Dodaj do ulubionych

Czy Polska jest krajem wyznaniowym?

24.09.22, 15:44
Formalnie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi w art. 2, że Polska jest państwem demokratycznym. Kolejne części dokumentu precyzują to stwierdzenie – np. Rozdział IV, mówiący o wyborach do Sejmu i Senatu. Art. 53 zapewnia wolność religijną a art. 54 – wolność wyrażania poglądów. Ponadto art. 13 zakazuje istnienia organizacji odwołujących się w swoich programach do faszyzmu oraz takich których działanie wiąże się z nienawiścią narodowościową (podczas gdy nacjonalizm i ksenofobia są regularne w organizacjach katolickich).

Podobnie Kodeks karny w art. 256 zakazuje propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści z powodu różnic narodowościowych, etnicznych, wyznaniowych i bezwyznaniowości. Zakazuje więc czegoś co było charakterystyczne dla państw katolickich – np. prześladowania na tle wyznaniowym i etnicznym w Hiszpanii za rządów Franco, Chorwacji za rządów Pavelicia czy Słowacji za rządów Tiso.
Podobnie sprzeczny z katolickimi ideałami jest art. 257 – który zakazuje publicznego znieważania ze względu na wyznanie, bezwyznaniowość czy pochodzenie etniczne – podczas gdy jest to rzecz częsta w katolickiej retoryce (np. regularne utożsamianie wszystkich ateistów, bezwyznaniowców, wyznawców prawosławia, ludzi o żydowskim czy białoruskim pochodzeniu – z "komunistami").

Państwo wyznaniowe jest państwem, w którym zasady religii przekładają się na struktury państwowe. Dochodzi wówczas do fuzji struktur państwa ze strukturami danego wyznania (np. oświata). Najczęściej mówi się o tym w kontekście krajów muzułmańskich bądź luterańskiej Skandynawii, gdzie istnieją wyznania państwowe z dominującą jedną religią. Obecny kryzys dotykający tak mocno naszej cywilizacji nie mógłby być więc niezwiązany z równie głębokim kryzysem Kościoła – a więc twórcy owej dogorywającej cywilizacji.

Na tle tych rozważań można nie tylko domniemywać, że:
- Kościół katolicki potępia demokrację i równość obywateli względem prawa (Leon XIII – Diuturnum illud),
- państwa katolickie były zawsze albo monarchiami, albo dyktaturami,
- państwo katolickie jest również państwem wyznaniowym i klerykalnym, silnie związane z Kościołem,
- Kościół Katolicki stoi ponad państwem – wytycza mu kierunek kształtowania prawa, dzieli z państwem kompetencje, nie podlegając przy tym państwowemu prawu (Pius IX – Quanta cura, Pius IX – Syllabus Errorum, Pius XI – Quas Primas).
- nie ma wolności słowa ani wolności wyznania, nie ma partii politycznych czy stowarzyszeń reprezentujących odmienne idee (Grzegorz XVI – Mirari vos, Leon XIII – Immortale Dei, Leon XIII – Libertas, Pius XI – Mortalium Animos, Pius XI Divini Redemptoris).
- panuje silny interwencjonizm gospodarczy (np. korporacjonizm: Leon XIII – Quadragesimo anno).

Polityka Kościoła Katolickiego i jego dążenia w poszczególnych zawsze są podobne – jedynie retorykę dostosowuje on do aktualnych nastrojów społecznych.

Niektórzy z forumowiczów zarzucających te forum własnymi wycyzelowanymi wątkami wydają się w pełni potwierdzać dążenia do akceptacji własnych wizji stworzenia przyszłej dramaturgii państwa katolickiego.
Obserwuj wątek
  • oszol-lom-z-rm Re: Czy Polska jest krajem wyznaniowym? 24.09.22, 16:03
   Niestety nie jest…
   • snajper55 Re: Czy Polska jest krajem wyznaniowym? 26.09.22, 12:54
    oszol-lom-z-rm napisał:

    > Niestety nie jest…

    Masz rację. Nie było by tyle grzechów wokoło, gdyby Polska była krajem muzułmańskim.

    S.
   • edico Re: Czy Polska jest krajem wyznaniowym? 03.10.22, 23:55
    oszol-lom-z-rm napisał:

    > Niestety nie jest…

    Formalnie rzeczywiście nie jest, tak jak nie był związany z faszyzmem. Np. o zbieżności Kościoła z faszyzmem nawet na płaszczyźnie gospodarczo-społecznej świadczy korporacjonizm, popierany zarówno przez faszyzm jak i przez papiestwo. W praktyce w Polsce takie związki dają się też zauważyć.
  • edico Re: Czy Polska jest krajem wyznaniowym? 24.09.22, 16:09
   Postępowanie aktualnych władz wydaje się temu zaprzeczać na każdej płaszczyźnie i odcinku rozważań.
   • privus Re: Czy Polska jest krajem wyznaniowym? 25.09.22, 14:34
    Konkordat Suchockiej jest wyraźnym dowodem zawartego "sojuszu tronu z ołtarzem” i pisania "ustaw pod dyktando biskupów”. Ewewemwntem jest fakt, że po 1965 roku watykańska dyplomacja nie doprowadziła do podpisania konkordatu z władzami żadnego państwa. Po prostu nuncjusz apostolski przedstawił ówczesnemu solidarnościowemu rządowi zupełnie nowy i nie uzgodniony dokument, zawierający rozbudowaną preambułę i 29 artykułów. W imieniu rządu H.Suchockiej skwapliwie podpisał go 28 lipca 1993 roku ówczesny minister spraw zagranicznych K.Skubiszewski.

    Wiele też wskazuje na to, że również późniejsza Konstytucja pisana była pod dyktando i w okowach tego reżimu religijnego.
    • privus Re: Czy Polska jest krajem wyznaniowym? 25.09.22, 15:21
     To jest niczym nie podważalny fakt. Np. już w samej preambule do Konstytucji jej autorzy wyraźnie podkreślają restytucję państwa. A to oznacza nie mniej ani więcej, tylko kwestionowanie legalności dotychczas obowiązującego prawa w Polsce. Jest jednocześnie regulacja wyraźnie nierównoprawna oraz nadmiernie podkreślająca rangę i funkcję kościoła w Polsce..

     Sam zapis o kierowaniu się „powszechnymi zasadami prawa międzynarodowego, łącznie z normami dotyczącymi poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód" jest obłudnie dwuznaczny.

     Otóż w odróżnieniu od Rzeczypospolitej Polskiej, Stolica Apostolska nie ratyfikowała dotąd Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka z 1966 r. a nawet Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 roku. Zresztą już Kiedy 10 XII 1948 r. w przeddzień uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka Pius XII w "L’Osservatore Romano" opublikował swój artykuł kwestionujący prawo państw i organizacji międzynarodowych do stanowienia przez nie praw człowieka, które należą wyłącznie do Boga. Wszyscy późniejsi papieże podtrzymali to stanowisko Piusa XII.

     Powracając do obowiązującej w Polsce Konstytucji, nie ma w niej żadnego zobowiązania Kościoła nawet do jej respektowania. Taka sytuacja jest po prostu nie do przyjęcia, a skutki takiego stanu są wyraźnie widoczne w naszym kraju na co dzień.
  • adam.eu Re: Czy Polska jest krajem wyznaniowym? 24.09.22, 22:51
   W Polsce KK odgrywa znaczącą rolę w życiu narodu i co gorsze, w polityce państwa. Konkordat daje większe prawa duchownym niż pozostałym obywatelom daje Konstytucja. Dodatkowo przepisy tejże Konstytucji są w spornych kwestiach interpretowane przez ludzi powiązanych w znacznym stopniu z KK.
   A więc faktycznie Polska jest państwem wyznaniowym.
   Moim zdaniem dyskusji podlega tylko, jak daleko postąpiła już wyznaniowość i czy dalej się rozwija, czy cofa.
   • edico Re: Czy Polska jest krajem wyznaniowym? 25.09.22, 13:52
    Ten konkordat Suchockiej nie został by przyjęty w żadnym cywilizowanym państwie. Nawet konkordat zawarty z Niemcami hitlerowskimi był bardziej korzystny dla Niemieć, niż zafundowali nam nasi klerykałowie. Kiedyś dostępna była w necie bardzo rzeczowa krytyka konkordatu byłego posła na Sejm Ryszarda M. Zająca.
    • privus Już mamy policję kościelną 26.09.22, 15:03
     www.o2.pl/informacje/17-latka-napisala-to-kreda-pod-kosciolem-zostala-zakuta-w-kajdanki-6814418273368896a
     Czy następnym krokiem będzie ORMO kościelne/
     • qwardian Re: Już mamy policję kościelną 26.09.22, 15:10
      Wspaniale funkcjonuje ORMO z Czerskiej, Berlina und Brukseli/LGBT
      • adam.eu Re: Już mamy policję kościelną 28.09.22, 20:39
       qwardian napisał:

       > Wspaniale funkcjonuje ORMO z Czerskiej, Berlina und Brukseli/LGBT

       Ciekawe, czy przeciwstawiałeś albo masz zamiar oficjalnie potępić pedofilię w kościele?
       Czy widziałeś kiedykolwiek, aby policja wyprowadzała księdza zakutego w kajdanki złapanego na obmacywaniu dzieci?
       • privus Re: Już mamy policję kościelną 03.10.22, 12:21
        Dotychczas nie beknął ani słowem w tej sprawie.
  • qwardian Re: Czy Polska jest krajem wyznaniowym? 26.09.22, 14:24
   Polska powinna być państwem wyznaniowym i w dużej części zakonnym, bo żyjemy na terytorium Mieszka, który oddał je Stolicy Piotrowej (Dagome Iudex), a reszta należała do Zakonu NMP. Wybieram w ciemno Dziesięcinę (10 procent podatku) und Świętopietrze (równowartość dwóch bochenków chleba) zamiast zbrodniczego i zachłannego państwa świeckiego, który zdziera z obywateli ponad 40 procent zarobku w formie:

   podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
   podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
   podatek od czynności cywilnoprawnych,
   podatek od nieruchomości,
   podatek od środków transportowych,
   podatek od spadków i darowizn,
   podatek rolny,
   podatek leśny,
   podatek od posiadania psów
   podatek od towarów i usług (VAT),
   podatek akcyzowy,
   podatek od gier.
   • privus Re: Czy Polska jest krajem wyznaniowym? 26.09.22, 14:38
    qwardian napisał:

    > Polska powinna być państwem wyznaniowym i w dużej części zakonnym, bo żyjemy na
    > terytorium Mieszka, który oddał je Stolicy Piotrowej (Dagome Iudex), ...

    To prawda.Jednak nie wolno zapominać o tym, że Mieszko I zrobił to jednak pod takim samym naciskiem, jak w XX wieku w stosunku do Polski uczynił to ZSRR. Czas wyzwolić ten kraj i z watykańskich kajdanów.
    • privus Re: Czy Polska jest krajem wyznaniowym? 26.09.22, 14:44
     Do mazura stań wesoło,
     kajdaniarskabuntownicza wiaro.
     /Suń wesoło, dalej w koło,
     Warszawo i Karo!/bis

     Nam pałacem turma Kara,
     dla nas strój balowy:
     /katorżnicza kurtka szara
     I znaczek pąsowy./bis

     Uczuć naszych mur nie studzi,
     płoną one żarem,
     /i w tym piekle żyjem młodzi
     całym życia czarem!/bis

     A gdy tańca czas nadejdzie,
     nasze kazamaty
     /wam wybiją takt mazura
     Łańcuchem o kraty./bis

     Taki będzie silny, dziarski,
     że pękną ogniwa,
     /a nasz mazur kajdaniarski
     pół Polski zaśpiewa./bis

     I po kraju dźwięk przeleci,
     jako marsz parady,
     /w takt mazura pójdzie raźno
     lud na barykady./bis
    • qwardian Re: Czy Polska jest krajem wyznaniowym? 26.09.22, 15:05
     privus napisał:

     > Czas wyzwolić ten kraj i z watykańskich kajdanów.


     Moje zakonne Prusy wyzwoliły się z watykańskich kajdan i nadal ich szukam na mapie..
   • cylicja Re: Czy Polska jest krajem wyznaniowym? 26.09.22, 21:40
    Dlaczego stosujesz niemieckie łączniki?
    • privus Re: Czy Polska jest krajem wyznaniowym? 03.10.22, 20:10
     Dziwisz się zwolennikowi katofaszyzmu?

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka