Dodaj do ulubionych

Islamizacja polskiego katolicyzmu

19.07.21, 23:38
Warto jest zauważyć, że wszelkie religie i religijne zaangażowanie nader często są wykorzystywane do celów niereligijnych takich jak: akcje polityczne, społeczne, lobbistyczne, itp.
Również w systemach etycznych tych religii można dostrzec, iż mają wiele punktów wspólnych. Lecz wdrożenie jakiegoś wspólnego scenariusza wymaga respektowania właśnie pluralizmu etycznego, a samo społeczeństwo potrafiło wypracować w swobodnej debacie stanowisko możliwe do przyjęcia ponad podziałami ideologicznymi i wyznaniowymi.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest odpowiedź na pytanie, czy wierzenia religijne mogą być wystarczającym argumentem, by zwolnić wierzących z przestrzegania obowiązującego prawa, w tym zarówno norm o charakterze międzynarodowym jak i wewnątrzpaństwowych reguł zawartych w konstytucjach.

Przyjmując zatem założenie, że islam jest nie tylko religią, lecz również kulturą, a także reguluje wszystkie sfery życia wiernego włącznie z polityką, pozostaje odpowiedzieć sobie na kolejne pytanie, ile w obecnym polskim katolicyzmie może być czy jest islamu.
Obserwuj wątek
  • wariant_b Re: Islamizacja polskiego katolicyzmu 20.07.21, 00:08
   edico napisał:

   > Przyjmując zatem założenie, że islam jest nie tylko religią, lecz również kulturą, a także
   > reguluje wszystkie sfery życia wiernego włącznie z polityką, pozostaje odpowiedzieć
   > sobie na kolejne pytanie, ile w obecnym polskim katolicyzmie może być czy jest islamu.

   Jedynie katotalibowie wydają się podobni do talibów i również pragną wprowadzenia szariatu.
   Generalnie jednak Islam jest bardziej podobny do protestantyzmu niż katolicyzmu.
   Weźmy na przykład taką Sherin Khankan, duńską imamkę.
   • edico Re: Islamizacja polskiego katolicyzmu 20.07.21, 01:04
    Nie zastanawiałem się nad kwestią podobieństw islamu do protestantyzmu. Nie mniej jednak uważam, że islam jest pierwszym wyrazem zdecydowanego protestu wobec poczynań tzw. Stolicy Apostolskiej. O sile protestu i zniechęceniu ludności do takiej formy uprawiania religii świadczy fakt, że islamowi wystarczyło 100 lat na objęcie obszaru, który katolicyzmowi zajęło 500 lat. Islam po prostu zerwał z tą nierzetelną praktyką Watykanu ustawiając religię na swój strój, co nie udało się innym odłamom chrześcijaństwa.
    • edico Re: Islamizacja polskiego katolicyzmu 20.07.21, 01:30
     W Europie, po okresie nie znanych chyba w historii wojen religijnych uznano, że religia, wyznanie powinny być całkowicie poza sferą polityki międzynarodowej. Ugruntowało się jednocześnie przekonanie, że zagadnienia związane z religią stanowią swoistą mieszankę wybuchową, nad którą nigdy nie będzie można zapanować.
     Obecny moment w historii religii może mieć dla ludzkości podobne znaczenie jak okres XVI-wiecznej reformacji – rozumianej jako zjawisko znacznie szersze niż wystąpienie zbuntowanych grup wierzących przeciwko skorumpowanemu klerowi.
     Od momentu, w którym religia zaczęła tracić swoje wpływy w Europie, coraz większego znaczenia nabierał system prawny. Dziś prawo pełni nie tylko funkcję regulacyjną, ale także normatywną. Przepisy prawa zawierają pewien potencjał moralny, który na mocy społecznego konsensusu staje się powszechnie uznawany. Niestety, Polski to jeszcze nie dotyczy, a przynajmniej w okresie nasilającego się fatalnego mariażu tronu z ołtarzem.
  • dbender Prymat filozofii nad religią 20.07.21, 05:22
   edico napisał:

   ...
   > Przyjmując zatem założenie, że islam jest nie tylko religią, lecz również kultu
   > rą, a także reguluje wszystkie sfery życia wiernego włącznie z polityką, pozost
   > aje odpowiedzieć sobie na kolejne pytanie, ile w obecnym polskim katolicyzmie m
   > oże być czy jest islamu.
   >

   W islamie od ok 10 w n e. jest prymat religii nad filozofią. W chrześcijaństwie zachodnim jest prymat filozofii nad religią (od czasów renesansu i oświecenia).
  • pkt4a Re: Islamizacja polskiego katolicyzmu 21.07.21, 09:18
   Trafne to porównanie . Tak , w Polsce następuje islamizacja katolicyzmu , przykladem teraz chociażby sprawa Czarnka , medresowanie KUL , te Kraśniki inspirowane przez proboszczów , Radyjo , itp
   Na ten temat polecam najnowszy papierowy numer czasopisma "Zawsze Wierni" dostępn m.in. w EMPiK , cena 8 zł.
   Co prawda jest to pismo lefebrystów , ale aktywny jest w nim m.in.szef tygodnika "Rz" Paweł Lisicki/Lisiecki?/ oraz swoisty biograf Wałęsy z IPN i WIH ....
   W Polsce katolicyzm papieski jest pod silną presją ideologiczną lefebrystów , przykłady powyżej .
   Na aktualnego papieża oni nie moga nawet patrzeć . A dialog międzyreligijny to dla nich istny diabeł .
   • wariant_b Re: Islamizacja polskiego katolicyzmu 24.07.21, 13:37
    jacek_x napisał:

    > Najpierw w Polsce zarobki i zasiłki dla bezrobotnych muszą wyrównac się
    > z niemieckimi, aby kraj stal się atrakcyjny dla muzulmanów...

    Ale, jeśli poziom życia w Polsce zrówna się z niemieckim,
    to i katolicyzm przestanie być dla Polaków atrakcyjny,
    więc dalsza islamizacja KK nie będzie miała szans powodzenia.
    Laicyzujące się społeczeństwo nie potrzebuje katotalibów.
  • edico Re: Islamizacja polskiego katolicyzmu 27.07.21, 22:47
   Podstawowy błąd polskiego katolicyzmu w moimm przekonaniu polega na bezrefleksyjnym przyjmowaniu decyzji bądź ocen zjawisk płynącycj wprost z Watylanu w niejednokrotnie błędnej lub nawet bezsensownej interpretacji KEP a nawet wręcz fanatcznych wypowiedzi biskupów przenoszących wiernych w nierealną przestrzeń.

   Kolejny nie rozwiązany problem, to tworzenie religii na swój strój w oparciu o historycznie zakorzenione wyobrażenia konserwatywnej dominanty światopoglądowej. Nie tylko sprawa św. Stanisław, Kopernika czy stosy czarownice są tego wyraźnym dowodem. Chodzi tu o wpływy i dochody wynikające z manipulacji wiernymi. Wspierana przez Kościół Targowica nie wymaga tu komentarzy.

   Poważnym błędem jest także fakt, że - jak słusznie zauważył snajper55 - chrześcijaństwo Janowe nie istnieje już w przestrzeni publicznej od przeszło 2 tys. lat. Chrześcijaństwo Jezusowa sprawia raczej wrażenie pierwszej schizmy tej chrześcijańskiej religii. Biorąc pod uwagę nawet i to chrześcijaństwo, zakończyło ono swój żywot z chwilą zorganizowania jej przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Zresztą co do autentyczności wybranych 4 z 44 ewangelii przez zgromadzenie biskupów chrześcijańskich Cesarstwa Rzymskiego, zwołane przez cesarza Konstantyna Wielkiego do Nicei w Bitynii (trwające od 19 do 25 lipca 325 roku) do Nowego Testamentu przez zgromadzonych biskópów występuje sporo zastrzeżeń, np.: wwwold.astro.umk.pl/~kb/Inne/ForgedOrigins.htm.
   Myślę, że już wtedy uwidoczniły się wyraźne tendencje rozłamowe najpierw owocujące pojawieniem się islamu a później prawosławia, a dalej już poszło.

   W drugim tysiącleciu błędy teologiczno-dogmatyczne, praktyka i bezkarność postępowania początkowo przybrała postać protestantyzmu, a później kolejne następstwa dążenia do panowania i władztwa nad światem dokonały reszty bardzo wielu rozłamów tzw. "katolickiego chrześcijaństwa". Opowiadanie się dzisiaj katolicyzmu za wyłącznością reprezentowania chrześcijaństwa jest po prostu zwykłym i bezprawnym nadużyciem moralnym.

   Pew Research przeprowadził w Polsce badania skojarzeń ze słowem „islam” (wykres na końcu postu).

   Najpoważniejszym punktem skojarzeń jest sama religia. Problem polega na tym, czy rzeczywiście Polska jest wstanie absorbować pewne wpływy tej kultury do własnej, i czy w takim zakresie w jaki potrzebuje? Paradoksalnie odpowiedź na to pytanie znamy od wieków, bo od setek lat żyją między nami Tatarzy, sprowadzeni choćby na Podlasie właśnie ze względu na podzielanie takich wartości jak patriotyzm, bohaterstwo, wierność w służbie. Ale to często niestety jest zapominane.

   Jeśli do tego wszystkiego dodamy fakt, że nie tylko wójtami w gminach rządzą proboszczowie, islamizacja polskiego katolicyzmu staje się tak oczywista, jak budowanie Budapesztu na ciele Warszawy.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka