Dodaj do ulubionych

Emerytury dla księży katechetów !!

15.06.05, 03:59
pracujemy na dobrobyt darmozjadów !
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=64&w=25221000
Obserwuj wątek
   • edico Re: dzisiejszy przedsmak IV RP !!! 15.06.05, 12:25
    Emerytura jest pochodną wynagrodzenia a nie modłów i uzależniona jest od
    wysokości wpłacanych składek emerytalnych.

    Idąc za wymogami tej tezy należy postawić nastepujące pytania:

    Po pierwsze - jakie składki emerytalne zapłacił, gdzie, komu i przez jaki okres,
    skoro:
    "Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie ustalił, że Józef H. w okresie
    od dnia 15 czerwca 1960 r. do dnia 30 czerwca 1991 r. jako ksiądz katolicki
    uczył religii w pełnym wymiarze czasu pracy w punktach katechetycznych przy
    parafiach Archidiecezji W."

    Po drugie - czy parafie Archidiecezjalne spełniały warunki przewidziane przez
    prawo pracy i przepisy ZUS?

    Po trzecie - jakie prawo do emerytury przysługuje katechecie, który w w czasie
    swojej pracy nie widział nawet szkoły?

    Po czwarte - w jaki sposób uzbierały się mu tzw. lata składkowe ZUS, skoro z
    tytułu składek emerytalnych zarówno ks. Katecheta jak i Kościół w okresie
    zatrudnienia najprawdopodobniej nie zapłacił ani złotówki?

    Dla mnie taka sytuacja jest formalną obrazą prawa przez instytucje winne stania
    na straży jego ochrony i przestrzegania.

    Rozbieżności między tym, co Kościół głosi a co robi są na tyle moralnie istotne,
    że wymaga to zastosowania wręcz takiego samego postępowania w stosunku do tej
    instytucji i jej urzędników.

    Dla mnie nie jest to niczym innym, jak właśnie zawłaszczaniem dóbr stworzonych
    przez innych.

    "Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i
    nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę."
    [Rzym. 1:18]
  • Gość: xyz Re: Emerytury dla księży katechetów !! IP: *.kielce.net.pl 15.06.05, 12:25
   Co tam same emerytury dla księży katechetów.
   Płacimy przecież wszyscy forsę na te świadczenia dla:
   - blisko 40 tysięcy księży i zakonnic,
   - około 5 tysięcy misjonarzy.
   A do tego wysokie pensje księży kapelanów w wojsku, straży granicznej, policji,
   więzieniach, szpitalach, niektórych klubach sportowych i organizacjach środowi-
   skowych. Sam biskup-generał Leszek Sławoj-Głódź pseudonim Flaszka wziął blisko
   200 tys.zł. tzw. odprawy odchodząc z Biskupa Polowego WP.A do tego "zwrócono"
   już Kościołowi /wiadomo któremu/ blisko 130 tys.hektarów wraz z zabudowaniami,
   choć w dawnej Rzeczypospolitej /na obszarze znacznie większym od obecnego/ miał
   tylko około 93 tys.hektarów. I dalszych wniosków o "zwrot" nadal nie brak. Do
   tego niewiadoma ilość kolejnych setek tysięcy hektarów "wydzierżawionych" przez
   lokalne samorządy - które Kościół ten odda Na Świętego Nigdy. Miliony złotych z
   budżetu Państwa na szkolnictwo kościelne, utrzymanie obiektów sakralnych i fina-
   nsowanie "Caritasu" i innych oragnizacji pozarządowych wśród których "ukrywają
   się" organizacje kościelne. To samo z budżetów Miast i Gmin w całej Polsce. Do
   tego ogromne pieniądze z Unii w formie dopłat do posiadanej ziemi oraz na reali-
   zację czysto sakralnych obiektów. Nie wspominając o całkowitym zwolnieniu tej
   Instytucji z podatków. POLSKA TO BOGATY KRAJ - KRAJ W KTÓRYM PODOBNO KOŚCIÓŁ
   RZYMSKO-KATOLICKI JEST PRZEŚLADOWANY.

   - w którym Kościół Rzymsko-katolicki
    • maciej.popielarz Re: OPODADKOWAC KLER !!!!!!!!!!! 15.06.05, 19:55
     No jak to? Przecie jak posłanka Romero z SDPL napisała odpowiednią ustawę regulującą finanse kościołów to okrzyknięto tę ustawę "antykościelną" a posłankę - rozsądną kobietę - okrzyknięto antykościelnym radykałem!

     Teraz ustawa leży i się kurzy.
      • Gość: agnostyk1 Re: warto poczytać ! ! IP: 82.139.30.* 16.06.05, 12:07
       Dane "stare" ale obrazowe!!!

       Rekiny szarej strefy
       Pieniądze nie mają wyznania. Lepią się do rąk wiernych i niewiernych – a
       wyjątkowo skutecznie, mimo głoszonej wszem i wobec pochwały ubóstwa
       (cudzego...) - do rąk kapłanów

       Tam gdzie płyną pieniądze, można – z mniejszą lub z większą
       dokładnością – prześledzić ich drogę. Sporządzić rachunek wyników i bilans.
       Właśnie tak – bez emocji i okiem księgowego – spojrzymy na firmę Kościół
       rzymskokatolicki w Polsce.
       Liczenie kościelnych pieniędzy nie jest zadaniem łatwym, bo praktycznie
       nikt nie dysponuje wiarygodnymi danymi: ani urzędy skarbowe, ani Ministerstwo
       Finansów. Władze kościelne, nawet jeśli taką wiedzę mają, na pewno nie
       udostępnią jej osobom (ani instytucjom) świeckim. Wolą pozostawić swoją firmę w
       szarej strefie gospodarczej.
       Pozostaje metoda pośrednia – dochodzenie do szacunkowych wyników przy
       wykorzystaniu informacji ogólnodostępnych lub własnych źródeł. Spróbujmy więc
       oszacować wpływy z działalności Krk oraz określić wydatki rodaków związane z
       wydarzeniami religijnymi. Do obliczeń przyjmiemy tę ich część, która odnosi się
       wyłącznie do opłat wzbogacających księżowskie kieszenie (np. ofiara za chrzest,
       komunię czy ślub) – i to w najniższej możliwej do przyjęcia wysokości.
       Oficjalnych informacji na temat liczby takich wpływów zarejestrowanych przez
       sam Kościół można zaczerpnąć na stronie internetowej www.ecclesia.org.pl.
       W roku 2001 odnotowano blisko 370 tys. Chrztów, co przy wpływie 75 zł
       od becika daje 28 mln złotych rocznych przychodów.
       Ponad 480 tys. Dzieci przystąpiło do pierwszej komunii, co przyniosło
       (ofiara, różaniec, książeczka do nabożeństwa – 80 zł) niemal 39 mln złotych.
       Bierzmowanie (300 tys. osób) zasiliło kasę Kościoła o 21 mln zł
       („składka na krzyż” 70 zł).
       Ślubów (nadal są to dane za rok 2001) było co prawda znacznie mniej
       (161 371), ale – przy stawce za zapowiedzi i ofiarę minimum 350 zł – konto
       Kościoła wzbogaciło się o 56 mln złotych.
       Pogrzeby przyniosły zysk znacznie wyższy: żegnając naszych zmarłych
       (363 tyś.), powiększyliśmy finanse Krk aż o 900 mln zł (miejsce na cmentarzu,
       ofiara – minimum 2500 zł).
       Przyjmując księży wędrujących po kolędzie, wręczamy im ok. 100 mln zł
       (średnio – 40 zł); święta (opłatek, święconka) to kolejne 20 mln; msze
       zamawiane w różnych intencjach to około 50 mln . Sądy biskupie są niemal tak
       samo zapracowane jak świeckie, rozpatrują mniej więcej 20 tysięcy spraw rocznie
       (ok. 2000 zł od sprawy), co przynosi 40 mln.
       Najwyższą pozycję w rubryce „wpływy” stanowi dochód z tacy, z którą
       praktycznie proboszczowie robią co chcą. Jeśli z 29 mln Polaków uprawnionych do
       głosowania, do kościołów regularnie chodzi 58% (badania CBOS), to co tydzień 17
       mln osób zostawia na tacy 34 mln zł (średnio 2 zł – CBOS). Rocznie ok 1,8 mld
       zł.

       Łącznie Kościół rzymskokatolicki otrzymuje w ciągu roku – tylko z prywatnych
       kieszeni Polaków – co najmniej 3,5 miliarda złotówek.

       To oczywiście nie są jeszcze wszystkie wpływy. Szacunkowa wielkość
       (informatorzy podają różne wielkości) dofinansowania Kościoła przez państwo z
       pewnością nie jest niższa niż 200 mln zł w roku 2002 (Fundusz Kościelny
       otrzymał z budżetu 84,5 mln, dotacje dla KUL i PAT – 92,5 mln, duszpasterstwo
       wojskowe – 15, renowacja zabytków – 13,5). Według większości źródeł,
       ogólna „pomoc” państwa, uwzględniając np. finansowanie nauki religii w szkołach
       (ponad 500 mln), utrzymanie kapelanów szpitalnych i kapelanów wszelkich branż,
       sięga 1,2 mld zł. Co parę lat dochodzą dotacje wizyty Papy...
       Wszystkie przytoczone kwoty można przyjąć za wysoce wiarygodne, są
       bowiem oparte na konkretnych, weryfikowalnych danych, wynikających z badań
       społecznych lub zestawień statystycznych. Nikt natomiast nie jest w stanie
       określić wielkości przychodów z prowadzonej przez Kościół aktywnej działalności
       gospodarczej. Czego tam nie ma...: inwestycje budowlane ( nie tylko kościoły,
       np. warszawski biurowiec Roma Center), finansowe (jak św. Pamięci Towarzystwo
       Emerytalne Arka Iveco, sieć kas pożyczkowych SKOK), prowadzenie wydawnictw
       książkowych i prasowych (przynajmniej setka tytułów), stacje radiowe i
       telewizyjne, wytwórnie dewocjonaliów, udziały w giełdowych spółkach, wynajem
       sal i budynków, prowadzenie hoteli i biur podróży .
       Nieoficjalnie mówi się o 4 – 7 miliardach złotych. Wraz z rzeką kasy z
       naszych kieszeni (dla przypomnienia 3,5 mld zł) roczne przychody tego
       koncernu wynoszą więc ok. 8-10 miliardów złotych.
       Rozważmy. Jeżeli przyjąć, że duchownych w Polsce mamy w
       przedziale
       30 – 60 tysięcy (tak różne są szacunki) to na jednego przychód roczny
       przypadnie
       w granicach 333.000 – 166.000 złotych. Ziemi przypadnie na jednego
       duchownego
       (przecież nie rolnika) w granicach 5,5 – 2,8 ha. Nieruchomości nie da się
       praktycznie oszacować. Spokojnie można powiedzieć, że raj to mają tu na Ziemi
       i po co się im spieszyć do raju pozaziemskiego.

   • Gość: MINISTRANTKA Re: Emerytury dla księży katechetów !! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.08.05, 14:00
    Papież Benedykt XVI jest SUPER …..
    Nowy Papież, który szybko zyskał sobie sympatię wiernych na całym Świecie i
    przydomek BENIO, staje się prawdziwym poliglotą – przyswajając sobie trudny
    język polski w tempie zbliżonym do przeciętnej papugi marki „średnia Ara”. Ma
    Chłop bowiem wyjątkowo pojemny ŁEB, chroniony kiedyś przez stalowy hełm ze
    swastyką – i pamięta pewnie jeszcze zasłyszane w młodości obce słowa
    typu: „ręce do góry” czy „ruki w wierch”.
    Podobnie jak nasz Wielki Zmarły Geniusz Tatr i Autorytet Moralny
    przerastający Koziołka Matołka Papież Jan Paweł Dablju, BENIO również snuje
    wspomnienia z wczesnej młodości, którą spędził w mundurach Hitleriugentd i
    Wermachtu. Wspomina pewnie o tym jak „w jego rodzinnym miasteczku była
    nieduża piekarnia żydowska w której wypiekano smaczne bułeczki – gdzie często
    chodził z bratem i kolegami z POCHODNIAMI”.
    BENIO zamierza wydać w trybie pilnym 3 niezwykle ważne Encykliki w
    języku „wczesnej młodości”, powszechnie znanym w Europie dzięki turystyce
    jaką uprawiali w latach 1939-1945 Jego Rodacy. Mają to być następujące,
    ważne, zmieniające Kościół dokumenty: Encyklika „O BOGU” zatytułowana „GOTT
    MITT UNS” czyli „Bóg jest z nami” – co niesłusznie może być utożsamiane z
    napisem jaki był uwidoczniony na klamrach pasów żołnierzy niemieckiego
    Wermachtu, składających przysięgę nijakiemu ADOLFOWI Z WĄSIKIEM. Encyklika „O
    EKUMENIZMIE” zatytułowana „DRACHN ANT OSTEN” czyli „Marsz na Wschód” – co
    niesłusznie może być utożsamiane z odwiecznym parciem Niemców na Wschód,
    czego przez całe wieki doświadczali Polacy, Białorusini, Litwini, Łotysze,
    Estończycy, Ukraińcy i Rosjanie, nie wspominając już o wymordowanych przez
    Niemców: Łużyczanach, Prusach, Żmudzinach i Jadźwingach. Encyklika „O PRACY”
    zatytułowana „ARBAIT MACH FRAIT” czyli „Praca czyni wolnym” – co niesłusznie
    może być utożsamiane z napisem nad bramą hitlerowskiego Obozu Zagłady w
    Oświęcimiu gdzie Rodacy BENIA wysłali „ekspresem” przez komin do nieba kilka
    milionów ludzi. Wydanie tych encyklik stanowić będzie ogromny postęp w
    porównaniu z przesłaną przez BENIA, jako Przewodniczącego Kongregacji ds.
    Nauki i Wiary /czyli dawnej Świętej Inkwizycji/ w 2002 roku do USA tajną
    instrukcją zakazującej biskupom amerykańskim ujawniania przypadków
    molestowania seksualnego dzieci przez księży katolickich – do chwili gdy
    upłynie ponad 10 lat od ukończenia przez ofiary księżych niewinnych „figli-
    migli” 18-tego roku życia. Pozwala to Amerykańskiemu Kościołowi Rzymsko-
    Katolickiemu „zaoszczędzić” sporo kasy z odszkodowań których domagają się
    ofiary zgwałcone przez blisko 5 tysięcy KSIĘŻY PEDOFILÓW.
    Papież BENEDYKT XVI jest naprawdę SUPER, a obowiązkiem Polaków, prawdziwych
    Patriotów-Katolików jest darzenie miłością BENIA – szczególnie wtedy gdy MOJA
    MÓWIĆ DO TWOJA po polski. I jak zwykle „przodują” w tym: Członkowie Ligii
    Polskich Rodzin i różnego rodzaju Chrześcijańsko-Katolicko-Narodowych Partii
    Kanapowych, chuligani z Młodzieży Wszechpolskiej, stretyczali Aktywiści
    Partii Moherowych Beretów /od Ojca Rydzyka z Radia „MA-RYJA”/ i
    Parlamentarzyści, od Prawej, do Lewej strony sceny politycznej –
    indoktrynowani przez NOWĄ CZARNĄ PRZEWODNIĄ SIŁĘ NARODU POLSKIEGO, przy
    pomocy zawłaszczonych przez nią mediów.
    RZECZYPOSPOLITA POLSKA staje się bardzo szybko PAŃSTWEM KOŚCIELNYM – swoistą
    KOLONIĄ WATYKANU – krajem zarządzanym przez CZARNYCH przedstawicieli
    Wielkiego BIAŁEGO OJCA, którym jest obecnie człowiek będący w latach 1933-
    1945 wyznawcą ideologii hitlerowsko-faszystowskiej. A życie w nowym POLSKIM
    KATOLANDZIE, będącym ostatnią już w Europie OAZĄ ŚREDNIOWIECZNEGO
    KATOLICYZMU, stanie się coraz to piękniejsze.
    Pozostanie nam tylko opowiadanie sobie dowcipów typu:
    BENIO krytykuje wydanie kolejnego tomu „Przygód Harrego Pottera” jako książki
    satanistycznej – bo sam był wychowany na chrześcijańskim poradniku „Main
    Kampf” napisanym przez Braciszka ADOLFA HITLERA.
    W nowym filmie o życiu papieża Jana Pawła Dablju, pt. „Och Karol”, czy coś
    takiego, grający rolę Karolka z Wadowic aktor Adamczyk przemyka się ulicami
    Krakowa w czasie „strasznej okupacyjnej nocy”. Wyskakuje na niego młody
    niemiecki żołdak, z bronią w ręku, rządając okazania dokumentów. Ponieważ
    Karolek nie ma ich przy sobie – Niemiec, wymyślając mu od „polskich świń”
    grozi, że go „rozwali na miejscu”. Wtedy z niebios „spływa” na ulicę Anioł
    Stróż i prosi żołnierza aby nie zabijał Karolka, który zostanie w przyszłości
    Wielkim Papieżem i Świętym Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Ostatecznie Niemiec
    godzi się na to, pod warunkiem, że „po Karolku on sam zostanie Papieżem”. Bo
    tym hitlerowskim żołdakiem był nasz BENIO – obecnie nazywany Benedyktem XVI-
    tym.


    • Gość: Ed Re: Panzer-Papa uber alles IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 05.08.05, 16:35
     Gość portalu: k4free napisał(a):

     ...
     "Gdyby odmówił za młodu wstąpienia do Hitler Jugend być może jego życie
     potoczyłoby się inaczej. Może nawet zakończyłoby się przedwcześnie. Skoro
     jednak stało się jak się stało, to wychodzi na to, że warunek przeżycia
     czasów hitlleryzmu - młodzieńcza współpraca z nazistami - stał się pierwszym
     krokiem w długiej wędrówce do objęcia >tronu piotrowego<. Krótko mówiąc
     nie bardzo mamy z czego się cieszyć."
     ...
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=50&w=22992745&a=23020815
  • edico CZY ZUS POWINIEN OSKARŻYĆ KURIĘ BISKUPIĄ?? 17.06.05, 16:38
   - występując jednocześnie z należnymi roszczeniami finansowymi.

   Pomijam tu szereg innych aspektów orzeczenia Sądu Pracy i Ubezpieczeń
   Społecznych w Olsztynie.

   Skoro Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przyznał prawo do emerytury ks.
   Józefowi H. jako ubezpieczonemu z tytułu długoletniego wykonywania pracy
   nauczycielskiej w zakresie nauczania religii w pełnym wymiarze czasu pracy w
   punktach katechetycznych przy parafiach Archidiecezji w latach 1960 - 1991,
   stalił tym samym, że:

   "łączący strony stosunek prawny księdza z Kurią Biskupią był stosunkiem pracy,
   który rodzi to po stronie pracodawcy przede wszystkim konsekwencje finansowe".

   Dla jasności.
   Najbardziej podstawowe cechy stosunku pracy zostały określone w art. 22 § 1
   Kodeksu pracy, zgodnie z którym, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik
   zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
   jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
   Umowa o pracę odróżnia się zatem od innych umów następującymi cechami: powinna
   być wykonywana osobiście, w sposób ciągły, zgodnie z przepisami prawa i
   poleceniami kierownictwa pracy co do czasu, miejsca i sposobu wykonywania pracy.
   Z kolei po stronie pracodawcy powstaje natomiast obowiązek do terminowej zapłaty
   wynagrodzenia, zapewnienia warunków pracy sprzyjających wysokiej wydajności i
   bezpiecznych dla zdrowia, jak i do realizacji innych świadczeń należnych
   pracownikowi.
   Należy przy tym bezwzględnie pamiętać, że zgodnie z art. 22 § 11 Kodeksu pracy,
   zatrudnienie na warunkach opisanych powyżej jest zawsze zatrudnieniem na
   podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

   W tym konkretnym przypadku w swym orzeczeniu sąd pominął cechę koniecznej
   odpłatności wykonywania pracy jako konstytutywnej właściwości stosunku pracy.

   Podporządkowanie jednak powstałego pomiędzy katechetą a parafią bądź księdzem a
   Kurią Diecezjalną stosunku prawnego kodeksowi pracy nakłada na strony tego
   stosunku określone obowiązki, za których naruszenie przewidziane są sankcje.
   Niewypłacanie wynagrodzenia jest bowiem wykroczeniem przeciwko prawom
   pracownika, za które art. 282 § 1 pkt 1 kp przewiduje karę grzywny, jak również
   spełnia znamiona przestępstwa z art. 218 § 1 kk (art. 190 pod rządami kk z 1969 r.).

   Ponadto ZUS-owi przysługują roszczenia w stosunku do pracodawcy z tytułu
   obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne przynajmniej w
   stosunku adekwatnym do wymiaru przyznanej emerytury wraz z należnymi odsetkami
   za zwłokę, naliczonymi w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o
   systemie ubezpieczeń społecznych, tj. w wysokości odsetek ustawowych.

   Takiego postawienia sprawy wymaga nie tylko zasada równości wobec prawa, ale
   także moralne aspekty sprawy wobec społeczeństwa, o ile to cokolwiek znaczy dla
   stron objętych tym dziwnym stosunkiem pracy i wysokiego sądu rozstrzygającego w
   tej sprawie.
    • Gość: 007 Re: Czy ZUS złożył odwołanie od wyroku Sądu ? IP: *.icpnet.pl 22.06.05, 22:34
     Poznań
     CZY ZUS POWINIEN OSKARŻYĆ KURIĘ BISKUPIĄ??
     Autor: edico
     Data: 17.06.2005 21:22
     - występując jednocześnie z należnymi roszczeniami finansowymi.

     Zielona Góra
     Emerytury dla księży katechetów ! a Wam co ?
     Autor: schutzengel1
     Data: 15.06.2005 12:52
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=25221799&a=25235258

     Olsztyn
     Re: JAK KOŚCIÓŁ KATOLICKI NAUKĘ WSPIERAŁ
     Autor: edico
     Data: 20.06.2005 15:32
     Kościół palił książki i prześladował działalność intelektualną, co
     doprowadziło do cofnięcia nauki o co najmniej 200 lat...

     Kraków
     Re: Rokita w III PR zafundował nam konkordat !
     Autor: henio56
     Data: 15.06.2005 13:23

     Łódź
     Re: "Set lex, dura lex" 3RP. A co w IV???
     Autor: henio56
     Data: 15.06.2005 14:52

     Kraków
     EMERYTURY DLA KSIĘŻY KATECHETÓW !!!
     Autor: edico
     Data: 15.06.2005 01:54

     Kraków
     Re: Ja mu nie żałuję, ale niech sobie zapracuje !!
     Autor: edico
     Data: 15.06.2005 10:16

     Łódź
     Re: Wiara czyni cuda :))
     Autor: edico
     Data: 18.06.2005 23:11
     A Gocłowski w czym siedzi???

     Autor: henio56
     Data: 15.06.2005 21:06
     a po jaką cholere było im ubezpieczenie jak i tak bezpłatnie korzystali ze
     służby zdrowia. Jakoś przez 60 lat PRL-u krzywda im się nie działa, czego nie
     mozna powiedzieć o innych. Pewnie znasz powiedzenie 'kto ma księdza w rodzie
     tego bida nie ubodzie' to hasło z czasów komuny. Kościół katolicki to firma
     watykańska, mogła Was ubezpieczyć za granicą. Pokaż mi zagraniczną firmę,która
     zatrudnia obywateli polskich i ich nie ubezpiecza.
      • Gość: vcx Re: spamerzy! henio56 + h56 + edico + schutzengel IP: 80.48.181.* 08.08.05, 16:11
       Kolonie Kościelnego „Caritasu”…

       W bieżącym roku ponad 100 tysięcy dzieci z tzw. „biednych rodzin” odpoczywa w
       Polsce na koloniach organizowanych przez kościelny „Caritas”. I ma to miejsce w
       Kraju, w którym podobno istnieje konstytucyjny rozdział Kościoła od Państwa.

       W telewizyjnej „Kronice Świętokrzyskiej” w dniu 25.07.2005 roku opublikowano
       materiał o takim wypoczynku, organizowanym przez Kielecki „Caritas”. Zastępca
       Dyrektora tej „Pazernej na Społeczne Pieniądze” Instytucji, zacny ksiądz
       ANDRZEJEK DRAPAŁA, powszechnie znany jako osobisty przyjaciel Mocno
       Przekwitłej Tercjanki, Wiceprzewodniczącej Rady Miasta i kandydatki „Pisuaru”
       na Posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dr HALINKI OLENDZKIEJ – mówił o
       upowszechnianiu na tych koloniach „innego wzorca na życie”. Natomiast same
       dzieci mówiły o tym, że wiele się modlą, że śpiewają pieśni religijne i
       spotykają się z „ciekawymi ludźmi” w CZERNI – ludźmi z których mogą brać
       przykład.

       To, że CZARNA STONKA za pieniądze z budżetu Państwa i lokalnych
       samorządów „ustawia” sobie na takich koloniach, przeznaczone do strzyżenia
       NIEWINNE OWIECZKI, nie powinno nikogo dziwić w Kielcach – mieście, w którym
       rządzą: Kuriewny Przydupas, wydający pieniądze na Muzeum Sakralne oraz kolejne
       Golgoty Świętokrzyskie i Oratoria – zwany Prezydentem Kielc WOJTUŚ LUBAWSKI
       oraz Totalny Przygłup Kościelny, z Rodzin Katolickich, absolwent Lubelskiego
       KUL-u – zwany Przewodniczącym Rady Miasta TOMCIO BOGUCKI.

       Tylko dlaczego POWSZECHNA BIEDA ma skazywać dzieci z tych rodzin na udział
       w takich /organizowanych na wzór koreański lub chiński/ „OBOZACH
       INDOKTRYNACJI KATOLICKIEJ” ? Oraz dlaczego musimy za to płacić my wszyscy –
       mieszkańcy Kielc ? Dlaczego pozwalamy na to, aby będący NAJGROŹNIEJSZĄ
       SEKTĄ w dziejach Świata, Kościół Katolicki uzurpował sobie prawo wyłączności
       do organizowania wakacyjnego wypoczynku dzieci ? I kto będzie odpowiadał za
       to, gdy któremuś z tych dzieci „stanie się krzywda” na tych koloniach – np. w
       postaci /delikatnie mówiąc/ MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO ze strony CZARNYCH
       WYCHOWAWCÓW, co jest ostatnio „powszechną przypadłością” w Kościele Katolickim
       na całym Świecie ?

       Czy to my, Kielczanie zapłacimy wtedy stosowne odszkodowanie ewentualnym
       ofiarom KSIĘŻY PEDOFILI ? A może uczynią to Prezydent Kielc lub
       Przewodniczący Rady Miasta – ludzie dzięki którym przeznaczone na wypoczynek
       dzieci pieniądze z budżetu Miasta trafiają do Diecezjalnego „Caritasu” ? Bo
       znając coraz to częściej występujące doniesienia prasowe o „aktywności na tym
       polu” KSIĘŻY KATECHETÓW, ludzkich WIEJSKICH PROBOSZCZÓW oraz niektórych
       HIERARCHÓW Kościoła Katolickiego w Polsce – procesy sądowe w tych sprawach są
       tylko kwestią czasu.

       JAK DŁUGO JESZCZE BĘDZIEMY W KRAJU NAD WISŁĄ SMAROWALI TYŁKI
       MASŁEM FUNKCJONARIUSZOM NOWEJ CZARNEJ PRZEWODNIEJ SIŁY NARODU
       POLSKIEGO ?

       JAK DŁUGO W GRODZIE NAD SILNICĄ CZARNE PAJĄKI BĘDĄ PANOSZYŁY SIĘ W
       KAŻDEJ DZIEDZINIE SPOŁECZNEGO ŻYCIA MIASTA – OD OŚWIATY, POPRZEZ
       SPORT, DO PROWADZENIA „BIUR PRACY” WŁĄCZNIE ?

       JAK DŁUGO JESZCZE TACY PSEUDO-KIELCZANIE JAK WOJCIECH LUBAWSKI I
       TOMASZ BOGUCKI „ZAPRACOWYWAĆ BĘDĄ” NA W PEŁNI ZASŁUŻONE
       MIANO „KIELECKIEGO KLERYKOWA” ?

       Niech zwycięża w Kielcach hasło: „LEPIEJ DAĆ MENELOWI NA JABOLA NIŻ
       CZARNEMU NA MERCOLA”.
  • edico CZY KLUB PROCYKA MIAŁ TUTAJ GŁOS????? 25.06.05, 15:34
   Prezes "Pojezierza" w areszcie
   serwisy.gazeta.pl/metroon/1,0,2716405.html
   Spółdzielczy baron Zenon P. musi iść do aresztu, bo na wolności może mataczyć -
   zdecydował wczoraj sąd. Jego zastępcy, dwaj wiceprezesi "Pojezierza" są wolni,
   bo wpłacili po 50 tys. zł kaucji. Ale nie wolno im kierować spółdzielnią.

   Kulisy pomagania olsztyńskich sędziów spółdzielczemu baronowi Zenonowi P.
   miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,2771716.html
   Sąd Apelacyjny w Białymstoku ujawnił, na czym polegała współpraca olsztyńskich
   sędzi ze spółdzielczym baronem Zenonem P. Krystyna Sz. i Maria M. odpowiedzą za
   to przed sądem dyscyplinarnym
   Zarzut uchybienia godności urzędu sędziego rzecznik odpowiedzialności zawodowej
   przedstawił Marii M. i Krystynie Sz. w połowie maja. Ponieważ od decyzji mogły
   się odwoływać, rzecznik nie ujawniał treści zarzutów. Wczoraj Magdalena
   Pankowiec, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Białymstoku podała szczegóły.
   Krystynie Sz. rzecznik zarzucił, że od września 2003 do stycznia 2005: *
   składała oświadczenia, że nie łączą jej żadne kontakty z Zenonem P., choć w
   rzeczywistości i ona, i jej mąż Jarosław Sz. [sam zwolnił się z sądu, gdy
   zawiesił go prezes sądu okręgowego w Olsztynie - red.] byli z nim blisko
   związani, * udzielała Zenonowi P. porad prawnych * interweniowała w sądzie
   rejestrowym w sprawie przyspieszenia rejestracji statutu SM Pojezierze.
   Zarzuty przedstawione Marii M. dotyczą lat 2000-2003. Wtedy, tak jak Krystyna
   Sz., miała składać fałszywe oświadczenia, że nie zna Zenona P. i nie utrzymuje z
   nim pozazawodowych kontaktów oraz udzielać mu porad prawnych. Ponadto rzecznik
   zarzucił jej, że doradzała Zenonowi P. w sprawach gospodarczych spółdzielni, w
   których orzekała. - Prezes Sądu Najwyższego zadecydował, że z tych zarzutów obie
   sędzie będą tłumaczyły się przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie - mówiła sędzia
   Pankowiec.
   Krystyna Sz. i Maria M. są bezterminowo zawieszone w obowiązkach. Zarzuty oparte
   są na materiałach Prokuratury Okręgowej w Elblągu, która prowadzi śledztwo w
   sprawie SM Pojezierze.

   Odwołanie wiceprezesa sądu
   serwisy.gazeta.pl/metroon/1,0,2732219.html
   Zenon P. jeszcze posiedzi
   serwisy.gazeta.pl/metroon/1,0,2752539.html
   "...obrona przedstawiła w sądzie poręczenia osobiste złożone przez arcybiskupa
   Edmunda Piszcza, biskupa polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego ..."
   • Gość: agnostyk1 Re: Emerytury dla księży katechetów !! IP: 82.139.30.* 12.08.05, 11:28
    Ho, ho ,ho... Jak widzę jestem zdecydowanie "przebijany" w dziedzinie
    antyklerykalizmu przez niektórych forumowiczów. Proszę jednak pamiętać, że
    czarni mają prawo chcieć! Ja też chcę być bogaty, młody i piekny. Takie prawo.
    Pokreceni są ci, którzy nasze wspólne, społeczne (państwowe) pieniądze ładują w
    czarną stonkę bez zadnej gwarancji jej prawidłowego wydatkowania. Biorąc pod
    uwagę, że każdy duchowny w polsce ma rocznego przychodu CO NAJMNIEJ 150 000 zł
    to jak wygląda sprawa minimalnej płacy w kraju, jak zatrudnianie bezrobotnych.
    Zdecydowana większość z nich "pracuje" na jednym lub kilku etatach państwowych
    (szkolnictwo, służba zdrowia, więziennictwo, wojsko). Wiele miliardów złotych
    rocznie ( trudno oszacować dokładnie) idzie z państwowej ( w tym samorządowej)
    kasy. Trudno też ocenić jak dużych dochodów pozbawia się państwo przez brak
    podatków od kościelnej działalności gospodarczej, podatków od kościelnych
    nieruchomości czy też nieograniczonych darowizn na rzecz kościoła. Przez
    przekazanie kościołowi państwowych gruntów, budynków i innych nieruchomości
    stał się on potęgą gospodarczą, największym prywatnym posiadaczem rolnym,
    otrzymującym ogromne dopłaty z Unii Europejskiej. W efekcie widzimy życie w
    luksusie wielu hierarchów kościelnych, którym bardzo daleko do realizowania
    idei Jezusa Chrystusa, na którego się powołują. Nie przejmują się, że "łatwiej
    wielbłądowi przejśc przez ucho igielne niż bogatemu dostać się do królestwa
    niebieskiego". Ta przypowieść jest dla maluczkich. A oni? Wolą raj tu i teraz.
    Na Ziemi.
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka