRZYMUSZENIE SWYCH OFIAR DO KUREWSTWA. . A PONIEWAŻ W SIECI SĄ PSYCHIATRZY I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI WŁĄCZNIE Z TYMI NA NAJWYŻSZYCH STOŁKACH ZBRODNIE ICH SĄ BEZKARNE I NIE MA MOŻLIWOŚCI SIĘ OD NICH UWOLNIĆ. JEŚLI JEST PANI SAMOBÓJCZYNIĄ LUB CHCE TRAGEDII WŁASNEGO DZIECKA TO MOŻŻE PANI KORZYSTAĆ Z USŁUG TAKICH SZMAT, KUREW, SZUMOWIN,ŚCIERW JAK MAŁGORZATA ATŁASIK LUB JEJ WSPÓLNICU NP. RENATA WIŚNIEWSKA SER W E CIŃ SKA, EWA STRĄCZKOWSKA, ADAM PI E TRUleWICz, MAŁGORZATA PORAJ, STANISŁAW KORZONEK,..... TO WSZYSTKO ŚCIERWA Z MAFIJNEJ SIECI HANDKUJĄCEJ LUDŹMI, PRZEPROWADZAJĄCEJ NA NICH MEDYCZNYCH EKSPERYMENTÓW, DOKONUJĄCEJ ZBRODNI,............................

   KOMENDANT MIEJSKI POLICJI w CZĘSTOCHOWIE

   insp. mgr inż. Dar iusz ATŁASIK ( SE KON DARY )
  • zuzannawickiewicz Re: Małgorzata Atłasik- opinie 13.12.19, 22:38
   KON  S   TY  TU CJA     , KON  S  TY  TUC  J A
   Ż E TONY , B E TonY
   Ż E Brak , ŻeB RAK
   B E Ton i ARKA , S TRA Ż;  RZ=Ż
   OCZY WiŚ Ci E
   RZeCZY WiŚ Ci E
   w RZeCZy WiS TO Ś Ci
   SE kret TWO RZeNi A BoGAcTwa!
   Z Horo S koP U
   Z Horo S KOP E M
   P  ORA  DNIE , SE DNO  ( PROKURATOR KATA RZY NA PI E KACZ , PSY CH I A TRA PI E TRU LEW I CZ; ORA  O  KRęgOWA  RADA A DWO KAC KA )
   REJ  SS  TATKIEM
   CHorą  Gi  E  w  K A 

   PALIĆ  PaPieR  OSY
   ........M iĘ Dzy PaL Ca mi

   A SE SOR PRokuRATuRY
   A SE SOR SąDOWy
   P ANI ERKA
   PRAW  iEP  E  Ł  NA  S  z K L   ANKA
   SO N DA Ż (SO  SĄD O KRęgOwy  , g- głowa )
   SO BO RZyc E
   W  SzArym  WY M i A RZ  E  SP AW IE DL i WO Ś CI
   NA  P RAWA  NiSzCZ  AREK Fi   OL   E  TO   w   E
   PRo S TO W NIK , PRo KURATOR
   E   DU   CAT   i   ON  ;   A  DWO  KAT , KAT  AREK , KATA  RZ Y NA
   E DU KAC   J   A   ;  W IN D Y KAC J A ,  O KR ĘG  OWA  RADA  A DWO  KAC  K A 
    KA N CeLA  R  i  A NOta R i AL NA
   W Z OR NIC TWO
   AB SO LUTNI E
   SP  BO  Wtór
   S KR Ę CiĆ w PrAWO ( WY M I AR  S  PR AW IE DL I WO Ś CI )
   SE  DNO  z  PRAW  Y 
   na P rz y S   T  AN  KAC  H 
   OD  WRÓ   CON   E
   P  RZ   E  MAWIA

   Po    Ś   M   iE   R   Ci   iG    ORA
   P i    R   ANI A,  
   B i u L E TYN, Si L i CON,PO Ś C iE L ; H i PO P OT AM ; P i O TRU Ś 
   G  DYBY   CH  C  iE  L   i    ( GŁOWA DYBY …)
   P  ODPISUJ  Ę   ; P O TOM S TWO
   PATRYCJA, PIOTR, PRAWA,PRACA,  P  O  SIADŁO  Ś  CI,  P  RZ  E  D MIOTY ( P i  ES . SPYKE ),           P OL  E  ,  POKOJE,  PiENi  AD  Z  E …………………...., Po  SE SJA, Pa PI E RY  War  TO  Ś CI OwE ,
   P    OD     S    KOS    E    M  ; P O ŁO W A TWA RZY
   S  AL  E   LEK  CyJ  NE 
   w   P   odEjMOWaniU   DEC   Y   ZJ   i 
   DŁUG O PiS w TOR B iE  ; PROKURA  TOR, DOK TOR, KURA TOR, AK TOR, Przy  P  ODeJmowANIu  DEC Z J  i ,
   PO   P    O  RODZI   E 
   P i O TRU Ś
   P iE TRU S Z KA ( i ZAB E LA )
   P O DR Ę CZ NIKI
   P RZ E CIĄG
   ATAK Ż E
   MASA Ż E LECZ  NIC  z  E 
   W ES Przyj
   P RZ E NOSZĄ
   WY B RzeŻe

   PRzE tłUMacZ on E z aN gi E L s kiPrze Z M i cro sO f T
   P rzE tłUMacZ o nE z aN gi E L s kiP RZeZ M i cro So f T
   KoN to zwEryFiKoWanE    
   MieJ sKI Dom KuL TuRY , KUL E J , O KuLA Ry w CZARNYCH O PrAw Kac H , K AL KuLA TOR , KoszULA NoCnA 
   NARO w E RZe
   NA KAŻdy  T  E maT 
   T  E  maT  LEK  CJi 
   PI Ę  ĆM IN u T  Emu
   W  KAŻdE  J  DZi  E DZI INI  E  ŻY CI A 
   W  S  z  Ę  DZIE 
   PiękNe ZDJ Ę Ci A RODZ iNNE
   N iE w INNa , -e, -m, - ch 
   Z W innA , Z WINNA , RODZ iNNY  ,  Z  Winny   ,  N  ie  Winna , DOM J E DNo roDZ INNY , Winne R, ZWyc iĘ ZCA,D LA OBY  W AT ELI U Kra iNY
   RODZ INNE SE L FI E , SE Tne URODZ iNY , OK IeNNI C E ,  OK IEN NIC E  , DwIE G Odz INY , W DZ IeNNI KU, W DZ IeN NIK U  , P ORA NNY, P OR ANNY , P O RANNY, TRO CHęiNNA Od, TRO CH Ę iNNA NiŻ, S ŁUCHA w K ina GłoWie , KO CHał sWoJą RODZ iNĘ,
   KO ChAM sWoJą RODZ iNĘ , AB y z E BRAĆ P iEni A DzE , D Rab iNA, NaR AM iENi U , NAR ODZiNy, NaroDZ iNY (NaRÓD Wy B Rany ,NarÓd Wy B Rany, NaroDZi E wy B Rany)
   ANNA KAR eN iNA, J aN iNA, KAT A LO G Pro jE K TÓ W , O S i E d L E DoMów J E DNO (ORO) RODZ iNNYCH , KOC hAM sWoJą RODZ iNĘ ARY S TO KRATA PrzE GryWa BiTwĘ Oma ją TEK RODz iNNY , PiękNe ZDJ Ę Ci A RODZ iNNE , DZi Ś OB CHoDZ iNY . S iNY, O SinSka,BA SinSki, RU Sin, SO  SiN  S Ki , LA Wina U CIeKA PrzE D P in G w iNE M  , DZ iEnni K , DZ iEnni Karz, DZ iEn niK Arz , NiC N iEG iNi E ,NiC N iE Ginie , URODZ iny Za P am ię tA ne PrzE z , Z DZ iEnni Kar ką, ZA S i ŁE K RODz iNNY W gOdz ina CH P OrA nny ch , KRyM inA Ły , iN SPEK TOR KaN cEla RiA PrEzESa RaDy M ini S t róW Gab inE TLE KAR S KI LEK AR S KI, W S ParCiE dLA Fi RM, WW  i ELU DZIE DZ iNA CH ( CH INA)  , FinANce  ,
   W RÓB ELKI
   MuS U JĄC E WiTAM iny (Z MuS ZAŁ );
   PiK NIK RODZ iNNY
   ..... Z U KRA iNY, A lek s A nD ria rodz inna fi rma w Ę d L ini ar ska
   D ŁONIE ( PoPiELni cZka )
   CEK iNY NaR Ę KAw IE 

   B I AŁ E CHU S TEC Z KinA P ÓŁ C E , S PiN Kina GłoWie w E w ŁO S A CH  , P LAC KinA O LEJ U , P LAC KinA So DZie , Pi O SEN KinA P Ły Ci E , KinO CiN E MAC i TY , CiN E MA Ci TY, MA S KINA TWA RZ A CH,
   P LAC KinA O LEJ U , P LAC KinA So DZie L , i D ę D o An KiNA KAW Ę ( TRU S KAWKA, S TRA W BER RY), S PiN kiNa GłoWie w E w ŁO S A CH , WY RZ U C AŁ PuSz KINA ZieLoną TRA W Ę ,KA S KinA GłoWa cH , Na Par kIN  G U  , KA f E L KinA Ś CiAN iE, DZiAŁ kinA w PrO S t , L E KiNar e cEp TĘ , S ŁUCHA W KiNA GŁOWIE, H ar L E KiN , HU Ś TA w KiNA , CHU S TEC Z KinA GłoWACh , P inE SK i, iN S TRU K TOR, WR aŻ Li w E ROśLiny , D Rz EwA WY So koP iEnne, D Rz EwA N i S KoP iEnne CieRp Li w iE CZEK AM N ANA S TęP NY Od CineK , W SzyS TKi Emu W inne S Ą
   PrzE ciNE K, żE ....
   PSYchIaTRA AdaM, PieTRUlewIcz AdAM - P.A. ; PRZYC Z E PA  
   P I ES; SPIKE;  PRZYJ E CHAŁA,  NA MIOT,   WYJ  E  CHAŁ ,    HAU  SE ,    S MA RUJĘ ,  Z P OD MIOT E M;  MIOT E ŁKA ,  P  OD  MIOT ,    S  PAC  E  RUJĘ ,  W MO PSIE , HAU SE, P  RZ E    D  MIOTY ( P RZE D MIOTY) , CHał W A, Naj L e Psi PrzyJACieLe ( L E KARZ), KAR M A DLA PSA, trEnd BęDZie pRZy s Pies Z ał, PiES z E WYc ie czki , Doj E CHAŁEM, SUCC E SS, Po PSU TE,
   PrzyJ E CHAŁ PKS , PrzE d MiOT SzKolNY , KL E PSY DR A ,
   Dob RZeZ NA S z TePrzy MIOT NIKI ? 
   K LeP SY DR A , SK LeP, KLEP SY DR A , KL E PSY DR A , KO CHał sWoJą RODZ iNĘ , PrzE D MIOTy  , CZySZCZENIE , S PIES S I Ę , Wy S łu chAłEm
   Po SPiES za L s KiQ ine ......
   P o SPiE Szal S Ki 
   PojE CHał NA SzKol e NIE , Przy Ś Pies z OnE Kur Sy Mat uR AL Ne PRo moC JA  
   DO KTÓR    EG  O  WYJ E  CHAŁ  A  KAR  E TKA ,
   Pies zy z piE rws z Eń S twem tak Ż E PrzeE d PrzE j ściem
   Z ZieLonym DaCHEM, DACH E M Z CZUB K IE M  
    W P  RZ  E  D  MIOT  O WYC  H  S  PRAWA  CH  ByŁy  juŻ PRo WADZ ONE  PoSt  Ę  P  OwANIA
   PojE CHał NA SzKol e NIE , DZieWCzYnA MAC HAŁA TOR BĄ,
   DZieWCzYna MAC HAŁA RĘKĄ (i RENKĄ), CH ŁO PAC MAC HAŁ,
   CH E MiOT (t)Era Pi A, CHEM i O TeRA Pi A , SzCZe ni Ę TA, SzCZeKA ( SzCZęKA), MiCHał , CiEka w e Ska d Przy SzLi (Przy SzE D Ł ), W i ELE SUK C E Só w,
   Naj L e Psi PrzyJ a CiEle ,KAR M A DLA PSA, K UND E LEK , P i ES O WC Z AREK


   BŁ Ę KiTNA , N AuCZy Ci E Li , Mi AUCZY CI Ę LI , MiAŁ S z EŚ Ć DZiE Si ĄT L AT , MiAŁ S z EŚ Ć DZiE Si ĄT L AT , MRU G A JĄC Ś w iAT ŁA Mi ( O KieM ), W ŁA Ś CICI ELKA, MiAŁ ByĆ J E DNYM z P oWo DóW, MiAŁ A MÓWi Ć, N auCzy ciEl E DuKac J i PRzE 
   D sZkol Ne J , ŻeB Ę DZiE MiAŁ W i ELE SUK C E Só w, MiAŁ Przy S Obie ,
   WieL ORY BBŁ Ę KITNY

   PRo S i Ę TA , Ś Wini A , B RZ O S KWi ni A , Kwi A TKI , Na PRoŚ b Ę, Po PRoSi ŁaM , W KoŚ CiEle, N auCzy ciEl E DuKac J i PRzE 
   D sZkol Ne J , JA S KRÓW , J A SK RÓW , Po KROWIE C , P O KROWIE C , Naj L e Psi PrzyJ a CiEle , Doj E CHAŁA, JA S KRÓW , J A SK RÓW , Po KROWIE C , P O KROWIE C , PrzyJ A CiELE , CiELĘ Cina , PROsZę ( PleAse) , dOi CH Pi O SEn KI, CH CiELi ByŚMy , SzEŚ CiOra cz KI (MA CiORA), O d WOŁU JĄ ,,,,
   W eTEr y NaRZ

   S TRU Ś Emu , CzT E RyL A TAT Emu , DZiE s i ę Ć L AT (LA T ) Emu, DwA L A TAT Emu , 10 gOdz in t Emu , 4 gOdz iny t Emu ( G rodz iny), CzT E RyL A TAT Emu W S z Pi T AL U, DwA L AT Emu , KaŻ d Emu
   zaPeWnić kaŻ d Emu , PiĘtna Ś CieL AT Emu
   PiĘtna Ś CieL AT Emu
   DwA LA TAT E MU By ŁAm w S z Pi TA LU PSY CH i A Try c Z NY M
   DwA LA TAT Emu By Łam w S z Pi TA LuP SY CH i A Try c Z NY M, S TRU Ś  Emu , żE moŻ e my naDal pOmagAĆ kaŻ d Emu
  • zuzannawickiewicz Re: Małgorzata Atłasik- opinie 13.12.19, 22:41
   www.facebook.com/profile.php?id=100010268250526
   sswiki11.blogspot.com/2016/09/leczenie-psychiatryczne-bez-zgody.html

   MAŁGORZATA ATŁADIK TO MORDERCA, MAFIJNY ŁACH, PATOLOGIA, ZAKAŁA SPOŁECZEŃSTWA I DLATEGO POD JEJ GABINETEM USTAWIA SIĘ ZIELONY SAMOCHÓD Z NAPISEM MURax
  • zuzannawickiewicz Re: Małgorzata Atłasik- opinie 15.12.19, 07:31
   JA WAM JESZCZE WYJAŚNIE KOLeJny PoWÓD BeZ P OdStaWnEgo UMIESZCZANIA NIEWINNYCH LUDZI W PSYCHIATRYKACH , WIĘZIENIACH SSR i SN LeSz EK MAzUR, A DwO KAT MICHAŁ LADA, DwIE Marty - SSR MARTA WIADEREK I SSR MARTA MICHALSKA BO DwIE MARTY U KIEDRZYŃSKICH MARTA PIDZIK I MARTA KIEDRZYŃSKA ; SSO MAŁGORZATA KITA JANCZAK  I WASI WSPÓLNICY ZBRODNI MAŁGORZATA BUKOWSKA, AGATA MUSIK , MAŁGORZATA PATYK - MOPS, MAGDALENA ŁOMZIK BOROWIK, MICHAŁ KLIMZA Z MONIKĄ KLIMZĄ, MAREK KLIMZA Z  MONIKĄ KLIMZĄ , MICHAL KOWALCZYCH PSYCHIATRA, MAŁGORZATA ATŁASIK PSYCHOLOG, MENDAKIEWICZ ORDYNATOR ODDZIAŁU , MAŁGORZATA FOLARON, MAGDA POLA K,................ .................. PSYCHIATRYCZNEGO NATy S IĄC LeC i U  , TOMASZ MIELCZAREK, A DWO KAT ANNA MARIA WOJAKOWSKA DO DALSZEJ  REALIZACJI ZBRODNI .T RZY MA L i M n iEn A Od DZi AŁ  E  T RZY i PóŁ , i P ółM iĘ S iĄC A  BeZ P oWO D UWSZYSCY NA ODDZIALE PRZEZ TEN CAŁY CZAS MIELI ZAPARCIA. WSZYSCY. OPISYWAŁAM Te BRZUCHY WYGLĄDAJĄCE JAK CIĄŻOWE.Z a PRzE jAZDE M, Z AP rz E JAZD e M   , TU JESZCZE  SSR Z. KRA So ń ,ZBiGniEw DRab .......
   PRzE  d PRzE d JaZde M , Ż E  Brak PR;  PR OKURATOR, PReZes 
   SamO CHoDY , W SaMO CHODZi E    - PR 


   - ŚCIERWO Z MAŁGORZATĄ ATŁASIK DOKONUJĄCE WSPÓLNYCH ZBRODNI, HANLARZ LUDŻMI, MORDERCA ,ŁACH ATŁASIK Z ŁACHEM MAŁGORZATĄ ATŁASIK . DWIE KURWY.PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJIw CZĘSTOCHOWIEmł. insp. mgr Mariusz STRZELECKIZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJIw CZĘSTOCHOWIEnadkom. mgr Grażyna DUDEKBO GRAŻ YNA KISI E L So j D a - GRAŻ YNA KOPin SKA
   ŚWIŃSKIE RYJE W ZBRODNIACH ZE STĘPNIAMI,, KIEDRZYŃSKIMI, KLECHOWYMI, KLIMZAMI, PIDZIKAMI, ŻŁÓBAMI ŁOMZIK, GAWRON, ALBINAMI, KOŚCIELNIAKAMI, PRZEŹDZIECKIMI, RYUKAŁAMI, KOŻUCHEM, OSIŃSKIMI,.BOŁĄDŻ.......TUKAJ,... - WY BOR CZA ZE SZMATAMI ŁOMZIK BOROWIK TYM STARYM ŁACHEM DO ZAPŁADNIANIA KTÓREGO USIŁUJĄ ZMUSIK BYDLAKI MOJEGO SYNA, DO STAREGO, PASKUDNEGO, ZABUURZONEGO, PARSZYWEGO, PODŁEGO ŚWIŃSKIEGO, MORDERCZEGO RYJA BY NAS PRZY TYM RABOWAĆ
   SZMATY USIŁUJĄ MNIE ZMUSIĆ DO ZACHODZENIA WCIĄŻE , A DRUGIEGO SYNA DO ZAPŁADNIANIA KOLEJNEJ STAREJ WYWŁOKI Z BACHOREM JAK ŁOMZIK BOROWIK- BOŁĄDŹ, OSTASZEWSKIEJ ,PODSTAWIAJĄ IM TEŻ IZABELĘMAZUR Z LESZKIEM MAZUREM - KOLEJNE DLA NICH PRÓCHNO PRZY TYM Z RODZINĄ, IZĘ PISKORSKĄ Z SO ITD.
   PEWNIE ATŁASIK TEŻ CHCIAŁA BYĆ ZAPYLONA, BO AŻ ZŁOŻYŁA MI WIZYTĘ DOMOWĄ RAZEM SSO ANNA GŁOWacka . I EWĄ STRąc z KOW SKĄPierwszy raz w historii kobieta została zastępcą komendanta ...
   czestochowa.wyborcza.pl › czestochowa › 7,89... - Diese Seite übersetzen
   01.04.2019 - Uroczystość w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie, 1 kwietnia 2019 r. Od lewej: mł. insp. Dariusz Atłasik, nadkom. Grażyna Dudek i ...Częstochowa.Wyborcza.pl. Najnowsze wiadomości z Częstochowy od Gazety Wyborczej. Aktualności dotyczące lokalnej polityki, samorządu oraz planów inwestycyjnych. Informacje z Częstochowy na temat sportu, edukacji, problemów drogowych.
  • zuzannawickiewicz Re: Małgorzata Atłasik- opinie 17.12.19, 11:29
   mA Łże Ń S TWO, Mał Gor Zat a , MAŁgO RZ A TA, MA ŁgORZ  A TA. 

   S yG  naTUra akT  S PRaWy
   S yGna tuRA AKt S PRaWyPiELĘ GNAcja  ORA z SaD zEni Eroś L in
   Sy GnatuRAAK T sPRaWy D am PR a CęP Rzy    
     tak UcHo nat Ę ż AM  
     KOL OR Tek sTU    A Ż JeJ ŁEB Od S KAKA WaŁ   

   Po P SuTA PR A  L KA  Mo jE El D ORA dO...: PrzySz łaP ORA NaT ELE SfORA
   PR zyS zŁa P ORA NaT ELE SfORA   Z M ORASątOTrzywiErSz E  , SątOTrzy w iE rSz E: Ci SzA Mor Ska, ŻegLuGa  
   Pro fi L akTy czNa mAs tek Tom iA - Dr SzczyT  
   MaStekTOMia- NaSzE MiaSto.pLDZiEn niK AKTy WnOŚ Ci
   DZiEn niKAKty wNOś Ci  
   A RC HiW UM
   KAK T USy JU Ż PoD StaWó WC e
   K AKT Usy JU Ż P oDsTaW Ó WC e dLa OSó bZ ORzEcz E niE MOsTo PniU N iEp E ł NO S Pr A wNOś cidLa OSó bZ OR zEcz E niE MOsTo PniU NiE pEłNO S PrAw NO ś ciSy Gnat  U    RAAK T sPRaWy   

   PRzy SzŁA P ORA NaT Ele SfORA,... - A GroT URY S TyKA D laD   OR OsŁY CH..  ( A  DwO KAT MiCHAŁ LADA , BO SYN ANNY KLIMZY TO MICHAŁ)Przy Sz ŁaP o raNA T Ele SfORA,... - A GroT URy S TyKAd LaD ORO S ŁyCH ..   (  LOG )www.facebook.com › agroturystykadladoroslych › posts › przyszła-... Zuzanna Wickiewicz www.facebook.com › agroturystykadladoroslych › posts › przyszła-...
   Edytuj lub usuń to FACEBOOK.COMFacebook - Log In or Sign UpFacebook - Log In or Sign Up
   Lubię to! · Odpowie
   ZA  KON NiC A w Au T Ob u S iEOd LEw ni A Ż ELI W ACURiATrybUnałSprawiEdLiW oŚci Unii E URope JsK iE j
   MARii CURiE S KłoDo W SK iE jA jAKo Za ZM ar tWycH w sTAn ie  MC h Ry StU S a UsTa ł YN AZie MiCałEj oFiAry K R W AwENawEt n iE ma P ani P o jĘ CiA jakĄMoc PrzekAZuJE P Ani S WoiM „WiR T UaLny m” Poj AW iASiĘ WeMnie chOĆ iSki ErkA NAdzIeITO CHYBA MI USUNĄŁ G MAIL, ŻE TE WSZYSTKIE PIERWSZE ZBRODNIE, ROZGRYWKI PRZY UPROWADZANIU MOJEGO MŁODSZEGO SYNA I WRABIANIU MNIE W ŻÓŁTE PAPIERY Z TRUCIEM PoD PRzy MUSeM ROZGRYWAŁY SIĘ NA Ż WiR K i W iG U Ry CO PRZESĄDZAŁO Z GÓRY O WYNIKACH PROCESÓW ZANIM JESZCZE WESZŁAM DO SĄDU.NO TAK ZACZĘŁAM OSTATNIO CHODZIĆ KOP E R NiKaI SiEn KI E WIC zA .
   Ś ROd KieM sTyLi sTyCzNYm ORgAni Z UJĄcyM U T wÓR jE s T kon Tra s T. PoEta PrzE CiW sTaWiA RuCH – S P oKO J owi, p OW iErz CH niĘ – GłĘbi, MATeRię – BYTom D Ucho wyM. W PiEr wSzE j s T roF iE TW ORzy obRaz S PoKOJnEgo, cic H E gO MOrz A. ( ORA-A.MARIA  WOJAKOWSKA- ULI C AMARiiCURiE S KłoDo W SK iE j,, PR AnDReCKI-Na  PoNiŻ S zy A DR eS , PR T OM ASz MIELCZAREK, PRT OM ASz PRzE S ŁaŃ S KI  ,....) Je s T ONo uP E r So ni Fi KOW An  e - ORA-A.MARIA  WOJAKOWSKA- ULI C AMARiiCURiE S KłoDo W SK iE j- AnaLOGiczNość, PR AnDReCKI, PR T OM ASz MIELCZAREK, PRT OM ASz PRzE S ŁaŃ S KI URSZULA I ROMAN KIEDRZYŃSCY,...URSZULA KLECHA,....:Jak MArz ą CA oSzCzĘ Ś CiU Na rZeCz OnA MłoD A
   Z buD z iS iĘ, ABy wES tCHNąĆ, i wNEt zNowu UśNiE. S kOJa RZeNiE wOdy z uŚPiOną KOb iE Tą PoD krEś LA wrA żEnie SPoKoju i PRzE widDy Wal N oŚci.PrzE wiDy WalNOśCi . MOrze niE jE s T Tu uKAZ An E jakO Gro źNY Żyw iOł (f iOł )Ani niESkońCzOnA, Przy TłaCzAjącA P rzeS tRZe ń, wyDa jE S iĘ  WRęCZ obSz arEm zAMkNi ę TyM. Rów NiE OgRA niC zOnA Je s TPrze s T rzEń O kRętU. To m iE j S CeB e Z pieCz nE, SPoKojNe. GroNo PoDR óŻ nyc H c ZeR PiE Z Wy PR Awy PRzyJ e M NOś ć, wSzy s C yś M iE jĄ S iĘ, s Ą Od Pr Ę żEni( SZMATA pr AnDReCKI, MIELCZAREK,  AM WOJAKOWSKA,....IZA PISKorSKA, IZa MAzUR I LeSz EK MAzUR,...ŁOMZIK BOROWIK, BOŁĄŹ,  OSTASZEWSKA.......... - PRECZ OD NAS BYDŁO PoDłE)WR a ŻeNie s TaTy czNOś ci i Be Z PiEcz Eń S T WaT wOR zyT e Ż U ŻyTe s ŁoW niC  TwO: MUśNiE, D RzE M iĄ, cic HyMi.(CH Emią)
   JEDNAK JE DNA JAKUB KUBA WOJEWÓDZKI  Z TOMASZEM MIELCZARKIEM, TOMASZEM PRZESŁAŃSKIM  Z BERNATEM, ANDRECKIM, WOJAKOWSKĄ , BOŁĄDŹ, ŁOMZIK BOROWIK, OSTASZEWSKĄ,...........JeDnaKW   TyM SP o KojU kRyje S iĘn iEb E z PiEcz Eń S TwO - P oC iSzy mOR s K iE j Na sTęPuje , NaS TęP UJe ZwyK LeSz ,ZwyKle szTORm .ŚCIeRWO A DwO KAT ANNA MARIA WojA KOW SKA Z ORA Z TO MAsZ E M O GłaZ Ą , AnDReC KIM Ła CHEM , ŁACH e M  ,
   PRO Sto W TWA RZ PRO Sto W SEr ce PoEta PoD krEŚ LATyM SamyM cyk Licz No ś ć i DwO iS toŚć Natury: w PrzyRodziE, WC i Szy t KWi ZaląŻek buRZy, w ŻyCiU – ZaPow iE dź śMieRci.  Sy GnatuRAAK T sPRaWy 
   MedUzA KryjE S iĘp oD SP o koj NąT A f L ą mOrz A, OtoCZona We sO ŁyMi, n iE groźNYmi Ży JąT k Ami. Para L eLA Do tE go obRazUJe sTsT rofA oS taTniA: OMyśLi! W TWeJ gŁ ę BijE s T hyDrA Pa m iĄ tekF rAG mEnt TeN sTaNowi PuEntĘ i JeDnoCz eś Nie kLucz Do oD Czyt Ania TE  goU TwORu. Wy sTęP UJĄcE wUt wo rze MyśLiMOż NaU ToŻ Sam iA ćZ wSPomN iEn iA MiZ WiąZAnyMiZ Utra cOnĄ OJcZyzNą. PoDmiot WIEMY JUŻ ,ŻE HANDLUJECIELUDŹMI,  UPROWADZANYMI DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ   Z PEDOFILAMI, PEDAŁAMI , STWORZYLIŚCIE SIEć. KOD MACIE GOTOWY. MÓJ SYN TO JAKOŚ DZIWNIE BLISKO ZAMIESZKAŁ OBOK B LOKU  Z GABineTeM  PSYCHO LOG MAŁGORZATY ATŁASIK TEJ OD KOMENDARTA  Dar i  UsZ A ATŁASIKA , A OD TEGO WRZODA JAKOŚ TEŻ NIE MOGĘ SIĘ UWOLNIĆ. OD JEJ ZBRODNI ZACZĘLIŚCIE I WOKÓŁ JEJ ZBRODNI Z JEJ UDZIAŁEM TWORZYCIE KOLEJNE Z JEJ PRZYJACIÓŁMI.WYGLĄDA MI NA TO, ŻE TA SZMATA JEST KOLEJNĄ PEDOFILKĄ . PO JAKIMŚ CZASIE ZAJRZAŁĄM DO SYNA ZE DWA RAZY I TA SZMATA OD RAZU PRZYSTĄPIŁA Z MIELCZARKIEM, ATŁASIKIEM, ANDRECKIM, WOJAKOWSKĄ DO KOLEJNEJ AKCJI USIŁOWANIA ZAMKNIĘCIA MNIE I TRUCIA W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM MAKSYMALNIE OBSTAWIAJĄC MISTYKĄ DLA POWODZENIA ICH ZBRODNI. mA Łże Ń S TWO, Mał Gor Zat a , MAŁgO RZ A TA, MA ŁgORZ  A TA- JEST OSZUSTKĄ I JEJ IMIĘ ,A TAKŻE NAZWISKO JEST JUŻ ZBRODNIĄ ,A NA PODSTAWIE JEJ ZBRODNI OD 5 LAT JESTEM PRZEŚLADOWANA JA I MOJE DZIECI, PRZEZ JEJ ZBRODNIĘ UPROWADZILIŚCIE MOJEGO SYNA, ROZBILIŚCIE MOJĄ RODZINĘ . ZAWIADAMIAŁAM I TO TEJ PORY SZMATA PRZED SĄDEM NIE STANĘŁA ZE SWOIMI WSPÓLNIKAMI ZBRODNI.MIESZKA  NA So BieS Ki E go  NA W PRO S T s KWeR U SoK OłóW , PRO S T s KWe R USo k OłóW
   - SO Krat ES  . WIDZĘ TU TEŻ ŁĄPĘ URSZULI I ROMANA KIEDRZYŃSKICH ORAZ JAKUBA WOJEWÓDZKIEGO . TEGO PEDAŁA I PEDOFILA WSPÓLNIKA BOŁĄDŹ, OSTASZEWSKIEJ, ..... KUBICA, .... TE ŻÓŁTE I W PaSY WORY W PROKURATURZE NA CAŁEJ DŁUG OśCI KoryTArzA  , NaS TO L I KU , WsZęDZIE  Z OKAZJI  MOJEJ WIZYTY TAM NA WEZWANIE TO CO NIBY MIAŁY OZNACZAĆ? CIUCHOLAND W PROKURATURZE OTWIERAJĄ?BO WC iĄż S iĘ oDrAdzAł. P oDkReśla TyM sAM yM, ZeN OsTa L g iA iŻ a L S ĄN iE dO Prze z WyC iĘ żEni A, dO PR zEz WyC iĘ ŻeNi A. AnaL OGia tEgo f rAg  mEnT UdO obRazUPol i PajE s T wyraŻna. Podobnie jak morski potwór, bolesne wspomnienia tkwią głęboko, gdy podmiot liryczny aktywnie uczestniczy w rzeczywistości. Dopiero cisza i spokój, które skłaniają do kontemplacji sprawiają, iż „hydra pamiątek” ożywa 
    AnaL OGiczNość obRazU Pol I Pa i oPiSu p RZeŻy ć wĘd rOwcA Je s TPoDkrEśLonA ParaLeliZmem S KłaD ni  OwyM. S T roF a tRZeCiA rozPoczYNa s ię Ap OsT roF ą DoM Orz A, sT roF a CZ WarTa – DoM yśLi.
   Podobna jest też budowa wersów kończących te strofy; rozpoczynają się one anaforycznym s Pój niki  e m „a”.U ŻyC iEp rzEz PoEtę MEtAfORY „HyDrA Pam iĄ Tek” OdSyŁa DoM i T o LOG ii. ( RYJ AnDReCKi. T. MIELCZAREK,ORA AM WOJA KOW SKA......... - PoKój PIĘtNa Ś C iE .) MaStekTomi AByŁa d L AMn ieP rze De wSzy ST kiM OL bRZyMim PS yCH O LOGiczNymUSun iĘ c iEp ie r Si MaS Tek TOM iA - KL ini KA PrO M iEn iS Ta PozNań...Pozwala też na dalej idącą interpretację sonetu. W tradycji greckiej pamięć symbolizowała bogini Mnemozyna, która była także matką muz – opiekunek sztuki. Ujawnia to związek między pamięcią a twórczością. W tym kontekście wspomnienia podmiotu lirycznego można interpretować nie tylko jako cierpienie, ale też jako impuls do twórczości. Interpretacja ta wydaje się uprawniona w kontekście biografii poety i genezy So neT óW KrymSkich. 


                     SO Ne Ta D Am Ami CK iE WiC zA STePy AKeRMańSkiE 
                                                                                                   ZUZANNA WICKIEWICZ 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka