Dodaj do ulubionych

darowizna części mieszkania na dziecko???????

13.05.09, 15:36
Moja koleżanka nie długo będzie sie rozwodzić z mężem maja razem
mieszkanie własnościowe w bloku, postanowili że ona daruje swoją
część mieszkania na 11- letnią córkę( bo to dziecko zostanie z
ojcem). Czy notariusz sporządzi taką umowę i jakie sa tego koszty,
jakie dokumnety będa potrzebne, czy trzeba bedzie miec zgode Sądu.
Prosze o szybka odpowiedź???
Obserwuj wątek
  • izba.notarialna Re: darowizna części mieszkania na dziecko??????? 13.05.09, 17:53
   Z przedstawionej sprawy rozumiem, iż małżonkowie, którzy zamierzają
   przeprowadzić rozwód są właścicielami mieszkania na zasadach
   ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, czy inaczej mówiąc
   mieszkanie to wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Na chwilę
   obecną nie ma prawnej możliwości dokonania darowizny "części"
   mieszkania rozumianego jako ułamek we współwłasności tegoż
   mieszkania. Zabrania tego wyraźnie art. 35 kodeksu rodzinnego i
   opiekuńczego, który wyraża istotę bezudziałowej wspólności łącznej
   majątku wspólnego małżonków, który brzmi: "W czasie trwania
   wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału
   majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać
   się do rozporządzenia udziałem, który w razie ustania wspólności
   przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach
   należących do tego majątku". Tak więc nie można dokonać darowizny
   ani nawet zobowiązać się do dokonania darowizny udziału w tymże
   mieszkaniu, dopóki nie ustanie między małżonkami wspólność ustawowa
   (bądź to na skutek zawarcia jeszcze przed rozwodem umowy majątkowej
   małżeńskiej u notariusza i ewentualnego podziału majątku wspólnego u
   notariusza bądź to na skutek uzyskania prawomocnego orzeczenia o
   rozwód i ewentualnego podziału majątku wspólnego przed sądem.
   Pomijam tu inne wyjątkowe przypadki powstania rozdzielności między
   małżonkami). Reasmując na chwilę obecną mogą Państwo darować dziecku
   jedynie całe mieszkanie wspólnie. Dokumenty jakie będą wymagane
   (zakładając, że używając zwrotu "mieszkanie własnościowe w bloku" ma
   Pani na myśli lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość,
   zwany potocznie mieszkaniem hipotecznym, a nie prawo spółdzielcze)
   to: odpis aktualny z księgi wieczystej na tenże lokal oraz podstawa
   nabycia tego lokalu, najczęściej będzie to wypis aktu notarialnego,
   na podstawie którego nabyli Państwo tenże lokal, nie wiem czy w grę
   nie wchodzi ewentualnie jeszcze garaż czy też udział we
   współwłasności terenu wewnątrzosiedlowego (wtedy będą potrzebne
   jeszcze dodatkowe dokumenty). Potrzebny będzie również odpis
   skrócony aktu urodzenia córki, który będzie potwierdzał, iż są
   Państwo rodzicami i jako przedstawiciele ustawowi dziecka są Państwo
   uprawnieni do jego reprezentacji (córka z uwagi na wiek nie ma w
   świetle polskiego prawa pełnej zdolności do czynności prawnych, tak
   więc przy ewentualnym akcie notarialnym to Państwo będą
   reprezentowali córkę). Co do kosztów czynności: podatku od darowizny
   Państwo nie zapłacą, mówi o tym art. 4a ustawy o podatku od spadków
   i darowizn, który bęzwzględnie i w całości zwalania do podatku
   darowizny dokonywane pomiędzy rodzicami, a dziećmi (decyduje tu sam
   stopień pokrewieństwa), opłata sądowa od wpisu prawa własności w
   księdze wieczystej będzie wynosiła co do zasady 200 zł (przy
   założeniu że będzie zbywany tylko lokal, a nie dodatkowo jak
   wcześniej wspomniałem np udział w garażu podziemnym czy też udział w
   terenie wewnątrzosiedlowym), co do wynagrodzenia notariusza, czyli
   tkzw. taksy notarialnej zależy ona od wartości przedmiotu darowizny,
   którą podają Państwo notariuszowi, do którego zwracają się z prośbą
   o udokumentowanie takiej czynności.
   Co do kwestii potrzeby uzyskania zgody sądu opiekuńczego wszystko
   zależy czy będziemy mieli w danym przypadku do czynienia z
   darowizną "obciążliwą" czy nieobciążliwą". Sąd Najwyższy
   rozstrzygnął już to kwestię w 1977 roku stwierdzając, iż: "Rodzice
   mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego{...} nabywać dla małoletniego
   dziecka nieruchomości na podstawie umowy darowizny w stanie wolnym
   od zobowiązań wobec darczyńcy lub osób trzecich". Tak więc, jeżeli
   mieszkanie jest wolne do wszelkich długów, praw i roszczeń darowizna
   taka będzie możliwa do przeprowadzenia bez zgody Sądu, jeżeli
   natomiast mieszkanie jest obciążone jakimikolwiek długami np wzięli
   Państwo kredyt na jego zakup i jest ono obciążone hipoteką na rzecz
   banku kredytującego zgoda sądu opiekuńczego będzie wymagana.
   • asia.gdy Re: darowizna części mieszkania na dziecko??????? 14.05.09, 10:27
    Dziekuje bardzo za odpowiedź. wartośc mieszkania wynosi 150 tys.,
    prosze o wyliczenie kosztów notarialnych mieszkanie stanowi odrebna
    wlasność (nie spółdzielcze). Czyli jakby koleżanka zrobiła
    rozdzielność majatkową u notariusz to potem moze darować corce swoja
    polowe mieszkania i czy to mozna zrobić jednego dnia czy trzeba
    jakis czas miedzy tymi umowami na uprawomocnienie odczekać.
     • izba.notarialna Re: darowizna części mieszkania na dziecko??????? 14.05.09, 17:12
      Co do kosztów zawarcia aktu notarialnego tak jak wcześniej
      wskazałem: podatku od darowizny w tym wypadku nie będzie, opłata
      sądowa będzie wynosiła co do zasady 200,00 zł, zaś wynagrodzenie
      notariusza za sporządzenie aktu notarialnego i skierowanie wniosku
      do Sądu wieczystoksięgowego od wartości przedmiotu darowizny
      wynoszącego 150.000,00 złotych wyniesie 1570,00 złotych, plus
      podatek od towarów i usług od tej kwoty według stawki 22% to jest
      345,40 złotych, do tego dochodzą koszty wypisów aktu notarialnego, w
      tym wypadku na pewno trzech wypisów aktu tkzw. urzędowych, które
      notariusz wysyła do Sądu wieczystoksięgowego, Starostwa Powiatowego
      oraz Urzędu Gminy oraz jeden wypis dla Państwa do domu. Koszt tych
      wypisów nie może być z góry precyzyjnie ustalony zależy bowiem od
      ilości stron, na których fizycznie znajdzie się akt notarialny,
      zasada jest taka, iż strona wypisu kosztuje 6 złotych plus podatek
      od towarów i usług od tej kwoty według stawki 22% to jest 7,32 złote
      brutto za stronę. Wydaje się, iż w przedstawionym wypadku będzie
      możliwe zastosowanie ulgi w wynagrodzeniu notariusza przewidzianej w
      par. 6 pkt 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
      czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. O
      tym bliżej poinformuje już Państwa Notariusz, do którego zwrócą się
      Państwo z prośbą o udokumentowanie opisanej czynności.
      Co do stawiennictwa osób na akt notarialny w tym wypadku wystarcza
      nam stawiennictwo matki i ojca, bo jak wspomniałem, małoletni nie ma
      pełnej zdolności do czynności prawnych, wskutek czego do aktu
      notarialnego staną jego rodzice jako jego przedstawiciele ustawowi.
      Opisane w poprzednim pytaniu czynności można sporządzić jednego
      dnia, gdyż rozdzielność majątkowa podpisana u notariusza wywołuje
      natychmiastowe skutki prawne (od chwili jej podpisania).

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka