Dodaj do ulubionych

Czy Prezydent mówi prawdę ?

IP: *.internetdsl.tpnet.pl 01.12.04, 17:13

CIEKAWE JAK DŁUGO JESZCZE MIESZKAŃCY KIELC BĘDĄ DAWALI WIARĘ KOLEJNYM
KŁAMSTWOM WOJCIECHA LUBAWSKIEGO ?
W ostatnich dniach na łamach kieleckiej prasy i w rozgłośniach radiowych miał
miejsce „Prawdziwy Festiwal Prawdomówności” Prezydenta Kielc Wojciecha
Lubawskiego – który z okazji Drugiej Rocznicy Objęcia Władzy w Mieście
wciskał „ciemnotę” do głów wyborców, usiłując wytłumaczyć się ze swojego
NIERÓBSTWA. Facio który nie zrobił praktycznie NIC, dosłownie NIC dla Kielc
poza dokończeniem ul. Bodzentyńskiej, Jesionowej i Sienkiewicza /na co środki
finansowe i plany miał po poprzednikach/, urządzeniem dwóch jadłodajni i
ptaszarni w parku miejskim – miał jeszcze czelność „tłumaczyć się” wyborcom
ze swojej całkowitej BEZCZYNNOŚCI.
Gościu który nie organizuje konkursów na stanowiska kierownicze i stworzył w
Urzędzie Miasta, Spółkach Miejskich oraz Radach Nadzorczych prawdziwą
REPUBLIKĘ PRAWICOWYCH KOLESIÓW – za którego „pożal się Boże” rządów w samym
MZB jest 6-ciu Dyrektorów i Rzecznik Prasowy – ośmiela się mówić o „polityce
kadrowej”. Typek który „chachmęci” przy przetargach, wydaje nasze pieniądze
na „imprezy kościelne”, tzw. Biuro Promocyjne w Gotha i „PIEPRZY JAK
NAWIEDZONY” o planach inwestycyjnych godnych jeśli nie Paryża to przynajmniej
Warszawy – naprawdę wierzy w to, że DOBRZE RZĄDZI Miastem. I tak „wodę z
mózgu” Kielczanom usiłuje robić MIERNOTA która po dwóch latach „wytężonej
pracy” dla Kielc może się poszczycić aż „rozwiązaniem problemu zbierania
psich odchodów” w parku miejskim.
W czasie gdy ludzie na poszczególnych Osiedlach czytają z uznaniem
rozwieszone plakaty „O JEGO OSIAGNIĘCIACH” /które zrywają tylko strażnicy
miejscy/ do redakcji gazet i rozgłośni radiowych, dziwnym „zbiegiem
okoliczności” telefonują wyłącznie ci mieszkańcy którzy nie mogą „nachwalić
się Prezydenta” – i to ludzie którzy znają Go „osobiście” z wyjątkowej
UCZCIWOŚCI. Ten z Dyrektorów Wydziałów który „załatwia” Mu te telefony jest
naprawdę wart „wszystkich pieniędzy”. Dzięki temu CWANIULA i POLITYCZNY
OSZUST który nie dotrzymał ani jednej z obietnic wyborczych czuje się BARDZO
DOBRZE na „Stolcu Prezydenckim” – tylko ile jeszcze czasu może tak ŁGAĆ W
ŻYWE OCZY gdy i tak wyborcy mają jednoznaczną ocenę Jego NIERÓBSTWA ?

KIEDY WRESZCIE PAN WOJCIECH LUBAWSKI SKOŃCZY Z PRYWATĄ I PRZESTANIE SPŁACAĆ
SWOJE „ZOBOWIĄZANIA” WOBEC SPONSORÓW KAMPANII WYBORCZEJ I PRAWICY ORAZ „ROBIĆ
PREZENTY” SWOIM DOBRYM ZNAJOMYM – UKRYWAJĄC SIĘ ZA PLECAMI WSPÓŁPRACOWNIKÓW ?
Czy przekręt na 6 mln.zł. w formie „upustu” za działkę na Ślichowicach dla
firmy która sponsorowała bilbordy i plakaty wyborcze w 2002 roku – to za
mało? Czy zakup kilku samochodów dla Urzędu bez przetargu przez Dyrektora
Mazura – to tylko „wypadek przy pracy”? Czy przydział lokali użytkowych na
ul. Sienkiewicza po 5 zł. z metra dla Kolesi i Doroty Tworek prowadzącej
ciastkarnię „Bliklego”, której mąż będąc właścicielem „Dorbudu” budował
mieszkanie Prezydentowi – nie wystarczy? Czy „kupno” Radnych Unii Pracy Panów
J.Kubika i St.Wiatrowskiego za lokale w sprywatyzowanym ZOZ – też nic nie
znaczy? Czy „obsadzenie” ponad 100 „Fachowców Prawicy” w Urzędzie Miasta,
Spółkach i Radach Nadzorczych – to niewiele? Czy sprzedaż PGM-u Kolesiom z
Wrocławia – też się nie liczy? Czy trzeba było sprzedawać: Relaks, Basen
Leśny, przychodnię na Paderewskiego – a obecnie lokale użytkowe zlokalizowane
w Centrum Miasta? Czy trzeba sprzedać koniecznie MPK po to aby „poradzić
sobie” ze Związkami Zawodowymi i tworzyć dla „swoich ludzi” kolejne dobrze
płatne miejsca pracy w nowej Spółce Wodociągowej „Agva” – po tym jak nie udał
się „skok na kasę” w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji? Czy
koniecznym jest budowanie na „zasadach partnerskich” Parkingu
Wielopoziomowego k/Urzędu po to aby kolejny Koleś „wyciągając” przez 10-20
lat forsę od mieszkańców przekazał po tym okresie wyeksploatowaną ruderę
Miastu?
Oczywiście Wojciech Lubawski w każdym z tych przypadków jest i będzie CZYSTY
JAK KRYSZTAŁ – tak jak w sprawie działki na Ślichowicach gdzie prokuratura
zamierza oskarżyć Wiceprezydenta Parafiniuka choć to Prezydent zapewniał
zawsze iż to On sam podejmował decyzję w tej sprawie. Możliwe jednak, że
podobnych „OBCIĄŻEŃ” Kielce nie będą już w stanie wytrzymać po kolejnym
Zwycięstwie Wyborczym Pana Wojciecha Lubawskiego w 2006 roku?. INWENCJA
TWÓRCZA naszego Wojciecha w tych sprawach nie ma bowiem GRANIC.

JAK DŁUGO JESZCZE BĘDZIE TRWAŁ TAKI CHORY STAN RZECZY – JAK DŁUGO JESZCZE
CZŁOWIEK KTÓRY KOCHA KIELCE BĘDZIE „USZCZĘŚLIWIAĆ” JE SWOJĄ MIŁOŚCIĄ?


Obserwuj wątek
  • basia996 Re: Czy Prezydent mówi prawdę ? 01.12.04, 21:30
   29.10.2003 r.

   Wojciech Lubawski podczas dzisiejszej konferencji przekazał również informacje
   na temat miejskich planów dotyczących budownictwa socjalnego. - Według
   wstępnych analiz przeprowadzanych obecnie przez Wydział Gospodarki
   Przestrzennej i Administracji Budowlanej UM do końca mojej kadencji powinno
   powstać w Kielcach około 800 mieszkań socjalnych - stwierdził prezydent Kielc.
   Zapadła już decyzja o przeznaczeniu na lokale tego typu budynku Szkoły
   Podstawowej nr 25, gdzie powstanie 130 lokali. Prowadzona jest adaptacja
   budynku po stołówce przy ul. Skrajnej 76 (obok budynku socjalnego), gdzie na
   160 m kw. będzie 8 mieszkań. Miasto rozważa także zakup innych obiektów
   przeznaczonych na ten cel oraz wykorzystanie partnerstwa publiczno-prawnego.
   Przy tej koncepcji gmina płaciłaby czynsz za mieszkania socjalne wybudowane
   przez innego inwestora. - Większy nacisk będziemy kładli na rozwój
   mieszkalnictwa socjalnego niż komunalnego - podkreślił Wojciech Lubawski.
   Udział w partycypacji kosztów zadeklarowały spółdzielnie mieszkaniowe.

   Tu też nie mówił prawdy !!!
   • dijey Re: Czy Prezydent mówi prawdę ? 01.12.04, 22:40
    dalsze prezenciki dla DORBUDU:
    Miasto rozważa także zakup innych obiektów
    > przeznaczonych na ten cel oraz wykorzystanie partnerstwa publiczno-prawnego.
  • Gość: pewniak Re: Czy Prezydent mówi prawdę ? IP: *.kielce.net.pl 03.12.04, 07:07
   Nasz Prezydent Pan Wojciech Lubawski mówi prawdę i tylko prawdę !
   • basia996 Re: Czy Prezydent mówi prawdę ? 03.12.04, 20:19
    Do 31 stycznia przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na stanowiska dyrektorów
    poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta . Odbędą się dwustopniowe konkursy :
    test z wiedzy ogólnej w pierwszym etapie oraz rozmowa kwalifikacyjna - w
    drugim. Dokumenty należy składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta w
    pok.152 lub przesłać pocztą w terminie do końca stycznia 2003 r. (decyduje
    data stempla polskiego urzędu pocztowego), z dopiskiem na kopercie, jak w
    ogłoszeniu, pod adresem: Urząd Miasta Kielce, 25 - 303 Kielce, ul. Rynek 1.
    • basia996 Re: Czy Prezydent mówi prawdę ? 03.12.04, 20:21
     I ilu wybrał z konkursy ?=0
     • basia996 Konkurs !!! 03.12.04, 20:30
      Konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia

      Konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej

      Konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich

      Konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Strategii i Inżynierii Miasta

      Konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Organizacyjnego

      Konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej i
      Administracji Budowlanej

      Konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego

      Konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Budżetu i Analiz

      Konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

      PREZYDENT MIASTA KIELCE
      ogłasza konkurs na stanowisko
      dyrektora
      Wydziału Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
      w Urzędzie Miasta Kielce
      Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.
      in.:

      - organizacja i zarządzanie Wydziałem,
      - nadzór i koordynacja działań wydziału w zakresie doskonalenia systemu oświaty
      w mieście i pełnienia roli organu prowadzącego,
      - kreowanie kierunków rozwoju kultury fizycznej w mieście,
      - nadzór nad organizacją i działalnością samorządowych instytucji kultury,
      - koordynacja systemu placówek służby zdrowia w celu pełnego zaspokojenia
      potrzeb w zakresie ochrony zdrowia społeczności lokalnej,
      - organizacja działalności profilaktycznej poprzez skoordynowanie wszystkich
      zadań wydziału w zakresie oświaty, ochrony zdrowia i kultury fizycznej, a
      ukierunkowanych na zapobieganie wszelkiego rodzaju patologiom.


      Wymagania

      Warunkujące przystąpienie do udziału w konkursie:
      - posiadanie obywatelstwa polskiego,
      - korzystanie z pełni praw publicznych,
      - niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
      - niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
      dysponowaniem środkami publicznymi,
      - wyrażenie zgody na poddanie się procedurze przewidzianej do dopuszczenia do
      informacji niejawnych,
      - wykształcenie wyższe magisterskie,
      - minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
      - minimum 5-letnie doświadczenie w administracji publiczne
      Konieczne z zakresu wiedzy i umiejętności:
      - znajomość zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania,
      - znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
      - znajomość zagadnień prawa pracy,
      - znajomość ustawy o finansach publicznych,
      - znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
      - znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
      - znajomość ogólnych zagadnień z zakresu integracji europejskiej,
      - znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
      - znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
      - znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz ustawy o
      pracownikach samorządowych,
      - znajomość ustawy o systemie oświaty,
      - znajomość ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
      - znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
      - znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
      - znajomość Karty Nauczyciela,
      - umiejętności analityczne,
      - komunikatywność,
      - odporność na stres.
      Pożądane:
      - studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą,
      - umiejętność obsługi komputera

      Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie):

      - życiorysu,
      - listu motywacyjnego,
      - kopii pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopii nowego dowodu
      osobistego,
      - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
      - oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
      - oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
      celów rekrutacji,
      - oświadczenia kandydata o nie karaniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
      związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
      - pisemnej zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podst
      przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych
      (Dz.U. Nr 11, poz.95),
      - kopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
      - kopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

      Forma konkursu:


      Konkurs jest dwustopniowy:

      I etap - test z wiedzy ogólnej,
      II etap - rozmowa kwalifikacyjna.

      Dokumenty należy składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta w pok.152 lub
      przesłać w terminie do dnia 31 stycznia 2003 r. pocztą (decyduje data stempla
      polskiego urzędu pocztowego), z dopiskiem na kopercie "Konkurs EKiOZ/03", pod
      adresem:

      Urząd Miasta Kielce
      Ul. Rynek 1
      25 - 303 Kielce
      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 36 76 152.


      PREZYDENT MIASTA KIELCE
      ogłasza konkurs na stanowisko
      dyrektora
      Wydziału Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej
      w Urzędzie Miasta Kielce
      Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało
      m.in.:

      - nadzór nad przygotowywaniem rocznych planów inwestycyjnych,
      - koordynacja procesu inwestycyjnego osiedli mieszkaniowych,
      - nadzorowanie opracowywania planu budżetu Wydziału oraz projektów uchwał Rady
      Miejskiej w zakresie zmian w budżecie Miasta,
      - nadzór nad przygotowaniem dokumentów dla tworzenia spółek z ograniczoną
      odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych,
      - inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych oraz podejmowanie czynności
      związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu na terenie Miasta.


      Wymagania

      Warunkujące przystąpienie do udziału w konkursie:
      - posiadanie obywatelstwa polskiego,
      - korzystanie z pełni praw publicznych,
      - niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
      - niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
      dysponowaniem środkami publicznymi,
      - wyrażenie zgody na poddanie się procedurze przewidzianej do dopuszczenia do
      informacji niejawnych,
      - wykształcenie wyższe magisterskie: techniczne, prawnicze, ekonomiczne lub
      administracyjne
      - minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
      - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.
      Konieczne z zakresu wiedzy i umiejętności:
      - znajomość zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania,
      - znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
      - znajomość zagadnień prawa pracy,
      - znajomość ustawy o finansach publicznych,
      - znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
      - znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
      - znajomość ogólnych zagadnień z zakresu integracji europejskiej,
      - znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
      - znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
      - znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz ustawy o
      pracownikach samorządowych,
      - znajomość zagadnień z zakresu Prawa budowlanego,
      - znajomość zagadnień z kodeksu spółek handlowych,
      - znajomość zagadnień z ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw
      państwowych,
      - znajomość zagadnień z ustawy o rachunkowości
      - umiejętności analityczne,
      - komunikatywność,
      - kreatywność,
      - odporność na stres.

      Pożądane:

      - szkolenia specjalistyczne z zakresu procedur przetargowych,
      - umiejętność obsługi komputera.
      Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie):
      - życiorysu,
      - listu motywacyjnego,
      - kopii pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopii nowego dowodu
      osobistego,
      - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
      - oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
      - oświadczenia kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
      celów rekrutacji,
      - oświadczenia kandydata o nie karaniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
      związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
      - pisemnej zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podst
      przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
      (Dz.U. Nr 11, poz.95),
      - kopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
      - kopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

      Forma konkursu:

      Konkurs jest dwustopn
      • basia996 Re: Konkurs !!! 03.12.04, 20:37
       Powtórnie zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko prezesa Kieleckiego
       Towarzystwa Budownictwa Społecznego , poinformował na dzisiejszej konferencji
       prasowej prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Na ogłoszony w styczniu konkurs na
       stanowisko prezesa Zarządu Spółki wpłynęły 23 oferty. Spośród nich tylko cztery
       spełniały wszystkie warunki. Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu rozmów z
       kandydatami, wyłoniła jednego. Prezydent nie przyjął kandydatury
       zaproponowanej przez Komisję Konkursową.
      • basia996 Re: Konkurs !!! 03.12.04, 20:43
       Na 29 ofert, które wpłynęły na konkursy na stanowiska dyrektorów poszczególnych
       wydziałów Urzędu Miasta Kielce, 18 zakwalifikowanych zostało do pierwszego
       etapu. Termin nadsyłania ofert minął 31 stycznia. Wczoraj pięcioosobowa komisja
       konkursowa, której przewodzi Tomasz Chojnowski, dyrektor Biura do Spraw
       Kontroli UM, dokonała ich wstępnej selekcji. Największym zainteresowaniem
       kandydatów na dyrektorów cieszy się Wydział Inwestycji i Aktywizacji
       Gospodarczej oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, tylko jedna
       osoba złożyła dokumenty na stanowisko szefa Wydziału Budżetu i Analiz. Swoje
       oferty złożyli także obecnie pełniący obowiązki dyrektorów. Przed
       zakwalifikowanymi do pierwszego etapu konkursu jest teraz test z 50 pytaniami.
       Do ustnej części konkursu (II etap) zakwalifikowani zostaną ci, którzy
       odpowiedzą prawidłowo przynajmniej na 35 pytań. Nazwiska magistrackich
       dyrektorów będą znane pod koniec lutego.
       • basia996 I znów konkurs -przykrywka !!! 06.12.04, 14:02
        64 osoby zostały zaproszone do wzięcia udziału w dzisiejszym postępowaniu
        kwalifikacyjnym w związku z konkursem Prezydenta Miasta Kielce na stanowisko
        podinspektora w Wydziale Finansów, Budżetu i Analiz UM Kielce. I etap
        postępowania obejmuje pracę pisemną, zawierającą pytania testowe związane ze
        stanowiskiem, na które ma być przyjęty kandydat. Do konkursu na to stanowisko
        wpłynęły 92 oferty, z czego 28 nie spełniło wymagań formalno - prawnych.
        Początek o godz. 11.00 w sali konferencyjnej UM Kielce, Rynek 1.
  • basia996 Budownictwo wg. Lubawskiego !!! 03.12.04, 20:41
   07.02.2003 r.

   Budowę nowego bloku komunalnego rozpocznie miasto na wiosnę tego roku. Budynek
   będzie miał 9 pięter i zlokalizowany zostanie na miejskiej działce przy
   skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Jagiellońskiej
   Miejski Zarząd Budynków otrzymał wczoraj dokumentację budynku. Powstaną tam 54
   mieszkania: ponad 30 jednopokojowych (pow.32 - 34 m kw.), dwupokojowe (40 - 45
   m kw.), być może także dwa lokale trzypokojowe (52 m kw.). Budynek będzie miał
   własną kotłownię gazową. Inwestycję, projekt której przygotowała firma
   Inwestprojekt Świętokrzyski, nadzorował będzie Miejski Zarząd Budynków. Budowa
   rozpocznie się w kwietniu lub maju tego roku a zakończy wiosną 2004 roku.
   Mieszkania w nowym miejskim bloku otrzymają osoby wykwaterowane z ruder
   przeznaczonych do rozbiórki oraz oczekujące w kolejce na lokale komunalne.
  • Gość: zrozpaczony Re: Czy Prezydent mówi prawdę ? IP: 213.77.1.* 08.12.04, 15:30

   CZARNE CHMURY nad Lubawskim.

   WIELKI BOŻE CO SIĘ DZIEJE ? DO CZEGO DOSZŁO W NASZYM MIEŚCIE ? KTO I
   DLACZEGO PRAGNIE ZNISZCZYĆ NASZEGO PREZYDENTA – PRAWDZIWEGO GENIUSZA ŁYSOGÓR ?
   KOMU TAK NAPRAWDĘ NA TYM ZALEŻY ? KTO STOI ZA DROBNĄ NIE TYLKO Z POZORU
   SPRAWĄ SPRZEDAŻY DZIAŁKI NA ŚLICHOWICACH ? KTO STERUJE ŚLEDZTWEM
   PROKURATORSKIM W TEJ SPRAWIE ?

   W dzienniku „Słowo Ludu” z 02.12.2004 r. w informacji prasowej pt. „Prezydent o
   działce” było o tym, że nowosądecka prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie
   sprzedaży przez Miasto działki na Ślichowicach przesłuchała Prezydenta
   Wojciecha Lubawskiego. W notatce tej Ojciec Kielc mówi: „PROKURATOR WYSŁUCHAŁ,
   CO MIAŁEM DO POWIEDZENIA, CHOĆ SAMA ATMOSFERA NASZEJ ROZMOWY NIE BYŁA DOBRA.
   SPODZIEWAM SIĘ, ŻE SPRAWA TRAFI DO SĄDU. ALE JA W DALSZYM CIĄGU UWAŻAM, ŻE
   DECYZJA O TAKIEJ SPRZEDAŻY DZIAŁKI BYŁA DOBRA I DALEJ BĘDĘ JEJ BRONIŁ”.

   To naprawdę STRASZNA WIADOMOŚĆ dla Mieszkańców Grodu nad Silnicą. Jak to
   możliwe, że „jacyś tam nierozgarnięci” prokuratorzy z Nowego Sącza NIE DALI
   PEŁNEJ WIARY wyjaśnieniom złożonym przez naszego GENIUSZA – człowieka /przez
   duże „C” oczywiście/ który zapewniał nas wielokrotnie o tym, że cała ta sprawa
   jest O.K. Jeśli jednak trafi ona do sądu to „przewrócą się w grobie”
   Prezydenci: ARTWIŃSKI, BEDNARZ i ORLIK, a szok przeżyją poprzedni Ojcowie
   Miasta: SZMAJDEL, GARBACZ, CIESIELSKI, PŁOSKI, RZEPKA, SUCHAŃSKI, BORKOWSKI,
   JĘDRZEJKIEWICZ i STĘPIEŃ. Żaden z tych NIEUDACZNIKÓW nie miał bowiem szczęścia
   zasłużenia sobie na „stawanie” przed obliczem TEMIDY – w interesie mieszkańców
   Kielc oczywiście. Co gorsze mimo, że umowę podpisał jeden z Wiceprezydentów tj.
   WYSOCE ROZGARNIĘTY Marian PARAFINIUK, nasz GENIUSZ jako Człowiek
   Humoru /przepraszamy – Chonoru oczywiście / może „wziąć całą winę na siebie” i
   SKOŃCZYĆ KADENCJĘ „PRZED CZASEM” Z WYROKIEM SKAZUJĄCYM.

