Dodaj do ulubionych

Zatrudnienie w instytucjach - nowe dane

IP: 136.173.162.* 10.11.09, 11:23
Dla zainteresowanych:
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2009-4634+0+DOC+XML+V0//PL
Obserwuj wątek
  • Gość: ja Re: Zatrudnienie w instytucjach - nowe dane IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 10.11.09, 11:56
   E-4634/09PL
   Odpowiedź udzielona przez komisarza Siima Kallasa
   w imieniu Komisji Europejskiej
   (9.11.2009)

   1. Uwagi wstępne
   Obywatele wszystkich państw członkowskich powinni być reprezentowani
   w Komisji w sposób wyważony. Z tego powodu głównym priorytetem
   Komisji w zakresie zatrudnienia w 2009 r. jest dążenie do
   osiągnięcia założonych celów dotyczących poziomu zatrudnienia
   zarówno obywateli UE-10, jak i UE-2.

   2. Zarys sytuacji ogólnej i dane liczbowe
   W odniesieniu do poziomu zatrudnienia obywateli UE-10 celem jest
   obsadzenie 3 441 stanowisk w ciągu siedmioletniego okresu
   przejściowego począwszy od 2004 r. do końca 2010 r. Ten ogólny cel,
   jeśli chodzi o zatrudnienie obywateli UE-10, do dnia dzisiejszego
   został osiągnięty ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do końca
   okresu przejściowego.

   W dniu 1 września 2009 r. zatrudnionych było 3 794 obywateli UE-10:
   2 338 osób na stanowiskach kategorii AD (62%) i 1456 osób na
   stanowiskach kategorii AST (38%), pracujących w Komisji jako
   urzędnicy lub pracownicy zatrudnieni na czas określony. To stanowi
   15% całkowitej liczby 25 009 pracowników w całej Komisji. Tabela,
   która została przesłana bezpośrednio Szanownemu Panu Posłowi oraz do
   sekretariatu Parlamentu Europejskiego (załącznik 1), ukazuje rozkład
   ww. danych według państw członkowskich i kategorii.

   Pomimo że nie założono żadnych celów co do narodowości zatrudnianych
   obywateli poszczególnych państw UE-10, lecz tylko wyżej wymieniony
   cel ogólny, oszacowano orientacyjne wartości referencyjne dla
   każdego z nowych państw członkowskich, biorąc pod uwagę liczbę
   ludności danego państwa członkowskiego oraz prawa do głosowania w
   Parlamencie i Radzie. Te referencyjne dane liczbowe przedstawiają
   się następująco:
   Cypr: 110, Republika Czeska: 492, Estonia: 117, Węgry: 489, Litwa:
   241, Łotwa. 155, Malta: 83, Polska: 1 341, Słowenia: 134, Słowacja:
   279.

   Proces zatrudnienia jest skoncentrowany obecnie wokół prowadzenia
   działań mających na celu stabilizację osiągniętych celów, w
   szczególności poprzez stopniowe zastępowanie pracowników
   zatrudnionych na czas określony urzędnikami zatrudnionymi na stałe.
   Organizowane są wewnętrzne konkursy zarezerwowane dla pracowników
   zatrudnionych na czas określony i kilka takich konkursów jest w
   toku. Te działania, jak i zaplanowane konkursy otwarte, powinny
   pozwolić na stopniową stabilizację zamierzonych celów.

   W odniesieniu do personelu kontraktowego nie wyznaczono żadnego celu
   dotyczącego zatrudnienia obywateli UE-10. W dniu 1 września 2009 r.
   na stanowiskach kontraktowych zatrudnionych było 567 obywateli UE-
   10. Tabela (załącznik 2), która ukazuje rozkład ww. danych ze
   względu na narodowość, została przesłana bezpośrednio Szanownemu
   Panu Posłowi oraz do sekretariatu Parlamentu Europejskiego.

   3. Stanowiska kierownicze
   Na poziomie stanowiska (zastępcy) dyrektora generalnego Komisja
   osiągnęła zamierzony cel obsadzenia jednego stanowiska na państwo
   członkowskie w przypadku siedmiu z dziesięciu państw członkowskich
   UE-10. W przypadku trzech państw członkowskich powołano już dwóch
   zastępców dyrektora generalnego, co świadczy o tym, że
   pierwszorzędnym kryterium zatrudniania są, i ciągle będą, względy
   merytoryczne. W tabeli, która została przesłana bezpośrednio
   Szanownemu Panu Posłowi oraz do sekretariatu Parlamentu
   Europejskiego (załącznik 3), pokazany jest rozkład obsadzonych
   stanowisk według państw członkowskich.
   Na stanowiska dyrektora/głównego doradcy Komisja powołała do dnia
   dzisiejszego 33 obywateli państw członkowskich UE-10. Obecnie
   dziewięć procedur kwalifikacyjnych jest w toku. Powinno to pozwolić
   Komisji na poczynienie dalszych postępów na drodze do osiągnięcia
   orientacyjnego celu, jakim jest obsadzenie 41 stanowisk. Tabela,
   która została przesłana bezpośrednio Szanownemu Panu Posłowi oraz do
   sekretariatu Parlamentu Europejskiego (załącznik 4), pokazuje
   rozkład obsadzonych stanowisk kierowniczych według państw
   członkowskich.

   W przypadku stanowisk kierowniczych średniego szczebla orientacyjny
   cel ogólny zakładał obsadzenie 189 stanowisk, natomiast do dnia
   dzisiejszego na stanowiskach tego szczebla Komisja zatrudniła 154
   obywateli z państw członkowskich UE-10. Dane dotyczące
   poszczególnych państw członkowskich zawarte są w tabeli przesłanej
   bezpośrednio Szanownemu Panu Posłowi oraz do sekretariatu Parlamentu
   Europejskiego (załącznik 5).

   Komisja podjęła szereg środków, aby osiągnąć zarówno ogólne
   założenia dotyczące zatrudnienia na wszystkich szczeblach
   kierowniczych, jak i stosowny postęp w przypadku poszczególnych
   państw członkowskich UE-10. Na przykład w odniesieniu do stanowisk
   kierowniczych wyższego szczebla, od początku 2009 r. Komisja
   korzysta z instrumentu pozwalającego na kierowanie ofert w
   odpowiednie rejony geograficzne, rezerwując pewne ogłoszenia o
   naborze dla obywateli nowych państw członkowskich, w przypadku
   których nie osiągnięto założonych celów. Takie działania zostaną
   podtrzymane do końca tego szczególnego okresu przejściowego
   dotyczącego naboru obywateli z państw UE-10, tj. do końca 2010 r.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka