Dodaj do ulubionych

Żyjemy w czasach Antychrysta.

11.10.09, 09:16
Poniżej, wymieniam wersety w Ewangeliach będące świadectwem słów
Syna Jedynego Ojca,zawierające wiadomości o sposobie Jego przyjścia
na świat:
1./ "Wyszedłem od Ojca" - o czym w Ewangelii św. Jana 16/27.
2./ "Wyszedłem od Ojca, który mię posłal" - o czym w
Ewangelii św. Jana 17/8.
3./ "Ojciec mię posłał" - o czym w Ewangelii św. Jana 4/34,
5/23-24, 5/30, 5/36-38, 6/29, 6/39-40, 6/44, 6/57, 7/16, 7/29, 7/33,
8/16, 8/18, 8/26, 8/29, 8/42, 9/4, 10/36-38, 11/42, 12/44-45, 12/49,
13/20, 14/24, 15/21, 16/5, 17/3, 17/18, 17/21, 17/23, 17/25.
4./ "Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat" - o czym w
Ewangelii św. Jana 8/42.

W całej Nauce Wszechmogącego Ojca, Nauczyciel - Syn OJCA, nawet
jednym słowem nie wspomina o swoich narodzinach, albo też urodzinach
z niewiasty.
Taka niewiasta, musiałaby urodzić wraz z Synem, także Wszechmogącego
Ojca, ponieważ są ONI nierozdzielni.

Ewangelia św. Jana 16/21
"Niewiasta, gdy rodzi smutek ma, bo przyszła godzina jej;..." -
, mówił Syn Ojca.

W całej Nauce Ojca, która stanowi mikrocząstkę w Biblii, nie ma
nawet śladu słów Syna Ojca, które sugerowałyby, że Syn Ojca
zwracał się bezpośrednio do jakiejś niewiasty, słowem - "matko"
.
A to przecież sam Nauczyciel przywołał przykazanie Mojżesza,
"Czcij ojca twego i matkę twoję".
Czyżby w Nauce swego Ojca, zapomniał o swoich rodzicach ?

Rozpowszechniona w Polsce, wiedza i wiara w narodziny Syna
Wszechmogącego Ojca, jest dowodem bezprzykładnego
niedowartościowania Nauki Jedynego Ojca, dlatego też, jest także
dowodem skrajnej ciemnoty, i oczywistym dowodem żydochwalczego
bałwochwalstwa, które jest zapowiedzią tragedii większej, niż Ta
, przeżywana przez żydów w czasach II Wojny Światowej.

W Nauce Wszechmogącego OJCA, o przyjściu Jedynego Syna Jedynego OJCA
na świat, mówią zrozumiale słowa:
Ewangelia św. Jana 1/14
"A to Słowo ciałem się stało..."

"to Słowo", nie narodziło się, nie urodziło się, nie zrodziło się,
tylko ONO się stało.
A ciałem stało się to Słowo, które było Na Początku, czyli Słowo -
ŚWIATŁOŚĆ.


Przydomek, "Chrystus", pochodzi od greckiego wyrazu, "christos",
czyli posłany
.
Nie urodzony, nie narodzony, tylko posłany.
Jest oczywistym, że wyraz, "Antychryst", tłumaczony na sposób
zdroworozsądkowy, oznacza istotę, osobę, która uosabia
przeciwieństwo posłania, stąd przedrostek, "anty".

Czasy, "Antychrysta", to okres w dziejach, kiedy ludzie
zorientują się na podstawie słów Nauki Ojca, że stali się ofiarami
najbardziej bezczelnego w historii ludzkości oszustwa, którego
pomysłodawcą był Judasz Iszkariota
, a pierwszymi
rozpowszechniającymi, byli ówcześni kapłani Kaifasz i Annasz.

Oszustwo to, polegało na zakłamaniu przez ówczesnych żydowskich
nauczonych w piśmie
, "Wiarygodnych Swiadectw Nauki Ojca",
poprzez wyeliminowanie z Nich Imienia Nauczyciela, które brzmi -
Światłość, i zastąpieniu GO imieniem , Jezus - fikcyjnej postaci
izraelskiego żyda Jezusa z Nazaretu.

Postaci, której nigdy na planecie Ziemia nie było.
Tak samo, jak i Maryi -"zawsze dziewicy" i Józefa-
"robotnika"
, co jest nie do zaprzeczenia.

Mówią o tym zrozumiale słowa Nauki Wszechmogącego Ojca, i
racjonalne dowody.


W konsekwencji uświadomienia sobie przez ludzi, że są ofiarami
kłamstwa Judasza Iszkarioty - "Antychrystem" stał się, ten,
którego to kłamstwo zrodziło, czyli mistyfikator Jezus z Nazaretu.

Obserwuj wątek
  • szarak_44 Gdyby Chrześcijaństwo opierało się 11.10.09, 09:21

   na przeżucaniu się paragrafami nie wyszłoby poza mury Wydziału Prawa
   i Administracji :-)

   ---
   Kiedy chwytamy za miecze, nazywają nas
   Awarami. Gdy lepimy zbyt wprawnie garnki, przezywają nas Wandalami.
   Jeśli tylko dosiadamy w bitwie koni, stajemy się dla nich Scytami...
   Jesteśmy Słowianie !

   • szarak_44 Poranny błąd ort. 11.10.09, 09:22
    za który przepraszam.

    • nehsa Re: Twój błąd nieistotny. 11.10.09, 09:59
     Aby ograniczyć liczbę "paragrafów" użytecznych do bezsensownego
     przerzucania się nimi
     , na wszelki wypadek odpowiadam na pytanie:

     W czyich słowach jest zawarta nieskończenie racjonalna,
     areligijna Nauka Jedynego Ojca?


     W sporządzonych przez Uczniów wiarygodnych świadectwach słów
     Nauczyciela, wielokrotnie jest dobitnie wyartykułowane, że Nauka
     Wszechmogącego Ojca Wszystkich Ludzi, jest zawarta jedynie w tych
     słowach, które mówił Jego jedyny Syn, ŚWIATŁOŚĆ
     .

     Czytamy o tym w wersetach:
     Ew. Ew. św. Mateusza 24/35, św. Marka 13/31 i św. Łukasza 21/33,

     „Niebo i ziemia przeminą,
     ale słowa moje nie przeminą.”


     Ewangelia św. Jana 5/24
     „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
     Kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mię posłał, ma
     żywot wieczny, i nie przyjdzie na sąd,
     ale przeszedł z śmierci do żywota.”

     Ewangelia św. Jana 8/51
     „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
     Jeźli kto słowa me zachowywać będzie, śmierci nie ogląda na
     wieki.”

     Uwaga kłamstwa:
     „zaprawdę”, skoro Nauczyciel mówi o sobie, „...Jamci jest ta droga,
     i prawda,” to nie posługiwał się spójnikiem, „zaprawdę”.


     Ewangelia św. Mateusza 7/24 i 26 i Ewangelia św. Łukasza 6/47
     24 .„Wszelkiego tedy, który słucha tych słów moich i czyni
     je, przypodobam mężowi mądremu, który zbudował dom swój na opoce.”
     26.„A wszelki, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich,
     przypodobany będzie mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na
     piasku;”
     47.„Każdy, który przychodzi do mnie, a słucha słów moich, i
     czyni je, pokaże wam, komu jest podobnym.”

     Ewangelia św. Jan 15/10
     „Jeźli przykazania moje zachowacie,
     trwać będziecie w miłości mojej,
     jakom i ja zachował przykazania Ojca mego i trwam w miłości jego.”

     Ewangelia św. Jana 15/12
     „Toć jest przykazanie moje, abyście się spółecznie miłowali,
     jakom i ja was umiłował."

     Użyte przez Nauczyciela (Boga) w przytoczonych wyżej tekstach zaimki
     dzierżawne,
     „moje”, „mego”, „me”, „moich”, „moich”, „moich”, „moje”, „moje”
     ], dobitnie podkreślają fakt, że Nauka Jedynego Ojca(Boga)
     znajduje się jedynie w tych słowach, które On, Syn(Bóg) mówił
     .

     Taki sam wniosek wynika z treści znajdujących się w Ewangelii św.
     Jana 5/25, 5/47, 6/63, 8/47, 14/10, 14/23-24, 15/20, 17/8, oraz 7/16
     .

     Zatem „Wiarygodne Świadectwa Nauki Ojca (Boga)”, stanowią w
     Biblii mikroskopijną cząsteczkę treści, a w Czterech Ewangeliach
     zaledwie skromną Ich część
     .
     • radzimir11 Re: Twój błąd nieistotny. 11.10.09, 10:35
      nehsa napisał:

      > Zatem „Wiarygodne Świadectwa Nauki Ojca (Boga)”, stanowią w
      > Biblii mikroskopijną cząsteczkę treści, a w Czterech Ewangeliach
      > zaledwie skromną Ich część
      .

      Znakomitą zaś część Nauki Jedynego Areligijnego Ojca Wszechmogącego Wszystkich
      ludzi dopisuje samo życie.

      radzimir11 - życiowy
      • radzimir11 Re: Twój błąd nieistotny. 11.10.09, 12:18
       radzimir11 napisał:

       > nehsa napisał:
       >
       > > Zatem „Wiarygodne Świadectwa Nauki Ojca (Boga)”, stanowią
       > w
       > > Biblii mikroskopijną cząsteczkę treści, a w Czterech Ewangeliach
       > > zaledwie skromną Ich część
       .
       >
       > Znakomitą zaś część Nauki Jedynego Areligijnego Ojca Wszechmogącego Wszystkich
       > ludzi dopisuje samo życie.
       >
       > radzimir11 - życiowy

       wiadomosci.onet.pl/2058242,12,bog_nie_jest_stworca__biblia_byla_zle_tlumaczona_od_tysiacleci,item.html
    • radzimir11 Re: Poranny błąd ort. 11.10.09, 10:21
     szarak_44 napisał:

     > za który przepraszam.

     Nie ma za co. Błędy człowieka czynią go sympatyczniejszym.

     radzimir11 - niesympatyczny :)
     • oryginal23 Re: Poranny błąd ort. 11.10.09, 11:05
      Poranek nie usprawiedliwia tak poważnego błędu.
      Będziesz pokutował w ortograficznym piekle!
      23.
      • nehsa Re: Poranny błąd ort. 11.10.09, 11:20
       oryginal23 napisał:
       "> Poranek nie usprawiedliwia tak poważnego błędu.
       > Będziesz pokutował w ortograficznym piekle!"

       "3grosze" nehsy:
       Twój błąd ortograficzny w wyrazie, jest dowodem twojej
       nieżyczliwości
       wobec pozostałych Forumowiczów.
       (Ja robię błędy, dlatego przezornie Ci go wybaczyłem.)

       Ale przypominam Ci Grzeszniku słowa Pana i Nauczyciela:
       Ew. św.Mateusza 12/36
       "Albowiem powiadam wam, iż z każdego słowa prożnego, któreby
       mówili ludzie zdadzą z niego liczbę w dzień sądny."


       "słowo próżne", to właśnie słowo pozbawione życzliwości.

       Ps.
       Ośmielam się żywić nadzieję, że nie przegiąłem.


       • karbat Re: Poranny błąd ort. 11.10.09, 21:24
        nehsa napisał:

        > Ale przypominam Ci Grzeszniku słowa Pana i Nauczyciela:
        > Ew. św.Mateusza 12/36
        > "Albowiem powiadam wam, iż z każdego słowa prożnego, któreby
        > mówili ludzie zdadzą z niego liczbę w dzień sądny."

        >
        to ,ze w kazdej religii znaczaca role odgrywa strach,
        straszenie ,to nic nowego ,tylko po co to twojemu bogu ?
        jego prorokom ,tobie ? , nie kapuje .
        Taki ten twoj Bog nieatrakcyjny ,ze MUSI straszyc ,aby w niego
        wierzyc ? .
        To nie jest godne humanisty , twoj Bog nie jest humanista ;)
        Ale to i tak postep , dzis tylko DTRASZY , niedawno temu potrafil
        piorunem rzucic , zaraze zeslac ! , i inne niemile rzeczy robic .

        Ucywilizowales swego Boga ,hehehehe
     • nehsa Re: Poranny błąd ort. 11.10.09, 11:10
      radzimir11 napisał:
      że, nehsa napisał:
      " Zatem „Wiarygodne Świadectwa Nauki Ojca (Boga)”, stanowią w
      Biblii mikroskopijną cząsteczkę treści, a w Czterech Ewangeliach
      zaledwie skromną Ich część. "

      i radzimir11 skomentował:
      "Znakomitą zaś część Nauki Jedynego Areligijnego Ojca Wszechmogącego
      Wszystkich ludzi dopisuje samo życie. "

      i odp. nehsy:
      Ani ludzka nauka, ani samo życie, nie dopisały, i nie dopiszą ani
      przysłowiowej "literki sensu", do areligijnej Nauki Naszego
      Doskonałego Ojca.

  • farookhar Re: Żyjemy w czasach Antychrysta. 11.10.09, 15:23

   > W całej Nauce Wszechmogącego Ojca, Nauczyciel - Syn OJCA, nawet
   > jednym słowem nie wspomina o swoich narodzinach,
   > albo też urodzinach
   > z niewiasty.
   ===

   Jezus (imię bez znaczenia) narodził się z kobiety
   i mężczyzny, jak każdy człowiek i nie istniał wcześniej
   umysłem, chyba że inni ludzie też istniejemy wcześniej.


   > Taka niewiasta, musiałaby urodzić wraz z Synem, także
   Wszechmogącego
   > Ojca, ponieważ są ONI nierozdzielni.
   ===
   Bzdury pleciesz, Brat, ale masz do tego prawo,
   jeśli tylko robisz to szczerze.   >
   > Czasy, "Antychrysta", to okres w dziejach, kiedy ludzie
   > zorientują się na podstawie słów Nauki Ojca, że stali się ofiarami
   > najbardziej bezczelnego w historii ludzkości oszustwa, którego
   > pomysłodawcą był Judasz Iszkariota
   , a pierwszymi
   > rozpowszechniającymi, byli ówcześni kapłani Kaifasz i Annasz.
   ===

   Kto wie, co nie znaczy, że nie wyszło to ludzkości na zdrowie :o)


   > Oszustwo to, polegało na zakłamaniu przez ówczesnych żydowskich
   > nauczonych w piśmie
   , "Wiarygodnych Swiadectw Nauki Ojca",
   > poprzez wyeliminowanie z Nich Imienia Nauczyciela, które brzmi -
   > Światłość, i zastąpieniu GO imieniem , [b]Jezus - fikcyjnej
   postaci
   ===
   Czy Esseńczycy czcili Światłość ?


   > Mówią o tym zrozumiale słowa Nauki Wszechmogącego Ojca, i
   > racjonalne dowody.

   >
   > W konsekwencji uświadomienia sobie przez ludzi, że są ofiarami
   > kłamstwa Judasza Iszkarioty - "Antychrystem" stał się, ten,
   > którego to kłamstwo zrodziło, czyli mistyfikator Jezus z Nazaretu.
   >


   ===
   Bredzisz, brat. Nie gniewaj się, ale ponieważ
   nazwałeś moich Braci Judę i Jezusa
   oszustami, musiałem stanąć w ich obronie.

   zdar
   farookhar
   • nehsa Re: Żyjemy w czasach Antychrysta. 11.10.09, 15:43
    farookhar!
    Jak kwestionujesz treść moich postów, to możesz skrócić swoje
    wypowiedzi poprzez użycie jednowyrazowego komentarza:
    "bzdura", bo słowa w Ewangelii mowią....
    I tu wymieniasz Ewangelie i wersety.

    Piszesz farookhar:
    "Jezus(imię bez znaczenia) narodził się z kobiety
    > i mężczyzny, jak każdy człowiek
    i nie istniał wcześniej
    > umysłem, chyba że inni ludzie też istniejemy wcześniej.

    i pytanie nehsy:
    Skąd się o tym dowiedziałeś?

    i piszesz dalej farookhar,
    komentując podaną przeze mnie wiadomość o nierozdzielności Ojca
    (Boga) i Syna(Boga), w podobny sposób:
    " Bzdury pleciesz, Brat, ale masz do tego prawo,
    jeśli tylko robisz to szczerze."

    i pytanie nehsy:
    Które słowa Nauki Ojca, przeczą temu, co ja napisałem?


    • farookhar Re: Żyjemy w czasach Antychrysta. 11.10.09, 15:57
     nehsa napisał:

     > farookhar!
     > Jak kwestionujesz treść moich postów, to możesz skrócić swoje
     > wypowiedzi poprzez użycie jednowyrazowego komentarza:
     > "bzdura", bo słowa w Ewangelii mowią....
     > I tu wymieniasz Ewangelie i wersety.
     ====
     Przecież Ty nie ufasz wszystkim słowo z ewangelii
     podobnie jak ja. Więc które są prawdziwe
     Twoim zdaniem ?     > Piszesz farookhar:
     > "Jezus(imię bez znaczenia) narodził się z kobiety
     > > i mężczyzny, jak każdy człowiek
     i nie istniał wcześniej
     > > umysłem, chyba że inni ludzie też istniejemy wcześniej.
     >
     > i pytanie nehsy:
     > Skąd się o tym dowiedziałeś?
     ===
     Z siebie, tj. ze swojego serca, w którym
     zamieszkał syn dobrego Boga Ojca. Abem.     > i piszesz dalej farookhar,
     > komentując podaną przeze mnie wiadomość o nierozdzielności Ojca
     > (Boga) i Syna(Boga), w podobny sposób:
     > " Bzdury pleciesz, Brat, ale masz do tego prawo,
     > jeśli tylko robisz to szczerze."
     >
     > i pytanie nehsy:
     > Które słowa Nauki Ojca, przeczą temu, co ja napisałem?
     ===
     Mt 11:27
     27. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój.
     Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec,
     ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn,
     i ten, komu Syn zechce objawić.
     (BT)


     zdar
     farookhar
     • karbat Re: Żyjemy w czasach Antychrysta. 11.10.09, 21:26
      nehsa napisał:

      > Ale przypominam Ci Grzeszniku słowa Pana i Nauczyciela:
      > Ew. św.Mateusza 12/36
      > "Albowiem powiadam wam, iż z każdego słowa prożnego, któreby
      > mówili ludzie zdadzą z niego liczbę w dzień sądny."
      >
      to ,ze w kazdej religii znaczaca role odgrywa strach,
      straszenie ,to nic nowego ,tylko po co to twojemu bogu ?
      jego prorokom ,tobie ? , nie kapuje .
      Taki ten twoj Bog nieatrakcyjny ,ze MUSI straszyc ,aby w niego
      wierzyc ? .
      To nie jest godne humanisty , twoj Bog nie jest humanista ;)
      Ale to i tak postep , dzis tylko DTRASZY , niedawno temu potrafil
      piorunem rzucic , zaraze zeslac ! , i inne niemile rzeczy robic .

      Ciesze sie ,ze ucywilizowales swego Boga ,hehehehe
      ---------------------
      mozesz sie przyznac skad wziales swego nicka ? , czy to jest
      tajemnica ?.
     • nehsa Re: Żyjemy w czasach Antychrysta. 11.10.09, 21:35
      Piszesz przejrzyście farookhar, więc do odpowiem krotko:
      "Przecież Ty nie ufasz wszystkim słowo z ewangelii
      > podobnie jak ja. Więc które są prawdziwe
      > Twoim zdaniem ?"
      i odp. nehsy:
      Podałem ci już dwa razy "klucz" pomocny w odtywarzaniu wiarygodności
      wersetów. Moim zdaniem-to wystarczy.

      i udzieliłeś mi farookhar odpowiedzi:
      "Z siebie, tj. ze swojego serca, w którym
      > zamieszkał syn dobrego Boga Ojca. Abem."

      i odp.nehsy:
      Nie mam prawa komentować twojej odpowiedzi.

      I na zakończenie. Podane przez ciebie słowa z Ew.św.Mateusza 11/27
      ani nie zaprzeczają nierozdzielności Jedynego Ojca z Jedynym Synem,
      ani jej nie potwierdzają.


      • farookhar Re: Żyjemy w czasach Antychrysta. 13.10.09, 20:07
       nehsa napisał:
       >> I na zakończenie. Podane przez ciebie słowa z Ew.św.Mateusza 11/27
       > ani nie zaprzeczają nierozdzielności Jedynego Ojca z Jedynym
       Synem,
       > ani jej nie potwierdzają.
       =======


       Jn 14:28
       28. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do
       was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca,
       ====
       bo Ojciec większy jest ode Mnie.
       (BT)

       1. Jeśli się do kogoś musi iść, to świadczy o rozdzielności
       z tym kimś

       2. Jeśli J < O (Jezus < Ojciec) to świadczy o rozdzielności

       farookhar

  • nehsa Re: Do nehsy.Część II 12.10.09, 06:33
   Od nehsy, do "nieudolnej podróbki"!
   Pisałem o tym wiele razy. Ale powtórzę.
   Klucze do odtworzenia wiarygodnych świadectw Nauki Ojca
   Wszystkich Ludzi.

   1./ Naukę Ojca(Boga)-Wolności, oznajmiał ludziom Syn(Bóg)-
   Światłość. Nikt inny.


   2./ Przestrzeganie wiedzy i trzech wzorców postępowania
   oznajmionych w Nauce Ojca Wszystkich Ludzi wyklucza jakiekolwiek
   międzyludzkie podziały. O czym w Ew.Ew..św.Mateusza 12/30 i św.
   Łukasza 11/23. O czym także w Ew.św.Jana 7/16-18.

   Zatem wyeliminowanie z Ewangelii treści, których
   przestrzeganie skutkuje dzieleniem ludzi, jest obowiązkiem każdego
   człowieka.

   3./ V Mojżeszowe 18/20-22
   20. "Wszakże prorok, któryby sobie hardzie począł, mówiąc słowo w
   imieniu mojem, któregom mu mówić nie rozkazał i któryby mówił w imię
   bogów obcych, niech umrze prorok takowy."
   21. "A jeślibyś rzekł w sercu swem:
   Jakoż rozeznamy to słowo, którego nie mówił Pan?"
   22. "Jeźliby co mówił on prorok w imię Pańskie, a nie stałoby się
   to, ani wypełniło, onoć to jest słowo, którego nie mówił Pan; z
   hardości to mówił prorok on, nie bójże się go."


   Tłumaczenie-wykładnia Mojżesza, jest prosta jak chłopskie cepy.

   Sprawdzianem racjonalności Nauki Jedynego Ojca, którą oznajmiał Syn
   Ojca, jest dziejąca się rzeczywistość.
   Zatem, albo dzieje się tak, jak mówił Nauczyciel - Syn Ojca, albo
   dzieje się wbrew temu, co mówił Nauczyciel, wbrew rzeczywistości, co
   jest jednoznacznym sygnałem, że są to kłamstwa dopisane przez
   ludzi do świadectw Nauki Ojca.
   (Na przykład, te stuprocentowe idiotyzmy o narodzinach żyda
   Jezusa w Betlejem z Maryi zawsze dziewicy.)


   4./ Treści Nauki Ojca Wszystkich Ludzi są weryfikowalne
   rozumem, dorobkiem ludzkiej, racjonalnej nauki.


   A to, że Nauczyciel(Bóg), którym był Syn Ojca, czynił cuda,
   potwierdzają dwie grupy niezależnych od siebie, a nawet wrogich
   sobie świadków
   , którymi byli ówcześni żydowscy nauczeni w
   piśmie=
   autorzy pierwszej wersji Czterech Ewangelii, oraz
   obrani przez Syna Ojca Uczniowie.

   Zgodnie ze słowami Nauki Ojca, ludzie cudów nie czynili, i nie
   czynią.

   "Przeczże i sami przez się nie sądzicie, co jest
   sprawiedliwego?"
   - wzywa w Nauce Ojca(Boga) Nauczyciel(Bóg) .

   Dlatego też, nie wolno tolerować obecności oczywistych bredni
   i kłamstw w świadectwach Nauki Naszego Ojca.
   Ludzie, są istotami nieśmiertelnymi. Godni zapłaty za czynione
   bliźnim dobro, zmartwychwstaną.
   Pozostali zostaną osądzeni, i będziemy odbywać karę.

   I spostrzeżenie, które jest oczywiste, a wynika ze słów:
   "Ja Światłość przyszedłem na świat, aby żaden, kto uwierzy we
   mnie, w ciemnościach nie został." Ew.św.Jana 12/46.


   Wyrazy, "w ciemnościach", oznaczają: pozostawanie w
   niewiedzy, w ciemnocie, bycie ciemniakiem, na przykład,
   katolickim, ateistycznym, itp.

   Nauka Naszego Ojca, to wiedza, której przestrzeganie skutkuje
   demokracją, czyli służebnością wszystkim, przez wszystkich.
   Dlatego nie akceptują Jej kapłani, i dlatego nie akceptują Jej
   politycy.

   Sprawiedliwość, jest wartością niemiłą, a nawet wrogą, tak
   kapłanom, jak i politykom.


   Uniwersalna Nauka Jedynego Ojca(Ew.św.Mateusza 23/9), zawiera
   nieskończenie racjonalną wiedzę, której przestrzeganie wyklucza
   jakiekolwiek międzyludzkie podziały(Ew.Ew.św.Mateusza 12/30 i
   św.Łukasza 11/23), dlatego skutkuje pokojem(Ew.św.Jana 14/27).
   Jest oczywistym, że jest Ona nauką areligijną.
   Jej świadectwa zostały zakłamane. Tymi zakłamanymi świadectwami,
   są tylko Cztery Ewangelie.

   Rozmiary twojej ciemnoty, są apokaliptyczne. Takich ciemniaków, jak
   ty, jest ponad miliard.

   • neh-sa Re: Do nehsy-mistyfikatora 12.10.09, 11:16
    nehsa - ty areligijny antychryscie.
    Zaprawdę ,zaprawdę powiadam ci Nehsa- nie jesteś archwizatorem tylko
    mistyfikatorem Nauki Ojca Wszystich ludzi,jesteś śmieciem ... synie Hinnoma.
    Dobitne słowa w świadectwach nieskończenie racjonalnej Nauki Ojca Wszystkich
    Ludzi mówią:
    że CHRYSTUS Jezus ( Mesjasz; Pomazaniec ,wyznaczony,posłany do szczególnego zadania)
    jest Synem Ojca Wszystkich ludzi :
    Ł[u]ukasza 2:29,34-35,38
    [/u] Tedy on wziąwszy go na ręce swoje, chwalił Boga i mówił:
    (29) Teraz puszczasz sługę twego, Panie! według słowa twego, w pokoju (30) (Gdyż
    [u]oczy moje oglądały zbawienie twoje
    [/u], (31) Któreś zgotował przed obliczem
    wszystkich ludzi
    ; (32) Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu twego
    Izraelskiego
    . Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu ich w
    Izraelu, i na znak, przeciw któremu mówić będą
    .
    (35) (I twoję własną duszę miecz
    przeniknie,) [u]aby myśli z wielu serc objawione były[/u].Ta też onejże godziny
    nadszedłszy, wyznawała Pana, i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali
    odkupienia w Jeruzalemie.


    Światłość to imię Syna (Boga)OJCA(Boga Wszystkich Ludzi) - stał się człowiekiem
    Chrystusem Jezusem - taka jest prawda nieskończenie racjonalnej Nauki Ojca

    Wszystkich Ludzi .
    Głupcze - pokrętne filozoficzne wywody którymi się posługujesz zniekształcają
    prawdziwe Nauki Ojca Wszystkich Ludzi, które znajdują się w Jego Księdze.
    Tym przykladem ośmieszasz siebie:
    forum.gazeta.pl/forum/w,721,95101893,95101893,Jezus_bis_.html

    RE: "Przcież w Ewangelii św. Mateusza, Jezus jest synem Józefa, a jego
    dziadkiem jest Jakób.
    Natomiast w Ewangelii św. Łukasza, Jezus jest synem Józefa, ale jego
    dziadkiem jest Heli.
    Zatem to zupełnie inni ludzie."
    RE: "Dlaczego w dyskusjach dotyczących postaci Jezusa, pomijacie fakt
    obecności w Ewangeliach dwóch Jezusów?
    Czyżby był on nieistotnym? "

    Tak nehso,w dyskusjach które nie opierają się na nieskończenie racjonalnej Nauki
    Ojca Wszystkich Ludzi -jest to nieistotne.
    Istotne jest zatem to co znajduje się w nieskończenie racjonalnej Nauki Ojca
    Wszystkich Ludzi a która to nauka znajduje się w świadectwach wybranych ludzi przez
    Syna Ojca Wszystkich Ludzi:

    Kto ,nehso,jest najlepszym Genealogiem i Kronikarzem czyż nie jest nim Ojciec
    Wszystkich Ludzi :
    ew.Mateusza 1/1,16:
    Księga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
    A Jakób spłodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, którego zowią
    Chrystus.
    Łukasza 3:16-
    (23) A Jezus poczynał być jakoby w trzydziestu latach, będąc (jako mniemano,)
    synem Józefa, syna Helego

    Łukasza 2:29,34-35,38 Tedy on wziąwszy go na ręce swoje, chwalił Boga i mówił:
    (29) Teraz puszczasz sługę twego, Panie! według słowa twego, w pokoju (30) (Gdyż
    oczy moje oglądały zbawienie twoje, (31) Któreś zgotował przed obliczem
    wszystkich ludzi; (32) Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu twego
    Izraelskiego. Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu ich w
    Izraelu, i na znak, przeciw któremu mówić będą. (35) (I twoję własną duszę miecz
    przeniknie,) aby myśli z wielu serc objawione były.Ta też onejże godziny
    nadszedłszy, wyznawała Pana, i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali
    odkupienia w Jeruzalemie.

    Ewangelista Mateusz pisał, aby przekonać wierzących Żydów, iż Światłość Syna
    (Boga) który stał się człowiekiem Jezusem tym z dawna obiecanym Mesjaszem.
    Łukasz przedstawia Światłość Syna (Boga) który stał się człowiekiem Jezusem jako
    Zbawcę całej ludzkości dlatego rodowód Jezusa doprowadza wstecz aż do „Adama,
    syna Bożego” -Mat. 1:1-16; Łuk. 3:23-38.
    Światłość Syna (Boga)OJCA(Boga) - stał się człowiekiem Chrystusem Jezusem, skoro
    stał się człowiekiem, to miał człowieczych przodków, chociaż stało się to jasne
    dopiero wtedy, gdy Abrahamowi wyraźnie powiedziano, że za sprawą jego potomstwa
    dostąpią błogosławieństw wszystkie narody ziemi.
    Rodzaju 22/17,18 Błogosławiąc, błogosławić ci będę, a rozmnażając rozmnożę
    nasienie twoje, jako gwiazdy niebieskie, i jako piasek, który jest na brzegu
    morskim; a odziedziczy nasienie twoje bramy nieprzyjaciół twoich. (18) I
    błogosławione będą w nasieniu twojem wszystkie narody ziemi, dla tego, żeś
    usłuchał głosu mego.
    O tym fakcie oczywistym mówią słowa Nauki Wszechmogacego OJCA:
    (Jana 13:19) 19 Od tej chwili mówię wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się
    to stanie, uwierzyli, że ja nim jestem(...)
    Niech więc nikt w Izraelu nie ma żadnej wątpliwości, że Jezusa, którego wyście
    ukrzyżowali, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem".
    Niech więc nikt w Izraelu nie ma żadnej wątpliwości, że Jezusa, którego wyście
    ukrzyżowali, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem".
    (36) Niechajżeć tedy wie zapewne wszytek dom izraelski, iż i Panem i Krystusem
    uczynił Bóg tego to Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali.
    Niech więc cały naród izraelski trwa w przekonaniu niewzruszonym, że Bóg uczynił
    i Panem, i Mesjaszem tego właśnie Jezusa, którego wyście ukrzyżowali.
    (36) Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem
    uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście.
    (36) Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa,którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.
    Strzeż się nehso, o takich jak ty oszołomach nieskończenie racjonalna Nauka Ojca Wszystkich Ludzi mówi.Twoja odpowiedź umieszczona nieco wyżej ,tylko potwierdza ,że ty nehsa totalnym ignorantem jeśli chodzi o nauki Nauki Ojca(Boga)-Wolności,którą to oznajmiał ludziom Syn(Bóg)-
    > Światłość który posłany na ziemię stał się człowiekiem Chrystusem Jezusem.W tej sprawie całkowicie wypaczasz prawdę Naukę Ojca Wszystkich Ludzi - wolnemedia.net/?tag=szczepionki-who
    www.stopcodex.pl/gmo/
  • neh-sa Re: Żyjemy w czasach Antychrysta. 12.10.09, 06:51
   sięgnij poza "nauki Ojca wszystkich ludzi" podaję ci klucze:
   grupa666.wordpress.com przy wpisywaniu do wyszukiwarki zamiast: u wpisz: y
   ...sprawa.pl/wydarzenia w miejsce kropek wpisz swinska
   obie strony sa bloowane przezez media dlatego tylko w ten sposób mogę podac adres wwww
   • neh-sa Re: Żyjemy w czasach Antychrysta. 12.10.09, 09:07
    Żyjemy w czasach Antychrysta - wolnemedia.net/?tag=szczepionki-who
    • nehsa Re: Żyjemy w czasach Antychrysta. 12.10.09, 18:08
     nehsa, do "nieudolnej podróbki" posługującej się nickiem - neh-sa!

     W trakcie wymiany postów, podałem ci szereg wersetów, w których
     czytamy:
     Nauka Wszechmogącego Ojca Wszystkich Ludzi jest zawarta tylko w
     tych słowach, które mówił Syn(Bóg) Ojca(Boga), Nauczyciel, którego
     Imię brzmiało i brzmi, Światłość!


     W dzisiątkach postów na tym Forum, posługując się słowami
     nieskończenie racjonalnej Nauki Jedynego Ojca, i racjonalnymi,
     logicznymi dowodami, udowodniłem, że Jezus jest śmieciem wyobraźni
     Judasza. I tak jest.


     A ty, "sfalsyfikowany neh-so", bredniami, które przytaczasz
     dowodzisz, że jesteś parobkiem izraelskiego żyda Judasza Iszkarioty.
     Komu parobku służysz, u tego szukaj zapłaty, i innej parobku nie
     dostaniesz.

     A jaka będzie zapłata dla wszystkich, którzy zamiast
     Jedynego Syna Jedynego Ojca, którego Imię brzmi- Światłość
     ,
     czczą jako Boską Istotę, fikcyjną postać Jezusa(cholera
     zresztą wie którego?),
     mówią słowa Nauki Wszechmogąccego Ojca
     w Ew.Ew.św.Mateusza 18/6, św.Marka 9/42 i św.Łukasza 17/1-2
     6."Ktoby zaś zgorszył jednego z tych małych, którzy we mię wierzą,
     pożyteczniejby mu było, aby zawieszony był kamień młyński na szyi
     jego, a utopiony był w głębokości morskiej."


     Niczego ci ciemniaku nie zazdroszczę. Ale to niczego.
     • neh-sa Re: Do nieudolnego nehsy-mistyfikatora 13.10.09, 01:22
      ew.Łukasza 11:35
      Patrzajże tedy, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością.

      nehsa - ty areligijny antychryscie.
      Zaprawdę ,zaprawdę powiadam ci Nehsa- nie jesteś archwizatorem tylko
      mistyfikatorem Nauki Ojca Wszystich ludzi,jesteś śmieciem ... synie Hinnoma. Niczego nie udowodniłes ,to co piszesz wręcz potwierdza ,że :

      że CHRYSTUS Jezus ( Mesjasz; Pomazaniec ,wyznaczony,posłany do szczególnego zadania)
      jest Synem Ojca Wszystkich ludzi :
      Łukasza 2:29,34-35,38 Tedy on wziąwszy go na ręce swoje, chwalił Boga i mówił:
      (29) Teraz puszczasz sługę twego, Panie! według słowa twego, w pokoju (30) (Gdyż
      oczy moje oglądały zbawienie twoje, (31) Któreś zgotował przed obliczem
      wszystkich ludzi; (32) Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu twego
      Izraelskiego. Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu ich w
      Izraelu, i na znak, przeciw któremu mówić będą. (35) (I twoję własną duszę miecz
      przeniknie,) aby myśli z wielu serc objawione były.Ta też onejże godziny
      nadszedłszy, wyznawała Pana, i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali
      odkupienia w Jeruzalemie.

      W księdze w której to zawarta jest Nauka Wszechmogącego Ojca Wszystkich Ludzi jest napisane
      Daniela 2:22
      :22 On odkrywa rzeczy głębokie i skryte, zna, co jest w ciemnościach, a światłość z nim mieszka.

      W księdze w której to zawarta jest Nauka Wszechmogącego Ojca Wszystkich Ludzi jest napisane
      ew.Łuasza 20:8-18
      A Jezus im rzekł: I ja wam nie powiem, którą mocą to czynię.
      9 I począł do ludu mówić to podobieństwo: Człowiek niektóry nasadził winnicę, i najął ją winiarzom, i odjechał precz na czas niemały.
      10 A czasu swego posłał sługę do onych winiarzy, aby mu dali z pożytku onej winnicy; ale oni winiarze ubiwszy go, odesłali próżnego.
      11 I posłał zasię drugiego sługę; ale oni i tego ubiwszy i zelżywszy, odesłali próżnego.
      12 I posłał zasię trzeciego; ale oni i tego zraniwszy, wyrzucili precz.
      13 A tak rzekł Pan onej winnicy: Cóż uczynię? poślę syna mego miłego, snać gdy tego ujrzą, zawstydzą się.
      14 Ale winiarze ujrzawszy go, rzekli między sobą, mówiąc: Tenci jest dziedzic; pójdźcie zabijmy go, aby nasze było dziedzictwo.
      15 I wypchnąwszy go precz z winnicy, zabili. Cóż im tedy uczyni Pan onej winnicy?
      16 Przyjdzie, a potraci one winiarze, a winnicę odda innym. Co oni usłyszawszy, rzekli: Nie daj tego Boże!
      17 Lecz on spojrzawszy na nie, rzekł: Cóż tedy jest ono, co napisano: Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną?
      18 Wszelki, który upadnie na ten kamień, roztrąci się, a na kogo by upadł, zetrze go.

      W księdze w której to zawarta jest Nauka Wszechmogącego Ojca Wszystkich Ludzi a którą objawił ludziom posłany na ziemię Światłość- Syn Boga Ojca Wszystkich ludzi jest napisane
      1 Piotra 2:6-8;9


      6 A przetoż mówi Pismo: Oto kładę na Syonie kamień narożny węgielny, wybrany, kosztowny; a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony.
      7 Wam tedy wierzącym jest uczciwością, ale nieposłusznym, kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną,
      8 I kamieniem obrażenia, i opoką zgorszenia tym, którzy się obrażają o słowo, nie wierząc, na co też wystawieni są.
      9 (...)abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości.

      W księdze w której to zawarta jest Nauka Wszechmogącego Ojca Wszystkich Ludzi a którą to objawił ludziom posłany na ziemię Światłość- Syn Boga Ojca Wszystkich ludzi ,tenże Syn stał się człowiekiem Chrystusem Jezusem -Nauczycielem bo tylko on dał ludziom wyjaśnienie co do Wszechmogącego Ojca Wszystkich Ludzi oraz tego kogo On posłał na ziemię(ew.Jana 17:3).W księdze Boga Ojca Wszystkich ludzi jest napisane :
      ew.Marka9:39,40


      39 Ale Jezus rzekł: Nie zabraniajcie mu; albowiem nikt nie jest, co by czynił cuda w imieniu mojem, aby mógł snadnie mówić źle o mnie.
      40 Bo kto nie jest przeciwko nam, za nami jest.

      Nehso i ty tego nie wiesz, że zapłatą którą płaci grzech jest śmierć (Rzym 5:15,16-19). Zmartwychwstanie jest darem nie zależnym od uczynków niedoskonałego człowieka - tak nauczał wielki Nauczyciel .

      15 Ale nie jako upadek, tak i dar z łaski;albowiem jeźli przez upadek jednego wiele ich pomarło, daleko więcej łaska Boża i dar z łaski onego jednego człowieka Jezusa Chrystusa na wiele ich opływała.
      16 A dar nie jest taki, jako to, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Albowiem wina jest z jednego upadku ku potępieniu, ale dar z łaski z wielu upadków ku usprawiedliwieniu.
      17 Albowiem jeźli dla jednego upadku śmierć królowała przez jednego, daleko więcej, którzy obfitość onej łaski i dar sprawiedliwości przyjmują, w żywocie królować będą przez tegoż jednego Jezusa Chrystusa.
      18 Przetoż tedy jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu; tak też przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota.
      19 Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało grzesznymi; tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało sprawiedliwymi.

      W księdze w której to zawarta jest Nauka Wszechmogącego Ojca Wszystkich Ludzi a którą to objawił ludziom posłany na ziemię Światłość- Syn Boga Ojca Wszystkich ludzi ,tenże Syn stał się człowiekiem Chrystusem Jezusem -Nauczycielem bo tylko on dał ludziom wyjaśnienie co do Wszechmogącego Ojca Wszystkich Ludzi oraz tego kogo On posłał na ziemię(ew.Jana 17:3).W księdze Boga Ojca Wszystkich ludzi jest napisane :

      ew.Jana 3:36 Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim.

      ew.Jana 17:3 A toć jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.

      Neehso piszesz RE:> Niczego ci ciemniaku nie zazdroszczę. Ale to niczego.

      Ja neh-sa demaskator mistyfikatora nehsy piszę :czyżby ?

      Czyżbyś się zgorszył . Przecież jest napisane w W księdze w której to zawarta jest Nauka Wszechmogącego Ojca Wszystkich Ludzi a którą to objawił ludziom posłany na ziemię Światłość- Syn Boga Ojca Wszystkich ludzi ,tenże Syn stał się człowiekiem Chrystusem Jezusem -Nauczycielem bo tylko on dał ludziom wyjaśnienie co do Wszechmogącego Ojca Wszystkich Ludzi oraz tego kogo On posłał na ziemię jest napisane :
      1 Piotra 2:6-8;9

      6 A przetoż mówi Pismo: Oto kładę na Syonie kamień narożny węgielny, wybrany, kosztowny; a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony.
      7 Wam tedy wierzącym jest uczciwością, ale nieposłusznym, kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną,
      8 I kamieniem obrażenia, i opoką zgorszenia tym, którzy się obrażają o słowo, nie wierząc, na co też wystawieni są.

      9 (...)abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z
      ciemności ku dziwnej swojej światłości
      .      • nehsa Re:" neh - sa", to nie, nehsa. 13.10.09, 06:48
       odpowiedź nehsy do "nieudolnej podróbki neh-sy"!
       O tym, czy człowiek czyni dobrze, czy tez czyni źle, czy jest
       światłym, czy jest ciemniakiem - świadczą jego czyny.

       Ty, jesteś ciemniakiem, o czym świadczą twoje teksty.
       A ponadto jesteś szujowaty, o czym świadczy przybrany przez ciebie
       parobku Judasza Iszkarioty, twój nick, neh-sa.
       • enrque111 Re:" neh - sa", to nie, nehsa. 13.10.09, 09:37
        nehsa napisał:

        > odpowiedź nehsy do "nieudolnej podróbki neh-sy"!
        > O tym, czy człowiek czyni dobrze, czy tez czyni źle, czy jest
        > światłym, czy jest ciemniakiem - świadczą jego czyny.

        Bardzo słusznie prawisz! Jakież zatem są twoje czyny? Radziłem ci przecież zabrać się do roboty i tworzyć sektę.......może znalazłbyś trochę wyznawców wśród zagubionych mentalnie i duchowo nieszczęśników, większych od siebie. Na co czekasz ? Do roboty nesza !!!

        > Ty, jesteś ciemniakiem, o czym świadczą twoje teksty.
        > A ponadto jesteś szujowaty, o czym świadczy przybrany przez ciebie
        > parobku Judasza Iszkarioty, twój nick, neh-sa.

        A, fe !!! Czy w ten sposób NOWL każe ci odnosić się do bliźnich ??? Jakżeś tak obeznany ze słowem Ojca, to powinieneś świecić przykładem, a nie wypowiadać się jak ostatni menel, który nie da rady wyczołgać się z rynsztoka :)))))
  • enrque111 Re: Żyjemy w czasach Antychrysta. 12.10.09, 22:50
   nehsa napisał:

   > Poniżej, wymieniam wersety w Ewangeliach będące świadectwem słów
   > Syna Jedynego Ojca,zawierające wiadomości o sposobie Jego przyjścia
   > na świat:
   > 1./ "Wyszedłem od Ojca" - o czym w Ewangelii św. Jana 16/27.
   > 2./ "Wyszedłem od Ojca, który mię posłal" - o czym w
   > Ewangelii św. Jana 17/8.
   > 3./ "Ojciec mię posłał" - o czym w Ewangelii św. Jana 4/34,
   > 5/23-24, 5/30, 5/36-38, 6/29, 6/39-40, 6/44, 6/57, 7/16, 7/29, 7/33,
   > 8/16, 8/18, 8/26, 8/29, 8/42, 9/4, 10/36-38, 11/42, 12/44-45, 12/49,
   > 13/20, 14/24, 15/21, 16/5, 17/3, 17/18, 17/21, 17/23, 17/25.
   > 4./ "Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat" - o czym w
   > Ewangelii św. Jana 8/42.

   W podanych przez ciebie wersetach nie ma najmniejszej wzmianki o sposobie przyjścia na świat Syna, a jedynie o kierunku, tzn. skąd On przyszedł i kto Go posłał :)))))

   > W całej Nauce Wszechmogącego Ojca, Nauczyciel - Syn OJCA, nawet
   > jednym słowem nie wspomina o swoich narodzinach, albo też urodzinach
   > z niewiasty.

   Starczy, że Ewangeliści o tym mówią, Chrystus nie musiał się tym chwalić, gdyż wszystkim dookoła było wiadome, kto jest Jego matką :)))

   > Oszustwo to, polegało na zakłamaniu przez ówczesnych żydowskich
   > nauczonych w piśmie
   , "Wiarygodnych Swiadectw Nauki Ojca",
   > poprzez wyeliminowanie z Nich Imienia Nauczyciela, które brzmi -
   > Światłość, i zastąpieniu GO imieniem , Jezus - fikcyjnej postaci
   > izraelskiego żyda Jezusa z Nazaretu.

   > Postaci, której nigdy na planecie Ziemia nie było.
   > Tak samo, jak i Maryi -"zawsze dziewicy" i Józefa-
   > "robotnika"
   , co jest nie do zaprzeczenia.

   Popatrz, popatrz !!!Znalazł się nowy prorok, który wie więcej niż Ewangeliści razem wzięci ! I, to po 2000 lat od zaistniałych faktów ! Może napiszesz jakąś "ewangelię" albo "księgę neshy" ??? Może nawet uda ci się stworzyć jakąś sektę, która rozrośnie się do rozmiarów mormońskiego wyznania ? Pisz zamiast marnować swój "cenny talent" na plecenie bzdur na forum internetowym :)))))

   > W konsekwencji uświadomienia sobie przez ludzi, że są ofiarami
   > kłamstwa Judasza Iszkarioty - "Antychrystem" stał się, ten,
   > którego to kłamstwo zrodziło, czyli mistyfikator Jezus z Nazaretu.
   >


   W konsekwencji coraz bardziej uświadamiam sobie, że masz niezłego hopla, a Kościół przetrzymał już tysiące takich nawiedzonych indywiduuw, wysłanych i otumanionych przez jakiegoś antychrysta, jak ty :)))))
   • nehsa Re: Żyjemy w czasach Antychrysta. 13.10.09, 06:27
    Kult Jezusa, upodla człowieka! cz.I

    Kto oznajmiał ludziom Naukę Ojca?

    Ewangelie św.Mateusza 19/4 i św.Marka 10/6
    "...ten, który stworzył na początku człowieka,
    mężczyznę i niewiastę uczynił je."


    Z mocy stworzenia płci człowieka, nieodzownym warunkiem poczęcia
    ciała każdego człowieka, jest współżycie płci.
    Zatem rozpowszechnianie wiedzy o dzieworództwie Maryi, w
    jawny sposób zaprzecza słowom Nauki JedynegoOjca, i sensowności
    stworzenia płci mężczyzny, dlatego też jest kłamstwem.

    Ewangelia św.Jana 4/24
    "... Ojciec jest duch."


    Ewangelia św.Jana 3/6
    "Co się narodziło z ciała, ciało jest,
    a co się narodziło z Ducha, duch jest."


    Rozpowszechniane w Ewangeliach brednie, o poczęciu przez Maryje w
    następstwie, "zacienienienia przez Najwyższego" (Ewangelia św.
    Łukasza 1/35)
    , ingerencji ducha-zwanego Duchem Świętym(Ewangelia
    św.Mateusza 1/18), a który to "święty duch", oszukał Józefa, o czym
    jest dobitnie napisane w słowach Ewangelii św. Mateusza 1/18-20,
    są kłamstwami tak prostacko-prymitywnymi
    , że nie ma co nawet
    zwracać uwagi, na ich sprzeczność ze słowami Nauki Wszechmogącego
    OJCA.
    Trzeba być albo p[arobkiem Judasza, albo półidiotą, aby wierzyć w
    dziewrództwo Maryi.
    Prymitywizm kłamstw w Ewangeliach, jest dowodem wprost
    nieprawdopodobnej pogardy ludźmi-katolikami, którym wciska się bez
    jakichkolwiek oznak wstydu nieprawdopodobne, plugawe kłamstwa.


    Ewangelia św. Jana 16/21
    "Niewiasta, gdy rodzi smutek ma, bo przyszła godzina jej, lecz gdy
    porodzi dzieciątko, już nie pamięta uciśnienia, dla radości, iż się
    człowiek na świat narodził."


    Każde urodzone przez niewiastę dziecko jest człowiekiem - mówi
    Nauczyciel. Nic dodać.

    Ewangelie św. Mateusza 11/11 i św.Łukasza 7/28
    "Nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy nad Jana
    Chrzciciela, ale który jest najmniejszym w królestwie niebieskim,
    większy jest, niżeli on."


    Przecież Jan Chrzciciel cudów nie czynił, tylko czynił je większy od
    Jana, czyli Syn(Bóg) Ojca(Boga).
    Zatem Nauczyciel, tymi słowami wyłączył siebie z grona istot
    zrodzonych przez niewiastę
    , a zatem z grona istot ludzkich.

    Ewangelia św. Jana 8/17
    "...Iż dwojga ludzi świadectwo prawdziwe jest."


    W/w. słowa Nauczyciela, zawierają ocenę skutków współżycia płci
    dwojga ludzi, czyli niewiasty i mężczyzny, które są prawdziwym
    świadectwem, czyli dowodem współpoświęcenia się płci. Dowodem-owocem
    współpoświęcenia płci, jest życie ciała dziecka.
    Zatem jest nie do zaprzeczenia, że świadectwo jednego człowieka
    jest świadectwem fałszywym, i takim też, jest świadectwo
    dzieworództwa Maryi.


    Oszukiwana od dziesiątków pokoleń ciemna, polska, katolicka
    społeczność, zamiast czcić, zasługujące na tę cześć Polskie
    Matki - to One trzymają przysłowiowe trzy węgły naszych domów
    -
    wyśpiewuje pochwalne pienia żydowskiej fikcji, i pielgrzymuje
    na "Jasnom Gure" do Maryi "zawsze dziewicy", za nic mając słowa
    Nauki Wszechmogącego OJCA.


    Ewangelia św. Jana 5/34
    "Ale ja nie od człowieka świadectwo biorę..."


    Ewangelia św.Jana 8/23
    "Wyście z niskości, a jam z wysokości;
    wyście z tego świata,
    a jam zaś nie jest z tego świata."


    Czyżby w wyżej przytoczonych słowach, było jeszcze za mało
    zrozumiale oznajmiono
    , że Syn Ojca, nie ma nic wspólnego z dwoma
    izraelskimi żydami Jezusami obecnymi w Czterech Ewangeliach?

    Rozpowszechnianie wiedzy, że Syn(Bóg) Światłość Ojca(Boga) przyszedł
    na świat za pośrednictwem jakiegokolwiek człowieka, jest dowodem,
    albo skrajnej pogardy Nauką Jedynego OJCA
    , albo procesu
    chorobowego.

    Część II w następnym poście.
    • nehsa Re: Żyjemy w czasach Antychrysta. 13.10.09, 06:35
     Kult Jezusa upodla człowieka! cz.II
     Polskich chrześcijan, przede wszystkich katolików, zachęcam do
     postawienia pytań:
     Dlaczego kapłani nie głoszą Nauki Wszechmogącego Ojca Wszystkich
     Ludzi?
     Kto im na to nie pozwala?


     W przekonaniu ponad miliarda ludzi, bo tyle liczy chrześcijańska
     społeczność, Naukę Jedynego Ojca oznajmiał ludziom izraelski żyd,
     Jezus z Nazaretu.
     Jednak każdy, kto jest żywi chociaż odrobinę szacunku do słów
     podanych nam w Nauce Ojca Wszystkich Ludzi, bez trudu dostrzeże,
     że Jezus jest postacią fikcyjną.


     W Ewangelii św. Mateusza(rozdział I/1-16), Izraelczyk imieniem
     Jezus jest,] licząc od Abrahama, 41(czterdziestym pierwszym
     potomkiem), a tatą Jezusa jest Józef syn Jakuba.


     W Ewangelii św.Łukasza(rozdział III/23-34), Izraelczyk Jezus jest
     żydem, ponieważ został obrzezany, a licząc od Abrahama, jest 56
     (pięćdziesiątym szóstym) potomkiem, jego tatą jest Józef, ale ten
     Józef, jest synem Helego.


     Zamiast "wyżywać" się na tej różnicy, zadam proste pytanie.

     Chrześcijanie, w którego Jezusa wierzycie ?

     Przecież w Czterech Ewangeliach jest ich co najmniej dwóch,
     co jest nie do zaprzeczenia.

     Kłamstwo, jest dowodem pogardy człowiekiem, ale kłamstwo tak
     prymitywne, jak to, obecne w Czterech Ewangeliach, jest dowodem
     upodlania człowieka przez tych, którzy bezkrytycznie je głoszą, i
     samoupodlania się ludzi, którzy to kłamstwo akceptują, bo zamiast
     czcić Syna(Boga) Ojca(Boga), czczą człowieka, nie wiedząc nawet
     którego, a nawet, nie wiedząc, czy taki człowiek wogóle żył.


     A przecież słowa Nauki Wszechmogacego Ojca mówią:

     Ewangelia św. Jana 8/23-24
     "I rzekł do nich:
     Wyście z niskości, a jam z wysokości;
     wyście z tego świata,
     a jam zaś nie jest z tego świata."
     "Przetomci wam powiedział,
     iż pomrzecie w grzechach waszych;
     bo jeźli nie uwierzycie, żem ja jest,
     pomrzecie w grzechach waszych."


     Ale Wy, nie wiecie, jaka jest różnica pomiędzy grzechem a złem,
     chociaż i to Wam podałem.

     Które słowa, Nauki Jedynego Ojca kategorycznie przeczą, aby
     izraelski żyd, bądź inny człowiek, był Synem Wszechmogącego Ojca?


     Spośród wielu wersetów wykluczających tak izraelskiego żyda Jezusa,
     jak i innych ludzi, z Synostwa Wszechmogącego OJCA, podaję ten,
     który demaskuje go wprost, jako mistyfikatora.


     Ewangelia św.Jana 5/17
     "Ojciec mój aż dotąd pracuje,
     i ja pracuję."


     Przytoczone słowa podają fundamentalną różnicę pomiędzy Ojcem
     (Bogiem) i Synem(Bogiem), a ludźmi.
     Jest to różnica oczywista, czyli taka, którą poza parobkami Judasza,
     i ludźmi upośledzonymi umysłowo w stopniu ciężkim, każdy bez trudu
     zauważa.

     Ojciec Wszystkich Ludzi pracuje, i Syn Ojca także pracuje.
     A my, ludzie, zawsze współpracowaliśmy, współpracujemy i będziemy
     współpracować.
     Ani Ojciec, ani Syn Ojca, nie współpracują z ludźmi.

     Każdy z wymienionych w Czterech Ewangeliach Jezusów, nie tylko że
     współpracował z innymi ludźmi, ale był także od niektórych z nich
     zależny
     , a więc nie mógł być, i nie był Synem Wszechmogącego
     Ojca Wszystkich Ludzi.


     Zatem nie ja, intelektualny szarak mówię Wam, że jesteście
     bałwochwalcami, tylko mówią Wam to, słowa Nauki Naszego Ojca, i tak
     też jest.

     Według tych słów Nauki Ojca, ale nie tylko tych, izraelskiego żyda
     Jezusa, i jego rodziców - Józefa i Maryi, nigdy na planecie Ziemia,
     nie było.
     (Na życzenie, mogę powtórzyć, jakie są istotne róznice pomiędzy
     pracą Dwóch Istot Boskich, a współpracą ludzi.)

     Nauka Ojca, jest zawarta w słowach mówionych tylko przez Syna Ojca.
     Podałem szereg wersetów, które o tym mówią. Zatem warto postawić
     pytania?
     Czy Nauka Ojca, zna Jezusa?
     Z żadnych słów Nauki Jedynego Ojca, nie wynika znajomość Jezusa.
     Nauka Ojca, nie zna Jezusa.


     Czy Nauka Ojca uprzedza ludzi, przed pojawieniem się
     mistyfikatora, którego zadaniem będzie usprawiedliwienie zbrodni
     Bogobójstwa, i zawłaszczenie dziedzictwa Światłości, Syna Ojca?

     Ależ oczywiście tak. Jest to w Nauce Jedynego Ojca, zrozumiale i
     jednoznacznie oznajmione.
     • neh-sa Re: do nehsay mistyfikatora 13.10.09, 09:36
      ew.Łukasza 11:35
      Patrzajże tedy, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością.
      Część pierwsza

      nehsa - ty areligijny antychryscie.
      Zaprawdę ,zaprawdę powiadam ci Nehsa- nie jesteś archwizatorem tylko
      mistyfikatorem Nauki Ojca Wszystich ludzi,jesteś śmieciem ... synie Hinnoma. Niczego nie udowodniłes ,to co piszesz wręcz potwierdzasz słowa w których to ja,neh-sa "obnażam" twoją "zaściankowość." ,

      W księdze w której to zawarta jest Nauka Wszechmogącego Ojca Wszystkich Ludzi a którą to objawił ludziom posłany na ziemię Światłość- Syn Boga Ojca Wszystkich ludzi ,tenże Syn stał się człowiekiem Chrystusem Jezusem -Nauczycielem bo tylko on dał ludziom wyjaśnienie co do Wszechmogącego Ojca Wszystkich Ludzi oraz tego kogo On posłał na ziemię(ew.Jana 17:3).

      1) napewno znasz pojęcie :Organizm zmodyfikowany genetycznie
      Według wikipedii:" Organizmy zmodyfikowane genetycznie w skrócie GMO (ang. genetically modified organisms) to organizmy, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka.

      Według art. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych[1] GMO to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

      Modyfikacje, jakim podlegają organizmy można podzielić na trzy grupy

      * zmieniona zostaje aktywność genów naturalnie występujących w danym organizmie
      * do organizmu wprowadzone zostają dodatkowe kopie jego własnych genów
      * wprowadzany gen pochodzi z organizmu innego gatunku (organizmy transgeniczne)

      Modyfikacje genetyczne budzące najwięcej kontrowersji to przeważnie wprowadzenie genów pochodzących z innych gatunków, które nadają modyfikowanemu organizmowi pożądaną cechę, nie występującą u niego naturalnie."

      Skoro niedoskonały człowiek potrafi dokonać modyfikacji genetycznej to o ileż bardziej potrafi uczynić Ten którego ty nehso nazywasz Ojcem Wszystich ludzi.
      Nie stanowi dla Niego żadnego problem dokonanie zabiegu inseminacji wewnątrzmacicznej co też uczynił w 2 p.n.e . Zarodek "nowego życia" znajdujacy sie wewnątrz macicy Marii nie miał materiału genetycznego pochodzącego od Marii o której mówi się ,że jest matka Jezusa, ani od Józefa o którym 'mniemano" ,że jest ojcem Jezusa
      nehso zajrzyj do wikipedii o pokrewieństwie tam napisano :Pokrewieństwo, potocznie nazywane "więzami krwi" – więź prawnorodzinna zachodząca między dwiema osobami, polegająca na pochodzeniu od siebie lub też posiadaniu przynajmniej jednego wspólnego przodka.

      Tę więź prawnorodzinną ukazali ewangeliści Mateusz i Łukasz (Ewangelista Mateusz pisał, aby przekonać wierzących Żydów, iż Światłość Syna
      (Boga) który stał się człowiekiem Jezusem tym z dawna obiecanym Mesjaszem.
      Łukasz przedstawia Światłość Syna (Boga) który stał się człowiekiem Jezusem jako
      Zbawcę całej ludzkości dlatego rodowód Jezusa doprowadza wstecz aż do „Adama,
      syna Bożego” -Mat. 1:1-16; Łuk. 3:23-38.
      Światłość Syna (Boga)OJCA(Boga) - stał się człowiekiem Chrystusem Jezusem, skoro
      stał się człowiekiem, to miał człowieczych przodków, chociaż stało się to jasne
      dopiero wtedy, gdy Abrahamowi wyraźnie powiedziano, że za sprawą jego potomstwa
      dostąpią błogosławieństw wszystkie narody ziemi. )
      Jeśli chodzi o pokrewieństwo biologiczne to Światłość Syna (Boga)OJCA(Boga) - stał się człowiekiem Chrystusem Jezusem powiedział :

      ew.Mateusza 12:48-49 A on odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któraż jest matka moja? i którzy są bracia moi? 49 A wyciągnąwszy rękę swoję na uczniów swoich, rzekł: Oto matka moja i bracia moi!
      50 Albowiem ktobykolwiek czynił wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech, ten jest bratem moim, i siostrą i matką.
      ew.Łukasza 8:20-21 I dano mu znać, mówiąc: Matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć. 21 A on odpowiadając, rzekł do nich: Matka moja i bracia moi są ci, którzy słowa Bożego słuchają i czynią je.


      2) nehso coś ci mówi - Inseminacja wewnątrzmaciczna ? Ludzie obecnie znają różne Techniki wspomagania prokreacji - poczytaj nehso, dowiesz sie wielu interesujących cię rzeczy:

      forum.gazeta.pl/forum/w,22,74549180,74700852,Re_Dzieci_z_probowki_nie_sa_wcale_gorsze.html
      Skoro niedoskonały człowiek potrafi zastosować różne techniki wspomagania prokreacji to o ileż bardziej potrafi to Ten którego ty nehso nazywasz Ojcem Wszystich ludzi.
      W księdze w której to zawarta jest Nauka Wszechmogącego Ojca Wszystkich Ludzi a którą to objawił ludziom posłany na ziemię Światłość- Syn Boga Ojca Wszystkich ludzi ,tenże Syn stał się człowiekiem Chrystusem Jezusem -Nauczycielem bo tylko on dał ludziom wyjaśnienie co do Wszechmogącego Ojca Wszystkich Ludzi oraz tego kogo On posłał na ziemię(ew.Jana 17:3).W księdze Boga Ojca Wszystkich ludzi w ew. Łukasza 10:22 napisano:

      ew.Łukasza 1:35-37
      35 A odpowiadając Anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię; przetoż i to, co się z ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. 36 A oto Elżbieta, pokrewna twoja, i ona poczęła syna w starości swojej, a ten miesiąc jest szósty onej, którą nazywano niepłodną. 37 Bo nie będzie niemożne u Boga żadne słowo.

      22 Wszystkie rzeczy dane mi są od Ojca mego, a nikt nie zna, kto jest Syn, tylko Ojciec, i kto jest Ojciec, tylko Syn, a komu by chciał Syn objawić.


      ew/Łukasza 2:29,34-35,38 Tedy on wziąwszy go na ręce swoje, chwalił Boga i mówił:
      (29) Teraz puszczasz sługę twego, Panie! według słowa twego, w pokoju (30) (Gdyż
      oczy moje oglądały zbawienie twoje, (31) Któreś zgotował przed obliczem
      wszystkich ludzi; (32) Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu twego
      Izraelskiego. Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu ich w
      Izraelu, i na znak, przeciw któremu mówić będą. (35) (I twoję własną duszę miecz
      przeniknie,) aby myśli z wielu serc objawione były.Ta też onejże godziny
      nadszedłszy, wyznawała Pana, i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali
      odkupienia w Jeruzalemie.

      ew.Jana 1:18
      18 Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział.
      2 Kor 4:6
      Ponieważ Bóg, który rzekł, aby się z ciemności światłość rozświeciła, ten się rozświecił w sercach naszych ku rozświeceniu (w nas) znajomości chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa.

      ew.Jana 17:3
      3 A toć jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.

      3) Światłość- Syn Boga Ojca Wszystkich- jest : czytamy w Kolosan 1:15 - 15 "Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. ."
      Światłość- Syn Boga Ojca Wszystkich stał się "pierworodnym" ponieważ w sposób bezprecedensowy w historii całego stworzenia - stał się w roku 2 p.n.e człowiekiem o imieniu Jezus, krórego ziemskimi opiekunami byli jak ci nehso -dobrze wiadomo :Maria i Józef.

      Jezus Chrystus - pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. , przedstawiony w nieskończenie racjonalnych Naukach Ojca Boga Wszystkich Ludzi jako Światłość Syn Boga - nigdy ,powtarzam ci nehsa , nigdy nie chciał aby Jemu ludzie oddawali cześć należną tylko Ojcu Bogu Wszystkich ludzi -o czym ty dobrze wiesz .

      Wyraży szacunku i uznania odbierał jako Mistrz i Nauczyciel i Właściciel (Pan) tylko od tych wszystkich ludzi którzy dzięki Jego świadectwu uwierzy/li/ą w Tego On reprezentował na ziemi . We wszystim co robił jako Mistrz ,Nauczyciel i Pan ukazywał swego Ojca Boga Wszystkich Ludzi takim jakim jest naprawdę ,dlatego o Jezusie
      nieskończenie racjonalna Nauka Ojca Wszystkich ludzi mówi ,że :Kolosan 1: 15 Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych.

      • neh-sa Re: do nehsay mistyfikatora 13.10.09, 09:43

       ew.Łukasza 11:35
       > Patrzajże tedy, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością.
       Część druga

       nehsa - ty areligijny antychryscie.
       Zaprawdę ,zaprawdę powiadam ci Nehsa- nie jesteś archwizatorem tylko mistyfikatorem Nauki Ojca Wszystich ludzi,jesteś śmieciem ... synie Hinnoma. Ni
       czego nie udowodniłes ,to co piszesz wręcz potwierdzasz słowa w których to ja,neh-sa "obnażam" twoją "zaściankowość."

       Jezus Chrystus - pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. , przedstawiony w nieskończenie racjonalnych Naukach Ojca Boga Wszystkich Ludzi jako Światłość Syn Boga - nigdy ,powtarzam ci nehsa , nigdy nie chciał aby Jemu ludzie oddawali cześć należną tylko Ojcu Bogu Wszystkich ludzi -o czym ty dobrze wiesz .

       Wyraży szacunku i uznania odbierał jako Mistrz i Nauczyciel i Właściciel (Pan) tylko od tych wszystkich ludzi którzy dzięki Jego świadectwu uwierzy/li/ą w Tego On reprezentował na ziemi . We wszystim co robił jako Mistrz ,Nauczyciel i Pan ukazywał swego Ojca Boga Wszystkich Ludzi takim jakim jest naprawdę ,dlatego o Jezusie
       nieskończenie racjonalna Nauka Ojca Wszystkich ludzi mówi ,że :Kolosan 1: 15 Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych.

       Nieskończenie racjonalna Nauka Ojca Wszystkich ludzi mówi ,że Światłość- Syn Boga Ojca Wszystkich ludzi ,tenże Syn stał się podobny ludziom .Był i jest znanym jako człowiek Chrystus Jezus.
       Filipian 2:7
       7 Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom;
       Nehso Światłość- Syn Boga Ojca Wszystkich ludzi stał się podobny ludziom .Był i jest znany jako człowiek - Chrystus Jezus i ty ani nikt inny nehso, nie jest w stanie tego znienić.

       Hebrajczyków 2 :17 ( miał być podobnym)
       17 Skąd miał być we wszystkiem podobny braciom, aby był miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem w tem, co się u Boga na ubłaganie za grzechy ludzkie dziać miało.

       ew.Mateusza 17:17
       A odpowiadając Jezus, rzekł: O rodzaju niewierny i przewrotny! Dokądże będę z wami? Dokądże was będę cierpiał?

       nehso napisałeś RE:Trzeba być albo p[arobkiem Judasza, albo półidiotą, aby wierzyć w
       dziewrództwo Maryi.
       Czy wszystkimtym ludziom którzy odkrywali lub wciąż odkrywają wiedzę o organizmach w tym genetycznie zmodyfikowanych , lub o osobach które poddały sie jednej z technik zabiegów inseminacji wewnątrzmacicznej powiesz ,że trzeba być półidiotą . Nehsa ty jesteś nie półidiotą a idiotą .

       Pamiętaj nehso tam gdzie nasz racje ja neh-sa nie interweniuję lecz tam gdzie nie masz racji dobitnie ci to wskazuję .


       • nehsa Re: Kult Jezusa upodla człowieka! 13.10.09, 20:00
        odp. nehsy:
        Nauka Ojca-Boga, znajduje się tylko w tych słowach, które mówił Syn-
        Bóg. Bardzo trudno jest mi komentować posty religiantów, którzy
        gardzą Nauką Wszechmogącego Ojca.

        Dlatego stercie wiedzy bezużytecznej w tej dyspucie serwowanej przez
        prostaka, który posługuje się substratem mojego nicku, "neh-sa",
        odpowiadam słowami Nauki Jedynego Ojca, które brzmią:

        Ewangelia św. Jana 8/15
        "Wy według ciała sądzicie, ale nikogo nie sądzę."


        Wyjaśnij mi, jeżeli nadal będziesz religijny kołtunie udowadniał
        moja zaściankowość, co oznacza wyraz, "archwizator"?
        Z tego co piszesz wynika, że w procesie inseminacji duchowej
        uczestniczyłeś marginalnie. Bywa.
        • neh-sa Re:do nehsy mistyfikatora 13.10.09, 20:40
         ew.Łukasza 11:35
         Patrzajże tedy, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością.

         Ja neh-sa (substrat )nie muszę ogłasać nikomu na forum ,że subsytut nehsa nie
         mam nic wspólnego z substratem posługujacym
         się nickiem: neh-sa.

         Niczego nie udowodniłeś ,to co piszesz wręcz potwierdza słowa w których to
         ja,neh-sa prostuję twoją tzw.poprawność areligijną.
         Tekst linka
         oraz
         Tekst linka


         Nawet znaczenie wyrazów które użyłeś w manifeście (RE: Uwaga:Ja, nehsa, nie mam
         nic wspólnego z substratem, posługujacym
         się nickiem:neh-sa.) podkreślają subtelną różnicę między mną a tobą :

         substrat podłoże, podstawa, podkład; substancja wyjściowa w reakcji chem a. w
         procesie chem.; filoz. pozbawiona właściwości substancja rzeczy, będąca
         nosicielem cech, atrybutów tej rzeczy; językozn. podłoże jęz., język ludności
         pierwotnej, na który nawarstwia się język ludności napływowej;


         Substytut, inaczej zamiennik, jest to obiekt materialny lub abstrakcyjny używany
         w zastępstwie właściwego obiektu (oryginału). Najczęściej substytut jest w jakiś
         sposób gorszy - często subiektywnie - od oryginału który zastępuje.

         Odpowiadam ci nehso słowami Nauki Jedynego Ojca, które brzmią:

         Ewangelia św. Jana 8/15
         "Wy według ciała sądzicie, ale nikogo nie sądzę."


         Pamiętaj nehso tam gdzie nasz racje ja neh-sa nie interweniuję lecz tam gdzie nie masz racji dobitnie ci to wskazuję .


    • neh-sa Re: Żyjemy w czasach Antychrysta. 13.10.09, 06:41
     Już się nie mogę doczekać ...i trzeciej części i piątej części i dziesiątej
     części ...
     • neh-sa Re: do nehsy mistyfikatora! 13.10.09, 21:21
      No i znowu nehso namieszałeś - Tekst linka
      • neh-sa Re: do nehsy mistyfikatora! 14.10.09, 00:14
       oj nehsa znowu narozrabiałeś Tekst linka

       Zajrzyj tutaj Tekst linka

       oraz
       Tekst linka

       Zapamiętaj nehsa!!!

       W podsumowaniu: Księga Rodzaju opisuje dzieje stwarzania wszechświata wraz z planetą Ziemia lecz dzieje stwarzania życia na planecie już istniejącej acz nieprzystosowanej do życia.

       Zapamiętaj dobrze nehso, tam gdzie nasz racje ja neh-sa nie interweniuję lecz tam gdzie nie masz racji dobitnie ci to wskazuję forum.gazeta.pl/forum/w,721,81450191,96310083,Re_O_Jezusach_.html

       • neh-sa Re: do nehsy mistyfikatora! 14.10.09, 00:17
        Zapamiętaj nehsa!!!

        W podsumowaniu: Księga Rodzaju nie opisuje dzieje stwarzania wszechświata wraz z planetą Ziemia lecz dzieje stwarzania życia na planecie już istniejącej acz nie przystosowanej do życia.
        • nehsa Re: Kult Jezusa, upodla ludzi. 14.10.09, 05:58
         nehsa, do neh-sy (substratu)!
         Księgą Rodzaju posłużyłem się dlatego, poniewaz w Nauce Ojca
         znajduje się do niej odsyłacz: "Kamień, który odrzucili budujący,
         ten się stał głową węgielną.


         Czego ty, zniewolony, religijny ciemniaku nie pojmujesz.

         Stopień twojego nierozumienia Nauki Wszechmogącego Ojca skłania mnie
         do udzielenia ci rady, która brzmi:
         Zważ, że Nauka Jedynego Ojca zawiera wiedzę nieskończenie
         racjonalną
         .
         Twoje uzasadnienia twoich poglądów, są stertą plugawego śmiecia,
         sprzecznego z wiarygodnymi świadectwami Nauki Ojca Wszystkich Ludzi.

         1./ Nie przyjmujesz do wiadomości,że Nauka Ojca-Boga jest zawarta
         tylko w tych słowach, które mówił Syn-Bóg.


         2./ Nie przyjmujesz do wiadomości obecnego w Nauce Ojca
         ostrzeżnia, że świadectwa Nauki Ojca zostaną zakłamane.


         3./ Nie jesteś w stanie wyciągać najprostszych, najbardziej
         oczywistych wniosków wynikających ze słow Nauki Jedynego Ojca.


         Przykład:
         "Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest, a kto nie jedna ze
         mną, dzieli". - mówił Pan i Nauczyciel.


         Zatem przestrzeganie wiedzy i wzorców obecnych w Nauce Naszego Ojca
         wyklucza jakiekolwiek międzyludzkie podziały.

         Ty, religijny ciemniaku, stojąc na stanowisku, że Jezus jest Synem
         Ojca, dzielisz ludzi, i usprawiedliwiasz zbrodnie Bogobójstwa
         dokonaną na Światłości-Synu Ojca.

         Jesteś zatem parobkiem Judasza Iszkarioty.
         • enrque111 Re: Kult Jezusa, upodla ludzi. 14.10.09, 11:29
          nehsa napisał:

          > Zważ, że Nauka Jedynego Ojca zawiera wiedzę nieskończenie
          > racjonalną
          .

          Ty, synu szatana nie pojmujesz, że nie istnieje żadna "nauka jedynego ojca", uroiła się ona w twoim chorym umyśle. Z tej właśnie choroby raz określasz się mianem "nehsa", innym razem "neh-sa" i sam ze sobą toczysz jałową polemikę, udaj się do lekarza, gdyż twój stan coraz bardziej mnie niepokoi !!!
          • nehsa Re: Kult Jezusa, upodla ludzi. 15.10.09, 07:27
           nehsa do enrque111!
           Podajesz w twoich postach, tak samo ja substrat neh-sa, że jesteś
           żydochwalczym bałwochwalcą.
           A ponadto ty enrque111, zamierzasz mnie leczyć katolickimi
           egzorcyzmami. I nazywasz mnie synem szatana.

           I ja przyjmuję to do wiadomości, i bardzo ci współczuję. Niestety
           nie jestem lekarzem psychiatrą.


           Ps.
           A nawiasem mówiąc, piekła nie ma.
           To skoro ja jestem synem szatana to jest wysoce prawdopodobne, że
           ty enrque111 możesz być szatanem.
           • enrque111 Re: Kult Jezusa, upodla ludzi. 15.10.09, 09:37
            nehsa napisał:

            > Podajesz w twoich postach, tak samo ja substrat neh-sa, że jesteś
            > żydochwalczym bałwochwalcą.
            > A ponadto ty enrque111, zamierzasz mnie leczyć katolickimi
            > egzorcyzmami. I nazywasz mnie synem szatana.

            Nieszczęśniku, nie wyobrażasz nawet sobie jak mi ciebie żal :((((((
            Każdy, kto został opetany przez szatana, występuje przeciwko egzorcyzmom. Uwierz mi, że jest to jednak jedyne lekarstwo na opetanie !!!

            > I ja przyjmuję to do wiadomości, i bardzo ci współczuję. Niestety
            > nie jestem lekarzem psychiatrą.

            Wierzę, jesteś chorym człowiekiem.

            > A nawiasem mówiąc, piekła nie ma.

            Tak może mówić jedynie osoba chora albo opętana, nigdy zaś wierząca. W Łk 16, 24-25 napisane jest bardzo wyraźnie o piekle, w którym czyniący zło "cierpi męki w płomieniu".

            > To skoro ja jestem synem szatana to jest wysoce prawdopodobne, że
            > ty enrque111 możesz być szatanem.


            Nie jest to możliwe, gdyż wówczas miałbym władzę nad tobą, a jej nie posiadam :)))))))))
            • nehsa Re: Kult Jezusa, upodla ludzi. 15.10.09, 10:32
             ja, nehsa napisałem:
             "(Na życzenie, mogę powtórzyć, jakie są istotne róznice pomiędzy
             > pracą Dwóch Istot Boskich, a współpracą ludzi.) "

             W odpowiedzi enrque111 napisał:
             "Tak, mam takie życzenie !!! "

             I odpowiedź nehsy:
             W wiarygodnych świadectwach Nauki Ojca, któe stanowią skromną
             cząstkę Ewangelii,
             w Ew.św.Jana 5/17 czytamy słowa Nauczyciela, które brzmią:
             "Ojciec mój aż dotąd pracuje, i ja pracuję."

             A co robimy my, ludzie?

             My, ludzie zawsze współpracujemy. I jest to fakt oczywisty.
             Nasza współpraca może być sprawiedliwa, bądź niesprawiedliwa, ale to
             będzie zawsze współpraca.

             A czym się różni praca, od współpracy?
             Praca, od współpracy, różni się brakiem współodpowiedzialności
             .


             To na czym polega praca Ojca?

             Praca Ojca, polega na samoofierze wobec Syna Ojca.
             (W Nauce Ojca, jest to zrozumiale oznajmione.)
             Ojciec, nie współpracuje ze swoim Synem. Ojciec, pracuje
             na rzecz swego Syna poprzez samoofiarę.

             A na czym polega praca Syna Ojca?

             Praca Syna Ojca, polega na samoofierze wobec nas, ludzi.
             (W Nauce Ojca, jest to również zrozumiale oznajmione.)
             Syn Ojca, nie współpracuje z nami, ludźmi, lecz pracuje
             na naszą rzecz, na rzecz naszego człowieczeństwa, poprzez
             swoją samoofiarę
             .
             Dlatego w świadectwach Nauki Ojca zachowały sie słowa:
             "Ja i Ojciec jedno jesteśmy."

             Ojciec, nie współodpowiada za swoją pracę-samoofiarę, przed swoim
             Synem, bo i z jakiej okazji? A Syn Ojca, nie współodpowiada
             za swoją pracę-samoofiarę przed
             ludźmi, bo i z jakiej okazji.

             "Chwały od ludzi nie przyjmuje" Ew.św.Jana 5/40
             My, ludzie, nie możemy nic ofiarować, ani Ojcu, ani Synowi Ojca.
             Wszystko, co czynimy, czynimy dla siebie i bliźnich.
             Również te słowa, poza wcześniej przytoczonymi wykluczają
             dzieworództwo Maryi

             Z mocy stworzenia nas ludźmi, zostaliśmy zobowiązani do współpracy,
             której atrybutem, jest współodpowiedzialność.
             (Nie omawiam tu, faktu zobowiązania nas do solidarności.)

             Jest to fakt oczywisty, który pomaga zrozumieć, poza treściami Nauki
             Ojca, także dorobek ludzkiej nauki, np. prawo naczyń połączonych.

             Czy któryś z wymienionych w Ewangeliach Jezusów, nie
             współpracował z ludźmi?


             Współpracowali obydwaj wymienieni w Ewangeliach - tak Jezus syn
             Józefa, syna Jakóba, jak i Jezus syn Józefa syna Helego.
             Zatem żaden z Jezusów, nie był posłanym przez Ojca, Synem Ojca
             .

             I w taki oto sposób, słowa Nauki Wszechmogącego Ojca
             zdemaskowały fakt największej, najgróźniejszej dla ludzi,
             mistyfikacji Ery Nowożytnej, której pomysłodawcą był Judasz
             Iszkariota.

             I do enrque111 mam prośbę.
             Ty, nie zrealizowałeś w swoich postach żadnego z moich pytań.
             A ja, i owszem. Zrewanżuj się i nie komentuj moich postów, bo
             przecież ty nic sensownego do dyskusji nie wniesiesz.
             • nehsa Re: Kult Jezusa, upodla ludzi. 15.10.09, 11:25
              Omówione przeze mnie słowa Nauki Jedynego Ojca, które zachowały się
              w Ewangelii św. Jana 5/17, poza zdemaskowaniem Jezusa, jako
              mistyfikatora, zawierają ponadto informację:

              1./ O Ojcu i Synu Ojca, czyli o Dwóch Osobach Boskich, które
              pracują.


              1a./ Zatem jest oczywistym, że nie ma jednego Boga.
              Taki jednoosobowy byt, byłby wzorem egoizmu, o czym już wcześniej
              pisałem.

              1b./ Nie ma także trzech istot boskich.
              A więc nie ma tak zwanego, "ducha świętego".

              A dlaczego jest Dwie Istoty Boskie?

              Bo zgodnie ze słowami Nauki zachowanymi w Ew.św. Jana 8/17, ta
              liczba, jest niezbędną i wystarczającą, aby dowieźć, nieskończonej
              pożyteczności, czyli doskonałości Ojca, Który jest jedynym
              depzytariuszem miłości, i tym samym, Ojcem miłującym wszystkich
              .

              Toteż w Nauce Ojca Syn-Światłość, mówił:

              "I uczyniłem im znajome imię Twojei znajome uczynię, aby miłość,
              którąś mię umiłował, w nich była a ja w nich." Ew.św. Jana 17/26


              "...słowo twoje jest prawdą." Ew.św.Jana 17/17

              "Jamci jest ta droga i prawda, i prawda, i żywot; ..." Ew.św.Jana
              14/6


              Prawda, jest określeniem oceniającym postępowanie Istot
              Boskich, Ojca, i Syna Ojca.

              Prawda, jest to postępowanie w imię życia, polegające na
              poświęceniu wartości, której jest się wyłącznym dysponentem.


              Ojciec, jest duchem, zatem poświęca w imię życia
              swojego, jedynego Syna, poprzez samoofiarę, samego siebie.

              To dlatego Syn Ojca w Nauce Ojca mówi o wszechmocności Ojca.
              Wszechmocny, wszechmogący jest Ojciec Nasz, bo wszyscy od Ojca
              jesteśmy zależni, bo od Jego miłości do Naszego Stwórcy zależy nasze
              człowieczeństwo, bycie człowiekiem.

              A Syn Ojca, Nasz Stwórca, Pan Wszystkich Ludzi, i w życiu
              doczesnym Nasz Sędzia, poświęca samego siebie dla nas, ludzi.

              Wieczna miłość Ojca, skutkuje wiecznym życiem Syna.
              Cząstką nieśmiertelnej Światłości Syn Ojca dzieli się z nami.

             • enrque111 Re: Kult Jezusa, upodla ludzi. 15.10.09, 11:55
              nehsa napisał:

              > I do enrque111 mam prośbę.
              > Ty, nie zrealizowałeś w swoich postach żadnego z moich pytań.
              > A ja, i owszem. Zrewanżuj się i nie komentuj moich postów, bo
              > przecież ty nic sensownego do dyskusji nie wniesiesz.

              Na wszystkie twoje pytania zawsze odpowiadam, gdyż staram się nawet osoby opetane przez diabła traktować kulturalnie (oczywiście do pewnych granic). Ty natomiast nie odpowiadasz na moje pytania, ani nie potrafisz zbić moich twierdzeń, gdyż one pochodzę ze zdroworozsądkowego rozumienia Pisma, zaś twoje z podszeptu szatana :)))
              • nehsa Re: Królestwo Ojca=Boże 15.10.09, 21:24
               Tresć moich dwóch, ostatnich postów ułatwia mi wyjaśnienie znaczenia
               okreśelnia, "królestwo Boże"=królestwo Ojca.

               Czy ważnym jest rozumienie tego określenia?

               Ewangelie św. Mateusza 6/33 i św. Łukasza 12/31
               33. "Ale szukajcie naprzód królestwa Bożego, i sprawiedliwości jego,
               a to wszystko będzie wam przydano."
               31. "Owszem szukajcie królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam
               przydane."


               Z przytoczonych słów zrozumiale wynika, że rozumienie, na czym
               polega "Królestwo Ojca=Boże", jest dla człowieka pragnącego
               poznać Naukę Ojca , bardzo ważną kwestią.

               Ew.św. Marka 4/26-29
               26. "I mówił: Takie jest królestwo Boże, jako gdyby zasiać nasienie."
               27. "A człowiek spałby w nocy i wstawałby w dzień, a nasienieby
               weszło i urosło, gdy on nie wie."
               28. "Boć ziemia sama z siebie pożytek wydawa, naprzód trawę, potem
               kłos, a potem zupełne zboże w kłosie."
               29. "A skoro się okaże urodzaj, wnet gospodarz zapuszcza sierp; bo
               żniwo przyszło."


               "Królestwo Ojca=Boże", charakteryzuje się jego niezależnością
               od człowieka. Jest Ono przyczyną wszelkiego pożytku, czego
               dowody, można zaobserwować także w zaprogramowanej na przynoszenie
               korzyści naturze.

               Ewangelia św. Marka 4/30
               "Nad to rzekł:
               Do czego przypodobamy królestwo Boże, albo którem je podobieństwem
               wyrazimy?"


               1./ W Ewangelii św. Mateusza 13/26-30 i 13/36-43, w
               przypowieści "O pszenicy i kąkolu", czyli o niezakłamywalności Nauki
               OJCA. Zakłamać można jedynie świadectwa Nauki Ojca, co też się
               stało.

               2./ W Ewangelii św. Mateusza 13/31-32 i w Ewangelii św. Marka
               4/31-32 i w Ewangelii św. Łukasza 13/19, "O ziarnie gorczycy", czyli
               o niezależności od człowieka Samoofiary Syna Ojca, Naszego Stwórcy.

               3./ W Ewangelii św. Mateusza 13/44 i 45-46, które to teksty,
               obecnie zawierają dwa podobieństwa, ale pierwotnie w moim
               przekonaniu, było to jedno podobieństwo, "O kupcu i perle", czyli o
               poszukiwaniu i uporządkowaniu hierarchii wartości, wśród których
               najcenniejszą jest WOLNOŚĆ.

               4./ W Ewangelii św. Mateusza 13/47-50, "O niewodzie", czyli o
               nosicielstwie przez każdego człowieka zobowiązania do solidarności.

               5./ W Ewangelii św. Mateusza 20/1-16 "O umowie najmu z
               robotnikami w winnicy", czyli o powodach równości zapłaty, dla
               wszystkich jej godnych.

               Wyżej wymienione teksty są w różnym stopniu zakłamane. Ale nie jest
               to istotną przeszkodą w dotarciu do sensu zawartego w słowach -
               "królestwo Ojca=Boże".

               W poszukiwaniach tego sensu pomocne są słowa:
               Ewangelia św. Łukasza 17/20-21 (pomijam kłamstwa)
               "A będac pytany, kiedy przyjdzie królestwo Ojca, odpowiedział
               im i rzekł:
               Nie przyjdzieć królestwo Ojca z postrzeżeniem:"
               "Ani rzeką: Oto tu, albo oto tam jest:
               albowiem oto królestwo Ojca wewnątrz was jest."


               Z wyżej przytoczonych słów zrozumiale wynika, że "królestwo
               Ojca=Boże"
               , to nie miejsce, do którego, (według wybitnych
               teologów,) podobno zmierzamy.

               Określenie w podobieństwie, "królestwo Boże", które
               pierwotnie brzmiało, "królestwo Ojca", zawiera wiadomość o
               absolutnej zależności naszego bycia ludźmi od Ojca Wszystkich Ludzi,
               czyli od Jedynego Ojca. Zatem poprostu, Ojca.

               W Nauce OJCA, jesteśmy wzywani do poszukiwania tych dowodów
               zależności, które są jednocześnie dowodami sprawiedliwości
               "królestwa Ojca", a która to sprawiedliwość polega na
               samoofierze, dlatego też w Nauce, pozornie banalne słowa, brzmią:

               Ewangelia św. Łukasza 22/29
               "I jać wam sporządzam, jako mi sporządził Ojciec mój, królestwo."               Królestwo, panowanie, wielkość wynikają z faktu służebności,
               co zrozumiale tłumaczą świadectwa Nauki Ojca, chociaż i te słowa
               usiłowano zakłamać.

               Ewangelie św.Mateusza 20/25-28, św. Marka 10/42-45 i św.
               Łukasza 22/24-27
               24. "A wszczął się też spór między nimi o tem, ktoby się z nich zdał
               być większy."
               25. "Ale on im rzekł:
               królowie narodów panują nad nimi, a którzy nad nimi moc mają,
               dobrodziejami nazywani bywają."
               26. "Lecz wy nie tak; owszem kto największy jest między wami, niech
               będzie jako najmniejszy,
               a kto jest wodzem, będzie jako ten, co służy."
               27. "Bo któryż większy jest?
               Ten, co siedzi, czyli ten, co służy?
               Izali nie ten, między wami, co siedzi?
               Alem ja jest w pośrodku was jako ten, co służy."


               Z dowodów pokornej służebności Syna Ojca, wynikają dowody
               "królestwa Ojca", czyli absolutnej zależności naszego
               człowieczeństwa od miłości Ojca do Syna Ojca, i miłości Syna Ojca,
               do nas, ludzi.

               Powszechnie dostrzeganymi dowodami "królestwa Ojca", jest
               fakt niezależności funkcjonowania naszego sumienia, które
               niezależnie czy tego chcemy, czy nie chcemy, poddaje ocenie każde
               postępowanie - tak nasze, jak i naszych bliźnich.
               Jest oczywistym również, że również nasza wyobraźnia, a tym samym
               nasza kreatywność, jest od nas niezależna.
               Niezależna jest od nas także zdolność zapamiętywania, pamięć.
               Przedłożyłem także oczywiste dowody niezleżności mowy człowieka,
               czyli niezależności od człowieka jego zdolności do porozumiewania
               się, poprzez wykorzystywanie do tego celu energii fali akustycznej.
               Przytoczyłem słowa Nauki OJCA, i wynikające z ich treści oczywiste
               dowody zobowiązania każdego człowieka do solidarnego postępowania,
               czyli do solidarności.
               Zwróciłem także uwagę, na oczywisty fakt niematerialności sensu
               ludzkiej mowy, o czym także zrozumiale mówią słowa Nauki Ojca.

               Każdy z wyżej wymienionych dowodów niezależności(sumienia,
               wyobrażania, zapamiętywania, mowy, nosicielstwa powinności
               solidarności, jest tym samym dowodem absolutnej zależności
               jakości naszego człowieczeństwa od Samoofiary Syna Ojca, który to
               Syn, Światłość, jest Sprawcą wszystkich spraw OJCA
               .

               Każdy dowód, "królestwa Ojca=Bożego", jest niezaprzeczalnym
               dowodem istnienia Istot Boskich.


               • radzimir11 Re: Królestwo Ojca=Boże 15.10.09, 21:49
                Czy chciałeś tym długim wywodem uzmysłowić nam, że królestwo boże jest w nas?
                W każdym z nas? Bo jeśli tak, to zgadzam się, nie wdając się w szczegóły.

                radzimir11 - istotnie boski (cały!)
                • mirek-73 Królestwo Boże jest w nas,ale nie w KK 15.10.09, 23:24
                 nesha napisał:

                 "Wieczna miłość Ojca, skutkuje wiecznym życiem Syna.
                 Cząstką nieśmiertelnej Światłości Syn Ojca dzieli się z nami".

                 Jest to bardzo ważna prawda,której KK nie chce ujawniać swoim wiernym,którym karze się wierzyć w Jezusa Eucharystycznego i spożywać Jego ciało i krew.

                 Jeśli chodzi o "Królestwo Boże,które jest w was",to KK przetłumaczył na "pośród was" i robi wszystko,aby jego wierni tez go nie znaleźli.

                 Dlatego te osoby z KK kierowane przez wiadomo kogo,przypisują Tobie to czym sami są.Do czego prowadzi ten katolicyzm jeśli w nim nie ma Boga i Chrystusa,to widać po tym co ci ludzie wypisują do Ciebie.Jaka wiara,tacy są i ludzie,którzy ją reprezentują.
                 • nehsa Re: Królestwo Boże jest w nas,ale nie w KK 16.10.09, 05:35
                  Zgodnie ze słowami Nauki Ojca Wszystkich Ludzi, każda religia jest
                  dowodem sprzeniewierzenia się kapłanów Nauce Jedynego Ojca.

                  Nauka Ojca została nam oznajmiona po to, abyśmy wiedzieli jak mamy
                  postępować, aby w życiu doczesnym zachować między nami, co
                  najmniej pokój, i zasłużyć na zapłatę w postaci zmartwychwstania.


                  Po to oznajmiono nam w Niej trzy wzorce postępowania:
                  1./ Obowiązujący nas, którym jest solidarność.
                  2./ Miłosierdzie.
                  3./ Miłość

                  Syn Ojca, Światłość, nie poniósł męczeńskiej śmierci za żaden
                  ludzki grzech. I za nikogo z ludzi.


                  Przestrzeganie oznajmionmej nam w Niej wiedzy i wzorców
                  postępowania, wyklucza jakiekolwiek międzyludzkie podziały, czyli
                  jednoczy każde ludzkie społeczeństwo, a więc i uniezależnia ludzi
                  .
                  • neh-sa Re: Królestwo Boże jest w nas,ale nie w KK 16.10.09, 06:37
                   Pamiętaj nehso tam gdzie nasz racje ja neh-sa nie interweniuję lecz tam gdzie
                   nie masz racji dobitnie ci to wskazuję . Akurat w tym temacie wyrażasz się w
                   miarę poprawnie,nie ma potrzeby prostowania tego co zakrzywisz.Pozdro neh-sa
                   • nehsa Re: Królestwo Boże jest w nas. 16.10.09, 09:25
                    Obłudnik posługujący się nickiem, neh-sa, do mnie, nehsy
                    , napisał:
                    "Pamiętaj nehso tam gdzie nasz racje ja neh-sa nie interweniuję lecz
                    tam gdzie nie masz racji dobitnie ci to wskazuję . Akurat w tym
                    temacie wyrażasz się w miarę poprawnie,nie ma potrzeby prostowania
                    tego co zakrzywisz.Pozdro neh-sa "

                    i odp. nehsy:
                    Obłudniku posługujacy się substratem mojego nicku.
                    Z tego, co piszesz w postach, wynika, że:
                    1./ Nie wiesz, gdzie, w czyich słowach i w czyich
                    świadectwach znajdują się świadectwa Nauki Naszego Ojca.

                    2./ Nie wiesz, w których słowach Nauki Jedynego Ojca jest
                    zawarte ostrzeżenie przed kłamstwem Judasza Iszkarioty.

                    3./ Nie wiesz, że jest Dwie Istoty Boskie. Funkcjonowanie jednego
                    Boga
                    wykluczają słowa Nauki Jedynego Ojca.

                    4./ Nie wiesz, że dowody istnienia Istot Boskich mają
                    potwierdzać dowody logiczne.

                    5./ Nie potrafisz wyciągać sensownych wniosków z oczywistego
                    faktu obecności w Biblii, i w Ewangeliach wzajemnie wykluczajacych
                    się treści. Niepoliczalną ilością sprzeczności, usiana jest cała
                    Biblia.

                    Ty, potwierdzasz fakt nieskończonej racjonalności Nauki Ojca,
                    i jednocześnie bezkrytycznie akceptujesz obecność w Niej plugawych
                    bredni sprzecznych z Nauką Ojca.

                    "Ale mowa wasza niech będzie:
                    Tak, tak; nie, nie;
                    a co wiecej nadto jest, grzechem jest."

                    Skorygowałem pochodzący z Ew.św.Mateusza 5/37 tekst.

                    Ty, i tak niewiesz, jaka jest różnica pomiędzy grzechem, a złem.
                    Weż se coś chłopie "na wstrzymanie" edukacyjnych zapędów.
                    A swoją drogą, to twoja wiedza zasługuje na szacunek.
                    Od ciebie zależy, jak ją sensownie wykorzystać. Jednak wygląda na
                    to, że parobkujesz w jakiejś religii. Na co ci to?
                    • enrque111 Re: Rozdwojony nehsa/neh-sa. 16.10.09, 09:45
                     nehsa napisał:

                     > Obłudnik posługujący się nickiem, neh-sa, do mnie, nehsy
                     >
                     , napisał:
                     > "Pamiętaj nehso tam gdzie nasz racje ja neh-sa nie interweniuję lecz
                     > tam gdzie nie masz racji dobitnie ci to wskazuję . Akurat w tym
                     > temacie wyrażasz się w miarę poprawnie,nie ma potrzeby prostowania
                     > tego co zakrzywisz.Pozdro neh-sa "

                     Dobitnie tu widać, jak sam ze sobą polemizujesz, nakręcając się opętańczo i wygłaszając swoje, chore teorie wyssane z brudnego palucha. Chory z głupoty człowiecze, mówię ci - idź lecz się !!!
                     • nehsa Re: Ślepota płata figle. 16.10.09, 10:39
                      w dniu 15.10.09 o gdzinie 11.55 napisałem:
                      "> I do enrque111 mam prośbę.
                      > Ty, nie zrealizowałeś w swoich postach żadnego z moich pytań.
                      > A ja, i owszem. Zrewanżuj się i nie komentuj moich postów, bo
                      > przecież ty nic sensownego do dyskusji nie wniesiesz.
                      "

                      i zamiast prośby, dzisiaj pytanie:
                      Czy ty faktycznie nie widzisz różnicy w nickach, pomiędzy nehsą
                      , a neh-są.

                      A jakże zacni administratorzy Forum taką rożnicę widzą.

                      Ps.
                      B.proszę nie odpowiadaj na moje pytanie.

                      • enrque111 Re: Ślepota płata figle. 16.10.09, 12:25
                       nehsa napisał:

                       > Czy ty faktycznie nie widzisz różnicy w nickach, pomiędzy nehsą
                       > , a neh-są

                       Owszem widzę. To jest taka sama różnica, jak w dialogu Kmicica z Zagłobą, napisanym przez Sienkiewicza. Też obaj adwersarze kłucili się i polemizowali ze sobą, a wszystko to celem zainteresowania czytelnika :))))
                  • pocoo Re: Królestwo Boże jest w nas,ale nie w KK 16.10.09, 07:17
                   nehsa napisał:

                   > Nauka Ojca została nam oznajmiona po to, abyśmy wiedzieli jak mamy
                   > postępować, aby w życiu doczesnym zachować między nami, co
                   > najmniej pokój, i zasłużyć na zapłatę w postaci zmartwychwstania.

                   > Jestem realistką i obiecanki zwykle mnie rozweselają.


                   > Po to oznajmiono nam w Niej trzy wzorce postępowania:

                   Już Ci pisałam , że nie znam Nauki Ojca ale całkowicie zgadzam się z tym co napisałeś.
                   • nehsa Re: Królestwo Boże jest w nas. 16.10.09, 08:54
                    pocoo m.in.napisała:
                    że, " nehsa napisał:
                    Nauka Ojca została nam oznajmiona po to, abyśmy wiedzieli jak mamy
                    postępować, aby w życiu doczesnym zachować między nami, co
                    najmniej pokój, i zasłużyć na zapłatę w postaci zmartwychwstania.

                    Jestem realistką i obiecanki zwykle mnie rozweselają."

                    i prośba nehsy:
                    Pocoo!
                    Skoro jesteś realistką, to ni nie stoi na przeszkodzie, abyś
                    unicestwiła podane przeze mnie dowody wykorzystywania przez nas,
                    ludzi, pracy nieśmiertelnego Ducha=cząstki Światłości.

                    Tymi dowodami, co podaje dla przypomnienia, są:

                    1./ Niematerialność sensu zawartego w słowach wypowiadanych z
                    ust człowieka.

                    2./ Brak dowodu zależności naszej mowy, czyli zdolności do
                    mówienia
                    , od człowieka. My, decydujemy o sprawiedliwym, bądź
                    niesprawiedliwym sensie naszej mowy, ale nie o zdolności do mówienia.
                    Dowody, że tak się dzieje, podałem w wielu postach wcześniej.
                    Również Tobie.

                    3./ Nosicielstwo przez każdego człowieka zobowiązania do
                    solidarności, co jest faktem niemożliwym do zaprzeczenia.

                    Pocoo!
                    Jak unicestwisz któryś z tych dowodów, to tym samym unicestwisz
                    funkcjonowanie Ducha. A jak tego nie potrafisz uczynić, to przyjmij
                    do wiadomości, że jesteśmy istotami nieśmiertelnymi, i za to co
                    czynimy, po zbilansowaniu dobrych i złych czynów, odpowiemy w
                    Dzień
                    Sądny.


                    • pocoo Re: Królestwo Boże jest w nas. 16.10.09, 14:19
                     nehsa napisał:

                     > Pocoo!
                     > Jak unicestwisz któryś z tych dowodów, to tym samym unicestwisz
                     > funkcjonowanie Ducha. A jak tego nie potrafisz uczynić, to przyjmij
                     > do wiadomości, że jesteśmy istotami nieśmiertelnymi, i za to co
                     > czynimy, po zbilansowaniu dobrych i złych czynów, odpowiemy w
                     > Dzień
                     > Sądny.

                     >
                     Nie wierzę w żaden Sądny Dzień , Ojca i Syna.Reszta się zgadza.
                     • enrque111 Re: Królestwo Boże jest w nas. 16.10.09, 15:54
                      pocoo napisała:

                      > Nie wierzę w żaden Sądny Dzień , Ojca i Syna.Reszta się zgadza.

                      Rozsądek zazwyczaj przychodzi z wiekiem, a podbudowany wiedzą oświeca najtępsze umysły i prowadzi do wiary...........chyba, że owe umysły są impregnowane na te szczytne przymioty :))))))))
                      • nehsa Re: Kapłani wrogami Nauki Ojca-Boga! 17.10.09, 09:36
                       Jedno z tysięcy obecnych w Czterech Ewangeliach kłamstw, powszechnie
                       akceptowane przez katolików, brzmi:

                       Ewangelia św. Mateusza 16/15, 16 i 17-19
                       15. "I rzekł im:
                       A wy kim mię być powiadacie?"
                       16. "A odpowiadając Szymon Piotr rzekł:
                       Tyś jest Chrystus, on Syn Boga żywego."
                       17. "Tedy odpowiadając Jezus rzekł mu:
                       Błogosławionyś Szymonie, synu Jonaszowy! bo tego ciało i krew nie
                       objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech."
                       18. "A jać też powiadam, żeś ty jest Piotr; a na tej opoce zbuduję
                       kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go;"
                       19. "I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;
                       a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiesiech; a
                       cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w
                       niebiesiech."


                       Proszę zwrócić uwagę na treść wersetu 16/16, w którym to
                       Uczeń św.Piotr mówi:
                       "Tyś jest Chrystus, on Syn Boga żywego.",
                       a nie , "Tyś jest Jezus, syn Józefa i Maryi.

                       Ewangelijnego Jezusa, co sugeruje zapowiedź wersetu 17-go, nigdy
                       na naszej planecie nie było.
                       Mówi o tym Nauka Ojca. A ja, wyjaśniam tę kwestię w postach z dnia
                       13.10.09 z godziny 6.27 i 6.35.
                       forum.gazeta.pl/forum/w,721,101408140,101493009,Re_Zyjemy_w_czasach_Antychrysta_.html
                       forum.gazeta.pl/forum/w,721,101408140,101493048,Re_Zyjemy_w_czasach_Antychrysta_.html

                       Zawarte w wersetach 18 i 19 kłamstwa, są sprzeczne ze
                       słowami Pana i Nauczyciela w Ewangeliach:
                       Św. Mateusza 18/19-20
                       "Zasię powiadam wam:
                       Iż gdyby się z was dwaj zgodzili na ziemi o wszelką rzecz, o którąby
                       prosili, stanie się im od Ojca mego..."
                       "Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tamem
                       jest w pośrodku ich."


                       Zatem, jeden człowiek nie może być opoką dla budowli Boga.
                       Te słowa Nauki Ojca, wykluczają również dzieworództwo Maryi.

                       Demaskowane przeze mnie kłamstwą, są także sprzeczne ze słowami
                       Nauczyciela, które brzmią:
                       Ewangelia św. Marka 7/15
                       "Niemasz nic z rzeczy zewnętrznych, które wchodzą w człowieka, coby
                       go mogło pokalać..."


                       Nie ma piekła, diabłów, szatana i pochodnych, wywodzących się z
                       chorej wyobraźni kapłanów i wyznawców.

                       Wreszcie, określenie, "królestwo Boże", które często
                       występuje w Ewangeliach, oznacza zależność naszego
                       człowieczeństwa
                       od Jedynego Ojca i Syna Ojca, a nie jakieś
                       królestwo-miejsce. O czym wyczerpująco w poście z 15.10.09 z
                       godz.21.24.forum.gazeta.pl/forum/w,721,101408140,101636531,Re_
                       Krolestwo_Ojca_Boze.html

                       W Księdze jednego z wielkich proroków Jeremiasza rozdz.7/4 czytamy:
                       "Nie pokładajcie nadziei swej w słowach kłamliwych, mówiąc:
                       kościół Pański, kościół Pański, kościół Pański jest."
                       • enrque111 Re: Kapłani wrogami Nauki Ojca-Boga! 18.10.09, 14:11
                        nehsa napisał:

                        > Proszę zwrócić uwagę na treść wersetu 16/16 Ewangelia św. Mateusza
                        > "Tyś jest Chrystus, on Syn Boga żywego.",
                        > Ewangelijnego Jezusa, co sugeruje zapowiedź wersetu 17-go, nigdy
                        > na naszej planecie nie było.

                        Opętany przez szatana człecze. Werset ten wskazuje, że Chrystus jest Bogiem. Tyle i aż tyle. Werset wcześniejszy 15 wyjaśnia, kto zadał pytanie, na które przytoczyłeś odpowiedź z wersu 16: "Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?". Widzisz więc biedaku (coraz bardziej mi ciebie żal), że pytanie zadał nie kto inny, lecz ewangelijny Jezus, który musiał być na naszej planecie:))))))))))))))

                        > Zawarte w wersetach 18 i 19 kłamstwa, są sprzeczne ze
                        > słowami Pana i Nauczyciela w Ewangeliach:

                        Nazywasz słowa w tych wersach zawarte kłamstwami, gdyż nie pasują do utworzonej w twojej nieszczęsnej głowie historii, która w żaden sposób nie trzyma się kupy (chyba, że tej wydalanej przez żywe stworzenia) :))))))))))

                        > Nie ma piekła, diabłów, szatana i pochodnych, wywodzących się z
                        > chorej wyobraźni kapłanów i wyznawców.

                        Poczytaj zatem Pismo, tak znajdziesz bardzo wiele cytatów na temat tych mocy piekielnych, które nawet Chrystusa na pustyni próbowały omamić, tak jak udało im się z tobą :))))
                        • nehsa Re: Kapłani wrogami Nauki Ojca-Boga! 18.10.09, 15:06
                         enrque111 !
                         Nauka Naszego Ojca, jest zawarta tylko w tych słowach, które mówił
                         Syn Ojca. A Którego to Syna Imię, brzmi:Światłość!
                         Zapowiedzi poprzedzające wersety, nie są słowami Nauki Ojca.
                         Zwracałem ci już uwagę, abyś przeanalizował ich-zapowiedzi,
                         narracji
                         służalczy sens wobec kłamstwa Judasza.

                         Człowieku!
                         Obudź się, i skoro tkwisz w krk, z którego ja ciebie nie wypędzam,
                         to przynajmniej staraj się upewnić, czy cię w nim-krk, nikt nie
                         upodla?
                         Polska naiwność, jest wręcz przysłowiowa.
                         • enrque111 Re: Kapłani wrogami Nauki Ojca-Boga! 19.10.09, 08:50
                          nehsa napisał:

                          > Nauka Naszego Ojca, jest zawarta tylko w tych słowach, które mówił
                          > Syn Ojca. A Którego to Syna Imię, brzmi:Światłość!
                          > Zapowiedzi poprzedzające wersety, nie są słowami Nauki Ojca.
                          > Zwracałem ci już uwagę, abyś przeanalizował ich-zapowiedzi,
                          > narracji
                          służalczy sens wobec kłamstwa Judasza.

                          Bzdury pleciesz, jak opętany :)))))))))))
                          Jeżeli czytam twoje brednie, to skąd wiem, że ty je napisałeś ? Muszę mieć na uwadzepoprzedzające wersety !!! Identycznie jest w przypadku słów Jezusa, gdyby nie było poprzedzających wersetów nikt nie wiedziałby o co chodzi, kiedy, kto i w jakich okolicznościach coś powiedział. Ciągle np. pleciesz o kłamstwach Judasza, zacytuj więc co takiego Judasz powiedział ????
                          Czekam z niecierpliwością, przebierając nogami :)))))))

                          > Człowieku!
                          > Obudź się, i skoro tkwisz w krk, z którego ja ciebie nie wypędzam,
                          > to przynajmniej staraj się upewnić, czy cię w nim-krk, nikt nie
                          > upodla?
                          > Polska naiwność, jest wręcz przysłowiowa.

                          O tobie mogę jedynie powiedzieć: "polska głupota jest wręcz przysłowiowa" :))))
                         • nehsa Re: Kapłani wrogami Nauki Ojca-Boga! 21.10.09, 05:20
                          enrque111 !
                          Napisałeś: "Ciągle np. pleciesz o > kłamstwach Judasza".
                          I zakończyłeś pytaniem:"...zacytuj więc co takiego Judasz
                          powiedział ????"


                          odp.nehsy:
                          W Ew.św.Mateusza 26/15 świadectwa Judasza brzmią:
                          "Rzekł im: Co mi chcecie dać, a ja Go wam wydam?
                          A oni mu odważyli trzydzieści srebrników."


                          I należy Nauce Ojca postawić pytanie:
                          Na czym polegało przypisywane Judaszowi wydanie Syna Ojca?

                          I w poszukiwaniu odpowiedzi, należy posłużyć się słowami Nauki Ojca,
                          a nie pierdołami dopisanymi do Jej świadectw.

                          Ps.
                          Rozmiary twojego nierozumienia Nauki Wszechmogącego Ojca, są
                          zatrważające. Przypisuje ten stan twojej naiwności, wynikającej z
                          niedowartościowania Nauki Ojca.
                          Jak posłuchasz Jej, a nie moich słów, wtedy przekonasz się, że
                          skorzystamy obopólnie.                         • enrque111 Re: Kapłani wrogami Nauki Ojca-Boga! 21.10.09, 16:26
                          nehsa napisał:

                          > odp.nehsy:
                          > W Ew.św.Mateusza 26/15 świadectwa Judasza brzmią:
                          > "Rzekł im: Co mi chcecie dać, a ja Go wam wydam?
                          > A oni mu odważyli trzydzieści srebrników."


                          Widzisz zatem, opętańcze bosy, że cytujesz słowa Pisma Świętego, które mówią o zdradzie twego protoplasty - Judasza Iskarioty, wobec Jezusa Chrystusa, który jest dla wszystkich chrześcijan, zwłaszcza zaś dla katolików osobą najważniejszą, Panem i Bogiem.
                          Gdzie masz cytat "o kłamstwach Judasza", o którym z taką lubością wypisywałeś ? W podanym przez ciebie z Mt: 26/15 wynika, że Judasz nie kłamał, lecz na prawdę ubijał interes, bardzo uczciwie (nie kłamiąc) zarobił 30 srebrników, w zamian za zdradę Jezusa !!!
                          Owe "kłamstwa Judasza", jak wszystkie inne brednie, wylęgły się chyba w twoim chorym umyśle :))))

                          > Rozmiary twojego nierozumienia Nauki Wszechmogącego Ojca, są
                          > zatrważające. Przypisuje ten stan twojej naiwności, wynikającej z
                          > niedowartościowania Nauki Ojca.
                          > Jak posłuchasz Jej, a nie moich słów, wtedy przekonasz się, że
                          > skorzystamy obopólnie.

                          Jak do tej pory, to właśnie ty nie rozumiesz nauk Chrystusowych, tylko powtarzasz brednie, które wyszeptuje ci w ucho, twój pan - szatan. Udowodniłem ci już, że pleciesz głupstwa, na które nie masz nawet cienia dowodu, tak jak z kłamstwami Judasza.
                         • nehsa Re: Kapłani wrogami Nauki Ojca-Boga! 21.10.09, 18:55
                          enrgue111 !
                          Ty jesteś parobkiem Judasza Iszkarioty, aż w takim stopniu, że do
                          ciebie nie może dotrzeć sens zawarty w słowach Nauki Jedynego Ojca,
                          bo ty Nauką Ojca gardzisz.
                          Pisałem ci już wcześniej, o demonstrowanej przez ciebie na Forum
                          pogardzie słowami Nauki Wszechmogącego Ojca.
                          Do tego, jak zauważyłem, dochodzi jeszcze twoja obłuda.
                          Nie ma co z tobą gadać. Bo i po co?
                         • enrque111 Re: Kapłani wrogami Nauki Ojca-Boga! 22.10.09, 09:20
                          nehsa napisał:

                          > Ty jesteś parobkiem Judasza Iszkarioty, aż w takim stopniu, że do
                          > ciebie nie może dotrzeć sens zawarty w słowach Nauki Jedynego Ojca,
                          > bo ty Nauką Ojca gardzisz.
                          > Pisałem ci już wcześniej, o demonstrowanej przez ciebie na Forum
                          > pogardzie słowami Nauki Wszechmogącego Ojca.
                          > Do tego, jak zauważyłem, dochodzi jeszcze twoja obłuda.
                          > Nie ma co z tobą gadać. Bo i po co?

                          Z twego opętańczego bełkotu, wnioskuję, że nie posiadasz nawet najmniejszego dowodu na uzasadnienie, głoszonego przez siebie twierdzenia o "kłamstwach Judasza" :(((( Tak też myślałem. Wszystko więc co wypowiadasz na tym forum jest tyle samo warte - jeden wielki śmieć.
                          Z bólem dostrzegam (traktuję to jako swoją własną porażkę mediacyjną), że nie posłuchałeś mojej rady udania się do specjalisty, celem uzyskania pomocy psychologicznej i zacząłeś ponownie polemizować z samym sobą: nehsa/neh-sa.
                          Przyznają jednak, że neh-sa jest bardziej wiarygodny od nehsa, musisz więc bardziej popracować nad tą drugą postacią :)))
                         • neh-sa Re:oj nehsa ,nehsa... 21.10.09, 17:56
                          oj nehsa,nehsa jak zawsze niepopawny.Imię ofiary Bogobójstwa wymyśliłeś sobie sam," ubajdurzyłeś " sobie ,że sprawcy zbrodni, i motywy zbrodni Bogobójstwa, zostały podane w przypowieści zatytułowanej, "O dzierżawcach winnicy".Pamiętaj nehso w przypowieści "O dzierżawcach winnicy" ukazana została ważna zasada :„Kto przyjmuje kogoś, kogo ja posyłam, przyjmuje także mnie. A kto przyjmuje mnie, przyjmuje również tego, który mnie posłał” (Jn 13:20; zob. też Mt 23:34, 35; 25:34-46)
                          oraz najważniejszy obowiązek spoczywający na zborze chrześcijańskim. O tym zaszczytnym obowiązku apostoł Piotr napisał : „Wy zaś jesteście (...) ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła”. — 1 Piotra 2:9 por. Mat. 5:14-16).
                          Przypowieść "O dzierżawcach winnicy" opowiedziana w świątyni jerozolimskiej na trzy dni przed uśmierceniem człowieka Jezusa Chrystusa o którym to księga Ojca Boga Wszystkich Ludzi , że jest Jego Synem , została podana w odpowiedzi na pytanie o pochodzenie jego władzy (Mk 11:27-33). Zaraz potem, przywódcy religijni zrozumieli, iż Jezus Chrystus mówił właśnie o nich (Mt 21:45; Mk 12:12; Łk 20:19). Pomocą do zrozumienia przypowieści "O dzierżawcach winnicy" jest podany w Izajasza 5:1-7 przykład "winnicy"- "dom Izraela" : Izajasza 5:7 7 Otóż winnicą Pana Zastępów jest nic innego jak dom Izraela, zaś Judy mieszkańcy to Jego krzew wybrany. Spodziewał się po nich niewinności, a znalazł krew; oczekiwał sprawiedliwości a usłyszał krzyk przerażenia. Winnica mogła być ogrodzona kamiennym murem lub żywopłotem (Prz 24:30, 31; Iz 5:5). Kadź winnej tłoczni często wykuwano w skale; składała się z dwóch poziomów — sok z górnej części spływał do dolnej. Wieża była punktem obserwacyjnym dla strażnika, który miał przeganiać złodziei i zwierzęta. Hodowcy zatrudnieni przez właściciela czasami zatrzymywali pewną część owoców. Mogli też płacić czynsz pieniędzmi lub zgadzali się oddawać określoną część zbiorów.Do zamordowania syna, będącego dziedzicem, mogła ich popchnąć chęć przejęcia winnicy na własność, gdyż ten, kto ją zasadził, przebywał za granicą. Kluczem do zrozumienia przykładu z Izajasza 5:1-7 oraz z przypowiesci " O dzierżawcach winnicy" jest według Jezusa Chrystusa - Psalm 118:22, 23.
                          22 118:22 Kamień przez budujących odrzucony stał się kamieniem węgielnym. 23 118:23 Pan tego dokonał, ten cud stał się na naszych oczach.
                          Pojawienie się tego "kamienia węgielnego " zapowiadała księga Boga Ojca Wszystkich Ludzi - Izajasza 8:13-16:
                          13 Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie i który was winien bojaźnią przejmować. 14 On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obu domów Izraela; pułapką i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem. 15 Wielu z nich się potknie, upadnie i rozbije, będą usidleni i w niewolę wzięci. 16 Zamykam świadectwo i pieczętuję pouczenie wśród moich uczniów.
                          Mam pytanie : O kogo" potknęli się" Izraelici — o Piotra , Jana,Jakuba, Pawła , Judasza czy o Jezusa? Pismo Święte będące księgą Ojca Boga Wszystkich Ludzi nie pozostawia najmniejszej wątpliwości, że proroctwa dotyczące tego drogocennego kamienia nie spełniły się na Piotrze,Janie ,Jakubie ,Pawle czy na Judaszu lecz na Synu Bożym, Jezusie Chrystusie. To Jezus odniósł do siebie słowa z Księgi Izajasza oraz Psalmu 118, o czym donosi Ewangelia według Mateusza 21:42-45.
                          Sam Piotr uważał za kamień węgielny nie siebie, tylko Jezusa (1 Piotra 2:4-8 ,Dzieje Apostolskie 4:10-11 ). Apostoł Paweł był tego samego zdania co Piotr ( Rzymian 9:31-33, 1 Koryntian 10:4 i Efezjan 2:20).
                          Jak podaje Pismo Święte będące księgą Ojca Boga Wszystkich Ludzi po śmierci człowieka Jezusa Chrystusa w  dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e pojawił się „lud na szczególną własność” - zbór chrześcijański. Liczba uczestników owego zboru chrześcijańskiego wciąż się powiększała. Żydzi i prozelici uświadomili sobie, że cielesny Izrael przestał być zborem Boga. Jego miejsce zajął zbór chrześcijan tworzących duchowy „Izrael Boży” (Daniela 9 : 24-29 , Galatów 6:16; Dzieje 20:28). Jezus sam powiedział: „Jestem światłością świata”, a Paweł potwierdził, iż Chrystus Jezus miał „głosić (...) światło” (Jana 8:12; Dzieje 26:23). Jak urzeczywistniły się te słowa? Wiele osób mających się za chrześcijan poprzestaje na tym i utrzymuje, że to wystarczy, pozwolić świecić swemu światłu. Ale czy Jezus został aresztowany i postawiony przed Piłatem za to, że pełnił dobre i szlachetne czyny? Wiadomo, że nie. O czym świadczy pytanie Piłata: „Czy ty jesteś królem Żydów?” W odpowiedzi Jezus bez wahania przyznał, że posiada królestwo, a więc jest królem. Piłat jednak nie musiał się z tego powodu niepokoić, Jezus bowiem uzupełnił: „Królestwo moje nie jest cząstką tego świata. (...) Królestwo moje nie jest stąd”. — Jana 18:33-36, NW.
                          Ewangelista Mateusz wskazał na spełnienie się proroctwa: „Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło” (Mat. 4:12-17; Izaj. 9:1, 2). Jezus zdawał sobie sprawę z obowiązku dawania świadectwa o tej najważniejszej prawdzie, bo powiedział nawet Piłatowi: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (Jana 18:37). Świadomy był również faktu, że dotyczyły go proroctwa Izajasza, w których Jehowa zwraca się do niego jako do swego „Sługi” i mówi o nim: „Ustanowiłem Cię (...) światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności” ( Łuk. 1:31-33; 2:25-32).W pięćdziesiątym pierwszym dniu po śmierci Jezusa, w dniu Pięćdziesiątnicy,apostoł Piotr otwarcie przemówił w Jeruzalem do wielkiego tłumu ludzi i wyjaśnił, iż wylanie ducha świętego jest dowodem, że Bóg istotnie wzbudził swego Syna z martwych oraz wyniósł go i posadził po swojej prawicy, tak jak przepowiedziało Pismo Święte. — Dzieje 2:22-36.Od tamtej pory strugi światła jaśniały coraz mocniej i świeciły szerzej,.Dobra Nowina o Królestwie dotarła do narodów, których pierwszym przedstawicielem stał się Korneliusz (Dzieje Apostolskie, rozdział 10). Wszyscy, którzy przyjmowali i wchłaniali tę Dobrą Nowinę o Królestwie w umysły i serca, reagowali odbijaniem tego światła, pamiętając o poleceniu Jezusa: „Jesteście światłem świata (...) niech świeci wasze światło przed ludźmi” (Mat. 5:14-16). Apostołowie składali gruntowne „świadectwo o Królestwie Bożym” i wskazywali na dalsze spełnianie się proroctw Izajasza (Dzieje 28:23-28, NP). Apostoł Piotr podkreślił ten najważniejszy obowiązek spoczywający na zborze chrześcijańskim, pisząc: „Wy zaś jesteście (...) ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła”. — 1 Piotra 2:9.Tak więc jeszcze raz podkreślam nehso, w przypowieść " O dzierżawcach winnicy" ukazuje 2 ważne prawdy :a) 1 Piotra 2:9 - obowiązek rozgłaszania Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym . Dobra Nowina o Królestwie jest wyrazem " potęgi Tego ,który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła”.
                          b) W przypowieści "O dzierżawcach winnicy" ukazana została ważna zasada podana przez Jezusa Chrystusa :„Kto przyjmuje kogoś, kogo ja posyłam, przyjmuje także mnie. A kto przyjmuje mnie, przyjmuje również tego, który mnie posłał” (Jn 13:20; zob. też Mt 23:34, 35; 25:34-46).
                          Odnośnie znaczenia światła w księdze Rodzaju napisałem tu Tekst linka
                          i tu Tekst linka
                          nehso niczym nie różnisz się od ówczesnych
                         • neh-sa Re:oj nehsa ,nehsa... 21.10.09, 17:58
                          nehso niczym nie róznisz się od ówczesnych uczonych w pismie, nie przyjmujesz
                          prawdy takiej jaka jest,naginasz fakty,przeinaczasz je ,przyjmujesz tylko te
                          które pasują do twojej poronionej pseudonauki o Ojcu Bogu Wszystkich Ludzi.
                         • nehsa Re: Neh-sa, substracie nehsy ! 21.10.09, 19:07
                          Nehsa, do substratu, czyli do neh-sy!

                          Posłuchaj chłopie. Jesteś tak naiwnym facetem, że trudno mi znaleźć
                          trafne określenie dla prezentowanego przez ciebie zasobu ciemnoty.
                          Nawet nie jestem ciekaw, gdzie, i kto do tych prezentowanych przez
                          ciebie kretyństw cię przekonał.

                          Twoje posty świadczą o sporej wiedzy, i zerowym talencie
                          analitycznym.

                          Przypominasz mi czerwonego prelegenta-pierdołę, który z
                          przejęciem opowiadał polskiemu ludowi brednie, i uzasadniał ich
                          sensowność, obecnością w partyjnej broszurce.
                          Ty swoje pierddoły, uzsadniasz ich obecnością w Biblii.

                         • nehsa [...] 21.10.09, 19:19
                          Wiadomość została usunięta ze względu na złamanie prawa lub regulaminu.
                         • pocoo Re: Neh-sa, substracie nehsy ! 22.10.09, 14:59
                          nehsa napisał:

                          > Twoje posty, i prezentowane w nich nędzne, sprzeczne z Nauką Ojca
                          > Wszystkich Ludzi, twoje poglądy, byłyby przeze mnie do
                          > wykorzystania, gdyby znajdowały się na papierze toaletowym.

                          To "szanowna" umie czytać? A ja myślałam , że dawniej ludzie do podcierania używali gazet bo papieru toaletowego nie było.

                          > Aż dziw bierze, że tak często występujecie razem, enrque111 i neh-sa.
                         • neh-sa Re: duet: nehsa i poco! 22.10.09, 15:07
                          aż dziw bierze ,że nehsa i poco... razem... a co tam, we dwoje zawsze raźniej...
                         • nehsa Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 22.10.09, 20:45
                          nehsa, Ciekawym, i ciekawym! (przy okazji także parobkom)
                          Jest oczywistym, że obecne w Nauce Wszechmogącego Ojca
                          (Boga), którą oznajmiał Syn (Bóg) ŚWIATŁOŚĆ , wyrazy,
                          „anioł”, odnoszą się do ludzi, posłańców.
                          I jest oczywistym, że obecny w Nauce, wyraz, „dyjabeł”,
                          odnosi się również do człowieka, ponieważ niematerialnych,
                          nadprzyrodzonych, złych istot, po prostu nie ma
                          .
                          Takie istoty zawsze funkcjonowały tylko w świecie wyobraźni
                          człowieka.

                          Mówią o tym wiele razy, dobitnie i zrozumiale, świadectwa słów
                          Nauczyciela(Boga) w Ewangelii św. Mateusza 12/25-29, 15/17-20,
                          Ewangelii św. Marka 3/23-26, 7/14-23, Ewangelii św. Łukasza 11/17-
                          19, i na tym nie koniec.

                          W Ewangelii św. Marka 7/15 czytamy:
                          „Niemasz nic z rzeczy zewnętrznych,
                          które wchodzą w człowieka, coby go mogło pokalać;
                          ale to, co pochodzi z niego,
                          to jest, co pokala człowieka.”


                          Wiara, przekonanie, że istnieją diabły, jest oczywistym dowodem
                          ciemnoty.


                          Nauczyciel(Bóg), dlatego w Nauce Ojca(Boga) użył wobec swojego
                          Ucznia św. Piotra określenia – „szatan”, o czym w Ewangelii
                          św. Mateusza 16/23 i Ewangelii św. Marka 8/33, a wobec Kaina i
                          Judasza Iszkarioty określenia –„dyjabeł”, o czym w Ewangelii
                          św. Jana 8/4 i 6/70-71, że takich istot po prostu nie ma, a więc są
                          to określenia, stosowane do oceny zachowań, postępowania ludzi
                          .
                          W Nauce Ojca (Boga, Nauczyciel (Bóg) tylko dwóch ludzi nazwał
                          diabłami.
                          Jednym był Kain, ale on od dawna nie żył, a drugim, był
                          izraelski żyd Judasz Iszkariota
                          , co wynika ze słów w Ewangelii
                          św. Jana 6/70-71, i to jego, poprzez wymienienie jako,
                          „dyjabła”, o czym w Ewangelii św. Mateusza 13/39,
                          wskazał Nauczyciel(Bóg), jako człowieka nieprzyjaznego, który był
                          sprawcą, „zgorszenia”, „Wiarygodnych Świadectw Nauki Ojca
                          (Boga)”
                          .
                          W następnym poście o "zgorszeniu".
                         • nehsa Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 22.10.09, 21:45
                          nehsa, Ciekawym i ciekawym! (enrque111 i neh-sie przestroga)
                          Które słowa Nauczyciela (Boga) oraz żydów, kategorycznie przeczą,
                          aby Judasz Iszkariota był przewodnikiem żydowskich najemników
                          chcących pojmać Nauczyciela(Boga)?


                          Przypuszczenie, że jakikolwiek izraelski żyd, był przewodnikiem do
                          Jego Osoby, nie znajduje żadnego uzasadnienia, o czym w Ewangelii
                          św. Jana 8/14, 8/19, 14/7, 16/3. Zatem i Judasz tym przewodnikiem
                          nie był.
                          Wiarygodne świadectwa słów Nauczyciela, kierowane do najemników
                          przybyłych go pojmać, brzmią:

                          Ewangelia św. Jana 18/4
                          „Kogo szukacie ?”
                          Natomiast w Ewangelii św. Jana 18/20
                          „Jam jawnie mówił światu...”


                          Nauczyciela poznało tysiące ludzi, bo tysiące było słuchaczami Nauki
                          Ojca , po cóż więc był potrzebny przewodnik ?

                          Słowa dialogu ówczesnych żydowskich kapłanów ze swoimi sługami,
                          brzmią:

                          Ewangelia św. Jana 7/45-46
                          „Przyszli tedy słudzy do przedniejszych kapłanów i do
                          Faryzeuszów; którzy im rzekli:
                          Przeczżeście go nie przywiedli ?”
                          „Odpowiedzieli oni słudzy:
                          Nigdy tak nie mówił człowiek, jako ten człowiek”.


                          Uwaga kłamstwa:
                          Dodane w tym tekście, do pierwotnej wersji, a podkreślone przeze
                          mnie kłamstwa, są widoczne jak na przysłowiowej dłoni.


                          Zatem ówcześni żydowscy kapłani, świadomie zakłamywali rodzaj usługi
                          jaką dla nich wykonał Judasz Iszkariota, za którą zapłacili mu 30
                          srebrników.
                          O usłudze Judasza, czytamy w Ewangelii św. Mateusza 26/14-16,
                          Ewangelii św. Marka 14/10-11 i Ewangelii św. Łukasza 22/4-6.

                          Na czym polegało, „zgorszenie”, czyli usługa Judasza
                          Iszkarioty?

                          O tym, na czym polega, „zgorszenie”, „Wiarygodnych Świadectw
                          Nauki Ojca (Boga)”, którego to zgorszenia pomysłodawcą był
                          izraelski żyd Judasz Iszkariota, mówią słowa, najstraszliwszej w
                          Nauce Wszechmogącego Ojca(Boga) przestrogi
                          , która brzmi:

                          Ew. Ew św. Mateusza 18/6 św. Marka 9/42 św. Łukasza 17/1-2
                          „Ktoby zaś zgorszył jednego z tych małych, którzy we mię wierzą,
                          pożyteczniejby mu było, aby zawieszony był kamień młyński na szyi
                          jego, a utopiony był w głębokości morskiej.”


                          W przestrodze tej, Nauczyciel(Bóg) nie ostrzega nas przed ludźmi
                          gorszącymi dzieci, które to dzieci, współcześnie swoim postępowaniem
                          nieraz gorszą dorosłych, tylko ostrzega nas przed ludźmi
                          gorszącymi wiedzę chociaż, „...jednego z tych małych, którzy we mię
                          wierzą...”
                          , a więc Nauczyciel mówi o gorszeniu wiary ludzi
                          dorosłych.

                          W Nauce Ojca(Boga), „mali”, „maluczcy”, to ludzie prości,
                          ufni jak dzieci, dlatego najczęściej bezlitośnie wykorzystywani tak,
                          jak naiwne polskie społeczeństwo.

                          „Zgorszenie”, to kłamstwa dodane do „Wiarygodnych Świadectw
                          Nauki Ojca(Boga)”, których zadaniem było wyeksponować
                          izraelskiego żyda Jezusa w świadectwach Nauki Ojca, jako Syna Ojca
                          , czyli zastąpić Boga, fikcyjną postacią Jezusa,
                          stąd tak straszliwa treść omawianej przestrogi.

                          Niezaprzeczalnym dowodem obecności w Ewangeliach sterty kłamstw,
                          których zadaniem było zgorszenie „Wiarygodnych Świadectw Nauki
                          Ojca (Boga)”
                          , jest między innymi, obecność w Nich gromadki
                          izraelskich żydów o takim samym imieniu - Jezus, i podobnej ilości
                          niewiast o takim samym imieniu- Maria.
                          Ówcześni żydowscy kapłani Kaifasz i Annasz kłamstwo Judasza
                          Iszkarioty, wykorzystali w bezwzględny sposób.

                          „Wiarygodne Świadectwa Nauki Ojca (Boga)" zakłamywali we wszelki
                          możliwy sposób, aby tylko zrealizować swój cel, czyli zawłaszczyć
                          dziedzictwo Syna (Boga), czego powinien być świadom każdy, kto szuka
                          w Ewangeliach słów pociechy.

                         • enrque111 Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 23.10.09, 09:41
                          nehsa napisał:

                          > Niezaprzeczalnym dowodem obecności w Ewangeliach sterty kłamstw,
                          > których zadaniem było zgorszenie „Wiarygodnych Świadectw Nauki
                          > Ojca (Boga)”
                          , jest między innymi, obecność w Nich gromadki
                          > izraelskich żydów o takim samym imieniu - Jezus, i podobnej ilości
                          > niewiast o takim samym imieniu- Maria.
                          > Ówcześni żydowscy kapłani Kaifasz i Annasz kłamstwo Judasza
                          > Iszkarioty, wykorzystali w bezwzględny sposób.

                          Widzisz, nieszczęśniku - żadnych "kłamstw Judasza Iskarioty" nie potrafisz zacytować !!! Bełkocesz w kółko to samo, jak przystało na opętańca. Chcesz wmówić maluczkim, że szatan nie istnieje, a przecież wiadomym jest, że właśnie on chce aby ludzie tak myśleli i śmiało kroczyli z tą nieświadomością ku nieprawości, kłamstwu oraz wszelakim niegodziwościom :)))
                          Apage satanas !!!
                         • nehsa Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 23.10.09, 18:43
                          Enrque111!
                          Dawno, dawno temu, Syn-Bóg Światłość zgodnie z wolą swojego Ojca-
                          Boga, przyszedł na świat, poprzez materializację, o czym w
                          Ew.św. Jana 1/14
                          "A to Słowo ciałem się stało."

                          Było to ponad 2000 lat temu. I ten fakt został zakłamany. Użyto w
                          tym celu klamstwa, którego pomysłodawcą, był izraelski żyd Judasz
                          Iszkariota.

                          Enrque111 !
                          Ty nie jesteś głupcem, ale jesteś tak głupi, i tak zakłamany ta
                          swoja głupotą, że tego kłamstwa nie widzisz.
                          Nie widzi go równiez i Papież krk. Lojalny wobec poprzednika,
                          lojalny wobec Polaków, przyzwoity człowiek, ale niestety naiwny, tak
                          jak i ty.

                          Enrque111 !
                          Ja, na tym Forum, tym co piszę, nikogo nie przekonuję do
                          porzucenia religii, kościoła, sekty, ruchu itp. organizacji
                          .
                          Przedstawiam, dowody upodlenia człowieka, i staram się
                          zapoznać z nimi Forumowiczów.
                          Staram się również o zapoznanie Forumowiczów z racjonalnymi,
                          oczywistym dowodami istnienia Dwóch Istoty Boskich
                          , czyli
                          Ojca-Boga, i Syna-Boga.

                          Nikt z "orłów i sokołów" na tym Forum, nie chce się na temat tych
                          dowodów wypowiedzieć.

                          Do prezentowanych przez ciebie w postach ocen i apeli, nie chce mi
                          się ustosunkowywać, bo i po co.

                          Ty, tak jak i miliony oszukanych ludzi uważasz, że Biblię należy
                          utożsamiać z Nauką Ojca-Boga.


                          A ja, zgodnie ze słowami Nauczyciela-Boga uważam, że Nauka Ojca-
                          Boga, jest zawarta tylko w tych słowach, które mówił Syn-Bóg
                          Światłość.


                          Obłudnik, neh-sa,


                         • neh-sa Re: chore dewagacje nehsy... 24.10.09, 00:04
                          Twierdzenie języka nehsy iż imię ofiary, sprawcy zbrodni, i motywy zbrodni bogobójstwa, zostały
                          podane w przypowieści zatytułowanej, "O dzierżawcach winnicy",
                          znajdującej się w Ewangeliach św. Mateusza 21/33-46, św. Łukasza
                          20/9-18 i św. Marka 12/1-12 jest bezzasadne i nieprawidłowe.
                          Światłość - to nie jest imię ofiary zbrodni bogobójstwa.


                          nehso bajerancie nigdzie "światłość" nie była i nie jest imieniem własnym ofiary sprawcy zbrodni bogobójstwa , stosowne wyjaśnienie złożyłem tutaj Tekst linka

                          oraz tutaj Tekst linka

                          1./ Naukę Ojca(Boga)-Wolności, oznajmiał ludziom Syn(Bóg)-
                          Światłość. Nikt inny - ok.

                          2./ Nie przestrzeganie lecz nabywanie,pogłębianie wiedzy i nie trzech wzorców postępowania lecz wielu zasad ,praw ,wzorców (norm)
                          oznajmionych w Nauce Ojca Wszystkich Ludzi wyklucza jakiekolwiek
                          międzyludzkie podziały. O czym w Ew.św.Mateusza 12/30 i św.
                          Łukasza 11/23. O czym także w Ew.św.Jana 7/16-18.
                          Zatem nie wyeliminowanie z Ewangelii treści lecz wprowadzanie w czyn, których
                          przestrzeganie skutkuje nie dzieleniem ludzi lecz jednoczeniem, jest jednym z wielu obowiązków każdego
                          człowieka.

                          3./ V Mojżeszowe 18/20-22
                          20. "Wszakże prorok, któryby sobie hardzie począł, mówiąc słowo w
                          imieniu mojem, któregom mu mówić nie rozkazał i któryby mówił w imię
                          bogów obcych, niech umrze prorok takowy."
                          21. "A jeślibyś rzekł w sercu swem:
                          Jakoż rozeznamy to słowo, którego nie mówił Pan?"
                          22. "Jeźliby co mówił on prorok w imię Pańskie, a nie stałoby się
                          to, ani wypełniło, onoć to jest słowo, którego nie mówił Pan; z
                          hardości to mówił prorok on, nie bójże się go."

                          Tłumaczenie-wykładnia Mojżesza, jest prosta jak chłopskie cepy które oznaczają wyjątkowo prostą i oczywistą zasadę działania- wers 22.


                          Sprawdzianem racjonalności Nauki Jedynego Ojca, którą oznajmiał Syn
                          Ojca, jest dziejąca się rzeczywistość.
                          Zatem, albo dzieje się tak, jak mówił Nauczyciel - Syn Ojca, albo
                          dzieje się wbrew temu, co mówił Nauczyciel, wbrew rzeczywistości, co
                          jest jednoznacznym nie sygnałem lecz świadectwem , a Świadectwa Nauki Ojca są prawdziwe mimo tego ,że spisywali je
                          niedoskonali ludzie .
                          (Na przykład, narodziny i dzieje
                          Jezusa z Nazaretu zwanego Chrystusem, dzieje Marii - matki Jezusa)
                          4./ Treści Nauki Ojca Wszystkich Ludzi są weryfikowalne
                          rozumem, dorobkiem ludzkiej, racjonalnej nauki.

                          A to, że Nauczyciel(Bóg), którym był Syn Ojca, czynił cuda,
                          potwierdzają dwie grupy niezależnych od siebie, a nawet wrogich
                          sobie świadków, którymi byli ówcześni żydowscy uczeni w
                          piśmie , oraz
                          obrani przez Syna Ojca Uczniowie=autorzy pierwszej wersji Czterech Ewangelii.
                          Zgodnie ze słowami Nauki Ojca, wyznaczeni przez Ojca ludzie cuda czynili,działo się tak aż do śmierci ostatniego z ewangelistów - Jana.

                          "Przeczże i sami przez się nie sądzicie, co jest
                          sprawiedliwego?" - wzywa w Nauce Ojca(Boga) Nauczyciel(Bóg) .

                          Dlatego też, nie wolno tolerować obecności oczywistych bredni
                          i kłamstw w świadectwach Nauki Naszego Ojca.
                          Ludzie, są istotami śmiertelnymi. Zmartwychwstanie jest darem niezależnym od uczynków człowieka.
                          Bóg nigdy nie był i nie jest nikomu cokolwiek winny tak więc twierdzenie ,że zapłatą za czynione
                          bliźnim dobro jest zmartwychwstanie , jest kłamstwem. Zmartwychwstanie pamiętaj nehso jest darem od Boga i nie zależy ono od uczynków człowieka Aby mieć nadzieję na zmartwychwstanie wpierw należy wypracować dobre imię u Boga.
                          Zapamiętaj nehso "23 Albowiem zapłata za grzech jest śmierć; ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym "Rz 6:23

                          I spostrzeżenie, które jest oczywiste, a wynika ze słów:
                          "Ja Światłość przyszedłem na świat, aby żaden, kto uwierzy we
                          mnie, w ciemnościach nie został." Ew.św.Jana 12/46.

                          Wyrazy, "w ciemnościach", oznaczają: pozostawanie w
                          niewiedzy albo życie w świecie wypaczonych wartości, upadku moralnego i fałszywych praktyk nie tylko religijnych.Przykładów nie ma potrzeby podawać.Wyrazy, "w ciemnościach" nie są pogardliwym określenie człowieka ,oznaczające : głupi, tępy.

                          Nauka Naszego Ojca, to wiedza, której przestrzeganie skutkuje
                          pokojem .
                          Dlatego nie akceptują Jej kapłani, i dlatego nie akceptują Jej
                          politycy.
                          Sprawiedliwość, jest wartością niemiłą, a nawet wrogą, tak
                          kapłanom, jak i politykom.


                          Uniwersalna Nauka Jedynego Ojca(Ew.św.Mateusza 23/9), zawiera
                          nieskończenie racjonalną wiedzę, której przestrzeganie wyklucza
                          jakiekolwiek międzyludzkie podziały(Ew.Ew.św.Mateusza 12/30 i
                          św.Łukasza 11/23), dlatego skutkuje pokojem(Ew.św.Jana 14/27).
                          Jest oczywistym, że jest Ona nauką areligijną.
                          Jej świadectwa zostały zakłamane. Tymi zakłamanymi świadectwami,
                          są twoje areligijne dewagacje nehso.
                         • nehsa Re: chore dewagacje neh-sy... 24.10.09, 13:57
                          Mój list do neh-sy!

                          1./ Posługujesz się za przyzwoleniem Adminów moim
                          nickiem, który brzmi nehsa. Ty, zmodyfikowałeś go-kreseczką.
                          Ciekawe, czy jak ja zmieniłbym nick, na przkład, na:
                          "gaz-eta-wybor-cza", czy zostanie on zaakceptowany przez Adminów?


                          2./ Piszesz posty bez jakiegokolwiek szacunku dla zdań, które
                          ja przekazałem, czyli bez elementarnego szacunku dla cudzej
                          własności.
                          Zatem, jesteś złodziejem, a już myślałem, że tylko obłudnikiem
                          .

                          3./ Mój przekaz zawsze znajduje oparcie w świadectwach
                          uniwersalnej Nauki Wszechmogącego Ojca Wszystkich Ludzi.
                          Twoje pierdoły, mogą przekonywać do nich religiantów klasy
                          enrque111. Nie mam nic naprzeciwko. Ja nie jestem kandydatem na guru-
                          szuru-buru, i mnie nie są potrzebni wierni-mierni.

                          4./Z szacunkiem zawsze odnoszę się do tych adwersarzy,
                          którzy w odpowiedzi mogą udowodnić mi, że moje zdanie, wniosek, nie
                          znajdują potwierdzenia w świadectwach Nauki Ojca, i rzeczywistości
                          .

                          Z tobą, neh-sa, parobkiem Judasza, który gardzi Nauką Ojca-
                          Boga, obłudnikiem i złodziejem, nie zamierzam prowadzić
                          jakiegokolwiek dialogu.

                         • neh-sa Re:oj nehsa,żal mi ciebie ... 24.10.09, 16:20
                          Część pierwsza
                          nehsa podaję ci klucze do zrozumienia kim lub czym jest "światłość" :

                          (Psalm 68:21) 21 Bóg nasz jest Bogiem, który ocala, Bóg, Pan nasz, ratuje nas przed śmiercią.
                          ***Rodz 3:15 I ja wprowadzę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę i między twoje potomstwo a jej potomstwo. On rozgniecie ci głowę, a ty rozgnieciesz mu piętę”.

                          Jana 5:17 A Jezus odpowiedział im: Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam. -BW
                          ***Rodz 2: 2,3 A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. 3 Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając.
                          ***Jana 9:4,5 Dopóki jest jeszcze dzień, wszyscy winniśmy dopełniać dzieła Tego, który Mnie posłał. Nadchodzi jednak noc i nikt nie będzie już mógł niczego dokonać. 5 Dopóki przebywam na świecie, jestem światłością świata. BWP
                          ***Jana 4:34 Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. BT
                          *** Jana 11:9 Lecz Jezus odpowiedział: Czyż dzień nie składa się z dwunastu godzin? Jeśli ktoś porusza się za dnia, nie upadnie, ponieważ widzi światło tego świata.
                          (Hioba 12:22-25 22 Odsłania to , co w ciemnościach się kryje, mroki zamienia w światłość. 23 Pozwala rosnąć narodom, lecz potem je wytraca, daje im się rozmnożyć, a potem je niszczy. 24 Przywódców ziemi pozbawia rozumu, każe im się błąkać po pustynnych bezdrożach. 25 Chodzą po omacku bez światła, po ciemku, zataczają się jak pijani.
                          (Łukasza 8:17) 17 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, lub tajemnego, co by nie miało być poznane i ujawnione.
                          (Jana 1:3-5) (...)Tym, co zaczęło istnieć 4 poprzez niego, było życie, a życie było światłem ludzi. 5 I światło świeci w ciemności, a ciemność go nie przemogła.
                          (Jana 1:9-13)9 Było światło prawdziwe oświecające każdego człowieka, któ-ry na ten świat przychodzi. 10 [Słowo] było na świecie, przez Nie stał się świat, a jednak świat Go nie poznał. 11 Przyszło do swojej własności, lecz swoi Go nie przyjęli. 12 A wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc stania się dziećmi Bożymi – [wszystkim] tym, którzy wierzą w Jego imię 13 i którzy ani z krwi, ani z pożądania cielesnego, ani z woli męża, lecz z Boga się narodzili.
                          ***Rodz 3:15 I ja wprowadzę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę i między twoje potomstwo a jej potomstwo. On rozgniecie ci głowę, a ty rozgnieciesz mu piętę”.
                          (Jana 3:17) (...)17 Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.
                          (Jana 8:12) (...)12 A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.
                          (Izajasza 9:2) Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielkie światło. Nad mieszkającymi w krainie głębokiego cienia zajaśniało światło.(Mateusza 4:16) Lud siedzący w ciemności ujrzał wielkie światło, a nad siedzącymi w krainie śmiertelnego cienia wzeszło światło”.(Jana 1:5) I światło świeci w ciemności, a ciemność go nie przemogła.
                          (Jana 12:35) 35 Odpowiedział im więc Jezus: Jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.
                          Amosa 5:7,8 BGd Którzy obracacie sąd w piołun, a sprawiedliwość na ziemi opuszczacie: Szukajcie, mówię. 8 Tego, który uczynił Baby na niebie i Oriona, który cień śmierci w poranek odmienia i dzień w ciemności nocne; który przywołuje wody morskie, a wylewa je na oblicze ziemi, Pan jest imię jego;
                          (Jana 12:46-50) (...)46 Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. 47 A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. 48 Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. 49 Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. 50 A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział.
                          (Łukasza 2:29-32) (...)„Teraz, Wszechwładny Panie, zwalniasz swego niewolnika w pokoju, zgodnie ze swym oznajmieniem, 30 gdyż moje oczy ujrzały twoje narzędzie wybawienia, 31 które przygotowałeś na oczach wszystkich ludów, 32 światło ku usunięciu zasłony z narodów, jak również chwałę twego ludu, Izraela”(
                          (Izajasza 25:7-8) 7 I na tej górze pochłonie okrycie, które okrywa wszystkie ludy, i tkaninę utkaną nad wszystkimi narodami. 8 Pochłonie on śmierć na zawsze i Wszechwładny Pan, Jehowa, otrze łzy z każdego oblicza. I hańbę swego ludu zdejmie z całej ziemi, bo tak rzekł Jehowa.
                          (Mateusza 17:1-2) (...)1 A po sześciu dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. 2 I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło.
                          (Mateusza 17:9) (...)A gdy zstępowali z góry, Jezus nakazał im, mówiąc: „Nikomu nie opowiadajcie tej wizji, dopóki Syn Człowieczy nie zostanie wskrzeszony z martwych”.
                          (Mateusza 16:20) 20 Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
                          (Marka 9:9) 9 A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych.
                          (Łukasza 9:36) 36 A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. A oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli.
                          (2 Tymoteusza 1:8-11) (...)8 Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! 9 On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. 10 Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, 11 której głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony.
                          (1 Koryntian 15:54) Ale gdy to, co podlega skażeniu, przyoblecze się w nieskażoność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy się spełni zapisana wypowiedź: „Śmierć została pochłonięta na wieki”.
                          (Hebrajczyków 2:14)14 Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła,
                          DzAp 3:15 BWP W ten sposób zgładziliście Dawcę Życia. .Lecz Bóg wskrzesił Go z martwych, czemu my dajemy świadectwo.
                          (Ozeasza 13:14) (...)„Z ręki Szeolu wykupię ich; wyratuję ich ze śmierci. Gdzież są, o Śmierci, twe żądła? Gdzież jest, o Szeolu, twa niszczycielska moc? Współczucie zostanie zakryte przed moimi oczami.
                          (Jana 5:26-29) 26 Albowiem jako Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot w samym sobie. 27 I dał mu moc i sąd czynić; bo jest Synem człowieczym. 28 Nie dziwujcież się temu; boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego; 29 I pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota; ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu.
                          (Jana 11:25)25 I rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto w mię wierzy, choćby też umarł, żyć będzie.
                          (Objawienie 1:18) i żyjący; i byłem martwy, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu. / 18 I żyjący; a byłem umarły, a otom jest żywy na wieki wieków. I mam klucze piekła i śmierci.
                          (Rzymian 5:6).6 Bo przecież Chrystus, gdyśmy [jeszcze] byli zupełnie słabi, swojego czasu umarł za nas bezbożnych.
                         • neh-sa Re:oj nehsa,żal mi ciebie ... 24.10.09, 16:22
                          Część druga
                          > nehsa podaję ci klucze do zrozumienia kim lub czym jest "światłość" :

                          (1 Piotra 3:18) 18 Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy; On będąc sprawiedliwym [oddał życie] za niesprawiedliwych, aby was wszystkich doprowadzić do Boga. Poniósł co prawda śmierć na ciele, lecz Duchem został powołany do życia.
                          (Mateusza 16:18) I ja tobie mówię: Tyś jest Piotr, a na tym masywie skalnym zbuduję mój zbór i bramy Hadesu go nie przemogą./18 A oto Ja mówię ci: Ty jesteś Piotr [skała], i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.
                          (Jana 11:25) 25 Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie
                          (Psalm 68:20) 20 Bóg prawdziwy jest dla nas Bogiem aktów wybawienia; i do Jehowy, Wszechwładnego Pana, należą drogi wyjścia ze śmierci.
                          ***Rodz 3:15 I ja wprowadzę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę i między twoje potomstwo a jej potomstwo. On rozgniecie ci głowę, a ty rozgnieciesz mu piętę”.
                         • enrque111 Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 24.10.09, 10:09
                          nehsa napisał:

                          > Było to ponad 2000 lat temu. I ten fakt został zakłamany. Użyto w
                          > tym celu klamstwa, którego pomysłodawcą, był izraelski żyd Judasz
                          > Iszkariota.

                          Po raz kolejny, cierpliwie pytam, gdzie masz na to jakiekolwiek dowody ? A, może Judasz sam ci się zwierzył, co przy twoim stanie psychicznym nie byłoby dziwne :)))

                          > Ty nie jesteś głupcem, ale jesteś tak głupi, i tak zakłamany ta
                          > swoja głupotą, że tego kłamstwa nie widzisz.

                          Nie, nikt tego nie widzi tylko ty ! Czy nie jest to niepokojące ?

                          > Przedstawiam, dowody upodlenia człowieka, i staram się
                          > zapoznać z nimi Forumowiczów.

                          Twoja praca jest syzyfowa. Dowody upodlenia człowieka są, aż nazbyt widoczne, ale większość i tak się nimi nie przejmuje :(((((
                          Weźmy dla przykładu takich forumowych głąbów, którzy, jak przystało dla głupoli, próbują po kretyńsku ośmieszyć wiarę, ale sami są tak tępi, że aż zabawni w swoich wywodach. Świetnie z nimi się bawię :)))

                          > Staram się również o zapoznanie Forumowiczów z racjonalnymi,
                          > oczywistym dowodami istnienia Dwóch Istoty Boskich
                          , czyli
                          > Ojca-Boga, i Syna-Boga.

                          > Nikt z "orłów i sokołów" na tym Forum, nie chce się na temat tych
                          > dowodów wypowiedzieć.

                          Co prawda, nie zaliczam się do owych "orłów i sokołów", ale wypowiadam się i twierdzę, że w swoim opętaniu pomijasz Trzecią Osobę Boską - Ducha Świętego i jestem tym faktem bardzo zatroskany, po chrześcijańsku boję się o twoje zbawienie :((( Wszak słowa Chrystusa brzmiały wyraźnie: "Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone."

                          > Do prezentowanych przez ciebie w postach ocen i apeli, nie chce mi
                          > się ustosunkowywać, bo i po co.

                          A, jak powiedział Talleyrand "to gorzej niż zbrodnia, to błąd !" Powinieneś pomyśleć, o czym napisałem, przeanalizować to, przekontemplować, rozważyć i wyciągnąć wnioski, a tak...........jesteś parobkiem diabła i jego sługi Judasza :(((

                          > A ja, zgodnie ze słowami Nauczyciela-Boga uważam, że Nauka Ojca-
                          > Boga, jest zawarta tylko w tych słowach, które mówił Syn-Bóg
                          > Światłość.

                          A, na jakiej podstawie twierdzisz, że On tak mówił, skoro uważasz Biblię za niezgodną z NOWL-em ?

                          > Obłudnik, neh-sa,

                          Cieszy mnie, że przyznajesz się już do tego, swego drugiego przydomka. Może to oznaka wychodzenia z opętania ? ......... tak, tak, wiem - to jeszcze za wcześnie aby o tym przesądzać :)))
                         • opornik4 Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 02.11.09, 08:29
                          nehsa napisał:
                          > Dawno, dawno temu, Syn-Bóg Światłość zgodnie z wolą swojego Ojca-
                          > Boga, przyszedł na świat, poprzez materializację, o czym w
                          > Ew.św. Jana 1/14
                          > "A to Słowo ciałem się stało."
                          >
                          > Było to ponad 2000 lat temu. I ten fakt został zakłamany. Użyto w
                          > tym celu klamstwa, którego pomysłodawcą, był izraelski żyd Judasz

                          Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest
                          Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i
                          Syna. (1 Jana 2:22)

                          Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest
                          duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz
                          przebywa na świecie. (1 Jana 4:3)

                          Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają,
                          że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem
                          i Antychrystem. (2 Jana 7)

                          ***
                          Jedynym Zbawicielem jest Jezus, który narodził sią z Maryi, został
                          Ukrzyżowany i Zmartwychwstał.
                          I nie ma zbawienia, w żadnym innym imieniu
                          Tylko dzięki Jezusowi-Chrystusowi, my również zmartwychwstaniemy.
                         • nehsa Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 02.11.09, 22:02
                          oportunistyczny oporny Oporniku4 !

                          Nauka Ojca-Boga, którą oznajmiał Syn-Bóg, jest nieskończenie
                          racjonalna. Zatem Jezusa, fikcyjnej postaci, która zrodziło kłamstwo
                          Judasza, nigdy na Ziemi nie było.
                          Tak mówią słowa Nauki Wszechmogącego Ojca-Boga.
                          I dlatego, tak mówie ja, nehsa, i podaję tego faktu dowody.
                          Ty, przytaczasz brednie z listu przypisanego św. Janowi, którego Ten
                          madry człowiek nie napisał.
                         • enrque111 Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 03.11.09, 08:27
                          nehsa napisał:

                          > Nauka Ojca-Boga, którą oznajmiał Syn-Bóg, jest nieskończenie
                          > racjonalna. Zatem Jezusa, fikcyjnej postaci, która zrodziło kłamstwo
                          > Judasza, nigdy na Ziemi nie było.
                          > Tak mówią słowa Nauki Wszechmogącego Ojca-Boga.
                          > I dlatego, tak mówie ja, nehsa, i podaję tego faktu dowody.
                          > Ty, przytaczasz brednie z listu przypisanego św. Janowi, którego Ten
                          > madry człowiek nie napisał.

                          Wszystko co wypisujesz nie jest w żadnym wypadku nauką Boga-Ojca, lecz podszeptem szatana, którego jesteś sługą. Wypisujesz niestworzone brednie, wyrwane z kontekstu Biblii, a to co ci nie pasuje do diabelskiej wizji, odrzucasz twierdząc, że jest sfałszowane :)))
                         • opornik4 Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 05.11.09, 06:21
                          nehsa napisał:
                          > Zatem Jezusa, fikcyjnej postaci, która zrodziło kłamstwo
                          > Judasza, nigdy na Ziemi nie było.

                          Jak to nie było - kiedy jest.
                          Jezus żyje! Towarzyszy mi w codzienności, swoją Mocą uzdatnia
                          do miłowania Boga i ludzi.
                          Jest bramą do życia wiecznego.
                          Kto Go nie rozpoznał, ten jest biednym zniewolonym człowieczkiem.
                         • pocoo Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 03.11.09, 06:16
                          opornik4 napisała:

                          > Jedynym Zbawicielem jest Jezus, który narodził sią z Maryi, został
                          > Ukrzyżowany i Zmartwychwstał.
                          > I nie ma zbawienia, w żadnym innym imieniu
                          > Tylko dzięki Jezusowi-Chrystusowi, my również zmartwychwstaniemy.


                          Cóż za słowa pełne otuchy.Jeżeli zmartwychwstanę to na pewno Ciebie odnajdę.Cieszysz się?
                         • opornik4 Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 05.11.09, 06:26
                          pocoo napisała:
                          > Jeżeli zmartwychwstanę to na pewno Ciebie odnajdę.Cie
                          > szysz się?

                          Oczywiście. A jeszcze bardziej się ucieszę jeśli się zbawisz.
                         • pocoo Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 06.11.09, 06:26
                          opornik4 napisała:

                          > Oczywiście. A jeszcze bardziej się ucieszę jeśli się zbawisz.

                          O w morde jeża!
                          Myślisz że posiadam taką moc? Nadaję się na guru?
                          Wiedziałam.
                         • kolter-one Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 14.11.09, 12:41
                          opornik4 napisała:

                          > Oczywiście. A jeszcze bardziej się ucieszę jeśli się zbawisz.

                          Co to znaczy się zbawić ?
                         • pocoo Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 15.11.09, 07:36
                          kolter-one napisał:

                          > Co to znaczy się zbawić ?

                          Doceniła mnie.Uważa , że sama jestem dla siebie bogiem .Słuszne twierdzenie.
                         • kolter-one Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 15.11.09, 07:51
                          pocoo napisała:

                          > kolter-one napisał:
                          >
                          > > Co to znaczy się zbawić ?
                          >
                          > Doceniła mnie.Uważa , że sama jestem dla siebie bogiem .Słuszne twierdzenie.

                          O Boże :)))
                         • pocoo Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 15.11.09, 08:27
                          kolter-one napisał:

                          > pocoo napisała:

                          > > Doceniła mnie.Uważa , że sama jestem dla siebie bogiem .Słuszne twierdzen
                          > ie.
                          >
                          > O Boże :)))

                          Słucham...
                         • kolter-one Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 18.11.09, 11:27
                          pocoo napisała:

                          > > O Boże :)))
                          >
                          > Słucham...

                          O Bogini :))))
                         • opornik4 Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 16.11.09, 05:55
                          kolter-one napisał:
                          > Co to znaczy się zbawić ?

                          Wybrać Boga, który jest Miłością, choćby w ostatniej minucie swojego życia.
                         • nehsa Re: Naiwnym, pod rozwagę. 16.11.09, 06:51
                          opornik4 napisała:
                          "kolter-one napisał:
                          Co to znaczy się zbawić ?
                          i oprnik4 skomentowała:
                          "Wybrać Boga, który jest Miłością, choćby w ostatniej minucie
                          swojego życia."

                          i odp. nehsy:
                          Ja, o czym niejeden raz pisałem, jestem przeciętniakiem.
                          Toteż uprzejmie Cię oproniku4 proszę, podaj konkretnie, co taki
                          człowiek wybierający Boga ma zrobić.
                          Np. Wyspowiadać się. Podpisać deklarację. Wypowiedzieć jakieś słowa.
                          Ucałować krucyfiks.

                          A na marginesie. Zgodnie ze słowami Nauki Ojca, Jego wolą jest
                          miłość. A ty twierdzisz, że Ojciec jest Miłością. Gdzie jest to
                          napisane? Albo z jakich słów Nauki Ojca wynika?

                         • pocoo Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 16.11.09, 07:18
                          opornik4 napisała:

                          > Wybrać Boga, który jest Miłością, choćby w ostatniej minucie swojego życ
                          > ia.

                          Dobre sobie.
                          Wolą Miłości było, aby w okrutny sposób zabić swojego syna dla własnego widzimisię.
                          Kogo Bóg miłuje tego karze.W Biblii jest mnóstwo przykładów Bożej "miłości".Jeżeli nie będziesz posłuszna , to spotka Ciebie okrutna kara.Inaczej pojmuję miłość.
                          W mojej ocenie jest to miłość zła.Kazdy wybiera to co lubi.
                          Ja dziękuję.
                         • kolter-one Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 18.11.09, 11:28
                          opornik4 napisała:

                          > kolter-one napisał:
                          > > Co to znaczy się zbawić ?
                          >
                          > Wybrać Boga, który jest Miłością, choćby w ostatniej minucie swojego życ
                          > ia.

                          Po co ? skoro ;Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. (Rz 6,7)
                         • enrque111 Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 18.11.09, 11:35
                          kolter-one napisał:

                          > Po co ? skoro ;Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. (Rz 6,7)

                          Tak, jak stał się wolny od pragnienia, łaknienia, zazdrości, chciwości i innych grzechów :))))
                         • nehsa Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 18.11.09, 15:45

                          eenrque111 napisał:

                          że, " kolter-one napisał:
                          Po co ? skoro ;Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. (Rz 6,7)

                          i nerque111 skomentował:
                          "Tak, jak stał się wolny od pragnienia, łaknienia, zazdrości,
                          chciwości i innych grzechów :))))

                          i "3grosze" nehsy:
                          Niedobrze z Tobą enrque111. I w mojej ocenie twojej inetelektualnej
                          wydolności, nie ma żadnej złośliwości.                         • enrque111 Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 18.11.09, 15:54
                          nehsa napisał:

                          > Niedobrze z Tobą enrque111. I w mojej ocenie twojej inetelektualnej
                          > wydolności, nie ma żadnej złośliwości.

                          Ależ ja bardzo lubię ludzi "złośliwych" oraz wszelki sarkazm - napędza mnie to intelektualnie :))
                          Co do "intelektualnej wydolności" - czyżbyś mniemał, że po śmierci człowiek nie jest wolny od grzechów i nadal je popełnia ?
                         • nehsa Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 18.11.09, 17:21
                          enrque111 m.in. napisał:
                          "Co do "intelektualnej wydolności" - czyżbyś mniemał, że po śmierci
                          człowiek nie jest wolny od grzechów i nadal je popełnia ?"

                          odp. nehsy:
                          Szczerze mówiąc, nie rozumie, dlaczego wydolność intelektualna, ma
                          być korelatem śmierci?

                          Grzech jest czynem niematerialnym, możemy go popełnić, tylko mową.
                         • enrque111 Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 19.11.09, 10:42
                          nehsa napisał:

                          > enrque111 m.in. napisał:
                          > "Co do "intelektualnej wydolności" - czyżbyś mniemał, że po śmierci
                          > człowiek nie jest wolny od grzechów i nadal je popełnia ?"
                          >
                          > odp. nehsy:
                          > Szczerze mówiąc, nie rozumie, dlaczego wydolność intelektualna, ma
                          > być korelatem śmierci?
                          >
                          > Grzech jest czynem niematerialnym, możemy go popełnić, tylko mową.

                          Wiem, że masz nieustanne kłopoty z percepcją - nie pytałem czym jest grzech, ale czy człowiek popełnia je również po śmierci ?
                          Nie wysilaj się zbytnio, na intelektualne rozprawy, gdyż nie jest to twoja najmocniejsza strona :)))
                         • lord-mastema Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 19.11.09, 10:58
                          enrque111 napisał:

                          Nie wysilaj się zbytnio, na intelektualne rozprawy, gdyż nie jest to twoja
                          najmocniejsza strona :)))

                          Musiałeś mieć trudne dzieciństwo ! skoro taki brak wiary w siebie tu przedstawiasz.
                         • lord-mastema Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 19.11.09, 10:57
                          enrque111 napisał:

                          > kolter-one napisał:
                          >
                          Po co ? skoro ;Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. (Rz 6,7)
                          >
                          > Tak, jak stał się wolny od pragnienia, łaknienia, zazdrości, chciwości i
                          innych grzechów :))))

                          Fajne to "chrześcijanin" naśmiewający się z pisma świętego :)
                         • kolter-one Re: parobkom Judasza pod rozwagę. 20.11.09, 19:27
                          lord-mastema napisał:

                          > Fajne to "chrześcijanin" naśmiewający się z pisma świętego :)

                          Nie zrozumie :)))
                         • pocoo Re: duet: nehsa i poco! 23.10.09, 08:45
                          neh-sa napisał:

                          > aż dziw bierze ,że nehsa i poco... razem... a co tam, we dwoje zawsze raźniej..
                          > .
                          A co? Nie wolno?
                          "Wespół w zespół , wespół w zespół żądz moc móc zmóc".Podoba Ci się?
                         • pocoo Re:Hej , neh-sa 23.10.09, 08:49
                          neh-sa napisał:

                          > aż dziw bierze ,że nehsa i poco... razem... a co tam, we dwoje zawsze raźniej..
                          > .

                          Czy my , malutkim przypadkiem się nie znamy? A może ja mam dzisiaj dobry humor?
                      • pocoo Re: Królestwo Boże jest w nas. 22.10.09, 14:56
                       enrque111 napisał:


                       > Rozsądek zazwyczaj przychodzi z wiekiem,

                       A mówią , że na starość człowiek dziecinnieje.
  • now_way_out Zbawiciel 24.10.09, 16:32
   Nie wiem do końca kim był Jezus z Nazaretu i czy w ogóle istniał ale na pewno jako postać z Ewngelii nie był antychrystem.
   Takie teorie snują ludzie niespełna rozumu.
   • enrque111 Re: Zbawiciel 24.10.09, 17:45
    now_way_out napisał:

    > Nie wiem do końca kim był Jezus z Nazaretu i czy w ogóle istniał ale na pewno j
    > ako postać z Ewngelii nie był antychrystem.
    > Takie teorie snują ludzie niespełna rozumu.

    Wykazuję przecież od długiego czasu, że nehsa/neh-sa to nieszczęśliwe, opętane indywiduum. Bredzi ciągle o swoim NOWL, o którym wiedzę, jak sam twierdzi czerpie z Bibli, którą z kolei uważa za .........sfałszowaną :))))
    Aby móc z kimś polemizować, oraz z postępującego coraz głęgiej obłędu wymyślił sobie alter ego, z którym teraz nieustannie się kłóci. Biedny, nieszczęśliwy nieborak - modlę się za jego powrót do władz umysłowych.
    • pocoo Re: Zbawiciel 24.10.09, 23:41
     enrque111 napisał:
     nieszczęś
     > liwy nieborak - modlę się za jego powrót do władz umysłowych.


     Oj , długo będziesz się musiał modlić.No cóż , wszystko w rękach Boga w którego Nehsa nie wierzy.
     • neh-sa Re: żałuję 25.10.09, 04:54
      Ja neh-sa substytut substratu osoby posługującej się nickiem nehsa szczerze przepraszam wszystkie osoby na forum.gazeta.pl za niecne zachowanie i plugawą mowę substratu posługujacym sie nickiem: nehsa.
      Postępowanie substratu posługujacego się nickiem:nehsa uwłacza wszelkim Naukom Ojca Boga Wszystkich Ludzi .Szczerze żałuję ,że musiało dojść do takiej niezdrowej sytuacji ,jeszcze raz przepraszam w imieniu substratu posługujacym sie nickiem :nehsa.
      • nehsa Re: Do parobków Judasza! 25.10.09, 07:16
       Z Forum "Społeczeństwo" wycofano mi wątek p.t.
       "Jak na Forum rozpoznać obłudnika?"

       Na moje pytanie, dlaczego wycofano?

       Uzyskałem odpowiedź, że tematyka wątku jest niezgodna z
       regulaminem serwisu.


       A odpowiedź na postawione w tytule wątku pytanie jest prosta.
       Niesprawiedliwość demaskuje obłudnika.

       Skoro z Forum wycofano mój wątek, to jest oczywistym wniosek,
       że na tym Forum nie chodzi o sprawiedliwość.

       W tym samym czasie, na Forum pojawił się parobek Judasza, który
       posługuje się identycznie brzmiącym nickiem, czyli neh-sa.

       Z tego faktu można wysnuć wniosek, że współpraca pomiędzy Adminami a
       parobkiem Judasza, neh-są układa się pomyślnie.

       A o co w tej "przepychance" ze mną chodzi?

       Zadaniem parobków Judasza, rekrutujących się z różnych
       religii, jest podtrzymanie kultu izraelskiego żyda Jezusa.

       A komu ten kult w największym stopniu służy?

       Odpowiedź na to pytanie, jest oczywista.
       Gdyby Jezus i czereda bożków była np. Rosjanami, służyłaby Rosjanom.
       Gdyby była Amerykanami, służyłaby Amerykanom. A ponieważ
       jest "pochodzenia" żydowskiego, to służy żydom,
       przede wszystkim żydom
       .

       Realizacja tego zadania, jest po myśli Adminów tego Forum, dlatego
       m.in.funkcjonuje na nim obłudnik i złodziej posługujący się nickiem
       neh-sa. I dlatego z Forum usuwane są wątki, których treść umożliwia
       identyfikacje obłudników.       • enrque111 [...] 25.10.09, 13:36
        Wiadomość została usunięta ze względu na złamanie prawa lub regulaminu.
        • pocoo Re: Do parobków Judasza! 25.10.09, 15:28
         enrque111 napisał:

         > Nie biadol niewolniku szatana i parobku Judasza, tylko, tak jak ci radziłem udaj się do psychologa, a najlepiej z uprawnieniami lekarza psychiatry

         Nie jesteś konsekwentny.Znudziła ci się modlitwa za zdrowie psychiczne Nehsy? Już przestałeś się modlić a Bóg jest najlepszym lekarzem.
         • enrque111 Re: Do parobków Judasza! 25.10.09, 20:55
          pocoo napisała:

          > Nie jesteś konsekwentny.Znudziła ci się modlitwa za zdrowie psychiczne Nehsy? J
          > uż przestałeś się modlić a Bóg jest najlepszym lekarzem.

          Jak to się mówi - "Pan Bóg sprawiedliwy, ale nie rychliwy", a temu biedakowi potrzebna jest natychmiastowa pomoc :))))
          • pocoo Re: Do parobków Judasza! 26.10.09, 06:52
           enrque111 napisał:
           > Jak to się mówi - "Pan Bóg sprawiedliwy, ale nie rychliwy", a temu biedakowi po
           > trzebna jest natychmiastowa pomoc :))))

           Niezbyt silna ta twoja wiara. Bóg rzekł i stało się , On rozkazał a stanęło.W Biblii są przykłady , że Bóg reagował natychmiast np.żona Lota , synowie Lewiego , itd.
        • nehsa Re: Do parobków Judasza! 25.10.09, 18:35
         Biedny szatanie enrque111!
         Juz ci przystępnie tłumaczyłem, posługujac się słowami Nauki Ojca-
         Boga, że wyrazy: sztan, diabeł, i podobne, odnoszą się do ludzi
         .

         Ty, jesteś jednym z tych, którzy czcząc bożka Jezusa,
         usprawiedliwiają zbrodnie Bogobójstwa, której Ofiara był Syn-Bóg
         Światłość
         , zatem na miano szatana w pełni zasługujesz,
         podobnie jak nawiedzony religiant, posługujący się nieomal moim
         nickiem, czyli obłudnik i złodziej neh-sa.

         Udowodniłem na tym Forum, że pierwszym papieżem Kościoła rzymsko-
         katolickiego był Judasz Iszkariota.

         I tego faktu, żaden szatan enrque111 nie zmieni. Bo tak jest.

         Dlatego też wyznawcy religii krk, są parobkami Judasza.
         A dlatego, że stanowią oni w Polsce większość, to nasza
         codzienność jest coraz bardziej smutna, a przyszłość niepewna.
         • enrque111 Re: Do parobków Judasza! 25.10.09, 21:04
          nehsa napisał:

          > Biedny szatanie enrque111!
          > Juz ci przystępnie tłumaczyłem, posługujac się słowami Nauki Ojca-
          > Boga, że wyrazy: sztan, diabeł, i podobne, odnoszą się do ludzi.

          Tak, biedaku coś tam bredziłeś na ten temat ty, a może twoje alter ego neh-sa, ale kto by to brał na poważnie :)))

          > Ty, jesteś jednym z tych, którzy czcząc bożka Jezusa,
          > usprawiedliwiają zbrodnie Bogobójstwa, której Ofiara był Syn-Bóg
          > Światłość, zatem na miano szatana w pełni zasługujesz,
          > podobnie jak nawiedzony religiant, posługujący się nieomal moim
          > nickiem, czyli obłudnik i złodziej neh-sa.

          Wiem, że jesteś ze sobą w głębokim konflikcie i złorzeczysz owemu nehsa/neh-sa - cóż, nie jestem w stanie ci bardziej pomóc, niż tylko się modlić za twój rychły powrót do pełni władz umysłowych.

          > Udowodniłem na tym Forum, że pierwszym papieżem Kościoła rzymsko-
          > katolickiego był Judasz Iszkariota.
          > I tego faktu, żaden szatan enrque111 nie zmieni. Bo tak jest.

          Nic biedaku nie udowodniłeś, gdyż w Biblii na ten temat, nic nie jest napisane, a gdyby nawet było, to jak sam stwierdziłeś - "jest ona sfałszowana" :)))

          > Dlatego też wyznawcy religii krk, są parobkami Judasza.
          > A dlatego, że stanowią oni w Polsce większość, to nasza
          > codzienność jest coraz bardziej smutna, a przyszłość niepewna.

          Sam godny pożałowania nędzniku jesteś sługą szatana i prawdopodobnie parobkiem jego sługi Judasza, ale nie chcesz do tego się przyznać, ponieważ jesteś opętany.
          Apage satanas !!!
          • nehsa Re: Do parobków Judasza! 25.10.09, 21:45
           Biedny szatanie enrque111(stojedenasty) !
           Ja ciebie rozumiem, i nawet napisałem, że twój rozum został
           zamordowany przez religijną obłudę. (na jakimś innym wątku)

           Szatanku enrque111, racz dostrzedz, że jak coś twierdzę na tym
           Forum, to znajduje to oparcie w Nauce Ojca-Boga, którą głosił
           jedynie Syn-Bóg Światłość, i w rzeczywistości
           .

           Szatanku enrque111, parobkujący u Judasza !
           Racz dostrzedz, że jak ty usiłujesz, "coś tam, coś
           tam", "uargumęcić"
           , to nie znajduję to oparcia, ani w Nauce Ojca-
           Boga, ani, tym bardziej w rzeczywistości.

           Chłopie leciwy, życie ci się kończy, a ty tkwisz nosem w Biblii,
           która jest przesycona niepoliczalną ilością wzajemnie wykluczających
           się treści=sprzeczności, i traktujesz te wszystkie sprzeczności,
           jako nienaruszalne "tabu".
           Traktujesz Biblię podobnie, jak i ateiści.
           Ty w obronie religii, Oni w celu krytyki religii.

           Ja, bez "nabożeństwa", w celu restytucji wiarygodnych świadectw
           Nauki Ojca-Boga.


           Ps.
           Bido ty moja, ty nawet nie wiesz, dlaczego wykluczony jest
           byt jednoosobowego boga. A mówią to słowa Nauki Ojca-Boga.
           Twoja niesamodzielność myślenia, dowodzi charakteru zniewolonego
           parobka.


         • mirek-73 Judasz Iszkariota,pierwszy papież KrK 26.10.09, 08:58
          enrique111

          nesha napisał:"Udowodniłem na tym Forum, że pierwszym papieżem Kościoła rzymsko-katolickiego był Judasz Iszkariota.
          I tego faktu, żaden szatan enrque111 nie zmieni. Bo tak jest.

          Dlatego też wyznawcy religii krk, są parobkami Judasza.
          A dlatego, że stanowią oni w Polsce większość, to nasza
          codzienność jest coraz bardziej smutna, a przyszłość niepewna."


          Faktycznie nesha udowodnił bardzo ważną i niewygodną prawdę dla KK,że" pierwszym papieżem Kościoła rzymsko-katolickiego był Judasz Iszkariota".KrK zdradził Boga i Jego Syna-Światłość na rzecz Jezusa Eucharystycznego ukrywającego się w Przenajświętszym Sakramencie,którego katolikom karze się czcić,adorować i spożywać w Eucharystii jako ciało i krew Jezusa.Ten katolicki kanibalizm jest wzorowany na kulcie Mitry i Ozyrysa i pochodzi jeszcze z epoki kamienia łupanego.Nie ma żadnego biblijnego uzasadnienia dla spożywania fizycznego ciała i krwi,a ST i NT zabrania spożywania krwi w wielu miejscach.Mogę zrozumieć wierzących katolików,którzy nie czytają Biblii i dlatego nie zdają sobie sprawy z tego,że są zniewalani i w perfidny sposób oszukiwani przez KrK.Dziwię się jednak tym,którzy znając Biblię i zakaz spożywania krwi,świadomie stają się synami ciemności zdradzając Boga,Jego Syna-Światłość i prawdę.

          • nehsa Re: Judasz Iszkariota,pierwszy papież KrK 26.10.09, 16:10
           mirek-73 m.in. napisał:
           "nesha napisał:"Udowodniłem na tym Forum, że pierwszym papieżem
           Kościoła rzymsko-katolickiego był Judasz Iszkariota.
           > I tego faktu, żaden szatan enrque111 nie zmieni. Bo tak jest."

           i dopowiedź nehsy:
           Udowodniłem ten fakt, świadectwami słów nieskończenie racjonalnej
           Nauki Ojca-Boga.

           I dziesiątki razy, zwaracam uwagę tak ateistów, jak i religijnych,
           że dowodami istnienia Istot Boskich, są dowody zależności
           człowieczeństwa od Ojca-Boga i Syn-Boga.

           • enrque111 Re: Judasz Iszkariota,pierwszy papież KrK 26.10.09, 16:38
            nehsa napisał:

            > Udowodniłem ten fakt, świadectwami słów nieskończenie racjonalnej
            > Nauki Ojca-Boga.
            > I dziesiątki razy, zwaracam uwagę tak ateistów, jak i religijnych,
            > że dowodami istnienia Istot Boskich, są dowody zależności
            > człowieczeństwa od Ojca-Boga i Syn-Boga.

            Nic biedaku nie udowodniłeś, poza swoim obłędem.
            • nehsa Re: Judasz Iszkariota,pierwszy papież KrK 26.10.09, 18:21
             wzorcowy parobku Judasza enrque111 !

             Co jest dowodem twojego bycia parobkiem Judasza?

             1./W Nauce Ojca-Boga zrozumiale oznajmiono, że jest Ona
             nieskończenie racjonalna, i jest zawarta tylko w tych słowach, które
             mówił Syn-Bóg Swiatłość.

             Ty, enrque111, temu kategorycznie zaprzeczasz.
             I przyjmujesz, że naszpikowana niepoliczalną ilością wzajemnie
             wykluczających się treści Biblia, której autorami są ludzie, jest
             Nauką Ojca-Boga.

             2./ Według słów Nauki Ojca-Boga, i logicznych dowodów,
             jest Dwie Isoty Boskie - Ojciec i Syn Ojca.


             Ty, zakłamany cepie nie masz o tym fakcie zielonego pojęcia,
             ponieważ gardzisz słowami Nauki Ojca-Boga.
             A z logiką, "społeczna nauka Kościoła rzymsko-katolickiego",
             nigdy nic wspólnego nie miała, i nie ma.


             3./W Nauce Ojca-Boga, swoje Imię, Syn-Bóg podawał ludziom
             wprost
             , mówiąc: "Ja Światłość..."

             Ty, enrque111, gardzisz słowami Nauki Ojca-Boga, i nie przyjmujesz
             do wiadomości żadnych, ale to żadnych sensownych informacji, chociaż
             sa one podane w najbardziej naturalny, przystępny sposób.
             Zatem ty, enrque111, swoim zachowaniem oświadczasz, że
             jesteś zidiociałem parobkiem Judasza
             pozbawionym zdolności
             różnicowania czytanych treści.

             4./ Czcząc fikcyjną postać Jezusa, rzekomo izraelskiego żyda,
             jako Syna-Boga, nie dostrzegasz zidiociały parobku Judasza żadnych
             różnic pomiędzy Jezusem wymienionym w Ew.św.Mateusza, a Jezusem
             wymienionym w Ew.św.Łukasza. A jest to, pomijając wszystkie inne
             istotne różnice, różnica 15-piętnastu pokoleń licząc w obydwóch
             przypdkach ich pochodzenie od Abrahama
             .

             I pomijając fakt, co u ciebie jest normą, że słowa Nauki Ojca-
             Boga mówią, że przed dwoma tysiącami lat, wszyscy żydzi
             pochodzili z rodu Kaina.


             Kult Jezusa, dowodzi pogardy męczeńską ofiarą Jedynego Syna
             Jedynego Ojca
             .
             I ty, parobku Judasza o nicku enrque111, tę pogardę na Forum
             demonstrujesz.

             Dlatego, zgodnie z twoją wolą, ja, nehsa, nazywam cię
             parobkiem Judasza-"zasłużyłesz se".
             • neh-sa [...] 27.10.09, 03:42
              Wiadomość została usunięta ze względu na złamanie prawa lub regulaminu.
             • enrque111 Re: Judasz Iszkariota, pan nehsy 28.10.09, 10:40