   A wtedy Kielce przeżyją prawdziwy HORROR – Prezydentem może zostać bowiem JAŚ
   GIERADA który jako wybitny członek Polskiego Związku Łowieckiego „odstrzeli”
   natychmiast min: PARAFINIUKA, SYGUTA, KOZĘ, PRZYBYLSKIEGO, MAZURA wraz z SYNEM,
   CHOJNOWSKIEGO, BIELECKĄ wraz z MĘŻEM, BAŁABAMOWA, CIULĘBOWĄ, CYBULOWĄ,
   CIECHANOWSKĄ, DĘBSKIEGO, HAMERĘ, dwóch KLIKOWICZÓW, KRÓLA, MIECHÓWKĘ, MIELNIKA,
   MIERNIKA, MALARCZYKA, SCELINĘ, SKOWRONA, dwóch SŁONI, SOLECKIEGO, SŁAWIŃSKIEGO,
   STRZEMBAŁĘ, TOMALĘ, WŁOCHA i WÓJCICKIEGO oraz doktorów: PAWLIKA, SZCZEŚNIAKA i
   WŁODARCZYKA – doprowadzając do TOTALNEGO BEZROBOCIA w gronie Ludzi Kieleckiej
   Prawicy. W samej Radzie Miasta natomiast doktorzy Jan KUBIK i Stanisław
   WIATROWSKI jak nic WRÓCĄ NA ŁONO LEWICY, Tomasz BOGUCKI i Halina OLENDZKA zaś
   WSTĄPIĄ DO SLD, a Artur GIERADA do FEDERACJI MŁODYCH SOCJALISTÓW.
   Zaprzepaszczony zostanie tym samym bezpowrotnie JEDYNY WYMIERNY DOROBEK
   naszego Prezydenta.

   A kto wtedy będzie tak jak Wojciech Lubawski dbał o DOBRE SAMOPOCZUCIE Kielczan
   oczekujących na spełnienie jego PROROCZYCH WIZJI związanych z „rozwojem
   Miasta” ? Kto będzie „OPOWIADAŁ” nam o: budowie Muzeum Historycznego, Muzeum
   Zabawek, Muzeum Regionalnego, skoczni narciarskiej, zadaszeniu Kadzielni,
   przebudowie płyty Rynku, parkingu wielopoziomowym przy Placu Konstytucji,
   kolejce linowej na Telegrafie, skrzyżowaniu wielopoziomowym na obecnym rondzie
   przy ul. Paderewskiego i IX Wieków Kielc, przebudowie wiaduktów na ul.
   Krakowskiej, przebudowie mostu „Herbskiego” i mostu na rzece Sufroganiec,
   budowie ulic: Świętokrzyskiej, Łudzkiej i Ściegiennego oraz przebudowie ul.
   Manifestu Lipcowego z węzłem komunikacyjnym przy „Realu”, budowie hali
   sportowej przy ul. Bocznej i stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego,
   budowie małego ZOO w parku miejskim, budowie ciągu komunikacyjnego pod Wzgórzem
   Katedralnym, zagospodarowaniu doliny rzeki Silnicy /gondole czy wodolot?/ z
   Centrum Handlowym „Planty”, „laniu wody” przez nową Spółkę Wodociągową „Agva”,
   budowie Centrum Rehabilitacyjnego z salą gimnastyczną i basenem w Zespole Szkół
   Integracyjnych przy ul. Jasnej, rozbudowie Domów Opieki, termomodernicacji
   wszystkich miejskich szkół, budowie „setek” mieszkań komunalnych i socjalnych –
   oraz wielu innych „POMYSŁACH” mających uszczęśliwić mieszkańców Miasta? I TO
   WSZYSTKO ZA „PSIE PIENIĄDZE” BO TYLKO ZA 137 MILIONÓW ZŁOTYCH ZACIĄGNIĘTEGO
   KREDYTU – który będzie spłacany w latach 2002-2012 tj. w czasie gdy nikt już o
   Prezydencie Lubawskim „nie będzie pamiętał”. Kto będzie roztaczał przed nami
   WIZJĘ spadającej na Kielce LAWINY MILIONÓW EURO z Brukseli – forsy która zmieni
   nasze życie? Wiadomym jest przecież to, że NIKT, naprawdę NIKT nie jest w
   stanie zastąpić w tym zakresie Prezydenta Wojciecha Lubawskiego – nawiedzonego
   WIZJONERA, prawdziwego SARMATY, wyjątkowego INTELEKTUALISTY, autentycznego
   GENIUSZA ŁYSOGÓR. Tak WYBITNA JEDNOSTKA „zdarza się bowiem” w życiu
   społeczeństw raz na TYSIĄC LAT HISTORII i to my właśnie mamy szczęście być
   rządzonymi przez OSOBNIKA zasługującego w pełni na miano „PREZYDENTA 1000-
   LECIA GRODU NAD SILNICĄ”.

   TRZEBA ZROBIĆ WIĘC WSZYSTKO CO MOŻLIWE ABY ZLIKWIDOWAĆ W ZARODKU TEN NĘDZNY
   SPISEK ZMIERZAJĄCY DO POZBAWIENIA NAS TAK „WIELKIEGO OJCA MIASTA”. MUSIMY DAĆ
   ZDECYDOWANY ODPÓR TYM KNOWANIOM – DO STRAJKU SPOŁECZNEGO WŁĄCZNIE.

   Dlatego uznajemy za konieczne to aby Posłowie: Przemysław GOSIEWSKI z „PISUARU”
   i Konstanty MIODOWICZ z „PLATFORMERSÓW” podjęli zdecydowane działania /przez
   KACZORÓW, ZIOBRĘ i ROKITĘ/ prowadzące do zmiany nastawienia Prokuratury w
   Nowym Sączu. Aby Przewodniczący Rady Miasta Tomasz BOGUCKI podjął działania
   interwencyjne u Fioletowej Ekscelencji KAZIA R., a Radna Halina OLENDZKA
   w „Caritasie” u wpływowego ANDRZEJKA D. Aby kieleckie media tj. Redaktor
   JAGIELSKI z Radia „Fama” i Redaktorka ZAWISTOWSKA ze „Słowa Ludu” nadali tym
   działaniom właściwą „oprawę”. Aby sama Rada Miasta podjęła jak najszybciej
   uchwałę o zawierzeniu Kielc i ich Prezydenta MATCE BOSKIEJ ŁASKAWEJ KIELECKIEJ.
   Aby domagali się tego w modlitwach wszyscy nakarmieni przez Wojciecha
   Lubawskiego bezdomni i bezrobotni – w tym przyszli zwolnieni z MPK pracownicy.
   TYLKO TAKIM WSPÓLNYM ZMASOWANYM DZIAŁANIEM MOŻEMY ZATRZYMAĆ BOWIEM TEN MIECZ
   DEMOKLESA WISZĄCY NAD SPRACOWANĄ GŁOWĄ NASZEGO PREZYDENTA.

   W ostateczności jest jeszcze możliwe, że Prezydent Lubawski działając wbrew
   własnemu sumieniu ODETNIE SIĘ od całej tej sprawy pozwalając /w interesie
   Kielc, a nie swoim oczywiście/ aby skazany został Wiceprezydent PARAFINIUK.
   Działając w ten sposób w STANIE WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI będzie mógł potem
   zatrudnić Drogiego MARIANKA na stanowisku swojego Pełnomocnika. Nic złego się
   wtedy nie stanie bo po PRZYBYLSKIM Pan PARAFINIUK będzie kolejnym członkiem
   Kierownictwa Urzędu Miasta posiadającym „w aktach osobowych” prawomocny wyrok
   sądowy.

   ALE ZWYCIĘSTWO I TAK BĘDZIE NASZE, A BRAK NĘDZNYCH 6-CIU MILIONÓW ZŁOTYCH W
   KASIE MIASTA NIE ODBIERZE NAM RADOŚCI Z ŻYCIA POD RZĄDAMI NAJLEPSZEGO Z
   NAJLEPSZYCH – PREZYDENTA WOJCIECHA LUBAWSKIEGO, PRAWDZIWEGO „GENIUSZA ŁYSOGÓR”.
  • Gość: Św.Mikołaj Re: Czy Prezydent mówi prawdę ? IP: 213.77.1.* 08.12.04, 15:56


   Choineczka dla Kielczan

   Naprawdę niewiele, bardzo niewiele WYCHODZI naszemu Prezydentowi – w tym co w
   ogóle usiłuje robić. Choć jest TOTALNYM LENIEM udaje mu się nieźle
   robienie /poza jadłodajniami i ptaszarnią w parku/ jednego – wystawianie co
   roku CHOINKI na Rynku. To „całkiem udane” drzewka stanowiące urozmaicenie
   szarej codzienności rządzonego przez PRAWICĘ Miasta. Smucą nas jednak znaczne
   wydatki finansowe ponoszone na „ubranie” tego drzewka – i to w przededniu
   zaciągnięcia przez Kielce 137 MILIONÓW ZŁOTYCH KREDYTU na „realizację” CHORYCH
   WIZJI Wojciecha Lubawskiego. Tym bardziej, że corocznie część tzw. bombek
   ulega zniszczeniu.
   Dlatego proponujemy aby zrezygnować z zakupów różnego rodzaju świecidełek i
   choinkę wykorzystać do PROPAGOWANIA osiągnięć naszego Ojca Miasta. W tym celu
   na samym czubku choinki powinna wisieć specjalnie wykonana GWIAZDA z
   wizerunkiem „Prezydenta 1000-lecia Kielc” Wojciecha LUBAWSKIEGO – trochę niżej
   BOMBKI z wizerunkami Wiceprezydentów: Mariana PARAFINIUKA i Andrzeja SYGUTA.
   Potem ciut, ciut mniejsze BOMBECZKI z wizerunkami: Janusza KOZY, Krzysztofa
   PRZYBYLSKIEGO, Zygmunta MAZURA i Tomasza CHOJNOWSKIEGO. A następnie ELEMENTY
   DEKORACYJNE z wizerunkami wszystkich ZASŁUŻONYCH WIELCE dla Kielc LUDZI
   LUBAWSKIEGO tj. dyrektorów wydziałów UM, prezesów i członków Rad Nadzorczych
   miejskich spółek, a w tym: MIECHÓWKI, MIELNIKA, MŁYNNIKA, MALARCZYKA, KRÓLA,
   KLIKOWICZÓW, WŁOCHA, HAMERY, BIELECKIEJ i BIELECKIEGO, BAŁABAMOWA,
   WÓJCICKIEGO, SKOWRONA, SCELINY, CYBULI, SŁONI, CIULĘBY, CIECHOŃSKIEJ,
   SOLECKIEGO, SŁAWIŃSKIEGO, STRZEMBAŁY, TOMALI, PAWLIKA, WŁODARCZYKA oraz
   SZCZĘŚNIAKA. Potem Radni Prawicy pod kierownictwem: BOGUCKIEGO, OLENDZKIEJ i
   młodego GIERADY – z tymi dwoma ZŁAMANYMI LEWICOWCAMI tj. nijakim KUBIKIEM i
   WIATROWSKIM.
   To wyglądać będzie naprawdę PIĘKNIE – przybliżając Kielczanom WIZERUNKI ich
   DOBROCZYŃCÓW – ludzi którym ZAWDZIĘCZAJĄ wszystko co najlepsze. Choć może jacyś
   niewdzięczni mieszkańcy Kielc pomyślą sobie, że „TO DRZEWO PRAWDZIWYCH ŁOTRÓW” –
   na górze z twarzyczką autentycznego CAPO DI TUTTI CAPI. Chociaż tak mogą
   myśleć tylko ludzie którzy zazdroszczą Prezydentowi Wojciechowi Lubawskiemu
   OGROMU JEGO OSIĄGNIĘĆ.
   CZEKAMY NA TAKĄ CHOINKĘ !!! CZEKAMY NA TAKĄ CHOINKĘ !!!

  • Gość: interesant Re: Czy Prezydent mówi prawdę ? IP: *.internetdsl.tpnet.pl 13.12.04, 12:04
   Boże co za KADRY są w Urzędzie Miasta ?

   Pan ZBIGNIEW MIECHÓWKA – Dyrektor Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta
   ODCHODZI. I to już po roku czasu gdy zastąpił na tym odpowiedzialnym stanowisku
   innego FACHOWCA z Bożej Łaski nijakiego Pana MARKA KLIKOWICZA – członka
   Rodziny Pana BOGDANA KLIKOWICZA będącego Wiceprezesem w PUK-u, NAWIEDZONEGO
   TWÓRCY koszmarnych kapliczek zlokalizowanych na szlaku „Klasztor na Karczówce -
   Bazylika Katedralna”. Ten sympatyczny MARECZEK posiadając wykupiony u
   Prezydenta ABONAMENT na zajmowanie stanowisk kierowniczych, po roku OPIERD…NIA
   się w Urzędzie objął „w nagrodę” stołek Zastępcy Dyrektora tego Wydziału.
   Widać, że INTELEKTUALISTA Prezydent Wojciech Lubawski i jego Zastępca
   odpowiedzialny za KADRY w tym Wydziale WYSOCE ROZGARNIĘTY Wiceprezydent Marian
   Parafiniuk NIE MAJĄ ŁBA. Bo faktycznie skoro „bierze” się MIECHÓWKĘ jako
   SPECJALISTĘ od inwestycji z Urzędu Gminy w Miedzianej Górze /gdzie „nie dawał
   sobie rady” z nakładami w wysokości 500 tys.zł. rocznie/ do Kielc gdzie teraz
   będzie się je realizować za zaciągnięty KREDYT w wysokości 137 mln.zł. – trzeba
   nie mieć „w czapie” ZA GROSZ POMYŚLUNKU. To w pionie tego Wiceprezydenta
   jest przecież Miejski Zarząd Budynków – firma w której od początku kadencji
   GENIUSZA ŁYSOGÓR było już 6-ciu Dyrektorów tj: LISOWSKI, HAMERA, DZIOPA,
   BIELECKI /mężulek MIRY BIELECKIEJ z Rady Nadzorczej Zieleni Miejskiej/, SŁOŃ i
   MIERNIK – o DENNIE GŁUPIM Rzeczniku MALARCZYKU nie wspominając.
   NA SZCZĘŚCIE NIE ZE WSZYSTKIM JEST TAK ŹLE. Ostatnio mogliśmy bowiem
   przeczytać w Echu Dnia o tym, że inny Dyrektor Wydziału Gospodarki
   Nieruchomościami nijaki JERZY MIELNIK oddaje się z pasją pożytecznemu zajęciu
   MIGDOLENIA w swoim gabinecie jednej z PRACOWNIC tego Wydziału – tej konkretnie
   którą „ściągnął” za sobą z poprzedniego miejsca pracy. To WŁAŚCIWY CZŁOWIEK
   na WŁAŚCIWYM MIEJSCU – prawdziwy FACHURA który z ogromnym poświęceniem
   wykorzystuje swoją AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ – w sposób nie powodujący oskarżeń o
   MOBBING czy MOLESTOWANIE wstyd powiedzieć SEKSUALNE. Powinni brać z niego
   PRZYKŁAD inni WYSOCY URZĘDNICY Prezydenta Wojciecha Lubawskiego –
   szczególnie ci których działalność MOCNO SZKODZI Kielcom.
   BIERZCIE SIĘ WIĘC DO „DZIEŁA” PANOWIE PREZYDENCI I DYREKTORZY –
   STAŃCIE WRESZCIE NA WYSOKOŚCI ZADANIA. LEPIEJ BOWIEM ROBIĆ DOBRZE TO
   CO ROBI KOLEGA DYREKTOR JERZY MIELNIK NIŻ „PIEPRZYĆ”
   ROBOTĘ !!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Gość: balanga nn Re: Czy Prezydent mówi prawdę ? IP: 213.77.1.* 17.12.04, 15:51
   Ludzie czy wy pogłupieliście do reszty ?
   Lubawski i mówienie prawdy - można się zesr.. ze śmiechu.
   To notoryczny kręt, całkowity świr itd............
   • basia996 Re: Czy Prezydent mówi prawdę ? 17.12.04, 16:00
    A co z robotami przy ul.Jałowcowej zlecanymi za miejskie pieniądze i po cichu ?
    Czemu to miasto zapłaciło za naprawę uszkodzonego kabla energetycznego w
    trakcje wykopów prowadzonych przy ul.Jałowcowej przez prywatną firmę ???
  • Gość: znawca Re: Czy mówi prawdę w Sądzie Pracy IP: 213.77.1.* 17.12.04, 16:08
   Klęski Lubawskiego w Sądach Pracy

   Geniusz Łysogór ponosi kolejne klęski w Sądach Pracy. Ostatnio wygrał z nim
   sprawę były Zastępca Dyrektora w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Pan
   Czesław Dziopa. Jego zwolnienie w 2003 roku Sąd uznał za bezzasadne
   postanawiając o przywróceniu go do pracy w MZB na stanowisku kierowniczym.
   Podobne rozstrzygnięcie zapadło w odniesieniu do byłej Kadrowej w tym
   Zarządzie. Wiąże się to oczywiście z wypłatą z kasy miejskiej kolejnych
   kilkudziesięciu tysięcy złotych „zaległych wynagrodzeń wraz z odsetkami”. Jak
   zwykle w podobnych przypadkach „zatrudniony” w MZB na stanowisku „pożal się
   Boże” Rzecznika Prasowego /co jest ewenementem w skali kraju i wynika z faktu
   zatrudniania w MZB „niekumatych” Dyrektorów/ nijaki CZŁOWIEK SPECJALNEJ
   TROSKI /poprzednio działacz „Mumii Wolności/ Pan Malarczyk bełkotał coś o tym,
   że „wyrok jest niesprawiedliwy”, że „złożona zostanie w tej sprawie apelacja”,
   itp. A o tym, że przez dwa lata rządów Prezydenta W.Lubawskiego było już w tej
   firmie aż 6-ciu Dyrektorów tj. Lisowski, Hamera, Dziopa, Bielecki, Słoń i
   Miernik – zapomniał wspomnieć.
   Te dwa wymienione przypadki są kolejnymi w „paśmie klęsk” Geniusza Łysogór
   który przegrał już kilkadziesiąt spraw przed Sądem Pracy z ludźmi zwolnionymi z
   Urzędu Miasta i Miejskich Spółek. Ciekawe czy ktoś zadał sobie trud aby
   POLICZYĆ ILE KOSZTOWAŁA MIASTO /CZYLI NAS – KIELCZAN/ RADOSNA TWÓRCZOŚĆ
   LUBAWSKIEGO W TYM ZAKRESIE ? Tym bardziej, że przy podobnej do
   obecnej „polityce kadrowej” Ojca Miasta jest to proces ciągły – powodujący
   kolejne koszty. MOŻE WIĘC ZNACZNIE TANIEJ BYŁOBY WYMIENIĆ PREZYDENTA ?

   Doświadczony niemile „lawiną” takich rozstrzygnięć Sądu Pracy, obawiający się
   poważnie o los „swoich ludzi” którzy mogą nie mieć szans na uzyskanie podobnych
   wyroków w niedalekiej przyszłości, Prezydent Wojciech Lubawski który POŁOŻYŁ
   JUŻ LAGĘ NA „NASTĘPNĄ KADENCJĘ”, pragnąc uchronić BANDĘ KOLESI
   obsadzonych przez siebie w Urzędzie Miasta – planuje uczynienie z nich
   tzw. „Pracowników Mianowanych”. Mają być nimi wszyscy Dyrektorzy i niektórzy
   Zastępcy Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta – o czym mówiono na ostatniej Sesji
   Rady Miasta w dniu 9.12.2004 roku. Do grona „Pracowników Mianowanych” ma się
   zaliczać również /co zakrawa na kpinę/ WYJATKOWO UDANA Pani Rzecznik
   CIULĘBOWA. Lubawski zapomniał tylko o tym, że sam zwolnił jedynego pracownika
   mianowanego z okresu rządów Pana Prezydenta Włodzimierza Stępnia tj. Panią
   Dyrektor Dziedzic, która też wygrała sprawę w Sadzie. Teraz chce jednak aby
   NIEUSUWALNE GŁUPKI byli jego prezentem dla następcy na stanowisku Prezydenta
   Kielc. MAMY JEDNAK NADZIEJĘ, ŻE NASTĘPCA /BEZ WZGLĘDU NA TO Z JAKIEJ
   OPCJI POLITYCZNEJ BĘDZIE SIĘ „WYWODZIŁ”/ DA SOBIE Z NIMI RADĘ –
   WYSYŁAJĄC NA „ZIELONĄ TRAWKĘ” ZA LUBAWSKIM JEGO „NAJLEPSZYCH LUDZI”.
   Wspaniałe kadry Geniusza Łysogór umieszczone w Urzędzie Miasta oraz Zarządach i
   Radach Nadzorczych Miejskich Spółek należy bowiem po wyborach samorządowych w
   2006 roku „WYCIĄĆ W PIEŃ” – zgodnie z zasadą wprowadzoną w życie przez samego
   Prezydenta W.Lubawskiego.
   MIESZKAŃCY KIELC OCZEKUJĄ Z UTĘSKNIENIEM NA TEN DZIEŃ.
Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka