Dodaj do ulubionych

odszkodowania za kwaterunek

IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 15.02.05, 15:04
Fundacja Ritter von Schlesinger (RvS Fundacja) działa społecznie m. in.
wspierając porozumienie narodów, wzoruje się na działaniu protoplasty
Fundacji, Georga Gustava Ritter von Schlesingera, kultywuje ochronę praw
człowieka i środowiska, nadto jest następcą prawnym działającego w latach 80 -
tych „Ośrodka Kultury Polskiej nad Renem” w Bonn.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, realizuje cele statutowe a w
szczególności pilotuje pierwszą akcję ogólnokrajową w sprawie ochrony prawa
własności.
Formalnie właściwy i zgodny z procedurami, choć mocno niesprawiedliwy i
krzywdzący system prawny w Polsce, pozostawia tylko możliwość pozakrajowego
działania przed instancją europejską.
Należy mieć świadomość, iż to właśnie system prawny III Rzeszy i równie
zbrodnicze, jak i przestępcze systemy komunistyczne uzyskawszy legalnie
władzę w niektórych państwach (np.: CSSR) wprowadziły system terroru.
Wychodząc na przeciw nasilającym się próbom utrzymania krzywdzących,
zorientowanych na łamanie prawa własności regulacji autorstwa polskich
organów władzy Fundacja występuje w obronie podstawowego prawa człowieka,
stanowiąc naturalną formę reakcji społecznej.


Ochrona prawa własności – właśnie teraz !
JAKO REAKCJA NA ZAMACH STANU Z DNIA 22. 12. 2004 r.


Od dnia 13. stycznia 2005 r. będzie działać na naszej stronie internetowej
portal poświęcony dochodzeniu ochrony prawa własności przed Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Portal jest wynikiem organizowanej
akcji następujących podmiotów:

1. Ritter von Schlesinger Fundacja pilotuje niniejszą akcję w sprawie
ochrony prawa własności.

2. Kancelaria Doradztwa Podatkowego dr Edward von Schlesinger (KDP) Sp.
z o. o., nr wpisu 185 na listę podmiotów gospodarczych wykonujących doradztwo
podatkowe, rok rejestracji 1993.
Kancelaria prowadzi kompleksowe doradztwo osób prawnych, posiada różne
licencje, również zarządzanie, posiada własny dział prawny z aplikantami,
lecz bez zatrudnionych radców lub adwokatów na etacie. Dział prawny powstał
przez lata z doświadczenia z zastępstw procesowych z kolegami z innych
prawnych korporacji.

3. Kancelarie Adwokackie Jacek Bigajczyk i partnerzy z siedzibą w
Poznaniu. Grupa młodych, prężnych i ambitnych adwokatów.


Kancelaria Doradztwa Podatkowego dr Edward von Schlesinger (KDP) Sp. z o. o.
prowadziła od roku 1997 dziesiątki postępowań o zapłatę, eksmisję i podobne,
przeprowadzała wszystkie tylko możliwe rodzaje eksmisji (z tego powodu Prezes
Zarządu był nieraz z inicjatywy lokatorów pokazywany w telewizji), również
(niedawno zakończyliśmy z sukcesem 2 postępowania karne powiązane z
nacjonalizacją nieruchomości zabudowanych oraz rolnych z 1945 prowadzone
ponownie od 15 lat) prowadzi różne postępowania w kraju w sprawie odszkodowań
za wywłaszczenia, rozbiórki i utratę korzyści (obecnie wartość ca 20 mln zł.)
a w sprawach dwóch spółek oraz jednej osoby fizycznej idą pierwsze skargi w
drugiej połowie stycznia do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w
Strasburgu (łączna suma odszkodowania za kwaterunki powyżej 5 mln zł). Są one
przygotowywane od lata 2004 r. i służą pilotażu.

Porada wstępna ½ godziny jest bezpłatna w celu ustalenia
1. zasadności roszczenia,
2. legitymacji czynnej,
3. wstępnej wysokości możliwego odszkodowania,
4. badania dokumentów,
5. ustalenie zalecanego postępowania.

Zgodnie z praktyką Kancelarii Doradztwa Podatkowego dr Edward von Schlesinger
(KDP) Sp. z o. o. prowadzone są sprawy tylko kompleksowo, tzn. doradztwo
włącznie z prowadzeniem skargi - tzn. umowa obejmuje wszystkie pracę od
przygotowania skargi włącznie z reprezentacją w Strasburgu.

Z powodu większej ilości spraw zostały dramatycznie obniżone koszty
przygotowania. W związku z powyższym kancelaria pobiera tylko koszty z
dokładnie obliczonymi nakładami czasowymi i to dopiero po wniesieniu skargi
do Strasburga. Honorarium premiowe otrzymuje za Kancelarię Doradztwa
Podatkowego dr Edward von Schlesinger (KDP) Sp. z o. o. w postaci darowizny
Fundacja, a to tylko w przypadku otrzymania przez klienta odszkodowania.

Współpraca z kancelarią adwokacką jest niezbędna, iż w postępowaniu głównym w
Strasburgu wymagany jest dopuszczony adwokat krajowy z biegłą znajomością
francuskiego lub angielskiego. Z powyższą kancelarią istnieje zadowalająca
współpraca w sytuacjach przymusu adwokackiego jak w w/w postępowaniach
rozpoczętych w 1945 r.

Każda skarga jest badana przez różnych prawników by zapobiec możliwym błędom
lub wpadkom – idzie o skuteczne zrealizowanie zadośćuczynienia za ubiegłych
10 lat i nie o krótkowzroczne egoizmy własne, najpierw upolować i dopiero
potem dzielić.

Cel akcji:
1. Zgodnie z systemem rynkowym realizacja realistycznego lecz
maksymalnego odszkodowania za jednostronne złamanie konsensusu społecznego,
tj. przejęcia znacznych kosztów transformacji ustrojowej przez prywatnych
właścicieli nieruchomości za uwolnienie czynszów za okres 1994 – 2004 r. i
2005 r. aż do chwili zaprzestania rażącego naruszania prawa własności;
2. Wywalczenie odszkodowania za politycznie motywowane administracyjne
zabiegi „utrudniania życia” właścicielom nieruchomości w przeróżnych
postaciach;
3. Wykończenie lub ograniczenie dalszego systemowego jednostronnego
obciążenia kosztami socjalnymi właścicieli kamienic w postaci „darmowego
dożywocia” po 75 roku życia (faktycznie można po urodzinach zaprzestać płacić
czynszu) lub faktycznymi przeszkodami eksmisji do lokali socjalnych i
uniemożliwienia eksmisji na bruk nawet w jak najbardziej uzasadnionych
przypadkach i podobne;
4. Doprowadzenia do skutecznego, wzorowanego na systemie działającym w
RFN, systemu dopłat wyrównawczych do czynszów rynkowych dla faktycznie
potrzebujących, ale wtedy w również faktycznie wystarczającym poziomie i bez
aparatu administracyjnego, który faktycznie zużywa sporą część środków
przeznaczonych na dodatki mieszkalne.

Działanie polityków niemal wszystkich frakcji politycznych w Polsce są jakby
nadal kierowane dewizą, o której L. Balcerowicz w Sejmie powiedział:

Zakończmy system, w którym naród udaje, że pracuje i władza udaje iż płaci.
(nie jest dosłownie cytowane)


Dla osiągnięcia przedstawionego celu nacisku zamierzamy doprowadzić do
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w istniejącym
ograniczeniu czasowym jak największą, ale zasadną i sprawnie sporządzoną,
ilość skarg. Z tego powodu zostały podjęte od lata 2004 r. inwestycje w
odpowiednie przygotowanie organizacyjne wychodząc z założenia, że sprawa
nowelizacji ustawy zakończy jak się 22. 12. 2004 r., zakończyła.

Umowa jest sporządzona trójstronnie na całość (od przygotowania od
zasądzenia) pomiędzy klientem a stronami kancelariami ad 2 i 3.

Zestawienie kosztów:
pierwszy etap postępowania (skarga wstępna):
rozliczenie godzinowe faktycznie wykonanych czynności zgodnie z cennikiem KDP
płatne po wniesieniu skargi (każdy pracownik jest ze swoją stawką
indywidualną rozliczany wg schematu miesiąc, dzień, nazwisko, godzina od – do
na 5 min., opis czynności, koszt poszczególny usługi);
udokumentowane koszty rzeczowe przy wystąpieniu takich kosztów (od- i wypisy,
po- i zaświadczenia, opinie, tłumaczenia);

drugi etap postępowania (przymus adwokacki w języku francuskim lub
angielskim):
indywidualnie ustalone honorarium zryczałtowane;
koszty delegacji do Strasburga (jeżeli będzie potrzebne);

po wygranej:
premia wynikowa od kwoty uzyskanego odszkodowania dla kancelarii adwokackich;
oczekiwana darowizna dla fundacji chroniącej prawa człowieka w Polsce
Fundacja RvS od kwoty uzyskanego odszkodowania dla zapewnienia dalszego
skutecznego działania.

Zapraszam i proszę o przekazywanie powyższej wiadomości zainteresowanym
znajomym. Komórka kontaktowa poza godzinami pracy zespoł
Obserwuj wątek

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka