Dodaj do ulubionych

czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę

15.09.07, 20:10
z przedszkola? u nas poiedzieli, że NIE sad
przecież napiszę pisemne upoważnienienie...
Obserwuj wątek
  • scher Re: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę 16.09.07, 01:43
   Postrasz panie przedszkolanki doniesieniem na policję o bezprawne
   pozbawienie dziecka wolności.

   Kodeks drogowy:
   Art. 43.
   1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką
   osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to
   strefy zamieszkania.

   Tak więc już 10-latek może odebrać siostrę z przedszkola.
   • kropkacom Re: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę 16.09.07, 09:58
    > 1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką
    > osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to
    > strefy zamieszkania.

    To że kodeks drogowy zezwala na poruszanie się dzieci do 7 lat pod opieką
    dziesięciolatka nie oznacza jeszcze ze może on odbierać rodzeństwo z przedszkola.
   • natka81 Re: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę 16.11.07, 09:33
    Pewnie straszyć można

    Podam tylko przypadek z Kielc, ja sama w tym przedszkolu pracuje do
    dzisiaj, rodzice napisali upoważnienie do odbierania córki 5 letniej
    przez 14 letniego brata, dzieci wracjąc zostały śmiertelnie
    potrącone przez pijanego kierowcę!!!!! I kto był ganiany po sądach
    nie rodzice tylko nauczyciele, skarżeni o to dlaczego pozwolili
    opuścić dziewczynce przedszkole z nieletnim bratem!!!! A przecież
    taka była wola rodziców, ale potem oni też odwrócili się od
    wychowawcy!!!!!
    • scher Re: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę 16.11.07, 23:19
     natka81 napisała:

     > przez 14 letniego brata, dzieci wracjąc zostały śmiertelnie
     > potrącone przez pijanego kierowcę!!!!! I kto był ganiany po sądach
     > nie rodzice tylko nauczyciele

     Kto podał sprawę do sądu?

     > skarżeni o to dlaczego pozwolili opuścić dziewczynce przedszkole
     > z nieletnim bratem!!!!

     Jaki zapadł wyrok? Uniewinnniający czy skazujący?
  • graz.ka Dyskusja z forum kadry kierowniczej oświaty 16.09.07, 10:45
   jedna z wypowiedzi:

   Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola w świetle prawa


   Zagadnienie odprowadzania i odbierania dziecka do i z przedszkola w
   aspekcie materialno – prawnym regulują przepisy kodeksu rodzinnego i
   opiekuńczego dotyczące władzy rodzicielskiej pod którą dziecko
   pozostaje aż do pełnoletności. Art. 93. § 1. kodeksu rodzinnego i
   opiekuńczego stanowi bowiem, iż poza szczególnymi wyjątkami
   określonymi w tym kodeksie, władza rodzicielska przysługuje obojgu
   rodzicom, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych. Art. 94.
   § 1. tej ustawy mówi, że jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie
   ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska
   przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno
   z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego
   władza rodzicielska uległa zawieszeniu.

   Zgodnie z art. 95. § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza
   rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do
   wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania
   dziecka. Natomiast art. 96.tegoż kodeksu stanowi, iż rodzice
   wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują
   nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka
   i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa
   odpowiednio do jego uzdolnień.

   Reasumując, tylko rodzice (lub opiekunowie), którzy mają pełną
   zdolność do czynności prawnych mają prawo wychowywać dziecko w
   zakresie swojej władzy rodzicielskiej i w zakresie uregulowanym
   przepisami prawa, w szczególności ustawy o systemie oświaty mogą
   powierzyć dziecko instytucji oświatowej jaką jest przedszkole. W ten
   sposób część wykonywania władzy rodzicielskiej powierzają
   odpowiednio przygotowanym pedagogom. Przedszkole ponosi zatem
   odpowiedzialność za należytą pieczę nad dzieckiem w czasie jego
   pobytu w tej placówce. Reguluje to w sposób szczegółowy statut
   przedszkola, którego przestrzeganie jest również obowiązkiem
   rodziców, którzy odprowadzają swoje dzieci do przedszkola. Statut
   przedszkola przewiduje, że poza rodzicami dziecko mogą odbierać z
   przedszkola wyłącznie osoby pełnoletnie i na podstawie pisemnego
   upoważnienia rodziców lub opiekunów. Uregulowanie to jest wyrazem
   szczególnej odpowiedzialności placówki za powierzone jej dziecko. W
   takiej sytuacji pracownicy przedszkola nie mogą zwolnić się od
   odpowiedzialności za dziecko jeżeli wydadzą je innej osobie.

   Wyrazem tej szczególnej odpowiedzialności jest fakt, że pracownicy
   przedszkola nie mogą wydawać dziecka osobie która nie ma pełnej
   zdolności do czynności prawnych nawet upoważnionej przez rodziców.
   Zgodnie z art art. 11 kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności
   prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Zatem osoba
   niepełnoletnia nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Wobec
   tego, takiej osoby nie można obarczyć pełną odpowiedzialnością za
   należytą pieczę nad dzieckiem.

   Dlatego w wypadku, gdyby dziecko w drodze do i z przedszkola doznało
   jakiejś krzywdy lub szkody odpowiedzialność za to spadłaby w
   pierwszej kolejności na osobę, która powierzyła pieczę nad dzieckiem
   osobie, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Przy
   czym przy odprowadzaniu dziecka do przedszkola byliby to rodzice a
   przy odbieraniu dziecka z przedszkola pracownik tej placówki oraz
   rodzice, którzy taką osobę upoważnili. Przy czym dotyczy to nie
   tylko odpowiedzialności cywilnej, ale w niektórych sytuacjach także
   odpowiedzialności karnej.

   Osobnym zagadnieniem, jednak wykraczającym poza ramy tych rozważań,
   jest analiza, czy z punktu widzenie art 109 kodeksu rodzinnego i
   opiekuńczego w takich sytuacjach dobro dziecka nie jest zagrożone,
   co zobowiązywałoby sąd opiekuńczy do wydania odpowiedniego
   zarządzenia w oparciu o art 109 § 2 kodeksu rodzinnego i
   opiekuńczego.

   bajka.chojnice.pl/?a=6&id=252
    • graz.ka link do dyskusji - 2 16.09.07, 12:42
     Sprawa była dyskutowana na tym samym forum ponownie - i jak widać,
     opinie nie muszą być tak jednoznaczne:

     oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=24859#FBK
     Oczekiwałabym jednak, ze znajdzie się sposób na uzyskanie wiążącej
     odpowiedzi dlatego napiszę to samo, co tam - kto powinien wystapić o
     ostateczną opinię prawną? Czy nie powinien zrobić tego MEN - ale
     jego interpretacje dotyczące np. dodatku za wychowawstwo w
     przedszkolu bywają przez sąd zakwestionowane; OP? Kuratoria?
     Dyrektor placówki?
   • scher Re: Dyskusja z forum kadry kierowniczej oświaty 16.09.07, 10:55
    Grażko, nie traktuj cytowanej przez Dyrka amatorskiej wypowiedzi z
    jakiegoś chojnickiego portalu jako autorytetu.
    Zdolność do czynności prawnych to jest pojęcie, którego autor(ka)
    nie rozumie. Zdolność ta jest pojęciem z zakresu prawa cywilnego i
    nie jest potrzebna mojemu dziesięcioletniemu dziecko do odebrania
    siostry z przedszkola, jeżeli taka jest moja rodzicielska wola.

    Jak mówię: gdy przedszkole nie wyda dziecka, mamy do czynienia z
    przestępstwem bezprawnego pozbawienia wolności.
   • scher Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 11:05
    graz.ka napisała:

    > Statut przedszkola przewiduje, że poza rodzicami dziecko mogą
    > odbierać z przedszkola wyłącznie osoby pełnoletnie i na podstawie
    > pisemnego upoważnienia rodziców lub opiekunów.

    Nie bardzo wiem, o który statut chodzi, bo statut mojego przedszkola
    czegoś takiego nie reguluje.
    O ile da się usprawiedliwić zapis, iż musi to być osoba upoważniona
    przez rodziców, nie każda, o tyle warunek pełnoletności nie ma
    uzasadnienia prawnego.

    > osoba niepełnoletnia nie ma pełnej zdolności do czynności
    > prawnych. Wobec tego, takiej osoby nie można obarczyć pełną
    > odpowiedzialnością za należytą pieczę nad dzieckiem.

    Gdyby to była prawda, rodzice ponosiliby odpowiedzialność za
    powierzenie dziecka opiece starszego rodzeństwa, a tak nie tylko nie
    jest, ale Kodeks drogowy wyraźnie na to zezwala.

    > Dlatego w wypadku, gdyby dziecko w drodze do i z przedszkola
    > doznało jakiejś krzywdy lub szkody odpowiedzialność za to spadłaby
    > w pierwszej kolejności na osobę, która powierzyła pieczę nad
    > dzieckiem osobie, która nie ma pełnej zdolności do czynności
    > prawnych. Przy czym przy odprowadzaniu dziecka do przedszkola
    > byliby to rodzice a przy odbieraniu dziecka z przedszkola
    > pracownik tej placówki oraz rodzice, którzy taką osobę upoważnili.

    To już jest stek bzdur.

    > Osobnym zagadnieniem, jednak wykraczającym poza ramy tych
    > rozważań, jest analiza, czy z punktu widzenie art 109 kodeksu
    > rodzinnego i opiekuńczego w takich sytuacjach dobro dziecka nie
    > jest zagrożone, co zobowiązywałoby sąd opiekuńczy do wydania
    > odpowiedniego zarządzenia w oparciu o art 109 § 2 kodeksu
    > rodzinnego i opiekuńczego.

    A to stek bzdur i bredni.
    • e_r_i_n Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 11:18
     scher napisał:

     > a tak nie tylko nie jest, ale Kodeks drogowy wyraźnie na to
     > zezwala.

     Kodeks drogowy nie reguluje zasad sprawowania opieki nad dziecmi, tylko zasady
     poruszania sie po drogach. Przytaczanie go w tej dyskusji jest wiec IMO
     bezcelowe, bowiem poruszanie sie po drogach to tylko jeden z elementow, bedacych
     konsekwencja odbierania z przedszkola przez maloletnie rodzenstwo.
     • scher Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 12:28
      e_r_i_n napisała:

      > Kodeks drogowy nie reguluje zasad sprawowania opieki nad dziecmi,
      > tylko zasady poruszania się po drogach. Przytaczanie go w tej
      > dyskusji jest wiec IMO bezcelowe

      Nie jest bezcelowe, bo nie sposób twierdzić, że opieka rodziców,
      którzy w drodze do i z przedszkola powierzają dziecko do 7.r.ż.
      starszemu rodzeństwu, jest działaniem naruszającym prawo i dobro
      dziecka.

      Tekst zacytowany przez Grażkę już na pierwszy rzut oka nie jest
      autorstwa prawnika. Analizując sposób rozumowania i amatorskie
      podejście do zagadnienia, stawiam, że autorem jest jakiś wizytator
      kuratorium. Tragedią oświaty jest to, że ten wizytatoski bełkot jest
      przez nauczycieli i dyrektorów przyjmowany najczęściej jako prawda
      objawiona, rzecz niepotrzebująca polemiki oraz rzetelnej weryfikacji
      na gruncie rzeczywistych, nie wydumanych, zasad wykładni prawa.
      • ptasia_mama Re: walcie do Giertycha! 16.09.07, 12:38
       Przepisy o wieku odbierających,ktore kazde przedszkole bylo zmuszone
       umiescic w statucie to odgorne zarządzenie bylego pana ministra
       oswiaty z jego
       programu"Stop przemocy,zero tolerancji dla przemocy,bezpieczna
       szkola" wiec przedszkolanki nic w tym wzgledzie bo im to
       tez narzucono (jak stiwerdzila pani dyrektor),u nas w przedszkolu
       rodzice prawnicy prowadza naradey i konsultacje z panią dyrektor jak
       to obejsc ale wydaje mi sie ze wkrotce bedzie to rozwiązane w calej
       Polsce po linii prawnej.
       • scher Re: walcie do Giertycha! 16.09.07, 12:47
        ptasia_mama napisała:

        > Przepisy o wieku odbierających,ktore kazde przedszkole bylo
        > zmuszone umiescic w statucie to odgorne zarządzenie

        Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
        21 maja 2001 r. (poz. 624)

        RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

        § 2.
        1. Statut przedszkola określa:
        ...
        4) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z
        przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną
        przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

        Widzisz tu coś o wieku?
      • scher Następny art. kk. 16.09.07, 12:40
       Art. 211.
       Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub
       zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze
       względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze
       pozbawienia wolności do lat 3.

       Była niedawno w programie "Sędzia Anna Maria Wesołowska" rozprawa
       sądowa właśnie z tego artykułu. Bardzo pouczająca: wola rodziców
       jest niemalże święta.
      • e_r_i_n Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 13:13
       Powiem tak - dla mnie w ogole powierzanie 4 czy 5 latka opiece 10 -
       12 latka jest nieodpowiedzialne, abstrahujac od przepisow. I to, ze
       kodeks drogowy dopuszcza poruszanie sie po drogach pod opieką
       dziecka powyzej 12 lat (chyba taki przepis zacytowales) nie oznacza,
       ze to jest bezpieczne.
       W kwestii bezpieczenstwa IMO lepiej czasami przegiac z
       ograniczeniami.
        • e_r_i_n Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 13:31
         Owszem, zgodzę się smile. Wydaje mi sie jedna, ze w zwiazku z tym, ze
         przedszkole jest dobrowolne, oddajac dziecko tam DOBROWOLNIE
         decydujemy sie na przestrzeganie regulaminu, ktory doprecyzowuje
         zasady postepowania z dzieckiem. W zadnym przepisie nie ma
         informacji, ze dzieckiem opiekowac sie moze tylko osoba pelnoletnia.
         Przedszkole to zastrzega - i jesli jakiemus rodzicowi nie pasuje,
         moze nie zapisywac dziecka do tegoż zlobka. I nie ma tutaj zadnego
         lamania prawa.
          • e_r_i_n Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 13:42
           scher napisał:

           > Zastrzega na jakiej podstawie prawnej?

           Zacytowanej przez Ciebie:

           Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
           21 maja 2001 r. (poz. 624)

           RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

           § 2.
           1. ******Statut przedszkola określa*****:
           ...
           4) *****szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z
           przedszkola***** przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną
           przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

           Jak widać rozporządzenie to DAJE PRAWO do okreslenia w przedszkolu
           WŁASNYCH zasad odbierania dziecka z przedszkola.
           • scher Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 13:46
            e_r_i_n napisała:

            > Jak widać rozporządzenie to DAJE PRAWO do okreslenia w przedszkolu
            > WŁASNYCH zasad odbierania dziecka z przedszkola.

            Owszem, ale nie mogą to być kwestie leżące wyłącznie w zakresie
            władzy rodzicielskiej i wykraczające poza ustawoe kompetencje
            placówki oświatowej. Statut przedszkola może regulować tylko sprawy
            dotyczące funkcjonowania dziecka w czasie zajęć przedszkolnych, nie
            poza nimi.
     • scher Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 12:57
      Widzisz, nie można faktu istnienia takiego zapisu w statucie swojego
      przedszkola, przedstawiać jako argumentu za tym, że taki zapis jest
      prawidłowy. To klasyczne błędne koło.

      Mnie po prostu oburza to wchodzenie w kompetencje rodziców w
      majestacie rzekomego prawa, stąd ostre reakcje. Nie będzie mi żaden
      wizytator dyktował, kto ma odbierać moje własne dziecko z
      przedszkola.
        • e_r_i_n Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 13:32
         scher napisał:

         > Statut przedszkola ma regulować tylko to, co mu wolno regulować. A
         > od tego, pod czyją opieką moje dziecko chodzi po zajęciach - to mu
         > wara!

         Ale gdzie jest napisane, ze tego nie moze regulowac?? To tak, jakbys
         dobrowolnie zapisal sie do jakiejs partii, zakazujacej Ci
         zaglosowania w wyborach na kandydata spoza niej (czyli lamiacy
         konstytucyjne prawo do swobody pogladow) i mial pretensje, ze Cie z
         tego rozliczają.
         • scher Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 13:42
          e_r_i_n napisała:

          > Ale gdzie jest napisane, ze tego nie moze regulowac??

          A gdy zapiszę dziecko do przedszkola, które w swoim statucie
          umieściło zapis, iż nie mam prawa karmić mojego dziecka w domu
          łyżeczką, bo panie wymagają, żeby dziecko było w kwestii jedzenia
          samodzielne? Też uznasz, że mam szukać innego przedszkola?
           • scher Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 13:50
            e_r_i_n napisała:

            > Sam zacytowales przepis mowiacy o tym, ze statut przedszkola
            > reguluje zasady przyprowadzania i odierania dziecka z przedszkola.

            Mogą to być zasady techniczne (godziny, tryb upoważniania innych
            osób itp.), ale nie zasady ograniczające korzystanie przez rodziców
            z ich władzy rodzicielskiej poza czasem zajęć przedszkolnych.
            • e_r_i_n Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 13:55
             scher napisał:

             > Mogą to być zasady techniczne (godziny, tryb upoważniania innych
             > osób itp.), ale nie zasady ograniczające korzystanie przez
             > rodziców z ich władzy rodzicielskiej poza czasem zajęć
             > przedszkolnych.

             Skąd taka interpretacja tego zapisu?
            • ptasia_mama Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 14:25

             > Mogą to być zasady techniczne (godziny, tryb upoważniania innych
             > osób itp.), ale nie zasady ograniczające korzystanie przez
             rodziców
             > z ich władzy rodzicielskiej poza czasem zajęć przedszkolnych.


             Czas odbierania dziecka nie jest czasem poza czasem zajęc,dziecko
             jest jeszcze w przedszkolu i obowiązują zasady przedszkolne,za
             progiem sali czy drzwi przedszkolnych mozesz sobie decydowac ale w
             placowce jeszcze nie...
             • scher Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 14:33
              ptasia_mama napisała:

              > Czas odbierania dziecka nie jest czasem poza czasem zajęc, dziecko
              > jest jeszcze w przedszkolu i obowiązują zasady przedszkolne

              Nie falandyzuj. Z chwilą gdy przychodzą rodzice albo osoba przez
              nich upoważniona, czas opieki przedszkolnej się kończy, a
              odpowiedzialność za dziecko przechodzi na rodziców.
              • ptasia_mama Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 15:33
               scher napisał:
               > Nie falandyzuj. Z chwilą gdy przychodzą rodzice albo osoba przez
               > nich upoważniona, czas opieki przedszkolnej się kończy, a
               > odpowiedzialność za dziecko przechodzi na rodziców.

               Nie,z chwilą gdy przychodzi ktos po dziecko jeszcze nie,z chwila gdy
               to dziecko juz zostanie przekazane innej osobie -tak,ale czy
               zostanie przekazane w tym momencie decyduje nauczycielka (poparta
               przepisami).
               • scher Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 15:42
                ptasia_mama napisała:

                > czy zostanie przekazane w tym momencie decyduje nauczycielka

                Ona nie ma wyjścia, musi przekazać na żądanie rodziców, bo
                zatrzymanie małoletniego wbrew woli jego rodziców jest przestępstwem.
                Statut zakładu administracyjnego nie jest aktem prawa powszechnie
                obowiązującego, lecz aktem wewnętrznym. Przychodzą rodzice (albo
                osoba upoważniona) - i do widzenia.

                Dyskusja jest jałowa z jednego powodu: nie trafiają do Was prawnicze
                argumenty, prawnik pojąłby w lot, o czym piszę, i nie zaprzeczałby
                rzeczom dla fachowca oczywistym.
                • kropkacom Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 16:06
                 > Dyskusja jest jałowa z jednego powodu: nie trafiają do Was prawnicze
                 > argumenty, prawnik pojąłby w lot, o czym piszę, i nie zaprzeczałby
                 > rzeczom dla fachowca oczywistym.

                 Ty sie nie baw w prawnika i w szukanie precedensowych przepisów. Owszem nie
                 można przetrzymywać nikogo wbrew jego woli ale to prawo nie ma nic wspólnego z
                 sytuacją. Możesz wyprobować to na sobie i zobaczymy komu policja i sąd przyznają
                 racje. W jednym masz racje rozmowa jest jałowa ale dzięki Tobie. Nie odpisuj.
                • e_r_i_n Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 16:49
                 scher napisał:

                 > nie trafiają do Was prawnicze argumenty, prawnik pojąłby w lot, o
                 > czym piszę, i nie zaprzeczałby rzeczom dla fachowca oczywistym.

                 Jestes prawnikiem?
                 Jesli nie, prosze zacytuj zdanie PRAWNIKA, ktory przytaczane przez
                 Ciebie przepisy interpretuje tak, jak tutaj przedstawiasz (w
                 zderzeniu z m.in. rozporzadzeniem MEN, ktory rowniez zacytowales).
                 • scher Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 17:02
                  e_r_i_n napisała:

                  > zacytuj <ciach>

                  Nie zrobię tego choćby dla zasady, bo ciężar dowodu leży nie po
                  mojej stronie.

                  Ja twierdzę rzecz bezsporną: iż jako ojciec mam prawo decydować, co
                  i z kim robi moje dziecko po zakończeniu zajęć w przedszkolu.

                  Ty zaś twierdzisz, że przedszkole w swoim statucie ma uprawnienie,
                  aby mi to korzystanie z władzy rodzicielskiej ograniczyć, zawężając
                  krąg osób, którym wolno mi dać uprawnienie do odebrania dziecka z
                  przedszkola, przyjmując kryterium pełno- albo niepełnoletności. I to
                  jest teza sporna.

                  Zatem wykaż przekonująco jej prawdziwość na gruncie obowiązującego
                  prawa. Piłka jest po Twojej stronie.
                  • e_r_i_n Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 17:13
                   scher napisał:

                   > Ty zaś twierdzisz, że przedszkole w swoim statucie ma uprawnienie,
                   > aby mi to korzystanie z władzy rodzicielskiej ograniczyć

                   Nie twierdze, ze MA prawo ograniczyc KORZYSTANIE z wladzy. Twierdze,
                   ze MOIM ZDANIEM rozporządzenie MEN daje prawo ustanowienia ZASAD
                   odbierania dzieci przez osoby upowaznione, co dla mnie oznacza
                   rowniez, KTO tymi osobami byc moze.

                   W sformułowaniu MOIM ZDANIEM tkwi sedno - ja dopuszczam, ze sie moge
                   mylic. Ty twierdzisz, ze myle sie na pewno. Bez poparcia tego
                   slowami PRAWNIKA brzmi to troche na zasadzie 'mylisz sie, BO TAK, bo
                   JA tak mowie'.
                   • scher Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 17:28
                    e_r_i_n napisała:

                    > Nie twierdze, ze MA prawo ograniczyc KORZYSTANIE z wladzy.
                    > Twierdze, ze MOIM ZDANIEM rozporządzenie MEN daje prawo
                    > ustanowienia ZASAD odbierania dzieci przez osoby upowaznione, co
                    > dla mnie oznacza rowniez, KTO tymi osobami byc moze.

                    Dobrasmile

                    1. fundamentalne:
                    "ZASAD odbierania dzieci przez osoby upowaznione, co dla mnie
                    oznacza rowniez, KTO tymi osobami byc moze" - uważam wniosek za
                    nieuprawniony. Ustalenie zasad odbioru dzieci przez osoby
                    upoważnione [przez rodziców], nie oznacza delegacji prawnej do
                    narzucania rodzicom, kogo wolno im upoważnić. Kogo rodzice
                    upoważnią, temu przedszkole ustala zasady odbioru dziecka.

                    2. Z jakiej przyczyny dopuszczasz statutowe ograniczenia nałożone na
                    rodziców ze względu na wiek osoby upoważnionej, nie godzisz się
                    jednak na ograniczenia z powodu rasy, płci czy stopnia pokrewieństwa
                    (zgadzałaś się ze mną, że może być ciocia, nie tylko dziadkowie)?
                    • e_r_i_n Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 17:40
                     scher napisał:

                     > Kogo rodzice upoważnią, temu przedszkole ustala zasady odbioru
                     > dziecka.

                     Być może tak jest - mowiac szczerze, ze zwyklej ciekawosci,
                     abstrahując juz od tej dyskusji, poznałabym zdanie prawników na ten
                     temat.

                     > 2. Z jakiej przyczyny dopuszczasz statutowe ograniczenia nałożone
                     > na rodziców ze względu na wiek osoby upoważnionej, nie godzisz się
                     > jednak na ograniczenia z powodu rasy, płci czy stopnia
                     > pokrewieństwa (zgadzałaś się ze mną, że może być ciocia, nie tylko
                     > dziadkowie)?

                     Wydaje mi sie (dla jasnosci wink), ze zacytowane rozporzadzenie MEN
                     daje prawo regulowania w statucie tego, kogo upowaznic mozna -
                     zasadna WYDAJE MI SIĘ wink jednak ta regulacja tylko odnosnie wieku
                     upowaznionego. Jak wyczytalam z jakiegos postu, w jakims przedszkolu
                     ograniczono tez stopien pokrewienstwa - co jest IMO bezsadne, bo
                     stopien pokrewienstwa nie ma wplywu na to, jaką opieką otoczone
                     bedzie dziecko po odebraniu z przedszkola. Wiek odbierajacego takie
                     znaczenie ma.
                     Byc moze masz racje mowiac, ze zapis w statucie mowiacy o
                     upowaznianiu tylko osob pelnoletnich jest niezgodny z prawem.
                     Chcialabym tylko poznac zdanie osoby obiektywnie kompetentnej, nie
                     anonimowego, bylo nie bylo, forumowicza, rzucajacego dowolnie
                     przepisami na poparcie swojej tezy. Ja moglaby rzucic przepis z
                     kodeksu wykroczen mowiacy o karach za pozostawienie dziecka w
                     okolicznosciach zagrazajacych jego bezpieczenstwu i za te
                     okolicznosci uznac odebranie przez 12-letniego brata. Ale to by bylo
                     moja wolna amerykanka, nie obiektywna i rzetelna opinia.
                     • scher Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 18:45
                      e_r_i_n napisała:

                      > > Kogo rodzice upoważnią, temu przedszkole ustala zasady odbioru
                      > > dziecka.
                      > Być może tak jest

                      Być może?smile Przeanalizuj jeszcze raz pod kątem logiki zdanie, które
                      sama napisałaś:
                      "rozporządzenie MEN daje prawo ustanowienia ZASAD odbierania dzieci
                      przez osoby upowaznione, co dla mnie oznacza rowniez, KTO tymi
                      osobami byc moze".
                      Zasady odbierania dzieci przez _osoby_upoważnione_. Logicznie rzecz
                      biorąc nie wchodzi w ten zakres rozstrzyganie co do pożądanych cech
                      tych osób, bo to już sprawa metajęzyka.

                      > stopien pokrewienstwa nie ma wplywu na to, jaką opieką otoczone
                      > bedzie dziecko po odebraniu z przedszkola. Wiek odbierajacego
                      > takie znaczenie ma.

                      Pełna zgoda. Pytanie tylko, czy ma to oceniać przedszkole, czy sami
                      rodzice. Opierając się na powyższej logice, twierdzę, że wyłącznie
                      rodzice - póki nie naruszają jakiegoś wyrażonego w prawie zakazu.

                      > Chcialabym tylko poznac zdanie osoby obiektywnie kompetentnej, nie
                      > anonimowego, bylo nie bylo, forumowicza, rzucajacego dowolnie
                      > przepisami na poparcie swojej tezy.

                      Ale przyznasz, że wyjaśniam Ci tok swojego rozumowania i staram się
                      odnieść do Twojego?

                      > Ja moglaby rzucic przepis z kodeksu wykroczen mowiacy o karach za
                      > pozostawienie dziecka w okolicznosciach zagrazajacych jego
                      > bezpieczenstwu i za te okolicznosci uznac odebranie przez
                      > 12-letniego brata.

                      Nie mam pod ręką komentarza do Kodeksu wykroczeń (art. 106 masz
                      pewnie na myśli), ale wierz mi, że by to nie przeszłosmile
                      Cezurą, od kiedy małoletniemu można już przypisać winę (czyli uznać
                      za zdolnego do czynów świadomych), jest 7. rok życia.

                      Jeżeli w Kodeksie drogowym jest dokładnie sprecyzowany wiek, od
                      kiedy małoletni może się opiekować dzieckiem na ulicy, i jest to już
                      10. rok życia, nie ma żadnego powodu uznać opiekę 12-latka za
                      okoliczność zagrażającą zdrowiu albo życiu przedszkolaka.
         • scher Re: Jeszcze kilka bzdur trzeba sprostować 16.09.07, 15:33
          e_r_i_n napisała:

          > dobrowolnie zapisal sie do jakiejs partii, zakazujacej Ci
          > zaglosowania w wyborach na kandydata spoza niej (czyli lamiacy
          > konstytucyjne prawo do swobody pogladow) i mial pretensje, ze Cie
          > z tego rozliczają.

          W jaki sposób rozliczają? Nie pozwolą mi wyjść z pomieszczenia, w
          którym będą mnie chcieli rozliczyć?
   • przedszkolanka_anka Re: moze pomoz prawnikom? 16.09.07, 16:16

    zatrzymanie małoletniego wbrew woli jego rodziców jest przestępstwem.
    Statut zakładu administracyjnego nie jest aktem prawa powszechnie
    obowiązującego, lecz aktem wewnętrznym. Przychodzą rodzice (albo
    >>osoba upoważniona) - i do widzenia.

    No fajnie,to wsadx mnie do wiezienia bo ja czesto zatrzymuje dzieci
    wbrew woli rodzicow,jak sa pijani w sztok....

    >>Dyskusja jest jałowa z jednego powodu: nie trafiają do Was
    prawnicze
    argumenty, prawnik pojąłby w lot, o czym piszę, i nie zaprzeczałby
    rzeczom dla fachowca oczywistym.

    Dziwne,mamy rodzicow prawnikow ,ktorzy nie wiedza jak rozwiązac
    sytuacje w swietle prawa kiedy zarządzenie ministra,wytyczne
    kuratorium i zmiany w statucie sa jakie są a rodzic żąda ,zeby jego
    malucha odbieralo dziecko-siostra w wieku 13 lat za upowaznieniem
    ale upowaznienie nie zabezpiecza prawnie ani nauczycielki ani
    dyrektora w razie przykrego zajscia.Moze przyjedz do nas i poradź
    tym prawnikom bo siedza juz tydzien,konsultowali sie z wyzszymi
    glowami i nic.....?

    • scher Re: moze pomoz prawnikom? 16.09.07, 16:23
     przedszkolanka_anka napisała:

     > wbrew woli rodzicow,jak sa pijani w sztok....

     Jak są "pijani w sztok", to zupełnie inna bajka.

     > kuratorium i zmiany w statucie sa jakie są a rodzic żąda ,zeby
     > jego malucha odbieralo dziecko-siostra w wieku 13 lat za
     > upowaznieniem ale upowaznienie nie zabezpiecza prawnie ani
     > nauczycielki ani dyrektora w razie przykrego zajscia.

     Dlaczego twierdzą, że nie zabezpiecza?
     • przedszkolanka_anka Re: moze pomoz prawnikom? 16.09.07, 17:24

      > > Dlaczego twierdzą, że nie zabezpiecza?

      "Nie zabezpiecza prawnie"- tak nam powiedzieli a dlaczego to juz
      niech oni zinterpetują skoro sa prawnikami.
      Mysle,ze tu jest jakas luka i chyba sa umuwieni z jakimis
      nadrzednymi wladzami w kuratorium aby to wyjasnic...      • scher Re: moze pomoz prawnikom? 16.09.07, 18:51
       przedszkolanka_anka napisała:

       > "Nie zabezpiecza prawnie" - tak nam powiedzieli a dlaczego to juz
       > niech oni zinterpetują

       To napisz koniecznie, dlaczego tak twierdzą, bo ja uważam, że jest
       to teza błędna.

       Podpowiedz im również, aby spróbowali przeanalizować rzekomą
       odpowiedzialność przedszkola za wydanie wychowanka osobie
       niepełnoletniej - upoważnionej przez rodziców! - pod kątem teorii
       winy. Prawnicy będą wiedzieć, o co chodzi.
        • housewife1 Re: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę 24.09.07, 16:37
         hmmm, ale tak poza prawniczym bełkocikiem, czy oddawanie 10 dziecku rodzeństwa
         nie jest czasem niebezpieczne?
         tzn, to jest jeszcze dziecko, w razie czego (wypadku, zasłabnięcia itd...)
         dziecko nie poradzi sobie z taka sytuacją jak dorosły...
         moje dzieci są jeszcze małe, ale pozwoliłabym odebrać tylko wtedy gdybyśmy
         mieszkali 2 domy od przedszkola i po tej samej stronie ulicy, inaczej bym sie bała.
           • sowa1978 Re: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę 24.09.07, 21:58
            Wszyscy dyskutujecie o potencjalnych lukach w przepisach prawnych,
            ale rodzicami zostaje się przecież po to aby samemu móc sprawować
            władzę rodzicielską. Obciążanie starszego ale niepełnoletniego
            rodzeństwa obowiązkami rodziców jest absurdalne. Na dobrą sprawę
            dziecko 10-13 letnie to też tylko dziecko, któremu rodzice z
            konieczności narzucają swoje obowiązki. Jest to dla mnie nie do
            przyjęcia, każde dziecko ma swoje prawa i sprawy do których nie
            należy obowiązkowe zajmowanie się młodszym rodzeństwem.
            Pozdrawiam i życzę więcej zdrowego rozsądku i nie traktowanie
            przedszkola instytucjonalnie i bez poszanowania jego wewnętrznych
            przepisów.
             • kamilkka30 Re: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę 24.09.07, 23:28
              Nie tylko kodeks drogowy mówi co można 13 latkowi i za co odpowiada,
              jest jeszcze kc i kk ... wystraczy wpisać w google "co może 13 latek"

              Jeśli rodzic wyrazi wolę, aby jego 13 letnie dziecko odbierało swoje
              rodzeństwo z przeszkola to przedszkole powinno to respektować.
              Dziwię się rodzicom prawnikom, którzy nad tym tak długo debatują...

              17 latek też jest niepełnoletni, czy waszym zdaniem jest tak
              nieodpowiedzialny, że nie może przyprowadzić swojej siostry z
              przedszkola ?

              .......................................
              1. Osoba małoletnia

              Kodeks Cywilny

              Prawo cywilne wyróżnia osoby małoletnie:

              – którym brak całkowicie zdolności do czynności prawnych - osoby,
              które nie ukończyły lat 13 (art. 12 k.c.) – nie mogą samodzielnie
              dokonywać czynności prawnych;

              – które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych – osoby,
              które ukończyły lat 13 a nie ukończyły jeszcze 18 roku życia (art.
              15 k.c.) – mogą we wskazanym zakresie samodzielnie dokonywać
              czynności prawnych, pod kontrolą przedstawiciela ustawowego.

              Z chwilą ukończenia trzynastego roku życia małoletni naby¬wa tzw.
              zdolność deliktową. Wyraża się ona w tym, że obowiązu¬jące przepisy
              prawa przypisują takiemu małoletniemu zdolność działania z
              rozeznaniem w zakresie czynów niedozwolonych (deliktów), a w
              następstwie — ponoszenie odpowiedzialności za szko¬dę spowodowaną
              danym czynem. Przepisy kodeksu cywilnego nie nakładają na sąd
              obowiązku badania stopnia rozeznania sprawcy w każdym wypadku
              wyrządzenia szkody przez małoletniego.
              W dziedzinie zdolności deliktowej więc kodeks zrównuje małolet¬niego
              powyżej trzynastu lat z osobami pełnoletnimi. Rozwiązanie przyjęte w
              odniesieniu do czynów niedozwolonych małoletniego odbiega nieco od
              unormowania w zakresie zdolności do czynności prawnych, ale też obie
              kategorie działań różnią się w sposób istotny.


              Kodeks Karny

              Odpowiedzialność karna.

              Odpowiedzialność karną nieletnich reguluje w zasadniczej części
              ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny.
              Zgodnie z postanowieniami ustawy stosuje się ją do osób które nie
              ukończyły 18 lat – w celu zapobiegania i zwalczania demoralizacji, w
              stosunku do osób, które dopuściły się czynu karalnego po ukończeniu
              13 lat, a nie ukończyły lat 17 ,i w stosunku do osób, wobec których
              orzeczono środki wychowawcze lub poprawcze, nie dłużej jednak niż do
              ukończenia przez te osoby 21 lat.
              • kamilkka30 Re: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę 24.09.07, 23:39

               A już absurdem jest zapis w statucie przedszkola, że dziecko może
               odbierać tylko rodzic i dziadkowie...
               A co jeśli jest się samotną matką, do tego jeszcze sierotą,
               pracującą do 18 ? Ale mającą drugie dziecko lat 16, dodam jeszcze
               że przedszkole oddalone jest od domu np. 300 metrów ? Co w tym
               wypadku ? Nie mogę wysłać swojego 16 latka, nie mogę poprosić o
               odbieranie dziecka również sąsiadki lat 30, bo przecież jest obca.
               Co wtedy ?

               Odp. Wtedy zabieramy KR, KC, KK, KD i idziemy do pani Dyrektor i jak
               krowie na rowie tłumaczymy, że jest xxx, negując nadrzędne przepisy.
            • wanilia39 Re: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę 25.09.07, 20:38
             sowa1978 napisała:

             > Wszyscy dyskutujecie o potencjalnych lukach w przepisach prawnych,
             > ale rodzicami zostaje się przecież po to aby samemu móc sprawować
             > władzę rodzicielską. Obciążanie starszego ale niepełnoletniego
             > rodzeństwa obowiązkami rodziców jest absurdalne. Na dobrą sprawę
             > dziecko 10-13 letnie to też tylko dziecko, któremu rodzice z
             > konieczności narzucają swoje obowiązki. Jest to dla mnie nie do
             > przyjęcia, każde dziecko ma swoje prawa i sprawy do których nie
             > należy obowiązkowe zajmowanie się młodszym rodzeństwem.
             > Pozdrawiam i życzę więcej zdrowego rozsądku i nie traktowanie
             > przedszkola instytucjonalnie i bez poszanowania jego wewnętrznych
             > przepisów.


             NIE CHODZI MI O OBCIĄŻANIE OBOWIĄZKAMI - myślałam o sporadycznym,
             raz na kilka tygodni, w sytuacjach awaryjnych...
            • ma.pi Re: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę 07.11.07, 20:35
             sowa1978 napisała:

             > Wszyscy dyskutujecie o potencjalnych lukach w przepisach prawnych,
             > ale rodzicami zostaje się przecież po to aby samemu móc sprawować
             > władzę rodzicielską.

             Prosze wpisuj to zdaniew we wszystkich
             dyskusjach "tesciowa/mama/ciotka itd nie chca za darmo opiekowac sie
             momim dzieckiem, przeciez maja taki obowiazek" :o).

             Pozdr.
   • kamilkka30 Re: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę 25.09.07, 11:10
    > jeśli matka tak chce aby jej nieletni syn odbierał dziecko to
    życzę
    > powodzenia w drodze do domu ale gdy zginą oboje to jej głupota
    > dzieci jej nie zwróci !!!!!!!!!!


    Jak straci jedno to będzie mniej cierpieć niż jak straci dwoje ?
    Czyli co ? aby nie cierpiała ma rzucić pracę czy oddać dzieci do
    domu dziecka ? Tam na pewno będą miały fachową opiekę.

    A tu cały Art. 210. Nie wiedziałam, że posłanie 13 latka po
    przedszkolaka, jest porzuceniem dzieci...

    § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej
    lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub
    fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat
    3.
    § 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1,
    sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


    Za to zgadzam się z tym paragrafem…
    Art. 211. Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru,
    uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę
    nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega
    karze pozbawienia wolności do lat 3.
    • scher Re: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę 25.09.07, 11:24
     kamilkka30 napisała:

     > > jeśli matka tak chce aby jej nieletni syn odbierał dziecko to
     > > życzę powodzenia w drodze do domu ale gdy zginą oboje to jej
     > > głupota dzieci jej nie zwróci !!!!!!!!!!
     > Czyli co ? aby nie cierpiała ma rzucić pracę czy oddać dzieci do
     > domu dziecka ? Tam na pewno będą miały fachową opiekę.

     Celna odpowiedź na oświatową demagogię.
     Taka "argumentacja", taki demagogiczny sposób rozumowania jest
     niestety lansowany na szkoleniach dla nauczycieli.

     > Nie wiedziałam, że posłanie 13 latka po przedszkolaka, jest
     > porzuceniem dzieci...

     Też typowe ze szkoleń oświatowych. Mówienie piąte przez dziesiąte o
     rzekomym brzmieniu przepisów, których się na oczy nie widziało w
     oryginale.
     • barbaram1 Re: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę 25.09.07, 18:23
      A najśmieszniejsze w tej calej historii jest pewnie to, iz ten 13latek z tym
      3latkiem juz wczesniej pewnie 1000 razy przebywali sam na sam bez rodzicow. I
      dopoki nie doczepily sie panie w przedszkolu - nikt sie temu nie dziwil. 6-7
      latki prawie w calej Polsce chodza same do szkoly - i co? sa porzucone przez
      rodzicow, ktorzy nie sprawuja nad nimi opieki??? Na wsiach na prawde te dzieci
      chodza same, a tam czesto nie ma chodnikow, jak w miescie.
      Ja w wieku 8 lat odbieralam moja siostre z przedszkola, po prostu rodzice
      pracowali, a ja nie chcialam byc sama w domu.
  • wanilia39 i MOŻE! 27.09.07, 18:06
   Pani Dyrekor powiedziała, że jeśli napiszę,że biorę CAŁKOWITĄ
   odpowiedzialność za dziecko SYN MOŻE odebrać siostrę.
   Na pewno jeśli skorzystam, będzie to sytuacja sporadyczna!
   Dziękuję za Wasze głosy.
   • beataj02 Re: i MOŻE! 27.09.07, 19:51
    Zdecydowanie popieram.
    Nie dlatego, że mi się nie chce odebrać Młodszego, lub że mam ochotę
    się wyręczyć Starszym. Ale MOŻE się zdarzyć tak kryzysowa sytuacja,
    tak niespodzianie-podbramkowa, że nie będzie nikogo dorosłego do
    pomocy i co wtedy ?
    Dlatego do odbioru Małego upoważniłam (na osobnym druku podpisywanym
    i zatwierdzanym osobiście przez dyrektorkę naszego przedszkola)
    również 13-latka i wzięłam odpowiedzialność za to. Mam ten komfort,
    że Duży jest bardzo rozsądny, wie, jak się zachować w różnych
    sytuacjach i jak sobie radzić z problemami, a do tego na wygląd dają
    mu 16-17 lat; poza tym Mały jest w niego zapatrzony i słucha go bez
    specjalnych zastrzeżeń. I to właściwie kończy całą sprawę - jak dla
    mnie. Ale żeby nie było zgrzytów dodałam od siebie, że jeśli Duży
    będzie odbierał, to na pewno będzie z nim ktoś dorosły, znany nam,
    ale nieposiadający upoważnienia na piśmie. No bo przecież nie wpiszę
    na listę wszystkich swoich znajomych/rodziny oraz chyba nie uda mi
    się przewidzieć kataklizmu dzień wcześniej. Zgoda została wyrażona z
    zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji dodatkowo skontaktują się ze mną
    lub mężem telefonicznie.
    I to uważam za rozsądne rozwiązanie.
    • martynak2005 co na to radca Prawny - Łódź 07.11.07, 13:09
     Witam,
     w naszym przedszkolu Nr 40 w Łodzi jest do wglądu w tym temacie
     ustosunkowanie się radcy prawnego
     cytuję:
     "ustosunkowanie się do zapisu "dziecko powinno być przyprowadzane i
     odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną
     przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo"
     "Opierając się na unormowaniach zawartych w kodeksie cywilnym
     (art.14 par. 2, 17, 100 kc)należy stwierdzić, iż z formalnego punktu
     widzenia osoba, która ukończyła lat 13, posiadająca pisemne
     upoważnienie rodziców do odbioru dziecka z przedszkola jest osobą
     zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
     Odbiór dziecka z przedszkola jest czynnością prawną. Zdolności do
     czynności prawnych nie mają osoby do lat 13. Natomiast osoba, która
     ukończyła lat 13 ma ograniczone zdolności do czynności prawnych,
     jednakże zgodnie z art. 100 kodeksu cywilnego takiej osobie,
     mocodawca (czyli na przykład rodzice ) może udzielić pełnomocnictwa
     do dokonywania niektórych czynności prawnych.
     Tak więc upoważnienie rodziców (opiekunów) jest szczególnym
     pełnomocnictwem, które zobowiązuje pracowników przedszkola do
     przekazania dziecka osobie legitymującej się takim pełnomocnictwem,
     mimo iż pełnomocnik nie jest pełnoletni czyli znajduje się w
     przedziale wieku 13-18 lat.
     Zgodnie z art. 14 par. 2 k.c. osoba niezdolna do czynności prawnych
     może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w
     drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, które stają się
     ważne z chwilą ich wykonania.
     Należy dodać, iż obowiązek pieczy nad dzieckiem oraz czuania nad
     jego dobrem i bezpieczeństwem należy do rodziców, dlatego to rodzice
     winni decydować kogo upoważnić i komu powierzyć opiekę nad dzieckiem
     w momencie odbioru dziecka z przedszkola."
     wszystko więc będzie zależało od przedszkola czy raczy opierać się
     na podstawach prawnych które reguluje k.c. czy też będzie to ich
     własne widzimisiesmile))
     pozdrawiam serdeczne
   • kamilkka30 Re: i MOŻE! 27.09.07, 21:28
    > Pani Dyrekor powiedziała, że jeśli napiszę,że biorę CAŁKOWITĄ
    > odpowiedzialność za dziecko SYN MOŻE odebrać siostrę.
    > Na pewno jeśli skorzystam, będzie to sytuacja sporadyczna!
    > Dziękuję za Wasze głosy.

    A tak z czystej ciekawości, to jakich użyłaś argumentów aby
    przekonać panią dyrektor do zmiany decyzji ?
     • kasia573 Re: i MOŻE! 30.09.07, 23:03
      Dziwię się tej pani dyrektor. Jestem tylko wychowawczynią, ale nie
      oddałabym dziecka dziecku. To my ponosimy odpowiedzialność za to,
      komu powierzamy dziecko. Gdyby coś się stało, policja byłaby
      bezlitosna, a rodzic choćby po to, by dostać odszkodowanie też byłby
      przeciwko nam. Tak uważam!
      • scher Re: i MOŻE! 30.09.07, 23:33
       kasia573 napisała:

       > To my ponosimy odpowiedzialność za to, komu powierzamy dziecko.

       Nie wy, lecz rodzice.

       > Gdyby coś się stało, policja byłaby bezlitosna

       Artykuł Kodeksu karnego proszę, nie puste słowa!

       > a rodzic choćby po to, by dostać odszkodowanie

       Za co odszkodowanie? Volenti non fit iniuria.
       • kasia573 Re: i MOŻE! 04.10.07, 23:02
        właśnie, że my. Nie powinnyśmy np. wydać dziecka osobie nawet z
        rodziny, będącej pod widocznym wpływem alkoholu. Po drugie, dzieci
        są ubezpieczone i obejmuje to (może nie każde ubezpieczenie) drogę z
        domu i do domu. Po trzecie na kursie uczulano na to i ja nie mam
        obowiązku żadania artykułu. Taki mam zdanie i nie zmieniam, w trosce
        o dziecko. A koleżanki dają nawet czasem dzieciom- dzieciaka, to ich
        sprawa...
        • scher Re: i MOŻE! 05.10.07, 13:50
         kasia573 napisała:

         > właśnie, że my.

         Impregnowana na wiedzę jesteś.

         > Taki mam zdanie i nie zmieniam

         Zmienisz po kontakcie z policją i zarzucie zatrzymania
         małoletniego.
       • karolina_29 Re: i MOŻE! 09.10.07, 18:34
        A ja się z Tobą nie zgodzę.
        Przedszkole i szkoła mogą nie zgodzić się na odbieranie dziecka przez
        małoletniego - i wówczas rodzic niech szuka innego przedszkola. Co do przepisów,
        wychowawczyni przedszkolna ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo dziecka i odmówić
        wydania dziecka, jeżeli obawia się o jego bezpieczeństwo. A jedenastolatek,
        sorry, nie zapewni dziecku bezpieczeństwa.
        Artykuł kodeksu? choćby niedopełnienie obowiązku zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.
        Pozdrawiam,
        MK
        • scher Re: i MOŻE! 09.10.07, 21:33
         karolina_29 napisała:

         > Przedszkole i szkoła mogą nie zgodzić się na odbieranie dziecka
         > przez małoletniego - i wówczas rodzic niech szuka innego
         > przedszkola. Co do przepisów, wychowawczyni przedszkolna ma
         > obowiązek dbać o bezpieczeństwo dziecka i odmówić
         > wydania dziecka, jeżeli obawia się o jego bezpieczeństwo.
         > A jedenastolatek, sorry, nie zapewni dziecku bezpieczeństwa.
         > Artykuł kodeksu? choćby niedopełnienie obowiązku zapewnienia
         > dziecku bezpieczeństwa.

         Przeczytajże cały wątek, bo nie chce mi się powtarzać dziesiątki
         razy tego samego.
        • ma.pi Re: i MOŻE! 07.11.07, 20:43
         karolina_29 napisała:

         > A ja się z Tobą nie zgodzę.
         > Przedszkole i szkoła mogą nie zgodzić się na odbieranie dziecka
         przez
         > małoletniego -

         I wowczas wszyscy w wieku 0-17 lat siedza w przedszkolu i szkole i
         czekaja az mamusia sie po dziecie zglosi. Bo przeciez maloletni 17-
         sto latek nie moze sie sam po ulicy poruszac.

         Pozdr.
       • kasia573 Re: bez przesady 04.10.07, 22:57
        Brak wyobraźni i beztroska rodziców różne przybiera formy. Kiedyś do
        sali wszedł obcy facet i powiedział, że przychodzi po Michałka X.
        Dziecko faceta nie zna, ja też. Okazało się, że to mama przysłała
        taksówkę po dziecko, nie uprzedzając o tym nikogo, nawet dzieciaka.
        Mama jest odpowiedzialna za dziecko, wie co robi...
         • mapi9 Re: bez przesady 05.10.07, 21:58
          ja odbierałam swojego brata z przedszkola jak miałam 11 lat on miał
          4 lata.I jeszcze musieliśmy przejechać 6 przystanków autobusem.Ale
          to był rok 1989.To całkiem inne czasy były wink)))
    • miriam311 Re: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę 09.10.07, 23:41
     reprezentuje postawe kasi573. Podam przykłąd ,,z innej beczki'':
     chłopiec z klasy 6 biegł korytarzem i potrącil trzecioklasiste,
     który uderzył głową o ścianę. Nie ważne w tej chwili kto był winny
     temu, co się stało: starszy chłopiec, mlodszy, nauczycielka na
     dyzurze, pani wożna itd.Chodzi mi o to,ze: wychowawczyni wezwała
     pogotowie i rodziców oczywiście w takiej właśnie kolejności. Okazało
     sie, ze chłopiec ma wstrząs mózgu. Wszystko sie zakończyło
     dobrze.Ale... rodzice wnieśli oskarzenie do prokuratury, bo... to
     oni powinni byc powiadomieni pierwsi!!!! I bądz tu madra i dobra dla
     każdego! Co do odbierania dzieci przez dzieci najlepiej przeczytac o
     tym w statucie własnego przedszkola - to dla Rodziców. I nie wierzyc
     nawet pisemnym zapewnieniom rodziców, bo ,,przezorny zawsze
     ubezpieczony''!.
     • kasia573 Re: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę 13.10.07, 18:10
      Miriam, jest mi miło, że ktoś jest po mojej stronie.I tak jestem
      pewna swego, że może czasem wg niektórych rodziców przesadna dbałość
      o ich pociechę nie jest godna tych niemiłych słów, które tu czsami
      padają. Teraz zwracam się do wanilii39: skąd wiesz, że tamta mama
      nie uważa siebie za odpowiedzialną osobę, wiedzącą , co robi? Tak,
      jestem odporna jak tu ktoś napisał... ale na uleganie rodzicom,
      którzy chcieliby mnie zmusić do beztroski. Miałam już wypadek, że
      nastąpiło potrącenie dziecka przez samochód w pobliżu przedszkola.
      Ciekawe, co wówczas by było, gdybym oddała je uczniowi klas
      młodszych szkoły podstawowej? Tyle tu wypowiedzi, ale żadna nie jest
      w stanie przekonać mnie do zmiany postępowania. Nie widzę też
      potrzeby. W naszym mieście większość dyrektorek w ostatnich latach
      zmieniła prawo do odbierania przez 13-latka na osobę pełnoletnią.
      Gdyby dociekliwa osoba spytała, skąd to wiem- mam kontakty z wieloma
      przedszkolami.
          • scher Re: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę 15.10.07, 20:16
           kasia573 napisała:

           > Wcielam i bardzo sie boję...

           Zastanawia mnie ta ironia, ten wybiórczy nauczycielski upór. Kiedy
           rozmawiam z nauczycielkami w przedszkolach, ciągle narzekają, jacy
           to rodzice źli, jacy roszczeniowi, jak chcą rządzić, wtrącając się w
           nauczycielskie kompetencje - oraz jaka to nauczycielka w kontakcie z
           rodzicami bezradna, jak musi ulegać, jak musi się rzekomo ciągle
           poddawać rodzicielskiej woli, ze szkodą dla dobra dziecka, któremu
           rodzice każą niby pozwalać na wszystko.

           Okazuje sie, że są jednak sprawy, kiedy cała ta nauczycielska
           bezradność pryska jak bańka mydlana, kiedy nauczycielka uprze się i
           nie ustąpi za skarby świata, a niech ją nawet zwolnią, na stosie
           spalą w imię ideałów, bo ona wie lepiej, tak jej mówili na
           szkoleniu, ona ma takie zdanie i nie zmieni, choćby ją biczowali.
           Przepisy przepisami, sądy sądami, a jej musi być na wierzchu.

           Szkoda tylko, że upór ten objawia się w takich sytuacjach jak choćby
           bezprawne wkraczanie w kompetencje rodziców. I to upór tak wielki,
           iż nawet przestępstwo nauczycielka gotowa popełnić.

           Od razu przypomina mi się niedawne zdarzenie, kiedy to nauczycielka
           geografii obniżyła uczniowi ocenę za zwrot "pasmo górskie", bo ona
           oczekiwała zwrotu "łańcuch górski" - tak podyktowała do zeszytu. Nic
           to, że to synonimy, nic to, że w podręczniku było "pasmo". Ona
           chciała "łańcuch" i już! Każdą inną odpowiedź traktowała jako
           nieprawidłową.

           Gdyby nauczyciele pozbyli się tego oślego uporu w sytuacjach, kiedy
           fakty w sposób oczywisty dla wszystkich (tylko nie dla nich) przeczą
           ich teoriom, zyskaliby w oczach rodziców bardzo mocno, a ich praca
           stałaby się dużo łatwiejsza.
            • kasia573 Re: czy trzynastoletni brat może odebrać siostrę 16.10.07, 13:11
             O nie, miła! Jedno nie ma z drugim nic wspólnego! Jestem bardzo
             otwarta, staram się dzieciom przekazać jak najwięcej, pokazać im
             różne możliwości. Każde dziecko ma prawo powiedzieć, co mu leży na
             sercu, co mu sie nie podoba. Wszystkie dzieci wiedzą, że każde z
             nich jest jednakowo ważne i ma prawa takie jak inni. Kocham sztukę,
             wiec dzieci mają możliwość kontaktu i działania w tej dziedzinie (tu
             skrót myślowy). Rozmawiam z rodzicami i respektuję ich oczekiwania
             i prośby. Nigdy jednak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci na
             terenie placówki. I jakoś nie narzekają, bo wiedzą, że to w
             interesie ich oraz ich dzieci. Przecież chybe najważniejsze jest to,
             aby dziecko w przedszkolu było bezpieczne i szczęśliwie wróciło do
             domu. Widziałam już niejedno, opisywać nie będę. Z innej beczki-
             rodzice nagminnie dają dzieciom słodycze do przedszkola. Myślą tylko
             o własnym dziecku. A ja widzę co najmniej dziesięcioro innych, które
             patrzą, proszą lub przychodzą do mnie, że one też by chciały... To
             jest mały dowód, że nie wszystko, co rodzic pomyśli jest dobre w
             grupie przedszkolnej. To samo , jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
             Natpomiast wiem, że gdybym pozwoliła na to, na co rodzic pozwala
             dziecku np. na terenie ogrodu przedszkolnego stojąc obok (np.
             wchodzenie na drzewa, bieganie po dachu drewnianego samochodu -
             wtedy nie wnikam, to on bierze na siebie odpowiedzialność, choć
             przykład dla innych, młodszych szczególnie- świetny!), to potem
             byłby lament: gdzie była pani, dlaczego na to pozwoliła. Czasami
             zastanawiam się, czy wszystkie osoby tu piszące posiadają
             dzieci...Reasumując- nie każdy pomysł rodzica jest dobry, nie każdy
             nauczyciel ma wszystkie idealne pomysły. I niestety, wszystkim się
             nie dogodzi. Tak jak z pracą domową czy poznawaniem liter. Większość
             jest zadowolona, że dzieci się "uczą", a my staramy się nie
             przemęczać dzieci. Jedna mama przyszła kiedyś z pretensją, że po co
             mają poznawać 22litery, skoro starsze dziecko poznało połowę i
             przedszkole ukończyło. Dodam jeszcze, że kocham dzieci i swoją
             pracę, tylko niektóre wpisy naprawdę pobudzają do takich odpowiedzi.
             Już wcześniej pomyślałam sobie, że dobrze, że nie mam rodziców
             wymachującym kodeksem, bo nie wiedziałabym co robić w przypadku
             pogryzienia(czytaj inny wątek). Ograniczać gryzącemu wolność, czy
             nie...