Dodaj do ulubionych

Budżet Miasta Łodzi pod znakiem zapytania?

12.01.06, 22:38
Rada Miejska w Łodzi jednogłośnie przyjęła budżet na rok 2006. Do tych
wszystkich zachwytów i ukontentowania należy dodać wątek sceptyczny, czy aby
na pewno jest to budżet doskonały? Czy w chwili jego tworzenia i uchwalania
wzięto pod uwagę ustawę uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych? Czy uwzględniono zapis szczególny art
24 ust. 2 i 3 ustawy mówiący o tym, że dochody z najmu i dzierżawy składników
mienia komunalnego stanowią przychód gminy? Jeśli nie, to budżet gminy Łódź
jest do generalnej poprawki, a zakłady budżetowe: Administracje
Nieruchomościami i Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej zostaną przeznaczone do
likwidacji.
Stracono kolejne trzy lata na uporządkowanie tego gomułkowksiego reliktu
przeszłości, jakim są zakłady budżetowe. Nie stworzono podstaw do utworzenia
normalnie funkcjonującego rynku nieruchomości z wielością podmiotów
konkurujących z sobą i tworzących przyjazny klimat przedsiębiorczości.
Prezydent Miasta, obchodzący 5 lipca 2005 r. 60 - te urodziny oddał na kilka
kluczowych miesięcy inicjatywę w ręce ludzi, którzy nie podołali i zawiedli
oddając się dywagacjom, który z nich zostanie wojewódą łodzkim. Nowa
rzeczywistość ich przerosła i wystawiła bolesny rachunek.
Obserwuj wątek
  • majkowa Re: Budżet Miasta Łodzi pod znakiem zapytania? 13.01.06, 00:08
   Nie jestem złośliwa, ale w gminie Lipiany już w roku 2003 sekretarz gminny
   wiedział, że zakłady budżetowe nie mogą zarządzać wspólnotami.
   W Łodzi wiceprezydent, p. Tomaszewski udaje, że nie wie o tym do dzisiaj.


   Biuletyn Informacji Publicznej
   Protokół Nr VII/2003
   z VII sesji Rady Miejskiej w Lipianach
   odbytej w dniu 10 września 2003r.
   w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach

   "Sekretarz Gminy poinformowała, że Zakład nie może prowadzić wspólnot, a więc
   należy je rozliczyć zgodnie z przepisami, a w między czasie wypowiedzieć
   wspólnotom , ażeby mogły w tym czasie znaleźć nowego zarządcę. Nadmieniła, że od
   2004r. zakład administrować będzie tylko substancję komunalną."

   www.bip.lipiany.pl/index.php?id_artykulu=279
    • kondominium Re: Budżet Miasta Łodzi pod znakiem zapytania? 13.01.06, 00:59
     Dodam tylko, że Rada Miejska ani myśli o restrukturyzacji i wolnym rynku
     wspólnot mieszkaniowych.
     Ba, dopiero szykuje się do do rozwinięcia skrzydeł.
     Zakłady budżetowe dopiero szukają pracowników.

     Oto cytat ze strony UMŁ:

     Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty „Doły”
     OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

     Główny Specjalista ds. Wspólnot Mieszkaniowych i Kontroli Wewnętrznej

     Wymiar etatu: 1
     Miejsce wykonywania pracy: Łódź
     Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 KP)
     Wykształcenie: wyższe (preferowany kierunek – ekonomia)
     Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
     * współudział w obsłudze zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
     * przygotowanie planu remontów na zebrania Wspólnot Mieszkaniowych,
     * przygotowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do przekazania Wspólnoty
     Mieszkaniowej w obcy zarząd,
     * realizacja i ocena postanowień uchwał i wniosków z zebrań Wspólnot
     Mieszkaniowych,
     * współpraca z innymi podmiotami, sprawdzanie legalności, prawidłowości i
     rzetelności wszystkich operacji gospodarczych AN-u wynikających z jego
     działalności.

     Co ciekawe - licencja zarządcy nieruchomościami na tym stanowisku nie jest wymagana.

     Zaiste dziwne to i ciekawe.
     Kto w taki sposób rządzi naszym miastem? Kto pisał tę ofertę?
     Na stanowisku nakierowanym wyłącznie na wspólnoty mieszkaniowe(notabene jest to
     działalność dla zakładów budżetowych nielegalna), ma pracować ekonomista bez
     licencji.

     To już teraz przestaję się dziwić, że tak niski jest poziom profesjonalizmu
     łódzkich urzędników.

     Dodam tylko, że mając licencję nie zatrudniłbym się na tym stanowisku, ponieważ
     wiedziałbym, że łamię prawo.
  • citoyen Re: Budżet Miasta do poprawki 25.01.06, 13:37
   Art. 5 ustawy o.finansach publicznych wyraźnie mówi o dochodach publicznych
   jednostek samorządu terytorialnego, którymi są m.i. dochody z mienia czyli
   wpływy z najmu, dzierżawy i innych o podobnych charakterze.
   Próżno szukać w treści uchwały Nr LX/1141/05 rady Miejskiej w Łodzi z 28 grudnia
   2005 r. wpływów z najmu lokali komunalnych. Brak jest także wydatków z tytułu
   utrzymania zasobu.
   Jest tylko załącznik Nr 21 okreslający plan przychodów (387 254 206 zł) i
   wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2006
   r. (385 766 788 zł)
   Kwoty powyższe powinny zostać zaksięgowane po stronie dochodów i wydatków Miasta
   Łódź.
   Pozdr.
    • citoyen Re: Budżet Miasta do poprawki!!! 09.02.06, 07:20
     "Rzeczpospolita" 9 lutego 2006 r.

     NIERUCHOMOŚCI Samorządy chcą szybkiej zmiany ustawy o finansach publicznych
     Zarządy budynków komunalnych bez dochodu

     Jeżeli zakłady budżetowe przekształcą się w spółkę, to czynsze za lokale
     komunalne pójdą w górę

     Od początku roku większość miast i gmin w Polsce ma problemy z zarządzaniem
     swoimi lokalami. Powodem jest niefortunny przepis w ustawie o finansach publicznych.

     Większość zakładów budżetowych zarządzających nieruchomościami komunalnymi żyje
     z dochodów z najmu i dzierżawy. Pod koniec roku parlament uchwalił przepis,
     który ich tego pozbawił.

     Konkretnie chodzi o art. 24 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W pierwszym
     swoim ustępie mówi, że zakłady budżetowe pokrywają koszty działalności z
     własnych przychodów (wyjątkiem są dotacje). Z drugiego ustępu wynika natomiast,
     że do przychodów własnych zakład nie zalicza dochodów z najmu i dzierżawy
     majątku będącego własnością skarbu państwa lub jednostek samorządu
     terytorialnego. Przepis obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. Teraz więc pieniądze z
     najmu lub dzierżawy nie powinny trafiać do kasy zakładów, ale gminy. - Przecież
     utrzymanie budynków kosztuje, i z czegoś musimy pokrywać rachunki - mówi dyr.
     Waldemar Flugel, dyrektor Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.

     Miasta różnie radzą sobie z tym problemem. Mysłowice podjęły uchwałę, że dochód
     z najmu zasila kasę miasta, a potem w formie dotacji wraca do zakładu
     budżetowego zarządzającego nieruchomościami. W wielu jednak miastach jest ciągle
     po staremu.

     Ich władze bardzo długo się łudziły, że przepis nie wejdzie w życie. I miały powody.

     - Resort finansów obiecał Komisji Wspólnej Samorządu i Rządu jego nowelizację -
     wyjaśnił Andrzej Porawski, sekretarz tej komisji. Miały go zmienić ustawy
     okołobudżetowe. Okazało się, że to czcze obietnice.

     W Katowicach, a także w Poznaniu i w Łodzi dochody z najmu i dzierżawy nie
     zostały uwzględnione w budżecie miasta. Zakwalifikowano je jako przychód własny
     zakładów budżetowych.

     - Pieniądze wpływają starym torem, ponieważ jesteśmy w okresie przejściowym -
     powiedział Włodzimierz Tomaszewski, wiceprezydent Łodzi. - Ustawa ma zostać
     znowelizowana, więc nie będziemy teraz niczego zmieniać - tłumaczy Tomaszewski.

     W łódzkim magistracie nikt nie kwestionuje legalności uchwały budżetowej. Nikt
     też nie zareagował na pismo wysłane na początku stycznia przez minister finansów
     Zytę Gilowską. Przypomina w nim o najważniejszych zmianach w systemie finansów
     samorządu.

     Wiceprezydent Tomaszewski krótko ocenia kontrowersyjny zapis.

     - To zapis przypadkowy. Miał uniemożliwić dysponowanie majątkiem gminy zakładom,
     które nie są do tego przeznaczone - uważa. - W rzeczywistości tworzy sztuczne
     przeszkody jednostkom do dysponowania powołanym.

     - Zakłady budżetowe mogą się wprawdzie przekształcić w spółki komunalne, ale nie
     w ciągu kilku dni. Ustawa zaś nie zawiera żadnych przepisów przejściowych, które
     dawałyby na to czas - mówi Aleksandra Kurzyk, prezes Ogólnopolskiej Izby
     Gospodarki Nieruchomościami.

     Izba, której szefuje, zrzesza 250 zakładów budżetowych administrujących
     nieruchomościami (m.in. z Gdańska i Katowic). Największe gospodarują nawet 50
     tysiącami lokali. - Zakłady budżetowe - dodaje Aleksandra Kurzyk - nie prowadzą
     działalności nastawionej na zysk, a spółki muszą się nim wykazać. To oznacza, że
     jeżeli zakłady przekształcą się w spółkę, czynsze za lokale komunalne pójdą w górę.

     Resort finansów zapewnia, że zmieni przepis. Zdaniem prof. Elżbiety Chojny-Duch
     są jednak niewielkie szanse, by dla jednego przepisu parlament zmienił ustawę.
     Poza tym resort finansów zapowiada rozpoczęcie prac nad dużą nowelizacją, będzie
     wtedy okazja na wprowadzenie i tej zmiany.

     - Gminy - dodaje prof. Chojna-Duch - powinny uchwalać budżet na podstawie nowej
     ustawy, ponieważ ewentualna nowelizacja będzie chyba dotyczyć dopiero 2007 r.
     Zakłady, które nie radzą sobie - uważa - powinny zostać przekształcone nie tyle
     w spółki, ile w jednostki budżetowe.
     Renata Krupa-Dąbrowska, Maciej Stańczyk
   • citoyen Re: Temat powraca 27.02.06, 07:52
    Ministerstwo Finansów RP zapowiada kompleksową przebudowę filozofii zarządzania
    finansami publicznymi już w marcu 2006 r.
    Jej celem jest lepsze zarządzanie oraz sprawniejsze i nowocześniejsze
    kontrolowanie przepływów finansowych, a także uczynienie finansów publicznych
    przejrzystymi przez ich skonsolidowanie i przywrócenie kontroli nad nimi.
    Praktycznie jak dotąd znacząca ich część pozostaje poza kontrolą m.in. rad gmin.
    To oznacza, wbrew woli naszych włodarzy Łodzi, jeszcze wiekszą dyscyplinę
    budżetową i wyciąganie konsekwencji wobec winnych radosnej twórczości prawnej,
    skutkującej znaczymi uszczupleniami finansowymi.
    Prezydent po powrocie z zagranicznych wojaży może zdecydować się na rozpędzenie
    niemal całego swojego otoczenia i postępować wreszcie tak jak rasowy ekonomista
    i dobry menager.
       • citoyen Re: Czas na RIO 09.03.06, 14:03
        Nie zamiera. Wywołałem ten wątek z kilku przyczyn.

        Po pierwsze, zadłużenie budżetu państwa wyniosło na koniec 1998 r. 237,4 mld
        zł, co w relacji do PKB stanowi ok. 43,1 proc., w tym:zadłużenie krajowe - 121,2
        mld zł (22,0 proc. PKB),zadłużenie zagraniczne - 116,2 mld zł (21,1 proc. PKB).
        Zadłużenie Polski na koniec sierpnia 2005 r. wynosiło 444 258,3 mln zł. (109 mld
        euro). W odniesieniu do czerwca 2005 r. odnotowano wzrost zadłużenia o 6 759 mln
        zł. Wartość kredytów zagranicznych – 45 795 mln zł, a SPW 82 799 mln zł.
        Zadłużenie krajowe wyniosło 315 663 mln zł. W sektorze finansów publicznych dług
        wynosi 449 694,4 mln zł, z czego 431 817,9 mln zł to zobowiązania rządowe,
        natomiast 17 876,5 mln zł to długi samorządów.
        Proszę zauważyć w jakim tempie narasta zadłużenie Polski i jakie implikacje
        płyną z tego faktu dla naszej przyszłości. Od kilku dni słyszymy co na ten temat
        mówi wicepremier Zyta Gilowska i w ślad za nią premier Kazimierz Marcinkiewicz.
        Znacząca cześć środków publicznych znika w "czarnej dziurze", przechodzi poza
        kontrolą społeczną, ich wydawanie nie przekłada się na efekty ekonomiczne.

        Łódź w 2005 r. zaplanowała wydatku budżetu w wysokości 1 995 460 293 zł. W
        bieżącym 2006 r. 2.180.739.381 zł. Deficyt budżetowy wynosi 98.951.573 zł.
        Dla porównania budżety innych miast wynoszą: Wrocław 1 980 845 226 zł, Poznań 1
        789 228 535 zł) Gdańsk 1 294 927 742 zł Szczecin 1 013 242 780 zł, Katowice 1
        109 835 589 zł, Lublin 792 853 163 zł, Bydgoszcz 839 667 746 zł (dane na 2005 r.
        Znaczna część wydatków budżetowych zawiera środki strukturalne z UE mające
        być użyte do przedsięwzięć inwestycyjnych, głównie w drogownictwo. Rodzą się
        pytania, w jaki sposób nakłady i dotacje będą przysparzać nowe dochody
        przyszłych okresów i jaki impuls inwestycyjny przyniesie czysty remont
        nawierzchni Alei Włókniarzy. Tak apropos, dlaczego przełożony jest przetarg na
        wyłonienie generalnego wykonawcy zadania? Czyżby jakieś problemy techniczne?
        Pominięcie studzienek burzowych?
        Dlaczego RIO, pomimo wyraźnie sformułowanego pisma Ministerstwa Finansów z 9
        stycznia 2006 r. w zakresie stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych
        dopiero teraz przystępuje do kontroli finansów gminy, gdy ponad 2 miesiące
        dochodzi do rażącego naruszenia dyscypliny finansów publicznych w podległych
        miastu zakładach budżetowych. Dlaczego RIO nie reagowało dotąd na znikanie w
        "czarnej dziurze" kilkuset milionów zł rocznie zadawalając się siłą medialną
        wielkich liczb pokazujących przychody i wydatki budżetu? Magia liczb, czy
        analiza Altmana?
        Z zainteresowaniem przyjdzie nam poczekać na wyniki kontroli RIO, a czas
        mieubłaganie ucieka, czas reform, nowych wyzwań i nowych pomysłów na Łódź.
        Przecież wszyscy zapadliśmy na schorzenie zwane Łodzią, troskę o jej miejsce,
        jej tożsamość i przyszłe szanse rozwojowe w globalnej gospodarce i narastającej
        rywalizacji samorządów o inwestorów, o pozyskiwanie dla miasta ludzi
        dynamicznych, chorych także na Łódź.
   • citoyen Re: Budżet Miasta Łodzi 11.03.06, 08:46
    Nie ma jej w sieci.
    Ale, ustawa o dostępie do informacji publicznej gwarantuje każdemu obywatelowi
    uzyskiwanie niezbędnej wiedzy, informacji na każdy temat. Proponuję wizytę w
    Biurze Rady Miejskiej w Łodzi, parter.
    Pozdrawiam serdecznie
     • citoyen Re: A jednak miałem rację 16.03.06, 09:45
      Oto pismo, które spowodowało zamieszanie i poczucie pewności, że sytuacja
      powtórzy się tak, jak było to 23 maja 1999 r.

      MINISTER FINANSÓW
      ST1-4800-5/05/996
      Warszawa, 2006-01-04

      Pan
      Piotr Uszok
      Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich
      ul. Młyńska 4
      40-098 Katowice

      W nawiązaniu do pisma z dnia 12 grudnia 2005 r. nr ST1-4800-1137/05/996
      odnoszącego się do propozycji nowelizacji ustawy o finansach publicznych z dnia
      30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) w zakresie dotyczącym przychodów
      własnych zakładów budżetowych - uprzejmie informuję:
      Skierowany w dniu 29 lipca 2003 r. do Sejmu RP, rządowy projekt ustawy o
      finansach publicznych (druk sejmowy nr 1844 oraz 1444-A, 1444-B) nie zawierał
      zapisu, zgodnie z którym do przychodów własnych zakładu budżetowego nie zalicza
      się dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze
      dotyczących składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego.
      Zmiana w projektowanej ustawie, wprowadzająca powyższą regulację, została
      dokonana w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie RP.
      Przedstawiając powyższe, informuję jednocześnie, iż Minister Finansów
      podejmie działania zmierzające do zmiany obowiązującego przepisu art. 24 ustawy
      o finansach publicznych w zakresie dotyczącym przychodów własnych samorządowych
      zakładów budżetowych.

      SEKRETARZ STANU
      Elżbieta Suchocka-Roguska
      Do wiadomości:
      Regionalne Izby Obrachunkowe

      W trzy dni po objęciu urzędu wicepremiara i ministra finansów, Prof. Zyta
      Gilowska w piśmie skierowanym do wszystkich jst i rio, potwierdziła bezwględną
      wazność obowiązującej ustawy o finansach publicznych
      2006.01.09
      Istotne zmiany w przepisach ustawy o finansach publicznych
      W dniu 9 stycznia 2006 Minister Finansów przesłał do jednostek samorządu
      terytorialnego informację o istotniejszych zmianach w przepisach ustawy o
      finansach publicznych: Przypomnienie o nowej ustawie o finansach publicznych

      Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi jednoznacznie zajęła stanowisko w sprawie,

      Szanowni Państwo,

      W związku z wejściem w życie, od 1 stycznia 2006r. nowej ustawy z dnia 30
      czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104), Regionalna Izba
      Obrachunkowa w Łodzi przypomina:

      Budżety, które zostały uchwalone w roku poprzednim, przy pierwszej zmianie muszą
      być dostosowane do wymogów nowej ustawy.

       • citoyen Re: Wieści z Lublina 16.03.06, 14:03
        Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zalecała w grudniu 2005 r.:

        Informujemy, że w Dzienniku Ustaw Nr 249, pod poz. 2104 opublikowana została
        ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Ustawa wejdzie w życie
        z dniem 1 stycznia 2006 r. i zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 26
        listopada 1998 r. o finansach publicznych. RIO zwraca uwagę, że przy
        podejmowaniu uchwał budżetowych na 2006 r. należy uwzględnić postanowienia
        nowej ustawy o finansach publicznych, a uchwały budżetowe na 2006 r. podjęte
        według aktualnie obowiązującego stanu prawnego powinny być odpowiednio skorygowane.
        W podstawie prawnej uchwały budżetowej wskazać należy art. 182 ustawy z dnia
        30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i ewentualnie inne przepisy tej
        ustawy, o ile organ stanowiący skorzysta z zawartych w nich upoważnień.
        Szczególną uwagę prosimy zwrócić na postanowienia art. 184 tej ustawy,
        określające obligatoryjną treść uchwały budżetowej, który wprowadza częściowo
        odmienne (nowe lub szersze) uregulowania, w stosunku do art. 124 ustawy z dnia
        26 listopada 1998 r. o finansach publicznych; dotyczy to następujących kwestii,
        które należy ująć w uchwale budżetowej:

        1) wszystkich prognozowanych dochodów (poprzednio „według ważniejszych źródeł”)
        - art.184 ust. 1 pkt 1 ustawy,

        2) wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji - tylko w części przypadającej do
        spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową - art. 184 ust. 1 pkt 2
        tiret czwarte,

        3) przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego - art. 184
        ust. 1 pkt 4,

        4) wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
        Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację programów przedakcesyjnych,
        pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych środków,
        w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - art.
        184 ust. 1 pkt 6,

        5) limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
        papierów wartościowych (krótko- i długoterminowych) – art. 184 ust. 1 pkt 9,

        6) upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań na finansowanie
        wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 tej ustawy oraz do zaciągania
        zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
        zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku
        następnym (zrezygnowano z „upoważnienia do zaciągania długu oraz do spłat
        zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego”) – art. 184 ust. 1 pkt 10,

        7) zakresu i kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji
        dla zakładów budżetowych – art. 184 ust. 1 pkt 12,

        8) innych dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z
        realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego – art. 184 ust. 1 pkt 14.

        Przy uchwalaniu budżetu uwzględnić należy - wynikający z postanowień art. 24
        ust. 2 i art. 26 ust. 2 ustawy - zakaz zaliczania do przychodów własnych
        zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych dochodów z
        najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, dotyczących
        składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego.
      • citoyen Re: RIO pisze na Berdyczów 22.03.06, 14:48
       a prezydent wie swoje.
       Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Miejskiej w Łodzi omawiana była zmiana uchwały
       budżetowej w pozycji dochodów własnych. O dostosowaniu uchwały do ustawy o
       finansach publicznych zabrakło woli, pomysłów i postawy propaństwowej,
       prosamorządowej, głównie szacunku dla prawa stanowionego w Rzeczyposlitej Polskiej.
       Nic, tylko pogratulować dobrego samopoczucia władzy samorządowej!
        • citoyen Re: RIO pisze na Berdyczów 22.03.06, 17:50
         Po Twoim wpisie jestem pewien, że się mylisz.
         A tak, na marginesie, nie zauważasz jawnej kpiny z państwa prawa? Mijają już
         trzy miesiące,a Łódź zarządzana jest nieprofesjonalnie, niezgodnie z prawem
         tworząc przez to nowe obszary konfliktów, niejasności i pogarszając wizerunek
         miasta w oczach opinii publicznej i poważnych audytorów zewnętrznych.
         • lodzermensch Re: RIO pisze na Berdyczów 22.03.06, 19:25
          To jestes ktoryms z radnych. Czy normalnego czlowieka interesowalaby sprawa
          zmian w budzecie miasta, ktora byla dzisiaj glosowna na sesji? Zazwyczaj przy
          punkcie dotyczacym zmian w budzecie miasta wiekszosc radnych spi i glosuje w
          ciemno "za". Chyba ze akurat sa jakies kontrowersyjne przesuniecie miedzy
          dzialami (i wczesniej wzbudzilo to zainteresowanie radnych na komisji finansow).
            • citoyen Re: RIO pisze na Berdyczów 23.03.06, 08:02
             Wiedziałem.

             www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060323/ekonomia/ekonomia_a_4.html
             Zapowiadana nowa ustawa o finansach publicznych idzie znacznie dalej i poza
             zakładami budżetowymi przewiduje również likwidację gospodarstw pomocniczych.
              • citoyen Re: Koniec złudzeń! 23.03.06, 21:20
               Warszawa, 2006-03-14
               MINISTERSTWO FINANSÓW
               Departament Finansów
               Samorządu Terytorialnego
               ST1-4800-203/06/149

               Pan
               Tadeusz Krakowski
               Prezydent Miasta Legnicy
               Pl. Słowiański 8
               59-220 Legnica

               W związku z pismem nr FN.0717/5/06 dotyczącym interpretacji przepisu art. 24
               ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz.
               2104 i Nr 169, poz. 1420) w zakresie dotyczącym przychodów własnych
               samorządowych zakładów budżetowych - Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:
               Stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca
               2005 r. do przychodów własnych zakładu budżetowego nie zalicza się dochodów z
               najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników
               majątkowych odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
               Należy podkreślić, iż skierowany w dniu 29 lipca 2003 r. do Sejmu RP, rządowy
               projekt ustawy o finansach publicznych (druk sejmowy nr 1844 oraz 1444-A,
               1444-B) nie zawierał zapisu, w świetle którego do przychodów własnych zakładu
               budżetowego nie zalicza się dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o
               podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych jednostki samorządu
               terytorialnego.
               Zmiana w projektowanej ustawie, wprowadzająca powyższą regulację, została
               dokonana w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie RP,
               Nowa ustawa, o finansach publicznych została uchwalona przez Sejm RP już w
               dniu 30 czerwca 2005 r. Prezydent RP skorzystał z przysługujących mu uprawnień i
               skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z
               Konstytucją RP niektórych zapisów ustawy. W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z
               dnia 9 listopada 2005 r. Sygn. akt Kp 2/05 orzeczono m.in., iż art. 65 ust. 1,
               art. 66 i art. 67 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w
               zakresie dotyczącym Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów
               administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego, są niezgodne z art. 10 ust. 1 i
               art. 173 Konstytucji. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, tekst
               ustawy został, po podpisaniu przez Prezydenta RP, ogłoszony w Dzienniku Ustaw z
               dnia 20 grudnia 2005 r. Nr 249, poz. 2104.
               Ponadto Ministerstwo Finansów informuje, iż, niezależnie od przewidywanych
               zmian w ustawie o finansach publicznych, w przepisach wykonawczych do tej ustawy
               uregulowane zostaną szczegółowe zasady gospodarki finansowej zakładów
               budżetowych - biorąc pod uwagę postulaty jednostek samorządu terytorialnego w
               tym zakresie.
               Zgodnie z art. 241 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, przepisy
               wykonawcze wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 26
               listopada 1998 r., zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych
               wydanych na podstawie obowiązującej ustawy w zakresie, w jakim nie pozostają w
               sprzeczności z przepisami tej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca
               2006 r.
               Mając jednakże na względzie ważną rolę, jaką zakłady budżetowe pełnią w
               gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego, nowe przepisy
               wykonawcze do ustawy o finansach publicznych zostaną opracowane w możliwie
               najkrótszym terminie. Niezwłocznie po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych i
               zaopiniowaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt
               rozporządzenia zostanie podpisany przez Ministra Finansów. Termin wejścia w
               życie przedmiotowego rozporządzenia zostanie określony zgodnie z przepisami
               ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
               innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253).
               Przedstawiając powyższe, Ministerstwo Finansów informuje jednocześnie, iż nie
               posiada ustawowych kompetencji do dokonywania obowiązującej wykładni przepisów
               prawa.
               Wyjątek stanowią interpretacje co do zakresu i sposobu zastosowania prawa
               podatkowego w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie
               podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym,
               które są wiążące dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.
               W związku z powyższym, stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące zakresu
               stosowania art. 24 ustawy o finansach publicznych nie miałoby charakteru wiążącego.

               Z poważaniem
               DYREKTOR DEPARTAMENTU
               Finansów Samorządu Terytorialnego
               /-/
               Zdzisława Wasążnik
   • majkowa Re: Czynsz dla p. Porter ! 24.03.06, 22:37
    Po co miał przewidywać?
    Po prostu nie będzie płacił.

    Łamanie prawa dla p. Kropiwnickiego i p.Tomaszewskiego, to nie pierwszyzna,
    jedno więcej, jedno mniej, co to za różnica.

    W Łodzi i tak panuje "Dziki Zachód". Prawo ustanawia silniejszy.

    Dla kogoś kto łamie ustawy, nie wykonanie wyroku sądu to pestka.
    • citoyen Re: Z rozbawieniem przyglądam się harcom 25.03.06, 21:03
     politycznym nielegalnych lokatorów dawnego pałacu Heinzla.
     Po cichu liczą na przyśpieszone wybory do parlamentu i na grzechów odpuszczenie
     ze strony Pana Jarosława Kaczyńskiego. Polityczna stabilizacja odmierza czas
     klęski i czas rozliczeń.
     Odwlekanie decyzji w kwestii dostosowania się do obowiązującego prawa
     przypomina igranie z ogniem, zaprószę czy nie? A chodzi tu o rzeczy ważne,
     fundamentalne dla przyszłości państwa i samorządu.
     Bez konsolidacji finansów publicznych nie poradzimy sobie w dziele naprawy
     Rzeczypospolitej, naprawy Łodzi i naszego bytu. Musimy zdecydować się na
     likwidację wszystkich instytucji pozabudżetowych, a ich zadania realizowałyby
     organy samorządu, których dochody byłyby ujęte w budżecie pozostające pod
     kotrolą wykorzystania środków publicznych. Pozytywne zmiany w finansach
     publicznych gminy mogą zajść, gdy będziemy mieli silny parlament i silny rząd, a
     konsolidacja finansów polegająca na racjonalizacji wydatków mogłaby przynieść
     znaczące oszczędności. Główną korzyścią byłaby zmiana organizacji i zasad
     funkcjonowania sektora finansów publicznych, objęcie wydatków publicznych
     ostrzejszymi rygorami kontrolnymii rozszerzenie i ujednolicenie obowiązków
     sprawozdawczych, nakładanych na dysponentów publicznych środków finansowych.
     Pozostawianie tych problemów w rękach amatorów, proszę o wybaczenie, sprawia, że
     sprawy miasta idą w złym kierunku, a jego zarządcy popadli w chocholi taniec.
     • Gość: Łodziankin Re: Z rozbawieniem przyglądam się harcom IP: *.konstantynow.sdi.tpnet.pl 26.03.06, 20:41
      Zastanowaim sie skąd tyle niechęci (nienawiści?)
      Citoyen'a do Kropiwnickeigo i Tomaszewskiego. Oczywiście: wiele spraw zostało
      po prostu zawalonych, np. zapowiadana przez szefa ChRS reorganizacji
      (prywatyzacja) AN-ów. Tylko czy to wina
      Kropiwnickiego i Tomaszewkiego, czy np. Kusia, który celowo blokował
      wszystkie zmiany.Ale w końcu trzeba patrzeć obiektywnie. Chyba widać gołym
      okiem, że miasto wygląda inaczej niż za rządów Pana Czekalskiego czy
      tez kolejnych prezydentów z SLD. Czy jest normalnie? Pewnie nie! W Urzędzie
      Miasta funkcjonuje nowe wydanie dworu, są lepsi i gorsi, ale.... mimo wszystko
      normalnieje. Oczywiście - łatwo wszystko krytykować. I w tym Citoyen celuje.
      wszystko co nie funkcjonuje tak jak on sobie wyobraża jest złe, wraże,
      skorumpowane itd.itp. Tyle, ze od teorii krytykowania,do realnych działań jest
      olbrzymia przepaść. krytykowanie nawet Lepperowi łatwo przychodzi. No więc moze
      i on byłby świetnym prezydentem, premierem. Nikt nie ma monopolu na słusznośc,
      prawdę. Nawet cudotwórca Citoyen. A rozliczne krytyki wszystkiego i wszystkich
      szybko rozpoadłyby się w proch w konfrontacji w życiem codziennym. I aby
      wyprzedzić wszelkie dywagacje na temat moich własnych poglądów - przyznaję - że
      w sprawach będących "hobby" Citoyen'a: budżed i Administracje Nieruchomościami,
      mam takie samo zdanie jak on. Tyle, że nie wszyscy dyrektorzy AN-ow to
      hochsztaplerzy i złodzieje, nie wszyscy myślą tylko o swoich pozycjach, za to
      wielu stara się odpowiedzialnie funkcjonować w takich warunkach, jakie
      stworzyli im Radni Rady Miejskiej (głównie z SLD). W końcu oni we wrześniu
      zablokowali wstepna (i niewystarczającą) reorganicacją AN-ów. A dziś łamanie
      ustawy o finansach publicznych, to nie wina dyrkeotrów AN-ów, tylko Urzędu
      Miasta, który nie wie co zrobić z obecnej sytuacji (Ustawa o fiansach
      publicznych najparwdopodobniej nie będzie zmieniona!). Za to Kuś i Podwysocka
      szykują się do "odlotu" na inne stanowiska (w końcu wybory za kilka miesięcy i
      po co ryzykować, lepiej wyleciec na kilka lat na inne stanowisko oferowane
      przez PiS czy kogoś tam innego).
      W kazdym razie: krytykowanie ma o tyle znaczenie, o ile ma doprowadzić do
      rozwiązania tego co jest złe. Krytykowanie totalne, tylko dlatego że
      Kropiwnickie jest "BE" we wszystkim jest bezsensowne, a dodatkowo tylko
      prowokuje do krytykowania następnych prezydentów zanim cokolwiek dobrego (czy
      złego) zrobili dla miasta.
      I swoją drogą umiejętnośc obrzydzania wszystkiego tego z czego powinnismy być
      dumni ( Wałęsa, Solidarność, odzyskanie Niepodległości) jest naszą obrzydliwą
      cechą narodową - tak było w II RP, jest w III RP, i patrząc na to co robią
      Kaczyńscy będzie cechą IV RP.
      • citoyen Re: Z rozbawieniem przyglądam się harcom 26.03.06, 21:45
       Szanowny Łodziankinie,
       Dziękuję za obszerną i pełną zaangażowania wypowiedź. Nic dodać, nic ująć.
       Wszystko, co napisałeś jest prawdziwe i porażające. Aby ułatwić Ci zadanie,
       powiem, że owa niechęć (nienawiść pozostawiam adwersarzom) płynie stąd, że z
       trudem przychodzi mi akceptować dzieło tworzenia czynione przez ludzi mojej
       formacji ideowej, ludzi, z którymi przez lata pracowałem i utożsamiałem się
       duchowo. Jestem dumny z tego, że w swoich wyborach sprzed lat pozostałem wierny,
       a za udział w wyborach 1989 r. dostałem podziękowanie Lecha Wałęsy. I nie
       obrzydzam trwałych elementów naszej tradycji i historii, staram się jedynie
       zachowywać rozsądek, umiar i krytyczny osąd zdarzeń. Nigdy dotąd nie bałem się
       iść pod prąd, wbrew zadekretowanej woli rządzących.
       Do Jerzego Kropiwniego żywię szacunek, zresztą wzajemny. Jest on ikoną
       przełomu duchowego. Opuścił ZNP, współtworzył NSZZ "S", odsiadywał wyrok za
       wolnośc słowa i sumienia w Barczewie. Przeciwstawił się Wałęsie, zanegował plan
       Belerowicza i kontestował jako prezes RCSS politykę gospodarczą i wybór nowego
       prezesa NBP. Był i jest uparty, z własnym zdaniem, które zawsze potrafi obronić.
       Skoro życie ukształtowało go w taki właśnie sposób, to dlaczego ja nie mam prawa
       postępować podobnie? Co z tego, że mam mu za złe, że kroczy drogą usłaną
       emocjami, niezrealizowanymi ambitnymi planami i to, że otoczył się dworem o
       marnej kondycji intelektualnej. Pierwszy zastępca, miast zajmować się strategią
       i rozwojem, przekszałcił swój zagracony gabinet w samorządowy urząd pracy.
       W prezentowane przez Ciebie, Łodziankinie, dobre samopoczucie popadać nie
       warto. Obszary nowych konfliktów społecznych w mieście powiększają się, miasto
       opuszczają kolejne rzesze młodych ludzi. Brak jest dowodów dobrego odbioru usług
       oferowanych przez samorząd. To tylko sprzyja spekulacjom i tworzy zły klimat
       współpracy.
       Jestem w tej komfortowej sytuacji, że nie pozostaję na pozycjach jałowej
       kontestacji. Jestem także praktykiem odrzucającym parametry politycznej
       przynależności w realizowaniu zadań mających istotne znaczenie dla rozwoju
       społeczności lokalnej. Nie znoszę wykonywania obowiązków na kolanach, w
       serwilistycznej hierarchii struktur, pracy ludzi o złamanych charakterach. Czyż
       nie warto być przyzwoitym? Z 1000 postaw do wyboru, ta własnie jest
       najwłaściwsza i tę wybieram.
       W wypowiedziach nie zdarzyło mi się atakować dyrektorów AN z powodu łamania
       dyscypliny finansów publicznych. Ja ich tylko przestrzegam przed skutkami
       naruszania art.5 i art. 24.2. Można było inaczej postąpić już dawno; Nie dowiem
       się, dlaczego ktoś popełnił typowy grzech zaniechania?
       Na marginesie mojego hobby, mam ich wiele, bardzo wiele.
       Raz jeszcze dziękuję Ci za rzeczowy ton. I proszę o wybaczenie jeśli może
       gdzieś w przeszłości, gdzieś na forum, zawędrowałem hen, zbyt daleko, zbyt
       dosadnie, zbyt hałaśliwie. Jestem zwolennikiem nie tyle destrukcji ile
       deintegracji pozytywnej mającej na celu uporządkowanie relacji samorządowych
       według zasad i wartości, które w sposób całkiej świadomy wyznajemy.
       Pozdrawiam
      • Gość: jhfrfrs Re: Z rozbawieniem przyglądam się harcom IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.03.06, 08:33
       Podwładni Kuś i Nadwysocka poprzez zaniechanie, blokowanie reformy postawili
       swojego szefa w niewygodnej sytuacji.
       A Kropiwnicki tak często przecież podkreślał swoje stanowisko wygłoszone na
       Konferencji RZECZPOSPOLITA SAMORZĄDNA 2003:
       " Gminy (jednostki komunalne) nie powinny bezpośrednio zarządzać zasobami
       mieszkaniowymi, gdyż nie obejmuje tego definicja użyteczności publicznej
       (eliminuje to konkurencję, nie wymusza racjonalności itp.).
       ˇ Występuje sprzeczność interesów gminy z interesem jednostki gminnej, która we
       wspólnotach mieszkaniowych najczęściej nie wykonuje funkcji właścicielskiej w
       imieniu gminy.
       ˇ Obowiązujące przepisy ustawowe są dostosowane do sytuacji normalnej, to
       znaczy do zarządzania zasobami mieszkaniowymi na zasadach rynkowych.
       ˇ Nowelizacji wymaga art. 20 ustawy o własności lokali.
       ˇ Występuje nieuzasadnione zróżnicowanie prawne zasobów mieszkaniowych różnych
       rodzajów.
       Kierunki działań:
       ˇ Niezbędne jest prawidłowe określenie i wykonywanie funkcji właścicielskich
       gminy w stosunku do jej zasobów mieszkaniowych.
       ˇ Konieczne jest doprowadzenie do urynkowienia zarządzania zasobami
       mieszkaniowymi.
       ˇ Niezbędne są zmiany prawne we wskazanym zakresie."
       • citoyen Re: A jednak żal mi Jerzego Kropiwnickiego 01.04.06, 22:43
        Doznał wielu dowodów nielojalności współpracowników.
        Nie powinien obecnie, prezydent, wielki zwolennik praworządności i legalista
        firmuje lekceważenie polecenia organu konstytucyjnego, jakim jest RIO.
        Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przypomina, że budżety, które zostały
        uchwalone w roku poprzednim, przy pierwszej zmianie muszą być dostosowane do
        wymogów nowej ustawy.

        Słowo: "muszą" brzmi nader przekonywująco!
         • gosiakz Re: PAP.Wtorek 7 kwietnia 2006 r. 07.04.06, 18:15
          Gilowska za większą kontrolą finansów państwa
          (PAP, pb/07.04.2006, godz. 17:01)

          Włączenie do budżetu państwowych funduszy celowych, likwidacja zakładów
          budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz uznanie środków UE za dochody
          budżetu państwa - to główne założenia projektu ustawy o finansach publicznych.
          "Celem ustawy jest większa jawność i przejrzystość finansów publicznych" -
          powiedziała wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska, która przedstawiła
          na piątkowej konferencji prasowej założenia projektu ustawy.
          "Konsekwencją cywilizowania finansów publicznych będzie ujawniane oszczędności,
          a te skierowane będą na obniżenie deficytu sektora finansów publicznych" -
          dodała.

          "Liczę, że w ciągu dwóch lat uda się zidentyfikować rezerwy w wysokości 0,8-1
          proc. PKB (ok. 8-9 mld zł - PAP), a zgodnie z programem konwergencji musimy w
          ciągu dwóch lat zaoszczędzić 12 mld zł" - powiedziała.

          Według obecnego na konferencji premiera Kazimierza Marcinkiewicza, jest to
          druga z trzech ustaw, konstytuujących wzrost gospodarczy w naszym kraju.
          Zostały już przedstawione zmiany podatkowe, a projekt ustawy o swobodzie
          działalności gospodarczej będzie zaprezentowany w przyszłym miesiącu.

          Projekt ustawy o finansach publicznych zaostrza procedury kontrolne.
          Obowiązkowy będzie audyt wykonania budżetu - państwo byłoby sprawdzane przez
          Najwyższą Izbę Kontroli, jednostki samorządu terytorialnego - przez biegłych
          rewidentów. Zwiększy się też zakres informacji o finansach publicznych.

          Zgodnie z projektem, 26 państwowych funduszy celowych, jak Fundusz Ubezpieczeń
          Społecznych (FUS), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Fundusz
          Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pomocniczych i Państwowy Fundusz
          Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zostaną włączone do budżetu.
          Obecnie fundusze celowe stanowią jedynie załączniki do ustawy budżetowej, nie
          ma ich planów finansowych.

          Zostaną natomiast zlikwidowane samorządowe fundusze celowe - gminne i
          wojewódzkie. Ich dochody zostaną włączone do budżetów samorządów. Np. dochody
          wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą
          koncentrowane w budżecie województwa.

          MF planuje też likwidację zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
          Gospodarstwa pomocnicze to komercyjne instytucje wewnątrz jednostek
          budżetowych, np. w Kancelarii Premiera. MF chce też zakazu gromadzenia na
          rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych jakichkolwiek dochodów
          publiczno-prawnych.

          "Mamy obecnie bardzo rozwiniętą gospodarkę pozabudżetową. Zakłady budżetowe -
          państwowe i samorządowe - koncentrują środki ok. 9 mld zł, zaś gospodarstwa
          pomocnicze koncentrują ok. 2 mld zł" - uzasadniała wicepremier.

          Zgodnie z projektem, w ustawie budżetowej będą też zamieszczane plany finansowe
          kilkudziesięciu państwowych osób prawnych. Dotyczy to np. agencji rządowych i
          Urzędu Dozoru Technicznego. Wyjątkiem będą instytucje kultury, publiczne szkoły
          wyższe i Samodzielne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

          Również środki pozyskiwane z budżetu UE będą umieszczane w ustawie budżetowej
          jako dochody budżetu państwa. Wydatkami budżetu będą wydatki na programy
          finansowane z udziałem środków UE. "Państwo będzie miało pełną kontrolę nad
          środkami finansowymi ze źródeł UE, które nie podlegają zwrotowi" - powiedziała
          Gilowska.

          Zgodnie z projektem, także programy wieloletnie będą uchwalane jedynie w
          ustawie lub uchwale budżetowej.

          Jak przypomniała Gilowska, pierwszą wersję projektu przygotowała już w 1997 r.
          wraz z Wojciechem Misiągiem i Andrzejem Mierzwą. Obecny projekt, uaktualniony
          przez zespół ekspertów MF, to już czwarta próba wprowadzenia zmiany w finansach
          publicznych, a "więcej prób nie będzie" - powiedziała wicepremier.

          • citoyen Re: Kolego, 10.04.06, 23:02
           To tylko jedna z hipotez. A na dodatek z takim dopiskiem, "towarzysz".
           Kolego, napisz do mnie, umów się na kawę, a zobaczysz, kim jestem.
           Pozdrawiam
           • citoyen Re: Związek Miast Polskich 11.04.06, 08:53
            11 kwietnia 2006 r.

            Tylko nie jednostki budżetowe!

            Andrzej Porawski, dyrekto biura ZMP mówi między innymi:
            Ministerstwo Finansów planuje też likwidację zakładów budżetowych. Według
            Porawskiego, problem polega na tym, że zakładów budżetowych nie da się łatwo
            zlikwidować. „Nie jestem przeciwny temu pomysłowi, ponieważ zakład budżetowy nie
            jest najlepszą strukturą do zarządzania majątkiem lokalnym, jest jednostką
            nieefektywną, są tam problemy z rozliczaniem kosztów” – powiedział. Zakład
            budżetowy, jak sama nazwa wskazuje, nie jest poza budżetem i to, co on wypracuje
            i tak staje się dochodem budżetu, a nie samego zakładu. „Trzeba zwrócić uwagę na
            fakt, że w Polsce proces przekształceń własnościowych w gospodarce komunalnej
            trwa od początku i tylko raz w połowie lat 90-tych wprowadził odgórne
            przekształcenie” – podkreślił Andrzej Porawski. Na realizację przekształceń dano
            samorządom kilka lat. Wprowadzono wtedy obowiązkowe przekształcenie
            przedsiębiorstwa państwowego w spółkę komunalną i, zdaniem dyrektora biura ZMP,
            było to działanie słuszne.
            Gdyby teraz chcieć wprowadzić przekształcenie zakładów w inną formę
            organizacyjno-prawną, należałoby również dać samorządom wystarczająco dużo
            czasu. Według Porawskiego należy umożliwić radzie gminy dokonanie samodzielnego
            przekształcenia w każdą z możliwych form organizacyjno-prawnych, a dopiero w
            sytuacji, gdy rada gminy nie dokona w wyznaczonym czasie przekształcenia, zakład
            powinien z mocy prawa przekształcić się np. w spółkę komunalną, samodzielną
            osobę prawną.
            Jeżeli z definicji zakład będzie przekształcany w jednostkę budżetową, to będzie
            złe rozwiązanie” – dodał Porawski. Jego zdaniem radni, którzy przejęliby wtedy
            kontrolę nad zakładami, często zachowują się w sposób populistyczny i nie chcą
            dokonywać pożytecznych przekształceń np. w spółki komunalne. „Taka spółka
            wychodzi spod ich kontroli, a radni chcą decydować w swej zbiorowej mądrości o
            losie takich podmiotów”. Zakłady budżetowe (często tzw. przedsiębiorstwa
            wielobranżowe zajmujące się równocześnie np. wodociągami, komunikacją miejską)
            istnieją w wielu mniejszych gminach. „Istnieją tam, ponieważ w tych miejscach
            nie było potencjału kadrowego, kapitałowego, umożliwiającego dalej idące
            przekształcenia. Do takich zakładów zawsze gmina musiała dopłacać, ponieważ był
            deficyt. Dotowanie zakładów jest proste, gdyż są one w budżecie, natomiast
            dotowanie spółek to już pomoc publiczna i trzeba się temu dokładnie przyglądać”.
            Jeżeli zakłady będą likwidowane w cywilizowany sposób, nie uważam tego za złe
            rozwiązanie” – podsumował Porawski. Na przekształcenia potrzeba jednak czasu.
            „W przypadku gmin, zakłady budżetowe często służą do samodzielnego zarabiania
            przez jednostki, dla których jest to działalność dodatkowa. To są jednostki,
            które funkcjonują głównie dzięki dotacjom”.

            Pozdrawiam
            • citoyen Re: Pierwszy krok w dobrym kierunku! 19.04.06, 09:38
             19 kwietnia 2006 roku Rada Miejska w Łodzi powinna podjąć uchwałę zmieniającą
             uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok. Samorząd zauważył
             istnienie ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r.
             Nr 249, poz. 2104). Interesujący jest proponowany zapis §30 projektu uchwały, w
             którym dokonuje się zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych
             w 2006 roku, gdzie w części dotychczasowego załącznika Nr 21, plan przychodów i
             wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i
             dochodów własnych jednostek budżetowych w 2006 roku: zakłady budżetowe 395 817
             313 zł, pojawia się załącznik nr 7, Rozdział 70001 Zakłady gospodarki
             mieszkaniowej 17 000 zł.Koszty i inne obciążenia 17 000 zł.

             Zdziwienie budzić może brak zapisu o zwiększeniu przychodów budżetu o wpływy z
             mienia komunalnego z tytułu czynszów najmu, dzierżaw i innych umów o podobnych
             charakterze, zgodnie z treścią art. 5 ustawy o.f.p. Problemem jest także
             określenie sposobu i trybu zmian w strukturze zarządzania mieniem komunalnym.
             Pozostaje także problem rozchodowania wpływów z mienia za minione blisko 4
             miesiące 2006 r. Ale pozostawiam to zmartwienie do uznania RIO.

   • Gość: abyaby Re: Budżet Miasta Łodzi pod znakiem zapytania? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 09.05.06, 22:38
    Zapanowała cisza, bo kontrolują.
    " RIO podejmie kompleksową kontrolę gospodarki finansowej w pierwszym półroczu
    2006r."
    Może to cisza przed burzą !? Bardzo jest interesujące w jaki sposób zakłady
    budżetowe księgują dochody z najmu, dzierżawy i odpłatnych umów z
    administrowania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w czasie obowiązywania
    od 1 stycznia br. nowej ustawy o finansach publicznych.
    A co oficjalnie wykaże kontrola RIO !?
    • citoyen Re: Budżet Miasta Łodzi pod znakiem zapytania? 09.05.06, 23:12
     Dla ciekawości, budżet Miasta Krakowa z 21 grudnia 2005 r. przyjęty został
     wzorowo. W pozycji dochodu budżetu zostały uwzględnione dochody z mienia
     komunalnego, w tym czynsze, dzierżawy i inne.
     W Krakowie fantastycznie działa Regionalna Izba Obrachunkowa, zwłąszcza w
     dziedzinie opiniowania, szkoleń i kontroli.
     Pozdrawiam
  • gosiakz Mysłowice zgodne z prawem 14.05.06, 08:51
   Mysłowice 10 stycznia 2006r. dokonały zmiany w planie dochodów i wydatków w
   budżecie na 2006r uwzględniając dochody z najmu i dzierżawy składników
   majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub in.