Dodaj do ulubionych

Otwarcie spadku?

13.05.08, 21:47
CZy otwarcie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy, czy
dopiero wtedy gdy sprawa trafia do sądu?
Ile czasu potencjalni chętni mają na złożenie o zachowek? I od kiedy
ten czas się rozpoczyna( od otwarcia spadku, czy po jego przejęciu)?
Obserwuj wątek
  • aga-kosa Re: Otwarcie spadku? 14.05.08, 08:56
   Jeśli chcesz zatwierdzić testament w sądzie to otwarcie następuje w chwili
   wydania postanowienia o ważności testamentu.
   Pominięci w testamencie mają prawo do zachowku -jeśli w przypadku braku
   testamentu -dzidziczyli by po zmarłym .
   Jeśli w testamencie nie zostali wydziedziczeni / konkretnie musi być napisane -
   komu nie chciał zapisujący dać np. Ali Bąk nie pozwalam dać niczego bo : itd/.
   Jeśli nie zostali wydziedziczeni mają trzy lata od chwili wydania postanowienia
   sądu o ważności testamentu
   Nie mażesz za zachowek dostać części majątku spadkodawcy tylko połowę wartości
   majątku , który byś dostała bez testamentu
   Koszt założenia sprawy o zachowek ponosi osoba składająca wniosek ale po
   sprawie obdarowani spadkiem MUSZĄ wrócić wszystkie koszty / wraz z odsetkami i
   kosztem biegłego / temu kto ubiegał się o zachowek .- wydaje się więc,że lepiej
   się dogadać z żądającym zachowku , bo jak napisałam wyżej zachowek się należy z
   litery prawa
  • irma223 W chwili śmierci spadkodawcy 14.05.08, 16:29
   Otwarcie spadku nastepuje w chwili śmierci spadkodawcy, w sądzie
   (poprzez prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku) uzyskuje
   się potwierdzenie nabycia spadku albo na podstawie testamentu albo w
   sposób określony w ustawie. W sądzie również spadkobiercy mogą
   dokonać działu spadku.

   Roszczenie o zachowek przysługuje jako roszczenie pieniężne wobec
   osób, które odziedziczyły spadek - roszczenie o połowę wartości
   tego, co uprawniony do spadku odziedziczyłby, gdyby dziedziczył
   ustawowo.

   Do masy spadkowej do celów wyliczenia wartości zachowku dodaje się
   również darowizny uczynione przez spadkodawcę z wyjątkiem
   zwyczajowych darowizn o nieznacznej wartości (typu rowerek dla
   dziecka), darowizn uczynionych wcześniej niż na 10 lat przed
   śmeircią spadkodawcy, darowizn uczynionych na rzecz osób, które nie
   są spadkobiercami.

   Prawo nie określa w jakim terminie należy wystapić o zachowek,
   natomiast określa, że w przypadku chęci odrzucenia spadku należy
   złożyć takie oświadczenie najpóźniej w terminie 6 miesięcy od daty
   śmierci spadkodawcy.
   • tymusia Re: W chwili śmierci spadkodawcy 14.05.08, 21:53
    Bardzo dziękuję za odpowiedź!
   • czc IRMA: szczególny przypadek niepoprawnej ignorancji 14.05.08, 22:32
    po raz kolejny zwracam irmie uwagę, że niewłaściwie interpretuje
    art 994 par 1 kc
    irma pisze:
    "...z wyjątkiem ... darowizn uczynionych wcześniej niż na 10 lat przed > śmeircią spadkodawcy, darowizn uczynionych na rzecz osób, które nie > są spadkobiercami."

    otóż darowizny uczynione na rzecz spadkobierców oraz osób uprawnionych do zachowku dolicza się także wtedy, gdy zostały dokonane dawniej niż 10 l. przed otwarciem spadku.

    tak stanowi przepis pow. art. kc, każdy komentarz do prawa
    spadkowego i orzecznictwo.

    www.rp.pl/artykul/81965.html
    takich "ekspertów"- ignorantów na żadnym forum nie chcemy!!!!

    STOP IGNORANCJI I AROGANCJI

    proszę izbę skarbową o zabranie głosu w tej sprawie
    • irma223 Przytocz dokladnie art. 994 KC 15.05.08, 00:19
     czc napisał:

     > otóż darowizny uczynione na rzecz spadkobierców oraz osób
     > uprawnionych do zachowku dolicza się także wtedy, gdy zostały
     > dokonane dawniej niż 10 l. przed otwarciem spadku.
     >
     > tak stanowi przepis pow. art. kc,

     Dokładnie to stanowi tak:

     "Art. 994.
     § 1. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych
     darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych
     przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku,
     darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi
     do zachowku.
     § 2. Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do
     spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie
     miał zstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została
     uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego.
     § 3. Przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się
     do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarcie z nim
     małżeństwa."

     > każdy komentarz do prawa spadkowego i orzecznictwo.

     Komentarz komentarzem, a przepis przepisem.

     Gdyby ustawodawca chciał inaczej, powinien był to inaczej
     sformułować.

     Na przykład tak:

     "Art. 1039.
     § 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje
     między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci
     są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową
     otrzymanych od spadkodawcy darowizn, chyba że z oświadczenia
     spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna została dokonana
     ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.
     § 2. Spadkodawca może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny na
     schedę spadkową także na spadkobiercę ustawowego nie wymienionego w
     paragrafie poprzedzającym.
     § 3. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny
     zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte.
     Art. 1040.
     Jeżeli wartość darowizny podlegającej zaliczeniu przewyższa wartość
     schedy spadkowej, spadkobierca nie jest obowiązany do zwrotu
     nadwyżki. W wypadku takim nie uwzględnia się przy dziale spadku ani
     darowizny, ani spadkobiercy zobowiązanego do jej zaliczenia.
     Art. 1041.
     Dalszy zstępny spadkodawcy obowiązany jest do zaliczenia na schedę
     spadkową darowizny uczynionej przez spadkodawcę jego wstępnemu.
     Art. 1042.
     § 1. Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że
     wartość darowizn podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku lub
     do części spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców
     obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę
     spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich
     zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny podlegającej
     zaliczeniu.
     § 2. Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili
     jej dokonania, a według cen z chwili działu spadku.
     § 3. Przy zaliczaniu na schedę spadkową nie uwzględnia się pożytków
     przedmiotu darowizny.
     Art. 1043.
     Przepisy o zaliczeniu darowizn na schedę spadkową stosuje się
     odpowiednio do poniesionych przez spadkodawcę na rzecz zstępnego
     kosztów wychowania oraz wykształcenia ogólnego i zawodowego, o ile
     koszty te przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku."

     Z czego wynika, że przy dziale spadku spadkobiercy powinni sobie te
     darowizny, które otrzymali, zaliczyć na poczet swojego działu w
     spadku i - gdyby te darowizny były równe lub przewyższały należny
     udział w spadku nie mogą się domagać już dalszego udziału w spadku.

     Ale do masy spadkowej do celów obliczenia zachowku dolicza sie tylko
     te darowizny uczynione na rzecz spadkobierców, które były uczynione
     na więcej niż 10 lat przed otwarciem spadku, darozwiny uczynione na
     rzecz osób nie bądących spadkobiercami i darowizny zwyczajowe o
     niewielkiej wartości.

     Jak do tej pory nie udowodniłeś, że przepis mówi inaczej. Poza twoim
     powoływaniem się na "komentarze" w "Rzepie". Co do "orzecznictwa" -
     proszę o jakiś link.

     > proszę izbę skarbową o zabranie głosu w tej sprawie

     Izba notarialna jak na razie nigd mojej interpretacji nie
     komentowała.

     A co ma izba skarbowa do obliczenia zachowku - tego nie rozumiem.
     • czc łżesz jak bura suka 15.05.08, 07:41
      2 tyg. temu lena przytoczyła kilka linków, powołała się
      na komentarze, sr-potwierdził

      forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=656&w=79011058&v=2&s=0

      PÓKI NIE NAUCZYSZ SIĘ CZYTAĆ PRZEPISÓW:
      WON Z FORUM, BEZCZELNA IGNORANTKO
      • irma223 Czc: łżesz jak bura suka 15.05.08, 08:12
       czc napisał:

       > 2 tyg. temu lena przytoczyła kilka linków, powołała się
       > na komentarze, sr-potwierdził

       Czy Lena czy Sralimuchabedziewiosna reprezentuje Izbę notarialną?

       Czekam na komentarz Izby a nie na komentarze studentów 1 roku.
       • kecaw02 Re: Czc: łżesz jak bura suka 16.05.08, 16:09
        tu niepotrzebna żadna izba notarialna. pytanie na poziomie pierwszych ćwiczeń z
        prawa spadkowego.

        "Art. 994.
        § 1. Przy obliczaniu zachowku NIE dolicza się do spadku (drobnych
        darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych), (ani) (dokonanych przed
        więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku,) darowizn na rzecz
        osób NIE będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

        stąd wniosek, że dolicza się ..."dawniejsze" darowizny na rzecz osób będących
        spadkobiercami albo uprawnionymi...
        nawias i wielkie litery dla lepszego zrozumienia prostego tekstu przepisu.

        lena dobrze argumentuje. przywołanie komentarzy jest zbędne.
        "a contrario"- przeciwne
        podwójne przeczenie powinno także dać do myślenia IRMIE

        na tym eksperckim forum IRMA223 nie powinna udzielać rad, dziękujemy za współpracę.
        • irma223 Kecaw02: w oryginale nie ma nawiasów. 16.05.08, 17:10
         kecaw02 napisał:

         > tu niepotrzebna żadna izba notarialna

         A wolę poczekać, może się odezwie.

         A może sama ma wątpliwości i dlatego milczy?

         > nawias i wielkie litery dla lepszego zrozumienia

         W oryginale nie ma nawiasów - nie zmieniaj zatem tekstu przepisu.

         Co powiesz na taką interpratację:

         "Art. 994.
         § 1. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku:

         - drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych,
         - ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od
         otwarcia spadku,
         - darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo
         uprawnionymi do zachowku."
         • kecaw02 Re: Kecaw02: w oryginale nie ma nawiasów. 16.05.08, 17:18
          wszystkie interpretacje i komentarze są niezgodne z twoją- dyletancką i
          ignorancką. ale prosimy o dowody przeciwne.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka