Dodaj do ulubionych

Re :Do Działaczy Spółdzielni Mieszkaniowych

IP: *.udn.pl 01.12.05, 13:08
27.11.2005 STRATEGICZNE CELE KZLiS - NOWE PRAWO SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ
i ZMIANY W USTAWIE O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH


W sobotę 26 listopada br. obradował w Koninie Zarząd Główny Krajowego Związku
Lokatorów i Spółdzielców. Było to pierwsze po ostatnich wyborach
Parlamentarnych i Prezydenckich posiedzenie. Podczas omawiania wielu
istotnych spraw dotyczących problemów spółdzielczości i mieszkalnictwa
większość występujących w dyskusji, kładła duży akcent na możliwości daleko
idących zmian w prawie w oparciu o wielu dobrze przygotowanych
parlamentarzystów i ministra Budownictwa. Postanowiono, że głównymi i
strategicznymi celami KZLiS w tej kadencji będą: uchwalenie przez Parlament
oddzielnego Prawa Spółdzielczego regulującego prawo w spółdzielniach
mieszkaniowych oraz wcześniej - wprowadzenie daleko idących zmian w ustawie o
spółdzielniach mieszkaniowych. Do prac w Komisjach Sejmowych w tych sprawach,
powołano czworo naszych reprezentantów: Jolantę Kwiatkowską i Annę Grabską z
Warszawy oraz Marcina Bonickiego z Warszawy i Andrzeja Drozdowskiego z
Białegostoku. Zarząd postanowił, że jak zajdzie taka potrzeba to wymienieni
wyżej nasi przedstawiciele zostaną także powołani w skład doradców ministra
Jerzego Polaczka. Zarząd postanowił wystąpić do ministra sprawiedliwości o
wydanie wytycznych Prokuratorom rejonowym w sprawach postępowań wnoszonych
przez organizacje spółdzielców lub spółdzielców mieszkaniowych. Również
podjęto decyzję o przygotowaniu i szybkim skierowaniu wniosku do Klubu
Parlamentarnego PiS i ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o wystąpienie
z rewizją nadzwyczajną w tak zwanej sprawie "prowokacji Olsztyńskiej A.
Szmidta i M. Bystrzyckiego". Zarząd Główny wykreślił z rejestru niektóre
oddziały terenowe - /głównie z powodu zaprzestania działalności/. Powołał
także trzy nowe oddziały w Katowicach, Słupsku i Świeciu n. Wisłą. Zarząd
Główny odwołał z funkcji Skarbnika i składu Prezydium /na jego prośbę/ Józefa
Pawlaka oraz ze składu Prezydium /na własną prośbę/ Marcina Bonickiego.
Zarząd powołał trzech nowych członków powiększając swój skład do 33 osób.
Nowymi członkami Zarządu zostali: Józef Jasak z Turku, Urszula Olejnik z
Krotoszyna i Adam Eltman z Konina. Na funkcje Skarbnika oraz w skład
Prezydium powołano Adama Eltmana. Gościem obrad był Przewodniczący Senackiej
Komisji Gospodarki Narodowej - Senator Marek Waszkowiak. W obradach, jako
obserwatorzy /biorąc udział w dyskusji/ uczestniczyli przedstawiciele wielu
oddziałów terenowych z całej Polski.
Obserwuj wątek
  • Gość: Działacz Re: Re :Do Działaczy Spółdzielni Mieszkaniowych IP: *.udn.pl 03.12.05, 10:32
   Rzeczpospolita dnia 03.XII.2005r
   Prawo co dnia
   MIESZKANIA Lokatorskie i własnościowe muszą być przygotowane do wykupu

   Niewykonalny obowiązek spółdzielni


   Jeszcze kilka miesięcy spółdzielnie mieszkaniowe mają na przygotowanie
   przenoszenia własności lokali na swoich członków. Większość o tym nie wie albo
   nie może tego zrobić


   Nieuregulowany stan prawny gruntów to bolączka spółdzielni mieszkaniowych w
   dużych miastach. Tam długo jeszcze spółdzielcy nie wykupią mieszkania na
   własność. Na zdjęciu domy spółdzielni „Energetyka”
   (c) PIOTR GĘSICKI
   Członkowie spółdzielni mający mieszkania lokatorskie lub własnościowe mogą
   wykupić je na własność (z wyjątkiem lokatorskich budowanych ze środków z
   Krajowego Funduszu Mieszkaniowego). W tym celu składa się do spółdzielni
   wniosek o wykup. Jeśli jest to pierwszy taki wniosek w danej nieruchomości, to
   od dnia złożenia biegnie dwuletni termin, w którym spółdzielnia musi
   przygotować się do przeniesienia własności lokali.

   Mówi o tym art. 42 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Za kilka
   miesięcy zmieni się jednak jego treść. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował
   bowiem konstytucyjność części ustępu 1 tego artykułu. Określa ona początek
   biegu terminu (chodzi o datę złożenia pierwszego wniosku). Utratę ważności
   wspomnianej części przepisu TK odroczył o rok, czyli do 28 kwietnia 2006 r.

   Za kilka miesięcy
   W tym dniu pojawi się w prawie luka, która przysporzy spółdzielniom i jej
   członkom wielu problemów.

   - Przepis nie określi już początku biegu terminu, ale zobowiąże spółdzielnie
   mieszkaniowe do przygotowania przenoszenia lokali na własność spółdzielców -
   uważa Ryszard Jajszczyk, dyrektor biura Związku Rewizyjnego Spółdzielni
   Mieszkaniowych RP.

   Powstaje więc pytanie, od kiedy należy liczyć dwuletni termin. - Brak wyraźnego
   określenia oznacza jedno: liczy się go - mówi Jajszczyk - od wejścia w życie
   ustawy, czyli od 24 kwietnia 2001 r. Dwa lata dawno więc już minęły.

   W kwietniu 2006 r. wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe muszą więc być gotowe do
   wykupu mieszkań na własność. Oznacza to konieczność uporządkowania stanu
   prawnego swoich nieruchomości, przygotowania podziałów geodezyjnych działek
   oraz podjęcia uchwały z wykazem lokali przeznaczonych do wykupu na własność.

   Podjęcie tych czynności - wyjaśnia Jajszczyk - wiąże się z olbrzymim wysiłkiem
   organizacyjnym oraz kosztami. Mają one sens, gdy w spółdzielni są chętni do
   wykupu mieszkań. Często jednak ich nie ma.

   Tak jest np. w Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyka" w Warszawie
   oraz "Zacisze" w Małkini. - Mieliśmy chętnych do wykupu mieszkań na własność w
   dwóch budynkach. Podjęliśmy więc stosowne kroki i mieszkania dawno już zostały
   wykupione - mówi Ewa Janik, prezes "Zacisza". W "Energetyce" zaś na 20 tys.
   lokali wykupiło mieszkania tylko 100 osób.

   O jakie chodzi porządki
   Wiele spółdzielni nie zdaje sobie sprawy, co je czeka. Większość nie zdąży
   uporządkować swojej sytuacji prawnej. - Osiedla Stegny Północne oraz
   Idzikowskiego zostaływybudowane na gruntach, do których spółdzielnia nie ma
   tytułu prawnego - mówi Sylwester Mirecki, zastępca prezesa ds. ekonomicznych
   w "Energetyce". - Do kwietnia przyszłego roku na pewno nie uda się nam ich
   wykupić.

   Te kłopoty spółdzielni to spadek po PRL. Budując swoje osiedla, nie
   przywiązywały wagi do porządkowania na bieżąco stanu prawnego gruntów.

   Nadrobienie tych zaległości to nie wszystko. Trzeba dokonać podziałów
   geodezyjnych działek. Spółdzielnie, które zdążą do końca roku, otrzymają
   refundację kosztów z budżetu państwa. Szans na nią nie mają więc te, które nie
   uregulowały spraw własności gruntów.

   - Wiele budynków spółdzielczych - twierdzi Ewa Janik - nie ma też dokumentacji
   technicznej, np. rzutów kondygnacji z zaznaczonymi lokalami.

   Ponadto dla każdego lokalu spółdzielnie muszą uzyskać ze starostwa
   zaświadczenie o jego samodzielności. W dużych, takich jak "Energetyka",
   potrzebnych będzie ich kilkadziesiąt tysięcy.

   Potrzebna nowelizacja
   Trybunał odroczył utratę ważności przepisu o rok, bo chciał dać czas
   ustawodawcy na zmianę przepisu. Jego wyrok zapadł, kiedy kończyła się IV
   kadencja Sejmu, a potem były wybory prezydenckie i parlamentarne.

   Z tego powodu prac legislacyjnych nad zmianą przepisu nie podjęto przez wiele
   miesięcy. Na razie Ministerstwo Transportu i Budownictwa pracuje nad
   założeniami nowelizacji ustawy. Ma ona objąć także art. 42.

   RENATA KRUPA-DĄBROWSKA

   --------------------------------------------------------------------------------

   Nie zawsze opóźnienia są celowe
   Wielu władzom spółdzielni mieszkaniowych członkowie zarzucają celowe
   utrudnianie wykupywania mieszkań na własność. Nie chcą bowiem tracić własności
   lokali. Zwlekają więc z przygotowaniami. Pogląd ten podziela m.in. Trybunał
   Konstytucyjny. Można to przeczytać w uzasadnieniu wyroku z 20 kwietnia. Czas
   najwyższy jego zdaniem zmobilizować spółdzielnie do podjęcia stosownych kroków.
   Nie wszystkie jednak są opieszałe celowo. Spółdzielnie mają często poważne
   kłopoty z uregulowaniem swojej sytuacji prawnej. Karanie ich byłoby
   niesprawiedliwe. Zwłaszcza że tak naprawdę ukarani zostaną spółdzielcy, dla
   których wydatki związane z przygotowaniami przekształceń mogą być nie do
   udźwignięcia.

   ret

   • Gość: Lex Re: Re :Do Działaczy Spółdzielni Mieszkaniowych IP: *.udn.pl 03.12.05, 21:05
    Rzeczpospoli Prawo co dnia
    MIESZKANIA Lokatorskie i własnościowe muszą być przygotowane do wykupu

    Niewykonalny obowiązek spółdzielni


    Jeszcze kilka miesięcy spółdzielnie mieszkaniowe mają na przygotowanie
    przenoszenia własności lokali na swoich członków. Większość o tym nie wie albo
    nie może tego zrobić


    Nieuregulowany stan prawny gruntów to bolączka spółdzielni mieszkaniowych w
    dużych miastach. Tam długo jeszcze spółdzielcy nie wykupią mieszkania na
    własność. Na zdjęciu domy spółdzielni „Energetyka”
    (c) PIOTR GĘSICKI
    Członkowie spółdzielni mający mieszkania lokatorskie lub własnościowe mogą
    wykupić je na własność (z wyjątkiem lokatorskich budowanych ze środków z
    Krajowego Funduszu Mieszkaniowego). W tym celu składa się do spółdzielni
    wniosek o wykup. Jeśli jest to pierwszy taki wniosek w danej nieruchomości, to
    od dnia złożenia biegnie dwuletni termin, w którym spółdzielnia musi
    przygotować się do przeniesienia własności lokali.

    Mówi o tym art. 42 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Za kilka
    miesięcy zmieni się jednak jego treść. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował
    bowiem konstytucyjność części ustępu 1 tego artykułu. Określa ona początek
    biegu terminu (chodzi o datę złożenia pierwszego wniosku). Utratę ważności
    wspomnianej części przepisu TK odroczył o rok, czyli do 28 kwietnia 2006 r.

    Za kilka miesięcy
    W tym dniu pojawi się w prawie luka, która przysporzy spółdzielniom i jej
    członkom wielu problemów.

    - Przepis nie określi już początku biegu terminu, ale zobowiąże spółdzielnie
    mieszkaniowe do przygotowania przenoszenia lokali na własność spółdzielców -
    uważa Ryszard Jajszczyk, dyrektor biura Związku Rewizyjnego Spółdzielni
    Mieszkaniowych RP.

    Powstaje więc pytanie, od kiedy należy liczyć dwuletni termin. - Brak wyraźnego
    określenia oznacza jedno: liczy się go - mówi Jajszczyk - od wejścia w życie
    ustawy, czyli od 24 kwietnia 2001 r. Dwa lata dawno więc już minęły.

    W kwietniu 2006 r. wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe muszą więc być gotowe do
    wykupu mieszkań na własność. Oznacza to konieczność uporządkowania stanu
    prawnego swoich nieruchomości, przygotowania podziałów geodezyjnych działek
    oraz podjęcia uchwały z wykazem lokali przeznaczonych do wykupu na własność.

    Podjęcie tych czynności - wyjaśnia Jajszczyk - wiąże się z olbrzymim wysiłkiem
    organizacyjnym oraz kosztami. Mają one sens, gdy w spółdzielni są chętni do
    wykupu mieszkań. Często jednak ich nie ma.

    Tak jest np. w Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyka" w Warszawie
    oraz "Zacisze" w Małkini. - Mieliśmy chętnych do wykupu mieszkań na własność w
    dwóch budynkach. Podjęliśmy więc stosowne kroki i mieszkania dawno już zostały
    wykupione - mówi Ewa Janik, prezes "Zacisza". W "Energetyce" zaś na 20 tys.
    lokali wykupiło mieszkania tylko 100 osób.

    O jakie chodzi porządki
    Wiele spółdzielni nie zdaje sobie sprawy, co je czeka. Większość nie zdąży
    uporządkować swojej sytuacji prawnej. - Osiedla Stegny Północne oraz
    Idzikowskiego zostaływybudowane na gruntach, do których spółdzielnia nie ma
    tytułu prawnego - mówi Sylwester Mirecki, zastępca prezesa ds. ekonomicznych
    w "Energetyce". - Do kwietnia przyszłego roku na pewno nie uda się nam ich
    wykupić.

    Te kłopoty spółdzielni to spadek po PRL. Budując swoje osiedla, nie
    przywiązywały wagi do porządkowania na bieżąco stanu prawnego gruntów.

    Nadrobienie tych zaległości to nie wszystko. Trzeba dokonać podziałów
    geodezyjnych działek. Spółdzielnie, które zdążą do końca roku, otrzymają
    refundację kosztów z budżetu państwa. Szans na nią nie mają więc te, które nie
    uregulowały spraw własności gruntów.

    - Wiele budynków spółdzielczych - twierdzi Ewa Janik - nie ma też dokumentacji
    technicznej, np. rzutów kondygnacji z zaznaczonymi lokalami.

    Ponadto dla każdego lokalu spółdzielnie muszą uzyskać ze starostwa
    zaświadczenie o jego samodzielności. W dużych, takich jak "Energetyka",
    potrzebnych będzie ich kilkadziesiąt tysięcy.

    Potrzebna nowelizacja
    Trybunał odroczył utratę ważności przepisu o rok, bo chciał dać czas
    ustawodawcy na zmianę przepisu. Jego wyrok zapadł, kiedy kończyła się IV
    kadencja Sejmu, a potem były wybory prezydenckie i parlamentarne.

    Z tego powodu prac legislacyjnych nad zmianą przepisu nie podjęto przez wiele
    miesięcy. Na razie Ministerstwo Transportu i Budownictwa pracuje nad
    założeniami nowelizacji ustawy. Ma ona objąć także art. 42.

    RENATA KRUPA-DĄBROWSKA

    --------------------------------------------------------------------------------

    Nie zawsze opóźnienia są celowe
    Wielu władzom spółdzielni mieszkaniowych członkowie zarzucają celowe
    utrudnianie wykupywania mieszkań na własność. Nie chcą bowiem tracić własności
    lokali. Zwlekają więc z przygotowaniami. Pogląd ten podziela m.in. Trybunał
    Konstytucyjny. Można to przeczytać w uzasadnieniu wyroku z 20 kwietnia. Czas
    najwyższy jego zdaniem zmobilizować spółdzielnie do podjęcia stosownych kroków.
    Nie wszystkie jednak są opieszałe celowo. Spółdzielnie mają często poważne
    kłopoty z uregulowaniem swojej sytuacji prawnej. Karanie ich byłoby
    niesprawiedliwe. Zwłaszcza że tak naprawdę ukarani zostaną spółdzielcy, dla
    których wydatki związane z przygotowaniami przekształceń mogą być nie do
    udźwignięcia.

    ret    Drukuj artykuł
    Wyślij artykuł

    ta 03.XII.2005r
    • Gość: Lex Re: Re :Do Działaczy Spółdzielni Mieszkaniowych IP: *.udn.pl 05.12.05, 08:45
     Rzeczpospolita 5 grudnia 2005r
     PRAWO CO DNIA
     PRAWO CYWILNE

     Wdowa wywalczyła mieszkanie


     Najbliżsi mają prawo do przejęcia lokatorskiego mieszkania po zmarłym członku
     spółdzielni bez dopłat do wkładu mieszkaniowego, wynikających z waloryzacji -
     orzekł Sąd Najwyższy.


     Sąd Najwyższy (na zdjęciu przewodniczący składu orzekającego w tej sprawie
     sędzia Gerard Bieniek)apelował do spółdzielni mieszkaniowych o więcej
     życzliwości dla swoich członków
     (c) ADAM JAGIELAK
     Choć przepis przyznający to uprawnienie wszedł w życie 15 stycznia 2003 r.,
     dotyczy również osób, których bliski zmarł wcześniej, jeśli umowa o
     ustanowienie prawa lokatorskiego jest zawierana po tej dacie. Tak uznał Sąd
     Najwyższy w wyroku z 2 grudnia 2005 r. Kończy on wygraną wdowy kilkuletni spór
     ze spółdzielnią mieszkaniową o przyznanie członkostwa i zawarcie umowy dającej
     jej lokatorskie prawo do mieszkania po mężu.

     Lokum z majątku odrębnego
     Hieronim M. uzyskał to prawo przed ślubem z Leokadią M. Należało więc ono do
     jego majątku odrębnego (osobistego). Zmarł w styczniu 2000 r.

     Prawo lokatorskie nie podlega dziedziczeniu. Po śmierci członka wygasa.
     Jednakże obowiązujący wówczas art. 221 ustawy o spółdzielniach przyznawał m.in.
     zamieszkałemu z nim małżonkowi roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i
     przydzielenie lokum. Takie samo uprawnienie zapisane jest teraz w art. 15 ust.
     2 ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarówno przepisy aktualnej
     ustawy, jak i prawa spółdzielczego dawały bliskiemu rok na złożenie deklaracji
     członkowskiejwraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o
     ustanowieniu na jego rzecz lokatorskiego prawa do mieszkania.

     Spór o wkład się przeciąga
     Przedmiotem dziedziczenia jest jednak wkład mieszkaniowy. Załatwienie sprawy
     mieszkania Leokadii M. przeciągało się z powodu sporu o uzupełnienie wkładu.
     Była tu bowiem dodatkowa komplikacja. Ponieważ Hieronim M. nie miał dzieci,
     spadek po nim odziedziczyły żona oraz siostra. Spółdzielnia stosownie do
     postanowienia sądu wypłaciła jego siostrze połowę wkładu. Żonę zaś zobowiązała
     do dostarczenia sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu
     szacunkowego, ustalającego wartość rynkową lokum. Według spółdzielni było to
     konieczne do określania wysokości wkładu mieszkaniowego.

     Leokadia M. taki operat dostarczyła. Wszystko to trwało. Formalną deklarację
     członkowską i wniosek o zawarcie umowy wdowa złożyła dopiero w lutym 2003 r.
     Jednak strony wciąż nie mogły dojść do porozumienia. W lipcu 2003 r.
     spółdzielnia wystawiła zaświadczenie, że wdowa zachowuje roszczenie o
     przyznanie jej lokatorskiego prawa do zajmowanego lokum.

     Spółdzielnia odmawia
     Ostatecznie jednak spółdzielnia odmówiła przyjęcia w poczet członków i zawarcia
     umowy o ustanowienie na jej rzecz tego prawa, a to z powodu - jak twierdziła -
     niedotrzymania rocznego terminu złożenia deklaracji członkowskiej. Leokadia M.
     wystąpiła do sądu. Przegrała w pierwszej instancji. Natomiast sąd drugiej
     instancji uwzględnił żądania przyjęcia jej w poczet członków i zobowiązanie
     spółdzielni do zawarcia takiej umowy.

     Spółdzielnia wniosła kasację od tego wyroku, ale Sąd Najwyższy ją oddalił. -
     Mimo pewnych uchybień - mówił sędzia Gerard Bieniek - wyrok sądu drugiej
     instancji odpowiada prawu.

     Przyczyna złej aury
     Sąd Najwyższy nie zgodził się z zarzutem kasacji naruszenia przepisu
     wyznaczającego roczny termin złożenia deklaracji członkowskiej. Ten termin
     liczy się od śmierci członka.

     - Nie można jednak twierdzić - mówił sędzia Bieniek - że w celu zachowania
     terminu musi być złożona formalna deklaracja, a takie działania, jak złożenie
     pełnomocnictwa do załatwienia tej sprawy, postanowienia sądu o nabyciu praw do
     spadku, są bez znaczenia. Przeczy zresztą temu zaświadczenie wydane Leokadii M.
     przez spółdzielnię w lipcu 2000 r.

     Do przyjęcia na członka nie jest potrzebne wpłacenie pełnego wkładu. Jeśli zaś
     zainteresowany nie wpłaci go, a jest to obowiązek ustawowy, spółdzielnia ma do
     dyspozycji sankcję w postaci wykluczenia. Nie było też potrzebne obciążanie
     Leokadii M., i to na jej koszt, dostarczaniem wyceny mieszkania. Zgodnie bowiem
     z wiążącymi spółdzielnię przepisami art. 10 w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z
     2000 r. waloryzacja wkładu wedle wartości rynkowej nie dotyczy osób w takiej
     sytuacji. Leokadia M. obowiązana jest wnieść połowę wkładu w wysokości, w
     jakiej został wypłacony siostrze męża.

     - Prosimy spółdzielnie o większą życzliwość wobec członków - apelował sędzia
     Bieniek. - Jej brak jest powodem złej aury wokół spółdzielczości mieszkaniowej,
     co znajduje wyraz także w zamierzeniach legislacyjnych (sygn. II CK 255/05).

     • Gość: Spółdzielca Czy jesteśmy gorszymi obywatelami? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.12.05, 16:45
      W dzisiejszej Rzeczpospolitej znalazłem odpowiedź na pytanie o tzw. odrebną
      własność lokalu, a przy okazji, że w przypadku chęci wyjścia ze
      spółdzielczego "raju", mam płacic drugi raz za prace wykonane w moim budynku
      np. ociepleniowe, za które raz już zapłaciłem. Tym sposobem, wbrew konstytucji,
      chyba dlatego tylko, że jestem spółdzielcą, mafia spółdzielcza chce ode mnie
      wyrwać drugi raz pieniądze. Wzywam spółdzielców o apele do posłów i naciski na
      nich o zmianę tego zbójeckiego prawa, bo to przecież jawny wyzysk i
      niesprawiedliwość. Ile razy można płacić za tą samą rzecz? Chyba tylko w
      Polsce! Co na to PiS?

      PRAWO SPÓŁDZIELCZE

      Przekształcenie z lokatorskiego w odrębną własność


      Posiadam spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, chciałbym je przekształcić
      docelowo w prawo odrębnej własności. Co muszę zrobić, oprócz uzupełnienia
      wkładu budowlanego? Czy najpierw trzeba uzyskać spółdzielcze własnościowe prawo
      do lokalu?
      Andrzej Z.

      Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu można przekształcić od razu w odrębną
      własność bez konieczności przekształcania wcześniej w spółdzielcze własnościowe
      prawo do lokalu. Zmiana przysługującego prawa jest możliwa jedynie, jeżeli
      budowa mieszkania nie była finansowana przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy.
      Zasady wykupu mieszkań spółdzielczych są uregulowane w ustawie o spółdzielniach
      mieszkaniowych z 2000 roku, która ostatnio nowelizowana była w lipcu 2005 roku.
      Przekształcenie prawa spółdzielczego jest dokonywane na wniosek złożony przez
      członka spółdzielni posiadającego prawo do lokalu. Złożenie wniosku zależy od
      woli spółdzielcy, zarząd spółdzielni nie może mu ani tego zakazać, ani nakazać.

      Jeżeli wniosek zostanie złożony i zostaną spełnione przez spółdzielcę wszystkie
      warunki finansowe, spółdzielnia musi się do takiego wniosku przychylić.

      By przekształcić prawo do mieszkania lokatorskiego w odrębną własność, członek
      spółdzielni musi przede wszystkim uzupełnić wkład budowlany, czyli wpłacić
      różnicę między aktualną ceną rynkową mieszkania a zwaloryzowanym wkładem
      budowlanym. Cenę rynkową ustala się na podstawie opinii biegłego rzeczoznawcy
      majątkowego. Należy również uregulować swoje zobowiązania finansowe wobec
      spółdzielni, czyli spłacić zadłużenie kredytowe i odsetkowe ciążące na jego
      mieszkaniu, związane z kosztami jego budowy.

      Jeżeli spółdzielnia poniosła koszty na remont i modernizację nieruchomości, w
      której znajduje się wyodrębniany lokal (np. na ocieplenie budynku czy wymianę
      okien), należy je zwrócić niezależnie od tego, że spółdzielca regularnie płacił
      składki na fundusz remontowy.

      Ostatnim warunkiem jest uregulowanie ewentualnych zaległości czynszowych.

      Poza powyższymi wydatkami należy liczyć się z kosztami związanymi z podpisaniem
      aktu notarialnego (1/3 minimalnego miesięcznego wynagrodzenia) oraz założeniem
      księgi wieczystej i wpisu do niej (1/3 minimalnego miesięcznego wynagrodzenia).

      Wnioskujący o przekształcenie swojego prawa musi się też liczyć z kosztami prac
      przygotowawczych, jakie spółdzielnia musi wykonać przed wyodrębnieniem
      własności lokali. Konieczne jest m.in. uregulowanie stanu prawnego gruntu, na
      którym stoi nieruchomość.

      ais

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka