Dodaj do ulubionych

Jak bronić się przed słuszną krytyką?

04.02.23, 07:59
To proste. Spowodować by krytykanci tak się zapalili w swej krytyce, że zaczną pisać bzdury. Powszechnie wiadomo, że przesada w krytyce powoduje, że ludzie zapominają o prawdzie i zaczynają odrzucać - i przesadną krytykę i tą, która ma pełne uzasadnienie.
Przykład.
Nasza kochana partia rządząca. Jej "dokonania" są powszechnie znane i ich krytyka jest uzasadniona. Więc co ma zrobić PIS? Uruchamia właściwych ludzi, którzy sprowadzają sprawy do absurdu (jak trzeba to przekłamując) a przez to ośmieszając krytykę. Należy dać poczatek a potem agentura i tzw pożyteczni" resztę zrobią. Np. PIS proponuje wprowadzenie w określonych sytuacjach (wojny itp) konfiskatę majątków obcokrajowców:
"W razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej napaści na terytorium innego państwa, majątek osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi,.........." i zastanawianie się komu z nas skonfiskują majątek. Absurd? Tak. Oczywiście sfanatyzowani zwolennicy w to uwierzą ale myśląca większość po sprawdzeniu stwierdzi, że to absurd i odrzuci - niestety wraz z uzasadnioną częścią krytyki "przewodniej siły narodu - partii naszej kochanej".
Jak to napisano w Dziennku w innej sprawie ale analogia jest czytelna (mam nadzieję):
"Gdy S. szedł ulicami Warszawy, coś zdradzało w nim szpiega. Może onuca wystająca z walonek, może treści wrzucane w internecie, a może to, że funkcjonariusze FSB na Belwederskiej wołali za nim: priwiet, tawariszcz lejtienant!".
;)
Obserwuj wątek
  • kiks4 Re: Jak bronić się przed słuszną krytyką? 04.02.23, 12:32
   Rene! A nie uważasz, że bardziej potrzebna byłaby poprawka umożliwiająca konfiskatę majątków, nabytych w trakcie pełnienia funkcji w aparacie państwowym, w tym w spółkach skarbu państwa? Oczywiście obejmująca samych urzędników jak i ich żony, kochanki, kochanków, rodzeństwo, szwagrów, teściów rodziców i sąsiadów.
   Skala tego zjawiska jest nieskończenie większa od prawdopodobieństwa wystąpienia przypadku opisanego jako: "W razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ..."
   A druga poprawka powinna przywracać nożyce, obcinające wysokość wynagrodzeń w spółkach państwowych do określonej wielokrotności najniższego wynagrodzenia.
   To już było i dobrze działało ino komuś wadziło.
   Inna możliwość to obligatoryjny wymóg konsultowania siatki płac w spółkach przez wyspecjalizowane firmy.
   W firmie niemieckiej, w której pracowałem, działającej także na terenie Polski, płace opierały się na wynikach badania lokalnego rynku płac przez firmę consultingową. Zarząd stał na stanowisku, że określenie wysokości płacy musi być wyważone starannie- zbyt wysokie to niepotrzebna strata dla firmy. Zbyt niskie skutkują odpływem doświadczonej kadry do lepiej płacących przedsiębiorstw.
   Zastanawiam się, czy osoba przyznająca kosmiczne wynagrodzenia w firmach państwowych nie powinna odpowiadać za niekorzystne rozporządzenie majątkiem spółki...
   • renepoznan Re: Jak bronić się przed słuszną krytyką? 04.02.23, 13:33
    Zgoda Kiksie. Jednak, czy nie zauważasz, że to są jednak inne problemy. Sporo kwestii czeka na uregulowanie prawne. Można je wskazywać - ale co to ma do sprawy, którą ja poruszyłem?
  • snajper55 Re: Jak bronić się przed słuszną krytyką? 04.02.23, 12:48
   renepoznan napisał:

   > Np. PIS proponuje wprowadzenie w określonych sytuacjach (wojny itp) konfiska
   > tę majątków obcokrajowców:

   Nieprawda. PiS proponuj wprowadzeni w określonych sytuacjach konfiskat majątków. Także naszych.

   "...majątek osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb Państwa... "

   Wszyscy jesteśmy podmiotami prawa, a wiec nasz majątki mogą zostać skonfiskowane.

   S.
   • renepoznan Re: Jak bronić się przed słuszną krytyką? 04.02.23, 13:36
    Bez urazy. Doucz się co to są "inne podmioty" w kontekście tego przepisu. Kiedyś była taka zasada: Nie znam się to się nie wypowiadam. Szkoda, że o niej nie pamiętasz. O ile nie robisz tego świadomie - przeczytaj jeszcze raz to co napisałem.
    • snajper55 Re: Jak bronić się przed słuszną krytyką? 04.02.23, 16:28
     renepoznan napisał:

     > Bez urazy. Doucz się co to są "inne podmioty" w kontekście tego przepisu. Kiedy
     > ś była taka zasada: Nie znam się to się nie wypowiadam. Szkoda, że o niej nie p
     > amiętasz. O ile nie robisz tego świadomie - przeczytaj jeszcze raz to co napisa
     > łem.

     Podmiot prawa

     Każdy podmiot, który jest zdolny do bycia podmiotem praw i obowiązków w prawie cywilnym.

     Zdolność prawna jest atrybutem osób fizycznych, jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi (w szczególności Skarbu Państwa) oraz niebędących osobami prawnymi (np. spółki, stowarzyszenia), którym zdolność prawną nadają przepisy szczególne. Nie można się jej zrzec, pozbawić ani ograniczyć.

     www.gov.pl/web/ia/podmiot-prawa
     Czyżbyś uważał, że podmiot prawa nie jest podmiotem?

     S.
     • renepoznan Re: Jak bronić się przed słuszną krytyką? 04.02.23, 18:22
      Przy takim rozumowaniu: "Podmiot – część zdania, która w zdaniu w stronie czynnej oznacza wykonawcę czynności wyrażonej orzeczeniem, obiekt podlegający procesowi wyrażonemu orzeczeniem lub znajdujący się w stanie wyrażonym orzeczeniem.
      Chcesz konfiskować majątek części zdania.
      Nie ośmieszaj się. Nie po to ludzie uczą się latami prawa by akceptować takie durnoty jaki wypisujesz.
      • snajper55 Re: Jak bronić się przed słuszną krytyką? 04.02.23, 19:53
       renepoznan napisał:

       > Przy takim rozumowaniu: "Podmiot – część zdania, która w zdaniu w stronie czyn
       > nej oznacza wykonawcę czynności wyrażonej orzeczeniem, obiekt podlegający proce
       > sowi wyrażonemu orzeczeniem lub znajdujący się w stanie wyrażonym orzeczeniem.
       > Chcesz konfiskować majątek części zdania.
       > Nie ośmieszaj się. Nie po to ludzie uczą się latami prawa by akceptować takie
       > durnoty jaki wypisujesz.

       "majątek osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb Państwa"

       To "innych podmiotów" czyli nas wszystkich, jest sednem tej nowelizacji i jest odpowiednikiem starego "lub czasopisma". Nie dasz rady tego zakłamać.

       S.
       • renepoznan Re: Jak bronić się przed słuszną krytyką? 04.02.23, 20:22
        Jasne Snajper. Nikt Ciebie nie przekona, że "czarne jest czarne".
        Tacy jak Ty ośmieszają sensowną krytykę PIS-u. O to tobie chodzi czy po prostu nie ogarniasz co robisz?
        • snajper55 Re: Jak bronić się przed słuszną krytyką? 04.02.23, 21:33
         renepoznan napisał:

         > Jasne Snajper. Nikt Ciebie nie przekona, że "czarne jest czarne".
         > Tacy jak Ty ośmieszają sensowną krytykę PIS-u. O to tobie chodzi czy po prostu
         > nie ogarniasz co robisz?

         Widzę że rozpaczliwie bronisz zapisów uderzających we wszystkich Polaków. Gdyż zapis "osoby prawne oraz inne podmioty" obejmuje wszystkich Polaków oraz ich firmy.

         S.
         • qwardian Snajperze, Posen nie dla idiotów.. 04.02.23, 22:02
          art. 234a ust. 1 Konstytucji RP (projekt)
          W razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej napaści na terytorium innego państwa, majątek osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania, w przypadku gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z władzami publicznymi tego państwa.
          • renepoznan Re: Snajperze, Posen nie dla idiotów.. 04.02.23, 22:05
           Nie tłumacz tego snajperowi bo i tak go nie przekonasz. Dostał inne wytyczne i nie zwraca uwagi na to, że robi z siebie idiotę. A może nawet nie robi.
           Przestałem z nim dyskutować bo to bez sensu.
           • snajper55 Re: Snajperze, Posen nie dla idiotów.. 04.02.23, 22:09
            renepoznan napisał:

            > Nie tłumacz tego snajperowi bo i tak go nie przekonasz.

            On niczego ni tłumaczy. On jedyni zacytował projekt przepisu pozwalającego konfiskować majątki Polaków.

            S.
          • snajper55 Re: Snajperze, Posen nie dla idiotów.. 04.02.23, 22:08
           qwardian napisał:

           > art. 234a ust. 1 Konstytucji RP (projekt)
           > W razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium Rzeczypo
           > spolitej Polskiej lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnęt
           > rznego Rzeczypospolitej Polskiej napaści na terytorium innego państwa, majątek
           > osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych pod
           > miotów, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może
           > zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania, w przypad
           > ku gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany w jakie
           > jkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie napaści zbrojnej
           > dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią, w szczególno
           > ści ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela
           > majątku z władzami publicznymi tego państwa.


           No i?

           S.
           • qwardian Re: Snajperze, Posen nie dla idiotów.. 05.02.23, 18:25
            To Ciebie dziwi Snajperze, tak odbiorą majątek, albo gorzej. W greckiej Antygonie, jej bratu Polinejkesowi, (zwróć uwagę Snajperze na analogię z Polin), odmówiono pochówku zdrajcy. Ja jestem klasycznym Narodowym Robotnikiem, który służy Bogu, ale PO mnie przyjdą ci, którzy odbiorą wam majątki i wyrzucą wasze zwłoki z Powązek..
            • snajper55 Re: Snajperze, Posen nie dla idiotów.. 05.02.23, 19:53
             qwardian napisał:

             > PO mnie przyjdą ci, którzy odbiorą wam majątki i wyrzucą wasze zwłoki z Powązek..

             Dzicz po ciebie przyjedzie? Mam nadzieję, że ta dzicz po jesiennych wyborach (jeśli się odbędą i nie będą sfałszowane) trafi na swoje miejsce, zgodnie z polskim prawem.

             S.
  • qwardian Re: Jak bronić się przed słuszną krytyką? 04.02.23, 13:13
   Na dziesięć miesięcy przed wyborami, demokraci zaczynają zachowywać się jak kobiety w ciąży, nawet jeżeli nic się z tego nie urodzi. Jedynym uwieńczeniem demokracji jest zdobycie władzy, nic poza tym, to jest cel sam w sobie. Stąd akrobacje, oraz iluzja, ale ja bym jednak prosił użytkowników Forum Poznań, żeby szanowali szlachetny zamiar trzymania się tematyki miasta w którym żyjemy. Podpowiadam, Forum Kraj jest świetną propozycją..
   • renepoznan Re: Jak bronić się przed słuszną krytyką? 04.02.23, 13:37
    Głos wołającego na puszczy. ;)

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka