Dodaj do ulubionych

Należy zadać pytanie, kto nas okrada? A nie, kto?

IP: *.olsztyn.pl 28.09.03, 00:40
Już za okupacji radzieckiej tworzyły się grupy ludzi stojących ponad prawem.
Ale nawet generałowie „naszej” armii, gdy za mocno się wychylali byli
skutecznie usadzani na dupę.
Pod koniec lat 80 ludzie operatywni, znaleźli dochody za zachodnimi
granicami, z których można było dostatnie żyć utrzymać rodzinę i otworzyć
działalność gospodarczą.
Niestety tych możliwości nie posiadali urzędnicy państwowi, więc zaczęli
zarabiać na posiadanych przez siebie uprawnieniach i tak za odpowiednią
opłatą w armii załatwiało się zwolnienia od czynnej służby wojskowej, w
urzędzie komunikacji lewe prawo jazdy i dowody rejestracyjne, załatwiało się
odszkodowania (przeróżne), mieszkania, umorzenia spraw karnych praktycznie
nie istniała sprawa, której nie dało się załatwić za pieniądze.
Dzisiaj ci sami ludzie są u władzy. Policjanci, którzy bardzo
chętnie „kupowali” od złodziei wszystko, czego w tedy brakowało (samochody,
rtv, rtg,) dzisiaj, gdy trafią na swego kolegę muszą go wypuścić lub zabić.
Lekarze, którzy załatwili za kasę rentę, muszą dbać o swego klienta, itd. W
ten sposób powstały zorganizowane grupy przestępcze, które chronią się
nawzajem. Biedni źle opłacani lekarze, budują domy z basenami, których samo
wyposażenie w instalacje medialne kosztuje miliony PLN. Oczywiście nikt ich
nie skontroluje, podatki i ściganie stosuje się przeciwko tym, którzy
przeszkadzają władzy kraść. W wielu miastach, takich jak Olsztyn, gdzie
nigdy nie udało się stworzyć prawdziwej prężnej struktury przeciwko
prześladowaniu, szykanowaniu, uciskowi, gnębieniu, stałym nieustannym
działaniu polegającym na zagrożeniu bezpieczeństwa osobistego. Skorumpowane
władze sądownicze łamiąc wszelkie ustawy udzielają ochrony wszelkim Urzędom
Państwowym i Samorządom. Tym sposobem zamiast urzędów mamy prywatne
folwarki, na które niestety zmuszeni jesteśmy płacić haracz w postaci
przymusowych składek, a z których nie mamy szans korzystać. Kolejne władze
obiecują społeczeństwu, że zlikwidują korupcję, a tymczasem sejm nie
dopuszcza nawet do stworzenia konkretnej ustawy, by powstrzymać ten
proceder. Wzywam wszystkich ludzi, do przyłączenia się do strajku
generalnego, którego głównym celem musi być likwidacja wszelkich immunitetów
(według zasady równości wszystkich obywateli), oraz wprowadzenie
odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwa przez urzędników a w
szczególności sędziów. Polska traci z tytułu odszkodowań za „pomyłki”
potężne kwoty. Wygląda na to, że III Władza celowo niszczy nasz kraj by
doprowadzić do kryzysu i wojny domowej.

Obserwuj wątek
  • Gość: Gość portalu: obrokon Re: Należy zadać pytanie, kto nas okrada? IP: *.olsztyn.pl 28.09.03, 00:41
   Kołecki Mirosław
   Olsztyn, dn. 2003-08-31
   ul Klasztorna 3m2
   10-285 Olsztyn
   obrokon@poczta.onet.pl
   Niepełnosprawny z całkowitą niezdolnością do pracy.
   Z koniecznością opieki lub pomocy innej osoby w związku
   z ograniczeniem samodzielnej egzystencji. Nr. 8286-1 Uu/02.
   Nie karany, o wykształceniu podstawowym, posiadającym
   na utrzymaniu jedno dziecko, z zawodu kierowca,
   nigdzie nie zatrudniony, utrzymujący się z zasiłku MOPS
   w Olsztynie.

   Prokuratura
   Krajowa
   Al.
   Ujazdowskie 11
   00-950
   Warszawa


   Sprawa: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zawartego w art. 156. § 1.
   kk.
   Art. 157. § 1 i 2. kk. Art. 177. § 1 i 2. kk. Art. 179. kk.
   Art.189. § 1. kk. Art. 190 i
   191. § 1. kk. Art. 193. kk. Art. 218. § 1. kk. Art. 219. kk.
   Art. 228. § 1. kk. Art.
   231. § 1 i 2 kk. Art. 233. § 1 i 4. kk. Art. 234., 235.,
   236., 238. kk. Art. 239. § 1.kk
   Art. 246. kk. Art. 266. § 1. kk. Art. 267. § 1. kk. Art.
   268. § 1. kk. Art. 270. § 1. kk. Art. 271. §
   1 i 3. kk. Art. 273. kk. Art. 276. kk. Art. 296. § 1. kk. w związku z art.
   258 § 1. kk. przez:
   Lekarzy z komisji lekarskich ZUS oraz lekarzy biegłych sądowych:
   Stanisław Rek, Felicja Baranowska, Grzegorz Sczepanik, Józef Krajewski.
   Stefan Dikunow. Włodzimierz Połubiński, Irena Popko.
   Lekarzy konsultantów ZUS: Dariusz Kunert, Teresa Kupeć, Anna Sielaszuk.
   Lekarzy orzeczników ZUS : Krzysztof Klonowski, Stanisław Stańczyk,
   Stanisław Rek, Irena Żebrowska.
   Lekarzy kontrolujących w ZUS: Mieczysław Krasiński i innych, którzy
   złożyli swoje podpisy pod dokumentami, w których potwierdzono nieprawdę oraz
   używali tych dokumentów (określonych w art. 271. § 1. kk.). Spr. ZUS 262682.
   Sędziów Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: SSW w Olsztynie Ewa
   Puchajda sygn.akt IVU571/97, SSA w Warszawie: Maria Poroszewska, Krystyna
   Bednarczyk, Zofia Formańska sygn. akt III AUa 789/97. SSO w Olsztynie Romuald
   Czarniecki sygn. akt IV U 2368/00, SSA w Warszawie: Mieczysław Bareja,
   Mirosława Zawadzka, Danuta Libucka, Jolanta Strusińska, Genowefa Glińska,
   Mirosława Dudzińska, Grażyna Otola-Pawlica sygn. akt III AUa 651/01 SSO w
   Olsztynie Krzysztof Staryk, Bohdan Bieniek, B. Łożyńska, I. Ekiert, M. Glabas
   sygn. akt IV U 1614/02, SSA w Białymstoku: Alicja Sołowińska, Tomasz Kajewski,
   Władysława Prusator, sygn. akt III AUz 91/03.
   Policjanci komisariatów w Olsztynie: Aleksandra Żabińska, Robert
   Sienkiewicz, Jolanta Krzaczek, Krzysztof Kapuściński, Lech Kanabrocki i inni.
   Prokuratorzy: Mariola Maślany, Radosław Tokarzewski, Jarosław
   Szyszkowski, Tomasz Kosakowski, Ewa Tokarzewska, Krzysztof Stodolny, A.
   Szwedowski, Piotr Marek, M. Stodolna
   Sędziowie Sądu Rejonowego w Wydziałach Karnych: J. Naworska, Iwona
   Litwińska, D. Lutostańska, A. Górczyńska, Dariusz Firkowski, Adam Barczak.


   Wnoszę o:
   1. wszczęcie śledztwa – dochodzenia przeciwko w/w osobą działającym
   wspólnie i w porozumieniu w zorganizowanej terrorystycznej grupie
   przestępczej.
   2. wszczęcie śledztwa – dochodzenia przeciwko w/w osobą niepowiązanym z
   tą grupą.
   3. zabezpieczenie mnie i mojej rodziny przed użyciem przemocy lub innej
   groźby bezprawnej.
   4. dokonanie czynności procesowych w postaci nakazu złożenia na piśmie
   przez wszystkich występujących w sprawie lekarzy (również biegłych sądowych)
   informacji o posiadanych uprawnieniach w dniu wykonywania badań na mojej
   osobie.
   5. dokonanie czynności procesowych w postaci nakazu złożenia na piśmie
   przez wszystkich występujących w sprawie lekarzy ( również biegłych sądowych)
   informacji o posiadaniu lub nie uprawnień do wykonywania badań lekarskich osób
   kierujących pojazdami silnikowymi i wydawanie opinii lub orzeczeń o posiadaniu
   kwalifikacji do wykonywania zawodu kierowcy pojazdów silnikowych w stosunku,
   do których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C, C+E.

   U z a s a d n i e n i e


   Dn. 1993-03-20 uległem wypadkowi komunikacyjnemu, w którym doznałem
   uszkodzenia kręgosłupa szyjnego. Krąg szyjny C3 wraz z towarzyszącym mu
   krążkiem kręgowym przesunął się w ten sposób, że centralnie uciska rdzeń
   kręgowy.
   Uznałem, że nie muszę dawać łapówki by uzyskać z tego tytułu rentę i
   odszkodowanie z ZUS i PZU. Tu niestety się mocno pomyliłem. ZUS, co prawda
   przyznał mi rentę, ale z ogólnego stanu zdrowia, PZU do istniejącej już umowy
   postawił nowe warunki następnie nie dopuścił do ich spełnienia. W obu
   przypadkach podstawową rolę odegrali tu sędziowie, którzy traktowali mnie jak
   przestępcę, a tymczasem wspólnie i w porozumieniu z biegłymi sądowymi sami
   dokonywali i nadal dokonują przestępstwa. Polegają one na wydawaniu opinii
   lekarskich przez lekarzy, nieposiadających odpowiednich uprawnień. Sędziowie
   uznają te badania za doskonałe i nie dopuszczają do przesłuchania tych lekarzy
   ani nawet do złożenia wyjaśnień na piśmie.
   Ponieważ w2000 r. lekarze oszuści uznali, że wyzdrowiałem i mogę
   wykonywać swój zawód kierowcy TIR-a. Zmieniłem taktykę, zacząłem zawiadamiać
   prokuraturę o popełnieniu przez tych lekarzy przestępstwa z art. 271 § 1 i 3
   kk, a ZUS z art.273 kk.
   Prokuratura do prowadzenia dochodzenia w tych sprawach dopuszczała
   policjantów, którzy to twierdzili, że art. te dotyczą dokumentów takich jak
   dowód osobisty czy prawo jazdy. Innym razem policjant okazał się
   niekompetentny do prowadzenia takiej sprawy, za każdym razem kończyło się to
   odmową podjęcia dochodzenia potwierdzoną przez wszystkie kolejne instancje z
   sądem karnym włącznie. Prokuratura Rejonowa w Olsztynie zaczęła mieć dosyć
   moich wizyt. Toteż prowadzący sprawę prokurator Tokarzewski odmówił mi moich
   praw do przejrzenia dokumentów i po prostu kazał mi spierdalać z Prokuratury i
   więcej tam nie przychodzić. Spowodowało to, że musiałem powiadomić o tym
   wyższe władze.
   Spowodowało to również, że zakupiłem wysokiej klasy cyfrowy dyktafon,
   na którym zacząłem nagrywać kolejne badania lekarskie.
   Podczas jednego z takich badań lekarz psychiatra po obejrzeniu moich
   zdjęć MRI sam opisuje, że uraz kręgosłupa jest u mnie powodem moich
   dolegliwości i zawrotów głowy, pomimo to namawia mnie bym ukrył swoje
   dokumenty i podjął pracę w zawodzie kierowcy.
   Ponownie złożyłem doniesienie o popełnieniu przestępstwa, ale i tym
   razem Prokuratura i Sądy uznały, że lekarze ZUS nie popełnili przestępstwa.
   Stwierdzili, bowiem oni, że nie badali mnie zgodnie z moimi kwalifikacjami do
   pracy w charakterze kierowcy, lecz zwracali uwagę na moje wykształcenie. Nie
   pomogło żadne moje tłumaczenie, że podpisane przez nich dokumenty stwierdzają,
   że badania wykonano na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach
   i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a ponieważ w ustawie tej
   wyraźnie jest napisane, że należy badać zdolność do pracy zgodną z poziomem
   posiadanych kwalifikacji lekarze ci popełnili przestępstwo dołączając swoje
   badania pod w/w ustawę.
   Sprawa, zatem wygląda, że przechodząc badania po wypadku w 1993r. ani
   razu nie badano mnie zgodnie z w/w ustawą, a zatem wszyscy lekarze włącznie z
   biegłymi sądowymi okazali się przestępcami, takimi samymi przestępcami są
   prokuratorzy i sędziowie, którzy do tej pory utrudniają przeprowadzenie
   normalnego śledztwa.
   Ta sama grupa przestępcza zaczęła mścić się na mojej rodzinie. Już
   wcześniej byłem kilka razy pobity przez Policję, następnie zamiast udzielić
   nam pomocy po zgłoszonej przez nas kolizji, w której nie braliśmy udziału,
   policja, próbowała nas pobić, a nawet zamordować. Gdy zgłosiłem ten fakt do
   prokuratury uznano, że nic takiego nie miało miejsca, natomiast po około pół
   roku zostałem przez Policję w sposób uwłaczający godności ludzkiej wyciągnięty
   z łóżka i bez okazania jakichkolwiek dokumentów przewieziony na kome
  • Gość: Gość portalu: obrokon Re: Należy zadać pytanie, kto nas okrada? A IP: *.olsztyn.pl 28.09.03, 00:42
   Kołecki Mirosław
   Olsztyn, dn. 2003-08-31
   ul Klasztorna 3m2
   10-285 Olsztyn
   obrokon@poczta.onet.pl
   Niepełnosprawny z całkowitą niezdolnością do pracy.
   Z koniecznością opieki lub pomocy innej osoby w związku
   z ograniczeniem samodzielnej egzystencji. Nr. 8286-1 Uu/02.
   Nie karany, o wykształceniu podstawowym, posiadającym
   na utrzymaniu jedno dziecko, z zawodu kierowca,
   nigdzie nie zatrudniony, utrzymujący się z zasiłku MOPS
   w Olsztynie.

   Prokuratura
   Krajowa
   Al.
   Ujazdowskie 11
   00-950
   Warszawa


   Sprawa: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zawartego w art. 156. § 1.
   kk.
   Art. 157. § 1 i 2. kk. Art. 177. § 1 i 2. kk. Art. 179. kk.
   Art.189. § 1. kk. Art. 190 i
   191. § 1. kk. Art. 193. kk. Art. 218. § 1. kk. Art. 219. kk.
   Art. 228. § 1. kk. Art.
   231. § 1 i 2 kk. Art. 233. § 1 i 4. kk. Art. 234., 235.,
   236., 238. kk. Art. 239. § 1.kk
   Art. 246. kk. Art. 266. § 1. kk. Art. 267. § 1. kk. Art.
   268. § 1. kk. Art. 270. § 1. kk. Art. 271. §
   1 i 3. kk. Art. 273. kk. Art. 276. kk. Art. 296. § 1. kk. w związku z art.
   258 § 1. kk. przez:
   Lekarzy z komisji lekarskich ZUS oraz lekarzy biegłych sądowych:
   Stanisław Rek, Felicja Baranowska, Grzegorz Sczepanik, Józef Krajewski.
   Stefan Dikunow. Włodzimierz Połubiński, Irena Popko.
   Lekarzy konsultantów ZUS: Dariusz Kunert, Teresa Kupeć, Anna Sielaszuk.
   Lekarzy orzeczników ZUS : Krzysztof Klonowski, Stanisław Stańczyk,
   Stanisław Rek, Irena Żebrowska.
   Lekarzy kontrolujących w ZUS: Mieczysław Krasiński i innych, którzy
   złożyli swoje podpisy pod dokumentami, w których potwierdzono nieprawdę oraz
   używali tych dokumentów (określonych w art. 271. § 1. kk.). Spr. ZUS 262682.
   Sędziów Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: SSW w Olsztynie Ewa
   Puchajda sygn.akt IVU571/97, SSA w Warszawie: Maria Poroszewska, Krystyna
   Bednarczyk, Zofia Formańska sygn. akt III AUa 789/97. SSO w Olsztynie Romuald
   Czarniecki sygn. akt IV U 2368/00, SSA w Warszawie: Mieczysław Bareja,
   Mirosława Zawadzka, Danuta Libucka, Jolanta Strusińska, Genowefa Glińska,
   Mirosława Dudzińska, Grażyna Otola-Pawlica sygn. akt III AUa 651/01 SSO w
   Olsztynie Krzysztof Staryk, Bohdan Bieniek, B. Łożyńska, I. Ekiert, M. Glabas
   sygn. akt IV U 1614/02, SSA w Białymstoku: Alicja Sołowińska, Tomasz Kajewski,
   Władysława Prusator, sygn. akt III AUz 91/03.
   Policjanci komisariatów w Olsztynie: Aleksandra Żabińska, Robert
   Sienkiewicz, Jolanta Krzaczek, Krzysztof Kapuściński, Lech Kanabrocki i inni.
   Prokuratorzy: Mariola Maślany, Radosław Tokarzewski, Jarosław
   Szyszkowski, Tomasz Kosakowski, Ewa Tokarzewska, Krzysztof Stodolny, A.
   Szwedowski, Piotr Marek, M. Stodolna
   Sędziowie Sądu Rejonowego w Wydziałach Karnych: J. Naworska, Iwona
   Litwińska, D. Lutostańska, A. Górczyńska, Dariusz Firkowski, Adam Barczak.


   Wnoszę o:
   1. wszczęcie śledztwa – dochodzenia przeciwko w/w osobą działającym
   wspólnie i w porozumieniu w zorganizowanej terrorystycznej grupie
   przestępczej.
   2. wszczęcie śledztwa – dochodzenia przeciwko w/w osobą niepowiązanym z
   tą grupą.
   3. zabezpieczenie mnie i mojej rodziny przed użyciem przemocy lub innej
   groźby bezprawnej.
   4. dokonanie czynności procesowych w postaci nakazu złożenia na piśmie
   przez wszystkich występujących w sprawie lekarzy (również biegłych sądowych)
   informacji o posiadanych uprawnieniach w dniu wykonywania badań na mojej
   osobie.
   5. dokonanie czynności procesowych w postaci nakazu złożenia na piśmie
   przez wszystkich występujących w sprawie lekarzy ( również biegłych sądowych)
   informacji o posiadaniu lub nie uprawnień do wykonywania badań lekarskich osób
   kierujących pojazdami silnikowymi i wydawanie opinii lub orzeczeń o posiadaniu
   kwalifikacji do wykonywania zawodu kierowcy pojazdów silnikowych w stosunku,
   do których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C, C+E.

   U z a s a d n i e n i e


   Dn. 1993-03-20 uległem wypadkowi komunikacyjnemu, w którym doznałem
   uszkodzenia kręgosłupa szyjnego. Krąg szyjny C3 wraz z towarzyszącym mu
   krążkiem kręgowym przesunął się w ten sposób, że centralnie uciska rdzeń
   kręgowy.
   Uznałem, że nie muszę dawać łapówki by uzyskać z tego tytułu rentę i
   odszkodowanie z ZUS i PZU. Tu niestety się mocno pomyliłem. ZUS, co prawda
   przyznał mi rentę, ale z ogólnego stanu zdrowia, PZU do istniejącej już umowy
   postawił nowe warunki następnie nie dopuścił do ich spełnienia. W obu
   przypadkach podstawową rolę odegrali tu sędziowie, którzy traktowali mnie jak
   przestępcę, a tymczasem wspólnie i w porozumieniu z biegłymi sądowymi sami
   dokonywali i nadal dokonują przestępstwa. Polegają one na wydawaniu opinii
   lekarskich przez lekarzy, nieposiadających odpowiednich uprawnień. Sędziowie
   uznają te badania za doskonałe i nie dopuszczają do przesłuchania tych lekarzy
   ani nawet do złożenia wyjaśnień na piśmie.
   Ponieważ w2000 r. lekarze oszuści uznali, że wyzdrowiałem i mogę
   wykonywać swój zawód kierowcy TIR-a. Zmieniłem taktykę, zacząłem zawiadamiać
   prokuraturę o popełnieniu przez tych lekarzy przestępstwa z art. 271 § 1 i 3
   kk, a ZUS z art.273 kk.
   Prokuratura do prowadzenia dochodzenia w tych sprawach dopuszczała
   policjantów, którzy to twierdzili, że art. te dotyczą dokumentów takich jak
   dowód osobisty czy prawo jazdy. Innym razem policjant okazał się
   niekompetentny do prowadzenia takiej sprawy, za każdym razem kończyło się to
   odmową podjęcia dochodzenia potwierdzoną przez wszystkie kolejne instancje z
   sądem karnym włącznie. Prokuratura Rejonowa w Olsztynie zaczęła mieć dosyć
   moich wizyt. Toteż prowadzący sprawę prokurator Tokarzewski odmówił mi moich
   praw do przejrzenia dokumentów i po prostu kazał mi spierdalać z Prokuratury i
   więcej tam nie przychodzić. Spowodowało to, że musiałem powiadomić o tym
   wyższe władze.
   Spowodowało to również, że zakupiłem wysokiej klasy cyfrowy dyktafon,
   na którym zacząłem nagrywać kolejne badania lekarskie.
   Podczas jednego z takich badań lekarz psychiatra po obejrzeniu moich
   zdjęć MRI sam opisuje, że uraz kręgosłupa jest u mnie powodem moich
   dolegliwości i zawrotów głowy, pomimo to namawia mnie bym ukrył swoje
   dokumenty i podjął pracę w zawodzie kierowcy.
   Ponownie złożyłem doniesienie o popełnieniu przestępstwa, ale i tym
   razem Prokuratura i Sądy uznały, że lekarze ZUS nie popełnili przestępstwa.
   Stwierdzili, bowiem oni, że nie badali mnie zgodnie z moimi kwalifikacjami do
   pracy w charakterze kierowcy, lecz zwracali uwagę na moje wykształcenie. Nie
   pomogło żadne moje tłumaczenie, że podpisane przez nich dokumenty stwierdzają,
   że badania wykonano na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach
   i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a ponieważ w ustawie tej
   wyraźnie jest napisane, że należy badać zdolność do pracy zgodną z poziomem
   posiadanych kwalifikacji lekarze ci popełnili przestępstwo dołączając swoje
   badania pod w/w ustawę.
   Sprawa, zatem wygląda, że przechodząc badania po wypadku w 1993r. ani
   razu nie badano mnie zgodnie z w/w ustawą, a zatem wszyscy lekarze włącznie z
   biegłymi sądowymi okazali się przestępcami, takimi samymi przestępcami są
   prokuratorzy i sędziowie, którzy do tej pory utrudniają przeprowadzenie
   normalnego śledztwa.
   Ta sama grupa przestępcza zaczęła mścić się na mojej rodzinie. Już
   wcześniej byłem kilka razy pobity przez Policję, następnie zamiast udzielić
   nam pomocy po zgłoszonej przez nas kolizji, w której nie braliśmy udziału,
   policja, próbowała nas pobić, a nawet zamordować. Gdy zgłosiłem ten fakt do
   prokuratury uznano, że nic takiego nie miało miejsca, natomiast po około pół
   roku zostałem przez Policję w sposób uwłaczający godności ludzkiej wyciągnięty
   z łóżka i bez okazania jakichkolwiek dokumentów przewieziony na kome
  • Gość: Gość portalu: obrokon Re: Należy zadać pytanie, kto nas okrada? A n IP: *.olsztyn.pl 28.09.03, 00:44
   Gdy zgłosiłem ten fakt do prokuratury uznano, że nic takiego nie miało
   miejsca, natomiast po około pół roku zostałem przez Policję w sposób
   uwłaczający godności ludzkiej wyciągnięty z łóżka i bez okazania jakichkolwiek
   dokumentów przewieziony na komendę. Tam okazało się, że jestem ścigany listem
   gończym, bez żadnych wyjaśnień przewieziono mnie do Zakładu Karnego w
   Barczewie tam po trzech dniach przedstawiono mi zarzuty o obrażeniu policjanta.
   W tym czasie lekarze ZUS spowodowali sytuację, że moja żona nie
   została przyjęta do szpitala na leczenie, o którym wszyscy dużo wcześniej
   wiedzieli, spowodowali również to, że po 25 latach pracy odebrano jej
   uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, co stało się bezpośrednią
   przyczyną zaistniałego zajścia w dniu 20 maja 2003r.
   W dn. 2002-10-02 Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
   w Warszawie wydał wyrok, w którym uznaje mnie za całkowicie zdolnego do
   wykonywania zawodu kierowcy, ale potwierdził również, że badania dokonywane
   przez wszystkich badających mnie do tej pory lekarzy są nie zgodne z prawem.
   Wykonałem, zatem badania zgodne z prawem, które to pozbawiły mnie
   prawa do wykonywania zawodu. Decyzją z dn. 2003-08-11 Urząd Miasta Olsztyn pod
   rygorem natychmiastowej wykonalności cofnął mi prawo jazdy do czasu poprawy
   warunków zdrowia, czyli na zawsze. Pod groźbą kary żąda natychmiastowego
   zwrotu tego dokumentu.
   Tym czasem ZUS razem z resztą bandy wykonują swoje badania uznając
   mnie za zdolnego do wykonywania zawodu kierowcy. W między czasie próbują po
   prostu pozbawić mnie życia. Wystąpiłem już nawet do Sądu z prośbą o eutanazję.
   Dwukrotnie stosowałem protest w postaci głodówki, który miał wyjaśnić, której
   władzy mam się słuchać. Jednak to ja wylądowałem w szpitalu psychiatrycznym.
   Już najwyższy czas z tym skończyć, sprawa stała się jasna i nie wymaga
   żadnych dodatkowych wyjaśnień. Sądy muszą postępować zgodnie z prawem i
   ustawami.


   Mirosław Kołecki

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka