Dodaj do ulubionych

Kolejne klamstwa Pawla D.!

IP: *.vic.bigpond.net.au 25.03.03, 09:36
Pawel (Paul) J. Dabrowski Ph.D. AIMM RODP
1. Jaki ?PhD?? Przecież NIE kończyłeś studiów w
Australii czy USA!

0. Most recent, not yet published (najswiezsze, jeszcze
nie opublikowane)
0. 1. Refereed publications:
1. Holistic approach and Negotiation - skills for
E-commerce Success. Accepted for a Victoria University
post-conference book ?Skill Sets for the e-commerce
professional? (held in Melbourne 14th- 15th of May 2001).
K: Zaakceptowane na konfrencje, a nie do publikacji!
2. Hungry wolves, lost sheep and frustrated shepherds:
practical considerations for doing business in Poland
?. ?Acta Polonica Monashiensis?. Annual, Monash
University, accepted for 2002.
K: Pierwsze słyszę? A jestem redaktorem tych ?Act?!
Pawel zlapany na goracym uczynku, na bezczelnym
klamstwie! "Acta" za rok 2000 sa w druku, i sa w CALOSCI
poswiecone S. Lemowi, anie "biznesowi"!
Jak ci nie wstyd, Pawel!
www.arts.monash.edu.au/gsandss/slavic/bios/keller.html
Obserwuj wątek
  • Gość: Kagan Re: Kolejne klamstwa Pawla D.! IP: *.vic.bigpond.net.au 25.03.03, 09:45
   Pawel (Paul) J. Dabrowski Ph.D. AIMM RODP
   1. Jaki ?PhD?? Przecież NIE kończyłeś studiów w Australii
   czy USA!

   0. Most recent, not yet published (najswiezsze, jeszcze
   nie opublikowane)
   0. 1. Refereed publications:
   1. Holistic approach and Negotiation - skills for
   E-commerce Success. Accepted for a Victoria University
   post-conference book ?Skill Sets for the e-commerce
   professional? (held in Melbourne 14th- 15th of May 2001).
   K: Zaakceptowane na konfrencje, a nie do publikacji!
   2. Hungry wolves, lost sheep and frustrated shepherds:
   practical considerations for doing business in Poland ?.
   ?Acta Polonica Monashiensis?. Annual, Monash University,
   accepted for 2002.
   K: Pierwsze słyszę? A jestem redaktorem tych ?Act?!

   0.2. Book chapters:
   3. Concordance Index: A Tool To Evaluate the
   Intra-Organisational Communication in Strategic
   Management Decision Making. (In co-operation with Dr. A.
   Koch. To appear as a chapter in: Mixed-mode modelling;
   mixing methodologies for organisational intervention.
   (A book to be published by Kluwer Academic Publishers in
   2001), Ed. Miles Nicholles, Steve Clarke, Brian Lehaney;
   K: Musze sie zapytac Adama, czy wydrukwano ci ten rozdzial.
   1. Published English language academic papers
   1. Poland ? a Bridgehead to an Enlarged European Union
   (B)Quest, Internet Journal of Applied Economy of the
   University of West Georgia, USA:
   http://www.westga.edu/~bquest/1998/poland.html
   2. 'Untold Stories about Transformation in Poland'
   Occasional Papers No.10 1997, (Monash University,
   Department of German and Slavic Studies).
   K: Przyznaje sie, ze pomoglem Pawlowi, jako redaktor tych
   PAPERS, z dobrego serca, opublikowac te broszurke.
   Chcialem dac mu szanse, i co teraz mam za to?

   2. Books (in Polish):
   The Practical Theory of Negotiation
   / Praktyczna teoria negocjacji / 189 pp. (two editions)
   Warsaw, ?90, ?91,
   K: Jaki wydawca? ?Nakladem autora?? wink

   3. Monographs, dissertations (in Polish):
   Games in management education and development
   /Wykorzystanie gier w ksztalceniu i doskonaleniu kadr/.
   Materialy i Studia ODK , Lodz, 1986.

   4. Articles in academic refereed journals (in Polish):
   4.1. In Search of the Excellent Negotiator: Beyond
   Experimental Research. / W poszukiwaniu sprawnego
   negocjatora. O badania nie tylko eksperymentalne. /
   15pp., (as well in DKK 9/89.) in Przeglad Psychologiczny
   nr 2 /1990. (Psychological Review quarterly of the Polish
   Psychology Association)
   K: na kim robiles doswiadczenia?

   4.2. Are Business Games Effective or Just Useful?
   /Efektywnosc czy tylko uzytecznosc gier
   kierowniczych?/ 14pp. in "Organizacja i Kierownictwo"
   nr. 3-4 /89 (Organization & Management quarterly of the
   Polish Academy of Science, Committee for Organisation
   and Management Science.)
   In Doskonalenie Kadr Kierowniczych - Management
   Development Magazine (journal of the governmental
   Management Development Institute):
   (K: Twoja wlasnosc?)
   4.3. The Five Rules of Management Development /Piec zasad
   doskonalenia kadr kierowniczych/ 20pp. nr. 5/87
   4.4. How to Use Games in Management Training
   /Wykorzystanie gier w doskonaleniu kadr/ Part I
   18pp. nr.11/12 /87
   4.5. Defining Personal Competence /Czym jest kompetencja
   interpersonalna / 12pp. nr.3/88
   4.6. How to Use Games in Management Training
   /Wykorzystanie gier w doskonaleniu kadr/ Part.II 18pp.
   nr.4/88.
   4.7. Guilford's Interpersonal Competence Concept
   /Guilfordowska koncepcja kompetencji interpersonalnej
   20pp. / nr.10 /88.
   4.8. Why do We Need to Negotiate? /Dlaczego potrzebne
   jest negocjowanie / 8pp. nr.3/89.
   4.9. Negotiation Techniques /Techniki negocjowania /
   12pp. nr. 4/89.
   4.10. Elements of the Psychology of Negotiation
   /Elementy psychologii negocjacji / 12pp. nr. 5/89.
   4.11. Development of Business Games at IOZiDK
   {Management Development Institute} / Rozwoj gier
   kierowniczych w IOZiDK - lata 1968-85 / nr 1/1986.
   4.12. Lessons from the Experiential Learning Model
   /Konsekwencje doswiadczeniowego modelu uczenia
   sie. / nr.2/1986.

   In "Przeglad organizacji" /Organizational Review/:
   4. 13. Psychology of the Team Management /Psychologia
   kierowania zespolem pracowniczym / 16pp nr.8/1989.
   4.14. Can One Learn to Negotiate (with B. Tokaj,
   co-author.) /Czy moza nauczyc sie negocjowac (wspol.
   aut.) / 5pp. nr.4/ 1991 pp. 6.

   5. Papers for conferences (in Polish):
   a) Letnia Szkola Symulacji Systemow Gospodarczych
   Wegierska Gorka '87, ?88 & ?89
   Summer School of Economic Systems Simulation at Wegierska
   Gorka '87, ?88 & ?89.

   1. How the Poles deal with each another? A Simulation
   about the Polish crisis /Jak Polak z Polakiem?
   Wspomnienia pewnej symulacji 12pp / ?87.
   K: Co symulowales? Chorobe?
   2. Who Gets the Power? About Sociopolitical Game
   "ANDIA /Kto zdobedzie wladze? O spoleczno-politycznej
   grze symulacyjnej "ANDIA?/ 14pp. ?87.
   3. Negotiation Game as a Tool of Assessing and Developing
   Interpersonal Competence /Gra negocjacyjna jako narzedzie
   badania i ksztallcenia kompetencji interpersonalnej.
   5pp. ?87.
   4. Playing a Negotiation Game "Diplomacy" /Rozgrywanie
   gry negocjacyjnej "Dyplomacja" 6pp, ?87.
   5. Models of Simple Wargames /Modele symulacyjne
   prostych gier wojennych. / 18pp., ?88.
   K: Przeciwko Saddamowi? Juz wtedy?
   6. A Tool or A Method - About Problems in Business
   Games Training Application /Narzedzie czy metoda - o
   dydaktycznych problemach wykorzystania gier
   kierowniczych/ 12pp, ?88.
   7. Reflections on the Negotiation Games /Co wynika z
   gier negocjacyjnych / 4pp. ?88.
   8. Factors of Business Games Effectiveness /Czynniki
   efektywnosci gier kierowniczych./ ?89.
   b) Paper for Conference of Adults Teaching
   Innovations Warsaw, 1987
   (Materialy konferencji "Innowacje w dydatyce
   doroslych")
   9. Innovations in Management Games /Innowacje w
   grach kierowniczych / 4pp.

   II. Booklets (teaching and training materials) (in Polish):
   1. Strategy & Tactics of Negotiation. /Strategia i
   taktyka negocjacji/ - 85pp. Ministerstwo Pracy i Spraw
   Socjalnych, Ministry of the Trade Warsaw, 1987.
   K: TRADE to jest HANDEL, a nie Praca I Sprawy Socjalne!
   2. Preparation for Negotiation. /Przygotowanie do
   negocjacji/ - 46pp. Ministerstwo Pracy i Spraw
   Socjalnych, Warsaw, 1987. /Ministry of the Trade/
   3. Successful Negotiation. An Analysis for Practical
   Purposes /Skuteczne negocjowanie - proba analizy dla
   celow praktycznych/ 100 pp., / Warsaw, CPK PAP 1988;
   (in coop. with T.Bochenski, 65 %.
   4. Introduction to Negotiation (a handbook for the
   Foreign Trade Training Center) /Wstep do negocjacji.
   (skrypt dla ODK Handlu Zagranicznego) 116 pp..
   5. Processes of Information Flow and Decision Making -
   Management Exercises /Procesy informacyjno-decyzyjne -
   Zbior cwiczen Kierowniczych/ in coop. with P.W.
   Wisniewski 50% w IAiZ 1990, 54 pp.
   6. About Negotiation/ /O negocjacjowaniu/ co-aut. -
   35pp. / RODK Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych,
   /Development Centre of The Ministry of Trade / Warsaw, 1985.
   7. Preparation for Negotiation - Exercises /Przygotowanie
   do negocjacji - Cwiczenia./ - co-aut 5pp. RODK
   Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, /Training and
   Development Centre of The Ministry of Trade/ Warsaw, 1985,
   8. Developing Climate of Creativity /Ksztaltowanie
   tworczego klimatu w zespole pracowniczym. / RODK
   Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, /Training and
   Development Centre of The Ministry of International
   Trade/ Warsaw, 1985,

   III. Papers in Professional Management Journals (in
   Polish):
   1. A Brief Negotiator's Handbook / Krotki poradnik
   negocjatora/ 16 pp.. co-aut.75%. Rynki Zagraniczne
   (Foreign Markets) nr.4/1988.
   2. Psychology of Negotiation Psycholgiczne uwarunkowania
   negocjacji 16 pp. /Rynki Zagraniczne/ (Foreign
   Markets) nr. 15/1988.
   3. Developing
   • Gość: Kagan Re: Kolejne klamstwa Pawla D.! CD IP: *.vic.bigpond.net.au 25.03.03, 09:46
    III. Papers in Professional Management Journals (in Polish):
    1. A Brief Negotiator's Handbook / Krotki poradnik
    negocjatora/ 16 pp.. co-aut.75%. Rynki Zagraniczne
    (Foreign Markets) nr.4/1988.
    2. Psychology of Negotiation Psycholgiczne uwarunkowania
    negocjacji 16 pp. /Rynki Zagraniczne/ (Foreign
    Markets) nr. 15/1988.
    3. Developing Negotiation Skills. /Ksztalcenie
    umiejetnosci negocjowania/ 18 pp. /Rynki Zagraniczne/
    (Foreign Markets) nr. 107-108/1988.
    4. Negotiators Handbook /Poradnik negocjatora / 10pp
    "Zarzadzanie" /Management/ nr.1/ 1989
    5. Negotiator's Decalogue /Dekalog negocjatora / 8pp.
    "Zarzadzanie" /Management/ nr.4/ 1991
    6. Fundamental Negotiations Techniques in the
    International Trade/ Podstawowe techniki negocjowania w
    handlu zagranicznym/13s. Rynki Zagraniczne (Foreign
    Markets) nr. 2/1992.
    7. How to Detect Lying in Negotiation /Klamstwo w
    negocjacjach /
    Businessman Magazine 7/8 / 1992.
    K: A jak ?detect lying in your so-called prospectus??

    8. The Difficult Art of Cooperation /Trudna sztuka
    kooperacji/
    Businessman Magazine 7 /1993.
    9. Negotiation Traps /Pulapki Negocjacji / Businessman
    Magazine 11/ 1993.
    10. Escape Forward: about Time Based Management
    /Ucieczka do przodu/
    Businessman Magazine 12/ 1993.
    11. Seven Accounting Myths /Rachunkowosc - siedem mitow/
    Businessman Magazine 7 1994.
    12. Customer is Your God or Art of Service Japanese Way:
    (co-author ) /Klient twoj bog, czyli sztuka obslugi w
    japonskim wydaniu / Businessman Magazine 9/1995.
    K: Znasz japonski?

    IV. Discussion Papers in Wide Circulation Journals (in
    Polish):
    1. Is Poland Doomed? Perspective of the transformation.
    Polish Kurier 105/1995 Perth 1995
    K: NIE, bo ciebie tam NIE ma!

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka