Dodaj do ulubionych

Gdy w kościele jest bunt przeciw Bogu to koniec

06.06.22, 07:52
Koniec z kościołem. Taki kościół jest nie do uratowania. Kosciol ulegający terrorowi politycznej poprawności taki postępowy idący z tzw duchem czasu tak naprawdę jest nikomu niepotrzebny
- diagnoza ks D Oko jakże trafna!
Obserwuj wątek
    • feelek Re: Gdy w kościele jest bunt przeciw Bogu to koni 06.06.22, 12:35
     oszoloom.z.rm napisał: " .....są na szczęście w kk nurty tradycjonalistyczne, one mogą go uratować ...."
     .......
     Nurt w kk jest tylko jeden:
     ......
     1. posłuszeństwo Vaticanum,
     Sanctae Romanae Ecclesiae
     Kardinalem .....Bergolio....
     [ Watykanowi, Świętemu Kościołowi Rzymskiemu, Kardynałowi ..... Bergolio....
     ......
     ....formułka wygłaszana w dniu zaprzysiężenia nowego Papieża przez wiernych KK.
     ....
     u nas bardxzej znana każdemu noworodkowi/ ateiście/ komukolwiek w postaci:
     ......
     " ..... Kardinalem ..... Wojtyła ...."
     ......
     Powtarzana na każdej mszy:
     " ..... razem z Papieżem Franciszkiem i naszym Biskupem ...."
     ....
     każdy ma prawo uważać inaczej
     .....
     ma
     .....
     POZA KK
     ...
     że O' showoom tego nie rozumie
     i, że nie Zrozumie:
     .....
     że DOKONAŁ FAKTYCZNEJ APOSTAZJI Z KK,
     ......
     za co kara, w jego religii, zdaniem kanonu tej religii, jest tylko 1:
     ...
     WIECZNE POTĘPIENIE
     ....
     to oczywiste.
     • edico Oszołom w nurcie swoich wizji apokaliptycznych 18.08.22, 19:41
      privus napisał:

      > Te tradycjonalistyczne nurty rozwalają ten kościół od samego zarania przekładaj
      > ąc doraźny interes ponad prawdę i etykę.

      Autor Apokalipsy straszył swój świat najprawdopodobniej po spożyciu sporyszu. Na jakim koniu ujeżdża swój świat oszołom nawet trudno jest dociekać, ponieważ takich możliwości jest dzisiaj o wiele więcej.
  • wariant_b Bunt przeciwko któremu Bogu? 06.06.22, 10:49
   oszol-lom-z-rm napisał:
   > Gdy w kościele jest bunt przeciw Bogu to koniec

   Jak wiadomo, poglądy Jezusa były diametralnie różne od nauki Boga Ojca.
   Został więc osądzony, skazany i ukrzyżowany za głoszenie herezji religijnej.
   Również tzw. Tradycja, na której opiera się praktyka Kościoła Katolickiego
   nie ma większego związku z Pismem Świętym, na które ów Kościół powołuje się.
   Tkwiąc w Tradycji Kościół także buntuje się przeciwko Bogu, zarówno Ojcu
   jak Synowi, że o Duchu Świętym używanym do zapładniania nie wspomnę.

   Czy mówiąc "Bóg" masz na myśli własne, prywatne wyobrażenie "boga", które
   również nie ma związku ani z obecną doktryną KK ani z treścią Pisma Świętego?
   • edico Re: Gdy w kościele jest bunt przeciw Bogu to koni 20.06.22, 15:24
    Oto to, Panie Tato :)
    Skoro Benedykt XVI jako Papież-emeryta został porównany do roli Mojżesza, to jakże może być inaczej?
    Dotychczas mogłem mieć przekonanie, że rekolekcje przygotowane dla Papieża zawsze stoją na najwyższym poziomie teologicznym.

    "Pan rzekł do Mojżesza: Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud."
    (Księga Wyjścia 32,7-14)

    Odnoszę wrażenie, że rację miał ks. kardynał Gianfranco Ravasi mówiąc że temu Kościołowi potrzebny jest Benedykt XVI-Mojżesza, który będzie wspierał Kościół w walce z wewnętrznymi współczesnymi Amalekitami – wrogami Ludu Bożego zmierzającego do Ziemi Obiecanej, ponieważ prowadzą oni wojnę trwającą z pokolenia na pokolenie. Kto dzisiaj jest owym Amalekitą? To wszyscy ci, którzy moralnie rozsadzają Kościół od wewnątrz dążąc do jego bezkresnej dominacji – tak, jak to uczynił Jezus niosąc ze sobą religijną cywilizację śmierci.

    Do jego obowiązków jako zastępcy Boga na ziemi należało zdecydowanie przeciwstawić się negatywnym zjawiskom występującym w tej korporacji a nie skrycie i w szybkim tempie uciekać przed odpowiedzialnością za zbrodnie kierowanego przez siebie Kościoła.

    Papież Franciszek jest wydaje się być z tej perspektywy jedynie pozornym następcą w celu utrzymania w czasie zamętu i relatywizmu nienaruszalności zarówno formalnej jaj i nieformalnej dotychczasowej kondycji tego Kościoła. Mam wrażenie, że odnieść to samo można również w różnym stopniu do wielu schizm chrześcijaństwa pierwotnego chrześcijaństwa Janowego.
  • edico Re: Gdy w kościele jest bunt przeciw Bogu to koni 23.06.22, 15:29
   oszol-lom-z-rm napisał:

   > Koniec z kościołem. Taki kościół jest nie do uratowania. Kosciol ulegający terr
   > orowi politycznej poprawności taki postępowy idący z tzw duchem czasu tak napra
   > wdę jest nikomu niepotrzebny
   > - diagnoza ks D Oko jakże trafna!

   Każdy Kościół ewoluuje do swego końca. Dla Żydów zaczął się od Abrahama a wykańczać go zaczął Kościół Jezusowy. Ten z kolei zaczął dawać pola Kościołowi Mahometa. Nie wiem kto kogo następnie będzie wykańczał w tym abrahamicznym kościele i to wszystko w imię tego samego Boga.

   Ks. Oko wzorem innych religijnych predystygitatorów nie jest w stanie przeskoczyć granic skostniałej dogmatyki, co czyni tę religię zarzewiem nieustającej walki takiej czy innej interpretacji.
    • privus Re: Gdy w kościele jest bunt przeciw Bogu to koni 26.06.22, 11:17
     Absurdem jest założenie, że książka napisana kilka tysięcy lat temu przez ludzi nierozumiejących rzeczywistego świata zawiera wieczne prawdy o świecie i ludzkim moralnym postępowaniu. Także przytaczany wielokrotnie Jezus podczas swojego życia ani nie powiedział ani nie zrobił niczego, co by świadczyło, że miał wiedzę przekraczającą wiedzę współczesnych mu ludzi. Nie ma też żadnego powodu, by przypuszczać że wyznawcy jednej z wielu religii maja racje uważając, że tylko ich religia jest prawdziwa. W omawianym wypadku chrześcijańska idea duszy mogła dostać się do Judaizmu i religii, które opierają się na judaizmie. Z kolei wiara w pośmiertne życie jest zaprzeczeniem ludzkiej śmiertelności i stanowiąc niezwykłą atrakcję dla wiernych.
     • feelek Re: Gdy w kościele jest bunt przeciw Bogu to koni 26.06.22, 16:57
      privus napisał: Absurdem jest założenie, że książka napisana kilka tysięcy lat temu przez ludzi nierozumiejących rzeczywistego świata zawiera wieczne prawdy o świecie i ludzkim moralnym postępowaniu. Także przytaczany wielokrotnie Jezus podczas swojego życia ani nie powiedział ani nie zrobił niczego, co by świadczyło, że miał wiedzę przekraczającą wiedzę współczesnych mu ludzi. Nie ma też żadnego powodu, by przypuszczać że wyznawcy jednej z wielu religii maja racje uważając, że tylko ich religia jest prawdziwa.
      ....
      100% agree
  • edico Kościelne drgawki oszołoma 11.08.22, 13:49
   oszol-lom-z-rm napisał:

   > Koniec z kościołem. Taki kościół jest nie do uratowania. Kosciol ulegający terr
   > orowi politycznej poprawności taki postępowy idący z tzw duchem czasu tak napra
   > wdę jest nikomu niepotrzebny
   > - diagnoza ks D Oko jakże trafna!

   Nic nowego w opinii o tym kościele nie odkrywasz. Ta twoja eureka znana jest od dwóch tysięcy lat. Kościół katolicki to doktrynalna instytucja i jego istnienie zależy jedynie od świadomości jego zwolenników. Bez wchodzenia w szczegóły przytoczę tylko stary post post jednego z uczestników fk piszącego pod nickiem husyta 1:

   "Wiele ataków na chrześcijaństwo jest właściwie atakiem na doktryny i praktyki
   KRK, utożsamianego z chrześcijanstwem.
   Katolicyzm wywodzi się z chrześcijaństwa, ale tak daleko odszedł od nauki
   Biblii, a ponadto zasłużył się w eksterminacji ruchów na rzecz powrotu do
   Biblii do tego stopnia, że należy go utożsamić z antychrześcijaństwem.
   Wielu krytyków chrześcijaństwa i kościoła nie ma pojęcia o chrześcijaństwie
   biblijnym. Ponadto, KRK praktykuje rzeczy, które są w Piśmie Świętym
   zabronione, jak wzywanie / modlitwy do zmarłych, kult obrazów, nazywanie
   człowieka Ojcem Świętym, czy ofiary mszalne, które są negacją doskonałości
   ofiary krzyżowej Jezusa Chrystusa."


   Trudno jest sensownie wbić się wbić w taką logikę katolickiej mitologizacji bez poszukania odpowiedzi na pytanie, co to takiego jest to chrześcijaństwo. Cały problem polega na tym, że czegoś takiego jak kościół chrześcijański czy katolicki zgodnie z filozofią Jezusa po prostu nie było, nie ma i nie istnieje.
   Sam apostoł Jan w ewangelii wyraźnie przytacza przypuszczalne słowa Jezusa "zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję" (Jan 2:18-22), które jednoznacznie świadczą o tym, że świątynia to ciało fizyczne stworzone rękami ludzkimi. W takiej sytuacji wspólnoty przekonanej o swoim powołaniu być nie może. Przecież za taką właśnie wspólnotę Jezus już cierpiał i trudno, aby ją miał pochwalać. Nie popierał także żadnego myślenia grupowego czy metod manipulacyjnych, ponieważ każda doktryna opiera się na manipulacji. Takie też jest przecież ludzkie działanie. O czym więc nauczał Jezus?
  • privus Spokojnie 12.08.22, 00:27
   Czemu stajesz się takim wyrywnym katolikiem. Ks. „Kuba” Marchewicz chce: czekać, aż Kościół dojdzie do dna.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka