Dodaj do ulubionych

Czy śmierć członka PZD oznacza strate działki???

IP: *.rect.uni.torun.pl 20.01.09, 09:38
Witam,

Moja mama miała działkę w PZD. Jest to działka tzw. rekreacyjno-budowlana.
Stoi na niej dom. Mama umarła nagle. Była rozwódką (choć działkę nabyła
jeszcze przed rozwodem z moim tatą, który - co ważne - też umarł nagle krótko
po jej śmierci). W ustawie o POD jest zapis, wg którego działkę po zmarłym
członku PZD przejmuje małżonek lub osoba, którą zmarły członek wskazał w PZD.
W przypadku braku małżonka lub zapisu o osobie uprawnionej działka ma
przechodzić pod władanie zarządu POD - przynajmniej ja tak zrozumiałam z
zapisów ustawy. Ja nie byłam wskazana przez mamę jako osoba uprawniona.
Małżonka nie było. Sąd jednak stwierdził, że jestem jedyną osobą dziedziczącą
majątek po mojej mamie na ustawowo.
Jak to jest z tymi działkami w POD? Czy ja działkę dziedziczę? Czy powinnam ją
wpisać w formularz SD-Z2?
Obserwuj wątek
  • irma223 Dzialka w ROD nie jejst wlasnoscia uzytkujacego 20.01.09, 13:28
   Gość portalu: netka123 napisał(a):

   Mozesz starac sie o przejecie uzytkowania dzialki w ROD (Rodzinnyn Ogrodzie
   Dzialkowym, nastepca prawnym Pracowniczego Ogrodu Dzialkowego), ale nie mozesz
   wykazac jej jako wlasnosc (przedmiot dziedziczenia), bo nie jest Twoja
   wlasnoscia, tylko Skarbu Panstwa lub PZD.

   Wlasnoscia moga byc najwyzej nasadzenia, altana itp.

   Z reguly przy przejmowaniu dzialki od kogos za nasadzenia i altane placi sie ok.
   1000 zl (slownie: okolo jednego tysiaca zlotych).
    • irma223 To lec predko do zarzadu tego ROD-u, niech Ci przy 21.01.09, 10:42
     Gość portalu: netka123 napisał(a):
     > na działce nie stoi altana, tylko murowany dom, wartość
     > wielokrotnie przewyższa wspomniane 1000 złotych. lekko ze 40 razy
     > przewyższa...

     To lec predko do zarzadu tego ROD-u i niech Ci przyznaja te dzialke.

     Ale i tak nie wpiszesz tego na druk wartosci spadku, bo dzialka nie stanowila
     wlasnosci Twojej mamy, tylko wlasnosc ROD.


     www.pzd.pl/strona.php?28
     "USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
     (...)
     Art. 31.
     1. Przydział działek w rodzinnych ogrodach działkowych należy do PZD.
     2. Zasady przydziału działek w rodzinnych ogrodach działkowych określa statut.
     3. Przy przydziale działek właściwy organ PZD uwzględnia przede wszystkim
     statutowe zadania PZD w zakresie pomocy rodzinie, warunki bytowe, miejsce
     zamieszkania i warunki pracy osób ubiegających się o działki.
     4. W razie wygaśnięcia prawa użytkowania działki na skutek śmierci członka, przy
     przydziale użytkowanej przez niego działki pierwszeństwo mają jego osoby bliskie
     użytkujące z nim wspólnie działkę; w wypadku ubiegania się o przydział działki
     więcej niż jednej osoby bliskiej - wybór należy do PZD."

     www.pzd.pl/strona.php?30
     "REGULAMIN RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
     uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców
     w dniu 7 kwietnia 2004 roku i znowelizowany w dniu 23 listopada 2006 roku
     (...)
     § 12
     1.Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.
     1.Przez zamieszkiwanie rozumie się długotrwałe przebywanie z zamiarem skupienia
     i realizacji swoich spraw życiowych.
     2.Altana na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym nie jest obiektem
     mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego
     potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.
     § 13
     1.Użytkownikami działek w rodzinnym ogrodzie działkowym są osoby fizyczne,
     którym uchwałą zarządu ogrodu lub prezydium okręgowego zarządu nadano
     członkostwo PZD i przydzielono działkę.
     2.Przydzielenie działki w użytkowanie członkowi PZD jest równoznaczne z
     przyznaniem prawa do korzystania z tej działki współmałżonkowi członka PZD i ich
     rodzinie.
     (...)
     § 79
     1.Członek PZD nie będący w związku małżeńskim ma prawo złożyć zarządowi pisemne
     oświadczenie wskazujące osobę bliską w rozumieniu statutu, wspólnie z nim
     korzystającą z działki jako swojego następcę na wypadek śmierci.
     2.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może być w każdym czasie odwołane.
     3.Jeżeli następca spełnia warunki określone w §§ 5 ust. 1 pkt 6 oraz 9 statutu,
     przysługuje mu prawo pierwszeństwa do nadania członkostwa i prawa użytkowania
     działki po zmarłym członku PZD.
     (...)
     § 107
     1.Altana w ogrodzie jest obiektem wolnostojącym, parterowym, zapewniającym
     rodzinie warunki do wypoczynku.
     1.Altana może być podpiwniczona i posiadać poddasze użytkowe.
     2.Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna.
     3.Altana może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych:
     1)w ogrodach w granicach miast do 25 m2,
     2)w ogrodach poza granicami miast do 35 m2.
     5. Altana może posiadać zadaszony taras otwarty o powierzchni do 12 m2.
     Powierzchni tarasu nie wlicza się do powierzchni zabudowy altany, z wyjątkiem
     jego części znajdującej się pod poddaszem lub nad piwnicą altany.
     6. Altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu dwuspadowym stromym i 4
     metrów przy innym kształcie dachu.
     7. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.
     8. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.
     9. Jeżeli plan zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego określa miejsce
     usytuowania altany, członek Związku zobowiązany jest do jej wybudowania zgodnie
     z tym planem.
     10. Altana w ogrodach poza granicami miast może być wyposażona w kominek."

     § 81
     1. Zarząd staje się dysponentem działki w każdym czasie w przypadku:
     1)śmierci członka PZD,
     2)zrzeczenia się członkostwa PZD i prawa użytkowania działki i nie wskazania w
     zrzeczeniu jako następcy osoby bliskiej.
     2. Przepisy ust.1 pkt 1 nie dotyczą sytuacji, gdy przy życiu pozostaje
     współmałżonek zmarłego członka PZD.
     • irma223 Re: To lec predko do zarzadu tego ROD-u, niech Ci 21.01.09, 10:50
      I ciąg dalszy przepisow:

      www.pzd.pl/strona.php?383
      "STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW uchwalony przez VII Krajowy Zjazd
      Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 6 kwietnia 2006 roku ze zmianami
      wprowadzonymi przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców
      w dniu 9 grudnia 2007 roku
      (...)
      § 30
      1. Członkostwo w PZD wygasa w razie:
      1)śmierci członka PZD,
      2)zrzeczenia się na piśmie członkostwa w PZD,
      3)likwidacji ROD, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od likwidacji nie zostanie
      przydzielona działka zastępcza,
      4)nie wywiązywania się przez członka wspierającego z zadeklarowanej formy
      wsparcia przez okres co najmniej jednego roku.

      § 31
      1.W razie wygaśnięcia członkostwa zwyczajnego z przyczyn określonych w § 30
      ust.1 pkt 2 pierwszeństwo w nadaniu członkostwa zwyczajnego i przydziale działki
      ma współmałżonek nie będący członkiem PZD, a w dalszej kolejności osoba bliska
      wskazana jako następca oraz pozostałe osoby bliskie.
      2.Jeżeli o członkostwo zwyczajne i przydział działki ubiega się więcej niż jedna
      osoba bliska - wybór należy do zarządu ROD.
      3.Jeżeli żadna z osób, określonych w ust. 1, nie złoży odpowiedniego wniosku w
      terminie 3 miesięcy od zrzeczenia się członkostwa zwyczajnego, albo nie
      odpowiada warunkom określonym w § 9, zarząd ROD nadaje członkostwo i przydziela
      działkę osobie z listy oczekujących.
      (...)
      § 68
      1.Przy przydziale działki właściwy organ PZD uwzględnia funkcję działki,
      statutowe zadania PZD w zakresie pomocy rodzinie i osobom niepełnosprawnym,
      warunki bytowe oraz miejsce zamieszkania i warunki pracy osoby ubiegającej się o
      działkę.
      2.Przydział działki jest równoznaczny z przyznaniem prawa do korzystania z tej
      działki współmałżonkowi i rodzinie członka zwyczajnego.
      3.W razie wygaśnięcia prawa użytkowania działki na skutek śmierci członka
      zwyczajnego, przy przydziale użytkowanej przez niego działki pierwszeństwo mają
      jego osoby bliskie użytkujące z nim wspólnie działkę; w wypadku ubiegania się o
      przydział działki więcej niż jednej osoby bliskiej - wybór należy do zarządu
      ROD. Postanowienie § 31 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
      4.Odmowa przydziału działki następuje w formie uchwały z uzasadnieniem i
      pouczeniem o prawie i trybie odwołania do organu wyższego stopnia."

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka