Dodaj do ulubionych

Głos dyrekcji w sprawie legalności żądań MEN.

26.03.20, 20:13
Wkleję tu list do Piontkowskiego, jaki napisała jedna z dyrektorek szkoły w Krakowie po tym jak ją olało Katolickie Kuratorium Oświaty w Krakowie z naczalstwem w osobie arcykatolickej Barbary Nowak. Generalnie wymowa jest taka, że nie zamierza ruszać podstawy programowej, póki się do tego listu ktoś nie ustosunkuje.
Szczególnie liczę na trafne i bezlitosne dla obu stron posty Triss.
Obserwuj wątek
   • hannibal_lectourer Re: Głos dyrekcji w sprawie legalności żądań MEN. 26.03.20, 21:16
    Wrzuciłem trzy linki do plików. Przy dodawaniu na ematkę zdjęcia były w odpowiedniej rozdzielczości. A co do odwołania ze stanowiska, to nie kurator podejmuje decyzję. Przy mianowaniu, owszem może kontrować. Ale nie przy odwoływaniu. A akurat poziomem katolickowatości to P. Gajęcka przewyższa P. Nowak choćby w tym, że P. Gajęcka jest dyrektorem (w wersji lewicowej dyrektorką) szkoły, podczas gdy Nowak była zwykłą uczycielką.
    Bo największym zmartwieniem P. Gajęckiej w zeszłym roku w czasie strajku (no dobrze, może nie największym bo jakoś świetlicę starała się utrzymać był fakt, że dziubdziusie zapisane na religię nie dotrą do kościoła pod opieką nauczycieli z okazji dnia patrona) :
    24.04.2019 r. Jubileuszowa Msza św.

    Kochani Uczniowie,
    Drodzy Rodzice,

    Kiedy dwa lata temu planowaliśmy wydarzenia centralne Roku Jubileuszowego, nikt z nas nie pomyślał, że nasze świętowanie może odbywać się w cieniu ogólnopolskiego protestu Pracowników Oświaty. Niestety stało się, dlatego nasze dotychczasowe przyzwyczajenia i utarte schematy trzeba zastąpić innymi, które są odpowiedzią na potrzebę chwili.

    24 kwietnia 2019 r. uroczystą Jubileuszową Mszą św. w kościele parafialnym miał się rozpocząć tydzień wydarzeń centralnych. Mieliśmy wspólnie - Uczniowie, Pracownicy, Rodzice, Przyjaciele Szkoły kontynuować zapisaną w Statucie Szkoły tradycję w dniu Święta Szkoły. Niestety, musi być inaczej niż dotychczas...

    Co roku wychodziliśmy wspólnie na Mszę św. ze Szkoły - Nauczyciele i Dzieci, które z woli Rodziców uczestniczą w lekcjach religii. W tym roku nie jest to możliwe - Nauczyciele powstrzymując się od wykonywania czynności służbowych, nie mogą sprawować opieki nad Uczniami. Mimo to liczymy na obecność naszych Uczniów, którzy samodzielnie przyjdą do kościoła i na Rodziców, którzy mogą towarzyszyć Dzieciom w tym dniu. Dla nas obecność na Mszy świętej będzie świadectwem Państwa zaangażowania w religijne wychowanie Dzieci, dowodem na to, że nie jest to "szkolny przymus" czy "pilnujący Nauczyciel", ale jest to głębokie pragnienie każdego rodzicielskiego serca.

    Zapraszamy wszystkich na Jubileuszową Mszę św. do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela 24 kwietnia 2019 r. na godz. 9:30. Dzieci, które zostaną zapisane na zajęcia opiekuńcze i uczestniczą w lekcjach religii, przejdą do kościoła wraz z Nauczycielami, którzy zgłosili gotowość do pracy w tym dniu.

    Jolanta Gajęcka
    Dyrektor Szkoły
  • hannibal_lectourer Re: Głos dyrekcji w sprawie legalności żądań MEN. 27.03.20, 21:35
   O, z pomocą przyszedł onlineOCR - od lat nie korzystałem z OCR ale tu dał radę. To wklejam:
   "Pan Dariusz l'iontkowski Minister Edukacji Narodowej Aleja Jana Chrystiana Szucha 25 00-918 Warszawa

   W ślad za wiadomością wysłaną pocztą elektroniczną 23 marca 2020 r. o godz. 9:55 do Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz w związku z tym, że nie otrzymałam odpowiedzi, pozwalam sobie na korespondencję bezpośrednio do Ministra Edukacji Narodowej. W związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń dotyczących funkcjonowania szkół i innych placówek systemu oświaty w czasie epidemii, proszę o informację dotyczącą odczytania przepisów.
   W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty... (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) w § 3. zdefiniowano na czym polega "czasowe ograniczenie funkcjonowania": "polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej". W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r, zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia... (Dz. U. z 2020 r. poz. 492) nie zmieniona została przywołana wcześniej definicja "czasowego ograniczenia funkcjonowania". Wydłużono termin "czasowego ograniczenia funkcjonowania" - do 10.04.2020 r. Dodano: § 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w V 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 2. W przypadku gdy zadania jednostki systemu oświaty nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, dyrektor tej jednostki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustała inny sposób realizowania tych zadań i informuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
   W związku z powyższym rozumiem, że "z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość" w stanie "zawieszenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej" mają być realizowane zadania wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03,2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań... (Dz. U. z 2020 r. poz. 493), których wykonanie jest konieczne, aby st ić w t r szlości do realizac rocesu d dak cz e i o w formach kształcenia na odle łość.
   Rozstrzygnięcie tej kwestii jest niezwykle istotne, ponieważ, jak Państwo sami obserwowaliście w poprzednim tygodniu, wielu Rodziców upominało Dyrektorów szkół, bezpośrednio lub za pośrednictwem Państw lub MEN, w kwestii braku możliwości realizowania podstawy programowej, sprawdzania i oceniania w czasie "zawieszenia prowadzenia działalności dydaktycznej". Osobiście też tak to rozumiałam i z nieukrywaną ulgą przyjmowałam oficjalne stanowisko KO i MEN w tej sprawie.
   Rozumiem czas, w którym przyszło nam żyć. Nie chcę stwarzać dodatkowych problemów. Chcę mieć
   Kraków
   "
  • hannibal_lectourer Re: Głos dyrekcji w sprawie legalności żądań MEN. 27.03.20, 21:47
   Dobra, daję całość :
   "Pan
   Dariusz Piontkowski
   Minister Edukacji Narodowej
   Aleja Jana Chrystiana Szucha 25
   00-918 Warszawa
   W ślad za wiadomością wysłaną pocztą elektroniczną 23 marca 2020 r. o godz. 9:55 do Małopolskiego
   Kuratora Oświaty oraz w związku z tym, że nie otrzymałam odpowiedzi, pozwalam sobie na
   korespondencję bezpośrednio do Ministra Edukacji Narodowej.
   W związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń dotyczących funkcjonowania szkół i innych
   placówek systemu oświaty w czasie epidemii, proszę o informację dotyczącą odczytania przepisów.
   W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1l marca 2020 r. w sprawie czasowego
   ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty... (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) w $ 3.
   zdefiniowano na czym polega "czasowe ograniczenie funkcjonowania": "polega na zawieszeniu
   prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej".
   W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r, zmieniającego rozporządzenie
   w sprawie czasowego ograniczenia... (Dz. U. z 2020 r. poz. 492) nie zmieniona została przywołana
   wcześniej definicja "czasowego ograniczenia funkcjonowania". Wydłużono termin "czasowego
   ograniczenia funkcjonowania" - do 10.04.2020 r. Dodano: $ 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r.
   do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w $ 2 ust. 1, są
   realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
   2. Wprzypadku gdy zadania jednostki systemu oświaty nie mogą być realizowane w sposób, o którym
   mowa w ust. I, dyrektor tej jednostki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala inny sposób
   realizowania tych zadań i informuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.”
   W związku z powyższym rozumiem, że "z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość"
   w stanie "zawieszenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej" mają być realizowane
   zadania wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie
   szczegółowych rozwiązań... (Dz. U. z 2020 r. poz. 493), których wykonanie jest konieczne, aby
   przystąpić w przyszłości do realizacji procesu dydaktycznego w formach kształceniana odległość.
   Rozstrzygnięcie tej kwestii jest niezwykle istotne, ponieważ, jak Państwo sami obserwowaliście w
   poprzednim tygodniu, wielu Rodziców upominało Dyrektorów szkół, bezpośrednio lub za
   pośrednictwem Państw lub MEN, w kwestii braku możliwościrealizowania podstawy programowej,
   sprawdzania i oceniania w czasie "zawieszenia prowadzenia działalności dydaktycznej". Osobiście też
   tak to rozumiałam i z nieukrywaną ulgą przyjmowałam oficjalne stanowisko KO i MEN tej sprawie.
   Rozumiem czas, w którym przyszło nam żyć. Nie chcę stwarzać dodatkowych problemów. Chcę mieć jednak pewność, że ogrom wysiłku i pracy, którą wykonam w celu przygotowania Szkoły do wdrożenia
   przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych
   rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
   zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz 493) nie będzie
   stracony, ale przyczyni się do mądrego przygotowania całej Społeczności szkolnej do wprowadzenia
   "metod i technik kształcenia na odległość".
   Reasumując: Czy dobrze odczytuję literę i ducha nowego prawa? Do 10 kwietnia przygotowujemy się
   na "odwieszenie" działalności dydaktycznej i do zalecenia jej realizacji w "nauczaniu na odległość" po
   tym terminie (w przypadku konieczności długotrwałego ograniczenia działalności szkół w tradycyjnej
   formie)? Do 10 kwietnia Nauczyciele kontynuują dotychczasowe działania polegające na utrzymaniu
   codziennej aktywności Uczniów, dbają o Ich dobrostan fizyczny i psychiczny, służą rozmową,
   przesyłają ciekawe propozycje, ale nie realizują podstawy programowej, nie sprawdzają i nie oceniają,
   współpracując równocześnie z Dyrektorem Szkoły nad opracowaniem nowych regulacji
   wewnątrzszkolnych w zakresie zadań wymienionych w Rozporządzeniu MEN w sprawie
   szczegółowych rozwiązań...?
   Z uwagi na niekoniecznie rzetelne informacje medialne, ogólny chaos i wiele niespójności w
   wypowiedziach oraz błędów w odczytywaniu przekazu, proszę o jednoznaczne stanowisko w powyższej
   kwestii, które zostanie podane w formie jasnego i zwięzłego komunikatu opinii publicznej i Dyrektorom
   szkół.
   Równocześnie proszę o konkretną informację, czy w związku z tym, że w zadaniach wymienionych w
   $ 1. ust. 5 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań... (Dz. U.
   z 2020 r. poz. 493), zapisane jest zobowiązanie dyrektora do „ustalenia warunków i sposobu
   przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego... i sprawdzianu wiadomościi
   umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku
   wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalania tej oceny”, mam rozumieć, że wszystkie inne zadania należy
   planować w perspektywie czasowej do czerwca (a nawet sierpnia — w przypadku egzaminów
   poprawkowych)?
   Jasne _i uczciwe określenie perspektywy czasowej prowadzenia działalności dydaktycznej z
   wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest konieczne, aby zrealizować zadania
   wypisane w $ 1. Ust. 3), 4), 7), 8), 10).
   Jednocześnie pragnę poinformować, że podejmę się realizacji nawet najbardziej wymagających zadań
   pod warunkiem, że otrzymam konkretne odpowiedzi, które pozwolą mi działać racjonalnie. Moim
   podstawowym zadaniem w tym czasie jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania Szkoły jako instytucji
   oraz zapewnienie dobrostanu psychicznegoi fizycznego Uczniom, Rodzicom u Pracownikom na miarę
   moich możliwości. Będę Ich chronić przed chaosem i wszystkim, co nie pozwala się skupić w tym
   momencie na tym, co najważniejsze — na zdrowiu, życiu i relacjach z Bliskimi.
   Rzeczywistość oświatowastaje się rzeczywistością abstrakcyjną, której, zaryzykuję twierdzenia, nie są
   w stanie ogarnąć tworzący prawo, a wymagasię tego od Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, Dyrektorów,
   organów prowadzących i wszystkich realizujących zadania związane z konstytucyjnym prawem do
   nauki. Stanowionemu obecnie prawu oświatowemu nie można przypisać atrybutów „dobrego prawa”,
   do których należą: spójność, stabilność, możliwość jego spełnienia, czy przejrzystość.
   Zdaję sobie sprawę z trudności, jakie dotykają Pana i Pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej,
   dlatego apeluję do Państwa: „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. Tworzone pośpiesznie prawo
   naznaczone jest wieloma wadami, których konsekwencje będą dotykać w przyszłości bezpośrednio
   Dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych. My nie mamy teraz czasu na analizę, czy przy
   odczytywaniu prawa mamy brać pod uwagę reguły kolizyjne usuwające sprzeczności norm
   prawnych. Panie Ministrze, apeluję do Pana: Proszę się zatrzymać i pomyśleć! Brak natychmiastowej decyzji
   jest często dowodem mądrości, rozwagi i odpowiedzialności. Polscy Uczniowie, polskie Rodziny,
   polskie Społeczeństwo zyska więcej, jeżeli postawimy w tym trudnym czasie, kiedy wszyscy zdajemy
   najważniejszy egzamin w naszym życiu — egzamin z człowieczeństwa, na budowanie relacji
   międzyludzkich. Będzie zdrowsze i odporniejsze, jeśli zadbamy w tym momencie bardziej o emocje niż
   intelekt. Proszę zawrócić z drogi, na którą zostaliśmy wprowadzeni z powodu działania „pod presją”.
   Liczę na to, że potwierdzi Pan poprawność odczytywania przeze mnie prawa, dzięki czemu
   zyskamy kilkanaście dni na roztropne przygotowanie się do prowadzenia działalności
   dydaktycznej w czasie kryzysu. Jednym zdaniem może Pan powstrzymać to szaleństwo, w którym
   zaczynamy po omacku się ranić. Z koronawirusem nie wygramy zbyt szybko, ale możemy
   wyeliminować wirus obłędu, który zainfekował nasze dusze i umysły. Lekarstwem na obłęd jest
   rozsądek. Chyba, że lubi być Pan okłamywany... Panie Ministrze, ja nie będę Pana okłamywać, nawet
   jeśli Pan to lubi... Nie jesteśmy w stanie, bez czasu na przygotowanie, powszechnie realizować
   działalności dydaktycznej z wykorzystaniem m

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka