Dodaj do ulubionych

Problemy w Senacie ;-)

04.12.04, 03:45
Senator Dorota Simonides:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Ministrze, ustawa opiera się także na Deklaracji Kopenhaskiej OBWE, a
jej pkt 32, o ile się orientuję, mówi, że o narodowości jednostki decyduje
subiektywna deklaracja, z której nie mogą wynikać ani żadne przywileje, ani
żadne dolegliwości. Skoro tak i skoro w tej ustawie trzy razy powołujemy się
na ostatni spis powszechny, a tym czasem sto siedemdziesiąt trzy tysiące
dwustu Ślązaków podało jako narodowość własną śląskość, to czy zdawano sobie
sprawę, że kiedyś przyjdzie moment, kiedy ten P R O B L E M państwo polskie
naprawdę będzie musiało rozwiązać? Państwo polskie stanie przed tym P R O B L
E M E M , dlatego że Strasburg nie dlatego to odsunął, że nie ma takiej
narodowości, odsunął sprawę dlatego, że zgodnie z przepisami polskimi Polska
nie chciała zarejestrować związku, a to jest co innego. Czy ministerstwo ma
świadomość, że ten P R O B L E M narasta i trzeba go rozwiązać? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tadeusz Matusiak:

Pragnę tu zauważyć, Pani Senator, że nie tylko Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji, ale przede wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicznych zna ten
P R O B L E M , rozumie ten P R O B L E M . Powiem więcej: sądzę, że ten P
R O B L E M rozumie również większość Polaków. Ja nie mam tytułu do tego,
żebym ten temat kontynuował w tym kontekście, w którym należałoby go być może
potraktować. Jest to P R O B L E M i trudny, i złożony. Jak pani senator
wie, wynikami ostatniego spisu powszechnego najbardziej zawiedzeni byli
Niemcy, bo liczyli zupełnie na co innego. Dziękuję bardzo.
Obserwuj wątek
   • stefan_ems Re: Problemy w Senacie ;-) 04.12.04, 16:10
    Senator Kazimierz Kutz:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

    Stoję tu przed wami jako przedstawiciel Górnego Śląska, rdzennego Śląska,
    polskiego Śląska. I chcę na wstępie powiedzieć, że jest to ustawa haniebna.
    Gdyby pan Kuroń żył, to po przeczytaniu tej ustawy na pewno by umarł,
    natychmiast. A ta poprawka - bo odpowiadam tu, choć nie ma w tej chwili pana
    Niciei - którą wnosi Senat w sprawie grupy kaszubskiej, bierze się z tego, że na
    czele największej w tej chwili partii stoi Kaszub. I ja myślę, że bez tego to by
    zrobili z niego siekankę, dlatego że jest to ustawa uchwalona przez całą
    prawicę, z Platformą Obywatelską...

    (Senator Ryszard Matusiak: Lewicę. Całą lewicę.)

    To byśmy zbadali.

    (Rozmowy na sali)

    Proszę mi nie przerywać, dobrze? Panowie będziecie mogli...

    Do Senatu został skierowany przez Stowarzyszenie Romów w Polsce, Związek Tatarów
    RP i Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP list. Piszą w nim między innymi
    tak: "W myśl tej ustawy państwo polskie odmawia mniejszościom nieutożsamiającym
    się z narodami zorganizowanymi we własnym państwie prawa do określania się
    mianem narodu. Jest to dla nas - i zapewne dla wielu innych - głęboko
    poniżające. Odczuwamy to jako bolesny gwałt na naszej tożsamości, zadany nam w
    sposób nieliczący się z historią ziem, na których przyszło nam żyć, z historią
    narodów, wśród których rozwijały się nasze kultury, z rozwojem państwowości, w
    ramach których zapisywane były karty naszych dziejów. Niezależnie od istnienia
    lub nieistnienia, obecnie lub kiedykolwiek, jednego lub więcej państw
    tatarskich, romskich czy żydowskich, byliśmy i jesteśmy narodami. Żaden
    parlament świata nie jest władny nas tej świadomości pozbawić".

    Kiedy ustawa ta została uchwalona w Sejmie, bardzo ciekawą rzecz powiedział
    przedstawiciel ruchu katolicko-narodowego - bo tak wynika z tego źródła - poseł
    Jerzy Czerwiński, komentując tę uchwałę. Ujawnia on właściwy cel tej ustawy,
    mówiąc: "Dobrze, że udało nam się wykreślić z projektu ustawy te zapisy, które
    mogły doprowadzić do eskalacji żądań mniejszości i wywołać konflikty na tle
    etnicznym". To jest ta rączka szekspirowska.

    A więc istotą tej ustawy jest postawienie szlabanu wszelkim aspiracjom etnicznym
    czy mniejszościowym, regionalnym. Inaczej mówiąc - i mówię to jako reprezentant
    Górnego Śląska - mamy tu do czynienia z zakamuflowaną ustawą antyśląską, która
    wyklucza regionalną etniczność i kulturową odmienność Śląska. Jest to nawrót do
    polityki przerabianej przez Ślązaków za Niemców z czasów Żelaznego Kanclerza i
    do przedwojennej polityki Michała Grażyńskiego, który polonizował Śląsk, bo
    mieli na nim być tylko Polacy albo Niemcy.

    Uważam, że ta ustawa jest dlatego haniebna, że ustawodawcy nazywają w niej
    "językiem regionalnym" między innymi także gwarę Śląska, ale nie wymieniają jej
    prawdopodobnie po to, żeby nie znalazł się tutaj jakikolwiek przymiotnik
    związany ze śląskością. Jak wiadomo, regionalna może być kolej, linia autobusów
    i co tam jeszcze chcecie. Jest to więc nowy twór, który jest kabzą, do której
    można pochować wszystkie te rzeczy.

    W ustawie wylicza się też mniejszości narodowe, ale w ani jednej linijce nie ma
    odniesienia do obiektywnie istniejącej odmienności Śląska, jego regionalności,
    etniczności, kulturowości czy odmiennej pamięci historycznej. To jest tutaj
    tabula rasa. Oczywiście narodowość śląska według tej ustawy nie istnieje, ale
    czegoś innego nikt się po tej ustawie nie spodziewał. Powstaje jednak pytanie:
    co zrobić z tą stusiedemdziesięciotrzytysięczną grupą obywateli ujawnionych w
    spisie powszechnym, którzy orzekli, że są narodowości śląskiej? Co to było? Czy
    był to kosmiczny pył z innej planety? O to trzeba by zapytać naszych nacjonałów.
    No i co z tymi obywatelami zrobić? Może szykować dla nich cichcem jakieś miejsca
    odosobnienia, podobnie jak dla homoseksualistów? Oczywiście homoseksualistów,
    jak się uważa, można leczyć, ale na co są chorzy Ślązacy, którzy chcą być
    Ślązakami i są Ślązakami? Z czego ich leczyć? Zwłaszcza tych, którzy znowu są w
    nieodwracalnej biedzie.

    Sprawa jest poważna, bo ustawa nie uznaje również etniczności śląskiej - została
    ona wygumkowana, choć dotyczy to miliona osób. Ustawa wprawdzie określa warunki
    etniczności, jakie powinny być spełnione, jak to, że dana grupa ma w sposób
    istotny odróżniać się od pozostałych obywateli językiem, kulturą i tradycją, ma
    dążyć do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji, ma mieć świadomość
    własnej historycznej wspólnoty etnicznej i być ukierunkowana na jej ochronę i
    wyrażanie - te kryteria, być może poza językiem, Śląsk spełnia, widać to
    codziennie gołym okiem - ale kolejny punkt głosi zdecydowanie kolejny warunek:
    jeśli przodkowie zamieszkiwali terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co
    najmniej stu lat. I tu jest ten fortel, ten knif, jak mówią na Śląsku.
    Wydawałoby się, że każdy w Polsce wiedzieć powinien, że Górny Śląsk wrócił do
    Polski w 1922 r., czyli dopiero osiemdziesiąt dwa lata temu. O tym przecież
    wiedzą już niektórzy przedszkolacy. A oni tu nie wiedzą! I orzekają mi, synowi
    powstańca, osiemnastoletni wyrok oczekiwania na możliwość starania się o
    oczywiste uprawnienia etniczne! No to zachodzi pytanie: czy ci posłowie nie
    znają własnej historii, czy rżną głupa?! Oczywiście to drugie. I to rżną głupa
    świadomie, z przyczyn patriotyczno-politycznych, bo uważają państwo narodowe za
    ważniejsze niż demokracja, tolerancja i prawo obywateli do wyboru swojej
    tożsamości! Tego prawa odmawia się Ślązakom. To by oznaczało, że Śląsk
    potraktowany został w tej ustawie jak podbita kolonia. Ba, ta ustawa zatwierdza
    tę sprawę!

    Cóż w takim stanie rzeczy robić? Oczywiście można nie robić nic. Ale to jest
    niemożliwe, bo poziom dyskryminacji w tej ustawie sięga zbyt daleko, bo ta
    ustawa za nic ma godność ogromnej zbiorowości ludzkiej na Śląsku. I taka jest
    prawda. Prawda ta wymaga oręża, bo chamy znów chcą zgubić złoty róg. Chyba że
    damy się w wolnym i prawnym kraju zglajszachtować ludziom o chorych,
    nacjonalistycznych umysłach. Ustawa ta jest archaicznym, antydemokratycznym
    dyktatem, w chwilę po wejściu Polski w grono państw ucywilizowanych. To jest
    zawstydzające.

    To, co teraz powiem, może zabrzmieć jak żałosny i niestosowny żart, ale trzeba
    opukać wszystkie możliwości scenariuszowe. Otóż w tym stanie rzeczy zostaje
    Ślązakom jedna droga prawna, a mianowicie wykorzystanie zapisu ustawy, która dla
    Ślązaków Niemców jest korzystniejsza. Wszak to kryterium stuletniej
    przynależności Śląska do Niemiec jest analogiczne do wymogu etniczności. A więc
    skoro Niemcy panowali na Górnym Śląsku sto osiemdziesiąt lat, wyłania się
    paradoksalna możliwość taktycznego zniemczenia się w państwie polskim, by tą
    drogą budować społeczeństwo obywatelskie na Śląsku. Mam tu na myśli powszechne
    przystąpienie do mniejszości niemieckiej, by wykorzystać ustawowe uprawnienia
    dla dobra ludzi na Śląsku. No bo w końcu każdy etniczny mieszkaniec tej ziemi
    miał dziadków, ojców i braci w Wehrmachcie - ich groby, od wojny
    francusko-niemieckiej 1871-1872, poprzez I wojnę światową i II drugą wojnę
    światową, rozsiane są po całej Europie, od Paryża po Stalingrad, od Narwiku po
    Tobruk. Ich mogiły wiele poświadczają i wiele mówią o niedawnym obłąkaniu
    Europy. A więc gdyby zaistniała dziś potrzeba sięgania po ich cienie, nie trzeba
    by się było wstydzić, choć ich rodziny do dziś nie wiedzą, w którym miejscu oni
    legli. Ale tracili życie za Rzeszę Niemiecką. I za to ich rodzinom w końcu coś
    się, jak widać, dzisiaj należy, na przykład lepszy los na tej ziemi. Trzeba
    bowiem przyjąć do wiadomości, że walka o tożsamość, o swoje prawa, jest taką
    samą pracą jak każda inna, a jak na Śląsku wiemy, żadna praca nie hańbi, więc
    trzeba ją podjąć albo pakować walizki i opuszczać Śląsk, znów uciekać od biedy
    fizycznej i udręki moralnej, choć mamy prawo wymagać nieco większego
    poszanowania od państwa polskiego, od Polski, do której Śląz
    • stefan_ems Re: Problemy w Senacie ;-) 04.12.04, 16:11
     ...od Polski, do której Ślązacy dobrowolnie dołączyli z własnej woli, własną
     krwią, i wnieśli do swojej ojczyzny pracowitość i lojalność. I nie idzie o
     wdzięczność, uznanie czy coś takiego, o czym mogli tylko naiwnie myśleć. Państwo
     polskie nie ma być dla Śląska dobrą ciocią, choć Polska mogłaby być dla Ślązaków
     lepszą macochą. Tu idzie o model społeczeństwa otwartego, z jego tolerancję,
     jakim powinna stać się Polska z chwilą wejścia do rodziny państw cywilizowanych.
     Zwłaszcza że Polska jest krajem narodowościowo i religijnie jednorodnym,
     problemy mniejszości narodowych i wyznaniowych grup etnicznych są marginalne i
     nie stanowią najmniejszego zagrożenia ani dla państwowości, ani dla
     niepodległości Polski. Tymczasem ustawa dowodzi...

     (Marszałek Longin Pastusiak: Panie Senatorze, Panie Marszałku, wyczerpał pan
     regulaminowy czas, ale w uznaniu praw mniejszości przyznaję panu dodatkowy limit.)

     Ja już kończę.

     Ustawa tymczasem dowodzi, że jest inaczej. Traktuje je bowiem jak potencjalne
     zagrożenie. Na to godzić się nie można. Prawo zmierzające do poniżenia
     mniejszości narodowej albo grupy etnicznej w dzisiejszej Europie musi z sobą
     nieść znamiona nikczemności. To jest nieuprawnione działanie z pozycji siły.
     Dzisiaj zresztą - już kończę, Panie Profesorze - dotarł tutaj do mnie list. To
     jest pierwsza reakcja na tę ustawę. Powstał mianowicie komitet założycielski
     narodowości śląskiej, dzisiaj chyba powstał. Dlatego kończąc powiem jako Ślązak:
     Bóg z nami, Pon Bócek z nami, Gott mit uns.

     Niniejszym wnoszę o odrzucenie w całości ustawy o mniejszościach narodowych i
     etnicznych oraz o języku regionalnym. (Oklaski)
    • synziemi Re: Problemy w Senacie ;-) 04.12.04, 20:22
     stefan_ems napisał:

     > Stoję tu przed wami jako przedstawiciel Górnego Śląska, rdzennego Śląska,
     > polskiego Śląska. I chcę na wstępie powiedzieć, że jest to ustawa haniebna.

     Haniebna to mocne slowo ale widze, ze mowca ma tendencje do patetycznych ujec.
     Ustawa jest glupia i nie wroze jej dlugiego bytu.

     > A ta poprawka - bo odpowiadam tu, choć nie ma w tej chwili pana
     > Niciei - którą wnosi Senat w sprawie grupy kaszubskiej, bierze się z tego, że
     n
     > a
     > czele największej w tej chwili partii stoi Kaszub.

     Tjaaa.... Tego typu komentarze na temat Kaszubow na pewno nie zwieksza mocy
     retorycznej tej "mowy"...

     > Do Senatu został skierowany przez Stowarzyszenie Romów w Polsce, Związek
     Tataró
     > w
     > RP i Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP list. Piszą w nim między innymi
     > tak: "W myśl tej ustawy państwo polskie odmawia mniejszościom
     nieutożsamiającym
     > się z narodami zorganizowanymi we własnym państwie prawa do określania się
     > mianem narodu. Jest to dla nas - i zapewne dla wielu innych - głęboko
     > poniżające. Odczuwamy to jako bolesny gwałt na naszej tożsamości,

     Hmmm... Trzeba polska spolecznosc zydowska poinformowac, ze oni akurat sie
     lapia do kategorii mniejszosci narodowej bo od z gora pol wieku istnieje
     panstwo zydowskie.

     > Kiedy ustawa ta została uchwalona w Sejmie, bardzo ciekawą rzecz powiedział
     > przedstawiciel ruchu katolicko-narodowego

     LOL... Powolywanie sie na tzw. "ruch katolicko-narodowy" ktory akurat ani z
     katolicyzmem ani z narodem nie ma wiele wspolnego moze jedynie podwazyc
     wiarygodnosc przemawiajacego.

     > No i co z tymi obywatelami zrobić? Może szykować dla nich cichcem jakieś
     miejsc
     > a
     > odosobnienia, podobnie jak dla homoseksualistów? Oczywiście homoseksualistów,
     > jak się uważa, można leczyć,

     O matko! To sie juz nawet do komentarza nie nadaje...

     > Sprawa jest poważna, bo ustawa nie uznaje również etniczności śląskiej -
     został
     > a
     > ona wygumkowana, choć dotyczy to miliona osób.

     Przed chwila powiedzial, ze dotyczyla 173 tys. a teraz juz miliona...

     > Ustawa ta jest archaicznym, antydemokratycznym
     > dyktatem

     No nareszcie cos sensownego.

     > No bo w końcu każdy etniczny mieszkaniec tej ziemi
     > miał dziadków, ojców i braci w Wehrmachcie

     Akurat tym bym sie nie chwalil. Nie wiem czy droga do zrozumienia przez reszte
     narodu wiedzie poprzez przypominanie, ze przodkowie sluzyli w organizacji
     przestepczej...

     Ogolnie rzecz ujmujac to ustawa oczywiscie nie powinna ignorowac wynikow spisu
     powszechnego ale jezeli poplecznikami zmian sa tacy ludzie jak ten gosc ktory
     to mowil to nie wroze dobrze probom zmian zaistnialej sytuacji. Tego typu
     przemowienia moga miec jedynie skutek odwrotny od zamierzonego.
  • albrecht1 Re: Problemy w Senacie ;-) 04.12.04, 16:20
   stefan_ems napisał:

   > Senator Dorota Simonides:
   >
   > Dziękuję, Panie Marszałku.
   >
   > Panie Ministrze, ustawa opiera się także na Deklaracji Kopenhaskiej OBWE, a
   > jej pkt 32, o ile się orientuję, mówi, że o narodowości jednostki decyduje
   > subiektywna deklaracja, z której nie mogą wynikać ani żadne przywileje, ani
   > żadne dolegliwości.

   Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
   Tadeusza Matusiaka:
   "Na posiedzeniach komisji było dużo dyskusji związanych ze Ślązakami. W ustawie
   z dnia 4 listopada 2004 r. - obiecałem tutaj pewną interpretację - w tej
   właśnie, którą już przyjął nasz parlament, ujętych jest dziewięć mniejszości
   narodowych, mówiono już, o które mniejszości chodzi, oraz cztery mniejszości
   etniczne. Należy więc zauważyć, że lista mniejszości narodowych i etnicznych
   obejmuje wszystkie te mniejszości, które można wyróżnić na podstawie
   przejrzystych kryteriów. Do takich kryteriów należą, zgodnie z ustawą, między
   innymi: odrębny język, kultura lub tradycja, a w przypadkach mniejszości
   narodowych także utożsamianie się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.
   Ślązacy nie spełniają tych kryteriów, nie mogli więc zostać uznani za
   mniejszość. Ślązacy NIE SĄ POSTRZEGANI jako mniejszość narodowa przez INNYCH
   obywateli Polski, tak przynajmniej oficjalnie się twierdzi. Podobną opinię
   wyrażają, chciałbym zauważyć, naukowcy - historycy, etnografowie, socjolodzy
   czy też językoznawcy.Deklaracja złożona w trakcie narodowego spisu ludności i
   mieszkań nie jest wystarczającym powodem, by uznać jakąś grupę za mniejszość."

   Rozumiem, moja deklaracja nie jest przejrzystym kryterium dla pana
   podsekretarza. Pytam zatem kto zdecydował o wydaniu w błoto publicznych
   pieniędzy skoro psu na budę były te deklaracje. Analogia z wyborami na Ukrainie
   czy na Białorusi nasuwa się sama: obywateli zapytano tak pro forma, ale
   rządzący i tak wiedzą kto został wybrany, bowiem głos wyborców nie jest
   wystarczającym powodem, by uznać kogoś za zwyciężcę wyborów.
   Dziękuję panie sekretarzu, ja też mam pana opinię tam, gdzie słońce nie
   dochodzi.
   • monachium1 Re: Problemy w Senacie ;-) 04.12.04, 16:42
    albrecht1 napisał:

    > Rozumiem, moja deklaracja nie jest przejrzystym kryterium dla pana
    > podsekretarza. Pytam zatem kto zdecydował o wydaniu w błoto publicznych
    > pieniędzy skoro psu na budę były te deklaracje.

    Albrechtova, to nie byl spis Slazakow w Polsce, ale spis powszechny. Spis
    wszystkich obywateli polskich, pieniedzy publicznych wiec nie wyrzucono w bloto.

    Natomiast ta ustawa jest bublem z innego powodu, 18 lat minie jak z platka i co
    wtedy?
    Zdecydowano odsunac kwestie etnicznosci Slazakow w czasie, wedle zasady, 'jakos
    to bedzie', 'pozyjemy-zobaczymy'. Tyle, ze za dwie dekady moze byc za pozno.
    Lobbing, oto czego wam potrzeba, tylko czy starczy zapalu i konsekwencji?
    • albrecht1 Re: Problemy w Senacie ;-) 04.12.04, 17:30
     monachium1 napisał:

     > Albrechtova, to nie byl spis Slazakow w Polsce, ale spis powszechny. Spis
     > wszystkich obywateli polskich, pieniedzy publicznych wiec nie wyrzucono w
     >bloto.

     Witaj. Dawno Cie nie było!
     Nie zgadzam się z tym. Nie neguje tego, ze był to spis wszystkich obywateli
     polskich. Wrecz przeciwnie, zgadzam sie z tym całkowicie. Dlatego domagam sie
     poszanowania równiez mojego giosu i deklaracji, tak jak i innych współobywateli
     tego kraju.

     > Zdecydowano odsunac kwestie etnicznosci Slazakow w czasie, wedle
     zasady, 'jakos
     >
     > to bedzie', 'pozyjemy-zobaczymy'. Tyle, ze za dwie dekady moze byc za pozno.
     > Lobbing, oto czego wam potrzeba, tylko czy starczy zapalu i konsekwencji?

     Zobaczymy, na pewno jest nam potrzebne to o czym napisałes. Stad mój głos w tej
     sprawie. Na pewno nie będzie łatwo, ale jesli sami sie o to nie zatroszczymy,
     to nir ma co liczyć instytucje państwowe.
  • stefan_ems Re: Problemy w Senacie ;-) 04.12.04, 17:13
   Jako mieszkaniec tzw. "opolskiego" jest mi wstyd, że tacy ludzie reprezentują
   mnie w Senacie.
   Pani Senator Simonides fantazje ciąg dalszy:

   "...Nasz język - i o to proszę się nie obawiać - jest chroniony nie tylko w
   ustawie o języku polskim. Do tego jej art. 3 mówi, iż ochrona języka polskiego
   polega w szczególności na upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a
   także na przeciwdziałaniu ich zanikowi, czyli na szacunku do naszych, polskich
   gwar, do naszych odmian języka. Z tego względu wydaje mi się, iż nie możemy -
   sama jestem tego świadoma - skodyfikować teraz narodowości śląskiej, zresztą
   narodowości nie można skodyfikować; nie ma języka śląskiego, bo nie istnieje on
   w formie pisanej..."

   Czy ktoś mi wytłumaczy, co ma piernik do wiatraka?

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka