Dodaj do ulubionych

Ekshumacja bez zgody najbliższej rodziny pomocy?

IP: *.147.3.25.nat.umts.dynamic.eranet.pl 18.01.10, 10:10
Witam mam na imię Krystyna, jestem pierwszy raz na forum i nie wiem
co robić prosze was o pomoc .
Rok temu spotkało mnie nieszczęście .Mąż zmarł, zostałam wdową,
pochowałam męża w rodzinnym grobowcu , taka była jego wola . Ledwo
otrząsnęłam się z tego, a tu dowiaduję się ,że mój mąż został
ekshumowany bez mojej wiedzy i wiedzy moich dzieci .Pomyślałam to
niemożliwe , pewnie to tylko plotka .Sanepid wydał decyzję na
ekshumację zwłok mojego męża i jego rodziców z rodzinnego grobowca w
celu pogłębienia grobu, żeby zrobić miejsce na dodatkowe dwie trumny
na wniosek kuzynki męża, a dokładnie jego siostrzenicy. Napisała w
oświadczeniu, że jest jedyną osobą uprawnioną do dokonania
ekshumacji (oczywiście kłamstwo) .Sanepid nie przysłał mi decyzji,
więc nie mogłam się od niej odwołać .Zwróciłam się do sanepidu z
zapytaniem czy wydawał decyzję, a ekshumację mojego męża. Jeśli tak
to, żeby przesłał mi kopię , on odpowiedział mi, jak przedstawię
oryginał aktu małżeństwa i akt zgonu to mi odpowie .Przedstawiłam ,a
sanepid przysłał mi dziś decyzję i kopię wniosku o ekshumację,która
była dokonana w listopadzie zeszłego roku. Jestem wstrząśnięta , nie
mogę z tym się pogodzić , czy mam jakieś prawa jako wdowa po moim
zmarłym mężu oraz dzieci . Ode mnie wymagał oryginałów dokumentów, a
od kuzynki tylko oświadczenie czy to nie dziwne .
Obserwuj wątek
  • Gość: barbarka Re: Ekshumacja bez zgody najbliższej rodziny pomo IP: *.adsl.inetia.pl 18.01.10, 11:03
   Moja rodzina niedawno również przeprowadzała ekshumację.
   Myślę,że istota sprawy,leży w prawie własności do grobu w którym mąż został
   pochowany. Jeśli jest to grób rodziny twojego męża, to ty jako żona nie jesteś
   uprawniona z urzędu do pochówku w nim .Zgodę na pochowanie cię w tym grobie
   muszą wyrazić żyjący współwłaściciele , czyli członkowie rodziny małżonka(ty nie
   masz praw do tego grobu).Jeśli nie posiadasz prawa do grobu w którym jest
   pochowany twój mąż, to nie jesteś stroną dla zarządcy cmentarza, który jako
   pierwszy musi wyrazić zgodę na ekshumację. W moim przypadku, wszyscy
   współwłaściciele (uprawnieni do pochówku w grobowcu) musieli wyrazić zgodę
   zanim zarządca wystawił dokument.Sanepid nie interesują twoje prawa, tylko
   przepisy co do możliwości przeprowadzenia ekshumacji i zgoda zarządcy cmentarza
   na którym ma być ona dokonana.
  • Gość: Krystyna Re: Ekshumacja bez zgody najbliższej rodziny pomo IP: *.tktelekom.pl 18.01.10, 16:00
   Grób był własnością rodziców męża ,którzy nieżyją leżą w tym
   grobie, więc prawo własności przeszło po ich śmierci również na
   męża, jak na jego siostrę. Po śmierci męża była sprawa spadkowa i
   wszystko co posiadał przypadło moim dzieciom i mnie . Rodzina
   (siostra) po śmierci męża wyraziła zgodę na pochówek w tym grobie
   męża. Nawet nalegała mówiąc, że mu się należy.Nadmieniam, że również
   musiałam zapłacić za miejsce na cmentarzu komunalnym ,bez wzgledu
   czy jest chowany w swojej pieczarze czy w ziemi takie przepisy.Więc
   się pytam, czy córka siostry męża, może rozporządzać grobem i
   wszystkimi zwłokami, bardziej niż pozostali, chociaż inaczej się
   nazywa,a moje dzieci już nie . Nadmieniam. że zarządca cmetarza nic
   nie wie o ekshumacji, a sanepid nie był obecny podczas ekshumacji .
   • Gość: marta Re: Ekshumacja bez zgody najbliższej rodziny pomo IP: *.chello.pl 18.01.10, 19:46
    Obawiam się, że prawo dysponowania grobem należy do siostry Twojego męża.Być
    może o tym nie wiesz ale rodzice męża prawdopodobnie jeszcze za życia mogli
    wyznaczyć właśnie ją. Wystarczy tylko złożyć odpowiedni druk w zarządzie
    cmentarzy kogo wyznacza się dysponentem grobu w razie śmieci.I nie ma to nic
    wsólnego ze spadkiem Otóz miałam w rodzinie podobny przypadek, brat i siostra po
    śmierci rodziców byli dysponentami grobu.Po śmierci brata nikt nie pytał siostry
    o wyrażenie zgody na pochówek ponieważ zmarły był współdysponentem i miał prawo
    do pochówku.
    • Gość: marta Re: Ekshumacja bez zgody najbliższej rodziny pomo IP: *.chello.pl 18.01.10, 19:58
     Z tego co piszesz prawo do dysponowania grobem ma już nie siostra męża ale
     siostrzenica, prawdopodobnie została wyznaczona na dysponenta przez siostrę
     męża.W takim wypadku ona i tylko ona ma prawo dysponowania grobem tzn. decyduje
     kto może być w nim pochowany , decyduje o remontach i tym co się z grobem będzie
     działo. Może wyznaczyć pełnomocnika który w jej zastępstwie decyduje, wszystko
     załatwia się w zarządzie cmentarzy.A może w przypadku siostry męza to właśnie
     siostrzenica została przez nią wyznaczona na pełnomocnika i dlatego ona wszystko
     załatwia.Musisz się dowiedzieć jak wygląda sprawa dysponowania grobem i kto jest
     dysponentem Dowiesz się w zarządzie cmentarzy.
  • Gość: Krystyna Re: Ekshumacja bez zgody najbliższej rodziny pomo IP: *.tktelekom.pl 18.01.10, 21:25
   Nawet jeśli tak by było to może dysponować grobem, a nie zwłokami
   które zostały wyjęte z grobu w celu jego pogłębienia, a decyzja
   była tylko na ekshumację w obrębie grobowca. Zresztą dokonana
   jeszcze jak decyzja nie uprawomocniła się.Zarząd cmentarza o
   ekshumacji nic nie wie . Dowiadywałam się , ani sanepid nie był
   powiadomiany o terminie ekshumacji, a jest taki zapis w
   decyzji .Nadal sądzisz, że wszystko jest w porządku. Dodam jeszcze,
   że z dwóch trumien została zrobiona jedna celem zwiększenia miejsca
   w grobowcu.
  • Gość: Krystyna Re: Ekshumacja bez zgody najbliższej rodziny pomo IP: *.146.89.67.nat.umts.dynamic.eranet.pl 19.01.10, 10:07
   Złożyłam do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia
   przestępstwa przez kuzynkie. Nie wiem czy dobrze zrobiłam, ja z
   całą tą sytuacją nie mogę się pogodzić, gdyż ciało mojego zmarłego
   męża nie jest workiem ziemiaków, Pomnik został poobijany, tablica z
   nazwiskiem mojego męża pęknięta. Dodam ,że mój mąż budował
   pieczarę i pomnik dbał o nią itp.
  • Gość: barbarka Re: Ekshumacja bez zgody najbliższej rodziny pomo IP: 87.205.144.* 19.01.10, 12:19
   Rozumiem twoje uczucia.Zawsze jestem zwolenniczką dialogu i porozumienia się z
   rodziną zwłaszcza w tak delikatnej materii jak ta.
   Jednakże jak wynika z twojej wypowiedzi, grobowiec został uszkodzony i
   zaistniała pilna potrzeba remontu.Całkiem logiczne, jest również to,że
   równocześnie przeprowadza się modernizację krypty.Być może sytuacja rodzinna
   wymaga pilnego rozbudowania grobowca.Życie i Śmierć mają swoje prawa.Na pewno
   nieładnie,że nie zawiadomiono cię o planowanych zmianach.Być może właśnie
   dlatego,że znano twoje nieprzejednane stanowisko.
  • Gość: Krystyna Re: Ekshumacja bez zgody najbliższej rodziny pomo IP: *.tktelekom.pl 19.01.10, 19:01
   Znalazłam informacje jak powinna być przeprowadzona ekshumacja
   według polskiego prawa.Czuję się okropnie, wychodziłam już z
   depresji po zmarłym mężu, a tu ta cała sprawa.


   INFORMACJE NIEZBĘDNE W CELU DOKONANIA EKSHUMACJI
   ZWŁOK/SZCZĄTKÓW LUDZKICH
   Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z grobu
   lub miejsca
   tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym
   miejscu albo
   przeprowadzenia oględzin lekarsko – sądowych.
   Wymogi dot. ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31
   stycznia 1959r. o cmentarzach i
   chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) i
   rozporządzenie Ministra
   Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i
   szczątkami ludzkimi
   (Dz.U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).
   Zgodnie z ww przepisami:
   • ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
   - na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za
   zezwoleniem
   właściwego inspektora sanitarnego,
   - na zarządzenie prokuratora lub sądu,
   - na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie
   zajęcia terenu cmentarza
   na inny cel.
   • ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do
   15 kwietnia oraz
   przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych,
   • o zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego powiatowego
   inspektora
   sanitarnego, który:
   - wykonuje nadzór nad nią oraz może dopuścić wykonanie ekshumacji w
   innym czasie niż
   określony powyżej przy zachowaniu ustalonych przez niego środków
   ostrożności.
   Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację – dokument składany do
   Państwowego
   Powiatowego Inspektora Sanitarnego przez uprawnioną(e) osobę(y)
   zawierający prośbę o wydanie
   zezwolenia na ekshumację wraz z uzasadnieniem (zał. nr 1).
   Do wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację należy dołączyć:
   • odpis aktu zgonu,
   • zgoda zarządców cmentarzy (zał. Nr 2),
   • oświadczenie firmy przeprowadzającej ekshumację i przewóz
   zwłok/szczątków.
   Do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację uprawnieni są:
   najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej a mianowicie:
   • pozostały małżonek(a) osoby zmarłej,
   • krewni zstępni (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk
   itd.),
   • krewni wstępni (przodek w linii prostej: rodzice, dziadkowie,
   pradziadkowie itd.),
   • krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
   • powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia,
   • osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.
   Jeżeli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji,
   osobą(ami)
   uprawnioną(ymi) do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba(y)
   wskazana(e) prawomocnym
   rozstrzygnięciem sądu.
   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po wydaniu decyzji przesyła
   ją wszystkim członkom
   rodziny uprawnionym do współdecydowania w sprawie będącej
   przedmiotem wniosku.
   Ekshumacja nie może zostać dokonana przed uprawomocnieniem się
   decyzji zezwalającej
   na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków ludzkich.
   • agulha Re: Ekshumacja bez zgody najbliższej rodziny pomo 20.01.10, 01:10
    Nie znam się na tym, ale czy z tego właśnie cytowanego przez Ciebie
    tekstu nie wynika aby, że to NIE była ekshumacja? Jak rozumiem,
    ciało złożono z powrotem w tym samym grobie (czyni nie "przeniesiono
    i pochowano w innym miejscu" i bez "oględzin sądowo-lekarskich".
    Czy nie jest trochę tak, że szukasz sobie zastępczego wroga? Jakieś
    Nieszczęście zabrało Ci męża, nie ma możliwości odegrania się na tym
    Nieszczęściu, więc atakujesz kuzynkę. Jej narobisz pewnie problemów,
    ale obawiam się, że sobie też, rozprawami sądowymi w naszym pięknym
    kraju. Wymiar sprawiedliwości zbyt sprawnie to u nas nie działa...
    • Gość: barbarka Re: Ekshumacja bez zgody najbliższej rodziny pomo IP: *.adsl.inetia.pl 20.01.10, 08:27
     Chyba agulha ma rację. To co nazywasz ekshumacją jest tylko zgodą na otwarcie
     krypty i przełożenie ciała. Chyba chodzi tu z tym sanepidem o to,że od pochówku
     minęło niewiele czasu, a więc spełnione być muszą określone warunki aby uzyskać
     zgodę na otwarcie krypty i jakiekolwiek w niej prace. Nie jest to więc taka
     ekshumacja, której muszą towarzyszyć przedstawiciele odpowiednich służb.
  • Gość: praw Re: Ekshumacja bez zgody najbliższej rodziny pomo IP: *.tktelekom.pl 20.01.10, 17:28
   Nie mogę się zgodzić z agulhą i barborką .
   Wyjęcie zwłok z grobu choćby na chwilę jest to ekshumacja, a kto
   ma prawo do ekshumacji reguluje to ustawa o cmentarzach i chowaniu
   zmarłych z 1959 r, a nie czyj jest grób. Widzę, że panie bardzo
   stronniczo podchodzą do sprawy ,jestem ciekaw czemu. Przecież z
   tego co pisze p. Krystyna wynika, że to ona została
   skrzywdzona.Dobrze Krystyna ,że zawiadomiłaś prokuraturę złóż
   jeszcze wniosek o odkrycie grobowca w celu dokonania oględzin wtedy
   będzie wiadomo co tak naprawdę się stało .Dobrze to uzasadnij
   prokurator powinien przychylić się do wniosku .Złóż jeszcze skargę
   do wojewódzkiego inspektora sanitarnego na powiatowego , gdyż tak
   wydana decyzja budzi dużo wątpliwości . Oni to wszystko sprawdzą, a
   jeśli z dwóch trumien zrobiono jedną, a nic o tym nie ma w decyzji
   to jest to bezczeszczenie zwłok .Nikt nie może bezkarnie łamać prawa.
   • agulha Re: Ekshumacja bez zgody najbliższej rodziny pomo 21.01.10, 22:08
    Kto ma rację, jak mówiłam - nie wiem, nie znam się na tym, nie mam
    wykształcenia prawniczego, nie ukrywam tego. Nie rozumiem jednak
    aluzji o stronniczości i jakichś ukrytych jej przyczynach. Sądzisz,
    że jestem tą kuzynką? Albo pracownikiem Sanepidu? Albo mam biznes
    pogrzebowy? "Z tego, co pisze pani Krystyna, wynika, że to ona
    została pokrzywdzona". Znasz starorzymską zasadę - "audiatur et
    altera part"? Należy zawsze wysłuchać także drugiej strony. Tu
    oczywiście nie mamy tej możliwości, ale obraża moją inteligencję
    dowodzenie, że na pewno jest tak, jak ktoś napisał, ponieważ on tak
    napisał. Nie, to tylko dowodzi, że on jest o tym przekonany.
    Większość osób w sporze z inną osobą czy instytucją jest przekonana,
    że ma rację, inaczej by się przecież nie spierały. Swoim postem
    zamieszczonym poniżej p. Krystyna potwierdza, że kuzynka jej się
    naraziła. Być może ta kuzynka to wredna baba, rzeczywiście kłamie,
    oczernia, oszukuje i kombinuje, ale pamiętaj, że mamy tu tylko
    relację innej osoby i to jej nieprzychylnej. No nic, to tak tylko na
    marginesie.
    Jeżeli natomiast chodzi o meritum, to jedna rzecz, kto ma rację,
    tzn. czy kuzynka złamała prawo, a druga rzecz, to Krystyna musi sama
    się zastanowić, czy warto (z jej punktu widzenia - jej strat,
    wydatków, nerwów, zmarnowanego czasu w porównaniu z jej "zyskiem" -
    odszkodowaniem, satysfakcją, poczuciem spełnionego obowiązku)
    szamotać się z polskim wymiarem sprawiedliwości.
    • Gość: Praw Re: Ekshumacja bez zgody najbliższej rodziny pomo IP: *.tktelekom.pl 23.01.10, 09:24
     Agulha dlaczego starasz się tak jak urzędnicy z minionej epoki
     zniechęcić i zbyć petenta, tak jak próbójesz zniechęcić p.Krystynę
     w dochodzeniu swoich praw.Pani Krystyna zwróciła się o pomoc i to
     jej staramy się pomóc na tym forum , a nie jesteśmy sądem , żeby
     wysłuchiwać dwóch stron i osądzać. Nie mamy również powodu sadzić ,
     że p. Krystyna kłamie.To co Twoim zdaniem powinna zrobić p. Krystyna
     podkulić ogon i czekać , aż sytuacja się powtórzy, czy wynająć
     zbirów i załatwić to po swojemu? Bo Twoim zdaniem do sądu , to się
     raczej nie opłaca.Jeżeli p.Krystyna twierdzi ,że ma dowody,to co ją
     powinno powstrzymać, koszty sądowe pokrywa zawsze osoba przegrana.
  • Gość: Krystyna Re: Ekshumacja bez zgody najbliższej rodziny pomo IP: *.tktelekom.pl 21.01.10, 18:55
   Dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie , znajoma poleciła mi
   prawnika ,jestem już po pierszym spotkaniu z nim. Zapewnił
   mnie ,że zajmie się tą sprawą , a sprawa nadaje się nie tylko do
   prokuratury i sądu, ale też do TVN-nu .Mnie naprawdę wystarczyłoby
   zwykłe słowo przepraszam i zapewnienie, że to się nie
   powtórzy .Adwokat powiedział, że nie tylko będą przeprosiny, ale
   jeszcze kara oraz zadośćuczynienie za straty moralne, a on już tego
   dopilnuje. Kuzynka rozpowiada na prawo i lewo o mnie nieprawdziwe
   rzeczy , oczernia mnie . Pani do której to kuzynka mówiła
   powiedziała mi, że jest gotowa powtórzyć to w sądzie i wręcz
   namawiała mnie ,żebym tak tego nie zostawiła .Jeszcze raz wszystkim
   bardzo dziękuje.
  • Gość: Edycja Re: Ekshumacja bez zgody najbliższej rodziny pomo IP: *.internetdsl.tpnet.pl 20.04.10, 13:38
   Witam!
   Osoba ktora składa wniosek o ekshumację (do sanepidu) musi wymienić
   wszystkich członków rodziny-żyjacych Jeśli nie ma rodziny to
   oświadcza i podpisuje pod odpowiedzialnością karną z art. 233
   Kodeksu karnego oświadczenie że jest jedyna uprawniona osobą. Jeśli
   skłamie to można załozyć jej sprawę cywilną ( składnie fałszywych
   zeznań), albo polubownie załatwić sprawę.
   • Gość: canisFamilaris Re: Ekshumacja bez zgody najbliższej rodziny pomoh IP: *.tktelekom.pl 22.08.10, 18:14
    Witam serdecznie, bardzo potrzebna nam jest pomoc, wszyscy w rozpaczy,ale zacznę od początku: rodzice są rozwiedzeni i tata mieszka w niedaleko położonym mieście, jest pozbawiony do nas praw rodzicielskich. Kiedyś przyjechał i wygrażał się, że wykopie brata pochowanego na cmentarzu (brat jako niemowlę zmarł i był pochowany w grobie dziadków ojca) i że wyrzuci ciało dziecka. Dziś mama poszła na cmentarz i w miejscu grobu stoi pusta płyta. Przewiózł ojciec gdzieś ciało braciszka, bez jakiegokolwiek powiadomienia matki. W internecie poczytałem, że sanepid musi wydać opinię, oraz że sądownie muszą być powiadomione obie strony spokrewnione (rodzice, nie wiem czy także ojciec pozbawiony praw do dziecka które zmarło przed ograniczeniem przez sąd praw), akt zgonu brata posiada tylko mama i nie dawała go i ponadto czytałem że w lecie nie wolno przenosić ciała. Nie wiem co czynić, czy zostało coś złamane, jakieś prawo? Czy coś nie wykonano nielegalnie. Mama chodzi na cmentarz co niedzielę i tylko 2 tygodnie nie była i dziś grobu nie było. Jeszcze do kościoła chce mama pójść po niedzieli, ale nie wiadomo co się okaże. Grobu nie ma, ciała też nie. Nie wiadomo co się stało z ciałem, a ona jako matka nie wie. Ojciec wcześniej za wszelką cenę chciał nam zrobić na złość i chyba mu wyszło, nie utrzymywaliśmy z nim kontaktu. Proszę o pomoc, bo jesteśmy zagubieni w tym.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka