Dodaj do ulubionych

Skazany za gwalt Holender udaje doktora

10.08.10, 22:59
Ja znalazlem tyle w sieci, nie udalo mi się ustalić pelnego nazwiska
tego gagatka:
Johan S. sentenced to 10 years
19 July 2007

THE HAGUE – The court in The Hague sentenced 26-year-old
Sassenheim man Johan S. to ten years in prison for several counts of
rape and one count of molestation.

Johan S. drugged his victims with valium before assaulting them. He
has continued to deny the accusations.

The court imposed a lighter penalty than the 16 years demanded by
the prosecution (OM). This was partly because the suspect was
acquitted in one of the five cases for which he was standing trial.


The court also found that the heavy penalty demanded by the OM
was "not in proportion to the sex offences S. committed."

Johan S. was arrested in Brazil and extradited to the Netherlands to
stand trial. The justice department plans to try him on another
three charges.

[Copyright Expatica News + ANP 2007]

Subject: Dutch news

Może ktoś cos wie więcej?
Obserwuj wątek
  • doomsday Re: Skazany za gwalt Holender udaje doktora 10.08.10, 23:06
   On tego doktora udaje wśród naszych studentek w Poznaniu , pisaly
   inne gazety. Studentki go częściowo namierzyly. Przedstawial się
   falszywym imieniem i nazwiskiem. Zidentyfikowal go studentka, która
   przetwarzala coś z jego prac na kompie i znalazla prawdziwe imię i
   nazwisko. Policja go tylko wylegitymowala i nie chce zamknać, bo nie
   używal falszywych dokumentów. Wydaje mi się, że policja jest leniwa.
   Facet dostal 10 lat za liczne gwalty po podaniu relanium za każdym
   razem, robil to w Brazylii na występach. Jeżeli w Izraelu skazali na
   póltora roku araba, który przed seksem z żydówką (dobrowolnym)
   przedstawil się, że jest Żydem , to i tu jakiś paragraf powinien się
   znależć . Przedstawial się falszywie by uwieść , poza tym policja
   powinna mu zrobić rewizję osobistą i nadzwyczajną i za każde valium
   na rok do pierdla.
  • doomsday Mam jego dane i zyciorys 10.08.10, 23:26
   tlumaczenie jest automatyczne z holenderskiego na angielski, ale coś
   można wyczytać:
   wikipedia:

   Johan Stellingwerf
   Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie From Wikipedia, the free
   encyclopedia
   Ga naar: navigatie , zoeken Jump to: navigation , search
   Johan Frederik Stellingwerf ( Leiden , 27 februari 1981 ) is een
   Nederlandse serieverkrachter . John Frederick Stellingwerf (
   Leiden , 27 February 1981 ) is a Dutch serial rapist .

   Johan Frederik Stellingwerf kwam in april 2006 in het nieuws toen
   zijn naam en foto op de televisie werden getoond vergezeld van een
   oproep van politie en Openbaar Ministerie . Johan Frederik
   Stellingwerf came in April 2006 in the news when his name and
   picture on TV were shown accompanied by a call from police and
   public prosecution . Een dergelijke oproep komt in Nederland zelden
   voor omdat normaal gesproken bij het tonen van verdachten eerst
   toestemming aan het College van procureurs-generaal moet worden
   gevraagd. Such a call in the Netherlands rare because normally,
   showing suspects permission to the College of Procurators-General
   should be requested. Het college achtte de hoeveelheid slachtoffers
   en de ernst en van de ten laste legging dusdanig zwaar dat ze dit
   middel nodig achtte. The Board considered the victims and the amount
   and severity of the charges deposited so heavy that she means it
   deemed necessary. Ook de kans op (snel) recidief was een motief in
   de toepassing van dit middel. The probability of (fast) was a
   recurrent motif in the application of this drug.

   Stellingwerf gaf als leraar-in-opleiding aardrijkskunde en economie
   op scholen in Rijnsburg, Noordwijk, Amsterdam en Den Haag.
   Stellingwerf gave as a teacher in training at schools in geography
   and economics Rijnsburg, Noordwijk, Amsterdam and The Hague. In 2003
   was Stellingwerf docent Maatschappijleer op een (middelbare) school
   in Hoofddorp. In 2003 Stellingwerf Civics teacher at a (high) school
   in Hoofddorp.

   Stellingwerf werd verdacht van 15 verkrachtingen die niet alle
   wettig konden worden bewezen. Stellingwerf was suspected of 15 rapes
   that not all could be legally proven. De verkrachte vrouwen deden
   onafhankelijk van elkaar aangifte. The raped women were independent
   of each report. Hij pleegde zijn misdrijven in het uitgaansleven. He
   committed his crimes in the nightlife. De slachtoffers zouden zijn
   gedrogeerd met valium en chloroform . The victims were drugged with
   valium and chloroform . Dit zou gebeurd zijn in onder andere
   Amsterdam en Leiden . This would have happened in eg Amsterdam and
   Leiden . Er zou daarbij grof geweld gebruikt zijn. They would have
   used brute force.

   Zijn auto, een Opel Kadett van het bouwjaar 1990 , is teruggevonden
   in Duitsland . His car, an Opel Kadett in the year 1990 , has been
   found in Germany . Hij zou zijn gevlucht met behulp van een Engelse
   vriendin. He would have fled with an English friend. Ook zijn ouders
   (beiden advocaat) spelen een dubieuze rol in deze periode. His
   parents (both lawyers) play a dubious role in this period. Beide
   waren op de hoogte dat hun zoon in Nederland gezocht werd in verband
   met de eerder genoemde feiten. Both were aware that their son was
   wanted in the Netherlands in connection with the aforementioned
   facts. Beide hebben zij justitie niet geinformeerd over de
   verblijfplaats van hun zoon. Both have their justice not informed
   about the whereabouts of their son. Met name van moeder is
   aangetoond dat zij nog contact met haar zoon onderhield. Especially
   mothers have been shown to have maintained contact with her son. Ook
   zou zij op de hoogte zijn geweest van zijn verblijfplaats. Nor would
   they have been aware of his whereabouts. Het was echter ook dit
   contact dat leidde tot de aanhouding van Stellingwerf. It was also
   this contact that led to the arrest of Stellingwerf. Zijn e-mails
   werden terug getraceerd tot een specifiek internetcafé in Brazilië .
   His e-mails were traced back to a specific Internet in Brazil . Op
   27 juni 2006 werd bekend dat Stellingwerf in de stad Curitiba was
   aangehouden. On June 27th 2006 it was announced that the city
   Stellingwerf Curitiba was arrested. Stellingwerf verklaarde zijn
   verblijf met de mededeling dat hij gewoon op reis was. Stellingwerf
   declared his stay with the announcement that he was simply
   traveling. Vreemd hieraan is natuurlijk dat zijn ouders op de hoogte
   waren van zijn arrestatiebevel en dat Stellingwerf met hen gedurende
   deze periode contact heeft gehad. Strange thing is that his natural
   parents were aware of his arrest warrant and that Stellingwerf with
   them during this period has had contact.

   Op 28 september 2006 werd bekendgemaakt dat Brazilië Stellingwerf
   zou uitleveren aan Nederland. On September 28th 2006 it was
   announced that Brazil would Stellingwerf extradite to the
   Netherlands. De uitlevering naar Nederland verliep echter niet erg
   voorspoedig. The extradition to the Netherlands went not very well.

   Op 7 november 2006 eist Stellingwerf in een kort geding tegen de
   Staat om binnen 24 uur mensen naar Brazilië te sturen om de
   uitlevering direct te regelen. On November 7 2006 Stellingwerf
   demands in a summary proceedings against the State within 24 hours
   to send people to Brazil for the extradition directly to arrange.
   Hij zou ernstig kwakkelen met zijn gezondheid. He would seriously
   doldrums with his health.

   Op 9 november 2006 is Stellingwerf door de Braziliaanse autoriteiten
   uitgeleverd aan Nederland. On November 9 2006 Stellingwerf by the
   Brazilian authorities extradited to the Netherlands.

   Hij is op 13 november 2006 voorgeleid aan de rechter-commissaris van
   de rechtbank in Den Haag. He is on 13 November 2006 brought before
   the judge of the court in The Hague. Deze gelast een verlenging van
   het voorarrest met 14 dagen. This ordered an extension of the remand
   by 14 days.

   Later claimde Stellingwerf dat hij in de Braziliaanse gevangenis
   zelf is verkracht, mishandeld en dat zijn drinkwater was vermengd
   met ratten urine . Stellingwerf later claimed that he was in the
   Brazilian prison itself was raped, beaten and that his drinking
   water was mixed with rat urine . Behalve de verklaringen hierover
   van Stellingwerf zelf is er geen (lichamelijk) bewijs wat deze
   beweringen bevestigd. Besides the statements about Stellingwerf of
   itself, there is no (physical) evidence which confirmed these
   allegations.

   Op woensdag 4 juli 2007 stond hij voor de rechter in Den Haag . On
   Wednesday 4 July 2007 , he stood before the court in The Hague . Op
   de rechtszitting ontkende hij het hem ten laste gelegde en beweerde
   dat hij slechts had gevoosd met de vrouwen. At the trial he denied
   the charge against him and claimed that he only had gevoosd with
   women. Tot seksueel contact was het, volgens hem, niet gekomen. To
   sexual contact was, according to him, did not come. In zijn verweer
   was het zoenen en knuffelen uitgegaan van de vrouwen. In his defense
   was kissing and hugging the women assumed.

   Stellingwerf heeft geen medewerking verleend aan justitieel
   onderzoek naar zijn geestvermogens, zo ook niet aan het onderzoek
   van het Pieter Baan Centrum. Stellingwerf did not cooperate with
   judicial investigation into his mental faculties, if not the
   investigation of the Pieter Baan Centre. Hierdoor kon door justitie
   dus niet worden vastgesteld of Stellingwerf lijdt aan een stoornis.
   This could not be determined by judicial or Stellingwerf suffer from
   a disorder. De strafmaat tbs kon hierdoor niet worden geëist.
   Penalties TBS could therefore not be required. Dit is de laatste
   jaren een veel gebruikte methode van advocaten om hun clienten uit
   het TBS circuit te houden. This is the last years a common method of
   lawyers to their clients to keep track of the TBS. TBS kan bij
   gebrek aan vooruitgang steeds opnieuw worden ver
  • doomsday Re: Skazany za gwalt Holender udaje doktora 10.08.10, 23:43
   farm1.static.flickr.com/22/182713974_423fe8eb1a_m.jpg
   To jest jego zdjęcie .
   Wikipedia informuje w ostatnim akapicie jego biografii, że w wyniku
   apelacji wyrok 10 lat zmniejszono mu do pięciu i aktualnie przebywa
   w Zakladzie Psychiatrycznym:

   The sentence was reduced from 10 years to five years and eight
   months imprisonment.

   Johan Stellingwerf currently resides in the individual guidance
   department (IBA) of the Judicial Layout New Vosseveld in Vught.
   This department specializes in inmates with severe psychological or
   psychiatric disorder.

   Czyli, że nasz Johan przeniósl się bezpośrednio z więziennego
   zakladu psychiatrycznego do Poznania . A policja jeszcze zastanawia
   się co z nim zrobić .
   Proszę panów wystarczy osdzić go na kilka tygodni w Zakladzie dla
   Nerwowo Chorych w Gnieżnie . Stawka żywieniowa 1 zl. dziennie, jedna
   lazienkia na 100 pacjentów , w salach minimum 25 osób, część śpi na
   ziemi z braku lóżek . Nasrane i zaszczane wszędzie i wszystko .
   Wystarczą dwa tygodnie, pan Johan już więcej się w Polsce nie zjawi,
   gwarantuję,
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka