Dodaj do ulubionych

Warmińskie bajanie na ekranie

09.08.05, 21:02
"Bajki warmińskie i mazurskie zostały przygotowane do druku przez mgr Halinę
Kurowską, ktora dokonała wyboru materiałów zebranych na terenie. Dązeniem tej
pracy było jak najściślejsze zachowanie wszystkich własciwości fonetycznych,
gramatycznych czy składniowych języka bajek, ale nawet i toku opowiadań."
Jest to dokument rodzimego folkloru.
Zapraszam do unikatowej lektury, szczegolnie w chwilach wolnych i jesiennej
szarugi.
Pierwszy rozdział jest poświęcony bajkom o zwierzętach.
Obserwuj wątek
  • rita100 Re: "Jak zając uczył lisa ryby łowić" 09.08.05, 21:03
   "Jak zając uczył lisa ryby łowić"

   Lis chciał od zająca żreć. I zając szie położił na droge jak nieżiwy. Nadjechał
   furmau, zająca wrzucił na wóz, a furman miał na wozie beczke z rybami. Zając po
   cichu kilka ryb wyrzucił i za nimi wyskocził. Pozbierał ryby i zaniós do lisa.
   Lis szie p'ita: " Gdzie ty te ryby złapał?" Zając mowi, że "na lodzie jest
   dziura i ja ogon wsadził, i riby szie nawieszali. Ja z mojem krótkiem nie móg
   więcy nalapać, jak ty twój długi wsadzisz, na pewnie więcy szie prziczepiom".
   Poszli oni na lód, lis wsadził ogon i trzima. Za chwile ogon zaczoł wmarżać.
   Lis pocziągnoł, mowi: "Kilka juz je, ale zacekam, az więcy będzie" - Za chwile
   prziszli ludzie, lis chciał ucieknąć, ale ogon był wmarznięty, ze nie móg go
   wyciągnąć.

   Opowiadał R. Duske, we wsi Sokółki, pow. Olecko w latach 1948

   Codziennie jedna bajeczka będzie :)
   Tralala - ta ksiązeczkę masz ?
    • rita100 Re: "Lis i wilk na weselu" 09.08.05, 23:01
     he,he - nie zawsze :)
     Lis i wilk na weselu

     Wilk pojedział do lisa:" Sukaj mi coś do zercia".
     Lis pojedział :- "Gospodyni napiekła flindz'i". Posz'li i lis kilka prziniós
     jemu, co wilkowi za malo b'ilo. Wilk posed, chciał cało nise zabrać, i nisa
     spadła i sie pobiła. Ludzie przilecieli i wilka pobili. Drugi raz wilk snów
     dochodził zercia od lisa. Mówi lis:"Gospodarz zabił sz'winie, i mienso w
     sklepie (piwnicy) stoi". Posz'li obydwa do sklepu, i wilk zaczioł zerć, a lis
     to co chwileckie zaleciał pod okno, przez okno wychodził, cy jesce wyjść moze.
     Wilk mówzi do niego: "Dlacego tak duzo chodzis ?" Mówi lis: "Ide obacyć, czi
     tam nas kto jidzi". Od tego trzasku ludzie szie obudzili i prziszli do piwnicy.
     Lis przez okno ucziek, a wilk nie móg, że za grubo szie obżar i zabili jego.

     Opowiadał R. Duske, wieś Sokółki pow.Olecko - 1948 rok

     napiekła flindz'i" - co to za potrawa ? Wiesz Tralalala ?
     Zaznacze, że w tej bajce jest wspomniane o sklepie, Warmiacy dawniej nazywali
     piwnice lub zabudowle wolnostojące oddalone od gospodarstwa, a służące
     najczęsciej za spiżarki w dużych gospodarstwach. Kazdy gbur taki sklep posiadał.
     • rita100 Re: O lisie i wilku na weselu i o tym jak chory zd 10.08.05, 21:18
      "O lisie i wilku na weselu i o tym jak chory zdrowego niesie."

      Wilk i l'is sia dowiedzieli, że jest w jeny wsi wesele, namówili sie i poszli
      na to wesele, i bez ta dura (dziura), co idzie do sklepu, to "oni weśli do tego
      sklepu i tam wesele trzymali. Tam byli psieczonki, kuchy: do góry tańc'ili,
      a "oni mieli tam kełbasy, boczki. Lis dolatuwał do tyj dury i mnierzyił swoje
      okoliczności, jeko może przieliść. A zilk był taki głupi i pytał sia lisa : "
      Co ty do tego "okna dolatujesz ?" A lis mu tłumaczył, że on obzorguje , że jeko
      patrolujący. W garku mieli kucharki drożdzi do kuchów pieczenia. Lis garnek z
      drożdzamy zwal'ił sobie na łeb (l'is ten mądrala), to sia garnek rozbził, to
      sie rómot stał. Kucharki usłyszaly, zebrali goście i sie upozażyli kijamy,
      zidłamy i kosturamy. To l'is uciek bez to "okno, bo on miara mniał, a wjilk też
      chciał, ale głowa mu wyszła, a dupa nie chciała. Kuchorki i ten brutkan i
      brutka bili go drągamy, ale zabzić go nie mogli, bo to łeb mniał w tej durze.
      I idzie ten wilk bez wjeś i płacze, i spotkał w rozie lisa. A l'is pyto: "No
      jak tam towarzyszu ?" A ten mózi: "Słuchaj, ale ja dostał, to dostał". A lis
      mózi: "Słuchaj, zilku, to, coś ty dostał, to m'inomalnie, tam kosturkami od
      kucharek, a mnie to mózg, mózi parobcy wybzili na "obok". On nie był nie
      pobzity, to te drożdze mniał na głozie, ale że był obżarty, to nie chciało mu
      sie iść. A zilk: - Widza, co ci śnierć z "oczu patrzy, wleź na mnie". I ten
      zbzity zilk wziół na sie zdrowego l'isa. A l'is żartował: "Potrzcie, chory
      zdrowego niesie !". Tak krzyczał trzy razy. Nareszcie zilk spostrzeg, co on z
      niego kapkuje i rzycił go do rowu w kadyki.

      Opowiadał J.Junker, wieś Uniesowo pow. Olsztyn - 1950r

      obzorguje - pilnuje
      brutkan i brutka = pan młody i panna młoda
      kapkuje - kpić
      kadyki - ?
      • rita100 Re: " O tym jak kobyła zabiła wilka" 11.08.05, 20:27
       " O tym jak kobyła zabiła wilka"

       Co dziodek pozieduwoł, co zilki b'ili kiedyś tutaj. I puśczili szkapa ze
       zrebkam na łąka, tak prziszed do niej zilk i chciał tego zrebaka zazryć, a ta
       szkapa nie dała mu. Tak ten zilk poszedł w błoto, sia "ukulał i prziszed do ty
       szkapy, i chciał ji zaprószyć ślepie, ale jenak nie dostał tego. Tak ta szkapa
       chodziuła w pancie, a tan zilk sia wziuł "uwalił: tak jek rachował, co ta
       szkapa przydzie blisko zilka, tak "un skoczi i zrebakozi bełk (brzuch)rozporze.
       A ta szkapa buła mądrzejsza i wziuła skokła na tego zilka i tam pantam go
       obłapsiuła i zaczuna zambalami drzyć, aż go zażerła.

       Opowiadał E.Kurowski , wieś Pokrzywy, pow. Olsztyn -1950r.

       pozieduwoł - opowiedział
       bełk - brzuch
       • rita100 Re: "Chytry lis i mądry kot" 11.08.05, 23:24
        "Chytry lis i mądry kot"

        Raz kot z lysem sie ześli drogo. L'is mozi do kota: "Siła ty rozumów mosz ?" A
        kot mózi: "Jo mom jeden". A lys mózi: - To mało, jo mom dzie'undziesiąt i
        dziewięć i eszcze w worku". I tro idzie jeger z flynto prosto na niech, tero
        przyłożył jeger na onego lysa flynte i chciał strzelyć. A kot skoczuł na
        chojine, na dźrzewo. A lys zaczoł uciekać i tak ogonem fajtoł. A jeger lysa
        zastrzielył.
        A kot móził: "Lysku bracisku i te z worka, i te z worka".

        Zapisano we wsi Lichtajny, pow. Olsztyn 1948

        jeger - strzelec, myśliwy
        • rita100 Re: "Jak gąsior lisa wyprowadził w pole" 12.08.05, 21:30
         "Jak gąsior lisa wyprowadził w pole"

         B'ił jeden l'is, a drug'i gunsior, i ten lis tego gunsiora chciał go podrzieć i
         por'zeć. Jek tak daleko buło, to ten gunsior wzioł tego l'isa prosicz', ze mu
         ma pozwolić trochie podtańcować przed śmierciu, 'i tej mu sie zezwol'ił.
         Tedi "un go pros'ił, zeby mu przezwol'ił pare metrów odinść" od n'igo. Tak 'on
         tedi mu pozwol'ił. 'I jek tedi 'on zacoł tancować 'i skrzydłami podfuriwać, tak
         sie wziół wzbił na te skrzydła 'i pofuroł prec.
         Tej ten l'is patrzał, c'i 'on nie przijdzie wzad (ale un pofuroł daleko), 'i
         tej sobie dumoł, 'i móził do sie tak tem l'is, co chciał dobry objad nieć,
         juz "on zięcy nie pozwol'i przed "obziadem tancować, az po "obziedzie.

         Opowiadała Z.Gawlicka, wieś Maratki, pow.Mrągowo. 1949
         • rita100 Re: "Wilk i zając" 13.08.05, 21:09
          "Wilk i zając"

          Była jajta na zające i podsztrzelili jednego zajunca. Tak on od bólu nie móg
          juz bez bór ucziekacz', ino sed sobzie drogo wolno i wyrżykał tęgo od bólu, i
          narzekał na te ludzie, co mu toto dotechli.
          Jeden raz spotkał go zilk. "Ha , mózi do niego,tysz' mi ale dobrze przised.
          Ładny frisztik będe z cziebżie miał". Zajune go wzioł proszicz', co on mu
          lepsze coś na frisztik postawi, jakiegosz' cłożieka, co lepszi smakuje, bo zilk
          cłożieka jesce nie znał. "No , mózi, to juz ci dam pokój, ale prowadż' mnie do
          tego cłożieka".

          Jedno raz idzie dżiecziuk mały. P'ita szie zilk: "Jes to cłożiek ?" - Zając
          mózi: "Nie, ten dopsiero chce tym cłożićkiem być" - Ido dalej. Za jakisz' czas
          trafił ich dziadek taki od osziemdzieszięcziu lat. Pyta szie znowu zilk: "Jes
          to cłożiek ?" Zając mózi: "Nie, ten juz dawno cłożiekiem buł. Trzeba mu tez
          dać pokój". Za jakiś cas trafił jech jeger z fl'into. Jak zając go zestrzyg,
          zaraz zilkozin móżiuł: "Bżierż ty go, to cz'łożiek", a sam szie ukruł. Ma jino
          scesz'czie, co ten jeger niał fi'inte naładowano ptaszim sz'rutem i go nie
          zdóżył zabzić, bo zilk uciek i był gorszi chory jak zając. Jak sie tera oba
          chore zeszli, tak szie zając go zaczół pytacz': "Jak ei poszlo, braczie ?" Mózi
          zilk: "Braczie kochany, jakem go chcział zjesz'cz, tak on wzioł do ręki tako
          zo're i dużem głosem dmuchnoł w nió, to mi oczi zas'ipało, com nic nie żidział".
          W'ijoł sobżie potym z boku jedne zebro i me tak niem w'iokładał, com musział
          nogować, aby z'iecie uratować.

          Opowiedział G.Kipar, wieś Jabłonka, pow.Nidzica 1950

          frisztik - śniadanie
          jeger z fl'into - myśliwy ze strzelbą
          • mamut_7 Re: "Wilk i zając" 14.08.05, 18:58
           Naprawde fajne niektore te opowiastki.. kiedys byla wydana ksiazka pt" Magiczny
           Bijak" w bardzo podobnym stylu pisane legendy i baji takze rejonu warmi i
           mazur. Radze poszukac, moze gdzies sie jeszcze zachowaly tego kopie.. wydane
           jesli sie nie myle we wczesnych latach 80-tych.

           czuwaj
           • sss9 Re: "Wilk i zając" 14.08.05, 19:00
            Raduja sie, że juzaś zech jest z Wami i moga zaś pisać.
            Pozdrowiom Wszystkich, kerzi w tym miejscu piszom z własnyj, niyprzimuszonyj
            woli.
            "Jest tako lauba, kero co nocy odwiedzo mie,
            W naszyj laubeczce, starka nom bojki bojała.
            Jest tako lauba, kero co noc mi sie śni,
            Bo ta laubeczka dziecinstwo wraco mi.
            Bo to laubeczka, naszyj młodości dni.
            Utopkowo uczta"

            Co się u Was dzieje ?
            • rita100 Re: "Wilk i zając" 14.08.05, 20:20
             Jak chwycisz te klimaty, Mamut - to te bajania sa bardzo ciekawe. Mam ich
             trochę i do zimy będe je przepisywać, bo wiem , ze nie wsą one tak dostępne. Za
             polecienie tej drugiej ksiązki dziękuje , rozejrzę sie za nią.
             • rita100 Re: "Jak się ślimak z lisem ścigał" 14.08.05, 20:22
              "Jak się ślimak z lisem ścigał"

              Jenego pozoranku wyszedł ze swoji dury lis w lesie i myśloł sobzie: "Dzisioj
              przy niedzieli musza sobzie smaczny "obziod obzorgować". I wyszedł z lasa kiele
              purckiego jeziora i zaczoł czotować na dzikie kaczki. Na jeziorze plywalo gwołt
              kaczków, a "onamu aż ślina szła, ni mog sia na nie doczekać. Poszed tedy przy
              brzegu wody i zaczajuł sia w strszyny. Zbliżali sia kaczki do strszyny i
              chcieli przyjść do swojego gniozdka, wtam wskoczuł lis do wody i chcioł z nich
              jena ufycieć. Wtam kaczka pofurła do góry i chciwamu lisożin nic nie ostało.
              Tak szło przez cały dziań. Nad zieczoram już mu sia nakuczuło tego i sia mu
              odżidziało smaczny kaczki. Tedy chodziuł zły po łące tam i nazod (rug-cug),
              natrasiuł na ślimoka i myśloł sobzie, to cjoć sia troszeczka pokrzepsia z
              ślimokam. Móził do ślimoka: - Dzień dobry, ty mały włóczango, to gdzieś sia
              wybroł ? "Jo chca obejść to całe jezioro, zaniam słonko zajdzie". Lis sia śnioł
              z niego: Cha, cha, cha, i móżiuł do niego: "Jo to bym oblecioł ; ale ty - to
              pojutrze byś nie obszed. Ślimok na to: "Chcesz przyść ze mno na wyścigi, to
              chodź". "No dobrze. Ale jek jo banda prandzy, to ja cia pożra". A ślimok
              móżił: "No jo". Lis sia rozradował na to i chantnie sia zgodziuł. Ślimok
              móziuł: "Ale jo odrachuja: roz, dwa.... ty stój tutaj, a jo puda do tyłu, a jo
              jednak wygrom". Chciwy, głodny lis sia ucieszuł, stoi i przedeptuje do
              odlecania. I p'ita: "Czy już ?". Ślimok: "Jeszcze nie". Wzioł sia ślimok tedy
              przyślinuł do jego 'oguna i mózi: "Juz ! roz, dwo, trzy". Lis lecioł i lecioł,
              aż buł na położie drogi, 'obejrzoł sia za ślimokam. Jek go nie 'oboczuł, to
              sia 'uwaluł i 'odpoczywoł sobzie, i wołoł: "No , ślimoku, gdzie jesteś ?". "No
              tutaj". Jek lis 'usłuchoł, jek wstał a nie poszed, zaczoł lecieć, co mniał
              tchu. Słonko zaszło już, jek przyszed lis na to samo mniejsce, 'odkąd
              zaczeli 'uciekać, nie 'obaczuł ślimoka. Z radości zafajtnoł 'ogonam do przudu i
              ślimok sia wtam 'odślinioł i możiuł do lisa: "Toś dopsieru przyszed ". Ja tu
              już stoja pótory godziny i czekam na ciebzie". Wtem lis sia zawstydziuł i
              musioł jiść głodny, stąd przyszed.
              Tak chciwamu zawdy jidzie.

              Opowiedziała A.Kensbok wieś Purda Duża, pow. Olsztyn 1951r.
              • rita100 Re: "O babce i kocie" 16.08.05, 20:02
               Ostatnia bajeczka jest nie notowana nigdzie, w żadnym innym regionie tylko we
               wsi Gilawy, pow.Olsztyńkim podana przez anonimowego przekazcę. Można ją
               traktować jako typowo warmińske bajanie.

               "O babce i kocie"

               Buła jeno bobka i mniała kotka, żodnego dzieciuka nie mniała, no i tak zyli po
               społu ta bobka z tym kotkiem. Jednego razu to ten kotek mózi do tej
               babki: "Jutro tom jest zaproszony na bankiet, na chcrzciny". Tedy poszed 'on
               kotek zrena, a mieli we sklepsie dzieżka z masłem. 'On kotek poszed. Jek 'on w
               ten sklep wloz, posiedzioł cały dzień i prziszed aż wieczór. No bobka sie
               pyto: "Jek sie dziecko nazywa ?". "Zierzchołuszek", a tedy mózi: " A jutro zaś
               mom iść". Ale poszed na drudi dzień i zaś siedzi cały dzień w tym sklepsie i
               zaś przyszed wieczór. No zaś sie bobka pyta "Jek sie dziecko
               nazywało ?" "Środuszek", no ale jutro zaś mom iść, i zaś na cały dzień poszed.
               Znów wieczór wrócił, a 'ona bobka pyta sie trzeci roz: "Jek teraz sie to
               dziecko nazywo ?". "Wylizauszek". No i duma 'ona bobka, co to mo być, no i
               wzieła i mózi: "Upsieczem plinców" i poszła do sklepu po masło. Garniec
               wylizany i już nic nie było. Sie rozjadoziła, a wzieła kij i kotka zbziła - i
               po bajce.

               przypominam, że sklep dawniej nazywano piwnicę lub magazyn spożywczy.
               • rita100 Re: "O babce i kocie" 16.08.05, 23:08
                I tak zakończyliśmy akcję wspólnego czytania bajeczek warmińskich. Przyznacie ,
                że Warmiacy potrafią świetnie i ciekawie opowiadać, i że była to uczta czytając
                ich gwarą. Trochę cierpliwości potrzeba i kojarzenia pewnych znaczeń i to
                wszytko by zachwycić się urokiem tej gwary. To tylko jest wstęp do basni,
                opowiadań i legend , które czekają by hop i sup wskoczyć w świat nowej
                generacji internetowej. Taki wehikuł czasu.
                 • rita100 Re: ."Wybawiona Księzniczka" cz.I 17.08.05, 20:40
                  "Wybawiona Księzniczka"
                  cz.I
                  To był jeden chłopak, nazywał się Arnold. I szed lasem, spotkał kila panów, i
                  sp'itali sie, co on za jeden je. On opożiedał, że jek 'uni su. I go wzieli z
                  sobo, do jech majątku, i 'on musiał koniom gnój w'iwiżicz' co dzień. Tak bylo
                  kilka dni. Tak sie oznajmił z tem'i panam'i. 'Oni mu mózili, że w'ijado na
                  kilka dn'i precz. Możie wszędzie chodzicz' i 'oglądać wszystko, tlo do
                  dwunastej izb'i ni mo chodżicz'. Jek panozie odjechali i ón swojo robote
                  zrobził, to zaczoł chodzieć po izbach. To w psierszej b'ili obrazy, w
                  drugij 'obleka lo chłopow, w trzeci buło ślebro i zloto, w czworty buła 'obleka
                  dla kobzietów, w siąty rewolwery i kulk'i do lodowanio, w szósty flinty i
                  gewery, w siódm'i lepszo odzież, do ósmy włoz, to takie jedzenie bylo, że on
                  jeszcze na swieczie nie zidział. W dzieziatej mniski i talierze, w dziesząty
                  łiżki i taski, w jedenostyj zbonki i wemborki, topory i sziekiery. A do
                  dwunasty to w'imiśloł, czi wlesz'cz, czi nie wlesz'cz. 'Od sili wloz. Kiele
                  kloca i topora ładna princesa leżala zziojzana, już buła letkiego ledzenia.
                  Ale 'una jesz'cze nie mogła, to 'un ji dawał jesz'cz', ale tlo troche i tak
                  pare dni. Jek 'una mogła dobrze jeść i dobrze chodzić, to jo wzioł i
                  przyprowadziuł do szóstej izb'i, tedy 'on wzioł woreczek, jedła nakład i sobzie
                  drugo 'obleke, i 'on'i nowo obleke, i dał ji w ręke, i schował jo w ty izbie.
                  A 'un poszed po'oglądał, czi jeszcze pan'i nie przijechali. To prziszed nazad i
                  teroz ucziekać.
                  cdn
                  • rita100 Re: ."Wybawiona Księzniczka" cz.II 18.08.05, 21:24
                   czII
                   To prziszed nazad i teroz ucziekać.
                   Szli onym lasem, to zidzieli, co dwóch sie bzili, to ona go nie chciała
                   pisz'cić, ale on poszed 'oboczyć, o co sie oni bzijo. Te chłopy mu pożiedali,
                   że 'uni so dwa braczia i 'uni so umarte. 'Uni za żiwa pożiczili sobzie
                   pszieniędzy. Ten uboższy od bogatszego brata. I tak umerli, i nie oddali
                   sobzie, tak szie óni teraz bzijo. On jem dał pszieniędzy, co szie nie majo
                   zięcy bicz'. To 'uni poziedziali, co ich kobziety żyjo i szie też' bzijo za te
                   psieniądze. A 'un p'itał, gdzie 'uni so, to 'uni opożiedali, że wiele lasu, w
                   takiej małej chatce. 'Oni mu podziękowali za to, co 'ich w'ipłacił. I on
                   poszedł do 'ony swojej peincessy. A 'ona płakała i modliła szie za niego. A jak
                   Arnold prziszed, to sie rozradowała tego. Podjedli i poszli dalej, i przyszli
                   do tej chatki i móziuł, że sie nie majo bzić, on jem zapłaci ten dług. I szli
                   dalej.
                   • rita100 Re: ."Wybawiona Księzniczka" cz.III 19.08.05, 21:13
                    cz.III
                    Prziszli do jenego mniasteczka i tam zajeli sie do jenego mnieszkania. 'Un
                    chodziuł do roboty, a ona dobrze w'isziwać mogła. "Ona rozumniała po francusku
                    i po angielsku. Tak tedy szie jeden pon znoloz, to rozumniał to wyszywanie.
                    Tedy chciał szie z nio ożenić, a 'ona nie chciała go, ale 'on jo namoział. To
                    tedy ona móziuła, prędzyj nie, aż do ojca przyjdzie. 'On przymóził , co jo
                    zażieżie do ojca. A to morzem musieli jechać. A ten Arnold móziuł, co swojo
                    staro obleke zabaczuł, to szie zebrał i poszed. A oni mnieli czekacz' na niego,
                    ale jem buło za długo, to wzieli pojechali. Jek Arnold przyszed, to już jech
                    nie buło. To sie chciał utopszić. Wlaz na takie mury i chciał skoknąć w morze.
                    Tak przyszed do niego chlop i móziuł, co ni mo sie topsić, a on go prędzej
                    zażieźie na to mniejsce niż oni tam będo.
                    Tak jek on tam prziszed, to poszed do jenej ubogiej rodziny na kwatere, a tam
                    buł taki duży smutek, że tego krola córka luła ukradzona. Jek ten Arnold sie
                    w'ispał, na drugi dzień taka wesołość buła, co jeden pan córke przyziós. To ten
                    krol mu obziecał to krolestwo dać i mo szie z to córko ożenić. A córka to nie
                    chciała, że una móżiuła, że chce duży szlos naprzód postawić i tak go
                    w'imalować, jek on ji sie udo. Tak ojciec na to przistał. Jek córka chciała,
                    tak dostała. Prędkiem szlos stijał.......

                    szlos - zamek z niemieckiego
                    • rita100 Re: ."Wybawiona Księzniczka" cz.IV 21.08.05, 22:34
                     cz.IV
                     Prędkiem szlos stijał. Ze całego świata malarz sie znaloz do w'imalowania, ale
                     córka móziła, jek jej sie nie udo, to bedzie stracony ten malorz. A w tym
                     szlosu bulo dwanaście pokojów. A za dwanaście dni miał w'imalować. Jek te
                     danoście dni przeszli, to corka z ojcem i ten pon poobaczyli. Ale córce sie to
                     nie udalo, to znów malorza szukali. To znów malorz sie znaloz. To tyż
                     dwanaściedni to miał malować. Za dwanaście dni przyjdo 'obaczyć. Jek dwanoście
                     dni prześli, to znów ojciec z to córko przyszed obaczyć. Ale jek oni
                     oglądneli,to, to córce sie nie udało, to znow tego malarza stracili. Za pare
                     dni znów na świat dali oglosić, że malorz ma sie zgłosić malować szlosu. To
                     jeszcze jeden sie znaloz, co już najlepszi z całego świata malować móg. I
                     poźiedali mu, co ma malować dwanoście dni. I ten wymalował tak ładnie, tak
                     fejn, źie każdemu człoziekoźiu i panoźiu sie udało. Ale jek córka z ojcem
                     przyszła obaczyć, to jej sie nie udało. I ten buł stracony. To żoden malorz już
                     sie żięciej nie zgłosiuł. To krol już mocno smutny buł, że córce sie nie udalo.
                     Tek tedy ten Arnold poszed malować.....
                     • rita100 Re: ."Wybawiona Księzniczka" cz.V 22.08.05, 22:20
                      cz.V
                      Tek tedy ten Arnold poszed malować. Ale 'un dał sobżie taką noc zrobzić do
                      spania, i 'un jek to wszystko buło zrobzione, to on psierwszy dzień nic ne
                      robziuł, tlo społ; tak do dziesięć dni tlo społ. Na jedenasto noc zaczoł
                      kreślić po sz'czianach, ale nikomu sie nie udało. To już każdy móził, co on
                      jeszcze gorzej będzie poroździerany. A dwunasto noc to przyszed ten chłop, co
                      go przyprowadziuł do tego królestwa. I tak w'imalował, jek gdzie ta córka buła
                      w tem domnie zbójeckim. I jek ona leżała kiele tego toporu. Ten chlop pożiedał
                      Arnoldożiu, że mo sie ukłaść dali deski w to jego łóżko.
                      ... Jek będo 'oglądali, to 'ojciec będzie móżiuł: "Corko, takiesz mniała ?" Ta
                      córka będzie móziła: "Tak , ojcze!" A ten pon będzie móziuł, co tak buło.
                      A 'oni będą dalej szli, to znów będzie ojciec móziuł "Tak córko ?" A ten pon
                      będzie móziuł : "Tak wszystko, ojcze, buło !"
                      Ale jek wleż'li do dwunostej izbi, to ojciec już omgleje. To żołnierze go
                      podnioso, to znów będzie mózić: "Córko, to tak buło ?" A ten pon będzie
                      móził: "Tak, ojcze, buło !" A Arnold mo szie odezwacz', że: "jp to zrobżiuł,
                      nie on !" To on, ten pon, trzaśnie mnieczem w niego. To tedy go wojsko złapszie
                      i zatrzyma go. I tak odszed.
                      Na dwunosty dzień przyszed on król i ona córka......
                      • rita100 Re: ."Wybawiona Księzniczka" cz.VI - koniec 23.08.05, 22:34
                       cz.VI
                       Na dwunosty dzień przyszed on król i ona córka z tym panem oglądać. I tak sie
                       wszystko stało, jek tamten chłop móził. Teroz sie córce podobało. Jek tedy
                       wojsko go zatrzymało, to musziało go w'iprowadzić. A taki 'obdarty dziad buł.
                       To szie p'itoł król, czy to prowda je, co ten dziod jo wybażiuł (wybawił). A
                       una odpożiedziała: "Tak ojcze, tak buło!" Tedy szie ojczec pytał, co z tem
                       panem zrobzić. Ona móziła, jak ona mniała tak onemu zrobzić. A to buł zbójca od
                       tych, co jo zabrali. Ojczec kazał tego Arnolda w królesko obleke obleść, a una
                       mu korone wsadziła na głowe. Teraz pozwolił onemu zie żenić z nio, i córka
                       przyrzekła, co go chce. To duże wesele buło i to krolestwo dla nego zostało.
                       I ja buła na tem weselu, a żionek (wianek) żem mniała z masła, klejd (ubranie)
                       z papsieru, a buty z glomzdy (twardego sera). Jakem poszła tancować, żonek sie
                       rozlecioł, klejd szie poder. Jakem trępneła (tupneła), buty szie rozlecieli.
                       Dwa durki w nosie i skończyło sie.

                       Opowiedziała M.Kensbok, wieś Purda Duża, pow. Olsztyn 1951
                        • rita100 Re: " Niewybawiona Księżniczka " 24.08.05, 21:34
                         Niewybawiona Księżniczka

                         Ona rodackia b'iła z Wałów. To tam pasturz pasł na ty Złotoze, na tych górach.
                         To ón im pożiedał, co tam w'ichodzi panna, i ón jem pożiedał, w chtóre niejsce
                         óna zawdi prszijdzie prszed południem. Ona zawdi prszisła tam.
                         To trszi dziewcaki tam b'iły jedno stare, moze niały po pchietnaście lat, to
                         chciały dożiedzieć i obacyć tó panne. Jednego razu w niedziele to posły na
                         jagody na te gore i zbżierały jagody, a ino sie oglądały, cy juz nie idzie ta
                         panna. Jeden raz to idzie, to niała niebziesko sukienke i bżiało tó bluze, a
                         włosy niała ani złote a mocno długie, sięgły ji az za kolana, nie niała
                         splecune i'no tak luz, b'iła okryta cała niemi. Jak jo obac'iły, to dostały
                         strach i uciekli.
                         A jeden pastusz pasał też na tej górze, to przisła do niegó panna, co b'i on
                         uc'inił to, co óna mu móżić będzie, to będzie mocno bogati i jego dzieci. Ale
                         ón jó musi wziuść na plecy i nieść jó po tich trepach (schody) w tó góre i
                         pocałować wszistkie robaki co tam będó lezeli, ale ón tam goło ich nie całował,
                         ino bez sznoptuch (chusteczkę) wszistkie pocałował; b'ił i żnije i padalce
                         rozmaite robaki, a na ostatniej trepsie siedziała tako duza zaba strasna i tó
                         niał pocałować, ale mózi: "Esce i ciebie tu diabli majo ?" To ta panna skoc'iła
                         zaraz z jego ranióna i wzieła płakać: "Coście w'i ino uc'in'il'i, esceśie nas
                         sto lat potępchili dłużej". Te sto lat musieli tam pokutować dłużej.

                         Opowiadała E.Bratka, wieś Jabłonka, pow. Niedzica. 1952
                         Bajka najczęściej związana była z zamkami.
                         • rita100 Re: Cyrwuna Kapka (Czerwony Kapturek) 25.08.05, 21:56
                          Jena kobita miała dziecko małe, a babke mniała, to w lesie mnieszkała. A ta
                          matka oblikała to dziecko w cerwone kapke. I to dziecko nazywali Cyrwuna Kapka.
                          Matka dała ji butelke wina i ciastów, i w'isłała do lasa i opowiedziała droge.
                          A 'una rozglądała sie po lesie i widziała ładne kwiatki. Jak urywała te kwiatki
                          znalaz sie do ni wilk i opoziedał jej, i w'ip'itywał sie ji, gdzie una idzie, a
                          una tedy mu opoziedała droge do ji babki. A un posed naprędzy do niej. Jak un
                          posed napryndzy do ni, to zakloprował (zastukał), jak zakloprował kole drżi,
                          tedy sie upowiedział, że Cerwona Kapka przyszła do babki, by rozstworzyć drzwi,
                          i una przyniosła do pokrzepsienia wina i kucha.
                          Jak un rozstworzył drzi, zjad babke i sie sam w łoże układ. Jak sie w łoże
                          układ i tyż klopfrowała kole drżi, zeby roztwożyła ji babka.
                          Jak una roztworzyła i jak przystąpiła do łózka, to zobacyła duze usy, duzy nos
                          i pyta sie: " Grusko (babko), cego mas takie duze usy ?" "Cobym cie dobrze
                          słysała". "A do cego taki duzy nos?" "Cobym cie dobrze cuła". "A takie duze
                          ręce ?" - sie go wyp'itywała, a 'on ji 'odpoziedział : "Bym cie dobrze złapać
                          mogła!"
                          I un jo złapał i tyz zjad.
                          Jak ju zjad zaciągnoł sie furankiem (firanką) i społ tak, aż chrapał. I jegier
                          przechodził kele babcinego domu i słyszał takie chrapsienie. I wlaz do ty izby
                          i zidział, co wilk w łóżku za furankiem lezy, i un jegier rozerznuł mu bełk (
                          rozpruł brzuch). I w'isła Cerwona Kapka i gruska, i tedy nosili kanienie i mu w
                          bełk nakładli. I jak un chciał wstać, to nie móg, bo było cinsko. A Cerwona
                          Kapka i gruska sie radowali i dziękowali jegroziu, co ich od taki śnierci
                          wyretowł.

                          Opowiedział Brik, wieś Piecki, pow. Mrągowo, 1950 r
                         • rita100 Re: O parobku w piekle i magicznej fujarce cz.I 26.08.05, 22:20
                          O parobku w piekle i magicznej fujarce"
                          cz.I
                          Jena matka, jena kobzieta mjała syna tylo jenego i go chowała do dwudziestu
                          lat. Tak tedy móziła: "Synie, musisz som tero iść na służbe". A tan syn móził
                          ji: "Toć kiedy, babo, nie chcesz ma dłużi trzymać, to ja póda" A un był mocno
                          mocny, to ta matka razu ne wedziała, co 'un taki mocny je.
                          Tak przyszed na jeden majantek sia urządził i mózi do majątkarza, mózi: " Ja
                          chce za dzieziuńciu zapłata". A majantkarz móził: "To jo najpierw spryfuja
                          (wypróbuje), czi ty to zarobisz". Tak dał majantkarz dzieziać furwerków (wozów)
                          zaprzagać, mieli gnój wozić. A 'un sam mniał te fury kłaść i 'un zduz'ił
                          (zdążył), bo wziuł wóz za kuniec dyszli uniós go i postaził, gdzie ten gnój buł
                          i roz zidłami założił, to fura buła pełna. Tak tedy majantkarz buł w strachu,
                          że 'on taki mocarz jes. Tak tedy móził: "Janku, pojedziesz z furo pszen'icy do
                          młuna". A 'uni mu nawalili nie pszenicy, tylo fura popsiołu i do tygo młuna go
                          posłali. A ten młun to buł zaklęty. Ten majantkarz rachował, jak on tam
                          pojedżie, to 'un węcej nie przyjedzie.
                          Jek un przyjechał do tego młuna, to ten młun buł zaketowany (zamkniety),
                          tak 'un tedy ten młun odder i wszed do tego młuna, to nikoguj nie buło. Tak on
                          zaczoł tedy z tego woza ta psianica znosić. Tak on sia dojrzał, że to nie
                          pszanica, tylo popsiuł. Tak 'un wziuł ten popsiuł w Łyna... i poszed do
                          komory, tam gdzie pszan'ica buła, i nasypał pszanicy, i zapuścił młun, i zaczol
                          mlić. Tak jak un mluł, prziszed tan nastarszi pachołek do niego i sia zaczeli
                          wadzić, co on tuta nie robz'i. Tak ten parobek złapał tego pachółka i posadził
                          go na kamnianie. Jak ten młun chodził i tan tedy sfurnoł z tych kamiani, i
                          poszed, i żancy do niego ne przyszed..
                          Tak on namluł 'uny pszanicy.....
                         • rita100 Re: O parobku w piekle i magicznej fujarce cz.II 27.08.05, 22:02
                          cz.II
                          Tak on namluł 'uny pszanicy, i maki przyzióz na tan majantek, i móził, co go
                          nie maju na drugi raz głupsić: "Za popsiół wama mąki przyzióz".
                          Tek tedy buł Marcin i majątkarz go odpuścił. Jek go majątkarz odpuścił, tak 'on
                          poszed na drugi majątek i chciał ta sama zapłata za dzeziunciu, a tan
                          majantkarz sia zaczuł z niem handlować, tak tan parobek móził do tego
                          majantkarza: "To kiedy nie, to na Marcin cia roz ranko bez dupa rzna". I ten
                          majątkarz na to przystał. Tak tedy 'un robziuł ten całi rok, mu robziuł ten
                          parobek. To jek Marcin przyszed, tak un chciał swoja zapłata, tak majantkarz
                          sobzie na dupa pod buksy podłożył psierzynka, a jek un ranka podniós, to
                          psierzynka sfurnuła, i on go trzas bez ta dupa, i go zabziuł. Tak tedy poszed i
                          móziuł: "Już ma nicht nie chca w słożba". To tera póda do piekła diabłom
                          słuzyć".
                          Jek un przyszed do psiekła, tak mu dali sztalowy ancug (ubranie), i te diabły
                          do niego mózili: "Jek ty tan ancug podrzesz, to możesz od noju żądać, co tlo
                          bańdziesz chcioł, ale mniłości i litości u noju ni ma". Tak mu dali wóz i
                          konia, i mo na tam wozie z lasa drzewo wozić i pod tan kesel (kocioł)
                          przykładać. Tak jek un pojechał do lasu, nawaluł taka fura drzewa, co tan kóń
                          razu nie redził (radził). Tak 'un go wziuł i 'oter (pogłaskał). Jek na nego
                          miłosierdze zrobzuł, tak z tygo konia sia zrobziuł tan majantkarz, co go ranko
                          przez dupa trzas. Tak tedy tan majantkarz poziedał, jek tuta w psiekle jest.
                          Moził :" Tego ancucha ty nigdy nie podrzesz, bo to jest sztalowy, ale idź ty do
                          mniasta i kup posiłków, i tedy psiłuj i pucuj go, to ty go tedy przepsiłujesz i
                          tedy idź do niech i mów: " Ten ancug już je poderty". Tak tobzie bando obziecać
                          faski złota, a ty ne chci tego, tylo ty chcij ten kożuch w keslu omoczić".
                          I tan majantkarz zia nazad zrobziuł koniam.....
                         • rita100 Re: O parobku w piekle i magicznej fujarce cz.III 28.08.05, 20:57
                          cz.III
                          I tan majantkarz zia nazad zrobziuł koniam, i tan parobek poszed do miasta. i
                          kupił psiłów, i pilował, i pucował, i za rók sia ten ancug poder. Tak un poszed
                          di tych diabłów o zapłata. Tak uni mu obziecali złota fasy, a on nie chcioł. On
                          tlo chciał ten kożuch w tam keslu omoczyć. A uni mu nie chcieli dać, tak on
                          wziuł sztalowo trzcinko i zaczoł tych diabłó bzić. "Cobyśta mi obziecali
                          wszystko, co bande żądał". A uni mózili: "Dajta mu, co tlo un chce". Tak un
                          omoczył ten kozuch w tam keslu i poszed swoju drogu, i przyszed na jena zieluna
                          łąka, i sie ukłod 'odpoczywać. Tak jek un jeszcze spał, tak przyszed do niego
                          jakisz' stary dziodek. Tak ten móził: "Młodzieńcu, przedaj ty mnie te
                          ozieczki". A ten młodzience móził: " Toc ja nie ziam, czi to su moje". A ten
                          stary dziodek móził: "Ju, to su twoje". To tan młodzieniec móził: "Kiedy to su
                          moje, to możecie ich dostać". Ale ten dziadek móził: "Ale co ty za ne
                          żiundasz"?. A on mu odpoziedał: "Ja chce takie skrzipki, co jek ja zagram, to
                          bańdzie wszystko tańcować". A ten stary dziadek mu móził: "Możesz dostać". "I
                          coby mnie na śwecie dobrze szło i po śmierci do nieba bych przyszed". I ten
                          stary dziadek mu wszystko obziecał. Tak tedy ten stary dzaidek wziuł te
                          ozieczki, a tan młodzieniec wziuł te skrzypki i poszed. Idzie i spotkał jeden
                          folwerk, a to był kupsiec i na wozie mioł kasty (skrzynie). Tak un wziuł te
                          skrzypki i zaczuł grać, to kuń tańcował i kasty tańcowały, i kupsiec tańcował,
                          i wszystko tancowało, aż sia wszystko potłukło.
                          Tedy tan kupsiec go wziuł skarżuł. Tak przyszed na sund i go obsundzili na
                          śnierć, tak jego przyprowadzili do pozieszanio. Tak go sia pytaju, co on ma
                          jeszcze za winsze przed śniercią, a 'un odpoziedał: "Jo bych jeszcze chcioł rod
                          na tych skrzypkach zagrać". A te sundowe mu pozwolili, 'un zagrał na tych
                          skrzypkach, tak i 'uni sia wszyscy poparowali i zaczeli tak fejn tancować. Jek
                          sie natancowali, tak 'un tedy przestał grać. Tak 'un jam móził: "Za ta muzyka
                          mam być na śnierć skazany ?". A uni mu odpoziedali: "Nie, to nie może być". Tak
                          tedy obsądzili kupca na śnierć, a unego puścili frej. I poszed tedy dali i
                          przyszed do jenygo kościoła i kole utorza umer.

                          Opowiedział Orłowski
                          wieś Pokrzywy, pow. Olsztyn 1949
                          Legenda gdzie akcja rozgrywa się w Olsztynie .
                         • rita100 Re: Żołmierz, Diabeł i Panna cz.I 29.08.05, 21:34
                          Żołmierz, Diabeł i Panna cz.I

                          Jeden żołmierz przysed od wojska, tak ni mnioł żadny roboty. Tak 'un
                          móził: "Puda do lasa, może tam robota dostana". Tak prziszed do niego jeden
                          chłop, tak tedy móziuł, co ma do niego w służba przyjść. A 'on sia go sp'itał,
                          co za służba, tak mózi: "Sietom tal musisz w ty oblece chodzić i sietom lat
                          pazurów nie obrzynać, i nie mić , nie spać w psierzynach". Ali ten żołmierz
                          odpozieduje: "Musza sie nam'iślić". Tak tedy żołmierz dał na mszo świanto, na
                          pacierze - "to może mnie Pon Bóg obroni".
                          Tak wzioł przistał do niego - ale psieniandzy bandziesz mniał pełne kieszenie.
                          Tak 'un chodzi teroz. Psiańć lot już chodził, to mu sia dało do jeny karczmy
                          przyjść na noc. To tan karćmarz móżił, co ma iść do jenej dury tamuj. Tak
                          jek 'un prziszed do ty dury, tak buł jeden chłop w ty durze. Tak 'on sia
                          p'ita: "A za co ty tutaj siedzisz ? - do tego chłopa, to 'un móził - "To,
                          bracie, mniołem dwa trojaki psianiandzy i-m w'ipsił dwa sznapsy (wódki), i-m
                          tedy jeden wzioł na borg, tak "on mnie wsadziuł tutaj do ty dury". A 'un
                          móził: "Bracie, jek ty mne pomozesz z bziedy, to jo mom trzy córki, to ci jena
                          dom". "No, jo" - móził. To przyszed zranek, un go wzioł i wykupsił. Tak
                          mózi: "Pódź, bracie, do mnie, to mozesz jena sobzie w'ibrać. Jo tam za trzy dni
                          przide"....
                         • rita100 Re: Żołmierz, Diabeł i Panna cz.II 30.08.05, 21:16
                          cz.II
                          Tak za trzy dni prziszed. Ta starszo go 'obejrzała i zaro uciekła. Tak prziszła
                          ta drugo, tyż obejrzała i 'uciekła. Tak prziszła ta najmłodszo i go obejrzała
                          od góry do dołu: "To jest - mózi - młody chlopak, kieby go tak ogoluł, w'imuł
                          go, to by móg b'ić dobri chłop z niego" i mu przirzekła, co sia bandzie z niam
                          żanić.
                          Tak 'on mnioł psiszczonek (pierścionek), wzioł go, rozłamoł na dwa połowy i
                          jena połowe doł ony, a jena polowa ostaził sobzie i móził, za dwa lat 'on tu
                          przydzie (bo psiańć lat b'iły juz rom).
                          Tak tedy za dwa lata prziszed do ni taki ślachcic. Prziszła ta najstarszo córka
                          jego 'obejrzała, tak zara poszła drugi klejd (ubranie) przewłóczyć; ta drugo to
                          samo. A (od) ty trzeci najmłodszy to chciał psić, tak 'una prziniosła mu w
                          śklonce wodi, jek un ta woda w'ipsiuł, to wpuściuł te pół psiszczonka w
                          szklonce, to 'ona 'obaczuła to pół psiszczonka w śklonce, to sobżie pom'islała,
                          to jest tan sam. Tak 'una posła po te drugie pół psieszczonka i dotchła, to był
                          cali. Tak niz te dwa sziostry prziszły, to 'un już z nio siedział 'obłapsiony,
                          to z tego jadu wzieli posły sie oba poziesiły. Tak ten pan prziszed do tego
                          ślachcica i móził: "Za jena dusza mam dwa".

                          Opowiedział E. Kurowski, wieś Pokrzywy. pow. Olsztyn 1948
                         • rita100 Re: "O Marach" 31.08.05, 21:22
                          "O Marach"
                          Jene ludzie mnieli trzy córy i mnieli gospodarstwo, to musieli zawdy robzić, to
                          im sie rano nie chciało wstać. Jenego razu przyszed do nich jeden pon na noc.
                          I'un poszed do ty komórki spać, gdzie te córki z domu powychodzili. O czwartej
                          godzinie poprzychodzili nazad. I 'uni , sie do siebzie skorżyli: ta jena
                          nastarsza mózi do młodszej: "Ty masz dobrze, bo ty ludzie gnieciesz, ale jo to
                          mom licho, bo ja wode gniote". A ta trzecia mózi: "Ja mam jeszcze gorzej, bo
                          musze kamnienie, konie gnieść i po dekówce (dachówce) do góry musze chodzić i
                          gnieść". I poszli spać. A ten pon wszystko słuchoł.
                          Reno ojciec przyszed ich budzić. 'Uni nie chcieli wstać, tak ten pon wstał i
                          móził ojcożiu, co mo jem dać spać i jek wyśpsio sie , mo jech ochrzcić, i
                          pożiedał, że jego córki so marami.
                          Pożiedajo, że jek dziecioka do chrztu zanioso, i ksiądz sie pyta: "Czego
                          chcesz ?" A potki (ojcowie chrześni) nie odpoziedzo: "Żiary", tlo "Mary", to
                          dzieciok zostanie maro i musi pokutować, bo jest źle ochrzczony.

                          Ta mara, co konie gniecie, to koniom grzywy posplata w warkocze. I jek potem z
                          rena gospodarze wstano od tych koni, to wezno te warkocze kamnieniami
                          poroztłukujo, to tedy te mary majo palce potłuczone i nikt nie źie od czego.
                          Roz ludzie opożiedali, że kiedyś parobki spali w stoni, gdzie konie mary
                          gnietli. To 'uni wzieli batogami konie zbzili. A jenej nocy tak konie znowu
                          jęczeli, to parobek żidział słome leżeć na koniu. Wżioł to słome, rozder i
                          cisnoł przed dźwierze przed stanio. Jek z rena wstali, to przed stanio leżał
                          człożiek rozderty na połowe.

                          Jennego chlopa w Węgoju mara gniotła. Ludzie nie chcieli żierzyć, a ta mara w
                          żigle (igłę) się zmnieniła (bo mara sie w różne rzeczy może zamnienić). To 'un
                          jo w ręku trzymał do samego zrenku i jek sie zmnieniła w cłożieka, to dopsiero
                          poznał, kto jest to maro. To krziczał na nio, żeby sie ochrzciła.

                          Opowiedziała M.Kensbok, wieś Purda Duża, pow. Olsztyn 1952

                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=64&w=27068189&a=27340993
                         • rita100 Re: O zadawaniu chorób i leczeniu magicznym 01.09.05, 21:32
                          O zadawaniu chorób i leczeniu magicznym

                          Na zadane choroby ludzie chorowali, to była taka jedna biołka , co czarowała,
                          była biedna. Zadała córce Zientarki chorobe.
                          Stara Skrzypska tak zadawała choroby, czarownica, jak nie mogła dać komu tego
                          diabła, to go swojemu dzieciokowi bodaj dawała. To taki szed do Gierszwałdu w
                          1917 r , to tak wrzeszczało kolo krzyża i ksiądz wybażiał (wybawiał). Każdy
                          ksiądz nie móg, bo mu diabeł wywrzeszczywał grzechy. Musiał być czysty. Ojciec
                          pozieduwał noma (nam), że jak wybazioł tego czorta, to on krzyczał, co cołta
                          (bułka) ukrad - "bom był jeszcze głupsi, bom był szurek (mały chłopiec)". Ten
                          diobeł mnioł tak wyjść, coby nie zrobił szkody człoziekowi.
                          Takich ludzi było gwołt - tylko ksiądz w Gierszwałdzie jech wybaział. Ludzie
                          sie boli tych, co zadajali te choroby, jak dali jeść, to zadali. Jak Majewska
                          jechała cugiem (pociągiem), to w Morcinkozie na banofie (na dworcu) kobzieta
                          poziedała, co ji chłop szed od worty, to w kieszeni mnioł chleb, co go nie
                          zjod, i 'obok taka kobzieta przyłączyła sie kiele niego i puściła mu czary do
                          tego chleba. T jek przyszed do domu, to móził, co ten chleb ma (jego żona) z
                          kieszeni chućko wyjąć i una wyjnoła, i już nie mnioła chleba swojego i zaraz go
                          pomkła, a nie mogła go wypluć, i zaraz poczuła bóle, wyschła , jeść nie mogła i
                          buła chora. To jechała do sióstr do Wotamborka.

                          Opowiadała J.Brzozowaska, wieś Purda Duża, pow. Olsztyn 1948r
                         • rita100 Re: inne opowiadanie 02.09.05, 21:52
                          inne opowiadanie
                          Ksiądz kropsił wodka święcona, ta dziewczynka siedemnaście lat miała. W
                          Gietrzwałdzie buło dużo utrapsionych. Żeby wypędzać od carta utrapsione ksiądz
                          zebroł ludzi. Cało klebanijo pościła, potem poszed, dużo ludzi z modlitwo i
                          zaczoł wypędzać. A złu duch tak szudz'ił na księdza, że nie wylezie: "A kiedy
                          wylaza, to zaraz w drugiego wlaza". A ona zęby zacisnuła i nie dała polać ty
                          święcuny wody. Ale jednak ksiąz sie nie dał na pokoj, tylko dali kropił i
                          modlił, i krop'ił. A potem tej dziewczynce szyja sie zrob'iła jak kolano, tak
                          spuchła. I on wylaz, ale był taki zły, że zaraz w drugo wlaz.

                          Opowiedziała Tomaszewska, wieś Radykajny, pow Olsztyn 1950r
                         • rita100 Re: inne opowiadanie 03.09.05, 21:03
                          W Trzcianie to tak! Kotlak (kotlarz) był, on móg czarzyć i zażegnywać. To jak
                          czasem tak kto co chorego mniał i poszed do niego, to on zajrzał pod poduszkę i
                          słuchał, co krasnoludki mówio, a to był ten Jopek pod poduszko, zły - to go
                          Jopek nazywajo. To mu wszystko powiedział, kto go oczarzył i co on ma zrobić,
                          żeby go wygoić.
                          To wtedy tak musiał wziąść wody święconej i soli i jak on przyjdzie ten isty,
                          co go tam ocarzył, wziojść te trzi krzyże zrobić i te sól i wode święcone
                          rzucić za nim, to pomoże.

                          Opowiedziała Jesiołowicz, wieś Mirany, pow. Sztum 1950
                         • rita100 Re: Siedem kruków 04.09.05, 21:05
                          Siedem kruków
                          Jedan król i królowa nie mnieli dzieci, barzo sia smucili, że tygo szczęścia
                          nie mnieli, co dziecka nie mnieli, ale potam doczekali córeczki i 'una królowo
                          zmarła. Tedy król sia 'ożeniuł z innu, 'od ty inny mniał kilka synów, siła to
                          nie ziem, ale kilka synów. Tedy dorośli une chłopaki, to matka jadoźili
                          (gniewała sie), to matka rozgniewano móżiła: "Kiebyśta krukami byli".
                          I prędko matka to wymóziła, te syny sie w kruki 'obrócili i bez 'okno
                          wyfrunyli. Zasmucili sie wsziscy tam, ale już było za pozno. Jek ta córka
                          dorosła, to ju doszło, że 'una bratów mo i że uny krukami su. Chciała ich tedi
                          wybaźić. Tedy 'una poszła do jeny czarownicy, co ji wywróżuła, i 'odpowiedała,
                          co mo żegowków (pokrzywy) ze smentorza przed słunka wchodano narwać, ususzyć i
                          z nich zrobić koszule, ale wtenczas nie mniała nic godać. Jek 'una te koszule
                          na tych braciów rozbziuła, to przyjechoł królewicz i mu sie tak bardzo
                          spodobała, że ju wziół za żone. Ale 'una do niego nic nie przemawiała. Ji tedy
                          una w nocy zawsze jeszcze brukowała (potrzebowała) tych żegawków (pokrzyw), to
                          na smentarz chodziuła na nich. W tam razie jek 'una na smentarz szła, to
                          zauważyli jej nieprzyjaciele i donieśli królozi, że ma żuna czarownica.
                          Nalegali mu, że mniała być spaluna, a buła wrzucona do wieńzienio. Wtenczos
                          porodziuła syna, i te bracio przychodziły do 'okna i dopóki słunko nie weszło,
                          to byli w postaci człozieka. Jek słunko weszło, to nazod krukami byli. Jek ta
                          żuna mnieli spolić tego dnia to wszistek naród zgromadziuł sia. I kiedy 'una
                          jechała na karach (taczkach) do spalenio, mniała juz psiańć koszulów udzianych,
                          a szósto - brok bylo do ni jenego rankawa. Jek ślazła z tych karów (taczek) do
                          spalenio, a te bracia z niu na tych karach jechali, w ty chwili rzuciuła 'una
                          te koszule na tych kruków, to sie zrobzili ludziami nazod, i 'una ich
                          wybaziuła. A ten jeden, co bez rękowa koszula mniał, to zostało mu skrzidło.
                          I 'una opożiedziała królowi, jek te bracia byli zaklęte, i 'una ich wybaziuła.
                          Krol sie bardzo ucieszył, że jigo ładno żuna nie była czarownico i ukaroł tych,
                          co ju prześladowali.

                          Opowiedziała J.Brzozowaska, wieś Purda Duża, pow. Olsztyn - 1951
                         • ciupazka Re: Siedem kruków 05.09.05, 17:12
                          Widzem, żeś sie wziyna za porządnom robote, i tak trzymoj! Bo to syćko
                          zaginie, kie babaki pomrom! Sukalak o ślimokak i nasłak rite, hehe...
                          Telo.Pozdr.
                         • rita100 Re: Siedem kruków 05.09.05, 20:18
                          Zitajcie u nas Ciupazko, jak to miło bratnią dusze zobaczyć. Podglądałam gwarę
                          góralską, sląska i przyszedł czas na poznanie warmińsko-mazurskiej. Myślałam ,
                          że już dawno zanikła, a tu jak widzisz ludzie z pokolenia na pokolenie piszą i
                          to co napisane przetrwa :)
                          A te legendy i opowiadania już się nie spotyka, a naprawde czuć w nich tradycje
                          tej ziemi. A ile jeszcze fantastycznych opowiadań przed nami.
                          Bo w Warmiaku taka dusa
                          jek zagraja to se rusa ;)hehe ;)
                          pozdrawiam
                         • rita100 Re: Udaremnione wydobycie skarbu 05.09.05, 20:41
                          "Udaremnione wydobycie skarbu"

                          To sie miało tutoj dzioć, ale za pradziadów.
                          Za wszio je taka góra. Jak paśli bydło, to tam była taka dura, to z niej
                          czasem, dym szed. Raz przyszed jeden podróżny, jemu powiadali - to 'on
                          powiedział, że tam je złoto w ty durze i 'oni mogo mnieć, tylko muszo wsziscy
                          iść i ni majo ani podać, ani sia szmiać przy roboczcie, bo kiedy bando sia
                          sz'miać, to bogactwa nie dostano. I majo zbźić kasta (skrzynie) , co to złoto
                          tam pokłado, i w konie nie majo tego zieźć, tlo w woły, a jek bando zieźć, to
                          też nikomu nie można sia szmiać ni godać, ni szia 'oglądać. No i 'oni
                          posłuchali go, poszli kopać i znaleźli złoto - było w ty górze. Nakopali pełno
                          ta kasta, co to na wozie mnieli, zaprzangli potam sztyry woły bziałe, potam
                          wszyscy jo źieźli do Gietrzwałdu.
                          A za nimi to szia zawdy coś szniało, słuchać buło sznichy i krzyki, ale 'oni
                          szia nie 'oglądali i wszystko sło dobrze. Aż przyjechali do pszierszy chałupy
                          we wsi, to 'od razu przyjechał diabeł na koż'le, ale 'on sziedział 'opak i
                          trzymał kozła za 'ogon zambam'i, a z ty stary chałupy wyleciała kobzieta i
                          zaczeła sia szmiać i wołać do tych ludzi: "Patrzta, tan diabeł jes głupszi,
                          bo 'opak na koźle rejtuje", to szia jedni zaczeli sz'niać, a drudzy wołali, co
                          majo być cicho. T wtanczas zrobzilo sia ciamno, przyszła gajsto chmura i
                          zginuła kasta ze złotam. Wtam któż krzyknął, że jakby sza nikt nie sznioł
                          ani 'oglądał, Gietrzwald 'ostałby mniastem, a tak dalej 'ostanie ziosko. Za to
                          ludzie ty kobziecie, chtóra wyfrunuła, skóra zbzili i chałupa spalili. Ale
                          złoto nie wróciło.

                          Opowiedział Hermanowski, wieś Gietrzwałd, pow. Olsztyn 1949r
                         • rita100 Re: zaklęte pieniundze 06.09.05, 21:00
                          Tu pod Pajtuny to jest góra Żal, to tam zaklęte pieniundze naleźli. Tedy
                          ksiundz z procesyju w sztyry woły pojechali po te pieniundze. A tedy ksiundz
                          nakazał sie nie 'oglundać. Jek szkrzynia władowali, a potam śli tak wsziscy, a
                          diabuł to za niami na kozie jechał i 'ozorem w dupa sia bjuł. Jek to bab'i, to
                          szła jena na 'ostatku i sia 'obejrzała i rośniała sie, i 'una skrzynia z
                          pieniędzami im nazod poszła tam i z tygo nazywali góra Żalem.

                          Opowiedział A.Orłowski, wieś Purda Duża, pow. Olsztyn 1950r

                          Of, matka znów opozieduwała - na naszam polu na łące, co sia psianiudze paluły.
                          To buło w nocy i 'uni zaczeli wrzeszczyć, tak tan ogań zaczoł skakać i ten
                          moment sia wziuł wygasł. A matka znów pozieduwała, kieby nic nie wrzeczczeli,
                          kielo jaki statek(łódź) wzieli, bot(but) albo piczia (skarpeta) i poszli w tan
                          ogań cisneli, i nic nie gadali, to by jakie dwadzieścia psiać centymetrów te
                          psianiądze by były pod ziamnio. Ale nic sia nie oglądać nazad. To jek 'uni
                          wrzeszczeli, to te psianiudzie poszli głamboku w grunt.

                          Opowiedział E.Kurowski, wieś Pokrzywy, pow. Olsztyn 1948
                         • Gość: tralala Re: zaklęte pieniundze IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.09.05, 21:39
                          Może te Pajtuny:
                          Pajtuny położone 2 km na północ od Purdy, a około 15 km na południowy-wschód od
                          Olsztyna.
                          Niewielka wieś położona w pobliżu gminy Purda znana bardziej z oddalonego o 1
                          km na wschód Pajtuńskiego Młyna (Pathaunen Muhl). Szachulcowy młyn wodny z XVII-
                          XIX wieku na rzece Kośna, obecnie elektrownia wodna gdzie zapora na rzece
                          tworzy urocze rozlewisko.

                          Tylko gdzie ta góra? Ciekawe, jak często te bajki warmińskie i mazurskie
                          związane były z zakopanymi skarbami. Jak tylko znajdę więcej czasu, to wkleję
                          tu baśń o górze Konopki, tylko trzeba ją nieco 'dopasować' do wielkości ekranu.
                         • rita100 Re: zaklęte pieniundze 06.09.05, 21:44
                          Wszystkie prawie legendy widze zebrane są z okolic Purd Wielkich, nic prawie
                          nie ma o samym Olsztynie.
                          Popatrz sie jak potrzebny był nam ten watek o wierzeniach - teraz lepiej jest
                          te opowiadania zrozumiec.
                          Dla przypomnienia wstwię te diabełki do tego watku, moga się przydać :)
                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=64&w=27068189
                         • rita100 Re: Zatopiony klasztor 07.09.05, 21:02
                          Tam opożiedane jest, co za zupunami (bagnami) jest jeziorko. I tam buł klasztor
                          zaginół. I tedy jenego czasu szed chłopak na muzyka do Watemborka i do niego
                          sia zbliżyła, i mu 'opożiedziała żeby jo móg wybażić, jeźli wypełni te
                          obożiąski, co mu móżiła. Mnioł jo wziąść na bary i zanieść do Watemborka do
                          kościoła, ale sia nie ma oględać. I tak daleko jo niós, już przed ołtarzem buł,
                          to przyszed psies i stinoł mu czapka z głowy. I w ten raz sia obejrzał, to ta
                          siostra mu zginoła, tylko zawołała, że świat jest obłudny i ni mo
                          mniłosierdzia. To jeziorko jeszcze istnieje. Tam w tym klasztorze buła
                          bezbożność i Pan Bóg tak go skarał, że klasztor zatonoł. Jak teraz sie po tam
                          jeziorku botam (łódką) jedzie i jek sia kamnień rzuci w woda, to tak brzaka,
                          jakby po dekówkach lecioł.

                          Opowiedziała J.Brzozowaska, wieś Purda Duża, pow, Olsztyn 1951
                         • rita100 Re: O strachach i zjawach (1) 08.09.05, 20:43
                          O strachach i zjawach
                          Jak ktoś umrze we wsi, to robio mu pusta noc, to jest noc przed pogrzebem. To
                          ludzie sie zbierajo i śpiewajo, różaniec mówio. Dostano słodkiej kawy pić i
                          kucha jesz'ć, tylko trzeba uważać, bo ten zmarły chodzi i każdemu palec macza w
                          tasce (filiżance). To każdy wierzy w to i blisko jeden kolo drugiego sziada,
                          żebi on tam we środek nie wlaz. Późni, jak go wjozo na smętarz, to go z domu
                          w'iwiozo, to trzeba uważać: jak trapno (spotkają) w drodze chłopa, to umrze
                          baba, a jak babe, to chłop.
                          Noc po temu, to przijdzie do swojej zagrody, zobaczy, jak wszystko wygląda. Jak
                          tu umarła jedna nasza sąsiadka, to ona dłuższi czas chodziła straszyć. Miała
                          takiego dzieciaka, to dwa lata chodziła straszyć, aż ten dzieciak umar. Póżni
                          ona przestała chodzić.

                          Opowiedziała Jesiołowicz, wieś Mirany, pow. Sztum. 1950r
                         • rita100 Re: O strachach i zjawach (2) 09.09.05, 20:27
                          O starachach i zjawach (2)

                          Nasz znajumek to on miał kamrat. Pomer, za dwa lata, to on przyszed do niego po
                          śmirci w Wielgą Noc. Ten znajumek przyszed z kościoła no i chcioł gazete cytoć.
                          A jego żona poszła do kuchni kawa warzyć i zaskrzypnyły dźwirze, ale cytoł
                          dalej, a on mózi przy dźwirzach: "Ni Franku", a on spojrzy. Stoi ten jego
                          froind w kożuchówce, czapka na głowie, kij w ręku, i on tak godo do niego : "
                          Nic nie czynicie dla duszy mojej, tylem co dobrego czynił, ale jedź ty zara do
                          Bukwałdu do żony mojej i pożiedz ano mojej żonie, żeby oni zięciej sie modlili
                          za mnie". A on zawse woło o woło na żone, bo sie bojoł, a ona przyszła, a on
                          mówi: "Zidzisz ten Kuba stojić". A ona mówi: "Jo nic nie zidze". On obluk sobie
                          kożuch i pojechał do Bukwałdu do żony zmarłego i poziedział ji, co Kuba był u
                          niego i żeby sie modlić za niego, a ona mówiła: "Mój Boże, on jes co dzień u
                          mnie, trzyma mnie za ranke, no i zawsze prosi o modlitwe". No i złożyli sie
                          wszyscy, kupa psieniędzy posłali na dziewiędziesiont mszów świętych. I już
                          więcej nie przyszed. Ten zmarły buł domozny gospodorz, ale bardzo łakomy,
                          w'iz'iskać lubził i w długie wieczory w zime, to on do karczmy..... i tych
                          parobków, to co dzień im wyskubał. Albo grali na psiwo, to on zawsze sie przy
                          nich napsił psiwa, albo 'odegrał im czasem mareczka, albo pu tolera.

                          Opowiedziała Tomaszewska, wieś Redykajny, pow.Olsztyn 1950
                         • rita100 Re: O strachach i zjawach (3) 10.09.05, 20:31
                          (3)
                          Ja juz sama widziałam, jak smierć przysła. Dziewczyna sie udusiła. To jak matka
                          jej zdychała, to ja była na dworze. Miesiune świecił. Stojałam na rogu,
                          widziałam, jak sła jej córka: białe strefy (pończochy), kruzowata (kręcone
                          włosy), zastukała do pokoju: "Matka idźcie". Te co w izbie byli, nie słyseli.
                          Mnie było strach tam iść; potem mnie mówiono, co umerła.
                          Ja sama to widziałam. Dalibóg, jak Boga kocham, to widziałam. Była taka duża ta
                          dziewcyna.

                          Opowiedziała Brodowska, wieś Orzysz, pow.Pisz 1949r
                         • rita100 Re: O strachach i zjawach (4) 11.09.05, 20:36
                          (4)
                          ..Jak jeden umer nie swoju śnierciu, to potem tak straszyć chodził po śmierci
                          swojej. To b'iło tak: on'i nieli duzo gospodarke, nieli dosyć koni i jednego
                          ogera trszimali sobie. Nieli śtery koni do roboty i jednego ogera, no to tak.
                          No i b'iło we zniwa tak ciepło nib'i teraz, to chciał tego pgera skąpać, ujoł
                          go w lejce i posed do jeziora z nim, tedi wsiad na niego i pływał. Ale buł
                          cieski chłop, to mu sie zdawało, co ogera umęcy, tak wzioł z niego ślaz i wlaz
                          na kanienice, gdzie len moc'ili. Ten oger pływał dookoła, tak leje popuścił.
                          Jak ten oger pływał, pociągnoł za mocno, no i tego dziadka obalił w te kanienie
                          i zabżił. Tak sie stało. W południowe godziny, niż babcia obżiad nas'ikowała,
                          to on wtedy tam skąpał i w ten cas go tin zabżił. Zawdijak płynie, to coraz
                          dalej, coraz dalej. Na obżiad wołać, gruska (dziadka) ni ma, koń pływa sam, to
                          oni do kanienicy poszli, a gruzek(dziadek) gotowy na kanieniach. Potem go zwlók
                          ten oger w te kanienie i ustał sam kole niego. Wtedy go wyciungneli, toć buł
                          pochowany. To potem matka móżiła, co ojciec zawdi chodził po śnierci w to
                          gospodarke po chlewach, tak im przeskadzał, tak im szie stażiał, w oc'i. To
                          potem matka móżiła, co tak przyśniuł sie tej babaci, to potem doredzali sie
                          jedni drugim, cob'i zrobżić, coby nie chodził żiencej. To potem jeździli do
                          katolickiego księdza i ten księdz móżił, co w'ikropsić święconó wodó te chezy
                          (budynki). I tak zrobżili. To prziśnoł sie potem swojej kobżiecie, co ni ma go
                          tak w'iklinać, ino choćb'i jeden kącik mu zostawiła, coby jedno niejsce nie
                          w'ikropsili, ostawili dla niego, coby esce w swoich chizach (budynkach) móg
                          owce stoiwały, tam w chliwie. To ten chliewek tam ostażili, to potem źięcej nie
                          chodził nigdzie, 'ino go potem tam zawdi widywali.
                          A potem ten oger to na przisły rok we zniwa chciał za owteni koniami na pole.
                          Skok bez płot i szie przebżiuł i pożiesił szie. No pad.

                          Opowiedziała N.Galla, wieś Natacz Duża, pow. Nidzica 1950
                         • rita100 Re: O strachach i zjawach (5) 12.09.05, 21:28
                          (5)
                          Jak ja sza z moim mężem brutkaniłam (byłam jego narzeczoną) i w Olsztynie była
                          w'istawa (ausztelung) i cugi (pociągi) nie szli, bylo już późno. Tak in nas
                          furmanku odwióz. Przyjechalim do Kielar, kone zaczno skakać i sarkać. Jeno raz
                          widziałam, trzi czarne chłopy, a tak szia motajo, tak szia bziaduja, licho nama
                          na wóz wleczieli. Mój munż kone bije, co majo ch'ibko lecić. Takiem przejechali
                          bez to mniejsce, ale mówia do mojego bratkana: "Zidziołeś ti to ?" A moja matka
                          tyż żidziała, ażam kawałek przejechali, to dopszeru nama do m'iszli prziszło,
                          co to straszki b'ili. Te trzy panice z tego majantku to sza zastrzelili i po
                          sznierci tam chodzili. Już moj brutkan (narzyczoby) nie odjechał aż z rana, bo
                          mniał strach.

                          Opowiedział A.Jędrzejewski, wieś Nowe Butryny, pow. Olsztyn
                         • rita100 Re: O strachach i zjawach (6) 13.09.05, 20:33
                          (6)
                          A jeden to psiuł duzo. To idzie, idzie, on sie obejrzy: idzie carny cłoziek za
                          nim w postaci carnej; ma kop'ita, 'ogun, to przised do zioski moksutecki i
                          krszicał - to zginęło.
                          A jeden szed ze smentarżu, to psijak psiuł. To jednu raz idzie za nim jeden
                          psies, a ten psies ancug (ubranie) za sobo cięgnie, a ten ancug brżęka i co
                          bliżej żioski to psies żienkszy . Jo..jo....

                          Opowiedział Zabrzeźny, wieś Paprotki. pow Giżycko
                         • rita100 Re: O strachach i zjawach (7) 14.09.05, 20:52
                          (7)
                          Jenego razu chłop buł sołtysam, a 'un mniał wszystkam ubogam ludziam psieniądze
                          dać. A 'un nie dał te psieniądze, tlo ich zachował w skrzynka i pod ziamnia
                          zakopał, a potam jek umnierał, to nie móg umrzeć.
                          Ale potam jenoś (jednak) umer. I potam już buł na smantarzu i przyszed potam do
                          tej bziołki w nocy, i w p'isk żnoł, i móziuł do niej, co ma te psieniądze
                          odkopać, i pożiedał, gdzie te psieniądze leżo. 'Una te wszystkie psieniądze ma
                          odkopać i wsziskie dicht (zupełnie) ubogam dać, a sobzie ani fenika ostazić.
                          'Una poszła, te psieniądze 'odkopała i wszistkie psieniądze tam ubogam i sobzie
                          ani fenika nie ostaziła. A na drugo noc już żiancej nie przyszed.

                          Opowiedziała M.Brzozowaska, wieś Purda Duża, pow. Olsztyn
                         • rita100 Re: O strachach i zjawach (7) 14.09.05, 20:56
                          "I potam już buł na smantarzu i przyszed potam do tej bziołki w nocy, i w p'isk
                          żnoł" - czy aby ten duch nie był zły ? Uderzył dziewczynę w twarz i to jeszcze
                          po śmierci ? - niesamowite
                          Tralala , wiesz kto to była - bziołka ?

                          ale w p'isk żnoł - co za powiedzenie ;)
                         • rita100 Re: O klobuku albo latańcu (1)) 15.09.05, 20:54
                          O klobuku albo latańcu (1)
                          Jak sie dzieciak urodzi i bez chrztu zemrze i zakopio go w domu pod dylami
                          (podłogą), to za jaki czas wyjdzie, to woła chrztu. To te iste, co go zakopsio,
                          powiedzo: "Bądż mojem latańcem", to 'un jest latańcem i chodzi krasć. A jak to
                          dziecko wyjdzie i woła chrztu, a kto go ochrzci imnieniem swięty Jan, czy
                          swieta Maria, to to dziecie idzie do nieba. A te iste, co to sobzie urządzili,
                          to nie żiedzo o tym, że jest ochrzczony i już sie na latańca nie doczekajo.
                          A ten lataniec siedzi w beczce w klonkrach (paździerzach) na gorze przy
                          komninie i tam mu muszo jesć dawać. Jajka mu dajo jesć, a jakby mu nie dali
                          tego jedzenia, toby sie zemścił i by zapalił. A jak on idzie, i kto źidzi i mu
                          sie przeciżla, to go wszami obrzuci, i tych wszów już nie można wygubzić.
                          Klobuk może różne rzeczy brać. Ale jak sie krzyże zrobzi od spodu i z żierzchu,
                          to 'un nie ma żadnego prawa wziąć. To 'un musi żyjącego człowieka poszukać, co
                          mu ten krzyż święty stinie.

                          Jenego razu w Węgoju dziewka doiła krowy, to do parobka jenego gospodarza
                          przyszed taki mały szurek (chłopiec). Chciał od niego, coby z sobo poszed. 'Un
                          mu ten chłopsiec pożiedał, że 'un potrzebuje masła. W jenym mniejscu w drugiej
                          ziosce jest dużo masła w beczce, ale na tym maśle jest krziż szwięty i 'un nie
                          może wziąć. Ten szurek wzioł stodolne dźwierze i ten parobek wloz na te
                          dźwierze i poszli. Jek przyszli na to mniejsce, ten parobek wzioł nożem i z
                          żierzchu z masła krziż stinoł. I ten szurek móg tego masła wziąć, siuła chciał,
                          i zaniesć matce do domu. A parobka zaniós, skąd go wzioł. Dziewka, ktora
                          żidziała, jak ten szurek parobka zabrał na stodolne dźwierze, pożiedziała o tym
                          gburożiu. Ten szurek, to buł jego klobuk, ale nie chciał, coby ludzie o tym
                          żiedzieli, co 'un go ma. I jek przyszli 'obaczyć, to dźwierze buły już na swoim
                          mniejscu w stodole.

                          U inego gbura w Purdzie służył parobek. Wracał roz z gburem od zadowki
                          i 'obaczyli w ogrodzie ognisko. Parobek doł gburożiu lichtarnio i poszed do
                          ogrodu 'obaczyć to ognisko. Gbur wołoł, że to ktoś późno jedzie drogo, parobek
                          jednak poszed bliżej i 'baczył w ognisku stojeć szurka z pustym koszyczkiem.
                          Chciał go ufycieć, to ognisko z tym chłopcem skoczyło za płot. Parobek skoczył
                          za nim i gonił aż pod las. Ogień zginoł, i 'un 'boczył, że stoi przy torfakach
                          (dołach) i buty ma pełne wody. To sie wrócił do wsi i wszystko opożiedział.

                          Opowiedziała M.Kensbok, wieś Purda Duża, pow. Olsztyn 1950r
                         • rita100 Re: O strachach i zjawach (7) 15.09.05, 21:13
                          Gość portalu: tralala napisał(a):

                          > Bziołka czyli białka, białogłowa, czyli zamężna kobieta. Warmiacy odcięci od
                          > Polski zachowali w swojej gwarze dużo staropolskich słów. Ale czemu ten duch
                          w
                          > p'isk ją żnoł, skoro to nie ona schowała pieniądze? Chyba czegoś nie
                          > zrozumiałam, może przeczytam jeszcze raz i coś mi się rozjaśni w (biało)
                          głowie.
                          >
                          Ja tez tego nie rozumię - może po prostu coś zostało ominiete w opowiadaniu.

                          nie rozumie dlaczego duch w p'isk ją żnoł - moze to nie duch ?
                         • rita100 Re: O klobuku albo latańcu (2) 16.09.05, 19:43
                          (2)
                          To 'of moja matka pozieduwała, co furał (fruwał) kłobuk i mnioł nospa (worek)
                          pszanicy ze sobo. Tak 'uni wołali, co kłobuk furo. Tak jek ni mnioł rady,
                          to 'upuścił te pszanice. Jek to pszanice 'upuścił, to smołu cznoł, zo żadne
                          zwierzanta żancej te pszanicy nie żerło.
                          I do jenego gospodarza przyszed tyż ten kłobuk i machadła (skrzydła) odłożuł na
                          struna, i zaczoł tedy zboże draszować (młocić). I jek tego zboża nadraszował,
                          tak chciał z tam zbożem furnąć prec; tak on tedy do onych machadłów, a
                          machadłów nie buło. Tak tedy na oborze leżoł siwy wół, tak ten kłobuk przyszed
                          do tego wołu i móziuł: "Siwy, nie papoj, tylko oddaj machadła, dam ci wór
                          psianiandzy". A te machadła to wzioł parobek, a 'un nie ziedzioł, to przyszed
                          do wołu, co mu mnioł wół oddać te machadła.

                          Opowiedział E.Kurowski, wieś Pokrzywy, pow.Olsztyn 1950r
                         • rita100 Re: O klobuku albo latańcu (3) 17.09.05, 22:21
                          (3)
                          Jenego roku gwołt padało, cały tydzień bez ustanku padał deszcz, aż robactwo
                          zaczeło zdychać. Jena kobzieta już swoje robactwo powganiała nad zieczorem i
                          już szła żieczerzo warzyć. 'Obaczyła przy domu jeszcze okapsioło kokosz
                          chodzić. Zlitowała sie tedy i zabrała jo, i kile psiekarnika ciepłego do kuchni
                          posadziła, żeby kokosz obeschła. Poszła do drugi izby. Jak prziszła nazad, to
                          patrziła, że z tej kokoszy zrobziła sie fejno kokosz. Pomyślała sobzie: "To jo
                          za siła jo będzie mogła zaniesć do chlewa, do drugich kokoszów". Jak poszła
                          drugi roz do izby, to kokosz poszła za nio. Gburka zobaczyła, że w izbie kiele
                          psieca siedzi fejny koczur. Dostała strach i uciekła do kuchni. Ale wyglądo na
                          koczora, bo sie jej udoł, i widzi, a tu liele niego stojo dwa mniechy zboża.
                          Zlękła sie jeszcze żięcej i poszła swojego chłopa wołać o porede. 'Un zaburzył
                          sie i wszed tedy do izby 'obaczyć to cudo. Ale żidział przy psiecu tlo
                          okapsiało kokosz. Zaczoł jojczeć na nio, co mu sklesiła takie bojki. 'Una w
                          złości wzieła kokosz pod pache i wyrziuciła jo na droge.
                          A to nie buła wcale kokosz, tlo kłobuk abo lotaniec, chtóry znosi ludziom
                          żiwność.

                          Opowiedziała M.Kesbok, wieś Purda Duża, pow.Olsztyn, 1949
                         • rita100 Re: O klobuku albo latańcu (4) 18.09.05, 20:53
                          (4)
                          Moja matka to pożiadywała: "Raz to buło takie deszczowe pożietrze i tak stojali
                          kila kobzietów przed sienio. I przyszed taki kurczak uplazgany. I wlazło do
                          jenej kobziety do izby, i zabaczyły potam te kobziety, to co ten kurczak wlaz
                          do niej. Aż za pare dni przyszlo jam do myśli, co kurczak do nich sia
                          przybłąkał, i myślały, co 'un zdech. Ta kobzieta wtedy zaczeła wymietać spod
                          łozów i wokolo w izbie wyprzatać. Tedy ta kobzieta nalazła go pod łożam. I
                          mniało gromadka żyta i pszanice.
                          Tedy wziali te kurcze i żyto i pszanice wywalili, bo ten kurczak to mniał być
                          kłubok. A to sia sprawowało w Dulisza w Kalbornie".

                          Opowiedziała J.Brzozowsaka, wieś Purda Duża, pow, Olsztyn 1950
                         • rita100 Re: O klobuku albo latańcu (5) 19.09.05, 20:50
                          (5)
                          Jeden człowiek, t'o tam na Winiarach w Kalbornie, to szed 'od pracy do domu, a
                          padało, to pod drogo 'obacził przi drodze kokoszka czarno, to jo wzioł i
                          prziniós do swojej żonki do jizby. 'Ona jego żonka mówi: "Wej, matko, tako
                          kokoszka!".
                          To pierwsza noc, to nie pomiarkowali - nie wiedzieli nic. A na prziszło noc
                          wstali rano 'un do prac'i, buło ciamno, zaświecili, bo mu sia dało spojrzyć, co
                          w kąciku kiele pieca gromadka pszanicy.
                          "Jo, hale" - mówi - "Cziś ty ty kokoszce doł pszanicy, nie ?". Bo na trzecio
                          noc jeszcze wiankszo gromadka pszanicy. Jo. To jo wzieli potam w'ignali precz.
                          To buł kłobuk.
                          Klobuk, to tak powiedali stare ludzie, to tak niby jak porodzi, a przed
                          cziasem - to tak.

                          Opowiedział J.Palmowski, wieś Wygoda, pow.Olsztyn 1949

                          Tralala, rozumiesz to zdanie, jak by brzmiało prawidłowo po polsku ?
                          "Klobuk, to tak powiedali stare ludzie, to tak niby jak porodzi, a przed
                          cziasem - to tak."
                         • rita100 Re: O klobuku albo latańcu (6) 20.09.05, 21:31
                          Tak , swojsko i wspaniale opowiadają Ci ludzie.
                          Ale też świetnie , że wczesniej poznaliśmy te wierzenia i klobuki, przynajmniej
                          wiemy i rozumiemy bardziej.
                          (6)
                          To przyszła taka czarna kurka, to u Wiklewskiej to b'iło widocznie. To ludzie
                          myśleli, że komu z kosza uciekła, jak na targ szli.
                          Jedna kobieta przygarneła, bo ta kura mokra była, ususzyła i jeść dała, to ta
                          kura siedziała pod łóżkiem i nosiła jej do dómu to gromadke pszenicy, to innego
                          zboża. To ta kobieta wziena drapaki i w'ignała, bo to złe było, to zaraz jej to
                          wszistko zgineło, co ta kura przyniesła.
                          Bo to było tak - co ta kura przyniesła, to ona od drugiego kradła, a ta kobieta
                          była uczciwa. Bo była taka Drajimka, to jej ten lataniec też nosił, ale wtedy
                          dobrze mniała.
                          To nawet byli takie ludzie, co widzieli, jak spod granicy krasnoludki
                          wychodzili i wchodzili, i wszistko jej przyznaszeli. Ale ona mniała i złoto i
                          stebro, ona była bogata. To jest złe, ale z tym złym duchem trzeba w dobrym
                          kontakcie żyć, bo jak on pójdzie, to wszystko, co przyniesie, to weźmie, a ze
                          złosci, to jeszcze wszami obsypie.
                          Mnie to takie stare kobiety powiadali. Praktykujący katolik nie może latańca
                          mnieć, bo dobre ze złem to b'i się nie zgodziło.

                          Opowiedziała Jesiołowicz, wieś Mirany, pow. Sztum.
                         • rita100 Re: O klobuku albo latańcu (7) 21.09.05, 20:34
                          (7)
                          Kłobuk ? O ja dobrze nie wjem (...) C'i to prawda ?
                          Tak stare ludzie gadali, to on tam pszenicy przyniesie. Kołbuk to ma być taki
                          ptak do wron'i (podobny), esce więksy, czarny. On mały, a potem od razu taki
                          duży sie zrobi kołbuk. To ma być bodaj prawda. Tego kołbuka to musi karmić
                          jajkami, najlepiej on lubi jajka smażone i kotlety. Jek sie dobrze jego
                          nakarmi, to on pszenice nosi. On tak bez drzwi nie wychodzi, ino bez komin. Jek
                          sze idzie za nim, to on w jeziora wprowadzi.
                          To u nas tak mówili, co jeden gospodarz mniał tego kołbuka, to ta jego żona go
                          futrowała (karmiła). A ta żona niała służące, ona nała; ona sie tylko zajmowała
                          z tym, to ona raz wyjechała i kazała tej służącej, że nała jajka usmażyć temu
                          kołbukowi. Zaraz na góre pokazała, w jakie mniejsce. Naznaczone mniejsce b'iło,
                          gdzie on zawsze jad. Ona zabron'iła, nie wolno b'iło jej powiedziać, tej
                          służacej, nikomu. Ale tam w tym samym gospodarstwie to słuz'ił taki chłopak. I
                          ona szie trzymała z nim, i ona powiedziała temu chłopokoju, ze ta pani kazała
                          jajka usmażyć i-na góre zanieść, a ten chłopak mówi: "Jakaś ty głupia, lepiej
                          te jajka usmaż nam". Zjedli te jajka razem z to dziewc'ino i poszli do cjlewa i
                          kupe włożyli na ten talerz. I postawili ten talerz na góre temu kołbukow'i na
                          sniadanie.
                          Ale on nie zjad to. Na drugi dzień ta pani przyjechała i jak do gori wlazła na
                          górę, to on jej powiedział, i dlacego ona tak kazała. To on jej tak dał, ze
                          chora b'iła. Tam mówili na kolonji w Malszewie, ne ?

                          Opowiadała H.Materna, wieś Jedwabno, pow.Nidzica, 1949

                          Tralala - rozumiesz to opowiadanie ? Wydaje mi sie , że chodzi o to, ze ta pani
                          zachorowała przez tą służacą, która kłobukowi dała kupę i ten kłobuk przyniósł
                          chorobę z tego niecnego czynu ;)
                         • rita100 Re: O klobuku albo latańcu (8) 23.09.05, 20:13
                          (8)
                          Kiedyś, kiedyś to powjedywal'i, co tu takie kołobuk'i chodzili w postaci
                          gołąbka, ji kiedi jem kto doł zrić, to przinieśli żita, pszanic'i, grochu na
                          góra.
                          To go futrował (karmił), to mioł szczeście, to mu przinosiuł. To tak
                          pojedywal'i, jakam szurkam był.

                          Opowiedział J.Biernat, wieś Butryny, pow.Olsztyn 1950
                          - szurkam był - młodym chlopcem był
                         • rita100 Re: O klobuku albo latańcu (9) 24.09.05, 21:55
                          (9)
                          Siła lat, jeszcze szurkiem (chlopcem) bułem, tom stojeli na drodze, kilo nas
                          stojało, tom zidzieli, jek ten kołbuk furoł, tam dwa trzy metry od ziami on
                          furloł, to taka drapaka 'ogna i z tego takie skry pryskali i pofur pod Butryny.
                          To 'on buł u Sondra w Budrynach, uni go tam futrowali (karmili) i 'un jem
                          znosił tego wszystkiego dobra, a jek już mnieli dość naznoszonego, tam buło
                          duże bogastwo, tedy go wzieli wygonili, to wziuł im zapaluł całe bogactwo, to
                          wszystko sie spoliło.
                          Kłobuk to taki kurczok kieby beł, to to usiadło kiele drogi i siedziało takie
                          ogapsiałe, to jek kto szed, to wzioł kurczoka z sobo i dał mu tam zryć, to
                          znowu jem nanosił.

                          Opowiedział A.Orłowski, wieś Pokrzywy, pow. Olsztyn 1950r.
                         • rita100 Re: O klobuku albo latańcu (10) 25.09.05, 21:48
                          (10)
                          U mojej siostry w Gutkowie u susiada, to buło wielkie bogastwo. W jedem pokoju
                          mieli w kupsie psieniądze. A ten swagier mój to zawsze zidział, jak takie
                          światło leciało z takiem ogonem i tam koło tego susiada zgineło. A służąca
                          potem opowiadała mojemu szwagrowi, że kłobuk znosi jem (susiadom). Kłobuk
                          siedzi w fasce (beczce), w psiurach za kominem, a Karolinka - jajecznice co
                          zranek na góra idzie i zaniesie. Kłobuk z jednego gospodarstwa bierze, a
                          drugiem niesie. Klobuków wprzód było dużo, gdzie były bogactwa, to
                          mózili: "Klobuk im nosi".
                          Ludzie widzieli tego kłobuka bez komin isć. Stare ludzie widzieli kłobuków.
                          Okanice zamknięte były u tych ludzi i nie puścili nikogo, takie byli
                          wystraszeni.

                          Opowiedziała Tomaszewska, wieś Redykajny, pow.Olsztyn.
                          Tralala - jak myślisz, gdzie są w dzisiejszych czasach te kłobuki ? Czyż to nie
                          mowa o aferach i złodziejach ? ;))) hehe
                         • rita100 Re: O klobuku albo latańcu (11) fajne :) 26.09.05, 20:59
                          (11)
                          Lataniec, ja tak slisała od starsech ludzi. Tego latańca tom zidziała, on
                          lecioł i tako niotłe za sobo niał, 'i skri furali, i do tego budinku, co on tam
                          nosi, posed, tam on zaniós co. Ja b'i nie chciała od niego nic. Kto sie chciał
                          dorobzieć, chciał b'ić bogati, to mu tam, to mu zboza bodaj nanosił - to
                          musiał z tich księgów w'ic'itać - to b'ili carolskie księgi, to mu tam
                          naskwarzil'i, cob'i sie najad, dobrze go obchodzil'i. bo jak sie źle
                          (obchodzili), to im kręgi postrącał. Uz tera tak nie poziediwal'i, tlo
                          kiedajse, ale zidzieć tom zidziała, furał tak, 'i skri furali z tyłku, i tam
                          sie skr'ił.

                          Opowiedziała Jóźwiakowa, wieś Babięta, pow.Mrągowo, 1952r.
                          Tralala - fajny humor w tym zdaniu :)
                          "Furał tak, 'i skri furali z tyłku, i tam sie skr'ił."
                          Tłumacze po swojemu - tak fruwał, że iskry fruwały z tyłeczka gdzie się skrył.
                          Więc gdzie się ten lataniec się skrył ? ;)))))
                         • rita100 Re: O klobuku albo latańcu (12) 27.09.05, 21:28
                          (12)
                          Jak sie dawniej ludzie zeszli i bawili sie w kręgiel, to czasem taki ptak
                          leciał, co za sobo prowadził płomień ognia, to mówili: lataniec. To 'un mniał
                          siedzibe u jakiego gospodarza. To un mu znosił, i ten gospodarz buł w dobrym
                          położeniu. Jak młodzi ludzie go nie chcieli i go wygnali, to jemu tedy
                          nieszczęscie sprowadził i spalił budowle. Ten lataniec mniał być w postaci
                          kruka abo wrony.
                          Po francuskiej wojnie, jak przyszed urząd niemniecki, to śmieli sie, że
                          wszystkie strachy pogineli, bo ta policja wszystkie latańce powystrzelała.

                          Opowiedział A.Falkowski, wieś Purda Duża, pow. Olsztyn 1948r.
                          Tralala, zauważ jak ładnie bylo opowiadane po polsku i to dlaczego latańce
                          wyguneły - nawet ;))))
                          Przyszed Niemniec i wszystkie latańce wystrzelił ;))))

                          Były to opowiadania o kłobuku, kołbuku albo latańcu. Jest to istota demoniczna,
                          przybierająca w wyobrażeniach ludu postaci kury, ognia itp. Kołbukami
                          interesowano si w XVIII wieku. Lud wyobrażał sobie kłobuki jako rodzaj złych
                          duchów, ktore pod postacią smoków ognistych unoszą sie w powietrzu, a opiekunom
                          swym i czcicielom przynoszą skarby. Za wyrządzoną krzywdę podpalają domy i
                          sprowadzają różne nieszczęścia.
                          Tak zakończyliśmy rozdział o strachach i zjawach. Przed nami długa droga
                          jeszcze cikawszych opowiadań warmińkich. Kto złapał bakcyl warmiński ?
                          Najczęsciej przewija się jedno nazwisko W.Pomianowska, która zapisała te
                          wszystkie opowiadania ludzi z Warmii.
                          Tralala - nie ma jak jej nawet podziękować ale zrobiła kawał dobrej roboty i
                          wiesz nawet czuć w tych zapisach tą warmińską dusze. Są też inne nazwiska
                          zapisujące te romowy, ale to już na końcu - warto za to spisane dzieło
                          podziękować.
                         • rita100 Re: Sezamie , otwórz się (1) 28.09.05, 20:18
                          Sezamie , otwórz się
                          (1)
                          W jenej wsi to było dwa bratów, jedan był bogiaty, jeden bhidny, to bogaty
                          przysed raz pozycać macki, takiej niarki, a ten bogac to myśli, co un bedzie
                          nierżył ? To niodem (posmarował). A ten ubogi to posed raz do lasa i tam
                          natrasił zbójników, jek te zbójniki mózili: "Sezamnie, Sezamnie, "otwórz się!".
                          Jek un , toten brat, stał w tej skryjówce, to wtedi słysał, jek ten zbójnik
                          mówił. Jak te zbójnik'i odeszli, tak wtedi słysał, jek ten zbójnik móził, i sie
                          mu otworżiło, i tam nabrał gromade pjeniędzy i przysed do domu. Jak nierżał tą
                          macką, to przilnoł hieden pieniundz do dna.
                          Bogac namawia brata, co by un powiedział, z kielo on ma i co. I ten tyz posed
                          tamten bogiaty, i wtedi mu sie otworzyło, a jek niał wyjść, jek niał mózić
                          zabacył, wtedy znów ta zona sie klopotała, i tego 'owtego brata w prośbe, co ma
                          iść go sukać i ten posed, a ten zisiał tam, poziesili go zbójce. Ten zbójca
                          chciał ziedziec, z jakiej to wsi i co za jeden, tak wtedi przyjechali do tej
                          wsi i wtedy sie wyziedzieli, co to za jeden był. I przyjechał drugie raz ten
                          zbójca, w kłodach (beczkach) te zbójniki niał i nieli ten dom w'itracić. I
                          móził, co to ze smołą przyjechał.
                          A ten nastarsy zbójca posed do tych białków doizby i tam spał. A ta pani niała
                          tako rozumną dziwkie, i do tej pani mózi: "Pani mi nawarzi ukropu, to ja sie
                          dośwacce (sprawdze), co w tych kłodach jest". I opsła do tych klodów i
                          zawołała: "Kto tam ?"
                          I ten pyta: "cy juz?" - "Esce nie, ale zaroz!" I 'ona tym ukropem ich parzyła,
                          a tymu nastarsymu zbójnikoziu tyz go straciła ta dziwka. To wsi.

                          Opowiedziała Trojanka, wieś Łubki, pow. Pisz 1950r
                         • rita100 Re: Sezamie , otwórz się (2) 29.09.05, 20:33
                          (2)
                          B'ili dwa brati. jeden b'ił bogati, drugi b'ił ubogi. Ten ubogi to buł siewc, a
                          ten brat tego , to mniał dużo pieniędzi. Poz'ic'ił od brata ziertel (ćwiartkę)
                          do tech pchieniędzi mierzania. Ten brat wzioł pachu na dno wlepsiuł i chciał
                          wiedzieć, co ten brat będzie mjerzał. I te psieniądze sie wlepchiłi na dno,
                          i 'on ten ziertel oddał nazad. I ten brat żiedział, ze on te psieniądze tym
                          mnierzał, i 'on poszed podsłuchać tego brata, co 'uni w domu gadajo. A ten brat
                          móziuł do swojej żon'i: "Tam jest tako gora i w tej górze je pełno
                          pchieniendzi". Un mózouł: "Zamzel-góro, roztwórz sie!"
                          To ona sie otworziła, a jak móziuł: "Zamzielgóro, zamknij sie !" to sie zamkła.
                          I ten siewc posied do tej góri i mozi: "Zamzelgóro, otwórz się!". I z tej
                          radosci nagarnoł sobzie dużo tech psieniędzi, i z tej radości zaboc'ił, co ona
                          na sie otworzyć ta góra i un ostał w tech psieniądzach siedzieć, i jesce
                          dzisiaj siedzi, kiedi nie zdech. Ón tam siedzi, w tech psieniądzach - grzebzie.

                          Opowiedział Gutkowski, wieś Zezuty - 1949

                          Oto dwie wersje słynnej bajki "Sezamie otwórz sie" z baśni 1001 nocy, wątek
                          rozpowszechniony w całej Polsce.
                         • rita100 Re: O rybaku i o rybnym królu 30.09.05, 21:36
                          O rybaku i o rybnym królu

                          Rybak rib'i łapał i nie móg złapać. I jesca ostatni raz posed do jakiś
                          kobziety, co mu cary jakieś poziedziała, i załoz'ił jesce raz. W'izucił jesce
                          raz swoje szieczie i jak sz'cziungnół je nazad, to niał pełno ribów i tego
                          króla. Teraz azioł ten król go proszicz' tego ribaka, co by go pusz'cziuł, on
                          mu nagrodzi, tyle ribów złapsie, co bedzie zawda zadowolóny.
                          Ten ribak zniłował szie nad tym królem i pusz'cziuł go nazad w wode, i
                          w'irzucził znowu swoje szieczie, dalej ribu łapacz'. Jek sz'cziungnął, znowu
                          pełne szieczie. I to tak sło dłussy cas, zawdi pełne szieczie. Ten król mu
                          nagrodził za to, co go puszcził i ten ribak szie zrobził taki chciwy, co cym
                          żięcy miał, tym żięcy chciał. I nie wyrzucziuł ino raz sziecz', ino pare razy,
                          i nałapał tile ribów, aż mu szie bóta (łódka) zatopsziła. Teraz go niał ten
                          ribny król w moc'i i żięcy go na szwiat nie pusz'cził.
                          Na przestroge tymu rybnymi królożi, co by żięcy nie robziuł tak jak z tymi
                          rybakiem, zrobzili z drzewa takiego innego krola, wsadzili w dziob koło,
                          użiuzali na gruby łańcuch i prszipszieli kole mostu na znak. co ten ma w wodzie
                          żidzieć, co z nim szie moze tez tak stać, jak go drugi raz złapsziu.
                          To bez to tamoj ten król na łańcuchu jes.

                          Opowiedział G.Kipar, wieś Jabłonka pow. Nidzica 1949
                         • rita100 Re: O Miernikach 01.10.05, 20:43
                          O Miernikach

                          Wieczorami jak mieszkańcy wyjdo po robocie sobie ma dwór, na wypoczynek letnią
                          porą i w jesieni, tak przed domami sobie siedzą i godajo, to furają sentopesze,
                          sow'i krzicą, to znaczi że wróżo, że ktoś we wsi umrze; a z daleka to pózniej
                          widać światełka, takie lampki, to są te mierniki, które granice odmierzali za
                          dobro łapówko i teraz po śmierci muszo chodzić i odpokutować. Wnet przychodzo
                          aż pod okno, do chat dochodzo i słuchać czasami w nocy, jak kety brząkajo.
                          -kety brzakają ( łańcuchy dzwonią)

                          Opowiedziała Jesiołowicz, wieś Mirany, pow. Sztum - 1950
                         • rita100 Re:O Frajmajerach (wolnomularzach) (1) 02.10.05, 21:42
                          O Frajmajerach (wolnomularzach)
                          (1)
                          Kiedaj po wojnie światowej były rozparcelowane majątki kiele Purdy : Prejłowo,
                          Wały, Pajtuny, Patryki. To wtedy tak pożiadywane jest, co tu najżancej dwunasta
                          godzina w nocy, to bułu słuchać, jek kareta jeżdziuła, do pół wsi zajechało i
                          zgineło. Dąbrowska jek służuła w Pejtunach, to opożiedała, że jek państwo
                          wyjechali z gościny do domu, to na obore (podwórze) zajechała kareta, to jek
                          wylecieli te izbetne (pokojówki), to nikogo nie buło, dopsiero za trzeciam
                          razam jek zajechała, to zajechali panstwo z powrotem do domu.
                          W Prejłozie buł jeden pon, nazywał sia Baldoł. To jek robotnicy nie mnieli drew
                          suchych i poszli kraść do lasa, a pana nie buło w domu, i w tan czas jek
                          zrzynali drzewo, to stojał pon kiele nich i chłopy sie polękli i pouciekali. To
                          buła jego druga postać.
                          Małgorzata Sztefanska z Ników kiele Olstyna służuła w Silicach i ten pon też
                          mniał drugo postać. To szła drogo bez las i żidziała pana, a do niego niosła
                          cajtunek (gazetę), co jej dał poctowy. I 'una tamu panu oddała ten cajtunek w
                          lesie. I jo strach objoł, bo patrzuł tak jakby oczów nie mniał. I zaczeła
                          uciekać do domu, to tan pan prawdziwy siedział w domu, a gazeta leżała przed
                          nim. A una prandko leciała i 'un ni móg przed nio być.
                          Ludzie poziadujo, co jek taki pon zaprzedał dusza diabłożiu, to mniał swojo
                          krwio podpisać, wleżć w grób i podeptać różaniec, i wyrzec sia wszystkich
                          świantych. To 'un dostał drugo postać i niczego mu nie brakowało.
                          Taki do kościoła nie chodziuł, tlo szudziuł, bluźniuł z kościoła, ale nikomu
                          krzywdy nie zrobziuł.

                          Opowiedziała J.Brzozowska, wieś Purda Duża, pow. Olsztyn 1950
                         • rita100 Re:O Frajmajerach (wolnomularzach) (2) 03.10.05, 21:23
                          (2)
                          W Małich Patrikach w majantku - to sia ten pan naz'iwał Łaskawy (...). To 'uni
                          nie mnieli prawa niegdzie ich pochować. To potam go wzieli do swojego lasku
                          schowali. Potam w szklannam żarku (trumnie), a na wierzchu buł, nie zakopany w
                          chłodzie. Potam sie jeden taki naloz, co poszed, to go zewluk tak, jak go matka
                          porodziła i strzelba mniał wele siebie, wszistko. Wszistko wzioł, co go nago
                          zostawił dycht. Potam poszła jego żona zobaczyć, to go zalazła nagiego. 'Uni
                          potam jak go wzieli od tych frajmaurów (wolnomularzy), to buł spalon'i na
                          popiół 'i w takam garku buł przyniesiony.
                          Majantek Klewki, Bandi, Stari Olsztin - to buł frajmajer - Prejłowo, Rożnowo
                          to b'il'i wszistko te frajmaury. Potam jak ten Itler nastał, to wszistk'ich
                          pokasował.

                          Opowiedział J.Palmowski, wieś Wygoda, pow. Olsztyn 1950
                         • rita100 Re:O Frajmajerach (wolnomularzach) (3) 04.10.05, 22:16
                          (3)
                          Moj ojciec sie naz'iwo Mn'ichoł, i un musioł wachować dwanoście umerlich. To co
                          noc, jek on siedzioł, to zawdi burdało (stras'iło go). A on siedzioł, zapaluł
                          fejfkie, a o dwunosti godzinie, to stali wstawać. To 'un w'ipsiuł kilich
                          gorzałki, i stał pokoliju kład jech nazad w jech grob'i. I sie połoz'ił w
                          swoje łózko w zad i leżał. A uni go w'iwołali i z tym łózkiem sodome ś nim
                          robz'ili, a un lezoł. A jek uz redi ni móg sobie dać, to wstoł i przynius taki
                          duz'i, zielgi giarniec z goruncu wodu. Ustał kole tego garca i tedi
                          mówił: "Norek, twoja skóra, a mój worek". To chtóry tedi wstał i chciał mu
                          psote robzić, to un go złapoł i rzuciuł go w tyn ukrop. To tak wszistkich, aż
                          dwunastu. A to b'iło tak'i duz'i dwór, to buł tak'i sklep (loch) , ze tam sie
                          te umarłe staziali. Yakie tam b'ili takie stazianie (...), ze po ziemnie
                          musieli chodzić takie frejnejri (Freiherr), ze on'i sie katoziu (diabłoziu)
                          podpisali. Teras uni nie mogli do swego pokoja (spokoju) prziść. To musioł sie
                          taki cłoziek stazić, co jech z tego śwata w'ibaził. A jek on co robziuł z nimi,
                          to nad każdym musioł tak mózić to słowo. I 'un ziedział rozmajite
                          przieprosik'i, cob'i un'i b'ili przijęte, bo mocno chodzili i stras'ili. Jek
                          uni juz widzieli, co uz jich nie b'iło na tem śwecie, co uz nie stras'ili, to
                          dostoł za to duzo nagrode. To wsio.

                          Opowiedział Klos, Mrągowo 1950
                         • rita100 Re:O Frajmajerach (wolnomularzach) (4) 05.10.05, 19:23
                          (4)
                          W Kwidzynie była taka loża, tam frajmaury byli, to tam móg sie iść zapisać, to
                          tam strasznie było, musi się za żiwka w trume się położyć, a później z
                          zamkniętymi oczami łapać, co tam na talerzach stało: to tutaj złoto, to tutaj
                          srebro i tam potem fenigi i trojaki. To temu , kto się dał tam zapisać, to mu
                          się dobrze wiodło, to mniał dużo pieniędzy, co rok musiał dom wybudować. A jak
                          on by się chciał nawrócić, bo on był temu czernemu podpisany, to znaczi, że oni
                          w tej loży zatrzimali jego fotograwkie. A jak on się chciał nawracać, to ta
                          fotograwka się robieła mokra, się pociła i oni takie jigłe mnieli i kłuli i ten
                          człowiek nagło śmiercio umar.
                          To jak on tak gdzie wyjechał a wracał, to najpierw konie zajechali przed ten
                          dom, konie i bryka, a jak wyszed z domu chto, to nic nie było, aż za drugim
                          razem, to wtedy on wrócił. Ale on to też wiedział ten frajmauer, to uż on mówił
                          zaraz, co pierszy raz nie majo wstawać mu tam otwarzać zaraz, eno za drugim
                          razem.

                          Opowiedziała Jesiołowicz, wieś Mirany, pow. Sztum 1951
                         • rita100 Re:O Frajmajerach (wolnomularzach) (5) 09.10.05, 21:52
                          (5)
                          W Osziekowe to b'iło, za tako mamke tam b'iła, sietimdziesiąt i dwa lata
                          babczia tamuj słożiła u tich panstwa, u dziedziców, u nas muh'ili hierszaft
                          (państwo). O dwunastej godzinie słiszeli, że karetka zajechała kiele rondelu
                          (takie okrungłe tamuj, takie róże b'il'i). Te posługaczki, co tam b'ili te
                          państwo, poszli przyjmować, w'idżieli, że nic nie b'iło, tilko słiszeli, że
                          karetka jechała, od strachu drzwi zamkli i poucziekali, cziekali na panstwa, aż
                          oni przyjechali.
                          Naprawde oni ne mówili nic. I ten pan i'le raz'i w podróz'i w'ijechał, to
                          szie okaz'iwał w tej gospodarce w polu w postaczi.
                          Babczia powjediwała, ale juz nie pamiętam, jak b'iło. Mama mówiła, że to
                          postacz' b'iła. I wjeczrami jek chodżili, to babczia powjedywała, okaz'iwało
                          szie im na drodze, prszeważnie na krziżówkach (krziżowe drogi) ps'i i nieraz
                          takie ludzie, menczizn'i bez głow'i, menszcz'izn'i bez głów.

                          Opowiedziała M.Bogdan, Nidzica 1950

                          W grupie opowiadań bedacych echem istnienia lóż wolnomularskich na terenie Prus
                          Wschodnich między innymi występuje motyw magicznego zabójstwa znany w folklorze.
                         • rita100 Re: Jaworowy kijek 10.10.05, 21:04
                          Jaworowy kijek
                          Buł król, co niał śtiri dzieci, trszi s'in'i i jedno córke i sad duz'i niał, i
                          zieprsza duzygo. To sie zawdi w'ikopał z chlewa i posed do sadu rić. To tedi
                          te s'in'i psilowali. To najpierw ten stars'i psilował, to usnuł i ten zieprsz
                          porił. Drugo noc to tyn psilował, a trszeciu noc to tedi syn trszeci, to buł
                          głupsi, to go za głupsiego nieli. I tyn nie usnuł i ten zieprszek nie porił.
                          Krol ryno wstał, to sie ciesził, co dobrże psilował. To te s'in'i b'ili złe
                          na niego, co król sie ciesził, i wzieli go zabzili i w tym sadzie go zakopali,
                          i jeworow'i kijek wsadzili na mogiłe.
                          I tyn kijek ros, a za tym sadem pastusek pas, no ji chciał uciunć ten kijek,
                          ale rodzice na niego, co nie ma urżinać, bo król go straci, kiedi on urżnie. Ji
                          un nie utrwał (wytrwał), urżnuł ten kijek i zrobziuł sobzie psiskałke taką, i
                          tedi grał.

                          "Pomału pasteńku dunz'ij,
                          bo tyn jeworowi kijek
                          na m'im sircu cinz'i.
                          Stars'ić mnie brat zabziuł,
                          a młods'i pod kierz (krzak) skrił
                          za onego zieprszuleckia,
                          co w sadecku rił ".

                          Król usłisał, to tygo chłopca wołał do sie. Tyn chłopsiec niał strach do niego
                          prsziść, bo mówili, co go straci. To tedi król wziuł to psiscałkie:

                          "Pomału pasteńku dunz'ij,
                          bo tyn jeworowi kijek
                          na m'im sircu cinz'i " itd.

                          a potym matkia

                          "Pomału pasteńku dunz'ij" itd.

                          Teraz ten stars'i brat musiał wziuńć:

                          "Pomału bracisku dunz'ij,
                          bo tyn jeworowi kijek
                          na m'im sircu cinz'i,
                          tyściez to mnie zabziuł,
                          a młods'i pod kierz skrił
                          za unego zieprszuleckia
                          co w sadecku rił ".

                          Teraz tygo chłopaka król wziuł do sie, a jigo 'odkopali i pochowali. A tygo
                          chłopca z tu córku 'ozenił ten krol i nieli go za swygo.

                          Zapisano we wsi Odoje, pow. Pisz - 1950
                          Baś też zapisana na Mazurach przez Toeppena.
                         • rita100 Re: Nawrócony 11.10.05, 20:53
                          Ale to takie zbojectwo. Jeden rzeźnik szed na jermark, a 'on daleko mniał i
                          zabłądziuł tó droge, i napotkał jednego jegera (myśliwy) i szie mu skłoniuł : "
                          Guten tag" - mowi - b'i pan jeger mi droge pedzioł. Jo tu dziesięć lat temu
                          szed tó drogo i za dziesięć lat to na ten jermark nie trafie. Jeger
                          mówił: "Pódźcie, ja was zaprowadze, ja to droge znam na mark (rynek)".
                          I kawał odeszli.
                          To było w lesie, i ten jeger go wziół, go fycił, 'obalił i zmóg tego rzeźnika.
                          Rzeźnik sie wyrasził (wystraszył), mówi: " Tom tu na nieszczęście wloz". I go
                          zwiozał prowozoma i mówi tak: "Braciszku, tera wiesz, co za jeden ja. Ja jest
                          ten, co to me w cejtungu (gazecie) szukajo, tero - mówi - ja cie nie zabije",
                          bo go prosił, co ma dzieci i kobjete. "Zabić cie nie zabije, ino ci pamniątke
                          dam ode mnie". Położył oba dłon na pienek i jeger mu chciał oba dłon toporkiem
                          uciąć, ale mu kiele uciecia wziół i ręce odwiązał i flinte postawił kiele
                          szczepy (drzewa). I tak jeger chciał sie skrzywieć po ten t'oporek, to ten mu
                          sadził do gardzieli i go zmóg, i mózi : "Bracisku, tera cie mam, i wiesz, co za
                          jeden jo jest - pan rzeźnik. Tysz' mi żicie darował, ja ci tyz żicie daruje,
                          ale paminiątke ci dam, jak tyś mi chciał dać". I uwiozał go gębo do szczep'i, i
                          mu odziego rozerżnął od szyi aż do dupy, i mu potem rżnął takie sztrymy (ciosy)
                          tylko nie za głębokie, żeby nie zdech, i soló i przieprziem mu pchał w te
                          sztrymy rżnięte. A ten ryczał wniebogłos ne swoim głosem. I go wylozował,
                          prowozy mu przerżnął i ostawił go leżeć. "Tak, tak - mowi - tera masz ode mnie
                          pamniątke, tyś mi chciał dać gorszo, bo bym nie móg robzieć, dzieci żywić, a ja
                          ci dał tak po rzeźnicku".
                          cdn
                         • rita100 Re: Nawrócony 11.10.05, 20:54
                          To bylo na polu i kobjeta z dziecioma patrzyła i mówi: "Wej , tam dzieci, nasz
                          ojciec pewno upity", i poszli chwatko do niego. Uwidzieli, co to ne ojciec,
                          jeno ten jeger we krzi stękał. Fatko (szybko) poszła kobjeta pod dom i wóz
                          cholała, i go wzieła na ten wóz do dom, do sie, i go zaro lekowała. I jak
                          troche do sie przyszed, to ji objecał dużo zapłate, bo 'on duży gbur, i jak sie
                          wyzdrowioł, podziekował ji.
                          Potem przyszed ten ji chłop i mu powjedała, co sie stało. Aż 'on mówi: "Toż to
                          hest ten sam zbóca, com ja mu pamiątke dał".
                          I potem 'on sie do Boga nawrócił, i ne zabijał żadnych ludzi, i szie wżeniuł w
                          karczme z jednó wdowo, i sz'wiatował dobrze, jak sie przynależało. I ten
                          rzeżnik prawie wlaz do tyj karczmy i fodrował (żądał) psiwko i jedno cygarę i
                          dwa sznapsiki (wódeczki) dobre, i patrzoł na niego, co mu taki szwadómy
                          (znajomy).
                          "Bracisku - mowi - nie znowa my sie ? no - mowi - pójdź do drugie izby,
                          zewłócoj żakiet !" I ten rzeżnik widzioł, co to ten sam. I jak sie oba
                          obłapsili, to płakali an'i małe dzieci. I ten jeger mówi: "Jo tera żadnego
                          dzieciuka nie uraże, n'i n'ic. Tera ja sie do Boga nawrócił" i poszli całko noc
                          ano na weselu aż do zrena.

                          Zapisano we wsi Smalonek pow. Ostróda 1950
                         • rita100 Re: Legenda o św. Krzysztofie 12.10.05, 20:49
                          Legenda o św. Krzysztofie
                          To jest święto bajka. Buł jeden taki Kristofat, a buł taki mocny, żie w jednym
                          bucie to mniała jego sziostra wesele. A tedy chcioł służyć co namocniejszimu na
                          sz'wecie. I prziszed do niego sziatan i tedy mózi, cziby sie do niego
                          urzundził. A Kristofat móził: " Cziś ty je namocniejszi z całego świata ?" A
                          tedy sz'li tak gościncem i stojała przi drodze kaplicz'ka, i tam buł Pan Jezus
                          wisioł. A ten szaton nie chciał iść tam kiele kapliczki, tlo chciał polem
                          okrącać. A ten Kristofat mózi: "Toś ty nie jest namocnijszi z całego śwata, bo
                          tyn mocniejszi, co wiszi. To ja u ciebzie służić nie moge". T tedy poszed 'od
                          niego ten Krystofat precz. I przyszed do jednygo lasa, i spotkał pustelnika, i
                          pitał go sie, kto tu jest nastarszi i namocniejszi z całego śwata : A 'un
                          móziuł: " Namocniejszy to jest Pan Bóg z całego śwata". To 'on móziuł, czy b'i
                          móg służyć Panu Bogu. A ten pustelnik mózi tak: "Ja cie zaprowadze do jedny
                          rzeki, tam byndziesz przenosił te ludzie, bo tam ni ma mostu". A 'un tedy
                          poszed do ty rzyki i wziuł takie drziewo, sosnie, co putora festmetra mniała.
                          Wzioł za kulos (laska, kij) i przenosiuł te ludzie. Przenosiół lata, aż roz
                          buło na drugie strónie dziecko. Tak możie sztery lata mniało. I to dziecko
                          wołało, co b'i go przeniós. A to jek 'un go niós, to sie topsiuł i
                          móziuł: "Ale, dziecie, coś ty za ciejszki. Jo tylu ludzi niós, a takie ciejskie
                          nie byli, jek ty dziecie."
                          A to dziecie tyle móziło: "Ty nie niesiesz mnie, tlo cały śwat i mnie niesiesz.
                          Tedy idź do kościoła i daj sie 'ochrrzcić." Tedy 'odpokutował i buł śwętym.
                          Krysztofat to je pogan.

                          Opowiedział J.Tyziak, wieś Rasząg, pow.Reszel, 1950r
                         • rita100 Re: Wędrująca góra w Lidzbarku 13.10.05, 20:04
                          Wędrująca góra w Lidzbarku
                          W Lidzbarku bezbożność panowała, zamiast kościoła to poszli do lasu na spacerek
                          i na muzyki. Tedy Pon Bóg żidzioł, co miorka sia dopełniuła na to bezbożność.
                          To buło, co taka góra srogo zaczeła naprzeciwko mniasta iść. Tedy noród
                          westchnoł do Boga o ratunek, tedy przypomniał sobzie, co to jest licho. I tedy
                          tlo buło mózione: "Chto nieżinny (niewinny) mniał iść tej górze naprzeciwko z
                          przenaświętszem sakramentem". To sia nicht nie nalaz aż jena panna, co swojej
                          nieżinności nie straciła, co buła godzien tego nieść. I wyszli z procesyjo
                          przeciwko tej górze. I tam ksiądz odprażiuł mszo świanto. Naród sia poprażiuł
                          (poprawił), ta góra została stoić. I dotychczas bywało, że w jeden dziań w roku
                          nabożenstwo pod ta góre pod krzyżam sia odprażiało i szła procesyjo ze
                          wszystkiemi fanami (chorągwiami) z kościoła.

                          Opowiedziała J.Brzozowska, wieś Purda Duża, pow. Olsztyn-1952r
                         • rita100 Re:O złotej górze. Śpiący rycerze 14.10.05, 19:46
                          O złotej górze. Śpiący rycerze.
                          Za casów Barbarosy to tu takie wielgie góry były. Tu była jedna złoto góra. Tam
                          w tej złotej górze to jes zacarzuny (zaczarowany) jeden cesarż. Tam jes taki
                          szlos (zamek), i jes zapadnięte na tysiąc iat. Tam jes cesarz, ze swojo córko,
                          Katarzyno, tam nieska. Casem ta pryncesa to jes żidna, to jo mozna wzidzieć. W
                          ładnym ubraniu je, złoto korone na głowzie ma i sie przygląda temu światu.
                          Skoro ale cłowieka obacy, do niej blisko dochodzi, zaraz sie skryje do onej
                          góry. Tam wchód majo tajemny, to chcieli ludzie tam kopać i nie mogli.
                          Córka cesarzowa pare lat temu wysła i mówiła, ze coby ludzie byli dobre, to by
                          sie ta góra otworżyła. I tedy sie ludzie zgromadzili na te górze i śpsiewali, i
                          Boga prosili, coby sie otworzyła. Bo ta córka tak im opoziadała, co jek sie ta
                          góra otworzy, to by było zasypane wszystko psiachem, a wyszed by ten złoty
                          pałac. I ona nakazała, jakie psiosnki majo być śpsiewane. Ale ludzie sie
                          bijeli, coby sie nie zasypało, i przestali więcej chodzić śpsiewać.
                          Aż tysiune lat przejdzie, to óna sie otworzy. A uz piećset lat było, jek óna
                          sie zamkła. I jek sie idzie, to z tej dury tak zawdy pachnie aniby świeży chleb.
                          Raz przyjechali z koniami i wzieli ze sobo w'idły, i ta panna w'isła i wzieła
                          je z sobo, i mówi, ze na paniątke bedzie miała. Ja jeździła tam też w niedziele
                          śpsiewać. To musi coś być.
                          Jek casem sie rozmyśli, to sie przypomni.

                          Opowiedziała M.Baranowska, wieś Kot, pow.Nidzica 1951

                          hehe - zadnie dziesiejsze to chyba tak powinno wyglądać
                          'Jek casem sie rozmyśli, to sie przypomni.'
                          Jak się czasmi zamyślę to sobie o tym przypominam ;)))
                         • rita100 Re:Krzyż w Brąsberku 16.10.05, 21:25
                          Krzyż w Brąsberku
                          W Bronsberku jek buło sz'wieckie wojsko i bez to wojsko cudze buły Prusy
                          obsadzone. Szli żołnierze, stojał krzyż' przi drodze, i jeden zuchwały strzelił
                          w Pana Jezusa, i z tygo zaczeło cieknoć krew. I tedy był ten żołmierz na to,
                          coby kara boska na wojsko nie padła, to buł surowo śniercio skazany.

                          Opowiedziała J.Brzozowska, wieś Purda Duża, pow. Olsztyn 1949r
                         • rita100 Re:Cudowne zdarzenie w Węgoju 17.10.05, 20:38
                          Właśnie Tralala, teraz mam klopoty z okresleniem miejscowości, coraz częściej
                          będą uzywane w gawędach. Przydałaby sie nam stara mapa .

                          Cudowne zdarzenie w Węgoju
                          To buło we fronte. Przyszli żołnierze i wzieli z kościoła monstrancyjo i
                          hostyjo i zanieśli do gospodarza Sztoli w Węgoju. Włożyli wszystko na wóz i
                          zaprzęgli dwa konie, i chcieli z tym jechać, ale konie nie ujeli, to tedy do
                          tego zaprzegli cztery konie i też nie redzili. Jeszcze sześć założyli, a konie
                          sie wykręcili, na kolana poklękali i główkami kiwali, aż oni z tego woza
                          pozrucali wszystko i te konie prędzej nie ujeli, aż dycht czysty wóz buł. Potem
                          nazad ludzie zanieśli to monstrancyjo i hostjo do kościoła.
                          Za pare dni to te same żołmierze wzieli obleke (ubranie) kościelno i na woz
                          pokładli, i pojechali. Jek przyjechali do granicy węgolskiej, to konie ustali i
                          bez granice nie redzili tego woza. Aż 'uni to obleke kościelno poskładali, to
                          dopsiero konie szli dalej.
                          I w taki sposób wszystko zostało w kościele w Węgoju, a to poziadało dużo ludzi
                          z ty żioski.

                          Opowiedziała M.Kensbok, wieś Purda Duża, pow. Olsztyn 1949
                          (podobny motyw legendy występuje w próbie wywiezienia przez Szwedów obrazu
                          Matki Boskiej Częstochowskiej i w 'Potopie' Sienkiewicza)
                         • rita100 Re:Jak diabeł kaczmarkę z Ejszmediów chciał podkuć 18.10.05, 19:47
                          Jak diabeł kaczmarkę z Ejszmediów chciał podkuć
                          W Ejszmedjach w powjaczie mrągowskim przed wjelu latach b'iła kobjeta, która
                          b'iła kacmarka, po mazursku restoracjo niała, bez lękania , bez stidu (wstydu)
                          kazdego oszukiała i nawet najbiedniejszego, kazde pchiwo i kazdi kielisek wódki
                          dwa raz'i zapchisała. Raz przised stari chłop, bhiedn'i i ona go tez chciała
                          osukać. On prosziuł, zeb'i go nie osukała, on tilko za tile i tile zjazd i
                          w'ip'ił. A ona sie zabożiła (rozgniewała), że ona esce nigdi nikogo nie
                          osziukiała i jeżeli b'i ona kogo oszukała, to b'i jo djabeł móg na niejscu
                          zabrać.
                          Ledwhie w'imóhiła, powstał żietrz(wiatr) i szum i śmnierdżiało sziarko i smoło,
                          i przised carn'i koń. Djabeł przised i jo zamnieniał w czarnego konia i na
                          niej pojechał na tim carn'im koniu. Ale b'iło barzo szlisko i on móg tilko
                          powoli jechać, bo koń nie b'ił kuti i on nie móg dalej jechać i zajechał do
                          hioski Szwarcsztejn, powiat Kętrzin. Posed do kowola i dał go okucz', chciał
                          duzo pchiejędz'i dać, zeb'i cemprędzej okuć, bo lękał sie, że szie dzień
                          zrobhi, niz kur pchiers'i raz zapchieje, żebi kóń okuti b'ił.
                          Kowal przibi'iz'ił szie do konia, i sch'iluł sie i chciał konia za noge ująć,
                          podniesz'cz', i usłisał ludzk'i głos: "Powol'i, powol'i, jestem kacmarka i
                          satan mie koniem zrobhił". Ten przeląk szie i zelaza upadłi, chciał jo retować,
                          zal mu sie zrobhiło. Buł w tim rozpacaniu, co ma robhić, i kur w tim momencie
                          pchiers'i raz zapchiał. Djabeł prawo ni niał do niej, gdiż juz kur zapchiał,
                          juz ona ws'isko objecała, co nie będzie oszukiwać. Pusz'c'ił jo satan, ale pók
                          z'iła, nikogo nie osukiwała. Ona z tego przelęknienia długo juz nie z'iła, a na
                          pamniątke w'iszo te dwa podkow'i w kosz'cziele w Szwarcsztejn.

                          Opowiedział Pożega, wieś Uzranki, pow.Mrągowo 1949
                         • rita100 Re:Jak diabeł kaczmarkę (2) 19.10.05, 21:04
                          (2)
                          Jena karcmarkia, kiedi prsziszl'i psić, to zawdi przipsisała esce roz, a tedi
                          raz taki fejn'i przised, a to buł sam djabuł. A on psiuł i psiuł, a on sobzie
                          tyz cechował, una dubelt, a un tlo to. Tedi jek płaczicz' tedi una porachowała
                          tile 'i tile, a on tile 'i tile. A tedi ona móżiła: "Kieb'i mnie djabuł wziuł -
                          to tile 'i tile. A prazie w dwunasto godzine w'ifurnół bez konin 'i
                          porejtował na niej do drugiej wsi do kowola, a to b'ił jej ojciec. A tygo
                          kowala obudził. "Mas chizo wstać, a kónia kowacz". Traz ek kowal widzi, co to
                          nie jest kóń a cłowiek, kiedi nak ón chciał kować, to ona w'irzekała. Jek ón
                          psierszi góźdź bził, to ten kuń cłeco noge w'iciągnoł. A jek drugi góźdź bził,
                          to kapneło kiapke cłecej krsi. Jek trzeci góźdź bził, to wołał ten kuń : " Niłi
                          ojce, uz je dóść !". A ten ojciec sie zhrżas (przeraził sie), a kur zapsiał, to
                          uz ón musział uchodzić, a una szie stała cłekiem. I djabeł niz on odleciał,
                          trszas jo ręko w p'isk, co aż ji psięć palców znacz' b'iło.
                          I tedi óna rozum sterała(straciła) i musiała za pół roku zdechnąć. A te żelazo,
                          co ojcziec na to nogie robziuł, 'i kur, co zapsioł, to jest w kosz'cziele w
                          Szworstine (Schwarzstein)

                          Opowiedział Mazanek, wieś Szestno, pow.Mrągowo 1949
                          Podobna wersja zanotowana jest na Mazurach przez Toppena pt. 'Karczmarka z
                          Nakamad'
                         • Gość: tralala Re:Jak diabeł kaczmarkę (2) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 20.10.05, 20:06
                          Szestno to duża wieś tuż za Morągiem. Warto się zatrzymać w drodze do Wielkich
                          Jezior Mazurskich.
                          'Droga zawiodła nas i do Szestna (Seehesten). W XIV wieku powstał tu krzyżacki
                          zamek, z którego do dziś przetrwał tylko fragment ściany skrzydła północnego.
                          Na podzamczu znajdował się największy młyn w państwie krzyżackim. W
                          bezpośrednim sąsiedztwie zamku lokowano w 1401 roku dzisiejsze Szestno
                          (Seehesten). Przywilej lokacyjny wydał ówczesny komtur Bałgi (Balga),
                          późniejszy wielki mistrz Ulrich von Jungingen. Właśnie tu, w Szestnie,
                          znaleźliśmy absolutną perłę tych stron, a mianowicie przepiękny gotycki kościół
                          o prostej bryle z masywną wieżą. Dzięki życzliwości nieżyjącego już pana
                          Banasiaka – ówczesnego sołtysa i kościelnego w jednej osobie mogliśmy poznać
                          historię kościoła i przyjrzeć się jednolitemu XVII-wiecznemu wnętrzu.
                          Jednocześnie okolica jest wyjątkowo piękna - jeziora wśród wysokich wzgórz.'
                          (Jacek Cieczkiewicz). Na stronie Jacka Cieczkiewicza znalazłam jeszcze jedną
                          arcyciekawą informację, ale poczekam z nią do 1 listopada - bardzo będzie
                          pasowała na ten dzień.
                         • rita100 Re:Modlitwa o szczęśliwe powieszenie 20.10.05, 21:09
                          Przeczytaj to Tralala
                          Modlitwa o szczęśliwe powieszenie
                          Jene ludzie to z początku sie ożenili i dobrze śwatowali (żyli). Poszli do
                          Biesowa na odpust swiętego Antoniego z osiero (świeczką), tlo sami. Jek szli
                          bez Wólke, to szli kiele swojego krewnego. To żona móżiła, co pódzie ich
                          nażiedzić (odwiedzić), a 'un nie poszed. 'Una tedy móżi:
                          "Poczekaj silke (chwilke), ja przyjde". 'Una jek przyszła potem na to mniejsce,
                          to onego nie buło. 'Un sie skruł, a 'una woła i płacze, i go nie znalazła i
                          przyszła do domu, to go tyz nie buło. Chłop za sile przyszed i krziczał na nio.
                          Od tego czasu sie nie zgodzali, sie bzili i tak przeb'ili swoje życie
                          niespokojnie. Jeno drugiego nie słuchało. Nareszcie sie przeklinali.
                          Tak jenego razu móżił ten chłop do kobziety, żie 'una ma konie poganiać w
                          rozwerku (kieracie), 'una krziczała, że 'una tego nie zrobzi. Od ankoru ( od
                          gniewu) wzioł nowe lejczyki i chciał sie pożiesić, i założuł na szyje temi
                          lejczykami i użiązał do bołka w stodole, i woła : Jezus, Maria, Józef swęty,
                          daj mi sie szczesliżie pożiesić !".
                          Tak sie te lejczyki zerwali sie. Wzioł po raz drugi zżiązał te lejczyki i po
                          raz drugi zawołał to samo, i drugi raz lejczyki rozderli sie. Za trzecim razem
                          użiązał i znów to móziuł. W tem czasie przyszed do niego szurek (mały
                          chłopiec), a to buł szatan. I móziuł: "Nie mów tak, bracie, mów : "Dioble, weź
                          mnie". 'Un już sie nie chciał żięcej żieszać. Tedy sie pare mniesięcy dobrze z
                          kobzieto zgodzali. Za jaki czas sie powadżili i poszli na rozwody, tak żyli
                          osobno i 'umerli.

                          Opowiedziała M.Kensbok, wieś Purda Duża, pow.Olsztyn 1950
                         • rita100 Re:Prośba o szczęśliwą śmierć 21.10.05, 21:21
                          Prośba o szczęśliwą śmierć
                          Jenego razu przyszlo do księdza i w okno bukało, to żiedzioł, co mo do chorego
                          jechać. To 'un sie zabroł i parobkiżiu móżiuł, co ma konie zaprząc i pojedo do
                          sąsiedniej żioski do chorego. Jek zajechali, to ksiądz sie p'itał, czi tu jest
                          kto chory. A ludzie odpożiedali , że tu żadnego chorego katolika nie ma. 'Un
                          cofnoł sie do domu i 'un sie zewluk, i 'układ sie, a tu znów buka w okno, że ma
                          prędko do chorego jechać. 'Un sie nazad zebrał i znów pojechali do tej samej
                          żioski, sie nikogo nie p'itali, tlo pod las do tego gbura poszed, gdzie
                          żiedział, że córka sie ożeniła za Mazura, a matka buła katoliczka.
                          I zap'itał sie, czy ich matka jest chora, a 'uni mózili, że 'una chodzi, bo
                          chcieli naprzód izbe wybzielić, a tedy księdza wziąć. 'Un móził, co poczeka, a
                          una niech sie układzie (położy), to jo wysłucha i da komunije, a tedy majo
                          skończyć czyszczenie. Jek to kobziete odprażiuł, to 'una umerła i to buł cud
                          boski. Tak sie ludzie dziwowali, chto tego księdza zawołał. A to 'una modliła
                          sie do świętego Józefa o szczęśliwo godzine śmierci.

                          Opowiedziała J.Brzozowska, wieś Purda Duża, pow. Olsztyn 1949r
                         • rita100 Re:Prośba o szczęśliwą śmierć 22.10.05, 20:47
                          Dwaj bracia
                          Było dwóch braciów. Jeden bogaty, a drugi ubogi. Ten bogaty psiuł i bardzo
                          niepobożny był. I zachorował, i lezał chory kiele drwi, i potem nie miał
                          nikogo, ino litościwse psy były i lizały rany jego u drwi lezącego, i potem
                          (bogaty) umer. I ten ubogi ostał zyć.

                          Opowiedziała M.Grabowska,Nidzica 1951
                         • rita100 Re:Legenda o Świętej Lipce 23.10.05, 20:10
                          Legenda o Świętej Lipce
                          (1)
                          We Śwento Lipce polski król ten klasztor postaziuł. I tedy te Lutry to nie
                          kcieli pozwolić tego klasztoru staziać, a tyn pan Luter wegnał 'owce, cieloki i
                          kizioki(źrebaki) w to cegłe, co była tam robziona, tam na polach. Ta cegła
                          jenoś uschła i teroz jest na chórze we Święto Lipce, i każdy może to
                          przekonać - na chórze to znać jeszcze kop'itka (kopytka). Tak poziadali nasze
                          prajdziadki, co król polski prziszed co rok do Święto Lipki w dzień Noświętszi
                          Panny - drugiego lipca - ale ten odpust, to sie zaczoł dwa niedziele prędzyj na
                          swętego Jona.

                          Opowiedziała Jasińska, wieś Zabrodzie, pow.Rasząg 1949r
                         • rita100 Re:Legenda o Świętej Lipce (2) 25.10.05, 20:43
                          (2)
                          Świanto Lipka, jak buła tamuj , to tam sia Matka Boska objawiła. To tam ofiary
                          szli do Świantej Lipki, to potam zakozali to mniejsce świante. To potam jechał
                          taki rycerz, taki duży bogocz na briczce w noc'i, mniał kuczra (furmankę), to z
                          dolo widzioł. A ten pon jakiej wiari buł, to tego nie wiam, ale ślep'i buł,
                          niewidom'i. To jechali dalej, to ten kuczer (wożnica) to widział z dala
                          jasnota, to wzioł i tamu panu powiedał, co tam i tam tako jasnota. To potam ten
                          kuczer 'obacził, co tam to buła Matka Boska objaziona na lipce. To potam tan
                          pan móził, cob'i doprowadz'ił do tego mniejsca. I jego doprowadz'ił do tego
                          mniejsca ten kuczer, i pon przejrżał na oczy. Sia cud mu stoł.

                          Opowiedział J.Palmowski, wieś Wygoda, pow.Olsztyn
                         • rita100 Re:Cudowny dąb w Wilanowie 26.10.05, 20:07
                          Cudowny dąb w Wilanowie
                          Podczas ostatniej wojny, jek Mniemcy byli w Polsce, opożiadali pojmańcy: Dąb
                          usech, z tego król Sobieski mniół zażiesić tam mniecz. I tak długo ten dąb
                          stojał suchy. Mniemce go chcieli sz'cziąć, to z nocy ostoł zieluny i zamnienił
                          sie w jabłonke. To buło w marcu 1943 r i na drugi dzień zaczoł krzczeć
                          (kwitnąć), a na trzeci dzien mniał już jebka dórzenale. Te jabka buły i
                          słodkie, i do jedzenia fejne. I ci ludzie te jebka sami jedli. I Mniemcy tego
                          dęba nie ścieli. Z tego ludzie móżili, co cud boski sia stał i że Polska wnet
                          powstanie. Bo w tej myśli, żyli, że w 43 roku wojna sie skończy, a że sie nie
                          skończyła, to buła ta ukazka. To ludzie byli bardzo pokrzepsione na duchu. Jeno
                          do drugiego chodziło i opożiadało. To sia mniało dziać pod Warszawą, pewno w
                          Wilanożie.

                          Opowiedziała M.Kensbok, wieś Purda Duża, pow.Olsztyn 1948r
                         • rita100 Re:Mądry chłop i głupi minister 27.10.05, 19:26
                          Mądry chłop i głupi minister
                          Za casów dawnych, jek stari Feic królował, jednemu gburoziu sie obrodziły duże
                          malony(dynie) i wzioł zawióz we śtery kunie ten malon do tego Frica, i Fric
                          przyjoł, i go za gościa otrzymał, i dał mu pospołu jeść z tyni ministrami, i
                          sam kole siebie posadził tego gospodzarza (gbura). I ten minister był zli na
                          tego gbura, to wziuł taką prszepoziastke poziedział, co u nasiego
                          najaśniejszego Frica po obiedzie jeden drugiego w gębe bjije. Tak usykował, ze
                          ten b'i Fricoziu w gębe wipaluł, ale niał ten rozum, co ścirżpiał (ścierpiał) i
                          nie oddał nikomu. Teroz ze wstydem siedział za stołem, buł cale cicho.
                          Jek podpchili, co juz im w głowie zakręciło, kozdy swoje poziedział zagodiwki
                          (anegdoty). Teroz ządajo, co ten gbur ma im poziedzieć, a tyn gbur zacoł
                          poziedać, co un furmanke z towarem niał ziść (wieść) i pod góre nie móg
                          wjechać, co un wtedy musiał zrobzić ?
                          Mózili, co musiał zawrócić, to wstał i temu, co mu w gębe wlał, to mu oddał.

                          Opowiedział A.Rohn, wieś Jagodne, pow.Pisz. 1950
                         • rita100 Re:Diabeł oszukany 28.10.05, 20:07
                          Diabeł oszukany
                          Diabuł sze stawiuł do jednego gbura. Mówił do nego: "Co będziesz sadził ?" Gbur
                          mówi: "Kartofle".
                          "No dobrze - mówiuł - ja wezme z u góry", a gbur mówi: "Ja wezme z na dołu". Nó
                          i jak kopaczka przyszła, gbur mniał kartofle, a diabuł same łodygi.
                          "No - mówi gbur - t'ero - mówi - żyto zasieje, to - mówi - żyto tero wezme z u
                          góry, a ty, diable, z na dołu".
                          No i go zaznów oszukał.

                          Zapisano we wsi Smalonek, pow. Olsztyn
                         • rita100 Re:Kamień pod Bisztynkiem 29.10.05, 19:32
                          Kamień pod Bisztynkiem
                          W Bisztinku buł tak'i ubog'i szewiec i mniał gwołt dzieci. Jek sie te
                          najmłodsze 'urodziło, to nie buło w kumotry kogo brać. Ten chłop zasmócony
                          poszed do mniasta Bisztinka. Na przedmnesztu, spotkał go pięknie ubran'i młodi
                          kawaler (młodziak) i p'itał go, co 'on tak'i zasmucon'i do mniasta
                          wchodzi. 'On mu sie poskarżił, żie 'urodziło sie dziecko, a nie ma kogo w
                          kumotri brać. "Tlo to mniejsze - odpoziedał mu - w kumotr'i i ja będe i o
                          dżiecko będe sie starał, a jek dziecko w'irośnie 'od szkołów, to przijde po
                          nego i będzie sie mne należało". Ten chłop z radoścziu poszed do domu swego, do
                          żón'i swo'i i pożiedał, żie będzie w kumotri taki piękn'i młodzian i 'on szie
                          zgodzieł, że jek w'irośnie dżiecko od szkół do siebie go wezne.
                          I w prziszło nedzele b'ili chrzc'iny, i pótek (ojciec chrzesny) zajechał w dwa
                          cziarne kone i z dzieckiem do kosz'czoła pojechał do chrsztu. Matka mu imne
                          Mn'ichół w'ibrała i go pod 'opieke świętego Mn'ichała ofiarowała. Jek z
                          kościoła przijechal'i, to potek żujzoł (ujrzał) dużio pieniędzi. Ten psieniądz
                          sziąg (był) do szkołowania dziecka na księdza.
                          To dziecko , ten chłopsiec to na szkołach szie bardzo dobże 'ucził, i jek potek
                          mnoł do nego prziść, to 'un prazie(prawie) 'odprażił piersziu msziu szwięto.
                          A ten potek to buł sam diabeł. I jek szie do mszi obłucził, to diabeł ps'iszed
                          po nego i zgodżili sie: n'iż 'on msziu święto skończi, to 'on z tem kamnenem z
                          Afriki nazod wróci. Ale ten kamnen buł wielki. A jek ten ksiądz " Ite misa est"
                          (zaśpiewał), to sie stał dużi rumot i diabeł ten kamnen cisnął nad przedmneszte
                          i mużiuł, wrzeszczioł, keby ne buł Mn'ichoł pedam'i (nogami) durnot (popchał),
                          to ja by buł zdojżił. Ten kamnien leżi na dzisi dzeń i pazuri 'od diabła su
                          znacz'ne. Opowiedzia prawdziwa.

                          Opowiedziała Żmijewska, wieś Stryjewo, pow. Reszel 1949
                         • rita100 Re:Kamień pod Bisztynkiem 29.10.05, 20:38
                          Ślicznie, wreszcie mamy legendę pokrywającą się ze sobą. Tylko zapomniałas
                          dodać , żeby dziś o północy nikt nie dotykał kamienia, bo wskazówki przesuwamy
                          do tyłu, więc z życzeniem będą klopoty ;)
                         • rita100 Re:Kowal i ksiądz 31.10.05, 21:31
                          Kowal i ksiądz
                          Jeden ksiądz przysed do kowala, zeby kowal mu jedno robote zrobił. 'On wykonał
                          te robote, to zielazo nagrzał i wykuł, jek ksiądz żądał. Jek kowal skońcył te
                          robote, rzucił te gorące zielazo na ziemie. Opłacił kowaloju te cene, co on
                          ządał i złapał goło ręke esce gorące zielazo, zeby do domu sie wrócić. Popalił
                          on sobie ręke, bo te zielazo modre ferbe miało, ale esce było gorunce. Ksiądz
                          bieduje teraz, co sobie ręke popalił. Móji kowal: "Jek ksiądz moze takie słabe
                          pojęcie mieć, taki słaby rozum mieć ?". Kowal te gorunce zielazo kleszczoma
                          trzymał i rzucił na ziem. Kowal woła swojego syna od cterych lat i móji, zeby
                          on jemu te zielaza podał. Ten syn plunoł na te zielazo, bez to on zbadał, cy te
                          zielazo gorunce jest. Ksiądz popatrzył i móji: "To jes dobre zbadane". A kowal
                          móji: "Widzi księdze, kowalski syn jes mądrzejszy jek ksiądz".
                          Ksiądz przysed do domu i jego gospodyni jemu objad staja na stół. Ksiądz
                          zagląda i mu przyszło do myśli od tego kowalskiego syna. To samo on plunie w te
                          zupe, zeby zbadać, cy óna tyz bedzie gorąca. Ale jek ten znak jak na zielazo
                          sie pokazał, wzioł ksiądz sporo łizko to gorące, tłusc z góri, z te zupy i
                          sparzył sobie język. Ksiądz sie rzucił do kuchni do swojej gospodyni, zeby jo
                          w'iwołać, co ona tako gorące zup na stół postaiła.

                          Ta gospodyni b'iła z to roboto zajęta, ciepłej wody do nisy do m'icia
                          przysykować. Zeby zbadać, co ta woda nie za gorąca jes, wsadziła ona palec w to
                          wode i móji do tego księdza: "O panie księdze, ja naprzód zbadam, potem sie
                          m'ije". Od tej pory ksiądz do każdej zupy naprzód palec wsadził, zeby zbadać,
                          co nie gorunce jes. Temu księdzoju ale nagorzej ten kowal na nerw'i jemu pad,
                          co 'on sobie palce popalił u niego. Ji on jemu chce jedno grande zrobzić. Kowal
                          ma ładno zonke. Zaprosił ksiądz jego zonke, zeby ona przyszła do niego na
                          rozmajane (rozmowę). Ta kobjeta dała sie namójić, kowal zauwazał to, gdzie jego
                          zonka jeczorem była. Na drugi dzień jecorem, jak jego zonka do spac'ir sie
                          sykuje, poszed kowal przód na te same niesce, gdzie jego zonka przed tem ten
                          jeczór z księdzem rozmajała. Na tem niejscu jena duza lipa stojała. Ten kowal
                          wlaz na ten sam jerzch tej lipy. Za krótko poro przyszed ksiądz, usiad tam na
                          krzesło. Za pare ninut przysła i kowala zónka. Rozmajali na różnych formach.
                          Nareszte przysło od bociana na grzesne zajęcie. Jek óny przy tej grzesnej pracy
                          byli, móji kowala zonka: "A kiedy co małego bydzie, kto da temu zywność ?"
                          Ksiądz móji: "Ten tam w'isoko". A kowal w samej górze: "Ti cholera, ja mam seść
                          moich i teraz mam jesce twoje wykarnić ?" I briknoł z samej góry na ob'idwa.

                          Opowiedziała Klimaszewska, wieś Kowale, pow.Olecko.
                         • rita100 Re:O chłopie co szukał głupszego człowieka od swoj 01.11.05, 22:42
                          O chłopie co szukał głupszego człowieka od swojej żony
                          A jeden chłop to sie ożienił i miał tako mądro kobziete. Potem sie miała krowa
                          ocielić, mówzi chłop do ty kobziety: "Daj baczność na tego cielaka, coby tam te
                          drugie bydło go nie zadusiło".
                          I ta krowa sie ocieliła i czarnego cielaka miała. I móziła, że to diabeł, i
                          kazała go zabzić tego cielaka. I ten parobek go zabził.
                          Jek ten gospodarz przyjeżdża i óna wyleciała i mówi, co krowa sie ocieliła i
                          diabła miała, i ona go kazała zabzić. Chłop sie rozeźlił i mowi: " Toś ty ale
                          niemądra kobzieta. Póde sobie, jak znajde głupsiejszo od ciebie, to ci daruje,
                          a jak nie znajde - to cie zabzije". I sobie poszed na te wędrówke tamój.
                          Przychodzi do jednej wioski, wszed do jednego domu, zachciało mu sie pić. I
                          jedna kobieta tam uszyła koszule dla chłopa i nie zrobiła tej dziury w góry. To
                          jak worek, oblekła na tego chłopa i wzieła kijanki, i to kijanko go po głowie
                          waliła, i chciała mu zrobić dziure w tej koszuli. A ten wtedy, co tam przysed,
                          przyglunda sie, co óna tam robzi i mówi: " Daj pokój, bo chłopa zabijesz".
                          Wzioł noża, wyrżnął dziure i chlop oblek koszule. I mówi: "Użem jedno
                          głupiejszo znoloz, jeszcze głupiejszo jak moja." I poszed dalej tedy.
                          cdn
                          Przychodzi do drugiej wioski, tam chłop prowadzi wołu po drabce na dach, coby
                          te trawe tam zjad. I mowi do niego: " Chłopie, co ty robisz ? Wół spadnie i
                          głowe sobie rozbije, abo go udazisz. Daj kosy, to ci trawe zetne i wół te trawe
                          zje". I już drugiego głupsiejszego ma nad te swoje żone. To sobie tak zawsze
                          liczył.
                          Jeszcze szed dalej, jeszcze do jednej wioski przyszed. I kobieta słonko sitkiem
                          łapała i nosiła do mieszkania, bo nie było okien w mieszkaniu. Takie
                          pobudowali. To potem mówi: " Kobieto, co ty robisz ?". "Dom pobudowalim, i
                          ciemno mam. To słonko łapam i nosze do izby, coby widno było". I mówi: "Daj
                          świdra, zagi (piłę)!". I wyrżnoł w tym dómu dwa dziury, i już wtedy był widok,
                          słonko świeciło, widno było. Mówi wtedy: "No, użem trzecio głupsiejszo ot mojej
                          żony znalaz".
                          Wtedy wrócił do domu i oboje światowali dalej dobrzie.

                          Opowiedział Jaworowski, wieś Opalenice, pow. Szczytno 1950
                         • rita100 Re:Dlaczego pioruny w kuźnie nie biją 02.11.05, 22:05
                          Dlaczego pioruny w kuźnie nie biją
                          Diabeł przysed do kowala i za niem grzmota (burza) sła. Jek on zased do kuźni
                          sie pyta kowala: "A gdzie dyndatysta (dentysta) jest ?" Kowal sie pyta: "W
                          jakiej spraje (sprawie) ? Diabeł móji jemu: "Zumb boli". A kowal
                          móji: "Dyndatysta jest chory". Diabuł do tego móji, zeby kowal mu ten zumb
                          wycioł. Kowal zaglądnoł na ten zumb, ten był strasnie długi i gruby. Kazał jemu
                          głowe z tyn ząbem do szrubsztaka (imadła) położyć. Zakręcił jemu ten ząb w
                          szrubszrubsztak i nagrzał grube żelazo w ogniu. Przi cziasie tem plunoł kowal
                          na kowadło, wzioł te napalone żelazo, położył na te niejsce, gdzie ón plunoł, i
                          śtuknoł młotem na to. To dało taki wybuch, jakby torpedowa bomba pękła. W tem
                          samem momencie trącił 'ón tem gorącem żielazem diabłoju do nosa. Ten szie zląk,
                          briknoł do tyłu i wyrwał ten ząb. Uciek sporo z te kuźni i od tej pory zadny
                          diabeł sie nie pokazał w kuźni, i esce nie słychać, zeby pchiorun w kuźnie
                          uderzył.

                          Opowiedział Filipkowski, wieś Kowale, pow. Olecko.
                         • rita100 Re:O szewcu, co mu kozę zamienili 03.11.05, 21:05
                          O szewcu, co mu kozę zamienili
                          To była jenna rodzina, był szewc. Oni nieli ni krowy, ni kozy. Pare grosy
                          uśperowali na ono koze i posed szewc na targ koze kupać. Ledwo na targ przised,
                          to zara napotkał dicht (zupełnie) bzieluchno koze i to bziało koze kupsił. Ji
                          jek z powrotem z nio szed, to wstąpił do sklepu na psiwo. Ji tam sie troche
                          pobawził, a ten skleparz mniał to samo koze, ino buł kozioł. A był taki
                          figlarz, to mu prędko odmienił to koze, wzioł jo do chlewa, a postawił kozła
                          swojego.
                          A ten szewc potem posed do dom z ono kozo, a to uz był kozioł, nie ? Wstąpił na
                          swoje podwórze, woła swojej matki : "Pódź prędko dój, bo koza az becy z
                          mlekiem". Matka przyleciała z duzym garkiem i chce doić. " Toć to kozioł,
                          patrzta dzieci" - mówi. Dopsiero sie szewc zasmucił, co to sie zrobziło. "To
                          nie, ino mnie ten skleparz ten figiel stworzył". Koza na prowóz i z powrotem do
                          skleparza, i ten go odmienił, i dał mu swojo koze.

                          Opowiedział Widowski, wieś Wierzbowe, pow. Nidzica.
                         • rita100 Re:Ja to sam zrobiłem 04.11.05, 20:58
                          Ja to sam zrobiłem
                          Jeden kowal posed do jenego gospodarza na gościne. Jak un zased do gospodarza,
                          gospodarz pokazuje cały jego zywy i niezywy inwenar. Zaprowadził jego do
                          chlewa, ładnie usykowane dlia b'idła i dobre b'idło stojało w chlewie. Ten
                          gospodarz chciał sie pochwalić do tego kowala i mówi tym słowem: "To ja wsio
                          sam zrobił". Gospodarza zonka troche scerwieniała, ale przi kowalu nic nie
                          mówiła.
                          Gospodarz prowadzi kowala do chaty, zeby tam swojo ładne robote pokazać. Jak
                          one we trzi przez podwórko idom, woła zonka gospodarza trocha na bok i móji tem
                          słowem: "Ty warjatu, to ty w chlewie wsio sam zrobił ?" Gospodarz se zląk i
                          szie p'ita żonke, jek un ma mówić. A zonka móji: "To dałeś zrobić".
                          Zaprowadził gospodarz kowala do pokojku, tam b'iło wsio ładne uszikowane. Ładne
                          meble b'ili, w drugim ładne łózka b'ili. Od tego drugiego pokejku zaprowadził
                          do kuchni. Tam b'iło także ładne uszikowano. W tej kuchni b'iło osiem dzieciów,
                          małych dzieciów. Gospodarz pokazuje rękom koło sziebie i móji tym słowem: "To
                          ja wsio dał zrobić".

                          Opowiedzieli A.Klimaszewski i Filipkowski, wieś Kowale, pow. Olecko - 1949

                          ps - Doskonały ten dospodarz sam wszystko zrobił w chlewiku, a w domu kto inny
                          zrobił, czyli po naszemu dał pracę innym, czyli zlecił robote ;)))))
                          Gospodarz zrobił dobre bydło w chlewie , a w swoim domu zrobili mu inni ;))))
                         • rita100 Re:Jak chłop kupca oszukał 07.11.05, 20:33
                          Jak chłop kupca oszukał
                          Jek desc pado, to gospodarze mają zięcej czasu. Pojechał do miasta gospodarz, w
                          mieście fest padało to wlaz do sklepu i sie p'itał potem ten kupiec, co onemu
                          potrzeba. A gospodarz pozieda: "To, co mnie potrzeba, to pan ni ma". A ten
                          kupsiec mówi: "Ja mam wszistko, co panu ino potrzeba. O co zakład ?" "O
                          dwdzieścia marek". Jek sie załozyli o dwadzieścia marek, to pan sie p'ita tego
                          gospodarza, co panu potrzeba. A gospodarz mówi: "Okulary dla mojego wołu". I
                          kupsiec przegrał, bo móził, że takich rzeczy n'i ma, i musiał mu dwadzieścia
                          marek dać.
                          I kupcu było za to złosno, i telefonował do swojego kolegi na drugo strone
                          miasta, ze: "Tu taki gospodarz przised i mi dwadzieścia marek wymanił". I
                          poziedywał swojemu kolegowi przez telefon te sprawe. Mówi do swojego
                          kolegi: "Zrób to dla tego woła okulary". Bo ten kupsiec to myśliwoł, ze
                          naprawde ten gospodarz te okulary dla woła potrzebuje. "To ja tego gospodarza
                          do ciebie przyśle i załóż ty sie z nim o piędziesiąt marek, to mi te
                          dwadzieścia marek oddasz, a trzydzieści zarobjisz".
                          cdn
                          Jak myślisz Tralala - napewno te kupce to byli Żydzi, bo nikt by tego czegoś
                          nie wymyślił, ale bądź spokojna, gospodarz okazał się lepszy i sprytniejsi , a
                          jak to zrobił w następnej części sie dowiesz ;))
                          cdn
                         • rita100 Re:Jak chłop kupca oszukał 08.11.05, 20:27
                          dc
                          Jek ten kupsiec z tym kolego odgadali, tak przysed nazad do składu i
                          gospodarzoziu móził: "Jo tych specjalnych rzecy ni mom, ale tamten ten drugi
                          kupsiec na tej drugiej stronie niasta ma szpecjalne rzecy, to będzie miał i
                          okulary dla woła".
                          I ten gospodarz poszed do tego składu, gdzie go ten kupsiec posłał. Jek ten
                          gospodarz wlaz, wstąpsił do tego składu, to sie ten drugi kupsiec p'itał: "Co
                          panu potrzeba ?". A ten gospodarz mózi: "Co mnie potrzeba, to pan tego ni ma".
                          A kupsiec mózi: "Ja wszistko mam, co panu ino potrzeba". Bo pewny był, ze
                          gospodarz będzie okulary dla woła żądał. Ale gospodarz mózi: "Tego, co mnie
                          potrzeba, pan ni ma". Kupiec mówzi: "O co zakład ? O piędziesiąt marek, ja
                          wszistko mam, co panu potrzeba."
                          I gospodarz sie założył z kupcem i kupiec sie dalej pyta: "Co panu potrzeba ?"
                          A gospodarz mówził: "Kamaszki dla mojego kanarka". I przegrał kupsiec, bo
                          mówi: "Takich rzecy nie mam" i musiał dać gospodarzowi psiędziesią marek.
                          Ale to, pani, nie je zadna bajka, to je cysta prawda. I kupce - kolegi sie oba
                          powadzili o swoje psieniądze, a gospodzarz sie śmiał, bo siedemdziesią marek
                          wygrał.

                          Opowiedział Zalk, wieś Gardyny, pow. Nidzica.
                          Przyznasz Tralala, ze świetna anegdotka.
                         • Gość: tralala Re:Jak chłop kupca oszukał IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.11.05, 20:52
                          1 sierpnia 1894 roku Gazeta Olsztyńska doniosła: 'Szewc Rippert z Lidzperka
                          skoczył z niewytłumaczonych powodów przy moście w ulicy prostej do rzeki.
                          Mistrz garncarski Fischer skoczył za nim, wyciagnął go z wody i odstawił na
                          odwach policyjny.'
                          Z niewytłumaczonych powodów? Zapewne bezskutecznie usiłował uszyć kamaszki dla
                          kanarka :)
                         • rita100 Re:Rozmowa głuchych 10.11.05, 20:18
                          To u nas kiedyjści rogac (grządziel od pługa) buł. Oracoju (temu oraczowi) szie
                          ten rogac złamał i on poszed - tam niedaleko las był - w'isukać tego rogaca 'i
                          w'ikopać, w'isukać takie jeglaskie (świerkowe). To jak on tam w leszie kopchie,
                          przised lesz'nik do niego i powieda: " Scynść Boze, chłopie". A on mówi: "Ja tu
                          rogac kopchie". A lesznik teraz mówji: "A chto ci tu kazał ?", juz szimpuje
                          (wymyśla) na niego. A ten gospodarz pojedział: "Chocz koszlawy, obcziesawszy
                          bedzie dobry rogacz". A teraz ten leśnik: "Cyś ti głuch, cy on nie słyszy?...,
                          bo on mu źle odpozieduwał. A tyn mówi: " Co to, to nas było dwóch: owten posed
                          drugiego rogaca sukać". No i jek ten posed drugiego chłopa sukać, to tyn
                          wykopał tygo rogaca i posed, zginoł.

                          Opowiedział J.Pukrop, Olecko.

                          Nic , kompletnie nic z tej anegdoty nie rozumię , jest za trudne i za
                          skomplikowane :)
                         • rita100 Re:Kłamstwo nad kłamstwami 11.11.05, 20:47
                          Kłamstwo nad kłamstwami
                          1. Jak się dwóch machlarzy (oszustów) założyło.
                          Jeden machlorz buł nawiększim machlorziem i prosił większiego machlorza do sie
                          jek 'on. Tak znalaz sie jeden machlorz' i zrobili umowe, żeb'i ten, kto móg
                          lepsi machlować, 'otrzima dwadzieścia psięć talarów, a gdi nie będzie
                          móg, 'otrzima dwadzieścia psięć karbacziów (batów). "Ale ty musisz mózić zawdi:
                          prawda" - powiedzioł do tego piersziego - a jek nieprawda to prziegra.
                          "W godim buł w kościele, to buło świętego Sztefana, co święcó owies. Ksiądz
                          święcił owies i 'on jeno ziarno wzioł do kieszeni. Prziszietem do dom, zasiałem
                          go do 'ogroda. Na trzeci dzień poszietem patrzieć, jek ten 'ozies 'uros.
                          Ten 'ozies juz' 'uros az' do niebios. Ab'i zobaczić, czi 'on jest już
                          dorzeniali wszietem po słome az' do góri i siegnołem ręko do nieba. Wstąpił do
                          nieba i po'oglundał wszistkie niebieskie dobra. Tedi wrócił nazad do do ti
                          duri. A, coż takiego ! Owies buł ścięti, w'imłócon'i i pod tu juro leżiała kupa
                          plew. Tak brałem te plew'i i kręcił prowóz i spusz'czioł sie po tam prowozie i
                          przikruncoł do dołu. Gdi sie plew'i skończili, spadłem do ziemi i 'utchnuł w
                          błoto, aż' do brzucha, i nie mókem sie w'idobić. Poszietem po łopate, im
                          sie 'odkopał, im szied do domu, pode drogo spotkoł me wielki desz'cz. Uchronić
                          sie 'od desz'cziu poszetem po kapelusz' jenego pastucha, któri pas św'inie. I w
                          tem za'uważułem, żie ten pastorz', któri św'inie pas, buł pana "ojciec".
                          Tu 'uderził go ten machlorz' w twarz' i powiedzioł, żie to nie prawda. Tak
                          zebroł ten machlorz' dwadzieścia pjęć talarów nadgrodi i schował do kieszeni.

                          Opowiedział Trepman, wieś Bredynek, pow. Reszel
                         • rita100 Re:Ksiądz i machlarz(oszust) 12.11.05, 20:59
                          Ksiądz i machlarz(oszust)
                          Ksiundz był w jenej wsi i tamuj b'ił machlarz.
                          Co stumpsił, to zelgał(skłamał).
                          Mózi ten ksiundz: "Moze byście mi co zelgali". Móżi: "Ja nie mam casu, bo na
                          owtem (tamtym) brzegu to przyjechał jeden z węgorzani, daje na ziertelek
                          (ćwiartkę) gryki ziertelek węgorzu." I chizo (szybko) do domu posed i swojej
                          gospodyni dał ziertelek gryki i mniała tych węgorzów przynieść. Ta gospodyni
                          posła, z to griku na owten brzyg i suka tych wyngozów, nie moze naleść ich.
                          Posła sie ludzi pytać, cy tu buł taki z wyngorzani. Te ludzie poziedzieli, ze
                          tego tu handlarza nie było, i tu pospodyni i tego księdza wyśnieli do
                          zmachlowania.

                          Opowiedział Rohn, wieś Jagodne, pow. Pisz 1949r
                         • rita100 Re:Podróż z nieba na ziemię 13.11.05, 20:52
                          Podróż z nieba na ziemię
                          Zułem tu na tym szwieczie aż do ty pory i nie udało mi szie dali na tym
                          szwieczie tu. Rozmajiczie-m probował, poszetem do wojska i znowu dalej do
                          fabryków, i tak inne niejsce, ale wszyndzie jedno i to samo. Takiem prziesziad
                          w drugo klase i pojechał do Ps'iotra. Pszioter me zaraz przyjuł, bo on lubziuł
                          starych oficerów i wojaków, i oprowadzał mnie w niebzie, i pokaziwał swoje
                          bogactwa, budinki i zaale (sale). Mnie to szie wszisko mocno udało i jakis cas
                          tis-em witrzimał. Ale, jak to taki stary żołnirz lubzi co jakiś czas zmniane,
                          tak i ze mnu.
                          Poset-em nazad do Psziotra i-m go prosił, cob'i mnie nazad na zienie spuszciuł,
                          bo ni szie tu w niebzie prszikrzi. Mózi un do mnie: "Cłozieku, jak cziebzie tu
                          tera zwale, połaniesz człunki, zabzijesz sie i nazad do mnie przidzies". Ale ja
                          nie prszestał, ino-m go serdecnie peosził, cob'i on jakoś skombinował mnie na
                          zienie spiszczić. Jedno raz uwazuł un mnie za pająka zrobzić i mózi: "Rób
                          sobzie pajęc'ine i spuscaj szie coraz nizy, az na żienie. Jeżieli na dobro
                          żienie traszisz, to będziesz znowu cłożiekiem". Tak ja zaro moje złazenie
                          rozpocuł i radosznie coraz bliżej na zienie. Jedno raz może jakieś
                          psziędzieziąt metrów do żini, bo ja mam zięcy pajęc'iny w brzuchu i nie moge do
                          żieni szięgnuńć. Takiem jesce ostatniu mocu dłabżiuł, co b'i to reszte z
                          brzucha wydłabzić, coby szięgnąć do zieni. I w tym razie odecknuł (odetchłem),
                          bo mnie szie ino szniło toto.

                          Opowiedział G.Kipar, wieś Jabłonka, pow.Nidzica 1950
                         • rita100 Re:Wilk na pokucie 14.11.05, 20:32
                          Wilk na pokucie
                          Dziane cepy zidłami, a groch młocili w gaju, zjad zając kobyła siedzący na
                          dunaju. To trzista Turków 'utunuło, jak bez ta krew jechali, wylęgło sie słunie
                          pod ławą. W kundzieli kotka masło szenkuje, a ćwyrć muchi 'ogana. U
                          jednego 'ojca pod 'oknam 'okociła sia sikora, mnała tys'inc sietymdziesiunt i
                          sietym młodych; z tych jedan był ksiandzem i słuchał spoziedzi pod lipowem
                          mostam.
                          Prziszło zilczysko, sia spoziedało, że w poście sto piandziesiąt sw'ini
                          pozierlo, a ksiundz móził: "Tak wiele ?" "A i ciele !" Za pokuta wsadz'ił mu
                          ksiundz 'obręc na dupa. Z'ilcysko skauczi i jęczi, ma dupa w obręczy.

                          Zapisano we wsi Brąswald, pow.Olsztyn 1948r
                         • rita100 Re:Podróż z nieba na ziemię 16.11.05, 21:42
                          Podróż z nieba na ziemię
                          Zułem tu na tym szwieczie aż do ty pory i nie udało mi szie dali na tym
                          szwieczie tu. Rozmajiczie-m probował, poszetem do wojska i znowu dalej do
                          fabryków, i tak inne niejsce, ale wszyndzie jedno i to samo. Takiem prziesziad
                          w drugo klase i pojechał do Ps'iotra. Pszioter me zaraz przyjuł, bo on lubziuł
                          starych oficerów i wojaków, i oprowadzał mnie w niebzie, i pokaziwał swoje
                          bogactwa, budinki i zaale (sale). Mnie to szie wszisko mocno udało i jakis cas
                          tis-em witrzimał. Ale, jak to taki stary żołnirz lubzi co jakiś czas zmniane,
                          tak i ze mnu.
                          Poset-em nazad do Psziotra i-m go prosił, cob'i mnie nazad na zienie spuszciuł,
                          bo ni szie tu w niebzie prszikrzi. Mózi un do mnie: "Cłozieku, jak cziebzie tu
                          tera zwale, połaniesz człunki, zabzijesz sie i nazad do mnie przidzies". Ale ja
                          nie prszestał, ino-m go serdecnie peosził, cob'i on jakoś skombinował mnie na
                          zienie spiszczić. Jedno raz uwazuł un mnie za pająka zrobzić i mózi: "Rób
                          sobzie pajęc'ine i spuscaj szie coraz nizy, az na żienie. Jeżieli na dobro
                          żienie traszisz, to będziesz znowu cłożiekiem". Tak ja zaro moje złazenie
                          rozpocuł i radosznie coraz bliżej na zienie. Jedno raz może jakieś
                          psziędzieziąt metrów do żini, bo ja mam zięcy pajęc'iny w brzuchu i nie moge do
                          żieni szięgnuńć. Takiem jesce ostatniu mocu dłabżiuł, co b'i to reszte z
                          brzucha wydłabzić, coby szięgnąć do zieni. I w tym razie odecknuł (odetchłem),
                          bo mnie szie ino szniło toto.

                          Opowiedział G.Kipar, wieś Jabłonka, pow.Nidzica 1950
                         • rita100 Re:Wilk na pokucie 17.11.05, 21:14
                          Wilk na pokucie
                          Dziane cepy zidłami, a groch młocili w gaju, zjad zając kobyła siedzący na
                          dunaju. To trzista Turków 'utunuło, jak bez ta krew jechali, wylęgło sie słunie
                          pod ławą. W kundzieli kotka masło szenkuje, a ćwyrć muchi 'ogana.
                          U jednego 'ojca pod 'oknam 'okociła sia sikora, mnała tys'inc sietymdziesiunt i
                          sietym młodych; z tych jedan był ksiandzem i słuchał spoziedzi pod lipowem
                          mostam.
                          Prziszło zilczysko, sia spoziedało, że w poście sto piandziesiąt sw'ini
                          pozierlo, a ksiundz móził: "Tak wiele ?" "A i ciele !" Za pokuta wsadz'ił mu
                          ksiundz 'obręc na dupa. Z'ilcysko skauczi i jęczi, ma dupa w obręczy.

                          Zapisano we wsi Brąswald, pow.Olsztyn 1948r

                          Ale fantastyczne kłamstwa ;))))
                         • rita100 Re:O Panu Bogu i diable 18.11.05, 20:28
                          O Panu Bogu i diable
                          Sie spotkał Pan Bóg z diabłem, z ciartem - jak to sie mowi przyjemnie.
                          "Dzień dobry, Panie Boże", mowhi. "Dzień dobry, diable ciarcie". Ciart
                          mowzi: "Prosie Pana Boga, jak to przydzie, to tobzie mowie - Panie - a ty mnie
                          ino prosto, tylko - ty ciarcie". Pan Bóg mu odpowhiedział: "Przecież jo Pan,
                          ludziom dał nauke dobro, a ty, ciorcie, zawszie zle broisz, to nawet na ciebhie
                          nie mogo ludzie patrzyć". Tak szli dalej i sobje rozmowjali.
                          Kele porowy (tak kele szluchty)(wąwozu) chodziła krowa i jadła. I ciort
                          mowhi: "Obaczym, jak te stworzenia sie na nas stawhi, nie ?" Pan Bóg
                          mowhi, "Ciorcie, idź do ty krowy - obac'imy, co ona z tobo zrobji".
                          Jak ciort sie krowie przybliżuł, krowa rogi nastawhiła, go chciała bóść.
                          No Pan Bóg mowhi: "Widzisz, cziorcie - razu krowa cie nie lubhi".
                          Ciort na to odpowiedział: "Panie Boże - idź no ty do krowy, jo ciekawy, co ona
                          z tobo zrobhi".
                          Jak sie Pan Bóg przybliżuł, krowie sie rozjaśniło, zlękła sie i skoczyła w
                          porowe (wąwóz) w dół. W dole wpadła we wode, nawet w torfniok i ni mogła wyleźć.
                          Ciort mowi na to : "Widzisz, Panie Bożie, coś ty porobjuł".
                          Pastuch od ty krowy widział, poleciał do domu powjedać. Gospodarz przyszed,
                          patrzuł, patrzuł i mowhi: "Jaki czort jo tutaj wnios ?"
                          Cziort mowhi: "Wiedzisz, Panie Boże - tyś to zbrojuł, a na mnie krzico".
                          Gospodarz od krowy polecioł po pomoc, bo sam nie doł rady, żeby ono krowe
                          wyzwoleć. Siusiedy przyśli pomagając mu krowe wyciógać, nie mogli ale równak
                          redzić..(jednak radzą)
                          Tak mowi ciort: "Toć to sie mowi - ciort mocny", poszed i'em pomok i siusiedzi
                          na to dziękowali, mówili: "Dzięka Bogu, co nam pomóg".
                          Tak on ciort mówhiuł: "Panie Bożie, ja pomogoł, tobie dziękujo, ale odpuść tu
                          tym ludziam, bo one nie wiedzo, co czynio".

                          Opowiedział Wajnert, wieś Ornowo, pow. Ostróda 1950
                         • rita100 Re:Pustelnik i niewiasta 20.11.05, 18:15
                          Pustelnik i niewiasta
                          Jedyn pustelnik chcioł iść do miasta. Prosziuł Boga całą noc, coby niewiasty
                          nie spotkał. Ale jek szie w'iszed z lasa, uż widzi, mu kobieta idzie mu
                          naprzeczko. "Ali" mózi, jek doszli do siebie i 'sie zeszli. Ten pustelniczysko
                          mniał długie włosy i brode tako długo. I ta niewiasta, jak sie spotkali, to
                          patrzyła na niego, a 'un mózouł: "Co tak patrzysz na mnie ?" A 'una
                          odpoziadała: "Ja moge na ciebie patrzyć, bo ja pochodze z ciebzie, a ti
                          pochodzisz z ziemn'i, to patrz w ziemnie".

                          Opowiedział Tyziak, wieś Rasząg, pow. Reszel, 1950
                         • rita100 Re:Kobieca próżność 22.11.05, 21:09
                          Kobieca próżność
                          Jena kobieta.. to sobie dała żark (trumne) uszykować i już obleczenie mniała do
                          tego. I ony tak prziszło do miśli, żeby ten żark zdjąć, i postawiła go prosto
                          szpigla (lustra). Ubrała szia w tan ubiór i położuła szia w tan żark i w
                          szpigel patrzy, jek ji to wszystko pasuje, i szia sznieje. Jeno raz dźwierze
                          szie roztwarzajo, idzie wędrowni. Miał reizetarze (torbę podróżną) w ręku,
                          postawił ich na izba i dźwierze zamykać chce. Jeno raz mu sie spojrzyć, co
                          umarła siedzi w żarku, zatrza dźwirze i ucieka do drugiego gospodarza.
                          Powiada: "Pódźcie, pódźcie, bo umarła wstała !" On'i mówio: "Toć nikt nie umer
                          tu". "Ja mój towar wszystk-em tam ostawił". Przyjdu tam do ni, szedzi i sza
                          szmnieje: "Ja tlo chcziałam przimnierzyć, jek ja banda w'iglądać po śnierci". I
                          szie stało.

                          Opowiedział Jędrzejewski, wieś Nowe Butryny, pow.Olsztyn 1949
                         • rita100 Re:Jak chłop listonosza wystraszył 23.11.05, 20:44
                          Jak chłop listonosza wystraszył
                          Po trumne jechoł gospodarz': jeden drugiego wyrasziuł (przestrzegał).
                          Jeden gospodarz' jechał. Pode drogo padał desz'cz', spotkał go młodzieniec -
                          gospodarzia - i prosił z sobo jechać, tak go wziuł i kazoł mu do trumny wliźć
                          podług desz'cziu. Tak jechał kawał dali i trafiuł go listonosz' i go wołoł,
                          wołoł gospodarzia, aby go ze sobo wziuł. Wziuł go ze sobo i kazoł mu sie usiąść
                          na trumnie, i jado dali. Temu drugiemu, co w trumnie leżioł buł, zdawało mu sie
                          długo dos'ić jado, trumne do góry podnosił, chciał 'uchylić - podług desz'cziu
                          padania. Tak dopiero ten listonosz' sie bar'zo przielunk, na ty trumnie co
                          siedziuł. Skocził z woza z ty trun'i, bar'zo sie potłuk i m'iślał, zie ten
                          zmarli za niem leci. Pogubził swój psiejądz ludzki - trzi tigodnie pozostał
                          chori 'od przieraszienia.

                          Opowiedział Jabłonowski 1950
                         • Gość: tralala Re:Wilk na pokucie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.11.05, 21:22
                          hehe, czytam tę bajkę po raz drugi i z podziwu wyjść nie mogę. Pure nonsense:
                          groch młocili, zając zjadł kobyłę, trzystu Turków się utopiło, słonie pod ławą
                          się wylęgły. A co kotka z masłem robi - szenkuje? sikorka się okociła i miała
                          77 młodych, a jedno z nich zostało księdzem! Biedne zilczysko, tylko czemu ta
                          obręcz na dupa dostał, a nie na gęba, żeby cieląt nie pożerał.
                         • rita100 Re:Drzewo krzyża 24.11.05, 19:57
                          Bajki podaniowe
                          Drzewo krzyża
                          Adam stworzuny buł na pocuntku śwata i zuł dziewięcet trzydzieści lat i nigdy
                          nie chorował. A jek zachorzał, to posłał swego syna do rajskiego ogroda, coby
                          dostał oleju zywota, bo jego ociec jest chory. I ten syn sed i tego anioła
                          prosiuł, az płakał, coby dostał. "Poprzestań płakać, tego nie dostąpis, ale ja
                          ci dam trzy ziarna i obsadzis na mogile ojcowo i jek urosno te rózgi na tej
                          mogile, to jena pójdzie w liwo, a druga w prawo, a trzecia do góry w'irośnie.
                          To na tym drzewie urośnie taki 'owoc, co "olejkiem pomaze swego ojca i
                          wszystkich wierzuncych".
                          To jek Salamon budował kościół w Jerozolimie, to to drzewo było ścinte. Ale
                          rzemieśniki nie mogli tego drzewa do nicego brukować (potrzebować) i ostało
                          lezeć. To jek Salamon pobudował kościół, to buło połozono popod cedru do
                          przechodu. I jak królowa Sab'i przyjechała mądrość oglądać Salomonowo, to
                          mówziła: "Przeniesłeś tą sławe", i szli. Krol przesed przez te kładź, a ta
                          królowa Sab'i nogie chciała postawić na to kładź, to sie zaruchniło (poruszyło)
                          to drzewo. Teraz mówi: "To drzywo jest święte, to przyjdzie ten cas, swojego
                          Mesyjosa ukrzyzują na niem". I wrzucił i była ta kładź utopiona w Betsedzie.
                          Tam anioł chodził i porusył tu wode. Kto piersy stąpił po tem aniele...Ale
                          przysła ta godzina, co ta sadzowka zarosła. i wyc'iścili ju i to drzewo
                          naleźli. Jek Pan Jezus był ukrzyżowany, to do większej hańby to szpetne drzewo
                          było dano Panu Jezusoziu.

                          Opowiedział A. Rohn, wieś Jagodno, pow. Pisz 1950
                         • rita100 Re:Jak diabeł kozę stworzył 25.11.05, 20:10
                          Jak diabeł kozę stworzył
                          Pon Bóg nastwarzał 'owoców, a Abel pasoł. A diabeł zidział, chodził na
                          przyględy, sie mu prziględał, jek zawraca (owce), tak on chciał go podkusić,
                          ale nie podkusił Abla, tlo Kajna. Udały mu sie jego ablowe oziecki, tak sie
                          zwrócił z duzym pędem i z duzo prośbo do Pana Boga, aby Pan Bóg mu pozwolił
                          tiakżeż 'owieczke stworzyć. Pon Bóg zezwolił mu na te stworzonko, coby jego
                          utworzeć, ale nie owieczke, tlo chudo koze. Jek diabeł uformował koze, to z
                          długiem ogonem i z rogoma. Jek stworzył , tak sie jej naprziglądał i jo prosił,
                          coby wstała i żerła i chodziła. A jek jo stworzył, tak sie połoz'iła i leżała,
                          wstać nie chciała. Tak sie zwrócił znowu z prośbo do Pona Boga i oskarżał koze,
                          że mu nie chce posłuszeństwa wypełnić. Tak Pan Bóg sie użalił i lekarstwa
                          użicził: "Tilko, mówi, na mój rozkaz ma wstać, to będzie żerła i chodziła".
                          Diabeł chciał nasiać przed koze żiwności, cob'i koze w'iżiwieć, to wiki i
                          kąkolu. Jak to w'ipowiedział Panu Bogu, to Pon Bóg mówi: "Za szkoda je". Jak
                          leciał i chciał mówić: "Na mój rozkaz wstań, już masz żercie, to będziesz
                          żerła". Jak lecioł z pędem, to pod'i wtem zabac'ił. Sie cofnoł i Pon Bóg
                          mu 'odwróc'ił nie wike, ale oset i kąkol. Tak diabeł koze wzioł, a ma wstać i
                          zreć, bo jej nasiał futru (pożywienia), i krziczi: "Na mój rozkaz wstań". Tak
                          Pon Bóg go posłał i rozkazał mu, co ma mówić: na Bozi rozkaz ma wstać. Koza
                          usłuchała: "Na Bozi rozkaz" to z dużem pędem wstała i derła do pożiwienia, do
                          ostu. A diabeł chciał jo zatrzimać i sie przijrzić jeszcze. To jó złapsił,
                          schwyc'ił za ogón, az ji zerwał ogón. Ji koza ma udręcenie, bo nie może przed
                          owatoma (owadami) , muchoma ognać, bo jej dużo szkode w'itworził.

                          Zapisano w Szczytnie 1948
                         • rita100 Re:Jak diabeł kozę stworzył 26.11.05, 20:48
                          Dlaczego koń jest zawsze głodny
                          Pan Bóg sed i buł wół i k'oń. I Pan Bóg prszised do konia i mu mówił, co ma z
                          nim prszez wode peszepłinąć, i koń móhił: "Az ja szie nie nazer". To Pan Bók
                          móhił: "Cob'isz szie nigdy nie nazer".
                          Prszised do wołu. Móhi wołohiu.... Tak ten wół ukląk prszed nim i peszepłinoł z
                          niem. To mózio, co kóń szie nigdy nie nazrze.

                          Opowiedział Dyckti, wieś Sondry, pow. Mrągowo 1948
                         • rita100 Re:Wic o Adamie i Ewie 27.11.05, 21:44
                          Wic o Adamie i Ewie
                          Psierse ludzie na sz'wieczie byli Adam i Ewa. Mieli siedem synów i jedno córke.
                          Jak te syny porosły duze, chciały sie żenić. Z kiem sie pożenili ?
                          Tedy wszystkie chciały sie żenić z tó swojó sziostró. No to ne sło (niemożliwe
                          jest).
                          Tedy dał Adam upleść sziedem kosów (koszów); jeden uplót mały i scupły, drugi
                          duzy i seroki, gruby. I tedy dał te kose postawić na podwórek. Pod ten psiersy
                          kos posadził kokos, pod ten drugi giensz' (gęś), pod ten trzeci kos kacke, pod
                          ten cwarty kos owcu, pod ten piąty niedźwiedzia, pod ten szósty źmijó, a pod
                          ten sziódmy wsadził swojo własnó córkie. Tedy zawołał swoich synów z pola. Bez
                          ten cas zmieniły sie te zwierzęta na bziółki, i kózdy uniósł kos i mniał swojo
                          kobziete.
                          Ale te charaktery pozostały w tych kobzietach od tych zwierzętów. Tak i teraz
                          te kobziety so rozmaitej duzości, i małe i duze, i grube i cienkie, jak te kose
                          były.
                          Tak dzisiaj ta panna, co sie ozeni, ma ten charakter od tej kokosy, ma zielki
                          majentek, to porozgrzebuje jak ta kokos.
                          Ta druga ma ten charakter od tej kacki, to kackie kiej sie puści do kupki
                          jenemienia, to zawdy z dołu podsufluje kupkie wyzej.
                          Ta od tej giensi, gienga jak gienś.
                          Ta cwarta ma charakter od tej owiecki, spokojna jak owiecka.
                          A ta piąta od tego niedźwiedzia, jak sie pyto kto, to tak odbąknie jak ten
                          niedźwiedź.
                          A ta szósta od tej żniji, jak ta żnija fałsywa i tego by zagryźć, pokłócić, i
                          tego pokłócić - fałsywo jest.
                          A ta siódma ma bycz ta prawdziwa, ma ten charakter od tej Ewie, ale nie ma tej
                          prawdziwej (Ewy), bo Adam i Ewa zyli prziesło trzista lat. W ten cas tyz sie
                          pod sobą pokłóczili i Ewa ostawiła Adama i posła na dłusse casy. Tak i dzisiaj
                          te prawdziwe ostazio swoich męzow i ido za innymi męzoma.

                          Opowiedział J.Kuk, wieś Miluki, pow. Szczytno 1952
                         • rita100 Re:Wybawienie zaklętej rodziny cz.I 28.11.05, 19:56
                          Wybawienie zaklętej rodziny
                          To buł jeden chłop i móził zawdy pocierz na szybzie. Jenego żieczora to wołało
                          do niego: "Bracie, retuj mnie !" 'Un wzioł poszed szukać na ten głos. Szed i
                          szed drogami, a zawdy wołało. Tak przyszed do jenego lasu i w tym lasku ognisko
                          sie paliło. I przyszed do tego ogniska, to kiele niego kila chłopów siedziało,
                          i w tym ognisku leżała żnija, i ta żnija wołała: "Bracie, retuj !". A te chłopy
                          mnieli łopatki i te żnije w ten ogień ciskali. 'Una zawdy wyłaziła, a 'uni jo w
                          ten ogień wtykali. 'Un sie chcioł przysiąść do ty gromodki i żnija skokoła, i
                          jemu na szyje sie przyżiązała, i móziła, teroz mu sie nie odkręci, aż jo 'un
                          wybazi.
                          I poszed dalej drogo z to żnijo. Przyszed kiele lasu, to stojała taka stara
                          chatka. Prziszli kiele tej chatki i skokoła ta żnija, i wleciała pod to chatke.
                          Jak 'un od tego ogniska odszed, to po drodze żidział staro kobyłe leżeć koło
                          drogi. A jak do tej chatki dochodził, to młody kotek leciał. Tedy wlaz 'un do
                          tej chaty, a ta chatka buła próżna, nie buło nic. Tedy sobzie przemóził:
                          "Kieby tak buł stołek, to by rad by se usiad". A zo sile (chwile) sie znoloz.
                          "Kiedy by tak stół buł" - znoloz sie tyż.
                          "Kiedy by tak na niem co jeść buło" - za sile sie znalazło.
                          Jak sie najad, to rad by buł sie układ. Móżił:
                          "Kieby łóżko buło" - i za sile sie znalazło.
                          Wzioł sie układ i spał. Nad zieczorem znalazła sie panna do niego.
                          cdn
                          Co ta panna bedzie wyprawiać, to jutro sie dowiecie moi kochani ;) Dziś w nocy
                          możecie sobie pofantazjować ;)))
                         • rita100 Re:Wybawienie zaklętej rodziny cz.II 30.11.05, 19:56
                          Nad zieczorem znalazła sie panna do niego. "Mój kochany bracie" móziła ta panna
                          do niego. To mu pożiedziała, co " ta żnija to buła moja matka, a ta kobyła
                          siostra, a ten kotek to jestem jo". Teroz co noc to będo przychodzić z muzyko i
                          będo skokać, i tańcować w tej izbzie, i będo go wołać i drzeć, i wywalo go z
                          łóżka, i będo go kamlować (szarpać) i go nareszcie potno. A 'un nie móził nic ,
                          tlo słuchał.
                          Jak oni przyjechali, to 'un udawał, że spsi. I tedy przyszli, i natańczyli sie,
                          i pocieli go na kawałki, tak, jak ta panna poziadała. I tedy przyszła ta matka
                          i te dwa córki, i zaczeli te kawałki składać. Poskładali w łoże nazad i
                          psierzyno przykryli. I na zrenku (o ranku) przyszła panna sie p'itać, jek 'un
                          spał, 'un odpożiedział, co słodko spał, co nic nie zi (nie wie).
                          A jeść to zawdy dostał; co 'un nikogo nie zidział, a jad, ile chciał. A na
                          zieczór przyszła druga panna i móżiła: "Jeno noc toś wybaziuł noju, ale nie
                          wiem, czy to drugo noc przeżyjesz". To mu pożiedała, że teraz jeszcze żiancej
                          ich przyjdo z muzyko i jeszcze głośniej będo grali, "a ty spsij i sie nie
                          odzywaj". "Uni bedo tańcowali, burgotali (hałasowali) i stukali, nareszcie z
                          łoża go wyrzuco i bedo kamlować, co ma sie odezwać - "a ty spsij" - i odeszła.
                          Za sile to muzyka grała jeszcze głośniej niż psierszy raz i skokoli, i
                          burgotali, nareszcie wrzeszczeli, co sie ma odezwać, a 'un spał. Nareszcie go z
                          łoża wyrucili i go pocieli jeszcze na mniejsze kawałki jak psierszy raz, a 'un
                          nie czuł. Jak to zrobzili, to za sile znowu przyszli te dwa córki i matka i
                          znów te kawałki zkładali w łoże, i jek wszystko pokładali, psierzyno przykryli
                          i odeszli. Jek z rana przyszła ta panna, to mu podziękowała i pożiedziała,
                          co "już noju dwa wybaził" - i odeszła. W tem przyszła matka do niego, coby go
                          prosiła, coby " un jeszcze trzecio noc został, coby i 'uno wybaził.

                          Jak będzie wyglądała ta trzecia ? - najgorsza noc, to poczekajcie na następną
                          częśc - naprawdę warto przeczytać do czego mogą doprowadzić kobiety ;)))))
                         • rita100 Re:Wybawienie zaklętej rodziny cz.III 01.12.05, 20:32
                          W tem przyszła matka do niego, coby go prosiła, coby " un jeszcze trzecio noc
                          został, coby i 'uno wybaził. "Kochany synu, jeś dwa nocki wycierzpsioł
                          (wytrzymał), teroz ta trzecia będzie gorsza, ale prosze cie, śpsij i sie nie
                          odzywaj. Teroz gwołt buło, ale teroz sto razy żięcej będzie, niż przed tem
                          buło".
                          Znów przyszed dzień i jeść i psić dostał dobrze i nikogo nie zidział. Jak na
                          żieczór poszed spać, to znów muzyka jeszcze głośniejsza buła. To znów
                          tańcowali, skokali, burgotali i wołali go, co ma sie odezwać i z łoża wywalali,
                          aż go na dwór wyrucili i ryczeli, co sie ma odezwać. I derli go, i bzili, i na
                          muze pocieli, i dwunasta wybziła, i musieli uciekać.
                          Za sile przyszła matka i te dwa córki, i wzieli go, postykali te kruszynki w
                          łoże i płakali, i sztukowali, i łzami oblewali, że braciszka nie mogo zetchnąć
                          (złożyć). Jak pokładli wszystko, to psierzyno zakryli i znów poszli precz.
                          Nad zrenkiem obudziuł sie som i żidział, że dwa panny i staro matka kręci sie
                          kiele kuchni. Uwarzyli frisztik i wszyscy zasiedli go jeść z radości, co 'un
                          ich wszystkich wybażił. Nie buła stara chatka, tlo duży zamek. A ta matka i
                          córki to buło duże królestwo, tlo było zaklęte. Tedy matka mu móżiła, co ma sie
                          z jedno córko ożenić, ale 'un nie chciał, bo wołał dalej w świat wędrować.
                          Jek szed w świat to .... hoho co dalej będzie ? hoho
                         • rita100 Re:Wybawienie zaklętej rodziny cz.IV 02.12.05, 20:33
                          Jek szed w świat, to jena (siostra dała mu) tubakiera, jek wykręci na jeno
                          strone, to sto wojska wyjdzie, a w drugo dwasta. Jena - nóż, co móg nim
                          wszystko pościnać. A jena - koszule, co jek mniał obleczono na sie, to buł
                          namocniejszy. Tedy dali mu konia kulawego, i 'un tym koniu pojechał w świat.
                          Jek pojechał, to przyszed do jenego królestwa i przyjechał do karczmy, to
                          opożiedali, co król chce córke zażenić. A tyle mnieli przyjś do tej córki w
                          rejby (zmówiny) takie feine pany. To przyszed jeden murzyn i 'un też wzioł
                          pojechał, to 'una wołała murzyna, a ojciec król jego wołał, to tedy ten król
                          wydał znaczone; 'una pójdzie z obuma spać, do którego gębą spała, to z tym sie
                          musi ożenić. Tedy na zieczór było fejne jedzenie i pieczonki i sznapsy (wódki).
                          Wyprażili dużo uczte i duże ps'ijaństwo. Jek w nocy dobrze spali i 'una
                          princesa zasneła. I jak ojciec przyszed, spała gębo kiele tego - i z nim sie
                          musiała ożenić. Ślub mnieli wesoły i ożeniła sie. A tego murzyna to do takiego
                          domu wsadzili.

                          I tak chłop został mężem księżniczki, a murzyna wyrzucili do obory mieszkać :)
                          To nie wszystko jednak, trafiliśmy na długie opowiadanie. Ten co opowiadał,
                          znany nam już Kensbok z Purdy Wielkiej był nie złym bajarzem. Ciekawe też muszą
                          być jego samego dzieje.
                         • rita100 Re:Wybawienie zaklętej rodziny cz.IV 03.12.05, 20:45
                          To rządz'ił na swoim królestwie. To potem jak dłuzej byli, to ta princesa
                          możi: " Na co ty zawdy chodzisz w ty jedny koszuli?" A 'un jej odpożiedział, że
                          w tej koszuli nic sie nie stanie. To 'una go sie pytała: "Na co ty zawdy te
                          tubakiere przy sobzie nosisz ?" A on opożiedział, że jak wykręci na jeno
                          strone, to może mnieć wojska jeden regiment, a jak dwa, to dwa regimenty. A ten
                          nóż to wszystkie mury i kamnienie potłucze, bo jest naostrzejszy. A tedy za
                          sile to poszła ta żona do murzyna i mu opożiadała. A ten murzyn to opożiedał,
                          że ma mu mózić, co ma koszule sewlec, una mu jo wypłucze. "I jak on sewlecze,
                          to weź te koszule, nóż i tubakiere i przynieś mnie". I una poszła i tak
                          zrobziła. A jak przyszła do swojego męża, to mu opożiadała. I ten król buł
                          litościwy i sewlók to koszule, a na noc otłożył te tubakiere i ten nóż, a czsto
                          obluk. 'Un sie ukłod spać, a 'una wszystko zaniosła murzynożiu i murzyn obluk
                          to koszule. A un był w takiem domie zamurowany, co móg tylko przez tako durke
                          patrzeć. Nożem pobził ten mur i wyszed z tego domu. Wykręcił tubakiere i wojsko
                          przy nim staneło. I przyszed do tego młodego króla z jego żono i móżi:
                          "Teraz musisz ty rumować (usunąć się), bo ja pan". I pyta go: "Co ja mom teraz
                          zrobzić ?" A 'on młody król móził: co ma dwa torby ze skóry uszyć i mo go
                          pociąć na kawałki. I wszystko krew i ciało w torby włożyć, i przez jego konia
                          przewiesić. Konia batogami wyźdźgać i wygnać w świat. Murzyn wzioł skóry kupił
                          i kazał duże torby uszyć, i dał tego młodego króla poćwiertować i w te torby
                          pokłaść. Potem na konia te dwa torby pożiesić i batogami wyźdźgać w świat.

                          I tak będziemy jeszcze dalej bajali, bo co się dalej stanie to dowiecie się w
                          następnej części. Nasz bajarz nie kończy na tym, dalej będą przygody naszego
                          młodego króla, a jakie ??? Sami przeczytacie. Myślę , że po takiej długiej
                          lekturze przyzwyczailiście się już do gwary warmińskiej.
                         • rita100 Re:Wybawienie zaklętej rodziny cz.VI 04.12.05, 21:39
                          A koń sie nie oper, aż przy tym zamku w lesie. Jek te pryncesy i ta stara
                          królowa ujrzała tego konia, to redzi byli, że ich brat do domu powrócił. Jek
                          ten koń na obore przyszed, to płakali, że już po niem je. Stjeli te torby i te
                          kawałki łzami oblewali, i w łoże układali, i składali te kruszynki. Aż wszystko
                          buło, jek mnieli wszystko poskładane, to psierzyno zakryli i poszli sie modlić
                          aż do zrenku. To oni już nie byli czaroje, poszli sie modlić do Pana Boga. Tedy
                          jek on przyszed do sie, to 'un wtedy wstał, otrzojsnoł sie, wej ich poznał i
                          móżił, że tak dobrze spał. 'Uni go proszili, co mo tu ostać. Ale 'un móżił,
                          co 'un nie może tu ostać. Ale 'un móżił, co 'un nie może tu 'ostać, bo jest
                          ożeniony.
                          Tedy jek odjeżdzał, opożiedział, jek mu sie stało. Matka mu dała moc, co jek
                          przyjdzie, to przed samym dumem, pod dumem stanie sie jabłonko. A córka dała mu
                          moc, co 'un trzeci dzień ma sie w fejnego kaczora zmienić.
                          'Un na to królestwo na tym samym koniu przyjechał i konia oddał służącemu. Reno
                          stanoł przed oknem zamku i zamnienił sie w jebłonke, co ładne czerwone jebka
                          mniała.

                          I co się dalej stało, to znów musicie wytrwale poczekać, bo jak w każdej
                          legendzie dobro pokona zło.