Dodaj do ulubionych

kurs z funduszy unijnych a zmiana pracodawcy

19.05.21, 08:50
Czy ktoś się orientuje, co się dzieje w sytuacji, kiedy pracownik uczestniczący w 2-letnim kursie unijnym chce zmienić pracodawcę w trakcie trwania kursu? Czy jest zobowiązany zwrócić pracodawcy środki unijne, czy są jakieś inne rozwiązania tej sytuacji?
Obserwuj wątek
  • swinka-morska Re: kurs z funduszy unijnych a zmiana pracodawcy 19.05.21, 09:01
   Srodków unijnych - nie.
   Natomiast najczęściej firma musi też wnieść swój wkład własny np. 20% a dofinansowanie z UE wynosi 80% (proporcje mogą być różne w zależności z jakiego dokładnie funduszu/programu było to dofinansowanie).
   Jeśli z pracodawcą podpisywałaś umowę lojalnościową na tę część kosztu, którą ponosił pracodawca, może się on domagać zwrotu.
   Dopytaj o możliwość kontynuowania/dokończenia tego kursu (bo chyba byłoby warto skończyć?).
   • jagoda2 Re: kurs z funduszy unijnych a zmiana pracodawcy 19.05.21, 09:10
    swinka-morska napisała:


    > Jeśli z pracodawcą podpisywałaś umowę lojalnościową na tę część kosztu, którą p
    > onosił pracodawca, może się on domagać zwrotu.

    Czyli jak się pracodawca uprze, to trzeba oddać część dofinansowania, ale jeśli okaże się łaskawy, to może zwolnić z tej opłaty, tak?

    > Dopytaj o możliwość kontynuowania/dokończenia tego kursu (bo chyba byłoby warto
    > skończyć?).

    Są takie możliwości, bo rozwiązaniu umowy o pracę? Dla (byłego) pracodawcy to żaden biznes przecież. Rzeczywiście jednak ukończenie tego kursu byłoby najlepszą opcją.
    • swinka-morska Re: kurs z funduszy unijnych a zmiana pracodawcy 19.05.21, 09:21
     Jeśli pracownik nie podpisywał umowy lojalnościowej, to pracodawca nie ma jak domagać się zwrotu.
     Jeśli była umowa lojalnościowa o szkolenie, to trzeba ją dokładnie sprawdzić czy nie opiewa przypadkiem na całość kosztu udziału pracownika (dofinansowanie UE i wkład własny pracodawcy) - w taki przypadku pracownik musiałby zwrócić całość. "Musiałby" teoretycznie bo widziałam tego typu sprawy, które trafiły do sądu, który orzekł, że pracownik jednak zwracać nie musi.

     Co do możliwości dokończenia - jeśli to jest szkolenie robione wewnętrznie u pracodawcy to pewnie nie, ale jeśli jest to kurs prowadzony gdzieś na zewnątrz, np. na jakiejś uczelni, to być może tak. Do sprawdzenia.
     • jagoda2 Re: kurs z funduszy unijnych a zmiana pracodawcy 19.05.21, 09:42
      swinka-morska napisała:

      > Jeśli pracownik nie podpisywał umowy lojalnościowej, to pracodawca nie ma jak d
      > omagać się zwrotu.

      Coś takiego było:

      "Oświadczenie uczestnika

      Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku mojej rezygnacji z udziału w Projekcie X współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z011/17-00) przed jego ukończeniem albo skreślenia mnie z listy uczestników ww. Projektu z przyczyn leżących po mojej stronie, w tym z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu korzystania z Intensywnego kursu Y, jeżeli Instytucja Pośrednicząca uzna koszt kursu tego uczestnika za kwotę niekwalifikowalną, zwrócę dobrowolnie – na wezwanie Pracodawcy - koszty związane z moim szkoleniem w wysokości nie wyższej niż zaplanowane w budżecie Projektu tj. w wysokości 7.474,29 zł. Kwota kosztów do zwrotu zostanie naliczona proporcjonalnie do czasu mojego udziału w kursie.

      Ponadto oświadczam, że w przypadku mojej rezygnacji z udziału w kursie albo skreślenia mnie z listy uczestników dobrowolnie zwrócę Organizatorowi kursu otrzymane materiały szkoleniowe."

      Nie wiem, jaki procent kosztu kursu stanowi w/w kwota, ale kurs obejmuje 320 godzin zajęć, a czas jego trwania obliczony jest dwa lata. Przypuszczam, że powodu pandemii, czas jego realizacji może się wydłużyć, gdyż był dość długi przestój w ubiegłym roku zanim firma szkoleniowa ogarnęła się "zoom-owo". Na oko zrealizowane jest jakieś 65% kursu.


      > Co do możliwości dokończenia - jeśli to jest szkolenie robione wewnętrznie u pr
      > acodawcy to pewnie nie, ale jeśli jest to kurs prowadzony gdzieś na zewnątrz, n
      > p. na jakiejś uczelni, to być może tak. Do sprawdzenia.

      Dziękuję, sprawdzę.
       • jagoda2 Re: kurs z funduszy unijnych a zmiana pracodawcy 19.05.21, 09:54
        swinka-morska napisała:

        > Wygląda na to, że może być konieczność zwrotu proporcjonalnej części kosztów wg
        > stanu zaawansowania szkolenia.

        Tak, ale to chyba też zależy od uznania tej organizacji pośredniczącej i kosztu uznanego za kwalifikowalny lub nie.
        A skoro koszty niekwalifikowalne to m.in. "wszystkie wydatki niezwiązane bezpośrednio z projektem, zakup nieruchomości, naprawy sprzętu" - to chyba nie ma czego uznać za taki koszt. Czy dobrze rozumiem?
         • jagoda2 Re: kurs z funduszy unijnych a zmiana pracodawcy 19.05.21, 18:18
          swinka-morska napisała:

          > Szkolenie rozpoczęte ale niedokończone ze względu na rezygnację uczestnika, nie
          > zostanie zaliczone do kosztów kwalifikowalnych.

          Ale czy może zostać zaliczone do kosztów niekwalifikowalnych, skoro nie są to koszty wymienione przeze mnie wyżej?
          Nie znam się na tym zupełnie, ale czułam, że pakowanie się w 2-letni kurs jest bardzo ryzykowne. Niby zapewniano mnie, że pracodawca będzie podchodzić bardzo elastycznie, bo to długa perspektywa, ale już to widzę...
          Dziękuję za podpowiedź, ale niestety, nawet gdyby trzymano się harmonogramu kursu, to nie skończyłby się on przed ew. terminem zmiany pracy.
        • swinka-morska Re: kurs z funduszy unijnych a zmiana pracodawcy 19.05.21, 16:42
         Natomiast tak sobie myślę, że jeśli projekt przedłuża się ze powodów niezależnych od pracownika (covid, zawieszenie zajęć), to mogłoby to stanowić podstawę do wybronienia się przed zwrotem kosztów ("zgłosiłam się do udziału w tym projekcie zakładając, że potrwa X czasu i że przez ten czasu będę pracowała w tym samym miejscu, ale teraz z przyczyn ode mnie niezależnych, szkolenie trwa i trwa i końca nie widać, a ja nie miałam zamiaru wiązać się zobowiązaniami w u obecnego pracodawcy na tak długi czas")
   • jagoda2 Re: kurs z funduszy unijnych a zmiana pracodawcy 19.05.21, 20:57
    ave-55 napisał(a):

    > Z drugiej strony w tym oświadczeniu jest mowa o zwrocie kosztów szkolenia w prz
    > ypadku rezygnacji z kursu a ty w kursie będziesz dalej uczestniczyć tyle że kto
    > ś inny będzie twoim pracodawcą.

    Ale kurs jest dedykowany konkretnemu pracodawcy, a prowadzony przez firmę zewnętrzną. No i nie wiadomo, czy będzie możliwość kontynuowania kursu. Wykonawcy pewnie wszystko jedno (bierze kasę za ilość przepracowanych godzin, nie od łebka); nie wiem, jak to wygląda w przypadku pracodawcy - czy traci coś na tym (poza pracownikiem), czy trzeba zaistnienie takich okoliczności (zmiana pracy) gdzieś zgłaszać.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka