Dodaj do ulubionych

Spór z zus - emerytura, zasiłek pielęg. na dziecko

06.09.20, 21:40
Złożyłam wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, prosząc o doliczenie do okresów nieskładkowych okresu niewykonywania przeze mnie pracy z tyt. opieki nad dzieckiem na które był pobierany zasiłek pielęgnacyjny. Przez 25 m-cy (XI 2000 do XI 2002). Dziecko miało wtedy ukończone 15lat. Dostarczyłam do ZUSu zaświadczenie z pracy od męża o tym, ze zasiłek był w tym czasie wypłacany i kopię wniosku o przyznanie tego zasiłku z pieczątką i podpisem lekarza. Oprócz tego na tym wniosku są tylko dane osobowe dziecka. Dołączyłam też własny opis niedyspozycji zdrowotnej dziecka, która ujawniła się we wczesnym dzieciństwie ( ale dopiero w 2000r dowiedziałam się że można starać się o ten zasiłek) i że było to natury logopedycznej. Chodziło o konsultacje w poradni specjalistycznej i rehabilitację w domu.
ZUS po moim odwołaniu przekazał sprawę do jednostki nadrzędnej, do działu prawnego i od ponad 60 dni nie mam żadnej odpowiedzi. Tuż po zgłoszeniu odwołania napisałam prośbę aby w razie odmowy uznania mojego wniosku skierowali moją sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd (o takiej procedurze powiedziano mi w oddziale gdzie składałam wniosek). Miesiąc temu byłam zapytać co dzieje się w mojej sprawie - jest rozpatrywana. Jak długo jeszcze - BEZTERMINOWO. Mam czekać.
Drugi sporny temat to Wskaźnik Podstawy Wymiaru Kapitału Początkowego. Liczy się go jako średnią z kolejnych 10 lat podlegania ubezpieczeniu społecznemu. W przypadku gdy nie można wykazać 10 kolejnych lat zarobkowania z powodu np. przebywania na urlopie wychowawczym zus powinien wyliczyć ten wskaźnik z faktycznego okresu ubezpieczenia. U mnie jest to 6 lat wykazanych z dochodem i zaraz potem kolejnych 6 lat urlopu wychowawczego. ZUS dochody z 6 lat podzielił przez 10lat (w 4 latach wpisał dochód 0). Moim zdaniem powinien zgodnie z Ustawą o emeryturach podzielić te dochody przez faktyczny okres kiedy podlegałam ubezpieczeniu społ. czyli kiedy osiągałam dochody. W znaczący sposób obniża mi to emeryturę.
Czy emamy prawniczki mogłyby mi coś doradzić.
Obserwuj wątek
  • riki_i Re: Spór z zus - emerytura, zasiłek pielęg. na dz 06.09.20, 22:48
   Strasznie mieszasz.

   1. Od 1999 r. jest nowy system emerytalny i nie ma w nim żadnych okresów nieskładkowych. Co pobierałaś przez 25 m-cy? Zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne? To pierwsze to gówno nie pieniądze (dzis 215 zł, wtedy dużo mniej) i nie ma nic wspólnego z emeryturą. Natomiast świadczenie pielęgnacyjne wypłaca się jeśli rezygnujesz z pracy zawodowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Wtedy są odprowadzane składki na zus, które płaci gmina, ale z zastrzeżeniem, że czyni to tylko do osiągnięcia 20 lat składkowych, uprawniających do emerytury minimalnej. Jeśli staż jest większy, składki nie są Płacone. Kompletnie nie rozumiem co tu ma mieć do rzeczy jakieś zaświadczenie z pracy męża? Mąż w tym czasie nie pracował i świadczenie pielęgnacyjne było na niego? O co ci chodzi????

   2.Okres urlopu wychowawczego w kapitale początkowym powinien być ujęty jako okres nieskładkowy. Więc wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyliczyli ci z 6 lat faktycznego podlegania ubezpieczeniu, a potem jedynie przemnozyli go wskaźnikiem 0,7 % przez 4 lata nieskładkowe (policzone w miesiącach).
   • nowa53 Re: Spór z zus - emerytura, zasiłek pielęg. na dz 07.09.20, 22:37
    Wydawało mi się, ze opisałam sytuację dokładnie i precyzyjnie.
    1.U mojego dziecka we wczesnym dzieciństwie ujawniła się pewna niedyspozycja zdrowotna. W 2000r dowiedziałam się, że możemy na dziecko z tego tytułu pobierać Zasiłek pielęgnacyjny z ZUS (oprócz normalnego zasiłku rodzinnego). Kwot nie pamiętam, nie są istotne. Zasiłki pobierał pracujący mąż , Ja nie pracowałam wtedy zawodowo. W przepisach o emeryturach i rentach jest informacja o tym, że jeżeli ze względu na stan zdrowia dziecka był wypłacany zasiłek pielęgnacyjny to matce dolicza się dodatkowo okres niewykonywania pracy w tym czasie do lat nieskładkowych (nie więcej niż 3 lata na dziecko, poza normalnymi 3 latami na urlop wychowawczy). Lata opieki nad dziećmi, mimo że nieskładkowe od dawna już ZUS liczy kobietom x 1.3 podstawy.
    Myślałam, że ktoś wie że np. dziecko było za dużesmile albo schorzenie zbyt łagodnesmile i Zus może dowolnie oceniać komu te lata uznać do stażu emerytalnego. Wg mnie ustawodawca w Uchwale o emeryturach i rentach w sposób jednoznaczny określił, że jeżeli był zasiłek to okres niewykonywania pracy w tym czasie przez matkę obligatoryjnie zalicza się do lat nieskładkowych (dodatkowo tak jak wszystkie okresy sprawowania opieki nad dziećmi liczonymi x 1,3).
    2.Przy obliczeniu Kapitału Początkowego mam zaliczony urlop wychowawczy prawidłowo, tyle ile trwał x 1,3 podstawy wymiaru.
    Problemem jest WSKAZNIK PODSTAWY WYMIARU POCZĄTKOWEGO. Z jego pomocą oblicza się PODSTAWĘ WYMIARU. Ten wskaźnik mówi (w%) jak zarabiałam w stosunku do średniej krajowej. Zupełnie teoretycznie, jeżeli w 6 kolejnych latach miałam zarobki w wys. 80% średniej krajowej to suma rocznych wskaźników to 480%. Jeżeli ZUS podzieli to przez 10 lat to wyjdzie WWSKAZNIK PODSTAWY WYMIARU 48%, a jeżeli podzieli przez faktyczny okres kiedy podlegałam ubezpieczeniu społecznemu , czyli przez 6 lat, to WSKAZNIK wyniesie 80%.
    Ma to duży wpływ na całą emeryturę.
    Wybieram się do oddziału Zus zapytać o sprawę, ale miałam nadzieję że niezawodnesmile emamy coś mi doradzą. Czy Zus może tak przeciągać rozpatrzenie odwołania.
    • riki_i Re: Spór z zus - emerytura, zasiłek pielęg. na dz 08.09.20, 00:27
     Ad 1) No to jest akurat bardzo ważne czy to był zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne. O ile mi wiadomo, pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko przez rodzica nie daje mu żadnych uprawnień czy też bonusów emerytalnych. Zupełnie inaczej sprawa przedstawia się ze świadczeniem pielęgnacyjnym, które jest ekwiwalentem za niewykonywanie pracy z tytułu opieki nad dzieckiem. Tutaj są wpłacane przez gminę składki na emeryturę dla tego rodzica, o ile ma mniej niż 20 (kobieta) lub 25 (mężczyzna) zaliczonych wcześniej lat składkowych.

     Wydaje mi się, że trochę pomieszały Ci się zarówno same świadczenia, jak i stan prawny sprzed 1999 roku ze stanem prawnym który nastąpił po tej dacie.

     Piszesz np. że lata opieki nad dziećmi zus liczy wskaźnikiem 1,3%. To jest prawda, ale tylko w odniesieniu do osób, które pobierają lub będą pobierały tzw. nową emeryturę (z kapitałem początkowym i wg średniego dalszego trwania życia ). Kobiety aż do rocznika 1953 (a nawet jeszcze młodsze, np. te przechodzące na emerytury z Karty Nauczyciela) mogą natomiast mieć emerytury wyliczane na starych zasadach i wtedy te okresy są liczone wskaźnikiem 0,7%, a nie 1,3%. Sorry za tę dygresję.

     Ale do rzeczy. Z tych strzępów informacji wynika, że świadczenie pobierał mąż, a nie Ty i że na 99% był to zwykły zasiłek pielęgnacyjny w niewielkiej kwocie (świadczenie pielęgnacyjne jest znacznie wyższe, obecnie podchodzi pod 2000 zł na rękę ).

     Wedle mojej wiedzy, jeśli był to zasiłek pielęgnacyjny, to absolutnie nic Ci się z tytułu jego pobierania przez męża nie należy. Przykro mi.

     Ad 2) Ok, b. dziękuję za dodatkowe informacje. W tym stanie rzeczy, to co napisałem poprzednio w tym punkcie jest błędne.

     A zatem....

     Cztery lata wychowaczego doliczyli Ci do stażu pracy, ale jako tzw. okresy zerowe. Jeśli chodzi o wyliczenie WWPW (wskaźnika wysokości podstawy wymiaru), to jeśli za 6 lat faktycznie składkowych wychodzi 80% średniej pensji, to za 10 lat powinno być również 80% - tak jak piszesz. Wyliczoną wartość z 6 lat przenosi się na dodatkowe 4 lata i inaczej być nie może, gdyż wtedy ten urlop wychowawczy byłby dla wysokości emerytury karą, a nie bonusem.

     Więc ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, że wskaźnik z 6 lat dzieli się nagle ni stąd ni zowąd przez 10 lat. To byłoby nielogiczne i nieuczciwe.

     Naprawdę tak Ci to policzyli??? No to faktycznie trzeba iść do zusu i wyjaśniać.
   • nowa53 Re: Spór z zus - emerytura, zasiłek pielęg. na dz 08.09.20, 22:14
    To że piszę jako nowa53 nie musi oznaczać że urodziłam się w 1953 rokusmile
    Na str. ZUS
    www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kapital-poczatkowy/jakie-sa-zasady-ustalania-podstawy-wymiaru

    jest informacja kiedy stosują faktyczny okres podlegania ubezpieczeniu do obliczania PODSTAWY WYMIARU KAPITAŁU POCZĄTOWEGO
    Możemy również ustalić podstawę wymiaru kapitału początkowego z faktycznego okresu, w którym byłeś objęty ubezpieczeniem, jeśli urodziłeś się przed 31 grudnia 1968 r. i:

    odbywałeś czynną służbę wojskową,
    pełniłeś zastępczą służbę wojskową,
    korzystałeś z urlopu wychowawczego,
    oraz nie możesz udowodnić przed 1 stycznia 1999 r. co najmniej 10 kolejnych lat kalendarzowych, w których osiągałeś zarobki.

    Ja urodziłam się przed wskazaną datą i nie mogę udowodnić zarobków z 10 kolejnych lat właśnie z powodu przebywania na urlopie wychowawczym.
    ZUS sumę średnich wskaźników z 6 lat pracy podzielił przez 10. Zamiast 80 wyszło 48.
    Aby policzyć PODSTAWĘ WYMIARU to 1220,89 pomnożyli przez 48% zamiast 80%.
    Wyszło im 586,03 a powinno być 976,72.
    I dopiero teraz wszystkie lata składkowe są mnożone przez 1,3 x 586,03 zamiast 1,3 x 976,72. Nieskładkowe 0,7 ale opieka nad dziećmi jest liczona 1,3.
    Urlop wychowawczy do Kapitału Początkowego mam zaliczony w pełnej wysokości tyle tylko, że jak wszystkie okresy pomnożony przez zaniżoną PODSTAWĘ WYMIARU czyli przez 586,03 zamiast 976,72.
    Bardziej już wytłumaczyć nie potrafię.smile
    ad2.
    Rozdział 2
    art.7 pkt5
    www.portalkadrowy.pl/skladki-zus-zasilki-emerytury-i-renty/ustawa-z-17-grudnia-1998-r.-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-53-6823.html

    na str ZUS o okresach niewykonywania pracy z tytułu opieki nad dzieckiem, jeżeli był zasiłek pielęgnacyjny dodatkowe 3lata
    www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/okresy-uwzgledniane-przy-ustalaniu-prawa-do-emerytury-i-renty-i-obliczaniu-wysokosci-tych-swiadczen

    Na tym forum pisała kiedyś dziewczyna pracująca w ZUS, miałam nadzieję że sie odezwie.

    Riki - dziękuję za chęć pomocy. Od jakiegoś czasu "studiuję" Ustawę o emeryturach i powoli robię się ekspertemsmile
    Taki-sobie-nick - dziękuję za empatię.
    Muszę napisać skargę na powolność rozpatrywania mojej sprawy. Po moim odwołaniu nie mam odpowiedzi ani pozytywnej ani odmownej.


Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka