Dodaj do ulubionych

dziś Niedziela Miłosierdza Bożego ! Uczcijmy Je !

19.04.09, 09:05
(...) Jezus żąda, by Święto Miłosierdzia było poprzedzone przez
nowennę i od św. Siostry Faustyny domagał się, by do jego
obchodzenia przygotowała się przez nowennę polegającą na odmówieniu
Koronki do Miłosierdzia Bożego. Jej samej rozkazał napisać i
częściowo podyktował nowennę zamieszczoną w jej trzecim
Dzienniczku, piękną i głęboką, ale przeznaczoną do jej własnego
użytku. Natomiast nowenna z Koronek do Miłosierdzia przeznaczonych
dla całego świata łączy w sobie obietnice Jezusowe przywiązane z
jednej strony do odmawiania tej Koronki, a z drugiej strony do
odprawiania nowenny przed Świętem Miłosierdzia. O tej nowennie mówił
Jezus: W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask.
Słowa "wszelkich łask" znaczą, że odprawiający nowennę do
Miłosierdzia dostąpi wszelkich dobrodziejstw Bożych, o które prosić
bedą, bez względu na to, czy modlić się będą o łaski dla siebie
samych, czy dla drugich,
Jezus żąda, aby święto było obchodzone uroczyście, tzn. jako święto
liturgiczne Kościoła Powszechnego. Co do sposobu jego obchodzenia
wyraził dwa życzenia: naprzód obraz Miłosierdzia ma być w to święto
uroczyście poświęcony, oraz w tę niedzielę publicznie, czyli
liturgicznie uczczony. Po wtóre: Kapłani mają w tym dniu mówić
duszom o tym wielkim i niezgłębionym Miłosierdziu Moim.
Jezus żąda zatem, by przedmiotem kazań było w tym dniu Miłosierdzie
Jego tzn.: nie tylko Jego Boskie i nieskończone Miłosierdzie, ale
także i niepojęte miłosierdzie Jego ludzkiego Serca, którego dowodem
jest przede wszystkim Jego Męka, albowiem chce aby Święto
Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a
szczególnie dla wszystkich grzeszników. Ponieważ nie ma innego
sposobu czerpania łask ze źródła Miłosierdzia jak ufność, kazanie
winno być takie, by pobudzało słuchających do niezachwianej,
żarliwej postawy ufności. Temu zadaniu sprostać może tylko wówczas,
jeżeli ukaże wiernym niepojętą miłość i miłosierdzie Jezusa tak w
Jego Męce, jak i w całym dziele Odkupienia. Tak więc rekapitulacja
całego dzieła Odkupienia pod katem Odkupienia jest właściwym celem
tego święta.
W kazaniach głoszonych w ten dzień wypada także ze wszechmiar
wspomnieć o najszczególniejszej łasce, jaką Pan Jezus przywiązał do
obchodzenia tego święta. Mianowicie: Kto w tym dniu przystąpi do
źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar - mówił
Jezus w 13 objawieniu. A w objawieniu 33 obietnicę tę powtórzył
jeszcze wyraźniej: Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św.
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
Najszczególniejsza łaska obiecana przez Jezusa na Święto
Miłosierdzia jest czymś znacznie większym niż odpust zupełny. Ten
podlega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za
popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win.
Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski
sześciu Sakramentów z wyjątkiem Sakramentu Chrztu: albowiem
odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską
Chrztu św. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał
odpuszczenie wszystkich win i kar z Komunią św. przyjętą w Święto
Miłosierdzia czyli - pod tym względem podniósł ją do rzędu "drugiego
Chrztu". Jest oczywiste, że Komunia Święta przyjęta w Święto
Miłosierdzia musi być nie tylko godna, ale także spełniać podstawowe
wymagania Nabożeństwa do Miłosierdzia, by dawała całkowite darowanie
win i kar. Przyjęta zaś niegodnie, bez ufności w Miłosierdzie oraz
bez żadnego aktu miłosierdzia wobec bliźnich byłaby zaprzeczeniem
Nabożeństwa do Miłosierdzia; zamiast najszczególniejszej łaski
ściągałaby na głowę przyjmującego gniew Boży. Duchowe dobro wiernych
wymaga, aby wiedzieli, jak wielkie łaski i pod jakimi warunkami
dostąpić mogą przez Komunię św. przyjętą w Święto Miłosierdzia.
Na dzień Święta Miłosierdzia Jezus nie ograniczył swej hojności
wyłącznie do tej jednej chociaż najszczególniejszej łaski.
Przeciwnie oświadczył, że w dniu tym są otwarte wnętrzności
Miłosierdzia Mego; wylewam całe morze łask na dusze, które sie
zbliżają do źródła Miłosierdzia Mego. Z przytoczonych słów
Chrystusowych wynika, że pragnie On gorąco, aby Święto Miłosierdzia
było dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza dla grzeszników, ucieczką
niezwykle skuteczną - nieporównanie bardziej skuteczną niż inne
formy Nabożeństwa do Miłosierdzia
Nieporównywalna skuteczność tej ucieczki objawia się na trzy sposoby:

po pierwsze przez jej powszechność. Wszyscy ludzie, nawet ci, którzy
dotąd nigdy nie mieli nabożeństwa do Miłosierdzia, nawet grzesznicy,
którzy nawracają się dopiero w dzień tego święta - mogą uczestniczyć
w całej rozciągłości we wszystkich łaskach jakie Jezus przygotował
na to święto.
Po drugie: Jezus chce obsypać w to święto ludzi nie tylko łaskami
zbawiennymi, ale także i doczesnymi dobrodziejstwami i to zarówno
poszczególne osoby jak i wspólnoty ludzkie, skoro mówił: nie zazna
ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła Miłosierdzia
Mojego.
Po trzecie - wszystkie - nawet najwyższe stopnie łask i
dobrodziejstw są w tym dniu dostępne dla wszystkich, byleby tylko z
wielką ufnością o nie prosili.
Tak niezwykła obfitość łask i dobrodziejstw nie została przez
Chrystusa przywiązana do żadnej innej postaci Nabożeństwa do
Miłosierdzia Bożego.Geneza Święta Miłosierdzia Bożego


Ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego pragnął sam Jezus Chrystus.
Życzenie swoje po raz pierwszy podał do wiadomości św. Siostrze
Faustynie 22 lutego 1931 roku podczas jej pobytu w klasztorze w
Płocku. Postawił wtedy przed nią dwa następujące zadania:

Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam
Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na
całym świecie.
Pragnę, aby było Święto Miłosierdzia. Chcę, aby ten obraz (...) był
uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta
niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz.47-49).

Objawienia Pana Jezusa dotyczące tego ważnego dnia powtarzały się
dwadzieścia trzy razy w czasie pobytu Chrystusowej apostołki w
Wilnie i w Krakowie, co potwierdzają dokonane przez św. Siostrę
Faustynę zapisy:

Pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy...
Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla grzeszników. W tym dniu otwarte
są wszelkie upusty Boże, przez które płyną łaski (...) wylewam całe
morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła Miłosierdzia Mojego
(Dz.699).

Źródłem, o którym mówił Pan Jezus, jest sakrament pokuty i
Eucharystia, z czym Dobry Zbawca związał niezwykłe przywileje.
Obiecał bowiem, że jeśli w tym dniu ktoś odbędzie spowiedź (może to
uczynić wcześniej) i przyjmie Komunię świętą - dostąpi zupełnego
odpuszczenia win i kar, choćby grzechy jego były jako szkarłat. Tak
uczynił Zbawiciel, by okazać swoje niezmierzone Miłosierdzie jakiego
nie jest w stanie zgłębić żaden umysł ani ludzki, ani anielski,
nawet przez całą wieczność (Dz.699). Pan Jezus porównał ten
przywilej z odpustem zupełnym, mówiąc: Pragnę udzielić odpustu
zupełnego duszom, które przystąpią do spowiedzi i Komunii świętej w
święto Miłosierdzia Mojego (Dz.1109). Jednoczesne odpuszczenie win
i kar jest łaską wyjątkową - podobną do tej, jaką przynosi sakrament
chrztu świętego. Jego działanie jest czymś większym niż odpust
zupełny, który polega na darowaniu kar, ale nie jest nigdy
odpuszczeniem samych win. Widać z tej obietnicy, jak bezbrzeżna jest
miłość Chrystusa do ludzi i jak bardzo Mu zależy na zbawieniu
każdego człowieka. Jak wielki i zbawczy oręż łaski oddał w ręce
swojego Kościoła!
Powiedział także Pan Jezus: W święto Moje - święto Miłosierdzia -
będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać dusze zemdlone do źródła
Miłosierdzia Mojego. Ja je uleczę i wzmocnię (Dz.206). Proś
wiernego
Obserwuj wątek
  • Gość: Potwór wrócił!! Re: dziś Niedziela Miłosierdza Bożego ! Uczcijmy IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.04.09, 10:26
   Freddy Krueger is back!!! A tak było cicho i spokojnie.Wakacje miała i nie
   została???
  • Gość: AntyChrust To zmiłuj się nad nami i nie rób z forum ambony! IP: *.bluel.net 19.04.09, 10:57
   co za wiocha...
   • Gość: kill Re: To zmiłuj się nad nami i nie rób z forum ambo IP: *.vivaldiego.wroclaw.pl 19.04.09, 11:19
    do potwór wrócił: nie chcesz, nie czytasz. nikt ci nie nakazuje. moze ci sie to nie podoba, ale są ludzie dla których to naprawde istotne. wiec zajmij sie czyms pozytecznym, zamiast trollowac na forum.
    • Gość: jekdok "Ludzie dla których to jest istotne" nie wiedzą? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.04.09, 13:05
     I trzeba im o tym przypominac na każdym kroku? Szczególnie w miejscu nieprzeznaczonym na tego rodzaju "wynurzenia". Warto czasem się zastanowić nad tym co, gdzie, kiedy i w jakim celu chce sie zrobić/napisać, a zwłaszcza jakie będą tego konsekwencje. Może to oszczędzic wielu zbędnych nieporozumień i rozczarowań.

     Gość portalu: kill napisał(a):

     > do potwór wrócił: nie chcesz, nie czytasz. nikt ci nie nakazuje. moze ci sie to
     > nie podoba, ale są ludzie dla których to naprawde istotne. wiec zajmij sie czy
     > ms pozytecznym, zamiast trollowac na forum.

     Polecam analizę terminu "szum informacyjny" ;-))))
  • Gość: jekdok Jesteś żywym dowodem na brak miłosierdzia ;-))) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.04.09, 12:53
   Brak miłosierdzia nie tylko twojego, ale i twojego bóstwa, jak też i brak jego samego. Bo gdyby ono istniało i rzeczywiście było miłosierne oszczędziłoby ono tutejszej społeczności forumowej twojej tu obecności i jej skutków.

   Zdążyłaś już wielokrotnie dowieść, ze na twoje miłosierdzie nie ma co liczyć i najwyraźniej czerpiesz jakąś zdumiewającą, sadystyczną wręcz satysfakcję z katowania ludzkości tymi bzdurami, którymi zaśmiecona jest świadomość podobnych tobie nieszczęśników (jeśli o jakiejkolwiek świadomości można tutaj mówić ;-)). Brakiem jakielkowiek refleksji można jedynie tłumaczyć twoje uporczywe kompromitowanie tego, co, jak sie wydaje, uważasz za ważne dla siebie. Bo bezlitosne i niechlujne powielanie tych idiotyzmów, które wydaje ci się pewnie "działalnością misyjną", jest w istocie jawną dywersją z punktu widzenia celów, które próbujesz osiągnąć. Od czasu niesławnej pamięci tzw. Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, o którym mówiło się, że jest najkrótszą drogą do dechrystianizacji Polski, na pęczki mozna liczyć podobnych tobie hałaśliwych hunwejbinów, bezmyślnie próbujących sobie poprawić samopoczucie wykrzykując lub wypisując hasełka nijak mające się ani do rzeczywistości, ani do ich własnego postępowania.

   Jeśli stać byłoby cię na ocenę tego co osiągasz swymi żałosnymi próbami, pożal się twój Panie Boże, "ewangelizacji" - stałoby sie być może oczywiste dla ciebie, że jesteś kolejnym cierniem w "chrystusowej koronie" (mówiąc twoim i zrozumiałym dla ciebie językiem). Bo tyle agresji, kpin, wulgaryzmów i jawnej wrogości kierowanej pod świętymi dla ciebie adresami, ile one wywołują, możesz sobie poczytać za swoje własne, imponujące swymi rozmiarami, osiągnięcie i można to istotnie uznać za nowatorski sposób czczenia swoich świąt ;-)))

   Noooo, chyba że taki jest twój cel i próbujesz z powodzeniem realizować sie w roli katolickiej Konradziny Waallenrodziny ;-))). W takim razie przepraszam i gratuluję subtelnosci oraz skuteczności ;-D
   • Gość: gramatka Re: Jesteś żywym dowodem na brak miłosierdzia ;-) IP: *.dip.t-dialin.net 19.04.09, 13:12
    Dewotce służebnica w czymsiś przewiniła
    Właśnie natenczas, kiedy pacierze kończyła.
    Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny,
    Mówiąc właśnie te słowa: "...i odpuść nam winy,
    Jako my odpuszczamy", biła bez litości.
    Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności
    • Gość: dm Re: Jesteś żywym dowodem na Boże Miłosierdzie ;-) IP: 78.8.9.* 19.04.09, 15:45
     Nie rozumię,co chcecie od tej kobiety? Czy ona na siłę wmawia komuś
     by się nawrócił?Czy ona kogoś poniża,lekceważy,atakuje?Na pewno nie
     a po prostu odważnie utożsamia się z wiarą nie chowając głowy w
     piasek a głosi to co jest prawdziwe,niepodważalne bo nie pochodzi z
     jej głowy a realiów-Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny.Chwalę jej
     postawę i odwagę jak owca co wchodzi między wilki i wie że niemal
     będzie przez te wilki zjedzona.Jak duże musi być spustoszenie w
     waszych sercach skoro drażnią was takie tematy,nie wiecie jak
     jesteście zmanipulowani przez siły zła bo Szatana drażni Krzyż,Jezus
     i wszystko co związne z tym Świętym Kultem.Ale Szatan dobrze wie że
     do Boga nie ma szans i boi się go ale podstępnie zwabia ludzkie
     dusze odwracając je od Boga.Komu chcecie służyć Bogu Czy
     Szatanowi,bo nie ma nicości.Albo idziesz przez życie z Bogiem albo z
     diabłem!
     Dzisiaj jest Święto Miłosierdzia i Jezus podnosi rękę do każdego
     zapraszając go do siebie.Może musi w waszym życiu coś się wydarzyć-
     cjakaś choroba,nieszczęście-Nie daj Boże byście przejrzeli na oczy i
     znależli drogę do Boga.Nie daj Boże,bo niech to nie będzie
     nieszczęście ale niech wasze rozumy niezbyt roztroopne doznają
     jakiegoś olśnienia bez nieszczęść!
     Nie jestem dewotem a odważnym strażnikiem wiary,bronię wszystkiego
     co jest związnane z wiarą i siebie i innych co jej bronią bo taki
     jest chrześćjański obowiązek-WIARA BEZ UCZYNKÓW JEST MARTWA!I ten co
     jej nie broni nie jest dobrym chrzęśćjaninem.
     Uszanujcie czyjąś wiarę i zastanówcie się co jest naprawdę w świecie
     złem i to trzeba atakować-agresja,pijaństwo i inne nałogi,kult
     pieniądza gdzie człowiek się zatraca,zdrada partnera,a przede
     wszystkim pycha i brak samokrytyki co powoduje że człowiek nie ma
     poczucia grzechu i staje się egoistą i oddala się od Boga!
     BEZ BOGA ANI DO PROGA!
     Budowanie życia bez Boga jest jak budowanie domu nie na twardym
     fundamencie a na piasku.Prędzej czy póżniej wszystko się rozsypie!!!
     • Gość: gramatka Re: Jesteś żywym dowodem na Boże Miłosierdzie ;-) IP: *.dip.t-dialin.net 19.04.09, 18:10
      nie indoktrynuj... przejdz na forum religijne, i tam uprawiaj
      poletko!
     • Gość: do dm Re: Jesteś żywym dowodem na Boże Miłosierdzie ;-) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.04.09, 18:34
      Głąbie - w języku polskim nie ma czegoś takiego jak "ne rozumię" - jest nie
      rozumiem! Reszta tekstu równie głupia.
     • Gość: do dm, ps Re: Jesteś żywym dowodem na Boże Miłosierdzie ;-) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.04.09, 19:04
      i nie "co chcecie" tylko "czego chcecie".
      >Albo idziesz przez życie z Bogiem albo z
      > diabłem!
      albo ze zdrowym rozsądkiem - nie histeryzuj ze swoimi wyobrażeniami o
      świecie.Jezus nie podnosi dzisiaj ręki, bo go nie ma.
      > Uszanujcie czyjąś wiarę i zastanówcie się co jest naprawdę w świecie
      > złem
      uszanuj rozm i przekonania innych i nie wciskaj kitu. Złem świata jest religia i
      zabijanie od pokoleń w imię wymyślonego boga.
  • Gość: ała Podzwońmy dzwonami. Do rana... IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.04.09, 18:59
   ...a od rana wyjdźmy na pielgrzymkę i zablokujmy drogi.
  • Gość: NORMANA Re: dziś Niedziela Miłosierdza Bożego ! Uczcijmy IP: *.chello.pl 19.04.09, 19:29
   Weź się rozpedź i walni w ten pusty łeb !!!! Następna nawiedzona i moherowy
   beret!!!!
  • Gość: NORMANA Re: dziś Niedziela Miłosierdza Bożego ! Uczcijmy IP: *.chello.pl 19.04.09, 19:30
   Weź się rozpędź i walni w ten pusty łeb !!!! Następna nawiedzona i moherowy
   beret!!!!
  • Gość: Hania Jezu ufamy Tobie IP: *.ssp.dialog.net.pl 19.04.09, 22:40
   dziękuję za odważne słowa strażnika wiary.
   Po tym wątku widać wyraźnie jak szatan nienawidzi Bożego
   Miłosierdzia ! Bo poprzez niezgłebione i niewyczerpane Boże
   Miłosierdzie głoszone światu szatan traci dusze. Dusza wystarczy że
   raz zmówi koronkę do Bożego Miłosierdzia uzyska łaski potrzebne do
   zbawienia ! Jak wielkie jest Miłosierdzie Boże, które daje nam
   grzesznym ludziom tak liczne skarby łask płynących z męki i miłosci
   do nas Pana Jezusa ... !

   Widać po reakcjach na ten wątek jak szatan nienawidzi Bożego
   Miłosierdzia. Tak jak Siostrze Faustynie ukazywały się sfory diabłów
   szatanów które pod postacią psów przeklinały ją, gdyż Ona ogłosiła
   swiatu Bożą Miłość tak też będą prześladować nas, którzy dziękujemy
   Bogu i czcimy Boże Miłosierdzie oddając i powierzając się Mu. Widac
   jasno a kazdy kto tutaj wątpi lub pisze herezje w stosunku do Bożego
   Miłosierdzia, które jest Największym Przymiotem Boga (słowa samego
   Pana Jezusa !) niech zastanowi się nad sobą ! Bog co objawił św
   Faustynie i nie tylko Jej bo Boża Miłość jest już obecna w Starym
   Testamencie, a w Nowym Testamencie jest bardzo mocno podkreślana.

   Jezus nas kocha. A wy w to nie wierzycie ? Uwierzcie w to, bo
   Miłosierdzie Boże, to jak powiedział Pan Jezus ostatnia deska
   ratunku dla świata. Ten ratunek przeklinają diabły i szatan bo raz
   zmówiona koronka chroni duszę (nawet największego grzesznika przed
   potępieniem i piekłem) . Nie wierzycie w piekło ? Diabeł cieszy się
   z tego, lecz dusze któe tam trafią bedą przez całą wieczność męczone
   i nie zaznają spokoju. Piekło jest, istnieje - jest rzeczywstoscią i
   to wieczną ! Jak wielkie mamy szczęście, że Bóg tak nas kocha, że w
   1 chwili w dzisiejszym dniu, odpuszcza nam grzechy - a wraz z nimi
   winy i kary ! Jesteśmy jak po chrzście św. po dzisiejszej spowiedzi
   i Eucharystii ! Zaczynamy życie od nowa ! Boże, dziękujemy Ci jaki
   jesteś dobry dla nas, którzy Cię tak obrażamy. Za nas, za dusze
   oziębłe tak cierpiałeś w Ogrójcu a następnie podczas swej bolesnej
   męki. A mimo straszliwych katuszy tak nas kochasz, że wybaczasz w 1
   chwili obrazę Swego Majeststu przez najmniejszy nasz grzech, których
   mamy niezliczone mnóstwo. Uwielbiajmy Boga, i Jego największy
   przymiot Boże Miłosierdzie ! Ono łagodzi gniew Boży i Bożą
   Sprawiedliwosc. Powierzmy się bez reszty - kazdy kto ufa Bogu -
   Bożemu Miłowierdziu ! Jezus pragnie abyśmy Mu ufali. Ja ufam
   Jezusowi, bo Go usłyszałam tak jak Tomasz Go zobaczył !!!


   Zaufajmy Panu Jezusowi, ktory tak bardzo cierpiał za nasze
   nieprawości. Przepraszam wszystkich na forum, jeśli ktoś poczuł się
   obrazony przeze mnie kiedykolwiek. Tak jak Jezus nam przebacza, tak
   my wybaczajmy sobie urazy. Kochajmy Bliźnich, szukajmy w nich obrazu
   Boga. Najmniejsze miłosierdzie okazane bliźniemu jest czułoscią
   okazaną samemu Jezusowi !

   Kto w tym dniu przystąpi do
   > źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar - mówił
   > Jezus w 13 objawieniu. A w objawieniu 33 obietnicę tę powtórzył
   > jeszcze wyraźniej: Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii
   św.
   > dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
   > Najszczególniejsza łaska obiecana przez Jezusa na Święto
   > Miłosierdzia jest czymś znacznie większym niż odpust zupełny. Ten
   > podlega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za
   > popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win.
   > Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski
   > sześciu Sakramentów z wyjątkiem Sakramentu Chrztu: albowiem
   > odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską
   > Chrztu św. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał
   > odpuszczenie wszystkich win i kar z Komunią św. przyjętą w Święto
   > Miłosierdzia czyli - pod tym względem podniósł ją do
   rzędu "drugiego
   > Chrztu". Jest oczywiste, że Komunia Święta przyjęta w Święto
   > Miłosierdzia musi być nie tylko godna, ale także spełniać
   podstawowe
   > wymagania Nabożeństwa do Miłosierdzia, by dawała całkowite
   darowanie
   > win i kar. Przyjęta zaś niegodnie, bez ufności w Miłosierdzie oraz
   > bez żadnego aktu miłosierdzia wobec bliźnich byłaby zaprzeczeniem
   > Nabożeństwa do Miłosierdzia; zamiast najszczególniejszej łaski
   > ściągałaby na głowę przyjmującego gniew Boży. Duchowe dobro
   wiernych
   > wymaga, aby wiedzieli, jak wielkie łaski i pod jakimi warunkami
   > dostąpić mogą przez Komunię św. przyjętą w Święto Miłosierdzia.
   > Na dzień Święta Miłosierdzia Jezus nie ograniczył swej hojności
   > wyłącznie do tej jednej chociaż najszczególniejszej łaski.
   > Przeciwnie oświadczył, że w dniu tym są otwarte wnętrzności
   > Miłosierdzia Mego; wylewam całe morze łask na dusze, które sie
   > zbliżają do źródła Miłosierdzia Mego. Z przytoczonych słów
   > Chrystusowych wynika, że pragnie On gorąco, aby Święto
   Miłosierdzia
   > było dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza dla grzeszników, ucieczką
   > niezwykle skuteczną - nieporównanie bardziej skuteczną niż inne
   > formy Nabożeństwa do Miłosierdzia
   > Nieporównywalna skuteczność tej ucieczki objawia się na trzy
   sposoby:
   >
   > po pierwsze przez jej powszechność. Wszyscy ludzie, nawet ci,
   którzy
   > dotąd nigdy nie mieli nabożeństwa do Miłosierdzia, nawet
   grzesznicy,
   > którzy nawracają się dopiero w dzień tego święta - mogą
   uczestniczyć
   > w całej rozciągłości we wszystkich łaskach jakie Jezus przygotował
   > na to święto.
   > Po drugie: Jezus chce obsypać w to święto ludzi nie tylko łaskami
   > zbawiennymi, ale także i doczesnymi dobrodziejstwami i to zarówno
   > poszczególne osoby jak i wspólnoty ludzkie, skoro mówił: nie zazna
   > ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła Miłosierdzia
   > Mojego.
  • Gość: Hania 5 naczyń do czerpania Łask Bożego Miłosierdzia ! IP: *.ssp.dialog.net.pl 19.04.09, 23:12
   Pan Jezus zsyła na nas swoje łaski - daje nam naczynia do czerpania
   tych Łask, tymi naczyniami są:

   1. Święto Bożego Miłosierdzia

   (raz do roku, przypada własnie dziś, w 1 Niedzielę po Wielkanocy,
   łącząc się ze zbawczą męką Chrystusa)

   2. Obraz Bożego Miłosierdzia

   (namalowany wg. wizji Św Siostry Faustyny Kowalskiej przekazanej Jej
   przez Pana Jezusa)


   3. Godzina Bożego Miłosierdzia - godzina konania na Krzyżu Pana
   Jezusa czyli 15 (3 po południu) w tej godzinie udziela Pan Jezus
   Duszom wszelkich Łask, o które dusze się zwracają, które są zgodne z
   Wolą Bożą


   4. Koronka do Bożego Miłosierdzia (modlitwa, której odmawiania
   nauczył sam Pan Jezus Św. Fasutynę) raz zmówiona chroni duszę nawet
   największego grzesznika przed potępieniem, daje łaski potrzebne do
   zbawienia


   5. Nowenna do Bożego Miłosierdzia (9 dniowa modlitwa, odmawiana
   przed Świętem Bożego Miłosierdzia od Wielkiego Piątku, ale nie
   tylko, można ją odmawiać w kazdym czasie, związana z wielkimi
   łaskami, jakie spływają z Krzyża Zbawienia, na którym cierpiał Pan
   Jezus na świat, zostały wylane na ludzi ufających Bogu przez
   włócznię setnika, który przebił bok Pana Jezusa a z niego wypłynęła
   Krew i Woda - a z Przenajświętszą Krwią z Ran Zbawiciela - wypłynęły
   na ludzi zdroje ŁASK ! powierzajmy się Bożemu Miłosierdziu, dziś
   wielkie święto, lecz każdego dnia możemy czerpać łaski z
   niewyczerpanego zdroju Bożego Miłosierdzia ! Nie rezygnujmy ze
   skarbów, którymi obdarza nas sam BÓG ...   • Gość: antywrozka Re: 5 naczyń do czerpania Łask Bożego Miłosierdzi IP: *.dip.t-dialin.net 20.04.09, 08:37
    Georg Christoph Lichtenberg — )

    Gdy dewotka poślubi dewota - nie zawsze wynika z tego modlące się
    małżeństwo.
   • Gość: pozdrawiam Re: 5 naczyń do czerpania Łask Bożego Miłosierdzi IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 20.04.09, 12:15
    A mówią że ludzie religijni są zdrowi psychicznie.
    • hrabiaa sa "super" 20.04.09, 16:30
     Gość portalu: pozdrawiam napisał(a):

     > A mówią że ludzie religijni są zdrowi psychicznie.


     korzystaja z uslug egzorcystow, jak w XV wieku.... Sa nowoczesni i
     czuli na biede polska. Nie pluja na bliznich i wspomagaja kazdego,
     kto potrzebuje pomocy. Sa prawi,...... i lewi! Sa milosierni i
     dobroduszni, nie czuja nienawisci i wybaczaja!
     • kolejar Re: sa "super" 20.04.09, 19:03
      hrabiaa napisał:
      Sa milosierni i dobroduszni, nie czuja nienawisci i wybaczaja!

      A najbardziej kochają wszelkich "Żydów" i podobnych "wrogów Polski" - jako
      Ojczulek Dyrcio Prawdziwej Miłości naucza.
      • Gość: antynabati wibaczam IP: *.dip.t-dialin.net 20.04.09, 19:28
       wybaczam Hankie idiotkie wszelakom glupotem


       Dzizus Krajst
  • Gość: jekdok Jutro Dzień Piwa. Uczcijmy je godnie i pogodnie ;- IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.04.09, 18:51
   Wprawdzie nikt nie żąda by to święto było czymkolwiek poprzedzone i nie domaga się specjalnych przygotowań, ani odmawiania czegokolwiek komukolwiek, a zwłaszcza sobie, tym niemniej trzeba się liczyć z tym, że kalendarz przewiduje następnego dnia (24 kwietnia) Dzień Kaca. Nikt zatem niczego tu nie rozkazuje, żąda ani się domaga, a jedynie zwraca uwagę na formę i uwarunkowania ewentualnych obchodów, by skutki świętowania nie wywoływały takich wizji i skutków jakich permanentnie wydaje sie doświadczać założycielka tego wątku ;-)))
  • sothink Re: dziś Niedziela Miłosierdza Bożego ! Uczcijmy 21.04.09, 19:09
   won katolicki ciemnogrodzki, fałszywy i kłamliwy pomiocie z Wrocławia. Proszę
   bardzo siup do Torunia albo do Parczewa na Wschodzie Polski, tam będziesz miała
   wielu chętnych uczniów dla swoich głupot.
  • Gość: jekdok Dziś Dzień Piwa oraz Światowy Dzień Książki i ... IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.04.09, 19:10
   Praw Autorskich.

   Nasza Wspaniała Pocieszycielka i Wręcz Rozśmieszaczka (NWPiWR) nie ma pewnie nic wspólnego ani z jednym ani drugim świętem, więc tym bardziej w założonym przez nią wątku jest miejsce na ich promocję. Przynajmniej według stosowanych przez nią standardów i swoistego poczucia rzeczywistości (a może humoru ;-))).

   Zacznę prawie po hanczynemu:
   "Najstarsze ślady browarnictwa pochodzą sprzed 6 tysięcy lat. Wiadomo na pewno, że w położonym pomiędzy Tygrysem a Eufratem państwie Sumerów[1]. Być może więc piwo to było zbliżone bardziej do współczesnego kwasu chlebowego. warzono ten napój. Zagadką jest, w jaki sposób Sumerowie opracowali recepturę. Naukowcy skłaniają się ku hipotezie, że, jak w wielu innych momentach, pomógł przypadek. Sumerowie bardzo cenili sobie piwo. Starożytny tekst, znany jako "Hymn do Ninkasi" (Ninkasi była boginią piwa) zawiera przepis na produkcję "boskiego napoju". Wiemy z niego, że najstarsze piwo wyrabiano poprzez fermentację tzw. chleba piwnego uformowanego z kiełkujących ziaren jęczmienia i pszenicy, uprzednio wysuszonego

   Po upadku imperium Sumerów ich spadkobiercy, Babilończycy, rozwinęli produkcję piwa. W uznanym za jedno z największych dzieł literatury światowej eposie o Gilgameszu, czytamy, że Enkidu, prymitywny stwór, półczłowiek- półzwierzę, jedzący trawę i żywiący się mlekiem dzikich zwierząt, chciał zmierzyć się z Gilgameszem. Ten, wiedząc, że nie poradzi sobie z Enkidu, wysłał do niego kobietę. Namówiła ona Enkidu, by napił się piwa. Po wypiciu siedmiu kubków Enkidu stał się człowiekiem."

   student.agh.edu.pl/~kamkar/Joomla_1.5.9/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=63

   mogłem też wkleić coś lub całość stąd:

   www.kandelabry.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=54

   i z wielu, wielu innych stron, ino po co??? ;-)))

   Bo jak wiadomo prawie robi wielką różnicę, więc i ja nigdy nie będę się nawet starał dorównać temu ideałowi z własnego nadania. Stąd też użycie cudzysłowów, które uważam (bo w końcu po to są) za naturalne granice tekstu cudzego autorstwa umieszczanego tu metodą CTRL-C CTRL-V. Po wtóre: mimo, że materiału do skopiowania znalazłbym co najmniej tyle, co zwykle funduje nam fanka własnych umiejętności, nie będę zaśmiecał netu kolejnymi kopiami tekstów, które zainteresowani mogą sami bez większego wysiłku znaleźć i odczytać. Po trzecie wreszcie - nie mam powodu wstydliwie ukrywać żródeł, z których korzystam, zwykle podając link bezwzględnie ZAMIAST pełnego tekstu lub jako uzupełnienie cytowanych fragmentów większych całości.

   W Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich warto zwrócić uwagę na normy obowiązujące w cywilizowanym świecie, nawet (a może zwłaszcza) jeśli one kłócą się z hanczynogóralskimi nawykami i mają niewielkie szanse przebić się do hanczynogóralskiej świadomości przez hanczynogóralską wrażliwość, jakakolwiek by ona nie była i jakiejkolwiek grubości skórką byłaby ona oddzielona od rzeczywistości.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka