Dodaj do ulubionych

Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkrety.

18.04.23, 06:28
W ostatnich dniach pojawiły się wątki z intensywna dyskusja na temat przyczyn kryzysów i kłopotów z dziećmi.
Przyczyny tejże sytuacji zostały mniej więcej wskazane.

Ponieważ bardzo cenie sobie konkretne rozwiązania, nie tylko same dyskusje, pozwolę sobie wkleić wiadomość, która wczoraj dostałam od kadry pedagogiczno-psychologicznej ze szkoły syna.

Jest to wykaz konkretnych punktów wraz z kontaktami, gdzie można szukać pomocy.
To także wiadomość dla tych,którzy nie wiedzą, gdzie zgłaszać zaobserwowaną przemoc wobec dzieci (a i takie wątki pojawiają się na emamie).

Uwaga - część jest ogólnopolska, część dotyczy Mazowsza.

112 – Numer alarmowy
To główny i podstawowy numer alarmowy we wszystkich nagłych wypadkach. Zadzwoń pod ten numer, jeśli zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka i niezbędna jest interwencja policji, straży pożarnej lub pogotowia. Operator numeru alarmowego po Twoim zgłoszeniu powiadomi odpowiednie służby ratownicze.

W Polsce działają również numery alarmowe do poszczególnych instytucji:
997 Policja
998 Straż Pożarna
999 Pogotowie Ratunkowe


800 12 12 12 – Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Telefon skierowany do wszystkich dzieci, które potrzebują pomocy. Jeśli zadzwonisz pod ten numer, będziesz mógł/mogła/mogło porozmawiać ze specjalistą, który postara się pomóc. Numer działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Pod ten numer mogą też dzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich. W celu otrzymania wsparcia możesz skontaktować się także za pośrednictwem czatu na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka www.brpd.gov.pl. Od kwietnia 2020 roku rozszerzono działalność telefonicznej linii interwencyjnej. Wszystkie osoby – uczniowie, rodzice, nauczyciele czy władze lokalne – uzyskają pomoc prawną i wyjaśnienia dotyczące treści, które mogą być nauczane w polskich szkołach.

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Jeżeli czujesz się krzywdzony i potrzebujesz pomocy – możesz zadzwonić pod ten numer. Specjaliści porozmawiają z Tobą o każdym trudnym problemie i udzielą Ci pomocy. Telefon działa 7 dni w tygodniu całodobowo. Możesz także zarejestrować się na stronie www.116111.pl i napisać wiadomość.

800 080 222 – Całodobowa infolinia Fundacji ITAKA
Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Jeśli czujesz się przygnębiony, masz problemy w szkole lub w domu, lub jesteś ofiarą przemocy, tutaj też czekają na Ciebie specjaliści. To doświadczeni pracownicy Fundacji ITAKA — Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych: psychologowie, pedagodzy i prawnicy. Konsultanci odpowiedzą na twoje pytania, doradzą, co możesz zrobić w swojej sytuacji. Możesz skontaktować się także przez stronę: www.liniadzieciom.pl.

801 120 002 – Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
To numer, pod który mogą dzwonić ofiary przemocy w rodzinie, a także osoby, które usłyszały o takiej przemocy lub są jej świadkami. Konsultacje prowadzone są telefonicznie lub mailowo pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info Kontaktując się z „Niebieską Linią”, uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

801 615 005 – Dyżurnet.pl
Pod tym numerem można zgłaszać informacje o wszystkich nielegalnych i niepokojących treściach znalezionych w Internecie. Jeśli specjaliści z dyżurnet.pl uznają, że znalezione przez Ciebie treści są nielegalne – poinformują o tym policję lub prokuraturę. Twoje zgłoszenie może być anonimowe, to znaczy, że nikt nie dowie się o tym, że to Ty zgłosiłeś nielegalne treści. Niepokojące Cię treści możesz też zgłosić poprzez stronę www.dyzurnet.pl, lub e-mailowo: dyzurnet@dyzurnet.pl.

800 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania
To numer, pod którym uzyskasz pomoc oraz wsparcie, jeśli Twój problem związany jest z narkotykami lub uzależnieniem od narkotyków. Możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i wtedy, kiedy zauważysz, że problem z narkotykami ma osoba w Twoim otoczeniu. Telefon jest czynny codziennie od 16:00 do 21:00, z wyjątkiem świąt państwowych.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
To bezpłatna i anonimowa pomoc dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci przeżywających kłopoty i trudności takie jak: agresja, przemoc w szkole, cyberprzemoc, zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Specjaliści dostępni są od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-15:00.

Oferta dla młodzieży zmagającej się z zaburzeniami emocjonalnymi

Psychoklinika będzie świadczyć BEZPŁATNĄ pomoc dla dzieci i młodzieży z całego województwa mazowieckiego.

Psychoklinika Poradnie Zdrowia Psychicznego została jednym z realizatorów programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego, na lata 2022–2024. Celem tego programu jest zwiększenie liczby identyfikowanych podejrzeń przypadków zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży, mieszkających w województwie mazowieckim.

W ramach tego projektu zaplanowaliśmy szereg działań, mających na celu zwiększenie liczby identyfikowanych podejrzeń depresji wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu każdy z uczestników, który zmaga się z problemem, jakim jest depresja, będzie mógł uczestniczyć nawet w 25 sesjach terapeutycznych! Zadanie zostanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Już teraz w ramach programu proiwadzony jest szereg działań, w między innymi badania przesiewowe w kierunku wykrycia depresji, konsultacje ze specjalistą oraz sesje terapeutyczne wraz z podsumowaniem terapii (nawet do 25 wizyt). Każdy z uczestników otrzyma także informacje z zakresu edukacji zdrowotnej.

Zaplanowane są także działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej. Warto dodać że wszystkie te działania będą BEZPŁATNE!

Skorzystać z nich można w dowolnym oddziale Psychokliniki, tj. w Chotomowie (k. Legionowa) oraz w dwóch placówkach w Warszawie (Warszawa Bielany, Warszawa Białołęka). Zgłoszenia przyjmowane są w naszych oddziałach:

Psychoklinika Oddział Legionowo (Chotomów)
22 / 355 20 01
Psychoklinika Oddział Warszawa Bielany
22 / 355 20 02
Psychoklinika Oddział Warszawa Białołęka
22 / 355 20 03


Warunki uczestnictwa:

Aby zakwalifikować się do programu należy spełnić kilka warunków. Uczestnik powinien między innymi mieć ukończony 12 rok życia i nie może mieć więcej niż 21 lat.
Powinien także mieszkać na terenie województwa mazowieckiego.
Ponadto, podczas wywiadu u osoby aplikującej, musi zostać stwierdzony co najmniej jeden z symptomów, takich jak:
- obniżony nastrój,
- utrata zainteresowań i zdolności do radowania się,
- trudne do wyjaśnienia rozdrażnienie,
- duża wrażliwość na odrzucenie,
- osłabienie koncentracji i uwagi,
- niska samoocena i mała wiara w siebie,
- poczucie winy i małej wartości,
- pesymistyczne widzenie przyszłości,
- myśli i czyny samobójcze lub autoagresywne,
- wzmożona drażliwość,
- wybuchy złości,
- skargi na dolegliwości somatyczne,
- zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej - - męczliwości i zmniejszenia aktywności,
- zaburzenia snu,
- zmniejszony apetyt,
- lęk przed przyszłością

Uwaga! Liczba miejsc i świadczeń w ramach projektu jest ograniczona.

Bezpłatne porady psychologiczne i wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w Centrum CBT
Przy Centrum CBT powstał Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I poziomu referencyjnego. Ośrodek świadczy swoje usługi w ramach NFZ.
Koncepcja psychologicznej opieki środowiskowej od lat rozwijana jest na
Obserwuj wątek
  • kochamruskieileniwe Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 18.04.23, 06:32
   cd.

   Oferta bezpłatnej pomocy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Centrum CBT
   PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM CBT

   Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w populacji dzieci i młodzieży dotyczy około 10% populacji, co oznacza, że w Polsce ponad 600 tys. dzieci i młodzieży poniżej 18 r.ż. wymaga zapewnienia profesjonalnej opieki.
   Taką profesjonalną pomoc, w postaci wparcia psychologicznego lub psychoterapeutycznego, a także opieki lekarza psychiatry zapewnia obecnie Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT, w której świadczymy bezpłatne, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) usługi. Stanowi ona rozwinięcie misji naszego ośrodka – budowania najwyższych standardów opieki psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
   Nasz zespół to specjaliści o bardzo wysokich kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą (psycholodzy, psycholodzy kliniczni, certyfikowani psychoterapeuci oraz specjaliści psychoterapii dzieci i młodzieży, specjaliści psychiatrii dzieci i młodzieży), stale dokształcający się, ale także szkolący młode kadry. Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty naszej Poradni.
   W PORADNI CBT OFERUJEMY:
   • Porady psychologiczne: wsparcie psychologiczne, spotkania psychoedukacje
   • Psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży
   • Porady lekarza specjalisty psychiatry dzieci i młodzieży: konsultacje diagnostyczne, leczenie farmakologiczne, porady terapeutyczne i kontrolne
   DO KOGO KIEROWANA JEST POMOC W CBT:
   • Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
   • Młodzieży do 18 r.ż.
   KIEDY WARTO ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC W PORADNI CBT:
   • Jeśli lekarz pediatra, neurolog lub innej specjalności zlecił udanie się do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży z powodu podejrzenia u dziecka: całościowych
   lub specyficznych zaburzeń rozwoju, zaburzeń zachowania, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń psychotycznych, niespecyficznych trudności w nauce lub relacjach społecznych, nadpobudliwości psychoruchowej, innych zaburzeń emocjonalnych.
   • Jeśli u dziecka obserwujemy trudności w relacjach z rówieśnikami, problemy z dostosowaniem się do zasad obowiązujących w przedszkolu lub szkole, trudności w nauce, niepokojącą zmianę nawyków (np. żywieniowych), problemy ze snem, lęk i niepokój utrudniający mu codzienne funkcjonowanie, izolowanie się od rodziny i rówieśników, zachowania agresywne lub autoagresywne (np. samookaleczenia), obniżenie nastroju, nadmierną nadpobudliwość, nieprawidłowy i nieadekwatny do wieku rozwój.
   • Kiedy jako Rodzice lub Opiekunowie potrzebujemy wparcia w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi lub związanymi ze zmianą zachowania lub chorobą dziecka
   Źródło: cbt.pl/poradnia-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy/


   Bezpłatna broszura dla rodziców i specjalistów na temat autoagresji, samouszkodzeń i zagrożenia samobójstwem u dzieci i młodzieży
   Czy istnieje związek między samouszkodzeniami a próbami samobójczymi?
   Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Pomimo, że samouszkodzenia istotnie różnią się od samobójstwa, są one zarazem istotnym czynnikiem ryzyka podjęcia próby samobójczej. Badania wskazują, że u osób samookaleczających się notuje się aż o 30% więcej samobójstw niż w populacji ogólnej.
   Zdaniem Thomas Joiner istnieją trzy konieczne i/lub wystarczające warunki do popełnienia samobójstwa, które łączą się z samouszkodzeniami. Są to:
   • nawyk znoszenia bólu – młodzi ludzie, którzy się okaleczają, przyzwyczajają się do doznawania bólu, oswajają się z widokiem krwi, eksperymentują z różnymi sposobami zadawania sobie ran i używanymi w tym celu narzędziami.
   • subiektywne poczucie nieudolności i bycia ciężarem dla innych – na przykład w przebiegu depresji może pojawiać się nieuzasadnione poczucie winy, np. zaniżam średnią ocen w mojej klasie, poczucie bycia ciężarem, np. dla rodziny, przekonanie o tym, że nic dobrego mnie nie czeka i nic nie jestem wart/a, nic nie potrafię.
   • niezaspokojona potrzeba przynależności – poczucie wyobcowania z grona innych ludzi i niezaspokojenie tej podstawowej ludzkiej potrzeby przynależności zwiększa ryzyko popełniania samobójstwa.
   To fragment naszej BROSZURY, która jest efektem naszej pracy w ramach projektu „Autoagresja. O czym trzeba wiedzieć?” finansowanego przez m. st. Warszawa. Jeśli chcesz otrzymać tę broszurę edukacyjną (BEZPŁATNIE), wyślij wiadomość na adres: kontakt@zobaczjestem.pl


   UWAGA! ZAJĘCIA PŁATNE
   Czy Twoje dziecko skarży się na złe relacje z kolegami i koleżankami? Chcesz, aby miało więcej odwagi, było śmielsze i uczestniczyło w różnych wydarzeniach szkolnych? Trening Pewności Siebie jest właśnie dla Twojego dziecka!
   TRENING PEWNOŚCI SIEBIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
   Podczas Treningu w przyjaznych warunkach dziceci będą poszerzać swoje umiejętności społeczne i zwiększać wiarę w swoje możliwości. Warsztat będzie odbywał się w małych grupach i będzie opierał się głównie na praktycznych ćwiczeniach, a nie suchej teorii! To najlepszy sposób na rozwój Twojej pociechy!

   PROGRAM:
   1. Przedstawienie programu. Integracja uczestników. Wspólne ustalanie norm i zasad grupowych.
   2. Mały indywidualista, czyli każdy jest inny. O wartości różnic indywidualnych.
   3. Kim jestem? Jaki jestem? Ja oczami swoimi i innych ludzi.
   4. Moje słabości i mocne strony.
   5. „Nie, bo nie, to za mało”, czyli o sztuce odmowy i umiejętności odrzucania propozycji.
   6. Trenowanie wyrażania emocji, potrzeb i myśli.
   7. „Jak mnie widzą tak mnie piszą”, czyli autoprezentacja.
   8. „Co dwie głowy to nie jedna”, czyli umiejętności współdziałania.
   9. „Czas to pieniądz”, czyli radzenie sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
   10. Budowanie swojej niezależności w interakcjach społecznych.
   11. Teatr emocji.
   12. Podsumowanie. Informacje zwrotne dla dzieci i rodziców.
   Po takim treningu Twoje dziecko:
   – poprawi jakość swoich relacji z rówieśnikami,
   – zwiększy pewność siebie,
   – będzie budować wiarę w swoje możliwości

   Dla kogo?
   Warsztaty skierowane są dla dzieci, które chcą nauczyć się w jaki sposób poprawić relacje z rówieśnikami, jak być pewnym siebie i mieć większe poczucie własnej wartości.

   Czas i ilość osób
   Czas trwania, to 12 spotkań po 1,5 godziny.
   Częstotliwość: Raz w tygodniu
   Ilość osób od 4 do 8.

   Koszt
   UWAGA!! Zajęcia płatne! Koszt: 80 zł / osoba / 1 spotkanie

   Kontakt i informacje: psychoklinika.pl/trening-pewnosci-siebie-dla-dzieci-mlodziezy/

   • 7katipo Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 07.06.23, 11:00
    🤩😍😘
  • chococaffe Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 18.04.23, 07:01
   Super ściągawka
  • kochamruskieileniwe Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 18.04.23, 07:08
   tu urwało, więc ponownie wklejam całość:

   Bezpłatne porady psychologiczne i wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w Centrum CBT
   Przy Centrum CBT powstał Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I poziomu referencyjnego. Ośrodek świadczy swoje usługi w ramach NFZ.
   Koncepcja psychologicznej opieki środowiskowej od lat rozwijana jest na zachodzie Europy opiera się na potrzebie otoczenia pacjenta opieką w najważniejszych dla niego obszarach funkcjonowania (szkoły i domu). I poziom referencyjności stanowią środowiskowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne. Takim właśnie miejscem jest ośrodek przy Centrum CBT. Naszym założeniem i misją jest być bliżej pacjenta, który wymaga wsparcia, kontaktu z nim na poziomie szkoły jak i środowiska domowego.
   Dwa kolejne poziomy referencyjności to ośrodki, które świadczą specjalistyczną pomoc z zakresu psychiatrii dziecięcej (porady lekarzy psychiatrów, psychiatryczne leczenie ambulatoryjne i szpitalne).

   JAK DZIAŁA OŚRODEK?
   Porady mogą być realizowane telefonicznie i/lub online. Ośrodek udziela świadczeń poniedziałek – piątek. Sprawdź lokalizację.
   KTO ZNAJDZIE TU POMOC?
   W naszym ośrodku znajdą bezpłatną pomoc dzieci poniżej 7 r.ż. oraz dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych a także ich rodziny lub opiekunowie prawni. O pomoc mogą ubiegać się dzieci i młodzież borykający się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, które nie wymagają opieki psychiatry dzieci i młodzieży.
   CO OFERUJE OŚRODEK?
   Nasz ośrodek oferuje szereg działań indywidualnie dopasowanych do potrzeb pacjenta.
   Udzielamy porad:
   • psychologiczno-diagnostycznych, których celem jest diagnostyka (problemu, osobowości, procesów poznawczych, dyspozycji psychicznych), obejmująca badanie, z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, niezbędne konsultacje specjalistyczne, zakończona ustaleniem diagnozy (w tym w uzasadnionych przypadkach diagnozy psychologicznej) i planu terapeutycznego.
   • psychologicznych stanowiących element wdrożonego planu leczenia, obejmująca pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne
   PONADTO OFERUJEMY:
   • sesje psychoterapii indywidualnej – sesja z jednym pacjentem, stanowiąca element planu leczenia, prowadzona według określonej metody przez psychoterapeutę (lub osobę w trakcie szkolenia)
   • sesje psychoterapii rodzinnej – sesja z rodziną pacjenta (niezależnie od liczby osób), stanowiąca element planu leczenia, prowadzona wg określonej metody przez psychoterapeutów (lub osoby w trakcie szkolenia).
   • sesje psychoterapii grupowej – sesja z grupą 6-12 pacjentów (niezależnie od liczby osób), stanowiąca element planu leczenia, prowadzona wg określonej metody przez psychoterapeutów (lub osoby w trakcie szkolenia).
   • sesje wsparcia psychospołecznego – oddziaływanie psychospołeczne dla dwóch lub więcej osób, kierowane do pacjentów, ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta, przeprowadzane przez terapeutę.
   WIZYTY DOMOWE – NOWOŚĆ!
   Nowością modelu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej są wizyty domowe, które w ramach naszego ośrodka obejmą:
   • porady diagnostyczne,
   • porady terapeutyczne,
   • porady psychologiczne.
   Wszystkie porady będą udzielane w miejscu przebywania pacjenta przez terapeutów z doświadczeniem w pracy środowiskowej.
   NASZA KADRA
   Nasza kadra to wykwalifikowani i doświadczeni w pracy z dziećmi i młodzieżą psychologowie, psychoterapeuci od lat związani z Centrum CBT. W naszym zespole pracują również terapeuci środowiskowi, którzy wspierają pacjentów i ich rodziny w ich środowisku (domowym, szkolnym). Nasza kadra czerpie wiedzę w czasie specjalistycznych szkoleń w Polsce i zagranicą.
   ZAPISY możliwe przez stronę: cbt.pl/oferta-w-ramach-nfz/
   • kochamruskieileniwe Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 18.04.23, 07:10
    powyższy post powinien się znaleźć pod pierwszym. Dopiero teraz zauważyłam, że przekroczyłam limit znaków i urwało mi pierwszy post...
   • bazia_morska Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 07:24
    Slowo klucz: ilosc miejsc w programie jest ograniczona.
    • kochamruskieileniwe Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 07:37
     lepiej z góry założyć , że miejsc nie ma i nawet tego nie sprawdzić suspicious

     sądzę, że jeżeli będzie bardzo duże zapotrzebowanie - zwieksza sie szanse na rozszerzenie programu, ponowienie itp....

    • chococaffe Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 07:45
     Nawet gdyby mieli pomóc tylko jednej osobie, to warto udostępniać te zebrane dane.
  • chococaffe Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 18.04.23, 22:04
   Podbijam.
  • triss_merigold6 Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 18.04.23, 22:10
   Podbijam
  • gama2003 Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 18.04.23, 22:23
   Podbijam i moderację proszę o podwieszenie na stałe wysoko
   • bajgla Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 18.04.23, 22:30
    Moderacjo, przypnij to proszę!
    • unikotka Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 18.04.23, 22:56
     Jestem za przypięciem.
     • eriu Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 18.04.23, 23:23
      Zgadzam się, warto przypiąć.
      • 7katipo Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 07.06.23, 11:00
       👏👍
  • szorstkawelna Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 18.04.23, 22:53
   Podbijam.
  • ga-ti Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 18.04.23, 23:19
   Super!

   A ja dostaję że szkoły starszych info o wykładach, warsztatach online dla rodziców i pedagogów nt różnych trudności spotykających dzieci i młodzież I zawsze to jest w tygodniu w godzinach południowych! Pisałam do kuratorium, że to bez sensu, nie doczekałam się reakcji. Na zasadzie o co chodzi, były wykłady-były, a że w południe, no cóż, Peszek. Wŕrr
  • inny.kwiatek Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 18.04.23, 23:57
   Warte przyszpilenia
  • soft.kitty Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 07:19
   Up!
   Prosimy o przypięcie wątku.
  • kochamruskieileniwe Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 07:44
   Dziekuję wszystkim za podbijanie tego wątku.
   Zadziwia mnie fakt, że nikt nic nie dopisał - chociażby o róznych mozliwościach w innych województwach. Aż mi się nie chce wierzyć, że tylko na Mazowszu istnieje takowa. W dyskusji - chętnych do zabrania głosów - tłumy. jeżeli chodzi chodzi o konkrety - ciiiisza....Ech.

   Troche gorycz przeze mnie przemawia, bo temat jest naprawdę ważny i po cichu liczyłam, że watek będzie pomocny dla wszystkich w Polsce.No ale widac, trzeba łopatologicznie napisać: dopisujecie punkty/programy pomocowe w swoich okolicach...
   • chococaffe Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 07:53
    Ja znałam takie, które działały w czasie pandemii i już zakonczyły działalność - nawet wklejałam kilka razy.

    Plus kilka z tych, które ty wkleiłaś.

    Ale faktycznie dobrze by było gdyby inne województwa się wpisały
   • pade Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 08:46
    Wrocław

    BAZA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNA

    POMOC DLA UCZNIÓW

    1. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci I Młodzieży I Ich Rodzin

    Ul. Koszarowa 5, 51-149 - Wrocław-Psie Pole

    Tel. 713 957 638

    2. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci I Młodzieży

    Ul. Samuela Bogumiła Lindego 19-21, 51-138 - Wrocław-Psie Pole

    Tel. 713 556 518

    3. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci I Młodzieży

    Ul. Wołowska 9, 51-116 - Wrocław-Psie Pole

    Tel. 713 528 412

    4. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ Wrocław

    ul. Białowieska 74a,

    tel. 71 350 17 80 lub 516 021 956

    5. PSYCHOLOGUS Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży – NFZ Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

    Ul. Długa 28a
    51-180 Psary (koło Wrocławia) – świadczą wsparcie on-line

    e-mail: psychologus.pp@icloud.com

    Tel. 735 99 22 11

    psychologus-poradnia.pl/

    6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9

    Ul. Krakowska 102, Tel. 71 798 68 32

    e-mail: Sekretariat.ppp9@wroclawskaedukacja.pl    Szczegółowy podział dyżurów w PPP9:

    www.wroclaw.pl/portal/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-uczniow-i-ich-rodzicow-oraz-nauczycieli.

    7. CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO +

    ul. Ostrowskiego 13 c, 53-238 Wrocław, tel. 71 369 90 60

    8. Poradnia Zdrowia Psychicznego - PRZYCHODNIA KOZANÓW

    ul. Dokerska 9, 54-142 Wrocław,

    tel. 71 373 88 42

    9. Punkt Interwencji Kryzysowej – Fundacja Pozytywka
    Ul. GajowickA 164/1 Wrocław

    Czynny we wtorki od 13:00 do 16:00 oraz piątki od 17:00 do 20:00.

    zarówno dzieci z rodzicami, jak i młodzież oraz osoby dorosłe.

    Wymagana jest wcześniejsza rejestracja: 71 338 30 03

    10. Fundacja Praesterno

    Ul. Kościuszki 81A Tel. 666 935 351

    11. Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna

    Ul. Borowska 101, Wrocław Tel. 71 798 68 84 wew. 100 wew. 103

    ul. Stalowa 6a, Wrocław Tel. 71 798 68 84 wew. 103

    2. Punkt Interwencji Kryzysowej
    Ul. GajowickA 164/1 Wrocław

    Czynny we wtorki od 13:00 do 16:00 oraz piątki od 17:00 do 20:00.

    zarówno dzieci z rodzicami, jak i młodzież oraz osoby dorosłe.

    Wymagana jest wcześniejsza rejestracja: 71 338 30 03

    3. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień

    ul. Samuela Lindego 19-21, tel. 71 355 63 61

    4. Centrum Zdrowia Psychicznego +

    ul. Ostrowskiego 13 c, tel. 71 369 90 60

    5. Przychodnia Zdrowia Psychicznego - Przychodnia Kozanów

    ul. Dokerska 9, tel. 71 373 88 42

    6. Ośrodek profilaktyczno-leczniczy chorób zakaźnych i terapii uzależnień

    ul. Wszystkich Świętych 2, tel. 71 326 67 30

    Poradnia Terapii Uzależnień
    Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
    7. Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ Wrocław
    ul. Białowieska 74a (nie jest wymagane skierowanie),

    tel. 71 350 17 80 lub 516 021 956

    8. Poradnia Zdrowia Psychicznego

    ul.Grabiszyńska 35-39, 53-501 Wrocław
    Tel. 717 984 725

    9. 800 100 100 - bezpłatny Telefon dla Rodziców i Nauczycieli

    pon- pt, godz. 12.00 – 15.00 dyżurują konsultanci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

    10. 116 123 - Telefon Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, pon.-pt. 14.00-22.00

    11. 22 484 88 01 - Antydepresyjny telefon zaufania Fundacji Itaka czwartek: 16:00 – 20:00

    12. 22 594 91 00 - Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw
    • pade Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 08:50
     Psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi z poradni Era Psyche Brzezia Łąka (ul. Wrocławska 1B, tel. 690 007 998, e-mail poradnia.brzezia[at]erapsyche.com) pomagają dzieciom i młodzieży do 21. roku życia. (bezpłatnie)
     By skorzystać z takiego wsparcia, nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy się zarejestrować. Godziny pracy rejestracji: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 20.
     Era Psyche to firma psychologiczna założona przez psychologa i pedagoga dr Anettę Pereświet-Sołtan. Prowadzi łącznie sześć poradni, a w pięciu z nich zajmuje się wspieraniem dzieci i młodzieży: poza tą w Brzeziej Łące koło Wrocławia są to placówki w Oławie, w Oleśnicy, Radomierzu koło Jeleniej Góry, w Jeleniej Górze.
     • pade Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 09:02
      www.nonlicet.pl/nabor-do-bezplatnych-grup-socjoterapeutycznych-dla-dzieci-i-mlodziezy/
      Też Wrocław i co prawda z notki wynika, że grupy już wystartowały, ale może da się jeszcze dołączyć.
      • pade Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 09:05
       Zapraszamy dzieci, młodzież oraz ich rodziców/opiekunów do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej w Wałbrzychu.
       Konsultacje będą się odbywały w środy w godzinach popołudniowych:

       stacjonarnie w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Rynek 6 w Wałbrzychu
       zdalnie (on-line) – poprzez Skype/telefon
       Jak zapisać się na bezpłatne konsultacje psychologiczne?
       ➡️Aby skorzystać z pomocy psychologa, należy zarejestrować się telefonicznie w Fundacji NON LICET pod numerem telefonu: 572 108 352.
       Numer jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00.
       Aby skorzystać z pomocy, wystarczy mieszkać na terenie województwa dolnośląskiego – nie trzeba być ubezpieczonym.
       Zachęcamy do skorzystania z porad osoby mieszkające w Wałbrzychu i innych miejscowościach w woj. dolnośląskim.
       Zapraszamy do pobrania i przekazania dalej informacji:
       ulotka: www.nonlicet.pl/wp-content/uploads/2022/10/Ulotka-Dolny-Slask-Bezplatna-pomoc-psychologiczna-dla-dzieci-i-rodzicow.png
       grafika: www.nonlicet.pl/wp-content/uploads/2022/10/Grafika-Walbrzych-i-okolice-Bezplatna-pomoc-psychologiczna-dla-dzieci-i-rodzicow-1.png
       post na Facebooku: tiny.pl/wrsl2
       Dotyczy też Legnicy, Jeleniej Góry.
      • kochamruskieileniwe Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 09:08
       Dzięki Pade!
       • pade Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 09:16
        Strasznie tego małosad
        • pade Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 09:52
         I jeszcze to: www.samobojstwo.pl/
         Strona zawiera informacje, nr telefonów i mapy OIKów oraz CZP.
  • purchawka2020 Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 08:18
   Dodam jeszcze siec Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych - takich szkolnych.
   Tam naprawdę pracują ludzi zaangażowani i chętni do pomocy - w razie potrzeby pokierują dalej.

   Do tego Centra Interwencji Kryzysowej - na przykład w Lublinie:
   Pierwszy kontakt – umawianie/odwoływanie spotkań: 81 466 55 46
   Telefon Zaufania
   – całodobowy dyżur psychologiczny: 733 588 900
   Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny
   – sprawy interwencyjne: 733 588 600
   Ośrodek Wczesnej Interwencji
   – dla os. z problemem alkoholowym: 81 466 55 46
   • kochamruskieileniwe Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 08:42
    Dzięki Purchawko. Jakby co - to może dać w tytule odpowiedzi - miasto/województwo? Albo wyboldowac te dane w poście... Tak mi przyszło do głowy - chodzi o łatwość wyszukiwania.
  • 18lipcowa3 Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 08:37
   podbijam
  • oldrena1 Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 20:45
   Podbijam z Mazowsza
   • k.messi Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 19.04.23, 21:18
    Up! Przypnijcie, proszę!
  • kochamruskieileniwe Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 21.04.23, 07:12
   Ze smutkiem stwwierdzam, że pomoc mogą uzyskac dzieci z Mazowsza, Dolnego Śląska i Lubelszczyzny. W reszcie kraju - chyba takowej nie ma, sądząc z braku wpisów. Albo forumki mają to w dudzie woląc jedynie bic piane w wątkach o przemocy, albo kłopotach psychicznych dzieci.

   Tak, wiem. Stosuję dosyc mocne słownictwo, ale wkurza mnie bicie piany dla bicia piany oraz brak konkretów - posty pod wątkami o kłopotach dzieciaków idą w setki. Gdy przychodzi do konkretów - ogólna cisza...(z drobnymi wyjątkami, po których spodziewałam że się odezwą smile )
  • tt-tka Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 21.04.23, 13:52
   Podciagam i dolaczam do prosby o przyszpilenie tego watku.
  • kochamruskieileniwe Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 25.05.23, 08:37
   Dla mieszkanek Mazowsza

   Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii wraz z Fundacją IRIJ zaprasza do udziału w bezpłatnym ,,Programie polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego" na lata 2022-2024. Celem programu jest zwiększenie liczby identyfikowanych podejrzeń przypadków zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży w wieku od 12. do 21. roku życia.

   Więcej informacji o programie w placówkach:
   ul. Koszykowa 79b w Warszawie,
   ul. 3-ego maja 127 w Józefowie.
   Na stronie: www.koszykowa@centrumzagorze.pl
   pod numerem telefonu: 575 003 140.
  • kochamruskieileniwe Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 01.06.23, 06:40
   Pewnie przynudzam wg niektórych, ale wklejam nowe informacje:

   Dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, kiedy nie wiedzą, jak pomóc dziecku
   poniedziałek-piątek, godz. 15:00-19:00, tel. 0 667 147 738
   Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP


   Zadzwoń, kiedy:

   jesteś smutny, samotny, zagubiony,
   nic Ci się nie chce, nikt Ciebie nie rozumie,
   nie masz z kim porozmawiać,
   zastanawiasz się, czy wszystko z Tobą w porządku,
   rodzice się kłócą, krzywdzą Ciebie lub Twoich bliskich,
   rówieśnicy Cię prześladują i gnębią,
   straciłeś kogoś bliskiego,
   czujesz, że nie panujesz nad swoim życiem,
   chcesz zmienić coś w swoim życiu i nie wiesz jak,
   widzisz, że dzieje się coś z Twoim dzieckiem i nie wiesz, jak mu pomóc.
   ........................................
   Dla rodziców nastolatków, wychowawców i nauczycieli
   poniedziałek, godz. 10:00-14:00, tel. 0 519 047 372
   Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii “MOP”


   Zadzwoń, kiedy:

   coś cię niepokoi w zachowaniu nastolatka,
   martwisz się stanem psychicznym nastolatka,
   szukasz wsparcia dla nastolatka.

   Dla rodziców, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
   środa, godz. 10:00-14:00 tel 0 510 205 050
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Uniwersytet dla Rodziców”


   Zadzwoń, kiedy:

   czujesz, że nie radzisz sobie wychowawczo ze swoim dzieckiem czy nastolatkiem,
   doświadczasz trudności w relacjach ze swoim dzieckiem,
   masz trudności wychowawcze z klasą lub konkretnym uczniem,
   masz trudności w pracy wychowawczej lub edukacyjnej z uczniem ze spektrum autyzmu.
   ...........................................

   Dla dzieci i młodzieży w wieku 5-21 lat raz ich rodziców
   piątek, godz. 10:00-14:00, tel. 0 519 047 370
   Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży
   ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem “OPTA”


   Zadzwoń, kiedy:

   doświadczasz leku lub trudności związanej z trwanie pandemii,
   przeżywasz kryzys emocjonalny,
   potrzebujesz wsparcia lub porady psychologicznej,
   jesteś rodzicem i potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym.
   • bergamotka77 Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 01.06.23, 08:03
    podbijam
   • triss_merigold6 Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 01.06.23, 08:09
    Podbijam
  • kochamruskieileniwe Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 07.06.23, 10:10
   Pojawiają się posty o smierci dzieciaków i one maja odzew.
   Natomiast w tym watku cisza. Az mi sie nie chce wierzyć, że tylko Warszawa/Mazowsze oferuje pomoc.

   Zaczynam nabierać podejrzeń, że publikacja kolejnych wątków dotyczących samobójstw wśród dzieci ma charakter czysto sensacyjno-plotkarski sad

   Fundacja Zobacz... Jestem prowadzi Kryzysowy Oddział Ratunkowy, wspomagający dzieci i młodzież w kryzysie emocjonalnym.


   KRYZYSOWY ODDZIAŁ RATUNKOWY
   ulica Dobra 5 lok.2,
   Warszawa
   od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00
   tel: 503 409 305
   KOR jest takim miejscem gdzie można przyjść bez zapisywania się na wizytę. Wsparcie emocjonalne świadczone przez profesjonalistów jest bezpłatne.


   • 7katipo Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 07.06.23, 11:06
    Myślę, że może jesteś trochę niesprawiedliwa. Chociaż w pełni rozumiem.
    Ja - za siebie; w tej chwili czytam i piszę z telefonu. Nie mam jak poszperać, wyszukać, powklejać.
    A z własnej praktyki - nie znam, nie korzystałam - nie miałam dotąd potrzeby, na szczęście, więc z własnych doświadczeń - nie mogę nic polecić.
    • kochamruskieileniwe Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 07.06.23, 11:17
     Przemawia przeze mnie lekka gorycz. We wspomnianych wątkach - odzew duży - generalne bicie piany.
     Gdy chodzi o konkrety - cisza.
     • runny.babbit Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 07.06.23, 12:05
      Masz pretensje,że forumki i ich dzieci nie musiały same korzystać z pomocy, więc nie mogą nic polecić?
      • kochamruskieileniwe Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 07.06.23, 12:19
       Nie. Żałuję, że tak mocno pochylają się nad obcymi dziećmi, a nawet palcem nie kiwną, by pięć minut poszperać w sieci by może komuś pomóc.
       Pewnie. Lepiej te pięć minut poświęcić na psedopsychoanalizy.
      • pade Re: Pomoc dzieciom - gdzie szukać pomocy - konkre 07.06.23, 12:32
       Hmm, ale ja też nie korzystałam, ani moje dzieci z programów pomocy. Wkleiłam to, co udało mi się wyszperać.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka