Dodaj do ulubionych

Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej rek...

29.08.11, 06:45
Był Pan chory - to znaczy że był Pan na zwolnieniu i w domu udzielił mylnej informacji dziennikarzowi ? czy jednak był Pan chory a jednak z poświęceniem własnego zdrowia (a być może życia) pełnił Pan obowiązki służbowe ? Jak osoba odpowiedzialna i na takim stanowisku może podawać tak ważne (i jednocześnie niewygodne dla siebie) informacje o finansach podległej firmy - "z głowy" - bez ich weryfikacji ? Jak można będąc chorym pełnić tak ważne obowiązki ?
A może ma Pan Kielczan za durniów ?
Tę garść pytań zostawiam bez odpowiedzi - bo ich nie znam a z chęcią bym się dowiedział jako Kielczanin.
Obserwuj wątek
  • Gość: Hr.opol Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.cdma.centertel.pl 29.08.11, 07:02
   Nie dla Henryka Milcarza jako kandydata na Posła z ramienia SLD!!!!
   Tak jest oszczędny,że nawet kampanię wyborczą na swoją rzecz prowadził w ramach akcji Zdrowa Woda".
   Wiele osób z pewnością nie może zrozumieć dlaczego w Kielcach jest tak droga woda i ścieki jak nigdzie w kraju , a my mamy po prostu oszczędzającego Prezesa Wodowciągów ale na kampanie swoją z naszych nie żałuje.
   • Gość: qmać Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.play-internet.pl 29.08.11, 13:40
    jakie bzdury dzięki komuszemu prawu ...wodnemu, i wielkiej krzywdzie tysięcy osób którzy przez tego stojącego ponad prawem molochem NIE MOGĄ KORZYSTAĆ WCALE !!!!!!! ZE SWOICH NIERUCHOMOSCI!!! ZA TE ZYSKI NIECH KOMUCH MILCORZ ZACZNIE WYKUPOWAC DZIAŁKI NA KARCZÓWCE NA KTÓRYCH NIC NIE MOŻNA BUDOWAC BO DZIĘKI STALINOWSKIEMU PRAWU SA W OBSZARZE UJĘĆ WODNYCH i cały biznez milcorza ODBYWA SIĘ NA KOSZT ICH WŁAŚCICIELI!!!! TYM SIE PISMAKI ZAJĄĆ RZEKOMO WOLNOŚCIOWYCH I LIBERALNYCH MEDIÓW!
  • Gość: en Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.dynamic.chello.pl 29.08.11, 07:03
   To wspaniała wiadomość. Wodociągi są przecież spółką miejską (zarządzaną "od czapy", jak widać, chociaż w radzie nadzorczej jest wice Gruszewski), cieszy więc, że WEL ma pieniądze na coś innego. Byle nie na zakupy działek. Boję się, że urzędnicy miejscy mogą się znać tak samo jak na zarządzaniu Wodociągami.
   ---
   Historia Firmy
   20 października 1929r.
   Władze Magistratu Kieleckiego powołały przedsiębiorstwo pod nazwą "Dyrekcja Wodociągów i Kanalizacji Miasta Kielce" nazwa ta była utrzymana do 1950 roku. Dyrektorem został inż. Olgierd Nowodworski (23 lata)
   Od 1950r. roku do końca 1954r.
   Wodociągi miejskie zostały włączone w skład "Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej" jako wyodrębniony organizacyjnie "Zakład Wodociągów"
   1 stycznia 1955r.
   Powołano samodzielne przedsiębiorstwo "Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach."
   1 kwietnia 1974r.
   Decyzją Wojewody Kieleckiego przekształcono MPWiK w "Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach." , które obejmowało swoim zasięgiem miasta południowo-zachodniej części województwa kieleckiego: Kielce, Chęciny, Chmielnik, Busko-Zdrój, Pińczów, Kazimierza Wielka, Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Suchedniów, Miechów i Włoszczowa.
   1 lipca 1976r.
   Na podstawie zarządzenia Wojewody Kieleckiego zostało utworzone "Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach." , które przejęło zadania gospodarki wodno-ściekowej od rejonowych przedsiębiorstw wodociagów i kanalizacji w Kielcach, Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim.
   1 kwietnia 1992r.
   Począwszy od listopada 1991r. do 31 marca 1992r. następował stopniowy podział WPWiK, w wyniku którego powstało kilkanaście nowych podmiotów o zróżnicowanej formie organizacyjno-prawnej. 20 grudnia 1991r. Rady Gminy w Masłowie, Zagnańsku, Sitkówce-Nowinach oraz Rada Miejska w Kielcach podjęły uchwały w sprawie utworzenia "Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach." Związek rozpoczął działalność gospodarczą 1 kwietnia 1992r.
   Od września 1997r.
   ZKWiK dokonał wyboru formy organizacyjno-prawnej dla dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej, tworząc jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością "Wodociągi Kieleckie".
   "Wodociągi Kieleckie" z siedzibą w Kielcach są jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną przez Związek Komunalny Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, obecnie Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.
   ---
   Zarządzający: wod-kiel.com.pl/struktura-firmy-,24.html
   ---
   RADA NADZORCZA:
   Rada Nadzorcza Spółki "Wodociągi Kieleckie" składa się z sześciu członków:
   Czesław Gruszewski
   Dariusz Mirosław Sennik
   Grzegorz Sańpruch
   Zbigniew Jan Pyk
   Elżbieta Barbara Tokarczyk
   Stefan Marek Grudzień
   Od sierpnia 2011 KRS podaje inny skład (ale widać zysk tak niektórych zdenerwował, że nie zmieniono BiPu):
   Milcarz Henryk Mieczysław Prezes
   Tokarczyk Elżbieta Barbara Członek Rady Nadzorczej
   Gruszewski Czesław Członek Rady Nadzorczej
   Jacewicz Władysław Karol Prokurent
   Chłopek Wojciech Józef Członek Rady Nadzorczej
   Sennik Dariusz Mirosław Członek Rady Nadzorczej

   Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
   Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
   Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności :
   powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki,
   badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami , jak i ze stanem faktycznym,
   badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków co do podziału i pokrycia strat oraz składanie sprawozdania pisemnego ze swojej działalności
   wybór rewidenta do badania sprawozdania rocznego Zarządu i zawieranie z nim umowy,
   opiniowanie spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników,
   wydawanie opinii w sprawach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości,
   zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
   podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Spółki do organizacji gospodarczych i społecznych,
   opiniowanie planów ekonomiczno-finansowych i rzeczowych oraz programów działania Spółki,
   zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu, członków Zarządu.

   Czyli tam się nikt na niczym nie zna... dlatego podwyżki były nieuzasadnione, a teraz szok! Proponuję, żeby prezes zorganizował kilka imprez i wytłumaczył ludziom, dlaczego płacą tyle za wodę...
   • Gość: en Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.dynamic.chello.pl 29.08.11, 07:33
    Okazało się, że przez długie lata aż do 2010 roku diety za zasiadanie w radzie Wodociągów przysługiwały nie wice, a WELowi. Czyli to prezydent Lubawski był jedną z osób, która tak dobrze współzarządzała Wodociągami i pozwoliła na nieuzasadnione ściąganie kasy z ludzi. Miało być na Koronkę?:P
    ---
    Materiał prasowy:
    Ile zarabia prezydent Kielc?
    opublikowany: 7 maj 2010, 22:22
    Od początku obecnej kadencji pensja Wojciecha Lubawskiego w skali roku wzrosła o 50 tysięcy złotych. Za roczne zarobki prezydenta można kupić samochód z wyższej półki albo kawalerkę w nowym budownictwie.
    Przeprowadziliśmy analizę porównawczą oświadczeń majątkowych, które prezydent Lubawski złożył zaraz po objęciu stanowiska oraz za ubiegły rok.
    W porównaniu z 2006 rokiem oszczędności prezydenta Kielc stopniały z prawie 20 tysięcy do 12,5 tysiąca złotych, ale za to jego pensja wzrosła o ponad 50 tysięcy złotych. Na początku obecnej kadencji zarabiał 123 tysiące złotych rocznie. Teraz za wykonywanie obowiązków prezydenta miasta Kielce otrzymuje 175 tysięcy złotych. Do tego dochodzi kwota 31 tysięcy złotych rocznie z tytułu zasiadania w zarządzie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
    ---
    (8.11.2010) Według deklaracji majątkowych, jakie prezydenci największych miast przekazali do publicznej wiadomości wiosną tego roku, z możliwości dorobienia w zarządach spółek korzysta pięciu z nich. Dzięki temu właśnie to fotel prezydenta Gdańska, Poznania, Szczecina, Katowic i Kielc to najlepiej płatne samorządowe posady w kraju. Dają przeszło po 200 tysięcy złotych rocznego dochodu.Roczne zarobki prezydentów największych miast w Polsce

    prezydent miasto roczny dochód z urzędu ze spółek
    Paweł Adamowicz Gdańsk 239,5 tys. zł 161 tys. zł 78,5 tys. zł

    Ryszard Grobelny Poznań 236,5 tys. zł 159,5 tys. zł 77 tys. zł

    Piotr Krzystek Szczecin 226,5 tys. zł 152,5 tys. zł 74 tys. zł

    Piotr Uszok Katowice 225 tys. zł 159 tys. zł 66 tys. zł

    Wojciech Lubawski Kielce 207 tys. zł 175 tys. zł 32 tys. zł

    Konstanty Dombrowicz Bydgoszcz 190,5 tys. zł 190,5 tys. zł -

    Piotr Grzymowicz* Olsztyn 165 tys. zł 165 tys. zł -

    Tadeusz Ferenc Rzeszów 164 tys. zł 164 tys. zł -

    Ryszard Zembaczyński Opole 163,5 tys. zł 163,5 tys. zł -

    Adam Wasilewski Lublin 161 tys. zł 161 tys. zł -

    Jacek Majchrowski Kraków 161 tys. zł 161 tys. zł -

    Michał Zaleski Toruń 161 tys. zł 161 tys. zł -

    Hanna Gronkiewicz-Waltz Warszawa 160,5 tys. zł 160,5 tys. zł -

    Rafał Dutkiewicz Wrocław 160 tys. zł 160 tys. zł -

    Tadeusz Jędrzejczak Gorzów 159,5 tys. zł 159,5 tys. zł -

    Tadeusz Truskolaski Białystok 159 tys. zł 159 tys. zł -

    Tomasz Sadzyński** Łódź 156,5 tys. zł 156,5 tys. zł -

    Janusz Kubicki Zielona Góra 140 tys. zł 140 tys. zł -

    www.strefabiznesu.gp24.pl/artykul/ile-zarabiaja-prezydenci-polskich-miast-sprawdz-44911.html

    Wkurzacie się na ten zysk Wodociągów, zapytajcie naczelnego specjalisty od zarządzania w mieście, a nie Milcarza, który nie ma czasu na prezesowanie, bo jest posłem.
    • Gość: dd Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.dynamic.chello.pl 29.08.11, 08:37
     NIE GLOSUJE NA NIEGO !!!!!!!!!
  • konus1 Fatalnie ! ! ! 29.08.11, 08:31
   Fatalnie zarządzana jest ta firma, a jej struktura rozdmuchana, przerosty ewidentne. Kto, no kto, wreszcie się tym zajmie, bo poseł Milcarz albo nie potrafi albo nie ma czasu.
   Skandal.
   • Gość: janosik1 Re: Fatalnie ! ! ! IP: *.play-internet.pl 29.08.11, 09:11
    NIE !!!!!!!!!!! dla prezesa Milcarza. NIE NIE,NIE , DLA POSŁA MILCARZA.
  • ami-123 Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej rek... 29.08.11, 09:06
   Kiedy prezes sie myli w kasie to najwyzsza pora na zmiane prezesa. O 5 złotych w Realu zwalniaja kasjerke natychmiast!
  • Gość: Kola Złodzieje! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 29.08.11, 09:09
   n/t
   • Gość: hen Re: Złodzieje! IP: *.kielce.hypnet.pl 29.08.11, 09:23
    Bylejakość + niefrasobliwość = złodziejstwo, ale to jest norma w tym ideologicznym miasteczku , hehe
    • Gość: Ryszard P. Re: Kielce bezkonurencyjne i bogate IP: *.cdma.centertel.pl 29.08.11, 09:40
     Kielce to bogate miasto!Jedno z najbogatszym i znajduje się wsród miast takich jak Kraków ,Gdańsk bowiem z tytułu zasiadania w spółkach komunalnych prezydentom tych miast wypłaca się apanaże z tego tytułu.Szkoda,że nasze Kielce nie figurują na tach dobrych miejscach w innych katergoriach jak tylko skubanie miasta.
    • Gość: MoD Re: Złodzieje! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 29.08.11, 09:50
     Juz poprzednio pisalem, że jeśli prezes nie ogarnia planowania na najbliższe miesiące (bo od stycznia powstala ta "nadwyzka wyciągnięta od obywateli) to nie jest dobrze, teraz dodatkowo okazuje się że prezes, do tematu ktorego nie ogarnia, podchodzi tak niefraesobliwie, że 10 czy 15 milionów, to żadna różnica. Ludzie, trzeba zmienić tych rządzących którzy nie szanują NASZYCH złotówek.

     przypomnę że ogłaszając drakońskie podwyżki pod koniec zeszłego roku, jednocześnie życzyli Kielczanom (Wodociągi) Wesołych Świąt. Przecież to było kuriozalne, napis był świecący i ogromny...tak jak podwyżki.
     • Gość: hę Re: Złodzieje! IP: *.kielce.hypnet.pl 29.08.11, 10:24
      Gdyby nie marnotrawstwo pieniędzy w spólkach miejskich np. modrzewie !!! przy ul. Solidarności, na terenie górzystym !!!aż żal serce ściska. Trzeba mieć skałe w głowie, chyba, albo zniszczony mózg polem elektromagnetycznym w suszarce / salonie / ,katalpy na górze !!!, toaleta dla psów de facto dla ludzi , bo mają za czym się schować -vide krzak a i wodę oszczędzają w ten sposób ludziska !!!,oraz bastion czerwony Spóldzielnie gdzie wszystko może być jak kto chce z towarzystwa prezia, nie analizując oczywiście decyzji na milionowe kwoty z budżetu miasta- to PO prostu ludziom żyło by się lepiej i nie musielibyśmy się wstydzić przed innymi województwami. Wygląda na to, ze władza od ludu ma ten lud gdzieś. Lud komuszy i bogobojny to lud pokorny, jak widać, WIęc czemu tego faktu nie wykorzystać ???
  • Gość: $ Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.play-internet.pl 29.08.11, 10:12
   Dla Menagiera teraz czas na premie za tak rekordowy zysk. Brawo na ministra finansów w gabinecie cieni SLD
  • Gość: Sceptyk Tak czy inaczej to skandal - aby osoba na takim IP: 81.219.189.* 29.08.11, 11:14
   stanowisku tak się tłumaczyła lub się tak myliła, to tylko dowodzi rozpasania urzędników w Kielcach.
  • camus13 500 PLN "wyrównania" za pół roku za wodę i ścieki 29.08.11, 13:54
   tyle dostaje się dodatkowego rachunku, moi sąsiedzi się zapożyczyli u rodziny, żeby móc zapłacić. Dzieci na książki nie dostaną, i dlaczego? Żeby zarząd wodociągów włożył sobie "nadwymiarowe" 15 mln na konto i żył w przepychu z odsetek. Że też nie ma prawa na takich... Może znalazłby się jaki prawnik, co przyjąłby opiekę nad pozwem zbiorowym?
   • Gość: zbyszek Re: 500 PLN "wyrównania" za pół roku za wodę i śc IP: *.ip.netia.com.pl 29.08.11, 14:15
    Racja, pozwac ich, ludzie nawet nie wiedza, ze maja taka mozliwosc, czy moze raczej nie maja juz sily przyjmopwac kopniakow od wladzy i lokalnych molochow pokomunistycznych. Tak, tak, u nas nie ma demokracji, tylko jakas straszna karykatura niewoli ekonomicznej, wyrób demokracjopodobny.
    • Gość: smurfmadrala Re: dziwi mnie zdziwienie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 29.08.11, 15:07
     Socjalizm od zawsze miał monopol na grabienie jednostek dla dobra "społecznego".
     Pozbawianie praw obywateli, terror biurokracji nad jednostką, monopole socjalizmu, nakładanie na obywateli niezliczonych opłat w imię "dobra społecznego".
     Socjalistyczno0-"kolektywne" dobro "społeczne" widać po rezydencjach urzędów,
     limuzynach i pensjach płaconych na socjalistycznych dworach.

     Dorobek Europy kapitalizmu i chrzescijaństwa grabi socjalizm,
     Związek Socjalistycznych Republik Ekogejskich sczeźnie jak socjalistyczne Grecja.

     Za socjalizmu lud je kawior i popija szampana.
     Ustami swoich przedstawicieli.
  • rumek12 Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej rek... 29.08.11, 17:35
   Pewnie niedługo pensje w górę skoro ciężką pracą wypracowano taki zysk. Brawo dobra robota;)
   • Gość: en Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.dynamic.chello.pl 29.08.11, 20:13
    Raczej premia...
    • Gość: antek murarz Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.183.198.64.dsl.dynamic.t-mobile.pl 29.08.11, 20:33
     niech się mury pną do góry budowniczym z kasociągów kieleckich
     • Gość: hehe Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.kielce.hypnet.pl 29.08.11, 20:39
      Spólki komunalne to jest to ! Kto i co może im udowodnić ? : ) ŻYĆ NIE UMIERAĆ.
      • Gość: en Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.dynamic.chello.pl 29.08.11, 20:43
       Prezydent Starachowic też tak myślał, a jednak...
     • Gość: he Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.kielce.hypnet.pl 29.08.11, 21:18
      Oni tylko "planowali" a nadto dostali rozgrzeszenie z Urzędu Antymonopolowego
  • spoconyrysiek Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej rek... 30.08.11, 18:02
   nie macie tam dobrze platnej robotki dla mnie? charuje za trzech, dlatego 3 srednie krajowe mi wystarcza. niket nawet nie zauwazy, ze tam jestem. nie bede sie nawet w robocie pokazywal...
   • Gość: heniek Re: Zysk Wodociągów? Kto tam zatrudniony? IP: *.cdma.centertel.pl 30.08.11, 18:15
    Czy tam również jest zatrudniony tow.R.Barwienek?Podobno Prezes -Poseł zatrudnił tegoż fachowca po WSH jako naczelnego menagera-ale czy tak faktycznie?To jest haslo Partia z narodem (kumplami) Narod z Partia .
    • Gość: Henio Re: Zysk Wodociągów? Kto tam zatrudniony? IP: *.cdma.centertel.pl 30.08.11, 18:25
     Ten pan pracuje w słynnych Wodociągach kieleckich, fajnie zarządzanych przez ciągle nieobecnego posła H. Milcarza. No, w końcu jest to bardzo bogata firma, choc podobno
     użytecznosci publicznej. Kto nastęny do Wodociągów ?
     Re: Towarzysz Barwinek-GDZIE pracuje???IP: 213.77.117.*
     Gość: ja 23.08.11, 08:35 Odpowiedz Co sieęczepiasz Milcarza. Gdyby nie był posłem, to milionowe dotacje do wymiany starych i budowy nowych wodociągów i kanalizacji w Kielcach m.in. pod remontowanymi i powstającymi ulicami, oraz w 3 przyległych gminach oglądalibyście jak świnia niebo. Nie ma więc co psioczyć, że jeździ do Sejmu. Który z szefów komunalnych spółek tyle pozyskał dla kierowanej przez siebie firmy? No który? Może ten z PO, co ma chrapkę na posadę Milcarza, bo na gotowe każdy chce przyjść.
     Re: Towarzysz Barwinek-GDZIE pracuje???IP: *.dynamic.chello.pl
     Gość: konus1 23.08.11, 08:42 Odpowiedz No i to jest chore, bo wniosek jest taki, że każdy z szefów spółek komunalnych powinien byc posłem i ''ZAŁATWIAC' COS dla swojej firmy. A gdzie systemowe rozwiązania.
     Re: Towarzysz Barwinek-GDZIE pracuje???IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl
     Gość: kielczanin 23.08.11, 08:52 Odpowiedz Ja do forumowicza o nick'u "ja". Czy Ty przeczytałaś/eś swój wpis ? Wątpię, bo takich
     głupot dawno nie czytałem. Heniek jest Prezesem Wodociągów i jego "psim" obowiązkiem
     jest dbanie o rozwój firmy za to pobiera wynagrodzenie i to nie małe. Wszystko, co
     opisałeś/aś zrobił, bo mu za to płacono. I co mamy paść przed nim na kolana ?
     Moim marzeniem jest aby obecny pan poseł Henryk M. nie wszedł do Sejmu,
     choć ma wysoką drugą pozycję. Na liście SLD jest wielu młodych ludzi,
     na których powinniśmy zagłosować, aby przerwać ten chocholi taniec w woj. Świętokrzyskim.
     To my wyborcy lewicy musimy się tłumaczyć przed znajomymi i sąsiadami za ich błędne
     decyzje. Już starczy. I na koniec Wodociągi Kieleckie to nie prywatna firma kilku panów.
     Mam nadzieję że numer taki jak z byłym MPO nie przejdzie.


     Re: Towarzysz Barwinek-GDZIE pracuje???IP: *.cdma.centertel.pl
     Gość: Magda 23.08.11, 08:52 Odpowiedz A gdyby nie był posłem to by nie załatwił?Opowiadanie pierdół ?Jest to spólka komunalna i należało jej się .Nastepne pytanie co z tego ma przeciętny obywatel mieszkanieć Kielc lub gmin zrzeszonych w MW -chyba ceny wody i ścieków jak w Arabii Saudyjskiej?
     Problem polega na tym,że zarządzana przez niego spółka nie powinna być przechowalnią dla kolesiów z partii i w tym jest problem -pracowniku wodowciągów(ja).Przeciętny obywatel nie powinien płacić za zatrudnianie działaczy partyjnych.Moje hasło "Działacze do dział " a "ja " do pracy za którą ci płacą.
     Re: Towarzysz Barwinek-GDZIE pracuje???IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl
     Gość: kielczanin 23.08.11, 13:08 Odpowiedz Brawo Magda !
     Podnózek wodociagowy ?IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl
     Gość: rura 23.08.11, 22:52 Odpowiedz "Ja" pracownik wodociągowy - broni szefa, stuknij się człowiecze.Jakie zasługi Mlcarza ? KTo zaczął i prowadził te sprawy unijne - we wczęsniejszej edycji funduszowych ? Były prezes Jóźwik! Co zrobił obecny szef wodociągów ? Wyrzuclł specjaliste ds. uninych z roboty !!Ha !Rozbestwienie, szastanie forsa, kosmiczne zatrudnienie w spólce, a ostanie lata to sakramenckio podwyżki opłat za wodę iścieki !! TO są sukcesy !
     Teraz gigatyczne zyski ?! Spólki non provit ?Jaja kwadratowe !
     Re: Podnózek wodociagowy ?IP: *.kielce.hypnet.pl
     Gość: kielczański 24.08.11, 09:19 Odpowiedz Albo mają nas za durniów, ciemy lud wszystko kupi, zwlaszcza wodę, albo są nieświadomi ograniczeń prawnych , które mają zastosowanie spólek komunalnych. Ktoś kompetentny, ale chyba nie z Kielc, powinien zająć się tym problemem.
     Re: Podnózek wodociagowy ?IP: 213.77.117.*
     Gość: ja 24.08.11, 17:25 Odpowiedz No nie, z zasługami T. Joźwika w wykorzystaniu unijnych funduszy to duża przesada, a poza tym zapomnieliście, to przypomnę:Tadeusz Jóźwik.
     Urodzony 13.06.1941r. w Kielcach. Wykształcenie wyższe techniczne. Był I
     sekretarzem KM PZPR w Kielcach i KZ PZPR w Chemarze. W sposób naturalny stał
     się członkiem SLD. W Chemarze pracował do 1999 roku, rzec można do upadłego.
     Następnie został Prezesem Wodociągów Kieleckich. W tej firmie wsławił się
     wielce przebiegłą inwestycją. Otóż zakupił za kwotę 2 mln. zł. obligacje
     będących w trudnej sytuacji finansowej Polskich Wydawnictw Kartograficznych.
     . W wyniku tego ( a nie dopłat do unijnych inwestycji) w podniesiono opłaty za wodę o 14%. .
     W 2002r. pan Jóźwik miał następujące dochody:
     - umowy o dzieło – 30.500 PLN
     - za pełnieni obowiązków społecznych i obywatelskich – 16.134 PLN
     - wynagrodzenie ze stosunku pracy – 176.907 PLN.

     Re: Podnózek wodociagowy ?IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl
     Gość: lokaj 24.08.11, 21:04 Odpowiedz "Ja" - to był jeden człoqwiek w spólce, kty pilnował interesów ludzi - nie było takich podwyżek, były spotkania i uzgodnienia ze spóldzielniami, gminami, a teraz co ? Gó...no ! nIkt nigo nie pyta o zdanie o opłatach.To właśnie w tamtych latach rozpoczeto starania i przygotopwano dokumenty po uzyskanie dofinansowania. Tego co to pilotował, prezesunio obecny zwolnił...
     Co robi Twój ukochany prezesunio - tygodniami pośłuje i bierze kuper forsy za nieobecnośc w społce. Tak to kieruije,że teraz po sądach trzedba chodzić, uprzykrzali życie wykonawcom, a wykonawcy teraz odbija sobie wszystko !
     Prośba do jaIP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl
     Gość: kielczanin 25.08.11, 11:43 Odpowiedz Facet rób tak dalej to Heńkowi na pewno pomożesz w kampanii wyborczej.
     A tak na marginesie, jakim to sposobem masz dostęp do takich danych ?
     Heniek uważaj na przydupasów, bo znów będziesz miał "mokro".
     Widzę że wyrasta nam nowy "prawnik0".
     Re: Podnózek wodociagowy ?IP: *.kielce.hypnet.pl
     Gość: ciekaw 25.08.11, 15:12 Odpowiedz Jeśli zakupił to miał motyw, a więc po motywie do...kłębka. Czy coś się dzieje w tej materii ?
     Re: Towarzysz Barwinek-GDZIE pracuje???
     guz_ek 23.08.11, 21:17 Odpowiedz To jakiś konkurs był ogłoszony??
     Cóż tam towarzysz Barwinek robi w tych wodociągach??? Oprócz bajerowania bab??


     PS.I nawet naiwny milczy, czyżby nie widział w tej sytuacji nic podejrzanego??
    • Gość: smurfmadrala Re: Woda kielecka należy do całego świata IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.08.11, 18:35
     A może by tak kielecką wodę skolonizować, sprzedać zagranicznym przyjaciołom PO?
     Dla POstępu i ocieplenia stosunku multikulti.

     Wtedy geszeft gites multikulti, ni zysku, ni podatku, jak w hipermarketach dla tubylców,
     a przecie prymitywni krajowcy i tak za wszystko zapłacą.
     Niech no który bez wody wytrzyma, nie podoba sie? Wodopój Silnica czeka.
     A erekcję słupka POpularności załatwią wierne, żarliwie obiektywne, POstępowe media.
     Młodzi, z wielkich miast, wykształceni przez tvhien i Gazetę Ketmana Maleszki wszystko łykną,
     POstepaki nie wierzą w żadne ciemnogrodzkie teorie spiskowe.
     Trzeba kolonizować szybko bo nienawistne, antyeurogejskie pisiory wygrają wybory!
     • Gość: farmaceuta Re: Woda kielecka należy do całego świata IP: *.dynamic.chello.pl 30.08.11, 19:17
      Chłopie, napisz coś na temat. Bo tej twojej nienawiści do PO to już znieść nie można. Masz jakieś fiksum-dyrdum.
  • Gość: Producent spożyw. Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.internetdsl.tpnet.pl 31.08.11, 00:32
   Te stawki za wodę i ścieki jakie są w Kielcach i stąd wynikające zyski Wodociągów, to ZŁODZIEJSTWO. Później okaże się, że pomimo trwonienia kasy, sponsoringów przeróżnych
   artystów, to i tak nie dało się osiągnąć strat. Obniż łobuzie stawki za wodę i ścieki-to nie wystąpią nadzwyczajne zyski. Czyż nie? Ja wiem to najlepiej, bo płacę za wodę zużywając jej miesięcznie za tysiące złotych przy produkcji spożywczej. Ja nie chcę sponsorować kabareciarzy choć bardzo ich lubię, płacąc wysoką stawkę za wodę i ścieki. Chyba, to normalne rozumowanie?
   • Gość: henn Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.kielce.hypnet.pl 31.08.11, 09:17
    W sprawie powinien być pozew zbiorowy - skarga do NIK w Warszawie - o bezzasadne kuriozalnie wysokie podwyższenie opłat za wodę, co potwierdza bilans strat i zysku za I pólrocze. W skali roku to moze być mega zysk, jak w banku :)
  • obserwator365 Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej rek... 14.07.12, 20:53

   Drastyczne podwyżki cen wody i ścieków w ostatnich latach (styczeń 2010 ok 12%, styczeń 2011 ok 22% i zapowiadane na sierpień 2012 ok 4,15%) skłoniły mnie – zwykłego mieszkańca miasta Kielc – do dokonania analizy wyników finansowych Wodociągów Kieleckich. Miałem nadzieję, że analiza ta potwierdzi wypowiedzi osób zarządzających Wodociągami Kieleckimi, że podwyżki te były konieczne w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania nowej oczyszczalni, koniecznością spłacania odsetek od kredytów zaciągniętych na nowe inwestycje i w końcu w związku z postępującą inflacją. Zadałem sobie zatem trud i dotarłem do sprawozdań finansowych Wodociągów Kieleckich publikowanych w Monitorze Polskim B (na szczęście spółki podobne to Wodociągów mają obowiązek publikacji tych sprawozdań w tym miejscu). Niestety w Monitorze B nie ma jeszcze zamieszczonego sprawozdania za 2011 rok, natomiast znalazłem sprawozdania z 2009 i 2010 roku.
   Oto co z nich wynika:
   1. 2010 roku przychody Wodociągów Kieleckich wrosły o 11%, tj. o 7,5 mln PLN i wyniosły 75mln PLN vs 67,5mln PLN w 2009r.
   2. Koszty działalności operacyjnej Wodociągów w 2010 roku były praktycznie na takim samym poziomie co w 2009 roku, tj. ok 60mln PLN (zużycie materiałów i energii było nawet mniejsze w 2010 roku, tj. 9,3mln PLN w 2010 vs 9,4mln w 2009).
   3. Zysk ze sprzedaży wzrósł o 100%, tj. w 2009 roku wyniósł 7,5mln PLN a w 2010r był na poziomie 15mln PLN.
   4. Odejmując od zysku ze sprzedaży pozostałe przychody/koszty operacyjne oraz przychody/koszty finansowe zysk brutto w 2010 roku wyniósł 14,1mln PLN vs 7,9mln w 2009 roku. Oznacza to wzrost o 78%, tj. 6,1mln PLN.
   5. Wodociągi Kieleckie w 2010 roku zapłaciły 3mln PLN podatku dochodowego vs 2mln PLN w 2009 roku.
   6. Zysk netto w 2010 roku wyniósł 11mln PLN i był wyższy o 5,1mln PLN od zysku netto w 2009 roku (5,9mln PLN)
   7. EBITDA (zysk przed odsetkami od kredytów, podatkami oraz amortyzacją – określa zdolność generowania środków pieniężnych przez spółkę. Dla potrzeb tej analizy założyłem, że EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) w 2010 roku wyniosła 18mln PLN vs 13mln PLN w 2009, co oznacza wzrost o 40%.

   Zadałem sobie jeszcze więcej trudu i poczytałem trochę o przedsiębiorstwach komunalnych, tzn. chciałem się dowiedzieć jakie są cele i główne zadania tych podmiotów. Znalazłem ciekawe opracowanie autorstwa Wojciecha Bachora, z wydawnictwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (tak się składa, że Prezes Zarządu Wodociągów Kieleckich – jak możemy przeczytać z jego życiorysu – jest absolwentem tej prestiżowej, wg rankingów najlepszej w kraju szkoły ekonomicznej) „Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych”, rok wydania 2009. Poniżej kilka cech charakterystycznych dla tego typu przedsiębiorstw:
   1. Przedsiębiorstwo komunalne nie powinno być nastawione na osiąganie zysków. W przeciwieństwie do podmiotów prywatnych, nastawionych na maksymalizację zysku, podmiot komunalny powinien koncentrować swoją działalność na zaspokajaniu potrzeb ludności.
   2. W gospodarce komunalnej cel „maksymalizacja zysków” powinien być odsunięty na dalszy plan, powinno chodzić bardziej o maksymalizację efektów – priorytetem powinno być świadczenie usług na wysokim poziomie przy jak najniższych cenach. Zatem gospodarowanie majątkiem spółki komunalnej winno być jak najbardziej efektywne.
   3. Komunalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej powinny działać na zasadzie samofinansowania, to znaczy pokrywać z uzyskiwanych przychodów nie tylko wydatki na potrzeby działalności bieżącej, ale również na potrzeby związane z normalnym rozwojem. Nie powinny natomiast wykorzystywać swej pozycji monopolistycznej do osiągania dochodów wyższych, niż jest to podyktowane wspomnianymi potrzebami.
   Szczerze polecam Prezesowi Wodociągów Kieleckich tę publikację.

   Co z tego wszystkiego wynika? Można by się pokusić o dwa główne wnioski:
   1. Wyniki finansowe Wodociągów są coraz lepsze. Podwyżki cen wody i ścieków przekładają się na coraz wyższe zyski (patrz pkt. 2 i 5 z analizy sprawozdania). Zatracona została idea a zarazem główny cel powołania tego typu spółek, tj. świadczenie usług na wysokim poziomie przy jak najniższych cenach.
   2. Wysokie zyski powodują wysoką podstawę opodatkowania, co przekłada się na wysoki podatek dochodowy jaki trzeba odprowadzić do budżetu Państwa. W 2010 roku było to 3mln PLN! I (patrz pkt 5 analizy sprawozdania). Kto ten podatek płaci? Oczywiście my mieszkańcy Kielc i okolicznych gmin w stawkach za wodę i ścieki! Czy spółki komunalne powinny generować tak wysokie zyski, żeby dodatkowo opodatkowywać mieszkańców? To pytanie kieruję do Prezesa Wodociągów Kieleckich.

   Bardzo żałuję, że nie ma jeszcze opublikowanego sprawozdania za 2011 rok. Jestem bardzo ciekaw jak 22% podwyżka cen wprowadzona od stycznia 2011 wpłynęła na wyniki Wodociągów Kieleckich. Z niecierpliwością będę oczekiwał na publikację w Monitorze Polskim B. Państwa również zachęcam do zapoznania się z tym opracowaniem. Mam nadzieję, że nie okaże się, że Prezes Wodociągów jednak mówił prawdę w sierpniu 2011 roku chwaląc się na łamach lokalnej gazety – później dementując te doniesienia – że Wodociągi osiągnęły w I półroczu 2011r najwyższy zysk brutto w historii spółki, tj. 10 mln PLN vs 3 mln PLN planowanego na ten okres. Jeżeli byłaby to jednak prawda, aż boję się myśleć ile podatku dochodowego Wodociągi Kieleckie zapłaciły za 2011rok….

   Poinformuję Państwa o wynikach finansowych i pokuszę się o dalszą analizę jak tylko ukaże się sprawozdanie za 2011.
   • Gość: Pan Marek Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.kielce.vectranet.pl 16.07.12, 23:09
    Panie Tadeuszu, wodociągowy emerycie. Wstydu nie masz. Opowiadasz historyjki z magla. A magiel jest instytucją w zaniku, historyczną. Z poprzedniego ustroju.
   • obserwator365 Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r 18.12.12, 19:26
    Cieszę się, że Prezydent dziś powołał zespół który sprawdzi wydatki na wodę i prąd w miejskich instytucjach. Tak samo, jak cieszę się, że wiceprezydent – wiceszef zespołu – mówi „chcemy działać efektywniej”. Niestety wyniki działań zespołu możemy z góry przewidzieć. W związku z podwyżkami cen za wodę i odbiór ścieków dokonanych przez Wodociągi Kieleckie (styczeń 2010 – 12%; styczeń 2011 – 22%; sierpień 2012 – 4,15%) wydatki wszystkich – nie tylko instytucji miejskich – a szczególnie mieszkańców Kielc i okolicznych gmin w ostatnich latach dramatycznie wzrastają!!. W związku z tym, chciałbym zasugerować Prezydentowi i Wiceprezydentowi, żeby przyjrzeli się raczej Spółce od której zależy jaki będzie poziom wydatków na wodę i ścieki, czyli Wodociągom Kieleckim, niż tracili czas na analizę oczywistych danych o wzroście tych wydatków. Instytucje miejskie zużywające wodę – podobnie jak mieszkańcy – niestety nie mają wpływu na to jaka będzie cena za te media.
    Żeby trochę naświetlić problem, jak tylko ukazało się w Monitorze Polskim B sprawozdanie finansowe Wodociągów Kieleckich za 2011 rok, dokonałem – tak jak sobie i Państwu obiecałem podczas analizy na forum tej gazety wyników Wodociągów Kieleckich za 2010rok – ponownej analizy. Jestem przerażony co z niej wynika:
    1. W 2011 roku przychody Wodociągów Kieleckich wrosły o 17%, tj. o 12,4 mln PLN i wyniosły 87,4mln PLN vs 75mln PLN w 2010r.
    2. Koszty działalności operacyjnej Wodociągów w 2011 roku wzrosły o 5%, tj. 1,2mln PLN w stosunku do 2010 roku, w tym:
    a) wynagrodzenia pracowników były wyższe o 9% tj. o 1,8mln PLN niż w 2010r.
    b) zużycie materiałów i energii było wyższe o 13%, tj. o 1,2mln PLN niż w 2010r.
    3. Zysk ze sprzedaży Wodociągów Kieleckich w 2011 roku jest wyższy o ponad 60%, tj. ponad 9mln PLN od wyniku za 2010 rok i wyższy o 220%!!!, tj. o 16,7mln PLN niż w 2009 roku.
    4. Wodociągi Kieleckie od uzyskanych dochodów zapłaciły w 2011 roku 7mln PLN podatku dochodowego!
    5. Została zawiązana jakaś dziwna rezerwa w wysokości 29mln PLN, co księgowo obniżyło wynik brutto Spółki za 2011r.

    Co to wszystko oznacza? Podwyżka opłat za wodę w 2011 roku przyczyniła się do osiągnięcia rekordowych zysków Wodociągów Kieleckich i zapłacenia do budżetu państwa 7mln PLN podatku dochodowego od tego zysku. To przecież skandal!!! Z pieniędzy mieszkańców, które płacimy Wodociągom w stawkach za wodę i ścieki 7mln trafiło do Budżetu Państwa. Prezesie Wodociągów, czy Pan zna cele powołania spółek komunalnych?!. Pisałem o tym wcześniej gdy analizowałem wyniki za 2010 rok, przypomnę jedynie najważniejsze:
    a. Przedsiębiorstwo komunalne nie powinno być nastawione na osiąganie zysków. W przeciwieństwie do podmiotów prywatnych, nastawionych na maksymalizację zysku, podmiot komunalny powinien koncentrować swoją działalność na zaspokajaniu potrzeb ludności.
    b. W gospodarce komunalnej cel „maksymalizacja zysków” powinien być odsunięty na dalszy plan, powinno chodzić bardziej o maksymalizację efektów – priorytetem powinno być świadczenie usług na wysokim poziomie przy jak najniższych cenach. Zatem gospodarowanie majątkiem spółki komunalnej winno być jak najbardziej efektywne.

    Zastanawia mnie również co kryje się pod tajemniczą kwotą zawiązanej rezerwy w wysokości 29mln PLN. Gdyby nie ta rezerwa to rzeczywiste wyniki spółki byłyby jeszcze wyższe!!

    Niestety okazało się, że Prezes Wodociągów jednak mówił prawdę w sierpniu 2011 roku chwaląc się na łamach lokalnej gazety – później dementując te doniesienia – że Wodociągi osiągnęły w I półroczu 2011r najwyższy zysk brutto w historii spółki, tj. 10 mln PLN vs 3 mln PLN planowanego na ten okres.

    Ciekaw jestem co Państwo o tym wszystkim sądzą w odniesieniu do podwyżek cen za wodę i ścieki które nas dotknęły w ostatnim czasie…
    • Gość: wolny Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.dynamic.chello.pl 20.12.12, 08:42
     Skandal, firma rzeczywiście nastawiona na zysk a nie na zaspokajanie potrzeb, jak na firmę
     komunalną przystalo, ale jak sie wydaje to wymaga uregulowań ustawowych, i mógłby
     by w tym przedsięwzieciu wiodącą rolę odegrac SLD, gdyby mial rzeczywiście posłów
     lewicowych. A zespół prezydenta niewiele zrobi, bo wodociągi są tak sprytnie urządzone, że
     są spółką międzygminną.
  • obserwator365 Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej rek... 14.07.12, 20:53
   Drastyczne podwyżki cen wody i ścieków w ostatnich latach (styczeń 2010 ok 12%, styczeń 2011 ok 22% i zapowiadane na sierpień 2012 ok 4,15%) skłoniły mnie – zwykłego mieszkańca miasta Kielc – do dokonania analizy wyników finansowych Wodociągów Kieleckich. Miałem nadzieję, że analiza ta potwierdzi wypowiedzi osób zarządzających Wodociągami Kieleckimi, że podwyżki te były konieczne w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania nowej oczyszczalni, koniecznością spłacania odsetek od kredytów zaciągniętych na nowe inwestycje i w końcu w związku z postępującą inflacją. Zadałem sobie zatem trud i dotarłem do sprawozdań finansowych Wodociągów Kieleckich publikowanych w Monitorze Polskim B (na szczęście spółki podobne to Wodociągów mają obowiązek publikacji tych sprawozdań w tym miejscu). Niestety w Monitorze B nie ma jeszcze zamieszczonego sprawozdania za 2011 rok, natomiast znalazłem sprawozdania z 2009 i 2010 roku.
   Oto co z nich wynika:
   1. 2010 roku przychody Wodociągów Kieleckich wrosły o 11%, tj. o 7,5 mln PLN i wyniosły 75mln PLN vs 67,5mln PLN w 2009r.
   2. Koszty działalności operacyjnej Wodociągów w 2010 roku były praktycznie na takim samym poziomie co w 2009 roku, tj. ok 60mln PLN (zużycie materiałów i energii było nawet mniejsze w 2010 roku, tj. 9,3mln PLN w 2010 vs 9,4mln w 2009).
   3. Zysk ze sprzedaży wzrósł o 100%, tj. w 2009 roku wyniósł 7,5mln PLN a w 2010r był na poziomie 15mln PLN.
   4. Odejmując od zysku ze sprzedaży pozostałe przychody/koszty operacyjne oraz przychody/koszty finansowe zysk brutto w 2010 roku wyniósł 14,1mln PLN vs 7,9mln w 2009 roku. Oznacza to wzrost o 78%, tj. 6,1mln PLN.
   5. Wodociągi Kieleckie w 2010 roku zapłaciły 3mln PLN podatku dochodowego vs 2mln PLN w 2009 roku.
   6. Zysk netto w 2010 roku wyniósł 11mln PLN i był wyższy o 5,1mln PLN od zysku netto w 2009 roku (5,9mln PLN)
   7. EBITDA (zysk przed odsetkami od kredytów, podatkami oraz amortyzacją – określa zdolność generowania środków pieniężnych przez spółkę. Dla potrzeb tej analizy założyłem, że EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) w 2010 roku wyniosła 18mln PLN vs 13mln PLN w 2009, co oznacza wzrost o 40%.

   Zadałem sobie jeszcze więcej trudu i poczytałem trochę o przedsiębiorstwach komunalnych, tzn. chciałem się dowiedzieć jakie są cele i główne zadania tych podmiotów. Znalazłem ciekawe opracowanie autorstwa Wojciecha Bachora, z wydawnictwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (tak się składa, że Prezes Zarządu Wodociągów Kieleckich – jak możemy przeczytać z jego życiorysu – jest absolwentem tej prestiżowej, wg rankingów najlepszej w kraju szkoły ekonomicznej) „Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych”, rok wydania 2009. Poniżej kilka cech charakterystycznych dla tego typu przedsiębiorstw:
   1. Przedsiębiorstwo komunalne nie powinno być nastawione na osiąganie zysków. W przeciwieństwie do podmiotów prywatnych, nastawionych na maksymalizację zysku, podmiot komunalny powinien koncentrować swoją działalność na zaspokajaniu potrzeb ludności.
   2. W gospodarce komunalnej cel „maksymalizacja zysków” powinien być odsunięty na dalszy plan, powinno chodzić bardziej o maksymalizację efektów – priorytetem powinno być świadczenie usług na wysokim poziomie przy jak najniższych cenach. Zatem gospodarowanie majątkiem spółki komunalnej winno być jak najbardziej efektywne.
   3. Komunalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej powinny działać na zasadzie samofinansowania, to znaczy pokrywać z uzyskiwanych przychodów nie tylko wydatki na potrzeby działalności bieżącej, ale również na potrzeby związane z normalnym rozwojem. Nie powinny natomiast wykorzystywać swej pozycji monopolistycznej do osiągania dochodów wyższych, niż jest to podyktowane wspomnianymi potrzebami.
   Szczerze polecam Prezesowi Wodociągów Kieleckich tę publikację.

   Co z tego wszystkiego wynika? Można by się pokusić o dwa główne wnioski:
   1. Wyniki finansowe Wodociągów są coraz lepsze. Podwyżki cen wody i ścieków przekładają się na coraz wyższe zyski (patrz pkt. 2 i 5 z analizy sprawozdania). Zatracona została idea a zarazem główny cel powołania tego typu spółek, tj. świadczenie usług na wysokim poziomie przy jak najniższych cenach.
   2. Wysokie zyski powodują wysoką podstawę opodatkowania, co przekłada się na wysoki podatek dochodowy jaki trzeba odprowadzić do budżetu Państwa. W 2010 roku było to 3mln PLN! I (patrz pkt 5 analizy sprawozdania). Kto ten podatek płaci? Oczywiście my mieszkańcy Kielc i okolicznych gmin w stawkach za wodę i ścieki! Czy spółki komunalne powinny generować tak wysokie zyski, żeby dodatkowo opodatkowywać mieszkańców? To pytanie kieruję do Prezesa Wodociągów Kieleckich.

   Bardzo żałuję, że nie ma jeszcze opublikowanego sprawozdania za 2011 rok. Jestem bardzo ciekaw jak 22% podwyżka cen wprowadzona od stycznia 2011 wpłynęła na wyniki Wodociągów Kieleckich. Z niecierpliwością będę oczekiwał na publikację w Monitorze Polskim B. Państwa również zachęcam do zapoznania się z tym opracowaniem. Mam nadzieję, że nie okaże się, że Prezes Wodociągów jednak mówił prawdę w sierpniu 2011 roku chwaląc się na łamach lokalnej gazety – później dementując te doniesienia – że Wodociągi osiągnęły w I półroczu 2011r najwyższy zysk brutto w historii spółki, tj. 10 mln PLN vs 3 mln PLN planowanego na ten okres. Jeżeli byłaby to jednak prawda, aż boję się myśleć ile podatku dochodowego Wodociągi Kieleckie zapłaciły za 2011rok….

   Poinformuję Państwa o wynikach finansowych i pokuszę się o dalszą analizę jak tylko ukaże się sprawozdanie za 2011.
   • Gość: rencista Zyski i cierpienie podatników IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 15.07.12, 09:44
    Obserwator 365 - brawo Pisać o tym, rozwalić o połowę zatrudnienie kolesiów i znajomych prezydencia i prezesunia !!
    Skandal ! Monopole komunalne samorządowych instytucji ! Teraz będzie tak samo ze śmieciami !
    Już i tak płacimy drogo za ciepło z MPEC !! Drożeje gaz, energia !!
    Kooniec z płaceniem przez spółki komunalne na wygłupy magistrackie - kluby sportowe, imprezy tzw. kulturalne, i pseudo promocje, jak pokazy mody,działania centrum designe, teatr tańca, śpiewy i wygłupy prezesunia na kieleckich ulicach podczas świąt,
   • Gość: nb Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.dynamic.chello.pl 15.07.12, 15:13
    Bardzo dobry post! Niezwykle pouczający...
    • Gość: Aloro Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.centertel.pl 20.12.12, 09:24
     Czy Prezes znów zaśpiewa na Placu Artystów?Bardzo prosimy Pana Prezesa aby na Święta zaśpiewał nam coś lub zagrał albo też zarecytował.

     Mamy Prezesa bardzo zdolnego -nieprzeciętnego -On na wszystkim zna się ale najlepiej na swojej kasie.
     W telewizji(TVP3) zawsze wszystko najlepiej wie: o ekonomi,wychowaniu seksualnym,polityce prorodzinnej,słabiej mu idzie z problemami kanalizacji w mieście i gminach,gdzie Lubawski uwalił mu ostatni megalomański projekt rozbudowy sieci za 500 milionów.
     • Gość: odbiorca Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.dynamic.chello.pl 23.12.12, 15:43
      Czyli ten prezes po prostu "leje wodę" i nie ma czasu na analize kosztów .
      • Gość: Księgowy Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.free.aero2.net.pl 23.12.12, 18:40
       Jak można się domyślić od analizy jest jest właściciel. Kto działa w jego imieniu i na jego koszt. Jeśli pominiemy tych którzy reprezentują gminy, to pozostają etatowi członkowie zarządu mzwik i jego pracownicy. Oficjeli już znamy. Pora na szare eminencje. Czyżby byli w głębokiej konspiracji?
       • Gość: wodopij Re: Zysk Wodociągów Kieleckich jeszcze bardziej r IP: *.183.150.86.dsl.dynamic.t-mobile.pl 23.12.12, 19:24
        tylko Jacewicz Władysław Karol Prokurent na prezesa - poprawny politycznie jak ojciec
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka