Dodaj do ulubionych

DEBATA O SZKOŁACH WYŻSZYCH

IP: *.krakow.dialup.inetia.pl 25.10.03, 20:37
W jednym z wywiadow Rektor UJ F.Ziejka stwierdzil, że projekt ustawy o
szkolnictwie wyższym proponowany przez NSZZ Solidarnosc jest absurdalny.
Na stronie www.solidarnosc.org.pl/~ksn/ mozna znaleźć ten projekt i
dyskusje na temat projektu prezydenckiego.
Z projektu ustawy NSZZ Solidarność:
" Ustawa stanowi, że stopień doktora jest najwyższym stopniem kwalifikacji
zawodowej, a równocześnie jest jedynym stopniem naukowym. Naturalną
konsekwencją tego jest uprawnienie doktorów do prowadzenia i recenzowania
prac doktorskich. Każdy doktor może brać udział w kształceniu kadry naukowej,
jeśli ma udokumentowane osiągnięcia naukowe, a rada wydziału uzna
przedstawiony temat pracy doktorskiej za godny opracowania. Znosi się więc
drugi, wyższy stopień naukowy, który do polskich przepisów został wprowadzony
po raz pierwszy w ustawie z dn. 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i
pracownikach nauki pod nazwą „doktora nauk” (na wzór systemu sowieckiego,
razem z niższym stopniem „kandydat nauk”). Ten wyższy stopień został
następnie przekształcony w stopień naukowy „docenta” [ustawa z dn. 5
listopada 1958 r. o szkołach wyższych], a ostatecznie - w stopień
naukowy „doktora habilitowanego” [ustawa z dn. 20 grudnia 1968 r. o zmianie
ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych], przybliżając polski
system organizacji nauki i stopni naukowych do systemu niemieckiego.
Wywodzący się z Prus od czasów Leibniza i Humboldta system niemiecki został
ostatnio przez samych Niemców uznany (po odpowiednich badaniach) za
przestarzały, nie nadający się do podejmowania wyzwań obecnych czasów i nie
wytrzymujący konkurencji z systemem anglosaskim. Zastąpiono go systemem
zbliżonym do anglosaskiego, w którym uzyskanie stopnia naukowego doktora
pozwala na szybkie rozpoczęcie, w okresie największych możliwości
intelektualnych, samodzielnej działalności naukowej i dydaktycznej.
Zachowanie dotychczasowego systemu stopni naukowych i sformalizowanego modelu
kariery akademickiej grozi tym, że Polska pozostanie jedynym krajem
pielęgnującym przestarzały i nieefektywny system"
Czy sądzicie, że to co proponuje NSZZ Solidarnosc to absurd ?
Obserwuj wątek
  • Gość: jw Re: DEBATA O SZKOŁACH WYŻSZYCH IP: *.krakow.dialup.inetia.pl 28.10.03, 12:12
   F. Ziejka nazywa projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym przygotowany
   przez NSZZ ‘Solidarność’ absurdalnym i argumentuje, że ‘Polski nie stać na
   obniżanie wymagań naukowych’ , ale przecież tzw. prezydencki projekt ustawy
   o szkolnictwie wyższym właśnie prowadzi do obniżenia wymagań naukowych.
   Zakłada on mianowicie, że mimo wejścia Polski do Unii Europejskiej, za czym
   głosowała większość społeczeństwa, nauka w Polsce będzie nadal kompatybilna z
   nauką białoruską, ukraińską, mołdawską, ale nie ze standardami nauki w USA,
   czy w krajach unijnych. Jeden z twórców tej ustawy prof. Jerzy Dembczyński
   jasno wyrażał się na łamach Forum Akademickiego (nr. 7-8, 2003 ) o innych
   propozycjach ustawy, które zakładały włączenie polskiego systemu nauki i
   edukacji do systemu światowego: “Myślę, że takie rozwiązanie jest nie do
   przyjęcia przez środowisko naukowe. To jedna z kolejnych prób przeniesienia
   na grunt polski rozwiązań funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych czy w
   Europie Zachodniej.” A Ziejka mówi: ”W związku z procesem bolońskim, a więc
   tworzeniem jednej przestrzeni dydaktycznej i naukowej w Europie,
   przygotowanie ustawy jest konieczne.’ Z ustawy jednak jasno wynika,
   że mamy się znaleźć poza przestrzenią dydaktyczną i naukową Europy,
   że próby przeniesienia na grunt polski rozwiązań funkcjonujących w Stanach
   Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej nie są dla Polski,
   że ma być właśnie inaczej.

   To jest wprowadzanie w błąd społeczeństwa i straszna hipokryzja.
   Kto tu głosuje za obniżeniem wymagań ? Polska jest potęgą habilitacyjną czy
   profesorską, ale mizerią naukową i tak zdaje się ma pozostać na dziesiątki
   lat w ramach deklarowanego podwyższania wymagań naukowychPopularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka