02.06.21, 11:59
O Poznaniu ballest sporo pisał już w 2007 roku.

Ballest dziękuję ci za to, że podbiłeś ten wątek w maju 2021 roku!

forum.gazeta.pl/forum/w,34281,56346388,56346388,Miasta_zalozone_przez_przybyszow_.html

ballest Przyklad typowej lokacji w Sredniowieczu02.12.15, 09:15

Dzisiaj troche o Poznaniu, bo prawie ktos sugerowal, ze MIASTO Poznan nie zalozyli osadnicy.
Miasto Poznan podobnie jak Warszawa zostal wytyczyne na surowym korzeniu, na co wskazuja tez te Mapy powyzej.

forum.gazeta.pl/forum/w,34281,159302596,159302596,Niemieccy_Osadnicy.html

Ballest dziękuję ci za to, że wkliłeś link do lokacji Poznania w 1253 roku według ciebie na surowym korzeniu.
Tekst lokacji i plany (nie mapy) zaprzeczają temu.
Obserwuj wątek
  • petronella.kozlowska Poznań 05.06.21, 07:12
   Od czasu mojego wpisu o Poznaniu minęło ponad 5 lat. Zmieniły się też dostępne w internecie informacje na temat lokacji, dlatego też ponownie napiszę kilka zdań o lokacji Poznania w 1253 roku.

   forum.gazeta.pl/forum/w,639,159311704,159311704,Wielun.html

   Polecam lekturę:


   pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Gotard_(Pozna%C5%84)
   ***

   pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Gotarda_w_Poznaniu
   ***

   pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_%C5%9Awi%C4%99ty_Marcin
   ***

   pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Wojciech_(Pozna%C5%84)
   • petronella.kozlowska Poznań 06.06.21, 09:45
    Proces lokacji Poznania rozpoczął się w 1244 roku z przeniesieniem dominikanów ze Śródki na teren osady św. Gotarda. Po wymianie terenów z bratem w 1249 roku Przemysł I. rozpoczął lokację Poznania na terenie dawnego podgrodzia biskupiego.

    Całe miasto Poznań zostało przeniesione na zachodni brzeg rzeki Warty.

    W 1252 roku książę zamienił tereny z biskupem Boguchwałem. Książę przejął osady biskupie Święty Wojciech i Święty Marcin i w zamian oddał Śródkę, część dochodów z promu oraz prawo połowu ryb. Ostrów Tumski stał się własnością biskupstwa i kapituły katedralnej i był immunitetem.


    Dopiero te umowy o zamianach umożliwiły lokację Poznania na prawie niemieckim w 1253 roku, nie miasto lokowane na surowym korzeniu, tylko miasto nowo lokowane na terenie istniejących wsi i grodu. Przypomnę też, że sam dwór książęcy liczył kilkaset osób.


    pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ar%C3%B3dka_(Pozna%C5%84)
    • petronella.kozlowska Poznań 08.06.21, 20:36     ballest Przyklad typowej lokacji w Sredniowieczu 02.12.15, 09:15

     forum.gazeta.pl/forum/w,34281,159302596,159302596,Niemieccy_Osadnicy.html

     Dzisiaj troche o Poznaniu, bo prawie ktos sugerowal, ze MIASTO Poznan nie zalozyli osadnicy.
     Miasto Poznan podobnie jak Warszawa zostal wytyczyne na surowym korzeniu, na co wskazuja tez te Mapy powyzej.


     ***

     Tekst lokacji i plany zamieszczone na tym fotocollagu zaprzeczają temu.      • petronella.kozlowska Re: Poznań 12.06.21, 22:16
       Według planu Poznania przedlokacyjnego miasto znajdowało się na kilku wyspach i lądzie. Na terenie wokół Poznania Warta dzieliła się na kilka ramion i odnóg tworzących wyspy. Położenie miasta było zatem bardzo dogodne, zapewniało wodę, żywność i obronę. Na Ostrowiu Tumskim znajdował się gród książęcy, gród biskupi oraz gród dla służby. Na zachód od przedlokacyjnego Poznania znajdowało się podgrodzie biskupie oraz inna wieś z kościołem i wioska należąca do kapituły katedralnej.

       Do nowo lokowanego Poznania przeniesiono oprócz osadników niemieckich ze Śródki (sołtysem tam był Henryk), mieszkańców Ostrowa Tumskiego, do tego doszli nowy osadnicy z okolic Gubina (zasadźcą był Tomasz z Gubina) oraz z Halle.
       Henryk, sołtys gminy niemieckiej w Śródce, został pozbawiony urzędu!
       W przywileju jest to tak sformułowane jakby Henryk był poprzednim sołtysem Poznania – cytat: Pozwoliliśmy także, aby młyn, który posiada z naszego nadania Henryk, dawny sołtys, był w posiadaniu dziedzicznym wymienionego wójta i jego potomstwa.


       pl.wikisource.org/wiki/Przywilej_lokacyjny_Poznania

       Tekst z odpisu z 1877 opartego na transumpcie z 1298 roku.

       • petronella.kozlowska Poznań 23.06.21, 19:19
        Ballest w swoim fotocollagu zamieścił plan Poznania przedlokacyjnego, który nie jest niestety dostępny w internecie. Obok tego planu zamieścił ten plan

        poznan.wikia.org/wiki/Przywilej_Lokacyjny_Poznania?file=Pozna%25C5%2584_1253.jpg
        i poniżej obu planów rycinę - widok Poznania z około 1617 roku. Rycina ta jest odwrócona, ponieważ zamek książęcy znajdował się na zachodzie miasta. Poniżej zamku książęcego widzimy ulicę nieregularną, tak jakby łuk, to jest pozostałość po osadzie (podgrodziu biskupim) św. Gotarda z okresu przedlokacyjnego.

        Na marginesie wspomnę, że rycina z 1617 roku nie ma nic wspólnego z wcześniejszą o 350 lat lokacją. Ballest pisze o lokacji w 1253 roku i zamieszcza jako ilustrację rycinę z 1617 roku.

        Ten pan wychodzi z założenia, że ta rycina przedstawia Poznań w chwili lokacji w 1253 i jest dowodem na lokację przez osadników niemieckich na surowym korzeniu.

        No ale tak nie było.

        medievalheritage.eu/wp-content/uploads/2017/01/Poznan-archiwalne-01.jpg
         • petronella.kozlowska Poznań 18.07.21, 12:07
          medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/poznan-miejskie-mury-obronne/
          Ballest powołuje się na ten blog a w tym blogu pisze wyraźnie, że Poznań został przeniesiony na lewy brzeg Warty na teren istniejącego podgrodzia biskupiego.
          Ballest wkleja plany z zaznaczonym podgrodziem biskupim (św. Gotard) i twierdzi, że Poznań został założony na surowym korzeniu.          medievalheritage.eu/wp-content/uploads/2021/02/Pozna%C5%84-gr%C3%B3d-plan-02.jpg

          medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/poznan-grod/

          photos.nasza-klasa.pl/1232656/3064/other/std/e33933923f.jpeg

          • petronella.kozlowska Poznań 05.09.21, 11:15
           photos.nasza-klasa.pl/1232656/3064/other/std/e33933923f.jpeg

           ten sam plan zamieszczony przez ballesta znajduje się w tej publikacji na stronie 33
           Ten kretyn twierdzi, że Poznań został lokowany na surowym korzeniu, a zamieszcza plan świadczący o czymś innym.

           apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2016.002/12544
           Na planie widzimy Górę Przemysława na której znajdował się zamek, który następnie wszedł w obręb lokowanego Poznania oraz klasztor Dominikanów leżący na wzgórzu które weszło następnie w obręb lokowanego Poznania. Na północ od klasztoru widzimy osiedle Święty Wojciech które książę odddał Dominikanom w zamian za osiedle przy kościele św. Gotarda w 1244 roku. Osiedle Święty Wojciech nie weszło w skład miasta lokowanego.

           pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Wojciech_(Pozna%C5%84)

           pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_Przemys%C5%82a

           pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ota_G%C3%B3ra_(Pozna%C5%84)
           • petronella.kozlowska Poznań 13.01.22, 14:47
            Przy zwiń wstęp należy kilknąć na „X” i potem na pierwszą grafikę po lewej stronie przedstawiającą Poznań przedlokacyjny.


            cyryl.poznan.pl/kolekcja/317/najstarsze-plany-poznania-do-1938-roku-archiwum-panstwowe-w-poznaniu

            Mam nadzieję szanowni czytelnicy z forum Gleiwitz, że na podstawie tej grafiki ilustrującej podręczniki szkolne zrozumiecie jak wyglądał lewy brzeg Warty przed lokacją.
            Teren był zamieszkany, a osiedla były oddzielone od siebie łąkami, polami lub ogrodami. Osiedla były oddalone od siebie o 5 minut drogi! Czy to naprawdę była lokacja na surowym korzeniu?

            Wasz pseudonaukowiec ballest jest po prostu zwykłym kłamcą, fałszerzem i oszustem i odurnia was od 20 lat. Kto przez 20 lat notorycznie kłamie i oszukuje jest psychicznie chory.


            Około roku 1280 rozpoczęto budowę murów miejskich trwającą kilkadziesiąt lat. W obrębie murów miejskich miasto obejmowało około 21 hektarów powierzchni, co oznacza, że miasto liczyło do 4000 mieszkańców biorąc dla porównania dane z innych miast - do 200 osób na hektar. Pod koniec średniowiecza miasto liczyło około 8 tys. mieszkańców, z tego połowa mieszkała w obrębie murów miejskich, druga połowa w dzielnicach miasta poza murami, czyli w tych 16 wioskach wymienionych w dokumencie lokacyjnym.

            ***
            Mieszkańcy tych wiosek byli de facto mieszczanami.

            ***

            Mury miejskie liczyły 1700 metrów, wschodnią granicą miasta tworzyła rzeka Warta. Na planie widzimy mury obronne na siatce współczesnej zabudowy. Odległość z północy na południe od ulicy Stawnej do Jaskółczej wynosi około 600 metrów, szerokość około 350 metrów, co daje 21.000 m2 powierzchni czyli 21 hektarów.

            medievalheritage.eu/wp-content/uploads/2017/01/Poznan-mury-miejskie-plan-01.jpg

            • petronella.kozlowska Poznań 23.01.22, 10:22
             Poznań otrzymał prawo do wyrąbu lasów - cytat: Zezwoliliśmy także na rąbanie lasów zarówno w obrębie okręgu miejskiego, jak i poza nim, dla budowy domów i innych potrzeb, a to bez żadnej obawy. Wyrąbem lasów zajmowało się tych 16 wsi, te wsie finansowały palisadę, potem mury miejskie.
             Drewno było potrzebne do budowy domów oraz do budowy palisady otaczającej miasto Poznań. Palisady, ponieważ cegła palona weszła dopiero pod koniec XIII wieku do powszechnego użytku np. do budowy murów miejskich lub budynków.


             Czyli wpierw budowano palisadę, a lata później około roku 1280 rozpoczęto budowę murów miejskich. Nowo zbudowany zamek książęcy oddzielony dodatkowym murem od miasta został wkomponowany w miasto. No i na koniec wspomnę, że w 1380 roku mieszczanie poznańscy ostatecznie wykupili urząd wójta od króla. Poznań uzyskał pełną autonomię.

             • petronella.kozlowska Poznań 23.01.22, 11:20
              Mieszkańcy tych 16 wiosek wyliczonych w tekście lokacji. jak np. młodsi synowie chłopscy mogli się osiedlać w mieście. Gdyby tego zabroniono doszłoby do masowego incestu i degeneracji ludności tak jak w Niemczech.


              Drodzy czytelnicy ballest nigdy nie pisał o masowych incestach i degeneracji ludności tak jak w Niemczech.

              Drodzy czytelnicy ballest jest zwykłym oszustem i fałszerzem.
              • petronella.kozlowska Poznań 30.01.22, 10:04

               Śródka była do 1252 roku dzielnicą Poznania z prawami do targów odbywających się w środy, ile liczyła mieszkańców tego nie wiemy. Załóżmy tak wspaniałomyślnie, że około 300. Ile mogło tam mieszkać kolonistów niemieckich? Załóżmy że 10 rodzin, czyli 60 osób.

               Gdyby Niemcy stanowili większość mieszkańców Śródki to biskup otrzymałby puste domy.

               Tyle lub trochę więcej osadników = kupców niemieckich przybyło z Tomaszem z Gubina. Osadnicy przyszli do istniejącego miasta. Wójt Tomasz z Gubina miał dopiero osadzić Niemców w istniejących już wioskach i w istniejącym mieście Poznań
               cytat: Ponieważ zaś wójt do wymienionego miasta i wsi powyższych przywoła Niemców i osadzi ich, po upływie wolności zatrzyma w tych wsiach co piąty łan wolny.

               Osadnicy niemieccy przybyli do nowo wytyczonego przez księcia w 1252 roku Poznania ze Śródki. Ciekawe jest to, że obcokrajowcy nie mogli podlegać biskupowi.
               (Mój wpis z 12.06.21, 22:16)

               Mimo braku murów obronnych, w XIII w. właśnie Śródka pełniła rolę miasta, po lokacji Poznania na lewym brzegu była określana "starym miastem".


               www.poznan.pl/mim/s8a/-,p,1025,5634,5635.html
               Drodzy czytelnicy ballest jest zwykłym oszustem i fałszerzem.               • petronella.kozlowska Poznań 04.02.22, 18:05
                Przywilej lokacyjny nie wymienia wytyczenia terytorium miasta, budowy murów miejskich, rynku, budowy ratusza i organizacji samorządu miejskiego czyli typowych elementów prawa magdeburskiego.

                pl.wikisource.org/wiki/Przywilej_lokacyjny_Poznania


                Lokacja z 1253 roku nie wymienia wytyczenia miasta, bo terytorium Poznania było już wytyczone w 1244 roku na terenie istniejących osad. Miasto nie powstało na „surowym korzeniu”.
                Lokacja z 1253 roku nie wymienia budowy murów miejskich, bo wówczas technika wypalania cegły była nowością.
                Lokacja z 1253 roku nie wymienia budowy ratusza i organizacji samorządu, bo te wytworzyły się dopiero lata później

                Lokacja regulowała opodatkowanie po upływie wolnizny danej na 8 lat, lokacja zabraniała osobom zadłużonym opuszczanie miasta, lokacja regulowała autonomię sądowniczą. Pierwszym wójtem z nominacji został Tomasz z Gubina, wójtostwo było dziedziczne. Książęta nadali miastu Poznań jedną milę rzeki Warty, wymienione jest rybołówstwo, młynarstwo, łowiectwo, wypas bydła, karczowanie lasów (czy są to typowe zawody mieszczańskie?), zezwolenie na jarmarki i opłaty celne. W lokacji miasto zostało zobowiązane do udziału w wojnie defensywnej, straż miejska była opłacana z kasy książęcej.

                Miasto dostało zezwolenie na budowę kościoła i ponosiło jej koszty – cytat: Pozwoliliśmy również za zezwoleniem księdza Bogufała biskupa poznańskiego mieszczanom w tymże mieście zbudować kościół, w którym służba Boża ma panować, a który w należne dni ma być z krzyżem obchodzony.


                Poznań przedlokacyjny był nieokreślonym miastem, konglomeratem, którego dzielnice należały do księcia, jego młodszego brata, biskupa i kapituły katedralnej. Główną dzielnicą miasta z prawami targowymi była książęca Śródka.

                Po przeniesieniu miasta książęcego na lewy brzeg Warty Poznań stał się miastem jednolitym podlegającym jednemu panu feudalnemu – księciu poznańskiemu. Lokacja z 1253 roku dotyczyła zamiany formy prawnej miasta z prawa polskiego na prawo magdeburskie i przyznała miastu autonomię w zakresie sądownictwa i ekonomii. Mieszkańcy Poznania stali się ludźmi wolnymi i mogli opuścić miasto bez zgody księcia.

                Niemiecki naukowiec z Offenbach. Ballest notorycznie kłamie, zmyśla i fałszuje od 20 lat, co oznacza że jest psychicznie chory.

                Drodzy czytelnicy, to są idiotyzmy starzejącego się błazna. Jeszcze bardziej tragiczny jest fakt, że gleiwitzery są też idiotami i wierzą w każde jego słowo. Banda idiotów.
                • petronella.kozlowska Poznań 17.06.22, 09:32
                 Ballest:

                 Zamek nigdy nie bou czescia nowo lokowanego miasta, czyzby w Gliwickim Muzeum osoby pracoiwaly, co o historii kolonizacji zielonego pojecia nie mialy?

                 forum.gazeta.pl/forum/w,34281,140630888,140630888,Gliwickie_Muzeum_a_glupota_ludzkou_.html

                 Osobiscie nigdy nie uwierze , zeby Wojt pozwolil sie ksieciu w miescie osiedlic, bo tylko najglupsze Ciele wybiera sobie samo rzeznika, a wiec Zamek musial byc po za murami miasta podobnie jak Wawel nie byl czescia miasta Krakow- ale skad to Drabina wiedziec moze ?

                 forum.gazeta.pl/forum/w,34281,159137774,159137774,Glupota_Drabiny.html

                 ***

                 W Poznaniu zamek stał się częścią nowo lokowanego miasta i to jeszcze na długo przed przybyciem advocatusa zaproszonego przez księcia. Advocatusowi nie udało się wywalić księcia z miasta.                 Zgodnie z przywilejem lokacyjnym, potomkowie Tomasza z Gubina stali się wójtami dziedzicznymi i rządzili w Poznaniu do 1314, kiedy nastąpiła konfiskata urzędu przez Władysława Łokietka.


                 pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_z_Gubina


  • szwampuch58 Re: Poznań 06.09.21, 13:41
   Chrzescianie,kuzna
   www.sport.pl/pilka/7,64946,27537329,brutalny-atak-na-pilkarza-w-centrum-poznania-simon-walczy-o.html#do_w=91&do_v=307&do_st=RS&do_sid=475&do_a=475&s=BoxSportImg2
   • petronella.kozlowska Re: Poznań 07.09.21, 11:50
    pani odeszła od męża
    ten ją zgwałcił i zabił

    Niemcy kuzna

    www.tag24.de/justiz/mord/mann-vergewaltigt-und-toetet-ehefrau-staatsanwaltschaft-fordert-lebenslange-haft-2110842

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka