Dodaj do ulubionych

co wnosiła Polska w 2 wojne światową?

09.10.10, 22:35
Znaczy dokładnie co Niemcy mieli z terytorium Polski w czasie tej wojny?
Obserwuj wątek
  • wladca_pierscienii Re: co Niemcy mieli z terytorium Polski ? 10.10.10, 12:23
   stasi1 napisał:

   > Znaczy dokładnie co Niemcy mieli z terytorium Polski w czasie tej wojny?

   po pierwsze i najważniejsze:
   1) Polska stanowiła "bufor" między Niemcami i ZSRR
   dzięki likwidacji tego "bufora"
   Hitler uzyskiwał szansę niespodziewanego zaatakowania ZSRR
   Stalin uzyskiwał szansę niespodziewanego zaatakowania Niemiec

   i stąd pakt Ribbentrop-Mołotow

   poza tym:
   2) polskie fabryki zbrojeniowe
   3) "kontyngenty" żywności ze wsi
   4) setki tysięcy tzw. "przymusowych robotników" (czytaj: niewolników)
   5) tysiące dodatkowych żołnierzy
    • wladca_pierscienii Re: co Niemcy mieli z terytorium Polski ? 15.10.10, 10:02
     stasi1 napisał:

     > najbardziej mnie interesuje te fabryki zbrojeniowe.
     > Konkretnie co, ilość trotylu tudzież ilość karabinów

     może tu znjadziesz odpowiedź:
     PIOTR MATUSAK-RUCH OPORU w PRZEMYŚLE WOJENNYM OKUPANTA
     allegro.pl/matusak-ruch-oporu-w-przemysle-wojennym-1939-1945-i1263104024.html
     SPIS TREŚCI :

     Wstęp
     Rozdział I. Eksploatacja polskiego przemysłu przez Wehrmacht w latach 1939—1945.................. 11
     Potencjał przemysłowy Polski w latach 1937—1939....... 11
     Główne kierunki produkcji zbrojeniowej III Rzeszy ...... 16
     Aparat administracyjny okupanta w przemyśle zbrojeniowym .... 20
     Polityka przemysłowa okupanta na ziemiach polskich...... 27
     Rozdział 17, Struktury organizacyjne i formy działania polskiego ruchu oporu w przemyśle.................. 56
     Żywiołowy sabotaż........•........ 56
     Początki zorganizowanej konspiracji........... 69
     Organizacja sieci konspiracyjnej w pionie gospodarczym podległym Delegaturze RP i Komendzie Głównej AK........... 78
     Ruch socjalistyczny................ 106
     Przemysłowa konspiracja narodowców.......... 117
     Program walki PPR, GL i AL w przemyśle zbrojeniowym okupanta . • 119
     Rozdział III. Osłabianie bazy surowcowo-energetycznej okupanta .... 137
     Sabotaż w kopalniach............... 137
     Sabotaż w przemyśle naftowym............150
     Sabotaż w energetyce.......; ..... 161
     Rozdział IV. Hutnicy i metalowcy w walce z okupantem...... 169
     Rozdział V. Sabotaż w fabrykach broni i amunicji...... 201
     Fabryki broni małokalibrowej............. 202
     Fabryki broni i amunicji artyleryjskiej.......... 214
     Fabryki amunicji................ 235
     Fabryki materiałów wybuchowych............ 276

     Rozdział VI. Walka kadry technicznej i robotników w przemyśle czołgowym, lotniczym, stoczniowym. 293
     Produkcja czołgów.............. 293
     Przemysł lotniczy................ 306
     Przemysł stoczniowy................ 338
     Zakończenie............... . 346
     Załączniki .................. 364
     Materiały źródłowe i literatura......... 367
     Indeks osób................. 376
     Indeks nazw geograficznych............... 400
     Wykaz tabel................... 407
     Wykaz schematów i szkiców............... 410

     Wykaz schematów i szkiców :
     Inspekcje zbrojeniowe Wehrmachtu na ziemiach polskich......25
     Przywóz, stan zapasów i braki węgla w przemyśle Inspekcji Zbrojeniowej Poznań w 1941 r...............39
     Wykres wartości zamówień miesięcznych Wehrmachtu i liczby fabryk w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1941—1942........46
     Wartość zamówień miesięcznych Wehrmachtu w krajach okupowanej i satelickiej Europy w 1942 r...49
     Zamówienia Wehrmachtu w przemyśle krajów okupowanych i satelickich (oraz Szwecji) w październiku 1943 r............50
     Struktura komórek przemysłu wojennego Delegatury Rządu i Komendy Głównej AK w 1943 r...............82
     Schemat organizacyjny pionu Przemysłu Wojennego (wg stanu na 1 września 1943 r.)................83
     Akcje sabotażu w gospodarce Rzeszy w 1941 r. (w świetle sprawozdań Abwehry)..................354
     Akcje sabotażu w obiektach i przedsiębiorstwach Wehrmachtu w 1941 r. (w świetle sprawozdań Abwehry)...........355
     Główne ośrodki sabotażu przemysłowego na ziemiach polskich . . . 360—361

     Wykaz tabel :
     1. Stan zatrudnienia w polskim przemyśle ciężkim wg gałęzi w dnia 1 stycznia 1938 r...................12
     2. Polski potencjał przemysłowy w okresie poprzedzającym II wojnę światową ....................13
     3. Wydobycie surowców strategicznych w 1937 r.........15
     4. Możliwości wytwórcze amunicji w Polsce w czerwcu 1939 r. . 15
     5. Wydatki III Rzeszy wg rodzajów produkcji zbrojeniowej w 1938 r. . 17
     6. Produkcja uzbrojenia niemieckich sił zbrojnych w latach 1941—1945 . . 19
     7. Przemysł zbrojeniowy Wehrmachtu na ziemiach polskich.....24
     8. Struktura zatrudnienia w przemyśle górnośląskim w marcu 1943 r. . 34
     9. Wydobycie węgla kamiennego na Śląsku i w Zagłębiu......35
     10. Produkcja amunicji artyleryjskiej i bomb w przemyśle Inspekcji Zbrojeniowej VIII b (Katowice) w lipcu i sierpniu 1944 r.......36
     11. Wydobycie surowców i produkcja półfabrykatów w Inspekcji Zbrojeniowej VlU b w okresie maj—sierpień 1944 r..........36
     12. Struktura przemysłu w Kraju Warty pod względem liczby zatrudnionych . 37
     13. Stan zatrudnienia w przemyśle wojennym na terenie Inspekcji Zbrojeniowej XXI (Poznań)...............38
     14. Wzrost produkcji zapalników w DWM Poznań........41
     15. Zakłady przemysłu wojennego na terenie Inspekcji Zbrojeniowej XX Gdańsk...................42
     16. Liczba fabryk i wartość zamówień Wehrmachtu w krajach okupowanych i satelickich III Rzeszy w latach 1941—1943.........51
     17. Niemiecka silą robocza (reichsdeutsche i volksdeutsche) w gospodarce Generalnego Gubernatorstwa w kwietniu 1944 r.........53
     18. Stan zatrudnienia w przemyśle zbrojeniowym Generalnego Gubernatorstwa wg grup zawodowych w latach 1943—1944........53
     19. Liczba zatrudnionych w przemyśle zbrojeniowym GG wg narodowości w latach 1943—1944................54
     20. Spadek ilości roboczogodzin i wzrost kosztów utrzymania robotników Warszawy ..................64
     21. Nieobecni pracownicy, odnotowani jako chorzy, w fabrykach Ru. In. VIII b . 64

     22. Stan zorganizowania pionu Przemysłu Wojennego AK w latach 1942—1944 . 84
     23. Spadek wydobycia wągla na Górnym Śląsku w drugiej połowie 1941 r. . 140
     24. Spadek wydajności pracy w górnictwie w latach 1940—1944 .... 140
     25. Asortyment i rozdział produkcji rafinerii „Polmin-Dross" w Drohobyczu w sierpniu 1943 r................. 152
     26. Zmiana profilu produkcji Zagłębia Drohobyckiego w latach 1939—1942 . 152
     27. Wydobycie i przeróbka ropy naftowej na ziemiach polskich w latach 1939—1943 .................. 155
     28. Dostawy rud żelaza do hut śląskich ze Szwecji i z okupowanych terenów ZSRR.................. 171
     29. Produkcja i zatrudnienie w hutnictwie na ziemiach polskich w 1938 r. . 172
     30. Planowana i wykonana produkcja granatu 21 cm w czterech miesiącach 1943 r. w hucie „Bankowa" . ~........... . 178
     31. Spadek produkcji huty Raków w 1944 r........... 190
     32. Spadek produkcji huty Milowice latem 1943 r......... 190
     33. Spadek produkcji huty „Batory" w Hajdukach........ 192
     34. Produkcja w zakładach Hulczyńskiego w Sosnowcu (1943 r.) na oddziale Welmana, wytwarzającym skorupy granatów 10,5 cm . . . • . . 193
     35. Spadek produkcji Zakładów Ostrowieckich w 1943 r..... . 194
     36. Ilość wybrakowanych części broni wyprodukowanych w Radomiu w okresie: styczeń 1940—1 stycznia 1944 r............ 209
     37. Produkcja niektórych rodzajów uzbrojenia w DWM w maju 1943 r. . . 213
     38. Braki w produkcji amunicji artyleryjskiej w Zakładach Starachowickich w lipcu 1942 r................. 221
     39. Braki w produkcji amunicji artyleryjskiej w Zakładach Starachowickich w czerwcu 1943 r. :.............. 222
     40. Braki w produkcji amunicji artyleryjskiej w Zakładach Starachowickich w listopadzie 1943 r........ 222
     41. Braki w produkcji amunicji artyleryjskiej w Zakładach Starachowickich w 1944 r.................. 223
     42. Produkcja walcowni Zakładów Starachowickich (na jednego robotnika przy 8-godzinnym dniu pracy)............. 224
     43. Produkcja wybrakowanej amunicji w Skarżysku w okresie: 1 stycznia 1940—31 grudnia 1941 r.... 242
     44. Braki w produkcji amunicji w Skarżysku w 1943 r........ 244
     45. Braki w produkcji amunicji w Skarżysku w 1944 r........ 245
     46. Ilość braków w produkcji skorup pocisków artyleryjskich kal. 150 mm w odlewni „Erno" w Częstochowie w 1943 r. . . ....... 261
     47. Produkcja konspiracyjnych warsztatów, związanych z fabryką sprawdzianów, w latach 1943—1944. 263
     48. Wydajność fabryki „Avia" w 1943 r............ 265
     49. Stan uszkodzeń parku maszynowego „Avii" na dzień 1 listopada 1941 r. . 26
    • woynowski1 Re: co wnosiła Polska w 2 wojne światową? 03.05.11, 19:15
     To obróć się w ciasnym czołgu o 180 st. i sam zobaczysz. Tak T-7 z ostatniej serii były wyposażane w silnik diesla.
     Jeżeli chodzi o dobra materialne to Niemcy zagarnęli obszar z 2/3 ludności i z ok 80% przemysłu, w tym znaczące fabryki przemysłu zbrojeniowego i to nowiutkie z pod igły budowane w ramach COP. Na uzbrojeniu się nie wzbogacili. Polacy skutecznie go uszkadzali. Pociski karabinowe klinowały sie w niemieckich karabinach itp.
     • stasi1 ale te pociski co się klinowały 08.05.11, 09:18
      w niemieckich karabinach, to byly z produkcji przedwojennej, czy już specjalnie dla niemców.
      Ogólnie nasz polski stan uzbrojenia był gorszy niż niemców, ale np; karabin ppanc był dobrą konstrukcją, czy tego później nie produkowaliśmy?
      • speedy13 Re: ale te pociski co się klinowały 08.05.11, 13:01
       Hej

       stasi1 napisał:

       > Ogólnie nasz polski stan uzbrojenia był gorszy niż niemców, ale np; karabin pp
       > anc był dobrą konstrukcją, czy tego później nie produkowaliśmy?

       Nie. Z polskiej broni strzeleckiej Niemcy produkowali tylko pistolet Vis (za to w znacznej ilości i prawie do końca wojny, na maszynach ewakuowanych do Austrii). Zaraz po kampanii wrześniowej zrobili chyba jeszcze małą partię rkm-ów wz.28, do wyczerpania zapasu części gotowych.
       Karabin ppanc. nie był aż tak dobrą konstrukcją żeby się Niemcom chciało go robić. Przez krótki czas wykorzystywali kilkaset zdobycznych sztuk, po czym odsprzedali je Włochom. Są natomiast poszlaki, że w niewielkich ilościach mogli produkować do niego amunicję, najpierw oryginalną z pociskiem ołowianym, potem z pociskiem od ich rusznicy ppanc PzB 39 z wolframowym rdzeniem.
       • wladca_pierscienii Re: pistolet ViS 16.07.11, 08:58
        speedy13 napisał:


        > Nie. Z polskiej broni strzeleckiej Niemcy produkowali tylko pistolet Vis (za to
        > w znacznej ilości i prawie do końca wojny, na maszynach ewakuowanych do Austri
        > i).

        ale przez większość część wojny ViS był produkowany
        w Radomiu
        (zaraz na początku okupacji fabrykę na zasadzie
        "podziału łupów" przejęła austriacka firma)

        czyatłem kiedyś jak Niemcy w czasie okupacji
        na skutek "wsypy" zrobili obławę na AKowców jadących
        na akcję

        w kolejce wąskotorowej czy w pociągu Nimcy zrobili
        kontrolę dokumentów pasażeró
        wyłapali prawie wszystkich AKowców

        po numerach serynych ViSów, jakie AKowcy mieli przy sobie
        Niemcy zorientowali się, że pistolety zostały ukradzione
        z fabryki

        zakończyło to się śledztwem i aresztowaniami wśród pracowników
        fabryki w Radomiu
       • wladca_pierscienii Re: pistolet VIS w łapach niemieckich 31.12.11, 15:08
        speedy13 napisał:

        > Nie. Z polskiej broni strzeleckiej Niemcy produkowali tylko pistolet Vis (za to
        > w znacznej ilości i prawie do końca wojny, na maszynach ewakuowanych do Austri
        > i).

        kilka dni temu byłem w EMPiK-u
        przeglądałem kilka pisemek militarnych
        nie pamięta tytułu: "Arsenał" ?, "Strzał"? "Militaria"?, "Broń i amunicja"?

        w każdym razie w jednym z nich był artykuł o produkcji VIS-a
        Niemcy produkowali VIS-a w Radomiu
        ewakuację zaczęli pod koniec lipca 1944
        wywieźli do Austrii 3500 maszyn i zapasy magazynowe
        wyładowali tam te maszyny
        i dopiero potem zorientowali się
        że nie mają tam gotowych budynków dla tej produkcji

        przewieźli maszyny do Czech (miejscowość "Znojmo" ? czy jakoś tam znajomo ;-) )

        a że Stali się obraził, że Powstanie Warszawskie
        forum.gazeta.pl/forum/w,539,22423603,27419184,Bierut_i_Gomolka_w_Warszawie_alternatywne_powstani.html
        wywołali AK-owcy a nie polscy komuniści
        i zatrzymał ofensywę radzieckiej Armii Czerwonej
        więc Niemcy kontynuowali wywózkę majątku fabryki
        aż do stycznia 1945 wywożąc m. in. stolarkę z okien budynków
        i prując inne wyposażenie budynków


        ciekawostka...

        po latach właśnie w Czechach odnaleziono rysunki
        "blaszanego VIS-a"

        Niemcy chcieli produkować VIS-a tłoczonego z dwóch połówek blachy
        potem łączonych razem (w celu oszczędności materiałów i narzędzi frezujących)

        jak do tej pory
        nie odnaleziono ani jednego "blaszanego VIS-a"
   • maxikasek Re: co wnosiła Polska w 2 wojne światową? 04.05.11, 09:26
    czołg z silnikiem Diesla
    To jednak francuski wynalazek- FCM 36 był pierwszy.

    Pociski karabinowe klinowały sie w niemieckich karabinach itp.
    A w jakiż to sposób mogli uszkodzić kilkadziesiąt mln pocisków? ;-)
    Polacy skutecznie go uszkadzali.
    Jednostkowe przypadki. Polski sprzęt dostał nazwy niemieckie i był masowo wykorzystywany lub sprzedawany sojusznikom. Inna sprawa, że nie był zbyt kompatybilny z niemieckim więc szybko został wycofany z pierwszej linii.
     • maxikasek Re: co wnosiła Polska w 2 wojne światową? 09.05.11, 10:05
      > do tego klinowania karabinów nie trzeba uszkadzać wszystkich nabojów, wystarczy
      > co 10(w karabinach maszynowych nawet co setny) a już przestanie strzelać
      Pomyśl chwilę- w jakis posób uszkodzić aby nie bylo tego widać ;-)
      Całe to klinowanie mogło wynikać (mogło- nie znam się na balistyce- może speedy to potwierdzi lub obali) z tego, że polska amunicja nie była zbyt kompatybilna z niemiecką. Niemcy używali amunicji mauserowskiej z pociskami sS- cięższe, dłuższe i mocniejszy ładunek miotający. Polacy lżejsze- S (3 gramy lżejszy, 7 mm krótszy).
      • stasi1 pewnie wystarczyło by aby 10.05.11, 00:56
       średnica pocisku była większa o 0.01mm. od normalnej, może nie zablokuje lufy ale ją rozkalibruje, że następne pociski nie będą latały gdzie ktoś by chciał. Teoretycznie to dało by się zrobić.
       Druga metoda to taka że ładunek miotający jest zdecydowanie za mały aby wypchnąć pocisk z lufy. Człowiek oddaje strzał, niby jest huk ale kto potrafi odgadnąć że jest mniejszy w boju? Następny pocisku uderza w ten który nie wyszedł z lufy, i wtedy już chyba tak dobrze nie będzie dla strzelca
       • wladca_pierscienii polski nabój Mauser 7,92 mm był DOBRY 14.05.11, 11:19
        stasi1 napisał:

        > średnica pocisku była większa o 0.01mm. od normalnej, może nie zablokuje lufy
        > ale ją rozkalibruje, że następne pociski nie będą latały gdzie ktoś by chciał.

        bzdury !

        niemiecki nabój pistoletowy Mauser 7,63 mm
        i radziecki nabój pistoletowy 7,62 mm (do "TeTetki" i pepeszy)
        miały z założenia 0,01 mm różnicy średnicy
        ale różnice w wykonaniu były tak minimalne
        że radzieckie naboje pasowały do pistoletu Mauser C96
        pl.wikipedia.org/wiki/Pistolet_Mauser_C96
        (serial "Czterej Pancerni i pies" się kłania :-) )        stasi1 napisał:

        > średnica pocisku była większa o 0.01mm. od normalnej, może nie zablokuje lufy
        > ale ją rozkalibruje, że następne pociski nie będą latały gdzie ktoś by chciał.

        w ubiegłym roku czytałem
        CHYBA był to Przegląd Strzelecki ARSENAŁ nr 5/2010
        arsenal.dvc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=953&Itemid=9
        w którym autor bardzo negatywnie wypowiadał się o stalowych płaszczach
        do pocisków stosowanych przez wiele krajów - szybko niszczą lufę

        bardzo pozytywnie wypowiedział się o płaszczu
        mosiężnym/"mosiężnopodobnym"?
        stosowanym przy produkcji polskiej przedwojennej amunicji
        ten bardzo dobry stop wydłużał żywotność lufy
        • maxikasek Re: polski nabój Mauser 7,92 mm był DOBRY 16.05.11, 08:49
         > niemiecki nabój pistoletowy Mauser 7,63 mm
         > i radziecki nabój pistoletowy 7,62 mm (do "TeTetki" i pepeszy)
         > miały z założenia 0,01 mm różnicy średnicy
         To były te same pociski (wykonanie mieściło się w tolerancji) . Nie wiem czy tolerancja wynosiła akurat 0,01mm czy była to po prostu nazwa handlowa. Bo 7,65x25mm Borghardta- to też ten sam nabój.
         Zalezy jak mierzy się kaliber (średnica wewnętrznay na szczycie bruzd, dna bruzd czy w połowie). Bo średnica pocisku 7,92 mauser- to 8,09mm.
          • wladca_pierscienii Re: kaliber pocisku = kaliber lufy 23.05.11, 20:21
           stasi1 napisał:

           > Kaliber broni - najmniejsza średnica przewodu lufy broni palnej. W przypadku lu
           > f gwintowanych kaliber broni oznacza średnicę lufy mierzoną na polach gwintu.


           1)
           większość broni produkowanej w USA:
           kaliber liczy się od gwintu do gwintu z przeciwnej strony lufy

           2) wszędzie indziej:

           2a) przy parzystej liczbie bruzd gwintu
           od ścianki do ścianki z drugiej strony lufy

           2b) przy nieparzystej liczbie bruzd gwintu
           od ścianki do "pola" z drugiej strony lufy

           (czyli miejsca, gdzie byłaby ścianka lufy
           gdyby nie gwint)


           PS.
           w dyskusji robiony jest błąd - założenie
           że w czasie okupacji niemieckiej
           produkowano w Polsce tylko te wzory uzbrojenia
           które produkowane były w Polsce niepodległej

           parę lat temu w "Było nie minęło"
           mówili że członek Armii Krajowej
           skopiował w Polsce plany niemieckiej armaty przeciwlotniczej 88 mm
           mającej być produkowanej w "jego" zakładzie

           plany te AK przekazała do radzieckiego samolotu
           który zabierał z terenu polski alianckich lotników
           co Sowieci zrobili z tymi planami - nie wiadomo

           w książce o której wspomniałem w tym wątku
           o ile pamiętam (bardzo dawno dawno czytałem)
           na przykład była chyba wzmianka o o produkcji
           niemieckich czołgów w Polsce
           • maxikasek Re: kaliber pocisku = kaliber lufy 24.05.11, 08:33
            plany te AK przekazała do radzieckiego samolotu
            który zabierał z terenu polski alianckich lotników
            co Sowieci zrobili z tymi planami - nie wiadomo

            SKoro przyleciał sowiecki samolot- to był to przynajmniej 1943 rok ( a najpewniej 1944). A wtedy 88-ek mieli zdobycznych skolko godno. Zresztą chyba plany i egzemplarz testowy sprzedali im sami NIemcy jeszcze przed wojną (ale pewien nie jestem). Co oczywiście nie umniejsza chwały tego wyczynu.
           • stasi1 Re: kaliber pocisku = kaliber lufy 24.05.11, 23:09
            co do założenia. Skoro niemcy jako takie nie korzystali z polskich wzorów broni, trudno wymagac abyśmy my jak polacy pod okupacją produkowali dalej to nie chciane uzbrojenie. Oczwywistością jest że jak już coś produkowano to raczej to co niemcom pasowało(te naczynia emaliowane schindlera)
          • woynowski1 Re: polski nabój Mauser 7,92 mm był DOBRY 27.07.11, 16:16
           Ależ to problem techniczny pasowania. Jeżeli coś wykonuje się w tolerancji to oznacza, że wymiar od podanego może być niższy lub większy o pewną wartość. Produkując ten sam karabin i nabój z tolerancją constans +- podczas gdy drugi będzie go produkował z tolerancją ++ ?tak jak było to w przypadku polskich karabinów/ spowoduje się rozbicie lufy po którymś tam naboju. I o to mi chodziło!
           Zawsze mniejszy nabój zmieści się w większej lufie, a skutkiem użycia takiego naboju będzie zmniejszona celność i zasięg!
           Jak ktoś tego nie rozumie to proponuje o zapytanie się technika lub inżyniera o zasady pasowania!
           Co do diesla. Być może że Francuzi byli piersi, ale to nasze czołgi pierwsze się sprawdziły w boju.
          • maxikasek Re: polski nabój Mauser 7,92 mm był DOBRY 21.08.12, 09:57
           > > lerancja wynosiła akurat 0,01mm czy była to po prostu nazwa handlowa.
           > Bo 7,65x2
           > > 5mm Borghardta- to też ten sam nabój.

           > Inny kształt łuski
           Jaki inny?
           www.municion.org/763/763.htm
           www.municion.org/Borchardt/Borchardt.htm
           www.municion.org/7_62x25/7_62x25.htm
           Różnice w tolerancji rzędu 0.1-0.2 mm średnicy i do 0,5mm długości.
      • wladca_pierscienii Re: amunicja mauserowska 11.05.11, 23:56
       maxikasek napisał:

       > > do tego klinowania karabinów nie trzeba uszkadzać wszystkich nabojów, wys
       > tarczy
       > > co 10(w karabinach maszynowych nawet co setny) a już przestanie strzelać
       > Pomyśl chwilę- w jakis posób uszkodzić aby nie bylo tego widać ;-)
       > Całe to klinowanie mogło wynikać (mogło- nie znam się na balistyce- może speedy
       > to potwierdzi lub obali) z tego, że polska amunicja nie była zbyt kompatybilna
       > z niemiecką. Niemcy używali amunicji mauserowskiej z pociskami sS- cięższe, dł
       > uższe i mocniejszy ładunek miotający. Polacy lżejsze- S (3 gramy lżejszy, 7 mm
       > krótszy).

       po pierwsze:
       kilka tygodni temu widziałem
       w jakimś piśmie artykuł - przed wojną Polacy produkowali
       KILKA RODZAJÓW pocisków kalibru mauserowskiego


       po drugie:
       skąd te 7 milimetrów różnicy ?

       niemiecka amunicja 7,92 mm
       pocisk do MP-43 był krótszy
       od pocisku do Mausera o.... 2,4 mm

       radziecka amunicja 7,62 mm
       pocisk do "kałacha" krótszy od pocisku do Mosina
       o... 1,6 milimetra !

       skąd aż 7 mm różnicy ?
       • maxikasek Re: amunicja mauserowska 12.05.11, 08:39
        > kilka tygodni temu widziałem
        > w jakimś piśmie artykuł - przed wojną Polacy produkowali
        > KILKA RODZAJÓW pocisków kalibru mauserowskiego
        TAk, ale amunicja SC czyli z cięzkim pociskiem (odpowiednik niemieckiej sS) był uzywany do ckm-ów. Chyba nawet wz.28 był na lekkie S. Pozostałe to ćwiczebne, wskaźnikowe itd.
        > niemiecka amunicja 7,92 mm. Był jeszcze pocisk D- który był ponad 11 mm dłuższy od S.
        > pocisk do MP-43 był krótszy
        > od pocisku do Mausera o.... 2,4 mm
        Niemcy amunicję z pociskami lekkimi przestali produkowac chyba już w czasie I WŚ. Dlatego mieli później problem z czeskimi rkm-ami vz.26, która pracowały tylko z lekkimi pociskami S- cięzkie sS miały za mocny ładunek miotający. I musieli znów uruchomić produkcję.
        Nie żebym był taki mądry- sam kilka miesięcy temu odkryłem dopiero że jest róznica i dwa rodzaje broni na ten sam kaliber wcale nie musi mieć zamiennej amunicji. ;-)


        Po 5 minutach w google sam byś to znalazł ;-)
        www.weu1918-1939.pl/piechota/amunicja/7_92/departament_piechoty_amunicja_7_92.html
    • marek_boa Re: co wnosiła Polska w 2 wojne światową? 21.08.11, 14:16
     A jednak nie Francuski!:) Pierwsi z wysokoprężnym silnikiem czołgowym byli Maxi Japończycy!:) Konkretnie to czołg lekki Typ 95 "Ha-Go" - powstał w 1934 roku a produkowany seryjnie był od 1935 do 1943 roku! Był napędzany silnikiem Diesla - dwusuwowy ,6 -cio cylindrowy chłodzony powietrzem Mitsubishi NVD6 120 o mocy 120 KM!
     -Pozdrawiam!
   • bokertov1947 Re: co wnosiła Polska w 2 wojne światową? 27.05.11, 05:26
    mrukmrukmruk napisał:

    > Otwartą drogę na wschód, surowce naturalne i miejsce na obozy jenieckie oraz ob
    > ozy koncentracyjne. W Polsce mieszkało także mnóstwo Żydów, których Hitler chci
    > ał wymordować

    No to powinna byc ta Polska z tego dumna!
    Pozbawila sie nieswoimi rekami wroga publicznego katolickiej Polski - Zyda!
    Pozdrowienia z Tel Avivu!
    • wladca_pierscienii Re: narodowość i chrześcijaństwo - część 1 10.07.11, 11:10
     bokertov1947 napisał:

     > mrukmrukmruk napisał:
     >
     > > Otwartą drogę na wschód, surowce naturalne i miejsce na obozy jenieckie o
     > raz ob
     > > ozy koncentracyjne. W Polsce mieszkało także mnóstwo Żydów, których Hitle
     > r chci
     > > ał wymordować
     >
     > No to powinna byc ta Polska z tego dumna!
     > Pozbawila sie nieswoimi rekami wroga publicznego katolickiej Polski - Zyda!

     dumna ?

     nie ma z czego...

     1) droga na Wschód
     tak się złożyło, że albo "Berlin" kocha się z "Moskwą"
     albo "Berlin" się z "Moskwą" nienawidzą

     i w jednym i w drugim przypadku
     najkrótsza droga z Berlina do Moskwy
     wiedzie przez Warszawę - dlatego powstał w 1939 roku
     pakt Ribbentrop-Mołotow
     i Hitler i Stalin chcieli zlikwidować Polskę - "bufor"
     który uniemozliwiał niespodziewany atak Hitlera na Stalina
     jaki niespodziewany atak Stalina na Hitlera

     2) surowce naturalne
     dotyczy to i innych krajów okupowanych przez Niemcy
     rozpoczynając II Wojnę Swiatową
     Niemcy mieli 8 z 30 surowców strategicznych
     niezbędnych do prowadzenia wojny
     po podbojach terytorialnych sytuacja im się poprawiła

     3) obozy zagłądy
     z jednej strony w Europie Środkowej mieszkało najwięcej Żydów
     "surowca" do tych "fabryk śmierci"
     ale z drugiej strony Polacy Białorusini i Ukraińcy byliby następnymi
     do wymordowania w celu zaewnienia Niemcom "przestrzeni życiowej"


     co do sprawy religii i narodowości to temat jest szeroki
     omówię najpierw religię:

     pewne przesądy pochodzenia religijnego występowały w różnych krajach Europy

     chyba dopiero aktualny papież Benedykt XVI
     oświadczył, że Żydzi nie są winni śmierci Chrystusa
     przecież nie dla samych Polaków to powiedział

     korzenie antysemityzmu europejskiego wywodzą się ze średniowiecza
     konflikt cechów rzemieślniczych z rzemieślnikami żydowskimi

     zakaz udzielania pożyczek na procent
     przez co żydowscy lichwiarze nie mieli konkurencji
     (i np. w XVII wieku w Polsce udzielali pożyczek na 1% tygodniowo)

     jak zaginęło dziecko to znaczy, że Żydzi potrzebowali krwi na macę
     dzisiaj oczywiste jest, że jak zaginęło dziecko
     to pedofil je porwał, trzeba szukać pedofila
     kiedyś pojęcie pedofilii nie było znane w Europie


     > Pozdrowienia z Tel Avivu!

     www.youtube.com/watch?v=xoTVVqhBh8w&NR=1
     Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel-Avivie
     Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie
     • sjs2011 Re: narodowość i chrześcijaństwo - część 1 14.05.12, 13:05
      ale z drugiej strony Polacy Białorusini i Ukraińcy byliby następnymi
      do wymordowania w celu zaewnienia Niemcom "przestrzeni życiowej"

      możesz podać źródła inne niż komunistyczne?
      Wspólne ustalenia między NKWD i Gestapo w latach 39-40 zakładały likwidację polskiej inteligencji do czego zresztą pierwsi ruszyli Sowieci - zbrodnia katyńska i zsyłki
      do czerwca 1941 roku sowieci mieli o wiele więcej na sumieniu Polaków niż III Rzesza
      Razem ustalili że Polacy mają być jedynie robotnikami co w trochę złagodzonej formie sowieci do 1989 roku dążyli w Polsce
      Dowodem na to potwierdzenie tej tezy jest najniższy w Europie współczynnik ludzi z wyższym wykształceniem w 1989 roku w Polsce /niżej była Albania jedynie/
       • sjs2011 Boa do wora 15.05.12, 06:20
        ani teraz ani w przyszłości nie będę dyskutował z człowiekiem tak źle wychowanym jak "marek boa"
        po prostu minimum zasad obowiązuje
      • maxikasek Re: narodowość i chrześcijaństwo - część 1 21.08.12, 10:06
       > ale z drugiej strony Polacy Białorusini i Ukraińcy byliby następnymi
       > do wymordowania w celu zaewnienia Niemcom "przestrzeni życiowej"

       > możesz podać źródła inne niż komunistyczne?
       Najlepiej u źródeł=>Generalplan Ost. ;-)

       > Wspólne ustalenia między NKWD i Gestapo w latach 39-40 zakładały likwidację pol
       > skiej inteligencji do czego zresztą pierwsi ruszyli Sowieci - zbrodnia katyńska
       > i zsyłki
       Nie byli pierwsi= pierwsi byli Niemcy- zbrodnie Selbschutzu. Einsatzkommando i Wehramchtu w 1939/40. Przestań pluć w twarz ofiarom. Nawet dyskusja polityczna powinna mieć swoje granice. Pierwszy obóz koncentracyjny na terenach zajętych w 1939 (choćnie polskich) powstał w Sztutowie 2 września 1939.
       > Dowodem na to potwierdzenie tej tezy jest najniższy w Europie współczynnik ludz
       > i z wyższym wykształceniem w 1989 roku w Polsce /niżej była Albania jedynie/
       Tylko, że obecne wyższe wykształcenie jest na poziomie ówczesnej szkoły średniej niestety. "pieknie" przeszliśmy z jakości w ilość.
       • wladca_pierscienii "Eksperymenty Hitlera w Puszczy Białowieskiej" 04.06.14, 19:41
        maxikasek napisał:

        > > ale z drugiej strony Polacy Białorusini i Ukraińcy byliby następnymi
        > > do wymordowania w celu zaewnienia Niemcom "przestrzeni życiowej"

        > > możesz podać źródła inne niż komunistyczne?
        > Najlepiej u źródeł=>Generalplan Ost. ;-)
        >

        a słyszałeś o hitlerowskim planie
        odtworzenia TURa??
        w Puszczy Białowieskiej???
        powstało z tego "bydło Hecka"
        pojedyńcze sztuki można spotkać przy granicy
        Kornwalii i hrabstwa Devon

        w niedzielę i poniedziałek 9 czerwca 2014
        w National Geographic
        tv.wp.pl/wyszukiwanie-programy.html?query=eksperymenty+Hitlera+puszczy
        ma być o tym film dokumentalny
        "Eksperymenty Hitlera w Puszczy Białowieskiej"
        ("Hitler's Jurassic Monsters")
        sprawozdania nie zrobię, bo nie mam tego kanału

        według twórców filmu
        "National Geographic udało się udowdonić, że plan który chciano wprowadzić w zycie w 1941 roku, a którego efektem były m. in. 34 spalone wsie i tysiące rozstrzelanych przez 322 batalion policji cywilów, zrodził się w glwach niemców dużo wcześniej. Może nawet pięć lat przed wojną?"
      • wladca_pierscienii Re: narodowość i chrześcijaństwo - część 1 06.09.12, 00:25
       sjs2011 napisał:

       > ale z drugiej strony Polacy Białorusini i Ukraińcy byliby następnymi
       > do wymordowania w celu zaewnienia Niemcom "przestrzeni życiowej"

       > możesz podać źródła inne niż komunistyczne?

       dzisiaj był w TVP Historia program "Kalendarium historyczne: Dzieje Polaków" z 2009 r.

       Bogdan Musiał historyk z IPN
       twierdził, że jak niemieccy żołnierze popełniali zbrodnie w Polsce w czasie II W. Św.
       to gen. Blaskowitz protestował przeciwko takiemu rozluźnieniu dyscypliny
       (nie wiadomo, czy miał też inne motywy - ale w tamtych czasach tylka takiego argumentu mógł skutecznie użyć)

       były postępowania prokuratury wojskowej przeciwko zołnierzom niemieckim
       ale Hitler wydał amnestię dla tych żołnierzy

       natomiast po wojnie w Niemczech zbrodnie przeciwko Polakom
       (oraz innym słowiańskim narodom Związku Radzieckiego) uległy przedawnieniu
       jako "zbrodnie w trakcie działań wojennych"
       natomiat zbrodnie przeciwko Żydom to "zbrodnie z przyczyn rasowych" - nie ulegają przedawnieniu

       ciekawe skąd im się to wzięło ???
    • bmc3i Re: co wnosiła Polska w 2 wojne światową? 25.08.11, 12:38
     bokertov1947 napisał:

     > mrukmrukmruk napisał:
     >
     > > Otwartą drogę na wschód, surowce naturalne i miejsce na obozy jenieckie o
     > raz ob
     > > ozy koncentracyjne. W Polsce mieszkało także mnóstwo Żydów, których Hitle
     > r chci
     > > ał wymordować
     >
     > No to powinna byc ta Polska z tego dumna!
     > Pozbawila sie nieswoimi rekami wroga publicznego katolickiej Polski - Zyda!
     > Pozdrowienia z Tel Avivu!

     kto Was tu sprowadził na to forum? Do tej pory było wolne od zjebów róznej masci.
    • wladca_pierscienii "dziel i rządź", "wspólny wróg jednoczy" 10.04.12, 21:11
     tygodnik "POLITYKA"
     wiadomosci.onet.pl/kiosk/nauka/jaskinia-zbojcow,1,3354081,wiadomosc.html
     Jaskinia zbójców


     16 gru 2009,     W lecie 1954 r. obóz skautów w parku stanowym Robbers Cave (Jaskinia Zbójców) niedaleko miasteczka Watonga, w stanie Oklahoma, był miejscem jednego z najsłynniejszych eksperymentów z dziedziny psychologii społecznej. Jego inicjatorem był wybitny, urodzony w Turcji, amerykański psycholog Muzafer Sherif, autor realistycznej teorii konfliktu.

     Jego pomysł polegał na tym, żeby spośród 12-letnich chłopców z protestanckich rodzin klasy średniej, mieszkających w akademickim mieście Norman, wybrać 22, których podzielił na dwie nieróżniące się zasadniczo grupy. Obie przewieziono osobno do Jaskini Zbójców, gdzie przez kilka pierwszych dni nie miały ze sobą kontaktu, a organizatorzy w każdej z nich starali się wytworzyć poczucie wewnętrznej więzi, solidarności i hierarchii. Po tej wstępnej fazie rozpoczął się właściwy eksperyment, którego celem było zbadanie, czy grupy zaczną ze sobą współpracować, czy też rywalizować? Czy pojawi się poczucie wrogości wobec onych, które w jakimś stopniu podzielane będzie przez wszystkich członków obu grup?


     Eksperyment powiódł się ponad oczekiwania. W pierwszej fazie obie grupy wybrały sobie nazwy Orłów i Grzechotników (równie dobrze mogły nazwać się Platformersami i Pisiorami), uszyły "narodowe flagi" i wyłoniły przywództwo. Kiedy zaczęły rywalizować, wnet doszło do wrogich incydentów, wzajemnego ostracyzmu, a wreszcie nocnych rajdów zakończonych bezczeszczeniem flagi oponentów i zaborem przedmiotów o symbolicznym znaczeniu. Towarzyszyły temu, jak należało oczekiwać, wzajemne oszczerstwa i pomówienia. Sherif zdecydował dość szybko zakończyć eksperyment i pozostałe dni turnusu poświęcił na szukanie sposobu integracji zwaśnionych grup.

     Sherif, interpretując swe obserwacje, wysunął hipotezę, że główną przyczyną, dla której grupy ludzkie posługują się wobec innych stereotypami i zaczynają ich dyskryminować, jest współzawodnictwo o dostęp do ograniczonych zasobów. Teoria ta, zwana realistyczną teorią konfliktu, wydaje się echem marksistowskiej wizji społeczeństwa i próbą racjonalnego (ekonomicznego) wyjaśnienia głębokich ludzkich motywacji. Niewątpliwie realny konflikt interesów (np. prezydentem kraju może zostać tylko jeden z kandydatów i jego wybór wydać się może pozostałym krzywdzący) łatwo prowadzi do wrogości. Późniejsze badania psychologów społecznych ujawniły jednak niepokojący fakt, że stereotypizacja i niechęć wobec innych grup pojawia się częstokroć, nawet gdy nie ma rzeczywistego konfliktu interesów.


     (...)


     A jak zakończył się eksperyment Sherifa w Jaskini Zbójców? Udało mu się pojednać zwaśnionych Grzechotników z Orłami. Zainscenizował on zręcznie awarię systemu wodociągowego w obozie, którego naprawa wymagała współpracy obu grup. Wobec tej wyższej konieczności wcześniejsza wrogość została zapomniana.

     (...)

     Autor: Krzysztof Szymborski Źródła:Polityka
   • 1410_tenrok stasi, a pomyslałeś o 13.09.11, 12:59
    a. poligonach wojskowych, np. Nowa Dęba, choć nie tylko
    b. szpitalach
    c. liniach kolejowych
    d. zaopatrzeniu
    e. sile roboczej

    jeżeli chodzi o polski sprzęt, to funkcjonował on całą wojnę w różnych miejscach zajętych przez Niemcy. Pewne rzeczy, jak osławiony "Ur" były już po 1939 roku przestarzałe, ponieważ opancerzenie się zmieniło. Podobnie było z armatami 37 mm, których Niemcy z czasem przestali używać. A tam, gdzie używano ich (np. Rumuni pod Stalingradem 1942/1943), to stawały się one powodem poważnych kłopotów.

    a zdobyte fabryki pracowały w czasie wojny pełną parę.............
    • bokertov1947 Re: stasi, a pomyslałeś o 14.09.11, 08:49
     1410_tenrok napisał:
     a zdobyte fabryki pracowały w czasie wojny pełną parę.............

     Czy to znaczy, ze tylko dzieki polskiemu przemyslowi zbrojeniowemu i jego oslawionym produktom bedacym na wyposazeniu Wehrmachtu - Niemcy przegrali wojne?
     Pozdrowienia z Tel Avivu!
  • trino1 Niejeden 14.05.12, 14:33
   trochę ołowiu w sobie zabrał do ziemi.

   A na poważnie, jest bilans strat gospodarczych wynikający z okupacji, trzeba szukać w publikacjach, nawet na wiki wstępne dane powinno się znaleść.

   Nie jest tajemnicą, że rozwój Polski nie był celem Niemców podczas II wojny
  • sjs2011 Re: co wnosiła Polska w 2 wojne światową? 22.08.12, 07:40
   A niby dlaczego ograniczać pytanie jedynie do Niemców - a Sowieci i Słowacy to co?
   Słowacy to pewnie kierpce zyskali po wkroczeniu do Zakopanego - to żart ale jakoś zapomina się o tym trzecim nigdy nie rozliczonym agresorze.
   Tak na szybko to Sowieci dość dziwnie nagrodzili tych co bramy tryumfalne dla nich na Kresach budowali bo młodych wzięli do wojska i wysłali do Finlandii i jakoś mało ich wróciło do domów.
   W obronie Moskwy naszych erkamów używali ale to później a w latach 39-41 to chyba przede wszystkim żywność.
   > Znaczy dokładnie co Niemcy mieli z terytorium Polski w czasie tej wojny?
   najważniejsze było zmniejszenie odległości do Moskwy czego nie wykorzystali bo im się roiły "uber allesy"
   • maxikasek Re: co wnosiła Polska w 2 wojne światową? 22.08.12, 10:59
    > W obronie Moskwy naszych erkamów używali
    Używali też brytyjskich hełmów, Enfieldów, Lewisów czy Berdanów i każdej innej broni i wyposażenia które walało im się w magazynach od czasów rewolucji.

    > najważniejsze było zmniejszenie odległości do Moskwy czego nie wykorzystali bo
    > im się roiły "uber allesy"
    Czego i tak nie mogli wykorzystać. Bo ciężko "dojechać" do Moskwy w 4 miesiące, a tyle jest "jezdnych" w okresie letnim (pomiędzy wiosennymi roztopami a Marszałkiem Błoto). Potem jeden miesiąc przymrozków i Generał Mróz się pojawia. Próbowali- nie wyszło.
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka