Dodaj do ulubionych

Kościół, co w nim piszczy

06.06.12, 22:58
O czym 90% Katolików nie wie... 120 r. - Pierwsze wzmianki o używaniu wody świeconej do "wypędzania duchów" nieczystych

157 r. - Po raz pierwszy zastosowano formy pokuty

II wiek - Święty Klemens z Aleksandrii pisał, "Każda kobieta powinna być przepełniona wstydem przez samo tylko myślenie, ze jest kobieta".
- Rzymski filozof Celsus poświadcza fałszowanie pism chrześcijańskich, mówiąc o rewizjonistach: "przerabiali Pisma Święte z ich pierwotnej postaci i usunęli wszystko, co pozwalało im na odparcie skierowanych przeciwko nim zarzutów."
- Pomimo zakazania przez Kościół prowadzenia jakichkolwiek dalszych badań dotyczących pochodzenia Ewangelii, uczeni wykazali, że wszystkie cztery uznane przez Kościół Ewangelie zostały przerobione i poprawione .

III wiek. Aż do III wieku wyznawcy chrystianizmu nie słyszeli o wieczystym dziewictwie Maryi. Ewangelii Mateusza informuje , iż Józef "nie zbliżał się do Maryji, aż porodziła Syna". ("Zbliżenie się" oznacza w Biblii małżeńskie współżycie.)

200 r. - Ustanowiono "stan duchowny" przez wprowadzenie ordynacji. Chrześcijanie zostali podzieleni na duchownych i laików -przedtem wszyscy byli na równi , jednocześnie będąc braćmi i kapłanami przed Bogiem.

220 r. - Przyjęto dogmat o konieczności pewnych czynności kościelnych, niezbędnych do zbawienia.

250 r. - Wprowadzono naukę o wiecznych mękach.

312 r. - Bitwa pod mostem mulwijskim - Chrześcijaństwo staje się jedną z religii państwowych Rzymu. Powstanie Instytucji Kościoła Katolickiego. Początek prześladowania i mordowania innych wiar. W wyniku prześladowań wyznawcy nie chrześcijaństwa zostali wkrótce eksterminowani wraz ze swymi bóstwami...

321 r. - Cesarz Konstantyn nakazuje święcić niedziele zamiast dotychczasowej soboty. (na pamiątkę zmartwychwstałego rzymskiego boga Mitry)

325 r. (Cesarz Konstantyn na soborze nicejskim ustanawia kanon pisma "świętego" i "dwójce świętą" awansując Jezusa do miana Boga.Jezus z Betlejem ma zastąpić dotychczas czczonego Mitrę).

330 r. - Wprowadzenie czczenia zmarłych "świętych" i ich relikwii

360 r. - Wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów

381r. - Do obowiązującej dotychczas konstantynskiej "Dwójcy Świętej" cesarz Teodozjusz dołączył trzecia osobie tzw." Ducha Świętego". Działo się to na soborze w Konstantynopolu
391 r.- W Aleksandrii Chrześcijanie spalili największą na Ziemi bibliotekę, w której przechowywano około 700 000 starożytnych zwojów. wkrótce zamknięto starożytne akademie, skończyło się nauczanie kogokolwiek poza murami kościołów. Zastój spowodowany działaniami świętego kościoła zahamował rozwój cywilizacji i opóźnił postęp naukowy o setki lat... Proces walki księży z prawdą naukową trwa nadal...

431r. - Wyrażenie Xristo Tokos - Matka Chrystusa - zostało zastąpione na Teo Tokos - Boga Rodzica.

449 r. - Papież Leon I wprowadza prymat biskupa Rzymu.
539 r. - Ustanowiono władzę papieży oraz ofiarę mszy świętej

VI wiek - Chrześcijański filozof Boethius, pisał "Kobieta jest świątynią zbudowaną na bagnie". Na soborze w Macon biskupi głosowali nad problemem, czy kobiety mają dusze , Chrześcijański filozof Boethius, pisał "Kobieta jest świątynią zbudowana na bagnie".
VI wiek na soborze w Macon biskupi glosowali nad problemem, czy kobiety maja dusze,
X wiek Odo z Cluny głosił, ze "Obejmować kobietę to tak jak obejmować wór gnoju..." ( woda była szkodliwa dla zdrowia więc się ówczesne chrześcijanki nie myły z przyczyn religijnych gdyż samo dotykanie "tych" części ciała było grzechem...

593 r. - Papież Grzegorz I wprowadził wiarę w czyściec, dla uzdrowienia finansów kurii rzymskiej poprzez sprzedaż odpustów od kar czyśćcowych. Od tej pory Bóg na sądzie ostatecznym nie stawiał dusz po prawicy i po lewicy lecz po prawicy , po lewicy i po środkowicy i ci po środkowicy szli do czyszczalni by kąpać się w kwasie azotowym a nie w smole... W związku z powyższymi zmianami organizacyjnymi piekło musiało otworzyć dodatkowe oddziały czyśćcowe z których dusze po odbyciu kary leciały do nieba. za tę przysługę Bóg obiecał Lucyferowi coroczną odpłatność i darowanie części kar za pomoc w szczytnym dziele zbawienia.

600 r. - Wprowadzenie "godzinki" do M.B. oraz łacinę do liturgii.

715 r. - Wprowadzono modlitwy do Marii Panny oraz świętych.

726 r. 726 r. - W Rzymie zaczęto czcić obrazy.
- Kościół rzymski z Dziesięciu Boskich Przykazań usunął drugie, które brzmi:
"Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemia. Nie będziesz się im kłaniał ani służył"
- Otwarło to drogę do handlu medalikami, obrazami, szkaplerzami, krzyżykami, posągami itp .Przykazań jednak musiało pozostać dziesięć. Podzielił więc kościół ostatnie przykazanie, mówiące o nie pożądaniu ani żony, ani osła, ani wołu, na dwie części i odtąd katolicy mają też Dziesięć Przykazań, tak jak i Żydzi.

783 r. - Nastał zwyczaj całowania nóg papieża.

813 r. - Ustanowiono Święto Wniebowzięcia N.M.P.

993. r. - Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych.
X wiek - Cała Europa znalazła się pod panowaniem papieży.95 procent ludności nie umiało ani czytać, ani pisać; ludzie żyli w ciemnocie i brudzie; wodę uważano za szkodliwą dla zdrowia a mycie się za grzech; kwitły przesądy i gusła. Załamuje się aktywność na polu medycyny, techniki, nauki, edukacji, sztuki i handlu. Rozpoczyna się mroczny okres w historii Europy.
W tym okresie kraje islamskie rozwijały się prężnie. Kwitł handel , nauka , sztuka, przemysł.

1000 r. -Ustanowiono Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzien Zaduszny.
Chrześcijanie całej Europy oczekiwali w wielkim przerażeniu końca świata, który to kataklizm miał nastąpić gdy pradawny potwór "Lewiatan" śpiący w rzymskich katakumbach przebudzi się z woli pana i w ramach kary za grzechy pożre cały świat chrześcijański... Powyższe zajście nie miało miejsca więc szczęśliwy Papież wraz z owieczkami zarządził wielka fetę i czas zabaw i dziękczynienia panu za dobroć i ratunek dla świata...Tak powstał KARNAWAŁ.
1015 r. - Wprowadzono przymusowy celibat dla duchownych aby rozwiązać problem przejmowania spadków przez ich rodziny .(Przedtem duchowni mieli żony i dzieci)

1077 r. - Papież Grzegorz VII ustanowił "klątwę"

1095 r. - Papież Urban II wezwał rycerzy Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolimę. Zainicjował w ten sposób pierwsza wyprawę krzyżowa.

1099 r. - Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie. Kronikarz Rajmund pisał:
"Na ulicach leżały sterty Głów, rak i stóp. Jedni zginęli od strzał lubzrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych."
XII wiek - Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu głosił, że zwierzęta nie mają życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz że "przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich życie i śmierć należą do nas". Święty Franciszek twierdzi coś innego... Ciekawe jak dogadują się w niebie????

1116 r. - Sobór Lateranski ustanowił spowiedź "na ucho"

1140 r. - Ułożono i przyjęto 7 sakramentów świętych.

1204 r. - Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy boga i kościoła z miłości do bliźniego i Chrystusa zamęczyli lub spalili żywcem setki tysięcy ludzi. Piece służące do palenia ludzi, takie jakie były budowane w XX wieku przez nazistowskich Niemców, po raz pierwszy stosowane były przez chrześcijańską inkwizycję. Tu można się zgodzić że inkwizycja dbała o rozwój niektórych dziedzin nauki np. tortur wymyślając mnóstwo nowych technik np. żelazna dziewicę czyli metalową trumnę w kształcie człowieka podzielona na dwie zamykające się połowy z kolcami w środku ... umieszczony wewnątrz człowiek był przebijany tymi kolcami bardzo powoli i konał godzinami wyjąc z potwornego bólu... kochajmy nieprzyjacioły swoje...
"Encyklopedia katolicka" twierdzi: inkwizycja "dużo zdziałała dla cywilizacji".
Obserwuj wątek
  • z2006 1. 14.10.12, 18:29
   rowi napisał:

   > O czym 90% Katolików nie wie... 120 r. - Pierwsze wzmianki o używaniu wody świe
   > conej do "wypędzania duchów" nieczystych

   Co nie znaczy, że wcześniej tego nie robiono.
   >
   > 157 r. - Po raz pierwszy zastosowano formy pokuty

   A co, niby wcześniej nie pokutowano? A jeśli pokutowano to miało to jakąś formę. Na przykład pewna kobieta wycierała włosami nogi Jezusowi.
   >
   > II wiek - Święty Klemens z Aleksandrii pisał, "Każda kobieta powinna być przepe
   > łniona wstydem przez samo tylko myślenie, ze jest kobieta".

   No i?

   > - Rzymski filozof Celsus poświadcza fałszowanie pism chrześcijańskich, mówiąc o
   > rewizjonistach: "przerabiali Pisma Święte z ich pierwotnej postaci i usunęli w
   > szystko, co pozwalało im na odparcie skierowanych przeciwko nim zarzutów."

   To jest mało wiarygodne „poświadczenie”, bo Celsus był znanym przeciwnikiem chrześcijaństwa.

   > - Pomimo zakazania przez Kościół prowadzenia jakichkolwiek dalszych badań dotyc
   > zących pochodzenia Ewangelii, uczeni wykazali, że wszystkie cztery uznane przez
   > Kościół Ewangelie zostały przerobione i poprawione .

   A tak konkretnie, to jak brzmiał ten zakaz i kiedy go niby wprowadzono?
   >
   > Ewangelii Mateusza informuje , iż Józef "nie zbliżał się do Mary
   > ji, aż porodziła Syna". ("Zbliżenie się" oznacza w Biblii małżeńskie współżycie
   > .)
   Ale to nie dowodzi, że zbliżał się potem.
   >
   > 200 r. - Ustanowiono "stan duchowny" przez wprowadzenie ordynacji. Chrześcijani
   > e zostali podzieleni na duchownych i laików -przedtem wszyscy byli na równi , j
   > ednocześnie będąc braćmi i kapłanami przed Bogiem.

   Bzdura. Już Jezus wyróżniał św. Piotra wśród innych apostołów a apostołów wśród innych uczniów. Na górę Tabor wszedł jedynie z trzema apostołami itd.
   >
   > 220 r. - Przyjęto dogmat o konieczności pewnych czynności kościelnych, niezbędn
   > ych do zbawienia.

   Już Jezus powiedział: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony”, „Jeśli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i pili Jego Krwi, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”.

   > 250 r. - Wprowadzono naukę o wiecznych mękach.

   Przecież Sam Jezus już o nich mówił, np.: "Idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i aniołom jego... I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego" (Mt 25,41.46).
   >
   > 321 r. - Cesarz Konstantyn nakazuje święcić niedziele zamiast dotychczasowej so
   > boty. (na pamiątkę zmartwychwstałego rzymskiego boga Mitry)

   Już pierwsi chrześcijanie obchodzili niedzielę.

   „2174 Jezus zmartwychwstał "pierwszego dnia tygodnia" (Mt 28,1; Mk 16, 2; Łk 24,1; J 20, I). Jako "dzień pierwszy" dzień Zmartwychwstania Chrystusa przypomina o pierwszym stworzeniu. Jako "dzień ósmy", który następuje po szabacie, 84 oznacza nowe stworzenie zapoczątkowane wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. Stał się on dla chrześcijan pierwszym ze wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich świąt, dniem Pańskim (hé Kyriaké heméra, dies dominica), niedzielą:

   Nasze zgromadzenia dlatego odbywają się w dniu słońca, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym Bóg z ciemności wyprowadził materię i stworzył świat, a Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, w tym dniu zmartwychwstał 85 .

   Niedziela - wypełnienie szabatu

   2175 Niedziela wyraźnie różni się od szabatu, po którym następuje chronologicznie co tydzień; dla chrześcijan zastępuje szabat z jego przepisem obrzędowym. Przez Paschę Chrystusa niedziela wypełnia duchową prawdę szabatu żydowskiego i zapowiada wieczny odpoczynek człowieka w Bogu. Kult oparty na prawie przygotowywał misterium Chrystusa, a to, co było w nim praktykowane, było w pewnym sensie figurą odnoszącą się do Chrystusa 86 :

   Ci, którzy trwali w dawnym porządku, przeszli do nowej nadziei i nie zachowują już szabatu, ale święcą dzień Pański, dzień, w którym nasze życie zostało pobłogosławione przez Chrystusa i przez Jego śmierć 87.”

   www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-1.htm
   >
   > 325 r. (Cesarz Konstantyn na soborze nicejskim ustanawia kanon pisma "świętego"

   mateusz.pl/ksiazki/js-pn/js-pn_10.htm
   > i "dwójce świętą" awansując Jezusa do miana Boga.

   Już św. Tomasz Apostoł powiedział „Pan mój i Bóg mój”. A na początku Ewangelii wg św. Jana czytamy: „Na początku było Słowo i Bogiem było Słowo”.

   > 330 r. - Wprowadzenie czczenia zmarłych "świętych" i ich relikwii

   W Dziejach Apostolskich czytamy o kulcie kawałków tkaniny, których dotykał św. Paweł.
  • z2006 2. 14.10.12, 18:30
   > 381r. - Do obowiązującej dotychczas konstantynskiej "Dwójcy Świętej" cesarz Teo
   > dozjusz dołączył trzecia osobie tzw." Ducha Świętego".

   Jezus powiedział: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, czcząc je w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego". Już w tym cytacie widać, że Duch Święty jest Osobą stojąca na równi z Ojcem i Synem.

   > 431r. - Wyrażenie Xristo Tokos - Matka Chrystusa - zostało zastąpione na Teo To
   > kos - Boga Rodzica.

   Zgodnie z tym, czego „nauczył” Kościół Duch Święty.
   >
   > 449 r. - Papież Leon I wprowadza prymat biskupa Rzymu.

   Prymat św. Piotra stosował juz Jezus stawiając go na pierwszym miejscu wśród apostołów. We wszystkich biblijnych litach apostołów św. Piotr jest na pierwszym miejscu.

   > 539 r. - Ustanowiono władzę papieży

   A co, niby wcześniej papieże nie mieli władzy???

   > oraz ofiarę mszy świętej

   Mszę świętą ustanowił sam Jezus w noc, w która został wydany.
   >
   > VI wiek na soborze w Macon biskupi glosowali nad problemem, czy kobiety maja du
   > sze,

   mateusz.pl/ksiazki/js-sd/Js-sd_62.htm
   > X wiek Odo z Cluny głosił, ze "Obejmować kobietę to tak jak obejmować wór gnoju
   > ..."

   Święci nie byli nieomylni, w odróżnieniu od papieży.

   > ( woda była szkodliwa dla zdrowia więc się ówczesne chrześcijanki nie myły
   > z przyczyn religijnych gdyż samo dotykanie "tych" części ciała było grzechem...

   A co ma jedno do drugiego?
   >
   > 593 r. - Papież Grzegorz I wprowadził wiarę w czyściec,

   Wiara w przejściowe kary po śmierci tych, którzy umarli obciążeni lekkimi grzechami, widać juz w II Księdze Machabejskiej. Poza tym:

   mateusz.pl/ksiazki/js-npp/js-npp_13.htm
   > Od tej pory Bóg
   > na sądzie ostatecznym nie stawiał dusz po prawicy i po lewicy lecz po prawicy
   > , po lewicy i po środkowicy i ci po środkowicy szli do czyszczalni by kąpać się
   > w kwasie azotowym a nie w smole...

   Czyściec nie będzie istniał dłużej niż do Sądu Ostatecznego.

   > 600 r. - Wprowadzenie "godzinki" do M.B. oraz łacinę do liturgii.

   Więc… ?
   >
   > 715 r. - Wprowadzono modlitwy do Marii Panny oraz świętych.

   www.newadvent.org/cathen/05188b.htm
   >
   > 726 r. 726 r. - W Rzymie zaczęto czcić obrazy.

   „2129 Nakaz Boży zabraniał człowiekowi wykonywania jakichkolwiek wizerunków Boga. Księga Powtórzonego Prawa wyjaśnia: "Skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie - abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej..." (Pwt 4,15-16). Izraelowi objawił się absolutnie transcendentny Bóg. "On jest wszystkim!", lecz jednocześnie "jest On... większy niż wszystkie Jego dzieła" (Syr 43, 27-28). "Stworzył je bowiem Twórca piękności" (Mdr 13, 3).

   2130 Jednak już w Starym Testamencie Bóg polecił lub pozwolił wykonywać znaki, które w sposób symboliczny miały prowadzić do zbawienia przez Słowo Wcielone, jak wąż miedziany 58 , arka Przymierza i cherubiny 59 .

   2131 Opierając się na misterium Słowa Wcielonego, siódmy sobór powszechny w Nicei (787 r.) uzasadnił - w kontrowersji z obrazoburcami - kult obrazów przedstawiających Chrystusa, jak również Matkę Bożą, aniołów i świętych. Syn Boży, przyjmując ciało, zapoczątkował nową "ekonomię" obrazów.

   2132 Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. Istotnie "cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru" 60 i "kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia" 61 . Cześć oddawana świętym obrazom jest "pełną szacunku czcią", nie zaś uwielbieniem należnym jedynie samemu Bogu.

   Obrazom nie oddaje się czci religijnej ze względu na nie same jako na rzeczy, ale dlatego, że prowadzą nas ku Bogu, który stał się człowiekiem. A zatem cześć obrazów jako obrazów nie zatrzymuje się na nich, ale zmierza ku temu, kogo przedstawiają 62 .”

   www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-1.htm
   > 783 r. - Nastał zwyczaj całowania nóg papieża.

   A potem się skończył. I w czym problem?
   >
   > 813 r. - Ustanowiono Święto Wniebowzięcia N.M.P.

   I w czym problem?
  • z2006 3. 14.10.12, 18:34
   > 993. r. - Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych.

   I w czym problem?

   > X wiek - Cała Europa znalazła się pod panowaniem papieży.

   Ach tam cała… Litwa na przykład nie. I na Litwie jeszcze mniej ludzi potrafiło czytać i pisać.
   >
   > 1000 r. -Ustanowiono Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzien Zaduszny.

   „Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa, a których nie wspomniano ani w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej. Pierwotnie święto to obchodzono 13 maja.

   W III wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia całych relikwii świętych, lub ich części, na inne miejsca. W ten sposób chciano podkreślić, że święci są własnością całego Kościoła. Kiedy w 610 papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon, kazał złożyć tam liczne relikwie i poświęcił tę budowlę na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od tego czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom, w dniu 13 maja.

   Papież Grzegorz III w 731 przeniósł tę uroczystość z 13 maja na dzień 1 listopada. Powodem były prawdopodobnie trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu na wiosnę. W 837 Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego. Jednocześnie na prośbę cesarza Ludwika Pobożnego rozszerzono to święto na cały Kościół.”

   pl.wikipedia.org/wiki/Wszystkich_Świętych
   > Chrześcijanie całej Europy oczekiwali w wielkim przerażeniu końca świata, który
   > to kataklizm miał nastąpić gdy pradawny potwór "Lewiatan" śpiący w rzymskich k
   > atakumbach przebudzi się z woli pana i w ramach kary za grzechy pożre cały świa
   > t chrześcijański... Powyższe zajście nie miało miejsca więc szczęśliwy Papież w
   > raz z owieczkami zarządził wielka fetę i czas zabaw i dziękczynienia panu za do
   > broć i ratunek dla świata...Tak powstał KARNAWAŁ.

   „While it forms an integral part of the Christian calendar, particularly in Catholic regions, some carnival traditions may date back to pre-Christian times. The ancient Roman festivals of Saturnalia and Bacchanalia may possibly have been absorbed into the Italian Carnival. The Saturnalia, in turn, may be based on the Greek Dionysia and Oriental festivals. While medieval pageants and festivals such as Corpus Christi were church-sanctioned celebrations, carnival was also a manifestation of medieval folk culture. Many local carnival customs are based on local pre-Christian rituals, for example the elaborate rites involving masked figures in the Swabian-Alemannic carnival.”

   en.wikipedia.org/wiki/Carnival
   > 1015 r. - Wprowadzono przymusowy celibat dla duchownych aby rozwiązać problem p
   > rzejmowania spadków przez ich rodziny .(Przedtem duchowni mieli żony i dzieci)

   mateusz.pl/ksiazki/js-sd/Js-sd_33.htm
   >
   > 1077 r. - Papież Grzegorz VII ustanowił "klątwę"

   Już św. Paweł stosował ekskomunikę. „Wyraźnie podkreśla to Apostoł Paweł, i to w momencie, kiedy problem ten pojawił się przed nim bardzo praktycznie, mianowicie kiedy musiał ekskomunikować jakiegoś kazirodcę: "W imię Pana naszego Jezusa, zszedłszy się przeto razem wy z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pański" (1 Kor 5,4n).”

   mateusz.pl/ksiazki/js-pn/js-pn_39.htm
   >
   > 1099 r. - Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie. Kronikarz Rajmund pisał:
   > "Na ulicach leżały sterty Głów, rak i stóp. Jedni zginęli od strzał lubzrzucono
   > ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. T
   > o był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby miejsce to wypełnione
   > było krwią niewiernych."

   I co z tego wynika, że jakiś kronikarz to napisał?

   > XII wiek - Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu głosił, że zwierzęta nie ma
   > ją życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz że "przez nieodwołalny nakaz Stwó
   > rcy ich życie i śmierć należą do nas". Święty Franciszek twierdzi coś innego...

   Co mianowicie? Proszę o cytat.

   > Ciekawe jak dogadują się w niebie????

   Chrześcijanie potrafię się miłować mimo różnic poglądów.
   >
   > 1116 r. - Sobór Lateranski ustanowił spowiedź "na ucho"

   mateusz.pl/ksiazki/pdzsims/przewodnik_01_p2.htm
   >
   > 1140 r. - Ułożono i przyjęto 7 sakramentów świętych.

   O wszystkich sakramentach jest mowa już w Nowym Testamencie.
   >
   > 1204 r. - Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy boga i kościoła z miłości d
   > o bliźniego i Chrystusa zamęczyli lub spalili żywcem setki tysięcy ludzi.

   mateusz.pl/ksiazki/js-pn/js-pn_54.htm
   Piece
   > służące do palenia ludzi, takie jakie były budowane w XX wieku przez nazistows
   > kich Niemców, po r

   Coś Ci obcięło…

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka