Dodaj do ulubionych

Z czym do gości?

26.04.12, 16:33
Biedny Wojtus na bosaka i z hierbatka kiedy tubylcy chodza w lapciach i przygladaja sie uwaznie bialemu cudakowi. A on mawet pisac umie i psze glupoty na swoich chlebodawcow ktorzy daja mu na chleb . Zazdrosci im nawet pochodzenia sugerujac im nieodpowiednia sympatie. Glupek glupkiem a swinia swinia byla i bedzie mowila moja babcia. I swieta prawda jest.
Obserwuj wątek
  • aekielski Z czym do gości? 26.04.12, 17:07
   Ordynacja wyborcza odziedziczona po PRL nie służy demokracji. Władza nad Polską przeszła wprost z rąk PZPR w ręce cwaniaka warszawiaka. To ten cwaniak decyduje kogo wystawi na pierwszych miejscach swoich list. Z nas, obywateli, wyborców zrobiono idiotów, wskazówki zegara. My mamy tylko wskazać, a która jest godzina decyduje ten kto jest właścicielem tego zegara.
  • kolejnasprawa Z czym do gości? 26.04.12, 17:14
   Coś jest na rzeczy...

   Ja też uważam, że nasz kraj toczy nowotwór. A ten guz nazywa się Gazeta Wyborcza (dodać można do tego jeszcze radio Tok FM. I nic już nie będzie takie same, gdyż Ewa odchodzi. Ciekawe dlaczego? Może ktoś wie?)
   • bezspokoju Re: Z czym do gości? 26.04.12, 17:35
    Wszyscy wiedzą, że gdy Gazeta Polska i Nasz Dziennik podwoją lub potroją sprzedaż, a multipleks będzie do wyłącznej dyspozycji zakłamanego hipokryty - Rydzyka, to dopiero wtedy "prawdziwi patrioci" wyjdą z podziemia, wyjdą z drugiego i nawet z trzeciego obiegu , nareszcie się objawią i pokażą, na co ich stać, ujawnią WSZYSTKIM swój kunszt. To dopiero byłyby jaja jak berety.
   • lechu733 Niezła ta WG 27.04.12, 07:20
    Jest tam np. wywiad Michała Cichego z GW którego udzielił Michalskiemu w 2009 roku:

    „Dla mnie He­le­na [Łu­czy­wo] jest po­sta­cią ran­gi hi­sto­rycz­nej, nie moż­na jej po­rów­ny­wać ze współ­cze­sny­mi po­sta­cia­mi. Ze zna­nych mi lu­dzi, któ­rzy w XX wie­ku ży­li w Pol­sce, mo­gę ją po­rów­nać tyl­ko do Ce­li­ny Lu­bet­kin, któ­ra by­ła żo­ną Ant­ka Zu­kier­ma­na, do­wód­cy ŻOB. I fak­tycz­ną do­wód­czy­nią po­wsta­nia w get­cie. Mi­sja He­le­ny, któ­ra jest stu­pro­cen­to­wą Ży­dów­ką, po­le­ga­ła za­wsze na chro­nie­niu pol­skich Ży­dów przed ja­kim­kol­wiek złym lo­sem. To za­da­nie wy­ko­na­ła w stu pro­cen­tach. By­ła ko­men­dant­ką ŻOB w la­tach 90. Nie moż­na się dzi­wić, że ona ze swo­im za­ple­czem kul­tu­ro­wym i ge­ne­tycz­nym nie by­ła spe­cjal­nie wraż­li­wa na to, że mor­do­wa­no księ­ży po 1981, czy że ge­ne­rał Fiel­dorf był ofia­rą mor­du są­do­we­go, w któ­rym bra­ła udział sę­dzia Wo­liń­ska. Mi­sją Łu­czy­wo by­ło ra­to­wa­nie sę­dzi Wo­liń­skiej i wszyst­kich, obo­jęt­nie jak za­pi­sa­nych w hi­sto­rii Po­la­ków ży­dow­skie­go po­cho­dze­nia przed ja­kim­kol­wiek nie­szczę­ściem. Tak­że przed na­praw­dę ist­nie­ją­cym tu­taj an­ty­se­mi­ty­zmem.”    I frag­ment dru­gi:

    „Ale jak pan [et­nicz­nych kry­te­riów] nie bie­rze pod uwa­gę, to pan nic nie zro­zu­mie. Tak się skła­da, że lu­dzie Ago­ry by­li w więk­szo­ści po­cho­dze­nia ży­dow­skie­go. Nie by­ło to ani żad­nym przy­pad­kiem, ani żad­nym po­wo­dem do wsty­du. Ale nie moż­na ocze­ki­wać od lu­dzi z ta­kim back­gro­un­dem, że na­gle sta­ną się piew­ca­mi Na­ro­do­wych Sił Zbroj­nych […]. O tym, kim się jest, de­cy­du­je śro­do­wi­sko, w ja­kim się ży­je. In­stynk­tow­nie przej­mu­jesz pew­ne za­cho­wa­nia, my­śli i sfor­mu­ło­wa­nia. Na­czel­nym pra­gnie­niem każ­de­go czło­wie­ka jest, po pierw­sze uni­ka­nie pro­ble­mów, a po dru­gie uzy­ska­nie po­chwa­ły od sta­da swo­ich szym­pan­sów. To bar­dzo sil­ny me­cha­nizm wzbu­dza­nia po­zy­tyw­ne­go kon­for­mi­zmu, bez któ­re­go umie­ra­my.”
  • drmuras Żal 26.04.12, 17:16
   Cejrowski otrzymuje nagrody w Nowym Jorku, jest członkiem National Geographic żal normalnie człowiek ogarnia i zżera zawiść siedząc na czerskiej...
   • anotherbrick Re: Żal 26.04.12, 17:44
    drmuras napisał:
    > jest członkiem National Geographic żal normalnie człowiek ogarnia i zżera zawiść siedząc na czerskiej...

    Żal, rzeczywiście. Członkiem National Geographic może zostać nawet idiota - wystarczy zapłacić za prenumeratę i automatycznie otrzymuje się członkostwo.
   • klara551 Re: Żal 26.04.12, 21:47
    A kiedy NG go uhonorowało? WC plącze się po polskich mediach jak za przeproszeniem smród w gaciach. Bosonogą kontessą to on nie jest.Kilka lat temu pluł na Polskę groził zrzeczeniem się obywatelstwa a jak nie doceniły go prostaczki wrócił tu gdzie płacą mu za włóczenie się po świecie.
  • helguera Gdzie są tyły frontu-kazdy je widzi tam 26.04.12, 17:49
   gdzie chce.A czemoz to Cejrowski jest na tylach frontu?Czemu pobozne życzenia redaktor przedstawia jako fakty.Oczywiści wedlug gazety czoło frontu to dzisiaj pewien oportunista i cynik z Bilgoraja,ktory jeszcze wczoraj lezał plackiem przed krzyzem ,a dzis na niego pluje,ktoremu trudno ukryc pogarde dla homoseksualistow,ale w lewackich mediach przedstawia sie jako oredownik homosiowego lobby.Widac że dla lewicowych mediow i lewackich organizacji niewiele trzeba by stanowic czolo frontu,.
  • antobojar Musimy pamiętać że to nie wariaci..To psychopaci!! 26.04.12, 18:51
   .. czyli ludzie, w pełni odpowiadający za swoje działania.. A decyzje i wybory które podejmują, wynikają nie z zaburzeń psychicznych, tylko z defektów charakterologicznych bądź osobistych motywacji; świadomie kłamią, manipulują i wyrządzają zło, przeważnie dla osobistej satysfakcji...

   Sam Cejrowski to błazen, któremu nawet nie chce się zadbać żeby swoje łajdackie kłamstwa uprawdopodobnić.. wylewa tylko pomyje, z góry wiedząc że nie mogą nikogo wątpiącego przekonać, a służą tylko podtrzymaniu ducha zdeklarowanych fanatyków...

   Są tacy sami jak kibole drużyny ligi międzyokręgowej, którzy po przegranym meczu 0:6, wrzeszczą że ich drużyna jest najlepsza na świecie i są we wspólnym amoku, robią zadymy za swoje przekonanie, a nawet są w stanie, w imię wspólnego obłędu, zdemolować własny dom..

   Znamy ich dobrze.. i na co dzień.. na naszym forum.. helguera, drmuras, góral, pal, grisza,oszołom.. i wielu innych... I trzeba im przyznać że są ofiarni.. No cóż, ta psychopatyczna motywacja zawładnęła całym ich życiem .. czego najlepszym przykładem jest niejaki trajkotek.. i jego blog...

   Ktoś może powiedzieć że należy ich ignorować, albo im współczuć..
   NA PEWNO NIE !! TAKA ROZZUCHWALONA HOŁOTA NIE MA UMIARU !! DLATEGO NALEŻY ICH TĘPIĆ NA KAŻDYM KROKU I PRZY KAŻDEJ OKAZJI.. wiemy przecież z czasów WpółDoCzwartej Rzeczpospolitej, że ta WpółDoCzawarta.. mogłaby się bardzo łatwo przekształcić w Polskę, bliźniaczo podobną do Trzeciej Rzeszy.. Mają bowiem na swoim czele Wielkich i Potężnych Psychopatów: Rydzyka, Kaczyńskiego, Macierewicz.. i .. last, but not least, Ziobrę...
  • demetria11 Z czym do gości? 26.04.12, 21:47
   To nie ludzie mówią "Komoruski", panie Cejrowski. Ludzie szanują prezydenta, o czym świadczy jego nieprzerwane liderowanie rankingowi zaufania społecznego i to z poparciem sięgającym 70%. Ufa mu nawet spory odsetek wyborców Pis. Tak mówi tylko grupka sfrustrowanych paranoików i schizofreników, miłośników teorii spiskowych.
   • pn-ski Re: Z czym do GOŚCIA !!! 27.04.12, 00:56
    Cejrowski to zamożny gość, jak również Kaczyński, pisowscy europosłowie, posłowie, posłanki, a wszyscy dra się, jaka nędza w Polsce. Zwłaszcza rydzyki i inne grubasy w sukienkach z wypasionymi brykami... a szara masa klepie po nich bezmyślnie te dyrdymaly.
    • pozytywka-1 Re: Z czym do GOŚCIA !!! 27.04.12, 10:15
     Już dawno tak się nie uśmiałam - obudź się, bo pomyliłeś partie, albo nie wiesz co to znaczy być zamożnym. Zamożni kolego to mają swoje domy na Florydzie a nasz kraj nazywają
     dzikim, kiedy czytam wasze wypowiedzi to stwierdzam żed Miruś miał rację ten kraj to nie tylko dziki ale i tępy.
   • pozytywka-1 Re: Z czym do GOŚCIA !!! 27.04.12, 10:10
    Bo są tacy którzy przeżyli pół życia i niczego się nie nauczyli nie zdążyli wytężyć swojego mózgu aby zrozumieć o co chodzi. Nawet nie mają pojęcia że śmieją się z samych siebie.
  • pn-ski nie rozumiem tych ludzi 27.04.12, 00:51
   Mam tv Polonia i kilka razy obejrzałem reportaże W Cejrowskiego "boso coś tam"- uważam, że i zabawne i ciekawe. Poznal tyle krajów... Ale jednocześnie Polska jest dla niego takim obcym krajem... nieprawdopodobne. On zupełnie o jakimś innym zniewolonym getcie czy bantustanie mówi, jak kompletny idiota - dziwie się, bo człowiek widział i bantustany, i biedę z nędzą na świecie.
   On sobie żyje jak paczek w maśle - jak większość tych polityków, co larum wielkie robią, ze Polska w niewoli i pod zaborem, ze kościół gnębiony, brakuje tylko opisów egzekucji ulicznych dzielnych patriotów... Co z takim debilstwem robić?
   • jamesbond28 Re: nie rozumiem tych ludzi 27.04.12, 01:03
    Ano właśnie, nikt normalny nie rozumie. W.Cejrowski jeździ po całym świecie, mówi co chce na temat rządu, opluwa Polskę i absolutnie nikt go za to nie ściga, ale być może z powodu zbyt dużej dawki promieni słonecznych twierdzi, że Polska to zniewolony kraj.
    P.s. Czy ten "prawdziwy Polak patriota katolik" płaci podatki w Polsce czy Ekwadorze?

    pn-ski napisał:

    > Mam tv Polonia i kilka razy obejrzałem reportaże W Cejrowskiego "boso coś tam"-
    > uważam, że i zabawne i ciekawe. Poznal tyle krajów... Ale jednocześnie Polska
    > jest dla niego takim obcym krajem... nieprawdopodobne. On zupełnie o jakimś inn
    > ym zniewolonym getcie czy bantustanie mówi, jak kompletny idiota - dziwie się,
    > bo człowiek widział i bantustany, i biedę z nędzą na świecie.
    > On sobie żyje jak paczek w maśle - jak większość tych polityków, co larum wielk
    > ie robią, ze Polska w niewoli i pod zaborem, ze kościół gnębiony, brakuje tylko
    > opisów egzekucji ulicznych dzielnych patriotów... Co z takim debilstwem robić?
  • anmafan Z czym do gości? 27.04.12, 06:42
   Na nagraniu Cejrowski zasuwa do Trójki, pewnie do roboty.

   Nie wygląda na to, żeby miała czs na dłuższą pogawędkę z czcigodnym posłem.

   A gdyby Cejrowski zaryzykował spóźnienie i to "Precz z komuną" powiedział Paniu Kaliszowi prosto w oczy, ładując się między niego a kamerę, to jak Państwo sądzą ...

   poseł Kalisz rozsmarowałby go po chodniku? :)
  • mentatd_at_gmail Z czym do gości, panie Cejrowski? 27.04.12, 09:28
   Większość komentujących zdaje się nie za bardzo zrozumiała o co biega. Więc redaktorka proszę jednak o to by żadnych niuansów w swoich felietonach nie używał jeśli chce być zrozumiany.

   Może więc ja wytłumaczę: Cejrowski był radykalny w swojej zaściankowości politycznej, ale to było jakiś czas temu. Dziś jeśli nie wypowie się publicznie wojny jakiemuś naszemu sąsiadowi to za radykała nikt normalny go w Polsce nie uzna.

   Czy wytłumaczyłem wystarczająco wyraźnie?
  • herbapol Z czym do gości, panie Cejrowski? 27.04.12, 09:49
   "U władzy wciąż ta sama swołocz, którą obalaliśmy".
   < mówi ten WC.No to jak Wojtuś obalałeś?A może obalałeś nie tam gdzie trzeba ?
   A swoją drogą,kto tę kanalję faszystowską tak wspiera w TVP ?
   Tym,którzy twierdzą,że Cejrowski to klasa,radzę zastanowić się nad własną klasą.Obawiam się,że jest to trzecia klasa szkoły podstawowej.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka