Dodaj do ulubionych

Co na to eksperci-notariusze?

20.09.09, 07:26
Kiedyś poruszałem juz ten temat, szło bardzo opornie właśnie jeśli
chodzi o odpowiedzi notariuszy czyli ekspertów. Odpowiedzieli mi oni
w końcu na tym forum, że wszystko jest OK jeśli akt notarialny w
imieniu spółdzielni podpisuje tylko jedna osoba. Odpuściłem sobie
dalsze drążenie tematu bo zbytnio nie byłem nim zainteresowany.
Teraz wracam do niego, bo pojawiły się nowe okoliczności w postaci
wpisu niejakiego Kazimierza na jednym z forów internetowych. Wpis
zamieszczam poniżej ze względu na ważność sprawy dla wielu
spółdzielców i nie tylko.

"Nakreślam problem na miarę swoich wiadomości. Mam jednocześnie
nadzieję, że odezwie się osoba kompetentna, znająca problem
dogłębnie i rozwieje moje i prezesa2 wątpliwości.
Otóż art. 54. § 1. ustawy Prawo spółdzielcze stanowi,
że „Oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie
zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik. [….].” Taki zapis
jest też umieszczony w statucie i w rejestrze KRS mojej spółdzielni.
Mimo takiego zapisu również Zarząd mojej spółdzielni aktem
notarialnym ustanowił pełnomocnika, który jednoosobowo podpisuje
akty notarialne. Niewątpliwie takie rozwiązanie można tłumaczyć
czasochłonnością czynności prawnej podpisywania aktów notarialnych,
nadto art. 55 § 1 tejże ustawy stanowi, że „Zarząd może udzielić
jednemu z członków zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do
dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą
działalnością gospodarczą spółdzielni lub jej wyodrębnionej
organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do
dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności
szczególnych.”, zaś art. 95. § 1.Kc stanowi, że ” Z zastrzeżeniem
wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości
czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez
przedstawiciela, a § 2. kc - “Czynność prawna dokonana przez
przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki
bezpośrednio dla reprezentowanego“. Tyle znane mi przepisy prawa.
Pozostaje jednak dylemat, a mianowicie kwestia prawidłowej
interpretacji tych przepisów.

Wątpliwości nasuwają się gdy czyta się orzeczenia sądów. Na
przykład: Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku (I ACa 1326/99) z
4.04.2000 r: orzekł, że „naruszenie zasady łącznej reprezentacji
skutkuje bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie
art. 58 §1 k.c. "
"Do skutecznego przeniesienia czy ustanowienia prawa, niezbędne jest
spełnienie jednocześnie dwóch przesłanek – dobrej wiary nabywcy co
do tego, że zbywca posiada uprawnienie do rozporządzania prawem oraz
ważności umowy o przeniesienie własności czy ustanowienie prawa
która to ważność zależy od zdolności prawnej i zdolności do
czynności prawnych stron, niesprzeczności treści umowy z ustawą,
zachowania wymaganej dla niej formy, nieistnienia wad oświadczeń
woli itp…(SN II CR 430/69 z 30.10.1969 r, SN I CKN 27/96 z
18.12.1996r, SN II CKN 96/98 z 11.12.1998r)". "Bezwzględna
nieważność czynności prawnej wynikająca z art. 58 k.c. obejmuje
takie sytuacje, gdy czynność prawna już w chwili rodzenia sie
stosunku prawnego dotknięta jest wadliwościami typu sprzeczności
czynności prawnej z ustawą, albo mającej na celu obejście ustawy.
Jest wiec od początku nieważna z uwagi na wymienioną sprzeczność, a
istniejąca sprzeczność takiej czynności powoduje, iż nie stwarza ona
w ogóle uprawnień (SN I CKN 934/00 z 05.03.2002 r)". “Rękojmia wiary
publicznej ksiąg wieczystych nie chroni nabywcy, jeżeli umowa o
przeniesienie własności była nieważna (SN III CKN 405/99 z
24.01.2002r)".
Jak wyżej wspomniałem akty notarialne podpisywane są tylko przez
pełnomocnika, który nie jest ujawniony w KRS. W związku z tym o
istnieniu wyżej wskazanych wyroków powiadomiłem na piśmie Zarząd,
który przesłał moje pismo do Kancelarii Notarialnej zawiadamiając
mnie o tym fakcie. Odpowiedź nie została mi udostępniona. Sprawa
wróciła do poziomu standardowej odpowiedzi: “Spółdzielnia nie widzi
przeszkód do podpisania aktu notarialnego“.
Czy w opisanej sytuacji taki akt będzie ważny? „Wzruszenie
domniemania prawnego, u podstaw którego leży zasada wiarygodności
ksiąg wieczystych, może nastąpić w sprawie o uzgodnienie treści
księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz w każdym innym
postępowaniu, w którym ocena prawdziwości wpisu ma istotne znaczenie
dla rozstrzygnięcia sporu”, to wyrok SN z 21.03.2001r (III CKN
325/00). Tak samo postanowił Trybunał Konstytucyjny w wyroku SK
57/03 z 21.07.2004 r. Czy w swietle wyżej podanej treści wyroku
spółdzielnia może wejść w spór i mieć podstawy do wzruszenia
ważności aktu notarialnego?

(Źródło: wyroków sądowych: Goniec Warszawski nr 5 z października
2006 r, artykuł pt. “Kiedy z aktu notarialnego możesz zrobić trąbkę,
czyli rzecz o ograbieniu milionów Polaków“.

Pozdrawiam
Kazimierz
Obserwuj wątek
  • jaga90 Re: Co na to eksperci-notariusze? 21.09.09, 09:19
   Szanowna Izbo Notarialno w Warszawie!
   Jak wynika z lektury wątków na tym forum, w dniu zamieszczenia
   przeze mnie postu dotyczącego wątpliwości związanych z podpisywaniem
   aktów natarialnych, Twój przedstawiciel zaglądał na to forum.

   Pomimo wyjątkowej wazności sprawy, jak do tej pory nia zajął
   stanowiska co osobiście iodbieram za typowy unik. Przecież dla
   profesjonalisty powinna to być wiedza podstawowa, jak przysłowiowy
   amen w pacierzu. Bo skoro fachmani-profesjonaliści od razu nie
   zabierają na ten temat glosu to rodzi się pytanie jak mogą byc
   podpisywane w ich obecności akty notarialne i co są one warte.
   Mam jednak nadalnadzieję, że jakiś przedstawiciel Izby jednak zajmie
   się sprawą bo jeśli tego szybko nie uczyni, to będzie to po prostu
   skandal bardzo źle świadczący o członkach korporacji i ich
   profesjonaliźmie.
   Teraz zastanawiam się, czy Izba w Warszawie ma swego rzecznika - co
   on na to?
   • jaga90 Re: Co na to eksperci-notariusze? 21.09.09, 12:17
    Widzę, że sprawa jest chyba "śmierdząca' skoro Izba Notarialna w
    Warszawie odpowiada tak chętnie na inne, poźniejsze wpisy na tym
    foruma na mój a właściwie wielu spółdzielców, nie!
  • kaz.09.09 Re: Co na to eksperci-notariusze? 23.09.09, 12:35
   Uprzejmie Panów witam.

   Szanowni Panowie Notariusze - Eksperci.


   Wygląda na to, że rzeczywiście nabrali Panowie wodę w usta.
   Umieszczając wpis na internetowym Forum, jak w nim zaznaczyłem,
   miałem nadzieję, że uzyskam odpowiedź od osoby kompetentnej i
   rozwiane zostaną moje wątpliwości w przedstawionej w nim sprawie.
   Nie przypuszczałem wówczas, że wpis mój trafi do tak kompetentnego
   forum jakim jest Forum Notariuszy - Ekspertów. Kiedy się
   zorientowałem gdzie trafił mój wpis nadzieja na rozwianie
   wątpliwości znacznie wzrosła. Niestety, obecnie nadzieja ta maleje z
   każdą godziną, a to za sprawą braku reakcji na tak ważny dla mnie
   temat. Zastanawiające, że notariusze - eksperci unikają tematu. A
   przecież jeżeli jest tak, że przedstawione w moim wpisie wyroki
   sądowe stwarzają przesłanki do domniemania, że akt notarialny
   podpisany tylko przez pełnomocnika, i to nie ujawnionego w KRS, jest
   naruszeniem prawa, to znaczy że taka praktyka przy udziale
   notariuszy stanowi poważną rysę na całej Korporacji. Zdaję sobie
   sprawę, że w tym procederze nie biorą udziału wszyscy notariusze.
   Wobec tego pytanie: komu winno zależeć na wyjaśnieniu sprawy? jest
   tutaj pytaniem retorycznym. Dziwi więc brak odpowiedzi na
   zamieszczony na Forum wpis.
   W związku z tym apeluję do Panów Notariuszy - Ekspertów o podjęcie
   tematu i odpowiedź zgodną z obowiązującą literą prawa.

   Pozdrawiam
   Z poważaniem
   Kazimierz.
   • maff1 Re: Co na to eksperci-notariusze? 24.09.09, 09:03
    milczenie notariuszy jest oczywiste. I wątpię by i tym razem ktoś z
    tzw "ekspertów" ci odpowiedział.
    1. jeśli powiedzą ze istnieje w tym zakresie naruszenie prawa przez
    notariuszy to oznaczałoby ze "plują we własne gniazdo".
    A korporacyjna solidarność jest u części notariuszy ponad prawem.
    2. jeśli powiedzieliby ze wszystko jest ok - to oznaczałoby ze
    notariusze stawiają sie ponad prawem w sposób oczywisty.
    Lepiej wiec nie zajmować stanowiska w tej sprawie.

    Pozostaje pytanie - po co nam tacy notariusze?
    Notariusze którzy dla odniesienia osobistych korzyści łamią zasadę
    bezstronności, podpisują akty notarialne z zapisami sprzecznymi z
    prawem, zawierające klauzule abuzywne, itd.
    Czy tacy notariusze są nam potrzebni w obrocie gospodarczym?
    • jeepwdyzlu po co nam tacy notariusze 24.09.09, 11:42
     to jest forum, na którym od czasu do czasu - w dość banalnych
     sprawach - wypowiada się ktos z kancelarii
     Najczęściej aplikant
     Nie oczekujcie drodzy forumowicze, że w fundamentalnej kwestii,
     dotyczącej transakcji dokonywanych przez notariuszy masowo,
     znajdziecie wpis potwierdzający popełnienie przez któregos z nich
     błędu. To mocna korporacja, starannie wystrzegająca sie ujawnianej
     na zewnątrz krytyki.
     Dlatego nabrali wody w usta.
     Co robić?
     Poszerzać droge do zawodu. Pozwolić adwokatom dokonywać szeregu
     czynności zastrzeżonych dla notariuszy: np testamenty, kopie
     wierzytelne, umowy spółek (na których często znaja się o wiele
     lepiej niz notariusze)
     Niezbędna jest konkurencja...
     Pozdrawiam serdeczsnie
     jeep
    • jaga90 Re: Co na to eksperci-notariusze? 24.09.09, 11:45
     Pytanie maff1 o celowość istnienia na rynku uslug prawnych
     notarieszy, którzy asystuja przy sporządzaniu chyba nic nie wartych
     aktów notarialnych i kasowaniu za to jeszcze pieniędzy jest pytaniem
     retorycznym!I chyba najmniej istotnym w tym wszystkim
     Znacznie powazniejszą sprawą są skutki tak tworzonych aktów
     notarialnych dla pewności obrotu gospodarczego na rynku
     nieruchomości.
     Bo przecież doprowadzi to do kosmicznego balaganu i nawet wielu
     tragedii ludzkich. Do kogo będzie miał pretensje ewentualny nabywca
     lokalu od ktorego sporzadzono akt notarialny w opisany wcześniej
     skandaliczny sposób. Kto bedzie to "odkręcał" i pokryje tego koszty
     itp. Pytań wiele, na które nadal nie znamy odpowiedzi bo szanowna
     korporacja w tej chyba kompromitujacej ja sprawie nabrała wody w
     usta!
     Jak na razie, nie mam pomysłu co zrobić ze skutkami wysoce
     prawdopodobnej nieodpowiedzialności i pazerności korporacji a przede
     wszystkim jej samorządu! A proceder trwa chyba w najlepsze.
     • maff1 Re: Co na to eksperci-notariusze? 25.09.09, 14:36
      sądze ze innej drogi nie ma jak nagłosnic ten przypadek.
      TVN24, i inne media chętnie podchwycą ten temat.
      sugeruję zainteresować jak największa liczbe mediów - od gazet, po
      radio i TV.
      Wystarczy ze ktoś tylko poruszy temat, a inni go podchwycą.
      Dodatkowo warto zainteresować biuro Prawne Kancelarii Sejmu,
      premiera... wszak z całą pewnością jasnośc w tej sprawie ma
      fundamentalne znaczenie dla prawa własnosci.
      • czabon Re: Co na to eksperci-notariusze? 26.09.09, 21:04
       Witam!maff1 ma rację pisanie maili na tym forum nie rozwiąże sprawy choć na pewno jest ważne i służy do nagłośnienia sprawy. Z własnym doświadczeń mogę powiedzieć jedno prawo w tym kraju łamane jest przede wszystkim przez osoby lub jak wolicie przez instytucje powołane do jego przestrzegania a więc podległe pod Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie bez zdania racji niektórzy dodają sylabę NIE przed nazwą tej instytucji.Osoby tam pracujące nie podlegają prawu a sądy i notariusze to instytucje mówiąc delikatnie łamiące prawo. Pojedyncze osoby nie mają szans na egzekwowanie swoich praw zawartych w konstytucji. Tylko masowy protest społeczny jest w stanie zmusić pracowników tych instytucji do działań zgodnych z prawem. Pisanie na forum to nie wszystko trzeba kierować masowo pisma do tych urzędów by w ten sposób zmusić ich do odpowiedzi. Ich odpowiedzi trzeba bezwzględnie publikować w internecie bez względu na ich "pojemność" czasami trzeba dodać swój komentarz zobaczycie wtedy jakie bzdury piszą jak pokrętnie interpretują prawo jak chronią bezprawie, jak unikają odpowiedzi. Piszmy do wszystkich instytucji w kraju im wyżej skierujemy pisma tym lepiej im więcej nas tym lepiej dla nas. Nagłaśniajmy sprawy wszędzie obudźmy społeczeństwo, dzisiaj my jutro wy, razem możemy się nie dać. Rzadko można spotkać sąd zawisły od ustaw i konstytucji i uczciwego notariusza takie są moje doświadczenia i nie tylko moje . Pozdrawiam Czaban
       • prezes.2 Re: Co na to eksperci-notariusze? 05.10.09, 21:10
        Tu zamieszczam odpowiedż z Krajowego Rejestru Sądowego odnośnie pełnomocnika
        spółdzielni na podstawie aktu notarialnego
        Kraków, dnia 21 września 2009r.
        Prez. Rej. KRS XII 0164 - 517/09/ S/lnf.
        Dot. KRS 0000111184
        Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII
        Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w odpowiedzi na pismo z dnia 08-09-
        2009r./ data wpływu/ dot. podmiotu: Międzyzakładowa Spółdzielnia
        Mieszkaniowa "Budowlanka" w Oświęcimiu informuje, że tut. Sąd wydał w dniu
        03.10.2009r. postanowienie o odmowie wpisu Pana xxxxxxxxxxxxxxx jako
        pełnomocnika. Rozpoznając sprawę Sąd badał dokument pełnomocnictwa z dnia
        07.09.2007roku.
        Jak wynika z pisma notariusza z dnia 31.08.2009r., Pan xxxxxxxxxxxxxx
        dokonał czynności prawnej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15.10.2007roku.
        Ocena tego pełnomocnictwa należała do notariusza, przed którym dokonano
        czynności oraz sądu wieczysto - księgowego, który dokonał wpisu do ksiąg
        wieczystych.
        Wpis pełnomocnika spółdzielni do rejestru przedsiębiorstwa ma charakter
        deklaratoryjny, dlatego też brak wpisu nie wpływa na ważność czynności prawnych
        dokonywanych przez pełnomocnika.
        Przewodniczący
        Wydziału XII Gospodarczego
        Krajowego Rejestru Sądowego
        podpis sędziego xxxx
        • prezes.2 Re: Co na to eksperci-notariusze? 05.10.09, 21:17
         dla notariuszy jest to trudny temat bo przyznanie się do wlasnych błędów to
         rzadkość ,w rozmowie przyznają rację ale jak trzeba na piśmie to już jest inna
         sprawa i nie przyznają racji tak miałem z szefem notariuszu i tego nikt chyba
         nie zmieni w polsce
         • wprost5 Re: Co na to eksperci-notariusze? 07.10.09, 10:03
          A ja napiszę kolejny raz - widocznie sprawa jest śmierdząca,
          notariusze dali ciała jeśli w tak oczywistej sprawie od dawna
          nabrali wody w usta i wola milczec niz uczciwie przyznac się do
          bledu i wyciagnąc z tego wnioski na przyszlość!
          W miedzyczasie udzielają odpowiedzi na inne pytania ale w takiej
          sytuacji każdemu odpowiadającemu powinno zapalić się czerwone
          światełko w mózgu, że notariusze są niewiarygodni.

          A zmienić to nie tylko można ale i trzeba bo nie możemy być nadal
          ordynarnie i bezkarnie oszukiwani płacąc do tego niemało!
  • izba.notarialna Re: Co na to eksperci-notariusze? 30.09.09, 17:10
   Zostały zacytowane art. 55 par. 1 Ustawy Prawo spółdzielcze oraz
   art. 95 par. 1 Kodeksu cywilnego. Potwierdzają one zarówno
   dopuszczalność jak i prawidłowość podpisywania aktów notarialnych w
   imieniu Spółdzielni przez pełnomocnika.
   • wprost5 Re: Co na to eksperci-notariusze? 01.10.09, 10:26
    Szanowna Izbo Notarialno,
    nie pytałem, czy spółdzielnie przy podpisywaniu aktu notarialnego
    może reprezentować pełnomocnik, bo to jest ovczywiste, że tak i tu
    nie ma watpliwości. Pytanie w przytoczony tekscie jest takie: czy w
    jej imieniu akt notarialny może podpisywac tylko jedna osoba a nie
    dwie jak wymagają tego zapisy Prawa spóldzielczego.

    I na to pytanie od dłuższego czasu oczekujmy jednoznacznej
    odpowiedzi od ekspertów z Izby Notarialnej!
    • rokitka00 Re: Co na to eksperci-notariusze? 17.10.09, 14:27
     Art. 55. [Pełnomocnictwo do dokonywania czynności w imieniu spółdzielni] § 1.
     Zarząd może udzielić jednemu z członków zarządu lub innej
     osobie
     pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z
     kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni lub jej wyodrębnionej
     organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania
     czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

     Jak widzisz jest tu mowa o 1 osobie.
     • jaga90 Re: Co na to eksperci-notariusze? 28.10.09, 23:46
      Na stronie www.cotojest.info/czynnosc_prawna_247.html
      możemy przeczytać, że :
      Czynnością prawną jest czynność zmierzająca do ustanowienia, zmiany
      lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego. Podstawowym elementem
      każdej czynności prawnej jest oświadczenie woli, zmierzające
      do wywołania skutków prawnych. Przeważnie w czynnościach prawnych
      występuje tylko ten jeden element. Są jednak czynności prawne, w
      których oprócz oświadczenia woli, niezbędne jest wydanie rzeczy, np.
      taka czynność prawna jak ustanowienie zastawu nie dochodzi do skutku
      na podstawie samych oświadczeń woli stron

      Natomiast o oświadczeniu woli tak stanowi w Prawie
      spółdzielczym jego art. 54 § 1:
      Oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu
      lub jeden członek zarządu i pełnomocnik. W spółdzielniach o
      zarządzie jednoosobowym oświadczenie woli mogą składać również dwaj
      pełnomocnicy.

      Wobec tego skoro czynności prawnej jaką jest spisanie aktu
      notarialnego o zmianie stosunku cywilnoprawnego polegającej na tym,
      że lokal należący do tej pory do spółdzielni staje się własnością
      jej członka ma towarzyszyc oświadczenie woli składane w imieniu
      spółdzielnia, to dokonują tego zawsze dwie osoby (zgodnie z art. 54
      Prawa spółdzielczego).

      Zatem jak się ma do tego przytoczony art. 55 Prawa spółdzielczego –
      może rokitko00 będziesz uprzejmy(a) to mi wyjaśnić. I chyba
      nie tylko mnie!

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka