Dodaj do ulubionych

vinted - otrzymałam uszkodzony towar

12.01.21, 13:19
dziewczyny
pierwszy raz skusiłam się na zakup na tej platformie...
i wtopiłam- płaszcz, ktory kupiłam ma rozerwaną podszewkę w rękawie, o czym mowy nie było w ogłoszeniu oraz w naszej konwersacji ze sprzedającym
wysłalam już pani zdjęcia i żądanie zwrotu należności
nie wiem tylko czy w takiej sytuacji mogę rościć prawa do zwrotu kosztów wysyłki towaru oraz ponownej odsyłki do sprzedającego- na zdrowy rozsądek są dzę, ze tak.. bo to w końcu nie ja się rozmyśliłam, tylko stan produktu odbiega od opisanego
poki co postąiłam zgodnie z opisem na vinted- czyli terz czekam na reakcję sprzedającego?
co jesli pani nie będzie się poczuwała do winy ?
napiszcie jesli miałyście takie przypadki
ehhh dawno nie kupiłam nic używanego , odważyłam się znów i wtopa
ja sprzedając wystawiam albo rzeczy nowe, w stanie idealnym i bardzo dobrym albo nie sprzedaję wcale -a tu takie cossad
Obserwuj wątek
   • marta.graca Re: vinted - otrzymałam uszkodzony towar 12.01.21, 15:17
    Pieniądze są przekazywane sprzedawcy dopiero po odklikaniu, że jest ok. Cyt. z regulaminu:
    2
    2
    Szukaj przedmiotów
    Ważne aktualizacje
    W świetle obecnej sytuacji związanej z COVID-19 i zmieniających się zasad bezpieczeństwa z zakresu zdrowia publicznego Vinted może być zmuszone reagować. Przeczytaj naszą stronę poświęconą COVID-19.

    Regulamin Vinted
    ­­Regulamin korzystania z platformy Vinted    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA - nowa wersja obowiązuje od 17 września 2020 r

    Serwis wystawiania przedmiotów online VINTED (zwany dalej "Witryną") jest zarządzany przez spółkę VINTED, UAB (zwaną dalej "VINTED"), z siedzibą przy ul. Svitrigailos 13, 03228 Wilno, Litwa, zarejestrowaną pod numerem 302767152 w Rejestrze Spółek Republiki Litewskiej.

    Przed zarejestrowaniem się na Witrynie, każdy Użytkownik musi zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Korzystania (zwanymi dalej "Ogólnymi Warunkami"), Polityką Prywatności (zgodnie z definicjami, które również będą aktualizowane), jak również z innymi obowiązkowymi postanowieniami Witryny, zaakceptować je i zobowiązać się do ich przestrzegania.

    CEL
    1.1 Niniejsze Ogólne Warunki określają wzajemne relacje pomiędzy VINTED a Użytkownikami lub Odwiedzającymi.

    1.2 Możesz skontaktować się z VINTED, wypełniając formularz dostępny tutaj.

    1.3 Witryna umożliwia Użytkownikowi wymianę i/lub sprzedaż i/lub zakup Przedmiotów oraz korzystania z innych Usług Dodatkowych oferowanych przez Witrynę.

    1.4 Usługi nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun (osoba dorosła) musi zarejestrować się w celu korzystania z Usług i nadzorować korzystanie z Usług przez osoby niepełnoletnie.

    Profesjonalni sprzedający nie są upoważnieni do korzystania z Usług. Profesjonalni Sprzedający, którzy dokonują transakcji z konsumentami, podlegają szczególnym przepisom prawa.

    1.5 Rejestrując się na Witrynie, Użytkownik musi podać swoje pełne imię i nazwisko, nazwę użytkownika (pseudonim), adres e-mail i hasło (bezpośrednio lub za pośrednictwem profilu Facebook lub Google), w celu umożliwienia Witrynie identyfikacji Użytkownika za każdym razem, gdy korzysta z Witryny. Nawet jeśli podczas rejestracji na Witrynie Użytkownik podał swoje imię i nazwisko, inni Użytkownicy będą widzieć tylko nazwę (pseudonim) Użytkownika, która może różnić się od jego imienia i nazwiska. Dla celów bezpieczeństwa, VINTED może zażądać udzielenia pewnych potwierdzeń w odniesieniu do twojego konta. Takie potwierdzenia mogą obejmować m.in. powiązanie twojego konta Facebook, Google lub konta innej osoby trzeciej, potwierdzenie numeru telefonu, przedstawienie dowodu posiadacza karty, podanie unikalnego kodu PIN lub inne potwierdzenia, które VINTED może wprowadzić według własnego uznania. Wszystkie dane gromadzone w wyniku takiego potwierdzenia będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności, która jest częścią umowy pomiędzy VINTED a Użytkownikiem.

    VINTED może, według własnego uznania, zmienić Ogólne Warunki w celu:

    a) dostosowania Ogólnych Warunków do obowiązujących lub przyjmowanych zmian przepisów ustawowych lub wymogów regulacyjnych;

    b) dostosowania Ogólnych Warunków do wszelkich orzeczeń sądów, organów ochrony konsumentów lub innych właściwych organów, które mają wpływ na zawartość Witryny;

    c) skorygowania wszelkich błędów (np. błędy ortograficzne lub inne rodzaje błędów, które nie zmieniają znaczenia istniejących zdań) niewykrytych do tej pory;

    d) zapewnienia większej klarowności i rzetelności niniejszych Warunków;

    e) odzwierciedlenia zmian i rozwoju w sposobie prowadzenia działalności;

    f) odzwierciedlenia zmian w warunkach rynkowych lub standardowych praktyk branżowych.

    W granicach obowiązującego prawa, w przypadku jakiejkolwiek zmiany Ogólnych Warunków, w tym Cennika (np. nowych usług), Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez powiadomienie na Witrynie, zanim zmiana zacznie obowiązywać, lub w przypadku bardziej istotnych zmian (np. zmian mających wpływ na prawa lub obowiązki Użytkowników, główne funkcjonalności platformy lub innych istotnych zmian w sposobie działania Witryny), za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w momencie rejestracji 15 dni przed wejściem w życie zmiany. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z którąkolwiek z zaproponowanych zmian, może zdecydować się na zakończenie relacji z VINTED i zamknięcie swojego konta VINTED, zgodnie z punktem 15.3. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków opublikowanych na Witrynie będą miały natychmiastowe zastosowanie do Odwiedzających.

    1.6 Użytkownikowi wyraźnie przypomina się, że Internet nie jest bezpieczną siecią. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że został w pełni poinformowany o zawodności Internetu, w szczególności w zakresie naruszeń bezpieczeństwa transmisji danych oraz braku gwarancji wydajności w zakresie wolumenu i szybkości transmisji danych. Dokładamy wszelkich starań, aby VINTED było jak najbezpieczniejsze. Niemniej jednak Internet nie jest siecią bezpieczną, a niezawodność systemu może pogorszyć się niezależnie od woli VINTED. VINTED nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidywalne zdarzenia, takie jak naruszenie bezpieczeństwa transmisji danych ani za gwarancje wydajności w zakresie wolumenu i szybkości transmisji danych. W tych okolicznościach, do Użytkowników należy podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony ich własnych danych i/lub oprogramowania, w szczególności przed atakiem przez wirusy krążące w Internecie.

    2 DEFINICJE

    Kupujący – oznacza każdego Użytkownika, który kupuje lub chce kupić jeden lub więcej Przedmiotów na Witrynie;

    Przedmioty – oznaczają przedmioty, których sprzedaż nie jest zabroniona przez obowiązujące prawo krajowe i które Użytkownik umieścił w odpowiednim Katalogu Witryny, w celu ich sprzedaży, wymiany lub przekazania;

    Katalog – oznacza elektroniczny katalog, w którym wystawiony jest ten sam rodzaj Przedmiotów, przy założeniu, że wszyscy Użytkownicy muszą przestrzegać zasad korzystania z Katalogu wprowadzonych przez VINTED oraz Listy Produktów i Usług Niedozwolonych Adyen N.V. (jeśli dotyczy);

    Konto Użytkownika lub Konto – oznacza rejestrację Użytkownika na Witrynie; utworzone konto zawiera dane osobowe;

    Konta w serwisach społecznościowych – oznacza konta w serwisach Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube i innych serwisach społecznościowych, gdzie dostarczane są informacje o Witrynie i oferowanych przez nią Usługach, udostępniając treści publikowane przez Użytkowników;

    Potwierdzenie Odbioru – oznacza potwierdzenie, że Kupujący lub Użytkownik otrzymał Przedmiot;

    Forum – oznacza podstronę Witryny, na której Użytkownicy mogą publicznie komunikować się na określony temat lub bez konkretnego tematu. Zasady mające zastosowanie do Forum są dostępne tutaj;

    Cennik – oznacza dokument przedstawiający ceny płatnych Usług VINTED;

    Wiadomości prywatne – oznaczają komunikację poprzez wymianę prywatnych wiadomości pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem systemu wiadomości na Witrynie, do którego dostęp mają jedynie zainteresowani Użytkownicy;

    Aktualności – oznacza oferty krótko- i długoterminowe, konkursy lub nowe Usługi publikowane na Witrynie;

    Polityka Prywatności – oznacza dokument określający sposób, w jaki VINTED gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i przekazuje dane osobowe oraz inne ważne informacje dotyczące Odwiedzającego lub Użytkownika;

    Polityka dotycząca plików cookies – oznacza dokument określający sposób, w jaki VINTED gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i przekazuje dane osobowe oraz inne ważne informacje dotyczące Odwiedzającego lub Użytkownika gromadzone za pomocą plików cookies;

    Usługi – oznaczają wszystkie usługi, w tym Usługi Główne i Usługi Dodatkowe;

    Usługi Dodatkowe – oznaczają odpłatne usługi dodatkowe świadczone przez VINTED i publikowane na Witrynie (zgodnie z Cennikiem), takie jak Usługi Weryfikacji Tożsamości, które nie są uznawane za usługi główne i które mogą być przedmiotem odrębnych ogólnych warunków korzystania;

    Zintegrow
    • marta.graca Re: vinted - otrzymałam uszkodzony towar 12.01.21, 15:21
     Jeszcze raz:

     8.1.1. Jeżeli Przedmiot nie odpowiada zasadniczo opisowi przedstawionemu przez Sprzedającego, w tym jeśli Przedmiot został zniszczony w trakcie wysyłki, Kupujący ma 2 dni, licząc od daty doręczenia Przedmiotu, na poinformowanie VINTED poprzez kliknięcie na okno dyskusyjne ze Sprzedającym. Wstrzyma to Transakcję i VINTED zachowa całkowitą cenę zakupu. W pierwszej kolejności Kupujący i Sprzedający mają prawo do samodzielnego rozwiązania sporu i poinformowania VINTED o wspólnej decyzji. W takim przypadku VINTED zobowiązuje się do zastosowania się do takiej decyzji i zwrotu kosztów Kupującemu lub Sprzedającemu. Jeżeli Kupujący i Sprzedający nie dojdą bezpośrednio do porozumienia lub nie chcą bezpośrednio rozwiązać sporu, Kupujący lub Sprzedający może przekazać sprawę VINTED. Po dokonaniu przez Vinted przeglądu sporu i stwierdzeniu przez VINTED, że Przedmiot nie jest w istocie taki, jak go opisano, porównując go z wystawionym Przedmiotem, VINTED anuluje Transakcję, informując zewnętrznego dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek zastrzeżony (rachunek escrow) w celu zwrotu kosztów poniesionych przez Kupującego po odesłaniu przedmiotu do Sprzedającego. Kupujący otrzyma zwrot całkowitej kwoty zakupu.
   • lewababa Re: vinted - otrzymałam uszkodzony towar 12.01.21, 17:54
    no nie da się.. podszewka jest cała postrzępiona, do tego drugi rękaw miał rownież rozprutą podszewkę-ale chyba zdecydowanie słabiej , bo to widzę jest zszyte na długości 15 cm ..
    na ten moment jestem umówiona ze sprzedającą na zwrot i odesłanie mi pieniędzy
    inna kwestia,napisała, ze absolutnie tego nie zauważyła a ja doszukałam się teraz tego samego na drugim rękawie (zszytego) więc to było świadome- i chyba to bardziej mnie wkurza, że ktoś nieuczciwie pogrywa
    co do Twojego pytania- nie chcę uszkodzonego ciucha- kupowałąm jako stan idealny , wiec mam prawo zwrócić i czuć się oszukana
    • h_albicilla Re: vinted - otrzymałam uszkodzony towar 13.01.21, 07:40
     Jak nie da się łatwo naprawić, to rzeczywiście kicha. Kiedyś też miałam taki przypadek, że sprzedająca nie podała w opisie, że kurtka ma poprute szwy w podszewce pod pachami i w rękawach choć jest niemożliwością, żeby tego nie widziała. Ponieważ jednak kurtka bardzo mi się podobała i długo na coś takiego polowałam, a zszycie podszewki zajęło mi 5 minut, to darowałam sobie przepychanki z reklamacją. Nie rozumiem takiego ukrywania, bo kupiłabym tę kurtkę nawet gdyby sprzedająca uczciwie zamieściła zdjęcia. Dla kogoś kto sie trochę zna na szyciu, zszycie poprutego szwu nie stanowi żadnego problemu.
  • bo1 Re: vinted - otrzymałam uszkodzony towar 12.01.21, 22:30
   lewababa napisała:


   > nie wiem tylko czy w takiej sytuacji mogę rościć prawa do zwrotu kosztów wysyłk
   > i towaru oraz ponownej odsyłki do sprzedającego- na zdrowy rozsądek są dzę, ze
   > tak

   Tak, towar niezgodny z umową, należy Ci się więc pełny zwrot poniesionych kosztów, czyli kosztu wysyłki do Ciebie, kosztu towaru, kosztu odesłania towaru do sprzedawcy. Sprzedawcy powinnaś przedłożyć dokument potwierdzający koszt odesłania.
   Podstawa prawna art. 5612, 5613 kodeksu cywilnego.

   • marta.graca Re: vinted - otrzymałam uszkodzony towar 13.01.21, 06:21
    A to trzeba umieć szyć, na wypadek zakupów internetowych? Ja pierniczę, miał być stan idealny, a przyszły jakieś strzępy. To jest drobiazgowość? Jak nie widziała, to trzeba było się przyjrzeć i nie zawracać głowy. Vinted nie jest od tego, by się pozbywać szmat z domu.
    • lot_w_kosmos Re: vinted - otrzymałam uszkodzony towar 13.01.21, 06:57
     Przecież autorka wątku napisała: rozerwana , a nie strzępy....
     Co oznacza na pewno tyle, że pękła na szwach bo wewnątrz rękawa tylko tak można ją chyba rozerwać. Ewentualnie zawadzic pierscionkiem i też nie wiedzieć. Ktoco chwilę wywija rękawy plaszcza na lewą stronę??
     A ty tu o strzępach od razu piszesz....
      • lot_w_kosmos Re: vinted - otrzymałam uszkodzony towar 13.01.21, 07:47
       Skąd wiesz jaki był opis?
       Autorka napisała jak opisuje swoje rzeczy ktore sprzedaje a nie jak plaszcz opisala sprzedająca.

       Zresztą- autorka ma prawo domagać się zwrotu kasy i dostać ją. Co sprzedająca jej uczyni. A co nie przesądza nadal o tym, że sprzedająca chciała oszukać.

       Niemniej robienie tyle zamieszania o kawalek materiału w używanym ciuchu ktory trzeba sobie zszyc może skłaniać tylko do jednej konkluzji: Panie chroń nas przed takimi klientkami big_grin
   • lot_w_kosmos Re: vinted - otrzymałam uszkodzony towar 13.01.21, 06:53
    Mamtrzykotyidwa - jakoś identycznie mi sie pomyslalo ;D

    Babka mogla sobie nie zdawać sprawy że w rękawie pękła podszewka.

    Mam parę kurtek i płaszczy do ogloszenia na wiosnę. Sprawdzę wszędzie te podszewki bo jeszcze ematka kupi i będę dopłacać do interesu big_grin
    • lewababa Re: vinted - otrzymałam uszkodzony towar 13.01.21, 13:46
     nie ironizuj proszę !
     w opisie było stan idealny, kilka razy założony...
     z zewnątrz płaszcz wygladał ok- choć moje wyobrażenia były inne-ale to już moj problem i to absolutnie nie uznałabym za podstawę do zwrotu
     ale rozerwana podszewka w jednym rękawie- tu zszyta była maszynowo(na to wczoraj zwróciła mi uwagę kumpela, ktora dokladniej niż ja obejrzała płaszcz) oraz rozerwana podszewka w drugim rękawie ale tak,że zszycie nie było możliwe(trzebaby doszyć trochę materiału po prostu), wiec stan idealny to na pewno nie był... wiec chyba produkt nie jest zgodny z opisem -ale moze ja mam za wysokie wymagania odnośnie stanu idealnego....;P
     sama mam płaszcz , w którym rozwaliłam podszewkę w rękawie przy pierwszym założeniu- zaręczam, dużo mniejsze rozerwanie, nie sposób jednak było go nie zauważyć
     nie robiłam nikomu dżihadu- po prostu napisalam sprzedającej ,ze nie chcę takiego produktu -nie widzę w tym nic czepialskiego -kasę zwróciła mi błyskawicznie-miałąm jednak zagwozdkę co do kosztu odsyłki, dlatego tu zapytałam
     kończę temat bo jak zwykle gównoburza ,że matka czepialska ------nie, jestem po prostu asertywnatongue_out

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka