Dodaj do ulubionych

List otwarty do Prezydenta Miasta Częstochowy

03.02.20, 17:50
LIST OTWARTY do Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Radnych Miasta Częstochowy


„W związku z podjęciem przez Radę Miasta Częstochowy uchwały z dnia18 czerwca 2019 r. nr 155. XIII.2019 pragnę zwrócić się do Państwa z apelem o pomoc. Przywołana powyżej uchwała dotyczy zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa ich najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości.

Do zadań gminy na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego należy zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, czyli wszystkich osób zamieszkujących teren przez nią administrowany. Jednym ze sposobów realizacji wskazanego zadania była możliwość wykupu mieszkań, które były uprzednio przedmiotem najmu.

Wskutek zmiany zasad nabywania lokali możliwość wykupu została istotnie ograniczona. Przede wszystkim ograniczono możliwość wykupu w nieruchomościach, w których Gmina Miasto Częstochowa posiada ponad 50% udziałów. Zgodnie z uchwałą z dnia 26 listopada 2004 r. numer 507/XXXVII/2004 w sprawie przyjęcia Strategii i polityki mieszkaniowej Gminy Miasta Częstochowy: „Gmina Miasto Częstochowa posiada udziały w 362 wspólnotach mieszkaniowych, w tym 11 małych wspólnot, to jest takich, w których liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych jest nie większa niż 7. W 267 wspólnotach Miasto posiada ponad 50% udziałów”. Oznacza to, iż z możliwości wykupu wyłączono ponad 70 % lokali gminnych.

Tak duże ograniczenie oraz w dalszym ciągu wysokie i nie spadające ceny mieszkań na rynku pierwotnym prowadzą do trudności w uregulowaniu sytuacji mieszkaniowej wielu mieszkańców. Niekorzystną zmianą jest także zmniejszenie wysokości bonifikat o niemal połowę. Jednocześnie podczas zmiany niniejszych zasad pominięto kwestię czasu eksploatacji budynku, zrównując kwotę bonifikat bez względu na ich stan. (...)
Wskazać należy także, iż przywołana już Strategia i polityka mieszkaniowa Gminy Miasta Częstochowa wskazuje także oczekiwaną liczbę sprzedaży lokali na poziomie 300 rocznie (liczba ta została ograniczona do prognozowania sprzedaży na poziomie 200 lokali w latach 2019 i 2020 zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2016-2020), co jak wynika ze zgromadzonych statystyk, nie jest realizowane z powodu braku chętnych. Tym samym w rekomendacjach na lata przyszłe wskazano ograniczenia ilości wspólnot mieszkaniowych z niskim udziałem procentowym Gminy Częstochowy.

Wyrazem realizacji tegoż postulatu niewątpliwe jest przyjęte rozwiązanie wyłączenia ze sprzedaży lokali w budynkach, w których udział Gminy Miasta Częstochowy wynosi ponad 50%. Tak restrykcyjne kryterium doboru lokali do sprzedaży uniemożliwia nabycie lokalu pomimo realizacji pozostałych przesłanek. Tym samym paradoksalnie doprowadzono do sytuacji, gdzie sprzedaż lokalu jest niemożliwa pomimo osób chętnych do jego nabycia. Właściwszym rozwiązaniem, jak się wydaje, byłoby zniesienie ograniczenia w sprzedaży lokali opartego na kryterium posiadanych przez gminę udziałów w nieruchomości, zaś zachęcenie (chociażby przez zwiększenie poziomu bonifikat) do zakupu lokali w nieruchomościach, na których sprzedaży szczególnie gminie zależy np. z uwagi na kosztochłonność w utrzymaniu, eksploatowanych przez określony okres czasu wymagających pilnych prac remontowych różnego rodzaju. (...)

Brak przepisów przejściowych stawia wiele osób w sytuacji, w której w ciągu 14 dni przestali nagle spełnić warunki do wykupu lokalu i odebrano im w ogóle możliwość starania się o jego dokonanie. Kwestia ta dotyczy około 70% lokali będących w posiadaniu gminy. Nie jest to zatem sprawa marginalna.

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni

Za przedstawioną powyżej statystyką kryją się historie wielopokoleniowych rodzin, osób, które w mieszkaniach swoich rodziców i dziadków przeżyły większość swojego życia także tego dorosłego. Osoby te zostały na mocy wskazanej uchwały pozbawione możliwości nabycia „rodzinnych” lokali.

W chwili, gdy prawo zmienia się dynamicznie potrzeby rodzin pozostają niezmienne. Dla dobrego rozwoju i chęci osiedlania potrzebna jest stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa. Obie te wartości w znacznym stopniu zapewnia pewność tytułu prawnego do lokalu. Własność lokalu zapewnia szerokie prawa, wiąże rodziny i jednostki z danym miastem i pozwala tworzyć i rozwijać wspólnotę samorządową. Jak wskazują dane statystyczne na rok 2017 grupa mieszkańców w wieku 30-40 lat jest grupą najliczniejszą w naszym mieście. Osoby te zakładają rodziny, szukają nie tylko miejsc pracy, ale także mieszkań. Często z naszym miastem wiążą ich nie tylko relacje rodzinne, ale nieruchomości od lat wynajmowane przez najbliższych. Dlatego tak istotne okrojenie możliwości wykupu lokali budzi sprzeciw szczególnie, że przedmiotowe rozwiązania nie podlegały szerokim konsultacjom społecznym. (...)

Wierzę, że wskazana argumentacja pozwoli na wypracowanie reguł, które uwzględnią nie tylko, jak się wydaje, czysto fiskalne podejście Gminy Miasta Częstochowy, jako właściciela zasobu mieszkaniowego, ale także potrzeby społeczności lokalnej. Wdrożenie rozwiązań opartych na kwalifikacji lokalu do wykupu na podstawie różnych kryteriów pozwoli na dostosowanie kwestii wykupu do różnorodnych potrzeb mieszkaniowych. Pozyskane zaś środki z wykupu mieszkań pozwolą na rozwój budownictwa socjalnego, które jest odpowiedzią na potrzeby najuboższych mieszkańców miasta. Zwracam się z prośbą o ponowne pochylenie się nad problematyką mieszkaniową, która nie jest kwestią łatwą, pomimo iż jest kwestią podstawową.
Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka