Dodaj do ulubionych

Czy testamęt ustny jest ważny jesili

IP: *.eranet.pl 09.02.09, 10:58
Mój Tata zmarł miał dwóch synów i żonę ,czyli moją mamę. Zostawił po
sobie mieszkanie, które jest współwłasnością mamy.Przed śmiercią
Tata mówił, że po jego śmierci wszystko co po nim zostanie daje
mamie czyli swojej żonie. Słyszałem to ja, mój brat ,mama, moja
żona i żona mojego brata, czyli wszyscy spadkobiercy, którzy by
dziedziczyli ustawowo .Jeśli na sprawie spadkowej przed sądem
wszyscy zgodnie potwierdzą słowa zmarłego, to czy jedynym
spadkobiercą będzie mama ? Czy może do trzeba zrobić inaczej?
Bardzo proszę o jakąś radę.Czy taki testament jest ważny ?
Obserwuj wątek
  • Gość: Leopard Re: Czy testamęt ustny jest ważny jesili IP: 193.243.147.* 09.02.09, 12:42
   Oczywiście.
   "Art. 952. KC
   § 1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek
   szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe
   lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy
   jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.
   § 2. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze
   świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku
   od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty
   sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo
   wszyscy świadkowie.
   § 3. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób
   stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku
   stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli
   przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do
   przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch
   świadków."
  • irma223 Nie. 09.02.09, 13:00
   Gość portalu: Marek napisał(a):

   > Mój Tata zmarł miał dwóch synów i żonę ,czyli moją mamę. Zostawił po
   > sobie mieszkanie, które jest współwłasnością mamy.Przed śmiercią
   > Tata mówił, że po jego śmierci wszystko co po nim zostanie daje
   > mamie czyli swojej żonie. Słyszałem to ja, mój brat ,mama, moja
   > żona i żona mojego brata, czyli wszyscy spadkobiercy, którzy by
   > dziedziczyli ustawowo .Jeśli na sprawie spadkowej przed sądem
   > wszyscy zgodnie potwierdzą słowa zmarłego, to czy jedynym
   > spadkobiercą będzie mama ? Czy może do trzeba zrobić inaczej?
   > Bardzo proszę o jakąś radę.Czy taki testament jest ważny?

   1. Testament ustny może być "sporządzony" jedynie w przypadku obway rychłej
   śmierci testatora
   2. Jest ważny jedynie 6 miesięcy od daty jego uczynienia (chyba, że testator
   zmarł wcześniej)
   3. Świadkiem nie może być osoba dziedzicząca ani jej krewny lub powinowaty.

   Trzeba było zaprosić jako świadków trzech sąsiadów. Wy jako krewni swojej mamy
   nie liczycie się jako świadkowie.

   Ale możecie darować swojej mamie swoje ustawowe udziały - skoro jesteście
   zgodni, co do tego.
   • Gość: Marz Re: Nie. IP: *.eranet.pl 09.02.09, 14:54
    Była obawa rychłej śmierci bo wieczorem Tata zle się czuł, gdy swoją
    wolę nam oznajmił, a następnego dnia był już sparaliżowany i nie
    było z nim kontaktu ,po kilku dniach w szpitalu zmarł.
    • irma223 Re: Nie. 09.02.09, 15:04
     Gość portalu: Marz napisał(a):

     > Była obawa rychłej śmierci bo wieczorem Tata zle się czuł, gdy swoją
     > wolę nam oznajmił, a następnego dnia był już sparaliżowany i nie
     > było z nim kontaktu ,po kilku dniach w szpitalu zmarł.

     Na upartego można by było powołać obie synowe (choć wątpię, czy sąd to uzna),
     ale i tak brakuje trzeciego świadka.

     Z Kodeksu cywilnego:

     "Oddział 2
     Testamenty szczególne

     Art. 952. § 1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli
     wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest
     niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę
     ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.
     § 2. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze
     świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku
     od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty
     sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo
     wszyscy świadkowie.
     § 3. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób
     stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku
     stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli
     przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do
     przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch
     świadków.
     (...)
     Oddział 3
     Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych

     Art. 956. Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu:
     1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;
     2) niewidomy, głuchy lub niemy;
     3) kto nie może czytać i pisać;
     4) kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;
     5) skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.
     Art. 957. § 1. Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla
     której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być
     również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i
     drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
     § 2. Jeżeli świadkiem była jedna z osób wymienionych w paragrafie
     poprzedzającym, nieważne jest tylko postanowienie, które przysparza korzyści tej
     osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia
     albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Jednakże gdy z treści
     testamentu lub z okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia
     spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament.
     Art. 958. Testament sporządzony z naruszeniem przepisów rozdziału niniejszego
     jest nieważny, chyba że przepisy te stanowią inaczej."
     • Gość: al9 Re: Nie. IP: *.teleton.pl 09.02.09, 16:16
      marek nic nie załatwisz
      testamentu nie ma
      dziedziczycie ustawowo

      Idx do notariusza - robia od niedawna działy spadków i rejestrują w
      specjalnym systemie oświadczenia o nabyciu praw - notariusz Ci
      podpowie...
      papa
      al
     • irma223 Re: Nie. 09.02.09, 16:22
      Gość portalu: Marek napisał(a):

      > To według was jak to najlepiej załatwić ?

      Synowie zmarłego mogą odrzucić spadek.

      Jeśli mają dzieci pełnoletnie, również te dzieci powinny odrzucić spadek.

      Jeśli dzieci są niepełnoletnie, spadek w ich imieniu mogą odrzucić ich rodzice
      (opiekunowie prawni), ale do tego trzeba zgody sądu rodzinnego.

      Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed sądem (można w czasie sprawy
      spadkowej) lub notariuszem, nie później niż pół roku od śmierci spadkodawcy.

      Można też przyjąć spadek i darować mamie swoje - wynikające ze swojego udziału w
      spadku - udziały w odziedziczonej części nieruchomości.

      Podatków od tego raczej nie będzie.
      • irma223 Jeszcze 09.02.09, 16:32
       irma223 napisała:

       > Gość portalu: Marek napisał(a):
       >
       > > To według was jak to najlepiej załatwić ?
       >
       > Synowie zmarłego mogą odrzucić spadek.

       I synowe też.
    • irma223 Art. 955 KC 09.02.09, 16:15
     Gość portalu: Leopard napisał(a):

     > Nie jest ważne 6 m. KC mówi dokładnie:

     "Art. 955
     Testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania
     okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba,
     ze spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu
     przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu
     zwykłego."

     Ten testament szczególny (czyli ustny, podróżny lub wojskowy) jest testamentem w
     sytuacjach, w których nie można z jakichś przyczyn sporządzić testamentu
     normalnie. Gdyby testator w tym przypadku wyzdrowiał, miałby dość czasu, by
     pójść spokojnie do notariusza (lub wezwać notariusza do szpitala lub do domu)
     lub sporządzić testament odręcznie. Gdyby leżał np. w śpiączce dłużej niż pół
     roku, testament ustny nie straciłby ważności.

     Ten jednak testament, o którym tutaj mówimy, ma jedną wadę: wszyscy świadkowie
     są spokrewnieni/spowinowaceni ze spadkobiercą.

     Gdyby w czasie oświadczania ostatniej woli przez testatora byli w domu np.
     pracownicy pogotowia (lekarz pogotowia, sanitariusz, kierowca karetki),
     słyszeli, co mówiono, pamiętali i mogliby poświadczyć, to taki testament byłby
     oczywiście teraz ważny.

     Sąd oczywiście może prywatnie zgodzić się, że skoro i ustawowi spadkobiercy i
     ich małżonki mówią, że ojciec/teść chciał wszystko oddać w spadku swojej żonie,
     to pewnie tak nawet było.

     Ale przepis KC jest jasny - sąd nie może tego testamentu uznać.
     Choć w tym przypadku jest to wbrew rozsądkowi.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka