Dodaj do ulubionych

Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania

17.01.21, 02:48
Słyszałyście o tym? Ministerstwo zdrowia dezaktywuje skierowania pracownikom niemedycznym, którzy mieli się szczepić w grupie 0. Ludzie dostali skierowania, poumawiani są już na konkretne terminy szczepień, a tu pracodawcy przekazują im info. że w nocy 14.01 weszła nowa ustawa i jednak nie wolno im się szczepić, a skierowania zostaną dezaktywowane. Taka sytuacja spotkała np. pracowników uczelni medycznych, firm farmaceutycznych i innych współpracujących ze służbą zdrowia. Spotkało to kogoś osobiście?
Obserwuj wątek
  • ciuchcia2 Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 10:05
   Jestem pracownikiem niemedycznym, na początku stycznia przyjęłam pierwszą dawkę. W piątek sprawdzałam na IKP i informacja o tym szczepieniu była, nr serii podany itp. Dzisiaj "brak wyników"...
   • milka_milka Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 10:32
    Czyli zniknęło Twoje szczepienie? To, które już dostałaś?
    • ciuchcia2 Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 11:07
     Tak, nie śladu po tym, że szczepienie się odbyło. Skierowanie ma status "w realizacji".
     • milka_milka Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 13:40
      A masz jeszcze jakieś potwierdzenie? Jakiś kwitek papierowy?
      • 35wcieniu Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 14:34
       Dostaje się zaświadczenie z datą odbycia pierwszego i planowaną datą drugiego szczepienia i numerem partii szczepionki.
   • mamamisi2005 Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 11:31
    Strasznie to słabe, nie tylko w kontekście szczepienia, ale idei ogólnie IKP, skoro wybrane elementy historii leczenia mogą znikać?
   • 35wcieniu Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 13:27
    Ja w ogóle nie mam na IKP infomacji o szczepieniu, nie wiem czy wcześniej miałam bo nie sprawdzałam, ale wydaje mi się niemożliwe żeby nie dostać drugiej dawki, jeżeli się dostało pierwszą.
    • treo.tralve Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 13:33
     podobno zupełnie niemożliwe- dostałąś pierwszy, MUSISZ dostać drugi
  • cku Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 10:24
   To teraz kto może w grupie 0? Tylko pracownicy medyczni czy pracownicy szpitala a współpracujący jużnie?
   • mia_mia Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 10:34
    Póki co nikt, bo wstrzymano szczepienia personelu medycznego.
   • mia_mia Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 10:36
    Od początku lista osób uprawnionych do szczepienia jako pracownicy niemedyczni była zdecydowanie za szeroka.
    • daniela34 Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 10:45
     To prawda, znam co najmniej 1 osobę, która się zaszczepiła jako współpracująca z placówką medyczną i kolejne 2, które już się szykowały, a tak naprawdę współpraca jest zdalna i ryzyko żadne. Zdecydowanie zbyt szeroko to poszło.
     • fredzia098 Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 11:05
      Nie wszyscy pracują zdalnie. Większość bezpośrednio kontaktuje się z personelem szpitalnym. Za to mają szczepić prokuratorów. To nie przegięcie?
      • daniela34 Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 11:24
       Napisałam o 3 znanych mi osobiście przypadkach i tam wiem z całą pewnością, że bezpośredniego kontaktu nie ma. Jak dla mnie ta grupa powinna od początku obejmować wyłącznie pracowników mających bezpośredni kontakt z pacjentami.
       A co do prokuratorów to tak, jest to "przegięcie".
    • fredzia098 Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 10:57
     Owszem była za szeroka. Szczepił się np cały Uniwersytet Jagieloński, bo mają też wydział medyczny. Tylko, że mają anulować skierowania nie tylko im, ale różnym powiązanym ze szpitalami firmom, gdzie naprawdę praca polega na ciągłych wizytach w szpitalu i kontakcie z lekarzami np. przedstawiciele medyczni, sprzętowi, dostawcy itp.
     • treo.tralve Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 13:24
      nieprawda sad
      • fredzia098 Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 18.01.21, 01:49
       Z czym nieprawda? Z UJ ? Wczoraj był artykuł, że mogli się szczepić wszyscy, uczelnia się dopytywała, MZ potwierdzało, a potem wysłali info, że jednak nie i anulują skierowania.
     • myviolett Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 23:31
      No tak dostawcy sprzętu to już w ogóle ryzyko większe niż pielęgniarki , a pracownik hurtowni ryzyko jak chirurg. Słyszałam , ze prokuratorzy tez w grupie 0 są tak się narażają biedactwa.
      • fredzia098 Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 18.01.21, 01:46
       To wyobraź sobie przedstawiciela medycznego od leków onkologicznych np, który co dzień odbywa kilka , kilkanaście wizyt z onkolgami, jeździ od szpitala do szpitala, czeka w poczekalniach razem z pacjentami. Wyobraź sobie jak on jest narażony i jak naraża innych, w tym ciężko chorych pacjentów. Podobnie z lekami kardiologicznymi, immunologicznymi itp.
       • alicia033 Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 18.01.21, 10:33
        fredzia098 napisał(a):

        > To wyobraź sobie przedstawiciela medycznego od leków onkologicznych np, który co dzień odbywa kilka , kilkanaście wizyt z onkolgami, jeździ od szpitala do szpitala, czeka w poczekalniach razem z pacjentami.

        całkowicie zbędne i mam nadzieję, że od dawna się to już tak nie odbywa.
  • aagnes Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 10:40
   Jak usłyszałam że znajoma która luźno wspolpracuje ze szpitalem i od marca ubiegłego roku pracuje w domu otrzymala szczepionke, na razie 1 dawke to oslabłam. W tym kraju nigdy nie będzie Dobrze. Czy ktoś w ogóle myślał przez choćby 5 minut układając harmonogram szczepień?
  • wapaha Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 10:44
   Z rozporządzenia , roz. 3a

   § 28a. 1. Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w następującej kolejności:
   1) osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym:
   a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
   b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie,
   2) osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę:
   a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
   b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce,
   3) przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
   4) osoby inne niż określone w pkt 1 i 2, zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
   5) farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej,
   6) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,
   7) osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
   – w ramach etapu „0”;
   8) pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
   9) osoby urodzone:
   a) nie później niż w 1941 r.,
   b) w latach 1942–1951,
   c) w latach 1952–1961,
   10) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
   11) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,
   12) funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokura-torzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wyko-nujący działania ratownicze
   – w ramach etapu „I”.

   ( koniec punktu, etap 1 nie jest opisany)
   • fredzia098 Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 11:01
    To tu wygląda jakby etap 1 włączyli do 0, bo są np nauczyciele i służby. Ale to chyba jakiś błąd
    • wapaha Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 11:11
     fredzia098 napisał(a):

     > To tu wygląda jakby etap 1 włączyli do 0, bo są np nauczyciele i służby. Ale
     > to chyba jakiś błąd     to jest treść rozporządzenia, zgrałam ją sobie 15 stycznia, bo ponoc były przypadki, że do opublikowanych rozporządzen "dopisywano" jakieś punkty. Sprawdzimy jak bedzie tym razem
    • asia_i_p Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 11:20
     W sumie to można wszystko nazwać etap zero i ustalać kolejność w obrębie etapu zero, czemu nie smile Tylko to absolutnie nic nie przyspieszy.
    • panna.nasturcja Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 15:00
     Nie, wapaha skopiowała, ale nie przeczytała.
     Etap zero jest od w punktach 1-7, co jest jak wół napisane na końcu siódmego.
     A etap pierwszy to punkty 8-12, co jest napisane na końcu.

     Przy czym nie wiem które to rozporządzenie, bo ono się zmieniło i teraz cześć grup z etapu zero jest w etapie pierwszym.
   • slonko1335 Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 11:37
    Jak nie jest? Od punktu 8 przecież jest etap 1 opisany. Od 1-7 etap 0.
    • wapaha Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 11:41
     to wyżej, to jest treść rozporządzenia
     etap 0 :8-12
     • slonko1335 Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 11:44
      Popatrz na znaki interpunkcyjne
    • asia_i_p Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 11:41
     Rzeczywiście, masz rację - te nazwy etapów to są podsumowania, a nie nagłówki. Trochę jak radiowa prognoza pogody, kiedy włączysz w środku i słyszysz ciąg -6 w Warszawie -2 we Wrocławiu +3. big_grin
     • slonko1335 Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 11:45
      Zapisali to dziwnie przyznam i na początku też zglupialam.
      • wapaha Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 17:52
       fakt...pierwszy raz widzę taki zapis w rozporządzeniu..no cóż..może to taka nowa moda wink
       • slonko1335 Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 17:55
        Im mniej czytelne tym lepiej dla nichwink też pierwszy raz tak zapisane widzę.
  • treo.tralve Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 13:22
   ale mnei przeraziłaś uncertain sad sprawdziłam- mam skierowanie
   • fredzia098 Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 18.01.21, 01:53
    Tylko czy zdążysz się zaszczepić zanim anulują?
  • gaskama Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 14:54
   Burdel. Norma, państwo PiS.
   W ubiegłym tygodniu moja lekarka była szczepiona. Zapytali, czy na kogoś z rodziny do zaszczepienia, bo zostały im dawki, ale musu być szybko. Pojechała pi męża, który jest sporo starszy, na 81 lat (i tak na termin na początek lutego). Jak z nim przyjechała po godzinie, to się okazało, że 15 min wcześniej upłynął termin ważności i musieli ileś dawek wylac.
   • 35wcieniu Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 15:01
    To akurat wina złej organizacji a nie państwa PIS.
    • gaskama Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 17.01.21, 16:32
     Ta. A kto odpowiada za cały system rejestracji i przydział szczepionek? Po akcji z Janda przychodnie wola wylac, niż dać komuś z poza grupy 0.,
     • taniarada Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 18.01.21, 10:26
      gaskama napisała:

      > Ta. A kto odpowiada za cały system rejestracji i przydział szczepionek? Po akcj
      > i z Janda przychodnie wola wylac, niż dać komuś z poza grupy 0.,
      >
      Fajnie że rządzi PIS i PO nie wybudowało elektrowni atomowej .Chwała Bogu.Żadnym poście nic pozytywnego nie napisałać o tym rządzie .Putin ci płaci w rublach czy co ?
      • gaskama Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 18.01.21, 11:50
       A co można pozytywnego o rzadzie nieudaczników napisać?????
   • mandre_polo Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 18.01.21, 08:02
    I nie powiedziano jej że termin mija o godzinie x? Ci za ludzie
  • jowita771 Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 18.01.21, 08:28
   I bardzo dobrze. Ostatnio czytałam, że do grupy 0 zaliczali się pracownicy kadr, księgowi i nawet pracownicy call center, którzy teraz pracują zdalnie. I mieli być szczepieni przed nauczycielami. Przecież to idiotyzm.
   • silenta Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 18.01.21, 10:21
    U mnie pierwsza zaszczepiła się cała administracja, dopiero potem pracownicy oddziałów.
  • taniarada Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 18.01.21, 10:29
   Osoby z niemedycznych wydziałów UJ, które otrzymały już skierowania na szczepienia, nie mogą się na nie umawiać, gdyż ich skierowania zostaną dezaktywowane przez Ministerstwo Zdrowia - poinformowała Monika Harpula, kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • 12gram Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 18.01.21, 11:11
   Śmieszą mnie te "załamywania rąk" że jako to administracja szpitala się zaszczepiła! - w rozporządzeni jakie rząd stworzył jest jasno napisane, że ma prawo się szczepić w zerowej grupie. tak samo jak inne osoby współpracujące z podmiotami medycznymi.
   To tak jakby być oburzonym, że tutejsze dobrze zarabiające ematki biorą po 500+na dzieci. A dobrze wiem, że całkiem zamożne tutejsze panie jak najbardziej biorą bo jest przepis że mogą -więc "im się należy to biorą" .
   A nagle z prawa do bycia zaszczepionym inni nie powinnii korzystać choć przepis im pozwala - bo te same ematki się na przepis nie załapały...
   hipokryzja.
  • 12gram Re: Min. Zdrowia dezaktywuje skierowania 18.01.21, 11:15
   Nic nie anuluje tylko wstrzymano dostawy szczepionek i dotarło ich mniej niż było zamówione,
   i tych co już sa zarejestrowani trzeba przesunac na później żeby wystarczyło szczepionek na drugą dawkę tych co już sa zaszczepieni.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka