Dodaj do ulubionych

The Fourth Reich. They are bilding it up today!

IP: *.focal-chi.corecomm.net 05.09.01, 07:39
The Fourth Reich. They are bilding it up today as globalized
New World Order.
Take a look at Tony Gosling''s web site:
http://www.bilderberg.org
Obserwuj wątek
  • Gość: Polak Nowy Swiatowy Lad IP: *.focal-chi.corecomm.net 05.09.01, 08:07
   Nowy Światowy Ład


   Modne jest dzisiaj hasło nowego ładu światowego. New World Order. Novus ordo
   seculorum - wypisane na amerykańskich jednodolarówkach. Do czego ono prowadzi?
   W gruncie rzeczy do niczego nowego. Zdąża do uniwersalizmu. Do podporządkowania
   całego świata jednej władzy, do Rządu Światowego, do narzucenia wszystkim
   jednej ideologii.

   Kościół Katolicki dąży do zdobycia całego świata dla Chrystusa. Niesie Dobrą
   Nowinę po wszystkie krańce ziemi i pragnie by była jedna owczarnia i jeden
   Pasterz. Czyni to otwarcie i z podniesionym czołem. Nie ma ambicji politycznych
   rządzenia światem, ale chce by panowała jedna ideologia, jedna norma etyczna.

   Cesarze rzymscy, Atylla, Cesarze niemieccy, Czyngis chan, Imperium Ottomańskie,
   Napoleon, bolszewizm, Hitler oto niektóre przykłady prób narzucenia światu
   jednolitej władzy siłą. Były to działania zbrodnicze, zaborcze, ale jawne.

   Dziś jesteśmy świadkami próby narzucenia światu jednolitej władzy i ideologii
   podstępem, z ukrycia.

   W czasie pierwszej wojny światowej w kręgach masońskich powstał pomysł
   stworzenia Ligi Narodów. W zamierzeniach projektodawców miała ona być
   wyposażona we władzę wykonawczą w stosunku do zrzeszonych państw, we własne
   wojsko itd.. Nie było na to jednak zgody. Również ONZ w pierwszym etapie nie
   posiadała zbyt wiele kompetencji. Ale one stopniowo wzrastają. Pomału zalecenia
   zamieniają się w dyktat. Posłuszeństwo wymusza się przez sankcje. Misje
   pokojowe, rozjemcze zamieniają się w wojskowe, interwencyjne. Różnorodność
   polityczna zamienia się w polityczną poprawność. Pluralizm ideologiczny zmienia
   się w ideologiczną normę. Niestety nie jest to norma chrześcijańska, ani nawet
   wynikająca z prawa naturalnego. Prawa słabych są gwałcone przez dyktat silnych
   i bogatych.

   Oto kilka przykładów. Kraje rozwinięte wzbogaciły się najpierw na eksploatacji
   własnych zasobów naturalnych, które wyniszczyły, a potem na eksploatacji
   zasobów krajów podbitych (kolonializm, neokolonializm). Dzisiaj broni się
   biednym wstępu do klubu bogatych zalecając im ograniczenie rozwoju własnych
   zasobów naturalnych w imię ochrony środowiska naturalnego, ginących gatunków
   itd. Na ekologicznym Szczycie Ziemi w Rio uchwalono coś w rodzaju
   międzynarodowej policji ekologicznej. Wszystko oczywiście w imię dobra
   ludzkości, ale na zasadzie, że biedni mają pozostać biednymi, a eksploatacją
   ich zasobów naturalnych mają się zająć koncerny międzynarodowe, które za bezcen
   te zasoby wywiozą. Wspaniała Szwajcaria pomału zamienia całą swoją przyrodę w
   jeden wielki park narodowy, ogranicza eksploatacje swoich lasów, ale nie
   ogranicza konsumpcji drewna na jednego obywatela. To jest hipokryzja. To
   konsumowane drewno przywiezione będzie z zagranicy.

   W imię praw człowieka zabrania się sądom stosowania kar chłosty czy śmierci. W
   szkołach zabrania się kar cielesnych. Ba, nawet rodzicom zabrania się
   wymierzania dzieciom klapsów. Argumentem zawsze są przykłady ekscesów w tej
   mierze. Walczy się jednak nie tyle z ekscesami co z zasadą kar cielesnych. W
   imię "humanizacji więziennictwa" coraz łagodniej traktuje się bandziorów.
   Natomiast ideologię cielesnej nietykalności próbuje się narzucić całemu światu,
   wbrew zdrowemu rozsądkowi i doświadczeniu wieków, że nie ma skutecznego
   wychowania bez perspektywy kar odstraszających.

   Najniebezpieczniejszym działaniem ONZ jest próba narzucenia światu jednolitej
   ideologii w sprawie rozrodczości. W 1994 w Kairze na konferencji ludnościowej
   była próba narzucenia obowiązkowej dopuszczalności zabijania dzieci
   nienarodzonych. Nie udało się. Inicjatywę utrącił Watykan przez skuteczne
   zmobilizowania kilku krajów muzułmańskich i katolickich (niestety bez Polski).

   Właśnie zakończył się w Kopenhadze ONZ-owski Światowy Szczyt Rozwoju
   Społecznego (6-12.III.95). Próbowano w dokumentach przygotowawczych mówić o
   rodzinie "we wszystkich jej formach" pod czym kryła się akceptacja związków
   homoseksualnych (w Danii zalegalizowanych). Podczas gdy w Kairze próbowano
   narzucić prawo do "bezpiecznej i legalnej aborcji", tu już proponowano tylko
   "bezpieczną aborcję". (Bezpieczna to ona jest tylko dla aborcjonisty, dla matki
   jest zdrowotnie ryzykowna a dla dziecka zawsze śmiertelna). Dalej próbowano
   wprowadzić światową zasadę "uprawnienia kobiet" (empowerment of women), co
   miało wprowadzić idiotyczną zasadę, że w każdym zawodzie ma być zatrudnionych
   50% kobiet. Wreszcie proponowano podatek światowy na biednych, którego
   redystrybucją miałaby się zająć ONZ. To już jawny element rządu światowego.
   (The Wanderer 2.III.1995). Oczywiście nic z tego nie wyszło. Po doświadczeniu w
   Kairze nie zdecydowano się na głosowania. Ale świat się pomału oswaja z pewnymi
   pomysłami. Powracają one na coraz to nowym "szczycie" światowym. Co się raz
   odrzuci, powróci na następnej konferencji. Co się natomiast raz uchwali jest
   już obowiązujące na zawsze, np. kontrola ekologiczna uchwalona na Szczycie
   Ziemi w Rio. To tak jak z głosowaniem w Europie w sprawie Maastricht. Kto
   uchwalił to na zawsze. Kto odrzucił będzie głosował znowu (Dania, Norwegia), aż
   uchwali.

   Teraz czeka nas nowy światowy szczyt. Konferencja ONZ na temat Kobiet w
   Pekinie. Tam wolno mieć tylko jedno dziecko i aborcja jest przymusowa. Dobry
   teren do przeprowadzenia ideologii Nowego Ładu Światowego. Hasła z Kairu i
   Kopenhagi powrócą. Amerykańskie (i nie tylko) feministki także.

   Kto i kiedy głośno zadeklaruje sprzeciw wobec tych inicjatyw na rzecz
   podporządkowania świata jednolitej władzy. Może warto przypomnieć, że
   uniwersalistyczne zapędy cesarzy Niemieckich zatrzymał opór Polan, którzy
   woleli przyjąć chrzest z pominięciem Cesarstwa i udowodnili, że można być
   wiernym Kościołowi bez uległości cesarzowi. Mongołowie dalej jak do Legnicy nie
   dotarli. Ekspansję Ottomanów zatrzymał Sobieski. Pochód bolszewików na Europę
   zatrzymał Cud nad Wisłą. Hitlerowi pierwsi Polacy stawili opór. Jarzmo
   socjalizmu pierwsi zrzucili Polacy. To prawda, że klęska pod Legnicą główne
   korzyści przyniosła Niemcom., że Odsiecz Wiedeńska ratowała Austrię, że Bitwa
   Warszawska uratowała całą Europę, że Solidarność wprowadziła NRD do RFN, UE i
   NATO. Tak już jest, że ten co stawia czoło imperializmowi, nie zawsze sam z
   tego korzysta. Ale ktoś to zrobić musi.

   Wierzę, że Polska stanie na czele walczących o wolności od Rządu Światowego.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka